גליון 1698

העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 2 | מי שכותב מדור זה, עומד תמיד בפני דילמה מסויימת. לא נעים לאנשים לשבח את עצמם. הפסוקים ״יהללך זר, ולא פיך״ ,ו״אין הנחתום מעיד על עיסתו״ ,מדברים בעד עצמם. אולם מה
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 3 | •,,הגווע ׳י :5.העגע סו אפישראג׳ז * *י תסיויס תוזויס (( 11 תקזיס! ! 1 5 .4 .7 0 111 הכנס! לאחד סניפי א 1סוכני אמישראנז ברחבי הארץ ובחרו כיריים א 1תנור ם ת1ך
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 4 | עדיין מוקדם מדי להעריך תוצאותיה של מגמה זו, אך התהליך יתבהר ויתגבש ככל שיתקרב מועד הוועידה של המפלגה בסוף שנה זו. גולדה: קשיחות במלחמת ההתשה השבועות הקרובים
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 5 | מה זאת אופוזיציה? נדמה לי שהשבוע, הגיעה פעילות סיעתנו לשיא חדש, היא הראתה זאת בכל המישורים. • הצבענו נגד תקצ״ב המדינה — תפקידה הראשי של כל אופוזיציה. אולם רק
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 6 | זה, וכאשר רצינו — לא היתד, זו אגדה. זשך מהעמוד הקודם) ים ; .ההכרה שהיציאה היא באמצעות יוזמה זראלית, המופנית במישרין אל העם הפלס* יני; ההכרה שכדרך• זו אין מה
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 7 | מכתבים ?הרחיק את ח ״כ בורוש הזדעזעתי ממעשהו של ח״כ מנחם פו־רוש שזרק סדור רפורמי ארצה וירק עליו — ועוד באולם המליאה. אין בסמכותו של ח״כ פורוש להחליט בשאלה מיהו
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 8 | מכתבים ( ה מ שן מעמוד )5 איננה טעות פרוידיסטית אלא חלק מתעמולת שיטנה מכוונת נגדכם. יתר על כן: נידמה לי שזו איננה פעם ראשונה, אלא שהפעם הדבר שקוף במיוחד. קו ר
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 9 | אנשים השר מנחם בגיו :״לא חגרתי אקודח — ר?! הכנסתי אותו לכיס.״ גולדה עוקפת את אבן ; למרות נצחונו של שר־החוץ אבא אבן בפרשת ההסברה בחו״ל, עוקפת אותו ראש־הממשלד,
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מ ע מוד )6 הלנה לעצמן אישיות עם 3שנים אחריות. בראון סיהסטנט דימאגוגים וציניקאנים דו־פרצופיים ישלטו. ואז דת תהיה ענין של כל פרט ופרם ויהודי יהיה מי
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 11 | רכוש מצלמת קודאק אינסטמטיק ב 69.50-ל״י בלבד. מינ חדלחג תנינרי * סידור מיוחד לקובית בזק * אין מה לכוון! הוזלת מחיר מיוחדת לחו. הפורים. מצלמת קודאק אינסטמטיק 44
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 12 | במדינה העם הפגישה שהיתה בלתי־,אפשרית זם אוהבים..״ י -ןןן ׳ 1י י ב ¥ 11/ 1 1 81*10 51££ זה לא נגע לישראל. אבל לגבי כל ישראלי, היה טמון בכך לקח עמוק. מיפגש בין
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 13 | ך * שאלה הפשוטה, הממחישה את כל | | בעיות הטלוויזיה הישראלית, היא זו: האם הוצאו מאות מיליוני לירות מן המשק הלאומי כדי לאפשר לאזרחי ישראל לראות סרטי קאובוי
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 14 | תמרורים מנהליםרומן השחקן השמן אורם ץ וולם 55 שהתגרש לא מזמן מרעייתו פאולה — וכבר הספיק לנהל כמה רומנים עם צעירות שהיו יכולות להיות בנותיו, מבחינת גילן —
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 15 | סימטום או ושעות? נגרר 300ד״ ו חו דסא בו ת ׳שואל אחו מננס׳ ההסברה שדה 013ת גח1יח * <-ידיעה נפלה כרעם ביום בהיר. ן 1שום פרט מפרטי המהפיכה שבוצעה בטלוויזיה
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 16 | גוווי ח ־.משך מעמוד ) 13 רומן ע ישראלי מרות שהפכה כץ־לילה לכוכבת /לא סיחררה עובדה זו את גלוריה. היא יהלה אורח חיים צנוע ביותר. גם בהו־ !עתה החיצונית בחיי
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 17 | זהו אירגוו הטירור הערבי החדש שאנשיו זרקור את רימוני-היד במינכו ״אנחנו נדחמים נגד כד העולם!״ ני מעשי הטירור האחרונים ש• 44 בוצעו נגד אזרחים ישראליים בחו״ל —
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 18 | ה ס קנ דאל המתוכנן שד רו״כ פרוש הסיח אתהדעת מהעיקר החוק ״מיהו יהודי״ מערער א ת יסוד הציונות מאות אלפי הודים הורחקו מישראל עיין בר״ הכנפ ת מנ ח ם פרוש מאגו״י
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 19 | שהפריטים יירשמו רק אם הנרשם עצמו רוצה בכך, או שכל נרשם יוכל לבקש שלא לרשום פריטים אלה אצלו. אולי אבנרי: זו מול זו עו מדו ת כאן שתי תפי סו ת: גישה תיאוקרטית מול
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 20 | ל פ רו תסדההכח שו ת -א ל תו פתע ׳ 1ב ס רו ס על פיחות ! שר-חאוצר עלול ך ביוב וזששישי ששבר פששו ששושווז שששויווז ברשוב רירינברוש בוזר־אביב ובשרכויש וזאשריש שר
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 21 | נ ״ דייבו 1י מבלה ארו על רקע הנוף הפראי של הרי יהודה, לא רחוק מירושלים, ניצבת קוני טרנר, כשהיא מפקירה את גופה החשוף לרוח המידברית, כשרק מעיל קצר לכתפיה. תמונה
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 22 | השלם ואה את ישואל מחפשטת־וענ אחת המועמדות הרציניות ביותר לתואר מלכת היופי של ישראל השנה, היא תלמידת תיכון ח־פ־אית, המתעתדת לדברי הפלייבוי להיות מורה להתעמלות,
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 23 | גם את הישראליות העולם הזה, כאשר ה שתתפה לפני שלוש שנים ב ת חרו ת הוכתרה בתואר נסיכת הים התיכון. לפני שנת של מים אלגנס. אכן, יש בה מ שהו, בלי כל ספק. 1דוגמ ני ת
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 24 | ציונה טוכטומן אחת הדוג מניו ת הי שראליות ה מפורס מות ביותר, לא הסכימה מעולם להצטלם בארץ בעירום מלא, למרות שהצטלמה ח שופה למדי (ראה למעלה) ,עבור הפלייבוי הסכימה
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 25 | 29 יפהפיות שואריות בכתבה על פני 20 עמודים ב״פל״בוי״ אסתר זבקו חנה פרידמן הידועות בישראל, מוכרת ברחוב כאתי- ,שהיתה מארחת ב מו ע דון דיזנגוף מאנדי. בודדות שצול
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 26 | מדויו לתייר: איו לצוד אותן? תג׳ אלוני סרטים, שניים בחו״ל אחת מנערות זיזנגו ף, מתוארת בפלייבוי כ שחקנית קולנוע שה שתתפה כבר ב שלו שה וכציירת שתחביביה איסוף
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 27 | ש סנו סנו ת ע רוכו ת חדש בגלריות אביב) .תערוכה נדירה של אחד הידועים שבציירי ישראל. ציורי השמן מעידים על ההשתחררות מההשפעה החזקה של הצרפתי פרננד לנ׳ה, ועל
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 28 | תדריך 0 (המשך מעמוד )25 הוא השוטר המיסכן ביותר שנראה על הבד מזה זמן רב ודירגה ליסי מסתפקת בתפקיד של קישוט בלונדי. לא כדאי לראות לא חשוב לראות אפשר לראות רצוי
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 29 | במדינה עת1נ 1ת שופר האימפריה הישראלית ,ישראל ודרום־אפריקד — .שני מחסומים להשתלטות הרוסית״! ״הגירה ערבית — עניין של הגיון״! ״ספר לבן חדש של השר שמעון פרם״ — אלו
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 30 | מ ר חל תני פ ק חו1ולט מיליונר , ג די להשוות התכונה החביבה ביותר של הישראלי המצוי היא השוויץ שלו. כשיש לו דופין, הוא מרגיש עצמו כמו דופין קטן! כשיש לו לארק, הוא
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 31 | מה הם חייו של ילד ללא הורים, הנאליז לחיות במעון? אם לשפוט לפי מעון ״טוב״ — המסקנה המתבקשת היא בלתי נמנעת : ורון• השחרחר בן השלוש הגיע 1לכאן אחרי שאמו ניסתה
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 32 | (המשך מעמוד )29 לב מוחלט לצד הפסיכולוגי של פעולת שונה דעתה של אחת המטפלות במקום _ האכילה .״ילד שאינו אוכל — דוחפים לו,״ מספרת המטפלת .״ואם הוא בכל זאת — אשר
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 33 | מחסרים פסיבודוא״ס שנערכו לאחרונה מגלים: שנבע- המסתת •* י סוי מעניין נערך לאחרונה בארצות{ הברית: קבוצת נשים נתבקשה לענות לשאלה איזה צעיף, מתוך ששה שהוצגו
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 34 | *יייי** ך* תחלתי לגסות, והוא אמר לי :״עכו 1שיו אין לך מה לבכות, רק להוריד הבגדים ולשכב על המיטה.״ כשלא רציתי, הוא הכניס לי אגרוף בפנים וקרע לי את המכנסיים
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 35 | ו!וונו לעבוד ולחיות איתם כל הזמן. הצעתי להם לבוא איתי. אמרתי להם שיש לי כסף ובגדים והסברתי להם שהלבוש שלי לא יפה ויש לי בגדים אחרים ואני רוצה לגשת איתם ביחד
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 36 | הצבעו אי שיו ת ר מתבגרים (המשך מעמוד )31 נותרו עוד 4שבועות עד לסיום חידוו־הצילומים טוס לפאריס על חשבון העוו! הוה החשובות למבחן • אנשים המבכרים צבעים. קרירים׳׳
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 37 | ״שולמו רדה אחרי עירום כביום היוולדו, בהשמיעו שאגות נוראות ך• די להכריע את שמשון הגיבור מ־ ^ עזה, היה צורך בדלילה. אולם כדי לגבור על מרדכי שולמן מתל־אביב, לא
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 38 | * להקת ״כחול מזעזע״ היתה הראשונה. בעקבותיה באה : להקה חדשה המתכוננת לפרוץ מהולנד, להקת המערבבים, שפזמונה הראשון, שה לה לה, אני זקו לך, נמצא כבר חודש במקום
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 39 | הנ סי ך ו הנ סי כהשלישראל לשנת מטעם מערכת 5115105111151 ובח סו תו האדיבה של ד״ר 1970 ויצרני מאלט אביר א 3יר שדאל פלד דניאל שרון בן ,5כפר הנוער מאיר שפיה אייל
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 40 | בי ת־הספר המרכזי ללימוד נהיג ה .״ שמחי ׳ מביע לך תנאים טובים ונוחים בשיטה קלה ומחירה. מהשעור הראשון לומדים במטלול הטסט. לימ וד חינם ! תאוריה שיטת הלימוד מאפשרת
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 41 | הרב אזרחים רוגע! ובימביץ ענקלביץ׳ מבקש סליחה הכנסת, ירושלים .18 ,חבר־הכנסת הרב יענקלביץ׳ עורר אתמול תגובות אהדה כלליות בשעת הטפתו מעל דוכן הכנסת. הרב יענקלביץ׳
העולם הזה - גליון 1698 - 18 במרץ 1970 - עמוד 42 | מספר 1698 י׳אדר כ׳ת ש״ל18.3.1970 , הפוחיר 1.50ל״י שר מתחת מכבש הדבוס מאמריקה פלייבוי ו!,שואף ות מכרסם המוסת עיחם שר נעוות הצמות לאה
חזרה לתחילת העמוד