גליון 1700

העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 2 | למד, חדש, גוון, את . . חי הסין 1 כדיר הקלד רכטוהה ומדיסקרטית ן!פ מוצרי קטלוג א>ו מס׳ 1 תכשירי ארוס מגונים את חיי הנשואים ועוזרים להתגבר על חולשות ומחדלים.
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 3 | מכתבים י הרוסים גורמים לצמרמורת אני כותב מכתב זר, לפני שסיימתי לקרוא את גליון העולם הזה שבידי. היבר היחיד שסיימתי לקרוא הוא הנידון: הרוסים באים (העולם הזה
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 4 | במקומות־עבודה רבים יגרום הדבר לשביתות, שיוגדרו על־ידי ההסתדרות בפראיות. אם יחמיר המצב, וההסתדרות תעמוד בפני מרי פועלי, ייתכן שהדבר יגרום למתיחות ולהאשמות
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 5 | יקרה מדי. אולם למען הרפתקות, למען סיפוח שטחים, למען התנחלות כחכרץ _ אך לא טיפת־דם אחת של חייל ישראלי! (קריאות מכל ספסלי הכית). ,כל טיפת דם למען המדינה ,אף טיפת
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 6 | ־ד 1״ חרב .1ה ד ()19 24—26 במארס .1970 מצורף לגליון ״העולם הזה׳ איר לאפות עו1 הסיפור המונילא שד הצלח מד יהודה מיותר מי מכם זוכר את ועדת לבון? אותה ועדה אשר
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 7 | העולם הזו!
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 8 | תמרורים נפטר. נתן אלתרמן, משורר־הצמרת הישראלי במשך שלושים השנים האחרונות, בתל־אביב, מהתקף־לב בעקבות סיבוך בניתוח (ראה במדינה). נולד בן בכור לכתב ידיעות אחרונות
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 9 | ״נאצר יתקוח את ישראל באחד מימי שישי, בשעה 9.56 בערב.״ א111 וים מסיבת פורשי הטלוויזיה דן שידון וגלוריה סטיוארט אחרי פרשת־המיברזים החליטו פורשי הטלוויזיה לערון
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 10 | מכתבים (סוף ב ע מו ד )3 שאני נחנק. ביקשתי שיחזירו לי את התרופה. הסברתי שאני סובל מהפרעות בנשימה, וריח החשיש בתא נורא בשבילי. אף אחד לא ענה לי — במשך כל הלילה!
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 11 | נה ימים, וארבעה ימים הוא קיבי מכות מהבלשים ח־,שוטרים על ימין ועל שמאל. בשלושת הימים האחרונים נתנו לו לנוח כדי שהשופט לא יראה את הסימנים של המכות. את השם שקי
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 12 | בעולם קמבודיה איו גיגה לאנשי הביון כשאדם משחק בדומינו, הוא מעמיד ל־פניו את כל הכלים שלו, זה ליד זה, כש־שהוא מוכן להכניסם למישחק. במצב זה, די בנפילתו של כלי
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 13 | ך* שיא הקרב על בריטניה, בסתיו , 1940 היה לאחד מגאוני ההסברה הבריטית רעיון מזהיר. הוא מצא דרך להרים את המוראל של טייסי־הקרב הבריטיים, שעמדו אז מול פני המתת בכל
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 14 | נשבר דה בנאבלוס : 00 ערפאת! וצה לברוח מהנוף היומיומי? להסן תובב יום שלם מבלי לשמוע מילה עברית, מבלי לראות ישראלים? סע לשכם. ביקרתי שם השבוע. נסעתי דרך קלקיליה,
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 15 | אדכסנדויה, אסואן!וקאהיו -.דא; התקרה -כן. ובתוקף! חיל-האוויר ^ יייי לסאם ־ ג טבעת טילי סאם .3אף־על־פי־כן, פסקו תקיפות חיל־האוזיר הישראלי על הבירה ופרבריה.
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 16 | במדינה 1העם החולף והקייס ריח פרהי־ההדר מילא השבוע את הארץ. לא רק בשדות ובמרחבים הפתוחים. אפילו בערים הדחוסות ניתן היה לחוש, בשעות שחר מוקדמות או ערב מאוחרות,
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 17 | נתן אלתרמן שייך לתקופה של חיינו. הוא חלק מנוף נעורינו. ש״י עמון, שנפטר לא מכבר, לא היה שייך לדור הזה. איכשהו היה קשה להתרגל למחשבה שהוא חי עימנו. מבחינה נפשית
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 18 | ישעל מסביר לאריה שמרלק, נציג משרד הקליטה בדימונה, כי הוא וראשידה זקוקים לדירה גדולה יותר. הסיבה: הם התחתנו. כהוכחה׳ מציג ישעל דף נייר מודפס באנגלית, בו נאמר
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 19 | אליה נטל מד,איסלאם כמה יסודות פופולאריים כאללה, המסגד, וכדומה — ויצר תנועה חברתית חדשה פרטית משלו. קליטה שיכן אותם בדימונה. ניחם פקיד בכיר במשרד־הקליטה את
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 20 | ״אד תתחבצדו בחוית סואץ ! ״ מבצע מיו ח ד (המשך מ ע מוד ) 13 לקוני טלוויזיה כחדשים אסריל-מא׳ שנים אחריות .׳ חלוף חנם! אלה היה מצומצם ביותר, ונסיון האמריקאים
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 21 | ! הנוח שערה ער הפידאיון בלבנון: אנשי הפלאשת המצריות ריו המסה ף* ומץ פידאיון, רכוב על טנדר פתוח, דהר לתוך הכיכר המרכזית של ביירות. השעה היתד, שעת צהריים של יום
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 22 | !עוות *וגו שהובאו במיוחד מאירופה, נכנסו לפעולה כערב הנתיחה של ויו יש די ס קו ט ק ויש די ס קו טק, ויש אפילו שטוענים כי יש יותר מדי די ס קו ט קי ם, לפחות
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 23 | קוטס היוש־ה החל-אביבי החוש ״טיפאני״ הטובה באירופה סיטה בונג ה, גרמניה הידועה באירופה כאחת הרקדניות ה טובו ת ביו תר, הוטסה ב מיוחד לפתיחה, הדחי־מה את הקהל בתלבו
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 24 | נכנסה לטקסי, ומאז היא נעלמה.׳ ** תם ״העולם הזה״ ,שהצליח לב־ ^ קר בבית־הוריה של כליל שעם החטופה, מדווח על ר איונו הבלעדי: בבית שוררת אווירה של שבעה. נשים
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 25 | 1ז 111ל ם לאנכונהו ^ המולאטית נ שי מ ה אתם רואים — אז בכל זאת צודקים כל היוני ם ו היוגו ת האלו, שאומרים שהעולם כולנ — לא, לא נגדנו — פ שוט שהעולם כולו עומד על
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 26 | במדינה לבני הנוער ־ שלום! ,ביום א׳ 5.4.70 תיערך פגישה של תנועת הנוער של העולם הזה — בוח חדש במועדון ״מיני מנדיש״ (הירקון ,)71 בשעה ,8.30 בהשתתפות ח״כ אורי
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 27 | ממנו בהרבה. בגילו, הוא אמר, הוא כבר אימפוטנט קצת. הוא ביקש פרוטזד, עם משאבה לעזרת זיקפת האבר. הסברתי לו שאני לא יכול למכור לו את התכשיר, כי אין לי עליו עדיין
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 28 | ץ?ו9ו-01 וו0 וותמ בישראל! אזעקה! סירנת 1נז גני1ומ ו ע. וחצות איר*1 מנן עז 4הדזתות מנסה המנוע ותא המגוען מבצע דינג שלכלממ^ת אל תתן להם לקחת את מכוניתך לסוף
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 29 | תיאטרון הצגה חדשה * * תל־אגיב הקטנה (בימות) היא הצגה מחודשת של תיאטרון שתיראה בוודאי שונה בעיני הדורות השונים של תל־אביבים אשר יבקרו בה. הצעירים יותר, אלה אשר
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 30 | במדינה תחבזרד, ״שלא יקח אותנו למקום אחר״ האם יכול אזרח ישראלי הקונה כרטיס נסיעה במונית מתל־אביב לחיפה, להיות בטוח שלא יגיע למקום אחר? אם אתה נוסע מתל־אביב
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 31 | גלודת־העיקור כבה הומצאה — אולם הלבליט פ!פד1דימ פ!נ(נה **ירוץ ורמאסי מיו בש1ים ז * ד רונות ברחבי העולם: זוהי תחרות בין המדינות השונות — מי מהן תשלים ראשונה
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 32 | במדינה עסקים הפיצה המרה משה כרובי וגרשון קרני, בעלי סטיקיה ברחוב המסגר בתל־אביב, החליטו יום אחד לפתוח מסעדה איטלקית מעולה, הם לקחו להם לשותף את דני בן־אב, שנסע
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 33 | ראהוב א שה אזז\ז ברבר וג ברברינת — כי וה נש שה שר ר שבה כר הארדנגז. ניט שה ולכם מכירים את גילה. היא מציצה אליכם יום יום מעל דפי העיתונים, ומוכרת לכם בעזרת
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 34 | (המשך מ ע מוד )31 לי את השעות המאושרות היחידות בחיי את הינך כל מה שיש לי וכו׳ ונו׳. אחר כך הוא הולך הביתה, בלב שקט ובמצפון מטוהר. הוא אמר את שלו, בבירור ובקול
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 35 | שאינו קשור בו, ולא מתעניינת בשום נושא מלבדו. נושאי השיחה המוגבלים שלה מסתובבים על פי רוב סביב השאלה הבוערת אם מוי־שה יענקל שלה יטלפן או לא יטלפן, ואם יבוא אליה
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 36 | בעולם וך מעמוד )33 ה עם פילגשו ויעשה כל מה שהוא ,בתנאי שיחזור כל ערב הביתה. ות־חברה תל־אביבית ידועה, שבעלה אותה ומתגורר עם אהובתו, אומרת שה הנישואים שלהם אינם
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 37 | בחטא עם צעיר מקסיקני בן ,21 בביתו המפואר בפרבר הוליבודי. פרי, הנראה עצמו ככוכב קולנוע, טוען כי השיא כבר 12 זוגות של הומוסכסואלים ושמונה זוגות של לסביות. היו לו
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 38 | פולקסווגן רנט א קר השכרת רכב רשת תחנות ההשכרה של פולקס• ומן רנט א קר משתרעת מקרית שמונה וער אילת: בבל אחת מ25- תחנות ההשכרה עומדות לרשותן מכוניות פולקסווגן
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 39 | הנסיך והנסיכה של ישראל ^גשי לשנת 1970 מטעם מעיכת הווו 0 1מייע ויציני מאלטאביך ובח סו תו ה אדיבה של ד״ר ישראל פלד ראש עיריית ומת־גן^: התחרות תיעדן בחג הפסח
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 40 | תפסיק לריב עם חג־ריך לעבודה. בשביל נותרו עוד 3שבועות עד לסיום חידוו־הצילומים סוס לפאריס על חשבון ה עול ם הוה יה איתד תיזבה הש״ בוע לתשובה ולהסבר. אם אתה מעשן —
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 41 | הקצב הכבד של לד אין ספק שהתקליט הנמכר ביותר כיום משני צידי האוקיינוס האטלנטי, הוא תקלי- טם מאריך הנגן השני של ארבעת חברי להקת לד צפלין. הלהקה הצליחה כבר
העולם הזה - גליון 1700 - 1 באפריל 1970 - עמוד 42 |
חזרה לתחילת העמוד