גליון 1699

העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 2 | *** תיכתכות המתפרסמות בגיליון זה עוסקות באנשים דתיים. \£/אין כל קשר בין כתבות אלה. האחת (אילו כולם היו כמוהו), מופיעה בחלקו הראשון של הגיליון (עמודים
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 3 | ״את בטח רוצה מיספר ירוק ד אמר עזר וייצמו לבחורה במיזנוו הכנסת .״הצבע לא חשוב לי,׳׳ השיבה. ״מנה מוח לעקיבא גוברין!״ ! לא כל הסיפורים על שר־התחבורה 7ןזר ויי צמן
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 4 | ישראל תנסה לפייס את ארצות־הברית צפוי שינוי בולט במדיניות-ההוץ הישראלית כלפי ארצות־הברית, בעיקבות סירובו של הנשיא ניבסון לסכור לישראל מטוסי-קרב נוספים. בניגוד
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 5 | סיפורו המונ׳לא טל תלמיד־יטיבה ירושלמי טהשנדב ליחידה קרבית מובחרת בצה״ל־ הפך לדמות אגדתית טל לותס דתי ך* כ״ט אביב שחורי, מנצרת עילית, ן נהרג ב־ 28 בפברואר בשעת
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 6 | ו\^ויר כו ל היו (המשך מעמוד )5 התגלה כמזיגה נפלאה של אדם, שככל שהתנאים היקשו עליו, כן מצא לעצמו דרכים מופלאות להביא לידי ביטוי את דתיותו יחד עם מילוי תפקידו
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 7 | מכתבים גדודיה בכל מחיר יש ד׳ הפתעה בשנירו יקירתי פרשת גלוריה (העולם הזה ) 1698 הינה שערורייה שאין לעבור עליה בשתיקה. בימים אלה, כשאנו מפסידים במאבק ההסברתי על
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 7ימ/׳ק! 7־ ב ה חל ט ־ יוה ה מ קל ט! 1אכנרי-שפירא - מי צדק זו השבוע זרק אורי אבנרי אתגר בפניו של שר־המשפטים שמשון שפירא, לאחר שקרא בפני
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 9 | היא קדושה יותר מספר־דת הקדוש למיליוני יהודים? אילו היה גוי בחו״ל עושה דבר דומה לסידור יהודי, יש להניח שח״כ פרוש לא היה מהסס לפנות לשגרירותה של אותה מדינה
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 10 | במדינה הע צרות בשמיים פורים תש״ל היה לאזרחי ישראל סורים עצוב. מתחת למסיבות, מאחורי החיוכים, מעבר לצרימתם של פטישי הפלססיק, הילכו הדאגות. לא רק מזג האויר החורפי
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 11 | ** וד נבואה שחורה אחת שלנו מת- ׳ ג חילה להתגשם. השמענו אותה תחילה בלחש, ב מז. חזרנו עליה בחשש גובר והולך מעל דוכן ה־הכנסת. קיווינו בכל לבנו שאנחנו טועים. לא
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 12 | תמרורים נחוג יום הולדתה ד,־ 58 של פט ניכסץ, רעיית נשיא ארצות־הברית, במסיבה צנועה בחוג המשפחה אחרי שסירבה לערוך קבלת־פנים רשמית בבית־הלבן בנד * #ו לו גי ת * ס
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 13 | ^ *:ישבתי כבית ה מסחר לטלוויזיה שבו אני שותף. זה קרה בשעות ה־ 5צהריים. הגיעו למקום שני שוטרים במדים, ביקשו מנד ^ |8ו ני להזדהות. ולבוא איתם | 1לכמה רגעים לתחנת
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 14 | ׳נעצרתי לחמישה ימים בלבד - (הנזטך מעמוד ) 13 את י המזרון המתפרק, אחת שמתי מתחת לראש, כי אני רגיל לישון עם כר, ונשארה רי רק שמיכה אחת להתכסות. לא נרדמתי כל
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 15 | דיו שהתקמטו מן הלילות של שינה בהי. כשהגיע זמנו להיות מובא בפני שופט, לאחר עשרה ימי מעצר, שכחו להכניס אותו לרשימה לגילוח. בבית המעצר אסור להתגלח. את העצורים
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד ) 10 סומסידו בארצות־הברית, שהיוזד, את נקודת המיפנה. ספק אם פומפידו הצליח לשכנע את ניכסון לשנות את מדיניותה של־ארצות״ הברית במיזרח־התיכון
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 17 | בהם אין מערך הטילים הקיים שלו, המוש־תת על טילים מדגם ס.א.מ ,2.מסוגל לטפל ביעילות. אז לא עוררה ידיעה זו כל התרגשות, ולא נראתה כאיום מיידי על ביטחונה של ישראל.
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 18 | רק פעם אחת ותרגישי בהבדל מיד... ה שמפו לכל המ שפחה מיוצר מתמציות טבעיות של צמחים מחיר שפופרת ו ה תנ די תהחדשהוהמק סי מ ה של ה בד • אלי נז קגר או רב* המכר מאת
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד *)1 בשמלות ארוכות שרוולים כדי לכסות את הצלקות בזרוע. אולם הבעייה הקשה יותר — הצלקות בפניה — דרשה מיתרון קשה יותר. ד״ר ג׳אקי לא נרתע, החליט
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 20 | התושליס סירבו דסילחם והתעדח בתרנגולות חוחודחואוח־קיט־ וחופר בלי ידיים, ברוטוס• בקינג׳ס קלאב נערך נשף סטיריקון, עובדי המועדון הסתובבו בין הרוקדים כשבידיהם כדים
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 21 | את עיניו כאילו לא ראה אף פעם דבר לא רק הדוקטור היה מבסוט. גם שאר המסובים. זה עשה להם מצב רוח. הארכיטקט אלדר שרון חיבק את אשתו (המשך בעמוד )24 1.ך 11ך 11
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 22 |
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 23 | חיים חפר שהוא התחפש בלבוש של שיין, הגיע הפיזמונאי לנשף הסטיריקון בקינגס קלאב. לכל מי ששאל אותו למה הוא לא נראה כרומאי הסביר חיים חפר לאורח מזרחי בחצר הקיסר. גם
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )21 אילנה, יגאל תומרקין שוחח * 8בוסי, הלית קתמור, יהודית סולר ויוסף מונדי ישבו בחדר השני, כדי להחליף בשקט חוויות על המתרחש, של תרנגולים נלחם איש
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 25 | סיפורו האישי של הצייר הישראלי על ביקורו בשבוע שעבר אצל חנה מרון ליד מיטת חוליה במינכן דגי קרוון כיקוד שלי אצל חנה׳לה מרון היה | ן ביום חמישי לפני שבוע. בפעם
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 26 | הצגה חדשה 11^1-111111 ילדי כתי ספר אמריקה, תל־אביב) .אין פרחים, אין מות, אין נאיביות. התערוכה מלאה סיה כפי שרק ילדים יכולים לדמיין מחולקת לשניים: ציור מגמתי,
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 27 | 7י מ \ בזק — בו ^ו״/מו 7ו ס /ע ו בונד עד אין הבדל בין המדיניות ובין הכלכלה. באמצעות המי סים מגיעה המלחמה לתוך כל בית בישראל. מי שמקבל את המדיניות הממשלתית,
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 28 | .זריקת אבנים מכל הוויכוחים שלנו, המעניינים ביותר הם לעיתים קרובות ״השאלות הנוספות״ ו״התשובות הנוספות״ בעיקבות תשובות שרים לשאילתות שלנו• הדבר מחייב ריכוז רעיון
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 29 | מדחלח גיסה היתר. מעמידה את היידע החברתי שלה לרשתוה של מרים בקבלות־הפנים הרשמיות. שמעתי אפילו סיפור שבאירועים רשמיים נזקקו האשבולים למערכות כלי־האוכל המפוארות
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 30 | במדינה עלייה דופקיס את הלבנים איזה אזרחים, במדינת ישראל׳ הם כשרים ומשתייכים לסוג א׳ — ואיזה לסוג ב׳ ,שאותם מותר לדפוק? הביטוי דופקים את השחורים הצביע עד היום
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 31 | כתבת ״העולם הזה״ יצאה לעבוד כעוזרת כדי לבדו? כמה מובנה עלרת־הבית הישראלית להלריב׳י בדי להשיג עוזרת־בית העזתה חש 1ו ת ראוור שגיב ארומת שר כבר כע\ 2ר\ז־בית
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 32 | עקורות־בית נואשות מציעות לכתבת ״העולם טלוויזיה, טלפוו, משכורת שמנה, ולמעשה - בשוק העוזרות העוזרת המדומה (בחולצה לבנה) ממתינה בשוק העוזרות בכינר־מגן־דויד, יחד
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 33 | היתה זו לה הפתעה מרד, כשהודעתי לה שגם אני יכולה ללכת. היא לא הצטערה כל כך על שזה מיבצע עיתונאי — אלא על ביזבוז כשרונותי הנהדרים :״הרי את עובדת כל כך יפה,״ חזרה
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 34 | ב״נ 1עקיבא״ ,א1י שומות השבת חיתיות - מגרה חח;! ז! ברזי! נעות?והו ואשת־עסקים מבריקה ץ* כונית אלפא־רומיאו חדישה ולבנה דוהרת לאורך דיזנגרף. ליד ההגה צעירה זוהרת,
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 35 | פנים, הרבה צדדים, והרבה פיאות נוכ סב את נכדתו, שעד היום היא שומרת שבת ריות. זהו סיפור הצלחה ישראלי של נערה — לזיכרו .״מכל השיכבה שלי בבני־עקיבא, שהתחילה
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 36 | הוד מעלתה העוזרת׳ קורם לעתונאות (סוף מעמוד )31 משהו חמוץ .״טוב, אלך לקנות שניצלים,״ הזדרזה גברת לוין להחיל את פני. כסא-כבוד לעוזרת ייפתח 29.4.1970*3 הקורם
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 37 | .אני סון וווז שלא שבס\זס א\ז רוסי וזסובה שלנס. נח שלא וזראיוזי נזינזני סייס נושך ננז\ סח( ,נריי\ אסגר לוזזז־שב לי בסעטוס בלסי ניסוסי. סיג סיבנה \ אנ בנאנ נדלג
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 38 | מצעד הפזמונים שק (מבוסס טל מכירת תקליטים בשבוע שבין )21.3.70 — 15.3.70 תקליטונים )1( .1וונוס — כחול מזעזע )6( .2להקה נודדת — (אי.אם.איי). תחיית קרדינס קליחזטר
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 39 | הנסיך והנסיכה של ישראל 1970 מטעם מערכת ל שנת הנ 09111ה 1ה ויצרני מאל! ט ובח סו תו האדיבה של ד״דישראל 3ל ד התחרות תיערך בחג הפסח .23.4.70 כרטיסים במכירה מוקדמת
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 40 | ו 1שבץ הווו 05 1699 סבלנות. אל תיתן ליחסים המתוחים עם אדם קרוב אליד לדכא אותך — או-טו-טו ה כל יסתדר. הכרות ח דשה נ שטח הקרוב לעבודתך תסייע לך להתקדם, למרות זאת
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 41 | גאולת העולם התחילה בגלל יתוש. איך הגיע היתוש לתא־הטייס ממוזג האוויר של המיראז׳ 2 הישראלי — לא הצליחו לגלות ועדות־החקירה שהוקמו אחרי כן. מה שהוכיח שהדתיים צדקו
העולם הזה - גליון 1699 - 25 במרץ 1970 - עמוד 42 |
חזרה לתחילת העמוד