גליון 1703

המחיר 1.50ל״י

מאחור• הקלעים ש ל ביקור
חדדה בירושלים

בקאהיר

טו > 1 0 0 | 0דייטוח 0 1 1 1 1 1 1

11 1 11119 11 11 11

צאים יצחק לבני, כיום מפקד גלי צה״ל ושבועון צה׳׳ל
במחנה, שהחל את עבודתו העיתונאית כעורך מדור התשבצים
בהעולס הזה בהיותו בן 15 וחצי; הפיזמונאי ובעל
הטור הסאטירי־פוליטי דידי מנוסי, שאת כתיבתו הסאטירית
החל על דפי העולם הזה; הפרופסור זאב לאקר, כיום אחד
מחשובי הסובייטולוגים בבריטניה, שכתב במשך תקופח
מסויימת מאמרים פוליטיים בהעולם הזה; המלחין יוחנן
זראי ואשתו־לשעבר, הזמרת ריקה זראי, שערכו בזמנו את
מדור המוסיקה בהעולס הזה; הצייר שמואל בק, שהיה אחד
מציירי השערים של העיתון לפני 17 שנים, או הצלם דוד
רובינגר, כיום צלם הטיים־לייף בישראל.
כימעט בכל עיתון בארץ נמצא כיום עיתונאי, אם לא
חבורה שלמה של עיתונאים, שחונכו וגדלו על ברכי העולם
הזה.

ן אורי סלע, שרגא הרגיל ואלכס מסיס בשיחה עם אורי אבנרי ועמנואל פרת

אולי זוהי אחת הסיבות למהפכה שהתחוללה בעיתונות
הישראלית בעשור האחרון, אחרי שיוצאי העולם הזה תפסו
עמדות־מפתח בעיתונים אחרים, והעבירו את אסכולת העולם
הזה לכל פינות העיתונות הישראלית.
כך למשל, ניתן למצוא בשלושת היומונים הגדולים בארץ
את חניכי העולם הזה הבאים: בהארץ — דן מרגלית, סילבי
קשת, הקאריקטוריסט זאב פרקש, רן כסלו, תמר מרוז,
הצלם יעקב אגור ועיתונאי הספורט יחיאל ארזי ויהושע
שגיא; במעריב — הקאריקטוריסט קריאל דוש, אהרון
דולב, אורי דן, ושרגא הרגיל. בידיעות אחרונות — דידי
מנוסי, עמום קינן, ברוך נאדל, זיוה יריב, יחיאל קימלמן,

מ סי כתה עי תו נ אי ם שנערכה בסוף השבוע האחרון
במועדון קינגס־קלאב לא היתד. דומה לשום מסיבת עיתונאים
אחרת. אף אחד מהעיתונאים הרבים שנכחו בה לא
1רשם בה אף מילה אחת. אף אחד גם לא נשא נאומים או
ן הסברים. הנציגים של העיתונים השונים שנכחו בה לא
התחרו ביניהם על השגת סקופ.
יותר משדמתה למסיבת עיתונאים אופיינית הנערכת ב־בית־סוקולוב,
היא נראתה ככנס בוגרים של מחזורי גימנסיה.

לכל העיתונאים שנכחו במסיבה זו היה מכנה משותף
אחד: כולם החלו את הקאריירה העיתונאית שלהם, או
עברו דרך מערכת העולם הזה מאז עבר העיתון לפני 20
שנה לידי המערכת הנוכחית.
בדרך צנועה זו, של הזמנת כל אלה שעבדו בהעולם הזה
ב־ 20 השנים האחרונות, בחרנו לציין את התאריך בו רכשו
שני חיילים משוחררים של חטיבת גבעתי את העיתון והפכו
אותו למה שהוא כיום.
כל מי שעורך מסיבת עיתונאים היה ודאי מתקנא למראה
החבורה שנאספה לחגוג את המאורע. ללא כל ספק ניתן
היה להרכיב ממנה את המערכת העיתונאית הטובה ביותר
בארץ.

^ עמדות בכיהת בעיתונות
עשרות עיתונאים, קאריקטוריסטים, ציירים,
בעלי־טורים וצלמים, מאלה הנמצאים בצמרת עולם־העיתונות
הישראלי, החלו את דרכם העיתונאית בהעולם הזה. תקצר
היריעה מלפרט את שמות כולם.
גם לא כל אלה שעבדו בהעולס הזה ב־ 20 השנים האחרונות
נשארו לעסוק במיקצוע העיתונות. כמה מהם הפכו
עורכי־דין, פירסומאים, מפיק סרטים (אלכם מסיס) ,במא•

תיאטרון (מיקו אלמז) ,מהנדס (פרץ עופר) ,ואפילו שדרן
(נקדימון רוגל).
בין אלה שתחילת דרכם בהעולם הזה זכורה פחות! ,מ
יוחנן
להב, יואלה הר־שפי ואהרון בכר.
ללא ספק היה העולם הזה לכולם בית־ספר טוב. מבחינה
זו אולי אין אף ביודספר אחד לעיתונות בעולם, שהצמיח

כתב ״מעריב״ אהרון דולב

כתב ״הארץ״ רן כסלו

הפיזמונאי דידי מנוסי ואלי תבור

מפקד גלי־צה״ל ו״במחנה״ ,יצחק לבני, עם הפירסומאי אורי סלע

לכנסי בוגרים, תססו גם כאן הזכרונות והנוסטאלגיד, מקום
חשוב.
אפילו לי עצמי, שבאתי אל העולם הזה לפני 15 שנים,
היו מרבית הסיפורים בבחינת חידוש. אדריכל הערים אלישע
גת, מי שהיה עורכו הגראפי של העיתון לפני 18 שנים,
נזכר בישיבות המערכת של אותם ימים. בכל שבוע היו
מעניקים בישיבה השבועית הגדולה ציונים לעובדי העיתון
על עבודתם במשך השבוע. מי שהצטיין היה זוכה בציון ג׳
(גיבור) ,ומי שנכשל בציון ש׳ (שמגג).
הזוכה בג׳ היה זוכה לרוב גם בבונוס כספי, וזה שקיבל
ש׳ ,אפילו אם היה זה בעוון שגיאת־דפוס, היה נקנס בקנס
של לירה אחת.
סילבי קשת, שהיתר, אז עורכת הדפוס ולא העזה לכתוב,
היתר, מסמיקה בישיבות המערכת לשמע הבדיחות
המפולפלות שהושמעו. היא הגיעה לכתיבה לגמרי במיקרה,
כשמיכאל (״מיקו״) אלמז, אז כתב הקולנוע בהעולם הזה,
וכיום כתב קול־ישראל בלונדון, יצא לחופשה באילת, ביקש
ממנה למלא את מקומו כשהוא משכנע אותה :״זה שום
דבר! את השטויות שאני כותב גם את יכולה לכתוב.״
אורי דן, שהחל לעבוד בר,עולם הזה כשהיה סטודנט בן
17 וחצי בטכניון בחיפה, וכיום הוא הפרשן הצבאי של

אשתו של הנאשם שישב בבית־הסוהר. היא ראתה לפני־,
ילד רך ותמים ונתנה לי את כל הסיפור. אני זוכר שהבאתי
את הכתבה לעורך־הכיתוב של או, דוב איתן. ראיתי שהוא
מתקן את הכתבה וחשבתי כי נכשלתי במשימתי. אבל דוב
הרגיע אותי, .אתה רואה את הכתב ההוא שם,׳ אמר לי
בהצביעו על מי שהוא כיום אחד העיתונאים הידועים בארץ
— מתוך 18 כתבות שהוא מביא 17 ,לא נכנסות לעיתון.
״זאת היתר, זריקת העידוד הגדולה ביותר שקיבלתי בדרכי
העיתונאית,״ סיכם אורי.
אגב, חלק מאלה שעבדו במרוצת השנים בהעולם הזהחייבים לשבועון לא רק את מיקצועם אלא גם את שמם.
עוד לפני בן־גוריון היה העולם הזה הראשון שהתעקש
שכתביו ישאו שמות עבריים. רבים מהם קיבלו את שמותיהם
החדשים במערכת.
ות הגיעו הנוכחים גם לכלל מסבאותה
מסיבת יום־הולדת
קנה מה היה הסקופ הגדול
ביותר של העולם
הזה ב־ 20 שנות קיומו:
הידיעה על פרישתו של
דויד בן־גוריון, בתקופה
בה היה ראש־ר,ממשלה,
לשדה־בוקר.

4י/מ>

קריקטוריסט קריאל דוש עם זיוה יריב
דור כזה של עיתונאים, התופס עמדות בכירות בכל עיתונות
ארצו ומטביע עליה את חותם האסכולה שלו.

^01־ 11 מצסבו ותוושת כשחנות
כאשרהזמ ני את כל אלה שעברו דרך העולם הזה,

לחגוג עימנו את יום ההולדת ר,־ ,20 לא עשינו זאת כדי
להתפאר ברשימת השמות הארוכה והמרשימה.
כי באותה מידה שעיתונאים אלה שאבו וינקו מהעולם
הזה, כן הם תרמו והוסיפו לו. לכל אחד מהם יש חלק
בעיצוב דמותו ותדמיתו של העולם הזה בכל הדרך הארוכה
שעבר ב־ 20 השנים. העולם הזה כיום אינו רק מוצר עיתונאי
של המערכת הנוכחית. הוא פרי נסיון מצטבר ומורשת
הכשרונות העיתונאיים שעברו דרכו, אם זה בתחום הגראפי,
אם זד, בשטח צילום־ר,עיתונות, דרך עיצוב הסיגנון העיתונאי
המיוחד, ועד לשיטות איסוף המידע בדרכים ובאמצעים
שנולדו בשבועון.
כך, למשל, נולד דבר פשוט לכאורה, כמו צורת האותיות
המרובעות של שם העולם הזה בשערים. היה צורך
בארבע שנים של התלבטויות ונסיונות, בכל מיני צורות של
אותיות מצועצעות, עד שאורי סלע( ,מי שהיה בזמנו העורך
הגראפי של העולם הזה, וכיום פירסומאי ומחבר פיז־מונים)
,מצא לפני 16 שנים את צורת האות הפשוטה והקריאה
שנשארה על שער העיתון עד היום הזה.
סלע, יליד דגניה ב׳ ,למד בקיבוצו לפני שהגיע לעיתון
דווקא מכונאות ומסגרות. מתוך הנסיון שרכש בשטח זה
הגיע לצורת האות הקלה לחיתוך ושאינה פוגמת אף פעם
באותיות האחרות המתנוססות על השער.

כתב ״מעריב״ אורי דן עם העיתונאים שרגא הרגיל וסילבי קשוג

אדריכל הערים אלישע גת עם העיתונאי ברוך נאדל ורעייתו

^חסקוב הגדול ביותו
מסיכת יזם־ההולדת ד,־ 20 הפכה למיפגש דורות של•
עיתונאים, שעבדו בהעולם הזה בתקופות שונות. בדומה

מעריב, נזכר בכתבות הראשונות שכתב בעיתון: כתבה על
זונות בחיפה, וסיפור על נאשם באונס בקוביבה, שהיתר,
אז מעברה ליד זרנוגה.
״הייתי אז ילד תמים,״ נזכר אורי ,״כשביקשו ממני להביא
סיפור על נאשם באונס כימעט הסמקתי. נסעתי אל

קריקטוריסט זאב עם סילבי קשת

גולדמו יספק הוכחה
כי צדק?
בעיקבות ההתקפות האישיות החריפות עליו, והטענות
שחזרו והשומעו מצד שרי ממשלה וחוגים מקורבים
להם, כי כל רעיון הפגישה עם נאצר היה פרי דמיונו
בלבד, שוקל עתה ד״ר גולדמן פירסום הוכחה,

ת 1 * !1ןיף
גולדה תחסל
את היונים ב״עבודה״
צפה לטיהור כללי במפלגת ״העבודה״.
גולדה מאיר החליטה לטהר את שורות מנהיגות
המפלגה מה״יונים״ ,המהווים אופוזיציה
פניפ-מפלגתית למדיניותה ומעוררים
תסיסה נגד החלטותיה.
התגובות השליליות בתוך מפלגת העבודה בעקבות
פרשת הד״ר גולדמן הביאו את גולדה לכלל החלטה שלא
להסס לערוף ראשים כדי למנוע ביקורת על עמדותיה
ופעולותיה.

יפלו ערבים במענק
למשפחות מרובות ילדים
ועדת השרים המיוחדת שהוקמה בדי להחליט
על הגדלת המענק של הביטוח הלאומי
למשפחות מרובות ילדים, מצאה סוף
סקר את הנוסחה לפיה ניתן יהיה להתחיל
בתשלום המענק מבלי שערביי המדינה והשטחים
יהיו הנהנים העיקריים מכך.
כאשר העלה המוסד לביטוח לאומי את ההצעה להגדיל
את המענקים למשפחות מרובות ילדים, הראו החישובים
כי הנהנים העיקריים מהגדלת המענק יהיו
ערביי ישראל ואותם ערביי השטחים העובדים בישראל
ומבוטחים בתוקף זה על־ידי המוסד לביטוח לאומי.

מאחר שרבים משרי הממשלה התנגדו למענק
זה שיהווה למעשה עידוד להגדלת
הילודה בקרב הערבים יותר מאשר כקרב
היהודים, עוכבה הההלטה על המענק זה
שנתיים.
עתה החליטה ועדת השרים שהמענק ינתן רק למשפחות
שאביהן או אחד מבניהן שירת או משרת בצה״ל.
להצדקת החלטה מגוחכת זו העלתה ועדת השרים נימוק
כי המשרת בצה״ל מפסיד עקב כך כ־ 15 אלף ל״י לעומת
זה הפטור משירות צבאי.

התוצאה הברורה של החלטה זו: לא
ישולמו מענקי ילודה מוגדלים לאותם ערכים,
שהם הרוב, שאיש ממשפחתם לא
שירת בצה״ל. לעומת זאת יהיו משפחות
דתיות של בחורי־ישיבה הפטורים מגיוס
זכאיות לתשלום המענק אם אבי המשפחה
או אחד מבניה שירת כצורה זו או אחרת
בצה״ל, ואפילו היה זה במלחמת-העצמאות.

מתכוונים לסלק את רפאל
מוועדת־החוץ־והביטחוו?
הצעד הבא של סיעת המפד״ל ככנסת בתגובה
על השתלטותו של ח״ב יצחק רפאל
על מנגנון המפלגה ונסיונו למנות את עצמו
ביורש למנהיג המפלגה החולה משה חיים
שפירא, יהיה נסיון להחליף את נציג הסיעה
בוועדת־החזץ־והביטחון.
אחרי שהצליחו להוציא מידי רפאל את ראשות הסיעה
והעבירוה לידי הנהלה של שלושה אנשים, מתכוונים אנשי
הרוב בסיעה, שהם המיעוט במוסדות המפלגה, לצעדים
נוספים נגד רפאל במאמץ לאלצו להסכים לפשרה
במינויים למוסדות המפלגה.

שאבן הפגישה היתה מתקיימת
התנגדות הממשלה.

למרות שלדעת חוגים רכים עשוי רק
במאי כמו יוסף מילוא להציל את התיאטרון
הלאומי משקיעה, ישנם רכים בקרב
ותיקי ״הבימה״ הסבורים כי אם בכר לבחור
במאי מקומי במנהל האמנותי, מוטב
שיהיה זה אחד מאנשי ״הבימה״ עצמה,
ולא האיש שייסד את התיאטרון ״הקאמרי״
וניהל את התיאטרון העירוני בחיפה.

-לולא

שיקולו הנגדי, בעד אי־פירסום ההוכחה: הנזק שדבר
זה יביא להמשך מאמצי השלום.

הנשק הסמוי של עזר :
איגוד הימאים
מה הביא להתמוטטותה הפתאומית של שביתת פועלי
מספנות ישראל, אחרי שכבר פג תוקפו של האולטימטום
של מועצת פועלי חיפה?
שר־התחבורה עזר וייצמן, שהתערב בשלבים האחרונים
של הסיכסוך, ואיים לנקוט באמצעים שיבטיחו את
שיחרור המעבורת נילי מן המבדוק, ניצל את השעות
שלפני הכניעה כדי להבטיח לעצמו את הגיבוי שיאפשר
הורדת האונייה בכוח, במיקרה הצורך.

הוא הגיע לידי הסכם עם איגוד הימאים,
לפיו היו חברי האיגוד מוכנים לעלות על
האונייה, חרף התנגדותם האפשרית של
השובתים, ולהוריד את ״נילי״ ככוח.

משנודע הדבר לשובתים, עשה האיום את שלו, והם
לא התנגדו להורדת האונייה.

שאול ביבר כמנהל
התוכניות בטלוויזיה?
קרוב לוודאי כי סגן־אלוף שאול כיבד,
ראש ענף הווי ובידור במפקדת קצין חינוך
ראשי של צה״ל, יזכה במיכרז למנהל התוכניות
של הטלוויזיה.
ביבר, שהצליח להקים בצה״ל רשת ענפה של להקות
בידור ברמה גבוהה ושהצליח להביא את הבידור עד
לקווים הראשונים של כל החזיתות, נראה כמועמד• בעל
הסיכויים הטובים ביותר מכל אלה שהגישו את מועמדותם
במיכרז ושהם בעיקר אנשי אירגון.

התקפה מחודשת על
המועצה לביקורת סרטים
צפוייה התקפה רבתי מחודשת על המועצה
לביקורת סרטים ומחזות.
הסיבה הפעם: סרט צרפתי חדש בשם מור (עוד),

פשרה עם מצגר?
קיימת אפשרות לפשרה כפרשת איש הבורסה
ריבארד מצגר.
מעצרו של מצגר, השבוע, ל־ 21 יום באשמת סירובו
לענות לשאלת התביעה ולגלות היכן החביא חלק מן
הכספים בסך שני מיליון ל״י בהם מעל, עורר תמיהה
בקרב החוגים המקורבים למשפט.
הכל מבינים שמצגר אינו מתכוון לשבת עצור עד
סוף ימיו. השערתו של אחד מראשי הבורסה, שהכיר
את מצגר משנות עבודה משותפות רבות :״מצגר מפעיל
לחץ על התביעה, לקראת הצעת פשרה מצידו,
להחזיר חלק מהכספים בלבד, להשאיר את היתרה בידו.״ ,

התנגדות ליוסה מילוא
במנהל ״הבימה״
ההצעה למנות את הבמאי יוסף מילוא כמנהל האמנו־תי
של התיאטרון הלאומי הבימה נתקלה, כבר כאשר
הועלתה, בהתנגדות נמרצת של מספר שחקנים ותיקים
של הבימה.

הדן בצורה נועזת בשימוש בסמים, אותו פסלה הצנזורה
על אף הצלחתו הרבה בעולם.
לדעת מרבית מבקרי־הקולנוע בארץ, החלטת המועצה
היא בגדר שערורייה.

הם מתעתדים לנהל מסע תוקפני לא רק
נגד ההחלטה, אלא גם נגד המועצה עצמה,
שהוכיחה לדעתם, בהחלטתה זו, ניתוק
הולך וגובר כינה לבין המציאות שד ימינו,

נסיוו להחיות את
ה״סיטי״ של תל-אביב
צפה לנסיון מחודש של ראש עיריית תל־אביב, יהושע
רבינוביץ, להחיות מחדש את התוכנית הגרנדיוזית של
הסיטי במנשיה.
התוכנית הקיקיונית הותקפה בזמנו קשות על־ידי
אנשי מיקצוע, שהצליחו לאחר צימצומים, קיצוצים ומאבקים
ממושכים, לצמצמה לשלד בלבד.

עתה ינסה רבינוביץ לחזור ולהשיב את
השלד לתחייה, דבר שהוא התחייב לעשות
בפני גורמים רבי-מישקל והשפעה.

12—14 באפריל — 1970 מצורף לגליון ״העולם הזה״ 1/1x5

״יונים כרותות לשוו מול
ניצים המצויירים ברמקולים
בכנס הראשון של הכנסת השגיעית, שנסתיים השגוע, הפכה סיעתנו הקטנה
סופית לאופוזיציה העיקרית — ולמעשה היחידה המעמידה מול גישת הרוב גישה
אלטרנטיבית ברורה, עיקבית ושלמה. עובדה זו בלטה כימעט בכל יום בהווי הכנסת,
ואיש אינו מתכחש לה עוד.
בדרך־כלל מתבטאת גישתנו בנאומים בני עשר דקות — מיטת״סדום שאינה

הדרד אל ארץ־ישראל השלמה
מול הדרו אל ארץ־ישראל של שלום
מאפשרת לנמק גישה רחבה, ולהתווכח עם שולליה, משמיציה ומסלפיה. מול עשר
הדקות שלנו עומדות, בדרך־בלל, שלוש, ארבע ושש שעות של נאומים מנוגדים.
בשבוע האחרון של הכנסת היתה לנו האפשרות לצאת ממיטת״סדום זו, ולשאת
נאום מפורט יותר, בדיון שנועד רשמית לנמק את ההסתייגויות לכל משרדי הממ שלה.
השתמשנו בהזדמנות זו כדי לסכם את עמדת סיעתנו ולערון את החשבון עם
מתנגדיה בממשלה ומחוצה לה :

לפרק את החחווולח!
אורי א מרי: אין בכוחן של הסתייגויות למצות את
מלוא עוצמת בקורתנו על ממשלה זו, ממשלה המסכנת —
כך אנו מאמינים בלב חרד — את עצם עתידנו הלאומי.
בשבת האחרונה, שעה קלה אחרי שחברי תנועתנו
טעמו את נחת זרועה של המשטרה, בהשתתפם בהפגנה
בלתי־אלימה( ,בלתי־חוקית, כבוד שר־המשטרה, אך בלתי־אלימה)
נגד הפשע של פרשת גולדמן, התכנסו פעילי תנועתנו
מכל רחבי הארץ.

הם החליטו רשמית לתבוע את פירוק הממשלה,
כדי שהתפקיד להרכיב ממשלה חדשה
יוטל על אישיות אחרת ועל הרבב אחר של
בוהות.

זוהי תביעה דמוקרטית, ופרשת גולדמן הוכיחה עד
כמה היא חיונית.

יונים כרותות לשון
בבחירות האחרונות לא הוצגה בפני הבוחרים ברירה
פשוטה בין שתי דרכים: זו הקרויה בפי העם דיו יי׳
״ניצים״ ,וזו הקרויה דרך ה״יונים״.

הדרך האחת המובילה אל ארץ־ישראל ה־שלמה,
והדרך השנייה המובילה אל ארץ־ישר־

אל של שלום•

תחת זאת פעלה במערכת־הבחירות המכונה הגדולה של
שטיפת־המוח, אשר עליה ניצחה הגברת גולדה מאיר. נאמר
לציבור, שאין טעם לדבר על שלום, אין טעם להכריע
לגבי תנאי השלום, אין טעם להתווכח על מחיר השלום,
מכיוון שאין כל אפשרות של שלום, ויהיה המחיר כאשר
יהיה.
כתוצאה מכך הוצעה לבוחרים מעין עיסקת־חבילה:
חבילה אחת של דיין ופינחס ספיר, של סורקים וליובה
אליאב, של יעקבי ואברהם עופר. ובמפלגות אחרות: חבילה
של בגין ושל אברמוב, או של בן־גוריון ואיסר הראל, או
של הרב נריה ואברהם מלמד.

לנו אין כל ספק, שאם תינתן לציבור האפשרות להכריע
בבירור, יכריע הרוב, ואולי הרוב הגדול, בעד שלום
עם בטחון ובלי סיפוח, בעד הידברות בכל הדרכים ה־שיגרתיות
והבלתי־שיגרתיות, בעד הפסקת ההרג, ובעד דו־קיום
ישראלי־פלסטיני בארץ הזאת.

גולדה: שינאה בלי הבנה
הסתייגנו מתקציב משרד ראש־הממשלה, אך מובן מאליו,
שקודם כל אנו מסתייגים מהנריגתה של ראש־הממשלה
עצמה•

הגברת גולדה מאיר היא פוליטיקאית גדולה,
אך מדינאית קטנה.
היא הוכיחה את עצמה כמנהיגה של מפלגה,
ולראיה -היא הפכה אריות לתוכים, אך היא
לא הוכיחה את עצמה כמנהיגה של עם.
היא פולמוסאית מחוננת, במיוחד באשר היא
מתווכחת עם הדעות שהיא עצמה שמה כפי
יריביה. אך אין היא מפוגלת, לא לשמוע, לא
לברר ולא לבחון דעות של הזולת.
יש לה אומץ־לב. אין לה רוחב־לב. יש לה
בושר נדיר של שינאה, בפי שאמר עליה חבר•
הכנסת כן-גוריון, אך אין לה כושר הכנה.
אישיות כזאת טובה למלחמה בנוסח מצדה. היא אינה
טובה לממשלה, שמשימתה העליונה היא להשיג שלום.

להטיל על הגברת מאיר להשיג שלום, זה

זהו סילוף גמור של רצון העם, והתדהמה הציבורית
הגדולה, עם היוודע פרשת גולדמן, תוכיח.

אנו מאמינים שיש לתת לציבור לבחור בבירור בין
שתי הדרכים — אם על־ידי בחירות חדשות, אם על־ידי

מישאל-עם דמוקרטי.
יש לפרק את הממשלה הזאת, שאינה מסוגלת ללכת
בשום דרך, ושהרוב בה אינו משקף את הרוב בעם לגבי
השאלה המכרעת של׳גורלנו.

יותר.

תמוה לחשוב, שזוהי אותה ממשלה עצמה,
שעליה קמו שניהם להגן!

הוא מונולוגיסט מחונן, נואם מבריק שמעולם
לא שיבנע איש.
אדם גמיש, המייצג בל עמדה, ותהיה גם
הפוכה לעמדה שהוא עצמו מאמין בה.
אך הסרה לו תבונה אחת: אמירת האמת.
אם חסרה תכונה זו לשגריר באו״ם — ניחא: אם חסרה
תכונה זו לשר החוץ — זהו׳ אסון.

נאמר פעם שתפקידו של דיפלומט הוא לשקר
למען עמו, אכל אין זה תפקידו של דיפלומט
לשקר לעמ ו. אני סכור שהשר אבן אומר כאופן
שיטתי אי־אמת לציבור שלנו.
מרדכי סורקים ( :קריאת שלא נקלטה).
אורי א מרי ן מאימתי אתה מגן על השר

איזה דיפלומט יוגוסלבי? נספח שלישי, מזכיר
עשירי, נהג של נספח? והוא הסביר לנכבד
יהודי באיזושהי בירה אירופית, ואותו
נכבד רץ לשגרירות, והשגרירות הבריקה לשר
אכן, והשר אבן הביא את המידע הרציני וה מהפכני
הזה לישיבת הממשלה, במידע שד
משרד־החוץ...

יש לאפשר לעם לגבש רוב לבאן או לכאן,
ולתת לאותו רוב להרכיב ממשלה, שתנהל
מדיניות ברורה, דינאמית, תכליתית ומחושבת.
שר״המשטרה
שלמה הילל: אז תפסיד

אם יש משהו המגדיר את המצב, הרי זה הדיון שהתקיים
היום, כאשר חבר־הכנסת משה סנה וחבר־הכנסת איסר
הראל קמו שניהם להגן על אותה ממשלה, ומטעמים
כביכול הפוכים.
חבר־הכנסת סנה אומר, שזוהי ממשלתה של גולדה ו־מפ״ם
ושוחרי־השלום, אך יש בה חריג — חריג קטן —
בדמות עזר וייצמן ושכמותו, ואילו חבר־הכנסת הראל
קם להגן על אותה ממשלה באמרו, שזוהי ממשלה של
ארץ ישראל השלמה ושל גולדה, אלא שיש בה כמה חריגים
בדמות אנשי מפ״ם ואנשים נוראיים כמותם.

מאז לא השתנה הרבה במשרד החוץ, ומעבר להסתייגו־יותנו
לתקציב משרד החוץ, קיים אי־האמון שלנו בשר־החוץ
עצמו.
אפשר להפליג בשבחו של מר אבן במובנים רבים.

היום התפרסם בעיתון, כי אתמול הביא השר אבן לממשלה
גירסה חדשה על פרשת גולדמן. תשמעו מה היתר,
הגירסה :״לפי גירסה זו, המבוססת על מידע של שגרירות
ישראל באחת מבירות אירופה, הסביר דיפלומט יוגוסלבי
לאחד הנכבדים היהודיים המקומיים

הראל וסנה לימין הממשלה

אורי א מרי

אבן: מונולוגים בלי אמת

אבאן? מעניין מי מתייצב בימים אלה לימינו של
השר אבן — חברי הכנסת סורקים, הראל, תמיר...
שמואל תמיר: לא, לא ת צ לי ח...
אורי א מרי: אינך יכול להביא את עצמך
עד לידי כך שתברך את השר אבן על מה שעשה
בפרשת גולדמן, אבל אתה חושב שטוב עשה מה
שעשה. אתם צריכים לדעת להסיק את המסקנות,
ולקבל א)ת השר אבן למחנה שלכם, עד כמה שזה׳
קשה.

קמה כנסת, שמחצית חבריה יונים כרותות־לשון,
ומחצית חבריה ניצים המצויירים ברמקולים.
המשמעת המפלגתית מסרסת את מח־נה
שוחרי-השלום, ומוסרת במעט מונופולין
בידי שוחרי-הסיפוח, ואילו בממשלה המצב
גרוע עוד יותר.

:אני מוכן להפסיד הרבה יותר.

אך מאז פרשת בורגיבה עברו שנים רבות, ואנו רואים
היום בעליל, שבורגיבה נשאר נאמן לדברים שאמר אז.
עד עצם היום הזה הוא מכריז על אמונתו שהפתרון הוא
בהידברות ישירה למען השלום בין ישראל והעם הפלסטיני,
בלי התערבות מדינות־ערב האחרות. ואם יכלו לבוא
אז ולומר, כי בורגיבה הנוראי, המפלצתי, טומן מלכודת
איומה — מי יעז לחזור על כך היום, אחרי כל השנים
האלה, כאשר רואים את הדברים בפרספקטיבה ויודעים
מה אומר בורגיבה מאז?
שלושה שבועות אחרי נאומו של בורגיבה, כאשר נשאלה
הגברת מאיר מה היא חושבת על יוזמת השלום של
בורגיבה, השיבה שרת החוץ של ישראל ״לא קראתי את
הנאום הזה שלושה שבועות אחרי הנאום.

הסימפוניות של בטהובן. חסרות לה התכונות
הדרושות להנהיג עם, המחפש שלום.
בתפקיד של שגרירה ראשונה בברית־המועצות נהגה
הגברת מאיר כשור בחנות של חרסינה. כשרת־חוץ היא
נעצה סכין בגב יוזמת השלום ההיסטורית של הנשיא
בורגיבה. כראש ממשלה היא הוכיחה את כישוריה בחיסול
פרשת גולדמן.

הזכרתי את פרשת כורגיכה. אזכיר לכם מה
אמרו באשר נאם בורגיבה את נאומו ההיסטורי:
הנה המלכודת הנוראה שהכין בורגיכה,
במו המלכודת הנוראה של גולדמן -המלכודת
הנוראה של כל הנוקט בבל יוזמה של שלום.

ומה, שומו שמיים, הסבירו אותם שגריר־דיפלומט־נכבד־יהודי
— כל השרשרת הזו של המודיעין? (אינני יודע
אם חבר־הכנסת הראל, כאשר עמד בראש שירות מסויים,
היה מביא אינפורמציה מסוג זה לממשלת ישראל!)
א רי
דולו!

אנקוריץ: אתת הבאת מידע של אריק

אורי אבנרי: מסרתי מידע של אריק רולו
על פרשה שהוא היה אחד מפעיליה המרכזיים. האם
זהו מידע שאלמוני מוסר לפלמוני, ופלמוני מוסר
לשלמוני, ומשם זה מגיע לשר־החוץ?

אגדה מתה בשעה 23.00
ומה היה המידע? התנאי של עבד־אל־נאצר היה שד״ר
גולדמן ישמיע בקאהיר את השקפותיו על ישוב הסכסוך
במזרח התיכון.

שומו שמיים ! הנשיא נאצר היה מובן לנקוט

ביוזמה היסטורית ולהביא את ראש ההסתדרות
הציונית העולמית לשעבד לקאהיר בדי
שישמיע שס את דעותיו!
שמענו היום מפי חבר־הכנסת הראל מה הן דעותיו של
גולומן, והן לא כל כך נוראות, הן מתבססות על קיום
ישראל ועל ביטחון ישראל. יש לו לד״ר גולדמן גירסה
משלו איך להבטיח זאת.
אילו רצה עבד־אל־נאצר באמת שהוא ישמיע זאת ב־קאהיר
— מה רע בזר,י אבל הרי כל זה אינו נכון,
זה הרי מגוחך — המידע הוא מגוחך, ואני מוכרח לומר
ששר־החוץ המביא מידע כזה לישיבת הממשלה הוא
מגוחך.

הזה, אבל כל אדם בעולם הערבי וכל ערבי בפלסטין הבין,
שאם אל־ג׳עברי מכנס קונגרס פלסטיני כזה — זהו הצעד
הראשון להקמת נציגות פלסטינית, כדי לנהל משא־ומתן
עם ישראל בכיוון זה.

ומה עשתה הממיטלה? היא נתנה הוראה

אורי אבנרי: אני מתפלא עליכם, גם עליך חבר
הכנסת הראל וגם על שותפיך לדיעד, בסיעות האחרות.
למה אין לכם העוז — ,או, בלשון הצברים, למה אין לכם
הדם — לקום בפני הציבור ולהגיד מה שאתם חושבים?
עליכם לומר בגלוי: אנחנו לא רוצים בשלום כזה, אולי
יש אפשרות להשיג שלום כזה, יש מי שרוצה לנסות
ואפשר לנסות, אבל בשלום כזה איננו רוצים, כי אנחנו
חושבים ששלום בלי סיפוח השטחים, או חלק גדול מהשטחים
— הוא שלום רע. תגידו זאת בגלוי!

במשך שלוש שנים אמרתם בציבור בכנסת: אין ׳?ם מי
לדבר, אף מנהיג ערבי אחד איננו מוכן לדבר על שום
שלום, בשום מחיר. באה פרשת ד״ר גולדמן, ולפי הטענה
שלכם היד, מנהיג ערבי חשוב מוכן לדבר על שלום.
אמנם על שלום שאתם רואים בו אסון ; על פי תנאים
שאתם רואים בהם אסון — אולם על שלום, על איזה
שהוא שלום, באיזה שהוא מחיר, באילו שהם תנאים.
יכולים אנחנו להתווכח בינינו — וחייב הציבור להחליט
— אם הוא מוכן לשלם את המחיר הזה בשביל שלום.

חבלה בקונגרס הפלסטיני
בשבוע לפני כן מתה אגדה אחרת שלכם, לא פחות
חשובה•
במשך שנים אנחנו מכריזים שיש מקום לשלום ישיר,
גלוי, פומבי, עם העם הפלסטיני, שישנה מנהיגות פלסטינית
המוכנה לכך.

אמרתם: זוהי המצאה של מישהו, אין.א?,
פלסטיני אחד הרוצה בכד, אין נציגות פלסטינית
המסוגלת לזה, הלוואי והיתה.
והנה קרה משהו לפני שבועיים. שייך אל־ג׳עברי, הידוע
לכל כמנהיג וכדובר ראשי של התנועה למען הקמת מדינה
פלסטינית בצד ישראל — לא במקום ישראל, אלא תוך
שלום עם ישראל — וזה גלוי, זה פורסם בעשרות
ראיונות בארץ, בעתונות הערבית, באל־קודס הערבי, בטלוויזיה
העולמית — אותו שייך אל־ג׳עברי יזם כינוס קונגרס
פלסטיני כל־ארצי בחברון. הוא מצא תירוץ לכנס

זה גלוי ופשוט. מי שאינו רוצה בשלום על פי הגבול
הקודם, עושה בחוכמה כשהוא מחניק באיבה גם את
היוזמה בכיוון זה וגם את היוזמה בכיוון זה.
איסר הראל לא נקלט).

א״י השלמה או א״י של שלום

זה מגלה רק את אופיו של שר-החוץ, את
שיטות התעמולה שלו, את דרסי ההסברה
שלו.

אף האגדה באילו אן? ערבי אהד אינו מובן
לדבר על שום שלום, בשום מחיר -טענה זו
מתה כיום א׳ האחרון כשעה 11 בלילה, באשר
ממשלת ישראל פירסמה את ההודעה שפיר־סמה.

חייב
להחליט שהוא מובן לשלום על פי
גבול הקודם.

פשוטה למושל הצבאי למנוע כבוח, באופן
פיסי, את בואם של מנהיגי הגדה ועזה לכינוס.
רק לנכבדי הכפרים באיזור חברון ניתנה
רשות לבוא לשם.

מה זה מוכיח? זה מוכיח שאין ממשלת ישראל רוצה
שתקום הנהגה פלסטינית כזו, ובמגמה כזו. ואז אני שואל
את עצמי, וכל אדם בישראל ישאל את עצמו — הרי
איננו עם של מטומטמים, אנו עם די הגיוני ודי סביר —
מה הולך כאן? מה קורה באן?

לד״ר גולדמן לא נותנים לנסוע לקאהיר בדי
להחליף דברים עם המנהיג מם׳ 1בעולם הערבי,
לשייף אל־ג׳עברי לא נותנים לכנס נציגות
ארצית בדי לעשות שלום בין ישראל ומדינה
פלסטינית -למה?
הממשלה איננה טיפשה, הממשלה יודעת מה היא עושה!
יז רי שמוכן ללכת בורך של השגת שלום עם מדינה
פלסטינית חדשה. זוהי הדרך האחת. הד״ר גולדמן מציע
ללכת בדרך אחרת, להסתדר עם עבד־אל־נאצר.

יגאל הורכיץ: לגבולות 1947 אתה מתכוון?
אורי אכנרי :,פה מתחילה דמגוגיה. ודמגוגיה
זה חוסר אומץ־לב אתם יודעים כמונו שלא ד״ר
גולדמן, לא אורי אבנרי ולא הפרופסורים שהופיעו
היום בניוזוזיק, ולא הפרופסורים של וועדי השלום,
ולא אלופי צה״ל כמו האלוף מתי פלד —י
אף אחד מכל הבוגדים האלה אינו מציע את גבולות
. 1947 אתם יודעים שאף אחד מאתנו אינו זז
מהגבול של ישראל. ואני, העומד בפניכם, גירשתי
ממפלגתי קבוצה גדולה וחשובה בשם מצפן, מפני
שהיא לא הכירה בגבולות מדינת ישראל.
יגישו שלום
אידי-לא

הלא
האמת הפשוטה היא שגם אם
לבולבם על צלחת של זהב את השלום,
טוטאלי ומוחלט, עם ערבויות ביטחוניות
אליות, אכל על הגבול של ה־ 5ביוני
תקבלו זאת!
אילו היו מעמידים זאת כך כפני הציבור ואומרים
לו להכריע, יתכן שהיה נותן לבם את
הרוב. אני דמוקרט, ובלב דואב הייתי מקבל
זאת. אבל אני מקווה שהעם הזה היה נותן
לנו את הרוב.
מה שלא מוצא חן בעיני זה הנסיון לטשטש ולערפל את
ההכרעה האמיתית, על־ידי כל מיני תירוצים. אני מקווה
יעמידו סוף־סוף את הציבור על הברירה הזאת, ויתנו לו
סוף־סוף, אחרי שטיפת־מוח של שנתיים וחצי, את האפשרות
לבחור בין שתי האפשרויות.

אני מקווה שיפריע באופן דמוקרטי נגד
אלה הן שתי הדרבים לשלום. אך גם בדרך
זו וגם בדרך זו, מי שרוצה ללכת אל השלום ארץ־ישראל השלמה, ובעד ארץ־ישראל של שלום.

טרמפ לחייל -והלוואה לשיקומו
לפני כן נימק שלוםכה! ן את ההסתייגויות שהגיש אמנון זכרוני בשם הסיעה
לתקציביהם של 15 משרדי-ממשלה. בין השאר אמר :

• משרד הביטחון: הצענו להפחית מתקציב המשרד סך של לירה אחת, כמחאה
על כך שהמשרד טרם מצא לנכון להסדיר את בעיית ההסעה של החיילים.

מאז נכנסה סיעתנו לבית זה חל אומנם שיפור בתנאי ההסעה של
חיילי צה״ל, אך שיפור זה עדיין איננו נותן את הפיתרון לכעייה.
בעייה בוערת כיום היא בעיית קליטתם של החיילים, השבים הביתה לאחר שירות סדיר
של שלוש שנים בצד,״ל. מרביתם עדיין חזקים, הם בני 21 ורוצים להקים בית, ללמוד מיקצוע
ולבסס משפחה. הם נתקלים בקשיים עצומים: הם זקוקים לעשרות אלפי לירות כדי לרכוש
דירה.

ביטוח בריאות חינם לכל
מדוע לא יזכו לאותן הקלות הניתנות לעולים חדשים? עולים חדשים
זוכים להקלות כמיסים במשך השנים הראשונות לעלייתם; הם מקבלים
הלוואות בתנאים נוחים ולתקופות ארובות. במה נופלת חשיבות
קליטתו של חייל קרבי המשתחרר מהשרות מחשיכות קליטתו של
עולה חדש?
אנו מתכוונים להגיש הצעת־חוק ברוח זו, אך נשמח לוותר על היוזמה אם תקדים אותנו
הממשלה בכך.
@ משרד הבריאות: את תקציב לישכת השר יש לבטל. השר פשוט איננו קיים.
אגב כך מתעוררת השאלה עד כמה דרושים השרים להפעלת משרדיהם. הנה אנחנו רואים
שהחולים זוכים לטיפול שניתן להם בשנה שעברה, גם באשר אין השנה שר.
יתכן שזה המצב גם במשרדים אחרים. אפשר, איפוא, לחסוך כמה מיליונים על־ידי ביטול
לשכות מיותרות.
אמת היא כי תפקיד השר הממונה על משרד הוא להתוות מדיניות, אך ספק רק הוא אם
שרי הבריאות שכיהנו עד כה עסקו בכך. על כל פנים, הם לא אימצו לעצמם את הגישה
המודרנית של מדינת הרווחה, של דאגה לרוזחת האזרח באשר הוא נזקק, אם כנכה או
כמפגר.

באמצנו לעצמנו גישה מודרנית זו, אנו סבורים בי יש להלאים את
קופות-החולים ולהנהיג ביטוח בריאות ממלכתי חינם לבל. ביטוח זה
ימחיש את המעבר מפדרציה של מפלגות למדינה מודרנית.

הטלפון -לחברה פרטית !
@ משרד הדואר: זוהי דוגמה לכך שהנהלה כושלת מבזבזת את היידע והכישרון
שהצטברו במשרד ואת כושר האדם המעולה שבו. שרות הטלפונים היקר והגרוע הוא
עדות חיה לכך.

הנה נתמנה שר חדש, ליברלי. המפלגה הליברלית דרשה בעבר את העברת שרות זה
לידי חברה ציבורית. מדוע אין חושבים על כך עתה ברצינות?

אם כארצות-הברית משתלם לחברה פרטית לספק שרותים טובים
ויעילים לאין ערוך מאלה שיש כארץ, במחירים נמוכים כהרבה מאלה
שאנחנו משלמים למשרד הדואר -מדוע לא ייעשה אותו דבר אצלנו?
שלא יספרו כי דרושות השקעות ענקיות. החברה שתרצה להרוויח, גם תשקיע. זה יהיה
כדאי גם לה, גם לאזרח וגם לאוצר.
י על כל פנים, כדאי היה לבחון ברצינות נושא זה, ולהקים ועדת מומחים לבדיקה יסודית.
* משרד הדתות: זהו משרד מיותר לחלוטין, המשרת תפיסות שמזמן אבד עליהן
הכלח. משרד הדתות נועד לספק את האינטרסים של המפד״ל. מדינה חילונית אינה זקוקה
לכך, ואנו מציעים לבטל את המשרד.

מכל תקציב המשרד הצענו להשאיר רק את תקציב לישכת השר. אם
מטעמי נוחיות קואליציונית זקוקה המפד״ל לשר מטעמה, שיכהן כשר
הדתות, מספיק להשאיר לצורך זה את לישכת השר, ולא להוסיף על
כך משרד מיותר.

יש משטרה מרביצה
משרד המשטרה: משטרת ישראל הפכה שוב להיות משטרה מרביצה. שלא
לצורך חובטים השוטרים על ראשיהם של מפגינים, הנמנים על מחנה־השלום.
כאן ברצוני להביע את גאוותנו, גאוות תנועתנו, על שחברי תנועתנו היו שותפים בשתי
ההפגנות שפוזרו בכוח על־ידי המשטרה.

אין זה נבון שהיו אלה הפגנות אלימות. אלה היו הפגנות בהחלט
כלתי-אלימות. זו האפשרות היחידה שנשארה לאזרחים להביע את התנגדותם
והתמרמרותם על פעולת הממשלה בפרשת גולדמן, ועל חוסר*
האונים של חכרי־כנסת מסויימים הנאלצים להצביע נגד מצפונם.
יהונתן יפרח: אוי למדינה שהמשטרה מרביצה לאזרחים, אבל אוי למדינה
שהאזרחים מרביצים למשטרה.
אורי אבנרי: מעולם לא הרביצו לשוטרים. אף מפגין אחד לא הרביץ לשוטר.
שלום בהן: אני מוכן להראות לך תמונות, ואז תראה.
אורי אכנרי: לא המפגינים נשכו את הסוסים!

שלום כהן: וכאשר לכך מצטרפת פרשה עגומה כפרשת פאנאגוליס — אני חייב לומר
שמשהו מסריח בממלכת המשטרה.

״סיטיק־ -מתחשק לך מתר מאוזר יותר משניים יוחר
מעשרים ...ינתר דגמי שעונים לך ולו בעיצוב נפלא, באחריות,
בדיוק, עם מחלקת שירותים. לצעירים בישראל כבכל רתבי
העולם, איכות -במחיר סביר. שיא השיאים -״ סיטיזך.

דחף• 3׳3ל ז#יחמו־

מכתבים
5 שנים אחריות

מבצע מיוחד

לקום טלוויזיה
בחדשים אסריל־מא׳

הראש המסתובב
של האריה השואג

)לחלקי חלוף חנם!*

ברכותי מקרב־לב, החמות והכנות׳ ליובל
העשרים שלכם.
ככה זה — האריה
השואג כבר איננו
גור. זאת ניתן לראות
גם מרעמתו
המכסיפד. של אורי
אבנרי, הנראית בה־נידון
כל שבוע מזווית
אחרת (למר,
בעצם?)
אני מאחלת לכם,
— ולי — שביובל
השלושים תהיו מחוסרי
פרנסה: שה־שלום
כבר ישרור רכידכיץ בארץ.

שרה רכינוביץ, חולון
• לקוראה רבינוביץ, ולכל המברכים
האחרים — תודה.

״?חיים״ ע?
,הריגת ירדיס

הייתי בביתו של אדם מסויים, שאינני
רוצה לזהותו, באשר הדבר קשור בעבודתי,
כאשר שמענו את החדשות על מותם של
שלושים הנערים המצריים ופציעתם של
36 נוספים.
לשמע הבשורה הזו, הוציא מארחי בקבוק
עראק, וכיבד אותי ואת שני אורחיו
האחרים בכוסית, כשהוא מברך לחיים.
איש מהאורחים לא מחה על כך או
סירב לשתות עימו. לבושתי אני מודה
שגם אני הייתי מוג־לב ושתקתי.
למחרת באוטובוס, כאשר שודרה הידיעה
שוב בחדשות השעה שבע, הגיב נוסע
שישב לפני :״כן ירבו.׳׳ אחדים מהנוסעים
ענו לו :״אמן.״ שוב לא נמצא איש
שהסתייג מכך.

לא נפלנו על הראש
אנו בהחלט יכולים להרשות לעצמנו להעניק לן
את תקופת האחריות הארוכה ביותר הניתנת
כיום חינם למקלטי טלויזיה בישראל!
זאת מפני שאנו משוכנעים באמינותה של טלויזיה
״מץ״ וביכלתה להאריך ימים יותר מכל מקלט
טלויזיה אחר.
אך אם בכל זאת יתקלקל חלק כלשהוא בטלויזיה
״מץ״ במשך 5שנות האחריות תקבל א ת חלק
החילוף האורגינלי — חינם !
קנה טלויזיד. אחראית — קנה טלויזיה 2י\ 1£1
ודרוש א ת תעודת האחריות המיוחדת של ״רלפו״
בע״מ.

אזרח שאיכפת לו
1כבר כזו
תוך הרגשת אכזבה ותיסכול שאינני יכול
להביעה במילים, אני מצטרף להבעת אי־האמון
בממשלת־ישראל.
אינני מסוגל פשוט לתפוס מדוע פסול
הציוני הותיק ד״ר גולדמן לשליחות שלום
למצריים — יותר מאשר פרופיסור לה־פירה
האיטלקי, באנץ׳ האמריקאי או יארינג השוודי?
זכור
עוד לכולנו כיצד בזו בזמנו ל־גולדמן,
פשוטי־עם ושרים גם יחד, על
הצעותיו בנסיונותיו להביא להסכם־פיצויים
בין גרמניה לישראל. חלק שראוהו אז
כעסקן בזוי ושפל המכור לבצע־כסף, ואחרים
צחקו לתמימותו. עם מי היה הצדק
בסוף — קבעה כבר ההיסטוריה.
ואולי דווקא הסיכוי שגולדמן יצליח אצל
נאצר ויפתח פתח לשלום — הוא שגרם
לפיצוץ שליחותו על־ידי הממשלה?

• בתנאי שהתיקונים יבוצעו במעבדות ^1£1 ׳2ברחבי הארץ.

להשיג בכל חנויות השק״ם

באיכות, בשירות,בקליטה
מעל לבל
ובקול טלויזיה

אבינועם עציוני,

ירושלים

ן ₪פגישת גאצר-גודדמן -
פצצה

יחנסיה

ריאלית

ההרשמה לשנת הלימודים תשל״א לכתות בוקר ט /י /י״א, י״ב

אינון ויון• >1* 1ווו תיכון מקצועי במגמות | לבורנטים כימיים
גרפיקה-שרטוט
הומניסטית רדיראלקטרוגיקה
ציור אופנה
ריאלית טלויזיה ־ תעופה
פקידות

כל המגמות כוללות הכנה לבחינות בגרות
מוראה על־ידי מורים אקדמאיים בעלי נסיון * טטימנדיות
רטים,
הרשמה,
8־ 1 4־9

תל-אכיב

חיפח

רמודגן

ברנר 17
ספנת אלנבי

שמריהו לוץ 30

יאליק 42

בית האזרח

כת־ים

חולון

רוטשילד 33
ע״י המבד.

סוקולוב 68

פתח־תקוח
נר־בובבא1

חברון 22
מסנת פודיעץ
77ר״ג

הידד לכם על סיפורו של ח״ב שלום
כהן על הפגישה ההיסטורית בין נאצר
לגולדמן (העולם הזה .)1702 זוהי פצצת
השנה. אכן, מיבצע
עיתונאי הולם את
יובל העשרים של
העיתון.
ביהוד התפעלתי
מהראליות של הסיפור
הדמיוני. מאוד
סביר שבדיוק כך
היו מתרחשים הדברים.
הפרק החמישי
היה לדעתי בדיוק
הסיבה שהביאה
את גולדה לטרפד
ברוד
את השליחות: הפחד
שזהו הצעד
הראשון בדרך לסילוקה מכסא ראש־הממ־

אלכרט ברוד, חיפה
(המשך בעמוד )8

״גולדה —
תמורת הרמה״

התפייס של
פינחס ספיד

מזמן לא היה לרופאי
בית־החולים מאיר בכפר־סבא חולה
בלתי ממושמע כשר־האוצר
פינחס ספיר. הניתוח אותו
עבר השר חלף בשלום, אבל
ברגע שהורשה לספיר לקבל
ביקורים, החל מטפל מיד בענייני
משרדו. התוצאה: התפרים
נפתרו, ושהותו בבית־החולים
הוארכה בעשרה ימים.
התעניינות מיוחדת בטיסת
אפולו 13 גילה שר־הביט־חון
מש! 1דיין. כאשר שמע
על התקלות שאירעו לחללית,

ערד אשר רשף

עיניים

אל־על

מעריצות

בדיילת

החמודה, אתי קנר,

שישבה בחברתו. אחד מהם סיפר
לחברו שלפני ימים מיטפר
השתתף במירדף .״חכמה לתפוס
אל־פתח,״ ענה חברו ,״ניראה
אותך מצליח במירדף הזה ״ ,
הצביע לעבר אתי.

ראש הממשלה כו לדה
מאיר היתד. מאז ומתמיד מטרה
אהובה לחיציהם של שנוני
העם הזה. מאז פרשת גולדמן
גדל זרם המחמאות השופע
עליה, הגיע השבוע לממדי מבול.
פנינים: העיתונאי דן
מרגלית :״גולדה סובלת מבריאות
פסיכוסומסית״ .דן
כן־אמדץ, על משקל הסיסשלום:
תמורת

שנוחים
״גולדה תמורת הרמה״ .איש
ציבור ידוע, בתגובה לתואר
הגננת הלאומית, אותו הדביק
לגולדה ח״ב אורי אבנרי ״מה
שמרגיז זה שיש בארץ חוק
חינוך חובה״ .המפיק יעקב
אגמון, בשובו משדה־בוקר, שם
ראיין את ח״כ דוד כן־גוריון
עבור קול־ישראל, ובתשובה לשאלה
אם הסיק מסקנות כלשהן
מהראיון .״כן — שצריך
להחליף את גולדה בביג׳י.״
היחידי שהתיחס לגולדה באבירות
היה שר־החוץ האמריקאי
ויליאם רוג׳רס שקבע:
״כשגולדה שוכחת שהיא גבר,
היא דווקא אשה מקסימה״.
קטלני לא פחות, אך בנושא
אחר, היה ח״כ המערך
אברהם עופר, שהגיב על
קצב עבודתה של ועדת־הכנסת
המכינה את הצעת חוקת־היסוד
של המדינה :״אילו מסרו את
ניסוח עשרת הדיברות לוועדת
חוק חוקה ומשפט,״ אמר —
״היינו מחכים עד היום לרגלי
הר סיני״.

שים

למרות שחלפו כבר כמה
שבועות מאז פרשת המיכרזים
בטלוויזיה, עדיין עכורה האווירה
שם. אחת הבודדות במוסד
שליבה קל עליה היא המגישה
החייכנית דליה מזור. עבור
דליה, בת להורים אמידים, המשכורת
היא גורם שולי בלבד המגישה כאשר
בעבודתה.
ישראלד! מור ביקשה ממנה
להצטרף אליי, לתביעה להעלות
את תקציב הביגוד שלהן מהסכום
הקומי של 60 לירות לשנה
למשהו יותר ריאלי, סירבה
דליה :״אותי זה לא מעניין.
לא איכפת לי הכסף,״ הגיבה.
ישראלה, שנאלצה ללוות כסף
מידידים כדי להתקיים, עזבה את
הטלוויזיה, ודליה נשארה שם
מגישה יחידה.

ב״הבימה״ מחכים
לפירוק הפלמ״ח

חני פרידמן

שננחרה לפני שנוע על־ידי ״העולם הזה״
כמלבת-הצעדה, מתוך אלפי הנערות שהשתתפו
בצעדת שלושת הימים, זכתה בתואר בעיקר משום שבתום
יום צעדה מפרך בחמסין לוהט הצליחה לשמור על דמותה הנשית
ואיפורה. רק אחרי הנחירה הסתבר בי חני היתה אחת הנערות
שאופרו במיוחד על״ידי דיילות״החן של חברת ״הלנה רובינשטיין״
לצורך הצעדה, במטרה למשוך את תשומת״לנם של השופטים.

משך בכתפיו והפטיר :״מזל שזו
לא חללית שלנו, אחרת עוד
היו מאשימים גם בזה את
ד״ר גולדמך. ואילו מדען
בכיר ממכון־וויצמן טען דווקא
את ההיפך. לדבריו, חבל שלא
היתד, זו חללית ישראלית :״אפולו
13 יצאה לדרכה ב־ 13 לחודש,
בשעה 13ו־ 13 דקות לפי
שעון ישראל״ ,אמר. רק אצלנו
היהודים המספר 13 הוא מספר
מביא־מזל.
1אחד המעטים להם מרשה

עזר וויצמן

שר־ו־,תחבורה
לטוס על הספיטפייר השחור
שלו הוא איש המח״ל לשעבר,
לו אי לו) ליינ רנז. ליינרט
התנדב בזמן מלחמת־ד,שיחדור
לחיל־האוויר, שב לאחרונה ל־לוס־אנג׳לס,
עשה שם כמה מיליונים,
חזר לאחרונה להשתקע
כאן, מבלה את זמנו החופשי
בבריכת־גורדון בתל־אביב, על
כיסא־נוח לבן מיוחד, אותו הוא
מביא עמו לבריכה מהבית. השבוע
ישבו שני קציני צר,״ל
אלמוניים בסמוך לליינרט, תק
יצא
בשבת לפני שבועיים לחופשת מילואים בת 12
שעות משירות המילואים שלו. בדרכו לביתו בירו שלים
נקלע להפגנה שנערכה לפני בית ראש־הממשלה, ראה את השוטרים מכים
במפגינים .״למה אתם מרביצים צעק לעבר השוטרים. בתגובה הסיר אחד השוט
לאחר
שהמנהל האמנותי
של חבימה, האנגלי
ויליאם, עזב את תפקידו ואת במסדרונות מהלכת
הארץ,
הבימה החכמה הבאה :״את האנגלים
כבר גירשו, אז עכשיו
הם מחכים: מתי יפרקו את ה־פלמ״חז״
דיווי

^ השבוע הוצגה ההצגה
האחרונה של איש חסיד הית
— ה־ 500 במספר. לאור ההצלחה
לה זכתה, הציעו למפיק
יעקג אגמון להפוך אותה ל-
סידרה, להמשיך בהצגת פולקלור
ספרדי שתיקרא: איש חכם
היה. אגב, לאגמון יש נוסחה
בדוקה איך להצליח בעסקי שעשועים
בעידן הטלוויזיה: פשוט
צריך לתת למחזאי את ההוראות
הנכונות. והן? ״שהנושא
יהיה על ימינו אלה, ושיהיה

גם משהו על העם הזה, ושתהיה
לנושא השלכה היסטורית,
ושיהיו בו כמה ניגונים,
ושד,תפאורה לא תשתנה כל
ההצגה, ושיידרשו לא יותר מששה
שחקנים (כדי שייכנסו לטכסי
אחד) ,ו־ 20 קופאים
העיקר :״שיהיו בהצגה הרבה
מחמאות לאנשי הטלוויזיה —
כדי שאלו ימשיכו ליצור תכניות
על אותה רמה כמו עכשיו״.
מהי
המשימה המסוכנת
ביותר שאפשר להטיל על עיתונאי?
על שאלה זו ענתה השבוע
גדין ליכד, הכתבת
המקסימה של לייף, הנמצאת
עתה בארץ עם הצלם האיטלקי
אגריקו פארסיגי כדי להבין
כתבת־ענק על האופנה הישראלית.
נדין, אשר ביקרה
בשליחות העיתון ברוסיה וב־סין־ד,קומוניסטית,
סיפרה שהפעם.
היחידה בה ניכנסה לצרות
היתד, כשעבדה על כתבה תמימה
מאוד — ראיון עם כוכב
קולנוע מפורסם :״עשר דקות
אחרי שהתחלנו לשוחח, נאלצתי
לקרוא לעזרה. שום דבר מלבד
הצעקות לא הצליח• להרגיע את
הכוכב, שהיה משוכנע שאין לעמוד
בפני קיסמו.״ אחרי הראיון
הזה נתן לה ידיד במתנה
סכין קטנה, אותה היא נושאת
מאז בארנקה. אגב, אחת
היפהפיות שידגמנו את האופנה
הישראלית בכתבה של נדין
תהיה דוגמנית־הצמרת עלמה
כךפיו תהיה זו הופעת־הבכורה
שלה, אחרי פרישתה
הארוכה.
אחרי שהשתלטה על
חיי הלילה של תל-אביב, מתכוונת
•מאגדי שאולי, בעלת
הדיסקוטק הנקרא על שמה,
להשתלט גם על האופנה הישראלית.
לאחרונה רכשה מאגדי,
יחד עם הדוגמנית שר״
א לי, את בית־ד,חרושת לשמלות
של ד,אופנאי פרדי. השתיים
הזמינו מלונדון מעצב אופנה
וגזרן מיוחד, שיצור עבורן
קולקציות בלעדיות. מאנדי טוענת
כי בכוונתה ליצור אופנה
השוה לכל נפש, ולא יצירות
נועזות עבור נשות החברה.

רים (תמונה מימין) את חגורת מכנסיו לעיני עורך־הדין הנדהם (מסומן ב x
והחל להצליף באבזמה, כשמצטרף אליו איש-משטרה לגוש אזרחית, שהחזיק בידו
מקל מסומר (תמונה במרכז) .רשף הנדהם ניצל בזכות רן כהן, סרן צנחנים במילואים
וממארגני ההפגנה, שתפש את השוטרים והציל את רשף מחבלה גופנית (משמאל).

מכתבים
(המשך מפמוד )6

מזכ 1נ 1י ׳ ס־ בו ע
בעלי איננו
סככה ביטחונית
בעלי, עורן־דין מאברי ג׳רייס, הפצור
מזה חודש וחצי על פי צו מעצר
מינהלי.
מזה שנים רבות מצוי בעלי תחת
פיקוח מתמיד של שירותי הביטחון,
הטוענים שהוא מהווה סכנה לביטחון
המדינה. תנועותיו הוגבלו באמצעות
צווים , 110 , 109 של תקנות ההגנה.
אסור היה עליו לעזוב את מקום מגוריו
ללא רשיון, הוא היה חייב להימצא
בביתו משעה אחרי שקיעת השמש ועד
זריחתה, והיה עליו להתייצב כל יום
בשעה ארבע בתחנת המשטרה.
לפני מעצרו הנוכחי
ביקשנו רשיון הביטחון משירותי
לעזוב את הארץ
לצמיתות, כי נמאס
לנו מהחייס הבלתי־נורמליים
האלו.
הם ענו לנו בחיוב
— אך במקום
להניח לנו לנסוע
עצרו את בטלי —
בלי להאשימו ולהביאו
בידי שופט,
ג׳רייס
אלא במעצר אדמיניסטרטיבי.
בעיקבות
כך שלחתי מיברק לראש
הממשלה, שר־הביטחון, שר־חמשטרה,
ונשיא בית־המשפט־העליון, בו הצבעתי
על כך שמאחר שבעלי רוצה לעזוב
את הארץ, לא יכולה להיות כל סיבה
ביטחונית למעצרו, ואס לא ישוחרר
איאלץ לפנות בקריאת עזרה לכל הגורמים
הבינלאומיים העשויים לסייע בידי
להגן על חירותו.
חנה ג׳ריים, חיפה

לקראת האביב מציג ״המגפר״ בגאוה
דגמים חדשים אלה לאשה, לגבר
ולבני הנעורים:

וו סשם וו

געלי מגבת?!•0**66 לנשים — עם עקב ושטוח צצפעים
א טרק טיביי ם ...פ ר חוני ם...
נעלי בית ברוקט לנשים — במבחר צבעים מרהיבי
עין ...עם עקב...
נעלי מוקסין — לנשים וגברים ולכל הצעיר ברוחו
ונפשו נעל קלה ונוחה התואמת לכל
רגל הנך מרחף כעל ענן בצבעים
שונים
נעלי קורדרוי — לנשים ולגברים עם שרוכים
ועם אבזמים בצבעים שונים ונעימים
לכל אנין־טעם ומעדיף המובחר היחידי
המיוצר עם אבזם 0ת!-8ח $3האוסנתי.
נעלי ילדים — (גילאי )3—6לילדות ולילדים
מרחיבים דעתם של כל אם ואב — סבתא

כל נעל ונעל — מיטב התוצרת המובחרת עיצוב
מודרני ונועז בצוע מעולה וקפדני

תחרות הצילומים
מצורפת בזאת תמונה לתחרות הצילו־

תמונת השבוע
ביג ג -ליני א ל

מים השבועית. הכותרת שאני מציע: הפעם
אני מוכרת לתפוס אותך, יתוש ארור.
רומן כר־תוחלת, טירת־הכרמל
• תמונת השבוע מזכה
בר־תוחלת בפרס של עשר ל״י.

#העולםהזה ״ ,שבועוןהחדשותהישראלי •
המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב קרליבך , 12 סלפון ,260134
תא־דואר • 136 מען מברקי: עולמפרם • בית־דפוס משה שהם
בע״מ, תל־אביב, רח׳ פין 6י גלופות: צינקוגרפיה כספי בע״ם •
העורך הראשי: אורי אבנרי • המוציא־לאור: העולם הזה בע־פ•

הקורא
1מונולוג בין 24
ראש־הממשלה גולדה מאיר אמרה, בקשר
לשערורייה פיצוץ הזמנת גולדמן. :מעולם
לא שמעתי ששני בני־אדם נפגשים ורק
אחד מדבר היא התכוונה לכך שלא
ייתכן שרק נאצר ידבר בפגישה, אלא גם

גולדמן ייאלץ לדבר — ולכן אסור לו
לנסוע).
אני שמעתי על תופעה הרבה יותר
משונה׳.
אשה אחת מדברת — ו־ 23 שותקים.

ש. תגר,

תל־אביב

ן ן יישר כוח,
דוקטור :

החוצה, הנני להעיר שהידיעה אינה מדויקת.
להלן העובדות לאשורן:
א) לא נדונה במיוחד כל הצעה להוציא
את המחלקה הערבית אל מחוץ לכתלי
הוזעד־הפועל.
ב) ציינתם כי עד לפני מספר שנים פעלו
בקרב הערבים שני ארגונים יריבים —
ברית פועלי ארץ־ישראל וקונגרס הפועלים
הערבים. האמת היא כי הארגונים הללו

ד׳׳ ר נחום גולדמן — יישר כוחך. שמך
עוד ייכנס להיסטוריה.

יהושע שלום,

בת-יס

פורקו כבר ב־.1950
ג) ג׳ורג׳ סעד אינו משמש 25 שנה
כמזכיר מועצת פועלי נצרת, כי אם מזה
חמש שנים בלבד.

ח 1:3 0 3ח 6ז

תן כותרת!
שלח כותרת מתאימה לתמונה למטה. לשולחי הכותרות המוצלחות
ביותר יחולקו פרסי ספרים. את הכותרות יש לשלוח על־גכי גלויות
כלבד לת. דת ,136 תל־אבים, ולציין על הגלוייה :״תן כותרת״.
המועד האחרון למישלוח הכותרות הוא .30.4,70

,זפו בפרסי
מתוך הכותרות שנשלחו לתמונה המתפרסמת
למסה, שהתפרסמה בגליון העולם
הזה <1700 זכו בפרסים הכותרות הבאות:

#״תפסיק לצעוק: כאן זה לא

הוועד־הפועל מלכה זוהר, הגפן ,5
אשדוד.

!• ״תוכי שכמוך, לחקות כני*
אדם זה הזכיון שלי:״ ,משה שבדמן.
תל־אביב.

!• התוכי :״כאן לא הכנסת:
אתה לא תסתום לי את הפה:״,
יפה פסחוביץ /תל־אביב.

#״לכל השדים והרוחות -מתי
תהיה ככר כן־אדם?״,

רנה שוחט,

פו 7קסווגן
רנט א קר
השכרת רכב
רשת תחנות חחשכרח של פולקס•
ומן רנש א קר משתרעת מקרית•
שמונח ועד איל ת: בכל א חת מ־25
תחנות ההשכרה עומדות לרשותך
מכוניות פולקסווגן פרטיות, מס חריות
ואוטומטיות. פנה אל סוכנות
או מוסך מוסמך פולקסווגן הקרובים
אליך.

רעיון נהדר, פולקסווגן רנט א קר.

דואר צבאי ,1145 צה״ל.
פרסי הספרים יישלחו לזוכים בדואר.

הנהיגה

^ ?הצלת
קודשי הארמנים
נודה לכם עבור פירסום קריאתנו זו
להגנת המקומות הקדושים לארמנים בישראל.
מאז
שהפטריארך יגישה דודריאן ועוזרו
הבישוף שאח אגמיאן השתלטו על מוסדות
עדתנו בירושלים, אופפת את פעולותיהם
אווירה מעורפלת. הם מנהלים חיים
מוזרים, ופעילותם מכוונת למכירת נכסי
הכנסיה, שנאספו ונשמרו במשך דורות
ארוכים.
אנו קוראים לכל איש ישר־דרך לעזור
לנו במלחמתנו לשמירת מקומותינו הקדושים.

בהתייחס
לידיעה שהופיעה בעתונכם מ־

4.2.70 תחת הכותרת ההסתדרות: ערבים

שמואל סולר,

דובר. ההסתדרות

א. ההצעה להוציא את הסחלקה הערבית
אל מחוץ לכותלי בניין הוועד־הפועל נידונה
גס נידונה, אך נגנזה זמנית לאחר הפירסום

בהעולם הזה.
לא אמת. ברית־פועלי-ישראל פעלה

מד , 1954 ורק אז פורקה. קונגרס הפועלים
הערביים פורק רק ב*. 1955
ג. נכון. סעד הוא פעיל מזה 25 שנה, אך
מזכיר רק מזה חמש שנים.
ד. התמונה הלא־נכונה הודפסה בטעות
בחלק קטן של הגליונות, הוחלפה מיד
לאחר מכן בתמונתו הנכונה של כהן.

קוראים השולחים מכתבים
מתבקשים לנסח אותם כקצרה.
עדיפות תינתן למצר
שים תמונות למבתכיחם.

וחד,ססוויו וישונו

אגודת בני העדה הארמנית
כישראל, יפו
הערבים -
לא החוצה

ד< התצלום שפורסם בצד הידיעה אינו
של יו״ר המחלקה הערבית יעקב כהן.

.איננה
מענג הר
ה ט אר
או ת ה

תמרורים
נחוג יום הולדתו וד 70 של המשורר
אברהם שלונסקי, שנולד ב־קריוקוב
בפלו פולטאבה שבאוקראינה, למשפחת
חסידי חב״ד עלה לארץ לפני 57
שנים כדי ללמוד בגמנסיה הרצליה אך נשאר
ברוסיה כעבור שנה, לשם יצא לבלות
את חופשתו. עלה שנית ב־ ,1921 עבד בכביש
עפולה—נצרת והיה חבר גדוד העבודה.
רק ב־ 1938 הצטרף לשומר־הצעיר. משורר
ומתרגם של יצירות קלאסיות, מחדש מילים
וביטויים בלשון העברית.
התארסו בלום אנג׳לס שבארצות-
הברית, כוכב הכדורסל של נבחרת הצבא
האמריקאי, ובעבר ובעתיד כדורסלנה של
קבוצת מכבי תל־אביב, טל ברודי, ולו*

רונית לוין
נית לוין 20 בתו של סוחר טכסטיל
מתל־אביב, שהיתר, חברתו של ברודי מזה
שנתיים. טל הבטיח לא מכבר, כי עם שיחתרו
מן הצבא האמריקאי יחזור ארצה, כדי
להשתקע. ואכן, גשואיו עם רונית הן צעד
ראשון בכיודן זה.
נולדו * לארבעה מאנשי קבוצת
הכדורסל של מכבי רמת־גן — אהוד

דרור, שלמה אושרוב, משה שטייג
פלד ושמואל יעקוכסון, תוך שבוע
אחד, ארבע בנות.
נולדה. לשר מנחם בגין, נכדה,
בת לבתו חסיה. השר בגין הוא אב לשתי
בנות ובן.
נישאה. אילה גואלמן, בתו של
אלעזר גדאלמן, מרכז הועד־הפועל של
המפד״ל, באותו שבוע בו זכה אלעזר גואל-
מן גם לנכד, מבנו הרב יששכר גואל־

הועלובדרגה מפקד המחוז
הדרומי של משטרת ישראל, ניצב־מישנה
דויד עופר, לדרגת ניצב; סגן מפקד המחוז
הדרומי חיים תגורי לדרגת ניצב־מישנה,
ומפקד משטרת נפת ירושלים, סגן־
ניצב דניאל בראלי, לדרגת ניצב־מישנה.
נפטר בגיל ,54 אחרי מחלה ארוכה,
השופט המחוזי צבי אלון, יליד לונדון,
שעלה לישראל בשנת ,1937 למד
משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים
ואחרי הקמת המדינה היה יועץ לבית־המשפט
המחוזי.

נפטר בגיל 79 הסופר יהושע
ייבין, מראשי הרביזיוניסטים ואחד התומכים
של לח״י במחתרת, מי שפירסם
בשעתו את הספר ירושלים מחכה, שגיבורו
הראשי הוא המשורר אורי צבי גרינברג
ושהיה כתב־פלסתר על חיי המין
של ראשי הישוב דאז שהם כיום ראשי המדינה.

פטרה. הניה חיה שרף מי
שהיתר, מזה 30 שנה אשתו של שר השיכון
זאב שרף, שהיה מזכיר מרכז הפועל
בעת שנשא אותה לאשה.

העול ה

הזה

*470

? מ!יי

¥ 1 1 1־ 1 1
^ ולי אתחיל בתיאור האיש. כי גם לגורם האישי יש,
במצבים כאלה, חשיבות.

טיפוס של אנתוני קוויך. כמוהו -ממוצא
איטלקי. כמוהו -לא יפהפה, אף שופע גס־דיות
המעוררת אהדה. גכוה. תמיר. שחרחר.
אדם החי לפי השעון — ולא לסי מחוג השעות, אלא
לפי מחוג השניות. אם קבע פגישה משעה 17.00 עד 17.30
(המזכירה מקפידה לציין גם את מועד הסיום) ,הריהו פותח
בשיחה בשעה 17.00 או , 17.01 ומסיים אותה בשעה 17.30
או .17.29 לפני ואחרי כן נמצא האורח בידי עוזריו.
את השיחה פותח הוא, בהרצאה, שהיא מלאכת־מחשבת
של קיצור, ריכוז וחישוב. הוא יודע את כל העובדות, בקי
בנושא עד לפרט האחרון — וזוהי, בלי ספק, תוצאה של
אלפי שעות קריאה של דו״חות.
הרושם המובהק הוא של איש־מעשה, פראגמאטי, ללא
עניין בצד העיוני או המוסרי של בעיות. אדם המנתח
בעייה כדי למצוא לה פיתרון.

שלנו, הייתי בין אותם שחשבו כי אין צורך בחימוש־יתר,
מפני שהאמנתי שאפשר ליישב את המחלוקת שלנו עם ישראל
בדרכי שלום. אולם ההתקפה הקטלנית של בן־גוריון
על עזה (בפברואר )1955 הפריכה אמונה זו בצורה חותכת.״
בימים ההם הזמין עבד־אל־נאצר את ירוחם כהן לקאהיר,
כשם שהזמין עתה את גולדמן. ספינת־משא חכורה עברה
את תעלת־סואץ בגלוי בדרכה מחיפה לאילת.

הרעיון של הידברות אמריקאית-מצרית, במקביל
להידברות אמריקאית-ישראלית, לא
היה, איפוא, מופרד לגמרי.
אולם בירושלים הוא עורר חלחלה. לנגד עיניהם של בן־
גוריון, שרת ולבון עלתה דמותה של מצרים מחוזקת, המקבלת
כסף מאמריקה ונשק מן המחסנים הבריטיים באיזור
התעלה. הם חששו מפני הסדר כפוי, שהיה מכריח את ישראל
להסכים לוזיתורים — בעיקר בשאלת הפליטים.

זהו זנ׳וזף ז סיפקו, המדינאי האחראי לענייני
המרחב במשרד-החוץ האמריקאי, האיש שבא
השבוע לביקור.

אם נשיא מצרים מובן ומסוגל להסכים להסדר
על פי תוכנית רוג׳רם -ייתכן בהחלט
לחץ של ממש לכפיית הסדר, בלי בחל ושרק.
בירושלים מתפללים לאלוהים שיקשה את לב פרעה.
שעבד־אל־נאצר יגיד לא.
וכדרכו של ילד השורק בין עצי היער, כדי להפיח אומץ־
לב בלב עצמו, כן ממלא משרד־החוץ את העיתונות בידיעות
על כישלון סיסקו במצרים, על התהום הפעורה שנתגלתה
בין קאהיר וואשינגטון, וכיוצא באלה ברווזים מבחזזים
שונים.

משום שעל העץ הזה, אם ישגשג ויגדל, יכול
לצמוח רק פרי אחד: שלום כפוי

שלום כפוי בתנאים אשר הקבוצה השלטת בממשלת ישראל
סולדת מהם.

דארע עבו שרתב רו ר ( 0 9 5 3

האמת הפשוטה היא, כמוכן, שעדיין אין
לירושלים מושג על אשר התרחש כקאהיר.
פיסקו עצמו, יהיה האחרון שיספר על כך

לאבא אבן.

היו אלה תצלומי כל קודמיו של סיסקו באותו תפקיד:
עוזר שר־החוץ לענייני אפריקה ודרום־אסיה.
מבטי נעצר בתצלומו של אדם בעל פנים מוכרות: הנרי

״3נזכרתי בכד השבוע, בי יש במה קווים מי׳
בילים בין ביירוד וסיפקו, וכין 1953ד.1970

ייתכן כי דווקא נאומיו התוקפניים האחרונים של עבר־אל־נאצר
ועוזריו באים לחפות על התקדמות רצינית לעמדה
האמריקאית, ולהסוזתה מעיני הפידאיון הפלסטיניים.
אך אין ספק שקשה מאוד לנשיא מצרים לקבל את תוכנית
רוג׳רם. תנאי־השלום שפירט עבד־אל־נאצר באותו ראיון
עם אריק רולו, לפני חודשיים, מהווים אומנם התקדמות
עצומה לקראת רעיון השלום עם ישראל — אבל עודם רחוקים
מן התנאים האמריקאיים בכמה פרטים חשובים.

אז כמו היום שלטה באמריקה ממשלה רפובליקאית,
שלא נבחרה בקולות היהודים.
למחרת המהפכה המצרית הגה ביירוד, גבר צעיר ונמרץ
שהצטיין כקצין חיל־ההנדסה, את רעיון ההתקשרות ד,אמ־ריקאית-מצרית.
רעיון זה מצא אוזן קשבת אצל שר־החוץ

החדש דאז, ג׳ון פוסטר דאלס•
דאלם היה משוגע לדבר אחד: לגבש מערכת עולמית של
בריתות צבאיות נגד הסובייטים. קאהיר נראתה לו כמרכז

מתאים לברית מיזרח־תיכוניוז כזאת•

ך* עבור 17 שנה אפשר לשאול: מה היה קורה אילו
הצליח ביירוד להשיג הסדר כזה? האם היה זה באמת
לרעת ישראל?
בראיונו עם אריק דולו, לפני חודשיים, אמר עבד־אל־נאצר
:״במשך השנים 1953 ,1952ו־ ,1954 אחרי המהפכה

ך* אם כל זה מוביל להסדר כפוי?
| 1כיום זה תלוי כולו בגמאל עבד־אל־נאצר.

כי בין כל הסיוטים המעבירים צמרמורת בקרב ממשלת
ישראל, אחד המפחידים ביותר הוא הסיוט של הידברות
אמריקאית—מצרית.

ייתכן שביירוד לא הבין שהוא פוגע כפרות
קדושות• אך מטרתו היתה ברורה לגמרי:
לכפות על המרחב הסדר-שלום, בדי למנוע את
חדירת הסובייטים.

ארצות־הברית רוצה לשמור על עמדותיה
בארצות-ערב. היא יודעת כי המשך מלחמת
ישראל-ערב עלול להביא לסילוקה הגמור מהעולם
הערכי. היא גם חוששת מפני עימות
צבאי עם ברית-המועצות כאיזור זה.

אף מאחורי הקלעים שררה דאגה עמוקה,
שליוותה את פיסקו מן הרגע שנחת במצרים
ועד לרגע שסיים את ביקורו באן.

במיסגרת מאמצים אלה ערך דאלס בשנת 1953 סיור
במרחב, בדומה לסיור סיסקו הפעם. הוא הגיש אקדח
מעוטר כשי לנשיא מצרים (אז עדיין מוחמד נגיב) ושוחח
ארוכות עם משה שרת בירושלים.
לאחר מכן נאם ביירוד נאום בזזעידה יהודית אנטי־ציו־נית,
ובה הציע לישראלים לחדול מלהתייחס אל הערבים
כמו כובשים. הוא גם טען כי על ישראל לראות את עצמה
כמדינה מיזרזדתיכונית, ולא כראש־גשר של היהדות הביד
7אומ.117

דאלס הפסיק באופן ברוטאלי את הסיוע הכלכלי לישראל,
כשזו הרגיזה אותו בהטיית מימי הירדן. רוג׳רס דחה את
אספקת הפאנטומים הנוספים לממשלת גולדה, אן הגדיל
באותה שעה את הסיוע הכלכלי.
אמריקה של דאלס היתד, שקועה בבולמוס של התערבות
בכל רחבי העולם. אמריקה של רוג׳רס שקועה בבולמוס
של הינתקות מהתחייבויות גלובאליות.
אולם עובדות־היסוד לא השתנו.

לכן רוצה אמריקה בהסדר — כאז כן עתה.

כיירוד חיזר אחדי עכד-אל-נאצר וחבריו.
הוא הכין בי אינו יבול לעצב בדיה אמריק
אית—מצרית, כל עוד שוררת בין ישראל וה
ערבים מלחמה שכה נאלצת אמריקה לתמוך
בישראל.

רוג׳רם הוא כן תקופת הדו־קיום׳,והוא רוצה
למנוע עימות צבאי עם הסובייטים, שפרשו
בינתיים את כנפיהם על חלק ניכר מן המרחב.

לכן רוצה ממשלת ואשינגטון לרכד את עמדת
ישראל, והיא מתמרמרת על הנוקשות הקשוחה
של ממשלת־ירושלים.

ך* ישראל נתקבל סיפקו ברצינות מאופקת, ללא תרו־עות־החצוצרה
המקובלות. הממשלה דאגה רק שהילוד
הכבוד של פגישה עימו תתחלק בדיוק נמרץ בין משה דיין,
יגאל אלון ואבא אבן, ושאיש מהם לא יקופח.

** אשר נפגשתי עם סיסקו במשרדו במשרד־החוץ, ב־
^ שנה שעברה, ראיתי על הקיר שורה של תצלומים.

רוג׳רם — על־סי תמליל המוכן בקפדנות על־ידי סיסקו.
דאלס היה איש המלחמה הקרה. הוא רצה לסגור את
הסובייטים בארצם, ולמנוע את חדירתם למרחב.

עבד-אל-נאצר נמצא במצוקה.
אין הוא רוצה במלחמה, שבה ינחל תבוסה. אין הוא
רוצה בהפיכת מצרים למושבה סובייטית. מאידך אין הוא
יכול לעשות דבר שייראה ככניעה בעיני ההמונים הערביים,
המעריצים את אירגוני־הפידאיון.

מה, אם כן, אמר לסיסקו?

עינוגן ו ענו גורדה ( 0970

בתוצאה מכך נולד ״העסק ביש״ ,שנועד
לחבל כיחסי ואשינגטון-קאהיר. וכשזה לא
עזר, באה אותה התקפה של כן־גוריון על עזה.
עבד־אל־נאצר פנה לברית־המועצות וקיבל ממנה נשק.
דאלם הקים את ברית־בגדאד עם העיראקים, שהיו אז אוייבי
המצרים. הסכנה של הידברות אמריקאית—מצרית חלפה
למשך 17 שנה.

ובתקופה זו אירעו שתי מלחמות, הסובייטים
חדרו למרחב ומתבצרים עתה במצרים, וה שלום
התרחק מאוד-מאוד.

*•ו בן שההיסטוריה אינה חוזרת על עצמה באופן
מכני, ויש הבדל רב מאוד בין ביירוד 54׳ לבין סיסקו

בניגוד לביירוד, אין סיסקו נואם. להיפך, הוא שתקן
פומבי מדופלם. את הנאומים נושא שר־החוץ שלו, ויליאם

• תכן מאוד שרמז לסיסקו: השלום־מרצון קשה. קשה
7למצרים. קשה גם לישראלים, כפי שהוכיחה פרשת
גולדמן.

אולי עדיך דווקא שלום כפוי.
רעיון זה צץ לאחרונה אצל כמה וכמה אישים, המקורבים
לשני הצדדים. למשל: שר־החוץ ההולנדי, שערך גם
הוא סיור בבירות המרחב.
לנגד עיניהם עומדת התמונה הידועה של ילד, החושש
מלהחליף מהלומות עם ילד חזק יותר, והקורא :״תחזיקו
אותי, אני עומד לשבור לו את העצמות! תחזיקו אותי,
אני אעשה ממנו קציצות!״
הם אומרים: שוחרי־השלום בצמרת מצרים חוששים מפני
הפידאיון, ומפני היסודות הקיצוניים במישטר הנאצרי. שוח;
רי־השלום בצמרת ישראל חוששים מפני אנשי ארץ־ישראל
השלמה, ומפני חסידי־הסיפוח שהשתלטו בממשלת־גולדה.

אלה גם אלה זקוקים לכפייה חיצונית, כתור
אליבי ובאמצעי-שיבנוע.
ייתכן כי זוהי הבשורה שמביא סיפקו חזרה לואשינגטון:

בי כמציאות המרחבית של ,1970 השלום
הרצוי הוא דווקא השלום הכפוי.

י״ייזאיי־י אבווי;

בעולם

4 1 \ 1 7 8א 1_£ 5 ¥ 1 6
אורות מר צדי םבארבעה גוונים אופנתיים חד ש ,
ה מ תוו ספי םלקשת של 3 6שפתוני ליפ-דיו

11111611§ 111
11116ק §<^1110111
31113.11116 )1־1
61 § 6כ 11§ 1111כ1
חדש שקוף
רב־ גוני
משכנע
תעלומת המלחין

כמאה סטודנטים יוונים, שחקנית הקולנוע
מלינה מרקורי ובמאי הסרטים קוסמה
(״ 2״) גווראס המתינו בנמל־התעוסה לה־בורג׳ה
שליד פאריס. כאשר נחת המטוס
הפרטי הקטן בשדה, פרצו קריאות מפי הנוכחים
:״תחי ההתנגדות! תחי יוון החופשית!״
כאשר
נפתחה דלת המטוס ועל הכביש
הופיע גבר שמנמן, בעל רעמת שיער עבות
וחייכן, עמדו דמעות בעיני כל הנוכחים.
מיקיס תיאודורקיס, המלחין היווני הנודע,
בן ה־ ,44 האיש ש!כה בפירסום עולמי
כשכתב את המוסיקה לסרט זורבה היווני
והפך את ריקוד הסירטאקי לפולחן עולמי,
סיים שתי שנות מעצר תחת שלטון ה־קולונלים
של יוון.
אמבולאנם המתין לתיאודורקים בנמל־התעופה.
אחרי שלחץ את ידי מקבלי פניו
ואמר כמה מילים לעתונות, הובהל המלחין
היווני לבית־החולים. כי מיקים תיאו־דורקיס
נמצא במצב בריאות לקוי, כשהוא
סובל משחפת פתוחה ויורק דם.
כך הסתיימה פרשת תיאודורקים והחלה

ץ\ 06 קד1
11616113 11111(111816111

מיקיס תיאודורקיס
שחפת פתוחה

תעלומת ז׳אן ז׳אק סרבאן־שריבר׳ מנהיג
המפלגה הצרפתית הרדיקלית ועורכו לשעבר
של השבועון הצרפתי ל׳אכספרס — האיש
ששיחרר את תיאודורקיס ממעצרו.
״מוסיקה פוליטית״ .התעלומה החלה
בשבת לפני שבוע, כאשר אנשי אגודת
הסטודנטים היוונים בפאריס התקשרו
עם סרבאן־שריבר, ביקשוהו לצאת?יוון
להתערב שם לשחרורם של 34 אנשי הרוח
שנידונו לפני שבוע לתקופות מאסר ממושכות
בעוון התנגדות למשטר הקולונלים•
סרבאן־שריבר שכר מטוס פרטי וטס מיד
ליוון, שם נפגש עם ראש־הממשלה ג׳ורג׳
פאפאדופולום. מה הוחלט באותה פגישה
על גורלם של הנידונים, לא ידוע. לעומת
זאת נלקח סרבאן־שריבר ביום שני לבית־חולים
באתונה, שם נפגש עם תיאודורקיס.
תיאודורקיס אינו רק הנערץ שבמלחיני
יוון. הוא גם סגן היו״ר של המפלגה הדמוקרטית
היוונית הפרו־קומוניסטית ומנהיג
אירגון הנוער הקיצוני השמאלי ביוון.
כאשר תפסו הקולונלים את השלטון
ביוון לפני שלוש שנים נאסר תיאודורקים
והמוסיקה שלו נאסרה להשמעה.
כעבור מספר חדשים שוחרר המלחין ממעצרו
והשלטון הודיע כי אסור לשמוע רק
את ״המוסיקה הפוליטית״ שלו. אולם תיאר
דורקיס סירב לחתום על התחייבות שלא
לעסוק עוד בפוליטיקה. כעבור שמונה חדשים
נעצר שוב׳ נשלח לגלות בכפר קטן
בהרי הפלפונז, שם התגורר בתנאים פרימיטיביים
עד שנשלח למאסר בכלא אורו־פוס
באתונה, שם שהה עד שמחלתו ה־

.העולם הזה 1703

בעולם
המירה והיה צורך לאשפזו בבית־חולים.
דו״ח על עינויים. מדוע הסכימה ממשלת
הקולונלים היוונית לשחרר את תי־אודורקיס?
מדוע בחרה לשחררו באמצעות
שליח שלמעשה הזמינה בעצמה? מדוע נבחר
שליח זה דווקא מחוקי האופוזיציה בצרפת?
שאלות אלה נשארו סתומות עדיין.
ברור היה ששיחרורו של המלחין האהוד
בא כדי לרכך את דעת־הקהל העולמית
לפני מושב מועצת אירופה שנועד להתכנס
ולדון בדו״ח הועדה לזכויות האדם
על עינויי עצירים פוליטיים ביוון של ה־קולונלים.
לצורך זה שיחררו היוונים 332
עצירים פוליטים נוספים והודיע על הקלות
בתחום חופש הפרט ביוון.
ד,קולונלים, שפרשו ממועצת אירופה לפני
שנה, חרדו לתוצאות פירסומו של ה־דו״ח
החשאי. ואמנם כאשר הופיע ז׳אן
ז׳אק סרבאן־שריבר במועצת אירופה, היו בפיו
דברים שנועדו לגולל את האשמה בראשם
של הקולונלים .״לא הקולונלים הם
האשמים במשטר הדיכוי ביוון,״ אמר העורך
לשעבר של ל׳אכספרס .״יוון נתונה
בשליטתה של סוכנות הביון המרכזית של
ארה״ב ומכונת המלחמה האמריקאית.״
גינוי !1רין ז. הסבריו של סרבאן־שריבר
וטענותיו כי יש בידיו הוכחות לאימות דב״
ריו, לא שיכנעו. מועצת אירופה החליטה
להאשים את הכת -צבאית ביוון ב״עינויים
וביחס בלתי־הוגן כלפי העצירים הפוליטיים
הכלואים ביוון.״
15 מדינות הצביעו בעד הצעת הגינוי ה־חריף.
רק שתי מדינות נמנעו מהצבעה:
קפריסין, לה יש קשרים הדוקים עם יוון
וצרפת.
האם היתד, הימנעותה של צרפת מהצבעה
תמורה עבור שיחרורו של תיאודורקיס?
ראם נפל סרבאן־שריבר למלכודת שטמנו
לו שלטונות יוון וצרפת כאחד?
רק לזמן פתרונים לתעלומה זו.

השלמות
שיא
לנו לא חסר מאומה לשלמות, שכן מקלטי הטלויזיה
מיוצרים ונבדקים
118-110813^ 12ו?1.׳1׳.׳1׳. 8011
בדייקנות על־ידי המומחים המעולים והבירלאומיים
של הקונצרן
מומחים אלה הם שיצרו את מקלט הטלויזיה הטוב
בעולם, המצטיין ביתרונות, שלעיתים רחוקות תפגוש
גם במקלטים אחרים.
בהירות, דייקנות וחדות של התמונה, צליל נהדר,
אורך חיים, מינימום של קלקולים, קליטה מצויינת
של התחנות הרחוקות ביותר ועיצוב נאה — הנם רק
כמה מהתכונות המסמלות את פאר היצירה של
הטכניקה העולמית כיום 1
לעולים חדשים הספקה מהירה במטוס ללא מכם.
לפנות: כינו רי בע״מ הסוכן הבלעדי בישראל :
תל־אביב טל .624193 .חיפה טל.531268 .
גרמניה חינוך מיג*
לילדים בני 8
גרמנים רבים אינם חפצים שבניהם יהיו
כמוהם. זכר התקופה ההיטלרית מעורר
בהם חלחלה• הם רוצים שבניהם יגדלו
כאנשים חופשיים, ושאם יקום עוד פעם
רודן בגרמניה הם לא ילכו אחריו עיוורים
אל השואה. משום כך אין הם מסתפקים
בחינוך המוקנה לילדיהם בבתי־הספר הממלכתיים.
בברלין המערבית בלבד צצו לאחרונה
כפטריות אחר הגשם מעונות־יום
לילדים, בהם ניתן לילדים חינוך מתקדם לפי
הישגי הפסיכולוגיה והפדגוגיה האחרונים.
מלטבנא צי ם. האוניברסיטה החופשית
של ברלין נמצאת אמנם באזור הכיבוש האמריקאי
של העיר, אבל למרציד. ולסטו־דנטים
שבה, יש נטיות פרו־קומוניסטיות

גלויות.
קבוצת פרופסורים וסטודנטים מהמחלקה
לפסיכולוגיה באוניברסיטה זו, אירגנו קבוצה
גדולה של ילדים בגיל ,8—14 למעין
מעון־יום ניסויי, כדי ״לשחררם מההשפעה
המדכאת של החינוך הניתן להם בבתי־הו־ריהם
ולחשפם להתנהגות חברתית ראויה
וחופש מיני.״
מאחורי הגדרה זו הסתתרו מעשים ש־זיעזעו
אפילו את ההורים המתקדמים ביותר,
הסתבר כי הפסיכולוגים של האוניברסיטה
החופשית עודדו את הילדים להתהלך
עירומים במוסד, ואף ביצעו לעיניהם
ולימדו אותם עצמם לכצע מגע מיני מושלם.
״הדבר נעשה כדי למנוע מהם רגשי־אשמה
מיניים,׳ ,אמר הפרופסור קלאוס
הולצקאמם, ראש החוג לפסיכולוגיה. נוסף
לשיעורי־המין לילדים בני ,8עשו הסטודנטים
של החוג לפסיכולוגיה גם שטיפת־מוח
לילדים, בנסיון לעורר בהם הכרה
מעמדית לפי תורת מארקס.
כאשר הודלפו הדו״חות של אנשי החוג
על תוצאות נסיונותיהם לעתוני מערב ברלין
התעוררה שערוריה שהדהימה את כל העיר.
הורסט קורבר, ראש מחלקת הנוער
בעיריה הודיע מיד כי ציוה לסגור את מרכז
הנוער שליד האוניברסיטה החופשית, שתלמידיו
היו שפני נסיונות. הסטודנטים
שהיו מעורבים בנסיונות סולקו מכל פעילות.
הענין הועלה בפרלמנט של ברלין
וכנראה שיהיו לו השלכות מרחיקות לכת
על מוסדות הנוער המודרניים שבעיר.
״אני מעדיף שילדי יהיו נאצים ובלבד
שלא יקיימו יחסי־מין מגיל ,8״ אמר אחד
מחברי מועצת העיריה•
הווולח

הזה *־70־1

בטלויזיות ״שאוב-לורנץ״ פועלות רק 5מנורות, יתו
מבוצעות על־ידי טרנזיסטורים יקרי ערך
כתוצאה מכך נמנעת התחממות יתר של המכשי
2א£מ8-10ט£.
המביא לאריכות ימים של המקלט
והרי הדגמים האלקטרוניים החדשים 1970
-2001-^.מ010. 1-1020, 81-9001, 15-1080, \ 9
מכוו פסיכולוגי

בהנהלת נתן רזניק
הרפית מתח ולמוד הפנוזה
טפול בחוסר בטחון
ותסביכים
ת-א, המלך ג׳ורג׳ ,44
בשעות .15.00—18.00 :
חיפה, טלפון .69300 :

י! מועדון חברים

אימסרוביזציה

ערב ערב
ת״א, רח׳ הירקון פינת נס־ציונה

במדינה העם תחי*ת התמורה משהו קרה לעם הזה. משהו התחיל לזוז

לא היו אלה עדיין ניצניה של מהפינה.
אבל הזעזועים התת־קרקעיים שהתחוללו בו
בשבועות האחרונים העידו כי רעידת האדמה
הגדולה מתרגשת ובאה•
בשישב העם הזה השבוע לחוג את ליל׳
הסדר היתה להגדת הפסח משמעות חדשה.
שוב היה מובן לפסוק
— בני־חורין מעבדות למולך המל״
חמה. זאת היתד. התפילה והתקוה של
יותר ויותר אזרחים בישראל.
מאורעות מבשרי תמורה. את
המיפנה חוללה לא ספק החלטת ממשלת
גולדה מאיר בפרשת הד׳׳ר גולדמן. החלטה
זו היכתה בהלם רבים שהאמינו אמונה
עיוורת בהצהרות שרי־הממשלה. כמה מאורעות
סימנו את התמורה:
#הפגנות המחאה נגד החלטת הממשלה
שנערכו בירושלים לפני שבועיים. הם לא
נערכו בידי המפגינים המקצועיים למיניהם.
הפעם השתתפו בהם אנשי־רוח בלתי מפלגתיים,
קציני מלואים קרביים ונוער המת־פסח
משטיפת־המוח.
#העלאת המחזה הסאטירי מלכת האס־בסית
בתיאטרון הקאמרי השבוע — שכולו
ביקורת קטלנית על שרי ממשלת ישראל
ומדיניותם (ראה עמודים .)18—19 עצם
העלאת הצגה כזו בתיאטרון כמו הקאמרי
מעידה על מיפנה, שאיש לא העז לחלום
עליו עוד לפני מספר חודשים.

^ זה הרה ברוסיה

* וסף קאזאקוכ, אביו של הסטודנט
7הישראלי יאשר, קאזאקוב, המתגורר עם
משפחתו במוסקבה, נאבק באומץ ובגלוי
למען זכותו לעלות לישראל. כתוצאה מכך
הוא פוטר מעבודתו. במכתביו ובשיחות
הטלפון שלו עם בנו, טען יוסף קאזאקוב
כי הוא נרדף על ידי סביבתו בשל רצונו
לעלות לישראל.
זה יכול לקרות רק במישטר הדיכוי
של בריודו־,מועצות!
האמנם?
אלכסיי פישקין חושב כרמיאל שעלה
לפני 8שנים מפולין לישראל, הודיע כי
הוא רוצה לחזור עם בנו שמעון בן ד.־16
לברית־המועצות. הוא נאבק על זכותו
לבחור לו את אתר מגוריו כרצונו. זוהי
זכות לגיטימית של כל אדם במדינה דמוקרטית,
ויהיו סיבותיה אשר יהיו.
ומה קרה לאלכסיי פישקין במדינה דמוקרטית
כמו ישראל, כאשר הביע את רצונו
לעזבה ולחזור לברית־המועצות?
בשבוע שעבר, אחרי שהעתונות פירסמה
כי פישקין שלח מכתב לשלטונות בריתהמועצות
על סבלותיו בישראל, הוא הותקף
על־ידי אחד מחבריו לעבודה במיפעל מודול
בסון בכרמיאל. האיש שלף אולר, התנפל
על פישקין ואיים לדקרו בקראו :״מוות
לבוגדים הקומוניסטים ו וזה
עוד לא הכל. השבוע פוטר שמעון
פישקין, בנו של אלכסיי, מעבודתו במפעל
מולטי קרטון בכרמיאל.

ך* דור שאין להשוות את מניעיו
. 4של אלכסיי פישקין, אדם ממורמר,
בלתי־יציב וקומוניסט נלהב, למניעיהם של
יהודי ברית־המועצות המבקשים לעלות
לארץ. למרות זאת משמיטה ההתנהגות
כלפי אלכסיי בכרמיאל את כל הבסים
המוסרי של הטענות כלפי שלטונות ברית־המועצות
בשל יחסם ותוגובותיהם ליהודים
הנלחמים על זכותם לעלות.

#מאמרים שפורסמו בעתונות, העידו
על התפכחות מהאמונה ברצון ישראל
לשלום.
מסקנה איומה. בין אלה האחרונים
התבלטו רשימותיהם של יורם שדה, בנו
של מפקד הפלמ״ח יצחק שדה, סטודנט
באוניברסיטה העברית בירושלים, ושל יואל
מרכוס, הכתב המדיני של הארץ, שהיה
ידוע עד כה בעמדתו הפרו־דיינית הקיצונית.
כתב יורם שדה ברשימה שפירסם ב־הארץ
:״אין מנוס ממסקנה קשה לבליעה
וקשה יותר לעיכול — ממשלת ישראל אינה
רוצה בשלום. וזוהי מסקנה איומה, פקיחת
עיניים מכאיבה שבמכאיבות ...נזעקתי
לזעוק היות והושמט לפתע הבסיס המוסרי
להיותי ישראלי. הוא הושמט בבהירות
ששוב אינה מאפשרת עצימת עין. והאמינו
לי, כה נוחה היתד, תקופת עצימת העיניים
וכה קשה הפכחון החדש.
״כבר הייתי מבכר שלא לראות זאת, אך
המושג ״ישראלי״ שינה כרעם ביום בהיר
את משמעותו. שוב איננו הצד הצודק.
אנחנו שותפים לדבר עבירה. זהו רגע
מר שלא היה כמוהו.״
מיסמך ן ןגום. ואילו יואל מרכוס,
בהגיבו על נאומו של שר־הבטחון משה
דיין בכנס מפקדים, כתב :״הנאום מזכיר
לי חלום בלהות מצוי בו מוצא עצמו
אדם לכוד מכל צד ומוצא אין. זה המיסמך
העגום ביותר שפורסם עד כה על מצבנו
מאז מלחמת ששת־הימים ...מדיניות החוץ
של ישראל מתנהלת ע״י הערבים. ממישגי־הם
אנו יוצאים נשכרים וממהלכיהם הנכונים
אנו נפגעים. אין בפועל לממשלה כל
חשיבה לטווח ארוך.
״מד, שמדאיג לדעתי אינו בכך שהממשלה
אינה נוקטת יוזמות מדיניות, אלא שהיא
ויתרה מרצונה על כל כושר ומרחב תמרון.

היא פשוט מפחדת לשחק במשחק דיפלומטי.״
שבוע
בו התפכח העולם כולו מאמונתו
העיורת בפלאי הטכנולוגיה, נוכח כשלון
משימתה של החללית אפולו , 13 היתה
להתפכחות שהחלה בקרב אזרחי ישראל
חשיבות גדולה הרבה יותר לגבי גורלה
ועתידה של המדינה.

ארץ־ישראל
בין ״אל־פתח״
והמושל הצבאי

יורם ויצחק שדה ()15(52

יורם שדה ( 0מ)15

* זה יכול ל?ורות גם בישראל

אלכסיי פישקין מבקש לחזור לברית־המועצות
מאז . 1968 בשל אי קיום קשרים
דיפלומטים בין ישראל לברית־המועצות, יצא
לקפריסין, ניסה להשיג משגרירות ברית־

שמעון פישקין

המועצות שם את הרשיון לחזור. בידו
נמצאת אף ויזה איטלקית, באמצעותה ניסה
לעבור באוגוסט 1968 דרך איטליה וחזרה
לברית־ד,מועצות. משימה זו הוכשלה• לדבריו,
כתוצאה מהתערבות ישראלית.
אלכסיי ושמעון חזרו לכרמיאל. דירתם,
הנמצאת ליד הכביש הראשי, מרוהטת בריהוט
דל: שתי מיטות סוכנות, שולחן קטן
ופתיליה. בשש שנות שהותם בארץ נעזרו
האב ובנו בכספים וחבילות ששלח להם
קרוב משפחה מברוקלין. בשעתו אף פנה
פישקין האב ליהושע רבינוביץ /ראש־העיר
תל־אביב, שהתגורר עמו באותו רחוב בוילנה
כדי לקבל ממנו עדות שתסייע לו
לקבל פיצויים מגרמניה.
*י מקצועך אלכסיי פישקין הוא
טכנאי וטרינארי — ממיין של סוגי
בקר. בארץ קיבל עבודה כפועל שחור
במיפעל מודול בטון. בנו שמעון, הוא
אחראי על מועדון הנוער בכרמיאל. בידיו
נמצאים מפתחות המועדון. יש לו ידידה
בנהריה. עתה הוא מתכונן לנסוע אליה
ולהסביר לה כי שוכנע על־ידי אביו כי
עליהם לחזור לברית־המועצות.
בהנהלת מיפעל מודול בטון סיפרו כי
לאלכסיי פישקין אין סיבה להתאונן. החל
מהאחד במאי הוא יועלה בדרגה ושכרו
יועלה ב־ 60ל״י לחודש. אבל פישקין אינו
מאמין :״אחרי כל העסק הזה, אני גם
כן אשאר בלי עבודה,״ אמר ברוסית .״חבר
ועד־העובדים אמר לי שלאנשים הרוצים
לחזור לרוסיה אין מה לחפש במיפעל.״
״עכשיו כבר לא איכפת לי,״ אמר פיש־קין
,״אני מחכה לאישור לחזור לרוסיה.״
זהו סיפור טראגי על עולה שלא נקלט
או שלא רצה להיקלט. אולם הוא טראגי
שבעתיים נוכח היחס ומעשי־התגמול בהם,
זכה אלכסיי פישקין אחרי שפורסם רצונו
לחזור לברית־ד,מועצות.
מי עוד יעז לבוא ולטעון באוזניו :״כאן
לא רוסיה״?

הם זוממים עם הישראלים לכונן מדינת״
חסות פלסטינית!״
״הם סוכני הציונות והאימפריאליזם האמריקאי!״
דברים
אלה הטיחה החודש תחנת־ד,שידור
של אל-פתח נגד השייך מוחמד עלי אל־ג׳עברי,
ראש עיריית חברון, ונגד קבוצה
של אישי־ציבור אחרים בגדה המערבית.
הסיבה: אל־ג׳עברי יזם כינוס ״ועדה לענייני
ציבור״ ,אליה הוזמנו כל ראשי הציבור
בשטחים המוחזים•
כמו ממשלת ישראל, ידע גם אל־פתח את
הכוונה הבלתי־מוצהרת: לכונן גרעין של
מנהיגות להקמת מדינה פלסטינית, תוך
הסדר־שלום עם ישראל.
חברון -לא, עמאן -כן. תגובת
אל־פתח היתד, מובנת. האירגון דוגל בחיסול
מדינת ישראל ושיחרור כל פלסטין —
ועל כן הוא מתנגד להקמת מדינה ערבית
בחלק מפלסטין, תוך הסדר עם ישראל.
פחות מובנת תגובת ממשלת ישראל. לפני
חודש אסר המימשל הצבאי את בוא המנהיגים
מחוץ להר־חברון לכנס, בטענה כי
זהו עניין מדיני וכי לא קיבל הוראות מן
הממשלה. בינתיים עברו השבועות, שום
הוראה לא הגיעה, והאיסור נשאר על כנו.
אולם, כפי שגילה השבוע עטאללה מנצור,
העיתונאי הישראלי־ערבי של הארץ:
באותו זמן שלא נתקבלה הוראה להתיר
את הכנס של אל־ג׳עברי, ניתנה הוראה
שהתירה את השתתפותם של ראשי״ציבור
מהשטחים המוחזקים בכנס בעמאן.
שלום -לא, מלחמה -כן. אותו
כנס בא ביוזמת המלך חוסיין, ויבואו אליו
ראשי לשכות־המיסחר מכל העולם הערבי.
בהסכמת המימשל הצבאי יצאו אליו נציגי
הסוחרים מירושלים המזרחית, יריחו, ג׳נין,
טול־כרם וקלקיליה. אנשי רמאללה, שכם
ובית־לחם לא רצו לנסוע.
לכנס זה לא.הוזמנו אנשי עזה — מכיוון
שהרצועה לא השתייכה לממלכה ד,האש־מית.
ברור, איפוא, כי אנשי הגדה הוזמנו
בתור נתיני המלך חוסיין — וכי המימשל
הצבאי התיר את נסיעתם בידעו זאת.
המסקנה: ממשלת ישראל החליטה למנוע
בכות כל נסיון להקים נציגות פלסטינית
שתדגול ביצירת ישות פלסטינית תוך שלום
עם ישראל, אך מעודדת את אנשי הגדה
לקיים את קשריהם עם המלך חוסיין, הנמצא
במלחמה עם ישראל.
אירגונים הידיב החדש אירגוני־הפידאיון הפלסטיניים עומדים
עתה במאבק קשה — מאבק שבו הם המתגוננים.
שדה־הקרב: הקמפוסים של מע־רב־אירופה,
שבהם שלטו עד כה ביד רמה,
הודות לידידיהם מקרב השמאל החדש.
האיש המאיים על שלטונם זה הוא צעיר
מגושם, גבוה ושחרחר: מוני אלקיים, יוצא-
מארוקו, סטודנט יהודי המתגורר בבריסל.
הנשק שבידי אלקיים :״הוועדים למען
ישראל־פלסטין״ ,שהתארגנו באוניברסיטאות
של שש מדינות אירופה המערבית.
החרכ של לנץ. אלקיים הוא איש
השמאל החדש, והוא מדבר בלשונו. מזה
כמה חודשים מתגוששים הוא וחבריו עם
אל״פתח וידידיהם, כשכלי־הנשק משני הצירים
הם פסוקי לנין ומובאות מכתבי־הקודש
של השמאל.
בחודש שעבר התכנסו כ־ 150 מחסידי
הוועדים מארצות שונות בעיירה שואזי־לה־רואה.
לפני כן הוציאו לאור חוברת נאה
בצרפתית.
תוכן החוברת מקביל לרעיונות העולם
(המשך בעמוד )18
העולם הזה 1703

| מדוע חוששת ממשלת גולדה מפני בידוד ישראל :
החשש של ממשלת גולדה מאיר מפני ״שלום כפוי״ ,כעיקגות סיורו
של ג׳וזן* פיסקו (ראה הנדון) מובן יותר אם משווים את העמדות
המוצהרות של הצדדים.
בדי לתת לקוראים תמונה תמציתית וברורה שן 1עמדות הצדדים,
ערך ״העולם הזה״ את המכלה הבאה, שבמוה לא פורסמה עד פה.
• הטור הראשון כולל את הנוסחות הכלולות בהחלטת מועצת הביטחון
של האו״ם מיום 22 בנובמבר ,1967 שנתקבלה פה־אחד ושעליה
מסתמכות ארבע המעצמות.

• הטור השני כולל את הנוסחות שהיו כלולות בהודעתו של שר*
החוץ האמריקאי, ויליאם רוג׳רס, מיום 9בספטמבר ( 1969״תוכנית
רוג׳רם״) .אין ספק שהיא הוכנה על־ידי פיסקו.
• הטור השלישי בולל את הנוסחות שכהן השתמש עבד־־אל־נאצר
בראיון שנתן לאריק דולו, שפורסם ב״לה מונד״ מיום .18.2.70
• הטור הרביעי לוקט מהצהרות לוי אשכול, גולדה מאיר ואבא אכן
מאז המלחמה, והעמדות הידועות של הגורמים המהווים את הרוב
בממשלת־ישראל.
החלטוג מועצת הביטחון

וגוכניוג רוג׳רס

ראיון עכד־אל־נאצר

עמדת ממשלת־ישראל

״שלום צורק ובר-
קיימא במיזרח התיכון.״
״סיום
מצבי הלוח-
מה והטענות הנובעות
מלוחמה, כיבוד והכרה
של הריבונות, ה הטריטוריא
שלמות
לית
והעצמאות המדי נית
של בל מדינה
במרחב.״

״כינון מצב של שלום במקום הלוח-
מה של עשרים השנים האחרונות
יש צורך לקבוע בבירור א ת כיבוד
הריבונות והתחייבויות הצדדים, זה כלפי

״גונאר יארינג אחראי להכנת מיסמך
שיהפוך את הסכמתנו לרשמיוק ומועצת
הבטחון תערוב לחתימתנו.״
״אני מוכן בהחלט (לכרות שלום א ם
הישראלים יפנו את כל השטחים שכבשו
ביוני 1967 ויתנו לפליטים את
הזכות לבחור בשיבה) .א ם הישראלים
מוכנים להסכים לנוסחה, לא תישארנה
בינינו נקודות השנויות במחלוקת.״
(לשאלה אם יכונן אז י חסי ם דיפלומטיים
וכלכליים עם ישראל) ״אני חוזר
ואומר, לא יהיו בעיות נוספות בין
הישראלים ובינינו. מובן שהנורמליזציה
צריכה לבוא בשלבים.״

חוזה״שלום רשמי, שיושג
נמשא־ומתן פנים־אל־פניס.״

״המועצה מדגישה
את אי־היכולת להש לים
עם רכישת שט חים
על״ידי מלחמה.״
״נסיגת כוחות מזו-
יינים ישראליים מ שטחים
שנתפסו במלחמה
האחרונה.״
״הזכות לחיות בשלום
בגבולות בטוחים
ומוכרים.״

״החלטת מועצת הבטחון אינה מאשרת
ואינה מונעת את קווי שביתת-
הנשק כגבולות מדיניים סופיים.״
״כל שינוי שהוא של הקווים הקוד מים
אינו צריך לשקף א ת עוצמת הכי בושים,
ויש להגבילו לשינויים לא״מהו-
תיים הדרושים לבטח מ חדדי. איננו
תומכים בסיפוחיזם.״

נסיגה מכל השטחים שכבשה ישראל
במלחמת ,1967 כולל רמת״הגולן, אחת
שסוריה תצטרף להחלטת מועצת הבט״
חון.

הגבולות הבטוחים, המוכרים
והמוסכמים יושגו ב־משא״ומתן
י שי ר ...הם לא
יהיו זהים עם קו שביתת־הנשק
או קו הפסקת־האש
מהצהרות שרי הרוב במט
שלה, ברור שישראל מתכוו
נת לספח, מלבד ירושלים
לפחות א ת רמת־הגולן, רצו
עת עזה וחצי סיני עד שארם
אל־שיין.

״ירושלים צריכה להיות עיר מאוחדת
ללא הגבלות על תנועת אנשים וסחור
ו ת הסידורים לניהול העיר המאוחדת
צריכים לקחת בחשבון א ת האינטרסים
של כל התושבים ושל העדה
היהודית, המוסלמית והנוצרית.״

ישראל תחזיר לירדן א ת הסקטור
הערבי שסיפחה .״בהסכמת הצדדים
הנוגעים בדבר, יכולה העיר להישאר
מאוחדת תחת שתי מערכות־מימשל,
הא חת ישראלית, השניה ערבית.״

ירושלים תישאר מאוחדו
תחת שלטון ישראלי בלעדי

] נתיבי מים

״חופש המעבר בנתי-
בי־מים בינלאומיים.״

״יש לפרט א ת זבויות־המעבר בתעלת
סואץ ובמיצר טיראן.״

״שלום צודק הוא
ביותר למעבר חופשי.״

הטובה

חופש מעבר בתעלת״סוא
ומיצר טיראן.

| פליטים

״הצורן להשיג פתרון
צודק של בעיית
הפליטים.״

״פתרון צודק צריך לקחת בחשבון
א ת רצונם ושאיפותיהם של הפליטים
ואת הדאגות של הפליטים ואת הדא גות
הלגיטימיות של הממשלות במרחב.״
(טיב הסידורים לא פורט).

״יש לארגן מישאל־עם ב חסו ת האו״ם
כדי לקבוע במה בוחרים הפליטים. את
השיבה אפשר לחלק למיספר שנים,
בהסכ מת ממשלת ירדן ואירגוני״השיח־רור
הפלסטיניים.״

הפליטים ייושבו מחוץ ל
ישראלי, בעזרה בינלאומיר
שיבת הפליטים לישראל אינ
באה בחשבון.

״על ישראל לסגת לגבול הבינלאומי
בין מצרים וישראל שהיה קיים למעלה
מ־ 50 שנה.״ (כלומר: גבול המנדאט).
ייקבעו ״סידורים סופיים לרצועת־עזה.״

רצועת עזה צריכת להישאר ערבית.
היא יבולה להיות מצרית או ירדנית,
וזה יהיה תלוי בבחירת האובלוסיה
הפלסטינית, שתתבטא באופן חופשי.

עזה תטופח לישראל.

מפורזים וסידורי־בט־יותר
מבוססים מאובעבר.״
שארם־אל־שייך

״קע״ם מקבלת א ת ההצעה הסוביי טית
לקיום יחידות האו״ם בשארם־אל־שיין
במשך שלוש שנים. הדרישה
האמריקאית לחניית כוחות או״ם שם,
ללא גבול של זמן, היא מוגזמת.
״לא בא בחשבון פירוז חצי־האי סיני
בשלמותו. אפשר לפרז רצועה של 7.5
עד 9ק״מ בשני צידי הגבול המצרי־ישראלי״.

פירוז
בל השטחים שייפ
נו על־ידי צה״ל, קיום ״גב
בטחון״ לאורך הירדן.

״התחייבות מפורשת של כל מדינה
למנוע מעשי־איבה שמקורם בשיטחה״.

״קרוב לוודאי שיהיו לנו בעיות במי שור
זה אנחנו מוכנים להתמודד
עם בל מצב.״

כל מדינה ערבית חייב
לחסל את אירגוני־הפידאי
שבשיטחה.

״ללכת בעיקבות המשא־ומתן שהתנהל
ברודוס ב־.1949״

״החלטת מועצת הבטחון אינה תוב עת
משא־ומתן ישיר.״

משא־ומתן ישיר, פני
אל״פנים, ללא תנאים מוק
מים. רק במשא־ומתן זה ח
דיע ישראל לערבים מה ר
תנאי״השלום שלה, באי
גבולות היא רוצה, וכוי.

שלום

! 1נורו ת

ן ירושלים

} עזה
ן פירוז

ן הפידאיון
ן משא-ומתן

(אינה

מוזכרת)

(אינה מוזכרת)

״הצורך לערוב לאי-
הפגיעה בשטח כל ולעצמאותה מדינה אמצעים המדינית...
יכללו כינון אזורים
מפורזים״.

(לא נזכרו)

ימונה נציג מיוחד
של מזכיר האו״ם שיקיים
מגעים עם המדינות
כדי ״לקדם
הסכ מה ולעזור במאמצים
להשיג הסדר בדרבי
שלום ובהסכמה.״

״יהיו איזורים
חון דומים, שיהיו
תם שהיו קיימים
״ערובות לאזור

הערובה

ריכוז הרכב

קטע מתון התמונה שצולמה לפני ההפצצה. בתוך המובנה
המרובע ובחצרו ניתן להבחין בקלות בכלי־רנב צבאיים.
נראה שהבניין היה סדנה איזורית לתיקון כלי־רנב צבאיים. אין סימן לקיומו של בית־נזפר.

וזמניות בגחנווות

זוהי הגדלה של קטע מהתמונה למעלה. הוא
מראה בבירור את המשאיות מתוך מחפורות־המגן
ואת העמדות מסביב למקום. בצילום נראות גס העמדות שנועדנ כנראה למיקלעיס.

איר סידרו המצרים
את עיתונות העולם
בהראותם מית?!ו
רכב צבאי
כביודספר ו—בו

נהרגו 46 ילדים
*** בועיים ימים אחרי ההפצצה אשר
ערכו מטוסי חיל־האוויר הישראלי
על מיבנה, בקרבת הכפר באחר אל־באקר
שבאיזור צאלחייה אשר בדלתה של הנילוס,
עדיין הסעירה הפצצה זו את העולם.
עוד יותר מזה — אפילו בישראל
נשמעו קולות של ספקנות ופיקפוק אם לא
ניתן היה לזהות מראש את הימצאותו של
בית־ספר במקום ולהימנע מאסון של פגיעה
במטרה אזרחית בה ניספו׳ ועל כך אין
ויכוח 46 ,תלמידי בית־ספר מצריים.
היו אלה המצרים שהשאירו את הפרשה
בחדשות. חמישה ימים אחרי ההפצצה ערכו
במקום סיור עיתונאים. למרות שהעיתונאים
הזרים דיווחו כי גילו בין ההריסות
שרידי מחברות ונעלי ילדים, והשתכנעו כי
אומנם היה בית־ספר במקום, נשארה הפרשה
מעורפלת. המצרים לא הסתפקו בדו״חות
העיתונאים, תבעו להקים ועדת־חקירה בינלאומית,
הזמינו עיתונאים נוספים לבקר במקום
כל אימת שירצו.

י צילומי־אוויר מתוך ארבעת
\£ /הצילומים שסיפק צה״ל לעתונות, מה־

בשעת ההפצצה

צילום אוויר שצולס בשעת ההפצצה מל המיתקן
בצאלחייה ב־ 9לחודש אפריל. בצילום אפשר לראות
את הפגיעות הישירות במיבנה המרובע ובאחד המיבנים שמשמאלו, שכנראה היה בית־ספר.

ווים את המפתח לכזב המצרי. הצילום
האחד, צולם יום לפני ההפצצה, ב־ 8באפריל.
הצילום השני צולם ב־ 14 באפריל, באותו
יום בו התירו המצרים לעיתונאים
זרים ליושבים בקהיר לבקר במקום.
בצילומי־אוויר אלה ניתן להבחין בתמונה
כללית של האזור יחד עם הפרטים —

צילום אוויר זה צולם ב־ 14 בחודש, ביום בו הסכימו המצרים
לערוך לעיתונאים זרים צילום במקום. בתמונה נראה ההרס שנגרם
ניתן להבחין כיצד סולקו מהמקום כל כלי־הרכב הצבאיים שהיו בו.

דברים שקשה לראותם על הקרקע. ההשוואה
בין שני הצילומים לא רק מוכיחה כי אמנם
שימש המיבנה שהופצץ מקום ריכוז לכלי־רכב
צבאיים, אלא שבחמשת הימים שחלפו
מאז ההפצצה עשו המצרים נסיונות נואשים
וחפוזים על מנת לשנות את צורת
המקום ולשוות לו צורה של מיתקן חקלאי.

יותר מכל הוכחה אחרת, מעידים דווקא
נסיונוח הטישטוש וההסוואה על מצפונם
הרע של המצרים. על מנת למנוע כל ספק,
לפחות בקרב אזרחי ישראל, בחר העולם
הזה לפרסם צילומים אלד, בגודל בו ניתן
לזהות פרטים ולהבחין בנעשה בתמונות.
תמונת
המיתקן לפני ההפצצה (בעמוד
מימין) והגדלת הפרטים שבה, מעידים למעלה
מכל ספק כי היה זה ריכוז של כלי־רכב
צבאיים. אפילו מי שאינו יודע לקרוא
צילומי־אוויר, יכול להבחין בתמונות אלה
בריכוז של משאיות, ג׳יפים וכלי־רכב אחרים
בתוך ד,מיבנה המרובע ובחצרו.
אולם אם ניתן להגיד על ריכוז זה שהוא
ריכוז רכב אזרחי, אי-אפשר לומר את אותם
הדברים לגברי ריכוז הרכב בשדה החניה
הגדול, מצד ימין למיבנה. שם נמצאים
כלי־הרכב בתוך מחפורות מיוחדות, שנחפרו
להגנתם, ושם ניתן להבחין כי המדובר
הוא ברכב צבאי.
גם העמדות שנחפרו מסביב למיתקן ולשדה
מעידות שאין מדובר כאן בתעלות
הגנה מפני הפצצה אווירית בלבו. העמדות
נחפרו בצורה היקפית להגנה אפילו מפני
התקפת קרקע, כשבפינות מוצבות עמדות
בצורת , ¥האופייניות לשיטת ההיערכות
המצרית במיתחם הגנתי.
בתמונד, שצולמה ביום בו נערך הסיור
(למסה) אין כל זכר לחפירות אלה. ניתן
לראות בבירור את הסימן שהשאיר אחריו
דחפור.וכיסה את כל שורת העמדות. המח־פודות
של המכוניות נסתרו. המכוניות
עצמן סולקו ובכמה מקומות הוקמו צרי־פונים
כדי לשוות למקום צורה של היאחזות
חקלאית.
הוכחות אלה לא יכלו, כמובן, למנוע
את העובדה הטראגית של מות הילדים המצריים,
אולם היה בהם כדי לסלק ספיקות
לגבי האפשרות של זיהוי המטרה כבית-
ספר או מיתקן אזרחי אחר.

העמדות בשטח החנייה מימין כוסו, כנראה, על־ידי דחפור וכן כוסו כל מחפורות
המכוניות. במקום זה נוספו 6צריפונים אשר נועדו להסוות את אופי המקום. סימני
גלגלי המכוניות, מעידים על הפינוי החפוז של המכונות הצבאיות מהמקום על־ידי המצר ם.

במדינה

^ סלקו מהקוהל מחא כד -אחרים צעקו ״בוז!״

(המשך מעמוד )14
הזה בארץ, אן הוא מנוסח בנוסוז מארב־סיסטי־לניניסטי.
עיקרו: יש בארץ־ישראל
שתי אומות, אשר לכל אחת מהן זכויות
לאומיות. לפי לנין, כוללת הזכות הלאומית
של כל אומה גם את. הזכות להיפרדות״
.כלומר: הזכות לקיים מדינה נפרדת.
מכאן: יש לערביי פלסטין הזכות למדינה
לאומית שלהם. אולם גם לאומה הישראלית
יש זכות כזו. המסקנה: יש צורן בדו־קיום
של שתי מדינות לאומיות בארץ. זה הרעיון
של ישראל—פלסטין.
מי כדב ש ו מי ני כבש. לאור הנחות
אלה, מנתחים אלקיים וחבריו ברצינות ובקפידה
את המצעים של אירגוני־הפידאיון.

^ שערוריה ותיגרות ביו מחייבים ושוללים
^ תיאטרוו אמיתי המצליח להסעיר, להרגיז ולמחות

מוני אלקיים
אל־פתח מעל בתורת־לנין
הם קובעים כי אל־פתח פועל בניגוד לתורת
לנין, מכיוזן שהוא שולל בכלל את הקיום
הלאומי של האומה הישראלית. הם מציינים
כי החזית העממית הדימוקרסית לשיחרור
פלסטין של נעיף חווטמה אמנם מתקרבת
להכרה בלאום הישראלי, אך שוללת את זכו־תם
של הישראלים לקיים מדינה משלהם.
באותה חריפות מותחים אלקיים וחבריו
ביקורת על ממשלת ישראל, בשל מדיניות
הסיפוח וההתנחלות בשטחים. .איננו שוכחים
מי הכובש ומי הניכבש,״ הבטיחו ל־בני־שיחם
הערביים•
אהדה סמוייה. בהשפעתו של אל־קיים,
קיבל האירגון העולמי של הסטודנטים
היהודיים, שהוא בדרך כלל מכשיר
ציוני צייתני, החלטה השוללת את ההתנחלות
והתובע מישראל להסכים להקמת
מדינה פלסטינית.
זהו, כמובן, ההיפך הגמור ממדיניות
גולדה—אבן. אולם בנציגויות הישראליות
בחו״ל יש אהדה סמוייה למאמציו של אל־קיים
— כי הוא מקים את הגוף היחידי
המסוגל כיום להתמודד עם הפידאיון הפלסטיניים
בשדה־הקרב החיוני של אוניברסיטאות
אירופה.
פשעים הזייסן
נפה בפח
בבוקר יום שלישי, השביעי באפריל,
הופיע בחנות תכשיטים ברחוב בן־יהודד,
64 בתל־אביב צעיר שחרחר, לבוש חליפה
כהה מהודרת. בפני בעל החנות הציג את
עצמו כיהודה גור, מנהל חברות וביקש
לקנות יהלום יקר מסוג כחול לבן, בגודל
שניים וחצי קארט, במחיר 15 אלף לירות.
בעל החנות הסביר ללקוח הנכבד שיהלום
כזה עולה סכום כפול. להפתעתו, הסכים
הצעיר לשלם מייד את המחיר 15 .או 30
אלף, לא חשוב, העיקר שזה יהיה היהלום,״
אמר.
בעל החנות הסביר שכרגע אין ברשותו
היהלום אבל הוא יכול להמציאו תוך
כמה ימים. .בסדר,״ אמר הצעיר ,״אתן לך
צ׳ק מפרעה. את היהלום עצמו תביא לי
ב־ 21 לחודש, ואז אחליף את הצ׳ק בהמחאה
בנקאית.״
גור כתב צ׳ק על 5000ל״י, ופנה לדרכו.

פל היהלומים -ל־צ 1לחודש.

התנהגותו עוררה את חשדו של בעל
החנות .״כל העיסקה ניראתה לי חשודה.״
הוא סיפר. .ראשית, כיצד קונה מישהו
(המשך בעמוד )26

מחיאות כפיים ותדהמה

פוצצה הצגת מלכת האמבטיה בתיאטרון הקאמרי בהצגת הבכורה.

בתמונה נראה (עומד) דן בן־אמוץ כשהוא מוחא־כף. משמאלו ניצב
שחקן הקאמרי אורי לוי כשהוא מלא זעם על ההצגה, אותו ביטא
אחר־כך. ביניהם יושבת טלילה בן־זכאי, אשת אורי לוי, המומה.

עקוידת יצחקו

^ אנחנו הטובים
אחד הפיזמונים הראשונים בוביו מלכת
האמבטיה הוא סאטירה נוקבת על הגאוזה
וההתפארות של הישראלי המצוי. אומר ה־פיזמון.
אנחנו הטובים״:
אנחנו הבודדים /אנחנו עזי הפנים/ ,
אנחנו הנוקשים, השתקנים, המוצקים/ ,
אנחנו הקנאים.
ומה שהכי נפלא זה שאנחנו צודקים/ ,
צודקים תמיד, צודקים עד כדי דמעות/ :
מה נפלא ללבוש את הצדק כסו תחתונים /
כשאיש לא יודע כיצד הוא נראה מבפנים.
אנחנו הלוחמים, אנחנו הכובשים, המנצחים
/ ,אנחנו הפורצים, המזנקים, המבקי
עים / ,אנחנו המשחררים.
אנחנו הטובים / ,אנחנו היפים, הטהורים,
אנחנו הגאים, הנעלים, הנבחרים / ,אנחנו
האדונים.
פיזמון מזעזע לא פחות הוא הפיזמון
״רגעים יפים״:
בין קרב אחד לקרב שני — כשאתה קורא
לפעמים בעיתון /על איש אחד שהלך
לטייל, הרגיש ברע וצנח ברחוב,
או על אדם שהיה מדוכא /וקפץ למטה
מגג ביתו / ,בין קרב אחד לקרב שני /
קפץ לו סתם מסיבות אישיות.
יש עוד איפוא רגעים יפיס /כשאתה
יושב וקורא בעיתון /מחפש את מתיך על
כוס קפה / ,יש עוד איפוא רגעים יפים/ ,
יש עוד תקווה ויש אסונה /כי האל הטוב
המוקף טייסים במרום / ,ינחמנו בקצת
מתים של יום־יום...

ישיבת הממשלה

מחקה את השר אבא אבן במערכון על
ישיבת הממשלה, כשהשחקנית תיקי דיין,
המשחקת את גולדה מאיר, מכניסה ידה בין
רגליו ותופסת באשכיו כדי להשתיק אותו.

אחד משיאי ההצגה הוא המערכון
דה, המתאר את עקידת־יצחק
בעל משמעויות אקטואליות בין
עוקד ליצחק הנעקד. קטעים
אפרהם: בני יצחק, אר
הולך לעשות לך עכשיו?
יצחק: כן, אבא, אתה ו
אכרה ם: אלוהים ציוו
יצחק: אין לי טענות
אתה צריך לשחוט, אז ת
אברהם: יפה מאוד,
אביך המיסכן, הכי קל זה
יצחק: מה פתאום ל
רק שליח של אלוהים.
אומר לך לשחוט את הב
אתה מוכרח לרוץ ולשה
אברהם נ יופי, יופי
מגיע לי בגילי. תטיל
אם זה נוח לך, עלי.
שבור שלך שמוכרח
הר, לעקוד אותך 7
ואחר־כך עוד לספר
יצחק: אבא, אני
קול מהשמיים.
אברהם: נו,
שמעת.
יצחק: מאה אד
הייתי מוכן, אבל ק
אברהם: אני
באים, אני חושב מה
ישלחו את הבנים ש־,
אותם אז?
יצחק: תמיד יכוי*
רוא :״אל תשלח יד
אברהם: אך או.

סוף־סוף זה קרה. אחרי שנים של שממה ובצורת
בתיאטרון הישראלי הממוסחר והמנותק, עמד השבוע
קהל צופי תיאטרון נסער ונרגש בתום הצגת
תיאטרון, כשהוא מלא על גדותיו, מוכן להתפרץ,
לשאוג ואפילו להכות כתוצאה מהרגשות והיצרים
שעוררה בו ההצגה.
זה קרה בתום ההצגה הראשונה של הרביו הסאטירי
מלכת האמבטיה בתיאטרון הקאמרי, יצירתם
המשותפת של הסאטיריקון הצעיר חנוך לוין ()26
ואחיו הבמאי דוד לוין. הרביו, המורכב ממסכת של
מערכונים ופיזמונים, הקים לתחייה את הסאטירה
בישראל. הוא עשה זאת בחריפות ובאכזריות חס־רות־תקדים
כשהוא פוגע בכל הפרות הקדושות של
הציבור הישראלי.
כל ההצגה אינה למעשה אלא התקפת־מצח נועזת
על מוסר ההורים בישראל השולחים את בניהם אל
המוזת, על הדת, על הממשלה ושריה, כשיצירת
המופת בתוך זה היא עיצוב דמותו של שר־התח־בורה
עזר וייצמן. זוהי מחאה חריפה נגד השוביניזם
הישראלי, ניצני הפאשיזם, תופעות הסיפוחיזם
וארץ־ישראל השלמה. בקיצור — כל הדברים הנוגעים
בנפשו של כל אחד מאזרחי ישראל.
אי־אפשר להישאר אדיש להצגה זו. אפשר לשנוא
אותה, להתקומם נגדה, או להזדהות עימה עד
הסוף. וזה מה שקרה כשהוצגה ההצגה לראשונה
בפני קהל. צעקות. בוז״ שיסעו את ההצגה ולקראת
סופה לא נתנו לשחקניה לסיימה לפי התוכנית.
גם שעה ארוכה אחרי שהסתיימה ההצגה עדיין
עמד הקהל המשולהב ביציאות התיאטרון, כשהוא

כן נראיד, הבמה בהצגת מלכת האמבטיה

1111.111 בתיאטון הקאמרי — רביו סאטירי נועז, 111 הפוגע בפעם הראשונה בכל הפרות הקזושות של הציבור היש4

המחזאי
חנוך רוץ

ראלי כולו, כולל צבא הגנה לישראל ווזמלחמה על יקע
תפאורה של אותיות מופיעים חמישה שחקנים בלוויית תזמורת
כשהם לבושים בבגדי יוס־יום, מציגים פיזמוניס ומערכונים.

ישיבת הממשלה
אחד המערכונים של מלכת האמבטיה
מתאר את ישיבת ממשלת־ישראל בצורה
צינית, לעגנית ואכזרית. להלן קטעים מהמערכון:

ראש־הממשלה:
אני פותחת את
ישיבת הממשלה השבועית. הנני להזכירכם
שאני ראש־הממשלה. ותחילה אשא נאום
אל שכנינו הערביים. רבותי, ניסיתי וניסיתי
ואני לא יכולה למצוא בעצמי שום פגם.
71 שנה אני בודקת את עצמי ואני מגלה
בי צדקנות כזאת שאלוהים ישמור. וכל
יום זה מפתיע אותי מחדש. צודקת, צודקת,
צודקת ושוב צודקת.
שר״החוץ: אומות מאוחדות נכבדות.
נתבקשתי להביא בפניכם את קווי־היסוד
המדיניים של ממשלת־ישראל. ממשלת־יש־ראל
החליטה כי החלטת מועצת־הביטחון
מנובמבר (ראש־הממשלה משרבבת ידה בין
רגליו ותופסת באשכיו. הוא נאלם דום. היא

מרפה והוא ממשיך ).ממשלת־ישראל החליטי׳
כי נושא השטחים הכבושים (כנ״ל)...
ממשלת־ישראל החליטה כי גורל הפליטים
הערביים הו א כנ״ל, אך היא מרפה
מייד. הוא מנסה להערים עליה ולגמור את

המשפט) .גורל הפליטים הערביים הוא בעייה
הומאנית (כנ״ל לא נותר לי אלא לסיים
במיבטא אוקספורדי (ראש־המסשלה מוציאה
ידה, שר־החוץ מצביע לעבר חנות מכנסיו)

לונג ליב דה קינג!
ראש־הממשלה: לא נותנים לנמנם.
הרי כל האוכלוסייה שלנו מונה בסך־הכל
3מיליון.
שר״הדואר: כללתי בחשבון גם את
הטלפונים של אמריקה.

מתווכח בקולניות שעברה מדי פעם למהלומות אגרופים
.״צריך לחסל אותם חרפה למדינה שמוצגת
בה הצגה כזו לשלוח אותם לתעלה!״,
״הקהל שסובל הצגה כזו הוא טינופת!״ היו הקריאות
שנשמעו בגנות יוצרי ההצגה ומבצעיה. לעומתם,
הגנו אחרים בהתלהבות לא פחותה על בשורת
ההצגה :״סוף־סוף נמצא מי שאומר לכם את האמת
.בפנים אם זה מרגיז אתכם סימן שזה נכון!״
האיש שחולל את הסערה, חנוך לוין, הוא צבר
רתק, שלמד באוניברסיטת תל־אביב ושירת בצה״ל
בחיל־הקשר והיה דתי עד גיל . 14 מלכת האמבטיה
הוא המחזה הרביעי שלו, אחרי שמחזותיו הקודמים,
את ואני והמלחמה הבאה, קטשופ, וסלומון
גריפ הוצגו בקאברטים סאטיריים בפני קהל מזיימ־צם.
ללא
ספק דרוש אומץ־לב להעלות הצגה כזו באולם
פומבי גדול לא רק מצד היוצרים והשחקנים,
אלא גם מצד התיאטרון שעשה זאת. למעשה אומרים
השחקנים על הבמה דברים שעבורם הם צפויים
לשפטים מידי חמומי־מוח קיצוניים.
מהפכה לא פחות קטנה היא העובדה שההצגה
מוצגת לא במרתף צדדי בפני קהל מצומצם אלא
על־ידי התיאטרון הקאמרי ובאישורה של הצנזורה
— המועצה לביקורת סרטים ומחזות, שנאלצה, למרות
היסוסיה, לאשר את ההצגה.
עקב התגובות החריפות של הקהל בהצגה הראשונה,
הושמטו מיספר קטעים מרגיזים מתוכה.
אולם, גם כפי שנשארה, היא עלולה עוד לעורר
שערוריות ותגובות שיעמידו אותה במרכז סערה
ציבורית,

ראש״הממשלה: מה פתאום אמריקה?
שר־הדואר: אני שו ב ב ...בקשר לבולים
— יהיו הרבה בולים.
ראש־הממשלה: כמה?
ש ר ״ ה דו א ר: לא התעניינתי. אני מודה
שיש לי נטייה לזלזל קצת בעבודה שלי.
ראש־הממשלה: זה לא צריך להיות
מיסטר מדוייק, תגיד בערך.
שר־הדואר: בערך זה יוצ א ...בער

ראש־הממשלה: איך זה, לא הדפסתם
בולים?
שר״הדואר: אני באמת שמגג. היינו
כל־כך עסוקים בטלפונים, ששכחנו את הבולים.
ראש־יהממשלה:
מה יהיה?
שר״הדואר: לא יהיו, לא יהיו בולים
השנה, והכל בגלל הטימטום שלי. בכל אופן,
מה זה קטן, אדום ולפעמים עו מד?,.,
אוטו דואר.

ללא שמץ תיקווה תמשיכו לחיות /ומילה
שלי זו מילה /ואם אני אומר שתמשיכו
לחיות / ,אז כמה באמת ימשיכו לחיות /
אך אל תשאלו בשביל מה.

קצין
) 1 1 x 1 1 /1ממקומך
מוחה בקול נגד הפיזמון על חיל־האוניר.

^י אודה לחיל-האוויר
זהו השיר, המושר לפני סיום ההצגה,
שעורר את זעם הקהל בהצגת הבכורה. כנגדו
נשמעו קריאות־הבוז והצעקות.
כשאני מהרהר בחיל־האוויר /גרוני כימ־עם
ונחנק / ,כימעט ונחנק. על מתכת מוצקת
ברום /דוהרים טייסים מוצקי־חזה/ ,
וליבי החלש אוסר לי פיק־פק.
פיק־פק פיק־פק, אזרח מפוקפק / ,אתה
תמות וחיל־האוויר יחיה. בשעות ארוכות
וקשות של בדידות /אחלום לי על חיל־האוויר
/ ,על חיל־האוויר.
אני לעצמי כיסעט ולא כלום / ,חולף
בעולם כהבל־פה /אן ליבי החלש אומר
לי פיק־פק,

אמר חנוך לוין :״השיר לא נכתב נגד
חיל־האוויר ולא נגד טייסי חיל־האוזיר. זהו
שיר נגד פולחן האזרחים לחיל־האוויר. הפכנו
את עצמנו לסניף של חיל־האוזיר. אנחנו
חיל־אוויר שיש לו מדינה.״
לאחד קטע זה בא שיר הסיום:

שר־הביטחון :
אני מבטיח לכם דם ודמעות /ומילת
שלי זו מילה /ואם אני מבטיח לכם דם
ודמעות /אז כולכם יודעים שזה דם ודמעות
/ ,שלא לדבר על זיעה.
עוד מעט יהיה לכם רע מאוד /ומילת
שלי זו מילה /ואם אני אומר שיהיה רע
מאוד /אז תהיו בטוחים שיהיה רע מאוד /
ואולי אף גרוע מרע.

צנחנים

וצועק

נזעם

״בוז .

קופץ

הקוב האווירי

סצינה, בה עוקבים האזרחים בהתפעלות
אחרי קרב־אוניר. ג׳רסין אוניקובסקי ממשיכה
להתבונן בקרב כשנחום שליט ממזמזה.

לקקו, אחים, לקקו / ,לקקו את האצבעות
/ ,את אלה שלא איבדתם באחת המלחמות,
ולפני
שתאבדו /גם את הראש והלשון /
לקקו, אחים, לקקו /ולכו הביתה לישון.
״לילה טוב״ אוסר המטוס /״לילה טוב*
עונת הבס ליל מנוחה וחלומות פז״
אוסרים הילדים במסיכות הגז /ועונה
בקול רך המטה הכללי אני שלכם ואתם
שלי.״
לקקו, אחים, לקקו /לקקו אחד לשני /
כן לא תצטרכו לפחות /להביט זה לזה בפנים.
העיקר שהראש הנכון / ,יהיה בישבן הנכון
/ ,לקקו, אחים, לקקו /ולכו הביתה
לישון!

אחרי שהמחמנים התאספו בבית האהבה,
יצאו כולם בתהלוכה לגיא המיוער
בו נערכה החופה. בראש צעד החתן, בידו ספר תפילה ועל

בדוי־ לחופה

פניו הבעת אושר עילאי. לידו צעדו חבריו כשבידיהם גיטארות ובפיהם
ניגון חסידי נלהב. ידידים אחרים חיבקו את החתן בהתרגשות,
המטירו עליו נשיקות וליטופים, כשמסביבו קורנים הכל בשטחה.

יתה זו חתונה חסידית מוזרה מאוד:
החדרים היו מלאים צעירים חוגגים.
׳נערה יחפה, לבושה שמלה ערבית ארוכה
שהיתר, פעם לבנה, ניגנה בגימארה ושרה
בהתלהבות חסידית אמיתית. על ברכיו של
גבר צעיר ומזוקן, שניראה כאילו נילקח
ישר מהמחזמר שיער, ישבה נערה במיני
שהפריחה בועות סבון. בין בועה לבועה
קלעה לו צמות בזקן. בחור לבוש סגול
צחק ללא הרף כמו שליאפין בתפקיד פאו־סט,
בעלי־הבית המטירו נשיקות סוערות
על כל אורח, שנכנס, בלי הבדל דת, מין
וגזע.
ובין נשיקה לנשיקה, עסקו בעלי־הבית
בהבנות אחרונות, לחופה, כולל הכנת המרק
המסורתי, שנקרא ירושלים של זהב.
לו היה נקלע לאותו מקום באותו רגע
המומחה הגדול ביותר בעולם בשטח החסידות
— ספק אם היה עולה בדעתו שהוא
נוכח בחתונה בחצר של רבי, ושכל
ההיפ׳יס שלנגד עיניו הם — החסידים•

״הדת שווה
יותר מהשיש״

מאילת-לחופה

סוני בת ה־17
__ הגיע ה לירו־שלים
ישר מאילת, הביעה עימה את הגיטרה.

־?יי־ייי

מלאו קטן

שעות ארוכות ניגנו
הרבי וחסידיו באזני
החתן, שהקשיב לניגונים בהנאה ובאכסטזה.

ולס זהו בדיוק מה שהאירוע היה.
^ היו אלו חסידיו של הרבי המרקד,
שלמה קרליבך — שחגגו חתונה בבית־האהבה
של הרב.
מספרת הלן דנטון ()21׳ נוצריה מסן־
פרנציסקו :״לפני שהגעתי הנה, לבית־האהבה,
גרתי באילת, על שפת־הים. כל גם ולקחתי
עישנתי חשיש,
היום
ל.ס.ד• תמיד הייתי חסרת מנוחה. חשבתי
שהסמים ד,ם הפתרון למצבי. עד שיום אחד
איבדתי את הכרתי ונלקחתי לבית־חולים.
״כשיצאתי מבית־החולים לא ידעתי לאן
לפנות ומה לעשות עם עצמי. עד שפגשתי
במקרה ידיד שלי שאמר לי, :גשי לבית־האהבה
בירושלים. שם יעזרו לך. ניגשתי.
,׳מזמן שאני נמצאת כאן בבית. אינני
נוגעת יותר בחשיש או שסם אחר. הדת,
כמו שרבי שלמה הכיר לי אותה, שווה
יותר מכמה אצבעות חשיש.״
ואכן, בית־האחבה של הרב קרליבן־ הציל
כבר יותר מנפש אחת, על בסיס נוסחתו
המפורסמת: הדת היא אופיום.
דעותיו של הרבי על משמעותה של הדת
ועל הדרך לקרב אליה צעירים שונות
מאוד מהרגיל• לדעתו צריך להדליק אנשים
לדת, להניח להם להתבסם ממנה, ואז אין
צורך בנאומים. ההוכחה עד כמה נדבקים
חסידיו בהתלהבותם לדת היא הבית הירושלמי
המוזר׳ השוכן בלב אזור הוילות
ברחוב שמריהו לוין. צעירים רבים שהגיעו
לשם לביקור בלבד, נשארו במקום, שהעניק
להם — לראשונה — בחייהם אהבה, חמימות
ורוך. ללא תנאים, ללא בקשת תמורה.
על הדרך בה מתנהלים החיים בבית, מוכיח
הפתק הקטן התלוי מעל הכיור, במטבח,,
:ב״ה: אחים ואחיות. בבקשה. הבה
נעזור כולנו לשמור את המטבח הקדוש הזה
נקי. אם כל אחד מכם רחוץ את ה צלחת
שלו ועוד צלחת אחת שאיננה שלו,

| 1 *1 1 1111ךךךןי * קהל המוזמנים היה׳ מגוון, אברכי ישיבות עמדו
1*1111171
לצידס של היפים יחפים, שרו עימם את ניגוני
11111^ 1 11 11 11
הרבי. אפילו הורי החתן והכלה, שהגיעו במיוחד לארץ, התרגלו לאט לאט לאווירה המיוחדת.

זה יענו:
עכשיו.

מנהלה,
עם בע
להתגור
גם ה
קודש

הגיע ב

הגאון מסמבוידג

אחד האורחים הבולטים היה מולד אפשטיין, שבנוסף ן ללבושו הססגוני, משך תשומת. לב בהתנהגותו המשונה.
לפני שהגיע לארץ, היה מולד הסטודנט המבריק ביותר למתמטיקה בקמברידג/

כדי ל, מדו פעם ל;
הרב ע?
זה לא לבשר רבי !
בלי לז
ידי חו ואב שעות

החתן והכלה

הם ויליאם שוואב ואלן ג׳יי קורחין. ויליאס הוא תלמיד ישיבה, אלן היתה סטודנטית במיכללת ברקלי בקליפורניה.
הם נפגשו בארץ, בבית האהבה של הרבי שלמה קרליבן, שינו לכן את שמותיהם לחנה־לאה ולזאב.

שהרבי המרקד ערך בארץ — והיתר, זו
חוויה. השתתפו בה יחדיו. בחורי ישיבה
מזוקנים, אנשי נטורי קרתא, והיפים ארוכי
שיער ושזורי פרחים. כשד,טקס תם, לאחר
שעות ארוכות של זמירות, צעדו כולם
יחד בחזרה מחיק הטבע, בו נערכה החופה,
לעבר בית־האהבה, כדי להמשיך ולשמח את
לב החתן והכלה בריקודים ובזמירות.
י בראש צעד שלמה׳ ידיו מחבקות מדי
פעם את כתפיו של אחד מצאן מרעיתו,
שפתיו נושקות פה ושם לחי גברית או
נשית, וממלמלות באזני ר,מנושקים מילה
טובה — וההיפי׳ם של אלהים מקשיבים
בהתלהבות, שותים בצמא כל מילה מפיו.
ואכן, אשרי הרבי, שכאלו חסידיו.

1ה את החיים הנפלאים שלי עוד יותר נפלאים. גן־עדן —
אוהבת אתכם כל־נך הרבה. תודה. מרים.״ מרים היא
ממשק של בית־האהבח, שהגיעה אליו מסן־פרנציסקו יחד

לה אליהו. מאז אמנם נולד להם בן, אך הם ממשיכים
ר בביתו של הרבי. חינם, כמובן.
תושבים האחרים — נשואים, רווקים, בתולות ושאר כלי
-ישנים ומתגוררים בצוותא כולם.
חתונה לאורך שעות

]1והכלה, שלכבודם נערכה כל השימחה, נפגשו גם
בבית זה. כאשר הודיעו לרבי שהם רוצים להתחתן,
מיוחד מסן־פרנציסקו — שם יש לו בית־אהבה נוסף —
ניך את החוסה.
יטרח לעשות את כל הדרך הארוכה הזאת? ״הופעתי
פני חיילים,״ מספר הרבי ,״ושאלתי חייל אחד מי היה
יחיתן אותו. הוא לא ידע אפילו את שמו. הייתכן? האם
חשוב מיהו האדם שהסך אותו ואת כלתו לבעל ואשה,
אחד?״
שלמה גם לא מבין את הרבנים :״איך אפשר לחתן אנשים
|־,כיר אותם? סתם ככה, למלמל כמה ברכות, כדי לצאת
׳בה, וללכת?״
י, כשרבי שלמה עורך חתונה, זוחתונה. היא נמשכת
ן ורוכות. חתונתם של חיה׳לה וזאב׳לה היתד, הראשונה

החופה נערכה בתנאים פרטיזניים, כאשר ארבעה
מקלות וטלית משמשים חופה. כדי לחתום על
הכתובה כנהוג, השאיל אחד ההיפים לרב את הגיטרה שלו, כדי שתשמש בתור שולחן.

נחונה על גיטרה
הקהל החופת

כאשר ירד הערב, הדליקו ה
אורחים נרות, ולאורם נער
נטורי־קרתא התערבבו בהיפיט.

לגיבורים בחזית — שפנים בבית:
מה שכן מעניין: השאלה המדאיגה אם
שלטון הפחד הזה לא מתחיל עתה לשרור
גם בארץ.
בישראל, בה כמעט כל אזרח משרת
מרבית חייו, לפחות חודש בשנה, במוצבים,
במירדפים, ובמעוזים — נראית השאלה
מוזרה במקצת. אך סצינה מסויימת שאירעה
בשעה 2.30 בלילה שבין יום הרביעי והחמישי
בשבוע שעבר, ברחוב בן־יהודה
41 בתל־אביב, מוכיחה שזו שאלה במקומה
— ושהתשובה לה חיובית.

ת״א בדיור! כמו ניו־יורק
ך* סצינה היתה שוד נועז, אך שיגרתי

ן | למדי, בחנות התכשיטים טיב: שלושה
שודדים ירדו ליד החנות, ממכונית אמריקאית
גנובה ניפצו את חלון־הראווה והסתלקו
עם 20 אלף ל״י שלל. חד וחלק.
אלא שהיו בשוד שיגרתי זה שתי
נקודות בלתי שגרתיות.
הראשונה: השודדים לא חששו לירות
לעבר נהג מונית שחלף במקום, כאשר
ראו שברצונו להיעצר ולהתערב במעשיהם.
השנייה — חמורה הרבה יותר:
למרות היריד( ,ולדברי חלק מהעדים —
יריות) ,ולמרות פעמון־האזעקה שהחריד את
כל הסביבה מרגע שנופצו השמשות —
לא טרח איש מהשכנים, לא רק להתערב
ולנסות למנוע את השוד — אלא אף
להרים טלפון ולהזעיק את המשטרה. הניידת
שהופיעה במקום, ושפתחה במירדף חסר
הצלחה אחרי מכונית השודדים — עברה
ברחוב לגמרי במיקרה. כיצד הגיעו הדברים
לידי מצב מעורר דאגה זה? האם נזכה
אולי מחר, ברחוב בן־יהודה זה או אחר,
לסצינה כגון זו שאירעה בניו־יורק?
חוליית־כיטוי של העולם הזה פנתה
לשכנים השתקנים, שלא נקפו אצבע נוכח
הפשע שאירע נגד עיניהם, כדי לשמוע

לי ששמעה יריות בלילה ושהשודדים פרצו
את החנות של גורן, אבל היא ובעלה פחדו
לרדת. ובאמת מה יש לרדת אליהם, כשהם
ירו בנהג־המונית? אפשר הרי להיהרג.״
נוגה אלימלך, מרחוב בן־יהודה ,43
צעירה נאה, נשואה לטכנאי־תקשורת, ואם
לשני ילדים:
״אני לא יודעת באיזה שעה זה היה,
רק פתאום התעוררתי מיריה. יריד, כמו
פצצה. בחיים שלי לא שמעתי כזאת התפוצצות.
קפצנו מהמיטה ובעלי ניגש מיד
לחלון. גם אני רצתי אחריו. ראינו אנשים
מתקהלים והאזעקה ממש החרישה את
האוזניים, ואחרי זה׳ הופיעה ניידת של
״בהתחלה חשבתי שזה שוד בחנות התכשיטים
תל־אביב. לפני שנה בערך ראיתי
איך פרצו שם את החנות מההתחלה עד
הסוף. אני זוכרת שהייתי אז בחודשים
האחרונים של ההריון עם הבן. לא יכולתי
לישון וישבתי על המרפסת. בשעה שתיים
בלילה הופיע טקסי ממול לחנות. יצאו
ממנו שלושה חבר׳ה. הם ירו במנורה
שהיתה מעל לחנות ואחר כך ירו לתוך
הזכוכית של חלון־הראוה. תוך כדי היריד,
שמעתי את הנהג צועק , :מהר, אידיוט,
תזדרז׳ .בעלי התקשר עם המשטרה. השודדים
יצאו מהחנות עם חבילות, ואחר־כך
מיד הגיעה המשטרה. אני לא יודעת אם
תפסו אותם.
לכן הפעם כבר לא הייתי מופתעת. רק
היריד, הזו הפחידה אותי — ולא נתתי
לבעלי לרדת. יש לנו שני ילדים. המשטרה
הגיעה גם כן מיד, אז מה היה לנו לעשותן
״אני גרה באמצע העיר — ובכל זאת
חיה ממש בפחד. אני ילידת הארץ דור
רביעי ואני זוכרת איך שלא לפני הרבה
זמן עוד לא היינו נועלים בכלל את הדלתות•
היום אני פוחדת לפתוח את הדלת.
כל אחד שמצלצל חשוד לי.
״אני לא חושבת שאזרחים יכולים לעזור.

עשרות אזרחים היו עדים לשוד נועז בלב תל־אביב ואיש לא ניסה להזעיק עזרה י

^ חד הסיפוריס המזעזעים ביותר של
המאה העשרים, הגדושה בסיפורים
מזעזעים, הוא ללא ספק ידיעה קצרה
שהתפרסמה לפני כשנה בעיתוני העולם,
בה דתח על רוצח שהתעלל בנערה באמצע
הכביש, ברחוב מרכזי בעיר ניו־יורק, לאור
היום, לעיני עשרות דיירים שצפו במחזה
מחלונות בתיהם.
הפרט הנורא בידיעה היתה העובדה, כי
במשך עשרים דקות תמימות, בהן דקר
הרוצח את הנערה עשרות פעמים עד

הנשדדים

שיצאה נשמתה — לא העז איש ממאות
האזרחים המהוגנים, שלכל אחד מהם היה
כלי־יריה בביתו — לא רק לצאת לרחוב
ולנסות להציל את הקורבן, אלא אף להזעיק
את המשטרה•
סיפור קטן זה חשף, להרף עין, יותר
ממאות מאמרים מלומדים, את הידרדרותה
של החברה האמריקאית — או לפחות
הניו־יורקית — ואת שלטון הפחד השורר בה.
אלא שבעיותיהם של תושבי ניו־יורק
באמת אינן מעניינות כל כך את תושבי

יהודה גורן 45 מנהל חנות התכשיטים טיב שנשדדה, ואשתו בחנותם,
שעות ספורות לאחר השוד. כאשר צילצלה אליו המשטרה
להודיעו על השוד, חשש ממלכודת פושעים, צילצל שנית למשטרה, ורק אז יצא לדרך.

מפיהם מדוע לא מילאו את חובתם האזרחית.

״אפשר הרי להיהרג״
**ספרת מינה זפושניק, הגרה ב-
דיוק מעל חנות התכשיטים:
״אני לא שמעתי את היריות, רק את הרעש
כאשר הגיעה המשטרה. הסתכלתי דרך
החלון יחד עם בעלי, אבל לא ירדנו• גיסתי
שגרה ממול שמעה את הכל. היא סיפרה

רק המשטרה.
״היא צריכה להעמיד משמרות יום ולילה.
כמו הג״א וחוץ מזה שיעמידו שלטים
ברחובות, על כל פשע איזה עונש מקבלים.
כמו למשל מי שמשוטט ייענש כך וכך,
מי שפורץ ייענש כך וכך. אולי זד. יעזור.״

״?א ניגשתי לחלון -מפחד״
ף כרת מרברניק, בגיל העמידה, ש־
^ סירבה למסור את שמה הפרטי, גרה

1ל 1 | 1ן ך 1 1ח הזזנות השדודה, בבן־יהודה ,41 תל־אביב, הפכה לאטרקציה לשכנים ו־
1 עוברי־אורח, שהתבוננו בהרס שהותירו השודדים. בתמונה למעלה: מנהל
החנות נראה מבעד לחור שנפרץ בשמשת־הביטחון של חלון־הראווה, שעובייה 12 סנטימטר.

בדירה מתחת לדירת נוגה אלימלך. גברת
מרברניק מבורכת בשינה בריאה. מספרת
היא,, :ישנתי שנת ישרים ולא שמעתי כלום.
״אבל גם אם הייתי שומעת, מה הייתי
יכולה לעשות? באם זה כמו שמספרים אז
היו יריות, וזר, לא בשביל אנשים כמונו
להתערב.״
גם משפחת פרייר בדירה הסמוכה לא
שמעה דבר .״אנחנו ישנו כולנו ולא
שמענו כלום,״ סיפרה הבת הערמונית.
״רק בבוקר שמענו שהיתה פריצה.״
אליעזר לוינסון, הגר סמוך לחנות שנש־דדה,
היה גלוי־לב יותר, הודה בבושה־פנים
שאכן שמע את היריות — אבל לא
העז להתערב, .שמענו יריות, אחת ואחר־כך
עוד אחת״ ,סיפר ״לא ידעתי מה לעשות
שמעתי את האזעקה וחשבתי כי הגיעה
המשטרה. אחר־כך בתוך האזעקה שמעתי
עוד ידיה. לא ניגשתי אפילו לחלון מפחד״.

״אני חי בסיוט״
ופיינית כיותר, אולי, לשלטון ד,פ־חד,
היא דווקא תגובתו של קורבן
השוד עצמו, יהודה גורן, מנהל החנות
שנשדדה. גם הוא לא העלה בדעות שחובתם
האזרחית של השכנים היתד, להתערב,
לנסות למנוע את השוד. אמר גורן,45 ,
כסוף־שיער ובעל חזות מרשימה, לכתבת
העולם־הזה, שעות ספורות לאחר השוד,
בחנותוז
.וכי מה יכול אותו נהג לעשות אחרי
שירו עליו, מאשר להסתלק? גם השכנים
באו אלי כולם י וסיפרו לי ששמעו יריות
אבל פחדו להתערב. אחד השכנים סיפר
לי שהוא לא העז אפילו לגשת לחלון
כדי להגיף את התריסים.״
יהודה גורן מבין לליבם של שכניו —
כי גם הוא עצמו יודע את טעמו של
הפחד, ביחוד במקצועו המסוכן:
״אני בהחלט יכול להגיד שאני חושש
לשלום אשתי וילדי,״ אומר הוא .״מזה
שנה אני חי בסיוט שמא ייחטף אחד
מילדי או יאונה משהו לאשתי. קדושת־החיים
כבר לא קיימת בארץ הזאת.״

ראיון עם שודד-יהלומים :
על הערבים המשתנים בעולם התחתון
מעיד הראיון הבא, שערבה כתבת
״העולם הזח״ עם שודד״יהלומים ותיק
בפנסיה. זה סיפורו :
מה שהולך היום — זה עולם חדש בכלל.
אני הייתי בזמנו אחד השודדים הנועזים
ביותר בארץ — אבל אף פעם לא חלמתי
לצאת לג׳וב עם אקדח בכים.
אבל היום — הדבר הראשון שכנופייה
חושבת עליו, זה עוזים או אקדחים. אני
אספר לך את הקאריירה שלי, ותראי כמה
היינו כמו ילדים לעומת השודדים של היום.
התחלתי לצאת עם החבר׳ה לפריצות עוד
בגיל .17 עבודה לא היתד, אז, אפילו אם
רציתי לעבוד. בגלל הכסף שפיזרתי בחופשיות
רצו אחרי כל הבחורות.
מקיוסקים וחנויות מכולת עברנו לדברים
גדולים יותר. היכרתי אדם שהיה מקבל
יהלומים גנובים ומעביר אותם לחוץ־לארץ.
הוא שיכנע אותי שכדאי יותר לעשות פעם
מכה אחת גדולה ואחר־כך לחיות טוב מהכסף
במשך שנים.
באותו זמן היה לי כבר מאסר־על־תנאי,
אבל בכל זאת לא חשבתי הרבה. התארגנו
כמה חבר׳ה, סחבנו מכונית, ופרצנו לחנות
תכשיטים ברחוב בן־יהודה בתל־אביב.

לא חלמנו?השתמש באקדח
שינו את זה בלילה — וכמובן בלי
> נשק. אף אחד מאיתנו לא חלם להשתמש
באקדח, או אפילו להחזיק אחד.
המשטרה קיבלה אז ידיעה ממלשין ואיך
שהגענו לחנות חיכו לנו. נשפטתי לשנה
מאסר. אחרי שיצאתי מבית־הסוהר, אשתי
נעלמה. סיפרו לי שהיא עזבה את הבית
עם גבר אחר. אחרי כמה חודשים התגרשנו.
המשכתי לעבוד, והתאהבתי בבחורה צעירה
בת 19 משכונת־התקווה. שבועיים אחרי
שהכרתי אותה התחתנו. נולדו לי עוד שני
ילדים. לא היתה לנו דירה וגרנו אצל ההו
רים
שלי. הפרנסה לא הספיקה, מהמשכורת
שקיבלתי בתור מסגר. בבית ממש לא היה
מה לאכול.

לקחנו נשק -ברי כדורים

ך * יית ^ זמא ^ לגמרילהתחלתלל5
ן | הסתובב בבתי־קפה ולשבת עם החבר׳ה,
רק בשביל לא להיות בבית ולשמוע את ה־נידנוד
של האשה. וכך שמעתי שמתכוננים
לעשות משהו גדול. אחד מהחבר׳ה סיפר
שיש מלטשה בסביבות כביש פתח־תקיזה,
ששם מחזיקים יהלומים ששווים מאה אלף
לירות. הוא אמר שעם שלושה אנשים נוספים
זה מישחק ילדים לקחת את הסחורה.
הם גומרים לעבוד שם בחמש אחרי־הצה־ריים,
ואם נבוא בשבע, רק ניכנס והיהלומים
שלנו.
בהתחלה לא רציתי לשמוע, אבל בסוף
החלטתי ללכת איתם. אני הייתי דרוש בתור

להוריד אותו. אבל קודם האטנו את המהירות,
לא רצינו להרוג אותו.
ובאמת אותו בחור זיהה אחר־כך את
המכונית, וכך עצרו אותנו. מחוסר הוכחות
אומנם השתחררנו, אבל רק אחרי שישבתי
במעצר שלושה חודשים.
כל העיתונים כתבו שזה היה השוד הנועז
ביותר שבוצע בארץ. אבל אני יכול
להגיד לך שזה לא היה כמו היום. אני יליד
הארץ, השתתפתי במיבצע־סיני ובמלחמת
ששת־הימים. אפילו שראיתי הרבה מוות
אני עצמי לא הרגתי את אף אחד ולא מוכן
להרוג. תאמיני לי, זה לא שודד, חיי אדם.

בשביל שום סכום -
לא כדאי?הרוג
ך* נה למשל בשוד של המלטשה חשבנו
} | שיש יהלומים ב־ 100 אלף לירות. אחר״
כך התברר שהם שרים רק 80 אלף. נניח

,הפושעים של היום — יורים בקלות״
מסגר, כדי לפתוח את הכספת.
אני יכול להגיד לך — אנחנו היינו ממש
ילדים בד,שתאה למה שהולך היום.
לקחנו מכונית של אחד החבדה שהיה
נהג מונית. אחרי מלחמת ששת־הימים נשאר
אצל אחד מאיתנו עוזי. הוא הביא אותו
ואחר הביא אקדח. בכלל לא התכתנו להשתמש
בנשק, רק להפחיד במיקרה שמישהי
יראה אותנו. אפילו כדורים לא היו לנו.
לבשנו על הפנים כובעי־גרב עם חורים.
הגענו למקום בשש וחצי. היינו בטוחים
שאין שם אף אחד. אבל כשנכנסנו ראינו
אדם מבוגר ואחד צעיר יושבים וסופרים
יהלומים. אחר־כך נודע לנו שאלה היו האב
ובנו, בעלי המלטשה.
קשרנו אותם, לקחנו את היהלומים וברחנו
מן המקום. אחרי זה התחיל הבלגן.
בחור צעיר, חייל אני חושב, התחיל לרדוף
אחרינו ועלה על המונית שנכנסנו בה.
ידענו שזה יהיה הסוף שלנו, אז החלטנו

שאפילו היינו מצליחים לקחת אותם, אז
צריך לחלק את הכסף לארבעה. עכשיו,
תמיד יש סיכון שנתפסים — ובאמת שניים
מאיתנו נתפסו. אז רק לעורך־דין שילמנו
עשרת אלפים לירות. אחר־כך, אם הייתי
נשפט, אז עוד הייתי יושב כמה שנים —
ורק אחר־כך מקבל את הכסף.
בשביל כסף כזה, ואפילו גדול יותר —
לא כדאי להרוג אדם. אחר־כך, אפילו אם
לא תופסים אותך, לא לישון תמיד בלילות,
לראות תמיד את ההרוג נגד העיניים. ואם
כן נתפסים — אז זר. מאסר לחיים.
אבל היום לא חושבים ככה. היום החבר׳ד,
יכולים להרוג ולא לחשוב על זה בכלל.
לא איכפת מהחיים לא של אחרים ולא של
עצמם. אני בכלל לא יודע מה להגיד, על
מה שעושים היום הפושעים, איך שהם
יורים בקלות.
כאילו לא איכפת להם מהחיים — לא
של אחרים, וגם לא של עצמם.

נשה בחירת הנסיד והנסיכה !
הבילוי המושלם להורים ולילדים בחג הפסח
ביום חמישי זה ,23.4.70 ,בשעה 10.30 בבוקר, בפארק הלאומי, רמת־גן
תוכנית מיוחדת:

הופעת כוכבי הקרקס הישראלי

המנחה :

הזמרת דליה פרידלנד

ג׳ודי והבובה
המדברת אודי

זינגו

וימפי

הליצן מתורכיה

הכלב הנוסע־שר־רוקד

הופעה מיוחדת: תזמורת הנוער של רמת־גו

מ טעם מערכת * 0 * 111 היה ו>צ יגי מאלטא בי ר
ובחסותו האדיבה של ד״ד עודאל פלד ראש עירית רמת־גן

חברת ״עלית׳ /יצרני הממת קים
המובחרים, תעניק שי
מתוק לכל ילד שיבוא לנשף־
הבחירה הגדול, וחבילות־שי
מיוחדות למועמדים הסופיים.

העיליתבע 11ק 1ל ד

מתבגרים

— שענו״נו—

לא כדאי לראות
לא חשוב לראות
אפשר לראות
רצוי לראות
חובה ל ראות

סרטים
תיאטרון הצו״ה חדשה
** נדנדה כשניים

זה חדש. זה מלהיב.
זה עלול להיות גם
קצת מסובך. אולם,
הקשיבי. החיים יכולים
להיות קלים יותר
בשבילו. סמפוני
טמפקס ־ ההגנה
ההיגיינית המודרנית
לשימוש פנימי ־
מסלקים ומשגיחים
.ימים קשים־.
יתכן שאינך יודעת
זאת, אולם נומפוני
טמפקס פותחו ע־י
רופא, למען נעוות
כמותך לפניסג שנה
ומעלה. אינך יכולה אף
להרגיש בהם נאשר
הם מונחים במקומם

כראוי.
אולם, הסוב ביותר
בהם הוא,
אולי, כי דבר
אינו מפריע
לך בפעילותך
השיגרתית. את
ממשיכה לעשות
כלמה שברצונך-
ללא כל הגבלות.
את מרגישה תמיד
בסוחה וחפשיה.
זכרי. הן הטמפון
טמפקס והן שפופרת
ההחדרה, ניתנים
לסילוק בשטיפה. אין
פשוט מזה.
נסי כעת טמפוני
טמפקס. ניתן להשיגם
בשתי דרגות ספיגה,
רגיולר וסופר.

הגנה סניטרית לשימו* פנימי
להשיג בבתי מרקחת ובתסרוקיות
מובחרות. המעונינות בקבלת דוגמאות
וחומד הסברתי ישלחו 5י׳ אד בבולי
דואר אל היבואנים אינווסנו־אימפקס
סדם, חל־אביב. רחוב ירמיהו 30
מקר בחלל
הנטושים (דקל, תל-אביב) זה
מזכיר את מיקרה השליח נזנזנז׳וריה. הכל
אמרו שהסיפור דמיוני, וכמה חדשים לאחר
מכן נרצח הנשיא קנדי בנסיבות שהזכירו את
המתואר בסרט. הפעם, חופפת הצגת הסרט

(התיאטרון ה
צעיר)
— הוא מחזה לשחקן וחצי, או ליתר
דיוק לשחקנית וחצי שחקן. זהו סיפור אהבה
בין נערה יהודיה המתקרבת לגיל שלושים,
לבין פרקליט על סף הגירושין, כשכל
אחד מחפש מפלט מן הבדידות המאיימת
עליו, בחיקו של השני.
דמותה של הנערה, גיטל מוסקה, מסוגלת
לעורר תיאבונה של כל שחקנית. היא
טיפוס הם, אנושי, חביב, היא צריכה
לעורר צחוק ודמע בעת ובעונה אחת,
תגובותיה ספונטניות, התנהגותה טבעית.
לעומתה, ג׳רי ריאן, הפרקליט המתגרש,
הוא טיפוס שגור למדי של גבר המרחם
על עצמו ומטיל את אשמת כשלוניתיו
על העולם כולו.
בהצגת התיאטרון הצעיר, הורגשו היטב
ההבדלים, גם בבימוי וגם במישחקם של
שני השחקנים. שעה ששולמית אדיר, על
אף צורת הדיבור הבלתי רגילה שלה, נכנסת
לדמות ומצליחה להשתלט על כל
הגוונים הרבים, ניראה דויד זינדר מאופק
ומאובן למדי על ידה. יש להניח שזו גם
אשמת התפקיד.
אי אפשר שלא להשוות הצגה זו, המלאה

אדר וזינדר ב״נדנדה בשניים״
אפשרויות כשלעצמה, עם הסרט השנון שהפיקה
הוליבוד לפי אותו מקור, לפני שנים
אחדות.
בתפקידה של גיטל, המתלבטת בין ״לתת״
או לא ״לתת״ — כגילומה של שירלי מק-
לין, היה טמון כשרון משחק חריף וממין,
כשגם בן־זוגה, רוברט מיצ׳אם, שחקן שאב־לוני
בדרך כלל, מצליח להכניס עור וגידים
בתפקידו כפוי־הטובה של הפרקליט.
ויליאם גיבסון המחזאי, המבקר בימים
אלה בארץ, כתב שורה של דיאלוגים בהם
מורגשת היד המבורכת של מי שלמד בשקדנות
לחבר מחזות, כל רפליקה יש בה
עוקץ, כל כמה שורות מופיעה הברקה
ובכך הוא שומר על מתח גם כאשר למעשה
לא מתרחש דבר על הבמה.
הבימוי של ניקו ניתאי שוטף, הוא השתדל
ואף הצליח ברוב הזמן לא לנגוע בהבחנות
האנושיות הדקות של גיבסון, ועם
זאת לנפות את ה״שמאלץ״ .אם ההפקה
אינה עדיין מלוטשת די הצורך, ואורות
נדלקים וכבים גם כאשר אין צורך בכך,
הרי הופעתה של שולמית אדר מהווה פיצוי
נאות על כך.

להראות בקולנוע את אשר תואר במילים
ולהקים נגדה בשל כך את צדקני העולם.
נמרחים חיציה של קנדי בקולנוע בלכן
דבש׳
והסאטירה מוגזמת ומופרזת עד כדי
כך, שהעניין אינו נראה עוד רציני ובעל
חשיבות. באותם המקומות שסצינות צריכות
היו להכות את הצופה תדהמה, מסתפקים
ברמזים, והמבין יבין.
עם זאת, יש רגעים מצחיקים, ודוקא אלה
לא באו מן הספר: ג׳יימס קובורן, כרופא
מפורסם (פארודיה על בארנארד) מבצע ני־

טיפשעשרה ב״קנדי״
בדיוק את מה שהתרחש השבוע בחלל:
אולי לא כל הפרטים זהים, בחללית, שהתקלקלה
אי־שם בחלל׳ אין אפשרות להצתה
עצמית של המנועים, אין דרך לשוב
לכדור הארץ, והחמצן לא יספיק ליותר
משלושים ושש שעות.
מובן מאליו שמצב כזה מעורר מתח רב,
הגובר שבעתיים כשהמדובר בנושא המוזכר
בכל מהדורות החדשות. ואכן, הסרט
מרתק בכל מה שקשור לצד הטכנולוגי של
מבצע הצלת האסטרונאוטים, ומובן שבל
התפתחות נראית אמיתית וטבעית יותר
כאשר היא מקבילה למה שקוראים בעיתונים.
מרשים במיוחד הוא שיתוף הפעולה
של צוותים מדעים ענקיים העובדים יחד
במבצע, תחת פיקודו הנאמן של גרגורי

הצד החלש יותר בסרט הוא דוקא הצד
האנושי. הדמויות הן שגרתיות למדי — המפקד
המסור, האסטרונאוט ההיסטרי, המציל
הנועז — אבל איש אינו שם לבו
יתר על המידה לנקודה זו.
ההשראה הפיוטית שמצאו רבים באודיסיאה
בחלל של קובריק והעוצמה הויזואלית
של אותו סרט חסרים כאן. לעומת
זאת מתפתחת בסרט הגישה שהחלל הוא
עניין של יום יום, מה שנראה אתמול כדמיון
הוא היום כבר מציאות, יש להתרגל
לתנועה הבינכוכבית כמו שהתרגלו לתנועה
הבינעירונית.

המאהבת של
הל העולם
^.^.נ קנדי (בן־יהודה, תל־אביב) היה
בגירסתו הספרותית, סאטירה חצופה ונועזת
מאד על פרויד, היפים, דת׳ מוסר,
אמנות, תורות פילוסופיות למיניהם וכל
הערכים ״החשובים״ של החברה בימנו.
הסיפור על נערה בת שש־עשרה שלמדה
כי רק אהבה יכולה להציל את העולם ומשום
כך מוכנה להתמסר בחדור, לכל מי
ש״באמת״ זקוק לה ולאהבתה, שפע מין
ומלים בנות הברה אחת, אלא שבמקום
יצרים עורר הספר רעמי בחוק. אין פלא
שהספר הקים סביבו שערוריות ונמכר ב־מליונים
של העתקים•
מובן שכל נסיון להעביר את קנדי בנאמנות
אל הבד, נועד מראש לכישלון, משום
שאין חברת סרטים מסחרית שתעיז

תות מסובך בפני קהל מעריצים, כשתנועותיו
מזכירות מאטאדור בזירת הקרב, ואל־טר
מתיאו, בדמות גנרל אמריקאי, לא
יצא מן המטוס שלו חמש שנים, והוא מס
ללא הרף, מוכן תמיד להבות, בפקודה הראשונה,
בבוגדים האדומים. לעומת זאת,
סצינות כמו זו בה מגלם מארלון בראניו
״גורו״ הודי, מביכות יותר משהן משעשעות.
קריסטיאן
מארקאן, שהיה בעבר כוכי
קולנוע צרפתי (מי ברא את האשה) ניסה
לשוות לסרט אוירה מטורפת ופסיכודלית.
אלא שהמוצר הסופי נראה מלוטש, מבריק,
מתוכנן, זהיר ומאופק מדי, בעיני כל מי
שקרא את הספר ונהנה ממנו.

מבט ספורט —
ממכסיקו
* * אולימפיאדת מכסיקו (מקסים,
תל־אביב) — מי שרק חלם ולא הצליח
להגיע לאולימפיאדת מכסיקו, ימצא עניין
רב בהנצחת ארועי האולימפיאדה על בד
הקולנוע. כאן, הכוכבים הם הרצים, הקופי
צים או המתעמלים, והשיאים — הזמנים
או הנקודות.
מונצחים להפליא משחקי הכדור־עף לנשים,
ההתעמלות, משחק כדור־מים פרוע
לעומת האו
ריצת מרתון המרתקת.
אתלטיקה, שהוא המקצוע החשוב ביותר באולימפיאדה,
נשארים שאר ענפי הספורט
מקופחים מעט, בעיקר בהשוואה לסרט הנפלא
על האולימפיאדה הקודמת ביפאן.
סרט מכסיקו מנסה לחקות, לא במעט את
קודמו היאפני׳ בעיקר בכמה תעלולי מצל־מה
וצלומים מואטים. האטת התנועה היא
בהחלט במקומה, אם רוצים לעקוב אחרי
הביצוע, אך היא לפעמים מוגזמת ואינה
מספקת כאשר אין כנגדה צלומים מספיקים
במהירות ובקצב הנכונים.
מחדליו של סרט זה בעקר בפרשנותו:
אין כמעט זכר לאוירה הפוליטית הסוערת,
שהדיה נשמעו היטב על מגרשי אולימפיאדה
זו. הגורם האנושי, החשוב כל כך במפעל
זה, נשאר בצל( ,פרט למקרה הרץ
הטאנזני הפצוע שהשלים בכוח הרצון את
ריצת המרתון שלו למרות שידע כי
יגיע אחרון) ונדמה כאילו האולימפיאדה
היתד. רק אורות בלי צללים. השיאים החדשים
הובלטו, אבל היכן המשברים של
המולח הזה *170

התרנגוד מהתעלה בשלווה אולימפית ששניים מן הפרוז׳קטו-
רים לא נדלקו בזמן. הפרשה מתחילה מבראשית.
פעם אחת בעברית ופעם באנגלית,
אורי זוהר כפעולה
כי סרט שבו מופיע טופול מיועד אוטומשעה
שהסרטים התרוממות ופרח במנוע
טית לייצוא, ושם איהבים סרטים בשפה
ממתינים עדיין להצגת הבכורה שלהם,
הנהירה להם וללא תרגום בגוף הסרט.
התחיל כבר אורי זוהר בצילום סרט חוש.
גמרו לצלם את הסצינה. על המסך זה
והפעם, לא בהשתתפות הגששים או אריק ־ .ימשך כשלושים או ארבעים שניות. ה־אינשטיין,
אלא עם כוכב קולנע בינלאומי,
שהוא לא אחר מאשר חיים טופול.
הסיפור של חיים חפר מתרכז סביב דמותו
של סמל, המשרת בתעלה ומקבל חופשה
קצרה, כדי לנסוע לחיפה ולהתגרש.
הוא יוצא לדרך עם תרמיל גב ועם תרמיל
של פגז המיועד לאשת אחד החיילים שנפל
בגיזרה•
בדרך, הוא פוגש אוסף של בנות המין
היפה, המשפיעות עליו מרוחב ליבן (וגופן)
.בסיני הוא נתקל בחיילת המתרשמת
מדמות החייל העייף שהוא מציג בכוונה
תחילה, ודואגת לו למקלחת ולמיטה.
בתל־אביב הוא נח במרפאת רופאה נאת-
מראה, כמובן בחברת הרופאה עצמה, אחכך
הוא מבלה לילה בדירתה של ציירת
המנעימה את זמנו ביחד עם חברתה לחדר.
מה לא עושים למען הלוחם העייף?! לב 0יף
הוא מגיע הביתה, פוגש את אשתו גלית
טופול שהכינה לעצמה כבר תחליף בדמות
עורך־דין מכופתר עד הצוואר, אבל אינה
עדיין אדישה אליו לחלוטין.
זה הסרט הראשון שאורי זוהר מביים
לפי תסריט מוכן מראש שנכתב ע״י אחרים
בלי השתתפותו( .חיים חפר ודיק קלמנט).
קישון, גליה, חיים טופול
״ההרגשה מוזרה במקצת,״ הוא אומר אבל
כמובן שאפילו בתסריט המוכן חלים שינומצלמה
משנה זוית• דוד גורפינקל ועוד
יים, כי הסרט כולו תפור לפי מידה, מידכמה
עוזרים מרימים את המצלמה הכבדה
תו של חיים טופול, וכל שורה בדיאלוג
ומעבירים אותה לצד השני של המועדון.
וכל תנועה בפני המצלמה צריכים לשרת
החשמלאים מכוונים את כל הפרוז׳קטורים
אותו בראש ובראשונה.
מחדש. אורי זוהר משוחח עם שלמה צפ״זה
יהיה סרט מסחרי ומבדר, ובתור
ריר, הצייר על התפאורה.
בדרן מקצועי שהספיק כבר להצחיק בהסטאטיסטים
מסתבובבים באפס מעשה
עבר׳ אני חושב שידוע לי כבר די הרבה
ואינם מבינים בדיוק מדוע עליהם לבלות
בנידון״ .לברי אורי וזהר.
כל־כך הרבה זמן בעבודה כה מעטה. בחוץ
יושב לו בנחת גדעון שמר וממתין לסצינה
גדעון שמר תופס שלווה הבאה. יש לו תפקיד קטן יחסית (הוא
עורך־הדין שצריך לרשת את אשת הסמל)
ורי עצמו״מופיע1בתפקח^טך ל-
> £סרט החדש, כבדרן במועדון־לילה חיפ אבל אינו מתרגש. זה עיסוק נעים ונוח
בין שתי הצגות תיאטרון.
אי• סצינה זו צולמה באחד הלילות של השביע
שעבר במועדון של מלון רמת״אביב

וכל מי שמאמין כי עשיית סרט זה עסק
חמ.צ. רצה לרשום דו״ח
מרתק, צריך היה להיות במקום כדי להבין
בכמה עבודה שחורה כרוך כל העניין, ון
* ין צילום לצילום, מספרים בדי-
זאת, על אף העובדה שאורי זוהר הוא במ.*4חת
הווי על ימי ההסרטה הראשונים:
אי השומר על מצב רוח עליז בשעת הבאחת
הסצינות, צריך היה הסמל (חיים
צילומים, מצחיק את הצוות, את הסטאטים־
טופול) לעצור טרמפ בתחנה לאיסוף חיילים•
הוא ניצב בתחנה, הצוות עם המצלטים
הממלאים את המועדון ואפילו את הצלם
שבא להנציח אותו.
מה המתמקם מן העבר השני של הכביש
וטופול מניף ידו אל על• שוטר צבאי נעצר,
אבל מה לעשות ובכל סצינה צריך למתבונן
בדמות של הסמל המאולתר, שכוון
עשרות פרוז׳קטורים, אחר־בך להסביר
אינו לבוש לפי פקודות מטב״ל, ומיד מבלקהל
מה רוצים ממנו, ולבדוק אם אומנם
קש ממנו פרטים ומתכונן אפילו להעביר
הבין את ההסברים, לדאוג לפיזור עשן
אותו בניידת לשיפוט מהיר. רק בדרך נס,
מלאכותי היוצר אוירה מתאימה, ורק כשכל
לאחר שכנועים רבים, הסכים לותר על הזה
נגמר, להפעיל את המצלמה.
טרף, אבל קשה לדעת אם האמין כי טופול
מצלמים את הסצינה. פעם פעמיים, כולם
אמנם שחקן או -שיקנה במויחד כרטיסים
מרוצים, נושמים לרווחה מתכוננים לעבוד
לסצינה הבאה• ואז מופיע חשמלאי ומודיע לסרט כדי להיווכח אם מתחו אותו.
ספורטאים חשובים?
אילו היו חובבי קולנוע אדישים לספורט,
שרצו לראות בפעם שניה את סרטו של
קואיצ׳קאוה על יפאן — הרי במקרה זה
לא כואי לעייפם — זהו סרט לאוהדי
ספורט בלבד•

דעו&סחה

פטיריקץ (סטודיו, תל־אביב)
-פליני מתאר את רומי העתיקה ומתכוון

העבודה מתנהלת בקצב קדחתני. אורי
זוהר חייב לסיים את הצילומים תוך שלושים
יום אחרת יברח לו הכוכב הראשי.
לחיים טופול יש התחייבויות אחרות. בינתיים׳
כך מבטיחים לנו, יזכה הקהל, עם
סיום צלומי התרנגול, לראות סוף כל סוף
את ״התרוממות שהצגתו נדחתה כבר מספר
פעמים•

וזוהר בהפרטת ״התרנגול״

תערוכות חדש בגלריות
יגאלתומר קין (גלריה
ריבנפלד, יפו העתיקה) .מעבר חד מהאובייקטים
והדמויות היצוקות אל כללי ה-
פיסול הרווחים כיום בעולם, שהם: ההתיח-
סות של נפחים זה אל זה, והתיחסותם
לחלל שסביבם. שבעה פסלים גדולים הבנויים
סביב מוטו אהד: צ ,רות גיאומטריות.
זוהי פעם ראשונה שהאמן פונה לצורות
נקיות יחסית ושאליהם מצורפים בדרגת
חשיבות משנית, מלבנים, חיצים וגלילים
מבוקעים עם הרבה רמזים אירוטיים, וזאת
לעומת פסליו הקודמים שבהם היו הצו־רות
הגיאומטריות תוספת בלבד לכתב ידו
האישי. כדי לבטל את ה״סטריליות״ של ה־פיסול
הגיאומטרי הקר, מתווסף לפסלים
חספוס טכני המוסיף את הברוטליות ה־אופינית
של הימרקין. התערוכה לא היתד,
זקוקה להסתמכות על מבנה המצוי בתחריט
של אלברכט די ר ר (״מלנכוליה״)
אזא היא נובעת מהאסתטיקה הרווחת כיי0׳
שהיא תוצאה של התפתחות התע-
שיתית של עיצוב המוצר.
* * נעים כסון (גלריה המעגל,
רנזת־גן) .תערוכת יחיד ראשונה. טכניקת
התזה עדינה הכוללת שני אלמנטים עיקריים:
עגולים סימטריים וזרימה רכה של
קוים כשאליהם נוספו רמזים פיגורטיביים
של ראשי נשים ועיניים שאינם משנים את
הגישה הברורה לכיוון הציור המופשט. הציורים,
העשויים בנימה סוריאליסטית, מזכירים
עולם תת־מימי של צורות אמורפיות
לא מוגדרות*
* כרפה צפירה (גלריח הדני,

יפו העתיקה) .שיפור ניכר מתערוכת יחיד
קודמת לפני עשור שנים שבה הציגה עבודות
אקוורל שהיו כתמים מקריים ללא חוט
שדרה. בתערוכה הנוכחית מוצגים ציורי
שמן ועצם הטכניקה מחייבת את הציירת
לבנות את התמונות מתוך תכנון מוקדם.
הצבעוניות — עליזה וחריפה והכוון הכללי
הוא מעבר לכתמים גדולים של צבע נקי
כשהספונטניות הקודמת הולכת ונעלמת.
עודד פיינגרש (מחיאון ה!
נגב, באר־שבע) ציורים ורישומים.

״חדירה״ של יגאל תומרקין

אדלן ( 31 חבלת, תל־אביב) —
שביתות פועלים ונוער הצועד לקראת הבגרות,
הם שני נושאי סרט שוודי זה,
המתרחש בעיירה אדלן בשנת .1931 הבט.אי
בו וידרברג (אלזוירה מאדיגאן) זכה
לפרס פסטיבל קאן, עבור סרט זה.
לניוון ולרקבון רומא המודרנית. סידרת
ז׳ול וז׳ים (פריז, תל־אביב) —
סצינות מדהימות את העין. חובה לראות,
ידידות מוזרה בין שני גברים ואשד״ בסרט
גם למי שלא ייהנה.
היה שלום קולומבוס (אמי • רגיש ויפה של פרנסואה טריפו, עם ז׳אן
מורו ואוסקר ורנר.
בי, תל־אביב) — סרט מסחרי על הבורגנות
היהודית באמריקה ועל צאצאיה. הומור,
ה תו ב?ן (ארמון־דוד, תל־אביב) —
מין, וביקורת חברתית המבדרים בלי להרמוחו
של אדם לבן, נשתל בגופו של כושי
גיז איש.
גברתן. סיפור מעניין שניתן היה לפתחו
המכורים לזהב (סינרמה, תל־הרבה
יותר.
אביב) — מערבון עם שירה במקום יריות,
הכורת הסיציליאניס (תל-
על מחפשי זהב בקליפורניה. הופעה יוצאת
אביב, תל־אביב) — סרט פשע מיקצועי,
מן הכלל של לי מארווין, וצילומים מרהיבי
הנישען על כוכביו (דלון, גאבן, ונטורי),
עיו•

ועל חטיפת מטוס נועזת. השאר מבריק
פחות.

** פודה של סנטה ויצוריה
(מוגרבי, תל־אביב) — עיירה איטלקית מסתירה
מיליון בקבוקי יין מעיני הכובש הגרמני.
סרט בינוני שכדאי לראות בגלל
אנטוני קווין ואנה מניאני בתפקידים הראשיים.

נמליהתעופה (חן, תל־אביב)
— סופרמרקט של בעיות ותסביכים לפי
מיטב המסורט של רבי־המכר באמריקה, מוגש
בצורה מיקצועית.

פלה לי, אבד אתה נושף

את צווארי (ארנון, ירושלים) — פארו־דיה
על סרטי זוועה למיניהם, עם בימוי
(רומן פולנסקי) ומשחק (ג׳ק מקגורן ואלפי
מבס) מבריקים. לאוהבי ערפדים.

במדינה
(המשן מעמוד ) 18

• ס! לרמ * 3
•־־ א ס • ווומ

!1מבום ה
כשיש לך למברטה, ,אתה יכול
להסתכל על העולם בעיניים
אחרות: לרשותך רכב יפהפה
ומהימן, קל במשקלו ומצויד
במעצורי דיסק. היציבות על
הכביש פנטסטית, כי המנוע
במרכזהקטנוע. אין שום
״משיכות״ הצידה אפילו בשיא
המהירות. הגלגל הקדמי בתוך
מזלג כפול. וכל זה לא עולה אף
פרוטה אחת יותר מסמם
קטנוע! אחריות ובתשלומים
נוחים!

יהלום מבלי לראותו תחילה, ומשלם כסף?
שנית, זה לא מקובל אצל יהודים לא לעמוד
על המקח. המחיר הכפול ממה שהציע
תחילה לא הרתיע אותו — וזה נתן לי
אור אדום.״
התכשיטאי פנה למשטרה, ובעקבות תלונתו
נעצרו כעבור יומיים, דוד שפרן ואביטל
נירפז.
בינתיים הגיעו תלונות דומות מעוד ארבע
חנויות תכשיטים. היה זה אותו סיפור:
הזמנת יהלום ל־ 12 לחודש, עם
צ׳ק כמפרעה והבטחה להחליפו בהמחאה
בנקאית עם קבלת היהלום.
זיופים כמליונים בחיפוש שנערך
בדירתם של הצעירים מצאה המשטרה מעבדה
משוכללת לייצור המחאות בנקאיות מזו־ייפות:
חותמת שר־הפנים לצורך זיוף תעו־דות־זהות,
גלופה של צ׳ק בנקאי מבנק
לאומי לישראל, סניף מרכז, וגם צ׳קים
מוכנים שכבר הודפסו באמצעות הגלופה;
ותעודת זהוי ריקה.
לדברי תובע המשטרה, נתפסו שני
הנוכלים, השייכים לרשת גדולה של זיינד
נים שעמדה להפיץ המחאות מזוייפות
במליוני לירות, ממש בשנייה האחרונה.
השניים תיכננו לקנות יהלומים בהמחאות
מזוייפות להונות עשרות בנקים בארץ —

סוכנים בלעדיים לישראל:
קפריש: הפצת מכוניות בע״מ. תל״אביב:
בית הדר, דרך פ״ת ,19 טל2 623441
חיפה: רחוב העצמאות ,98 טל.537059 .

מפיצים ראשיים:

01^110*<,11,10• 8 111.011 0

תל-אביב :״ס.ב״ חברה להשקעות בע״מ,
השרון ,10 טל # 31755 .חיפה: ש .בן־
דב, הדר־הכרמל, רח׳ ביאליק ,6טל 63981 .
• ירושלים: מוסך ״סילון״ ,מרכז מסחרי,
רח׳ אליהו שמע , 15 טל• 23202 ,26940 .
רמונ-גן: צבי רון, רח׳ ז׳בוטינסקי ,48 טל.
• 727341 עפולה: הראל סלע בע׳מ, רח׳
יהושע ,52 טל • 22195 .נהריה: ששון,
המיסדים ,22 טל • 920169 .פ״ת: מוסך
אלמוג, סטרומה ,10 טל 913635 .י• רמתיים:
שרות קטנועים, דרן השרון ,20 טל.
• 924353 באר־שבע: מוסך ״מוטוכל״,
טרומפלדור . 81

1 8 1 1 1 1 1 * 0 1 1 3

פסח חג־האביב

הגיע. הנצח את שמחת
החג גמצלמתן.
* מבחר גדול של ציוד לצלום.
* פתוח, והגדלות צבעוניות ע״י
המעבדות הגדולות בארץ.
+פתוח מעולה של צלומי
שחור־לבן.
* צלומי-פספורט גין רגע.
* העתקת מסמכים בו־במקום.

ק 1ט 1ברנד
ח זיה ווי 1.ב ו 1.ונוק

פ רו שרגבר!: -מס^סיי

לגבר האקסקלוסיבי

בוטיק קובו-את־קוקי

דגמים מיוחדים * חולצות בהזמנה
ומוצרים מיוחדים מחו״ל

ת״א רח׳ אבן־גבירול ,30 בפסג׳

דוד שפרן
כיצד מסדרים בתולהז

אבל רק עד ה־ . 12.4.70 כי בין שאר החפצים
בדירתם, נימצאו גם דרכון בר־תוקף
ושני כרטיסי־טיסה לתאריך ה־. 13.4.70
גם דוף ז׳ואן. לדברי בא־כוח המשטרה,
לא הגביל שפרן עצמו רק לעסקי הזיופים.
הוא הכיר צעירה תמימה, ואחרי שכבש
את ליבה הבטיח לה נישואין. לפני שעמדו
להירשם ברבנות התלונן באוזנה שאינו
יכול להיכנס לעסק נהדר — היות וחסר
לו כמה אלפי לירות. הבתולה, שכבר
ראתה את החוסה מעל ראשה, הוציאה
את חסכונותיה מהבנק, לוותה כספים מקרובים
וידידים, ומסרה בידי שפרן 3000

למחרת היום נעלם שפרן — יחד עם
הכסף. במשך כל זמן החיזור היה שפרן
כמובן איש נשוי מאוד. כל חיזורו נועד
רק כדי להוציא כסף מידי הצעירה התמימה.
בכסף זה, טוענת המשטרה, קנה שפרן
את הגלופות ושאר הציוד לזיוף המחאות
ותעודות־זהות, ופתח את עסקו.
צחוק הגורל הוא בכך שהתלונה הראשונה
באה דוזקא מהצעירה המרומה עצמה —
ולא מבעלי חנויות התכשיטים והבנקים.
נדהם במיתלה. בבית־משפט השלום
בתל־אביב הכחיש השבוע שפרן בפני
השופט יוסף מגורי־כהן את כל ההאשמות.
״אין אף בן־אדם שטוען שנתתי לו צ׳ק
מזוייף,״ הכריז .״גם הבן־אדם עם הגלופות
לא זיהה אותי שמכר לי.״ את הדרכון
המוכן הוא מתרץ כך :״שלחתי את אשתי
לחוץ־לארץ לפני כמה חודשים. הייתי
צריך לצאת איתר״ אבל לקחו אותי למילואים•
עכשיו שיחררו אותי והייתי צריך
לנסוע אחריה.״
לעומתו, היה עמיתו אביטל נירסז שתקן
יותר. בא־כוחו, עורך־דין רון רוטמן,

טען שמרשו אומנם מודה אולם, הרוח
החיה בעסקים היה שפרן, ואילו חלקו שלו
היה חסר חשיבות.
תובע המשטרה ביקש מהשופט 15 ימי
מעצר נוספים עבור שני החשודים, החשוב

40 אלף ד בשביל גט

אביטל נירפז
אמא חולה מצפה לבנה

והלא־חשוב, וכבר בישר מראש שאחר כך
יבקש לעצור אותם עד להעמדתם לדין:
״יש להם דרכונים מוכנים, וברגע שישתחררו
יעזבו את הארץ.״
בא־כוחו של נירפז ניסה שוב, גילה כי
מרשו הוא בן מושב ואמו החולה אינה
יודעת כלל על מעצרו ומצפה לו לליל־הסדר
כמדי שנה. הוא גם הזכיר את
עברו המפואר של נירפז, ששירת במשטרה
והשתתף במלחמת ששת הימים בקרבות
על המיתלה.
שעה שהופיע בפני השופט, גייס עורך־
הדין רון רוטמן לעזרתו גם את עמיתו רון
רון.
מאומה לא עזר. על אף העבר המפואר,
צירף השופט את נירפז לשפרן, שלח את
שניהם ל־ 15 ימי מעצר.

זוכרים א ת ״צמד הנוודים״ ? אלה
היו זהבה 22 ודני קפאין. חמש
שנים שלמות הם היו מחותנים זה לזה,
עבדו יחד, שרו יחד, היו יחד צמד, הצליחו
יחד, קנו לעצמם דירה קטנה של
שלושה וחצי חדרים בשיכון בבלי בצפון
תל״אביב, מכונית ״אופל קאדט״ ,ועוד
כל מיני דברם טובים — עד שפתאום,
טראח, לפני שנה התפוצץ כל העסק.
למה התפוצץ! למה הצמד הפך לש ני
בודדים. דני עזב את אשתו, נראה
בחברת חתיכות אחרות. אבל זהבה לא
התייאשה ממנו בכל זאת, המשיכה לקוות•
לפני כמה חודשים היא התחילה
להופיע במועדון־לילה היפואי ״זורבה״,
חסכה קצת פונטים, נסעה לפאריס,
וקיוותה שכשתחזור, יחזור אליה דני.
ובאמת, לפני שבועיים, כשהיא הגיעה,
מי חיכה לה בשדה-התעופה, א ם לא
דני׳לה שלה ! אבל לא למה שהיא חשבה.

מה שהשובב רצה, זה לבשר לה
שאם היא מתכוננת לק ח ת מונית לשיכון
בבלי, אז מצפה לה הפתעה: אין
להם כבר בית שם. הוא מכר א ת הדירה
כשהיא היתה בפאריס.
אבל שלא תחשבו שהוא איזה שודד-
דרכים, או שחוטף כספים מבני-אדם.
הוא הציע לאשת־חיקו סך עגלגל של
ארבעים אלף טבין ותקילין, כמו שאומרים
(מה זה בעצם!).
בתנאי אחד, קטן: שהיא תיתן לו

קטן, אבל ממזר.

האיעו שהורורוהכר

רק בלי סער 1ת
עיתונזת עסקי גשים עיתון חדש נולד השבוע — 2פלוס,

זהו ירחון המיועד לאשה, והעוסק בניש׳
אים כילדים, הריון ולידה, הורים ובריאות.
2פלוס מהווה נסיון שני בארץ להתחרות
עם שבועון לאש ה בשוק הקוראות הענק
והעשיר. הנסיון הראשון היה של מעריב,
כאשר הוציא את הירחון המהודר את,
ועדיין נותר לראות באיזו מידה הצליח
נסיון זה מבחינה עסקית.
הנסיון השני עתה, מבוצע על־ידי שבתאי
הימלפארב, מנהל ההוצאה הלועזית של
מפא״י, המוציאה לאור את כל העתונים
בלועזית של מפא״י. לדברי הימלפארב,
הסיבה להולדת 2פלוס היא הצורך להתחיל
להניא את קהל קוראי הלועזית שלו לעבור
בהדרגה לעברית.
מלחמה נגד החינוך. מאמצים לא
מבוטלים הושקעו בלידת הרך הנולד. זהו
העיתון הראשון בארץ המודפס במלואו
על נייר כרומו. הימלפארב לקח מאת את
העורכת הגראפית שלו, גילה שקין,
דבר המוצא ביטויו בכך ש־ 2פלוס מזכיר
את את במיבנהו הגרפאי• מבחינה מערכתית,
העיתון אינו רע במיוחד, אינו מלהיב
במיוחד. לדברי הימלפארב, יהיה עליו
להגיע לתפוצה של עשרת אלפים עותקים
כדי לעמוד בהוצאות — מספר הנראה
קצת אופטימי מידי בעיני מומחים.
דבר אחד ברור: לרך הנולד צפוי
מאבק קשה על קיומו מצד שני עיתוני
הנשים הקיימים.
בקונצרן המשפחתי של משפחת מוזס,
לו שייכים העיתונים ידיעות ולאשח, נזכרים
עתה מן הסתם כיצד לפני כמחצית
השנה רצה אלכסנדר מוזם, המנהל את
הדפוס המשפחתי, להוציא ירחון נשים,
ואחיו נוח, עורך ומו״ל ידיעות אחרונות,
הניאו מכך, כדי לא לפגוע בתפוצת לאשת.
אולם שלא כמו עם אחיו, צפויה עתה
לנוח מוזס מערכה קשה מצד 2פלוס
— ומצד מפא״י העומדת מאחריו.
העזלם הזה 1703

ג׳וזי בץ

הבעל

כשלמישהו הולך בחיים, אז הולך לו
לכל אורך הדרך, שיהיה לו לבריאות.
כמו למייל! ברנט למשל. רק תשמעו
מה זה נקרא ללכת.
קודם כל הוא בן 23 וגובהו . 187 כבר
התחלה טובה, מה? אחר־כך יש לו עיניים
כחולות אפורות. המשך לא רע.
הוא נולד בניקוסיד״ עלה לארץ בן חודש,
גר בחיפה, נסע לסיבוב הופעות באירופה
עם להקת כרמון, תפס שם חוזה להופעה
בטהרן — ונתגלה שם על־ידי הזמרת
סילכי ורטן אשתו של ג׳וני הולידיי.
חכו, זה לא כל מה שהלך לו. זאת
רק ההתחלה.
הוא הוזמן על ידי סילבי לחדרה, כדי
לדון בעניינים מקצועיים, אבל הדיון לא
התקיים, כי ליד החדר הוא מצא את שומר
ראשו של בעלה, שהופקד לשמור — לא,
לא על ראשה, על משהו אחר — של
סילבי הקטנה.
אבל דבר כזה באמת לא יכול לעכב
אחד שהולך לו בחיים. הוא בכל זאת
הגיע לביתם של סילבי וג׳וני, בפאריס —
הפעם בצורה רשמית יותר.
המלחין של הולידיי, ג׳אן רנאר,
כתב עבורו שיר בשם תני ל׳ לאהוב אותך,
והשיר, תצחקו תצחקו אם זה מצחיק אתכם,
השיר נמכר תוך חודש ימים ב־ 130 אלף
תקליטים, ונמצא כרגע במקום החמישי
במיצעד הצרפתי. מצחיק מאוד, מה?
אז עכשיו מייק מסתובב בפאריס לבוש
בדיוק כמו ג׳וני הולידיי (הוא מקבל את
הבגדים מאותו מקור) ,לומד לרקוד, צרפתית,
איטלקית, ובכלל האמרגן שלו, זורר
ארנייה, מוצא עליו אלפי לירות, או
פרנקים, איך שקוראים לזה שם, כדי
להפוך אותו לבן־אדם. אגב, ברור לכם
כמובן שהשיר שהפך אותו למפורסם הוא
בצרפתית, ומייק לא מבין מילה אחת
ממה שהוא שר. הוא שר אותו מטקסט
שכתוב בעברית.
אבל חכו, אתם חושבים שבזה נגמרו
הצרות? זאת אומרת, השמחות? איפה, את
העיקר עוד לא סיפרתי לכם:
יש לו שם למייק חברה, נסיכה לבנונית,

לספר לי. אבל אתם הרי יודעים שב. ב
אוהבת תמיד איזה אפריטיף, נוסף למנו
העיקרית. אז כרגע מייק הוא האפריטיף.
ואם כבר מדברים על בריג׳יט בארד!
אז זה המקום להזכיר גם שמיל! מיש?
הזמרת הידועה, מתכננת עבורו הופע
— ביחד עם דליה לביא.
שמע מייק, אם אתה כבר שם אולי את
מארגן שישחררו לנו את המיראז׳ים?

לאחר הסערה בא השקט, ולאחר הלילה
זורחת השמש. ומי שלא מאמין, יכול
לשאול את הזמרוהמלחין שמואליל!
קראום ואת הרקדנית ג׳וזי בץ.
את כל הסערות שעברו על שני אלה
לא כדאי שאני אפרט לכם, כי זה היה
יכול למלא שני פרקים בהגדה לבית פור־סייס.
והנה עכשיו הם הגיעו אל המנוחה
ואל הנחלה. או לפחות, כך אני מקווה.
לאחר הרבה שנים של ציפיה והמתנה
סבלנית מצד ג׳וזי, סוף סוף נשא אותה
שמואליק לאשה׳ זה עתה, בארצות־הברית,
ממש לפני שיצאו לארץ.
ומאז שהם בארץ, לא רואים את שמואליק

בדיסקוטקים, כנהוג. הוא יושב בשק
בבית הוריו׳ לא מוציא משם את האן
עוסק כל היום בחיבור פזמונים ולחני
ומנגינות וכל מיני דברים אחרים ;
תווים.
וג׳וזי זכתה בשבוע שעבר בתפס׳
הראשי בסירטו של מנחם גולן ״יינז
שמך, איפה היית במלחמה?״ .על התפק!
הזה ניהל גולן מו״מ עם אסתר עופריו
והשחקנית האנגליה מריאן פייטפו?
וג׳וזי תופיע בסרט לצידו של יהוד!
ג און, לא פחות ולא יותר.
אני מאחלת להם הצלחה וכל טו
והעיקר -בלי סערות.

מיק מישל, כר;ט ודליה לביא

אין זה כהישג מקצועי בשביל
לא רע, אתם אומרים.

דני היה בשעתו הרקדן הראשי בלו
בת־שבע, הסתכסן איתם, עבר ללו
דאז פלוס, נהיה גם שם הרקדן הרא
הסכים להצעתו של יונתן ברמון ל*
איתם לסיבוב הופעות באירופה, ואומו
שג׳אז פלוס התפרקה בגלל שדני הו
להם מאוחר מדי שהוא עוזב, והשאיר או
תקועים באוויר. פשוט נשבר לו.

ד ה מו

באמצע הסיבוב באירופה הוא אמר נ
— וחזר לארץ כדי להקים במות וו
דברים חשובים כאלו. ואם זה הוא שמע
על רעייתו או רעיתו שמשפיעה נו
אינני יודעת — אבל הבדיחה היא
ז׳רמן התחילה להכריז שנמאס לה מה
חק. מה שהיא רוצה זה — להקים ד
דווקא.

חוני קו ב ס קי
ז׳ רמןאמיקוכסקי הקטנטונת נחשבת
בארץ לסתם שחקנית טובה וידועה.
אבל בעלה לעומת זאת, דני כינסטמוד,
נחשב לרקדן הכי טוב בארץ. אפילו מש־מיציו
לא יכולים להוריד אותו לדרגה יותר
נמוכה מאשר ״אחד הרקדנים הטובים בארץ.״
משום כן הוא עובד כיום כפועל־במה,
וזכה אפילו להקים את הבמה ב־הלוויתו
של נתן אלתרמן.

מולטימליונרית בת .22 ואפילו זה עוד
לא הכל• בנוסף ללבנונית, הוא מיודד גם
עם — כמובן, אלא מה? — עם כ. ב.
הגדולה בכבודה ובעצמה. אני יודעת, אני
יודעת שלב. ב .יש ידיד. אתם לא צריכים

אבל בינתיים, לאכזבתהה עמוקה, הי
איננה מסוגלת להגשים את שאיפתה, בגל
שהיא צריכה לככב בהצגה של הקאמר

מלכת האמבטיה.

דני בינסטמוד

חיים קשים.

במדינה
השטחים

חבר ! אוהד !
הכנס הארצי של פעילי תנועת העולם הזה — כוח חדש החליט לבקש מכל
חבריה ואוהדיה ליזום בביתם, או בבית חבריהם, מיפגש דו״שבועי של ידידים,
מכרים, חברים לעבודה ולמילואים.
בכל שבועיים, יעמוד במרכז כל הפגישות ברחבי הארץ נושא אחד, שיוצע על־ידי
ההנהלה יחד עם ראשי״פרקים שנועדו להקל על הבירור והוויכוח.
כל החברים היוזמים חוגים כאלה, מתבקשים להתקשר עם משרד־התנועה,
טלפון , 265836 תל־אביב.
להלן הנושא המוצע לשבועיים הקרובים :

נושא הדיוו: שליחות הד״ר גולדמו
ראשי פרקים מוצעים לדיון :
.1האם צריכה הממשלה להיענות לכל יוזמה לשלום,

המוצעת על־ידי ממשלות־

ערב או גורם שלישי כלשהו?
מה היו שיקוליה של ראש־הממשלה בהביאה את שליחות גולדמן לאישור הממשלה,

שעה שלא נדרשה כלל לכך?

.3האם העובדה שהממשלה קיימה שני דיונים ממושכים על עניין הזמנת הד״ר גולד־מן
— מעידה על כך שהממשלה הכירה כרצינות היוזמה?
.4האם קיים קשר בין החלטתה השלילית של הממשלה לבין החלטותיה הקודמות:
א. סירוב הממשלה להתיר לאל׳״׳עם רי לארגן כנס מנהיגים פלסטיניים מכל
רחבי השטחים המוחזקים בחברון;
ב. דחיית יוזמת־השלום של הנשיא כורגיגה.
אם קיים קשר — מהו?
.5האם מסכימה ממשלת הליכוד הלאומי לשלום ללא סיפוח, עם מתן ערובות
ביטחוניות מוחלטות?
אם הממשלה אינה מסכימה לכך — האם זוהי סיכת הכשלת שליחותו

שתי הודיות בין
30 אלף ערביס
איבון גולדשלג בת דד 25 היא האחות
הראשית בבית־החולים באל־עריש. כאשר
גונב לאוזניהם של התושבים המקומיים,
לפני זמן מה, כי היא רוצה לעזוב את
המקום, החלה תסיסה — וההודעה, דיס״
קרטית אך חד־משמעית, הגיעה לאוזניהם
של האחראים במקום :״אם איבון תעזוב,
יהיו כאן הפגנות.״
הפרט הפיקנטי: איבון — למרות שמה
האקזוטי — היא יהודיה.
איבון לא עזבה. ומומחים ברצועת עזה
מאמינים, כי העובדה שאל־עריש היא אואזיס
של שקט וביטחון ברחבי הרצועה שוקקת
הרימונים — נובעת בין השאר גם
מעבודתן של איבון ומתנדבת יהודיה שנייה,
תמר, שהפכו לשם דבר בין 30 אלף תושבי
אל־עריש.
״הלם נשכר ״.איבון עלתה מגרמניה.
הוריה ניספו בשואה והיא גדלה בבתי־יתומים.
בישראל שהתה הצי שנה בכפר
הנשיא, התנדבה לצה״ל, שוחררה באוקטובר
,1968 החליטה שעדיין לא התנדבה
די הצורך, וחודש לאחר מכן כבר עבדה
כאחות ראשית בבית־החולים באל־עריש,
כשהיא לומדת ערבית ועברית גם יחד.
פסיכולוג יכול היה אולי להסביר את ה

גולדמן?
האם בעיקבות החלטת הסירוב גבר מישקלה של סיעת נח״ל כממשלת
הליכוד הלאומי? אם כן -מדוע?
האם נכון הוא כי בעיקבות הסירוב הנ״ל התכטלה הטענה היסודית של
ממשלת ייטדאל, לפיה אין שום נכונות להידברות מצד מנהיגי ערב?
האם סירוב הממשלה להתיר את נסיעת הד״ר גולדמן שינה את תדמיתה כעיני
הציבור כארץ?
האם ההחלטה הנ״ל פגעה בתדמית המדינה בחו״ל?
האם נהגה סיעת העולם הזה — כוח חדש בתבונה בהציעה להביע אי־אמון
בממשלה, בעיקבות החלטתה הנ״ל?
בעיקבות החלטת הסירוב — כיצד על התנועה לנהוג, ומהן הפעולות המע״
שיות המוצעות על־ידכם?

אחות תמר ביטון
מניעת הריון — לגברים ;;רבים

מפני שהורי המועמדות הפוטנציאליות פחדו
ממדריכה. הסיבה הרבה יותר פשוטה:
הם סירבו להרשות לבנותיהן לשבת בכיתת
מלאה גברים.

מועצות־מקומיות

!וחד מסרטי החובה שד השנה !

מי ישים
על ראש־העין?
עין

שושיס״

זרמה אנושית מרגשת מסעירה
שוסעת מתח מח שמל__ 8
זוס שטרם נע שה כמותו ולא היה סוב כמוהו ! רקם ייד

אחות איבון גולדשלג

--וחדס

יתומת השואה — מטפלת בבידואים
אהבה שרוכשת יתומת השואה לכל חוליה
— יחס המורגש על־ידם יפה מאוד. היא
מטפלת בחולים כאם בילדיה. במיוחד חורה
לה מצב התת־תזונה השורר בין ילדי המקום
:״הלב נשבר לראות איך יוצאים
מבית־החולים, לאחר טיפול ממושך, ילדים
בריאים,״ היא אומרת וחוזרים
אחרי חודשיים כשהם סובלים שוב מתת־תזונה
חריפה״.
פיתרון רדיקלי. כדי לפתור בעיית
זו החלה איבון ללחום למען הקמת מרכז
לאם ולילד באל־עריש, בו יקבלו אימהות
הדרכה וטיפול נאותים• כן נועד המרכז
להקים צוותי מדריכות מקומיות, שיפיצו
את התורה בכל האיזור.
מלבד הצלת בריאותם של מאות ילדים,
רואה איבון במרכז קהילתי כזה גם משמעות
חברתית :״זו תהיה דוגמה מצויינת
לאפשרות להידברות בינינו לבין הערבים,״
אומרת היא.

אנטומיה

הצגת בכורה חגיגית
השבוע ;6.45—9.30 שבוע 2
70מ*מ —
יה מובטחת
בקולנוע ״ דקל צליל טריאופוני - וים במשרדים
כרטיסים
14 ,25 ,26 : £ת״א רח׳ יהודה המכבי .94

טומיה, מניעת הריון, ונושאים דומים —
מפי אשה.
חניכיה של תמר לא יעבדו כחובשים
רגילים במרפאות. הם יועדו לעבוד בתחום
הרפואה המונעת, חידוש שלא היה
קיים באיזור בימי המצרים. יהיו אלו חובשים
קהילתיים, שיפעלו בקרב שבטי הבידו־אים
בצפון־סיני. כדי שיצליחו בתפקידם,
יהיה עליהם לחיות בקרב השבט אליו
יישלחו.
כאיבון, מאמינה גם תמי, על סמך נסיונה
באל־עריש, כי שיתוף פעולה בין ערבים
ליהודים הוא מציאותי — ואפשרי כאשר
הערבים משוכנעים שאכן קיים רצון כן
לעזור להם.
על דבר אחד מצטערת תמי: על העובדה
שאין לה אפילו תלמידה אחת. ואין זה

-מיהודיה לערכים.

לצד איבון, קיימת באל־עריש גם תמר.
תמר בוטון היא נס טבע: בחברה המוסלמית
הנוקשה, קשה להבין כיצד גברים
ערביים הסכימו להתיישב על ספסל לימודים
— וללמוד מפיה של אשד. מקצוע כה
דיסקרטי כחובשות, שבו יש לדון, אללה
ירחם, באבריו החשופים של הגבר.
תמר 23 דור חמישי בארץ, חניכת
הדסח ודוברת ערבית מצרית שוטפת, אותה
למדד, מאמה, הגיעה לאל־עריש במאי 1969
— ומאז מדריכה תושבים מקומיים בקורס
חצי שנתי לחובשים. החניכים אמנם כולם
אינטליגנטים גדולים, בוגרי תיכון, אך
למרות זאת לא תמיד קל להם ללמוד אנא-

אחד מתפקידיו החשובים של משר!״
הפנים — מלבד הכנסת כספים לקופת-
האוצר על־ידי גביית איגרות מדהימות
בגובהן עבור שירותיו — הוא פיקוח על
המתרחש ברשויות המקומיות ברחבי הארץ•

— לפחות בתיאוריה. על ההבדל בין
תיאוריה למציאות ניתן ללמוד מכמה דזגט-
אות מוזרות המתרחשות בראש־העין —
מקום קטן׳ אך בעל אפשרויות גדולות לאנשים
מסויימים.
ילדים לומדים במקלט. דוגמה מם-
פ י : 1יו״ר המועצה המקומית, שלמה
מנצורה, וחבריו, גרמו לתושבי ראש״העין
נזק של רבע מליון ל״י.
לאחר שהזמינו הקמתם של שלושת
מיבני בית־ספר עבור רשת החינוך העצמאי.
סירבו לעמוד בתשלומיהם לקבלנים ול־מהנדסים.
הסיבה: סיכסוך שפרץ בינם לבי!
אנשי אגודת ישראל, עבורם נועדו בתי־הספר
הניבנים. הקבלנים הפסיקו את עבודתם.

זה אירע לפני ארבע שנים, ומאז
ועד היום נאלצים הילדים ללמוד בפחונים
לוהטים — או במקלטי הבניינים.
בימים אל( חויבה המועצה המקומית לפצות
את הקבלנים בסך של רבע מליון

רמה מפטרים גאון? דומה מספר
:2המועצה ביזמה 100 אלף ל״י בעבודות-
סלילה.
היא מסרה עבודות אלו ללא מיכרז, בניגוד
להוראות מרכז השלטון המקומי, לבעלי
מקצוע כושלים• התוצאה: הכבישים
והמדרכות שנסללו צריכים להיסלל מחדש.
דוגמה מספר :3לפני שנתיים מינה מנצורה
את הרב צדוק יצהרי כרב מקומי
שני — במשכורת התחלתית, מקופת המועצה
כמובן, של 840ל״י לחודש.
משרד־הפנים התנגד למינוי, בטענה ש

העולם הזח 1703

במדינה
(המשך מעמוד )28

למועצה יש כבר רב אחר במשרה מלאה.
מנצורה ציפצף על ההתנגדות. טענתו: הרב
יצהרי הוא גאון. הסיבה האמיתית: בנו
של הרב היה ראש סיעת רפ״י במועצה
ומנצווה נזקק לתמיכתו.
עקשנותו של מנצורה נשאה פרי, ומשרד־הפנים
נכנע ואישר את המינוי — ואת
ההוצאה הנוספת. אולם לפני חודש. הפתיע
מנצורה המפתיע את כולם. כאשר ביקש
לפטר את הרב הגאון.
טענתו של מנצורה: הרב, הגאון מלפני
שנתיים, אינו מבין ואינו מתמצא במאומה.
הסיבה האמיתית: מנצורה לא נזקק יותר
לתמיכתו של בן הרב במועצה.
בית־המרחץ של חלם. דוגמה מספר
: 4לאחרונה אין אזרחי ראש־העין, המתגוררים
בסביבת ביתו של מנצורה, יכולים
לקבל יותר רשיונות מהמועצה המקומית
לחנות־מכולת.
הסיבה: אשתו של מנצורה מנהלת חנות־מכולת
בחצר ביתה אינה נזקקת למתחרים.
דוגמה מספר : 5בדרישת התושבים המקומיים,
שומרי־מסורת רובם׳ הוקם בזמנו
בית־מרחץ בראש־העין. הבנין כבר
גמור ומוכן לשימוש מזמן — אך אינו

יו״ר מועצה מנצורה
חנות־מנולת בחצר

פטוח לקהל עד היום. הסיבה: סיכסוך בין
מנצורה וחבריו, לבין המועצה הדתית, מי
ישלוט במוסד החדש.
לא נותר עתה אלא לעקוב בעניין ולראות,
לכמה דוגמאות נוספות ייזדקק
משרד־הפנים לפני שיתחיל לשים עין על
ראש־העין.

פשעים
ח שי ש
בדואר יפהפיה בהירת־שיער, בעלת עיניים כחולות,
עמדה השבוע לפני השופט ד״ר יוסף
מגורי־כהן בבית־משפס השלום בתל־אביב.
פטריצ׳יה ולמה דמתה יותר לסטודנטית
בת טובים מאשר לעבריינית. ולא רק דמתה:
פטריצ׳יה הגיעה ארצה לפני שישה
חדשים כדי ללמוד באוניברסיטת אל־אביב.
המקצוע — פילוסופיה.
אולם האשמה בה נחשדה פטריצ׳יה לא
היתד, פילוסופית כלל. לדברי תובע המשטרה,
מסרה פטריצ׳יה בשבוע שעבר
חבילה למשלוח בדואר טיומקין. החבילה
נראתה חשודה בעיני פקיד הדואר. הוא
התקשר עם המשטרה, זו הופיעה — וגילתה
בתוך החבילה שמונה סוליות חשיש.
בינתיים — שבי. פטריצ׳יה טענה כי
היא חפה מפשע: את החבילה מסרה לה
חברתה, דפנה גולדין, שבקשה ממנה לשלוח
אותה למענה. על תוכן החבילה לא היה לה
מושג. ההוכחה: היא מסרה לפקיד־הדואר
את כתובתה הנכונה• לוא ידעה על תוכן
החבילה, לא היתד, עושה כן.
אולם תובע המשטרה עמד על דעתו כי
יש לאתר תחילה את החברה ואת שאר
האנשים הקשורים בעניין, ביקש לעצור
את פטריצ׳יה לעשרה ימים. למרות ההוכחה
המשכנעת שהציגה פטריצ׳יה, החליט
השופט להיענות למשטרה, שלחה למעצר
בינתיים, עד שיתברר מה הוא מה ומי
הוא מי.
ר!עולם הזח 1703

אביב;! את משתוקקת להתחדשות, לי 1פי ולנשיות! את בש 1רת האביב
תמצאי בקולקצית האביב החדשה של ״טריומף אינטחשיונל״ .המציעה
לך מבחר עצום של תמים בשלל גוונים. בשיטה המיוחדת של ״טריומף
איוטתשיונל״ תוכלי לבחור לך את התם ההולם את מרתך, את טעמך,
את מידותיך ואת אישיותך. כי החזיות של ״טריומף אינטרנשיונל״ ,הן
חידוש מהפכני בישראל המבוסס על ידע מקצועי מעולה וחדיש שיובא
לא מכבר מאירופה והמאפשר לך להנות מחזיות באיכות מעולה וברמה
ב ו ] לאומות. היי אב יב ית. היי נאה. היי אשהבכלאבריך עם הח זי ות ש ל ־טר י ומ ף א ינ טר נש י ונ ל * .

אינפורמציה מסחרית: טלפון 52641 ; 54769ת״א
מזכירה ללא משכורת !
ועונה לטלפון 24 שעות ביממה

כמוכן המזכירה האוטומטית.
וכן אנו מספקים:

* מכשירי האזנה
* מגכירי טלפון
* התקנת מיקרופונים והקלטות רדיו דוקטור, רח׳ שלום־עליכם ,18
תל־אביב, טלפון .244118

אופנה עילית ג׳רקול•
6612103,

ן גרקוליו חברתגרס׳ בע״מ רח חו מ ה ומגדל 20 תל-אביב ייל וו 24ן

ם י 1צ רי ם בי שראל בלעריח על יך חוטי מפעלי הברלין -ברשותה של חברת הברל״ן. שורץ

דזבי־דיוו

העולם הזה 1703

גילי גוביק מתכגגת אופגה חדשה ומקורית. העיקרון:

הו ובריס גטוגעיס
* י לי נו כי ק היא צעירה 26 יפה (ראי
^ תמונות) ,בעלת שיער בלונדיני שופע,
גיזרה גבוהה וחטובה, רגליים ארוכות ויפות,
בעל ארוך ויפה וילד קצר (בן
שנתיים) ויפה. כלומר יש לה בעצם הכל
בחיים.
ולמרות זאת, יש לה תלונות בחיים.
או תלונה אחת, בעצם: שאין מספיק
ישראליות המוכנות ללבוש דברים משוגעים.
״אני משתגעת אחרי דברים משוגעים,״
אומרת מתכננת־ד,אופנה הצעירה, שהציגה
מדגמיה, לצד שאר בני הדור החדש של
מתכני־האופנה הישראליים, בשבוע האופנה
הישראלי של מכון היצוא .״אבל בארץ

115

שעון מטוטלח

החור הגדול, מוסיפה נילי תכשיט תלוי על
קורקבנה, היוצר דימוי של שעון־מטוטלת.

שחוו ולבן

הם השילוב האהוב
על נילי, המדגמנת
כאן יצירה שלה. השימלה הפשוטה כל־כך
הופכת למעניינת בזכות השימוש בניגודים
חריפים: שחור מסתלסל בתנופה סוערת של
רקע לבן, ומחשוף עד הירן בשימלת סקסי.

שבחיים צריכים סיפוק, ובשביל סיפוק
צריכים לעשות מה שאוהבים. במקרה שלה:
ליצור בגדים שכל עובר ושב אינו יכול
שלא להביט אחריהם.
וגם אחריה, כשהיא זו במקרה הלובשת
אותם.
מה אומר הבעל על הדברים המשוגעים?
״הוא אוהב את זד״״ אומרת נילי בביטחון
עילאי .״יש לו ברירה?״

לוקח שנים עד שמשהו חדש מתקבל. כולם
נורא שמרנים. ובכלל אין תודעה של אופנה.
תיראו איך שראש־הממשלה מתלבשת.
גרוע. בסיורה בארד,״ב היא לבשה פתאום
משבצות, דבר המתאים לחתיכה צעירה.״
ההיפך מגולדה, לדעת נילי: קאתרין הפבו־רן
.״מלכת הסימון״ ,היא קובעת.

יש לו
ברירה?
ופנאית הדכרים המשוגעים תיכננה
ותפרה את שימלתה הראשונה בגיל
— 12 ומאז לבשה רק תוצרת עצמית. היא
למדה גרפיקה, ציור־טקסטיל, עבדה בבית־מלאכה
למכשירי־רפואה, והגיעה למסקנה

שחוו וחשור

נילי נוביק מדגמנת אחת מיצירותיה,
אוברול שחור שתוכנן לפי עקרון הכעך:
לוקחים הרבה חורים גדולים ועוטפים אותם בבד. המעניין

בבגד הוא שלמרות סימדי החשיפה הגדולים — רוב הירך ומרבית
איזור הבטן (ראה תמונה למעלה) — הרי שהחזה, שהוא בדרן-
כלל אובייקט חשיפה מקובל, נשאר מכוסה בצניעות מושלמת.

את גהגית דר בד *
אוי ואבוי:

£המחבר
מחבר כ תג ח זו, ד״ר
תיאודור איזאק רוביו,
פטיכואנאליטי־הוא

ניו״יורקי ידוע, ו מחברם
של רבי־המכר
״דויד וליזח״ ו״הספר
הדק מאת פסיכיאטר
שמן לשעבר״.

ד״ר רובין
4 מתבשל במטבחה וחדר־המיסות של השכנה
— ולא רק השכנה. היא איננה מעניינת
מספיק בעיני עצמה, וחשה שהיא חיה רק
באמצעות חייהם של אחרים. היא מפיצה
רכילות על בסים של מיסחר הוגן: תמורת
הסיפורים שהיא מפיצה, היא מצפה לסיפורים
בחזרה, דבר המגדיל את מלאי החיים
הסינטטיים שלה. רכילאית זו ניתנת לגילוי
בכך שהיא נהנית לשמוע לא פחות מלהשמיע.

המפתה

רכילאית זו מתרכזת בדרך כלל בקהל
שומעים גברי — ובזאת ניתן לגלות
אותה. עבורה לרכילות יש משמעות מינית:
נסיון עגום למתוח ולפלרטט.

את הרכילות, שהרכילות היא מחלה נשיית
דווקא, המציא מן הסתם, איזה גבר רכלן.
האמת היא, כמובן, שאין כימעט אדם,
גבר כאשה, שאינו מרכל.
כל עוד זה במידה, אין בכך כל בעייה.
אולם יש אנשים שאצלם הרכילות היא
דרך חיים. עבורם, זוהי צורת תגובה כרונית
על בעייה נפשית. אין משום כך מקום
להסתכל על ר,רכלן בהסתייגות. הרכלנים
אינם רכלנים בגלל שהם נהנים מזה.
האמת היא שאלה אנשים סובלים, אך אין
ביכולתם להפסיק לרכל — ללא עזרה פסיכיאטרית.

| זאת מאמינה בכנות שהרכילות שלה
עוזרת לטהר את העולם. כשהיא מרכלת,
היא מאשימה בכך ומענישה את המושמצים
שלה — הראויים כמובן לעונש זה.
בליבה פנימה מקנאה הקדושה בחוטאים
ומשתוקקת לנהוג כמוהם, אך אינה מסוגלת
להשתחרר ממעצוריה. הרכילות הצורבת
היא עבורה אמצעי לדיכוי הפיתוי, התשוקות
הכמוסות והמאבקים הפנימיים הלוחצים
אותה.

העיקר שהסה יעבוד

דוברת האמת:

1פני שננתח את סוגי הרכילויות,
/ונראה כיצד צורת הרכילות שלהם מצביעה
על הליקוי הנפשי ממנו הן סובלות,
כדאי שנשאל: מדוע בכלל מרכלת המרכלת?
קיימות כמה סיבות.
ישנה פעילות הפה הכרונית. אצלה מרוכזות
התחושות באיזור הפה( .כמובן שישנם
גם גברים כאלה) .אשר, כזו נוטה להפריז
בדיבור, באכילה, או בשניהם. במיוחד פעיל
פיה כאשר היא מודאגת. לרכילות שלה
ישנה מטרה יחידה: לגרום לכך שפיה יהיה
פעיל, דבר המקל על דאגתה.
אולם הסיבה הנפוצה ביותר לרכילות —
לרכילות מרושעת — הוא זעם כבוש או
מודחק.
נשים רבות אינן מסוגלות לתת ביטוי
לכעסן. הן משתוקקות להיות חביבות ואהובות
על סביבתן, יודעות כי גילוי כעם
יפגע בתדמיתן זו.
המוצא עבורן: רכילות פוגעת ומשמיצה.
מובן שכל התהליך הזה הוא תת־קכרתי,
והמרכלת תכחיש שהיא זועמת על נושא
הרכילות שלה, בו היא פוגעת.
כאשר מצבר, של אשר, כזו הוא חמור
יותר, היא תהיה מוכנה להשמיץ ולרכל
על כל אחד, לא רק על מישהו שנוא, כדי
להקל על שינאתה־העצמית.

רכילאית זו לעולם אינה מגזימה או ממציאה
סיפורים. סימן־ההיכר שלה: הרכילות
שלד, היא תמיד אמת לאמיתה. ובפיה, האמת
היא נשק קטלני דיו להרוס כל אוייב.
הסיבות למצבה יכולות להיות כל אחת
מאלו שנימנו לעיל, אך הרציונליזציה שלה
היא — האמת :״אני מרכלת?״ היא תטען
באמונה שלמה .״מעולם לא הוצאתי מילת
רכילות מפי. אני מספרת רק את האמת.״
והאמת היא, שהיא באמת איננה חשה כיצד
היא הופכת את האמת לכלי־נשק, כדי לפגוע
באחרים.

אומללה מכל -הרכיל אי ת
•משותף לבל הרכילאיות הפתולו-

ן גיות, ללא הבדל מה מניע אותן, הוא

השמצה לצורף הערבה
ךצדה רוגז ניתן לסווג גם את ה/קינאה.
כאשר
האדם המקנא מרכל על ומשמיץ
את נושא קינאתו, הוא מנסה להמעיט בכך
מדמותו של ההוא, ובזאת לצמצם את הצורך
לקנא בו. גורם נוסף: מאחר שקינאה
היא גם ביטוי — אחד הביטויים —
לביטחון עצמי מעורער, הרי שהמעטת דמות
היריב מוסיפה באופן אוטומטי להעלאת
ערכה של המרכלת בעיני עצמה.
או כך, מכל מקום, נדמה לה לרגע קל.
שיעמום ואדישות הם סיבה נוספת לרכילות.
כאשר הרכילאית מרגישה עצמה
מנותקת מהמתרחש סביבה, היא מחפשת
מוצא למצבה ברכילות, המאפשר לה ליהפך
למרכז ההתעניינות.
אלו הן הסיבות היסודיות לרכילות. על

רכילות שכולה אמת

ק דן ש ה. י

בסיס זה ניתן לזהות את מחלתה של המרכלת.

רכילות
כבקשתף
ך* המבדרת :
| | רכילאית זו מפיצה רכילות כדי להיות
נערצת.
הערצה עבורה היא הפיצוי העיקרי לחוסר
הערכה עצמאית. גברת זו תנסה תמיד
לספק קיטעי רכילות סנסציוניים, מזעזעים,
אקזוטיים, מגרים, מצחיקים — בקיצור,
תספר הכל כדי ליצור את הרושם שהיא
מקורבת ליודעי דבר, כדי לעורר צחוק או
התפעלות — כדי ליצור תגובה שניתנת
להתפרש כהערצה.

האהובה :
רכילאית זו סובלת מהצורך להרגיש
נאהבת ומקובלת. עבורה זוהי הצורה היחידה
לחוש ביטחון עצמי. הרכילות אצלה
היא מתנה שהיא מעניקה לשומעיה, כדי
שיחבבו אותה על כך. משום כך, מפיצה
רכילאית זו, לא בהכרח, חומר משמיץ.
נקודת המפתח בסחורה שלה, שבאמצעותה
ניתן לזהות אותה: נסיונה הרצוף לספר
לשומעיה מה שהיא חושבת שימצא־חן בעיניהם.

רכל *י וארבל לף
ך• סוחרת :
ן | זוהי, בעצם, הרכילאית הקלאסית, הסובלת
מסקרנות חולנית לדעת כל מה ש
חוסר
יכולתן להכיר בכך, שהרכילות פוגעת
ברכלנית יותר מאשר בקורבנותיה.
לא חשוב כמה פיקחית הרכלנית, ואלו
שיטות היא נוקטת להסוואת רכילותה —
במוקדם או במאוחר, ולרוב די במוקדם,
היא נחשפת, סיפוריה מתגלים כמו שהם
— רכילות משמיצנית — והיחס אליה מצד
סביבתה נהיה היחס הקריר והלא־אוהד, לו
זוכים תמיד נודניקים וטיפוסים אנטיפא־תיים.
רכלנים
כרוניים הם אנשים אומללים, ותוצאתה
היחידה של הרכילות שהם משכשכים
בה, היא הגברת רגשי שינאתם העצמית.
הרכילות היא מעגל־קסמים הרסני, שבראשיתו
מנסה הרכלן להקל על בעייתו הנפשית,
אך סופו הוא נותר, מבחינה ריגשית,
מרוקן יותר, מדוכא יותר, מת יותר.

בשבע

מדינות

ועתה

ברחבי

תבל

בישראל

אתה, את והתינוק שבדרך, הבעל, האשה והילדים, אבא, אמא ואנחנו, על ההורים, על הילדים, על הבית, על המשפחה, על הצעירים,
על החברה, על השניים ועל הפלוס, בירחון הצבעוני, אח לרשת בינלאומית של ירחונים ב־ 7שפות — עכשיו גם בעברית .

הפתעה לילדים — בקור עליז בגן החיות

יופיע ויימצא למכירה

ביום

ראשוו 19.4.70

בכל הקיוסקוים

סכיניגילוחק־וזסח!
קצף לגי לנ רו 3 ¥ 6ו 81ץ ׳ וטאט ! .
מ ׳ קו ל ון {{ 1 -0ס ס 0
משחתגילוחרח 6 3ז 9 0ח $113¥1
מפניםלאחרהגילוחח 0ו 3 >/6 1 0 1ו 51ז 1 6
דיאודורנט <1כ<!* 6 5י> 9ס 1ס 0
קרלשיעררח 6 3ז 9 0ח ו 6 5 8־ז)1־ו! 3א

* מוצרי נ{י1גסמן זכו ב תו אר
״ ה מו צ ר הנבחר ״ 1970

1^ 05 הווו שנבעו
א ת הגבר האמריקני

ייתכן ובתחילת הש בוע
יהא עליך לעשות
עבודת ״בלשות״ קט נה.
צפויה לך הצלחה
גדולה בקרב בני המין
השני, בתנאי שתדע לנצל
את מעלותיך ה-
טיבעיות. אל תתן ל21ב
מרס -
הצלחה לסחרר את
20באפריל
ראשך, ואל תתייחס
בזילזול לריגשותיהם של אחרים, פן
תצטער. שבוע טוב להימורים ומסיבות.

ההזמנה לה אתה מחכה
כבר זמן רב, תגיע השבוע.
אל תתרגש בגללה
יותר מדי, וזכור
שכאשר הצעה נשמעת
קוסמת יותר מדי, בוודאי
טמון בה איזה
: 1 21א פ רי ל -
עוקץ נסתר. אל תניח
:?0ב מ אי
לאנשים לתחוב את אפם
בענייניך הרומנטיים, פן

׳תיכווה. בת שור ג -חג הפסח הוא ההזדמנות
בשבילך לעשות פסח גם במחשבותיך.

השתדל להימנע מבי לוי
בק הל גדול, והע-
דף על פניו בילוי אינטימי
בשניים. תגלח
שבת־זוגך היא אשה
מקסימה הרבה יותר
ממה שנדמה לך, א ם
פשוט תיתן לה הז 21ב
מ אי -
דמנות להוכיח א ת
20 ביוני
עצמה. הקדש יותר
תשומת לב לאנשים קרובים אליך, ואל
תחשוב כל היום על עסקים בלבד.

אל תניח ליחסים הרומנטיים עם חברתן
להתקדם, ונסה להחזיר אותם לידידות החמה
ששררה ביניכם. חג הפסח הוא הזדמ__-
נות
נוחה עבורן להביא
לקירוב לבבות בקרב המשפחה,
אותו יעריכו
כולם. בת מאזניים —
אל תחפשי כל הזמן הוכחות
לאהבתו. תני בו
יותר אמון והיי לו ידידה
טובה. במשך הזמן
תיווכחי שזו השיטה חטובה
ביותר לשמור
עליו. שאם לא כן תי־מאסי
עליו בסופו־של־דבר. הקדישו יותר
תשומת־לב לילדים. היא דרושה להם מאוד.
האחרונים בשבועות
מטרידה אותך הצעה
שהופנתה אליך, ואשר
עשויה, במיקרה ותח ליט
בחיוב, לשנות את
כל חייך. השבוע הגיע
הזמן להחליט לכאן
או לכאן, כשאתה לו21
ביו לי -
21באוגוסט
קח בחשבון את רגשו-
שותיהם ונוחיותם של
האנשים הקרובים אליך. אל תהסס להתייעץ
עם ידידיך הקרובים אליך.

במקום ליישר את כלי
ההדורים בשיחה כנה מלב
אל לב, אתה אוגר
את כל זעמך בתוכך.,
ומעמיד פנים שמחות.
אם תמשיך בכך — לא.
תפתור שום בעיות, ואי-
ההבנה תיגבר. הגיע הזמן
לומר מה שכואב
לן, בצורה שקטה וחביבה.
אל תפחד מהבום שלן —! ואל תהסס
לומר. לו את דעתך על בעיות המשרד״

חאזנ״ו

העולם אינו מורכב אך ורק מרמאים,
ולא כולם מנסים לסדר אותך. נסח ל-
הבחין בין ידידי אמת

וחנפנים, ותן לידידיך
יותר אשראי. היא או הבת
או תן, אך אם
תמשיך לקנא ולמרר
את חייה — תבגוד
בן. השתדל לגרום לה
אושר, והתחשב בה
ככל שתוכל. בת עק רב
— השבוע הוא
אידיאלי להתחיל ביי

דיאטה.
אל תאכלי מצות. חשבי על חוף
הים. התמידי לבקר בו ותרדי במישקל.

מצב רוחך הקודר ישתפר במשך השבוע,
כאשר יוטלו עליך משימות אחראיות, שכדי

למלא אותן בהצלחה
תזדקק לכל כישרונן.
אם תצליח לעמוד בכן,
יביא הדבר בעיקבותיו
להתקדמות ׳ ניכרת ב־קאריירה
שלן. בת קשת
— שימרי על האנרגיה
שלך לדברים החשובים
באמת, ותפסיקי לבזבז
} 2בנובמבר ־
20 בז־צליבר
את כל המרץ שלן על
שטויות. בסוף השבוע
את עשוייה לקבל מכתב עליו את חולמת
מזה זמן רב, ואשר יפצה אותן על סיבלך.

סוס1

״אין אפשר
שואלת .30/70
״אם החבר שלך עומד לנשק אותך ואת
מסירה את המשקפיים, חינך נראית חסרת
ישע. אם את משאירה אותם על אפך, זה
פשוט מכאיב לן באף וכל טעמה של הנשיקה
הלן לאיבוד. אן הצרה האמיתית
היא כאשר גם הוא מרכיב משקפיים.
״מה יכול להיות נורא יותר משמיעת ניפוץ
מסגרות שני זוגות המשקפיים?״
אינני יודעת, עוד אף פעם לי נישקו
אותי.

אופן שווה בין ארבע גפיים. מעניין א
לכולם בקרית מוצקין מצב העניינים זהו
וזה עוד לא הספיק לה, למנומשח
הממושקפת. יש לה שיער בלונדיני ארו
מעל למיני קצרצר המכסה גוף רזה (5
ק״ג) וארוך מאד ( 175ס״מ).
היא גם לא יפה כל־כ
כן, הכי חשוב,
וגם ממזרית כל־כך.
ואם אתה עוד מעוניין, בדוק מה מצ
הם״מ שלך. עם פחות משלה, אין ל
סיכוי!

להתנשק

נער השבון

ההשפעה ההולכת וגוברת שאתה רוכש
לן בעבודה, נותנת לן אפשרות להוכיח
את עצמן על-ידי שו רה
של החל טות, שקו לות
וטעזות בעת ובעונה
אחת. דע לנצל
את מעמדן בדי לר כוש
לן את חיב תם
של חברין לעבודה, כי
בעתיד הקרוב תיזדקק
לכל רצונם הטוב. ה אידיליה
השורה על
חיי המשפחה שלן

תימשך. הישמר מנסיעות ארוכות במכו־ניות.
השבוע הצלחה במישור הרומנטי.

צנון שעצמאות זו תכונה חיובית, אן כאושר
מגזימים בשימוש בה, עלולות התוצאות
להיות חמורות. אל ונס־
!מוך רק על עצמן, והתייעץ
עם האנשיס חקרו־ובים
אליך, לפני שאתה
מחליט החלטות גורליות.
בת דלי — אל
•תזלזלי במשפחה שלך,
ונסי לשפר את היחסים
ביניהם ובינך. בעתיד
20 בינואר ־

הקרוב תזדקקי רבות ל־בפברואר

עזרתם. השבוע אינו הז־מן
המתאים להתחיל רומאן יחדש. לא כל
:אופנה חדשה שיוצאת לשוק ממיאעוה לן.

ידידים קרובים עלו לים
להכעיסן, ולהק טין
את א מונן בבני-
אדם. כדאי שתיזהר נוקט שאתה לפני פעולות דראסטיות, במיוחד
א ם הסיבה
היא משהו ששמעת
מפי אדם אחר. בדוק
היטב א ת העובדות
יי ז לפני שאתה פועל לפיהן. טיול בחיק
הטבע יחזיר לן א ת השקט הנפשי שב-
•עתיד הקרוב תהיל! זקוק לו. נסי לש מור
על י ח סי ם טובים עם בן־זוגן.
מישחקי חברה עשוי* 0להועיל לן רבות

משקפיים?״

לא יכולתי להציל הרבה מעטו של
.31/70 כל מה שניתן לי להבין הוא שהנו
איש משמר־הגבול המעוניין להתכתב עם
בנות 17 עד .20
יש שאלות?

הנה מודעה מסעירה באמת!
אל תסתכל׳ כל־כך הרבה זמן על ו[
תמונה, האוביקט מוצלח יותר, כן מבטי!

עיניים ירוקות
נערת תיכון 32/70 ,יושב כבר על גחלים
מרוב ציפית למכתבך.
החבר׳ה אומרים עליו שהוא בחור נחמד
ואילז הוא אומר על עצמו שהינו גבוה
185 בעל שיער בלונדי ועיניים ירוקות.
ואם את באמת אוהבת את כל מה שהוא
אוהב אז תוכלו ללכת יחדיו לסרטים, טיולים
וגם מעם לדיסקוטקים.
באמת, אל תחמיציו

ן ןש 11

מישהו הגר רחוק מאוד
ממך, ושהקשר ביניכם
נותק מזה זמן רב, ישוב
השבוע לתוך חיין ויכמהומה.

ניס בהם

תניח ליחסיכם לשוב ולהתחזק,
מפני שבסופו־של־דבר
הוא יפגע בך.
21 ביוני -
20 ביו לי
בת סרטן — אם לא
תקחי את העניינים ל *

בשבילך. אל
ידיך,אף אחד לא יעשה זאת
תהססי להחליט החלטות, ולו גם דראסטיות.

? 0 1ו

משעמם

נו׳ נו, באמת, אפילו 33/70 החשוב מא:
מירושלים החליט לשבת לכתוב לי, ולא
בלי התנצלויות :״תראי מה שעושה ה־שיעמום
בצבא!״ שיעמום? אני לא זוכרת
ימים כאלה? ״ממש אין מה לעשות. אני
בטלן שרוצה להפיג את השעמום!״
הוא מסווג אתכן, נערות, לנחמדות בלבה
האם יש בכן שונה? אך לשם מה הסלקציה,
אינני מבינה, כשהבלונדי, בן ה־ 19 וחצי,
מוכן להכיר כל אחת, ולא רק בכתב. הוא
הדביק גם אותי בפיהוקיו. באמת, משעמם...

ג׳יגולו פספוס
לרגע חשבתי ש״ 34/70 מחפש את האמא
שאבדה לו. אן הוא מיד העמיד אותי על
טעותי. הוא מחפש גברת. ולא חשוב אם
היא נשואה, או אולי אפילו רווקה.
הוא כבר בן 18 וחצי שנים, הילד הזח,
אבל הוא מרגיש הרבה יותר, בהתחשב בעובדה
שעל הגברת המיועדת להיות בת
40—30.שנה.
אז גבירתי הנכבדה, לא לשכוח את ה־מטלית
לנגנב החלב מעל שפתי האביר!
רק רגע! בת במה האמא שלן, חבוב?

אך, איפה כיאליק הישן והמום )׳
35/70 מה אתה רוצה ממני?
אני מצטערת, מזמן נשבעתי לנפשי לחדול
מביקורת ספרותית, בך שאצלי אין
לך סיכוי.
אבל אני רואה חובה לעצמי להזהיר כל
בת חווה אחת, מפני יצירות רחובותיות
אותן יכתוב הנ״ל במקום מכתבים, כמו*
״אצל הספר היא גבהה למולי וקבעה/ ,
אתה מנותק! /ראה שערי גדל ופרא/ ,
לי יש עקרונות! /נשרכנו /סככות —
חלונות־ראווה — לוחות־מודעות / .לי אין
עקרונות /כל חסר חשיבות /אפשר גס
להיפן /האמן /אהוב.
״בסיבוב היא פגשה חברתה /המשכתי
נעליה /עד המקרר.״

אמרתי לך!

ירדה עלינו
עד לפרסום מכתב זה במדור, אני תוהה
עדיין, איך 36/70 מסתדרת עם 20 אצבעות
בשתי גפיים בלבד.
אצלנו בתל־אביב זה קצת אחרת: עשרים
האצבעות שנתן לנו אלוהים מתחלקות ב
נער
השרוע
.37/70 בן ה־ 18 פלוס. מה גם שהוא כמע
בטוח שעיניו הירוקות עם ברק החתו
יוליכן בחבלי קסם אחריו.
מחשש שלא תביני אותו שלא כהלנ
הוא מסביר שכל מבוקשו הוא להכין פין
שקטה בעורף, אליה יוכל לשוב מהצבא.
חשוב מאד: התחביב שלו הוא, בנוו
אז אס את מוכנה לעמוד בתחרות ולהצל
לעשותו שלך, יבושם לך!

היש צדיק כסדום

אילו אני במקומכם, אזי לי הייתי כות!
ל־ ,38/70 וכל כך למה?
״אני שייכת לסוג הכי טוב. תעוה
בגרות, חיוניות, ובכלל — כל הפלפל ו;
מלח.״
שכחת את הסוכר. הסוכר המתוק והטו
,״מה שמכונה 11157 01,7 \ 85ו׳

לי מנת משכל גבוהה. הציעו לי בצו
להיות בוחנת פסיכוטכנית. בחיי שי
מוצא חן בעיני להלל את עצמי, אבל
״המבוקש, בחור יפה וגבוה בן 5—27
שראה קצת את העולם והרחיב את אופק
והוא צריך להיות ממשפחה טובה, ומשכי
רצוי ג׳נטלמן, אבל זה בכלל דבר נדיר• 1
כל פנים, עליו להיות כזה, שיצליח לטל:
אותי בזרועותיו הבורגניות של החב
הקבוע־שהולכים־אתו־שנתיים.
״׳ובכן אם בחור כזה קיים ועדיין
נחטף, אז שיוותר קצת על יהירותו !
תגמול ימצא את נערת חלומותיו* .
שיהיה באמת לפי הרצפט, ולא שיחע
את עצמו לבעל התכונות!״
אתה לא מוכרח, אתה יודע...

ייעוץ מדע י
לפ יבףהיד

תשבץ העולס הזה

<703

ניתוחאופי—
גילוי כשרונות —
ייעוץ לעתיד !
עלוטעואול 111.

ת״א המלך ג׳ורג׳ .33
נא לקגוע ראיון מראש.

סלפון 226342
()6.30—4 1 12.30—10

גזור ושמור -הטלפון אינו רשום במדריך1

מלה

חדשה

בשפה העברית:

,,גמישונים״

״גמישונים״ — זהו שמם של הגרבונים
החדשים של ,״מרסי׳/
שהם כד. גמישים עד שהם מתאימים
את עצמם לגופך ותהיה מידתך
אשר תהיה (מגובה 1.50 מטר
עד לגובה 1.75 מטר).
4.50ל״י לזוג בלבד.

הקנה לעצמך
אישיות
עם שלוש שנים
אחריות:

8ק נה
ן! בראון סיקסטנט
6מכונת הגילוח המשוכללת1
11 כיותר כעולם

51x1301 חט^ה 8

את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד , 136 .תל־אביב, ולציין על המעטפה ״תשבץ 1703״
בין הפותרים יוגרלו 5פרסי ספרים.

מאונך :

מאוזן:,

.1היהלום הגדול בעולם .6 .שחקנית
קולנע איטלקית (ש״נז) .12 .נהי, מספד.
.13 לך חפש אותה בערימת שחת .15
סידן גפריתני . 16 .שוקל, חושב .17 .נמל
בחוף האוקינום ההודי .20 .סוף .22 .שד.
.23 מחל על זכותו! .24 .מסולם התווים.
.26 קול הפרה .27 .נאסוף דבש מן הכוורת.
.29 מישנה חיצונה .31 .קיבוץ בצפון.33 .
תצלומי אוויר (ר״ת) .34 עם .35 .עכשיו.
.38 מטח יריות .38 .משמש לוויסות התנועה.
.41 עיר ביפן .43 .מטוס־ריגול אמריקני.
.44 בטחון גמור במשהו .45 .רעוע, עומד
ליפול .46 .במקומנו .48 .פרגוד, מסך.
.51 הורתי .52 .ה״סתם״ ההיולי .54 .מגש.
.55 משב אויר .57 .יעמיד אותן בנסיון.
.59 למזוג (נאמר על יין) .61 .בית קטן.
•62 מילת־גוף לזכר .63 .חיל אוויר נר״ ת).
.65 שבועון־אופנה אמריקאי נפוץ .66 .אוון.
.67 בתוכה .68 .מוותיקי התיאטרון הישראלי•
.71 עיר קדומה בדרום מצרים.73 .
מגרעת בקיר או סלע 74 .׳ מדינה שקיבלה
מיראז׳ים .76 .מידת שטח .77 .החג הראשון
בשנה היהודית .78 .פרי מאכל.

ח שבץ

.1ענף דמוי חוט בצמחים מטפסים.2 .
אות הנצחון .3 .מקווה מים גדול .4. .חמוד.
•5זכות המעצמות באו״ם .7 .אמוציה.
.8בהשאלה: מרכז .9 .הן, באנגלית. 10 .
קסם, בישוף .11 .זמרת שלוש המלחמות
(ש״מ) .14 .השתחוויתי .18 .משורר ישראלי
(ש״נו) .19 .ייסוג מכוונתו .21 .משורר
הדלות• .22 קידומת צרפתית .25 .בירת
הולנד .26 .קיבוץ בגליל העליון.28 .
מחבר ״הלב״ .29 .קומיקאי צרפתי נודע.
.30 נשיאה הראשון של הרפובליקה התורכית
.32 .נצחון, בלע״ז .34 .גוף.36 .
מילה להבעת הפתעה •39 .שמחירו נמוך.
.40 סירב .42 .סימבול .46 .ברית.47 .
מילת בקשה .49 .פרוטה יפנית .50 .קליע
מצופה זרחן .51 .עיר גדולה בתורכיה.
•53 כלא בהרי הכרמל .54 .מדינה באפריקה.
.56 ממלכות התיאטרון הישראלי (כתיב
חסר) .58 .אחד השוואים .60 .ממתיק.61 .
קמה .64 .בן־תמותה .66 .פזמונאי ישראלי
(ש״נז) .69 .מהות פנימית (כתיב חסר).
.70 אמן בעץ• .72 הגיע .73 .כך .75 .קול
גברי.

ג 7 0ו

זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל סיפרה. לאותן הספרות יש אותם סימנים. בעזרת
פעולות הכפל, החיסור והחיבור, עליך למצוא איזו ספרה מייצג כל סמל בריבוע.

= ו +-ו ם 2ט
שינו* כמוכת —
פנוי המבקש לשנות אה כהונתו 9מ 1ק •
להודיע על־בך שבועיים מראש, על־סנת
למנוע עיכוב במשלוח חעהון למען החדש

את התשובות יש לשלוח על־גבי גלויות בלבד לת.ד 136 .תל־אביב, ולציין על־גב•
הגלויה: חשבץ .1703 הפתרון צרין להכיל את כל התרגיל במיספרים. המועד האחרון
לסישלוח הפיתרון — .30.4.70

כין הפותרים נכונה יוגרל פרס כלפי של 20ל״י ועוד 3פרסי ספרים.

העודם ה ב *
מיבצע

״ אפולו

העולם עצר את נשימתו כששני האס־טרונאוטים
של. אפולו 14״ ערכו את
סיורם ע? הגוף השמימי שהתגלה ע׳׳י
סייסי ״אפולו .*13 שעות של מתח וחרדה

עכשיו, אחרי שהכל עבר בשלום, וה־אסטרונאוטים
של ״אפולו 13״ נחתו חזרה
על כדור הארץ, מותר לגלות את הסוד:
שום תקלה לא אירעה ב״אפולו 13״ .הכל
דפק כשורה. אם הייס, לובל וסויגרט לא
נחתו על הירח כמתוכנן, היה זה מפני
שבדרכם בחלל גילו כוכב חדש — מסעיר
ומושך יותר מכל הכוכבים והירחים הידועים
עד כה .״לעזאזאל הירח!״ אמר לובל,
״מוכרחים להודיע ליוסטון על התגלית.״
אנשי מרכז הבקרה ביוסטון נסערו לש־מע
הגילוי. בו במקום הורו לטייסי ״אפולו
13״ לחזור. ובעוד אלה נמצאים בדרכם
חזרה כבר תוכנן מבצע ״אפולו 14״
לנחיתה על גרם החלל החדש שהתגלה.
להלן צילומים בלעדיים מהמסע של ״אפולו
14״ לגוף השמימי החדש.

אלה הן הציטטות שהוקלטו מפי האסטרונאוטים
של ״אפולו 14״ שנחתו בשלום
על הגוף השמימי החדש שהתגלה. דבריהם,

שנקלטו במרכז הבקרה ביוסטון, הם
חזרה מדוקדקת על הדברים שאמרו טייסי
״אפולו 11״ ,הראשונים שנחתו על הירח.

אבל, אלוהים, איזה הבדל! עכשיו סוף
סוף יש למילים היסטוריות אלה משמעות
של ממש.

חלפו כאשר איש־החלל בירנצוייג נעלם
בתור אחד המכחשים שעל פני הגוף החדש,
כאילו בלעה אותו האדמה. חברו למסע,
איש־החלל שיין וי דזז־לבונה, היה צריך

לגלות כושר תושיה רב כדי לחלץ את
חברו מהתהום. בעזרת חבל שהיה ברשותו
משך את חברו החוצה. רק אז נשם העולם
כולו לרווחה .״ניצלנו״ אמרו האסטרונאו

גבול להישגי האדם.״ הודיע
ניכסון בשידור לאומה ,״עכשיו
בפני האדם המודרני, סוף סוף, אוחדשים!*

טים. הנשיא נפתחו
פקים

בגדגוד ם האחרון עבדו
האבנים
ה מ תגדגדו ת מסגנון הייתם״
אנד״ בלח לסגנון
המחתרתי

״מה שעושים החיפושיות — עושים גם
ואבנים המתגלגלות. השמצה זו רודפת
את להקת האבנים המתגלגלות מאז הגיע
פזמונם הכל נגמר למקום הראשון במצעד
הפזמונים הבריטי לפני כשבע שנים. בתק־ליטם
האחרון ישתות דמו, הצליחו האבנים
להוכיח שהם מסוגלים להיות מקוריים,
ולהפתיע גם את מעריציהם המושבעים
ביותר. האם מישהו זוכר שהחיפושיות ירדו
למחתרת? ובכן, האבנים המתגלגלות עשו
זאת, ובצורה המבריקה ביותר. ועל כך
מגיע להם ללא ספק התואר ״הלהקה הטובה
ביותר מאז החיפושיות״.
תחילת דרכם של האבנים המתגלגלות

מצעד הפזממים של
״העולם הזה׳,
מכירת תקליטים בין —5.4.70״. 15.4,7

תקליטונים

( ) 1ינוס — כחול מזעזע (אי.אם.איי).
)2( .2להקה נודדת — תחיית קרידנם
קלירווטר (סי.בי.אס).

)3( .3השתקפויות חיי — המרמלדה

(פאקס)
שלום קאנדי היפה -ז׳אן
פרנסוא מישל (התקליט—חיפה)
צלצול פוטונים — הארצ׳יס
(אר.סי.איי)
א 4ינכר — שיקאגו (סי.בי.אס).
כלו? קוסמי — ג׳אניס ג׳וס־לין
(סי.בי.אס).
חחו ! לך כרה — אושיק לוי
(הד־ארצי)

ך אט, לאט, בשקט ובבטחון טושה
׳ * צטיר חיפני שחרחר וצנוט <*ת דרכו
אל חוגי הצמרת של אמני ישראל. זהו
טמי שביט, טובד לשטבר בבתי־הזיקוק בחיפה,
שאת שרותו במדי צה״ל טשה בחיל-
הים.
כוכבו של טמי שביט דרך לפני כשנה.
מספר טמי :״אני חובב קצב מגיל צטיר,
ועוד לפני השרות הצבאי הופטתי בצורה
חובבנית טם להקות ותזמורות שונות שהתמחו
בביצוט להיטי קצב זרים. את ש תתי
הצבאי לא עשיתי בנ?סגרת להקה צבאית,
אלא בבסיס חיל־הים באילת. אני לא
מצטער על כך, כיוון שבצד השרות הצבאי
הייתי מופיע מדי לילה במועדון הסלע
האדום באילת. הדבר אומנם גרס לי בעיות
מרובות וגס נכנסתי לכלא צבאי בגלל זה,
אך בסיכומו של דבר רכשתי נטיון רב״.
באותה תקופה החל עמי לכתוב גס פזמונים,
ולמרבה הפלא, ללא כל השכלה מוסיקלית
או יריעת תווים, החל להוציא מתחת
ידו עשרות טקסטים ולחנים שהוטלו
על הכתב על ידי ידידו של עמי, המלחין
רפי גבאי.

החולים (אי.אס.איי).

( )-מה אתה עושה כשאתה
קם כבוקר — אריק איינשטיין,
שלום חנוך (הגר־פונודור)

מאריכי־נגן

10/23

חוזה

פליסיאנו

(אר.סי.איי).

לד צפלין 2

-לו צפלין

(אטלנטיק)

( )3ישתות דמו

— האבנים המת
גלגלות
(פאקט)

4פסטיבל פאן רמו - 1970
(התקליט—חיפה)

היי

ג׳וד

החיפושיות

(אי.אם.איי).

.6ו )6דרך אבי החיפושיות (אי.אס.איי).
)4( .7פסטיבאל סאן רמו 1970׳
(סי.בי.אס).

( <-איפוא את אהובה -יהורם
גאון (סי.בי.אס).

)5( .9וילי והילדים

העניים

תחיית קרידנם קלירווטר (סי.בי.אס).
)7( .10 פולי — אריק אינשטיין (הגר—
פונודור׳

הפיזמתים

שביט חוזר ומצעו׳

9הוא לא ככד, הוא אחי -

במנצ׳סטר באנגליה, בה נפגשו שני סטודנטים
לאמנות, מיק ג׳אגר ובריאן ג׳ונס. את
נתיב התהילה של חמשת חברי הלהקה
מכיר כל חובב פזמונים: מהפזמון התמום־
טות העצבים ה־ 19 דרך, סיפוק שהיה
הלהיט הגדול ביותר בכל הזמנים, ועד
להבה נבלה את הלילת יחדיו, שהיה
הלהיט הגס ביותר של כל הזמנים, וסימן
את ראשית התפנית המוסיקלית של הלהקה.
משערורית הסמים של מיק ג׳אגר, דרך
פרשת השחקנית הגרמניה אניטה פאלנברג
של קית ריצ׳ארד ומהומות הרחוב בשיקא־גו,
ועד למותו הטראגי של בריאן ג׳ונס
שסימל את סופה של תקופה.
כיום חברי הלהקה רציניים יותר, מיושבים
ייתר בדעתם ורחוקים משערוריות

שליוו את דרכם במשך כל השנים. התוצאה:
תקליט מאריך־נגן שרק מעטים כמותו קיימים
בעולם הפזמונים, ופופולריות עצומה,
המסוגלת לגרום לכינוסם של חצי מליון
צופים בת־אחת בהופעה פתוחה של הלהקה.
על רקע זה, ניתן לשוחח שיחה חופשית
ותרבותית (שלא כבעבר) עם מנהיג הלהקה
וסולנה מיק ג׳אגר, שזכה השנה שוב
לתואר :״הזמר הדינאמי ביותר בתולדות
המוסיקה״.
מספר מיק :״היום אני יכול להודות
שעשינו לפני שלוש שנים שתי שגיאות
אשר גרמו אז לירידת הפופולריות שלנו.
השגיאה הראשונה היתד, שהחלטנו להפסיק
להופיע, והשניה שהסתבכנו בפרשת הסמים
המפורסמת, שבעקבותיה ישבנו קית,
בריאן ואני בכלא״.
כיום הצליחו האבנים המתגלגלות להחזיר
תקליטם הראשון
לעצמם את כתרם.
של האבנים המתגלגלות בהרכבם החדש מוקדש
לזכרו של בריאן ג׳ונס המנוח, ועל
כן הוא גם נקרא ישתות דמו.
״בתקליט זה שינינו סימון,״ מספר מיק,
״עברנו מסגנון הריתם־אנד־בלוז, שאיפיין
אותנו כל השנים /סגנון יותר רך, ושילב נו
במוסיקה שלנו גם פסנתר, כינורות

₪ניח:

הוצאנו לשוק תקליט קטן בן 4פזמונים,
שהרקע המוסיקלי שלהם הוקלט בבלגיה.
במאמצים מרובים. הצלחתי לדחוף את התקליט
לשידור ראשון ברדיו״.
ההמשך כמובן ידוע לכל מאזיני מצעד
הפזמונים הישראלי: הפזמון הפרח הלבן
הוצג בפינת הפזמון החדש והגיע כעבור
3שבועות למקום הראשון במצעד הפזמו־

כל אחד יכול להיות זמר
״כשהשתחררתי לפני כשנתיים״ נזכר עמי,
״חזרתי לחיפה והתחלתי לעבוד בבתי־הזיקוק.
לפני כשנה הוזמנתי לראשונה להופיע
בצורה מקצועית בחתונה של ידיד.
שם הפגישו אותי עם דב זעירא, בעל חברת
התקליט חיפה. לקח לי הרבה זמן
לשכנע אותו שיוציא לי תקליט, ועשיתי
זאת בעזרת פזמון שהבאתי אליו ושנקרא
הפרח הלבן, אותו חיברתי והלחנתי בעצמי.

ניס. פזמונו השני של עמי יריחו זינק
אף הוא בצורה מטאורית במעלה מצעד הפזמונים,
והגיע למקום השני.

** מי עזב את מקום עבודתו והחל
[ } מתרכז בכתיבת פזמונים ובהקלטות.
הצעות להופעות החלו להציף אותו מכל
עבר. הוא מופיע במועדוני־לילה ודיסקוטקים
כשהוא מלווה את עצמו בגיטרה, והוא

ועד• בתי וקבלני בנין !

ינו אנטנה מרכדת
לטלביזיות

עם אחריות דש!•!

וכלי־נשיפה. קשה לומר שהסגנון החדש
הוא מחתרתי טהור והייתי מנסה להגדיר
אותו כריתם־אנד־בלוז מחתרתי״.
ואכן, מי שיאזין לתקליט, שהוא. כאמור
מלאכת מחשבת של ביצוע והקלטה, ישים
מיד לב לצלילים מאוד לא אופייניים לאבנים
המתגלגלות. הלהיט נשות שעשועים למשל,
עבר עיבוד חדש שהוסיף לו צלילי כינורות
ואילו הפזמון אינך יכול להשיג מה
שאתה רוצה הוקלט על רקע מקהלה כנסייתית•
אין ספק שהקטע היפה ביותר בתק ליט
הוא הפזמון תני לי מחסה שבו
מתעלה מיק ג׳אגר על עצמו ומבצע קטע
סולו נדיר בעוצמתו.

״סיגנל״ אלקטרוניקה,
מציעה לראשונה בישראל:
מ ע רכ תאנטנהמר כזי ת חדי שהומא ריכה
י מי ם, המורכבת רק מחמריס
וחלקיםמ עו לי ם ( תו צרת ״פוב ה״),
ע מיד ה בכל ת נ אי האקלים .

אחריותמלאהל שנ תיי ם +ב י טו ח צד
שלישי, עם אפש רו תלאחזקהשנתית
ק בו ע ה, במחירסמלי !

דייר נכבד, השתתפותךבהתקנתאנטנה
מ ר כזי ת ״סיגנל״ זו להב־0ך< 35 עד ך ץ< 60
ממחיראנטנה רגילה !

1מ? ח 0ת סאז־רמו 1 1970

להקת כחול מזעזע הצליחה להגיע ה
שבוע בפעם התשיעית ברציפות לראש מצ
עד הפזמונים הלועז בישראל, בעזרת ה׳
פזמון וונוס, בכך הצליחה לשבור את ה־שיא
שהוחזק במשך 8שנים על ידי הזמר >
האמריקאי בריאן היילנד, שעמד; בשנת 1962
8שבועות רצופים ברזלש מצעד הפזמונים •ן*
חברת !*!
עם הלהיט חתום בנשיקה• עבור
* *:אי.אם.איי ,.מהווה התקליטון שעל גביו ה־ •ן•
!•! פזמון וונוס הצלחה חסרת תקדים, ומכירתו !<!
*< בישראל עברה כבר 5000 עותקים. אגב,
! *:במצעד הפזמונים של העולם הזה ניצב >•
שבו־ £
•* .וונוס במקום הראשון כבר שבעה

חברת £
ההצלחה העצומה שלה זכתה

סי.בי,אס בשנה שעברה בעזרת התקליט
פסטיבל סאן רמו — 1969״ גרמה השנה
.י. למרוץ שגעוני נגד הזמן מצד חברות תק־
* לימים שונות בארץ. מיד לאחר הקרנת ה!;!
פסטיבל בטלוויזיה מיהרה חברת ם י.בי.אס.
והוציא לשוק תקליט ועליו 14 פזמוני הפסטיבל.
אלא שלרוע מזלה לא נפל השנה *
בחלקה אף אחד משלושת הפזמונים שזכו
במקומות הראשונים והם מושרים בתקליט **1
ע״י מבצעים אחרים. למרות זאת בגלל הע
דר תקליטים אחרים מהפסטיבל החל התק־ •<
ליט להמכר בכמויות גדולות. זאת עד ל־ £
שבוע שעבר, שבו הוציאה חברת התקליט־
£חיפה תקליט משלה עם פזמוני הפסטיבל£ ,
ולמרבה הפלא חצי מפזמוני התקליט הם !;!
••• מקוריים, מה עוד שהזוכים הראשונים אין £
£עבודה — אין אהבה בפי אדריאנו צ׳לנטני £
ותיבת־נח בפי איוה זאניקי נמצאים בתק־
£ליט זה. הדבר עשה כמובן את שלו, וה־ £ ניטלה הגמוניה
מידיה של חברת

וננסף לכך, אנו קוניםממך
האנטנה הי שנ ה, במחירק בו ע !
לפר טי םנוס פי ם, פרוספקט והצעת_
מחירנאלהתקשרלטל.625459 .

״סיגנל״

אלקטרוניקה,

רח׳ החשמל ,5תל־אביב, טל 625459 .

הספר הראשון והיחיד בארץ שכובו עברית

אהבה

בשניים

עצמו מודה שהוא עדיין לומד תווים ונגינה•
לפני כחודשיים הוזמן ע״י משרד־התיירות
לייצג את ישראל בשבוע המוצר
הישראלי בדנמרק. עמי שביט חזר מדנמרק,
שבה זכה להצלחה ופרסומת מרובות, לפני
כשבועיים וכאן חיכתה לו הצלחה נויפת.
חברת התקליטים שלו הוציאה לשוק תקליט
מאריך־נגן, שעיבודיו המוסיקליים נעשו בבלגיה
ע״י חילי אלבימור, המעבד של הזמר
לואיגיי. הרקע המוסיקלי הוקלט אף הוא
בבלגיה ורק הקול הוקלט בארץ. שניים
מתוך פזמוני התקליט היא יפה ובית־דבובות
נכנסו למצעד הפזמונים, והשבוע ניתן כבר
למצוא את בי־הבובות במקום הששי.
אין מגיע בחור צעיר שאיננו נראה כזמר,
שלא רכש נסיון בלהקה צבאית וש איננו
בעל השכלה מוסיקלית למעמד של
זמר, שכל אחד מפזמוניו מצליח לחדור ל׳
מצעד־הפזמוניס? על כן משיב עמי :״עבדתי
קשה כדי להגיע להישגים הללו, ואני רוכב
על הסגנון האהוב על קהל המאזינים.
אני כותב ושר פזמוני ביט, והקהל אוהב
זאת האמת היא שאני לא מחדש הרבה
בשדה הפזמון הישראלי, חוץ מהעובדה
שההקלטות של פזמוני עומדות על רמה
גבוהת מכיוון שעושים אותן בחוץ־לארץ,
ורמת ביצוע מעולה עוזרת הרבה להצלחה
בארץ.״

זוג מורים דניים מדגימים בעשרות רבות של צילומי עירום נהדרים את הכל
אודות ״איך לעשות אהבה״ .הספר שזכה להצלחה חסרת תקדים (מאות אלפי
עותקים תוך חודשים ספורים) בכל ארצות־אירופה וארה״ב.
כריכה מהודרת * פורמט אלבומי * נייר משובח
וכל זה במחיר של — 12ל״י בלבד
הספר שאין צורך להתבייש בו או להסתירו.
ספר בועז ומתקדם ביותר אך יהד עם זאת אלגנטי,
כל תנוחה ותנוחה מלווה הסבר מלא ועניני בעברית
בתוספת פרקים מיוחדים על אברי־המין (כולל תרשימים),
הסיפוק המיני ואמצעי־מניעה.

הספר שחייב להימצא
בחדר־המיטות של כל זוג נשוי

חפגי״
קיבלת
השכמך.

פרע כא
אותו גחקדם.

--ג זו ר ושלח --הזמנה /הצהרה
לפבוד

״אלפית״ ,הוצאה״לאור ת.ד , 33144 .תל אביג.
נא לשלוח אלי פדואר חוזר את הספר
״אהבה בשניים״ .ר״ב שיק מס׳ __
על פנק --ע ל סך — 12ל״י בלבד.
אני מצהיר בזח שאני מעל גיל . 18

כתובת --חתימה __

מחול ג׳אז ומודרני
בבית רינה ניקובה ירושלים בהדרכת הרקדן והכוריאוגרף

שמעון לוי
למתחילים ומתקדמים ומקצועיים
ולכתות ריתמיקה לילדים
בימים א׳—ג ,,טל 25195 .

חזרה לתחילת העמוד