גליון 1701

לליל

כלולותיכם!

הרשו לעצמכם את הטוב ביותר!
הזמינו כבר היום חדר זוגי לליל
כלולותיכם ובו יצפה לכם בקבוק
שמפניה על הקרח, סל פירות לארוחת
לילה וארוחת בוקר במיטה. כל זאת

במחיר של — 75ל״י*
כתבו או צלצלו ל״דורית״ טל,445111 .
מלון שרתון — תל־אביב ותקבלו אשור
בדואר חוזר.
* כל יום נוסף — 65ל״י (כולל ארוחת בוקר).

(§) מ לון שו תון ת ל אבי 1

ולא שי הממשלה מלדון מאיר לא נחשדה אף פעם באהדה מיוחד?!
להעולם הזה. יחסה. והתבטאויותיה כלפי חברינו בכנסת,
הוכיחו לא פעם שה א כימעט אלרגית לנוכחותם. השבוע נתנה
גולדה שוב ביטוי פומבי לייחסה זה.
היה זה בשעת הפתיחה החגיגית של אולם תיאטרון הבימה
המחודש. צלם העולם הזה .,ויליאם סעד, הירבה לצלם את גולדה
בשעת האירוע החברתי שסבב את ההצגה. גולדה נראתה ׳כמי
שנהנית להצטלם, חייכה והתבדחה (ראה תמונה) .לבסוף לא התאפקה,
פנתה אל ויליאם בשאלה :״בשביל מי אתה מצלם כל־כי
הרבה?״ ויליאם, שאינו מתמצא ביותר באהבותיה ושינאותיה של
הגברת ראש־הממשלה, השיב ללא היסום :״בשביל העולם הזה.״
כאן אולי המקום להציג אם צלם המערכת החדש שלנו. ויליאם
סעד 29 הוא עולה חדש. לפני כשנתיים עלה מפאריס לישראל.
בפאריס, לשם הגיע מתוניסיה, ארץ הולדתו, עבד ויליאם כשרטט
במיפעל שהועסק עבור תעשיית המטוסים של מארסל דאסו. עבודתו
העיקרית היתד, בשירטוט דגמים למטוסי המיראז׳ השונים. בשעות
הערב למד ויליאם צילום באקול וג׳יראר.
כשעלה לישראל התקבל כחבר בקיבוץ חניתה, שם הכיר את
רעייתו, עולה חדשה משודייץ. שנה אחר־כך, רצה לעבוד במיקצועו
כצלם, עבר לתל־אביב, צילם עבור הבימה, עד שהתקבל לעבודה
במערכת.
שליטתו של ויליאם בשפה העברית אינה מעולה ביותר. משום
כך אינו זוכר בדיוק מה אמרה לו גולדה אחרי שהודיע לה כי
הוא מצלם עבור העולם הזה. אבל עדי שמיעה שנכחו במקום
טוענים כי גולדה אמרה בערך כך :״בחור יפה כמוך עובד בעיתון
כזה י אחרי שאני קוראת את העיתון הזה אני רוחצת את ידי.״
בכך הודתה גולדה לפחות בדבר שהכחישה פעמים רבות, אפילו
מעל במת הכנסת — שהיא קוראת את העולם הזה.

גו לדה

וי לי א ם

^ מינגן שולוי ׳שואו
כשהתחל נו ל פ ני שנה במיבצע התחרות לבחירת הנסיך
והנסיכה של ישראל, לא שיערנו כלל איזו היענות תהיה למיבצע
זה. לתחרות שתיערך השנה כבר הגיעו אלינו מאות תמונות של
צברים חמודים, שהוצעו על־ידי הוריהם כמועמדים. ברור שאין כל
אפשרות לפרסם את תמונות כולם, והצילומים המתפרסמים מדי
שבוע בעיתון הם מיבחר מיקרי בלבד.
אולם כל המועמדים מוזמנים לראיונות אישיים עם ועדת מיבחן
הבוחרת מתוכם את המועמדים הסופיים לתחרות. השבוע החלה

רק1־ני *חנ 11־ון הו ־ן א בזן -י

בו־דוו
דן ונ רז תי דז ו_ 1נ ז
11-1־11־ 1בדייתר, ואבותדזזדןיהו

מו ע מ די ם ל תו א רי ״ נסירונ סי כ ה

המעוניין לרכוש את

ספר הברית החדשה
להשכלה כללית ולהכרת הדתות בעולם
ת£שר_ל0י הכתובת ת. ד ,7089 .ירושלים, וישלח לו מיד.

ועדת המיבחן בראיונות ואז הסתבר לנו באיזו מידה נקלט המיבצע
בכל השיכבות. זה לצד זה הופיעו בפני הרעדה בנו של עורך־דין
ידוע עם בנו של מוכר ירקות בשוק הכרמל, בנה של עקרת־בית
מאשדוד עם בת התפנוקים של תעשיין ידוע.
נשף הבחירה של הנסיך והנסיכה של ישראל לשנת 1970 ייערך
ב־ 23 לחודש זה באמפיתיאטרון של הפארק הלאומי ברמת־גן.
דגן. יהיה
זה מיפגן של ילדי ישראל, בו תיערך הופעת בכורה
של הקירקס הישראלי בצד מופעים של מיטב אמני
ישראל בהנחייתה של דליה פרידלנד.
אפילו אם ילדך אינו משתתף בתחרות, כדאי לך להביאו
למופע זה, שהוא הקשר הראשון שקושר הטולס
הזה עם קוראי העתיד שלו.

ב ר אי ון

הנשיא בירר את שומר-ראשו:
״הצגה נהדרת — תודה רבה לך!״
שמה החדש של
רה״מ :״געוואלדה״
׳ 61 מכת ההעדרויות של חברי
הכנסת מדיוני המליאה דחפה
השבוע גם שניים מאריות
המימסד להתלונן בפומבי. היה
זה ביום הרביעי האחרון, כא־אשר
רק קומץ ח״כים הקשיב
ראש־הממשלה
לדבריה של
גולדה מאיר, בדיון על הצעתו
של ח״ב מאיר אביזוהר. ה-
ח״ב הציע לקיים דיון במליאה, על
היעדר שר־הבריאות בממשלתה
של גולדה. ראש־המשלה הציעה
להסיר את ההצעה מסדר היום,
ואחרי שכבר פנתה לרדת מן הדוכן,
הפליטה :״ברוב גדול זה
כבר לא יהיה
אגב, אנשי קול-ישראל
הצמידו לאחרונה לגולדה שם
חיבה חדש. הם קוראים לה
געוואלדה.
׳ העקיצה השניה על מספרם
העלוב של חברי הכנסת
באולם, באה מפיו של שר־החוץ
אכא אכן, שדיבר כמה
דקות אחרי ראש־הממשלה, כאשר
דנה הכנסת בהצעתו של
אורי אבנרי לערוך דיון בבעיות
השלום. אמר אבן :״אילו
היו סיכויים ממשיים לשלום,
חברי הכנסת היו בוודאי מוכנים
להישאר ביר! שלים אפילו _
ביום רביעי אחרי־הצהריס״.
61 מדוע ח״ב המערך
אברהם עופר הוא יונה?
לסופרו הפרלמנטארי של דבר,
דניאל כלוך, נידמה שהוא
מצא את התשובה :״מפני שהיה
קודם ראש מועצת״הלול״.

העיתונאית יואל ה הר*
עופי, לעומת זאת, מגלה חו־

אביבה פז ;כ

היפיזשיות הישראליות שצולמו
בכתבה על נערות ישראל
בירחון העירום האמריקאי
״פלייבוי״ .רבות מהנערות
שצולמו באותה כתבה בעירום
נמנעות מאז להופיע בפומבי.
אבל הרקדנית-שחקנית אביבה
פז אינה ביניהן. היא
נמצאת בחודשי הריונה האחרונים,
מתגאה בתמונה שפורסמה
ב״פלייבוי״ כשהיא אומרת
:״אתם רואים אין שאני
הייתי פעם יפה ן״

)11*11111

סר עניין בנושא. כאשר ישבה
השבוע בחברת כמה עיתונאים
במזנון של בית־סוקולוב, הסבירה
את עמדתה :״מה זה משנה
מי כעת יונה ומי נץ? כלי
4שנים הם ממילא הופכים
כולם לתוכים״.

^ ח״כ מק״י משה סנה
אמר פעם שהחלק החושב בכנסת
מקופח לעומת החלק היושב.
לאחרונה החליטו ה־ח״כים
לעשות משהו למען שני
החלקים כאחד, שנאמר: נפש
בריאה בגוף בריא. המבצע נקרא
״פעילות הספורט המיוחדת
לח״כים״ ,ועד כה נירשמו 28
חברי כנסת, לפי החלוקה הבאה:
16 לשחייה חופשית 11 ,לקבוצת
לימוד שחייה 5 ,למישחק טניס
3 ,למישחק סקווש 8 ,לקבוצת
התעמלות חופשית 6 ,להתעמלות
עם מכשירי עזר 6 ,ל־טניס־שולחן
ו־ 2למישחקים אחרים.

א סי ק ה משעממת
בתיאט רון
הממלכתי
! בפתיחה החגיגית של
הבימח לחץ נשיא־המדינה זל מן
שזר כל כך הרבה ידיים,
ואיחל כל כך הרבה איחולים,
עד שכאשר ניגש אליו שומר־הראש
שלו והודיע לו שהמכונית
מחכה לו, הסתובב שזר,
לחץ לו את היד ואמר :״האולם
ניפלא! ! ההצגה נהדרת !! ומיטב
האיחולים ליום חגכם!!!״
שומר־הראש הנידהם אמר :
״תודה רבה״ ,וליווה את הנשיא
למכוניתו.
! באותה חנוכת־בית חגיגית,
שהיתר, המאורע החברתי
של השבוע סיפרה השחקנית
הנהד׳ה הנדל! ,בפואייה לכמה
ממכריה :״שיישאר ביני־׳
נו, אבל כשהיינו צעירים וכש־נדדנו
עם התיאטרון מעיר לעיר,
ביקרנו גם בגרמניה. בכל
מקום אליו הגענו היה שטאאטס
תיאטר (תיא 6רון ממלכתי) ו־שאושפיל
האוס, שהוא סתם תיאטרון.
בתור צעירים, לא עלה
כלל על דעתנו להיכנס לתיאטרון
הממלכתי, כי שם הציגו
רק אח הקלאסיקה המשעממת.
לעומת זאת רצנו תמיד לראות
את הדברים המענינים באמת,
בשאושפיל האוס.״
; בהפסקה נשמעו גם כמה
הצעות לשמות חדשים להצגה
חג הסנדלרים שהוצגה בפתיחה
החגיגית. חלק הציעו לקרוא לה
חג הסדרנים -בשל סדרני הבימה
שבלטו מאד בשטח בחליפות
השרד הסגולות שלהם ובחולצות
מלמלה לבנה. העיתונאית
עדית נוימן הציעה לק־רוא
להצגה זה מסתובב מפני
שאחרי כל שתי רפליקות הבמה
מסתובבת כדי שהקהל
יראה את הטכניקה המשוכללת.
₪למרות שחג הסנדלרים,
ניכתב במאה השש־עשרה. תכנו
עדיין אקטואלי עד כאב.
המחזה עוסק בסנדלר שהפך
לראש־עיר, ואשר שאיפת חייו
היא לבנות בניין עיריה
חדש ומפואר. הוסיף לאקטואליות
תרגומו המוצלח של דן
אדמגור. למשל: כאשר רפי
נתן, בתפקיד המלך, מגיע לחנוכת
הבנין החדש, ה,א אומר
בנאום הברכה שלו :״כן, האולם
מבריק הוא וחדש —
עכשיו תלוי רק מה בתוכו
יוגש אלמגור, אשר נכח
בערב הפתיחה, סרב להביע את
דעתו על איכות הביצוע, והס
דנדון
גיונסון

מי שהיה נשיא ארצות״הברית עד
שנת 1969 עורר לאחרונה את דאגת
ארצות-הברית כאשר אושפז בבית״החולים הצבאי בסאן אנטוניו
בשל מחלת-לב. את התקפת-הלב הראשונה שלו קיבל ג׳ונסון עוד
בשנת .1955 השבוע שוחרר ג׳ונסון מבית־החולים כאשר הרופאים
מרגיעים את הדואגים לו :״אין סכנה לחייו. בסך־הכל הוא סובל
מאנגינה פקטוריס ״.בתמונה נראה ג׳ונסון במיטת חוליו כשמא חוריו
נראית אשתו, ליידי בירד, אשר סעדה אותו בימי חוליו.

1י 8לכנס מועצות התלמידינ
הבינלאומי הגיע צעיר גרמנ
בן ,22 שבא בכוונה מפורשז[
להיות מיטרד ולזכות בפירסוט
הוא היה כל כך בטוח שיסולג
מהמדינה, עד שהגיע בכרטיס
לכיוון אחד. מזכיר הוועדה המארגנת
של הכנס, יהודה
אראל, החליט להעמיד אותו
על מקומו, ואחרי שהצעיר
שרק באמצע נאומו של יג*ן יל
אלון, קרא לו אראל והודיע
לו :״במדינה שלנו מתפרסמים
בעיתונים אלה שנילחמים ונופלים
בתעלה. רעשנים מסוגו
לא מטרידים אותנו• אני מודיע
לך שתצטרך לדאוג בעצמך לכרטיס
חזרה, כי מדינת־ישראל
לא תיטרח לספק לך אותו.״
פישר שוכנע עד כדי כך, שביום
האחרון של הכנס פנה לאראל

בתואר :״סר״.
££המלונאי חיים שיף
עדיין לא התרגל להיות סבא.
הוא מציף את נכדו בן ששת
החודשים צכיקה במתנות, שהאחרונה
בהן היא צילום ענק,
אותו תלה שיף בכל בתי־המלוך
שלו. למבקרים הוא מראה בהתלהבות
את התמונה ומסביר:
״אתם רואים, ז ה הכתר של
הממלכה שלי״.
י לאות תודה על הכיבוי
הזריז של השריפה בדיסקוטק
עינבר, הזמין בעל המקום
ז ד מן זאמק, את תזמורת מב־בי־האש,
שתנגן בפתיחה המחודשת
של המועדון. הפעם —
בתשלום מלא.

תפק בהערה ״דיפלומטית״:
״הבימה פתחה את האולם עם
שלושה דברים: צ׳כוב, היטלר
ו קומדיה״.
^ תקרית בלתי נעימה ארעה
באותו אירוע חגיגי כאשר
אשתו של המנהל האדמיניסטרטיבי
של הבימה שמואל
עימד, ניפגשה עם יעל
דרויאנוב. שתיהן היו לבושות
באותה תלבושת בדיוק —
חולצה לבנה עם שרוול תפוח
וחצאית מכסי שחורה. הן חייכו
באדיבות זו לזו, וכל אחת
הסתלקה בשקט לפינה אחרת.
כאשר המסיבה הסתיימה,
ורוב האורחים עזבו את המקום,
ניגשה אחת האורחות למזנון,
ארזה במפיות את כל הסנדבי־צ׳ים
של דג מלוח שנישארו,
הכניסה את החבילה לארנק, והלכה
באדישות הביתה.

מכבי־האש
*פתחו את המועדון
£מדוע נחום גולדמן
אינו משתלב בחיים הפוליטיים
בישראל? בראיון שנתן השבוע
לעיתונאית זיוה יריב הסביר
גולדמן :״אני לא אוהב במיוחד
מפלגות, ומעולם לא השתייכתי
לשום מפלגה אני נון
קונפורמיסט ואינני מקבל את
החלטת הרוב.״ במקום אחר
באותה כתבה, מוזכר הסבר
אחר שלו לאותה תופעה, ש־לדיברי
המראיינת, ניתן לאחד
ממכריו :״אני עשיר מאד, אני
אוהב בתי־מלון מפוארים ונשים
יפות. למה לי להיכנס לפוליטיקה?״

2מה דעתו של איש הטלוויזיה
אריה אורגד על
פרשת המיכרזים בטלוויזיה? בשיחה
עם כמה מהפורשים אמר
אורגד השבוע :״היום זו מחמאה
להיות בחוץ. נימצאים שם
בחברה הרבה יותר טובה״ .למרות
השקפותיו, נישאר אורגד
בפנים, וזאת אחרי ויכוחים
מרים וממושכים.

? | 1 *1 *111ך 11 הוא רקדן איטלקי שהגיע לארץ לפתיחה
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1של מועדון ״טיפאני״ ב״מלון דן״ .הוא
מפורטם בעיקר בזכות בת-זוגו הקבועה לריקוד — בריג׳יט בארדו,
עליה הוא אומר :״היא סכסית, משגעת היא היחידה שמכניסה
אותי לאכסטזה.״ בינתיים לא מצא הרקדן האיטלקי ישראלית
שתתאים לרמת הריקוד שלו, והוא רוקד במועדון בגפו.

סוס לפאריס על חשבון

העובט דוג

עם חברת

מדי שבוע מתפרסם צילום אשר אתה מתבקש לזהותו. בל תשובה נבונה, בכל שבוע, מזכה אותך בהשתתפות בהגרלה. בתום פירסום
סידרת התמונות יוגרל הפרס בין שולחי התשובות הנכונות. את התשובות שלח לת. ד 136 .תל-אביב עבור ״חידון צילומים״.

תלוש מס׳ 5ו
בחר אחת מהתשובות הנאות :
התאחדות
.1נשיא
מארק מושביץ׳.

השולח

בעלי-התעשייה,
כתובתו __

נשיא ארצות־הברית, ריצ׳ארד ניכסון.

.3שר המסחר והתעשייה, יוסף ספיר.
התשובה
.4שחקן הקולנוע, רוק האדסון, בצעירותו.

עכשיו גם אתה הצעיר
ברוחן יכול לרכוש את
האופנוע הנפוץ ביותר

יצרן האופנועים הגדול בעולם
המפיצים: תליאביג ׳ החברה להפצת אופנועים בע״מ,
רח׳ השפלה 1פנת דרך פ״ת 42 טל 32971 .
חיפה: רכב חיפה, בכר ההגנה
הסוכניםהבלעדיים: אחים לוינסון, מהנדסים בע״מ

בתמונה: השחקן והזמר מוטי פליישר

״או ואבוי, ד אן שי רד ת!
השבוע נעשה בכנסת מעשה מביש, שייזכר לדראון.
23 חברי־כנסת, לפי דרישתו של שר־החוץ אבא אבן, הרימו את ידיהם כדי להסיר מסדר־היום
את בעיית־השלום. לא את תוכנית־השלום של מישהו, אלא את בעיית־השלום
בכלל, מתוך נימוק שאין לכנסת מה לדון בעניין זה, שאינו ״אקטואלי״.
וכך זה אירע :
לפני שלושה שבועות העלינו הצעה לסדר־היום לדון בבעיית היישות הפלסטינית —
בעייה שהעסיקה כל אדם נבון בישראל, והמעוררת ויכוח בכל חוג. אבא אבן נאם נאום
ארוך — ושיטחי להחריד — נגד עצם ההכרה ביישות כזאת. אולם כדי לחפות על העובדה
שהוא פועל על פי הוראת ממשלה שבה שולטים אנשי־ר,סיפוח, הוסיף לתיפארת המליצה :
הוא מתנגד רק לדון ביישות פלסטינית, אך מוכן לדיון על בעיית־השלום.
אבא אבן רגיל שאין מעמידים את דבריו במיבחן. החלטנו לפוצץ בלון זה. לכן העלינו
מייד הצעה נוספת לסדר־היום :״בעיית השלום״.
אוריאבניי ; זה יהיה הנאום הקצר ביותר להנמקת הצעה לסדר־היום
בתולדות הכנסת.
לפני שלושה שבועות, ביום ,9.3.70 הציע שר־החוץ להסיר מסדר״היום את הצעת
סיעתנו לדון בייחס הממשלה ליישות הפלסטינית, וזאת מתוך טענה בילעדית שאין
הממשלה יכולה להסכים עם ההגדרה ״יישות פלסטינית״ .באותו יום הציעה הממי
שלה לקבל הצעה לסדר־היום של ח״כ שמואל תמיר לטובת ההתנחלות בחברון.
בסיום דבריו אמר שר־החוץ :״השאלה היא כיצד להביא להבנה כנה בין מדינות
שיש להן מורשה שונה, אן להן אינטרסים משותפים והשתייכות בכורח ההגיון
והצדק בתולדות המיזרח התיכון. אם הכנסת תדרוש דיון על בעיית השלום, תסכים
לכך הממשלה, ובתוך הדיון הזה היא לא תתחמק מן הדיון החשוב על מהותם
של הגורמים, מבחינה מדינית ומשפטית, שצריכים להרכיב את המיזרח התיכון,
אשר יתקיים בשלום״.
ליוד הצהרה מדינית זו, שפירושה הבטחה חד־משמעית שהממשלה לא תתנגד
לקיום דיון במליאת הכנסת בנושא ״בעיית השלום״ ,אני מציע לכנסת להחליט על
קיום דיון עליו במליאה.
כדי לא לתת לממשלה כל עילה שהיא שלא לעמוד בהבטחה מפורשת זו, אני
נמנע מלהוסיף, ולוא אף מילה אחת, להצעה זו, שבאה למעשה מפיו של שר־החוץ.
נאום זה בא כהפתעה גמורה לאבן, שהתכונן להשיב לנאום ארוך על השקפתנו לגבי
השלום. לכן, תחת להתייחס לדברי, קרא נאום אותו הכין מראש, ושלא נגע כלל לעניין,
מלבד כמה השמצות על חשבון סיעתנו. בסוף הציע להוריד את הצעתנו מסדר־היום,
בטענה שישראל אינה יכולה לעשות שום דבר למען השלום, ששום דבר אקטואלי אינו
קורה בעניין השלום.

קראתי לו ממקומי :״אוי ואבוי לאן שירדת !״
וכאשר קראו מספסלי המערך שהממשלה תחליט מתי לדון על השלום :״איזו ממשלה ז
זוהי ממשלה של בגין ! אתם הפכתם זנב של גח״ל ! אבא אבן נכנע לאנשי הסיפוח ! ״
שלום כהן עלה על הדוכן, כדי להציע שההצעה תועבר לפחות לוועדה. הוא ייסר את
אבן על הפרת הבטחתו המפורשת, וקבע כי הורדת ההצעה מסדר־היום, אחרי קבלת ההצעה
בעניין ההתנחלות בשטחים המוחזקים, פירושה עזרה ישירה לתועמלנים הערביים הטוענים
שישראל אינה מעוניינת בשלום, אלא בסיפוח השטחים.
מובן שזה לא עזר. דרשנו את מניין הקולות -וקראנו קריאת־ביניים כדי שיירשם
בפרוטוקול, כי כל סיעות מפ״ם ומק״י נעדרו מן האולם, יחד עם עשרות חברי־הכנסת
המתונים של מפלגת־העבודה( .ד״ר סנה עבר באולם בעת הוויכוח, אך יצא לפני ההצבעה׳
כמו אנשי מפ״ם).

ההצבעה 23 :נגד הדיון בבעיית השלום׳ 3בעז־ _

(וילנר הצביע עם סיעתנו).
היה זה רגע שחור לכנסת — והוא הוכיח יותר
ממאה נאומים מה קורה בצמרת המדינה.

להש חי ת-נוי רסנה!
עשר פעמים עלינו השבוע על דוכן הנואמים
— יותר מכל סיעה אחרת מלבד
המערך וגח״ל. הנושאים היו שונים ומגוונים:

#הר הכרמל. שלום כהן העלה
הצעה דחופה לסדר־היום לדון בתוכנית
לקרוע את שטח חבירא מן הפארק הלאומי
במרומי הכרמל. בנאום נרגש הוא מחה נגד
מכירת פינודחמד זו, הצריכה לעזור לשני
מיליון נפש להימלט מג׳ונגל האספלט, ב־נזיד־העדשים
של כמה מיליוני לירות.
יוזמה זו זכתה להערכה, הועברה פה־אחד
לוועדה.
(הממשלה רוצה למכור פינה נהדרת זו
בתשעה מיליוני לירות — שעה שהיא מוציאה
20 מיליון להתנחלות בחברון. משחיתים
את ישראל, כדי לספח שטחים חדשים!)

גיור רפורמי. אורי אבנרי התנגד
למתן סמכויות חדשות לשר־הפנים בעניין
תעודת־הזהות, והסתמך על הפרת
הבטחת הממשלה בעניין הגיור הרפורמי.
כידוע, מתנגד שר־הפנים בבית־המשפט לרישום
יהודיה שהתגיירה אצל רב רפורמי,
בניגוד מוחלט להבטחה חגיגית של שר־ה־משפטים
מעל דוכן הכנסת לפני חודש בלבד,
בעת הדיון על חוק ״מיהו יהודי״.
!• תיק הבריאות. הצענו להעביר
לוועדה את הדיון במצב הבלתי־נסבל שנוצר
עם הישארות תיק הבריאות בידי שר זמני.
#אומכודפמן. התנגדנו להרכב ועדה

שצריכה לטפל בהצעת חוק האומבודסמן,
מפני שלא נכלל בה אף נציג אחד של האופוזיציה
האמיתית (וזה לגבי חוק שכל
תפקידו הוא להטיל ביקורת על מנגנון הממשלה!)
$ביטוח
לאומי. נאמנו והצבענו נגד
חוק תיקון הביטוח הלאומי, המטיל על הציבור
לשלם עבור ביטוח־אבטלה שכלל אינו
קיים עדיין, ואינו אלא מם מוסווה.
• מילווה החיסכון. נאמנו והצבענו
נגד מילווה זה, אחרי שנדחתה הסתייגות
שלנו שקבעה כי רק מי שהכנסתו בשנה
הקרובה תעלה על הכנסתו בשנה הקודמת,
יהיה חייב לשלם את המילווה.
פרשת פאגאגוליס (ראה מיסג־רת<
.הגשנו בעניין זה שאילתות חדשות
לשר־המשטרה.
• פרשת קאזאקוב (ראח מיסגרת).
• משרד השיכון (ראה מיטגרת).

• בעיית השלום נראה לעיל).

חוץ מזה הגשנו הצעות דחופות לסדר-
היום: לדון בשביתת־הרעב של עצירים
ערביים, ובהגשת סיוע לנפגעי הרעש

בתורכיה.
הגשנו שאילתות על יחסי אבן—רבין,
הרוסיים במצריים, משלחת המת1
אגרפים הישראליים בתחרות מגילה,
ועוד ועוד.
תוך מתן תשובות לשאילתות קודמות
שלנו, התפלמסנו כמה פעמים עם גולדה
מאיר ומשה דיין על היישות הפלסטינית,
הצהרות אלופים והסובייטים במצרים.

פרשת פאנאגודיס:
מ אשב
ברצח

שו-המשטוה שוגה הידר
מאבק סיעתנו בפרשת פאנאגוליס —
פרשה אותה גילינו לציבור, ושאיננו
מניחים לה לרדת מסדר־היום — מה
תכליתו ן
לא נחזיר את ג׳ורג׳ פאנאגוליס לחיים•
בוודאי שלא. אולם אנחנו מתכוונים
להוכיח שמעשה-נבלה מסוג זה
לא יישאר סודי, וכי ייתבע הדין מן
האחראים.
זה לא יעזור לפאנאגוליס, אבל זה
יכול למנוע הישנות מיקרים כאלה.
זאת ועוד — דעת הקהל באירופה,
שנסערה מפרשה זו, חשוב שתדע כי
יש בישראל עצמה אנשים המוחים נגד
המעשה, וכי קול המצפון נשמע גם ב-
בית־הנבחרים הישראלי.

בשבוע שעבר ענה שר״המשטרה שלמה
הילל לשאילתה של שלום כהן, ותוך
כדי כך התקיף אותנו בחריפות. השבוע
עלה אורי אבנרי על דוכן הנואמים ומסר
את ״התודעה האישית״ הבאה.
תחילה שרר רעש במליאה, אך במהלך
ההודעה ירדה על האולם דממה מעיקה.
אורי אכגרי; ביום ,24.3.70 בתשובה.
לשאילתה של חבר־הכנסת שלום כהן על

פר שת
ק אז אקוב
כאשר עלתה פרשת יאשה קאזאקוב
לדיון במיסגרת של הצעות לסדר״היום,
לא השתתפנו באורגיה הרגשנית הכללית.
השתדלנו להישאר צמודים להגיון הצלול.
הצבענו יחד עם המרכז החופשי וע״מ
בעד דיון במליאת הכנסת, הצבענו נגד
הצעת רק״ח להסיר את העניין מסדר-
היום. נמנענו מהצבעה על הצעת הממשלה
לדון בעניין בוועדה, ונימקנו
זאת, בין היתר, כלהלן :
אני מצטער על כי הממשלה מצאה לנכון
להגלות את הדיון לוועדת החוץ והביטחון,
שבה הדיונים הם סודיים (ושבה ממילא כבר
מתקיים דיון זה ).כל שכן כאשר ראש־הממשלה
באה ומציעה לכנסת להזדהות עם
ההודעה שלה, בלי לתת לכנסת אפשרות
להצביע על הזדהות זו.
יש להפריד לחלוטין בין מאבקים שונים

פרשת פאנאגולים, מצא שר־המשטרה לנ
לחרוג מהתשובה לשאילתה עצמה, ולת>
בחריפות מאמר שלא הוזכר בשאילתה כ
אלא שנכתב על־ידי בגליון העולם 1
מיום .11.3.70
שר־המשטרה הכתיר מאמר זה כ״שיא
חוסר־דיוק״ ,וקובע כי ״כל הטענות והו
גות שבמאמר הנ״ל מבוססות על הנחה נ
גדת למציאות ופשוט בלתי־נכונה,״ וסי
כי ״אין להנחותיהם של חברי־הכנסת א
אבנרי ושלום כהן כל בסים ויסוד.״ !0
נובע שכתבתי אי־אמת.
ברצוני לקבוע שלא זו בלבד שהנחו!
העגומות לא הופרכו, אלא נתחזקו השו
שבעתיים, עם פירסום דבריו של החו
והפרקליט דניס לנגלואה, שכתב ספר
פרשת פאנאגוליס.
העובדות שנתקבלו הן:

בסון? חודש אוגוסט 1967 עו
סרן ג׳ורג׳ פאנאגוריס מהצבא
ייווגי, בהיותו מתנגד להפיכת
קולונלים שם. הוא הגיע לישר
כפליט מדיני ולא קיבל בה מחה
תחת זאת הגיעו ארצה כמט
מאתונה שני סוכנים של שירוו
הביטחון היווניים. פאנאגול
הועלה על־ידי משטרת ישראל
סיפון ״אנה מריה״ ,בנמל חיפו
כדרכה של האונייה חזרה ליו
חקרו שני הסופנים את פאנאו
לים, ועינוהו קשות.
פאנאגולים מת כתוצאה מעי
ייו, וגופתו הושלכה לים מול ח
יוון.
לאור עובדות אלה עלי לציין שכל ז
שמותינו עומדות במלוא חריפותן, הי
שפעולת ממשלת־ישראל סייעה למותו
אכזרי של ג׳ורג׳ פאנאגולים, ולא חג
איזה משרד ממשרדי־הממשלה נתן את
הוראה.

אלה, ולהישמר מכל משמר שלא לערבב
המאבק למען יהודי ברית־המועצות
עליו אנו מצודים בתוקף הסולידריות הי
דית והאנושית — עם מאבקים מדיניים.
לנו יש אהדה עמוקה ליאשה קאזאל
ואנו מתרשמים שהוא פועל בתום־לב
רוח גבורה.
אולם אנו חוששים שמאבקו מנוצל
ידי קבוצות־שוליים, בצורה העלולה לד
לעניין המקודש לקאזאקוב עצמו: גורל י
די ברית־המועצות.
לאחרונה מתרבות תופעות של פרי
חדשה מצד קבוצות־שוליים קיצוניות> ,
הרכב הבלתי־מאוזן של הממשלה פותח
ניחן פתח להרפתקאות, הגוררות אחו
את המדינה כולה• אני מקווה שיאשר, ק<
קוב לא יסתבך בקבוצות אלה.
אני רוצה לקרוא מעל במה זו לכל !
מצפון בעולם, להרים קולו למען זכו
האדם בבריח־המועצות׳ ולגנות את תום
הדיכוי במישטר הקומוניסטי. במיוחד 1
חובה זו על חוגי השמאל החדש.
אנו מצטרפים לדרישה החד־משמע
מתן היתר־יציאה למשפחת קאזאקוב, ו
נקת חופש־הגירה לכל אדם באשר הוא.

״עדה ביצועיסטית משחיתה את הארץ ללא תהנה
״?וופ 0אות־?!ופסאות מכסות את הארץ כאבעבועות לבנות
,.ההיסטוריה לא תסלח לנו על רצח נשמת ירושלים

הוווו1ון ו!1¥ה
0 1 1

להלן דבריו של אורי אבנרי במיסגרת הדיון על
משרד־השיכון. הדברים היו מלווים מוסיקת״רקע של
קריאות״ביניים, שלא נקלטו בפרוטוקול.
אדרי א מ רי: אדבר על אשר לא דיבר השר — על
פרק אחד, חשוב וחשוך, של מיפעל הבנייה.
השר דיבר על כמה. הוא לא דיבר על איך.

אבעבועות לבנות
מאז נעלם מבית זה הסופר יזהר סמילנסקי, נותרתי
אולי המוהיקני האחרון התובע כאן את עלבונה של הארץ.

לא ארץ מופשטת, אלא הארץ שישנה, לא
ארץ־ישראל של מצעים ופרוגרמות, אלא ארץ
ישראל של הרים וגכעות ושפלה וערכה.
זו הארץ, אשר עדה של ביצועיסטים פשטה עליה —
— מכערת ומשחיתה אותה ללא תקנה —
_ מכסה אותה שיכונים־שיכונים, קופסאות־קופסאות, ביי
עור מאובן ומתוכנן העומד על תילו —
— משנה את דמומה ללא הכר —
— הורסת את צביונה וייחודה והדרה —
— עד שלא נותר כימעט דבר מנוף ילדותנו, חמדת נעורינו,
מכורת שירינו —
_ ובאה תחתה ארץ חסרת ייחוד ואופי, מין סלאם ניאו
אמריקאיי—מזרח־אירופי, מין אוסף של קוביות המכסה הרים
ועמקים כאבעבועות לבנות —
_ מחלה שפשטה מהר־כנען ועד באר־שבע, מאילת ועד
הכרמל, ואכלה כל חלקה טובה ויפה.
כמה פעמים שמענו על כך מישאלות חסודות מפי שר׳
שיכון? כמה הבטחות של שינוי הובטחו?

ושירטוטים לתפארת. אך צאו וראו את רמות אשכול, שיגרה
אפורה ומצופה־אבן, ואת הסלאם שעל הר־הצופים, מול פני
פניני הבנייה של שיך־ג׳ראח ושועפאט.
ולא די להם בכל אלה. בא השר שמעון פרם ומדבר על
200 אלף יהודים נוספים לירושלים — חזון־ביעותים של
שיכוניזציה של עיר הקודש, שיכונים מול הר־הבית,
״ירושלים שיכונים סביב לה״.

מי אמר, שכירת ארץ־ישראל חייכת להיות
ברך סואן, מין שיקאגו של המזרח־התיכון, מין
כרוקלין שעל הרי־יהודה? מי אמר שגדולתה
של ירושלים לא תימדד כיופיה, לא כייחודה,
לא ברוחה -אלא כמיספר המכוניות הפול
טות־עשן כה, בסטאטיסטיקות של יחידות
דיור?

בן השטן, אבי האסון
אני הצבעתי בעד איחודה של ירושלים, אבל לא בעד

את שמה של ממלכה אחרת. אבל, מה שנעשה שם הוא
שיכון רחב־ממדים, עיר חדשה, קרייה חדשה — התנחלות
נוסח־חברון שאין דנים בה, אין מדברים עליה, ושתוצאותיה
עלולות להיות גרועות עוד יותר.

משהו קורה ככית־אל. כשקט. בצינעה. בעורמה.
אני
מכקש לדעת, כבוד השר -האם ידיך
במעשה הזה׳ :אם בן, מי הסמיך את הדבר?
האם היתה על כך החלטה ממשלתית?*

הרפתקה קנאית -
על חשבון מי?
ולבסוף — חברון.
מיליונים יוקדשו לשיכוניזציה של עיר זו — התנחלות

אך דכר לא השתגה, והשיבוניזציה של הארץ
נמשכת.
האם זהו מחיר קליטת העלייה, האם גזירה משמים היא
שאין לשכן המונים אלא במחיר רצח נשמת האז ץ?
אינני מאמין בכך, ואין אמת בכך.

לא גזירת שמים היא, אלא גזירה של כיו־רוהרטיה
כיצועיסטית, חסרת דמיון ומעוף,
זרה לרוח האת ומתנכרת יה, י כיו ן י וי׳ד״21
שמולדתה היא הפטאטיסטיקה, ואילו הארץ
עצמה אינה כעיניה אלא אובייקט.
על כל אלה לא אמר השר אף מילה אחת — ושתיקה
כהודאה.

הרצח של ירושלים
ואם חטא חטאו כלפי הארץ כולה, הנה רובץ על פתחנו
פשע נורא שבעתיים — הפשע כלפי ירושלים.

פשע זה, אס קום יקום, אינו אלא רצח ככוונה
תחילה, רצח נשמת עיר, רצח אשר
ההיסטוריה העכרית והעולמית לא תסלח לנו
אותו לעולם.
ירושלים אינה עוד עיר, עוד עפולה, עוד קריית־מלאכי,
עוד רמת־אביב. ירושלים היא יהלום שאין שני לו, עוצר
נשימה ביופיו, מרטיט לבבות עד קצות תבל.
מי שניגש לבנות בית אחד בירושלים, קול מנימי מצווה
לו: של נעליך בחרדת־קודש, כי מצטרף אתה לדורות־דורות
של בוני ירושלים ! מאז ימי היבוסי והכנעני, וימי
הישראלי, ימי המוסלמי, ימי הצלבן, ימי סולימאן הנהדר
וימי בוני היישוב החדש.

והנה נכנס כולמום של כיצועיזם שוביניסטי
גם מכעד לשעריה של כלילת־היופי. תחרות
של דמגוגיה, אשר רוממות ירושלים כפיה אך
לכה גס בייחודה של ירושלים האמיתית, ה חיה,
הקיימת, הנושמת -חוגגת באן את
נצחונה העגום.
תחילה דיברו על שיכונים מיוחדים במינם. הביאו תמונות

״ירושלים שיכתים סביב לה״ -האם תיראה העיר כמו פ₪מונם אד*זה 1
השיכוניזציה שלה. הצבעתי בעד שמירת ירושלים המאוחדת
כבירת הארץ.

אני מובן להצביע ככל רגע למען צמיחתה
האורגנית, הזהירה, בתנאי שבוניה יגשו למלאכה
ביראת־כבוד, ביודעם בי קטונו מול
160 הדורות המביטים אליהם מאבניה של
ירושלים.
בולמוס ההשחתה של ירושלים מתעטף באיצטלה של צו
לאומי. איזה צו לאומי יש כאן?
ירושלים היא בירתם של שני עמים ושלוש דתות. היא
יכולה להיות, היא צריכה להיזת, סמל איחודם ושותפותם.

עוכדות-מוגמרות, כביבול, שבל כוונתן היא
לדחוק את רגלי העם השני, להפוך את ירושלים
לעירו של עם אחד -עלולות
לגרום בכייה לדורות ולהפוך את עיר־השלום
לסמל של חורכן־השלום.
גם מבחינה זו — ניגש־נא בחרדת־קודש אל בינוי ירר
שלים, חרדת־קודש מול פני האחריות. אם החפזון הוא בן־
השטן, הרי בירושלים הוא אבי־האסון.

התנחלות בעורמה
ומירושלים נצפין לבית־אל ונדרים לחברון.
ייתכן שאין הדבר נושא את שלט משרד־השיכון, אלא

שלידתה בפריקת־עול של קנאים יחידים, המשכה בהתחרות
בין שרים על התואר ״מר חברון״ ,וסופה בהנפת גרזן על
הסיכוי היחידי לשלום בין שני העמים.

מניין יבואו המיליונים האלה? מן השיכונים
לזוגות צעירים? מן השיכונים הדרושים לפתרון
מצוקתן הממאירה של משפחות מרובות־ילדים?
מבתי־חולים? מגני-ילדים?
מרדכיסורקיםן ל א נקלט בפרוטוקול)

אורי אבנרי: האם זהו המחיר שיש לשלם עבור
הרפתקה פוליטית עגומה, נוסף על כל שאר המחירים?

בניין העם, בניין החברה
למשרד השיכון יש משימה מרכזית בבניין הארץ, בבניין
העם, בבניין החברה הישראלית.

מעשיו לובשים דמות של אבן ובטון, ויש
להם השלכות על בל מיבנה חיינו, על עתידנו
הלאומי והביטחוני והסוציאלי והכלכלי.
הלוואי והשר ועוזריו יבינו את מלוא היקף האחריות
העצומה המוטלת עליהם — אחריות החורגת בהרבה מתחום
הסטאטיסטיקה.
• בדברי התשובה שלו, התעלם השר זאב שרף משאלה

מכתבים עיתיו מדכא
הגליון האחרון (העולם הזה )1700 היה
לגבי מדכא מאוד.
אני מתייחם לשתי תופעות עגומות! ה״
נסיונות הבלתי־פוסקים לסתום את פיו של
אבנרי בעת נאומו בכנסת נגד חידוש ההתנחלות
בחברון — (כמה דם צריך להמט-
פן) והשמועות שהופצו
על מותו.
הנסיון הראשון נעשה
על־ידי אנשי
תנועת ארץ־ישראל השלמה.
השני — לא
צריך להיות נביא
כדי לנחש.

פדדר

הימין הישראלי הולך
ומגלה חוסר־סובלנות
אופייני לקבוצות
קיצוניות — וייסכאן מאחוריהן שבאין המונים, חייבות ל ז
השיג תוצאות באמצעים אחרים: השקעת
הון־עתק בשטיפת־מוח המונית ובפירסום,
סתימת־פה מתנגדיהם, ולבסוף — הסיום
הטבעי: אלימות!
בקצב הנוכחי, לא ירחק היום שבו נזכר,
לראות גם הפעלת רימונים כאמצעי בוויכוח
ציבורי,
משה !ייסכאן, חיפה

ל^ען יל^ריגניהם

הדא העט היחיד
שאושר רשמית
בכותנה הניתנד־נ

0יקדמו הדתיים
ע 7סוחרי הדת
במדינות נאורות בעולם קיימים גופים
שונים — ממשלתיים או אף פרטיים — המעניקים
פרסים ותעודות־הוקרה לאזרחים
מצטיינים. לוא היה גוף דומה בארץ, הייתי
ממליצה לתת פרם לתלמיד־הישיבה והצנחן
ישועה בן־שושן (העולם הזת — )1699לדעתי,
איש־מופת במלוא מובן המילה.
הנה דמותו האמיתית של יהודי מאמין
באלוהים. זוהי המשמעות האמיתית של הגשמת
ערכי־הדת היהודית — אהבת האדם,
אהבת העם, אהבת הארץ.
חבל שהדתיים אינם מבחינים, שאויביהם
הגדולים ביותר הם סוחרי־הדת המיקצועיים,
המתפרנסים מהם. סוחרים אלו, הדתיים ה־מיקצועיים,
ה ם הגורמים לעוינות ולאיבה
השוררת בציבור החילוני אל הדתיים.
יקומו הדתיים האמיתיים וישתחררו מן האפוטרופסות
המזיקה של סוחרי־הדת.
דליה הרן, ירושלים

י תחרווז הצילומים אני מצרפת בזאת תמונה לתחרות־הצילו־

בסדר הפלח

את חנוילר תו בחול חמזעד
א רו ח ת ליל הסדרב שי א ה.
ה א פי קו מן מו סתר היטב.
ה או ר חי ם שלך שרים.
כעת הזמן לתת לו (או לה)
אתמ תנ ת חג הפסחה מיו חדת-
א ת ״הפרקר פלייטר׳־,
העט הכדורי מפלדתאל -חלד.
זוהי באמת יצירת מופ ת.
מקבלה יהיה גאה. בסדרש עבר
לא יכולת לתתמ תנ ה כזו.
מה נ ש תנ ת ה שנ ה זו מכל ה שני ם?
זו ה שנ ה של הבן החכם של פרקר.
־למה לא ניתן א ת ״הפרקר פלייטר״
ליד שול חו הסדרהע רו ך

בלי המילוי?״ הו א שואל.
״את המילוי ניתן ב חו ל ה מו ע ד
כ ש מו תר יהיה לכתוב״.
כן, הבן החכם אי שר ר ש מי ת
ש״הפרקר פלייטר״ ראוי ל הג ש ה
ליד שולחן הסדר. העט הי חי ד
(מלבד הפרק רי םהאח רי ם)
שאו שר כך.
עםעט כדורי זה תוכל לכ תוב ע ד
ל שנו תהמאההבאה ולא תזדקק
להחליף מילוי עד הפסח הב א.

׳ *דג׳ העשינז ה מנז ק שי ס גיו תרנע לז ם

תמונת השבוע
מים. השם המתאים לדעתי הוא: הרמוניה.
שלומי רביה!וכיץ׳ תל-אביב
• עבור תמתתי־וושבוע, שזכתה גם ל־בדתות
אני לבנה והוא שחור, זכתה הקוראה
רביקוביץ בפרס בסך עשר ל״י.
(המשך בעמוד )8
הזוו ל ח

הז ה

1701

שחם לביגסון אילון

תמרורים
נישאה בנשואים אזרחיים במק
סיקו,
הנסיכה האיטלקיה מריה כיאט־ריס
26 בתו של אומברטו, לשעבר מל

של איטליה, שהתפרסמה בסידרה של
שערוריות אהבה בכל העולם, בתוכן רומן
אהבים עם חייל בקיבוץ בישראל, ובכמה
נסיונות התאבדות, לדואיס ריינה },)28
דיפלומט בשירות החוץ הארגנטיני.

נחוג יום הולדתה ה־ 53 של דוה
דיין, אשתו של שר־הבטחון, בתו של
עורך־הדין שווארץ מירושלים, ילידת מרחביה
שהיתר, מייסדת ומנהלת משבית.
נפטרה. בנתניה, ג׳גיה שקול־גיק,
גיסתו של ראש־ד,ממשלה המנוח לוי
אשכול, שעלתה עם בעלה מברית־המועצות,
ושיכלה את בנה, קצין בצה״ל, בתעלת־סואץ
לפני מספר חדשים.

נפטר המשורר והסופר אביגדור
המאירי 83 יליד הונגריה, בנו

של בעל אחוזה ששיריו העבריים הראשונים
התפרסמו בשבועון המצפה שהופיע
בקראקוב, כשלמד בגמנסיה שליד בית־המדרש
לרבנים בבודאפסט. ד,מאירי, שהיה
קצין בצבא ההונגרי במלחמת העולם הראשונה,
נפצע ונשבה בחזית הרוסית, עלה
ב־ 1921 לארץ, עבד כעתונאי וכסופר, ייסד
את התיאטרון הסאטירי העברי הראשון
הקומקום, תירגם עשרות מחזות, שירים
וספרים, התמנה עם הקמת המדינה כמסגנן
הפרוטוקולים של הממשלה. יצירותיו המפורסמות
ביותר: יומן מלחמת העולם הראשונה
השגעון הגדול והשיר מעל פיסגת
הר־הצופים.
נהרג בתאונת דרכים, בגיל ,73הרב
יצחק אכו-חצירא, הרב הראשי של
רמלה ולוד, ומנהיגם הדתי של עולי מרוקו
בישראל. התפרסם בישראל כשערך טכס
נשואיו של מי שהיה שר־הדתות הרב טולי־דאנו.

פטר במוסקבה, בגיל ,75 המרשל

שמיון קוגסטגטינוכיץ׳ טימושנקו,
המצביא שהוביל את הצבא האדום לנצחונו
על גרמניה הנאצית ב־ . 1945 טימושנקו,
שהיה טוראי בצבא הצאר, הגיע במלחמת
העולם השניה לתפקיד סגנו של סטאלין בפיקוד
על הצבא הסובייטי, התמנה כשר-
טימושגקו ההגנה הסובייטי ב־ , 1940 השיא את בתו
לבנו של סטאלין, ואסילי. בתקופת הדה־סטאליניזציה
בשנות ד,־ ,60 הודח מכהונתו
כמפקד הצבא בבילורוסיה והתמנה כמבקר
הכללי של משרדיו־,הגנה הסובייטי. שעות
מספר לפגי מותו, קיבל על מיטתו בבית־החולים
את אות מיסדר לנין, החמישי במספר
שלו.

1ו כ 0ר 1 1ו כי - 1 8 1 1ה 0 1ב 1 1 1 1ם יי 1 1זנ 1־

נפטר בלונדון, בגיל ,84 אלוף־
מישנה פרדריק גיראדד שיק, מייסד הלגיון
הערבי הירדני. פיק, שהיה ידידו ופי־קודו
של לורנס איש־ערב, התמנה ב־1921
כמפקח הכללי של הג׳נדרמריה בירדן, הקים
או את הלגיון הערבי ביזמתו, שילם את
משכורת חייליו מכיסו הפרטי, פקד עליו
עד שנת , 1939 כשהעבירו לפיקודו של
גלאב פחה.
ה עול ם הז ח 1701

ג ב וי כו ח בכנסת על גורל תיק־הבריאות,
התפתח השבוע ויכוח־זוטא
מדיציני בין ראש־הממשלה וביני.
הערתי שלממשלה יש שתי רגליים — האחת,
הימנית, סובלת מאליפאנטיאזיס, ואילו
השמאלית, סובלת מפוליומיליטים.
(אליפאנטיאזיס — ״מחלת הפילים״ — גורמת
לניפוח עצום של אברים, כתוצאה מסתימת
עורקים ובלוטות. פוליומיליטיס —
״שיתוק ילדים״ — גורמת לתופעה ההפוכה,
הצטמקות ודילדול האברים).

תמורת שלום טוטאלי, בסיפוח רצועת־עזה,
רמת־הגולן ושארם־אל־שייך. תוך שמירת הסיפוח
המוחלט של ירושלים המזרחית. זהו
האגף של מנהיגי מפ״ם.

בין שני המחנות יש הדוגלים
בסיפוח שלם אך בשקט ובעורמה
(כגון משה דיין ושמעון פרם) ,יש
הדוגלים בהחזרת שכם ואיסמעי
ליה תמורת שלום מוחלט (בגון
יגאל אלון) ,ויש הממתינים עד ל
הרכב
הכנסת הוא, לכאורה,
מאוזן למדי.
לפי ספירה שערכנו השבוע, יש בין 120
חברי־הכנסח כ־ 55 ניצים, כ־ 45 יונים וכ־20
הפוסחים על שתי הסעיפים.

אך למעשה המצב שונה לגמרי.
כאשר קם חבר־כנסת ומותח ביקורת על
הממשלה, בשל המהלך האיטי־מדי של ההתנחלות
בארץ־ישראל השלמה, שוררת בבית
אווירה שקטה של הבנה ואהדה, ונציג

על בך קראה לי הגברת גולדה
מאיר, ממקומה :״אתה פימעט
מועמד לשר־הבריאות. אתה מרבד
על מחלות מוזרות.״

כמוהו נעלם ח״כ אברהם עופר, שהפך עצמו
נושא־הדגל של מתנגדי־הסיפוח במפלגה זו.

מה מביא לצימאונם הפיתאומי
לשתות כוס קפה במיזנון, כשעה
שמצביעים על עניינים החשוכים
להם יותר מכל?
גולדה מאיר.

גולדה אינה נמצאת באמצע.
היא נמצאת באמצע כין האמצע
וכין האגף הקיצוני כיותר. והיא
שולטת בכיפה כמפלגתה וכמע־רך.
מכאן גם הסירוס־העצמי של
מפ״ם ככנסת.
סיבה אחרת נעוצה בחוסר ביטחונם העצמי
של רוב ה״יונים״ בשובך הכנסת.
רוב אנשי־הסיפוח נבחרו לכנסת על־פי
מצע סיפוחיסטי מפורש. לא כן רוב חסידי־השלום.

שני אנשי הכוח החדש וארבעת יד
קומוניסטים נבחרו על סמך מצעי־שלום.
עשרות שוחרי־השלום של מפ״ס ומפלגת־העבודה
נבחרו על־פי עיסקת־חבילה עם
שוחרי־הסיפוח במערך, ברשימה משותפת.
היונים הליברליים, וגם יונה דתית כמו
ח״כ מלמד (המגלה אומץ־לב ראוי לציון),
נבחרו ברשימות בעלות מצעים סיפוחיסטיים.
מאות אלפי בעלי הכרודהשלום שבחרו
לפני חצי שנה ברשימת המערך, שיתקו והשתיקו
את עצמם בממשלה ובכנסת.

עניתי לה שלא בי האשם לכך שהממשלה
סובלת ממחלות מוזרות.

זו אשמתה שלה.

ך* ילופי הדברים היו היתוליים(במי]
) דה שאפשר להחליף דברים היתוליים
עם הגברת גולדה מאיר).

אבל המחלה עצמה היא חמורה
ביותר, והגיע הזמן לעמוד עליה.
לעיני הציבור מצטיירות הממשלה והכנסת
כגופים מאוזנים.
בממשלה, כך נידמה, יש גם אגף שוחר־סיפוח
וגם אגף שוחר-שלום. יש איזון בין
שרי־מפ״ם ובין שרי־חרות, בין משה דיין
ובין פינחס ספיר. השילטון הממשי הוא
בידי אנשי המרכז, הרחוקים משני האגפים
במידה שווה.
בכנסת, כך נידמה, שורר מצב דומה. יש
אופוזיציה שוחרת־סיפוח ויש אופוזיציה
שוחרת־שלום. יש איזון בין אגודת ישראל
ובין רק״ח, בין המרכז החופשי ובין הכוח
החדש. בסיעות הקואליציה יש אנשי־סיפוח
מתונים מחה ואנשי־שלום מתונים
מאידך. הרוב הוא בידי האנשים שבאמצע.

תמורת כמיהתם להיות ״עם
הרוב״ ,הם משלמים עתה כמטבע
קשה מאוד.

איך אפשר לרפא

>* מחלה ממאירה,
11 אותה?
יש המאמינים בי הבל ישתנה
כבוא היום, אם יבריחו האמריקאים
את ממשלת-ישראל להכריע
הכרעה ברורה, למשל ברוח תוכנית
רוג׳רס.

זהו ציור מושך ומרגיע. הוא

אז, לפי המאמינים כך, יתעורר האגף

מחלה מחרה

מצטיין בהארמוניה גיאומטרית.
למרבה הצער אין הוא מציאותי.

ף 1פני שבועיים, בעת הוויכוח על ה־
/התנחלות בחברון, פנה אלי יגאל אלון
והכריז כי אין בממשלה אף שר אחד המוכן
לחזור לגבולות ה־ 5ביוני .1967

הפעם אמר את האמת.
נניח שהיה נערך השבוע במדינה מישאל־עם
כללי על השאלה :״האם אתה מוכן
לוותר על כל סיפוח שטחים תמורת שלום־
אמת?״ איך היה העם מכריע?

אני משוכנע בי אז היה נוצר
כמדינה רוב למען שלום כלי סיפוח.
רק מיעוט היה מצביע כעד
סיפוח בלי שלום.
במצב המטושטש הנוכחי, כשאין מציגים
לציבור שאלה כה ברורה להכרעה, מחולק
הציבור לשלושה מחנות כללים: מיעוט הרוצה
בסיפוח כ ל השטחים, מיעוט המוכן
לוותר על כל סיפוח תמורת שלום, ומחנה־ביניים,
שלא החליט בבירור, הרוצה בשלום
אך שהיה רוצה גם לספח פה ושם.

זהו המצב בציבור. אך אין זה
המצב בממשלה.
בממשלה יש אגף קיצוני שהיד, רוצה לספח
את עבר־הירדן, אך המוכן לפיש־ע
ה להסתפק בסיפוח כל השטחים הכבושים.
זהו האגף של מנחם בגין ועזר וייצמן, ויעלו
מישקל כמותי ופסיכולוגי רב מאוד
בממשלה.
בצד השני יש אגף מתון, המוכן להסתפק,

הכרעה כדי להצטרף אל המנצה
(כגון אבא אבן).

ף ין יר״ש הדבר שאין בממשלה שום
* 4ייצוג למחנה הגדול, הדוגל בשלום
במקום סיפוח, וגם לא למחנה המאמין
כי על הממשלה לפעול למען שלום עם
מדינה פלסטינית חדשה.
מדוע זה חשוב?

זה חשוב מפני שבהיעדר אנשים
הדוגלים באופן עיקבי כיוזמות
שלום, אין בממשלה מישקל נגדי
לאותם הדוגלים כאופן עיקכי כ־יוזמות־מלחמה.
במילים
אחרות: מישקלו של מנחם בגין
בממשלה אינו נובע רק מכוחו המפלגתי
(רבע הממשלה) ,אלא גם מהעדר מישקל
נגדי.

הרגל הימנית, הגדולה והחזקה,
גוררת את הגוף אחריה, הרגל השמאלית,
המדולדלת והחלושה,
מעוררת רחמים.
זוהי סיבת ההכרעות שנפלו בממשלה:
ההפצצות לעומק, מדיניות ההתנחלות, הקמת
הקרייה בחברון, ההתנגדות לתוכנית
רוג׳רם, וגם ״מיהו יהודי״.
העובדה כי כל הצעדים האלה כבר הוכחו
בשגיאות חמורות, אינה משנה דבר. כי
יחסי־הכוחות בממשלה לא השתנו.

והם הקובעים.

כנסת בולט מצב זה עוד הרבה
^ יותר, כי הדיונים בכנסת הם גלויים.

הממשלה עונה בנימה של התנצלות.

באשר קם חבר־כנסת ומותח ביקורת
על הממשלה בשל אי־נקי•
טת יוזמות-שלום, פורצים מייד
עשרים־שלושים חכרי־כנסת כמקהלה
אוטומטית של צעקות היסטריות,
היושב־ראש התורן מפסיק
את דברי הנואם כל כמה דקות,
ונציג הממשלה עונה בתקיפות.
הצעה המותחת ביקורת על איטיות ההתנחלות
בחברון — הועברה לוועדה, על־פי
הצעת השר אלון.

שתי הצעות שבאו ליזום דיון על
בעיית היישות הפלסטינית ועל
בעיית השלום בכלל -הורדו מ־סדר־היום,
על-פי הצעת השר אבן.
במיקרה הראשון הטיל האגף הימני בקואליציה
את מלוא מישקלו על כף־המאז־ניים,
לטובת האופוזיציה של הסיפוחיסטים.

כמיקרים השניים נכנע האגף המתון
בקואליציה ללא בל מאבק,
ועשרות ה״יונים״ של מפ״ם ומפי
לגת־העכודה פשוט ברחו למיזנון
לפני ההצבעה.

ך* סיכה למחלה מוזרה זו של המימסד
| ן המדיני בישראל נעוצה במישמעת הממשלתית,
הקואליציונית והמפלגתית.
מזכ״ל מפלגת העבודה ידוע כשוחר־שלום
קיצוני — אך לעולם אינו נמצא במליאת
הכנסת כאשר מצביעים על הצעות־שלום.

המתון במערך במלוא קומתו, יצטרפו אליו
כל הפוסחים עתה על שתי הסעיפים, ייווצר
רוב למען השלום, הקואליציה תתפרק, והרגל
הימנית תחזור לממדיה הנורמליים.

~ אחרים סבורים כי התרופה
תבוא כיום בו יתלקח המאבק על
ירושתה של גולדה.
מועמד חסידי־הסיפוח (דיין) יתמודד אז
עם מועמד האגף המתון (פינחס ספיר או
בא־כוחו) ,וממילא ייווצר מצב חדש. אולי
אפילו תתפלג מפלגת העבודה, ותיווצרנה
שתי מפלגות אמיתיות: מפלגה גדולה של
חסידי הסיפוח ומפלגה גדולה של חסידי השלום.

אני
כשלעצמי איני מובן לסמוך
לא על מקרה א׳ ולא על מקרה ב׳.
כי התרופה יכולה לבוא רק מלמטה.
לא בדרך של בחירות — כי הבחירות
רחוקות מדי׳ ואילו תקופת־ההכרעה כבר
החלה.
אלא בדרך של התארגנות ציבורית של
שוחרי־שלום, התלכדותם במחנה מדיני יעיל,
הרמת קולם עד כדי צעקה — כפי שתובע
שיר־השלום של הצנחן הנכה.

הרגל השמאלית זקוקה לזריקה
של הורמונים -כדי להחזיר לה
את הכוח הדרוש. ההורמונים יבולים
לבוא רק מן הציבור עצמו.
בסופו של דבר, לא תיפול ההכרעה האמיתית
בממשלה, וגם לא בכנסת. היא
תיפול בלב הציבור, בליבו של כל אזרח.

המחלה היא מוזרה. התרופה
היא טיכעית.

רכוש מצלמת קודאק אינסטמטיק
ב— 7 5ל״י בלבד.
מצלמת קודאק אינסטמטיק 44 החדישה

מכתבים
(המשך מעמוד )5

1 :הנחות מס -
למשתמטים מצה״ל
חבל שח״כ אורי אבנרי לא עמד על כך,
כיצד שיטת המיסוי שלנו מעודדת השתמטות
משרות צבאי.
אזרח התומך בילדו, שהוא תלמיד בחינוך
על־תיכוני, זכאי לזיכוי מם־הכנסה — בתנאי
שהתלמיד עדיין לא בן .20
אבל בגיל זה כולם הרי כבר בצבא —
ויוצא שרק הוריהם של בחורי־ישיבה המשוחררים
משרות צבאי — נהנים מזיכוי

י. גולן, באר־שבע

ילד מנישואים
מעורבים -אומלל
מצבו של ילד מנישואין מעורבים הוא
גרוע ביותר, במדינת ישראל, גם מבחינה
חברתית — אם הוא מסרב להתגייר.
בישראל התיאוקרטית יש לדרוזים, למוסלמים,
לנוצרים, לצ׳רקסים ולארמגים מוס־דות־דת
משלהם, בוהני־דת משלהם, בתי־קברות
משלהם. לבן לאם לא יהודיה — אין
מאומה, מלבד מקום מחוץ לגדר אחר מותו.
חיילו! צה״ל, אי־שם

* סידזר מיוחד לקובית בזק * אין מה לכוון!
* אין מה לשכזח! * קל לצלם *הכנס סרט
אינסטמטיק, וצלם!* טובח לשלזשתן:
תמונות צבעוניות. שיקופיות, שחזר-לבן.
* חמומת חדות * רצועת יד לנשיאה.

בדיחה עצובה
על שגייב
בשבוע שעבר (העולם הזה )1700 הופיע
בעיתון סיפור בדיחה עצובה מאוד במדור
במדינה, על תחפושת פורים שזכתה בפרס
ראשון בפורימיאדה. הזוכה, אילן לוי, בן

חינם! אלבום כיס מרהיב של
קודאק לתמ תו תיך תקבל עם
רכישת מצלמת קוראק
איוסטמטיק .44 באלבום מקום
לי 12 תמונות הנ שמרות היטב
ואפשר לשאתו בארנק או בכיס.

עצור את הזמן עם מצלמת קודאק אינסטמטיק .44
דרוש פיחות והדפסה של סרטי ״קוראקולור־ במעבדות דלחה קולות. פיתוח חינם.

אילן מחופש לגולדה הגננת

סוליפס -משחת שיניים
חדשה של ״יצהר״
ביהח״ר יצהר, הוציא בימים אלה
לשוק את משחת השיניים החדשה וה־חדישה:
סוליפם — בפסים הכפולים
(אדומים או כחולים).
משחת השיניים — סוליפם ממשיכה
את המסורת הוותיקה של משחת סולי־דוכס,
המיוצרת בעולם מזה 50 שנה
והמשווקת בישראל מזה 20 שנה, לציבור
של עשרות אלפי נאמנים.
הפסים האדומים של סוליפם מכילים
11£שג 01ז3010א 0ס אשר משמש נשק
אנטי בקטריולוגי יעיל ונמרץ, בעל
פעילות ממושכת.
הפסים הלבנים שבמשחה מורכבים
מיסודות משחת סולידוכם המפורסמת,
אשר החומר הפעיל בה 101311ז 03
מסיר את אבן השיניים, מסלק כתמי
טבק, ומקנה לחניכיים ולפה הרגשה
נפלאה של רעננות ריחנית.
ואילו הפסים הכחולים מכילים
ש! 10 זס? 111 למניעת עששת החניכיים.

המשוו המוס׳ של
תחעת השלם -סח חוש
עבר

לרחוב החשמונאים ,88 תל־אביב,
קומה ב׳.
מיספר הטלפון יהיה , 2 6 5 8 3 6והוא יחובר בקרוב.
המשרד יהיה פתוח במועדים הבאים:
יום א׳ 14.00 :עד 22.00
יום ב׳ 9.00 :עד 13.30
יום ג׳ 9.001 עד 13.30
יום ד׳ 14.00 :עד 19.00
יום ה׳ 9.00 :עד 19.00 ,13.30 עד .22.00
יוםו׳ 9.00 :

13.00

,11 התחפש לגולדה הגננת, כשהוא מחזיק
בלונים עם שמות כל חברי־הממשלה, ומוצץ
תלוי על חזהו.
במיקרה הייתי בפורימיאדר, עם ילדי, וצילמתי
את המנצח עוד בחוץ, לפני שידעתי
שיזכה בפרס. אני מצרף את תמונתו.
גלעד הגואל, גבעתיים

גבתפר המועצה הישראלית לצרכנות פירסמה מו־דעות
שבהן היא
קוראת לשביתת־קו־נים
נגד המספרות,
בגלל שהעלו את
מחיריהן מעל לשתי
ל״י לתספורת לגבר.
והנה אני, כמו
אידיוט, משלם כבר
יותר משנה 2.5ל״י.
לדעתי, באמת צריך
להקים מהומה בעיתונות
על שערו־ריר,

כספי

כן־ציון כספי,

גבעתיים
ה עול ם הז ח 1701

8שולמן משתו??
כאכו־בביר

ידידי ורעי, מעולם לא הייתי נץ שחור,
כפי שכינו אותי. מלבד זה, מקום מגורי

כשהייתי עצור באבו־כביר, ראיתי במו-
עיני איך שולמן המפורסם השתולל והתעלל
בעציר אחר: הוא הרביץ לאדם שקט,
מגודל זקן, שפך לו מים למרק, ואחר־כך
שפך לו את המרק בפנים — והשוהרים לא
התערבו.
ברחוב קיימת המשטרה כדי להגן על האורח•
ודווקא תחת שלטונה, בבית־המעצר,
היא משאירה אותו ללא הגנה.
משהב ,.קריית־שלום
המבייש והמתבייש
בקשר לסיפור שופר האימפריה הישראלית
(העולם הזה ,)1698 ברצוני להגיב במשפט
אחד: כפי שנאמר בתלמוד — הכל לפי המבייש
והמתבייש.

יעקב גרוס,
טיימס־אוף־ישראל, תל־אביב

> מחזירי־אור
לחיילי צה״ל
בקשר לכתבה הסוואה לילית שפורסמה
בהעולם הזה : 1961
אין זה נכון כאילו המועצה הלאומית למניעת
תאונות הגיעה למסקנה, כי אין כל
צורך לצייד את חיילי־צה״ל בתגים מחזירי-
אור• המועצה הציעה זאת לשלטונות הצבא
מספר פעמים, לאחרונה לפני כארבעה חודשים.
לצערנו, לא ראה צה״ל כאפשרי לה־ענות
לפנייתנו.
נ. תליניד, מזכיר כללי,
המועצה הלאומית למניעת תאונות,
תל־אביב

אי ג גי

גץ שחור
קצת באיחור, הגיע לידי גליון העולם הזה
, 1688 ובו הסיפור סוס פלדה על הקרח,
אודות המיבצע שבו חציתי את האגם הקפוא
בקופנהאגן על גבי אופנועי.

אברהם ואופנוע
איננו בת־ים, אלא עדיין יד־אליהו.
נוריאל אברהם, קופנהאגן

88 מעות
לעולם צודקת
סא״ל (מיל ).גיורא שינן הוסיף כי
הוא מוכן לחתום לחודש שרות נוסף, בתנאי
שיקבל חופשה להקפת הטבור (ידיעות־אחרונות.
25.3.70 ,
זאב גוטסמן, חיפה

קוראים השולחים מהתבים
מתבקשים לנסח אותם כק•
צרה. עדיפות תינתן למצוי•
פיס תמונות למכתביהם.

תן כותרת!

.איננ ה
מ ענ ג ת -
הטאד
או ת ה

זחו/ססוויוויסיווו

שלח כותרת מתאימה לתמונה למעלה. לשולחי הבותרות המוצלחות
ביותר יחולקו פרסי ספרים. את הכותרות יש לשלוח על־,גכי גלויות
כלבד לת. ד ,136 .תל־אביב, ולציין על הגלוייה :״תן כותרת״.
המועד האחרון למישלוח הכותרות הוא 21.4.70

בעולם
ירדן! החוטפת לדמשק

אביב! את משחוקקת להתחרשות, ליופי ולנשיות! את בשח־וז האביב
תמצאי בקולקצית האביב החדשה של ״טריומף אינטתשיתל״ ,המציעה
לך מבחר עצום של דגמי בשלל גוונים. בשיטה המיותרת של ״טריומף
״ אינטרנשיונל״ חובלי לבחור לך את הדג ההולם את גזרתך, את טעמך,
את מידותיך ואת אישיותך. כי החזיות של ״טריומף אינטרנשיונל״ ,הן
חידוש מהפכני בישראל המבוסס על ידע מקצועי מעולה וחדיש שיובא
לא מכבר מאירופה והמאפשר לך לחנות מחזיות באיכות מעולה וברמה
בונלאומות. היי אביבית. היי נאה. היי אשהבכלאבריך עם החזי ות ש ל ״טריומף א ינ טרנ שי ונ ל״ .
אינפורמציה מסחרית: טלפון 52641 ; 54769ת״א
מכון פסיכולוגי
בהנהלת נתן רזניק
הרפית מתח ולמוד הפנוזח
טפול בחוסר בטחון
ותסביכים
ת״א, המלך ג׳ורג׳ ,44
בשעות .15.00—18.00 :
חיפה, טלפון .69300 :

ליילה חאלד זנתה לפי חודשים מספר
בפירסום עולמי, נאשר שלפה רימון במטוס
ט,וו,אי. שהיה נדרנו מרומא ללוד,
הנריחה את טייסו להנחיתו בדמשק לאחר
שחג נבר מעל שדה־התעופה של לוד. בתוצאה
מאותה חטיפה ננלאו^ בדמשק שני
ישראלים, הפרופסור סמואלוב וסאלח
מועלם.
לאחרונה הפנה ליילה לאחד מאמצעי ה־פירסום
של החזית העממית לשיחרור
פלסטין. להלן ראיון עמה שהתפרסם בשבועון
הגרמני הנפוץ שטרן:
קומתה אינה עולה על מטר וששים.
גבר יכול להקיף את גיזרתה בידו האחת,
גוון פניה השחום אינו זקוק כלל לצבעי
איפור. מתחת לקווצת שערה השחור כעורב
מציצות זוג עינים יוקדות. תנועותיה
כשל חתול גזעי. בשמלת מיני היא נראית
קרוב לוודאי כחתיכה.
אולם ליילד, חאלד אינה הולכת בחצאיות
מיני ואינה מטיילת בקרבת בתי־הקפה של
החברה הגבוהה באירופה. היא לבושה מדים
ירוקים ומקום מושבה במשרדי החזית־העממית־לשחרור־פלסטין
שברבת־עמון. בהתאם
לכללי המשפט הבינלאומי היה מקום
מושבה צריך להיות שונה: תא כלא עם
חלון מסורג.
אולם מה שנחשב כפשע בינלאומי בארצות
התרבות המערבית נחשב בארצות ערב
למעשה גבורה. תמונותיה של הגבורה ליילה
תלויות במחנות האימונים של ארגון החבלה
אליו היא משתייכת. דמותה מופיעה
כמעט בכל חוברת תעמולה ואף בולים
מיוחדים שהוצאו על ידי הארגון נושאים
את דמותה ואת דמות שותפה לחטיפה,
סלים אסאוי.
ליילה היפה אינה נרגשת ממחמאות גברים.
במלוא הרצינות היא אומרת :״מחמאות
אינן מענייני. הדבר החשוב בעיני
הוא תכונתי כאשה ערביה. אין אנו עוד
בורות ומטומטמות ואיננו בנות הרמון.״
לקולה גוון מתכתי. מעל לשולחן הכתיבה
שבמשרדה תלויות תמונות צ׳ה גווארה,
לנין, מארקס ומאו. מלמטה תלויה הסיסמא
:״סוציאליזם שבהכרה פלוס נשק שווה
שחרור״.
איזה גכרים. ליילד, עצמה קיבלה
חינוך מערבי. משפחתה בת 12 הילדים
היגרה לדבריה מחיפה ללבנון לאחר מלחמת
העצמאות. את חינוכה קבלה באוניברסיטה
האמריקאית של ביירות ולאחר
מכן שימשה כמורה בכווית ובנסיכויות
המיפרץ הפרסי. לאחר מלחמת ששת הימים
התפטרה מעבודתה.
לדבריה, לאחר שנוכחה לדעת כי צבאות
ערב הוכו ואינם יכולים להלחם בישראל,
הגיעה למסקנה כי הפלסטינים הם החייבים
ליטול את נשקם. היא באה לרבת־עמון
והצטרפה לחזית העממית.לאחר קורם
גרילה של ארבעה חודשים למדה להפעיל
כלי נשק שונים ואף להרכיב מנגנוני חבלה.
לאחר תום הקורס הוצעה לליילה מלאכת
חטיפת המטוס.
את שותפה לביצוע החטיפה, סאלם אסאוי,
הכירה זמן קצר בלבד לפני המבצע, ברומא,
שעות ספורות לפני שעלו למטוס בדרכו
לתל־אביב. ליילד, רכשה לעצמה כרטיס
למחלקה הראשונה. בחליפת מכנסיים לבנה,
כובע קש רחב ומשקפיים ענקיות הייתה
וודאי מחזה מרהיב. ליילד. מספרת :״לידי
ישב גבר שהביט בי בעיניים בוהות. כששאל
אותי מה מוצאי השבתי לו כי אגי בולי־ביאנית.״
״כך תארתי לעצמי,״ השיב. לאחר
מכן סיפר לי כי הוא אמריקאי וכי הוא
נוסע לאתונה לבקר את אמו אותה לא
ראה 15 שנה.״
לאחר החטיפה, נזכרה ליילה, נסעה באוטובוס
כשלידה יושב האמריקאי ממוצא
יווני, שישב לידה במטוס .״הוא בכה
כתינוקת,״ היא מספרת .״הדמעות זלגו
מעיניו כמים. הבטחתי לו שאשלח מברק
לאמו ואמסור כי שלומו טוב. אולם הדמעות
המשיכו לזלוג. איזה גברים
רפואה ריינס , 1ת״א (נכר דיזנגוף) טל 226066 .
־׳הוותק, הנסיון, והמוניטין שלנו טחנה להצלחתך!
דיאטה מוגחגת
כל אדם מודרני יודע כיום שהשומן מזיק

ב.נילאון.ו.נלב 1ע,זילברק 1בע״מ,א.ברמן

?יק טין ל^ץ
תל־אביב
״רחבת כרמל״ רח׳ הכובשים
דוח הצגות לחג הפסח
1־8.30—4.30
יום חמישי 2 , 16.4הצגות,
2.30-11.00-1
יום ששי 2 , 17.4הצגות,
1־9.15—6.45
מוצ״ש 2 , 18.4הצגות,
1־8.30—4.30
יום א׳ 2 ,19.4הצגות,
1־12.30—10.00
יום ב׳ ערב פסח 20.4 ,
9.15—6.45
יום ג׳ א׳ דפסח 21.4 ,
יום ד׳ חו״מ 3 , 22.4הצגות1 ,־8.30—4.30—11.00
יום ה׳ חו״מ 3 , 23.4הצגות1 ,־8.30—4.30—11.00

משימות בלתי אפשריות! !
אקרובטים, לוליינים, ליצנים, אריות,
נמרים, דובים, סו סי ם, יונים ו עוד...

כ ר טי סי ם ״כנף״ אלנבי 83 טלפון 615566
ובכל המ שרדים בתל־אביב והסביבה.

לחושכי ״גחלת״ הנחה מיוחדת. תלושי הנחה לקבל
בלשכות המודיעין העירונית וב״גחלת״ אלנגי 91
תל־אביב.

חוטפת־מטום ליילה חאלד
.אנחנו כבר לא חיות בהרמון ו אוסטין
21 ,שנה, רצה למלא את חובתו
לבריאות, מסוכן ללב, ושכדי להיות בריא
למען העם האמריקאי, להתגייס למארינס,
יש לשמור על דיאטה.
לטוס לוייט־נאם ולהרוג את אנשי הוייט־פשוטה דם שבבדיקת

רופא יודע
קונג.
ניתן להקבוע את כמות הכולסטרול שבדם,
היתד, רק צרה אחת. בבדיקות הרפואיות
ולפיה לקבוע אם האדם זקוק לדיאטה ול־התגלה
כושרו כבלתי תואם את הדרישות
תרופות כדי לרזות.
של חיל הנחתים האמריקאי. אמרו לקליפורד
אולם רק לאחרונה גילו אנשי המדע כי שהוא יכול להשאר בטקסאס ושהנחתים
יתסדרו בוייט־נאם בלעדיו.
לא כל דיאטה טובה לבריאות. מדענים ב־ארצות־הברית
גילו במחקר ממושך כי יששום
דבר לא העליב את קליפורד ווקר
נם לא פחות מחמישה סוגי שומן בלתי־יותר
מדחיה זו. הוא החליט להוכיח לשלנורמליים
בדם העלולים להזיק לבריאות,
טונות הצבא האמריקאי כי הם טועים.
שהכולסטרול הוא רק אחד מהם.
קליפורד רכש בכספו מדים של חיל הנחכדי
למנוע מחלות־לב לא די לקבוע כי תים, קנה כרטיס טיסה לח־יאט־נאם. בסאיגון
כמות השומן בדמו של אדם היא רבה לבש את מדי הנחתים, התיצב במשרדי
הצבא האמריקאי כחייל שיחידתו אבדה לו.
מדי. צריך גם לקבוע איזה סוג שומן
כהוכחה אף הציג צו התייצבות — מזוייף,
נמצא בכמויות מופרזות בדם.
כמובן. הוכיחה הסטטיסטיקה
מתי בישראל?
מלחמה פרטית. כל זה אירע ב״.1968
כי כל אדם מגיל 20 ומעלה סיכוייו לסבול
ווקר הוצב ליחידה חדשה, לוחמת, נשלח
ממחלת לב עד גיל 60 הם אחת לחמש.
לקוי החזית מבלי שעבר כל אימונים. איש
שמירת דיאטה בלבד אינה מועילה להפחית
לא הבחין במשך שנתיים כי אינו נכלל
סיכוי זה.
כלל ברשימת המגוייסים. הוא היה החייל
בעקבות התגליות החדשות הוציא מכון האמריקאי היחיד שלא קיבל משכורת, כיון
הלב האמריקאי הוראות חדשות לרופאים,
ששמו לא נכלל ברשימה. אבל הוא לא
לפיהם יצטרכו מעתה לקבוע בבדיקות מעהתלונן
והתקיים על כספו. העיקר ללחום
בדה איזה סוג שומן עודף מצוי בגופו
בוייאט־קונג.
של החולה, להתאים את דיאטת ההרזיה
קליפורד נפצע שלוש פעמים במהלך
והתרופות לפי סוג שומן זה.
הקרבות בהם השתתף. רק כשנפצע בשליניסויים
שנערכו הוכיחו כי ניתן להפחית שית החלו שלטונות הצבא האמריקאי לבדוק
במהירות את כמות השומן בדם, אם מצלימדוע
אינו מקבל משכורת, הוא הוחזר
חים לקבוע את סוג השומן העודף. יותר לארצות־הברית שם גילו כי לחם ביזמתו
מזאת — ישנם סוגי שומן המסוכנים ל הפרטית.
בריאות יותר מאחרים. דיאטת הרזיה שלפני
שבוע הועמד קליפורד ווקר לדין.
אינה מותאמת לסוג השומן העודף, עלולה
האשמה: התחזות כאחר ושימוש ללא רשות
במדי המארינס האמריקאים.
להזיק יותר מאשר להועיל.
הבעייה אינה בעייה אמריקאית בלבד. היא
קיימת גם בישראל. כמה שנים יעברו עד גיבור ״משפט הקופים״
שגם רופאי ישראל יקבעו את הדיאטות
שהם מכתיבים לחולים שלהם, לפי התגליות חוזי ל א חי 45 שגה
המדעיות החדשות?
כאשר ג׳והן סקופס נאם לאחרונה בפני
תלמידים במדינת טנסי, ארצות־הברית, הוא
הסתבך בצרות כאלו, שנאלץ לעזוב את המדינה
למשך 45 שנה.
הוויאטנאמיזציה

השבוע הוא חזר.
של קליפורד ווקר
סקופס, כיום בן ,70 היה הנאשם במשפט
(המשך בעמוד )12
כשמלאו לקליפורד ווקר, טקסאני מהעיר

מוסדות וארגונים מתבקשים לפנות לשם בקורים
קבוצתיים למשרד הקרקס ת״א, רח׳ מונטיפיורי 25
טלפון .625656

ארה״ב

העול ם

הז ח 1701

בעולם
מבצע מיוחד
לקוני טלוויזיה

שנים א ח ריו ת
לקי חלו ף חנ ם! *

ב חד שי ם אסריל־מא׳

(המשך מעמוד )11
הקופים המפורסם, ב־ .1925 הוא הואשם על־ידי
התביעה על שהעז ולימד את תלמידיו
את תורת־ההתסתחות של דאחזין, לפיה מוצא
האדם מן הקוף.
תורתו של דארווין היתר, טאבו חמור בטנסי
— טאבו שהוסר רק לפני שנתיים!
לאחר שנמצא אשם, עזב סקופס את ביתו,
נטש את ההוראה, והפך לגיאולוג של חב־רת־נפט
במדינת לואיזיאנה השכנה.
השבוע, לאחר 45 שנה, חור גיבורו של
דארווין לנאשוויל, בירת טנסי, כדי להרצות
שם בפני איגוד מועצת הסטודנטים.
נושא הרצאתו לא פורסם מראש.
1יאטנם הדת —
ועלה בדרגה

קידומם בדרגה של קצינים קרביים בצבא
ארצות־הברית בויאטנאם — תלוי במספר
חללי האויב שהם מפילים.
זאת גילה לפני שבוע ג׳והן קרוגר (,)23
סגן חי״ר בצבא ארד,״ב בויאטנאם, בעדותו
בפני ועדת־חקירה של הצבא.
לדברי קרוגר קיים בצבא ארה״ב לחץ
רציני מגבוה *לצבירת גופות״ — במאמץ
להרבות את ההרג בקרב האויב.

לא נפלנו על הראש
אנו בהחלט יכולים להרשות לעצמנו להעניק לך
את תקופת האחריות הארוכה ביותר הניתנת
כיום חינם למקלטי טלויזיה בישראל!
זאת מפני שאנו משוכנעים באמינותה של טלויזיה
״מץ״ וביכלתה להאריך ימים יותר מכל מקלט
טלויזיה אחר.
אך אם בכל זאת יתקלקל חלק כלשהוא בטלויזיה
״מץ״ במשך 5שנות האחריות תקבל את חלק
החילוף האורגינלי — חינם !
קנה טלויזיה אחראית — קנה טלויזיה 12׳\ 1£
ודרוש את תעודת האחריות המיוחדת של ״רלפו״
בע״מ.

בתנאי שהשרות יבוצע במעבדות 2״ו \ 1£ברחבי הארץ.

באיכות, בשירות,
ובקול טלויזיה
מעל לכל

חד פעמי! בהנחה מיוחדת!
בחופש פסח ()12.4 — 19.4
קורס בוקר של שבוע אחד
(שעתיים כל יום) ל־

קצר נו ת
עברית ו /או אנגלית

ב״אולפן גרג״ (בר־קמא).
הצלחה מובטחת! הרשמה},
ת״א נ גורדון ,5טל 236209 .

חםנוי קיבלת חשבונך,
פרע נא
אותו בחקדם.

למכירה

מוסטנג 65
במצב טוב
פרטים

אפשר

לקבר

בטלפון .260-134 תל-אביב.

עדותו של קרוגר ניתנה במשפטו של
סגן ג׳יימס דאפי ,22 ,שהואשם כי הוציא
להורג בדם קר אזרח ויאטנאמי לא מזויין
שנישבה על־ידי חייליו.
סניגורו של דאפי העלה את קרוגר אל
דוכן העדים כדי לנטות ולהוכיח שעל הנאשם׳
בעל קצינים זוטרים אחרים, הופעל
לחץ כדי לבצע הריגות — מכל סוג שהוא:
חיילים, אזרחים, שבויים — לא חשוב. העיקר
שיצברו לזכותם גופות.
גופות -או עונש. סגן קרוגר סיפר
כי בבמפקדת גדודו תלוייה מפה של כמות
ההרוגים הקומוניסטים בגיזרתם. היו בטבלה
טורים להרוגים ביבשה, באוויר, וכן
הלאה — אך לא היה שם טור לשבויים.
״הרושם שלי הוא שהקצינים הגבוהים רוצים
רק יותר גופות בכל האפשר,״ העיד
קרוגר.
עד אהר באותו משפט העיד כי יחידות
שלא הצליחו לספל! את הנורמה של צבירת
גופות — הושארו פרק זמן נוסף בקו הראשון.
״המדיניות
שלנו היתד, פשוטה,״ סיפר
קרוגר. .ברגע שיצרנו מגע עם האויב,
היינו יורים עד שבשטח לא נשארה נפש
חיה. אם איש ויאטקונג היה יוצא ממחבואו
במטרה להיכנע — הוא היה גוזר בזאת על
עצמו פסק־דין מוות•
הוא סיפר כיצד לאחר שתפס פעם שניה
שבוי ויאטקונג, ספג מנד, מקצין־המיבצעים
של הגדוד, בגלל שסיכום הגופות היה חמש
במקום שבע, כתוצאה מכך.
סיכם את המצב השופט :״במה, לדעתך,
היתד, המפקדה מעוניינת יותר,״ שאל את
אחד העדים .״ב־ 14 הרוגים קומוניסטים ו שבוי
אחד — או ב־ 15 הרוגים?״
כמובן שב־ 15 הרוגים,״ השיב העד .״שבויים
בכלל לא נחשבים.״

ארצן ת־הברית
1001

שנות מאסר
בטקסס, כידוע, הכל הכי גדול: המדינה
היא הכי גדולה בארצות־הברית (כלומר, היתד
— ,עד הצטרפות אלסקה) החוות בה
הכי גדולות — אפילו האנשים והצי׳זבאטים
שם הכי גדולים.
השבוע זכתה טקסס בשיא חדש: חבר
מושבעים בדאלאס דן את לארי ג׳ו נוקם
בן ה־ 23 לאלף ואחת שנות מאסר. הוא
נמצא אשם באונס, ותקיפה בסכין־גילוח
של מרכזנית צעירה.
היה זה גזר־דין השלישי החודש שפסק
עונשי־מאסר ענקיים, בידי מושבעים מודאגים
מהתגברות האלימות בעירם.
השניים הקודמים היו 800 שנות מאסר
לצעיר בן , 19 באשמת אונס, ואלף שנות
מאסר לבן ,50 באשמת שוד.
ה עול ם הז ח 1701

המיכשול היחידי המונע לפי שעה את פיתוח השדות
החדשים: ההון העצום הדרוש להפקתו ולהובלתו. ייתכן
שהסובייטים ישתפו בזה הון מערב־אירופי.

תנגונץ יך
ישראל דרשה
מארצות־הברית
להחזיר את ה״מיג 21-״
בתגובה על החלטת ממשלת ארצות־הברית שלא
למכור בשלב זה מטוסי ״פאנטום״ נוספים לישראל,
הטילה ממשלת־ישראל אמברגו על מישלוח
מטוסי־קרב לארצות״הברית.
בידיעה שפורסמה בארצות־הברית נאמר, כי
מטוס ה״מיג 21-״ שהיה בידי ישראל, אחרי שהובא
לארץ בידי טייס עיראקי, נשלח לפני מיספר חודשים
כשהוא מפורק בארגזים לארצות״הברית, לבדיקה.
לדברי
הידיעה היו חלקי המטוס מונחים בארגזים
במשך 90 יום לפני שהתחילו להרכיבם. בינתיים,
בעיקבות דחיית הבקשה הישראלית למטוסים
נוספים, נתנה ממשלת-ישראל הוראה לפרק מייד
את ה״מיג 21-״ ,לארזו ולשולחו מייד חזרה לישראל.

צומצם הפער בחימוש
ביו ישראל לערבים
מה היו הנתונים עליהם התבססו שלטונות
ארצות־הכרית כאשר החליטו בי
בידי ישראל יתרון צבאי על ארצות-ערב,
שאינו מחייב אספקת מטוסים נוספים לישראל?

הנתונים
סופקו על־ידי המומחים הצבאיים של אר־צות־הברית.
נקבע בהם, בי לפני מלחמת ששת־הימים
היה היחס בכמות המטוסים והטנקים בין ישראל ואר־צות־ערב
1:6לטובת ארצות־ערב. למרות עדיפות זו
של הערבים בכמות הנשק ניצחה ישראל, לפי הערכת
האמריקאים קיים גם כיום יתרון לערבים בכמות הנשק
אלא שהיחס השתנה ל־ 1:4לטובת הערבים. כלומר :
מאז מלחמת ששת־הימים צימצמה ישראל את הפער
בינה לבין ארצות־ערב כולן בחימוש ב־ס^ 20 לערך.

הנפט הסובייטי
יחולל מהפכה
במצב במרחב

מטוסים מצריים
יפעלו מסוריה?
מאחורי הידיעה, שדמשק ביקשה מברית־המועצות
להציב טילי סאם־ 3בסוריה, עומדת, כפי הנראה, תוכנית
בעלת משמעות רחבה הרבה יותר:

לפי מקורות מערביים, ביקשו הסורים את
ההגנה האווירית כתנאי מוקדם להעמדת
שדות־תעופה צבאיים כתחום סוריה לרשותו
של חיל-האוויר המצרי. הסורים הציעו
להרחיב ולשפץ את שדות-התעופה, כדי
שיובלו לשמש את מטוסי הקרכ-הפצצה
״סוחוי ״7שבידי המצרים. טילי ״סאם־3״
יוצבו להגנת שדות־התעוסה הללו.
מקורות לבנוניים רמזו כאילו כבר נתנה ברית־המוע־צות
את הסכמתה לכל התוכנית, אולם אין אישור לכך
מכל מקור אחר.

בכל זאת :
שואפים לפילוג גודל
חרף כל ההכחשות, תימשך המגמה בתוך צמרת הליבראלים
לפילוג גח״ל.
אומנם אין שום תוכנית מוגדרת, ולא ננקטו צעדים
מחייבים. אולם הגישושים בכיוון זה הגיעו לשלב מתקדם
למדי.
הכוונה: בהכרעה על עתיד השטחיס, תתייצב המפלגה
הליבראלית נגד מדיניות הסיפוח המוצהרת של חרות.

מוקד מגמה זו: אנשי המנגנון של הלי•
כראדים, ובראשם ח״כ שימחה אהרליד,
אשר יחסיו עם מנחם בגין אינם ידידותיים
כמיוחד. המתיחות כין השניים הגיעה לביטויה
ערב הבחירות האחרונות, כאשר
התנגד בגין להצבתו של ארליך כראש
רשימת גח״ל לעיריית תל-אגים, ואך איים
שחרות תגיש רשימה נפרדת בראשותו של
אברהם שכטרמן אם לא ייכנעו הליבראלים
לאולטימאטום זה.

ייני המשרד סובלים מזה קרוב לשנה מהיעדר הנהגה
ברורה ותקיפה.

הרופאים מבקשים בי השר החדש יהיה
א!ז הוא רופא, אך ייתכן שראש-הממשלה
תחליט על מינויו של פרם, המשמש שר־הקליטה
באורח זמני בלבד.

איצטדיוו בלומפילד
גם בירושלים
הבירה תזכה באיצטדיון ספורט מודרני ורחב־ידיים,
שגם הוא ישא את שמם של האחים בלומפילד מאנגליה.
אחד האחים, ברט, הגיע לישראל כדי לסכם את פרטי
התוכנית, יחד עם ראש עיריית ירושלים טדי קולק.
הוא מתכוון להשקיע 1.5מיליון דולאר, והמקום המוצע
הוא בכניסה לירושלים המערבית.

בניגוד לאיצטדיון התל-אביכי, לא יהיה
שייך מיגרש כלומפילד החדש לאגודת
הפועל, או לשום אגודה מסויימת. הוא ינוהל
ישירות בידי כלומפילד עצמו, ויעמוד
לרשות כל אגודת־ספורט כבירה.

ג״ימס בונדים
פרטיים בלוד
חברות־התעופה הזרות הפועלות בישראל מתכננות
פעולה משותפת כדי לאבטח את מטוסיהן ואת הנוסעים
בהם, בצאתם מלוד.

חלק מאמצעי־הכיטחון יספקו השלטונות
הממלכתיים של ישראל, כמיסגרת תפקידיהם
הביטחוניים. אולם אין בשירותים
אלה בדי לענות על כל הדרישות של בטי•
חות כנמל-התעופה ובאוויר.
אל־על מספקת לעצמה את השירותים האלה, ואף
הקימה מחלקה מיוחדת לסידרי בטיחות.
כפי הנראה, יפנו החברות הזרות למשרדי בילוש
ושמירה פרטיים בתל־אביב, כדי שאלה יספקו את המומחים
הדרושים לבילוש ולאבטחה.

הקיבוצים ישלמו יותר
לקוופת־חולים
הנהלת קופת החולים של ההסתדרות עומדת לתבוע
שינוי שיעורי המם המשולמים על־ידי חברי קיבוצים
ומושבים החברים בקופה.

שמעוו פרס -
שר־הבריארת?
לא מן הנימנע, כי שמעון פרם יוצע לתפקיד שר־הבריאות.
הפקידות
הבכירה של המשרד, ואיתר, ראשי מוסדות
הרפואה, לוחצת למען מינוי מהיר של שר. שכן, אין
ביכולתו של חיים גבתי להקדיש את כל הזמן הדרוש
למשרד־הבריאות, בהיותו עסוק במשרד־החקלאות. ענ־

בני הקיבוצים משלמים מס לפי משבורת
ממוצעת של 100ל״י לחודש. בעוד שההכנסה
הריאלית של חבר קיבוץ נעה בסביבות ׳
600-800ל״י לחודש.
הנהלת קופת־חולים טוענת, כי מיסיס לא ריאליים
אלה הם הגורמים להפסדים ולאי־איזון התקציב של
הקופה. ההצעה להעלאת המיסים עלולה להיתקל בהתנגדות
מרובה מצד מרבית חברי הוזעדה המרכזת, במיוחד
מצד מזכ״ל ההסתדרות יצחק בן־אהרון, שהינו
עצמו חבר משק.

עובדה חדשה לגמרי, העתידה
לחולל מהפכה בכל ענייני
המרחב: גילוי אוצרות-נפט
עצומים בסיביר המערבית.

אוצרות אלה שווים בממדיהם לנפט
שנתגלה בצפון אלאסקה, העתיד להפוך
את ארצות־הברית בלתי־תלוייה בנפט
הערבי.

עם גילוי זה מאבדת ברית־המועצות
את אחד המניעים
העיקריים שלה במרחב: הבטחת
אספקת נפט בעוד במה
שנים, באשר התפתחות התע־
•טייה הסובייטית תעלה על
אוצרות־הנפט הסובייטיים שהיו
ידועים עד בה.

לעומת זאת עלולה ברית־המועצות
להופיע, תוך כמה שנים, כמתחרה רצינית
לנפט הערבי בשווקים המסורתיים
של הערבים באירופה, דבר העלול להביא
לסיכסוכים חמורים בינה ובין מדינות
כמו לוב, אלג׳יריה, עיראק, סעודיה
וכוויית.

14111

\ 2יתו \ ז גוג ביי ט ־י ת

1970

במדינה

מחדל ממשלתי הזיק שוב לתדמית המדינה

העם

^ 4אירגוו בינלאומי מאשים:

סאם 4

בתי-עיס״ם בישראל!

* 66 וב נחלה ממשלת ישראל תבוסה
\1/מוחצת בחזית המאבק על דעת־הקהל
העולמית — תבוסה שהידהדה סביב כדור־הארץ.

העולם,
הרי נקטו כשיטות הכושלות
כיותר.
תחילה נערך הקרב באו״ם. כאשר חח־

תכוסה זו היתה מסוכנת שבעתיים
מפני שמול ישראל לא עמד
הפעם גון? פוליטי המייצג אינטרסים
של מעצמה עויינת, אלא גוף
אידיאליסטי הנהנה מאמון עצום
כעולם, וכעיקר כקרב כעלי־המצ•
פון.

אמנסטי (״חנינה״) ,הוא אירגון של
מתנדבים מבני עמים רבים, המטפל בגורלם
של אסירים מדיניים בכל הארצות, ללא
הבדל לגבי מוצאם, השקפתם ומטרותיהם.
פעולות אירגון זה למען אסירים בארצות
כה שונות כמו ברית־המועצות ויוון, ספרד
וקונגו, היקנו לו אוצר של יוקרה ורציו־טוב.
הוא משתמש בתמיכה מוסרית זו
כדי להפעיל לחץ על המישטרים השונים,
לשיחרורם של האסירים הפוליטיים או להקלת
מצבם. רבבות עצירים ברחבי העולם
תולים את תקוותיהם באירגון זה.
בין השאר יש לאירגון זה מעמד מוכר
ליד האו״ם ומועצת אירופה. בין ראשיו
בולטים מנהיגי כנסיות ואישי־מוסר בעלי
שם עולמי.

השכוע פירסם האירגון כחכל•
טה מירבית דו״ח שקכע שיש הד
כחות-לכאורה לקיום שיטה של
עינויי עצירים ערכיים כישראל,
וכי דרושה חקירה בינלאומית
מוסמכת, בדי לכדוק הוכחות אלה.

שמועות, סיפורים, אבל...

היה זה תמרון אופייני של אכא
אכן -והוא הכיא נזק לישראל.

החלטה פה-אחד
רשת ״אמנסטי״ חמורה עוד יו־תר,
מכיוון שבניגוד לאו״ם, אין אמנם־
מי מיהודה אירגון בעל אינטרסים פוליטיים.
לפני שנה ניתן למארטין אנאלס, היו״ר
הבריטי של האירגון, ,לסייר בבתי־הסוהר
הישראליים. בסיום הביקור פירסם דו״ח
זהיר, בו קבע כי לדעתו אין עינויים במוסדות
של שרות בתי־הסוהר.

סמל אירגון ״אמנסטי״
ליט האו״ם להקים ועדת־חקירה כדי לבדוק
האשמות אלה ואחרות בשטחים המוחזקים,
הודיע נציג ישראל כי לא יינתן למשלחת
זו להיכנס לשטחים.

* תכן כי לדו״ח זה לא היתד, השפעה
׳ כה מזיקה, לולא כבר היו רווחים בהסיכה
הרשכדתג
האו״ם לשגר משלחת דומדל ״ .
עולם חששות כבדים לגבי שיסות־עינויים

אי־הסכמת

מאן ת י י
מם תובבים ״ ״

בארצות-קיי
נ פ היפ
פליטים
מן השטחים המוחזקים, הטוענים כי עונוץ
בעת מעצרם, ובעיקר בעת חקירתם, ביש־ ״
ראל. הם מספרים על כך פרטי־פרסים.
סיפורים דומים מתגלגלים בצורת שמו
עות בשטחים המוחזקים עצמם, והאוכלוסיה
שם מאמינה בהם ללא הסתייגות.
עתונאים זרים, הגובים עדויות במרחבי
מוצפים בסיפורים אלה. לעיתים קרובות
די בחקירה שטחית כדי להפריך את הסיפור
ועיתונאים מנוסים מבחינים לא פעם
שסיפור מסויים הוא פרי של הדמיון, או
נסיון של עצירים־לשעבר לתרץ את המידע
שמסרו לחוקרים.

אולם גם העיתונאים המנוסים
יצאו כרוכם כהרגשה כי יש ממש
כחלק מן הסיפורים האלה. הם
הגיעו לכלל מסקנה, שהחוקרים
הישראליים משתמשים כעינויים
כדי להוציא מסי חשודים מידע
הדרוש למניעת מעשי־חכלה. חשדות
אלה מתרכזים סכיכ מיתקנים
מסויימים וגם סכיכ שיטות
מסויימות.
על כך פורסמו כתבות בכמה מחשובי
עתוני העולם. כתבים אחדים הסתפקו ברמזים,
אחרים הביעו חששות ותבעו חקירה
מוסמכת, אחרים יצאו בהאשמות גלויות,
כמו עורך ענייני־החוץ של טיימם הלונדוני,
טד הוג׳קיס.

סיבה או תירוץ?
• 6ל כל ההאשמות האלה ענו דוב-
> * רי ישראל בהכחשה טוטאלית: אין עינויים
בישראל.

_ אולם אם רצו לשכנע סכך את

כמעט בכל מקום אחר נראתה כתירוץ מחוכם
בלבד. אמר נציג נייטראלי :״אם אין
עינויים, הרי ישראל עצמה היתד, צריכה
להיות מעוניינת שהדבר ייקבע באופן מוסמך.
קשירת הדבר בגורל יהודי ערב אינה
עוזרת לאותם יהודים, כי ברור שתנאי
זה לא יתגשם. התוצאה היחידה היא אימתן
היתר למשלחת להיכנס לשטחים המוחזקים
על-ידי ישראל, וזה מטייל חשד
כבד על ישראל שיש לה מה להסתיר.״
המשלחת של האו״ם ביקרה בארצות־ערב,
גבתה עדויות מפי ערבים שטענו כי עונו
בישראל, פירסמה דו״ח המחשיד את ישראל
בחשדות כבדים ביותר. הטענות הישראליות
כלפי הרכב הוועדה שיכנעו רק
מעטים, מכיוון שהודעת ישראל שלא תתיר
לוועדה להיכנס מנעה את השתתפות ידידיה
בוועדה.

* בו. בסב רה, אך

אולם, רמז אנאלם בצורה מובלטת,
אין הוא כטוח בכך לגכי
מיתקני-מעצר שאינם שייכים לשירות
כתי-הסוהר, בהם נמצאים
העצירים בשלב החקירה.
מאז עברו חודשים, ומאחורי הקלעים
התנהל משא־ומתן שקט ומייגע. אנזנסטי
תבע לערוך חקירה בינלאומית מוסמכת.
ישראל התנגדה לכך, והסכימה רק לבצע
חקירה מטעם ממשלת ישראל, בכל מיקרה
(המשך בענזוד )23

מהלך הפתיחה נולד בקרמלין, התגלגל
לבלגראד, ויצא לפועל בפאריס.
יזמו את רעיון הפגישה בין ד״ר נחום
גולדמן לנשיא מצרים נמאל עבד־אל־נאצר,
מומחי מחלקת המזרח־התיכון ב־משרד־ד,חוץ
הרוסי. לאחר קבלת הסכמתו
של נאצר לכך, הם העבירו את תוכניתם
לנשיא יוגוסלביה המרשל טיטו. זה העביר
את ההצעה לד״ר גולדמן. התוצאה: פגישה
בפאריס בין גולדמן לאישיות מקורבת
לנאצר. בפגישה זו העלתה האישיות
המצרית את ההצעה שגולדמן ייפגש עם
נאצר. התנאים: שהפגישה תקויים בידיעת
ממשלת ישראל, ושנאצר ישלוט בעיתויה.
הפתעה: גכר בממשלה. המהלך
הבא התרחש בישראל.
גולדמן גילה על הפגישה ההיסטורית
למשה דיין ואבא אבן, והעניין הובא לידיעת
הממשלה.
הממשלה החליטה שלא להיענות להצעה,
ניסתה לשמור על החלטתה בסוד. כאשר
התפוצץ הסיפור בעיתוני חו״ל, החליטה
בלית־ברירה לפרסם, בתחילת השבוע את
החלטתה השלילית.
ההחלטה לא הפתיעה איש. ההפתעה היחידה
בציבור היתר, כאשר נתגלה שיש
בממשלה גבר — דמות לא מוכרת כל־כך
בציבור: השר המפ״מי ויקסור שם־טוב,
שתמך ביציאתו של גולדמן לקאהיר.
מגוחך, פאתטי, היסטרי. הוא הי.-,
היחידי. שאר השרים התנגדו לרעיון. תגובותיהם
נעו מהפאתטי למגוחך, להיסטרי.
אחדים העלו את הטענה שלא ייתכן
שנאצר יכתיב לממשלת ישראל מי יהיה
נציגה לשיחות עימו.
אחרים העלו את הטענה שגולדמן פסול
משום שהשקפותיו המדיניות שונות מאלו
של משרד־ההוץ בשאלות עקרוניות.
תירוציה של ממשלת־ישראל היו עלובים,
אבל התנגדותה היתד, אומללה עוד יותר.
שכן התנגדות זו גרמה למדינת״ישראל
נזק בל ישוער בעיני העולם. ניתוח קר
של המצב (,ראה נאצר מחנה לגולדמן) מצביע
על כך, שהרוסים היו מעוניינים כנראה
ברצינות בגישושי־שלום בין ישראל
למצרים. דחיית ההצעה גרמה לכך שישראל
ספגה מהלומה נוראה במאבק על דעת
הקהל העולמית. הנזק העלול להיגרם לה
על־ידי טילי ד,מאם ,3הינו פעוט לעומת
הנזק שגרם לה טיל זה, הראוי בהחלט
להיקרא מאם .4
הבדיחה העצובה היא, שבניגוד לטילי
סאס ,3נוצר סאס 4דווקא על־ידי ממשלת
ישראל עצמה.

דו\ מאל פעילו ת ״אטנסטייי בי שר אל
התערב אירגון אמנסטי נענינו. אחד מפעילי
אמנסטי פנה לשגריר ישראל בלונדון,
אהרון רמז, תבע ממנו הסברים לפרשת
מעצרו של פאוזי אל־אסמר. אהרון רמז

״x7, 7 *14 0 346 ססץ? ?1111*10? )0 3*430 7 ?0 ?10110
X301-011)1 (131100 10 1X311111111ן)1ו *1*10 00005531:/ 010 10 135?1
X00011100 1 ?00,1*04 00000x0109 ?30x1 £1-*3*>0?.״י< 7ס ! 10 10*1

פאוזי אל־אסמר
אחת הדוגמאות לצורה בת פועל אירגון
אמנסטי, היא הצורה בה התערב אירגון
זה למען המשורר־עתונאי הערבי הישראלי
מלוד, פאוזי אל־אסמר, היושב כלוא בכלא
דמון זה מספר חדשים, לפי תקנות החירום,
מבלי שיועמד למשפט.
השבוע פתח פאוזי אל־אסמר בשביתת־רעב,
כשהוא תובע להעמידו לדין או לשחררו,
אם אין הוכחות נגדו על פעילות
חתרנית נגד המדינה. אנשי ציבור יהודים
הפגינו השבוע למען שיחרורו בפתח בית
חכלא בו הוא עצור.
אולם עוד לפני פעילות זו למען פאוזי,

ב 010*00 017* 1110 00401 11014 1111109 10 1,430*£1-1 .40
3*111101*0 07 ,10X1*0*1 00000011*0 *11*1 !1.0
ג״יי?31011 10x10x131 01931,1*31100 0*3011 07
X001־ ס*3?1101,,411*13 10*7 .? 11*11*3 ?101*1- 40
}X3001 *01111 *10.11־ 4001 3 .0 *36*0* 111103 *1*1*3

30*010 *03
?0310X0 07 1110 0350 *3
ן<109*1x0׳ ׳0 1131 01*11004 118 1*7 4*011
ו . 00*^(1011*0, 60 1!160 ?040* 014•* 60109
י 004109 160 00*!>101106 07 1611ק 03141109 10*5
10*05119*1100 304 1x131.
x6143 618 .*173 סס?760x0 13 70 6106* 131100*09
710* *1811109 61* 10 ,>11300 304 *60 18 001
3x0*30104 7x0* 40109 11 60 633 10 40
?ק?16 70110* 160 00x0,31 9x00640x6 70 604!?030
.ק?*גן 1613 050

.ץ x1;, 1 006001 91•** 70* 304613113 ?1166*7ון ו 1 080
ס? 150ק 633180 1631ק 60*0*0?, 1 860*14 11110 10 0*6014 3?0
x0x161 0x9301331100ס 1610ק *0401 1x609 3*3101 3 10 681009109 07
*11 63 6014 16 3*31047 *6111 160 10*0311931100 07 16011 0330
ן 1 00*1(10164. #9X011361 3 1613 7 63, 307 01601 0 0 0 6
x6040• 004ק13 9*110 1*1(0131616 17 *6 3x0 10 7 166 0*?1033
ס! >*101130ן 3ק 337017 07 6016 160 #136 304 40*136 16
00*01x7• 1 60*14 60 9104 10 68 07 • 1

״?7 7* 1 ! 60 ?_86 יו
60*14 70* 164*113 11*.

מכתפו שד רמז

שיגר מכתב תשובה שהעתקו פורסם להלן.
מנתב זח, שנכתב לפני חודשיים בלבד
על־ידי שגריר ישראל בלונדון, אהרון רמז,
מופנה לאחד מראשי אירגון אמנסטי, הנזיר
הקאתולי אנדרו.
בתשובה לשאלתו של הנזיר, מודיע השגריר
ני אל־אסמר נעצר בגלל חשד ״חמור
מאד״ שהוא קיים קשר אישי עם אל־פתח.
בידי שלטונות ישראל יש מיסמך הנותן
תימוכין לחשד זה.
עד כאן נכונים דבריו של השגריר. לעומת
זאת אין כל אמת בהמשך :״בגלל האופי
החמר והמסובך של פרשה זו, יהיה דרוש
זמן די ארוך להשלמת התיק. הוא מוחזק
על פי חוקים קיימים, עד להשלמת החקירה
והעמדתו לדין.״
האמת היא שאל־אסמר אינו נמצא במעצר
לצורך השלמת החקירה, ואין כל כוונה
להביאו לדין. השלטונות המוסמכים החליטו
ני המיסמך שבידיהם אינו מאפשר את
הרשעת האיש בדין, לפי החוק הקיים. ולכן
הוא מוחזק במעצר מינהלי על פי מטיף
ווו של תקנות־ההגנה הבריטיות. החקירה
המשפטית שהיתה תלוייה ועומדת נגדו —
בוטלה.
מיסמך זה מראה כיצד פועל האירגון,
תוך טיפול אינדיווידואלי בכל מיקרה. הוא
גם מראה ני ביחסיו עם האירגון לא דבקה
השגרירות באמת הצרופה, אלא ניסתה
לייפות אתי העניינים על־ידי התאמת העובדות
לצורכי ההסברה. מובן שהדבר
לא הגביר את האימון למידע הישראלן.

נאצר
״האם יצאה ממשלת-ישראל מדעתה ז״
זאת היתה התגובה הראשונה של אזרח נורמלי,
כאשר שמע כי ממשלת־ישראל אסרה על הד״ר נחום
גולדמן, המנהיג הציוני הוותיק, להיענות להזמנתו ההיסטורית
של נשיא מצרים, גמאל עבד״אל״נאצר, לבוא
לקאהיר במטרה ברורה לברר אפשרות לבסיס לשלום.
ממשלת־ישראל ידעה כל הזמן שישנה אפשרות ריאלית
את אשר אמרנו מזה שנתיים ומעלה, כאשר חשבו
שאנחנו המטורפים :
ממשלת גולדה, כמו ממשלת אשכול לפניה, אינה
מעוניינת כיום בשלום — מכיוון שכל שלום יחייב
אותה להחזיר את השטחים הכבושים.
ממשלת־ישראל ידעה כל הזמן שישנה דרך ריאלית
כזאת — אך החליטה לשטוף את מוחנו עד כי נאמין
שאין אפשרות לשלום גשום תנאי.
מה שקרה השבוע הוא רק זה :
סוף־סוף נפל המסווה. סוף־סוף האמת גלוייה לכל.
גרם לכך גמאל עבד־אל״נאצר.

מדוע עושה זאת עבד״אל־נאצר? מ ה קרה לו
פתאום ז
גם לזאת יש הסבר סביר.
רוסיה.
לפני כמה שבועות נתקבלה בקרמלין החלטה גור-
לית: להעביר לידי הצבא הסובייטי את ההגנה על
מצרים.
המחליטים שיגרו צוותות־טילים. הם ידעו כי יצטרכו
לשלוח, בעיקבותיהם, טייסים. ובעיקבות אלה — עוצבות
אחרות.
זהו סיכון מחושב — סיכון העלול לגרור את ברית-
המועצות למלחמה במרחב, ואולי למלחמת־עולם.
האנשים בקרמלין אינם הרפתקנים. כאשר קיבלו על
עצמם סיכון זה, כדי להציל את המישטר הנאצרי,
הם קיבלו כנראה גם החלטה שנייה ומשלימה: להכריח
את עבד-אל-נאצר לעשות צעדים מכריעים לקראת
הסדר־שלום, כדי למנוע את ההידרדרות הצבאית הרת-
האסון.
לכן פותח עבד־אל-נאצר גמיתקפת־השלום שלו.
היא התחילה בשני צעדים מהפכניים.
צעד א׳ :להזמין לקאהיר את ג׳וזף סיסקו, האיש
החזק במשרד־החוץ האמריקאי, הרוח החיה של יוזמת
שתי המעצמות לכפיית הסדר במרחב.
הזמנה זו היא רבת-משמעות. כי למצרים אין כלל
יחסים דיפלומטיים עם ארצות-הברית.
יתר על כן: הזמנת האיש המסמל את יוזמת-חמע-
צמות ואת רעיון ההסדר הכפוי, פירושה אישור הפגנתי

גולדה וגורדמן
שמצרים החליטה לעלות ברצינות על הדרך הזאת.
צעד ב׳ :הזמנת הד״ר נחום גולדמן.

מדוע גולדמןן
יש לכך כמה וכמה נימוקים טובים.
ראשית: גולדמן הוא בדרג המתאים כדי לדבר
פנים־אל־פנים עם נשיא מצרים ועם ראשי ישראל.
שנית: אין הוא איש-אופוזיציה בישראל, ואין
הוא מייצג כוח פוליטי רחוק מן השלטון. הוא איש
המימסד הישראלי-הציוני, למרות דיעותיו יוצאות-
הדופן.
שלישית: גולדמן היה נשיא הקונגרס היהודי
העולמי, גוף שאינו נושא תווית ציונית רשמית, וכך
אפשר לטעון כי המשא־והמתן הוא עם העם היהודי,
ולא עם מדינת-ישראל בתור שכזו.
רביעית: גולדמן הוא האישיות הבכירה היחידה
שלא השתתפה במסע־התעמולה הקיצוני נגד ברית-
המועצות, ועל כן הוא מקובל גם על שליטי מוסקבה.
לכן הזמין נשיא מצרים את גולדמן, והוסיף לכך
את שני התנאים: שהפגישה תהיה פומבית, וכי תקבל
אישור מראש מטעם ממשלת־ישראל.
במילים אחרות: זהו משא־ומתן ישיר ולא״ישיר,
רשמי ולא־רשמי, בעת ובעונה אחת. הדבר נותן לעבד״
אל־נאצר מירווח־תימרון בהסברת העניין בעולם הערבי.

כל זה ברור. פחות ברור — למראית עין — הסירוב
של ממשלת גולדה מאיר.
הנימוק הרשמי: אם רוצה עבד-אל-נאצר לנהל משא•
ומתן עם ישראל, עליו לפנות לממשלת״ישראל, וזו
תחליט מי ייצג אותה.
במצב הקיים — מול פני סיכוי היסטורי חד״פעמי
— זה נשמע כמו שגעון. אבל יש שיטה בשגעון הזה.
אין זו הפעם הראשונה שממשלת-ישראל משיגה ריקם
יוזמת״שלום ערבית בנימוק זה.
בכל המיקרים הקודמים היו ההזמנות סודיות, וכש-
גילינו את דגר הסירוב הוכחשו הדברים נמרצות על-
ידי תועמלני הממשלה.
החידוש המהפכני של השבוע הוא בכך שהפעם נעשה
הדבר בגלוי משני הצדדים. ההזמנה המצרית היא
גלוייה. הסירוב הישראלי הוא גלוי .
ברור שהנימוק הרשמי הוא תי רוץ, ואף תירוץ
מגוחך.
ד״ר גולדמן הוא דיפלומט מנוסח, שיזם והשיג מט עם
הממשלה את חסכם-השלום ההיסטורי בין ישראל
וגרמניה — הסכם השילומים.
אין איש מטיל ספק בנאמנותו ובמהימנותו. בצמרת

ישראל אין דיפלומט מוכשר יותר לתפקיד מסויים זה.
כמנהל המגעים העדינים הראשונים, פשוט אין
אדם יותר מתאים, גם אילו היתה ממשלת־ישראל
צריכה לבחור בעצמה אדם כזה.
וגרור כי מנהיג ערבי, העומד לחולל מהפכה, לשבור
מסורת של שני דורות ולפתוח במשא״ומתן גלוי לשלום
— מותר לו לבקש כי יישלח אליו תחילה אדם
שאליו יש לו אמון אישי.
אין בכך כל פסול, או כל רע.

מדוע, אם כן, חיבלה הממשלה בגלוי ובמזיד בסיכוי
היסטורי זה ן
אין הסבר אחר אלא זה שהצבענו עליו זה מכבר.
שלום בימינו ייתכן רק תמורת החזרת השטחים
המוחזקים.
נשיא מצרים יכול להסכים לסידורי-ביטחון, לערוגות
מרחיקות-לכת. אין הוא יכול להסכים לסיפוח
שטחים לישראל. העולם הערני לא יסבול זאת.
זה ברור. ברור גם כי הצעת-שלום כזאת תזכה לתמיכה
הנלהבת של ואשינגטון ומוסקבה כאחת, וני
שליחות סיסקו ושיחות דוברינין מסמלות ראשיתה
של יוזמה בינלאומית מכרעת שייעודה: הסדר כפוי
לפי עיקרי החלטת מועצת-הניטחון.
זהו הדבר שממשלת גולדה—בגין—דיין—וייצמן פוחדת
מפניו יותר מכל. מפני שמנוי וגמור עימה שלא
להחזיר את השטחים תמורת שלום, ותהיה צורת
השלום מושלמת ככל שתהיה.
הממשלה מקווה פשוט כי עבד-אל-נאצר אינו יכול
להסכים לדבר שייראה ככניעה טוטאלית — פתיחת
משא-ומתן מיידי ורשמי עם שר-החוץ או שר״הביטחון
הישראלי.
הממשלה מקווה כי סכנת השלום תחלוף.
האזרח הישראלי רואה עתה את הממשלה במערומיה.
הוא
רואה שצדקנו בהגדרת ממשלה זו כממשלת
סיפוח ומלחמה, ממשלת האסון הלאומי.
מה שעשתה ממשלה זו השבוע הוא מזעזע.
ומזעזע לא פחות שבכל הממשלה הזאת, על 24
שריה, נמצא רק שר אחד שהיה לו האומץ לקום
נגד הטירוף.
ממשלה זו ראוייה לאי-אמון טוטאלי מצד עם המוכן
להגן על ביטחון המדינה עד טיפת״הדם האחרונה
— אך שאינו מוכן לשפוך את דמו למען שגיונותיה
של אשח נוקשה, המיסטיקה הלאומנית של מנחם
בגין והאמביציות הטריטוריאליות והאישיות של דיין.

אור• א סרי

ח\ לסנדלדים -
אסון ל תי א ט רון
גולה של הבימה במשך 52 שנות קיומה
ולמצבו של התיאטרון הישראלי כיום:
הבנין החדש נחנך בהצגת הבכורה של
המחזה חג הסנדלרים. ובתוך המעמד הזוהר
והנוצץ הזה, כשהם עטופים בכל הפאר
והמותרות שיכול תיאטרון מודרני להציע

זית הזכוכית הכהה של בית
( { הבימה הוארה בכל הדרה. בחוץ התנופפו
דגלים על גבי תרנים. שוטרים צבאיים חסמו
את מגרש החניה כדי להבטיח מקומות
חניה למכוניות השרד. ראשי המדינה, מהנשיא
ועד ראש־הממשלה, נכבדיה, עסקניה
ועשיריה, צעדו בתהלוכה ססגונית אל תוך
היכל השיש. והזכוכית שנועד• להיות פיתו
של התיאטרון הממלכתי של ישראל.
כאלף איש התכנסו לחוג את המאורע
שהיה צריך להיות גולת הכותרת של התיאטרון
הישראלי — חנוכת בית הבימה

אילנה וובי 1א

המחודש, שבהקמתו הושקעו למעלה משבעה
וחצי מיליון ל״י. מחציתם שילמו
500ל״י לזוג כרטיסים על מנת להיות
נוכחים במעמד היסטורי זה.
עובדה זו עשויה היתר להיות סמל ל
היושבת
דרן קבע
בפאריס הגיעה
לפתיחה עם בעלה. בשערה המסולסל נראתה
שונה מהדמות הצברית שאיפיינה אותה בעבר.

מאורע כולו: הפרמיירה החגיגית והממלב־תית
של פתיחת האולם נערכה עבור עשירי
ישראל בלבד, אותם שהיה ביכולתם לשלם
500ל״י לזוג כרטיסים. אלא שהיה
סמל הרבה יותר משמעותי למעמד, לגיל
ניסים
עזיקר ואתי אולמן

יורדים במדרגות
מכו־סות
השטיחים של בניין הבימה המחודש. ניסים, משחקני
הדור הצעיר של הבימה, עומד לפרוש כנראה מהתיאטרון.

— נרדמו רבים מהצופים עוד לפגי שהגיעה
ההצגה לסיומה. רבים מאלה שלא הצליחו
להירדם, יצאו בהפסקה ועם הורדת המסך
אל האכסדרה כשהם זועמים ורותחים מכעס.
כי לא הפאר וההדר הם שציינו את ה־

מרדכי מאיר ואשתו

נימנו עס עשירי
ישראל שרכשו כר־סיסים
ב־ 500 לי יי, כדי להשתתף בחנוכה החגיגית של בניין
הבימה. הגברת, מאיר הופיעה עטופה בשכמיית פרווה לבנה.

מאורע. איפיינה אותו ההצגה ׳#הוצגה על
הבמה. היא שהעידה כי המדובר אינו ברנסאנס
של התיאטרון הישראלי אלא בהל־וויתו.
הבנין
המודרני הנוצץ, שנועד להקים ל־תחיה
את התיאטרון הממלכתי הגווע, יהיה
כפי הנראה מצבתו. מצבה יקרה ונוצצת,
אבל מצבה.

חולצות מלמלה לסדרנים
ן* חייתה של הבימה תוכננה על־ידי

1 1מנהליו החדשים של התיאטרון, המנהלי
(גבריאל צפרוני) והאמנותי (דייויד
ויליאם) להיערך על־ידי סידרה של מחזות
חדשים: בת־שחף של צ׳כוב, הקיץ, הלוך
וחזור של המחזאי הישראלי ישראל אלירז,
ארתורו אוי של ברכט וגולת הכותרת —
חג הסנדלרים של תומאס דקר.
שלוש מהצגות אלה נועדו להיות הצגות
יוקרה, שיסעירו את חיי התיאטרון בארץ,
כמו בימים הטובים שכל הצגה בהבימה
היתה חג לתיאטרון הישראלי. במשך כמענו

שמדובר על ערכי־רוח ותרבות, כך הם טוענים,
אין מקום לשיקולים של מחיר .״אם
המיליונים יסייעו להוציא את הבימה מן הבוץ,״
הם אומרים ,״ההשקעה כדאית.״
אלא שלרוע המזל אין כל סימן לכך שה־מיליונים
שהושקעו מכספי הציבור כדי להציל
את הבימה אמנם יסייעו להוציאה מן
הבוץ. עד כמה שהדברים נראים עכשיו, על
סמך מצבו של התיאטרון הישראלי בשנים
האחרונות, קרוב לוודאי שהמיליונים דווקא
ישקיעו את הבימה עוד יותר עמוק בבוץ.
זה יהיה אולי בוץ מצוחצח ומבריק, אבל
בכל זאת בוץ כלכלי שאין ממנו מוצא.
היה זה אותו פארקינסון שקבע בזמנו את
הכלל, אחד מחוקי פארקינסון הנודעים, כי
ככל שמוסד בונה לעצמו בניין מרווח ו מפואר
יותר, כן קטנה יעילותו ביחס ישר
לגידול בנוחיות ובעושר. פארקינסון התכוון
בעיקר לחברות כלכליות. אולם בישראל של
שנות ה־ 70 תיאטרון הוא עסק כלכלי טהור.
ההסתבכויות הכספיות של הבימה הן שהכניסוה
בזמנו לבוץ. ההסתבכויות הכספיות
של התיאטרון הוותיק אהל — קברו אותו

הלווייה 3־ 7.500,000ל״
לתיאטרון הממלכתי

שנקבר בערימת שיש !זכוכית
עונה שלימה הועסקו שלושה במאים זרים
בביום ההצגות. הון עתק הושקע כתפאורות.
רק התפאורה להצגת בת־שחף עלתה
למעלה מ־ססו אלף ל״י.
אף אחת מהצגות אלה לא קצרה את
התגובות המצופות. המבקרים הסקרנים לגבי
החידושים שהונהגו בהבימה, יכלו
להתפעל אולי מתלבושות הסדרנים החדשות,
דוגמת מדי הייצוג של הקומדי פראנסייז,
עם חולצות מלמלה ומקטורנים סגולים,
אבל לא ממה שראו על הבמה. המבקרים
המקצועיים קטלו את ההצגות בזו אחר
זו, או שהסתפקו במחמאות פושרות.
כאשר נערכה הפתיחה החגיגית היה כבר
ברור שהרפרטואר של הבימה הוא קטסטרופה,
בזיון לתיאטרון הישראלי, ומחדל
נוסף בשרשרת המחדלים שהעמידו סימן
שאלה על קיומה של הבימה כתיאטרון אחרי
יובל שנים.

דפי חוק פארקינסון
לה הזוכרים להבימה את חסד נעו־

ריה, טוענים שאין לכאוב את כאב הכסף
שהושקע בשיפוץ הבנין. כי במקום

ביקור הגבות הזקנה

ראש־תממשלה, גולדה מאיר, מחובקת על
ידי רעייתו של השחקן הוותיק אהרן מסקין.

גם כן זמן קצר אחרי ששיפץ את בניינו,
אם כי בהוצאה קטנה בהרבה מזו שהוצאה
בנסיון להחזיר את הבימה לחיים.
פאר חיצוני מוסיף ללא ספק לחודיה ה־תיאטרונית.
הוא הופך את ההליכה לתיאטרון
לביקור במקום השונה מן השיגוה והחולין.
הוא מאציל על בית התיאטרון אוזירה
של אצילות והרחבת־הדעת הדרושה כדי לספוג
חודיה תיאטרונית עד תומה. אולם לכל
אלה אין כל ערך כאשר לתיאטרון אין מה
למכור. כאשר אין לו קו מנחה או אידיאה
כלשהי המתווה את בחירת הרפרטואר שלו.
אין גם כל טעם בבחירת מחזות קלאסיים
להצגה על סמך הצלחתם בחו״ל, כאשר לרשות
תיאטרון לא עומד צוות של שחקנים
בעלי רמה ויכולת, המסוגלים להעלות הצגה
כזו — וזה בדיוק מה שקורה בזמן האחרון
בוזבימה.

7מה אין שחקנים?
ך* אשר ייסדה קבוצת צעירים נלהבת
^ את הבימה במוסקבה, לפני 50 שנה,
עלתה לארץ כקולקטיב מאורגן אחרי שמונה
(המשך בעמוד )23

נשיאים ורוח ותיאטווו אין

מישא אשרוב ודליה פרידלנד צפווני ואופירה נבון

היו בין הבולטים בשחקני דור הביניים של הבימה שאירחו את
המשתתפים במסיבת הקוקטייל בתום הצגת חג הסנדלרים.

נשיא המדינה זלמן שזר מג ע
בחברת השחקנית חנה רובינא.

ל בריז״ט וארנון מילצץ |

יצחק נבון בעת ההפסקה בפואייה המפואר של הבניין החוש
מאחוריה נראה גבריאל צפרתי, המנהל הנוכחי של התיאטרון.

ייצגו את נוער הדיסקוטקים של תל־אביב בפתיחה1 .
בריז׳יט, ילידת צרפת, בין אלו שהקסימו בתלבושתן[ .

במדינה

מי עומד מאחוריו?

ספלגזת

האם נוצל על־ידי אירגוני־סתר בינלאומיים?
התפוררות במפד״ל
המפלגה הדתית הלאומית הראתה השבוע
את כל הסימנים של התפוררות דוהרת. זה
מול זה התייצבו שני גושים שלא הסתירו
את שינאתם ההדדית; ודווקא מכיוון
שהיו כמעס שקולים בכוחם, היה הריב
הרסני במיוחד.
מצד אחד ניצב רוב זעום שמנה / 0ס53
מחברי הוועד הפועל של המפלגה, ושהיה
מורכב מקואליציה מקרית של ראשי המנגנון.
בראשם עמד ח״ב יצחק רפאל, ובלשו
ביניהם עסקנים שהואשמו לא־פעם
במעילות ובעבירות על המוסר.
נגדם התגבש מיעוט בן 0/0ר\ ,מורכב
אף הוא מקואליציה מיקרית: אנשי הקיבוץ
הדתי, ובראשם משה אונא האנטי־סיפוחיס־טי;
חוגי הצעירים שבראשם ח״ב זבולון
המר איש ארץ־ישראל השלמה; וכמה פי־רורי־סיעות
של נאמני השרים שפירא ובורג.
המוע
מד:ייג־־בגפ ש. הריב נמשך
מזה למעלה משנה. אולם הוא החריף
עד כדי משבר ואיום־בפילוג רק אחרי
שיצחק רפאל החל במסעו לכבוש את כס־המנהיגות
של המפלגה.
ההתמודדות נערכת, לכאורה, על בחירת
המוסדות הביצועיים של המפלגה. אך
מאחורי מאבק זה הסתמן קרב על ההנהגה
בשנים הקרובות, מתוך החישוב ש,4
בתקופה זו יחדל המנהיג הנוכחי, חיים
משה שפירא, למלא את תפקידו הנוכחי.
לאחרונה הסתבר כי שפירא לא יחזור
כנראה לפעילות ציבורית. מאז לקה לפני
חודשים מספר במחלה, הוא נמצא בטיפול,
רפואי רצוף ואין להניח שיחזור לפעילות
מלאה במפלגה.
להשלים או לפלג? שני המחנות,
השואפים להשתלט על המפלגה, מאוחדים
בדיעה שאין מה לתקן מבחינה אידיאולוגית
או מדינית בדרכה של המפד״ל. אך
בעוד שאנשי רפאל סבורים כי גם המנגנון
בסדר, מאשים הגוש השני את המנגנון
במעשי־שחיתות, במעילות ובעבירות על
המוסר.
ביום החמישי האחרון התכנסו שני הגושים
לישיבה נוספת של הוועד הפועל. מייד
הסתבר שהרוב החליט לא להמתין יותר׳,
אלא לגשת לבחירת המוסדות. המיעוט ניסה
להשיג דחייה נוספת, אך משהוברר לו
שאין בדעתו של הרוב לסגת — החליטו
אנשי ה־ 470/<,לפרוש הפגנתית מן האולם.
ההפגנה הדהימה — אך לא הרתיעה —
את הרוב. הוא בחר בכל המוסדות, הודיע
למיעוט כי יוכל להצטרף למוסדות שנבחרו
בכל עת שירצה. המיעוט לא מיהר
להשיב. בפניו עמדו שלוש אפשרויות:
<•! להשלים עם השתלטותם של רפאל
וחבריו, ולהשתלב במוסדות;
0להתגבש כאופוזיציה במפלגה שלא
ידעה עד כה אופוזיציה רשמית;
׳•׳ להחריף את המאבק עד כדי פילוג
המפד״ל וגיבוש מפלגה דתית חדשה.

האם שירת בלא־יודעיו אינטרסים זרים י

*ך עיר ממושקף ובלתי

מדוע התנגדה הממשלה לפעולותיו?

מגולח, שח-

** בש לראשו כיפה סרוגה בחוטי כסף,
הגיע בצהרי יום השני השבוע לנמל־התעו־פה
בלוד. הוא התקבל שם כשם שמתקבלת
נבחרת הכדורגל הישראלית, כשהיא חוזרת
ממסע נצחונות. המונים מריעים. צלמים.
עיתונאים. פלאקאטים גדולים.
כשיצא מביקורת המכס הקיפו אותו מאות
מעריצים וילדים נרגשים, חיבקוהו וכימעט
נשאוהו על כפיים. כי תוך שבועיים ימים
הפך יאשה קאזאקוב, עולה חדש בן 22
מברית־המועצות הלומד כסטודנט בטכניון
בחיפה, לדמות של גיבור לאומי בישראל.
היה זה אחרי שיאשה פתח בשביתת־רעב
מול בניין האו׳׳ם בניו־יורק בתביעה לממשלת
ברית־המועצות לאפשר להוריו ולסבתו
הזקנה, המתגוררים במוסקבה, לעלות

לישראל ולהצטרף אליו, ולאפשר לכל יהודי
רוסי הרוצה בכך, לעלות לישראל.
שביתת־הרעב בת 9הימים של יאשר,
קאזאקוב מול בניין האו״ם הפכה אותו
מייד לסמל המאבק בעד עליית יהודי ברית־המועצות
לארץ.

בודד ומופקר
ך* וך שבועיים •ימים הפך יאשה קא־
1 1זאקוב לדמות המוכרת לכל אזרח בישראל.
תצלומיו פורסמו בכל העיתונים,
שדיווחו בהרחבה על שביתתו. בכנסת נערך
דיון מיוחד אודותיו. הוא רואיין ברדיו
ובטלוויזיה.
רק מעטים מבין מעריציו החדשים והנל־הביס
של יאשר, הבחינו כי למעשה אסופה
פרשת שביתת־הרעב שלו במיסתורין. מאחוריה
ניצבה תעלומה בלתי מפוענחת, שאף

אחד מעיתוני ישראל לא עסק בה כימעט.
קבלת־הפנים ההמונית ליאשה קאזאקוב
בנמל־התעופה של לוד, שלבשה כימעט
צורה ממלכתית ; מכתבה של ראש־הממש־לה
גולדה מאיר, שנמסר לו בנמל־וותעופה
כשבו בירכת עידוד, עמדו בסתירה מוחלטת
לבדידותו של קאזאקוב בתשעת ימי שביתת־הרעב
שלו.
אז עמד קאזאקוב כימעט לבדו בקור ובשלג
הניו־יורקי מול בניין האו״ם. בימים
הראשונים נמנעה ממשלת־ישראל להתייחס
בכלל לשביתתו. שום נציג ישראלי רשמי
לא התקשר עימו. יתירה מזאת, כאשר הגיבה
כבר ממשלת־ישראל על שביתת־הרעב
שלו, היא עשתה זאת בהסתייגות בולטת,
תבעה ממנו להפסיק מייד את השביתה.
אף גורם יהודי או ציוני בארצות־הברית

ין כל ספק שיאשה קאזאקוב כשל׳
* עצמו הוא בחור תמים ומלא אמונה,
המאמין בלב שלם בכל צעד שהוא עושה.
השאלה היא רק אם תמימותו לא הפילה
אותו בפח ולא הפכה אותו לכלי־שרת בידי
גורמים שניצלוהו למטרות העלולות להזיק
יותר מאשר להועיל ליהודי ברית־המועצות.
מי הם גורמים אלה?
יאשר, קאזאקוב לא ניהל את מאבקו לב

הזדהה עם יאשה במאבקו ובשביתתו.
פה ושם ביקרוהו סטודנטים יהודים או ישראלים,
אבל איש לא הצטרף אליו בשבי-
תתו. למעשה היה יאשר, קאזאקוב מופקר
ועזוב. אפילו אמצעי התיקשורת של ארצות.הברית
כאילו גזרו על עצמם אלם בפרשה
זו. הידיעה על שביתת־הרעב שלו תפסה
רק כמה שורות בעיתונות בארצות־הברית.
תופעות אלה עמדו בסתירה מוחלטת למאבק
שמנהלת ממשלת־ישראל ויהדות העולם
למען עליית יהודי ברית־המועצות. אי־אפשר
היה להימנע מהשאלה: מה קורה
כאן? מדוע מסתייגים מקאזאקובז מדוע
מטילים עליו חרם? הרי הצעיר התמים והנלהב
יכול היה לשמש אמצעי תעמולה ראשון
במעלה במאבק זה?
את התשובות לשאלות אלה לא נתן אף
אחד בצורה ברורה ומפורשת. הפרשה נשארה
סתומה בסיומה, כשם שהיתה בתחילתה.
גם כיום לא ניתן להשיב על החידה
שבפרשה בצורה ברורה וחד־משמעית, מסיבות
שונות. העולם הזה שופך בפעס הרא־

דו. נסיעותיו לארצות־הברית ושביתת־הרעב
שלו, שלוזתה במודעות פירסומת ענקיות
בעיתונות האמריקאית, עלו בכסף רב. ל־יאשר,
עצמו אין כסף זה. באופן רשמי סייעו
לו בכך שני יהודים אמריקאים. האחד
מהם הוא איש העסקים היהודי־אמריקאי
ברנארד (״ברני״) דויטש, שלדבריו השקיע
מכספו כ־ 20 אלף דולאר בניהול מיבצעו
ההפגנתי של קאזאקוב. לצידו עמד יהודי
אמריקאי שני, אלכם שלזינגר. שניהם, כביכול,
יהודים פשוטים, חמי-לב, שכאבו את
כאבו של יאשה.
אולם היו כמה גופים שהתנפלו על
שביתת־הרעב של יאשה קאזאקוב כמוצאי
שלל רב. כשחזר יאשה קאזאקוב לארץ אמר
בפה מלא כי הוא מאמין ששביתת־הרעב
שלו בכל זאת תגרום לתזוזה בקרב שלטונות
ברית־המועצות בקשר לעליית משפחתו
לארץ. מדוע? ״כתוצאה מהשידורים בשפה
הרוסית של תחנות־שידור שונות המשדרות
לעבר ברית־המועצות,׳׳ אמר יאשה.
הוא לא פירט לאיזה תחנת־שידור הוא

שונה אור על המסתתר מאחורי־הקלעים של
תעלומת יאשה קאזאקוב.

שידורים ברוסית

״שייבנה

בית־המקדש!״
עם התקרב יום כ״ח באייר, הוא. יום
שחרור ירושלים המזרחית במלחמת ששת
הימים, מחפשים קנאים דתיים למיניהם בקדחתנות
אחר מעשה דרמתי סנסאציוני לציון
המאורע.
אולם הרעיון שהגתה אחת הקבוצות
הוא המוזר שבכולם: קבוצת רבנים וצעירים
דתיים מירושלים מתכוונת להניח ביום
זה את אבן הפינה לבית־המיקדש השלישי

על הר־הבית.
קבוצה זו תעלה כפי הנראה, אם לא
ימנעו זאת ממנה, אל הר־הבית בכ״ח
באייר, תניח את אבן הפינה שהוכנה מראש
במקום הנקרא ״מילוי הר־הבית״ ,הנמצא
בשטח הגובל עם חומת העיר העתיקה
ליד שער המוגרבים. זהו אותו מקום עצמו
בו ערך הרב הצבאי לצה״ל, האלוף שלמה
גורן, את תפילתו על הר הבית.
בכרוז שמתכוונים היוזמים להפיץ, הם
עומדים להסביר את צעדם .״אין בכוונתנו
בהנחת אבן־הפינה ״,יאמר באותו כרוז,
״להביא לבנין הבית השלישי בידי אדם.

?1ן 11

0111171

ליאשה קאזאקוב בשובו לארץ ביום
שני השבוע. יאשה נראה במרכז

התמונה כשהוא מוקף מאות מעריצים, עיתונאים ובני־נוער,
בעיניהם הפך בשביתת־הרעב שלו במרכז האו״ם לגיבור לאומי.

ו.וי

על ידי שירות הביון של ארצוודהברית
הסי.אי.איי. הסופר והעיתונאי הנשה דה׳
גראמונס, הנחשב כבר־סמכא בענייני מי־דיעין
וריגול, כותב בספרו המלחמה הס׳
מויה כי רדיו ליברטי ורדיו אירופה החופשית
הם למעשה זרועות של ארגוני הביון
המערביים.
משרדו הראשי של רדיו ליברטי נמצא
בניו־יורק אולם המשדרים מוצבים במקו־מות
שונים באירופה ובאסיה כשלתחנה
משדרים מפארים, מינכן ורומא. המשדר
הראשי נמצא ליד מינכן שבגרמניה המערבית.
אנשי
רדיו ליברטי נוהגים לתחקר כל
עריק או פליט הנמלטים מעבר למסך הברזל
כדי לנצל את המידע שנאסף לצורך
שידורי התעמולה האנטי־סובייטיים שלהם,
המשודרים ברוסית לברית־המועצות. הרוסים
עצמם ערים לתופעה זו ובמרוצת השנים
האחרונות נרצחו כמה מעובדי התחנה
בידי שירותי־הביון הרוסיים.
למרות ההפרעות המרובות נקלטים שידורי
רדיו ליברטי בכל רחבי ברית־המוע־צות.
רדיו
אירופה החופשית פועל אף הוא
בשיטת רדיו ליברטי, אולם הוא משדר
תכניות רבות בשפות שונות, מלבד ברוסית.
בספרו
בתוככי רוסיה, כתב ג׳והן גינטר
כי ההאזנה לרדיו ליברטי היא גדולה מאוד
בברית־המועצות וכי התושבים שם מתייחסים
אל התחנה כאל התחנה הרשמית של
המהגרים הרוסים — המכונים הרוסים הלבנים.

מתכוון,
אבל ברור שלא התכוון לקול־ציון
לגולה בשפה הרוסית. כי התחנות שהפכו
את פרשת קאזאקוב ל״קייז״ היו אחרות.
היו אלה תחנות רדיו ליברטי ורדיו אירופה
החופשית.
רדיו ליברטי היא תחנת שידור פרטית
לכאורה, הממומנת למעשה (ואין זה סוד)

ריגול ישראלי במזרח אירופה
ו-י ריסיס הלכ;ים הם רק אחת הקבו־ן
ן צות הפועלות מחוץ לגבולות ברית־המועצות
נגד המשטר הקומוניסטי שם.
קיימות בעולם עשרות ומאות ארגונים נ**
סוג זה, השונים זה מזה במהותם ובמט־מתיהם.
בצד ארגון של רוסים השואפים
(המשך בעמוד )23
במדינה אנו רק רוצים להוכיח את שליסות העם
היהודי במקום זה, בתקוה לבנית המיקדש
כאשר יבוא המשיח!״

ארץ־ישראל
התנועה למען
פלסטין השלמה
האם קיימת אומה פלסטינית שיש לה
זכות למדינה משלה? — בהחלט לא! קובעת
ממשלת ישראל.
האם קיימת אומה ישראלית שיש לה
זכות לקיים את מדינת ישראל? — בהחלט
לא! קובעת פה־אחד צמרת אירגוני הפידא־יון
הפלסטיניים.
מבחינה זו, על כל פנים, מדברים שני
הצדדים בשפה אחת.
״כצד״ -או ״כמקום״ .דוברי
ממשלת ישראל חזרו פעמיים בחודש האחרון
על עמדה זו.
בהשיבו להצעה לסדר־היום של אורי
אבנרי, שביקש לדון ב״יישות פלסטינית״,
השיב אבא אבן לפני חודש בשלילה מוחלטת.
קבע אבן: כל מדינה פלסטינית מוכרחה
לבוא במקום ישראל, ואינה יכולה
לקום בצידה, כפי שמציעים ראשי הציבור
הפלסטיני בשטחים המוחזקים.
בשבוע האחרון חזרה גולדה מאיר על
אותו טיעון. היא אישרה, שוב בתשובה
לאורי אבנרי, כי אמנם אמרה לכתב ניו־יורק
טייטס כי ״ירדן, שסיפחה את הגדה
המערבית, היא מדינתם של הפלסטינים.״
היא הוסיפה שזוהי דעתה האישית.
נגד דדקיום. השבוע בא דו״ח מביירות,
החוזר כאילו על דברי גולדה
מאיר. בעליו: ויליאם טוהי, כתב ניו־יורק
טייטס במרחב.
תוכן הדו״ח: תשובות רשמיות של דוברי
אירגוני־הפידאיון השונים על שאלון מטעם
עתון ביירותי, בקשר לדמות המדינה שהם
שואפים לה. סיכום החשובות של כולם:
אין מקום לקיום מדינת־ישראל.
עמדת הדוברים:
• אל־פתח — פאריד אל־חאטיב, נצ־ג
האירגון, קבע כי המטרה היא ״פירוק המדינה
הציונית והקמת מדינה חדשה, על פי
רצון התנועה הלאומית הפלסטינית והיהודים
שבאו לארץ לפני , 1948 ואותם שבאו
אחריהם.״
הוסיף דובר אל־פתח :״המטרה אינה שינוי
מדינת־ישראל, כדי שתוכל להתקבל על דעת
הערבים, כפי שאומר חבר הפרלמנט הישראלי,
אורי אבנרי*.״

• אירגון השיחרור הפלסטיני
— שאפיק אל־חוט, נציג אירגון זה, שהוא
אירגון־הגג המדיני של רוב אירגוני ה־פידאיון,
הזהיר בפני השימוש במונח ״מדינה
פלסטינית דמוקרטית״ ,מבלי להוסיף
את המילה ״ערבית״ .לדעתו, נכון להש־תמש
במונח זה רק כסיסמת־תעמולה, כדי
לשכנע את העולם שאין הכוונה לזרוק את
היהודים לים׳ אך אין לקבלו כהגדרת המטרה
הסופית של המהפכה.

מה אומר• השותפים ל

• חזית השיחרור הפלסטיני _

שפרלינג

שניידר

גאולה כהן

ד 3שפרלינג בן ה־ ,32 לוחם במימסד
הישראלי כמעט מיום עלותו לארץ מרינה.
לפני כשנה התקבל לעבודה בקול ישראל
במחלקת השידורים ברוסית ופרש מאוחר
יותר בגלל חילוקי־דעות עם אנשי־התחנה.
כסטודנט קיבל מילגה באוניברסיטת תל־אביב.
לאחרונה הוא נראה נוסע במכונית
חדישה שלדבריו ניתנה לו במתנה מדוד
עשיר בצרפת. שפרלינג פעיל בתנועה למען
ארץ־ישראל השלימה.

לשדר ברדיו ליברטי, השיב :״כן, אבל לא
הסכמתי.״

יות עכשיו כמו שהיה לפני מלחמת ששתי־הימים.״
לשאלה
בדבר הקשרים עם ארגונים אנטי־קומוניסטים,
השיב :״יכול להיות שיש
קשר כזה, אבל לא ליאשה קאזאקוב.״

הוא מסתייג מפעילותו של חברו, יוסף
שניידר, אותו הכיר עוד בעיר מולדתם
ריגה. לדבריו אין לו דבר נגדו וגם לא
שום דבר בעדו. אך שפרלינג אינו יבול
להסביר מדוע אינו רואה אפשרות לפעולה
משותפת עמו יחד. שפרלינג טוען כי מעודו
לא נפגש עם נציגי ארגונים אנטי־קומוניס־טים,
אן מודה ני בביקורו בארצות־הברית
ביקר במערכת המהגרים הרוסים
בארצות־הברית. כאשר נשאל אס התבקש

1ייוסף שגיידר הוא צעיר מזוקן בן
.25 קיצוניותו עולה אף על קיצוניות קבוצת
שייב—גאולה כהן. הוא ביקר לפני
זמן קצר בפאריס. לדבריו הוזמן לשם על
ידי אנשים פרטיים. גאולה כהן טוענת כי
ההזמנה נשלחה אליו על־ידי רדיו ליברטי
שהזמין גס את אנשי קבוצתה. שניידר
עצמו מכחיש בתוקף כי שידר ברדיד לי־ברטי,
לדבריו לא רצה לעשות זאת.
לעומת זאת אישר כי רואיין לשידור
לטלוויזיה הצרפתית. כשנשאל אם ההקלטה
נעשתה באולפני הטלוויזיה השיב בשלילה,
סיפר כי הוקלט על גג אחד הבתים בפאריס
בשפה הרוסית. הראיון לא שודר עד
עתה. לדברי מקורות מהימנים הגיע לאנשי
רדיו ליברטי.
״יש לנו קשרים בכל העולם ״,אומר
שניידר,״ הרוסים מפחדים. המצב חזר לה
גאולה
כהן:
״אני יכולה לקבל אחריות על קאזאקוב
ושפרלינג, אבל לא על שניידר,״ אומרת
גאולה כהן, חברת לח״י לשעבר, העומדת
מאחורי פעולות קאזאקוב בארץ .״מי שעומד
מאחוריהם זה אנחנו. אין שום גוף,
רק נמה ידידים שמסייעים. דבריו של
ליובה אליאב בכנסת הם סתם עלילה. זאת
סתם נבלה. זה לא נכון וזו החשדה מופשטת
שהיא יותר מנוערת מהחשדה קונקרטית.
אנחנו לא פעלנו נגד ברית־המוע־צות,
לא אנחנו. לא היה לנו שום קשר
עם הארגונים האלה. אני מבקשת להדגיש
זאת בתוקף: אין קשר לכל הענין הזה
ולשניידד. אין לנו שוס קשר איתו.״

זוהיר מוחסין, נציג אירגון זה, העומד
תחת חסות ממשלת בגדאד, מתנגד לנוסחה
״מדינה פלסטינית דמוקרטית״ ,מפני שהציונים
יכולים להסכים לכך, ואז יצטרכו
גם הפלסטינים להסכים. בהתאם למצע האגף
הכל־ערבי של תנועת אל־בעת, השולט
בבגדאד, הוא מתנגד בכלל להקמת מדינה
נוספת, ורוצה בהקמת מדינה כל־ערבית
אחת בכל המרחב.
גולדה ועיאפאת. בולט לעין הדמיון
בין תפיסות אלה של ״פלסטין השלמה״
ובין תפיסות ״ארץ־ישראל השלמה״ .בולט
עוד יותר כי על־ידי שלילת האפשרות ממנהיגי
השטחים המוחזקים להקים נציגות
פלסטינית מתונה, סוללת ממשלת ישראל
את הדרך בפני ההנהגות הקיצוניות של
הפידאיון.
שיתוף־עולה זה בין גולדה ועראפאת,
חוזר על תופעה היסטורית — הברית ה־בלתי־כתובה
בין הקיצוניים במטרה משותפת
לשבור את הכוחות המתונים בשני
המחנות.
* אורי אבנרי הוא המנהיג הישראלי היחידי
שראשי הפידאיון התייחסו אליו. מכאן
מסתבר שהם רואים סכנה בהשפעת
דיעותיו של אבנרי בקרב הפלסטינים וידידי
הפלסמינים בעולם.

משה ינוקא רצה
למתוח את בל העיר

^ היחידי
שנמתח באמת היה
משה ינוקא עצמו

ך * צרההכי גדולה עם אחד באפריל
( ) זה שהוא תמיד יוצא באחד באפריל,
משום כך, קשה בדרך כלל להצליח במתיחות
טובות. שהרי יש גבול אפילו ל־

71ך * 1ה זוהי פרנסואז - ,נערת המלתחה בדיסקוטק, שהיתה אמורוי להיות כלתו
11 #של ינוקא בחתונת האחד באפריל. היא נראית כאן בתלבושת הכלולות
שהכינה לעצמה: טנק של מפתחות והינומה המקושטת גם היא במפתחות יל — ממל למאורע.

תמימותה של הנפש התמימה ביותר.
למרות מיגבלות טבעיות אלו, הצליח בשבוע שעב
(מיל ).צנחניים משה ינוקא לקבץ במועדון מנדי׳ס ז
כמה מאות מוזמנים שבאו לחגוג את חתונתו שלא 1

7ח 1ך 1 1 1החתן משה ינוקא (מימין) חבוש בצילינדר אדום והכלה
11 111111/111 פרנסואז (משמאל) מארחים את פני הבאים למסיבת
חתונתם. במרכז נראית מאנדי שאולי, ולידה המהנדס לשם. עד לשעה מאוחרת

בלילה לא ידעו 1
כדי לשכנע את 1
מסיבת־רווקים לכל

מתיחת האחד באפריל.
אולם את זאת לא ידעו החוגגים לבושי
ההדר — עו הסוף המר.

״ינוקא משה -
עובד קשה״
ס* הזמנות שנשלחו לפני שבועות
( | מספר לכל השמנא־וסלתא עשו רושם
רציני בהחלט .״גם ינוקא נפל?״ היתה התגובה
האחידה.
תגובה מוצדקת, בהתחשב בעובדה שמשר,
ינוקא הוא אחד מנערי־הזזהר המשע־

התייצבו בליל האחד באפריל במנדי׳ם כמו
ילדים טובים.

כל היהלומנים
עם צ׳ק ביד
* * ילא הופיע שם? יוסל ברגנר, ש־הודה
גלויות אחר כך :״אני האמנתי
עד הסוף.״ יהונתן גפן ונורית מחובר. דני
חסידוף לקח במיוחד חופש מהצבא והתייצב.
דידי מנוסי בא להתעניין אם יש
במקרה מתנות כפולות. שמואליק רוזן
הביא חמסה, כף־יד מנחושת שנועדה ל־

למרות שהחופה לא יצאה לפועל לא מנע הדבר את
ינוקא לנשק את כלתו המיועדת, הנראית גם בתמונה
מימין בתלבושת הכלולות החשופה שהכינה לכבוד המאורע התכשיטאית רחל גרא.

נשיקת הנרורות

שעים ביותר — או אולי נערי־השעשועים
הזוחלים ביותר — בחיי־הלילה הצנועים
של תל־אביב. תשובתו הסטנדארדית, לשאלה
מה הוא עושה, היא :״עובד קשה.״
עבודתו הקשה מתבטאית בהיותו שותף
במועדון מנדי׳ם, ומנהל מסעדת קליפורניה.
בהיעדרו־שלא־מרצונו של בעליה, אייבי
נתן.
גם כאשר הוא מארגן מתיחת אחד באפריל,
עובד ינוקא קשה (או אולי ־ק
אז?) כדי לשכנע את הקהל ברצינות המתיחה,
ערך הגבר בליל ה־ 31 למרץ

הביא מזל לבית. אסי ואהרונה דיין. שמוא־ליק
וברכה צמח. כל הקליקה של יהלומני
תל־אביב, כל אחד עם צ׳ק ביד.
במאי הטלוויזיה רלף עינבר שלח מיברק
התנצלות.
נשות החברה הגבוהה הופיעו בשמלות•
ערב מהודרות ותסרוקות מפוארות. כאשר

וקוו בטן

האטרקציה המרכזית
באירוע היתה הופעתה
של רקדנית הבטן הישראלית לולה שריף.
לריקוד הסוער הצטרף אמרגנה, מרקו תור־ג׳מן,
כשמאחור נראה ראובן צליק, שאסור
היה להיות הרב שיערוך את טכס הנשואין.

:רב־סרן
ל־אביבי
יה אלא

התבררה אחר־כך המתיחה, ניסו למשוך
כתף באלגנטיות אדישה, להעמיד פנים שהן
ידעו :״זאת שמלת־ערב? מה פתאום? זאת
סתם שמלה אצלי. התסרוקת? שטויות. מלפני
שלושה ימים. אני התכוננתי במיוחד
לערב הזה? נו, באמת.״

מסיבת־רווקים לכל ידידיו, לרגל פרידתו
מהם לנצח. אה, אמרו כולם. אם ינוקא
מוציא על זה כסף, סימן שזה לא בלוף.
משום כך בלעו כמעט כולם את הפתיון,

החתיכה היתה
האמא
י שכמעט קילקל לי את כל ה־
ו עניין היה צליק,״ מספר ינוקא .״הוא
היד, צריך לבוא מחופש עם פאות וזקן,
כמו רב, ואני הייתי צריך לריב איתו על
גובה הנדוניה. אבל הוא לא בא לחזרה
הגנארלית שקבענו, רק הופיע ישר לחתונה,
בעשר בערב, לבוש לי בבגדים של רוול.
אמרתי לו שבלי חזרה אני מבטל את החופה.״
ינוקא
הוא מומחה ותיק במתיחות, של
אחד באפריל או כל תאריך אחר. פעם הוא
קיצר את חייו של אחיו, כאשר בישר לו
שהם זכו בפרס הגדול של מפעל־הפיס.
פעם אחרת הבטיח לחבר להכיר לו חתיכה,
ובמקום חתיכה הביא ינוקא לפגישה
את — אמו.
כלה עירומה מכל

אורחים אם הם נוכחים במתיחה או בחתונה אמיתית.
קהל ברצינות המתיחה, ערך ינוקא בליל ה־ 31 במרץ
ידידיו, לרגל פרידתו מהם לנצח. רבים בלעו את הפתיון.

ףםהפעם הסכימה אמו של ינוקא לתת
^ את שמה להזמנות שנשלחו. שמה
הופיע פעם גם בהזמנה אמיתית: ינוקא
היה בשעתו נשוי ברצינות. זאת אומרת,
אולי לא ברצינות, אבל באופן רשמי. גרושתו
אף היתר. אחת המוזמנות לחתונה האחרי
שהתברר לכל הנאספים כי חתונתו של משה ינוקא לא
פעם.
היתה אלא מתיחה, יצא החתן המיועד במחול לעיני. האורחים
הפתעת הערב הימה הכלה החסודה, סרג־
(המשך בעמוד )22
שבאו לחתונה. חתונה או לא חתונה, הקהל נהנה מהשמפניה ומקסמיה של לולה שריף.

החתן הסד

^ תתונתה־ 1באברילן ^

הי א ת מי ד
מו בנ ה
ב ש בי ל ך

(המשך מעמוד )21
סואז, עובדת המלתחה בגזאנדי׳ס. או ליתר
דיוק — לבוש החופה שלה.
את. הלבוש הכינה התכשיטאית רחל גרא,
והיא גם שהלבישה אישית את הכלה: הינומה
הדורה, שזורה מסמרים, מפתחות ושאר
אביזרים שימושיים, ושמלת־חופה
עשוייה מכמה שרשראות שלא הצליחו —
וגם לא התאמצו, למען האמת — לכסות
אפילו טפח בודד. פרנסואז עצמה התנהגה
בחופשיות גמורה בשרשראותיה, גילתה לכל
המעוניינים שזו הפעם הראשונה בחייה
שהיא — מאופרת. אי־שם במשך הערב
היא גם נזכרה, קצת באיחור, שבעצם
אסור היה לינוקא לראות אותה לפני החופה.
מילא, מה שאבוד אבוד.
הגיב בנדיבות על בגדי המלכה העירומים
אחד האורחים :״אתם רואים שינוקא לא
מתחתן איתר, בשביל הכסף? הנה, הוא לוקח
ממש כלה ערומה מכל.״

מתנה מיסתורית 69 :
אגורות

חתן המאושר חישב ומצא, שן
! אילו היה משאיר בידיו את כל מתנות
הצ׳קים שקיבל באותו ערב, היה היום
עשיר יותר ב־ 21 אלף ל״י. אחד הצ׳קים
היה של בעל קולנוע הוד, ששלח צ׳ק על
— 69 אגורות• ״למה בעצם הוא התכוון?״
תמה ינוקא. שני צ׳קים, כל אחד על מאת
ל״י, הגיעו משני חברים בצנחנים שלא יכלו
להופיע בעצמם.
המתיחה יצאה לאוויר העולם כאשר החתן,
לבוש משהו שהזכיר צילינדר, ובסיס
של מגהץ תלוי לאמור מותניו, הוביל את
הכלה המשורשרת להדום־הכבוד, לקול
מחיאות־הכפיים הנרגשות של המחותנים.
הזוג המאושר התיישב בכובד־ראש — ואז
הוסר הכיסוי מעל לוח שניצב למרא-
שותיהם. ונתגלתה הכתובת הבאה:
״אחד באפריל. לרגל מותה של הכלה,
נידחית בזאת החתונה עד להודעה חדשה.
עם החברים הסליחה.״

סוכנים בלעדיים לישראל:
ל! פריש הפצת מכוניות בע״מ. תל־אכיב
חיפה: רחוב העצמאות ,98 טל.537059 .
מפיצים ראשיים:
חל״אכיב :״ס.ג.״ חברה להשקעות בע״מ, רח׳ השרון ,10 טל • 31755 .חיפה: ש .בן־דב, הדר־הכרמל, רח׳ ביאליק
,6טל • 63981 .ירושלים: מוסך: טילון״ ,מסכו מסחרי, רח׳ אליהו שמע ,15 טל • 23202 ,26940 .רמת־גן :
* הראל סל? $בז$״מ, רח, יהושז ,52 $טל• 22195י • נהריה :
צבי רון, רח, ז,בוטינסק י ,48 טל• 10! 727341
ששון, המיסדים ,22 טל • 920169 .פ״ת: מוסך אלמוג, סטרומה , 10 טל.913635 .
:בית הדר, דרך פ״ת ,19 טל2 .־623441

י ש לו הכל אם י ש לו 6 1 1 3ח 11ת ו 1 3
תעריפוו המנויים של

ה עו ב ס הו ה
17.12.69

בוטיק

לשנח 7חצ־ שנח
בלירות בלירה!
דמי חמגוי בארץ

• לכל ארצות תבל, בדאר רגיל

דמי המנוי לארצות חוץ גדאר אויר

לכל ארצות אירופה ואיראן

• ליפאן, ונצואלה, ארגנטינה וברזיל

לאוסטרליה וניו״זילנד

למקסיקו, פנמה

• לארצות־הברית ולקנדח
• לאוגנדה, טנזניה, אתיופיה, גאנה, ניגריה, קניה, ציילון,
חוף השנהב, תאילנד

לדרום־אפריקח, זמביה, רודזיח, גואטמלה
86 160 176 150
110

120 140

קוקי את קובר׳

לגבר ה אקסקלוסיבי

רח׳ אבן גבירול 30
(בפסג׳)
(מול הכניסה לדיסקוטק עינבר)

״אלוף מוטה גור
__בטלפון״

^ לאשמתיחות הן חרב־פיפיות. ב־עוד
החתן המתחתן נהנה מהמתיחה
המוצלחת, וקהל אורחיו נהנה משמפניה,
אורז, ורקדנית־בטן יפר,פיה בשם לולה
שריף, שהובאה על־ידי תורג׳מן כמתנת־חתונה
— נערכה בהשקט ובביטחה מתיחה
אחרת — כשהקורבן הפעם הוא ינוקא
עצמו.
מספר מרקו — האיש שהפיל את ינוקא
בפח:
״במשך כל השבוע שלפני החתונה ניד־נד
לי ינוקא, :אילו רק היינו יכולים להשיג
איזה אלוף צה״ל לחתונה. כמה שזה היה
נהדר.׳ נידנד, נידנד׳ עד שהחלטתי לטפל
בזה.
״אני מכיר רס״ר בצנחנים בשם סמי
דורום, שיודע לחקות נהדר את קולם של
מוטה גור ואריק שרון. הפעלתי אותו״.
תוצאות ההפעלה: ב־ 11 בלילה מצלצל
לפתע הטלפון בנזנדי׳ס. טדי שאולי מרים
את הטלפון — ומתחיל להתרגש כולו:
״שקט, שקט,״ הוא מתחיל להשתיק את כל
האולם .״מוטה גור רוצה לדבר עם ינוקא•״
החתן הנרגש ממהר אל מכשיר הטלפון.
מוטה גור, בכבודו ובעצמו, מאחל לו מחיפה
מזל טוב• למרות שינוקא מגלה לו
שזוהי מתיחה, מובן מוטה להצטרף למסיבה,
יחד עם אריק שרון, דדו אלעזר
ושייקח, גביש, הנמצאים שם ממש לידו.
רק אל תפרסם שאנחנו באים,״ מזהיר מוטה
את ינוקא.
ינוקא הנרגש מתחיל בהכנות לקראת האורחים
ד,כבודים. ארבעה גנרלים — לא
הולך ברגל. קדחת אוחזת בכולם. ינוקא
רץ להודיע שיכינו ארוחה מפוארת לעשרה
איש במסעדה הסינית בקומה שלמעלה.
הטבחים נכנסים לפעולת־חירום. כולם נרגשים•
באחת
בלילה מצלצל מוטה שוב -יים
כ״ב ר מגיעים. בשתיים — שוב צילצול.
מוטה מבשר שהם הגיעו עד פתח המועדון,
ראו את כל הצלמים מחכים להם בפתח׳ י׳
החליטו לא להיכנס. כולם נאנחים באכזברי׳
וחוזרים לשמפניה, ולאורז, ולקסמיה של
השריף.
וכך, במתח־שלא־מן־העולם־הזה, הגיעה
לסיומה המתיחה הגדולה.
ה עול ם הז ח 1701

ח \ ה סנ ד ד רי ם

ת-עינו־ים בי שראל
(המשך מעמוד )14
של תלונה שתובא בפניה.

״אמנסטי״ לא הסכים לכף -מתור
רמז ברור פי אינו סומך על חקירה
שבה יחקרו הישראלים את
עצמם.

לפני כמה שבועות, הודיע דובר משרד־החוץ
בירושלים כי הוא מפסיק את שיתוף־
הפעולה עם אמנסטי. בבריטניה התכנסה
ההנהלה הארצית של האירגון, ולאור עמדת
ממשלת ישראל החליטה פה־אחד לפרסם
דו״ח המכיל את הקביעה שיש הוכחות־לכאורה
לעינויים בישראל, בתוספת הערוד
שאי־אפשר לוודא את העובדות אלא בחקירה
בלתי־תלוייה במקום. האירגון תבע הקמת
ועדת־חקירה בינלאומית.

הדבר פורסם בהבלטה רבה כבל
העיתונות העולמית.

להזמין חקירה
בלתי־תלוייה !

של בניין האו״ס בניו־יורק, עליו חרותים פסוקים
מספר ישעיהו, ניצב יאשה קאזאקוב
בימי שביתת־הרעב שלו, אשר נמשכה תשעה ימים. לידו נושא יאשה קאזאקוב כרזה
הקוראת לממשלת ברית־המועצות לתת להוריו לעלות לישראל. רק אחרי שנוכח כי
שביתת־הרעב שלו אינה מעוררת את ההדים המקווים, הפסיק יאשה את השביתה.

ליד ״כותדישעיהר

ת ע לו מתקאזאקוב
(המשך מעמוד )19
להחזיר לברית־המועצות את הצאר, ישנם
ארגונים אנטי־קומוניסטיים הרוצים לראות
בברית־המועצות משטר סוציאל־דמוקרטי.
ארגונים אחרים הם של אוקראינים לבנים
או ליטאים, החולמים על עצמאות למדינותיהם.
הצד
השווה לכל האירגונים האלה הלוחמים
בברית־המועצות שכמעט כולם ממומנים בידי
שירות הביון האמריקאי ושכמעט כולם
מורכבים מאלמנטים אנטישמיים ופאשיס־טיים
קיצוניים.
אין פלא איפוא שארגונים אלה ותחנות
השידור שלהם היו המנצלים הראשיים של
פרשת יאשה קאזאקוב.
אי־אפשר לדעת ברורות אם אירגונים אלה
אמנם מימנו או סייעו בצורה זו או אחרת
למאבקו של יאשר, קאזאקוב. אולם עצם
העובדה שבברית־המועצות נוצרה זהות
בינם לבין יאשה. היא מסוכנת מאוד ליהודי
ברית־המועצות ולסיכויי המאבק להתרת
עלייתם החופשית לארץ.
רק השבוע פירסם הניו־יורק טיימס ידיעה
כי סוכנות הביון המרכזית של אר־צות־הברית
יודעת שלישראל יש רשת מודיעין
עניפה ברחבי אירופה המזרחית.
עובדה זו פורסמה בעבר על ידי מקורות
קומוניסטיים. זו הפעם הראשונה שגם מקור
אמריקאי מוסמך מצהיר זאת בגלוי, וטוען
כי הסי.אי.איי. נעזר ברשת מודיעין כזאת.
קישור זה בין המאבק למען עליית יהודי
ברית־המועצות לבין שירותי הביון האמריקאים
הוא הרה סכנה. זוהי הסיבה
מדוע הסתייגה ממשלת ישראל בצורה כל
כך בולטת ממאבקו הפארטיזני של יאשה
קאזאקוב.
יותר מזאת. בעת הדיון שנערך בכנסת,
אמר מזכיר מע״י ליובה אליאב, אחד המומחים
בשאלת יהודי ברית־המועצות, דברים
אלה בצורה מפורשת. אמר ליובה אליאב
בנאומו:
״המאבק שלנו חייב להיות מאבק אמת,
מפני שאנחנו נאבקים עם מעצמה הבנויה
על שקר. אנחנו חייבים לבדוק כל ידיעה,
כל א מירה ...ודבר נוסף: המאבק חייב
להיות מאבק ישראלי־יהודי. עם כל היריבות
והאיבה של ברית־המועצות אלינו, אל לנו
לערבב את הענין הזה עם מאבקים אחרים
שאין לנו ענין בהם.

״אם יש איזה אוקראינים לגנים
ה עול ם הז ח 1701

שיש להם השכונות עם ברית־המועצות,
או ליטאים לבנים, או
לטבים לבנים -אל לנו לערבב
את הענין הזה עם המאבק של נו
חלילה. באירופה פרושה
רשת נוראה, שאינך־ יודע מאיפה
היא מתחילה ואיפה היא נגמרת,
של בל מיני בוחות־שחור כאלה.
אנחנו נזהרנו, וחייבים להזהר בל
הזמן, לשמור על המאבק שלנו ולא
ליפול לתוך לוע של כרישים.״

ן -תגובה הישראלית על מהלומה
ן { צפוייה זו היתד, נרגזת — אך בל־תי־משכנעת.
השגרירות
בלונדון יצאה בהתקפה נגדית
על עניין מישני — שהדו״ח לא
הובא לידיעתה לפני פירסומו. בכך הודה
היו״ר הבריטי, תוך כדי התנצלות. אך
הדבר לא שינה את התוכן.
לצורך הקהל הישראלי פירסם משרד-
החוץ (בעצמו ובאמצעות הכתבים הישר־׳
אליים בלונדון, המשמשים לו בדוברים
בלתי־רשמיים) רמזים קודרים על השפעה
פרו־ערבית בקרב האירגון.
בארצות־הברית פירסם מארק בננסון, יו״ר
הסניף המקומי של האירגון, הסתייגות.
אבל גם הוא קבע כי ״הדו״ח מכיל את
האמת — אך לא את כל האמת.״

משמע, גם הסניך האמריקאי
סומך את ידו על פך שיש חוב-
חות-לכאורה לעינויי אסירים בישראל.
הוויכוח
על ענייני נוהל בוודאי אינם
מעניינים את דעת־הקהל הבינלאומית. לגביה
יקבעו שתי עובדות: שאירגון בלתי־תלוי
מאשים את ישראל בקיום שיטת עינויים׳
וכי ישראל מסרבת לאפשר חקירה
בינלאומית בלתי־תלוייה של ההאשמות.

ובל אדם נורמלי כעולם -וגם
בישראל — ישאל את עצמו: אם
אין מה להסתיר, מדוע לא להזמין
חקירה כזאת? מדוע לא לפתוח
את הדלת בפני בל מוסד בשיר,
בדי שיוכח לעיני העולם שאומנם
אין עינויים בישראל?

(המשך מעמוד )17
שנות פעילות אמנותית ברוסיה, היתר, לנגד
עיניהם מטרה כפולה: להקים תיאטרון עברי,
שיהיה מהפכני לא רק בהצגה בשפה
העברית, אלא גם בגישתו לאמנות התיאטרון.
מטרות
אלה והלהט בו התמסרו השחקנים
להגשמתן הם שהצמיחו את דור ראשוני
הבימה, משמואל צמח ז״ל ועד חנה רובינא,
אהרון מסקין, שמעון פינקל ויהושע בר־טונוב,
יבדלו לחיים.
מדור המתיקים הזה לא שרדו על הבמה
אלא מעטים. ביום חגה של הבימה ניצבו
על הבמה רק ארבעה מחברי הקולקטיב לשעבר:
חיים אמיתי וארי קוטאי הוותיקים,
עדה טל ושרגא פרידמן, מדור_ד,ביניים.

אין מה לומר

ל(ל ואחת טענות ניתן לטעון נגד
צורת פעולתו של התיאטרון הממלכתי
בהווה. כל אחת מטענות אלה היא לגיטימית.
שכן כל עוד היה התיאטרון קולקטיב
של שחקנים, הרי למרות מעמדו הציבורי
של התיאטרון, היה זה עסקם הפרטי בלבד.
כעת, כשהתיאטרון הפך ממלכתי ושחקניו
הם בבחינת עובדי־מדינה, המקבלים משכורות
מכספי משלם המיסים, הם חייבים לעמוד
תחת שבט הביקורת הציבורית.
ניתן לטעון נגד צורת הבניין החדש, שהיא
רברבנית ומשודר, לו צורה של בית־קפה
גדול חסר פרטיות. ניתן לטעון נגד שלוש
ההצגות הגדולות שתוכננו לפתיחה ושתפ־אודותיהן
הענקיות נבנו כך שלא ניתן יהיה
להציג אותם באולמות אחרים. ניתן לקטרג
על הביזבוז בהבאת צוותים שלמים, לא רק
של במאים, אלא של תפאורנים ומתכנני
תלבושות מחו״ל — כולם על טהרת התיאטרון
הבריטי. ניתן לבקר על שבתיכנון
הבניין החדש לא דאגו לנוחיות השחקנים.
אפשר לטעון גם נגד העובדה שעדיין מסתובבים
בהבינזח עשרות שחקנים מקבלי משכורת
שאיש אינו יודע מה הם עושים בתיאטרון,
כיודן שאינם עושים שם דבר, י־כשיש
צורך בשחקן לתפקיד מיוחד, מביאים
אותו מבחוץ.
אולם כל הטענות האלה הן חסרות מישקל
מול הטענה האחת היסודית — שהביסה
אינה תיאטרון עוד. זהו מוסד של עובדי
במה, שאין לו מה לומר. לא בשטח החברתי,
לא בתחום האידיאולוגי ולא מבחינה
תיאטרונית. הבימה הפכה לעסק בידורי שאינו
מציב לעצמו אתגרים, ושאין לו שאיפות
לשום התמודדות רצינית עם הצגות
קאמריות או מחזאות מודרנית.
התיאטרון הממלכתי הפך לתיאטרון מסחרי
במובן הרע של המילה, על חשבון
משלם המיסים. לעומתו, נראה התיאטרון
המסחרי הפועל בישראל כאידיאל תיאטרוני,
בלתי ניתן להשגה.

במלים אחרות: ממשלת ישראל היתד
הפגנה בואו להפגין נגד אוזלת היד אשר הראתה הממשלה בסרבה לאשר
את פגישת נחום גולדמן עם נאצר.
בכך הוכיחה כי אינה מנצלת את כל האפשרויות למען השלום.
ההפגנה תיערך ביום רביעי ,8/4/70 בשעה 4.00 אחה״צ, בכיכר
מלבי ישראל בתל־אביב.

הוועדה המארגנת

משוכנעת כי יאשר, קאזאקוב וחבריו נפלו
לתוך לועם של הכרישים ולכן הסתייגה
ממאבקם.
י ( 1 ) 1 1* 11111

0 *711

סיוע של שייב

מכתב מגולדה

לוד קורא יאשה קאזאקוב את מכתבה של
גולדה מאיר, שנמסר לידיו. במכתב הביעה
גולדה הזדהות עם שאיפותיו, אך לא עם
צורת מאבקו, ממנה הסתייגה הף משלה,

י 1ווו

ך* שהתחיל יאשה קאזאקוב במל-
^ חמתו נגד ברית־המועצות, לפני מספר
חדשים, הוא לא היה בודד במערכה.
הוא היה אחד מחבורה של שלושה צעירים
יהודים שעלו מברית־המועצות שעמדו
במרכז המאבק. אלו הם דב (בורים) שפר־לינג,
יוסף שניידר ויאשה קאזאקוב עצמו.
שלושתם חלוקים בדיעותיהם לגבי דרכי
הפערלך .,שפרלינג ושניידר מונחים בפעולתם
בקביעות על ידי גאולה כהן, מקבוצתו
הקיצונית של הד״ר שייב.
שניידר פועל, לדבריו, ללא עזרת חבריו,
במימון ידידים פרטיים. אולם השאלה היא

האם עומד גורם בינלאומי זר מאחורי
פעילותם?
אנשי משרד־החוץ תמימי־דעים לגבי העובי׳
דה שקאזאקוב וחבריו מאמינים בכנות שהדרך
היחידה לפעול למען יהודי ברית־המו־עצות
היא דרכם שלהם, בניגוד למדיניות
המוצהרת של ממשלת ישראל.
אנשי משרד־החוץ ניסו לחסום את דרכם
של השלושה, מתוך מטרה ברורה לא
לפגוע במאבק הרשמי. תחילה עשו זאת
בשיחות שיכנוע ואחר־כך בצורות אחרות.
שלושת הצעירים העולים מוחים בכל תוקף
על ההאשמות בדבר קשריהם עם גורמים
אנטי־קומוניסטיים קיצוניים. הם מוכנים
להודות באפשרות של קיום קשרים
כאלה אולם כל אחד חושד בהם בחברו.
אמר איש משרד־החוץ הקשור בענייני
ברית־המועצות :״היו מקרים רבים שאינפורמציה
שנמסרה לנו, לכאורה בלעדית
הגיעה אחרי ימים מספר לרדיו ליברטי ולרדיו
אירופה החופשית. יש לנו הוכחות
רבות לכך,״

במדינה
אנשי רוח יהודים וערבים
במיפגש

הבנה

המיפנש ייערף כיום שני ,13.4.70 כשעה 8.30 כערב, כאולם
ביוה פוקולוב תל־אכיב, רחוב קפלן.

המשתתפים:
יצחק אורפז — סופר
סמיח אל-קאסם — משורר
א. ב .יהושע — סופר
סלם ג׳וגראן — משורר
מוחמד וותד — עתונאי
תופיק זייד — משורר
פרופ׳ אריה זקס

יגי — משורר
דן מירון — סופר
עאסאם עבאסי — משורר
עמוס קינן — סופר
ה מנחה:
דן בן־אמוץ — סופר.

בתוכנית האמנותית

אילי גורליצקי
אורחים ביקור הגיבור נערה עברה ליד מיסעדה. שני גברים שישבו
ולגמו יין הסתכלו בה במבט בוחן.
נו? שאל האחד מהם את חברו.
הנשאל, גבר נאה, גבוה ובעל שיער מאפיר,
העיף בנערה עוד מבט ופסק :״יש
לה מסלול המראה קצר, שלא לדבר על כן
הנחיתה הרחב שלה.״
ככה זה אצל טייסים. זה אצלם בדם,
אפילו אם הם ג׳נטלמנים אנגלים, ואפילו
אם עשרים וחמש שנה חלפו כבר מאז
הטיסו לאחרונה מטוס.
הנערה המשיכה לצעוד, ולא זיהתה את
נותן המחמאה. לוא ידעה מי הוא היתד,
מספרת על כך לנכדיה. כי הג׳נטלמן האנגלי
שאת תשומת ליבו הסבה היה לא
פחות ולא יותר מאשר פיטר טאונסנד,
אהובה לשעבר של הנסיכה מרגרט, הגבר
שהרעיד לבבות של מליוני נשים בכל העולם
שעקבו אחרי פרשת האהבים האומללה,
שניפסקה בגלל סרובו של בית-
המלוכה להתיר לנסיכה להינשא לגבר
גרוש.
נשים בכל רחבי העולם נתפסו לייאוש
עמוק, משבוטל השידוך, כי השניים, פיטר
ומרגרט, שיגעו את העולם ברומן העליז
וחסר הסיכויים שלהם.
בקבלת הדין מצד מרגרט ראו רבים מעשה
בגידה. נשמעו טענות כי מרגרט היתר,
צריכה להישמע לקול ליבה, אפילו במחיר
ויתור על זכויותיה המלכותיות, בדומה למחווה
של דודה, אדוארד השמיני, שח־יתר
על כס מלכותו למען האהבה.
גיבור הקרכ עד כריטניה. השבוע
הגיע טאונסנד לביקור בישראל, הוא ניש-
לח על ידי תחנת השידור הגדולה ביותר

גוש הוא עור וויצמן — בעליו של
הספיטפייר היחידי ששרד במדינת־ישראל
ואולי בעולם כולו. וויצמן קיבל אותו לראיון׳
והשניים העלו יחד זיכרונות מימי
הספיטפיירים.
מחמאה צנועה .״בתקופה שלי, כאשר
הייתי חוזר מגיחה ביום קר, הייתי
מוציא את היד ומנגב את הכפור מהשיט־שה
כדי שאראה את המסלול. היום אין
לטייסים בעיות כאלה״ אומר טאונסנד בנוסטלגיה.
הוא
גם גאה על כך, שקרבות האוויר
שלנו מבוססים על ה״דוג פייט״ הבריטי,
ושישראל פיתחה בעצם את אותה התפיסה
בה השתמשו בקרב על בריטניה.

פיטר טאונסנד כפתח מדון ״דך׳
לראות איך נופלים המינים

שרות הפלגות סדיר מחיפה בכל יום ה׳ בשעה 11.00
באנית־המעבורת
אפרודיטה ללימסול, פיראוס ובריצדיזי (איטליה)

(שרות אקספרס — הדחק 9,000 טון)
נוחיות מירבית * שרות אדיב
מחירים מוזלים
* מטבח לאניני הטעם
פנה אל כל סוכני הנסיעות או לסוכנים הכלליים

אלאלוף רשות׳
תל״אביב, רחוב אלנבי ,94 טלפון 613389—611757
טלפון 67753—67752
חיפה, רחוב כיאט ,6
״אפרודיטה״ ,שנת בניה 1948״א׳—א׳״)

פיטר טאונסנד (מימין) ומארחים בישראל*

המחזמר 110111
מחפשים

(שיער)

צעירות וצעירים בעלי קול ומקצב הרוצים להשתתף
בהפקה הבינלאומית, בצוותא עם שחקנים מחו״ל.
ההצגה בשפה העברית.
נא לפנות בכתב לת.ד 4721 .ת״א.

המפיקים: א .ור. ורדימון,

הירסט — לריס לונדון.
קולנוע אלנבי, טל ( 57820 :עד )14.00

״ העולם הזה״ ,שבועוןהחדשותהישראלי •
המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב קרליבך ,12 טלפון ,260134
תא־דואר • 136 מען מברקי: עולמפרס • בית־דפוס משה שהם
בע״מ, תל־אביב, רח׳ פין • 6גלופות: צינקוגרפיה כספי בע״מ •
העורך הראשי: אורי אבנרי • המוציא־לאור: העולם הזה בע״מ.

בית־המלונה סירב
באירופה, רדיו לוכסמבורג, כדי לנסות
עבור 14 מליון המאזינים את קרבות האוויר
בתעלה. טאונסנד היה גיבור הקרב
על בריטניה. בימי מלחמת־העולם השניה,
היה מפקד כנף בחיל־האוויר המלכותי. הוא
הופל פעמיים, המשיך לטוס וסיים את המלחמה
בדרגת אלוף־מישנה.
אחרי שהרומן שלו עם מרגרט נפסק, עזב
טאונסנד את אנגליה והשתקע בצרפת, בחווה
מבודדת על יד פריס. אחרי זמן מה
נשא לו לאשר, צעירה הדומה למרגרט
דמיון מפתיע.
במשך ארבע־עשרה שנה נשאר אלמוני,
עד שפירסם את ספרו על הקרב על בריטניה.
הספר זכה להצלחה, שבעקבותיה
הציע לו רדיו לוכסמבורג להגיש כל בוקר
תכנית של שעה כבקשתו. התכנית זכתה
להצלחה עצומה, ומדי יום מאזינים מל-
יונים לקולו השקט של טאונסנד ולדיעו־תיו
על עניני דיומא.
כאשר הופלו לפני שבוע שלושת המינים
הסורים נישלח טאונסנד, האיש שנטל חלק
בקרב של מעטים מול רבים, כדי שיראה
במו עיניו את ההבדל בין מה קרה אז
ומה שקורה היום.
האדם הראשון אותו ביקש טאונסנד לפ־

בארץ זיהו אותו מעטים, ורק גברת
קשישה אחת במלון דן אמרה לו בנימוס:
״בוקר טוב, מר טאונסנד.״
״אני לא מחפש לי פירסומת, ואני משתדל
לא להתבלט, כך שאנשים לא שמים לב
אלי,״ אומר טאונסנד בצניעות. ליתר ביטחון
הוא מבלה את ערביו בחברת ידידים
ותיקים, ואינו מסתובב בדיסקוטקים.
על חייו הפרטיים ועל עברו אין טאוג־סנד
נוטה לדבר. היום הוא חי חיים פשוטים׳
מגדל את שתי בנותיו ואת הבן
שלו, ומקווה שכשהבן יהיה גדול לא יהיה
כבר צורך בטייסי קרב.
את מסקנות ביקורו שומר טאונסנד לשידור
שלו. הוא היה מוכן רק לומר
שיש דמיון רב ברוח הצוות ובאווירה הטובה
השוררת בחיל־האוויר הישראלי עם
זו של חיל־האוויר הבריטי במלחמת העולם
השניה.
מפיו של טאונסנד זו באמת מחמאה.
* חדוגמך ת ורדה דן ובעלת, אורי דן;
כתב רדיו לוכסמבורג בישראל.
ה עול ם הזי־

1 701

מי שיסתובב בימים אלו במישעולי שפת
הירקון, יוכל לשמוע צלילים הרמוניים בוקעים
מבית צופי־ים שעל שפת הנחל. אולם
רק אם הוא מומחה גדול למוסיקה כמוני,
הוא יכול להבחין בדיסהרמוניה שבהרמוניה.
בבית צופי־ים נערכים בימים אלה העיבודים
המוסיקליים להצגת הקרחת העומדת
להיות מוצגת בארץ. והמעבד המוסיקלי
הורמוני הרמונ״ם

סטירה למריה של
ביום שישי האחרון נערכה מסיבת
הסיום של הסרט ״חמסין״ .המסיבה
נערכה בדיסקוטק ״אימפרוביזציה״ ב־תל-אביב,
זה שקראו לו פעם ״א־פרופו״.
מה שמזכיר לי, א-פרופו ״חמסין״:
באמת היה חם מאוד במסיבה הזאת —
מה ששם עף.
הד,בר העיקרי שעף שם היו סטירות־לחי.
אבל מה, כמו בכל סרט טוב, גם
במסיבה השאירו את הסטירות לקראת
הסוף, לא תיכף בסצינת הפתיחה.
בסצינת הפתיחה של מסיבת הסיום
התאספו המוזמנים. היתה שם מרגוט
קלאהנר, בעלת ״אולפני הרצליה״ ,ש־

האחראי למלאכה הזו הוא המלחין והמעבד
משה סגל 190 בלונדיני, ונראה כמו
בטהובן.
סגל הוא מיספר רציני במוסיקה, ואומרים
עליו שהוא הכוכב הגדול ביותר בארץ בתחום
זה אחרי שלום חנוך. הוא יושר
בדרך־כלל כרגע בגרמניה ומשתלם שם ב־מיקצוע.
אבל בשביל העבודה על הקרחת
הביאו אותו במיוחד לארץ.
כשהוא בא לארץ, היה בתוכניתו לעשות
משהו נוסף, מלבד לעבוד על קרחות: הוא
תיכנן להתחתן עם כרכה, דיילת אל־על
שהוא יוצא איתר, כבר שלוש שנים, כל
פעם שהיא מגיעה לגרמניה. ובאמת, ברכה
היתד, באה כל פעם לחזרות וצופה באהוב־ליבה.
ביום
חמישי האחרון חגגו כמה חבר׳ה
אבל כאן נכנסו לתמונה ההורמונים —
טובים את יום הולדתם. והם עשו זאת
ושיבשו את ההרמוניה.
דווקא במועדון התל־אביבי סאני.
ההורמונים של סגל, אני מתכוונת. הם
היפנו את תשומת־ליבו לאלונה מוראל 1 ,חוגגת אחת היתה האמרגנית לביאה
שכותבת את המוסיקה למחזה. החתונה עם 1הוו, שחגגה ״יום הולדת בלי גיל.״ ועוד
חוגג היה אמנון סלומון, צלם הסרט
ברכה ירדה מהפרק, וגם ברכה בעצמה.
הבדיחה היא, שאלונה נסעה בזמנו לפא 1מקרה אשה. וחוגגת שלישית היתה הלית
ריס, אחרי שהרומאן שלה עם דני רווה,
קתמור.
איש קול־ישראל, עלה בעשן. והנה לפני
הלית הופיעה ליום הולדתה כשהיא חשוחודשיים
היא חזרה משם — ותפסה את הפה
יותר, יפת יותר, ומאושרת יותר מרומאן
החדש עם סגל.
תמיד. והסיבה לאושרה, לפי הרושם שלי,
אז בשביל מה היה צריך לברוח לפאריס:
היה החבר הנוכחי שלה, יענקל׳ה, צלם
אפשר היה לשבת בשקט ולחכות, לא?
קולנוע מזוקן הנהנה משום מת להסתובב
בלבוש מרופט, והדומה בהופעתו הכללית
״ דמיון חיצוני לבעלה החוקי של הלית.
מה? מה אמרת, פרויד? אה, שזה לא
מקרי! מה אתה סח!

חשופה, יפה
ומאושרת

היא מפיקה של הסרט, ומריה של,
שהיא, לדבריה, מפיקה שנייה של הסרט,
למרות שלפי גירסה אחרת, המפיק
השני הוא בעלה, וייט ריליו, והיא
רק מממנת לו את התענוג הזה.
מריה הגדולה הופיעה בשימלה ערבית
לבנה רקומה, שהגיעה עד הריצפה,
בשמתחתה מציצות בפות רגליה היחפות.
והגיעו גם דודו טופז ובל הצוות של
״חמסין״ ,ואפילו שחקן המערבונים ההוליוודי,
ריצ׳ארד בון.
ולאט״לאט גברו השימחה והצהלה,
והאווירה התחממה לדרגה של חמסין.
עזרו לכך לא מעט ריצ׳ארד בון ובעלה
של מריה. בון שלח ידיים לחתיכות אל
מתחת לשימלה, ורילין שלח ידיים לכי וון
החזה. בין שניהם, יכלה אורחת לא
זהירה לצאת מגוהצת לגמרי, ישמור
האל.
ואז לפתע פרצה הסערה: מינהגו זה
של רילין לטפל בבל שד הניקרה על
דרכו — ולפעמים אפילו קצת רחוק מדרכו
— איננו חדש. הוא עשה זאת במשך
כל הסרטת ״חמסין״ ,לכל החתיכות
בסרט.
אבל בל הזמן נשאה זאת מריה שי;
בשקט, בחיוכה המפורסם. והנה דווקא
עכשיו, בסיום, נשבר לה, כנראה.
השניים ניראו יוצאים למירפסת, וה נוכחים
יכלו לראות בבירור איך שהבעל
האוהב מפליק לאשתו סטירה מצלצלת.
מקורות מסויימים טוענים שמריה גם
החזירה לו, ואילו משקיפים אחרים מכחישים
זאת.
על מה שאין ויכוח, זו העובדה שמייד
אחרי זה פרצה מריה בוכייה החוצה,
ועזבה לבדה את המסיבה.

מריה של

חנוכת הבי ת שד אס׳ ד״ן

דות, נבון? ובכלל, זה לא סוד בעצם
שהפרידה של הלית מבעלה ז׳אק קתמור,
שתוכננה לשבוע נסיון, נמשכת כבר שלושה
חודשים. מה שכן אולי יכול היה להיות
סוד, זה שכשז׳אק ניסה לחזור לאשתו לפני
זמן מה, הוא גילה להפתעתו הרבה שהיא
מתנגדת לכך. המצב הנוכחי, מסתבר, זי
מוצא־חן בעיניה. אני מתכוונת ליענקל׳ה.
טוב, מת יכול היה ז׳אק לעשות בנסיבות
כאלו? מה שכל אחר היה עושה במקומו,
לו רק היו נותנים לו:
הוא ממשיך להתראות, עם אן סוכמאייר.

כמו דאקלין
קנדי

יענקל׳ה

רב־מכר
תמיד אמרתי שהסיפורים הנשלחים
למערכות העיתונים ואינם מתפרסמים
הם כעוגם היפים מכולם.
כתנו של יומון ישראלי העושה בקו-
פנהגן דאג לשלוח חומר צילומי מובחר
מתערובת הטין המוצגת בעירו של האנס
בריסטיאן אנדרסן. התמונות שהתסיסו
את חברי המערכת והגיעו אפילו לחלו-
נות הגבוהים ביותר, הפכו ללהיט.

לפני שלוש שנים שלח העורך את כתבת
קול־ישראל רוני תירוש לראיין איזה
רופא־שיניים בשם ד״ר חיים פרנת.
הדוקטור הזה התמחה ברפואת־שיניים של
ילדים, וגם היה ראש החוג לרפואת־שיניים
לילדים באוניברסיטה בירושלים.
מכל זה הבינה רוני שהיא הולכת לראיין
איש נורא חשוב. הגיעה לכתובת, עלתה
במדרגות, צילצלה בדלת והתכוננה לראיין
את האיש החשוב.
הדלת נפתחת על־ידי איזה בחור צעיר.
״אבא בבית?״ שואלת רוני.
״איזה אבא?״ שואל ד,צוציק.
״הדוקטור,״ עונד, רוני.
״הדוקטור — זה אני,״ עונה הצעיר.
בפראפראזה על דבריו של איש גדול
אחר.
זד, היה לפני שלוש שנים, והשבוע:
התחתנה רויי בת ד,־ 28 עם הדוקטור בן
ד 35 שעדיין נראה צעיר מדי לגילו
ומקצועו. אני לא רוצה להשמיץ, אבל אני
לא יכולה שלא להיזכר שבדיוק ככה נפג־

אסי ואחרונה דיין
אם אתם רוצים לראות את הדירה הסש״
געת ביותר בכל יפו אולי, אתם צריכים
לקפוץ לדירת הגג הלא־נורמלית של אפי

שה עיתונאית אחרת עם בעלה — ז׳אקלין
קנדי.
גברת סרנת היא ג׳ינג׳ית מיניאטורית
נחמדה, שנלוותה בשעתו אל אביה שירד
לאוסטרליה, סירבה להיות יורדת, חזרה
לבדה לישראל, התגייסה לצד,״ל, ונשארה
אחרי כן בארץ. היא הבחורה היחידה, למיטב
ידיעתי, שהיתר, צלמת חרוצה במטוסי
פ״פר. היום היא עובדת בטלוויזיה
בתור עוזרת־הפקה כבומרנג. מובן שלח־תונה
הגיעה גם האבא מאוסטרליה, כך
שהשמחה היתה שלמה.
זהו זה, לעולם אינך יכול לדעת איך
מסתיים ביקור אצל רופא־שיניים.

ואהרונה דיין, שאבא משה

רכש

להם.

ביום ששי חגגו אסי ואחרונה את חנוכת
הבית, ומי שהשתתף בשמחה יכול חית
לראות את כל יפו פרושה לנגד עיניו.
משהו משגע.
מבין עשרות האורחים היו אפילו כמה
פקחים יותר, ואלה נשארו אצל הדיינים
גם אחרי שהמסיבה הסתיימה בשבע בבוקר.
ביניהם היו הגששים, נילי לימון -
בתו של אבא מוקה לימון -ויורם
ל1קו .3הם הצטרפו למארחיהם לארוחת־בוקר
בריאה ואחר־כך יצאו להסתכל. שוב
פעם בנוף.
אבל הפעם רבותי, היה זה נוף שונה.
שכן בבוקר אפשר לראות מדירת־החלומות
את ירושלים, לא פחות ולא יותר.
שווה את הכסף, בחיי.

לא כדאי לראות
לא השוס לראות
אפשר לראות
רצוי לראות
חוסה לראות
תיאטרול הצגה חדשה חג בבא חוגגים
• חג הסנדלרים (הבימה) -הוא
חגם של שניים: אדריאן ווקס, שתכנן תפאורה
נאה ותלבושות צבעוניות וע׳ליזות,
ונועם שריף, מלחין מוסיקת הרקע׳ שכתב
קטעי בארוק הומוריסטיים, המתאימים להפליא
לרוח המחזה. למרבה הצער, אין
זה גם חגם של הצופים בהצגה, המצפים
ובצדק, למשהו יותר מתפאורה יפה ומוסיקת
רקע מוצלחת.
חג הסנדלרים הוא מחזה בן שלוש מאית
ושבעים שנה, שעיקרו: האוירה והחיים בלונדון
דאז. זוהי מהתלה על בן אצילים
מאוהב בבתו של בורגני, הזוכה בידה לאחר
שהוא מתחפש כסנדלר ועובד בבית־מלאכה
של מי שהופך במרוצת הימים ל
ראש־העיר.
אולם לא הדמויות ולא עלילת המחזה הם
שמושכים את תשומת הלב. השפה העסיסית
שבפיהם, המרץ והחיוניות שבהם מעניקים
לחג הסנדלרים את הזכות להיות
מוצג היום כבימים עברו.
אלא שלשם כך יש צורך בצוות שחקנים
היודע כיצד להחיות את כל שלל הטיפוסים
של תומאס דקר, ושחקני הבימה
אינם כאלה. הם מדקלמים את שורותיהם
ברשמיות רבה, בשעה שהברקות מילוליות
צריכות לשטוף בטבעיות, מתנועעים בכבדות
ויחס הכבוד שהם רוחשים לטקסט
הכתוב, כנראה בגלל גילו, אינו מתאים
כלל לכוונותיו של טקסט זה.
משמעות כפולה. המחזה רצוף מטבעות
לשון וניבולי פה, שתורגמו היטב ע״י
דן אלמגור, לכל הוצאת מרצע מן השק
וכל השחלת חוט לחור יש משמעות כפולה,
אולם כפי שנאמרים הדברים על ה־בימה
קשה להבחין בכך (זאת כאשר זו־ 1
כים להבין את דברי השחקנים).
יוצא מן הכלל יחידי הוא יעקב בודו,
בדרן מטבעו, שאינו חש עצמו כבול בחוקי
הקלאסיקה, פורק עול ומתקרב יותר
מכל האחרים לגילום ממשי של דמות.
בידור מוצב בסיני פעם, היו אומרים על להקות־הבידור של
צה״ל שהן מתבדרות יותר מאשר מבדרות.
עברו, חלפו הימים.
שלושה וחצי חודשים׳ 14 — 12 שעות
ביום, הזיעה להקת פיקוד דרום על תוכניתה
החדשה, מוצב בסיני. כאשר נסתיים
בשבוע שעבר מופע־הבכורה, במוצב צה״ל
בסיני, נראה שהמאמץ נתן תוצאות.
לתוכנית, מטרה אחת, ויחידה: לבדר!
היא מצליחה בכך. המערכונים, השירים ו
הריקודים
מדברים ישר אל החבר׳ה, בלשון
של החבר׳ה, על נושאים של החבר׳ה, וברמה
של החבר׳ה.
התוצאה: החבר׳ה — אם לשפוט לפי
הצגות הבכורה — יאהבו אותה.
להצלחה מיוחדת זכה השיר סיירת
שקט (מילים: דליה רביקוביץ, לחן: רפי
בן־משה) המדבר במיוחד ללב החבר׳ה.
בסיירת שקט /
מדליקים בלילזת מנורה חזקה /
בחדר המפקד /
וכל עין באור מבריקה /
ומי שאין לו בערב מה לעשות /
נכנס י(יושב לו /
עד אחרי חצות.
פזמון: בגיורת הצפונית בסיירת שקט /
פני נער צעיר וזה המפקד.
בסיירת שקט /
יוצאים בכל יום שלושה סיורים /
אל ציר,י המוקד /
ובערב רואים אותם חוזרים /
באחד הימים /
בדרכי האש /
בסיירת שקט /
יוצאים לסיור עוד לפני חשכה /
קולנוע סרטים הסופרמרקט המעופף
נמל התעופה (חן, תל-
אביב) .הכל מתרחש בנמל־תעופה אמריקאי
עמו כמו התחנה המרכזית בתל-
אביב. על אחד המסלולים נתקע מטוס בשלג על אותו מסלול צריך מטוס אחד
לנחות נחיתת אונס. במקרה נתגלה בו

^ המחזמר ״שיער״ מגיע לישראל !

1112111 101

מיונה פרנס

חוה לוי

צנחן

האנגלים מתפשטים
הצרפתים -לא
* אטריק גארלנד )32( ,במאי ה-
הצגה בישראל, שהגיע במזצאי־שבת
האחרון, החל כבר בבוקר יום ראשון לבחון
מועמדים להצגה.
מסתבר כי כל החששות בדבר חוסר
היענות להשתתפות במחזמר המסתיים בעירום
— הוכחו כמופרכים. למבחנים הגיעו
מיטב זמרי ואמני הבמה הישראליים.
האם חייבים יהיו להופיע בעירום בסוף־
ההצגה? התעניינו מודאגים.
השיב לכך מ״קל הרסט, המפיק האנגלי:
״איש לא חייב לעשות שום דבר. מי שרוצת
מתפשט מי שלא רוצה נשאר לבוש.
הצוות שיגיע מלונדון חי את ההצגה כבר
חודשים רבים, ולגבי דידו סצינת־העירוס ב־

מיכל פרס
סוף היא חלק בלתי נפרד מההצגה. בהצגה
בלונדון מתפשטים כמעט כולם. בפ-אריז
דווקא, הנחשבת לחופשית יותר — הרבה
פחות. בכלל, ההצגה הצרפתית קפואה הרבה
יותר. אני לא יודע מה קרה לצרפתים
האלה. הם איבדו את יסוד החיים שלהם.׳׳

עשיית השמועות פרחה. תחי־
| 1לה דובר על איסורי הצנזורה. לאחר
מכן הודלפו שמועות בדבר סירובם של
מם יקים שונים להעלות את ההצגה בישראל.
אחר־כך נלחשו אף דברים גרועים,
ואחרי כה הרבה לחישות, נוכל לראות בקרוב
את שיער, המחזמר שעורר את הרעש.

שרגא פרידמן ס״חג הסנדלרים״.

כשהחול מרטט /
וחוזרים דק אחרי חשכה /
ואת המתים בדרכי העפר /
שומרים בליבם מכל משמר.

וחתיכה במיני

דני בן־ישראל

^ ישראלים כנראה סובלים מעורף
| | ביסוד חיים. מחוץ לאולס־החזרות מתגודדים
רבים מהם. חתיכות לצד זמרים
ידועים. חיילים לצד נערות תמימות מראה.
כולם רוצים להיבחן.
על הבמה עולה צעיר כבן , 18 המביט
נבוך סביבו ומתחיל לשיר את הנביא יחזקאל•
הכוונות טובות — אבל התוצאה!
אהוד מנור מסתיר ראשו בין ידיו והבמאי
האנגלי מנסה לשמור על קור רוחו. למה
השירים הישראליים ארוכים כל־כך? הוא
שואל את ורדימון. הנביא יחזקאל הגיע
אל המנוחה ואל הנחלה. גם הבוחנים.
הבאה בתור: צעירה אמריקנית חיננית
בשם מירנה, המכסה במעיל מקסי את
רגליה החטובות העטורות במיני, מהגוף

חדר הלבשה כמעוז בסיני
פסיכופאת הרוצה לפוצץ את המטוס כדי
שאשתו תזכה בדמי הבטוח. במקרה מודיעה
הדיילת לטייס, כמה דקות לפני ההמראה
כי היא נושאת בקרבה ״נוסע
סמוי״ ואין לה כל ספק מי הוא אביו. ו

במקרה טייס זה הוא גיסו של מנהל
נמל־התעופה.
ורק במקרה, כמובן, דורשת אשתו של
זה, גט, דוקא באותו יום. וזה, עוד לא
הכל. במקרה ישנה גם אשה חוקית ל־

להקת פיקוד דרום בהופעה
השברירי בוקע להפתעת הכל קול אדיר.
היא מתנועעת כחתול על הבמה. מנור
וגארלנד מחליפים מבטים. בא בחשבון.
מגיע צנחן. מזנק על הבמה כשהוא מוותר
על המדרגות. מה אתה רוצה לשיר?
יש לי שיר קל. השרירים מתנפחים ומתחת

כמעוז -י. י י

טייס, ואהובה לא חוקית למנהל. סופרמרקט
של בעיות? אין ספק. אבל זהו סופרמרקט
מסודר בצורה מיקצועית מאוד.
ארתור היילי, מחבר מנוסה של רבי־מכר
(המלון) ,מתורגם לבד ביעילות על־ידי
ג׳ורג׳ סיטון. מתח יש בשפע, ואם הוא
נרפה לרגע הרי זה תירוץ מתאים לבדיחה,
כמו למשל: בשעת היסטריה כללית
במטוס מציעה הלן הייס (זקנה מומחית
להתגנבות למטוסים) לגימת קוניאק לנזירה.
זו חוטפת את הבקבוק ומרוקנת
אותו.
ברט לאנקסטר (מנהל הנמל) ,דין מרטין
(הטייס) ג׳ורג׳ קנדי (מנהל צוות ההצלה)
כולם טיפוסים קולנועיים משכנעים ומנוסים,
וכל אחד יכול לסמוך עליהם שבנוכחותם
ייגמר הכל טוב יפה וחלק.

הבוגר
ו הבוגרת
היה שלום, קולומבוס (אלנ-

קטע מהצגת ״שיער״ כסאן־פרנציפקו

הבמאי פאטריק גארלנד והפיזמונאי אהוד מנור כשעת המיבחנים

לכנפי הצניחה בוקע ברקע באריטון אדיר.
השיר הקל מתגלה כאריה אופראית.
בישראל יועלה המחזמר שיער בהפקה
בינלאומית, כשהמפיק הישראלי הוא אור־גד
ורדימון 30 בעל בתי־הקולנוע אלנבי ו־וז׳אן
לאריס, מפיקי ההצגה בלונדון, פאריס
ואמסטרדאם.
לישראל יגיעו גס עשרה שחקנים שהשתתפו
בהצגת שיער בלונדון וניו־יורק,
ביניהם גם כל השחקנים הכושים שבהצגה.
אליהם יצטרפו שלושה נגנים המהווים את
חלק האוד של התזמורת.
אומר על כן ורדימון :״כדי לשמור על
כל אלה, החלטנו שההצגה תועלה בארץ
במלוא היקפה, כפי שהועלתה בחוץ־לארץ.
פירושו של דבר לפגבינו הוא הוצאות הפקה
והוצאות שוטפות גבוהות מהמקובל. למרות
זאת יועלה המחזה כמות שהוא, פרט
למקום אחד. הצוות. הבינלאומי נבחר אף
הוא על מנת לשוות להצגה ככל האפשר
את צביונה המקורי. המחזה יועלה באולם
קולנוע אואזיס ברמת־גן, שיותאם לצרכי
התאורה ואביזרי הקול המיוחדים להצגה,
שהם יגיעו אף הם מלונדון.״
עתה נותר רק לראות כיצד. יגיע הקהל
מישראל.

בי, תל־אביב) — הבוגר הוכיח מעבר לכל
ספק שכדאי להציג את הבורגנות האמרי-
קאית האמידה באור מלגלג שישא חן בעיני
צאצאיה, מבלי לפגוע יתר על המידה
בנלעגים עצמם.
היה שלום, קולומבוס מראה שכוחו הקום־
תי של הנושא עודנו במותניו. התסריט, המבוסם
על סיפור של פילים רות (מועקתו
של פורטנוי) ,מתאר עלילת אהבה בץ
צעיר, בוגר אוניברסיטה שאינו יכול להשלים
עם היטמעות במעמד הבורגני, לבין
צעירה מפונקת, בת להורים עשירים
שסיפקו לה תמיד את כל רצונותיה. הסיפור
צריך בעצם להוכיח שהשקפת החיים
הבורגנית היא צרת אופק ומגבילה
אינטלקטואל צעיר, המנסה לחרוג ממנה.
סרטו של לארי סירס (תקרית בניו־יורק)
הוא פסקני פחות, כשההורים מעוררים לעיתים
הרבה יותר אהדה מצאצאיהם. בסרט
זה, השתמש פירם (בנו של הזמר היהודי
יאן פירט) במרבית התכסיסים של
הקולנוע המודרני, בעריכה בלתי שיגר־תית,
בסצינה פסיכודלית ובצילומים רומנטיים,
של הזוג הצעיר, המזכירים יתר על
המידה את אלוירה מאדיגן.
תקליטים חדשן בתקליטיה
סן־רמו ( 70 התקליט חיפה) כפטריות
אחרי הגשם — הדפסות ישראליות של
פזמוני הפסטיבל המקצועי ביותר מסוגו.
(המשך בעמוד )28

הדר הזן

עלמח להוזלע על פתוחת

(המשן מעמוד )26
בתקליט זה כלולות שתי הגירסאות המקוריות
של השיר המצחיק שזכה במקום
הראשון — מפי אדריאנו צ׳לנטאנו ומפי
אשתו, ותיבת נח מפי איור, זאניקי }המקור
של סרג׳יו אנדריגו מופיע על תקליט
קטן אחר) .תקליט זה הוא מוצלח מאד
מבחינה מוסיקלית וירוד מאד מבחינה
טכנית. כמה קטעים צורמים את האוזן.
סן־רמו ( 70 פולידור) מעלתו היחידה
של אוסף זה הוא בובי סולו בשיר בלוז
רומנטי. לכל אחד מן הקטעים האחרים
בתקליט אפשר למצוא בצוע מוצלח יותר.
הרמה הטכנית גבוהה.
כר היוני ם-יפ ה ירקתי(סי.בי.אס).
— קשה לדעת למי נועד תקליט ז אם
למעריציה של יפה מימים עברו הכונה,
הרי השירים הרומנטיים כאן, אף כי אינם
נופלים מן הרפרטואר הקודם שלה, אינם
מזכירים מאומה ונשמעים מיושנים. אם
לצעירים אוהבי קצב פונה התקליט, הרי
הדרך מכאן ועד לקצב של ממש עוד ארוכה.
בשני פזמונים מתוך התריסר בתקליט
נוצר מיזוג מוצלח בין החומר והמבצעת:
רחל של הכנרת ואדם על אי בודד לפי
מוסיקה של תיאודוראקיס.

תערוכות

רוסו

חדש בגלריות
יוסף הלוי (גלריה מבט, תל־אביב)
.מעבר חד מהציורים החצי־פיגור־טיביים
הקודמים שלו לבדים גדולים של
מופשט קר, מעובד בדייקנות. התמונות
בנויות במבנה גיאומטרי של צורה החוזרת
על עצמה מספר פעמים או קומפוזיציה
של אלמנטים שונים המצויירים במהופך
זה לזה. כדי לשבור את המבנה הפשטני
של הריתמוס וליצור מתח צורני מצוירים
הבדים בשיטת פלוס ומינוס, כשצורות אחדות
מתוך סידרה עשויים בצבעוניות הפוכה
מהשאר או מתמזגים לחלוטין בצורות
שלידן. הצבעוניות היא של צבעי־אדמה:
אפור־חום־ירוק זית, ומכולם על סולם־
הצבעים המוכר של הצייר. חידוש נעים:
מוסיקת רקע סולידית.
ישראל פלדי (גלריה בינם,
תל-אביב) .הוא שריד אחרון מהגח־ארדיה של
פריז שלאחר מלחמת העולם השנייה.
חואן מירו הישראלי, שמושפע מהאופי
טימיות, מהשמש, מהים, ומטוב הלב של

זכהוג׳ גן 0ה ! ח ג5

ס ריגי ם

רוסו \ ו ו 1( 10 מזכירה ללא משכורת !

סלון רחל לכלה

ציור של ישראל פלדי

1 8 X 8 1 8 £1מ 8 8 5א $ 8 1 0

אנשי הים־התיכון. אוירה של גן־עדן תמים,
של חיות שיצאו מספרי ילדים ושל ליצנים
ודחלילים עשויים מקש ומבלונים שצוירו
עליהם מסכות מפחידות כוי ללפחיד ילדים
רעים. בדומה לציורי תקופת ימי־הביניים
גם בתערוכה זו מפוזרים האלמנטים השונים
ללא פרספקטיבה, ללא פרופורציה אחידה,
וללא צללים הנותנים את התלת־מימדיות.
על רקע של צבעים שונים המעבדים במעברים
רכים זרוקות חיות דמיוניות, פרחים,
כוכבים, ודמויות שונות עשויות בקולאז׳
של תחרה, כפתורים ושרשרות צבעוניות.
אחד מהציירים הבודדים שהצליחו למזג
את האורנמנטיקה המזרחית עם התרבות
המערבית.
** כתיה עוזיאל (גלריה צ׳נזרינסקי,
תל־אביב) .הרבה שעונים וחפצים מכל הבא
ליד, מושקעים בתוך לוחות זכוכית
צבעוניים, שלא עוברים את גבול הדקורציה
למען הפרולטריון.

ועונה לטלפון 24 שעות ביממה

הסלון המיוחד לבלות

* מכשירי האזנה
* מגכירי טלפון
* התקנת מיקרופונים
והקלטות

שמלות חופה במבחר גדול

כמוכן המזכירה האוטומטית.
וכן אנו מספקים:

הנחה מיוחדת לחיילות
הסלון פתוח מ־ 8—1ומ״4—7

רדיו דוקטור, רח׳ שלום־עליכם ,18
תל־אביב, טלפון .244118

תל־אביב, שדרות הר־ציון 10
ת ם נו י קיגלת תשבונך,
פרע נא
אותו בחקדם.

מול תחנת בת־ים, חולון
<1.,לו 10 1131-21011 81׳ז\/1ו.ו 61-7ז

טלפון 1 3 7 3

? 110116 6 2

מחלקה מיו חדת להלבשת הכלה ( ת סרו קו ת, אפור וכו״)

את האופנה המתחדשו

״טאבולה ואזה־״״
ש עה שהגברים המבולבלים תו•
הים עדיין מה יביא להם הקיץ
המרובע איננו אלא ניסוי מלמלה למחשוף.

הקרוב בתחום אופנה הנשים — מציעים
המעצבים גוון אופנתי ישן״חדש. כן,
אופנת המערב הפרוע קמה לתחייה :
האמת היא שזה היה די צפוי, תוך
כדי התהליך הכללי, השוטף אותנו, של
שיבה לימי ואופנות העבר, כולל המאק-
סי ובדי־המלמלה — היה זה רק סביר
שמישהו ייזכר באופנת המערב־הפרוע.
ואכן מישהו נזכר — ועתה נוכל כולנו
להיזכר בימים בהם גבר היה גבר
ואשה היתה אשה.
קלאודיה קארדינלה, נשיית להפליא
בכל לבוש שהוא, יצאה לעיר המערב-
הפרוע שבאופלני ״צ׳ינה״צ׳יטה״ שליד
•ומא ובמערב הפרוע של עולם הקול־וע,
ההייתה, בחיוך ובמחשוף רחבים,
נת העבר הנוטטאלגי.

ו 1ה שמלה לבנה זו ניתן לה־
1 1 1 / 1 1 ^ 11 שיג כיום — עדיין לא ב־ארץ,
אלא בחנות האופנה העילית ברומא,

ןךןןן ׳ י קלאוזיה והסוס צועדים מאוששים בחזה זקוף, כשקלאודיה המיליונרית,
מפגינה מערכת שימלת־מידי, חגורת־ענק ומגפיים. היא הסכימה לדגמן ב״

חיוך רחב ובמחשן ף נדיב את העבר המפואר, מעורר הנוסטאלגיה — למען הבידור בלבד.

חזייה ללא חזייה״״״;
לשמש

כחולצה, עם או בלי חזייה.

אשם?
דעי שלא תמיד את היא האשמה.
אם את פריג׳ידית במיטה
מחקרים חדישים גילו בי אחוז עצום של נשים אינן נהנות מחיי•
המין שלהן, והיחידות שיודעות על כף -אלו הן עצמן. כמיקרים רכים
מספור, אפילו הבעל אינו יודע דבר, פי האשה, החשה עצמה אשמה,
מעמידה פנים כאילו היא נהנית.
מחקרים אלה גם גילו, שרגש האשמה של האשח, כמיקרים אלה,

הוא כלתי מוצדק. בחלק ניכר ממיקרי הפריג׳ידיות שנבדקו, נתגלה
בי מקור הקדה במיטה אינו באשה -אלא בחופר־התאמה חדדי.
ביצד תדעי אם אבן קיימת אי־התאמה מינית כינו לבין בן־זוגך?
מה המצב אצלך? האם אופפים אדי־קרח את חדר־המיטות שלבם?
בדי לאפשר לד לגלות זאת, הכין צוות פסיכולוגים את המישאל הבא.
עני עליו, סמני את תשובותייך על דף נפרד, ואחר תני לכן־זוגד לענות.
האם את מנסה מדי פעם
. 1לשוחח עימו על נושאים
קשים לשיחה?

המינלצות טלי
עכשיו כשפורים כבר עבר, ואני לא יכולה
לקלקל את השמחה, אני רוצה להשמיץ.
אני לא יודעת אס שמתם לב, אבל למבוגרים,
השנה, אגדת תל־חי כבר לא הי־תה
מספיק טובה. דווקא כשמלאו חמישים

0 0 1 1

שנה לעניין, התמלאו פתאום העיתונים בכל
מיני סיפורים משונים שהשאירו לי טעם
מר בפה. מישהו אפילו עשה לי השוואות
בין גבורת תל־חי לגבורת חיילי צה״ל היום,
מי מהם יותר גיב־ור.
לעומת הציניות — איזה ציניות? טיפשות
— של ו׳ומבוגריס. גרם לי הדור הצעיר
רוב נחת. הוא סירב להרשות למבוגרים
לנפץ את האגדה הנהדרת.
מרד־הנעורים בא לביטוי אחרי תוכנית
הטלוויזיה בערב החג, שבה ראיינו את חבריו
של טרומפלדור על רקע הריסזת תל־חי
והאריה השואג. שאלותיו החקרניות ו־החטטניות
של המראיין נועדו כולן למטרה
אחת: לגלות עד כמה בדיוק נכונים כל
פרטי אגדת תל־חי. כאילו זה מעניין את
מישהו.
רון׳ ודנת, הצעירות, לא שמו לב לזה:
הן נפעמו מהעובדה שהנה לנגד עיניהן,
חיים ומדברים .,הגיבורים מהאגדה — גיבורים
אמיתיים .״כמה שהם זקנים,״ התפעלה
רוני .״אמא, אלה באמת החברים של יוסף

טרומפלדור הגיבור?״ חזרה דנה ושאלה
משתוממת. הן שכחו אפילו לצחוק מהופעתם
הפאתטית של הישישים הנהדרים.
אריק בן ה־ 3ז פלוס היה בוחן יזתר:
״אבא, אתה יודע, זח נדמה כאילו המראיין

״אז כל פעם כשהילד שגמר לקרוא, גמר
לקרוא,״ סיפרה דנה .״אז הילד שאחריו
לא התחיל תיכף. אז המורה שאלה מה זה
איתנו היום שאנחנו חולמים, אז רוננה
אמרה -שזה בגלל שהיא חשבה באמצע על
יוסף טרומפלדור הגיבור ועל הסיפור שה׳

א. שאלות הקשורות ביחסיכם ה
מיניים.

שאלת מניעת־הריון ומחלוודמין .
ג. התנהגות הקשורה ביחסי־מין

מיוחדים.

שיעור הקודם אז המורה בכלל לא כעסה

* 4את פותחת את דלת האגד
כטיה, ומוצאת כתוכו את
כן־זוגך עירום.

לא מאמין להם כל־כן,״ הגיב בדממה שהשתררה
אחרי התוכנית.
״נכון — והוא היחידי שמפסיד מזה,״
השיב בעלי .״אני מאמין״
״גס אני,״ השים הבן באמונה שלמה.

א. את מבקשת סליחה וסוגרת את
הדלת בחזרה.
ב. אומרת משהו סתמי, כאילו דרך
אגב, ונמנעת מלהסתכל בגופו

העירום.
ג. מבקשת שיפסיק להסתובב עירום

כשהדלת לא נעולה.

גם דנת האמינה. שאבתי נחת ממחברת
העברית שלה, שם הופיעו, בעקבות שאלות
המורח, שלוש התשובות הבאות:
. 1הישוב תל־חי שוכן בהרי הגליל.
.2סרומפלדור אמר טוב למות בעד ארצנו.
.3לזכר הגיבורים הקימו מצבת זיכרון
אריה שואג.
זהו. שלוש עובדות קבועודז במסמרות —
בלי סימני שאלה, בלי פקפוק. כמו שהישוב
תליתי שוכן בהרי הגליל, כך אמר
טרומפלדור טוב למות.
הסיפור בכיתה הרשים אותם כל כך שבשעה
הבאה שמה המורה לב שמשהו לא
בסדר. הם שיחקו במשחק הנקודה — כל
ילד קורא משפט, וכשהוא מגיע לנקודה,
הילד שעל־ידו צריך תיכף להמשיך לקרוא.

את יושבת בבית־קפה, ושוב
מעת זוג בשולחן הסמוך
מנתח כעניין רב את חוויותיו
כמיטה,

א. את עוברת לשולחן אחר, כי לא
נעים לך להקשיב לשיחה כזו .
ב. את מספרת אחר־כך כי שיחות

כאלו גורמות לך גועל.
ג. את מקנאה באותו זוג היכול לשוחח
בחופשיות ובכנות כזו על

נושא כזה.

1111־ 0האשה
*§ בהיותך במצג אינט-,מי ב•
** מיטה, את חושבת:

ג. לדעתך כדאי להפסיק את הידידות
עם זוג כזה.

א. התשוקה המינית הזאת מגעילה

אותי.
ב. צריכים לסייד כבר את הדירה .
ג. כל העניין המיני הזה מיותר

לגמרי.

4יש לך אתהעקרונדת הב־אים
בענייני-מין -

^ זוג ידידים טובים שלכם
. 3מספר לבם שהם ראו את
ילדיהם במישהי, מיני.
א. את חושבת שהילדים מופרעים .
ב. את ממליצה לידידיך להעניש את

הילדים.

א. לדעתך המין טוב רק למטרות
ילודה.
ב. זו חובה המוטלת עלייך.
ג. זהו אמצעי לקירבה וקשר עם בן־
זוגו•

א. את מרגישה לא נוח ורוצה לעזוב
את האולם.
כ. את מודאגת שבן־זוגך עלול להתרגש
מהקטעים הארוטיים וירצה
לשכב עימך אחרי הסרט.

ג. את נדהמת ונבוכה לראות שצופים
נהנים ונלהבים מקטעים המביכים
אותך.

ב. את נענית לבקשתו, אך נשארת
סבילה.
ג. את מתנגדת בתוקף.

* 1כן־זוגך מעדיך תנוחות מיס
• ניות מיוחדות, שאת אישית
אינך משתוקקת אליהם.

את הולכת עם בן־זוגך ל
¥סרט. האמנת שזה פרט־מתח,
אך גילית שזהו סרט מלא
קטעים מפורטים על חדר־־המיטות.

א. את נוהגת במיטה כאילו יש לך
עניין בהן ומשתפת עימו פעולה .

עניתם — כל אחד לחוד — על ה-
מישאל! השוו את התוצאות. אם אין
ביניכם השכמה לגבי 15 או יותר מה תשובות
— קיימת ביניכם אי״חתאמה
מינית. אתם זקוקים — ודחוף — לשיחה
גלויית־לב, שבעיקבותיה מן הסתם
תחליטו להיעזר ברופא סקסולוג, או
פסיכיאטר. אולם לא חשוב מ ה תחליטו

חעיקר שתכירו בכך כי אתם ניצבים
בפני בעיית.
אפיהומו בכד
מבהז
£י 1 0

ג״אל על״

אנו ממשיכים במסורת פסח ומעניקים עם פל קנית בקבוק
ברנדי שלנו גלוית השתתפות בהגרלת הפרסים הגדולה:

״ טי סו ת ללונדוו&וחזרה

מ ערכ ת כלי כסף 120ח ל קי ם

שעוני ״סיסדסידרל״

(כולל מסים)

החידוש המהפכני של פיברגלס ופלדה
(של ״מיילקס״)

מערכות ״ מסבח כיד המלך
(של ״מיילקס״)

50טרנזיסטורים
100 פרסי ת נ חו מי ם: כדי ״מצדה׳
ההגרלה בל״ג בעומר ( )24.5.70 בנוכחות הנהלת החברה, עורך־דין ופרסום אריאלי

דרשו,את הגלויות והשתתפו במבצע.
כל המרבהלש לו ח ג לויו ת — מרבה סי כ ויי ולז כו ת

ב וידמו-תנובה

כוכב חדש שנתגלה בלההת חיל-התותחנים
בימים אלה הלהקה כבר מופיעה ותקליט
מפגיז את מיצעדי הפיזמונים :
מאריך־נגן שלה יצא לשוק. בתקליט זה יש
כבר ברור שסינזרלה תעשה לרומן שרון
מה שעשו ערי הגדה ליגאל בשן. הפיזמון
סינדרלה, הכלול בתוכניתה החדשה של להקת
חיל־התותחנים והמושר בפי סולנה, רומן
שרון, מתקדם בצעדי ענק לעבר צמרת
מיצעד הפיזמונים העברי. ולכל מי שתמה
ושאל מיהו רומן שרון זה — הרי התשובה:
הוא
בסך הכל בן ,19 והוא נולד למשפחת
אמנים. אביו היה קוסם בקירקס ורשה
הפולני, ומשעלה ארצה לפני כ־ 14 שנה,
החל לשתף את בנו רומן בהופעותיו .״אני
מופיע על הבמה כבר מגיל ,8״ מספר רומן,
״בגיל קצת יותר מאוחר התחלתי ללמוד
מוסיקה, והחלטתי לנסוש את העסקים של
אבי.״ באותה תקופה החלו לצמוח בארץ
להקות־הקצב הראשונות, ורומן הצטרף כסולן
לאחת הלהקות. במשך כארבע שנים
נדד מלהקה ללהקה ובמשך תקופה קצרה,
בגיל , 16 הופיע אף לבד .״פעם, כשהופעתי
בחתונה,״ נזכר רומן ,״ניגש אלי אדם שהציג
את עצמו כבעל חברת התקליטים
מקולית, והחתים אותי במקום על חוזה
הקלטות. הוא היה האיש שבעצם גילה אותי,
ושבוע אחרי כן נכנסתי לאולפן וד,קלטתי
ארבעה פיזמונים שיצאו לשוק על גבי
תקליט קטן.״

לרומן חמישה קטעי סולו, ששניים מהם
כבר הפכו ללהיטים. לפני כחודשיים הגיע
פיזמונו נעימת בוקר למקום החמישי במיצ־עד,
ועתה מאיימת סינדרלה לכבוש את המקום
הראשון. רומן מסוחרר קצת מההצלחה
הפתאומית שירדה עליו, והוא התחיל
לעבוד גם מחוץ למיסגרת הלהקה בהופעות
ובהקלטות.
האם העובדה שהקאריירה הצעירה שלו

התקליט לא הלך כל כך טוב, ורומן החליט
להמשיך להופיע עם להקות קצב שונות,
וזאת עשה עד שהתגייס לצבא, לפני
כשנה. באותו זמן בדיוק הקימו את להקת
חיל־התותחנים, ורומן היה אחד הראשונים
שנתקבל אליה.

ג״מס בונד למצעד הפו מחים
חובבי קצב היכונו: לקראת חג־העצ-
מאות יגיעו אלינו מממלכות הקצב ה מערביות
להקת ״ים, יזע ודמעות״ (ש-
שכרה כ־ 000,2$דולאר להופעה) ,״הט-
רמלוס״ ,הזמר האיטלקי גובי סולו
ו ל א טעיתם — הזמרת אסתר

עופרים

ג׳ורג, לאזכבי

מה גורם לשחקני קולנוע מפורסמים
ליהפך לזמרי פופ 1למיצעד הפיז-
מונים פתרונים. על־כל-פנים, שחקו הקולנוע
רוק האלסון התקנא בעמיתו
לי מארווין שכבש את צמרת המיצעד
הבריטי בפיזמון ״כוכב נודד״ .השבוע
הוציא האדסון לשוק הבריטי תקליטון
שעליו פיזמון מערבוני, הנקרא ״חלף עם
הבוקרים״ .גם מיודענו ג׳יימס בונד עומד
להתמודד עם מיצעד הפיזמונים. לאחר
שהודיע 007 האחרון, ג׳ורג׳ לא-
זנבי, כי לא יופיע יותר בסרטים, גידל
את שערו וצימח זקן פרא, נכנס לאולפן
הקלטות והקליט פיזמון בשם ״בונד
בחוץ״ .אילו היה יאו פלמינג רואה
יה 1
את תמונת הפירסומת שעשה לאזנבי
בונד לפיזמון, היה בוודאי מתהפך
קברו. כי לאזנבי הצטלם בחדר אמבטיה
כשהוא עירום לחלוטין, ורק גיטרה מכסה
את מערומיו
מתקבל מאוד על הדעת כי בעיניה של
להקת ״האריות״ לא מצא חן ש״עוזי
והסגנונות״ תפסו מונופול על מיצעד
הפיזמונים הלועזי שלנו, והם הקליטו
פיזמון חדש במטרה לחזור למיצעד. שם
הפיזמון ״הפנטום האדום״ והוא נכתב
(באנגלית) ,הולחן ועובד בידי חברי הלהקה

בהתקפה קשה ויוצאת דופן בחריפותה
על מוסיקת המחתרת יצא החיפושית
ג׳ורג׳ האריסון :״כל המונח מוסי•
קת-מחתרת הוא שטות גדולה, יש מוסיקה
מתקדמת, במובן זה שהמוסיקה איננה
חוזרת על עצמה אף פעם. להקה
חדשה הקוראת לעצמה להקת מחתרת
מנסה להסתיר את חוסר כשרונה המוסיקלי
מאחורי מונח זה, וכששואלים
את חבריה מה הם השטויות שהם מנגנים
הם עונים: מה אתם מבינים — זו
מוסיקת מחתרת. מעניין שדווקא הלהקות
המתקדמות כמו ״ג׳טרו טול״ ו״לד
צפלין״ לא מכנות עצמן בשם לחקות
מחתרת, כי לפי קנה-מידה זה גם ״החיפושיות״
חיו צריכות לקרוא לעצמן להקת
מחתרת, וזה כבר באמת היה נשמע
כבדיחה

דומה בדיוק לתחילת דרכם של אבי טולדאנו
ויגאל בשן, איננה מפריעה לרומן? על כך
הוא משיב :״האמת היא שרבים באים אלי
וטוענים שאני מחקה גם את אבי וגם את
יגאל, הן בקולי והן בדרכי אל ההצלחה.
אבל צריך להביא בחשבון שכל הזמרים הקיימים
היום בארץ החלו את דרכם בלהקה
.צבאית. במה שנוגע לקול, נכון שיש לי
גוון־קול קצת דומה לזה של יגאל בשן, ואם
אני רוצה, אני יכול אפילו לחקות אותו ב
המרמלדה

רומן
שרון
דיוק. אבל ברור שאין לי כל נטיה לחקות
אותו ואת הצלחתו, ואני נותן לדברים ל.׳
התפתח
מאליהם״.

נ מר ח ת

מעטות הן הלהקות המצליחות לכבוש
את המקום הראשון במצעד הפזמונים פעמיים
ברציפות, ומעטות עוד יותר הלהקות
העושות זאת בפזמוניהן הראשונים. על אתגר
זה הצליחה להתגבר להקת ר,מרמלדה,
אשר ללא רעש ופרסומת קנתה לעצמה במשך
השנה האחרונה מעמר של להקת צמרת
בבריטניה•
להקת הסרמלדה היא למעשה לחקה ותי־

שוב

אבירים הגאים״ .כאשר ב־ 1967 זכינו בכל
התארים האפשריים בסקוטלנד, וכל פזמון
שלנו נכנס ישר למקום הראשון במצעד הפזמונים
שם, החלטנו לחפש שרות פעולה
חדשים. בתחילת 1968 הגענו ללונדון והחלטנו
לשנות את שם הלהקה וסגנונה.
הצגנו את עצמנו כלהקת ד,מרמלדה, וב״
אמתחתנו היה פזמון בשם אינני יכול להפסיק
עתה• הפזמון נחל כשלון חרוץ ו־

להמת ״המרמלדה״
קה מאד. מספר מנהיג הלהקה הסולן דין
פורר :״בסקוטלנד, ארץ מולדתנו, מכירים
אותנו כבר 7שנים. משנת 1963 ועד סוף
שנת 1967 הקלטנו והופענו ביחד רק בסקוטלנד
והיינו מוכרים בשם ״להקת ה־

היינו מיואשים לגמרי שכן הסתובבנו בלונדון
כחצי שנח מחוסרי עבורה.״
למרן ום הראשון. ההזדמנות הגדולה
ניתנה ללהקת ד,מרמלדה כאשר מנהלי חברת
סי.בי.אס. בלונדון החתימו יאותה על חוזה

הקלטות. הפזמון הראשון שהוציאו לשוק
היה דברים אהובים והוא הצליח לטפס עד
למקום התשיעי במצעד הפזמונים הבריטי.
מיד לאחר מכן ירדת ההצלחה על ה־מרמלדה
כמנת ברק. החיפושיות הוציאו את
האלבום הכפול שלהם, וכרגיל במקרים כאלה,
החל מרוץ בין להקות־קצב חדשות,
מי מהן תצליח להקליט ולהוציא לשוק
ראשונה פזמון מהתקליט.
מספר דין פורד :״ערכנו הופעה ב־בידמינגהם
כאשר הגיע מנהל ההפקות של
סי.בי.א .0והודיע לנו שלמחרת בבוקר יוצא
תקליט חדש של החיפושיות לשוק.
התחיל מרוץ נגד הזמן. השעה היתה שתיים
אחר חצות נאשר טילפנתי ללונדון ובקשתי
.שיכינו לנו אולפן הקלטות במהירות. שכרנו
מטוס מיוחד וטסנו כולנו ללונדון. בדרן
שמענו את התקליט שהובא על ידי
המנהל, והבחירה נפלה על הפזמון אוב־לה
די, אוב־לה־דה. הגענו לאולפן בשעה 4ועד
שעה 1בבוקר גמרנו להקליט את הפזמון.
הלכנו לישון עייפים וסחוטים, ולעת ערב
כשקמנו, כבר היו עותקים ראשונים של התקליט
בחנויות״.
עוד באותו יום החל התקליט לתמכר בכמויות
עצומות, וכעבור שבוע הגיע למקום
הראשון במצעד הפזמונים. יותר מאוחר
התברר שעוד שתי להקות הקליטו את
הפזמון והוציאו אותו לשוק אך מסתבר
שאחרו את הרכבת.
כיוס להקת המדמלדה איננה עוד סתם
להקת. היא נחשבת ללהקת צמרת שיש
להתייחס אליה בכבוד ובהערצה. סולן הלהקה
דין פודד קנה לעצמו את הזכות
להיות מנהיג להקת הקצב הנערץ ביותר
ע״י בנות הטיפשעשרה, וזאת ביחוד לאחר
שאלילי הטיפשעשרה הקודמים, סטיב אלים
מלהקת פרשת האהבה ואנדי פיירוודאר —
לו מלהקת פינת האמן פרשו מלהקותיהס.
בינתיים מצליח הפזמון השתקפויות חיי בכל
רחבי העולם, וגם בישראל הוא מאיים
לכבוש את המקום הראשון במצעד הפזמונים
מידיה של וונוס.

יש ל׳ הפתעה
בשבילו יקירתי

מצעד הפזמונים של

העוב היה
מבוסס על מכירת תקליטים בשבוע שבין
.3.4.70 — 29.3.70
המספרים בסוגריים מציינים את מקומם
של התקליטים בשבוע שעבר.

תקליטונים
)1( )1ונו ס — כחול מזעזע
(אי.אם,איי).

)2( )2להקה נודדת

-תחיית

קרידנם קלירווטר (סי.בי.אם).

)4> )3השתקפויות חיי -

המרמלדה (פאקס)

)3( )4שלום קאנדי היפה -

ז׳אן פראנסואה מישל (התקליט חיפה)

)7( )5צלצול פעמונים -הארצ׳יס
( א ר. סי. איי) .

)6> )6נה, נה, היי היי, נשקי־הו
לשלום — קיטור (פונודור)
)5( )7אני נכר — שיקאגו
(סי.בי.אם).

הפ תעה נעי מ ה הי א לקבל
טלריזיה. בייחוד כשזו טל־ויזי
ת שאוב־לורנץ! מקלט
ה ט לויזי ההטובבעולם ,
במבחר של 7דגמי ם חד שים
, 1970ה מיוצרי ם על־ידי
הקונצרן הבין ל או מי!.׳.ז.!.
א ח ריו ת של 7שנים ל ה ספ
ק ת חלפים.

)10( )8בלוז קוסמי — ג׳אניס

ג׳ופלין (סי.בי.אס).

9חוזת לד כרה — אושיק
לוי (הד ארצי)

10 גשר על מים פוערים -

סיימון וגרפונקל (סי.בי.אס).

מאריכי נגן

)2( )1לד צפלין

לד צפלין(אר.סי.איי).

— 10/23 )2( )2חוזה פלסיאנו
(אר.סי.איי).

3ישתות דמו -האבנים

המתגלגלות (פאקס)

)7( )4פסטיבל סאן רמו - 1970
(סי.בי.אס).

)4( )5ווילי והילדים העניים

תחיית קרינדנס קלירווטר (סי.בי.אם).

)6( )6דרך אכי —

החיפושיות
(אי.אם.איי).

)5( )7פתי — אריק איינשטיין
(פונודור)
8היי ג׳וד — החיפושיות
(אי.אס.איי).

)9( )9ג׳יימם בדאון במועדון
אפולו
)10( )10 מיטב להיטי אבי
טולדאנו — (אי.אם.איי).
— ג׳יימס בדאון (פולידור)

מזכירה גם
עוזרת בבית י
ועונה לטלפון 24 שעות ביממה

כמובן המזכירה האוטומטית.
וכן אנו מספקים:

* מכשירי האזנה
* מגבירי טלפון
* התקנת מיקרופונים והקלטות רדיו דוקטור, רח׳ שלום־עליכם ,18
תל-אביב, טלפון .244118

שי לבעלה: לביים
סרט ישראלי

המדריר

ו״ט ריילין, בעלת הצעיר
של מריה של, המביים
של הסרט חמסין, מוביל את אחת
הנערות לזירת הצילום בחוף סידנא עלי.

לה עובדת יסוד זאת, והכל נגמר בטרגדיה
כמו אצל הקלאסיקונים היוונים הטובים.
אבל עד אז יש בסרט המון סצינות נועזות,
שיוכיחו לעולם כי גם ישראל היא
מתקדמת. אחת מהן, סצינת החלום, מתארת

הלית קתמור, שהופיעה לראשונה בקולנוע בסרטו האוואנגרדי של בעלה
מקרה אשה, מופיעה בסרט חמסין לצידן של מריה של, יהודית סולה,
ית היוגוסלבית נדה ארנריק. היא עתידה לגנוב את ההצגה בשל סצינות העירום שלה.

היה חמסין ממש כשהסריטו את הסצינה
הלוהטת ביותר של הסרט חמסין בחוף
סידנא עלי, ליד הרצליה. מתה של, זו עם
הפנים התמימות מג׳רבז ולילות לבניט, היתר,
ממש מיואשת .״אותך בדיוק אני מחפשת!״
הסתערה על אשה שנקלעה למקום,
״אני צריכה אותך. את מוכנה להתפשט?״
לא היו לה מטרות בלתי כשרות. היא
פשוט רצתה לעזור לבעלה הצעיר וחסר ה־

טרגדיה משפחתית
לפי רומו של
שילר מתרחשת
בחמסין ישראלי

מריה של
ך * ןןןןך ^1
רת־הבמאי
11 1111111
למת. מריה עושה את כל
שבעלה יצליח בסרט הראשון

בתפקיד עוו
מתחת למיצי
המאמצים כדי
שהוא מביים.

ניסיון, ווייט ריילין, המביים את הסרט
חמסין. זהו סרטו הראשון. הוא גם כתב
את התסריט. היא נורא רוצה שהוא יצליח.
מסתבר שאת התסריט הוא כתב לפי מחזהו
של פרידריך שילר הכלה ממסינה, ורק
הוסיף לו רקע ישראלי. זוהי טרגדיה משפחתית
מסובכת נורא על אם (מריה של) ושלושת
בניה, שאחד הוא טייס בחיל־האויר,
השני פסל הולל והשלישית, שאינה מכירה
את שני האחרים, היא תלמידת פני־מיה
בשוויץ.
כמו בשיר צרות זסקנדאלים במשפחה,
מתאהבת הבת באחיה מבלי שתדע כי הוא
יוצא חלצי הוריה, עד שהאם הטובה מגלה

ד ח 11*1ד י 1 ן אחד משני בניה
הוללות פרועים,

ח ¥ 1 1ר | 1 ?1מתעלסת הלית קתמור באהבים עם השחקן
111ה
1הצרפתי ז׳ראלד רובר, המגלם בסרט את

של מריה של. השניים — הלית קתמור וז׳ראלד רובר — מנהלים חיי
אשר בסופו־של־דבר מביאים לידי כך שהם מסתיימים בסרט בטרגדיה.

חבורת היפים מתהוללת המסיימת את האורגיה
שלה ברחצה בחוף הים. זאת הסצינה
שהסריטו בחוף סידנא עלי.
אלא שלא כל הבחורות שהיו בתחילת
המסיבה, כשלא היה צריך עוד להתפשט,
הסכימו לבוא גם לסצינת העירום ההיפית
בים ולהתפשט תמורת 25ל״י ליום. היו
שם אירית פרידמן ( )21 מאריזונה, הלומדת
ספרות עברית באוניברסיטת תל־אביב! רוז־נה
פליישמן, אמריקאית הרוקדת בלהקת
בת־דור; איקה, אחותה הצעירה של ה־תכשיטאית
רחל גרא, ועד כמה נערות. אבל
למריה ולבעלה חסרו עוד כמה ערומות.
בלית ברירה הסתפקו במה שהיה. זאב

הצייד

ו״ט, שהיה צייר במיקצועו,
לפני שהפן לבמאי, מדגים
בשימחה את נישרון הציור שלו נאשר
הוא עוזר לאפר את אחת השחקניות.

ך ך 1פ

יים בתוך
להתערטל

ע 1וייט ריילין, שכתב את תסי
ריטו של הסרט חמסין, מב\1
המייס
את אחת הנערות שהסכימו
לצורך הצילום בסצינה היפית.

ליכטר, התפאורן של אולפני הסרטה התחיל
לצייר ציורים פסיכודליים על הגופות כש־ווייס,
הבמאי, מסתייע בכשרון הציור שלו
!מתנדב לעזור במו ידיו. מה שלא עשו האיורים
לגופות עשו התכשיטים של אלי ורחל
גרא .״פליני היד, מתקנא בדמיון שלך״
צהלה מריה של הטובה כלפי רחל גרא.
עד שסיימו לקשט את הערומות ברחה השמש.
את הצילומים היה צורך לדחות ליום
אחר• אבל הסצינה תופיע בחמסין, מה שלא
יהיה. זה חשוב לעלילה. מריה של, שהשקיעה
מכספה בסרט ומשחקת בו כדי להוכיח
שבעלה הצעיר ואבי בתה הוא גם
במאי כשרוני, עושה הכל למען ההצלחה.
זה שבעלה מחזר לעיניה אחרי השחקניות,
לא שייך לענין .״מה לעשות?״ היא אומרת,
״לבעלי יש תכונה שהוא מגלה בכל בחורה
את מה שיש בה.״

התכשיסאית ותר גוא תנינה ניצבת לסצינת ״ווחרוסמ

הר מידידך הטוב.
ות אדישותו לכה
לבעיותיך, הוא
ל לנקוט צעד מדו,
שכדאי שתהיה
ו לקראתו. אל
ליט החלטות חפו־ואל
תסתכסך
חבריך לעבודה.
טלה — בחיי הבה
שלך יחולו השבוע שינויים מר־
;י-לכת. אל תהסטי לגלות לו אהבתך.

העבודה זה לא הכל בחיים.
הגיע הזמן שתתחיל
לחשוב יותר על
בני משפחתך ולהקדיש
להם יותר תשומת לב,
כי בעתיד הקרוב תזדקק
למלוא אהדתם והבנתם.
אל תהסס לשמוע
לעצות של אנשים
מבוגרים ממן ובעליון
רב משלן, אפילו אם עצותיהם נשמי
ז מיושנות. בת שור: הסיסמה זהירות.

פה לך שבוע נפלא.
חסים המתוחים בודה
יירגעו, ובמקו-
תבוא אווירה נעי-
ושקטה, שתאפשר
להקדיש את מלוא
וומת־הלב לעבודה

ורת. נערה, שנדמה
יו 202ב־מסאו יג י״ -
שאינה מעוניינת
תביא עימה הפה
נעימה, ויחסי הידידות ביניכם ית-
קו ואולי במשך הזמן יהפכו לאהבה.

1ואומי!

אל תאמין להבטחות שניתנו לן במקום־
עבודתן, ותפסיק להיות נאיבי. דאג שכל
זכויותיך תשמרנה, והבטח אותן בחוזח. הקרירות
של בת זוגן
אלין תימשן עוד קצת,
אן אם תגלה הבנה ולא
תלחץ, זה יעבור. בת־מאזניים
— אירועים

חברתיים בחברתה של
אישיות מבריקה יגרמו
לן הנאה והתרגשות.
השבוע גם תגיע אלין
בספטמבר ־
; באוקטובר
תשובה למכתב ששלחת
לחו״ל. אם אתה בעל
חזות חיצונית בהירה — אל תהסס השבוע
להמר על האדום, סיכוייך לזכות מובטחים.

~[זאזניים

אינך מקדיש מספיק תשומת־לב לילדיך
ולמשפחתך* משהו אוכל אותך מבפנים
והופך אותך לאדם

חסר סבלנות. טיולים
באוויר הצח ומנוחה
ץגל
יועילו לעסקיך יותר
מדאגה. בת עקרב —
העצות אשר ידידתך
נתנה לך בענייני לבוש
הן טובות, ורעיונותיה
נכונים. שמעי בקולה
והפסיקי להיות כל־

כך שמרנית. במישור
הרומנטי נכונה לך הפתעה נעימה ביותר.
הגבר בו חשקת יגלה לך אהבתו.

היה היה נהג תמים
אני נשבעת לכם שאינני יודעת כלום על
החתיכה הזו שמחייכת מאחורי שיער סתור,
15/70 היה נהג תמים שלקח חייל כטרמפיסט.
משירד הלה ממכוניתו, הפיל מספר
תמונות, ביניהן התמונה הזו.
כן, מזכך ת שממש מרנינה את הלב. מח
עוד שבאמצעותה הוא מבקש לאתר את ת־

קשת

הקצב המהיר של עסקיך
יתגבר, ותיאלץ לשמור
בלחץ.
עמוד

כוחותיך ואל תגזים,
פן תישבר. אל
תהסס לדחות עיסקות,
אפילו אם הן טובות
ועשה קודם כל את ה 21
ביוני •
20 ביו לי
דברים אליהם התחייבת.
בני משפחתך יעמדו לן
ויבינו את המצב, כל זמן שתקדיש
תשומת לב. סרטנית: הוא לא בשבילן.

יטחון העצמי שר ע
יסייע לך בעבו-
וברכישת ידידים.
זחנף קצת לבוס
לא פחיתות כבוד,
אתה בטוח שה־
!אה תהיה העלאה
!וכורת. היחסים עם
ז קרוב אליך. יש־יו
מאוד, ויביאו
חה חברתית. נסיעה קצרה של אדם
ב אליך תגרום למבוכת מה בחייך.

השמר מאכילה מופרזת,
ואל תזלזל בחוקי הבטיחות
בדרכים. סיכסון־
שכנים עלול לגרום לן
אי־נעימות, אם תתפתה
להיות מעורב בו יתר־על־המידה.
אל תסמוך
על בעלי המלאכה הבאוגגטט

ו סרטויבד
מטפלים בחפצין, ובדוק
היטב את עבודתם. בת^

ה: תפסיקי להיות ביישנית, ואל תש־אותו
כל הזמן אם הוא באמת אוהבן.

השבוע תנחל תבוסה, כתוצאה מעודף
הביטחון העצמי המופרז שגילית. אך
אין דבר, הירגע, מפני

שבסופו של דבר אתה
עשוי להפיק תועלת
מכל העניין. בדאי שתפסיק
להתרוצץ ותשב
קצת לחשוב על
הבעיות אשר מטרידות
אותן באמת, ולא
על אלה שנדמה לן.
21בדצמבר ־
3 0 19ו א דהקדש את מלוא הט-
רץ להתקדמות בעבו־־׳

דה ותיווכח שזה משתלם. בת גדי —
אל תבזבזי את בל כספן על בגדים.

15/07
טרמפיסט שלו. הוא !זבטיח לי שכל יתר התמונות
נוגעות להווי היחידה בה משרת
הטרמפיסט.
אז אל תקנאו כל כן שלו יש ולכם אין.

הפסק לגשש, באפלה
ולפחד לשאול את ה אנשים
הקרובים אלין
שאלות. שום דבר לא
ייפתר אם לא תקח
את היוזמה לידיים.
אף אחד לא יעשה
זאת בשבילך. נסה לגלות
הבנה לבעיותיה
של בת זוגן ותיווכח

שהבל יסתדר על הצד הטוב ביותר.
בת דגים — אל תהיי נאיבית ואל
תאמיני לכל מה שאומרים לן. הגיע
הזמן שתפעילי את ההגיון שלן. כל אחד
דואג קודם בל לעצמו, בולל חברותיך*.

הא! הנה חייל קרבי, נערות! ואפילו טנקיסט!
הואביהש שאטפל בו ברחמנות. אז
תראו איזו ליריקה משרה אותה תעלה
מפורסמת, שם בדרום :״הבעייה שלי היא
בעייתם של מרבית החיילים הקרביים. שינמצא

שבועותולפעמים יותר, אני
רחוק מן הבית, ואז, כשאני מקבל את ה־שישי־שבת
שאני כל כך מחכה להם, מקבל
הבית את פני בריקנות איומה.
״אומרים לי שתל־אביב מלאה בחורות
צעירות ונחמדות, ואני אומנם רואה אותן
עוברות ברחוב, רוקדות בדיסקוטק, חוזרות
מבית־הספר. אבל הקושי הוא, במובן,
לגשת אליהן. וחוץ מזה מה אני יכול כבר
להציע?
״ציפיה של שישה שבועות כתמורה לשני
לילות?״
לעלם מלאו כבר 21 שנים. לו שיער ערמוני
ועיניים חומות המציצות מאחורי משקפיים.

אם את תלמידת תיכון או סיימת כבר
את לימודי התיכון שלך, ואולי את מתעניינת
במדע ובאמנות, ואם באמת אין לך
מה לעשות, את יכולה לכתוב אל .19/70

הגוף השלישי

הציץ וגפגע

לפני שאני מתחילה, אני צריכה לספר לך
שאינני מתייחסת להצגה הקוסמטית שערך
16/70 במכתבו. מה עוד שכתב אותו בגוף
שלישי.
אבל אני מוכרחה לספר לך שהוא כן עם
עצמו בקשר לפחד מדיסקוטקים ולאהבת הקריאה
והאזנה למוסיקה סולידית.
הוא בכלל נורא ״ישמח להכירך הנערה,
הצנועה, השקטה, האינטליגנטית מאזור תל־אביב.״
וכי
הגדרת את עצמך כפחותה מכך?

20/70 ראה אותה על ריצפת האוטובוס
ונדהם מיופיה. שאלה
של טעם !,הוא

מבטיח, בדיו אדו
מה! :״עתת לא אמצא
לעצמי מנוח עד

אשר היא תתקשר
אלי. אנא עזרו לי!״
אד, קוראים רחמנים,
נערה נחמודת,
העונה לשם יעל,
כפי שמסתבר מהכתוב
מאחורי התמונה,
אנא תנו מר ־
*?41 יי
גוע לנפשו של הן
מציץ
הלז, אולי
הוא יידגע!

אל תניח לבעיותין האישיות להפריע לן
בעבודה, פן תגדיש את הסאה. במקום לחשוב
היום על הבעיות
שלן, צא לבלות, תיפגש
עם ידידים וחזר
אחרי נערות. ידיד ותיק
שלא פגשת שנים יביא
עימד הפתעה נעימה
היזהר מאשתו
מאוד.
של אדם קרוב אליך,
שתנסה להכשיל אותן.
בת דלי — מצפה לן תצליחי שבוע ניפלא.
בכל אשר תעשי. איש־עסקים: זהו השבוע
להחלטות הרות־גורל. לכן אל תהסס הרבה.

כתבי אליו, גערה

ען ןו 1

אל תסתבן בהוצאות כספיות שאין בהן
תועלת, החיסכון מתאים לן יותר מפזרנות.
היא לא תאהב אותך
יותר אם תבזבז את כל
מה שיש לן על שטויות.
כדאי שתפסיק להסתובב
ותשב יותר בבית.
בת קשת: תפסיקי
לקנא ולריב איתו על
כל שטות. הוא עדיין
אוהב אותן, אן אם תמשיכי
לנדנד, יילן למישהי
אחרת. היי נעימה
ונשית, ושמרי על יופיין. היזהר משחור
המחכה לן מעבר לפינה. לא יהיה לן סיכוי.

יאוש. ואולי גם קצת אשמה. אני נורא בררנית.
הייתי מעוניינת לעמוד במיבחן של
בררן פשוט כדי לדעת אין מפגישים שניים
כמונו. אני חושבת שיש לי הרבה מה
להציע.״ מכאן היא עוברת לפרטים פס־פורטיים
יבשים אודותיה: גובה , 180 נאה,
השכלה מעל לתינונית, ומעל לגיל .23
היא אמנם ביקשה תמונה, אבל זה לא
נקרא.

מיועד לנשים שביניכן!
קבוצת גברים, כולם חיילים! מיחידה קרבית!
מבקשים להתכתב איתכן, בתנאי שעברתן
כבר את גיל ה־. 18
הס יענו לכל מכתב. גס אס לא תשלחנה
תמונות.
יורם פוקר, נא לשלוח כתובת מדוייקת,
בטוחה שתקבלו המון מנתבים!

א.0או.א.8

דבר אחד ברור לי כבר עכשיו — כל
המכתבים של השבוע יהיו מיועדים ל־17/70
ולא בלי סיבה:
״אנו בני 25 במצב נואש, נמאס לנו ללכת
עם ההורים לסרט והסבתא שואלת כל יום
מתי החתונה. אנו עליזים, אוהבי ספורט וטיולים
ברגל. מבטיחים לענות לכל מכתב.
״באם לא נקבל תשובה תוך זמן סביר,
לא ישאר לנו אלא לנקוט בצעדים נואשים
וללכת לאופרה.״
על החתום :״המחפשים״.
אל תסתכלנה עלי ככה, לגבי דידי לא
איכפת לי אם תמשכנה להיות רווקות.

אז איפה ה? 8
״אז תגידו, איפוא כל הבחורים הגבו הים?״
שואלת , 18/70״אני כבר על סף
הצהרת לעידוכין

אילולא הייתי חוששת

אז לבטח הייתי חוטפת
אותו לעצמי.
20/70
תארו לעצמכם, לא
די שהוא יליד הארץ,
הוא גם בוגר אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה
ובעל תואר ראשון בכימיה.
הברנש אינו חושש אפילו להציג עצמו
למכירה כממושקף במיסגרת כהה עם שיער
חום שמתחיל להכסיף בצדעים וזאת לאחר
32 שנים 186 ,ס״מ 78 ,ק״ג ו־ 85מ״ר של
דירה בסביבות חיפה.
מה גם שהוא קבלן גננות ובעל משתלה.
כל זאת נמכר תמורת ״בת 30—20שנים
בערך, יפה ומקסימה, בעלת גוף מחוטב,
חינוך טוב מהבית או השכלה״ והכי
חשוב אצלו זה ״בעלת חיוך, מונה ליזה׳
אמיתי.״ וכדי להרגיז אותי עוד יותר, הוא
טוען, כמו בכל מודעת שידוכין אמיתית:

״הכסף לא משנה!״
אז ספרי לו, ל־ 21/70 מה תפקידו של
הכסף בחיים!!!

הנסיך והנסיכה של ישראל
לשנת

מטענו מערכת 51151111151
ובחסותו האדיבה של

$70ו

ויצרני

מ אל ט אביר

ד״ד ישראל פלד

רא ש

עיריית

רמת־גן

התחרות תיערן בפסח >23.4.70 באמפיתיאטרון של הפארק הלאומי בר״ג
כרטיסים במכירה מוקדמת ניתן להשיג במערכת ״העולם הזה / ,רחוב קרלינך , 11ת״א, בין השעות .9.00—18.00

סיני מוסקוביץ
בן ,3הלל ,51 חיפה

^ייי ₪י 1 3

דורון חן
בן ג, הרימון ,10 רמת־גן

חברת ״עלית״ ,יצרני הממתקים
המובחרים, תעניק שי
מתוק לכל ילד שיבוא לנשף־
הבחירה הגדול, וחבילות־שי
מיוחדות למועמדים הסופיים.

חגית כהן
בת ,51 נוה־מרחב ,35 פרדס־חנה

ע לי ת

ה עי לי ת בע 11ק 1ל ד

בנשף הב חיר התת קיי ם

הופעת הבכורה של הקרקס הישראלי

מאלטא בי ר -משקהא די ר י

במדינה
דרכי אדם
מרבה נשים
מרבה צרות
בכל צרה, אומר הפתגם העממי, חפש
את האשה. בצרות שבאו על אלי ביטון
לא צריך היה לחפש הרבה. מקור הצרות
היה גלוי לעין. היו אלו שתי נשים, לא
אחת.
מבטו החמים וחיוכו הצחור נועד לשבור
לב כל אשה. ואכן ׳נאמת שבר.
אלי נישא בגיל צעיר לצעירה תמירה,
יוצאת מרוקו, בבית־שמש עיר מגוריו. במשך
השנים נולדו לזוג שלושה ילדים. אולם
פרנסה לא היתד, מצויה בבית־שמש,
ואלי עלה לתל־אביב כדי לשבור למשפחתו
שבר. הוא מצא עבודה בבית־חרושת גדול
בבת־ים התמנה כמנהל עבודה, ומצבו הכלכלי
הלך והשתפר. אולם לביתו בבית-
שמש לא הצליח להגיע אלא רק אחת
לשבוע.
מה קורה לגבר כשהוא שרוי הרחק מאשתו
החוקית חמישה ימים בשבוע? כמובן.
הוא מצא אשה אחרת.
אשה ליום חול -ולשכת. האשד,
שהוא מצא היתה תושבת בת־ים, גרושה
ואם לשני ילדים, הגרה קרוב למקום עבו־

לקר א ת האביב מציג ,,המגפר׳ ,בגאוה
דגמים חדשים אל ה לאשה, לגבר
ולבני הנעורים:

נעלי מוקסין — לנשים וגברים ולכל הצעיר ברוחו
ונפשו נעל ק לה ונוחה ה תו אמת לכל
רגל הנך מרחף כעל ענן בצבעים
שונים
נעלי קורדרוי — לנשים ולגברים עם שרוכים
ועם אבזמים בצבעים שונים ונעימים
לכל אנין־טעם ומעדיף המובחר היחידי

המיוצר עם אבזם 530-86010 האופנתי.
נעלי ילדים — (גילאי )3— 6לילדות ולילדים
מרחיבים דעתם של כל א ם ואב — ס ב תא

כל נעל ונעל — מיטב התוצרת המובחרת עיצוב
מודרני ונועז בצוע מעולה וקפדני

נאשם כיטון
רק בשבתות

וגיא! מחול הרקדן־והכוריאוגרף שמעון לוי,
בוגר אולפני־מחול בניו־יורק ובלונדון,
יקנה לך תוך חודשים ספורים
כושר־תגועה־ומיקצב.
קורסי־בוקר וקורסי-ערב
( 2שיעורים בשבוע בבל קורס)
9י ׳ 0ס 0 :ל—8.00( 24 74 80 .
10.00 לסנהייץ; 20 00—17.00 במיב).

! מועדון חברים

אימפרוביזציה

ק £10 בי?1׳ ? 01 קוז 11
ערב ערב
__ת״א, רח׳ הירקון פינת נס-ציונה

דתו. היא ראתה פעמים רבות את אלי אוכל
במזנון ליד ביתה. הגבר הנאה קסם לה,
והיא סידרה עם ידידיה שיכירו לה אותו.
זה היה לפני שלוש שנים.
אלי התחיל לבקר בביתה, וכתוצאה מביקורים
אלו נולדו לגרושה, בשנים הקרובות
שני ילדים. אלי לא הסתיר מפניה
שהוא נשוי, בא עימד, להסדר שבמשך
השבוע הוא יימצא אצלה, ואילו לשבתות
יסע הביתה למשפחתו בבית־שמש.
החיים התנהלו על מי־מנוחות — עד
שאשתו החוקית של אלי נכנסה להריון
בעיקבות אחד מביקורי יום ששי שלו.
האהוכה התנגדה. החודשים עברו,
וגברת ביטון החוקית הגיעה לסוף החודש
התשיעי. ביטון, שהוא גבר הדואג לנשותיו,
החליט ביום חמישי בערך כי עליו לנסוע
הביתה, שמא תילקח אשתו לבית־ד,חולים
ושלושת ילדיו ישארו לבדם בבית. אולם
כשהודיע על כוונתו זו לאהובתו, סירבה
זו להרשות לו לנסוע.
טענתה: קיים ביניהם הסכם, וההסכם אומר
שהוא נוסע רק ביום שישי. לידה או
לא לידה — הוא לא יעזוב את הבית עד
היום הקבוע.
אלי התעקש לנסוע — ועקשנותו זו
הביאה אותו בפני השופטת הדסה בן־עתו,
בבית־משפט־השלום בתל־אביב.
מכות מהאהובה. לדבריו, התנפלה
עליו אהובתו, כשניסה להפר את ההסכם,
נעצה בו ציפורניים ומרטה את שערו.
כשראה שאין לו ברירה, פשט את בגדיו
והלך לישון.
בתלונתה למשטרה, מאידך, טוענת ה4
אהובה שאהובה כיבד אותה במכות נאמנות
עד אשר נאלצה לברוח מן הבית

ולקרוא לעזרת החוק.
בתום המשפט ביקש בא־כוח המשטרה
שהשופטת תחייב את אלי שלא לבקר
יותר בבית אהובתו, כדי למנוע הישנות
המקרה. אולם השופטת התנגדה :״איך
אאסור עליו לבקר בביתה, כשיש לו איתר,
שני ילדים?״ שאלה. ביטון עצמו לא
התנגד לבקשת המשטרה .״אם כבוד השופטת
רוצה שלא אבקר אצלה י! תר, לא
אבקר,״ הכריז .״אשתדל לדאוג לילדים בלי
לבקר. אבל אשתי עכשיו בהריון, היא
צריכה ללדת כל יום, ואני נורא עצבני
ורוצה להיות על ידה.״
השופטת חייבה את אב החמישייה לא
להשתמש יותר בכוח הזרוע כדי ליישב

דרכי חיים!
״מגי לי
שאגס!״

תשבץ הווו&ס

1701

ארנון ר( .שם בדוי — השם האמיתי שמור
במערכת) הוא נער בן 16 וחצי. סיפור
חייו נראה כלקוח מדראמה איטלקית קולנועית
מסוג בן ללא הורים.
״הייתי בן חודשיים כשהורי זרקו אותי
בפרדם ליד חדרה,״ מספר ארנון .״עד גיל
16 לא ידעתי מי זאת אמי. סבא שלי הוא
שסיפר לי איך זה קרה.
״אבי היה בן 18 כשנולדתי. אמי היתד,

את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד ,136 .תל־אביב, ולציין על המעטפה ״תשבץ 1701״.
בין הפותרים יוגרלו 5פרסי ספרים.

מאוזן :

נרדף ארנון ר.
״אמא השליכה אותי לפרדס!״
סיכסוכים בינו לבין אהובתו, שיחררה אותו
בערבות עצמית של 500ל״י, ושלחה
אותו לביתו.
היא רק לא ציינה לאיזה בית.

״ריצה
לבית־הסוהר״
לרחמים משעלי לא שיחק המזל לאחרונה.
במשך השנה האחרונה בלבד הוא צבר חו־בות
בסך 6,000ל״י. נושיו התחילו לרדוף
אותו, מי בעצמו ומי באמצעות ההוצאה־לפועל.
עקב המצב הכלכלי הקשה הסתכסכה
איתו אשתו והוא נאלץ לעזוב את
הבית.
מיואש וחסר קורת־גג התחיל לשוטט
ברחבי הארץ, כשאת ימיו הוא מבלה ברחובות
ואת לילותיו בגנים ציבוריים.
עד שיום אחד החליט לשים קץ לסיבלו.
הוא נכנם לבנק עם 50 לירות האחרונות
שבכיסו, הפקיד אותם וקיבל פנקס צ׳קים.
באמצעותו קנה כרטיסי פיס ב־ 150ל״י,
שעון ב״ 200ל״י, שטיח ב־ 230ל״י ובגדים
ב־ 70ל״י. ואז — לדבריו — מצא גם
צ׳ק של 5,000ל״י.
הוא ניגש לקיוסק עם הצ׳ק הקמוט —
ובעל הדוכן הזעיק את המשטרה. משעלי
נעצר במקום.
כולם רודפים אותי. בבית משפט
השלום טען משעלי בן ה־ : 50״מצאתי את
הצ׳ק הזה והלכתי לקנות בו מפעל הפיס.
ניגשתי לקיוסק — בידיעה שאני אעצר.
רציתי להיאסר. הח 1בות שלי עולים על
6000ל״י. אשתי זרקה אותי מן הבית, אני
ישן בגנים ציבוריים והמשטרה וההוצאה־לפועל
רודפים אותי.״
הוא צדק.
בית־המשפט פסק לו 15 ימי מעצר
על פי בקשת בא־כוח המשטרה — ובהסכמתו
של משעלי. אולם בית־המשפט
השאיר בידיו את הברירה להגיש ערעור
ולבקש להשתחרר. זאת אומרת, רק במידה
שישנה את דעתו וימאס בבית־הסוהר.
ילח

הזה __ 1701

בת .16 הם התגרשו אחרי שלושה חודשים.
כשנולדתי, זרקה אותי אמי לפרדס. במיקרה
עבר שם סבא שלי ומצא אותי. הוא לקח
אותי לבית־חולים, גילו שאמא שלי נתנה
לי לשתות, לפני שעזבה אותי, פוספור —
אותו הורידה מראשי־גפרורים.״
״אבא לא רצה אותי!״ כשיצא ארנון
מכלל סכנה, אסף אותו סבו לביתו וגידלו.
כשמלאו לו חמש שנים, מסר אותו
הסבא למוסד לטיפול בילדים עזובים.
״שמונה שנים הייתי במוסדות על חשבון
המדינה,״ מספר ארנון .״כשהייתי גדול,
סיפר לי סבי מי הם הורי. הלכתי לראות
את אבי. הייתי מוכן לסלוח לו הכל. אבל
הוא לא רצה אותי. חזרתי לסבא שלי, שעבר
לגור בירושלים.
״שם הסתבכתי עם חבורת עבריינים צעירים.
ביצעתי פריצות. פעם גנבתי סל ממדרס ,והתגלה לי שהיו שם 360ל״י. זה
הספיק לי לחודש. כשהכסף נגמר, התחלתי
לחפש משהו אחר.״
המשטרה תפסה אותו. הוא נשלח למוסדות
לעבריינים צעירים, ברח משם, שכר
חדר בתל־אביב, עובד כסבל באחד השווקים.
ימי מוכן לעזור * ״אני עובד עכשיו
קשה ומרויח לבד את הלחם שלי,״ מספר
ארנון .״עכשיו עומדים לעשות לי משפט
על שברחתי מהמוסד שם החזיקו אותי.
השופט עלול להחזיר אותי לתל־מונד לשנתיים.
הוא ישאל מיד איפה אני נמצא
וכאשר ישמע שאני עצמאי, מרויח את
הלחם שלי לבד ואינני גר אצל ההורים
ישלח אותי לתל־מונד. איך אני יכול
להסביר לשופט שאינני יכול לחזור אל
האבא והאמא שלי, למרות שהם חיים?״
״שיתנו לי שאנס,״ אומר ארנון, נמוך,
כחוש ושחרחר, בעל עיניים לוהטות, מלובש
בקפידה ופיקח מכפי גילו .״אני רוצה
ללכת לקיבוץ, ללמוד מקצוע, להיות רחוק
ממה שקרה לי עד עכשיו. אולי מישהו
יקרה את הסיפור הזה בעתון וירצה לעזור
לי. אני עדיין לא אבוד, למרות מה שעבר
עלי בחיים הקצרים שלי. אבל מחר יכול
להיות כבר מאוחר!״
מי מוכן לעזור לארנון ר?.

. 1לויתן אגדי .7 .השער האחרון במסכת
נזיקין .14 .גשר על הסואץ .16 .מקום דיור
קבוע . 17 .אי מצרי בפתח מיפרץ סואץ.18 .
אציל .20 .קיבוץ בעמק .21 .אפלה.22 .
עליו ניצב מקלע קל .24 .הסכום הכולל.
.25 מפקד היוונים ב״איליאס״ להומרוס.27 .
מעין מגופה• .29 הלכו אחרי .30 ...מחול
זוגות טרקליני .33 .מילת בקשה .34 .שחקן
קולנוע ותיק (ש״נז) .36 .פזיז .38 .מנעול
פאטנטי .40 .ביה״ם בגולה .41 .לשעבר
ראש ממשלת בורמה .42 .היה שופט מחוזי
בתל־אביב .43 .משתוקק .44 .דורון.45 .
במאי קולנוע צרפתי (ש״מ) .47 .לשווא,
לריק .49 .קידומת הולנדית .50 .בר־המסה.
.52 להם (ארכאית) .54 .מידת נפח ליבש,
.57 שר צבא סורי שניגף לפני יהודה המכבי
.61 .נענע בכנפיים .64 .מצופה זהב.
.65 בא לבקר את אמא אחרי שאבא הולך
לעבודה .67 .מכלי המיתר בתזמורת.69 .
האות ה־ 21 בא״ב העברי .70 .אהבהבים.
.71 שחקנית יווניה גדולה .73 .עשוי קלף.
.74 מחלוקות .76 .מלכת בבל האגדית.

מ אונו:
.1מקום חיבור הרגל לגוף .2 .ספר לונ
דוני
מפורסם (ש״נז) .3 .גם הוא נעץ סכין
בקיסר .4 .יטוס ב־ 5מאונך .5 .ממום
בלי מנוע( ,כתיב חסר) .6 .מטבע יפאני.
.8בהם (ספרותית) •9מלך עמלקי בימי
שמואל .10 .מכרסם שוכן נהרות .11 .תריס
אקבסט או פלסטי למרפסת* .12 בירת לטביה
. 13 .גזבר .15 .אנין חך . 18 .מכיל
שומן . 19 .סופר ישראלי שנפטר .22 .שוכן
ימים .23 .מילת תנאי .25 .חוקר נורבגי,
מגלה הקוטב הדרומי .26 .אואזיס .27 .כוכב
מארס .28 .מארבעת הבנים .31 .מידת
שטח מטרית• .32 בירת קוריאה הדרומית.
.33 זוחל ארסי .35 .חן, יופי .37 .מונארך.
•39 עשה לבנים .45 .ביטוי לכאב .46 .הגשם
האחרון .47 .כימאי גרמני, המציא
מנורת גאז .48 .כינוי למטוס ריגול אמריקאי
.51 .רוח סופה מדברית .53 .ארגון
פשע בינלאומי .55 .קיבוץ דתי בעמק איי־לון
.56 .בעל חוטם פחוס .58 .מפריד בין
יבשות .59 .סיומת לרבות .60 .סובלת מחוסר
דם• .62 פמינה (לועזית) .63 .התחלקות
.65 .אותו נושא החייל הרגלי על
כתפיו •66 .שמו של גשר מתכת שהקמתו
מהירה .68 .מביאה רעה,״.־אסון ,70 .כווצי
פנייך .72 .האות ד,־ 21 בא״ב האנגלי.73 .
מילת הכללה.

חשב?
זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל סיפרה. לאותן הספרות יש אותם סימנים. בעזרת
פעולות הכפל, החיסור והחיבור, עליך למצוא איזו סיפרה מייצג כל סמל בריבוע.

? 11י י

1יי

את התשובות יש לשלוח על־גבי גלויות בלבד לת.ד 136 .תל־אביב, ולציין על־גבי
הגלויה: תשבץ .1701 הפתרון צריך להכיל את כל התרגיל בנויספרים. המועד האחרון
למישלוח הפיתרון 15.4.70
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס כספי סל 20ל״י ועוד 3פרסי ספרים.

חזרה לתחילת העמוד