גליון 1702

העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 2 | קשהלהאמין כי השבוע מלאו 20 שנה לאותו יום, ערב פטה ,1950 בו נכנסו כמה צעירים לבושי- חאקי לשני חדרים קטנטנים ברחוב לילנבלום בתל- אביב, וקיבלו לידיהם שבועון קטן
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 3 | האנושי והתת״אנושי, בין הסתגרות קנאית וגישה פתוחה לעולם, נין מלחמה ושלום. לא פעם מטיחים נפנינו את הטענה הנרגזת : ״האם רק אתם נער השלום ג האם לא כולנו רוצים
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 4 | סו ס לפאריס על חשבון הונו ב ס עם חברת זהו החידון האחרון בסידרת חידוני התמונות. זוהי גם ההזדמנות האחרונה להשתתף בהגרלת כרטיס הטיסה לפאריס. כל מה שעליך לעשות הוא
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 5 | 6—8באפריל — 1970 מצורף לגליון ״ ה עול ם הז ה״ 1702 הצוות א״אמון ההודעה הדרמתית, שבישרה כי ממשלת־ישראל סירבה להתיר לד״ר נחום גולדמן לטוס לקאהיר, כדי להידבר עם
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 6 | העניין, להכריח את ממשלת מצרים להכחישו מכל ,־כל, וכך לסתום את הגולל על יוזמה מהפכנית זו. למה לא הייתם מוכנים, כדי לרצוח יוזמה זו? אתם מוכנים לבזות ולהשמיץ מנהיג
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 7 | יש גברים שנולדו לשלוט. הם פועלים בהחלטיות, הם תובעים סיפוק ומקבלים אותו מלוא חופנים. עבורם: נ1ט5 01׳160ג ניחוח גאה והחלטי, בשורת תכשירים לטיפוח גבר מודרני:
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 8 | מכתבים הספרהרא שון ו הי חי ד בארץ שכולו עברית בשניים אהבה 88 כרכות ליו ב ל לפי חשבוני, הרי גליון העולם הזה של פסח צריך להיות גליון היובל למלאות עשרים שנד,
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 9 | לכן, ענתה גולדה בתשובה לשאילתה של ח״ב אורי אבנרי בעניין היישות הפלשתינאית, כי גם היא עצמה יכולה להיקרא פלשתינאית, מאחר שיש לה תעודות מנדטור־יות המאשרות זאת. אם
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 10 | איר ניצל בית-הוריה של סוזי אבן באיסמעיליה? א 1111י ם י אשתו מעדנים, שכאשר הגיע תורה של עוגת יום־ההולדת — לא היה איש מהאורחים מסוגל לטעום ממנה. בלית ברירה לקחה
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 11 | 118111 וי1— 1 , :סיטיזן״ -מתחשק לך יותר מאחד ייותר משניים יותר מעשרים יותר דגמי שעונים לך ולו בעיצוב נפלא. באחריות. בדיוק. עם מחלקת שירותים. לצעירים. בישראל
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )7 — אך כיצד נשמט הדבר דווקא מרשימתו של אבנרי? ומעניין היה לנחש: כיצד התייחס לאחרונה אלתרמן עצמו לשירו זה? דוב זילנפרוינד, תל־אביב קאזאקוב
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 13 | ן * /ענותהממשלה בפרשת גולדמן מזכירות את ה־סיפור אודות היהודי שתבע את רעהו לדין בפני הרב, על כי שאל ממנו כד יקר ולא החזירו. ״זה הבל שקר וכזב ״,טען הנתבע באוזני
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 14 | מכתב (המשך מעמוד )10 למנהל המסעדה שלי קליפות לטייסי חיל־האוויר שיבקרו מיונים צלויות. כותרת נייר־המכתבים של אייכי נתן -״קרן אוניית השלום״ לקראתהא ביב מציג
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 15 | מה היה קורה אילו היתד, הכנסת צריכה להחליט מחר על החזרת שטחים נרחבים תמורת הסדר־שלום — ואילו ניתן לח״כים להצביע כל אחד על־פי מצפונו האישי? השבוע ישבו כתבי העולם
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 16 | אידו החליטה גו גדסן פרק ראשון : החלטה באסואן ך * תאריך 15 :במאי .1970 המקום: מרתף הדראגסטור של סן ז׳רמן דה־פרה, פאריס. | 5גבר גבוה, בעל זקנקן שחור מחודד, פילם
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 17 | את כל סודותיו של הראיס. איך יכלו השניים לנהל שיחות במשך חודשים על נושא זה — מבלי שאקבל את המושג הקלוש ביותר על כך? את הייכלשהדבר אני יודע שגם אתה הצעת זאת
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 18 | אפיקומן בנד בזזבוזז !0 ׳6ת [1£ן?ון ב״אל על״ אנו ממשיכים במסורת פטח ומעניקים עם כל קנית בקבוק ברנדי שלנו גלוית השתתפות בהגרלת הפרסים הגדולה : * 2טי סו ת ללונדון
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 19 | נוג ד מן נסעלחא הי ר (המשך מעמוד )15 מתתי לשאול מי האישיות הישראלית שהוחלט להזמינה, אבל התאפקתי. ידעתי שברגע הנכון — אדע את הכל. פרק שני : פגישה בירושלים * *
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 20 | !11111111011111111 (סוף מעמוד )17 הרחוב: חמיד! חמיד! המכונית נעצרה בפתח מלון דן. חמיד נפרד ממדריכו, בחן את הרחוב סביב. איש לא ניגש אליו, איש לא קרא לו. פקיד
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 21 | בניגוד לנאום הראשון, שעורר תשומת־לב כללית בגלל הצטרפותו העקרונית לקו ממשלת הליכוד, לא שם כמעט איש לב לנאום השני, מפני שהאולם כבר היה ריק. ״מי בעד ההצעה להביע
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 22 | שתי הפגנות סוערות שנערכו בבירה פוז מזויינים במקלות ארוכים הסתערו על המפגינים חבטו על ימין ועל שמאל בהתלהבות בלתי רגילה. כששכבה המהומה, היה צורך להוביל לאישפוז
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 23 | רו באמצעים אלימים ע״י משטרת ירושלים מסל משמו הנושים מסתעוים מחזיק בידו שוטר לבוש אזרחית, שהצטרף אל השוטרים חבושי הקסדות. האיש, המסומן ב־א, הוא שהנחית את המקל
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 24 | מי אמר : לא צריו ״פנטומים״ בצמרת המדינה התקיים לאחרונה בירור בלתי־רשמי, סביב הצהרותיו של שר־התחבורה, עזר וייצמן, בעת ביקורו האחרון בארצות־הברית. התגובות
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 25 | במדינה העם החל לי ת והחל לי ם כמעט מיליון אזרחים ישראלים — אלה המשועבדים לפי הסטאטיסטיקה הרשמית למכשירי הטלוויזיה שלהם — רטנו וגידפו בתכנית הבידור ביום השישי
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 26 | מאת רות ורד *שוב, כמו מדי ש;ה, התמלא אולם | כנייני־האומה בירושלים בקהל חובבי־טבע, שבאו לחזות בתחרות מלכת־היופי של ישראל. המושבים היו תפוסים עד האחרון בהם
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 27 | מי מהם >וז>ו ו הנ סי כ ה של י שראל? המועמדים הסוניים משתעשעים: ג׳ השודד גסי? 1 נ טין ונ סי כ ה דע״ת ראש העיר, חיה פלד, מתוודעת אל המועמדים ביום החמישי בשבוע
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 28 | 2ו ה מו ע מ די ם ה סו פיי ם לכתר הנסיך והנסיכה של ישראל 1970 לשנת מנועם מערכת 05111:1גו ג ויצרני ובח סו תו האדיבה של ד ש ן -אלןילך • מאלט אביו ראש עי רי ת
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 29 | גל שטראוכלר מ ע פול ה חנון חיימוביץ אפ ר ת טל בן ,6מ תל־ א ביב בת ,5מאשקלון יעקב קיזר מן רונית ירחי אביעד פרי בן ! ,5ממו שב קדרון בת ,4מ מ רכז שפירא בן , 5מתל־
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 30 | נשף ב חי ר ת הנ סי ך ו הנ סי כ ה יום חמישי הבא , 23.4.70 ,חול־המועד פסח בשעה 10.30 בבוקר, בפארק הלאומי, רמת־גן פסטיבל הילדים כרטיסים: מערכת ״העולם הזה״ —
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 31 | מבט של סנאה שולחת עירית לביא, הענודה כבר בסרט הסגנית הראשונה למלכת היופי, לעבר מושית צפורין שנבחרה כמלכה. עירית, שהיא תלמידת תיכון בחיפה, הפסידה את הכתר המונח
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 32 | רצח מלר העולם התהתוו בתל־אביב פותח מלחמת כנופיות נוסח שיקאגו: ך* דרף כלל, האחד באפריל הוא יום ^ מתאים למהתלות. אולם ארבע יריות האקדח שהידהדו בשעות הערב
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 33 | ממיודעיו, היה זה בלוף שנועד הלבנתו של כסף שחור. המלך הציל את למטרת הזונה ^ פני שניגזר הדין על חייו, היה /עזרא משפירא האיש שגזר דין על אחרים; בתוקף מעמדו שימש
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 34 | במדינה משפט עלילות גנרל בהן שביתה מיוחדת במינה עלולה לפרוץ בימים הקרובים במערכת המשפט הישראלית. לשכת עורכי־הדין מאיימת לשבות ולסרב להופיע בין כותלי היכל הצדק
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 35 | שהקצין הבכיר, כביכול העורך את החקי־רה, הוא בסך־הכל רב־פקד, והחקירה עצמה נוהלה בצורה מוזרה: הקצין הבכיר העמיד את עצמו לא בתפקיד של חוקר בלבד, אלא גם של שופט.
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 36 | לא בדאי לראות לא השום לראות אפשר לראות רצוי לראות הוכח לראות שו שאנ אם זה נראה או נשמע שטחי, פשטני או בלתי מקורי, הרי לעומת זאת. זה מצחיק, מבדר ומשעשע. ואין זה
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 37 | כלום את המסלול, ועוד נישאר לה מרץ לענות לכל אחת ממאות ה״חכמות״ שה־צועדים העיפו בקצב של שתיים לדקה. וכך, אחרי שבמשך שנתיים רצופות נשמר התואר בידי חיילות צה״ל,
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 38 | נמו1ס־או 01 נעיו״ת 1ול=אבי 3 בדרך כלל אני לא כל־כך אוהבת כשמישהו אהר מדבר במדור שלי, למען האמת אני לא כל־כן־ אוהבת כשמישהו אחר בכלל מדבר בטווח־השמיעה שלי, בי
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 39 | תענוה למבו־צם •אפז* 65א^1 סכיני גילוח ק־!גסמ * 1קצף לגילוח 5113^ 6ץ־וטצט_ * 1מ קולו 0 0 0 1 0 חשחת גילוח 1ח 3׳ו 9 0חחץ 3ו * 51מסנילא חר הגילוח ח 0ו׳ /6 1_0 1ו
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 40 | * גננת אמריקאית ך* שעה היתה כבר ש מונ ה ורבע, י ה! | ילדים ה מוד אגים ציפו בחוסר־סבלנו ת לצד הכבי ש ה פני מי, ב מרכז הרצליה־פיתוח, כאשר מ רחוק נראתה סוף־סוף מ
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 41 | מפעילה בכפר-שמריהו שיטת חינור מהפכנית חו מ ר לא מעניין — בצורה — להעביר מעניינת. הצעד הרא שון לכד, חייב ל היע שו ת בגן־ ילדים. זהו המקו ם בו צריכים הילדים לפ
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 42 | אקוה ולוה -המתנההמתאימהלגבר השתמשב ע 61ע 8 1 0 6 * 0 0 לאחר הגילוח, התז מעט אקוה ולוה, והבטח לעצמך התחלה מוצלחת ליום מהנה. אקוה ולוה קריר, מרענו ו...גברי! היא
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 43 | 1111 האשה איר מייצר ה״פלייבוי״ את נערת־האמצע שלו? נית-חחעות חשבוונ ך* ין תרומותיה ה שונו תוה מגוונו ת של ארצות־ .1הברית לשאר ארצות־העולם הנ אורו ת פ חות, אין
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 44 | (המשך מעמוד )35 ״לחם, בשר, גזר, חסה,״ עונ ה המקהלה. ״אני חו שב ת שי ש לנו ספר על צב, ל אי״ מהרהרת קארן בקול. הסצינה מס תיי מת בכך שהילדים י שובי ם במעגל,
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 45 | העובדה שקארן מאפשרת לילדים חופש כמעט מוחלט, אין פירושה שהיא מרשה לחופש לגלוש לתחום ההתפרעות, ההפקרות או הסכנה. כאשר תרזה מתחילה ללעוס את הפלסטלינה, אוסרת זאת
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 46 | נהג אמבולנס, שבית-המשפט אסר עליו להתראות עם אהובתו בת ה ,16-מודיע לה באמצעות כתבה זו : ״ אגיג ח. א אוח! א תו! כפי הצעיר הצנום, פעל ההופעה הצנועה והפנים
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 47 | במדינה היא עולים מובנה ק לי טהב איו מי ם במרכז הקליטה של הסוכנות היהודית בדימונה הגיע המצב לנקודת רתיחה. האוי־רה בין משפחות העולים המאוכסנות במקום היא על סף
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 48 | למד, חד ש, גוון, א ת זחו ל> לי שלך מ לי ן בדרך הקלההב טו חהוה די סקר טי תעם קטלוג א רו ס מס׳ 1 תכשירי ארוס מגונים את חיי הנשואים ועוזרים להתגבר על חולשות
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 49 | חמימות אני מוכרחה להזהיר אותך מראש — 26/70 בן ה־ 19 איננו יפה תויאר, אך הוא בחור החולם תמיד על חמימות היכולה לנבוע מחליפת מכתבים. הוא סובל משיעמום צבאי אי־שס
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 50 | במדינה יש ל׳ הנתעה בשבילו יקירתי (המשך מעמוד )41 מעניין את אנשי הקליטה. בעיות מסוג אחר יש לז׳קלין עזריה, בת ה־ ,30 אם לשלושה ילדים, שבעלה נטש אותה אחרי שעלו
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 51 | העולם הבא אם תרצו איך זו הגרה לפסח מאת רחל המרחלת הרכילות אינה המצאה מודרנית. היא נולדה עם אדם וחוה. היא שייכת לטבע האדם. היא שייכת גם לספרות שלו. קחו למשל את
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 52 | גיורא גודיק מציג א ת יוסי בנאי ב מ חז ה ה מו סי ק לי כדאי שתשתחרר מכל הבעיות הקטנות המטרידות אותן ואינן מניחות לך להתרכז בדברים החשובים באמת. זה יועיל לך יותר
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 53 | ״הטיול המסוכן והמסעיר ביותר עלי־אדמות !׳׳ שעונו לתיקון בחנות של פינקלשטיין בתל- אביב. מעיינות לכוח-גברא 111ר ד 1יי? יך• י ן 1ן ! בדרן סראס־נאצראני אל נווה־
העולם הזה - גליון 1702 - 15 באפריל 1970 - עמוד 54 | מלחמתבמ פיו תמש תו ללתבמרב! ת ל־ א בי
חזרה לתחילת העמוד