גליון 1697

העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 1 | מש פ ר 1967 ש נה 34 ג׳ אדר כ׳ תש״ל 11.3.1970 ,המהיר 1.50 מנהל הטלוויזיה חגי פינסקר. חיים יבין עזריה רפפורט גלוריה סטיוארט לצל מרדכי קירשנבאום דן שילון יצחק
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 2 | (( !9(1110׳חוזיהסמויזיס מודיע על פתיחת ההרשמה לקורסים הבאים: סווס הכנה נגסצועות הטלוויזיה בימוי לטלוויזיה צלום לטלוויזיה הפקה לטלוויזיה בתיבה לטלוויזיה איפור
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 3 | מכתבים י דרוש בית קברות חידוני נודע לי שחללי המלחמה ממשפחות מעורבות נקברו מחוץלגדר ולא בבית העלמין. אני שואל את דעה הציבור החילוני: מה יש לכם להגיד לדבר הנפשע
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 4 | ראלים האלה חותמות המציינות כי הם מהווים אישיות בלתי־רצויה. לידיעה זו לא בא כל אישור ממקור אחר. מעודדים השתקעות פליטים מעזה בגדה המערבית צוותי ״אל-על״ מתאמנים
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 5 | ״למזלה של המדינה -ש דרך אחרת ! לאסונה של המדינה -הממשלה 9ו 0לת אותה1״ להלן נאומו של ח״פ אורי אבנרי בדיון שנערך על תקציב הממשלח. אורי אכנרי: לפני שלוש שנים
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 6 | גטבילמה קיימת הכנסתן המילה ,,פרלמנט״ מורה, במקורה הצרפתי, מלשון ו״דיבור״ .מכל תפקידי הפרלמנט, החשוב ביותר הוא ן״לדבר״ — ללבן בעיות גורליות מכל צד, לשמוע ריעות
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 7 | הם נפלו יחד-ונקברו יחד־ ודק קבר אחד מובדל ממלס-עדידי דקל המהווה מחיצה ,היה מיקרה אחד בלבד, במיבצע סיני, שנפל חייל צ ה > אשר היה בן לאב יהודי. אולם לא היה יהודי
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 8 | האחראי על החלקוה הצבאית :״מלו אותו לפני המוות!״ • הרבנות הצבאית :״הסיפור אינו נכון לא מלו את מרקוס ושום חייל אחר, אחרי המוות!״ נפילתו הוא הובא לקבורה
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 9 | הסיגריות החדשות 010 עגונג סא 61.£א 0 4וח\/1£ו 4 בערבות אמריקה דוהרים סוסי המוסטאנג הפראיים. בשדות וירג׳יניה גדל הטבק המשובח בעולם. ולמעשנים בישראל — המעדיפים
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 10 | מכתבים הספר הרא שון ו הי חי ד בארץ שכובו עברית (המשך מעמוד )3 חפץ אך ורק ביוקרה, ועל סמך טענות־שווא אלה שחטו ושוחטים בני האדם אלה את אלה. ינופץ המושג הרצחני
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 11 | סתרת 8 שלח פותרת מתאימה לתמונה משמאל. לשולחי הכותרות המוצלחות כיותר יחולקו פרסי ספרים. את הכותרות יש לשלוח על נכי גלויות בלבד לת. ד ,136 .תל* אביב, ולציין על
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 12 | במדינה מבצע העם המעגל נסגר צעד אחר צעד נסגר המעגל. ישראל, תחת שלטונה של הגברת הקשישה גולדה מאיר, מקבלת צביון של מדינה טוטאליטארית. אחרי שהודיעה על כוונתה
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 13 | אביו של ספיר ואביו של ממבוש היו ידידים. אבל פינחס ספיר לא הסכים לעזור להם. אלוף גגד אלוף ! לפני שחתם שר־התחבו־רה עזר וייצמן על הסכם חיסול השביתה האחרונה בנמל
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 14 | תמרורים מצפהלתינוק בעוד כשישה חודשים, מידיה לארסון, רעייתו של גינטר זאקס, שהיה בעלה של בריג׳יט בארדו. לזאכס בן, דולף בן ,12 מנשואיו הראשונים. מצפהלתינוק.
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 15 | 1 1 -1 :1 1 1 ^ ח, זה היה נהדר 11, השחפיאדה השבוע הזה! שמונה ימים פג־ טסטיים! איך הראינו לו, למנוול הזה, ימח שמו וזכרו! ואיך היהודים האמריקאים האדה דפקו אותו
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 16 | במדינה הממשלה 0X ^0110 בן־הברית החדש מבחינתה של גולדה מאיר לא היד, ספק, אף לרגע, מה תהיה התוצאה. לחברי מרכז מפלגתה, בפניהם הציגה את המועמדים לממשלה החדשה
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 17 | ן§ מחר תשלם יותר בעד הכבד הקפוא: §?י אפרים איליו השתלט על כל יבוא הכבד לארץ 1פגי מספר חודשים הופיע לפתע /גורם חדש בשוק הבשר האמריקאי וה־ארגנטינאי: לא היה זה
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 18 | סיפור שסיפר השבוע שר המשטרה בכ 01ת מטיל אור חדש ונד גירגולה שד הפרשה שערוריית פאנאגולים התפוצצה בנובמבר 1969 בעיר פאלרמו בסיציליה. בכנס שמאלני בינלאומי קם פליט
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 19 | שלמה הילל: החשדות נעלמו א ׳ 11אבה ־ : בחקירה נוספת החל האיש לספר• דברים מבולבלים לגמרי׳ גירסתו האחת סותרת את רעותה, והתחיל להתנהג בצורה מוזרה, עד כדי כך
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 20 | סגו ראש־עיר ופרש לגירו הכבוד, מהנדסת כימאית ועובדת תה״ל — חברו לספק לצמרת בצפוו תל-אביב סרטים פורנוגרפיים, אברי־מיו מלאכותיים ו מידיד שהיה מוכר שם — פקיד בכיר
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 21 | בית זונות נייד? מאחורי המרצדס 280 המפוארת של מורים מוביאנוז ניתן לראות בתמונה את חלקו העליון של קריך המגו־ סתם השתעשעה. אני לא מאמין שהיא ורק אחרי צלצולים
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 22 | ף מה שניים אפשר להסתוכג בעולם עם אף יהודי? ^ תגידו בטח שמה שהיה טוב ליהודים 2000 שבה, טוב גם הלאה. אולי. אבל תודו שבמשך 2000 שנה לא היתד, להם ברירה. עכשיו יש!
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 23 | לא היו איתו שום בעיות מיוחדות. ואם הוא לא יפה כל כך, אז מהן הרהורי החרטה שלי נקטעו באיבם על־ידי אחות בגיל העמידה אשר נכנסה אותו רגע לחדר ובידה המזרק. ״זו זריקה
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 24 | 1זונו ת מו להקסטל (המשך מעמוד יו) נותרו עוד 5שבועות עד לסיום חידוו־הצילומים סוס לפאר יס חשבון הו1ת! 0הי ה עם חברת מדי שבוע מתפרסם צילום אשר אתה מתבקש לזהותו.
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 25 | ניס להן, בחיון מקסים ותמים- ,ד ל החזייה, תופס את השד הערום, ומניח תו בתנוחה הנכונה. אס לא הייתי יה שזה רק למען האמנות, הייתי יכולה? כזו ר, שקיבלה את פני,
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 26 | ^ סרט־המתח האכזרי שהוצג מאחורי הסלעים של הטלוויזיה הישראלית * ם הצופים המושבעים ביותר של ^ הטלוזיזיה הישראלית, האמונים כבר על תקלות ושיבושים בשידורים, הופתעו
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 27 | מתאימים למישרות שהציעו את עצמם להן ואילו 50 נוספים נמצאו מתאימים למשרות נמוכות יותר, משביקשו לעצמם. אין להם מושג להפתעה היתה גדולה כאשר התן | ברר בי רבים מבעלי
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 28 | ־* 11111111 מבחר עשיר ורב גוני של תנורים וכיריים — שיא השכלול לכישול, אפיה וגריל. לעולים חדשים — הנחה במסים. לאנשי כוחות הבטחון— הנחה מיוחדת ! איכותמעולה. עודו
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 29 | --תיאטרון -- גן־־העד־ן1האבוד #הלוף חזור (הבימה) — ימים טובים באו לעם ישראל היושב בציון, ימים שטופי שמש וחסרי דאגות, ימי אושר, שלווה ושלום. מחזאי ישראל שוכבים
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 30 | ן; הטכ ני ! ! במדינה נו כחט כנו לו בי ׳לישראל הקיבוץ אין להצליח בעסקים — עם אידיאולוגיה? נמשך רישום מועמדים לשנת הלימודים תשל״א 1970/71 הרישום ימשך עד יום ו׳
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 31 | #711 בו נו כרגע, אופות הרוה הטשוף עריץ טגטגטט -.טש\ז רדעת אגו היא תתפשט ברוזוב (האופנה^ או תישאר תורת ההיעטוריה שר הטירוף הנשיי. אך אט תוכרע הכף — כרוטר
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 32 | אם היו לך א׳ פעם סיבות מדוע לא להשתמש בריסים מלאכותיים - הלנה רובינשטיין מבטלת אותן.זו אחר זו. חדיש, מיוחד: מצמד רסיס בעזרתו כה קל להדביק ריסים. ריסי
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 33 | עול האשה (המשך מעמוד )29 חשוף ברחוב זה לא אסטטי. מנסיוני אני יודעת כי מה שהאשה מסתירה יותר, הסקרנות גדולה יותר( .ראה המלכה וק־סוריה, וכה וכו׳) אבל לחזייה שקופה
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 34 | במדינה דרבי־חיים עוד ממזר באשמת הרבנות כאשר, בעוד ארבעה חודשים ייוולד ל- אדוארד ליבובק׳ בן ה־ 24 בנו הבכור כשהוא ממזר — יוכל אדוארד להודות לרבנות בחיפה. אדוארד
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 35 | פני םחד שו ת ר.וו 1ו הוה מציג : ת*אסדסליה בינתיים היא מחלקת את עצמה. מרבית הזמן היא יושבת בית, בדירתה שברמת־אביב, שם היא מגדלת ילדה ג׳ינג׳ית בת .3אבל בלילות
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 36 | פרסוםגלנל 1םימולה -הרמתי ע כ שיו,י ש למברטה חדשה1 ,ס דגם 970ו, עםי תרונו ת לא נור מליי ם: ה ק סנו ע הי חי ד ב עו לםעם מעצור* דיסק. קל ב כ ־ 3 0ק״ג. ה מנו ע
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 37 | דדאשונה 3ארץ: חברה מיסחרית מפרסמת מודעת עירום! 111 וווי׳ 1 0 1 0 11 לידת מודעת העירום הראשונה בישראל, לא נאה בקלות. מספר מולה הרמתי, שווייס על־ידי ״פירשום
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 38 | גל של להקות־קצב חדשות פיקד את מצעד הפיזמוגיס הגריטי. אלו הן; חנויות התקליטים נגד ״פופ־שופ פיזמו! חדש בפיו של ג׳ו (עשיני אי) מלאן והוא נקרא אשד, יפת מראה. גם
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 39 | הנסיך והנסיכה של ישראל לשנת מ ט עם מערכת1ג 111גםי מי * 1970 ויצרני מאלט אביו ובחסותו האדיבה של ד״ד ישראל פלד דלית שמיר בת | ,3הרצליה ,32 חיפה חנה דדון סיגל עזר
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 40 | מתנה בלתי״צפוייה מ קרוב משפחה או מ ידיד קרוב. קבלי או תה והחזירי לו כגמולו. לן, טלה, מצ פה שבוע מלא חוו אותה יות. פעולה !1111 אתה מתכנן בבר במה במרס ־ חודשים,
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 41 | נ 5״ £ 0ס נ 5פ£3 רשות השידור מיכדו מיוחד (מיועד לבעלי עצבים חזקים בלבד) התפקיד: מנהל הטלוויזיה הישראלית. הכישורים הנדרשים: .1כושר גופני (נפח שרירי היד, מינימום
העולם הזה - גליון 1697 - 11 במרץ 1970 - עמוד 42 | שד החברה הגבוהה בתל־אביב שרה לייבה וליאורה אלטית החשודות בניהול בית־בושת מהודר, בו הוצגו סרטים פורנוגרפיים ונערכו אורגיות גוודרו ךדסומת הווירו
חזרה לתחילת העמוד