גליון 1703

העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 1 | המחיר 1.50ל״י מאחור• הקלעים ש ל ביקור חדדה בירושלים בקאהיר טו > 1 0 0 | 0דייטוח 0 1 1 1 1 1 1 11 1 11119 11 11
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 2 | צאים יצחק לבני, כיום מפקד גלי צה״ל ושבועון צה׳׳ל במחנה, שהחל את עבודתו העיתונאית כעורך מדור התשבצים בהעולס הזה בהיותו בן 15 וחצי; הפיזמונאי ובעל הטור
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 3 | לכנסי בוגרים, תססו גם כאן הזכרונות והנוסטאלגיד, מקום חשוב. אפילו לי עצמי, שבאתי אל העולם הזה לפני 15 שנים, היו מרבית הסיפורים בבחינת חידוש. אדריכל הערים אלישע
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 4 | גולדמו יספק הוכחה כי צדק? בעיקבות ההתקפות האישיות החריפות עליו, והטענות שחזרו והשומעו מצד שרי ממשלה וחוגים מקורבים להם, כי כל רעיון הפגישה עם נאצר היה פרי
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 5 | 12—14 באפריל — 1970 מצורף לגליון ״העולם הזה״ 1/1x5 ״יונים כרותות לשוו מול ניצים המצויירים ברמקולים בכנס הראשון של הכנסת השגיעית, שנסתיים השגוע, הפכה סיעתנו
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 6 | ביוזמה היסטורית ולהביא את ראש ההסתדרות הציונית העולמית לשעבד לקאהיר בדי שישמיע שס את דעותיו! שמענו היום מפי חבר־הכנסת הראל מה הן דעותיו של גולומן, והן לא כל כך
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 7 | ״סיטיק־ -מתחשק לך מתר מאוזר יותר משניים יוחר מעשרים ...ינתר דגמי שעונים לך ולו בעיצוב נפלא, באחריות, בדיוק, עם מחלקת שירותים. לצעירים בישראל כבכל רתבי העולם,
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 8 | מכתבים 5 שנים אחריות מבצע מיוחד לקום טלוויזיה בחדשים אסריל־מא׳ הראש המסתובב של האריה השואג )לחלקי חלוף חנם!* ברכותי מקרב־לב, החמות והכנות׳ ליובל העשרים שלכם.
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 9 | ״גולדה — תמורת הרמה״ התפייס של פינחס ספיד מזמן לא היה לרופאי בית־החולים מאיר בכפר־סבא חולה בלתי ממושמע כשר־האוצר פינחס ספיר. הניתוח אותו עבר השר חלף בשלום, אבל
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מפמוד )6 מזכ 1נ 1י ׳ ס־ בו ע בעלי איננו סככה ביטחונית בעלי, עורן־דין מאברי ג׳רייס, הפצור מזה חודש וחצי על פי צו מעצר מינהלי. מזה שנים רבות מצוי
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 11 | גולדמן ייאלץ לדבר — ולכן אסור לו לנסוע). אני שמעתי על תופעה הרבה יותר משונה׳. אשה אחת מדברת — ו־ 23 שותקים. ש. תגר, תל־אביב ן ן יישר כוח, דוקטור : החוצה, הנני
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 12 | תמרורים נחוג יום הולדתו וד 70 של המשורר אברהם שלונסקי, שנולד ב־קריוקוב בפלו פולטאבה שבאוקראינה, למשפחת חסידי חב״ד עלה לארץ לפני 57 שנים כדי ללמוד בגמנסיה
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 13 | ? מ!יי ¥ 1 1 1־ 1 1 ^ ולי אתחיל בתיאור האיש. כי גם לגורם האישי יש, במצבים כאלה, חשיבות. טיפוס של אנתוני קוויך. כמוהו -ממוצא איטלקי. כמוהו -לא יפהפה, אף שופע
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 14 | בעולם 4 1 \ 1 7 8א 1_£ 5 ¥ 1 6 אורות מר צדי םבארבעה גוונים אופנתיים חד ש , ה מ תוו ספי םלקשת של 3 6שפתוני ליפ-דיו 11111611§ 111 11116ק §<^1110111 31113.11116
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 15 | בעולם המירה והיה צורך לאשפזו בבית־חולים. דו״ח על עינויים. מדוע הסכימה ממשלת הקולונלים היוונית לשחרר את תי־אודורקיס? מדוע בחרה לשחררו באמצעות שליח שלמעשה הזמינה
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 16 | במדינה העם תחי*ת התמורה משהו קרה לעם הזה. משהו התחיל לזוז לא היו אלה עדיין ניצניה של מהפינה. אבל הזעזועים התת־קרקעיים שהתחוללו בו בשבועות האחרונים העידו כי
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 17 | | מדוע חוששת ממשלת גולדה מפני בידוד ישראל : החשש של ממשלת גולדה מאיר מפני ״שלום כפוי״ ,כעיקגות סיורו של ג׳וזן* פיסקו (ראה הנדון) מובן יותר אם משווים את העמדות
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 18 | ריכוז הרכב קטע מתון התמונה שצולמה לפני ההפצצה. בתוך המובנה המרובע ובחצרו ניתן להבחין בקלות בכלי־רנב צבאיים. נראה שהבניין היה סדנה איזורית לתיקון כלי־רנב
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 19 | איר סידרו המצרים את עיתונות העולם בהראותם מית?!ו רכב צבאי כביודספר ו—בו נהרגו 46 ילדים *** בועיים ימים אחרי ההפצצה אשר ערכו מטוסי חיל־האוויר הישראלי על מיבנה,
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 20 | במדינה ^ סלקו מהקוהל מחא כד -אחרים צעקו ״בוז!״ (המשך מעמוד )14 הזה בארץ, אן הוא מנוסח בנוסוז מארב־סיסטי־לניניסטי. עיקרו: יש בארץ־ישראל שתי אומות, אשר לכל אחת
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 21 | סוף־סוף זה קרה. אחרי שנים של שממה ובצורת בתיאטרון הישראלי הממוסחר והמנותק, עמד השבוע קהל צופי תיאטרון נסער ונרגש בתום הצגת תיאטרון, כשהוא מלא על גדותיו, מוכן
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 22 | אחרי שהמחמנים התאספו בבית האהבה, יצאו כולם בתהלוכה לגיא המיוער בו נערכה החופה. בראש צעד החתן, בידו ספר תפילה ועל בדוי־ לחופה פניו הבעת אושר עילאי. לידו צעדו
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 23 | החתן והכלה הם ויליאם שוואב ואלן ג׳יי קורחין. ויליאס הוא תלמיד ישיבה, אלן היתה סטודנטית במיכללת ברקלי בקליפורניה. הם נפגשו בארץ, בבית האהבה של הרבי שלמה קרליבן,
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 24 | לגיבורים בחזית — שפנים בבית: מה שכן מעניין: השאלה המדאיגה אם שלטון הפחד הזה לא מתחיל עתה לשרור גם בארץ. בישראל, בה כמעט כל אזרח משרת מרבית חייו, לפחות חודש
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 25 | בדירה מתחת לדירת נוגה אלימלך. גברת מרברניק מבורכת בשינה בריאה. מספרת היא,, :ישנתי שנת ישרים ולא שמעתי כלום. ״אבל גם אם הייתי שומעת, מה הייתי יכולה לעשות? באם
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 26 | מתבגרים — שענו״נו— לא כדאי לראות לא חשוב לראות אפשר לראות רצוי לראות חובה ל ראות סרטים תיאטרון הצו״ה חדשה ** נדנדה כשניים זה חדש. זה מלהיב. זה עלול להיות גם
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 27 | התרנגוד מהתעלה בשלווה אולימפית ששניים מן הפרוז׳קטו- רים לא נדלקו בזמן. הפרשה מתחילה מבראשית. פעם אחת בעברית ופעם באנגלית, אורי זוהר כפעולה כי סרט שבו מופיע
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 28 | במדינה (המשן מעמוד ) 18 • ס! לרמ * 3 •־־ א ס • ווומ !1מבום ה כשיש לך למברטה, ,אתה יכול להסתכל על העולם בעיניים אחרות: לרשותך רכב יפהפה ומהימן, קל במשקלו ומצויד
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 29 | טען שמרשו אומנם מודה אולם, הרוח החיה בעסקים היה שפרן, ואילו חלקו שלו היה חסר חשיבות. תובע המשטרה ביקש מהשופט 15 ימי מעצר נוספים עבור שני החשודים, החשוב 40 אלף
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 30 | במדינה השטחים חבר ! אוהד ! הכנס הארצי של פעילי תנועת העולם הזה — כוח חדש החליט לבקש מכל חבריה ואוהדיה ליזום בביתם, או בבית חבריהם, מיפגש דו״שבועי של ידידים,
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 31 | במדינה (המשך מעמוד )28 למועצה יש כבר רב אחר במשרה מלאה. מנצורה ציפצף על ההתנגדות. טענתו: הרב יצהרי הוא גאון. הסיבה האמיתית: בנו של הרב היה ראש סיעת רפ״י במועצה
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 32 | אופנה עילית ג׳רקול• 6612103, ן גרקוליו חברתגרס׳ בע״מ רח חו מ ה ומגדל 20 תל-אביב ייל וו 24ן ם י 1צ רי ם בי שראל בלעריח על יך חוטי מפעלי הברלין -ברשותה של חברת
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 33 | גילי גוביק מתכגגת אופגה חדשה ומקורית. העיקרון: הו ובריס גטוגעיס * י לי נו כי ק היא צעירה 26 יפה (ראי ^ תמונות) ,בעלת שיער בלונדיני שופע, גיזרה גבוהה וחטובה,
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 34 | את גהגית דר בד * אוי ואבוי: £המחבר מחבר כ תג ח זו, ד״ר תיאודור איזאק רוביו, פטיכואנאליטי־הוא ניו״יורקי ידוע, ו מחברם של רבי־המכר ״דויד וליזח״ ו״הספר הדק מאת
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 35 | בשבע מדינות ועתה ברחבי תבל בישראל אתה, את והתינוק שבדרך, הבעל, האשה והילדים, אבא, אמא ואנחנו, על ההורים, על הילדים, על הבית, על המשפחה, על הצעירים, על החברה,
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 36 | סכיניגילוחק־וזסח! קצף לגי לנ רו 3 ¥ 6ו 81ץ ׳ וטאט ! . מ ׳ קו ל ון {{ 1 -0ס ס 0 משחתגילוחרח 6 3ז 9 0ח $113¥1 מפניםלאחרהגילוחח 0ו 3 >/6 1 0 1ו 51ז 1 6 דיאודורנט
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 37 | ייתכן ובתחילת הש בוע יהא עליך לעשות עבודת ״בלשות״ קט נה. צפויה לך הצלחה גדולה בקרב בני המין השני, בתנאי שתדע לנצל את מעלותיך ה- טיבעיות. אל תתן ל21ב מרס -
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 38 | ייעוץ מדע י לפ יבףהיד תשבץ העולס הזה <703 ניתוחאופי— גילוי כשרונות — ייעוץ לעתיד ! עלוטעואול 111. ת״א המלך ג׳ורג׳ .33 נא לקגוע ראיון מראש. סלפון 226342
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 39 | העודם ה ב * מיבצע ״ אפולו העולם עצר את נשימתו כששני האס־טרונאוטים של. אפולו 14״ ערכו את סיורם ע? הגוף השמימי שהתגלה ע׳׳י סייסי ״אפולו .*13 שעות של מתח וחרדה
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 40 | בגדגוד ם האחרון עבדו האבנים ה מ תגדגדו ת מסגנון הייתם״ אנד״ בלח לסגנון המחתרתי ״מה שעושים החיפושיות — עושים גם ואבנים המתגלגלות. השמצה זו רודפת את להקת האבנים
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 41 | ועד• בתי וקבלני בנין ! ינו אנטנה מרכדת לטלביזיות עם אחריות דש!•! וכלי־נשיפה. קשה לומר שהסגנון החדש הוא מחתרתי טהור והייתי מנסה להגדיר אותו כריתם־אנד־בלוז
העולם הזה - גליון 1703 - 22 באפריל 1970 - עמוד 42 |
חזרה לתחילת העמוד