גליון 1707

העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 1 | מספר 1707 שנה 3 4 י׳׳ד אייר תש״ל20.5.1970 , המחיר 1.50ל״י תובע: שלום בלי שום סיפוח! ״תמורת שלום יש להחזיר אפילו את ירושל ת נ לי ת ם 1ם *יו 1י ת £181 ורבי אתו •
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 2 | מי שזילזר עד כה כהורופקופים ובאסטרולוגיה, יכול להתחיל לבחון מחדש את יחסו לחיזוי הצפוי לפי הכוכבים. לפחות נבואה אחת של אסטרולוג ישראלי התממשה בדייקנות מפתיעה.
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 3 | 3ששנ 0 3פונקציונלי 1 ופר ־ צלילה 2ו-־ד 1 1 8 3 0 1 .1טיסו 12־ 7״נביגייטור״• .2טיסו 12־ 1׳ ״כרונוגוף״ דגם 40506 .3טיסו 12־ 7צלילה דגם 44518 שעון אוטומטי גדול עם
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 4 | ללחצי מזכיר ההסתדרות יצחק בן־אהרון. לחץ נגד בו־אהרוו במיקרה שיוחלט על פיטורי לסקוב יהיו המועמדים לניהול רשות הנמלים משה קשתי, מנכ״ל צי״ם ולשעבר מנהל
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 5 | מכתבים ; ?חצים ע7 תלמידי השמיניות כתלמיד תיכון ברצוני להעלות את הבעייה הכאובה המציקה לי מאד: מהו. גורלם״ של תלמידי תיכון המשתיכים לחוגים פוליטיים שמאליים או.
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 6 | לגבר מכתביט מאד ־ א 0וז5 10 א80 לה רג שהמר עננ תהמש פי עהע מו קו ת על כל אשה. ז א 0 0 0 8ס *¥חק 5א 8 0 ״ מחסל ״ ל ח לו טין כל רי ח גוף ב מיו ח ד בקי ץ, ב תו
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 7 | א 111וים עלי צברי מחא כפיים לנאומו של מאיר וילנר ! תגובתו של חבר הוועדה המרכזת בהסתדרות מטעם הליברליים העצמאיים, הילל זיי ד ל, על התקפתו של מזכיר ההסתדרות יצחק
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 8 | וני ב*8ד בונה, חבר חזן* מכתבים חבר הכנסת יעקב חזן גרם לשערורייה קטנה במועצת הקיבוץ הארצי בגבעת־חביבה. בהתייחסנ להפגנת שי״ח נגד ההתנחלות בחברנן, הכריז :״מי
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 9 | ! 6 3 ^ 6ס ! ווו 6ו* ! 6 1ז 3מ־ו *113 ? *£ח1ו* 8 *1 0 6 5 *>6״•11161 תמונת שבויישמצויים 11 הפכה בידי קבוצת..מצפן״ לבסיס של עוינת דם! זוהי ההשמצה הנוראה ביותר
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 10 | תמרורים התארסו בטכס בו נכחו עשרות אורחים, חלקם מבית־לחם וחלקם מהכפר הגלילי רמה, העיתונאי והסופר לוט פי משעור המנהל עתה את פירסוס נצרת, וקריינית הטלוזיזיה
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 11 | ₪ 1יי * ש דרכים רכות 7מכל הדרכים האלה, הפחות יעילה היא לירות כו. להרוג יתוש מטריד. כל אדם שיש לו אקדח, או רובה, או תת־מיקלע, ואפילו תותח, יכול לנסות זאת. הוא
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 12 | האם מלחמות-האחים שלוחות־הרסו בסרב עובדיה -מבשרות את שירת הברבור של הטלוויזיה? שימושי הוא עתי פלד, ואילו המכון לתיקשורת נתון לחסותו של פרוס׳ אליהוא כ ״ ץ.
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 13 | לעצמו דין־וחשבון על כן כי הוא מטיל על העובדים ברדיו חותם של עובדים מסוג ב׳ ,עובדים שלא הצליחו לעבור לטלוויזיה. זוהי הסיבה שהמשבר ברדיו מעיק קודם כל על העובדים•
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 14 | הפשיטה לפתחלאנד זחלמים של צה״ל הנושאים כוחות רגלים, מתקדמים כוזוף השטח המסולע של דרום לבנון, שם נערפה פשיטת־השיטור של צה״ל לפני שבוע. הפשיטה, שמבחינה מיבצעית
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 15 | במדינה דיין אסי נגד י משה דיין דוד הבגיס נגד ״האגות המליסדים״ בשבוע של הסלמה גוברת והולכת באופיר, ובמימדיה של המלחמה לאורך כל גבולות ישראל (ראה מיסגרת משמאל)
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 16 | במדינה יצוא משהו רקוב בעגף היצוא ,אני איש צבא. כאשר אני מתפטר אני מתפטר,״ הכריז בסוף השבוע שעבר מנכ״ל המועצה לשיווק פרי הדר, רב־אלוף (מיל). מרדכי מקלף. בראשית
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 17 | בעת ביקור בזק! באיטליה נפגש אורי אבנרי עם ראשי השמאל, עם יהודים ועם תומכי ״אל-פתח״ ! 1טיתף דטירנף כרוז״השמצח קומוניסטי איטלקי מד- נר על ״הרוצחים האימהישראליים,
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 18 | חקירת ״העולם הזה״ בפרשת ביתו של דו בדאמוץ ביפו, מחוללת מיפנה מפתיע : מוחמד עבדאללה זאקוט — הפליט מיפו — לא היה ולא נברא במדינה (המשך מעמוד )16 מועצה נתגלו
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 19 | כם פיים הההידים, גנגגבדי הבגה־הבח־ירגה שרה אף גארצג רגזכגה שבגנגגה רגן ברה שכרם, רא היה גה ם גר כי ההפרגה גם אגם פה ככפים רבים בארץ גבגזגייר. נגר ר2ן נג וה
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 20 | ו ה 111¥1ריח השחקן הישראלי צדוק צרפתי, מנשק את 11 1לי 1111י1111 / 1 1 1 4ש חזה של הכושית האמריקאית מליגה מקאר־ 111 תי, שהתחממה תוך כדי האפנינג והסירה את
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 21 | 07*01 הישראלית והשחור השחקנית הישראלית מרגלית אנקורי מבצעת ריקוד משותף עם האמריקאי ג׳ורג׳ האריס, כאשר היא מנסה בכל יכולתה להדביק את קצב ריקודו המסחרר של הרקדן
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 22 | מלחמת היהודים אשה! הא ח״ המין שדך מאושרים האם חיי המין שלד מושלמים? האם את יודעת הכל אודות המץ? ...אין אנו מבקשים את התשובות לשאלות הנ״ל, כי יחסי המין שלן עם
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 23 | לא ר?! הים מזוהם באשקלון ^ גם עסקוים אחרים בעיר מלוכלכים ! והב סתור הסח! * ד לאחרונה, היה זאב פישר קבלן ז ג אשקלוני צנוע לעבודות מים וביוב. השבוע הוא הפך לפצצה
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 24 | בין ל טי רו ף (המשך מעמוד )17 גמאל עבד־אל־נאצר, עמוד־התיזן־ של המימסד הערבי הקיים. לכן אינה יכולה לתת סעד רב לאל־פתח, המאיים על כל המישטרים הערביים, וגם על
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 25 | ריקד וראי אומרת לוויתון צרבת׳ : ״איני מ סוג ר ת עוד ד ק״ ם ח ״ מין עאבר!״ לכן בי טלהאת אירוסיה ע א הוב ה ה צרפ תי >* שכוע שעבד קשתה ריקה זראי, ר.־ 4״ זמרת
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )18 אחד הקטעים עליהם תבע רפאל את סילבי קשת התייחס לאימרה של הסופר המנוח ש״י עגנון, כי רפאל ״מוכשר למעשים לא־יפים.״ עתה ביקש ליבליך מהרב בעל
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 27 | הימים שהיה שותף במועדון הצוללת הצהובה ברחוב גורדון, יחד עם עמום קינן והפסל הצייר אורי ליפשיץ. קינן וליפשיץ נתנו לעסק, את שמם ואילו גאזי השקיע את רוב הכסף
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 28 | עדיו נויפלדמציג: הקיץ הגיע, ועימו כמה מן המבוכות ה קטנות שגרמו לך לאחרונה לשאול את עצמך אם כדאי לך לעזוב בכלל את מעגל והאנשים העיסוקים שאתה נמצא עימהם. ו 2בחרס
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 29 | עכשיו הזמן להקדיש את כל תשוסת־ליבך מאמציך לעבודה.עתה הוא הזמן שלך להבטיח את עתידך. אס אתה עושה את כל המצווה עליך על ידי מסוניך או הבוסים שלך — תבוא על שכרך.
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 30 | אמנות בידור ריצת המרתון של גורית הירש הסן ־ לאומי רג ל -א בי ב פתוח דקה ד ־ 25 דמאי עד 6ביוני 1970 המלחינה הצעירה העסוקה ביותר בארץ היום היא נורית הירש. פניה
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 31 | מחיאות כפיים לתפאורה! שמואל של הגסטרונום במיטבח הפועלים) אינו חריף די הצורך. את מרבית הגיחוכים סוחטת כרגיל מן הקהל ציפי שביט, המשתמשת בגוף שלה כבנתון קומי,
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 32 | במדינה ע 1לים קשה להיות יהודי קשה עוד יותר להיות גוי נסיעה נעימה ! מרק ולים התפרסם בסתיו בשנה שעברה — לגמרי שלא ברצונו: היה זה כאשר נתפס עם חברו, לאחר שחצה את
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 33 | ״מלכת האמבטיה״ הפכה מוקד לכל רגשות השינאה והתיסכול במדינה -ובכל ערב קורה שם משהו * ש לי כמה דכרים לומר על מלכת האמבטיה. לא בעד ולא נגד. אלא כמה הצעות ייעול
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 34 | ר 1ד ף 1הוגש לנסיכים במסעדת אלתר .״מאלט ח *1*1י /ן 111 1 1 /1 .1אביר משקה אדיר״ ציטט עודד את ה11 סיסמה הפירסומית ונהנה מן ״הבירה השחורה״ המשובחת והטעימה. ^ דרך
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 35 | הנסויניס אבירי מיפעל , ,אביר ״ תארי לך שילדך היה זוכה להיות, למשך יום שלם, נסיך ! אמיתי, שכל רצונותיו וחלומותיו מתגשמים הלכה למעשה1 . חלום בהקיץ? כן. אך לגבי
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 36 | וליליאן טרקה ה עוו ! דוה 1תני חיוך ה מו ע מ דו תהסוניות ך 1לי לי אן ט רי ק ה (או־טו־טו )17 יש /סבתא ספרדיה, אבא איטלקי, אמא צר־פתיה — ״אני בעצמי נולדתי בקונגו.
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 37 | שלח מכתב לגולדה מאיר, זהו סיפור נורא־הוד ועיזוז־נפש על מאמציהם הבלתי־נלאים של יקירי עמנו להציל נפשות תועות וטועות ולהחזירן לחיק השכינה. הקשיבו אם כן, כופרים
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 38 | קולנוע תדריך תד־אביב (סטודיו, ס טי רי ק ץ יה) — הזיות מטורפות של פליני• חובה לאוהבי הקולנוע. קאובוי של מה זה, הפסקתם כבר למצוא תמונות ברחוב, מה קרה לכם ז זה
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 39 | מאד. אני לא מבינה שחקנים או שחקניות המשתנים בעיקבות ההצלחה• אני תמיד אומרת לעצמי :״את יפת־תואר׳ טוב מאד. את מוכשרת, טוב מאד אך לדעתי, מוטב להיות רגישה מאשר יפה
העולם הזה - גליון 1707 - 20 במאי 1970 - עמוד 40 | מספר 1707 י״ד אייר תש״ל20.5.1970 , המחיר 1.50ל״י את איד סי י נהצהידוי: לה״ם הסיס ריקה בתחבושת ועל קביים נתמפת על־ידי ארוסה לשעבר סידרת שאילתות שד ח״ב שלום כהו:
חזרה לתחילת העמוד