גליון 1706

העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 1 | מנתב גרו של דן בן־אמוץ לפליט מוחמ ו עבדאללח זאשט שגו כביכול בביתו חקירה סגיוחדת שד ״העולם הזה״ מ\דד5 ^ הו אמנו ! נחסגיאס שתקך את בו־אמו^ עומד מאחור״!
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 2 | _|פנ> שבועות אחדים, גשצ1ו• ^ נ ה שאלת התעריפים בתחבורה הציבורית, נעשה נסיון להשחיר את פניו של ״אגד״ ולהצגת מצבו ותביעותיו באור מסולף. המבקרים לא באו בטענות על
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 3 | נעצרים בדרך ו מ שו ם כך ב אי םאל ״אגד׳) מ ק רו ב, ומר חו קלל מו דאת שי- טו ת־ ה ע בו דהואחזקת הרכב. חברות־בנות — לשם מ ה? בק רי ״ אגד ״ משתמ שי םבחב רו תן ה
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 4 | זזבדווחלביסודחדדדמן דנות -- *11*1111 לבטח את חיים טופול ואסי דייו דיין מתקרב מולדה בראיון החודש עם שר הביסחון משה דיין, ששודר ברדיו, הועלו נושאים שונים. בין
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 5 | בדעתכם לדנו ש דירה חד ש ה?! גגליץזה אנחנו פותחים את תחרות מלכת־המים . 1970 בעמוד 36 תוכל למצוא את הסנונית הראשונה. אני מקוזה שהיא תמצא חן בעיניו — לא רק בתור
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 6 | הצטרפי אלינו תהני מהכנסה אם הנך בעלת שכנוע הצטרפי של לון. ותהני... גבוהה ומעבודה מהנה, הופעה נאה ובעלת כושר אלינו — היי נציגת יופי נצלי את זמנך הפנוי •לעבודה
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 7 | מכתבים המחיר שאכהגו משלמים עדין כנ סי או תםב ״ טקס טי לשמ פו״ ,כי אין כ מו הו ל טי פול בצמר ונ א רי גי ם עדיני ם. ה כ בי ס ה נ ״ טקסטילשמ פו״ מ רעננ תאת צבעי ה
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 8 | ה שי לו בהמהפכני ק של פלד ה .ופיבר 4ל ־ המכההאח רונ ה * .ב ס פו ר ט, מיהוצים י־ וכיבוש החלל ־ מחתהגםעלז רו ע ר : ¥ 1 5 5 0 7 510511411. סידרל פיברגלס כרונוגרף
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 9 | מכתבים (המשך מעמוד )7 כביכול, רק תחת ההשפעה ההיפנוטית הבלתי פוסקת של שטיפת מוחות ברדיו, בעיתונות, בטלוויזיה ובאמצעות המונים שטופים, המגוייסים לכל התפקידים
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 10 | מכתבים ;ם אוהבים (המשך מעמוד )9 מגיפה ממש. כל נואם חושב שהוא מחוייב לעשות רושם דווקא בעזרת ביטויים לועזיים. כשאני שומע מילים כמו אוטנטי, רלוונטי, אלטרנטיבה,
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 11 | ^ המצרים מאזזיזים שנאצו הזמין את גורומן -והם: שמחים על נו הנדאיון הנרסטינ״ם חוסכים את נאצה מתנגדים לישואר א ו פניויו ך * רדתךמןהמטוס מכה על פניך גל־חום. עשרים
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 12 | (המשך מעמוד )11 לא פחות מתחסדת נראית בעיניהם דרישת ישראל שמצרים תחזור להפסקת־האש. ר,פ־סקת־אש בלי הודעה ישראלית על נכונות לנסיגה — הרי זו, לדעת המצרים, השלמה עם
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 13 | בעולם ארצות־הברית פרחים טובים מכדורים הצעירה השחרחורת בת ה־ 19 עברה על פני איש המישמר־הלאומי, שמה פרח בלוע הרובה ואמרה :״פרחים טובים מכדורים.״ זה היה ביום א׳
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 14 | ׳ 1הז כו־ון במדינה העם הפעם ה ־22 ביום ראשון, יום הזכרון לחללי צד,״ל, ביכו את המתים. ביום החיים. שני, יום העצמאות, שמחו וביום השלישי, התחילה ספירת המתים מחדש.
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 15 | הערבי כלל לא היה רשום בטאבו ! איו בל הוכהה שגר אי-פעם בדירת בו־אמוץ 1011-11111919 ך יה זה יום־חג לכל אנשי ארץ־ישראל השלמה. סוף־סוף נתפס בקלקלתו אחד הדוברים {
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 16 | (המשך מעמוד ) 15 איך מוצא אזרח פרטי פליט מסויים אחד כמקום מסד יים? איד חלד נחמיאס דווקא? 1עזה? לכך אין מענה, זולת התשובה שזה פיס, כפי שאמר לכתב העולם הזה. אולם
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 17 | בן *אמוץ להא שמות נג דו מדינה הזו כולה, או רובה הגדול, יושבת על אדמות ערביות נטושות. השאלה, איפוא, אינה אם אי־פעם התגוררת גם אתה בגוש 7019 חלקה , 139 השייכת זה
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 18 | מכתב גלוי (המשך נוענזוד ) 17 ממשיכים לחזור עוד אלפיים שנה על המשפט ״לשנה הבאה בירושלים״ וייתכן שהחלום המיסטי הזה היה נשכח מליבנו, כפי ששכחנו את חלום מלכות
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 19 | העירייה תבהיר, שתמיכתה הבספית כ־ ״קאמרי״ מותנית בסילוקו של וינברג וב* מינוייו של מנהל לתיאטרון שיהיה מקובל על דעת העירייה. ימנץ ־ ף משה דייו — מועמד היונים?
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 20 | השניות הראשונות. עופרת בת ה־ 8מחבקת בבכי את אמת יי וקוראת ״אמא׳לה אמא׳לה!״ .חנה, שעדיין לא הספיקה לצאת מהמכונית מחבקת אותה בפנים קורנות. לאחר־מכן עברו הילדים
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 21 | ךןןךןןןןךן שלושת הילדים חיכו לחנה בבית, 11 11 אך ברגע בו נשמע רעש המכונית המגיעה פרצו החוצה והתנפלו על אימס בחיבוקים ונשיקות. דפנה בת הארבע, שלא תפסה עדיין מה
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 22 | עודד סירב להודות בכר שאביו נהרג. כל בול!(־, כשהיה מתעורר, היה ניגש למיטת אביו הריקה ואומר,בוקר טוב, אבא ,.עד שיום אחד הפסיק, :אני אומר לו כל יום בוקר טוב והוא
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 23 | הקברות, ושמעתי את סיפורה. עם עודד יצאנו לרחובות השמחים בערב יום העצמאות. הילד התקשה להתגבר על המעבר המהיר מאווירת האבל לשימחה .״למה כולם כלבך שמחים?״ שאל לשמע
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 24 | י־נשבץ נחמיא הוגולם הו ה 1706 (המשך מעמוד )15 ערבי מספר אחד בעזה עזר לי למצוא את זאקוט.״ ״האם ביקשת רשות מהמימשל הצבאי להיכנס למחנה הפליטים? הרי זה מקום שאסור
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 25 | הבעל והאשה הלכו מכות לעיני הציבור נעל האשה נחתה על ראש הרב הקוסם הפופולרי לא __ הצליח לקסום את אשתו המורה 71111| £0 במשטרת צפון תל־אביב, שם הגיש עקיבא תלונה על
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 26 | ־ביגווים מחים־ (המשך מעמוד )23 כבר 1300— 1400ל״י לחודש. קלוד היה בעל אוהב ומתחשב מאין כמוהו. ביום ההולדת ה־ 22 שלי הוא שאל אותי מה אני רוצה ליום הולדת. אמרתי
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 27 | מתבגרים הצוואר, כאילו היית כלבי״ אז הוא אמר לה :״השרשרת היא בשביל שאם אני אמות, אז יידעו מי אני. במלחמה באמת מתים כמו כלבים. אין הבדל במלחמה בין כלב לביני״.
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 28 | ^ הזמר אוהד ישראל חזר ארצה למסע הופעות ך* 5ל פעם שאנריקו מסיאם מגיע לארץ, הוא זוכה לקבלת־פנים, שאפילו אלבים פרסלי מתחיל לקנא. כי מבין כל זמרי הפופ בעולם,
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 29 | במדינה מ שפט החלב המד ״חלפה התקופה שבה היתנו קניית עגב־ניד. בקנייה נוספת של צנון וכרוב,״ ציין שופט בית־משפט השלום בבאר־שבע יעקב גנן בגזר דינו, במשפט המדינה נגד
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 30 | במדינה משא*ר עודך חלק ל1בזן יוחד אדי־ך הקרם השויצרי הנודע להרחק ת שיער מיותר. דפילן פועל על שורשי השיער, מחליש צמיחתם ולכן פעולתו לזמן ארוך יותר מכל משחה. ווו
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 31 | הישיבה עישנו סמים! אמר הרב גולדשטיין במנין תפילת שחרית. גם אלו מבין תלמידי הישיבה שהכחישו את התמכרותם לסמים, היו רחוקים מתד־מיתו של בחור הישיבה הישראלי המקובל,
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 32 | י ת קו פ ה עליזה נה. דוו קאמ שום- א סו ר לך ל הג- יאתה אינ ט ר סי ם הכל ה שבוע ־ .אםאתה סבור 1בניגוד לאופייך, ד שגם אתה אינך 1ב בדידו ת. אלת ני ב סו ב בי ם או
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 33 | סידרה את נייר הקרבון כך, שרק חלק מן החשבון עבר להעתק שהיא מסרה לקופה. את הסכום שלא עבר היתה נוהגת לקחת לעצמה. החלטנו לבדוק את כל העניין. ראשית, שמנו לב לזה
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 34 | עכשיו גם בישראל־ חידוש אין שני לן בארץ! קוסמטיקה לכלים דרשי שד היום את בקבוק הפלסטי הורוד המכיל את הפתהן לניקוי כלים קל 1ם ושלם בעל הריח המעודן והשומר על שר
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 35 | תמרורים יום־הולדתה ה־41 נחוג ברומא, של שחקנית הקולנוע הנשואה לפסיכיאטר האיטלקי בן ה־30 ד״ר אנדרי דוטי, ממנו יש לה ילד בן שלושה חודשים. אודרי הפבורן, למיס אלמם
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 36 | הלכת הסיס 70 השוה שאיננה ך• אשר הניפו פרשי המשטרה את אלו־תיהם על ראשי המפגינים, בעת ההפגנה הסוערת ליד ביתה של ראש־הממשלה, בפרשת גולדמן, הם או־טו־טו כמעט ופגעו
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 37 | של עירית עירית ל אז זאת בבל ביא תז כ ה כנ ראה בשום תו א ר. לאחר שלא זכ תה ב תור ״ מלכת היו פי״ ,נ אל צהלה סתפקרק בסג נו תהרא שונ ה, נח שבה עי רי ת כמו עמדתהב
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 38 | אמנות בידור קדימה לפסטיבלים עוד לא שככו הדי פסטיבל־הזמר בירושלים, והנה כבר יוצאים אמנים ישראליים למרחבי העולם, להשתתף בפסטיבלים בינלאומיים שונים, להקת איש חסיד
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 39 | קולנוע י שראל שיעור בפדגוגיה שימושית סרטים למאה השלושים קולנוע המחתרת הגיע לארץ. המשורר דויד אבירן, שביקר מיספר פעמים באמריקה, והשתלב שם ב״מחתרת״ במולדתה, הביא
העולם הזה - גליון 1706 - 13 במאי 1970 - עמוד 40 | שר עקיבא רוב7גש\7יין ואשתו סיימו להתדיין בפני הרב פרצה המהומה ומנות
חזרה לתחילת העמוד