גליון 1696

העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 2 | לדעת משקיפים עברו תגובות יהודי ארצות־הברית את גבול הטעם הטוב, עלולות להפוך את פומפידו, שישאר בשלטון עוד שש שנים, מאנטי־ישראלי ל־שונא ישראל מושבע, דבר שיתבטא גם
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 3 | טלוויזיה חו פ שי ת או מכשיר מ אז פרשת הלינץ׳ מ ד סי ע תנו ב כנ ס ת, ג עי ק־בות הווי כו ח על ״ מיהוי הו די ז״ ,חיפ שנו דרך ל ה תרי ע מעל דוכן הפנסית נגד שרשרת
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 4 | דו ״וז רטחד לא ייאמן כי יסופר: באחד מלילות־השבת הקרובים תוכל אתה, החייל, לגשת אל מקלט־הטלוויזיה שבמועדון יחידתך, לפתוח את המכשיר, וסתם ליהנות מן ההגדה לבית
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 5 | מכתבים י הפרדה בץ הדת מהמדינה בעניין רב ובתשומת־לב רבה עקבתי אחרי פרשת רס״ן שליט ואחרי תוצאותיה הלא־מוצלחות. כאחד מהרבה ישראלים, שגאים להיות יהודים, אני רוצה
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 6 | ך -רמזים והידיעות שהסתננו בימים | 1האחרונים לעיתונות בדבר כוונתה של ממשלת־ישראל, בהתאם להנחייתה והכוזנתה של ראש־הממשלה גולדה מאיר, להנהיג עלפי החוק צנזורה
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 7 | ח״כ יוחנן באדר :״אפילו זאב דבוטינסקי ליבל גויה לבית״ו־.״ א 1שי ם ציור ישראלי בבית פומפידו לעולם הזמר הבינלאומי. ; ! 0במערכון שכתב הסטיר־קאי חנוך לוין עבור
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )3 שריה יפעילו חוש אנושי טיבעי למידה ולצדק — נחלת כל איש־דעת. הצעה לי לממשלה: יכולה הממשלה לאכוף ידי בובהטרון הכנסת שתורמנה על בית הדין
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 9 | של כמה מחבר׳ הכנסת — ובתוכם יושב־ראנט הכנסת הנכבד. במשך שנות קיומנו נאמרו מעל במת הכנסת דברים רבים שמוטב היה לולא נאמרו• רק לפני ימים מספר שמענו התקפה אישית
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )7 עשו, אז לשם מה קיבלו ממני תשלומים חודשיים? אני חושב שבמידה והצדק איתם הרי שהם גאונים מאחר והצליחו למצוא שיטה לקבל כספים מבלי לתת כל
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 11 | אסתר צו ( 0 x 1ד א ) אין 11אגדה שלגיה גרה ביער ה ק סו ם, עם עשרים ו שלו שה ג מדי ם. הג מ די ם לא היו ת מי ד ג מדי ם. פעם ה ם היו אנ שי ם גדולי ם, ואח די םמהם
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 12 | תמרורים מצפיםלתינוק. בעלה לשעבר של ג׳ינר, לולובריג׳ידה, ד״ר מיל ק* סקופיץ׳ ורעייתו הטרייה, הזמרת אוטה פון־אייככיכלר. למילקו בן מנשואיו לג׳ינה. נולד. לכוכב
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 13 | הויכוח סביב התגובה הישראלית על הטרור הערבי בחודשים האחרונים הצריכו מזזגגז הביגוזזון רהשגזרט ער פטירות אירגוני הטרור בהחום ישראר והשבוחים הנזוחוקיים
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 14 | 66 נגיעה באל־פחח תגביר את יוקרה האירגונים הקיצוניים* , 66 חיסול מנהיגי הטירור -אינו אבירה שאיו לה תחליף י י בעד (המשך מעמוד )11 (המשך מעמוד )11 הוא הדין לגבי
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 15 | התיירות פאטרה. מטרת השיתוף: דילול הרצועה מיושביה. לדברי העיתון, הגיעו לבראזיל בשנתיים האחרונות בלבד למעלה מעשרת אלפים צעירים מהרצועה. חברת פאטרה מקילה עליהם את
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 16 | במדינה רנדבעיר תמשו העורהזה־כוחחדש כלכלה הידוק חגורה? האזרח, לא הממשלה פתגם אנגלי ידוע אומר שאינך יכול גם לאכול את העוגה וגם להחזיק בה. אבל תקציב המדינה המוצע
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 17 | ד א ונ דהדחם דבד־ו יחיו המא פיו ת כ ר רמי 8 0אדף תו ש בי ה דינו של אדם הגונב לחמם של 80 אלף איש, יום יום, במשך שנים? בעלוב׳ החיים, זכה אדם שגנב כיכר לחם בודדת
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 18 | ממרדמוות אפפה את שדר,־ה תעופה /בלוי• המטוס שנועד להביא את ארונותיהם של הנוסעים היהודים שניספו בהתקפת המחבלים על מטוס סוויסאיר בשוויץ, לפני עשרה ימים, צריך היד,
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 19 | במדינה פשעים חיי ־ לי ל ה בוערים ביום השלישי לפני שבוע נסגרו שערי הדיסקוטק עינבר, ברחוב אבן גבירול בתל־אביב, בשעה 4.00 אחר חצות, אחרי שאחייני האורחים הסתלקו
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 20 | פוחדים ממנה, מעריצים וגם שונאים אותה - יצחק ופאל פחח נגדה במשפט שירע מ* היא בעצם סילבי קשת ־ ע לגבי לוינבוק ושולחו — פרשת תל־גיבורים הסתיימה בכי טוב. השאלה
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 21 | התוהים מניין הדוקטוראט הפתאומי הוא משיב, שזה לא מכבר כתב עבודה על ספר המינהגים של רבי אברהם הירחי. בתב־יד עתיק מהמאה ה־ .13 הוא התחיל, לדבריו, באוניברסיטת
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 22 | (המשך מעמוד £19 שנראה למראית עין. אלפי קוראי העולם הזה, שהם כיום בורגנים טובים, בעלי־משפחות ועסקים, או קצינים בכירים בצבא, אינם יודעים בפני מי שפכו את ליבם
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 23 | ביקור־פתע. תגובתה הראשונה :״מה, כאת לוודא שאני באמת חולה?״ כי סילבי של שנת 1959 היתד, כבר תוצר חד ומלוטש. שוב לא אותה נערונת בעלת השיער הערמוני המתולתל והגזוז,
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 24 | לגוון החיים האינטימיים שרך! הדגה ובוגד מדגימים 100 תנוחות אחנה נוכח ה בי קו ש ה עצו ם אנו מ מ שי כי ם גם במ שך חוד ש מרץ לספק ספר מיו חדזהבמ חי ר ה מוז ל של
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 25 | הישראלי גדעון קדרי ערכה של ישראל בעיני ניך הזר המפורסם ביותר מכל הזרים הלומדים ^ רץ השמש העולה היא גם ארץ הפחד היורד. דווקא היפאנים, שיצרו לעצמם תדמית של אנשים
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 26 | 1ט רו רנג די (המשך מעמוד )12 לא הצליחו הבריטים עוד לפגוע בו פגיעה של ממש). טרור אישי המופעל נגד אנשים מסויי־מים, יש לו סיכוי רב להחטיא את היעד. מ לו א הסקטות
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 27 | תקליטים שירי רחוב הצגה חדשה שליח השטן מלבן יצריס להקת המחול כת־שבע , (אולם נחמני, תל־אביב) — מציגה תוכנית חדשה של יצירות באלט מודרני, בה משולבים גם קטעי מחול
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 28 | סרטים מין וצבע ** שני גברים ודירה אחת (אסתר, ת״א ארצות־הברית) מבהיר בצורח שאינה משתמעת לשתי פנים, כי בעית הגזע אינה בעיה אמריקאית בלבה ותושבי לונדון, הנאורה׳
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 29 | ״סאטיריקוו״ — סרטו של פליני המגיע לישראל — עשוי לעורר תגובות נסערות נל חסזויות שניחת(חסה ך 1סצינות עירום המוניות מען ¥1ר 11111 \ 1 1*1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 111
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 30 | היצקוק נותרו עוד 6שבועות עד לסיום חידוו־הצילומים ו י על ח ש בון הונו בםגוה מדי שבוע מתפרסם צילום אשר אתה מתבקש לזהותו. כל תשובה נכונה, בכל שבוע, מזכה או תן
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 31 | מצעד הפזמונים של הווו 0 9הוה מבוסס על מכירות תקליטים בשבוע שבין .27.2.70 — 22.2.70 תקליטונים )1ואנוס — כחול מזעזע (אי. אם. איי), 12 אני נכר — שיקאגו (סי. בי.
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 32 | האם גזצנגצגנגים שר ירדך גזם גכנים? גזאם גזם נוטדיגז בארצות־הברית — ההגה גזיגבאים רישראר צנגצגנגים בה־רגרגם רפצינגגזו? מוווזו? וזוניהם — התפוצצה זה נוהה
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 33 | החלטת הייצרנים להוציא מוצרים אלו לשוק. ילדים אוהבים לעקור את עיניהן של בובות ולהכניסן לפיהם. שעועית־רעל שימשה למחרוזות ועיניים לבובות. שעועית יחידה כזו הנבלעת
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 34 | —י* צעצועי אסורים 0 1 (המשך מעמוד )31 הגיוני, פרוע ומטופש — לא יגרום לילד נזק. היצרן הממוצע, בארצות־הברית לפחות, רחוק מאוד מכך: אותה חקיקה חלקית הקיימת, גילה
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 35 | והיד׳ עול האשה להקה של יפהפיות בינלאומיות יובאה במיוחד כוי להמחיש ראשה הישראלית: מה חדש בתחתונים? ך* הפתעה שנתקלתי בה — במקום | ) שבאמת לא ציפיתי בו לשום הפתעה
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 36 | תשבץ העולם הזה שבוע מ עניין מ או ד. בי קו רי ם רבים ו הי כ רויו ת חד שו ת. ה ש תדל לנוצל פגי שה עם אדם או תו תפגוש ב סו ף ה שבוע. א ם תדע • לנהוג נבון, ת הי ה
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 37 | מו הלת עזרה בסנטימטרים מכל הטענות והמרוניות שהעלו בשבוע חבוי־הכגסת נגד הטלוויזיה, דווקא הטענה החשובה ביותר, איך שהוא, בכלל לא צץ ולא צצה. הנענה היא — שדווקא את
העולם הזה - גליון 1696 - 4 במרץ 1970 - עמוד 38 | שנ ה 3 4 מספר 1696 כ״ז אדר א׳ תש״ל4.3.1970 , המחיר 1.50ל״י גולדה מאיר שונאת אותה! יצחק רפאל רואה לשלחה למאסר! אמרת המדינה רועדת ממנה! סי ל בי
חזרה לתחילת העמוד