גליון 1705

העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 2 | גורו ידחה שוב את כניסתו לרבנות תל־אביב למרות הכל, ידחה הרב שלמה גורן שוב את כניסתו לתפקיד הרב הראשי של תל• אביב. תחת זאת ייצא לטיול ממושך בחו״ל. רשמית נועד
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 3 | מכתבים :המשיכו - למען השלום ! לפני שמונה שנים בערך נפל לידי במי־קרה גליון של העולם הזה ומאז אני קונה אותו בכל שבוע באופן קבוע. שמונה לאחר שנים של קריאה אני
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 4 | מכתבים 1אוי לנו! (המשך מעמוד )3 אני רוצה הפעם למסור את רשות־הדיבור במדור זה לאורי אבנרי. בשבוע בו הנחיתה ממשלת־ישראל כרעם על אזרחיה את הידיעה, כי טייסים
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 5 | א 1ש>ם משה כרמל :״עזר וייצמו, צ-ק בלי כיסוי.״ גולדה ונאצר — חתן וכלה ראובן יו״ר הכנסת ברקת מנסר, לשפר את תדמיתו הציבורית. לשם כך הוא העמיד לרשותו איש
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 6 | משטר קלגסים ״״״ מבודיה בגדל טעות בוריה פורץ את דלת חנותו של אזרח ויאט- נאמי תושב קאמבודיה, כשלצידו אזרח קאנז־בודי מיחידת עזר. דמם של אזרחים ויאט- נאמים
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 7 | הטעות בשיקול בקאמבודיה היתה של סוכנות הביון האמריקאית, שמומחיה מגלים זה מספר שנים קוצר־ראות מדהים בתחזיותיהם. המצב בקאמבודיה, עד לפני כחודש ימים, היה כדלהלן:
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 8 | מכתבים ( ה מ שן מעמוד )4 ללא שיר סיפוח! ללא שיר בוז על הצד שכנגד! והרי האיש הוא מפקד גלי צה״ל. האם יש כאן עורמה, או ימי המשיחי מ. פ .כרמי, ראשורלציון 1מיגהג
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 9 | ך* גיעה שעתו של כל אדם הגון בישראל לחוש אל | | הדגל. הדגל היחידי המסמל את כל הטוב, היפה והנאצל בעמנו. הדגל שלמענו כדאי להקריב את הכל. דגל השלום. שהוא דגל
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 10 | תמרורים מנהליםרומן שחקן הקולנוע רוד שטייגר ושרלוט פורד, בתו של איל המכוניות האמריקאי הנוי פורד. עד לפני כמה חודשים ניהלה שרלוט רומן סוער עם השחקן אנטוני ניולי.
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 11 | נמש ו שלוש הש1י 0האחרונות הס סיננו את ת״הס •01׳01 ן חשנוע חם חשתחווו האתת | היהירות התטאוות ניותו גצה״ד ביום שבת האחרון התכנסה בבית פרטי ברמת־גן חבורת צעירים
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 12 | (המשך מעמוד ) 11 *דיך לעשות. אך לא בגלל שאני שונא את מוחמד או את סעיד. קיבלתי פקודה, אני מבין את הפקודה. זה לא עבודה של רובוט. אני יודע מה אני עושה. אני יודע
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 13 | במה שקורה. בכל הנסרים אצלנו באיזור, במשולש, בונים להם בתי־ספר, נותנים להם הכל — והם ממשיכים לשנוא אותנו. לכן, הערבי זה לא רק הבעייה של החייל המצרי או הירדני,
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 14 | אחד מאנשי היחידה, שלא זכה להשתחרר ולשוחח כשיח, היה לייזר קנדלשטיין, חבר קיבוץ גבעת-השלושה. לייזר נפל לפני שנה בדיוק, כראשון למאי .1969 שני פגזי מרגמה 82מ״מ
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 15 | אהיה אדם 1ר 7י זיכרון ובבית הורים שכולים. כל־כך הייתי רוצה להכירם. זוכרים אותם כגיבורים, כאלה שהיו מוכנים להקריב עצמם. אנו חייבים להשתחרר מהרגש — אני יודע שזה
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 16 | במדינה העם צה״ל במוסקבה? רק בלית ברירה! ״אס בעיקבות החדירה הסובייטית למצריים עלולה לפרוץ מלחמה בין ברית־המועצות וישראל, וצה״ל ייאלץ לכבוש את מוסקבה — תיפול
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 17 | בכר ו \ עימו חיו האוויר שרנו להיתקל בו אכל הממשלה עדיין היוותה שהדבר יישאר בנדר עניין שבינה לבין הממשלה האמריקאית. רק כאשר היה ברור שהידיעה ככר מודפסת -ניבהלה
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 18 | ^ דוגמנית הצמרת?!אריו דוגסקי עשתה את הכל הדי לתבל את התפקיד הראשי במחזה העירום ״שיער״ היא הצטלמה לראשונה בתצלומי- עירום סנסציוניים ^ בעלה איים להתגרש ממנה *
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 19 | ןןןןןןןךץ1 \ 1־ 1ס בתמונה למעלה — סצינה מתוך שיער בה מציגים השחקנים וה1111111 71 שחקניות את אברי־המין שלהם ישר לתוך פרצופיהם של הצופים. בתמונה למטה — שתי
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 20 | הנר חוששים 18 בנ השב״טיזציה הצבאית במצוים !-אך בינתי מ*״ 1ש ¥ה קרה השבוע: 1הכיתה עסקה בשיעור למאתמטיקה. לפתע נפתחה הדלת. שני תלמידים מכיתה אחרת נכנסו. יחד עימם
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 21 | העלול לבוא ממצרים, ושיאפשר אח״מהימנות ההערכה של גוילדמן. כך, למשל, לא פירסם אף עיתון ישרא לי•!־ את העובדה שהשבועון המצרי הנפוץ ביותר, אל מוסוור, הקדיש בשבוע
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 22 | תיאטרון הצגה חדשה החלל שגקרחת * קלחת (תיאטרון סולן) .צריך להיות ביטוי למחאה צברית נגד אמצעי התקשורת למיניהם המבלבלים את חושיהם טאלגית על ימיה הראשונים של
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 23 | נהמשתתף של א די ב ר (המשך מעמוד ) 15 למען המדינה הזו. אבל החמצתי. אני יודע שגם את מדוכאת על מותו של דני ורדון. איני יודע איך לנחם אותך ואת עצמי. איני רוצה
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 24 | הפסל הירושלמי שלום הראובני מאמיו בדת ובלס״ד מימצא נוסף: ארבע מזוודות ריקות, מהן נדף ריח חשיש, וכן חצי אצבע חשיש. מאחר והמשטרה אינה יכולה להביא מודיע אל
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 25 | במדינה (המשך מעמוד ) 17 העתון הצרפתי לה־מונד הודעה רשמית מטעם המשרד האירופי של מפ״ם״ .את ההודעה מסר שליח מפ״ם בפאריס, צעיר גבה־קומה בשם בן־גל. ׳הודיעה ״-מפ״ם
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 26 | במדינה שיכון מיוחדים לאירופה 18 -יום מס ע דבש לאניני טע ם פלמה דה מיורקה, לונדון, פרים היציאה ,27.5.70 :חזרה 13.6.70 המחיר 1,375 :ל״י $175.00 + איטליה, צרפת,
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 27 | במדינה בוגג 11ן לראות אותו כאן יותר!״ הודיע השבוע שר התחבורה, שלא הצליח להסתיר את כעסו. כשנשאל רולניק על־ידי כתב העולם הזה לאמיתות הסיפור, השיב במילה אחת:
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 28 | במדינה דרכי חיים האיש האוהב ג׳וקיס ישנם אנשים שאוהבים כלבים, וישנם שאוהבים חתולים, וישנם אפילו תמהוניים שאוהבים בני־אדם. גם ליענק׳ל רמז, ישיש תל־אביבי בן ,90 ד
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 29 | נורית פיו־אביב, בת ה־ ,24 צלמת הסרטים והטלוויזיה הישראלית, היא האשה היחידה במיקוצוע גברי א]י717X1 , צרפת. בבית־הספר אידק בפאריס .״הייתי שם בחורה יחידה בכל
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 30 | בשבוע שעבר הגיש רך עורע האשוד־הישאר שהעד רהבהיר רך אע בערך כיוע הוא אכן עדיין אותו ארע אוהב כהו או, כאשר התוותנת איתו — או שבנזעוגזו העתובב עתה בבית יצור אדיש
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 31 | 11 11^ 11 0 1 ^ 411 !< ן ז 0ג׳ 1 9 9ן 1 1ן 0 ^ 11 ז^׳ זס 16^1־ 012״ ^19ק ׳ X 0א! 100 14;11ט ׳ 14.! 0פ :!£גת 1<; 1ם <*11111 1! 1 ׳ £411 01׳:ז 4שא 11<;- X140ש :א
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 32 | ש 1ץ ר1וול 0הוה 1705 את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד 136 .תל־אביב, ולציין על המעטפה ״תשבץ 1705״. בין הפותרים יוגרלו 3פרסי ספרים. מאוזן : .1הצגה ישראלית המעוררת
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 33 | הגיע הזמן שתגיד ל- בוס מה שאתה חושב עליו. החנפנות לא תשתלם לך. הייה תקיף ועמוד על דע- תך. את, בת טלה, הרבי בקניות בשבוע זה, בייחוד מתנות לו 2ב לו ר ס - ידידיו
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 34 | הלהקוה מס 1 ,של ישראל מכריזה מלחמה על מוסיקת הפופ : מחתות | נוסח מצעד הפז מוני ם של העולם ח ה לפי מכירת תקליטים בשבוע שבין 1.5.70 — 16.4.70 תקליטונים ) 1( .
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 35 | 0 ₪ה] : 1ל ט מרחלת הוא אושפז שם אחרי שלקה בהתמו טטות עצבים, בעיקבות המיכרזים שהיו קצת למעלה מכוחו. מה עושים עס וחשה השגריר? הבן־אדם שלבי הכי הומה לו בימים אלו
העולם הזה - גליון 1705 - 6 במאי 1970 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד