גליון 1708

לא פעם ידעה המדינה מסעי־שמועות, שקשה היה לברר מקורם.
לפני שנים, כאשר כיהן טדי קולק כמנכ״ל משרד ראש־הממשלה,
נפוצה לפתע שמועד, אווילית כאילו מעל במיליוני לירות. מפיצי׳
השמועה אף ידעו לנקוב סכום מדוייק. השמועה נפוצה מדן ועד
אילת, חזרה בכל שיחה, עד שהעולם הזה קיבל על עצמו, באמצעות
סיפור־שער, לשים לה קץ.
בעת מלחמת ששת־הימים נפוצה שמועה זדונית כאילו השר
ישראל ברזילי נתפס בריגול לטובת האוייב. היא התפשטה כשריפה
ברחבי הארץ, עברה ביחידות צה״ל שהתקדמו בחזיתות, והממשלה
נאלצה לנקוט צעדים מעשיים להפרכתה.
איך נולדת שמועד, כזאת? מי מפיץ אותה? האם יכולה שמועה
לקבל ממדים עצומים כאלה, מבלי שעומד מאחוריה גוף מאורגן?
השבוע שאלנו שאלות אלה שוב — והפעם בייחם לשמועה
שנגעה לנו.

^ גוו מסחור׳ מודיע
כפגרתהכנסת נסע שלום כהן לחו״ל, בשליחות שהוטלה
עליו מטעם העתון.
בעבור כמה ימים התחילו להגיע אלינו מכל עבר שמועות
מוזרות: ששלום כהן ברח, שהוא מעל בכספי העולם הזה (דובר
על סכום שהלוואי והיה מצוי בקופתנו) ,שרב עם אורי אבנרי,
שגורש מן העתון ומתנועת הכוח החדש, ועוד ועוד.
תחילה צחקנו. אולם כאשר גם ידידים טובים התחילו לטלפן

יוסי״ב נאי

בתפ קי ד׳ הוצמך

מנ ^ פ ה
מ חז ה מו סי ק לי

״אלהמברה״

אולם

הקהל החליט פה אחד

אכנרי וכהן ככנסת

נפלא!!!
יום

יום

לנו בדאגה, וכאשר הגיעו הדי השמועות גם מפינות רחוקות של
הארץ, התחלנו לשאול אם מסע זה מאורגן על־ידי מישהו.
תשובה חלקית לכך קיבלנו בשבוע שעבר.
ידיד הודיע לנו כי אישיות מסויימת, התופסת מקום מרכזי
בציבור העתונאים, הפיצה את השמועה בצורת ״ידיעה מוסמכת״
במסיבה ממלכתית רשמית. אדם זה הלך מאיש לאיש ולחש לו
את הסוד הנורא, בהוסיפו שהדבר ידוע לו ממקור מוסמך ביותר.
ביום השני שעבר פנה גוף מסתורי לכמה עתונים ומסר להם
״ידיעה״ מוסמכת חדשה: ששלום כהן רב עם אורי אבנרי, שהוא
פרש מהתנועה, וכי הוא עומד להקים סיעת־יחיד בכנסת.
בך, בפעם הראשונה, הוכח בעליל כי אכן עומד מאחורי השמועות
גוף מאורגן, המפיץ אותן לשם מטרה פוליטית מסויימת.

יום ד׳ 20.5ב־ 4.30 אחה״צ ,
וב־ 8.30 בערב __

במוצאי־שבת 2 ,הצגות, ב־9.30—6.45
כרטיסים ב״רוקוקו״,
מ־5.30
״אלהמברה״
בקופת

המשרדים ובקופה ביתר חייל כרטיסי אחה״צ.
״אלהמברה״

ההצגה לכל בני המשפחה !
פרסום בלקין

תעריפוו המנויים של

ר.ו 1ובמה
17.12.69
לשנח?חצי •נ ח
בלירות בלירזח

• דמי המנוי בארץ
9לכל ארצית תבל, בדאר רגיל

כ מן ר בו ת ״ עלהמישמר ״ וג׳רוסלם פוסט, שאותו גוף
מסר להן את הידיעה, סירבו לפרסם אותה ללא בדיקה. הן פנו
אל שלום כהן, וכששמעו שזהו ברווז מגוחך, ד,ירפו מן העניין.
לא כן מערכת למרחב. היא לקחה את ד,״ידיעה״ הזדונית, ופיר־סמר,
אותה. בגוף הידיעה ציינה כאילו באד, אליה הידיעה מ״חוגי
פעילי תנועת העולם הזה — כוח חדש בתל־אביב.״
הפעם לא נוחר כל ספק לגבי כוונת הזדון. וזאת משני טעמים:
9חקירה שלנו העלתה כי שום פעיל של תנועת העולם הזה
בתל־אביב לא מסר שקר זה לפירסום, ואף לא חלם על כך. ההסתמכות
על ״פעילים״ באה, כמובן, כדי לטשטש את המקור האמיתי.
׳ 9הכתב לא פנה לשלום כהן ל/או אורי אבנרי לפני הפירסום,
כדי לאמת את הידיעה או לקבל לפחות תגובה.
בצורה מוזרה למדי נהגה מערכת ידיעות אחרונות. היא אמנם
פנתה אל שלום כהן ושמעה את הכחשתו הנמרצת (״אני משתף-
פעולה עם אורי אבנרי מאז מלחמת־השיחרור, ואני אמשיך לשתף
עימו פעולה לפחות עד שיקום השלום!״) אולם לאחר מכן העתיקה
את הידיעה השקרנית של למרחב, תחת כותרת החוזרת על העלילה׳
ורק בסוף הידיעה הוסיפה את ההכחשה של שלום כהן.
לשיא הגיע מעריב, שכתב סיפור על השמועות כאילו היו עובדות
— ולא טרח להודיע לקוראיו על הכחשתנו.

דמי המנוי לארצות חוץ בדאר אויר
לכל ארצות אירופח ואיראן
ליפאן, ונצואלה, ארגנטינה וברזיל
לאוסטרליה וניו״זילנד

שדוו של״למרחב״
86 160 176 150
110

9למקסיקו, פנסה
• לארצות״הברית ולקנדה
9לאוגנדה, טנזניה, אתיופיה, גאנה, ניגריה, קניה, ציילון, 120 חוף השנהב, תאילנד 140 9לדרום־אפריקה, זמביה, רודזיח, גואטמלה

13318769

הדבר עצמו הוא חסר־חשיבות, כמובן. כל חברי המערכת שלנו
התרגלו לשמועות על עמדותיהם הפוליטיות, חיי־המין והמצב
המשפחתי שלהם, המבצבצות מעת לעת.
אחרי כמה שבועות איש לא יזכור את השמועה החדשה — כי
הרי יסתבר ששלום כהן לא הקים סיעת־יחיד, ולא פרש מן
העתון. הסנסציד, תמות, כמו שמועות קודמות.
אולם חשוב לברר אחת ולתמיד איזה מנגנון נסתר במערכת
השלטון ממציא ומפיץ שמועות כאלה, לפי הוראת מי, ולאיזו מטרה.
בנסיון לברר זאת, הגשנו השבוע תלונה רשמית לוועדת האתיקה
של מועצת העתונות. בבירור נתבע מכתב למרחב
לגלות את ״הפעילים״ המסתוריים שמסרו לו, כביכול,
את דבר השקר.
לנו ברור שהמסע כולו הוא חלק מציד־המכשפות
נגד כוחות־השלום שהחל עם פרשת גולדמן — חלק
מהנסיון שהגדרנו אותו כ״סובייטיזציה של ישראל״.
העולם הזה 1708

בקבוקו בו מעיבותאורלאיפורפניך
מו גשלךעיהלנה רו בינ ש טיין

הלנה רובינשטיין לכדה עבורך מעיינות
אור במייק ־ א פ הנוזלי החדש —
אסרד ^ ם? 01114

ס 1ס 0ב1

א סזז ^ אז ^נסת תן

ב־ 6גוונים שקופים אך מכסים היטב,
המעניקים לפניך מראה
חלק,
משיי
ב 1 1 0 1ג מ 1ב ו 1ג 1 1 1 1 וללא פגם.
1:ז<^3110מ1)1 1611 בון<ב 1

ת 1 8 1 : 0 1נ 1כ ] ע 1 3 , 1 1נ 1 1 0 1 €

אסדד^סאסס?

סז ססס

א סז ־ ד ^זזג ס ט טז

נשאר לח ורענן שעות רבות, מחניף
לפניך ומוסיף להן רכות זוהרת, עוטף
את פניך בלטיפות אור עדין וקורן.
הדגישי גוון פניך הטבעי בעזרת גווני אור
החדשים של ם1סב!* 1סרד^אז^סטטז
א^ 710 ם אס ,?0המייק־אפ הזוהר החדש
המוגש לך ע״י הלנה רובינשטיין.
יעוץ קוסמטי ניתן חנם במרכז ההדרכה של הלנה
רובינשטיין, שדרות קק״ל 94 תל־אביב, בימי שני
ורביעי בין השעות 6.00— 3.30 אחה״צ.

כמתנגדיה כמישור המדיני. פחות כגלוי
הכטיחו גם להסיק מסקנות אירגוניות ותב-
פיסיות מעמדתם הפוליטית.
למעשה, הקרקע בוערת כבר היום מתחת למדיניות
הישראלית: בחזית המדינית צפויים מיבחנים נוראים.
בחזית הכלכלית מתקרבת שואה. על כן, אפשר להניח
שהדברים יתגלגלו במהירות. אלא שהדבר אינו תליי
רק ברצונם — או באומץ ליבם — של מתכנני ההדחה.
הוא תלוי גם בהתפתחויות המדיניות־הצבאיות החיצוניות,
ביחסים עם ארצות־הברית, בצעדיה של ברית־המועצות,
ובתקריות המלחמתיות.
כיצד יביאו מורדים אלה להסתלקותה של גולדה?

התוכנית הסודית:
כיצד להדיח את גולדה?
זאת עדיין לא תוכנית. זוהי, בינתיים, מחשבה —
אומנם מגובשת — המתגלגלת בין כמה מראשיה של
מפלגת העבודה.
אבל מכיוזן שמדובר באנשים חשובים מאוד, המוזכרים
חדשות לבקרים בידיעות על ההתגוששות הפנים־
מפלגתית, כדאי לשים לב כבר בשלב זה לאותה
מחשבה.

שכן מחשכה זו היא: כיצד להביא? 1התפטרותה
של גולדה מאיר מראשות הממשלה,
עוד לפני תום תקופת־הכהונה כת
ארכע השנים.
הרקע לדיבורים אלה — המתקיימים בינתיים רק בפגי•

גם באן התגבשה ביניהם הערכה :״צריך
לגרום לה שתיעלב. לא משר אחד, או מ־חכר־בנסת
או שניים. היא צריבה להיעלם
מהחלטה של המפלגה. גולדה בנוייה כך,
שלא תובל אלא להודיע שהיא מתפטרת!״
איך עושים זאת? האם אפשר לעשות זאת? האם יש
למבקשי ההדחה האומץ הדרוש לעשות זאת?
כדאי לעקוב מקרוב אחרי ההתרחשויות של השבועות
והחודשים הקרובים, כדי למצוא את התשובה
לשאלות אלה.

לחץ על רשות השידור:
תנו יותר לנצים!
מסתמנת התחלתה של מערכת־לחצים על הנהלת
רשות השידור, כדי שבשידורי הרדיו והטלוזיזיה יינתן
מישקל גדול עוד יותר לדיעותיהם של הנצים.

מאחורי מערבה זו יעמדו במה מראשיה

״אויישו וויק״ מגלה: ישראל קיבלה כבר 40״פאנטומים״
בעשרת הנותרים יוכנסו שיכלולים, פרי תכנון של חיל-האוויר

בממשלה, לבין זה של מפ״ם. יוצע להפעיל לחץ על
שני הצדדים, כדי להגיע לפשרה שתספק גם את הנצים
וגם את היונים של מע״י.

• סיכום מהיר של נקודות־המחלוקת המדיניות
בין מע״י ומפ״ם. לצורך זה ינוהל
המשא-ומתן עם יעקב חזן, בהיעדרו של
מאיר יערי, אשר יצא לטיפול רפואי כ
שווייץ. במיקרה של סיבום, יימסרו תוצאות
השיחות ליעדי כחו״ל, אולי על־ידי
חזן אישית.

המרד נגד
בו-אהרו
הפעולה נגד מזכירה הכללי של ההסתדרות תתרחב.
נוסף לדרישות פומביות של מתנגדיו מימין, שיש לדחות
את דרישתו לפטר את לסקוב, יצטרפו גם קולותיהם
של כמה ממקורביו מאחדות־העבודה.
מסתבר כי כמה מאלה — ביניהם יגאל אלון, ישראל
גלילי ומשה כרמל — לא ידעו מראש על כוונתו לדרוש
את פיטורי לסקוב.

אבל אין להניח שמערבה זו תביא לסילוקו
או להתפטרותו של בן־אהרן, שיגיב
דווקא כמלחמה עיקשת יותר בנושא זה
ובנושאים רגישים אחרים.

יהורם גאון
מביים את סרטו הראשון
בובב הקולנוע הישראלי, יהורם גאון,
עתיד להתגלות גם בבמאי קולנועי.
המפיק מנחם גולן החליט להמר על כישרונו של
יהורם, נתן לו לביים סרט ציבעוני בן 30 דקות, שייקרא
בשם ״אני ירושלמי״ .סכום ההשקעה בסרט הוא

שערוריית ספורט
הושתקוה על-ידי
משרד החוץ?
שערוריה הנוגעת לביקורה של נבחרת הכדורגל הלאומית
של ישראל בחבש לפני כחודשיים, הושתקה, כנראה
בלחצב של גורמים רשמיים, שלא רצו להטיל כתם
על שמה של הנבחרת ערב השתתפותה במשחקי הגביע
העולמי במקסיקו.
מאדיס־אבבה, בירת חבש, הגיעו ידיעות, לפיהן הוגשה
כאילו מחאה רשמית מחצר הקיסר להתאחדות הכדורגל
הישראלית, בקשר לשערורייה זו. אולם בישראל
לא ניתן היה לקבל כל אישור לידיעות אלה.

לפי אותן ידיעות התעוררה השערוריה
בעקבות יחסיהם של כמה משחקני הנבחרת
עם צעירה חבשית הקרובה לבית
המלוכה של הקיסר.
כזכור, שהתה נבחרת הכדורגל בחבש לפני חודשיים
למחנה אימונים, לקראת הנסיעה למקסיקו.
שבועון התעופה האמריקאי ״אויישן מיק״ טוען
כי ארצות־הברית סיפקה כנר לישראל 40 מטוסים
מתוך 50 מטוסי ה״פאנטום״ שהתחייבה למכור
לה. עשרת ה״פאנטומים״ שנותרו עדיין בארצות־הברית
עוברים עתה, לדברי השבועון, שינויים לפי
תיבנון ישראלי. השינוי: בקרת תותחים אופטית

שהיא פשוטה יותר מאשר הבקרה האלקטרונית
המותקנת במטוסים אלה.
אותו עיתון טוען גם, כי עד כה נפלו שלושה
מטוסי ״פאנטום״ מאלה שסיפקה ארצות־הברית
לישראל. אחד מהם נפל בשטח סוריה ועוד שניים
נפלו גמיבצעים לא״קרביים.

שות סודיות ביותר, בין שניים־שלושה אנשים מדי
פעם — היא אי־שביעות הרצון ממדיניותה של ראש־הממשלה.
ההתנגדות לקו הנוקשה של גולדה, והתעק־שותה
לשמור על מתכונת ממשלת הליכוד הלאומי,
דחפו בהדרגה כמה מראשי המפלגה — בעיקר בין
פלג מפא״י לשעבר — למחשבה שהיא אינה ראש־הממשלה
הדרוש עתה לישראל.

של תנועת ארץ־ישראל השלמה, שאחד
מהם הצהיר השבוע :״אורי צבי גרינברג
הוא עתה המשורר הלאומי שלנו! מדוע
אין שומעים את יצירותיו לפחות פעם
אחת כשבוע?״

אחד מהם -שהוא גם שר בכיר בממשלה
וגם אחד מאלה שתמכו בה משך
שנים רבות -אך הירשה לעצמו לומר,
בשיחה עם שר אחר :״היא אסון. היא
חייבת ללכת״.
בדרך כלל — דיבורים לחוד, ומעשים לחוד. אך לא
בעניין זה. הדיבורים כבר הובילו לצעדים ראשונים,
המורגשים היטב גם בין הח״כים הבכירים של מפא״י.
כמה מהם כבר הירשו לעצמם למתוח ביקורת, בדיונים
סגורים ולא כל־כך סגורים, על מדיניותה של גולדה.

אחדים מהם בבר הבריזו על עצמם בגלוי

יו״ר הרשות, ד״ר חיים יחיל, נחשב למסייע פוטנציאלי
למערכה זו.

לפי ידיעה שטרם אומתה, פעל כנראה
משרד-החוץ הישראלי להרגעת רוחם של
החבשים מתוך רצון הדדי לשמור על הפרשה
בסוד.

מרדכי שפיגלר
יסע בכל זאת לצרפת
י קפטן נבחרת הכדורגל הלאומית של ישראל,
מרדכי שפיגלר, יחתום כנראה, למרות
בל ההכחשות, על החוזה עם קבוצת
הכדורגל הצרפתית ״נאנט״ ,לפיו ישחק
החל מהשנה הבאה בשורות קבוצה מיק־צוענית

הכרעות גמערר
בהיעדרו של יערי

הפרשה כולה הושתקה לקראת השתתפותה של נבחרת
ישראל במשחקי מקסיקו, מתוך תקווה שהלחצים
שהופעלו על שפיגלר להישאר בישראל ישאו פרי והוא
יישאר בארץ.

בימים הקרובים יתקיימו בירורים מדיניים בצמרת
המערך, בשתי נקודות עיקריות:
איזון העמדה המפלגתית בין הקו של גח״ל

אולם בינתיים נודע כי לפני נסיעתו ככר
החל שפיגלר במגעים לקראת מבירת רהיטיו
וחיסול עסקיו.

חידושים

נופיםי

ה שי לו ב ה מוז פ בני
ק |§ שלפל1רה
ו פי ב רג ל -

״ המלההאח רונ ה׳
ב ס פו ר ט, מיו־וצי
וביבוש החלל -

מעתהגסעלז רו ע ך :
*י.ז *56.

^ 1ו0 £1ו $ז $0 $וז

למי שחי את הקידמה, מסמל פיברגלס מירוצים, סקי,
סירות, מטוסים וספינות חלל.
מתאים במיוחד לאקלים הישראלי: אינו מתפשט בחום
ואינו מתכווץ בקור. חזק מאד, בלתי שביר, מחוסן
בפני בל זעזוע, אל־חלד, דוחה מים.
טיסו״סידרל — יצירת הפאר החדישה של טיסו —
אלקטרוני, אוטומטי, עם תאריכון וגם פרונוגרף. אטום
למים.
השילוב המהפכני של חומר חדיש ואצילי זה, נבחר
ע׳י מהנדסינו בשביל בתי״השעון של טיסו״סידרל.
״שעון צעיר״ לצעירים של ימינו, ב מ חי ר ...לצעירים.

סיסי. במבחר עשיר ב־יתר של דגמים. הוא השעון הנמכר ביותר בעולם.
בל שעץ טיפי ממוספר. דבר המאפשר מעקב שיטתי לאורך כל שלבי ייצורו.
מספר הזהות ההרוט על המנגנון, נרשם בבית החרושת בשוויץ. הוא מופיע
על חעידת האחריות הבינלאומית, שכוחה יפה ב־ 151 ארצות ברחבי חבל.

להשיג בהמיות טיפו המופמכוו*

קנ ה שעון טיסו -וה שת תף ב מב צ ע
הפרסים הענק״טוט עם טיסו לשחיע׳׳מס׳$
פרס ראשון

מכונית
|יאכויי

נז׳סים!

זכתה מומחי תחבורה בינלאומיים

פרס שני;
עיסו

צועד עם הזמן
3000 030
בפרס הראשון של

6פרסי ס׳סוז לשוו״ן
נ אל/נ ל 1תיבי אויר לישראל
ובטיול מאזוגו, נ1לל.מיסיס!

פרס שלישי:

סו קרם• שעון-מעורר \2 /ו/ח\ 5
חוצרת שוויץ מהמ עולי ם בננולם

מכתבים
השלום מסכן
את מעמדה ש? גורדה?־
לפני כמה שבועות גילתה ראש־הממשלה,
בראיון ליומו השבוע, את תוכנית השלום
שלה, באומרה שהיא רוצה בשלום דוגמת
חוזה השלום ב־ 1953 בין רוסיה ויפאן,
שלפיו השטחים הכבושים על־ידי הסובייטים
נשארו בידי הסובייטים.
קוצר ראותה של גולדה, שמתגלה בהשוואה
זו, בין מצבה של יפאן בסוף מלחמת־העולם־השנייה
— שאז לא היתד, לה שום

משפטית לא עבר דן בן־אמוץ כל עבירה
על חוקי המדינה בזה שמאז מלחמת השחרור
בחר לעצמו מקומות דיור ובתי עסק
ברכושם של הנפקדים הערבים.
אולם מהצד המוסרי חברתי אין בשום
פנים ואופן להבין מה מצא אדם הצועק
כל היום ובכל מקום שגוזלים את רכוש
הערבים וכי יש להחזיר להם את רכושם,
מה מצא דווקא הוא לקנות בית ערבי נטוש
בעין־הוד, לנהל את עסקי השעשועים שלו
מ״החמאם״ ביפו, לחכור מגרש ערבי נטוש
בקטמון דווקא, ולבסוף להקים את בית
הקבע שלו בבית ערבי (ולגמרי לא חשובה

1ההאתעצמך!

• בו אוהבוכהב:ו*-ו_1ד-י ד 1ביטדאלזמ -ברגר
ר 1יקה, בי בר־-ביאגו , 8ח. ד7 1 0 0בודי0 0 5 5 1 :
פרסוש פי חי פ ה

כ רי כו ת

ה עו נגה 1ה

קוראים המעוניינים לכרוף או־ג גליוגות ״העולם הזה״
של שנת ,1969 יכולים להביא את הגליונות שברשותם
למערכת ״העולם הזה״ ,רחוב קרליבף ,12 תל־אכיב,
החל מיום ראשון ה־ ,24.5.70 כין 10 כבוקר לשתיים
בצהריים.
הקוראים יקבלו כמקום, תמורת 14ל״י, שני ברבים,
א׳ וב׳ של .1969
עכור בל גליון חסר יש לשלם 1.50ל״י.

תמונה זו פורסמה בגליון ״העולם הזה 657 שהופיע לפני 20 שנה
בדיוק. היא לקוחה מתוך כתבה על תהליך הגיוס לצה״ל. כתמונה:
אימון ראשוני של החיילים המגוייסים. החיילים שיזהו את עצמם
בתמונה, או כל מי שמכיר אותם, מתבקש לשלוח פרטים לת.ד136 .
תל־אביב ולציין על המעטפה ״זהה את עצמך״ .בין אלה שיזהו את
עצמם או את נושאי התמונה, תוגדל בפוך התחרות טיסה לחוץ־דארץ.
ברירה מאשר כניעה ללא תנאי, ולזה של
עמי־ערב כעת, מתמיה ממש.
אך הדבר הבלתי־מובן ביותר בדבריה,
מתבטא בכך, שהיא אומרת שלמען שלום
כזה היתד, מוכנה אפילו לסכן את מעמדה.
האם שלום ישראלי כזה, המבוסם על
סיפוח כל השטחים הכבושים, לא
מספק עדיין את כל חברי הממשלה —
עד כדי סיכון מעמדה? האם אין להסיק
מכך שבממשלתה ישנם שרים שעיניהם
נשואות להתפשטות נוספת?
רבקה תל, קיבוץ עמיר

יישר־כוח
לדן בן־אמוץ
רוצה אני להביע יישר־כוח לדן בן־אמוץ
על מכתבו הגלוי (העולם הזה )1706 ושאט־נפש
מן ההשמצה האישית המכוערת בה
נקטו ונוקטים יריביו.
בהזדמנות זו ברצוני לציין כי בעיק־בות
עבודת מחקר שאני עוסק בה (והעומדת
להתפרסם בקרוב) בעניין המעמד המשפטי
של, רכוש נטוש״ בישראל ובעמים,
גיליתי שלפי פסקיהם של בעל ״חזון
איש״ והרב הרצוג והרב פרנק ועוד —
שייך ״הרכוש הנטוש״ לבעליו ה״נסקדים״
ושום שינוי־רשות אינו עשוי להפקיע אותו
מבעלותם. הדר ברכוש זה, או המשתמש
בו בלי רשותם — דינו כגזלן!
משום מד, מתעלמים מקביעה זו נושאי
שם הדת לשווא.

ד״ר צ.
״ העולםהזה ״ ,שבועוןהחדשותהישראלי •
המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב קרליבך ,12 סלסון ,260134
תא־דואר • 136 מען מברקי: עולמסרס • בית־דפום משה שהם
בע׳־מ, תל־אביב, רח׳ פין • 6גלופות: צינקוגרפיה כספי בע״מ י
העורך הראשי: אורי אבגרי • המוציא־לאור: העולם הזה בע״נ2

אברמסון, נירלורק,
ארצות־הברית

״טוב?
ושרץ בידו״?־
הסבריו של דן בן־אמוץ אינם משכנעים
כלל ולא פלא הוא שנזקק למילים כה
רבות. יש לאבחן בין הטיעון המשפטי
ובין הטיעון המוסרי חברתי. נכון שמבחינה

הבעלות אלא חשוב מי שגר בו) בלב
השטח הגדול ביפו.
האין הוא בבחינת ״טובל ושרץ בידו״?

עו״ד עמירם חרלף,
! דן בן־אמוץ
מתקן טעות

חיפה

בין מכתבי האיום שקבלתי בשבוע האחרון
מ״אזרחים נאמנים״ ושאר פחדנים
שאין להם דם לחתום את שמם על דברי
האיוולת שלהם, מצאתי גם מכתב אחד —
שהעמיד אותי על טעות אותה אני מתקן:
במכתבי על מוחמד עבדאללה זאקוט,
(העולם הזה ) 1706 התניתי בין השאר
את השבת הבית לבעליו בפיצוי כספי
מצידו על השיפוצים וד,שיפורים שהשקעתי
בנכס.
אני מודה שזו
טעות. לא בעליו
הקודמים של הבית
חייבים לפצות אותי
על השיפורים שלא
על־ידם נתבקשתי לבצע.
את הפצוי הכספי
עלי לתבוע מהממשלה,
במידה והיא
תסכים להחזיר את
הנכס לבעליו המקוריים.
במשך שנים
בן־אמוץ
רבות נוהלו חשבו-
נות מדוייקים על
נכסי הנפקדים ושכר הדירה אשר שולם על-
ידי הדיירים הנוכחיים, הופקד בחשבונות
שנשמרו לכאורה עבור הנפקדים ליום בו
יסכימו לקבל פצויים.
בחשבונות אלה חייבת הממשלה לפצות
כל אדם אשר יסכים כמוני לפנות מרצונו
הטוב. את הנכם הנטוש.

דן כן־אמוץ,

יפו

(המשך בעמוד )8

אג שי ם

אלוף רחבעם מנדי) זאבי :
,״שיר השלום, של,להקת הנח״ל —,דפיטיסטי!״
4ו ח״כיס מאז
הכנסת הראשונה

פצועים לנופש על
צרפת, היא תעשה
פיע. כאהן הסכים,
עיים תצא קבוצת
צרפת.

עם פרישתו של דוי ד
כך גוריון ( )84 מהכנסת, נותרו
בד 14 ,חברי־כנסת שלא
נטשוה מאז היבחר הכנסת הראשונה
בינואר .1949ה־— 14
או ה־ , 15 אם לחשב את ישראל
ישעיהו 64 שנכנס לכנסת
הראשונה במקומו של
ח״כ שהתפטר, לקראת סוף
כהונתה — היו עדים לתמורות
שחלו משך 21 שנה ואף עברו
לא אחת ממפלגה אחת לשנייה.
ממפא״י ההיסטורית נותרה בכנסת
רק גולדה מאיר (.)72
מנחם כהן 48ב־ 1949 חייל־צה״ל,
הספיק לכהן שבועות
אחדים במקומו של דויד רמז,
שר־התחבורה שניפטר. רק בכנסת
השלישית הפך כהן להיות
ח״ב מן הקבועים. ממפ״ם נותרו
שני המנהיגים כסופי־השיער

במועדון הסטודנטים הירושלמי
בר־אתון, נערך השבוע
עימות בין נציב שרות
בתי־הסוהר אריה ניר, העיתונאי
יגאל לב ואסיר שישב
10 שנים בבית־סוהר. הנהלת
המועדון הכינה פלקטים
לכבוד האירוע. אך הם נתקלו
בבעייה: הצנזורה אסרה לפרסם
את שמו של האדם השלישי.
מה עשו? פירסמו במודעות
כי העימות יערך בין האדם
הראשון יגאל לב, שיראיין את
האדם השני אריה ניר ואת
האדם השלישי — אסיר לשעבר.
! החברה הקבלנית שגוררת
מכוניות החונות במקום
אסור, הפסידה השבוע שכר של
גרירת מכונית אחת. למה? בגלל
אורי גל ר, זה שקורא מחשבות.
ומעשה שהיה, כך היה:
באחת מהופעותיו של גלר, נכח
גם אמרגנו מיקי פלד. באמצע
ההופעה אמר גלר :״מיקי,
צא מייד החוצה! גוררים את
המכונית שלך!״ פלד, שלא כלבך
האמין, יצא החוצה והספיק
למנוע מהגוררים, שכבר
חיברו את מכוניתו לגרר, לגררה.

מאיר
יערי ( )73 ויעקב
חזן 71ח״כים אחרים מהמפ
לגה
שהיתר, אז השנייה בגודלה,

ישראל גלילי 59 משה
סנה ( )61 ויצחק כן־אה-
רון 64 נעדרו במשך שנים

אחדות מבית המחוקקים, מכהנים
בו כיום. מהחזית הדתית
המאוחדת נותרו בכנסת של
היום משה־חיים שפירא
68 שאחרי התנקשות הרימון
הקטלנית בכנסת, ממנת
ניצל רק על־ידי טיפול רפואי
מסור, הוסיף לעצמו את השם
חיים, כסגולה לאריכות ימים,
דרך מאיר לוין 77 זקן
הח״כים של היום והרב קלימן

כהנא 60 זרח ורהפטיג

( )64 ויוסף בורג ( )61 שגם
נימנו עם המקצוענים, נאלצו
לפנות את מקומם בבית לפני

חשבונו במאמץ
ותוובעוד
שבוהפצועים

בעל
חנות הרהיטים התל-אביגית ״ורשאי״ ,הביא לחנותו חידוש עולמי: כור
סאות ממולאות בספוג ששואבים מחן את האוויר ומכניסים אותן לשקית קטנה,
כשפותחים את השקית־ מתנפחת הכורסא וגדלה לממדי כורסא המזכירה בצורתה את גוף האשה
הנח״ל בפני חיילי צה״ל בבית-
לחם, דרשו החיילים מהלהקה
שתשמיע את שיר השלום. אלוף
פיקוד המרכז רחכעם (גנרי)
זאבי, שנכח במקום, הכריז
כי הוא לא ירשה שהלהקה
תבצע בנוכחותו ״שירים בעלי
אופי דפיטיסטי כדוגמת שיר
השלום!״ לאחר הודעת האלוף,
עלה לבמה רס״ר היחידה והודיע
שהלהקה תחכה עם ביצוע
השיר עד שהאלוף יעזוב את
המקום. כתשובה, נשאר גנדי
עד תום ההופעה — והשיר
לא בוצע, למרות דרישות החיילים.

הבדל
בין
הפגגה להפגגה

ניגש דוגלאס לשחקנית הישישה ברטה ליטוינה 78 שיבח את
מישחקה בסרט וליווה אותה אל הבמה. גם אחרי הפסטיבל לא
שכח קירק את ברטה. השבוע הוא הבריק לה :״נהניתי מן
הסרט. המישחק היה יוצא מן הכלל. איחולים.״ מאחר שלא ידע
את הכתובת המדוייקת של השחקנית הישישה, שלח קירק
דוגלאס את המיברק לפי הכתובת :״נתניה ליד תל־אביב.״
איש העובד הציוני, שנבחר
כחצי שנה, אף שנשארו שרים.
כמועמד המפלגה הפרוגרסיבית,
מחרות ההיסטורית נותרו בכנהינו
היום חבר מע״י. החבר
סת מנחם בגין 57ד״ר
ה־ , 14 שהיה אז צעיר חברי
יוחנן כאדר 65 חיים
הכנסת, הינו תופיק טובי,
לנדאו ( )54 ואסתר רזי־אז
בן ,27 כיום אחד ממנהיגי
אל״נאור 57 שנכנסה לכנרק״ח.
גם מאיר וילנר ()52
סת הראשונה רק אחרי לחץ
וסייף א־דין אל־זועכי()57
שהופעל על המועמד יעקב
היו בכנסת הראשונה וחברים
וינשל לפנות לה את מקומו.
בה גם כיום, אבל לא בתקופה
יוסף ספיר ( )68 ויוסף סר־רצופה.
ליו
( )64 הם שני השרידים
האחרונים שנותרו מן הציונים
הכללים. יזהר הררי (,)62
! בהופעתה של להקת

| מה ההבדל בין הפגנה
להפגנה? כשהפגין העולה מרוסיה
יאשה קאזקוב לפני
בניין האו״ם בניו־יורק, התייחסו
אליו כולם, כולל השוטרים
האמריקאים, יפה. אך כשנשאל
אותו יאשר, קאזקוב, הלומד
כימיה באוניברסיטה, מה דעתו
על השמאל החדש ופעולותיו
בישראל, השיב :״אני מאמין
כי המשטרה נהגה בצורה הטובה
ביותר במפגינים מול ביתה
של ראש־הממשלה. שוטר יכול
להסביר פעם, פעמיים ואחר־כך
חובתו היא לפעול. ואם תוך
כדי־כך הוא צריך להכות —
שיכה. אני אינני מתנגד לכו.״
לפני שבועיים סיפרו
כמה תלמידי־תיכון, בשידור הרדיו
רדיו־עשרה, כי הם קוראים
את העולם הזה. בשבוע שעבר
התברר שהם לא יחידים. את
העולם הזה קוראים, או יותר
נכון, קוראות גם סטודנטיות
ערביות הלומדות באוניברסיטה
העיברית. בראיון לירחון הנשים
את, סיפרה הסטודנטית למשפ
טים,
נוצריה תושבת נצרת,
מאי חאלק 22 כי היא
קוראת את מעריב ואת העולם
הזה.

1באותו גיליון, על השאלה
למי הצבעת בבחירות האחרונות?
גילה מחזאי מלכת האמבטיה
חנוך לוין :״לאורי
אבנרי.״ ובאשר טיה:

למלכת

חברת האמרגנות מופע, 1 המייצגת את כוכב להקת חיל-
הים, שזכה במקום הראשון
בפסטיבל הזמר הישראלי, של מה
ארצי, שערכה לכבודו
מסיבת־סעודה בביתה של הזמרת
זמירה חן. כל הדור
הצעיר של זמרי ישראל התיצבו
לחלוק לשלמה את הכבוד לרגל
הזכייה הגדולה. הם חגגו את
המאורע עד השעות הקטנות
של הבוקר. היחיד שעזב את
המקום זמן קצר אחרי שהתחילה
המסיבה היה שלמה ארצי
עצמו. הסיבה: חברתו היתד,
צריכה לגשת למחרת היום
לבחינת בגרות ושלמה נאלץ
ללוותה הביתה בשעה מוקדמת.
האמב מספרת
תיקי דיין,

אחת המשתתפות בהצגה :״כשהגענו
עם ההצגה להופעה ב־בית־קולנוע
בחיפה, חיכינו עד
שיגמר הסרט ארית בחורף,
שהוצג שם. עוד לפני שנגמר
הסרט, כבר התחיל הקהל לזעוק,
בוז!׳״
! בהפגנה שערך השבוע
חנוך לוין על מדרגות הקאמרי,
השתתף גם דן בן־אמוץ
שהתווכח עם צעיר על מלכת
האמבטיה. .תגיד לי, אתה בעד
או נגד?״ שאל הצעיר .״נגד,״
ענה דן .״אז מה אתה יושב
ומפגין פה?״ ״כי אני נגד להוריד,״
השיב דן.

מי הוא
האדם השלישי?
! כל פעם שמגיע המיליונר
היהודי־אמריקאי
כאהן לארץ, הוא מזמין את
הזמרת יפה ירקוני להופעה
בפני פצועי־צה״ל. במקום שכר
עבור ההופעה, נותן כאהן לפצועים
כל מה שיפה מבקשת
עבורם. בשבוע שעבר הגיע
המיליונר שוב לארץ. ושוב פנה
ליפה. אך למרבית הצער היתד,
יפה עסוקה מאוד בשבוע זה.
אבל מה לא עושים בשביל
מיליונר? יפה התנתה תנאי:
אם המיליונר יסכים לקחת 25

מורים

אנוס אימה

צרפתיה, הגישה תביעה משפטית
לפיצויים בסכום של
כמה מיליוני דולאר, נגד חברת
הסרטים האמריקאית
״פוקס המאה העשרים״ ,על
כי השתמשה, לצורכי הסרט
״?׳וסטין״ ,בכפילה עירומה
לאנוק ונוצר הרושם כאילו
אנוק היא המופיעה בעירום.
לידה: השחקן מייקל יורק.

__ מכתבים __ רפידות זדוגית

ישראל״ שעל הר־ציון והרב מרדכי גולד־שטיין,
ראש הישיבה הנ״ל, הריני לפנות
אליכם כדלקמן— :

הכרוז שהוציא מר אמנון נחמיאס, המאשים
את דן בן־אמוץ כי הוא מתגורר
בבית השייך 1לפליט ערבי, מעביר ויכוח
פוליטי לפסים של רכילות זדונית. מה
עוד, שהדבר, כנראה, אינו נכון ואילו דן־
בן־אמוץ הודיע כי יהיה מוכן להחזיר
ביתו, כאשר תחליט ממשלת־ישראל על
החזרת הפליטים.
ברור, כי לא מטרה אנושית־הומאנית של
דאגה לפליט עמדה בפני מפיץ הכרוז.
כרוז זה, מהווה חלק ממסע השיסוי
הנערך כיום בישראל נגד כל המעדיפים
שלום על שטח ומסתייגים ממדיניות ״ממשלת
הליכוד הלאומי״ ,הוא בא להבאיש
ריחם, לפקפק ביושרם ובכנות מאבקם.
אני מקווה כי אנשי השלום בארץ לא
ירתעו!

ירון סחיש חשיש בישיבה

-רסת־גן

.1ביום 13.5ש.ז. פורסמה בגליון
1706 של עתונכם כתבה שכותרתה ״חשיש
בישיבה״ אשר מוציאה דיבה על מרשי

הפת עו ת אב א אכן
בביקורו בחו״ל מפריח שר־החוץ אבא אבן, כי ישראל לא תוותר על הגולן,
על ירושלים, על סיני ועל הגדה.
לעומת זאת מבטיח אותו שר־חוץ כי בעניין ויתורים מצד ישראל יש עוד
הפתעות באמתחתו.

תד־אביב היוו שדד

עזור לספחה

או שזה מגוחך, או שאבן מתכוון למודעה שפירסמה עיריית תל״אביב, שבשינוי
קל מהווה הפתעה.

בשם מרשי ״ישיבת התפוצות — תורת

רני זליג, רחובות
<• מודעת עיריית תל־אביב: תל־אביב היא שלך, עזור לטפחה, שהופכת בשינוי קל
לתל־אביב היא שלך, עזור לספחה — ראה תמונה.
בקר בסקנדינביה
הנפלאה

בכך ש— :
קובעת בכותרתה כי בישיבה

מצוי חשיש.
ב. נאמר בה במפורש וגם מכללא
באמצעות הצלומים שבה כי בישיבה
נעזרים חלק מהתלמידים בחשיש כדי
לזכות ״בעילוי־נשמה״ ,שחלק מתלמידי
החכמים שבה נוהג ליהנות מפרי הגד
בוס וכי מתהלכים בירושלים סיפורים
על אודות הישיבה לפיהם תלמידיה
(ולא חלק מהם) משתמשים בסמים משכרים
ומתקיימות בה מסיבות סמים.
ג. נאמר בד, כי נוסדה ע״י קבוצת
אינטלקטואלים שעישנו לפי גירסת הכל
סמים משכרים,
ד. נאמר בה שהנאשמים בהחזקת
חשיש דניאל ומוטי פישר (שאגב זוכה
מכל אשמה) היו תלמידי הישיבה, וכי
ראש הישיבה מרשי הרב מ. גולדשטיין
הוא ששיחררם בערבות.
ה. מצוטטים בה דברים המיוחסים
למרשי הרב מ. גולדשטיין, לפיהם
בישיבה היו תלמידים שמעשנים חשיש.
.2כל האומר לעיל, בכל פרט מפרטיו
שקר הינו וכל מטרת הכתבה וצלומיה,
היא להוציא לעז ולעג על מקום תלמוד
תורה ותלמידיו.

עו״ד א. כן־זמרה,

טיסות קבוצתיות י
+ $45.00־ 1,440.ל*י. המחיר כולל טיסה,
מס נסיעות 10 ,לילות לינה

קו פנ הגן־ לונ דון־ אמסטרדם :
43 ימים־ המראות 5 / 7 ; 21/6 :
36 ימים ־ ה מראה 26/7 :

2/6:19/7

קופנ הגן־לונדון
29 ימים ־ המראות 28/6 :
22 ימים ־ המראה 16/6 :

9/8 ; 12/7

טיסות קבוצתיות מודרכות*
כולל טיסה, מס נסיעות, בתי מלון,
סיורים, ארוחות וכר

ס קנ דינ בי ה -אנגליה ־ הו לנ ד :
29 ימ י + $405.00 0־ 1,995.ל׳י ;
המראות __ 9/6 ; 26/7 ; 5 / 7 :

ס קג דינ בי ה־ אנג לי ה הולנד:
24 ימים +$350.00־1,835.ל*י;המראה ;10/7

ס קנדיג בי ה־ אנגלי ה־ הולנד־ג ר מני ה:
29 ימים ; 1,920 410.00ל׳ י ;
המראה __ 12/ 7 :

ספרד ־סקנדינביה:
24י מים 345.00־ 1,845.ל׳י ;
המראה __ 17/7 :ז

ס קנדינביה:
15 ימים 250.00־2,065.ל״י ;
המראות 26/ 7 ; 19/7 ; 12/7 ; 5/7 :

ס קנדינביה:

הידעתם כי
בטוסכם אל/מ־ ארה״ב/קנדוז
באפשרותכם להתעכב
לחניית ביניים
בארצות סקנדינביה
ללא תוספת למחיר הטיסה?

17ימי + $250.00 ; 0־ 2,120.ל׳י ;
המראות __ 16/7 ; 2 / 7 :

סקנדינביה־ אנגלי ה הולנד־ גרמניה:
25 ימים + $350.00־2,165.ל״י ;
המראות __ 2/8 ; 12/7 :

ס קנדינ בי ה הו לנד־ג ר מני ה:
29י מ ים 435.00־ 2,280.ל׳י י
המראות 26/7 ; 19/7 ; 5 / 7 :

ס קנדינ בי ה ־אנגליה־ הו לנ ד:
25י מ ים 350.00־ 2,220.ל׳י ;
המראות 16/7 ; 2 /7 :
* מינימום 15 איש
</\0 £וכ< 4ק £\/1£אוכוא</׳1ו 2 2 : 5ימים
14 ימים (פנסיון מלא) טיול בפיורדים,
כולל 7ימים במקום נופש בהרים ; לינה
בלבד ; 2ימים אוסלו ; 3ימים
שטוקהולס 3 ,ימים קופנהגן ; המחיר
החל מ 243.00

מטוס 0-8ם י טי סךי שירות ללא חניה
תל־אביב ־קופנהגן
פנה לסוכן הנסיעות שלך או אל

1/91
רח׳ בן יהודה ,32 טל .52233 .תל־אביב
רח׳ יפו ,25 טל ,23341 .ירושלים

ירושלים

הספר הראשון והיחיד בארץ שבולו עברית

זוג מורים דניים מדגימים בעשרות ררות של צילומי עירום נהדרים את הבל
אודות ״איך לעשות אהבה״ .הספר שזבה להצלחה חסר ת תקדים (מאות אלפי
עותקים תוך חודשים ספורים) בכל ארצות־אירופה וארה״ב.
כריכה מ הוד ר ת * פורמט אלבו מי * נייר מ שובח
וכל ז ה במחיר של — 2ו ל״י בלבד
הספר שאין צורך להתבייש בו או להסתירו.
ספר נועז ומתקדם ביותר אך יחד עם זאת אלגנטי
כל תנוחה ותנוחה מלווה הסבר מלא ועניני בעברית

תמונת השבוע

התוספת פרקים מיוחדים על אברי־המין (כולל תרשימים),
הסיפוק המיני ואמצעי־מניעה.
1תחרות הצירומים
מצורפת תמונה לתחרות הצילומים שלכם.
מה שאני מבקש מכם, הוא שתגידו לי
מה לעשות עם הרגל השלישית?

הספר שחייב להימצא
בחדר־המיטות של בל זוג נשוי

גזור ושלח.

הזמנה /הצהרת

לכבוד
,.אלבית״ ,חוצאח־לאור ת.ד ,33144 .תל״אביב.
נא לשלוח אלי בדואר חוזר את הספר
״ אהבהב שניי ם״ .ר״ב שיק מס׳ __
על ינ ק --על סך — 12.ל״י בלבד,
אני מעתיד בזח שאני מעל גיל .1$

כתובת חתימח __

• להופיע איתה בקירקם. ובאשר לתמונה:
הקורא יעקב פאר מרחוב בצלאל 14
חיפה, זוכה בפרס השבועי של 10ל״י.

צייד
?היות הונן!
כשכותבים על הקירות ״גולדמן במקום
רוזנוואסר״ ו״אורי אבנרי ושלום כהן —
פרובוקטורים״ ,כותב העזלס הזה כי זה
כמו ברחובות מוסקווה, קיוב ורוסטוב
(העולם הזח .)1705

אני אינני דתי — אך מדוע לא קם
אבנרי כנגד ההסתה נגד הדתיים, למשל,
בשאלת מיהו יהודי כשכל הקירות כוסו
בכתובות השמצה והסתה נגד הדתיים והממשלה?

כתיבת סיסמאות על קירות היא
הסתה — צריך לצאת נגד כל כתיבה כזאת
ולא רק כשהיא נוגעת בנושא שהוא יקר
לאבנרי.
צריך להיות הוגן!

ג. סיוון,
קנה בראון סי ק ס טנ ט

תל־אביב

קארין
פן התאימה!
הכתבה בגליון
— כאילו סולקה
מסקי מהצגת
קולה הצרוד...

ברצוני להתייחס אל
העולם הזה 1705 האומרת
דוגמנית הצמרת קארין
המחזמר — שיער, בגלל
הבל הבלים, כאדם
שנוכח באולם בשעת
החזרות לליהוק
ההצגה, יכול אני רק
להתנחם בעובדה —
וזאת בלב שקט
שלדעתי ולדעת רבים באולם מהנוכחים
וביניהם אנשי מקצוע
.,הרי היתה זו
דווקא קארין שהתאימה
להפליא לתפקיד,
התפקיד כאילו קארין נגזר למידותיה. היא
חוננה בהופעה מרשימה,
כשרון משחק לא מבוטל וקול
סופראן צלול נפלא.
נכון שהיא מפגינה בטחון עצמי רב על
הבמה, האס זו סיבה לקטילה?
האמת המרה נעוצה בדרישותיה המופרזות
שההנהלה כנראה לא יכלה להם. אני
בטוח שקארין עוד תוכיח קבל עם ועדה
לאלה שניסו לשבור אותה!

הנ הוג ה

תל־אביב

הקנה בעצמך
אישיות
עם שבוש שנים
אחריות!

.איננה סענגוור הטאד

מכונת הגילוה המשוכללת
כיותר כעולם

.או ת ה
חמנוי קיבלת
חקיבוצן,
£רע צא

אותו גיזקדס.

המצב הנוכחי בסו א ץ מו בי ל ל עי מו ת י שראלי-סובייט

כצבא נהוג לתרגל מיבצע מהובנן מראש בשולחן חול, כדי לבדוק
את הבעיות הברוכות בו, ולמצוא להן פתרונות.
במה מוסדות כעולם -במו שירות השידור הבריטי בי.כי.סי- .
הנהיגו גם הם ״מישחקי מלחמה״ תיאורטיים כאלה. מזמינים אנשים
שונים ומבקשים כל אחד מהם לייצג את אחד הצדדים הנוגעים לכעייה
המסויימת, לחשוב ולנהוג כמוהו. מעמידים בפניהם נתונים מסויימים
ומשתדלים כצורה זו לברר איד ינהג בל צד במצב מסויים.״העולם הזה״ עשה נסיון דומה. הוא זימן יחד ארבעה אנשים, שנתבקשו
לייצג את ממשלות ישראל, מצרים, כרית־המועצות וארצות•

הברית. הוא העמיד בפניהם את הנתונים הקיימים ברגע זה כמלחמה
הישראלית-ערכית, כולל המעורבות הסובייטית והעמדה האמריקאית,
שבאה השבוע לידי גילוי כשיחות אבן בוושינגטון.
בפני ארבעה צדדים אלה הועמדה הבעייה: מה יקרה הלאה? מהי
ההתפתחות הצפוייה? איד ינהג כל צד?
הצדדים הם: בחול -ממשלת ישראל. ירוק -ממשלת מצרים.
אדום -ממשלת כרית-המועצות. ל בן -ממשלת ארצות־הכרית.
המנחה הוא אורי אכנרי.

המנחה: אני מציע שכל צד יגדיר תחילה את עמדתו הנוכחית.
לא את עמדתו המוצהרת, שנועדה לצורכי תעמולה, אלא את
עמדתו האמיתית. כחול, בבקשה.

למעשה כבר החלטתי על מינימום של סיפוחים, שמהם לא אזוז. והם: ירושלים
רבתי (כולל שועפאת, רמאללה, בית־אל ובית־לחם) ,רמת־הגולן, רצועת־עזה,
אזור חברון, צפון־סיני, חוף ים־סוף ושארם־אל־שייך, ואיזורים מסויימים ליד
הגבול הקודם (לטרון, קלקיליה, טולכרם וכוי) .ארצה לקיים גם שליטה לאורך
הירדן.
ייתכן שהייתי מוכן למשא־ומתן בלתי־ישיר, כשלב ראשון, אילו קיבלה
מצרים את הדרישות הטריטוריאליות האלה. אך מכירן שלא רק מצרים, אלא
גם כל ידידינו בעולם, מתנגדים לגבול זה — אין לי ברירה אלא לנקוט קו
נוקשה ביותר.
לכן אני מוכן להמשיך במלחמה, אפילו מול האיום הסובייטי. אך מובן
מאליו שאיני מעוניין בעימות צבאי עם הכוחות המזויינים הסובייטיים, ואשתדל
להימנע מכך.

כחול: עמדתי הרשמית היא שאיני מוכן להימוג אף משעל אדמה אחד,

^ * 1וגם לא להצהיר על נכונותי לנסיגה כזאת בעתיד. את דעתי על הגבולות הסו־
1פיים, שאני רוצה בהם, אגלה רק במשא־ומתן פנים־אל־פנים, לשם כריתת
חוזה־שלום רשמי עם ממשלות ערב. מכירן שיש לי קואליציה רחבה, איני
יכול לנקוט בכל עמדה אחרת,

!,.שקור הבאת הסיבות שרון שיחסמו את הורו רקאהיו״

.,יש סיס
סביו ד8גר 380ה
בין שואל
ובויה״מ
נאורו, ביבשה
ואורי גם
בים״

י רו ק: אני מכיר את הדרישות האלה של ישראל, שהועברו אלי בדרכים
שונות וגם באמצעות ההצהרות של שרי־ישראל. איני יכול לקבל דרישות אלה.
העם שלי לא יסבול העברת שטחים מצריים לישראל, ואיני מוכן להופיע בפני
העולם הערבי כבוגד שהסכים לסיפוח שטחים ערביים לידי הציונים.
אני מוכן להסדר־שלום בשני תנאים: שישראל תחזיר את כל השטחים שכבשה
ב־ , 1967 ושתפתור את בעיית הפליטים ברוח החלטות האו״ם (עקרון
הבחירה החופשית) .על ביצוע שתי דרישות אלה אפשר לדבר. אני מוכן
לפשרות ביחס לשלבי הנסיגה הישראלית, אחרי שיושג הסדר כולל, ולמיספר
המכסימלי של פליטים שיש להחזיר על־פי בקשתם.
בראיונות שהענקתי לאחרונה (לאריק רולו ולדי הלט) ,וגם בנאומי לעם
המצרי באחד במאי, הכרזתי על נכונותי לשלום בתנאים אלה, וגם הבאתי
בחשבון כינון יחסים נורמליים עם ישראל. בפרשת גולדמן ניסיתי להמחיש
עמדה חדשה זו.
ברור לי שממשלת־ישראל אינה רוצה בכך, ולכן אין סיכוי לשלום, אלא
אם כן המעצמות הגדולות יכריחו אותה. אני לא מאמין שהאמריקאים מסוגלים
לכך, מטעמים פנימיים.
לכן אין מנוס מהמשך המלחמה. איני יכול להסכים לחידוש הפסקת־האש,
כי פירושה שישראל תספח בשקט את כל השטחים שכבשה, ושאנחנו משלימים
עם זה.
מכיזזן שאיני יכול לנהל את המלחמה לבדי, מול עדיפות־הכוח העצומה של
ישראל, אין לי מנוס אלא לקרוא לעזרת הסובייטים. לא אני ולא העם שלי
רוצים להפוך למושבה סובייטית, והסכנה ברורה לנו. אבל לא אהסס לקרוא
לכל סיוע סובייטי שהמצב ידרוש.
אדום: מצבי מסובך למדי.
מובן שאני שמח על ההזדמנות הניתנת לי להתבסס במצרים, ובמיזרח־התיכון
כולו, בעיקבות המלחמה שם. אולם איני מעוניין בסיבוכים מלחמתיים,
ולא־כל־שכן בעימות עם האמריקאים.
זוהי הפעם הראשונה ששלחתי כוחות מזויינים לארץ שאינה שייכת לגוש
הקומוניסטי, ושגם אין לה רציפות טריטוריאלית עם ברית־המועצות או בנות״
בריתה. עשיתי זאת כדי להגן על ההשקעה המדינית, הכלכלית והצבאית העצומה
שהשקעתי במצרים, שהיא בשבילי פתח לאפריקה, לעולם הערבי ול״עולם
השלישי״ כולו.
אם יצליחו הישראלים והאמריקאים להפיל את המישטר הנאצרי, תאבד השקעה
עצומה זו. אני מוכן לסכן הרבה כדי למנוע זאת.
איני סבור כי הסיכון הוא גדול מדי, מפני שאמריקה שקועה בבוץ בהודו־סין,
ועוברת משבר פנימי עמוק. היא לא תוכל להתערב בנקל במיזרח־התיכון.
לפיכך אנהג אומנם בזהירות, אבל בתקיפות. ההתערבות הצבאית שלי תימשך.
לכן: גם לי יש השקעות עצומות בארצות־ערב, בייחוד בשטח הנפט. בגלל
זו,י 8 >-ק
״ ^ ן ישראל, נמצאות השקעות אלו בסכנה גדולה.ההתערבות הסובייטית במצרים מדאיגה אותי מאוד. אבל מה אני יכול
1— ,לעשות? דעת־הקהל שלי לא תסבול בשום פנים התערבות אמריקאית נוספת
באיזשהו מקום בעולם, אחרי מה שעשיתי בקמבודיה.
ישראל רוצה שאספק לה פנטומים ונשק נוסף, כדי להמשיך במלחמה. קשה
לי להחליט על כך. מצד אחד, ישראל היא פרו־אמריקאית מובהקת, וגם דעת־הקהל
היהודית בארצות־הברית היא גורם חשוב. אבל מצד שני אני פוחד
שתמיכה כזאת בישראל תביא לחורבן כל האינטרסים שלי במיזרח־התיכון —

ואם אאבד אותם, הרי לא יהיה לי גם עניין בישראל. במה היא תוכל לעזור

לי אז?
חוץ מזה, ישראל נוקטת בקו נוקשה ביותר. היא מתנגדת לתוכנית־השלום
שלי, והכריזה על סיפוח חברון דווקא בימים שעלי להחליט על עניין ד,פאנטו מים.
כשיש לה מצב־רוח כזה, מסוכן לתת לישראל נשק נוסף. היא תיגרר
לעימות עם ברית־המועצות — ועימות כזה עלול ליצור בשבילנו סיבוכים
קשים.

המנחה: העמדות ברורות. נעבור למצב המיבצעי. אדום מקים
מערכת נגד-מטוסית של טילי ס״א 3-סביב קאהיר, אלכסנדריה
ועוד. טייסיו מגינים על מרכזים אלה ועל הטילים החדשים. ירוק
מנסה לשקם את המערכת הנגד-מטוסית לאורך התעלה, בעזרת
אדום. מה עושה כחול?
כ חו ל: אני מגביר עד למכסימום את ההתקפות שלי לאורך התעלה, כרי
להשמיד את המערכת הנגד־מטוסית, תוך כדי הקמתה. ייתכן שאני פוגע בטכנאים
סובייטיים. אך אני נמנע מלטוס לעומק מצרים, כדי שלא להיפגש באוויר
עם טייסים סובייטיים.
איני יכול להפסיק את ההפצצות, אחרת יעשו התותחים המצריים קציצות
מהחיילים שלי לאורך התעלה.
ירוק: כבר אמרתי, איני יכול להסכים להפסקת־אש. אני מוכרח להוכיח
שאיני משלים עם המשך הכיבוש הישראלי בבסיסי. לכן איני יכול להסכים
לשיתוק הכוחות שלי לאורך התעלה. אני אקרא עכשיו לסובייטים ליטול
לידיהם את ההגנה האווירית על איזור־התעלה עצמה. כלומר: שהטייסים שלהם
יירטו את חיל־האודיר הישראלי מעל לתעלה.

המנחה: האם מוכן לבן להזהיר את אדום שהיענות לבקשה זו
של ירוק עלולה להביא להתערבות צב^ית אמריקאית?
לכן: לא. כבר אמרתי שאיני מסוגל לכך. אודיע שכל עוד יסתפקו הסוב-
ייטים בטיסות־הגנה מעל לשטח מצרים, ממערב לתעלה, לא אתערב.

המנחה: האם ייענה אדום לבקשה המצרית?
אדום: אני חושב שכן.
כאשר הכנסתי את טילי ס״א־ 3למצרים, קיבלתי על עצמי אחריות להגנת
מצרים. אם יוכח שלמרות זאת נשארת מצרים חסרת־הגנה, תאבד יוקרתי
(המשך בעמוד )30

בעו׳לם
דרום־אפריקה היהודיה הפכה לטינית

אפולו

למרות שמשטרו של הדוקטור פורסטר
נחלש במיקצת בבחירות האחרונות בדרום
אפריקה, עדיין שולט שם מישטר האפרטהייד
— הפרדת־הגזעים — בבל איוולתו.
דוגמה אחרונה לטימטום־החושים של
מישטר זה הוא סיפורה של סוזאן שיימן,
יהודיה תושבת יוהנסבורג, שהפכה, בזכות
החוק הגזעני, לסינית לכל דבר.
״נמשיך לקיים יחסים״ .סוזאן
שיימן התאהבה בזמנו בבן־תערובת חצי־סיני
בשם הנרי יזעק (יצחק) ,שהוריו הם
יוצאי־סין. כיודן שהנרי מופיע בכירטום
הגיזעי כסיני, וסוזאן כלבנה, לא יכלו השניים
להשיג רשיון־נישואין. עובדה זו

גי גזע: לבן, שחור, ציבעוני וצהוב. לצהובים
יש זכויות־יתר על־פני הכושים ושאר
הציבעונים. מותר להם להתגורר בבתי־המ־לון
של הלבנים ולאכול במיסעדות שלהם.
רק דבר אחד אסור להם: להינשא לבן־זוג
לבן. סיבת זכויות־היתר האלו: דרום־אפרי־קר,
מקיימת סחר חוץ ענף וכדאי ביותר
עם יפאן. פגיעה בגאודתם של היפאנים
עלולה לחסל את ענף היצוא המכניס הזה.
האמא במיטת הזוג. שלטונות יוהנסבורג
הודיעו לסוזאן שבקשתה בדיון,
תבעו ממנה ומהנרי, בינתיים, לא לקיים
יחסי־מין עד שלא ייקבע מהו מעמדם האמיתי.
בני הזוג הוסיפו איפוא להתגורר
בבית אחד — אבל הנרי ישן עם הילדים,
וסוזאן עם אמה בחדר־המיטות הזוגי.
כך חלפו מיספר חודשים מורטי־עצבים.
לבסוף נתקבלה ההודעה המיוחלת. סוזאן
לא יכולה להיות ציבעונית, נאמר בהודעה,
מאחר וגם לציבעונים אסור להתערב עם
הסינים. אך לעומת זאת היא יכולה ליהפך
לסינית לכל דבר.
התוצאה ״:סוזאן שיימן היא עתה סינית
כשרה למהדרין.
בריטניה טפינת־שודדי־המיו

1 1 1 1 1 .וווו

בשעת הזינוק של אפולו וו xלירח, היו
למעלה מ־ 2000 יועצים של הקונצרן
.יך.לך 1.בפעולה. נוסף לזה העבירו אנשי
.יך.יד 1.ידיעות וחישובים מדויקים, אשר
סיעו להצלחת המבצע.
חברת שאוב־לורנץ קשורה בחברת
\ן.יד 1.הבינלאומית, הלוקחת חלק
חשוב במרכיבים האלקטרוניים ובשיב־לולים
הרבים של מקלט הטלויזיה
שאוב־לורנץ.

יהודיה שהפכה סינית שיימן

עורך מקוד לנ או ה
שנזר׳ על•! ,טפח• אותו,
ה1י •1או תו בתמ רו קי ם
ה מ עו לי םשל ״שרק״

המפיצים

חג, גוריו! בע״מ

.מוותרת על השתייכותי לגזע הלב!״

לא הפריעה להם להוליד במרוצת שנות־אהבתם
שלושה ילדים.
יום אחד נודע פרט זה לפקיד שהקפיד
על טהרת הגזע הלבן יותר מחבריו. כיוון
שלפי החוק אסור ללבנה לקיים יחסי־מין
עם צבעוני, הובאה סוזאן לבית־המשפט,
הואשמה בקיום יחסי־מין בלתי־חוקיים.
סוזאן, שחרחורת בעלת מזג חם, הטיחה
בפני השופט :״אנו חיים יחדיו ונמשיך לקיים
יחסים. מה אתה רוצה, אדוני השופט?
שאבי ילדי יפקיר אותי?״
היא נידונה לשישה חודשי־מאסר, הנרי
ל־ .18 בית־המשפט התחשב בנסיבות, הפך
את שני גזרי־הדין למאסר על תנאי.
הסדירה — גלות. המשפט משך את
תשומת־ליבם של עיתונאי־החוץ. ממשלת
דרום־אפריקה הבינה את הנזק העלול להיגרם
לה. לשניים הוצע, בדרכים בלתי־רש־מיות,
לנטוש את המדינה.
הנרי וסוזאן דחו הצעה זו .״נולדנו בדרום
אפריקה,״ אמרה סוזאן ,״וכל ידידינו
וקרובינו מתגוררים כאן ביוהנסבורג.
אם ננטוש את הארץ תהיה זו בשבילנו
גלות.״
משום כך, הציעה סוזאן, מוטב שהשלטונות
יסווגו אותה מחדש, יקבעו ששוב
אינה לבנה אלא ציבעונית.
חוקי־הגזע של דרום־אפריקה משונים
וחסרי־הגיון לא פחות מתיקון־החוק מיהו
יהודי בישראל. קיימים, לפיהם, ארבעה סו
ויי•

העולם התרגל כבר לספינות־פיראטים,
המשדרות מוסיקה בלתי־חוקית. הקיץ עשו-
ייה אירופה להתברך בספינת שודדי־המין
הראשונה שלה.
שני אנשי־עסק צעירים 35 מורים שוט־לס
היהודי־בריטי ודון רוברטס האנגלי,
מנסים עתה לשכור אונייה, כדי לארגן את
מסע־המין הראשון בעולם, שמטרתו: להציע
ל־ 500 בריטים וזרים, תמורת סך צנוע
של 270ל״י לנפש, שבועיים של הוללות
נעימה.
״אנחנו נלך בעיקבות יריד־המין בקופד
האגן,״ מסביר שוטלר, בחייו האזרחיים מנהל
המכירות של חברת מזון בעיר אלדד־שוט
הפרובינציאלית .״נסריט סרטים פור־נוגראפיים
ונציג הצגות עירום ומין, במשמרות:
שלושה זוגות יבצעו תרגילי־מין
לעיני הנוסעים 24 שעות ביממה. על הסיפון
יסתובבו דיילות יפהפיות בבליקיני —
ומה שהן תעשינה בזמנן הפנוי אינו מעניין
אף אחד.״
הצגות־ראווה לסביות. וזה עדיין
לא הכל :״אנחנו שוקלים אם להכליל בתוכנית
גם הצגות־ראודה לסביות,״ מודה
רוברטס .״אני בעד. אבל שוטלס מתבייש
משום־מה.״
מגיב שוטלס, כשהוא מסמיק :״אינני
מתבייש מן הבחינה העיסקית. אני איש־עסקים
ובעסקים הכל מותר, אם זה חוקי.
נכון שמבחינה אישית, בלתי-עיסקית, אני
מתעורר לפעמים בלילות כשספקות בליבי.
אך אני מתאושש מהר.
״ככלות הכל, לכסף אין ריח, נכון?״

או־־ה״ב המשטרה מתאכזרת לעכבדיס
ארבעת הסטודנטים האמריקאיים שנהרגו
לפני שבועיים בעת ההפגנות בקמפוסים
לא היו הקורבנות היחידים במהומות אלו.
בשבוע שעבר התגלה כי נוספו עליהם
קורבנות נוספים — הפעם מחוץ לגזע
האנושי.
מבוט בראש הפרופיסור. ד״ר דוברם
שטראוס, פרופיסור לביולוגיה באוניברסיטה
האמריקאית בוושינגטון, האשים
את המשטרה בהתאכזרות. לדבריו, ירו
השוטרים ליד חלון המעבדה שלו גז מדמיע
בסטודנטים מפגינים — והרגו שמונה
עכברי־נסיון.
לא היו אלו עכברים סתם: מדעני המחלקה
לביולוגיה טרחו ביצורים אלו במשך חמש
שנים תמימות, ערכו בהם בין השאר השתלות
אברים מסובכות.
סופו של הפרופיסור, מכל מקום, היה
טוב מזה של עכבריו:
כאשר יצא אל מחוץ למעבדתו למחות
באוזני השוטרים על רצח העכברים, ספג
אלה בראשו מידי שוטר משולהב, נזרק
לניידת, הואשם בהתנהגות פרועה, ושוחרר
רק לאחר ששילם עשרה דולר ערבות.

פ ר סו ם .2000 רוני בן<-׳רצם י. צג*7ום: זס הדני

העולם הזה 1708

1 1 9 1 0 \ 1ח גופות מרוסקות של ילדים ומבוגרים, אברים כרו־
תים של ילדים, עצמות רכות מנותצות, פיסות־עור

ובשר נאספו לתוך אמברלנס שהגיע למקום ההתנקשות הרצחנית בכביש הצפון. למן

הרגע בו נתקבלה בבית־החולים הממשלתי בצפת ובבית־החולים רמב״ם בחיפה, הידיעה
על ההתנקשות המחרידה, הוכרז מצב חירום. עשרות רופאים חשו לחדר המיון וחדרי
הניתוח, כדי להגיש עזרה לפצועים, רובם ילדים קטנים, אשר הובאו בהליקופטרים.

תיקי התלמידים
הספר,

מושלכים

על־גבי

בך נראה, מבפנים, האוטובוס הפגוע: ילקוטי בית־ספר
מוכתמים בדס של ילדים שהיו בדרנם לכית־ספסלי
האוטובוס השרופים, כשלצידם מחברות שרופות.

לבית-מטברו״ם

זעקת אם

קרובים ומכרים מנסים, ללא הצלחה, להרגיע אס, שילדה נהרג
בהתקפה על האוטובוס. רק אחרי שקיבלה זריקת הרגעה, ישבה
האס כשמבטה רווי הכאב בוהה. הידיעה על מות הילדים גרמה לעשרות מיקרי התעלפות.

דם! לגור של ילד
חלק

מהפצועים ניצל

תודות

אחיות בית־החוליס הממשלתי בצפת, נותנות טיפול
ראשוני של עירוי־דם, לאחד הילדים שנפגעו.
לטיפול המהיר שקיבל מידי צוות עובדי בתי־החולים.

מסומן בעיגול. מכאן ירו החבלנים את פצצות הבזוקה
]ל 1*11
הרצחניות שגרמו לאסון הנורא, שירד על מושב אביבים.

אחרי שנפגע, המשיך האוטובוס להתדרדר כמה עשרות מטרים, ונעצר בשולי הכביש.

במדינה
העם

,,עוד זה מדבר —
חהבא
,ויהי היום ובניו ובנותיו
שותים יין בבית אחיהם הבכור;
ומלאן בא אל איוב ויאמר:
הבקר היו חורשות והאתונות
.רועות על ידיהם; ותיפול שבא
ותקחם ואת הנערים הינו לפי
חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד
לך; עוד זה מדבר וזה
בא ויאמר אש אלוהים נפלח
מן השמים ותבער בצאן ובנערים
ותאכלם ואסלטה רק אני
לבדי להגיד לך; עוד זה מדבר
וזה בא ויאמר כשדים שסו
שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים
ויקחום ואת הנערים הי־כו
לפי חרב ואמלטה רק אני
לבדי להגיד לן; עוד זה מדבר
וזה בא ויאמר בנין ובנותיך
אוכלים ושותים יין בבית אחיהם
הבכור; והנה רוח גדולה
באה מעבר המדבר ויגע בארבע
כנפות הבית ויפול על הנערים
וימותו

(איוב א׳ י״ג-י״ט).
אף כי פרקי השבוע בתנ״ך נלקחו מתוך
מזמורי תהילים, הלם יותר ספר איוב את
מצב־רוחו של העם השבוע. כי בסיפור
איוב התרגשו האסונות ובאו בזה־אחר־זה
בסוף השבוע השחור ביותר שידעה המדינה
מזה זמן רב. עוד בטרם התאוששו
אזרחי ישראל מטבח הילדים באוטובוס בצפון
נראה עמודים ) 13—15 ירדה עליהם
כהלם הידיעה על האסון בו נהרגו שבעה
במעוז.
חיילי צה״ל בשבתם
עוד בטרם יבשו הדמעות מאסון זה חזר
שר־החוץ אבא אבן ממסעו בארצות־הברית
כשבפיו למעשה בשורת־איוב למדיניותה
של ממשלת־ישראל: ארצות־הברית אינה
מוכנה בשלב זה להיכנס לעימות עם הסובייטים
בזירה המזרח־תיכונית. ועוד לפני
שתפסו אזרחי ישראל את משמעות בשורה
זו, ניחתה על ראשם ידיעה אחרת: דו״ח
מודיעין של נאט״ו אישר את החששות כי
הסובייטים עומדים להכניס כוחות נוספים
לחזית התעלה לקראת עימות עם צה׳׳ל.
לאיוב התנ׳׳כי היו רעים בפניהם יכול
היה לשפוך את ליבו ולתנות את צרותיו.
ישראל מצאה השבוע את עצמה מבודדת
במשפחת העמים, כשהיא אחוזת תמיהה על
שהעולם אינו חרד יחד עימד, לגורלה.

מפלגות

בן־גוריון הלד
הסיפו חיס טים נשארו
באיזה מצב מוסרי מעמידה פרישת בן־
גוריון את חברי סיעת הרשימה הממלכתית?
הרשימה נוצרה כולה בתמיכה אישית

:בחרת וכי 111ר -ה 1מ ב 1ת 1כי 111 ור

מתפטר כך־גוריץ
מוסרי ז

לבן־גוריון — כאשר זה הודיע כי לא יחזור
למפלגת־העבודה כמו שאר מנהיגי רפ״י.
בבחירות הופיעה, למעשה, כרשימה אישית
(המשך בעמוד ) 18

חתור הנורה
• דמה כאילו נפרץ המיכסה של ביב־
4שופכין, ותוכן הביב עולה על גדותיו,
ממלא את אוויר המדינה בצחנתו, מרעיל
את חיינו.

סיגנון, שלא ידענו כמותו בארצנו
מזה שנים, נשפך מעל דפי העיתונים
וממלא את המאמרים.
כל מי שהתפרסם בארץ כרודף־שלום,
מקבל עתה מדי יום מכתבי־איום, המבשרים
לו מיתות שונות, כיד דמיונם שלחולי־נפש.
מופרעים למיניהם מפרסמים בעיתונות
מודעות ומכתבים־גלויים, השולחים את מד
כיר־ההסתדרות לקרמלין, את רודפי־השלום
למחנות אל־פתח, ואת כל מי שאינו שותף
למחלתם למצרים.

לות הכיטחץ״ .אולם ביטחוננו ה עצמי
התערער עד היסוד.
בגלל העיוורון המחריד של מנהיגינו, לא
השכלנו לתרגם את הנצחון המזהיר למחרת
היום למצב של שלום( .התרענו על כך
עוד לפני שהמלחמה נסתיימה. האם נותר
בר־דעת במדינה המכחיש היום שצדקנו אז?)
מצבנו הביטחוני נעשה חמור. אבידותינו
בנפש מעיקות על ליבנו. התקציב הביטחוני
מרקיע שחקים, ומרוקן את משמרתנו.
האוייב אינו נכנע, וזוכה באהדה גוברת
והולכת בעולם.

הם מסוכנים מן הבזוקות של הפידאיון,
ומן הטילים של הטייסים הסובייטיים.

כי הם נושאים את חיידקיה של
מגיפה, העלולה להרוס את הגוף
הלאומי מבפנים.
הם עלולים לגרום לאובדן שפיות־הדעת
הציבורית, לשבור את הליכוד הלאומי, שהוא
חיוני לעמידתנו (הליכוד של העם —
לא הליכוד של עסקני־המפלגות, המתחלקים
בכסאות הממשלה).

היא עלולה ליטול מן המדינה
את היכולת להתמודד עם הסכנה

מולנו מזדקרת סבנה שלא ראי
אחרי
שמנהיג לאומי דגול איים ״לצאת
אל הרחוב״ ,החלו אוהדיו לפוצץ אסיפות,
לזרוק פצצות־סירחון בהצגות־תיאטרון, ללכלך
את הקירות בכתובות של ״בוגדים״,
״עוכרי ישראל״ ,״סוכני האוייב״.

הג׳ורה הלאומית עולה על גדותיה.

מדינה יש אחוז מסויים של
*4מופרעים וחולי־נפש, המוצאים פורקן
למומיהם האישיים בזירה הפוליטית.
בכל חברה יש תופעות־שוליים פאשיס־טיות,
אנשים וחוגים בעלי מוח מעוות, המחפים
על נחיתותם האישית באמונה שהם
משתייכים לעם־אדונים, והמתרגמים את
שינאתם לעצמם (המוצדקת בהחלט) לשפת
הסתה נגד ״בוגדים״ ו״האוייב הפנימי״.
זה נורמלי. כשם שכל חי נושא בקירבו
כל העת חיידקים שונים, מבלי לחלות.
כל עוד הן נשארות בשוליים.
כל עוד החברה ההגונה מסתייגת מהן.

לבחינה זו היינו עם נורמלי בהחלט
— )4עד שנת .1967

היתד, קבוצה של ״מלכות ישראל״ ,שכל
בר־דעת צחק מהן, אף כי היועץ המשפטי
הביאן לדין באשמת מעשי־טרור.
היתד, קבוצה של שניים־שלושה ״כנענים״.
היו אנשים בודדים ומבודדים, ששלחו
למערכות העיתונים כרוזים וחוברות, שנדדו
ישר לטלי־האשפה.
מי העלה אז על דעתו להזמין את הד״ר
ישראל שייב־אלדד להרצות לקהל רציני?
מי התייחס ליונתן רטוש שלא כאל קוריוז?

בי אז היינו עם נורמלי. הגוח
הלאומי היה בריא, בוטח כעצמו.
עד שניצחנו את הגדול בנצחונותינו —
בזכות בחורים פשוטים שלא חלמו לא על
מלכות ישראל, ולא על אימפריה עברית
בארץ־הפרת, ואפילו לא על ארץ־ישראל השלמה
והמשתלמת.

כזכות ״שיח הלוחמים״ ,ולא
כזכות פיטפוטי קנאים.

*•אז חיים אנחנו בפאראדוכם, הנותן
)4את אותותיו בכל אורחות חיינו.

אומרים לנו שהשגנו את ״גבו

• י שרוצה להיטהר ממי־שופכין ש־
* 1דבקו בו, טובל באמבטיה.

יש משום סמליות בכך שדווקא
האמבטיה הפכה סמל-שינאה ד
יעד־התקפה של שובני-הביב.

כי אחרי תקדים זה — מי יעז להרים
את קולו ללא־פחד? מי ישלה את עצמו
שהאנשים הטובים שבמימסד יתייצבו להגנת
הדמוקרטיה בשעת הכרעה?

בל עוד אינן מוצאות ביטוי וגי־בוי
בעיתונות, בכנסת ובממשלה.
היו לנו קבוצות-שוליים, שהיינו
קוראים להן ״פאשיסטיות״ או
,,ניאו-נאציות״ אילו התקיימו כמדינה
אחרת -גרמניה, איטליה,
ארצות-הברית.

אבל רא רק ההצגה.
משהו הרבה יותר הורד מן ה-
במה -היומרה שיש כמדינה זו
חופש־כיטוי, חופש־כיקורת, הו־פש-מחשכה.

נורמלי -כל עוד אין תופעות
אלה עוברות גבול מסויים.

זוהי שעת־הסכנה. היא הגיעה
אצלנו.

אין זה חשוב כלל אם אתה מסכים לתוכן
ההצגה, או אף לעצם מגמתה.
החשוב הוא שהוצגה הצגה הנוגדת את
רוח ציידי־המכשפות. שהציבור נהר אליה
בהמוניו, ובכך הביע את רצונו לראותה,
לחשוב עליה, להתמודד עימה.
נגד הצגה זו התגייסו קלגסי הקנאות
החשוכה, זרזירי־העט של הדמגוגיה הלאומנית,
כותבי מכתבי־שיטנה ואיומי־רצח,
פוליטיקאים עלובי־נפש, וסתם מופרעים.
נזרקו פצצות־סירחון. בויימו מהומות.
נותקו חוטי־מיקרופונים. שוגרו הודעות על
הטמנת פצצות.
ובפני הסתערות זו, התקפל המחנה
״ההגון״ .מנהיגים שפויים הצטרפו אל מסע
הלינץ׳.
שרי הממשלה, שלא ראו את ההצגה
(מלבד אחד — משה דיין — ייזכר הדבר
לזכותו) מילאו פיהם מים, או תמכו בגלוי
או בעקיפין במערכת האלימות וההסתה.
איימו בסנקציות כלכליות. הפעילו לחצים
סמויים.
ובסוף הורדה ההצגה.

עיתונאים נכבדים וכותבי מב•
תבים־למערכת תבעו להוריד הצגה
מן הכמה, בסיגנון הלקוח במישרין
ממילונם של שורפי-הם-
פרים בגרמניה של .1933

עת. השעה לתקוע בשופרות־ד,אזעקה מגיעה
כאשר אנשים ״הגונים״ מתחברים עם
רוכלי־השינאה, כאשר עיתונאים זריזים ופי•
ליטוניסטים גמישים משתדלים לשחות על־גבי
הזרם העכור, כאשר פוליטיקאים ממולחים
משתדלים להתחנף לציידי־מכשפות.

נוה אך כחלומות־כיעותים לפני
עשרים שנה: עימות צבאי עם
אחת משתי מעצמות-הענק העולמיות,
מכלי שהמעצמה השנייה
תחוש לעזרתנו.
ובאותה שעה — גדלים הספקות מבפנים.
האם מנהיגינו מוכנים באמת לשלום
תמורת ויתור על כיבושים? פיצוץ פרשת
גולדמן, ההתנחלות הפרובוקטיבית בחברון,
דיכוי יוזמודהשלום של אל־ג׳עברי — האם
אינם מוכיחים שנוצר פער נורא בין רצון־
השלום התמים של העם, ובין חזון־ההת-
פשטות של מנהיגים זקנים, שאיבדו כל
מגע עם המציאות?

סקרי דעת־הקהל מגלים כי הספק
מתפשט בחוגי המשכילים,
האינטליגנציה והנוער.
בעיקבות מעשי הממשלה, מתערער הביטחון
בצידקתנו, בשאיפתנו הכנה לשלום.

בכך מנחיתה הממשלה מהלומה
נוראה על המוראל הלאומי.

** ירעור הביטחון העצמי

של העם

> יוצר בקיעים עמוקים.

מבעד לכקיעים אלה עולים מי-
הג׳ורה.

שלפניה, להיחלץ מן המשבר ה*
מדיני-צבאי שלתוכו היא נקלעה,
להגיע לחוך־מיבטחים של שלום.

•ין ופעות-השוליים הפאשיסטיות חדו
1לו להיות תופעות־שוליים. הם חדרו
למרכז הבמה. אי־אפשר עוד להתעלם מכך.

החידוש אינו בכך שיש כקיר*
בנו פסיכופאתים. החידוש הוא
בכך שפסיבופאתים אלה מוצאים
עתה אוזן קשבת ואכסניה מוכנה
כבלי־התיקשורת ההמוניים.
החידוש אינו בכך שיש לנו קנאים מטורפים,
המאיימים ברצח ובמעשי־אלימות אחרים
על ״הבוגדים״ .החידוש הוא בכך ש־שרי־ממשלה,
כמו ישראל גלילי ואבא אבן,
נותנים להם גיבוי בנאומי־הסתה ארסיים
נגד המותחים ביקורת על קו הממשלה.
החידוש אינו בכך שמי־שופכין נשפכים
בחוצות, אלא בכך שאנשים נורמליים מוצאים
לנכון להתבוסס בצואה זו, למרוח
על עצמם את התישפוכת המאוסה, כדי
שלא ייחשבו, חס וחלילה, ליוצאי־דופן.

זוהי תמיד ההתחלה של פאשי־זציה
אמיתית.
פאשיסטים יש תמיד, בכל ארץ ובכל

י 11י י * 1

אחרי תקדים זה -מה יעצור
בעד קבוצות קטנות של אספסוך
מוסת, הבוטח בתמיכת עיתוני״
הערב ושרי ממשלה, להשליט
מישטר של טרור נגד בל גילוי
של מחשכה עצמאית, של מרידה
במוסכמות, וחיפוש דרך חדשה ז

נו, העם הזה, שרכשנו בדמנו מג־
> £יות במדינה הזאת, חייבים לראות את
הסכנה בכל מוראה, להתמודד עימה פנים־
אל־פנים.

לפנינו תעמוד, כעתיד הקרוב,
הכרעה גורלית כין שלום וכין
כיבושים, בין מסע-אמוק לאומי
וכין מדיניות שפוייה.

הכרעה זו חייבת להתקבל באוזירה חופשית
של התמודדות מחשבות, דיעות וכוחות
ציבוריים.
היא זקוקה לכל קורטוב של צלילות־הדעת,
של מחשבה אובייקטיבית.

לא נובל להכריע כעם חופשי,
אדון לגורלו, אם כנופיות בריונים
ישתוללו כחוצותינו, אם צחנה של
הסתה תרעיל את אוויר נשימתנו.
יש להחזיר את מי־השופכין לתוך הביב,
יחד עם כל העסקנים וזרזירי־העט הנהנים
כל־כך לרבוץ בתישפוכת זו.

חזרה לג׳ורה!

* 1 1 1־ י י

במדינה

ט 1ס
ל״ירח דב ש׳ באילת דרך
שרם־א־שייח
מציעה :
התוכנית הרגילה 5 :ימי ״ירח דבש״ אירוח מלא כולל טיסה הלוך
ושוב לאילת: בכפר הנופש — 347.ל״י לזוג. במלונות סוג ב׳ — 417ל״י
לזוג. במלונות סוג א׳ — 617ל״י לזוג.
תוספת מיוחדת: טיסה לאילת דרך שרם־א-שייח כולל סיור מודרך
בן יום אחד במחיר של עוד — 206ל״י לזוג (במקום — 399ל״י, מחיר
התוכנית לזוג ללא שילוב עם תוכנית ״ירח דבש״).
* פרטים והרשמה במשרדי ״.ארקיע״ ואצל סוכני הנסיעות.
* תוכניות נופש נוספות לקהל הרחב.

״מלכת האמבטיה״ הורדה מהבמה
בלחץ דעת־הקהל
אך אותנו מאלצת דעת-הקהל לספק כמויות
נוספות של

תכשיר־הפלא של מדעני הולנד, המונע נשירת
שיער בכל שלביה.
פולקסווגו 1500 סלון
עם רדיו +טסט.
שנת ייצור נובמבר .63
במצב מצויין 10.000ל״י.
כל הקודםזוכה .
טלפון 411934
בשעות הערב.

מצוי עתה בבתי־המרקחת — פרטים נוספים !
ת״ד 2481ת״א.

ביום רביעי, ד!־ ,3.6.70 בשעה
8.30 בערב, יתקיים

חוג בית

בביתו של יהודה כהן, רחוב
אחד־העם ,23 ראשון־לציון
בשהתתפות נציג מרכז התנועה.

(וזמשן מטמוד )16

של בן־גוריון. מצביעיה הצביעו בעד בן־
גוריון האיש — כי מלבדו לא היתד, ברשימה
אישיות בולטת, ולא היה לה מצע
ייחודי.
אולם בן־גוריון לא בא מעולם לכנסת,
מלבד כדי למסור את הצהרת־האמונים שלו.
בפעולה הפרלמנטרית לא השתתף כלל•
פרישתו הרשמית הופכת מצב זה לרשמי:
הבוחרים הצביעו עבור בן־גוריון,
בן־גוריון הלך׳ ונותרו ארבעה חברי־כנסת.
נגד קו בך גוריון. אי־אפשר אפילו
לומר כי הארבעה הם ממשיכיו של קו בן־
גוריון בעניין הגורלי ביותר הטעון הכרעה:
בעיית השלום והשטחים.
ערב הבחירות הצהיר בן־גוריון, בפאריס,
שהוא מוכן לסגת מכל השטחים המוחזקים,
מלבד ירושלים והגולן, תמורת שלום. הודעה
זו היתד, טרייה בתודעת הבוחרים ביום
הקלפי.
בן־גוריון עצמו נשאר נאמן לקו זה גם
מאז, חזר על כך לפני שבועיים בלבד בצורה
חד־משמעתית.
אולם הסיעה שנבחרה בכוח אישיותו והצהרותיו
— רחוקה מעמדה זו• ח״כ איסר
הראל טוען קיצונית למין סיפוח השטחים,
וכמוהו, כמעט באותה קיצוניות, גם ח״כ
יגאל הורוביץ. שניהם אינם נבדלים במאומה
משני ח״כי המרכז החופשי.
דיעותיו של הח״כ החדש, שובל, עדיין
לא באו לידי ביטוי בכנסת. ואילו ח״כ
מאיר אביזוהר טרח לפרסם השבוע מכתב
למערכת הארץ, בו התנגד לסיפוח כללי
ותמך בסיפוח שטחים מסויימים — כנראה
ברוח תוכנית אלון.
עקרון והיפוכו. הפאראדוכם הוא שהסיעה
מאוחדת רק בנקודה אחת: התביעה
לבחירות אישיות.
ואילו הסיעה עצמה מייצגת בדיוק את
ההיפך: האיש שהבוחרים הצביעו בעדו
נעלם מן הכנסת, ובמקומו נשארו ארבעה
ח״כים ששום בוחר לא הצביע בעדם זזו
בעד דיעותיהם*

שלום

דני האדום
והמבוקבע

הסטודנטים הישראליים הם ברובם חסרי
עמדה בבעייה פוליטית אקטואלית, הרי זו
בדרך־כלל דעה קונפורמיסטית ממוסדת. גם
פעילויותיהם של התאחדויות הסטודנטים בישראל
נעשות על פי רוב בחסות ובהדרכת
משרד־החוץ הישראלי.
משום כך, כאשר החליטו השנה הסטודנטים
של האוניברסיטה העברית בירושלים
להקדיש את חגיגות יום הסטודנט שלהם לנושא
השלום, היה ברור שזוהי פעולה יזומה
על־ידי משרד־החוץ, שמטרתה היא תע־

32 שנים חלפו מאז צולמה
תמונה ההיסטורית ביום העליד,
ה לחניתה.

באותה
תמונה נראה מפקד הפלמ״ח, יצחק
שדה, כשהוא מחבק בשתי ידיו שני מפקדים
צעירים של הפלמ״ח — יגאל אלון
ומשה דיין.
יצחק שדד. נפטר ואילו אלון ודיין
ניצבים היום בצמרת השלטון ובראש מחנה
הניצים בישראל. בניהם של השלושה הם
כיום באותו גיל בו היו אלון ודיין כאשר
צולמה התמונה. לפחות לגבי שניים מהם
היד, ידוע שהם מתנגדים לעמדות הממשלה
בשאלת יחסי ישראל-ערב.
לפני כחודשיים היה זה יורם שדה, בנו
של אלוף הפלמ״ח, שפירסם מאמר תקיף
בגנות עמדתה של הממשלה בפרשת הד״ר
נחום גולדמן. אסי דיין הצטרף אליו לפני
שבוע, כאשר פירסם בפומבי את דיעותיו
האנטי סיפוחיסטיות.
ומה בקשר לבנו של יגאל אלון? האם
הוא דוגל בהשקפותיו של אביו?
כתב העולם הזח יצא לקיבוץ גינוסר
כדי לפגוש את יפתח אלון 21 קצין
שסיים זה עתה את שירותו הצבאי
וחזר לקיבוצו שעל גדות הכינרת.
מדווח כתב העולם הזה:

;,צריו להכות כחם;,,
ת אשתו של יגאל אלון מצאתי
כשהיא יושבת לעת ערב, לבושה בבגדים,
על כיסא־נוח ליד ביתה בקיבוץ.
״יפתח בני הוא עצמאי. הוא אינו גר
איתנו. איני יכולה למנוע ממנו להעניק

מולתית, מיועדת לרכישת ליבם של הסטודנטים
ברחבי העולם.
מכל הסתדרויות הסטודנטים בעולם בחרה
דווקא זו הגרמנית השמאלנית, לשלוח נציג
להשתתף בכינוס הישראלי. היה זה דניאל
בנדיט־כהן, המכונה ,,דני האדום״.
מאחר שהחוגים הלאומניים הם הצעקניים
ביותר בקרב הסטודנטים, ניתן היה לצפות,
שהופעתו של איש השמאל הקיצוני כדני
האדום תעורר שערוריה ומהומות. אולם הסטודנטים,
שגירשו לפני שבועות מספר את
הד״ר נחום גולדמן ולא נתנו לו להשמיע
את דעותיו בפניהם, התייחסו באדישות לדבריו
של דני.
לא מכינים -לא מפריעים! דני
הופיע באודיטוריום על שם וייז באוניברסיטה
הירושלמית, אחרי שלפניו דיברה שורת
מרצים, החל באלוף המילואים יה,ושפט הרכבי
וכלה באורי אבנרי.
דני נשא נאום נלהב בשפה האנגלית, שנתן
להבין כיצד הצליח להלהיב בזמנו את
הסטודנטים של פאריז למרד נגד משטר דה־גול.
באותה מידה שהיה זה נאום נלהב, כך
היה גם מבולבל. הוא השמיע את הסיסמות
הנדושות של השמאל הקיצוני באירופה,
שלף בזו אחר זו דוקטרינות מעורפלות,
שהיו קרובות לדעות מצפן.
פה ושם שיסעו את דבריו קריאות ביניים.
אבל איש לא הפריע לו לדבר ואיש לא
ניסה להורידו מהבמה. רק כשאמר כי ״שום
צבא בעולם לא הגן על חייהם של בני־אדם
אלא על מישטרים!״ היו כמה תגובות זוע־מות.
אבל הרוחות נרגעו במהרה .״לא הבנו
מה הוא רוצה, לכן לא יכולנו להתנגד,״
אמרו כמה סטודנטים שבאו במטרה ברורה
להתוזכח עם דני האדום.

מכתב זה
נכתב לפגי
28 שנה —
אד הפגישה
התקיימה
רק השבוע

אח פגישה,
ף• שנת ,1942 כשקיבל אהרונצ׳יק
^ כהן את תפקיד המזכיר של הליגה־לשיתוף־והתקרבות־יהודית־ערבית,
ניסה לקשור
קשרים עם אישים ערביים פלסטינים
כדי לקרבם ולשתפם בפעולות הליגה. מאחר
ולאהרונצ׳יק כהן, חבר קיבוץ השומר
הצעיר שער העמקים, לא היו מהלכים
רבים בחוגים אלה באותה תקופה, פנה

פגי שה שכזאת...

כהן לסופר הרחובותי משה סמילנסקי,
שהיה מעורה בחיי הערבים הפלסטינים
וביקש ממנו להפגישו או לציידו בהמלצות
לפגישות עם אישים ערבים.
סמילנסקי, שחיבר ספרים רבים על הווי
הערבים והיה מקורב לברית־שלום, נתן
לכהן בין השאר גם מכתב המלצה להיסטוריון
הערבי עארף אל־עארף. התאריך שנו־

מזרחנים כהן ואל־עארף כאל־כירה 1970 ,
״איני שונא אף יהודי״

אלה חושש להצטלם!

מת אומרים הבנים

אחרי 28 שנה

יפתח אלון, בנו של 0גן. ראש-הממשלה, בעד אוטונומיה לגדה המערבית

אלון, שדה, דיין 1938 -

מכתב המלצתו של משה סמילנסרי משנת 1942

מי היא גיורת?

ראיון לעתונאי אם הוא רוצה בכך. תנסה
את מזלך...״
הצריף בו מתגורר יפתח אינו במצב

דת הלן זיידמן, צעירה ילידת ארצות־הברית,
שהיא כיום חברת קיבוץ נח״ל־עוז שבגבולות
הרצועה, עלולה לגרום למשבר ממשלתי.
בדומה לרב־סרן חיל־הים, בנימין שליט,
שפרשת רישום ילדיו שהם בנים לאם שאינה
יהודיה גרמה לסערת הרוחות של פרשת
*מיהו יהודי?״ בתחילת השנה, כך גם
פרשתה של הלן זיידמן מאיימת בהתלקחות
מחודשת של מלחמת הכפייה הדתית בישראל.
הלן זיידמן נולדה כנוצריה. היא שירתה
כמתנדבת בארץ, נישאה לחבר קיבוץ נח״ל־עוז
וילדה לו בת. במלחמת ששת־הימים
הופגז ביתה של הלן ונהרס בהפגזת תותחים
של הצבא המצרי ברצועת עזה.
אחרי שהכנסת קיבלה את התיקון בחוק
השבות, הקובע הלכות חדשות לגבי זהותו
של יהודי, הגישה הלן זיידמן בקשה לבית״
המשפט העליון, תבעה להכיר בה כיהודיה.
הנימוק לבקשתה: היא גוירה לפי דיני ישראל
בידי שלושה רבנים. אולם משרד הפנים
סירב להכיר ביהדותן של הלן ובתה, טען
כי התיקון ברישום התושבים יבוצע רק

מעורר התפעלות. זהו אחד הצריפים הרעועים
ביותר במשק. על הדלת כתוב
בעפרון :״יפתח.״ זוג אופניים וסל אחד
ניצבים בפתח הצריף. צעירה בעלת שיער
שחור ועיניים כחולות פותחת את הדלת.
יפתח, שזוף, שקט, וזהיר, שוקל כל מייה.
על השולחן ניצב פנס דייגים.
ליפתח אין מקצוע מיוחד. אחרי שסיים
את לימודיו בבית־הספר התיכון התגייס
לצד,״ל, השתחרר לפני כחודש, עובד עתה
כדייג בכינרת.
״אני עדיין חושב כמו, חייל,״ אומר
יפתח ,״יכול להיות שבעוד זמן מה, כשארגיש
את עצמי כאזרח, אחשוב אחרת.״
1מד, דעתך, יפתח, לגבי סיכויי השלום
עם הערבים?
״אני יודע למה אתה מתכוון. קראתי
השבוע בהעולם הזה את עמדתו של אסי
דיין. אינני מסכים איתו. הוא מוכן לוותר
אפילו על ירושלים תמורת שלום. אני על
ירושלים איני מוכן לוותר! אני מקבל את
הפתרון בנוסח החלטת מועצת־ד,בטחון מנובמבר
,1967 אבל אני מתנגד שניסוג מסיני
לפני שלום. במצב הנוכחי נוכל להחזיק
בקו תעלת סואץ,אפילו.עוד 20 שנה.״
לאיזה ויתורים אתה מוכן כדי לקדם את
השלום?

״אנחנו צריכים לחכות עד שהערבים
יהיו מוכנים למשא־ומתן ישיר. אם נוותר
על משהו הם עלולים עוד להבין שאנחנו
מוכנים לוותר על הכל. צריכים להכות
בהם עד שישכנעו את עצמם ויבואו לשיחות
ישירות.״
האם אתה בעד תוכניתו של אביך, הנקראת,
תוכנית אלוף?
״כן, אני בעד תוכנית זו. שוחחתי עם
אבי והוא אמד לי אותם דברים שהצהיר
ברדיו ובעיתונות. ידוע לי שגח״ל מתנגד
לתוכנית זו. אם הם לא ישתכנעו לקבלה,
אז שיעזבו את הממשלה!״
ומד, בקשר לגדה המערבית?
״אני חושב שיש לתת אוטונומיה לגדה
המערבית, אם יש סיכוי שהדבר יקרב את
השלום. יתכן שצד,״ל יהיה חייב לפנות
את הגדה אך לעמוד בקירבת מקום כדי
למנוע הפתעות. זו אינה רק דעתי. לא
דיברתי עם כל החיילים, אבל כך חושבים
גם החברים ששירתו איתי יחד בתעלת
סואץ.״
כאשר בקשתי את יפתח אלון רשות
.לצלמו, הוא סרב זה עלול להזיק לי,״
אמר ,״אם תופיע תמונתי בעתון זה יזיק
לי בעבודה שאני עומד לקבל בקרוב.״

שא מכתב המלצה זה הוא ה־ 11 במאי
.1942 כעבור 28 שנים בדיוק התקיימה
אותה פגישה שסמילנסקי המליץ עליה.
ב־ 28 השנים שחלפו הפך אהרון כהן
למזרחן ידוע שספריו על העולם הערבי
נחשבים כמקורות מהימנים ביותר על
המתחולל במרחב. ואילו עארף אל־עארף,
שהיה בזמנו מושל מחוז באר־שבע התמסר
באותם שנים אף הוא להשלמת מפעל
חייו בכתיבת ההיסטוריה של העולם הערבי.
עארף הישיש ( )78 שהוא חולה־לב,
שמע על אהרונצ׳יק כהן מיד אחרי מלחמת
ששת־הימים, הביע את רצונו לפגשו, למרות
שלא ידע על המכתב השמור אצל כהן
זה 28 שנה. אבל הפגישה לא יצאה לפועל
בגלל מחלתו של עארף.
כשנפגשו שני המזרחנים השבוע בביתו
של אל־עארף באל־בירה שליד רמאללה,
הם מצאו מיד לשון משותפת.
כשהגיעו לשיחה על נושאים אקטואלים
הגיעו לכלל הסכמה כי לולא הימצאם
של בעלי דיעות קיצוניות משני הצדדים
לא היתד, מתקיימת כיום שום לוחמה בין 1 העם העברי והעם הפלסטיני.
״אני אוהב את האומה היהודית,״ אמר
אל־עארף ,״אינני שונא אף יהודי אחד.
אבל כערבי פלסטיני לא אשלים עם כיבוש
זר, אפילו אם הכובש יהיה עם ערבי אחר.״
אל־עארף, הדובר עברית צחה עורר את
התפעלותו של כהן בצורת איסוף החומר
הקפדנית שלו. כשנפרדו השניים, ליווה אל-
עארף את אהרונצ׳יק עד הדלת ואמר :״היה
לי כבוד לשבת בחברתך. עבדת קשה...״
״זד, לא יואמן,״ אמר אהרונצ׳יק כהן.
״האיש הזה הוא בן 78 וחולה־לב ועדיין
מלא־מרץ. האמת היא שעכשיו נוכחתי
שעבודתי המדעית היתה יותר קלה משלו.״

יאחרי שתגיש הלן תעודה מהרבנות באיזורה
כי היא גוירה כחוק.
אלא שאף לשכת רבנות בארץ לא תאשר
את גיורה של הלן. כי הלן גוירה בידי רבנים
רפורמיים.

סבנה ליהדות האורתודוכסית.

כאשר התעוררה לאחרונה פרשת ״מיהו
יהודי?״ ,לחצו החוגים הדתיים לקבוע בחוק
במפורש שרק מי שגוייר בידי רב אורתודוכסי
יוכר כיהודי. אולם דרישה זו היתה
עלולה לעורר בעיות רבות. כי הקהילה הרפורמית
בארצות־הברית היא גדולה ורבת
השפעה. רבים מהעולים מארצות־הברית נשואים
לנשים שגוירו ביד רבנים רפורמיים.
הפשרה נמצאה כאשר הוסכם בין ה־מפד״ל
והעבודה כי מי שגויר בחו״ל על־ידי
רב רפורמי יוכר כיהודי, אך לא כן מי
שגויר בארץ בצורה זו.
אם בית־המשפט העליון יכיר ביהדותה
של הלן זיידמן ויחייב את משרד־הפנים
לרשום אותה כיהודיה, יהיה פירוש הדבר
תחילת קץ הרבנות האורתודוכסית בארץ.
לכן, כאשר התברר השבוע כי היועץ המשפטי
לממשלה אינו מוכן להתנגד לבקשתה
של הלן זיידמן בבית־המשפט העליון,
נזעקו ראשי המפד״ל.
למרות שהיועץ המשפטי מצא דרך לעקוף
את החוק בצורה שהכרה ביהדותה של הלן
זיידמן לא תהודה תקדים לעתיד, לא היו
ראשי המקד״ל מוכנים להשלים עם כך. הם
איימו בפרישה מממשלת הליכוד הלאומי.
אלא שהפעם הרגיזה עמדתם אפילו את
גולדה הוזתרנית, שאינה מוכנה להיכנס בריב
עם ראשי המפד״ל. נציגי התנועות הקיבוציות
בד,עבודה הבהירו לה שהפעם לא
יהיו מוכנים לקבל את דין הכפייה הדתית.

ך גיל שבו נערות אחרות חולמות
על נסיו חלומותיהם, יש לטלילה יום־
פי בת ה־ 20 ילד בן שנתיים וחצי.
בגיל בו נערות אחרות מתפארות בחבריהם
החיילים, יש לטלילה יוספי בעל המשרת
בצבא בשירות חובה.
ובגיל בו משמשים הכוכבים לנערות
אחרות רקע לבילוי רומנטי, הם מהוים
עבור טלילה יוספי את ספר הקריאה היחיד,
הפותח בפניה את כל רזי עולם.
כי טלילה יוספי היא האסטרולוגית המקצועית
הצעירה ביותר של ישראל. היא

ייי ״ייייי * *

טלילה יוספי בת ה־20
היא האסטרולוגית
הצעירה ביותר בארץ

אינה מתיחסת אל אנשים בתואריהם או
בשמותיהם אלא בכינוי המזל בו נולדו.
לבנה ראובן היא קוראת ״העקרב הזה״,
לבעלה היא קוראת ״קשת אהובי״ ולידי־דיה
היא כותבת בנוסח ״דלי יקירי,״.
כשהיא מכירה אנשים חדשים הם אינם
צריכים להציג את עצמם בפניה .״אתה
סרטן, נכון?״ היא אומרת לבן־שיחה אחרי
כמה רגעי היכרות, וממשיכה לספר מיד
לאיש המופתע את בעיותיו, את מיחושיו
ואת תכונותיו. אם ילדה אינו אוכל יום
תמים ולועס רק את תוכנן של שתי חפיסות
סוכריות, היא אינה מתרגשת ככל
אם אחרת .״הוא עקרב, מה אפשר לעשות?״
היא אומרת• היא אינה מאמינה ואינה
מקוה. הכל נגזר וחתום כבר בשמיים.
במסלולי הכוכבים.

ן */לילה היפהפיה, בעלת השיער הבלונדי
והעיניים החומות והתוהות־כמעט, מאמינה
כי היו אלה הכוכבים עצמם שגזרו
עליה לעסוק כל זמנה בהם .״תמיד הייתי
יוצאת־דופן,״ היא אומרת ,״בגיל 14 כבר
נתקלתי בספר קטן של הורוסקופים באנגלית.
ראיתי שזה נושא המתאים לרוחי, כיון
שנולדתי במזל דלי. בדקתי את הדברים
שנאמרו בספר לגבי מכרי וראיתי שזה נכון.
החלטתי להתמסר לעבודת הכוכבים.״

המזלות של טלילה

טלילה ליד ההורוסקופים שלה. במיסגרת הנמצאת
בתחתית עמודים אלה מסכמת האסטרולוגית
הצעירה והחיננית את התכונות האופייניות לדעתה לבני כל אחד משנים־עשר המזלות.
״אין הכרח שתכונות אלה דווקא יהיו לבן־המזל המדובר, אך הן דומיננטיות,״ אומרת היא.

מזל טלה

מזל שור

בני מזל זה הם אנשים
פעלתנים, מלאי מרץ ובעלי
כושר מנהיגות. בדרך כלל
הס׳ אמיצים ובעלי יזמה. יש
להם נטית להפגע בראשיהם
ובדרך כלל אפשר לראות
הרבה בני מזל טלה עם
צלקות על הפנים. הם נוטים
להיות תוקפנים ורוגז־

משה דיין

הרב פורוש
נים. לעיתים הס לוקחים
על עצמם משימות הרבה
יותר מכפי כוחם, לכן נשקפת
להם סכנה של התמוטטות
גופנית או התמוטטות
עצבים. הס מקפידים על
ההופעה. על בני מזל זה נמנים:
יגאל ידין, הרב מנחם
פורוש, צ׳רלי צ׳פלין, ליאו־נרדו
דה וינצ׳י ויוהאן
סבסטיאן באך.

התכונות הבולטות בבני
שור הן היותם מתמידים,
יציבים ורכושנים. הס נראים
סולידים ושלוים, אבל
הם מסוכנים כשהם מתפרצים.
כושר ההתבטאות שלהם
חלש בעל־פה אך טוב
בכתב. הנשים בנות מזל
זה הן בדרך כלל יפות,
אן אין להן תפיסה״ מהירה.
מגלים נטייה למוסיקה ולשאר
האמנויות. זמרים רבים נמנים
על בני מזל זה. בדרן
כלל אלה טיפוסים המציבים
לעצמם מטרה צנועה
אותם הם משיגים בעיקר
בכוח ההתמדה. על בני
מזל שור נמנים ויליאם
שקספיר, זיגמונד פרויד,
תיאודור ביקל, משח דיין
וגולדה מאיר.

מזל מאימים
בן מזל זה הוא אינטליגנטי,
מבריק, מעביר אינפורמציה
טוב. לכן הוא מתאים
למקצוע העתונות, הרדיו
או אמצעי התיקשורח
האחרים. הם יודעים להתבטא,
בעיקר בכתב, מהירי
תפיסה, אוהבים להתרוצץ,
פקחים ומתענינים בעניניהס
של אחרים. הם נוטים למחלות
ריאות, כתפיים וזרועות.
הס קלי־דעת, אינם
נאמנים לאף אחד ולשום
דבר בעולם. הם יודעים
להסתדר היטב בחיים. לעיתים
קרובות ניתן לגלות

עזר וייצמן
אצל בני מזל זה מוערכת
עצבים לקויח. בולטים מבני
מזל זה: עזר. וייצמן,
מרלין מונרו, וג׳ון קנדי.

אסתר עופרים
מפותחים. הוא מחונן בזכ־רון
טוב. בני מזל זה הם
לרוב ממולחים ופקחייס,
בעיקר בעניני עסקים. הם
נוטים להיות מכונסים בתוך
צורתם החיצונית
עצמם•
נוטה להיות עגולה ובדרך
כלל הם חיוורים ונוטים
להשמנה. מה שמאפיין אותם
הוא שהם חסרי שרירים
ובעלי פני ירח הם
נוטים למחלות קיבח בשל
קיבתם הרגישה. בין אלה
אפשר למצוא את ג׳ינה
לולובריג׳ידה, אסתר עופ־רים,
מארק שאגאל, או נט־לי
ווד.

בצורת גרנדיוזית. הם נוטים
להתעסק בענינים הקשורים
בארגון והנהלה. הם
אוהבים ילדים וטבע. בן
מזל זה הוא הטיפים הנאמן
והיציב. אצלו מילה זה מילה•
הם מצטיינים במרץ רב,
ובהדר, נוטים לצבעים חזקים
ובריאים בדרך כלל.
אם הם חולים אז זה משום
שיש להם נטיח למחלות. לכן
עליהם להיזהר ביותר
עם הופיע סימנים ראשונים
של כאבים בחזה.
מל בני מזל זה נמנים גם
ז׳קלין קנדי־אונאסים, השרים
שמעון פרס, מנחם
בגין וג׳ורג׳ ברנארד שאו.

ז׳קדין קנדי

הוא מאוד נקי, דייקן ומסו־דר•
הוא נוטה להיות
אנט ומקפיד על פרטים קטנים
ביותר. הוא מצטיין
בתפיסה מהירה ויחד
זאת הוא

חיים טופוד
היפוכונדר. יש להם
אירוני בעיניים והם בדרן
כלל ביקורתיים מאוד. מב
חינה חיצונית הם
תוים מחודדים ואף מאורך
הגונים וישרים וחשוב
מאוד כיצד הס נראים בעינ
אחרים. בין בני מזל
נכללים לינדון ג׳ונסון, סו
פיה לורן, סילבי קשת,
חיים טופול.

בבית־הספר העממי למדה טלילד. עד כיתה
ז׳ .אחר בך ניגשה לבחינות הבגרות החיצוניות
בכוחות עצמה. יחד עם זאת למדה
את רזי האסטרולוגיה בהתכתבות בשיעוריו
של בית־ספר לונדוני ידוע. היא עברה
את המבחנים שיסמיכוה להיות אסטרולוגית
של האישיות, ועתה היא לומדת את תורת
האסטרולוגיה הפוליטית, כדי שתוכל לחזות
את גורלן של ממשלות ומדינות.
היא השקיעה אלפי לירות בקניית ספרות
אסטרולוגית, כשהיא מממנת את רכישותיה
בעבודה כדוגמנית וככוכבנית סרטים בארץ.
עתה היא רואה את עצמה כאסטרולוגית
לכל דבר, היודעת לקרוא את הצפוי לכל
אדם לפי ההורסקופ שלו.
״יום אחד היתר, אצלי אשד, שביקשה
שאעשה לה הורוסקופ,״ היא מספרת .״ראיתי
בהורסקום שלה שהיא מסרה את כספה
לעורך־דין שישקיע אותו. הבחנתי שהוא
מוליך אותה שולל. היא אמרה לי:
,נכון, הרגשתי שמשהו לא בסדר. הוא
תמיד קונה לי מתנות כדי להתחנף אלי.׳
עזרתי לה להציל את כספה.״
״ביום אחר נסעתי במונית. הנהג היה
חביב והבחנתי לפי התנהגותו שהוא בן
מזל דגים. כשאישר לי את זאת יעצתי
לו להשמר שלא לקרר את רגליו. י,הפעם
היחידה שחליתי בחיי,׳ אמר לי הנהג,
היתד, כשנכנסתי לשלולית מים וחליתי
כתוצאה מכך בדלקת־ריאות.״

*תכן ונטיותיה של טלילה אל האסטרו־י
לוגיה נבעו מהשפעתה של אמה, אביבה
סטן, העוסקת בפאראפסיכולוגיה. אבל מלילה
מכחישה זאת בכל תוקף .״אין קשר
בין שני המקצועות. גורלי נקבע בכוכבים.״
היא נולדה באוסטרליה ומגיל שנתיים
היתה ללא אב. אבל כשפגשה את החייל
לו נישאה וילדה לו בן, לא טרחה כלל
לבדוק את ההורסקופ שלו. היא גם לא
תיכננה שבנה יוולד במזל הרצוי לה .״האהבה
זה דבר משעמם ״,היא אומרת .״כולם
מדברים על זה בלי סוף. העתונות, הרדיו,
הקולנוע והפירסומת עוסקים בכך, כך
שלא נשאר קורטוב של מיסתורין. אני
אוהבת מיסתורין, ולא חשוב באיזה נושא.״
הבעיות האסטרולוגיות ממלאות את כל
עולמה של טלילה. היא עוסקת בהם ביום
וחולמת עליהם בלילות. היא חיה בעולם
שכולו כוכבים, ירחים ושמשות.

האם והבן

טלילה ובנה ראובן,
אותו ילדה בהיותה
בת /2י 7ו. בעלה משרת שרות־חובה בצה״ל.

מזל עקרב

מזל קשת

מזל גדי

מזל דגים

מזל דלי

דויד כן־גוריון
אלה הס הטיפוסיס הבל־מאוזנים
בדרך כלל. הם
$ם, חינניים, אוהבים ׳1־
והרמוניה וסולזים מ־זבות.
הס נוטים להיות
^ :1נים ועדינים. הם אוה־
1ץ לבלות ומהוים אנשי
׳,ברו; טובים. מבחינה חיצונית
הם בעלי גיזרה דקה
!חיננית, גנז הגברים שבהם.
הם בורכו בקסם אישי רב.
יש להם חוש טעם מפותח
מפותח להרמוניה. וחוש בדרך כלל הם אינם מסוגלים
להיות לבד ומחפשים
:תמיד להיות בחברה. יש
להם נטיה למחלות כליות
ולמיחושים בגב. ביניהם
נמצאים גם דויד בן־גוריון,
הד״ר נחום גולדמן, יגאל
אלון, פינחס ספיר וזיוה יריב,

בן מזל זה הוא טיפוס
אופטימיסט הנהנה מהרבה
הצלחה ומזל בחיים. הוא
אוהב חוק וספורט מאחר
שהוא בעל חוש צדק מפותח
והרפתקן בטבעו. הוא
טוב־לב• אימפולסיבי ובדרך
כלל יש לו יותר מזל משכל.
בצורתו החיצונית הוא

אלה אוהבים סודיות, ערמומיים
ופקתיים, הס עקש ניים
נורא, עומדים על דעתם
ואינם מוכנים לסגת
ממנה. בני מזל זה מסוגלים
לקרוא את המחשבות
של הזולת. יש להם מוח
עמוק וחריף. בדרן כלל
הם אוהבים מיסטיקה ונמש כים
למקצועות העוסקים
פשע או דברים במשטרה שבמחתרת. אם הם בוחרים
במקצוע הרפואה הם הופכים
למנתחים. אוהבי מין
בצורה בולטת. בין תכונותיהם
ניתן למצוא גם את בין והרכושנות. הקנאה בני מזל זה אפשר למצוא
את שולמית אלוני, הרמט־כ״ל
חיים בר־לב, חנה מרון,
וגריים קלי.

פרגק סינטרה

חנה מרון

מתבלט בעצמות לחיים בולטות,
בתנועות גוף חינניות.
הטיפוס היותר נעלה של
בן מזל קשת מתעניין בדת,
בפילוסופיה ובמיסטיקה. לא
נדיר למצוא אצל בני מזל
זה חוש נבואי. אישים כמו
פרנק סינטרה, מריה קאל-
אס, פרוספר חיים וייצמן,
הנשיא המנוח יצחק בן־צבי,
נמנו על בני מזל זה.

מי שנולד במזל זה עשוי
להיות אידיאליסט, כיון ש הוא
נתון ביושר אישי ובשאיפה
לצדק אוניברסלי.
הוא מעריך את האדם באשר
הוא אדם מבלי להתחשב
במעמדו. אנוכיות, חנפנות
והתרפסות זרות לרוחו. סולד
מאורח־חיים שיגרתי ונוטה

משה סנה
התכונה הבולטת ביותר
אצל בני מזל זה היא כוח
הרצון העז שלהם והדבי־קות
במטרה. הם שאפתניים
מאוד ואינם נרתעים מפני
שום מכשול. יש להם שלי־טה
עצמית, כושר ריכוז
וחוש אחריות מפותח מאוד.
הם יודעים לנצל כל הזדמנות
כדי לקדם את הקאריי־רה
שלהם. בדרן כלל הם כ נראים מבוגרים מגילם וניב־
~ רים ברצינותס, מצד אחד
הס ׳מצטיינים בחוש הומורמפותח ומאידך הם נוטים
.לדכאון. הם סובלים מעצי
י מות חלשות, בעיקר באיזור
,הירכיים. ביניהם אישים כמו
~ משה סנה, מרלין דיטריך,
^ריצ׳ארז ניקסון וג׳מאל עבד
-אל־נאצר.

יהורם גאון
להיות מרדן. הוא מצטיין
במחשבה עצמית מקורית,
באופקים רחבים ותפיסה
מהירה. בני מזל זה אוהבים
נקיון אן לא סדר. הם
מצטיינים בטוב־לב. במחלות
הם נוטים למחלות כלי הדס.
ביניהם ניתן למצוא אנשים
כמו יהורם גאון, אברהם
לינקולן והשופטים העליונים
צבי ברנזון ויצחק אולשן.

בני מזל דגים הס חולמ־ניים
ואידיאליסטים המוכנים
להקריב את עצמם למען
הזולת. יש להם נטיה לברוח
מהמציאות, לכן עליהם
להזהר מסמים ואלכוהול.
הס נראים תמימים,
אבל בעצם הם די ממולחים.
לרוב יש להן הופעה
רשלנית. יש להם נטיח
לעבודות סוציאליות ונטיה
ברורה למוסיקה. אחת התכונות
הבולטות שלהם היא
שהם אוהבים מאוד לישון.
בני מזל זה נוחים בדרן
כלל יותר לזולתם מאשר
לעצמם. כפות הרגליים שלהם
הן פגיעות והם רגישים
לקור. במזל זה; אבא אבן,
יצחק רבין, אליזבט טיילור,
והשופט העליון חיים כהן.

יצחק רכין

הסטודנטים של
בתודעה פוליטית —
ך* רו מאהעתיקה היה סוחר בהמות
7ידוע, שהיתר. לו שיטה פשוטה ובדוקה
להחליט אם חמור או סוס־משא ייטבו
עדיין לעבודה: הוא היה משכן את החמור
ליד אתון. אם היה החמור מגלה עניין
בבת זוגו — סימן שהוא עדיין בכושר
לכמה שנות יעמל טובות. אם התנהג החמיר
כחמור, גילה אדישות לקסמי שכנתו
— סימן שהוא מחוסל.
לוא היה אותו מומחה רומי עתיק
מבקר השבוע בחגיגות יום הסטודנט, שנפתחו
ביום השגב בערב בקאמפוס של האוניברסיטה
בירושלים, היה ללא ספק עונה
לשאלה הקלאסית זה נוער זה? — בחיוב
החלטי.

תן נשיקה
וסע לפאריז

1 1 0 *1 1 1 0 *1 0 1 1 0חמישה מתוך 15 הזוגות ש
* 1 ! 7 1השתתפו בתחרות הנשיקו

הארוכה ביותר, המתחרים, שהוכיחו עצמם כעומדים טל רמה מיק־צועית
מעולה, התרכזו במלאכתם בלב ונפש, עיצבנו את חבר ה
שופטים,
שציפה לכך שהתחרות תסתיים תוך דקות ספורות, הופתע
לרעה מאורכן הנצחי של הנשיקות. מה פלא? ההנאה לא הובאה
כלל בחשבון, מה גם שחלק ניכר מן המשתתפים ממש גילה עם
תחילת התחרות עולם חדש — שעזר לו לעמוד במשימה הקשה.

| 0 1 מאיר שליו ואשתו (האומנם?) נותרו בין שלושת הזוגות האחרונים שהח־
] 11 # 1 1 7 /זיקו מעמד. אומנם חבר השופטים החליט בסוף שלא להעניק פרס ראשון
בגלל סיבות שונות, אולם הקהל — וביחוד אלה שישבו בשורות הראשונות ויכלו לחזות

1 0 1הוא הציון שמעניק העולם הזה לזוג זה. הזוג אומנם שמר

על הכללים החמורים, ונראה כעושת את מלאכתו נאמנה,
17 ^ 1 ( 71
אך מהבעת פניו של הגבר ברור לעין כל כי הוא חושב על הנסיעה לפאריז או על השלג
ורק לא על נשוקתו. זה לא יפה. דקות אחדות אחרי תחילת התחרות
של אשתקד
אפשר היה לקבוע בוודאות מי מבני הזוג נהנה ממש מן הנשיקה — ומי לא. למשל, כל
הנערות, בל׳ יוצאת מן הכלל, עצמו את עיניהן בתחילת הנשיקה, אן לא כל הגברים.

ך 4אחסוח לי ל ה שהסטודנטים גילו
׳* עניין באתונות, ביום חגם השנתי.
לא צריך להגזים. אולם האינסטינקטים
שלהם פעלו כראוי: מכל הפתויים שהציעו
הם התלהבו ביותר מתחרות הנשיקות.
אלפים הצטופפו על הדשא, בלילה הירושלמי
הקר• סביב הבמה עליה נערכה
תחרות הנשיקה הארוכה ביותר 15 .זוגות
המתחרים הקשיבו להוראות (״עיניים
סגורות, אסור להכניס ידיים לכיסים, מותר
לרקוד התחילו להתנשק. רגע, שניים,
עשר, רבע שעה, רק זוג אחד נפלט.
השאר ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים( .מה
לא עושים בשביל פרם ראשון: נסיעה

בפרטי־הפרטים׳של טכניקת הנשיקה — בחר, באורח בלתי רשמי, פה אחד בשליו ושלוותו
כנשקנים מספר אחד של התחרות. מעניין כי דווקא הזוגות שהאזינו לקריאות העידוד מצד
הקהל ולטצות השונות — לא הצליחו להוכיח רמה נאותה, נפסלו עד האחרון בהם.

1שני מתחרים אלה חושבים כי הם נמצאים בסרט של קלארק גייבל או
# 1 1 7 ,7 1משהו. זאת נשיקה, זאת? איפה ההיצמדות, איפה הלהט, איפה האקשן? ציון
העולם הזה לצוות זה: נכשל. אולם מבין הזוגות שניכר היה עליהם כי הם מתאמצים,
אפשר היה להבחין בטכניקות שונות ומשונות. היו כאלה, שמתוך כוונה להאריך בנשיקה
זמן רב ככל האפשר, החלו אותה מייד בכן שהנערה הניחה את ראשה על כתפו וזרועו
של בן־זוגה, ובכן חסכה לעצמה עמל מיותר. כמח גברים פיסקו רגליהם בעמידת חברה׳מנית.

אוניברסיטת ירושלים אינם מצטיינים
אבל בדבר אחד הם הוכיחו את כוחם:
תפהוונור 1717־11

הנשיוזווו
ךזן \ ן 1ץךןךן ן ^ 11 צעירה זו, השורפת במרץ רב קלוריות על הבמה,
^ 14111 4 1 1 1 1 1היתה מהנפשות הבודדות שנכנסו לאקסטאזה ניאות,
.411
בערב הפתיחה של יום הסטודנט. בשלב הנראה בתמונה זו, השתלשלה שמלתה הסרוגה
כבר עד לרמה הקריטית. מה יקרה עוד שנייה? האס תחזור לעשתונותיה או שתישרף בליל?

לפאריז י) .המארגנים, שלא צפו מראש
את כוח המשיכה של כרטיס טיסה לפאריז,
מעבירים אותם לבמה צדדית. באחת ושלושים
בבוקר 14 ,הזוגות עדיין מתנשקים.

גלויות פורנו
יריד שחיתויות,

שולחו הוולטה

^ מישחקי ההימורים הם בלתי־חוקיים במדינת ישראל
11 אולם הס יוצאים מן המחתרת רק בחגיגות הסטודנטים.
מנהלי ההימורים המיקצועיים הפועלים בישראל מוציאים אז את שולחנות המזל הנסתרים
שלהם, גורפים הכנסות לא מבוטלות, בהן הס מתחלקים עם מארגניהן של החגיגות.

סטודנט, חולצים ומושיטים שלום, ובהן
סטודנטית חשופת שד, ציפו רבים להופעת
חשפנות מובטחת. השטחים המשוחררים
והמובטחים לא באו. תופעת אי־הופעה זו
איפיינה בצורה קולעת את אופיו חסר־ההפתעות
של יום הסטודנט.
אופי שהתאים דווקא יפה לחומר האוניברסיטאות
המהפכני והמרדני של ישראל .1970

ותם סטודנטים שכבר איבדו את
^ העניין במין השני, או עדיין לא גילו
אותו, יכלו לבלות באירוע העליז שדמה לפיקניק
ענק, בבירורים רבים אחרים.
לרשותם עמדו יריד שחיתויות, כולל
גלויות פורנו מקופנהאגן העליזה, תזמורת
מזרחית, תחרות מלכת־יופי. גולת הכותרת
היתר, קאזינו אמיתי — כשליד גלגל הרולטה
מומחה אמיתי מלאס־וגאס, סטודנט
בשם ז׳קי כהן — אשר בו ניתן היה
להפסיד כסף אמיתי. בין הסטודנטים היו
אף נועזים מעוררי התפעלות כאלו שקנו
ז׳טונים ב־ 30ל״י. עד כדי כך. ממשטרת
ירושלים נמסר כי לא היו התאבדויות.
חוזיות מרעישות אחרות: מכירה פומבית
של מכונית שברולט (מחיר התחלתי — 80
אגורות) ,ודוכן קטן שהצליח למשוך המונים
בגלל השלט הענק שהיה תלוי מעליו:
קפה ארוס. אלא שהשלט התגלה בבלוף.
הדברים הארוטיים היחידים שניתן היה לק־ ,
נות שם היו ואפלות ומשקאות קלים.
נוהגי מסחר הוגנים יותר גילו מארגני
יום הסטודנט. הם הודיעו מראש מה לא
יהיה באירועים: תצוגת אופנה, פלאפל, ,
סטייקים, גזוז, מחירים. גבוהים וברכת
ראש הממשלה. מי שלא רוצה — שלא

יבוא. .

על הבמה המרכזית ניסה אורי זוהר להב־ *
ניס קצת חיים בדור המחר המנומס וה־ *
פושר. ללא הצלחת יתר. קצת יותר —
,עוד אחת
רק קצת — הצליחו להקת־קצב ולהקת ׳ מהמעטות המחזמר שיער.
שגילו סימני חיים ביום הסטודנט המנומס
גולת הכותרת של הערב — לא התקיימה
והמבולגן, בעת ריקוד בתחרות הריקודים.
כלל. על מישקל מודעות הפירסום ליום ה־

תחרות הויסודים;

במדינה
אורחות חיים
קיבוץ של
היפ׳*ס
בראש פיגה
רעיון החיים בקומונה התגשם לראשונה
ברצינות בקיבוץ הישראלי, נדה לאחר שנים
ארוכות, לארצות־הברית, שם אימצו ה־היפי׳ם
לעצמם שיטת חיים זו. היה זה
כמובן בלתי נמנע, ושאלה של זמן בלבד,
עד שהמעגל ייסגר, וההיפי׳ם המקוריים
יגיעו מארצות־הברית לארץ הקיבוץ המקורי.
קיבוץ — קיבוצון, ליתר דיוק _ היפי
אמיתי ומקורי גילה כתב העולם הזה בראש
פינה• מדווח האיש:

האם את
עדייו מקריבה
5ימי רחצה בים
כל חודש?
האם קיימים בשבילך
חמישה ימים בחודש,
בהם החוף הוא מקום
בו את רק יושבת ומתבוננת
באחרים, העושים
חיים בלעדיך? חמישה
ימים בהם אינך יכולה
להכנלו למים? חמ׳ שה
ימים הכופים עליך
בדידות?
האם לא הגיעה העת
שתנסי ק1מפונ> טמפקק?
תוכלי לשכוח את חמ שת
׳סי ההגבלה בפעילותך. תשכחי חגורות, ווא סיבות
סיכות ותחבושות. רוא תתבושות
ללא חגורות
תוכל׳ לשכוח את מ ! ו ח
החשש לריח.
סמפוני סמפקס מיועדים
לשימוש פנימי, כך ששום
דבר אינו יכול לעכב
בעדך. את תוכלי לשחות,
לעשות ח ״ ם ולהשתתף
במפגשי חוף, ככל אשר
תרצי בכל יום מימי
החודש.

חמח סניטרית לשימוש #נימי
להשיג בבתי מרקחת ובחסרזקיות
מובחרות. ה מ עיני״ ת ב קב ל תדוג ם או ת
וחוסר הסברתי ישלחו 45 אד בבולי
דואר אל הימאנים אינחסטיאיספקס
בע־מ. תל אביב, רחוב •ירמיהו 38

ראש פינה איננה רק במרחק ארבע וחצי
שעות נסיעה באוטובוס מתל־אביב. היא
בכלל על כוכב אחר.
המקום טובע בכמויות של טבע, המופר־עית
רק על־ידי סימן ההיכר האופייני ל-
ישוב ישראלי: מיבנים מרובעים ומכוערים
שיכוניה התחתיים של ראש־פינה.
בראש־פינה העליונה, העתיקה, קיימת מיי־
מספר שנים שכונת אמנים. לפני מספר
חודשים הגיעו לשם היפי אמריקאי בשם דיק,
אשתו ניצה וילדיהם ותלמה, לני ונמר. הם
שיפצו שני בתים עתיקים. נכנסו לגור בם
הצטרפו אליהם כמה ישראלים.

ילד גן שלוש -מעשן סיגריזז.

החיים בקומונה הקטנה מבוססים על חופש
מוחלט — איש הישר בעיניו יעשה.
דיק חוזר הביתה עם דלי חלב. הבית
הוא מיבנה עתיק וענק שהיה שייך פעם
למתיישבים הראשונים של המושבה. חדר 1־-
כניסה משמש כחדר עבודה למוצרי עור.
בחדר המרכזי שוכבים הילדים תלמה י־ג׳ונוזן
על הספה ומשתוללים להנאתם.
על קיר בית־השימוש — פנינים לרוב.
פניני לשון. לני יושב׳ מכנסיו מופשלות!
קורא עיתון מחתרת אמריקאית. דיק מתגלח.
תלמה מתקלחת. הכל ביחד• על הדלת כתוב
באנגלית: בואו יחדיו.
במטבח עומדת ניצה, מכינה ארוחת ערב
אקזוטית לכבוד יום העצמאות. געפילטע
פיש כמובן. אנחנו שומעים רעמים ויוצאים
למרפסת המשקיפה על העמק. אי־שם ל-
מטה, ביישוב חוגג, נשלחים לשמים זיקוקין
די־נור. הם מתפוצצים מתחתנו, הרבה מי
תחתנו.
ג׳ונתן
(ג׳וג׳י) ניגש אלי, מבקש סיגריה
ומדליק. ג׳וג׳י ( )3הוא ילד מלא מרץ שאיני
פוסק מלהתרוצץ ולהשתולל .״כמה זמן
הוא מעשן״? אני שואל את דיק, אביו .״רק
כשהוא מצליח להוציא סיגריות מפראיירים״
הוא עונה. ניצה, האמא, מתערבת :״אס
תכתוב שג׳וג׳י מעשן — אוי ואבוי לנו.
עוד יבואו לכאן ממשרד הסעד.״ דיק:
״אינני מרוצה מזה שהוא מעשן, אבל אם
אאסור עליו — הוא יעשן בסתר. אנו חיים
כאן באווירה של שיוויון. לכל אחד מותר
מה שמותר לשני. ג׳וג׳י כבר מספיק גדול
להבין את זה. אי־אפשר להעלים זאת
ממנו.״
״אמונה פלאסטית.״ הטיפוסים האחרים
בקומונה: לני, היפי נודד מאמריקה,
יהודי כמובן, שהגיע לישראל מנפאל .״הגעתי
לראש־פינה לחודש — ונשארתי ארבעה.
עכשיו אני חוסך כסף כדי שאוכל להמשיך.
לני הוא הטיפוס הססגוני ביותר כאן: שיער
וזקן פרא, חולצה רקומה והרבה מחרוזות
וטבעות. יותר אוטנטי, אפילו מהשחקנים
של שיער.
תלמה הבלונדית היא ישראלית הצוחקת
נון סטופ.
נמר הוא צייר תל־אביבי שבא לכאן
לראות מה זה — ונשאר• הוא מצייר, מקשט
את בית השימוש ויוצר תכשיטים מעור.
למעשה, אי־אפשר לקרוא לזה עבודה.
מה שעובד זה הדמיון, ובעזרתו יוצרים
נמר והאחרים חגורות פנטאסטיות, תיקים
משוגעים ותכשיטים דמיוניים. גם שמו של
בית־המלאכה משוגע לא פחות — האמונה
הפלאסטית.
אין כאן עבודה — רק בילוי מתמיד. אם
נשבר לבלות בחברת החגורות והארנקים
והמחרוזות והבאטיק — יוצאים החוצה
למירפסת, מנגנים בגיטרה ומסתכלים על
הנוף.
יחי החופש. תלמה, ניצה, נמר ולני

עומדים על המירפסת ומסתכלים בשמש העולה
לצלילי הנה באה השמש של החיפושיות.
אחרי ארוחת־הצהריים מבצע דיק
תרגילי יוגה לצלילי ראבי שנקר. את ג׳וג׳י
ואחיו אוהב (מתחרז עם שובב) בן שבעת
החודשים משכיבים לישון לצלילי קולו ה חולה
רך של דונובאן. בחצות הלילה מכנים דיק ס
את האשפה לתוך קסדת הג״א ושורף אותה
מתלוננת לכסף
תוך ריקוד לצלילי סגול נהה.
ניצה :״כבר אי־אפשר לשמוע שום דבר,
סיבות רבות לפשעים הושמעו בפני שואפילו
לא את הציפורים. כל הזמן רק מופט
השלום התל־אביבי ברונו יעקבי, אולם
סיקה ומוסיקה ומוסיקה.״
.זו שהעלתה לאחרונה המשטרה, במקרהו
של משה לויה, היתד, מקורית ביותר7 :־
הפטיפון נח רק בין השעות 7—6בבוטענת
המשטרה׳ ביצע לויה פריצה מסיבות
קר. בשאר שעות היממה רועש הבית ממובריאותיות.
סיקה
סטיראופונית. אין כאן שעות שינה
קבועות. למעשה, אין כאן שום דבר קבוע.
צחוק מיותר. משה לויה הוא צעיר
ארוחת הצהריים יכולה להיות מוגשת בבלונדי
ארוך קומה שהופעתו ד,מצטנעת
שמונה בערב. כל אחד עושה מה שהוא
מהווה ניגוד מוזר לחיוכו העליז והשובב.
רוצה — מתי שהוא רוצה. שומע מוסיקה,
חיוכו זה הפך לצחוק גדול כאשר השמיע
מטייל בטבע, ישן, אוכל.
התובע את האשמתו המוזרה. אך למרות שכל
האולם הצטרף גם הוא לצחוק זה, היה
ולפעמים, אפילו עובד.
דווקא צחוקו של לויה מיותר, כפי שהוברר
מהחלטת השופט.
לדברי בא־כוח המשטרה, נפרצה בתחילת
חודש מאי דירתו
האותיות הק טנו ת
של סולומון סוברט
בשכונת מכבי בהרוהממזדיות
צליה.
מהדירה נגנבו
שעון ו־ 2000ל״י
של מפעל הפיס
במזומן. החשד נפל
על משה לויה.
לשמואל אסלטי לא שיחק המזל בחיים.
רפואה מקו*
יתר על המידה. במלחמת השחרור נפצע
רית למחלה מוהפך
— נכה. מאז עבד כל שנותיו קשה
קורית. ולמה דוד
בעבודות שונות• היום, בגיל ,45 כשאחד

מבניו במשמר הגבול ובתו כבר נשואה,
ידידתו של לויה
נשאר עדיין חייב משכנתא גדולה על דירתו
היא בחורה צעירה
הקטנה בבת־ים, ובריאותו הולכת ורופפת.
ושאפתנית בשם רבעם
כל תלאותיו, היתר, לשמואל תמיד
קה קדוש, הידועה
קרן־תקווה אחת. במשך כל השנים נהג
כאוהבת דברים יפים
מדי שבוע לרכוש אגרות־פיס ולוטו. היה
בכלל וכסף מזומן
נוסע במיוחד לבית מפעל הפיס, מקום בו
בפרט.
ניתן לרכוש את האיגרות בסיטונות.
ידידים קרובים של
לפני שלושה חודשים רכש שמואל איגרת
לויה לחשו במשטלוטו
שזכתה סוף־סוף. הוא ניחש שישה
רה כי שמעו את
ניחושים נכונים שזיכוהו בכ־ 85 אלף ל״י.
רבקה מחליפה ערב
אחד דברים חריפים
חשוד לויה
הלם. באותו ערב ערך שמואל חינגה
עם בחיר ליבה, כ־המחלה
— כסף
רצינית בביתו, כיאות לאיש עשיר. למחרת
שהיא צועקת עליו
הרפואה — כסף
היום נסע לקבל את כספו בבנין המוכר לו
בראש חוצותיה של
כל כך•
שכונת מכבי בהרצליה :״אני חולה! אתה
כאן הוכה בהלם. התברר שמסרבים ל שומע? אני חולה!״
שלם לו. טענת הפקיד היתד, שהמוכר שכח
כששאל לויה מה יש לה, ענתה הגברת
למסור את המקור של הטופס של אסלטי, או
בטונים גבוהים :״אני חולה לכסף!״
שהפתק הלך לאיבוד — ואסלטי אינו יכול
התוצאה: המשטרה חושדת כי לויה, שלקבל
את הכסף.
רצה בכל מחיר לרפא את אהובתו, ערך
הזוכה האומלל התחיל להתפרע, הוצא מן
טיול חשאי לדירתו של סלומון, הביא ל
אים
הגורמים נזק לציבור — תנאים הכתובים
באותיות הקטנות, שאין הציבור שם
לב אליהן.״

פשעים

פיס

שמואל אסלטי מפגין כפתח מיפעל־הפים
אותיות קטנות במקום כסף

המקום. הוא פנה מיד לעורך־דין, ואז גילה
לראשונה, להפתעתו, את האותיות המיקרו־סקופיות
המפורסמות, בהן נאמר:
״הרכישה של לוטו מפעל־הפיס לא נותנת
שום זכויות משפטיות, ולא תהווה אלא
הסכם של כבוד בלבד.״
לא לעשוק. אלא שעורך־הדין, אברהם
קלמנוביץ, סירב לקבל את הדין. הוא שלח
מכתב התראה למפעל הפיס, בו תבע את
מלוא הזכייה, הזהיר כי לא יירתע מתביעה
משפטית.
עילת התביעה תהיה, הזהיר קלמנוביץ,
״עשיית עושק ולא במשפט׳ ושימוש בתג־

קדוש תרופה בצורת 2000ל״י במזומן ושעון.
קבר
ללא לוויה. כאשר הכחיש סניגורו
של לויה, עורך־הדין ישעיהו לויט, את
כל המעשיר — ,הציג התובע שאלה פשוטה:
כיצד, אם כן, נמצאה רבקה קדוש בדירתו
של לויה בעת שנעצר — אם הוא אינו
מכיר אותה כלל?
תשובתו של הנאשם, כי נוכחותה של
הקדושה היתד, מקרית׳ לא שיכנעה כל־כך
את השופט. הוא שלח את לדיר, לבית־המעצר
באבו־כביר לשבוע ימים, עד שתשלים המשטרה
את חקירתה.
העולם הזה 1708

הד״ר יוסף שפירא נדרם
על־ידי מכונית שדהרה
על המדרכה — האם
היתה זו נקמה?
ך י רגוני כן־אדם :״
הקריאה הדרמאטית, שנפלטה חנוקה
מגרונו של הגבר השחרחר, הדהימה לשניות
ספורות את כל הנוכחים באולם הכניסה
של תחנת משטרת פתח־תקווה. השוטרים
במקום הביטו, משותקים מהפתעה,
באיש המבוהל שניצב ניכחם בהבעה מתוחה•
״אני נותן גט לאשתי,״ הוסיף האיש
לתוף הדממה, בקול שסירב לצאת מגרונו.
״אני יודע שאני הולך למאסר עולם.״
הפתעתם של השוטרים לא ארכה. הם נכנסו
במהירות לפעולה, גילו מפי האיש את
סיפור הרצח הנורא והמוזר שאירע אך
לפני דקות ספורות.
לדברי האיש, הוא דרס זה עתה למוות,
בכוונה תחילה, את ד״ר יוסף שפירא, מנהל
המחלקה הפנימית בבית־החולים השרון ב־פתח־תקווה.
הסיבה, כפי שסיפר אותה:
לפני כשנה אושפזה אמו במחלקתו של

גנ טווו הממנית

מקום הרצח (קטע המדרכה שבין מחסום המש טרה
עד הפינה) כפי שנראה על־ידי הרוצח
שישב במכוניתו. מירדף המוות החל קצת לפני המחסום, והמכונית הדורסנית סטתה
שמאלה ועלתה על המדרכה במהירות גדולה, גררה את קורבנה לכל אורכה, עד הפינה.

איינשטיין, רמת־אביב. עלה לארץ מצרנוביץ
ב־ ,1947 התחתן לפני שבע שנים. לזוג
כיום תינוקת בת שנה וחצי.

•כפו בחלום
בלהות״
— י רוצח לא ניסה כלל להימלט ממקום
ן ן הרצח, ולכן לא הרתיעה אותו העובדה
כי היה עד ראייה למעשהו.

הרופא
ד״ר שפירא עקב מחלת מעיים, ונפטרה
שם. לדברי האיש — עקב הזנחה מצידו
של הרופא.
סרטים נוספים שהעלו השוטרים: שם
החשוד ברצח: צבי צוקר 39 מרחוב

העד היה ידיד ותיק של הרופא הנרצח
— יאיר אפולינסקי, פרדסן המתגורר ברחוב
קרן־קיימת 14 בפתח־תקווה — בדיוק
מול המדרכה שעליה בוצע הרצח.

חוליית־־כיסוי של ״העולם הזה״

מת המכה הוא הועף אחורנית ולמעלה,
ונשכב לכל אורך המיכסה. הראש שלו
היכר, בכוח עצום בשמשה הקידמית של
המכונית, וריסקה אותה לחתיכות.
מההתנגשות בשמשה, נחתך עורפו של
הרופא בצורה איומה. אני בעצמי ראיתי
ארבעה חתכים על צוארו, מאוחר יותר
כשהגעתי לבית החולים.
הפיאט המשיכה לדהור עם הרופא בערך
שלושים מטרים — עד פינת המדרכה.
כשהגיעה לסופה, סטה הנהג במהירות ימינה,
והרופא נפל מעל המכונית והתגלגל
עד מעבר לרחוב לתוך גדר של שיחים.
הוא התגלגל כמו כלב. הרופא הגדול
מת מות כלבים. זה לא הגיע לו.
מיד ראיתי שזה הסוף של ד״ר שפירא.
וגם הבנתי שזה היה רצח, לא תאונה.
אני נהג כבר 35 שנים, ונהג צריך לתמרן

אני נותן גט לאשתי אמר הדורס.
״ אני יודע שאני הולד למאסר-עולם!״

נפגשה עם אפולינסקי זמן קצר
לאחר הרצח. זהו סיפורו המלא
על המירדף למוות שהתחולל נגד
עיניו :

זה היה בשבת אחרי הצהריים, ב־5:10
לפנות ערב• ישבתי על המרפסת עם נכדי
בן השלוש. מכיוון בית־חולים השרון ראיתי
את ד״ר שפירא חוזר מהעבודה כמו כל
יום.
אמרתי לנכדי :״כשתראה את הרופא,
תעשה לו ביד לשלום. אבל הרופא הקדים
וניפנף בידו, כשהגיע מול למרפסת שלנו.
ואז, כמו בחלום בלהות, זינקה פתאום
מצד ימין של הכביש מכונית קטנה —
פ יאט 600 בהירה. היא סטתה שמאלה
ועלתה על המדרכה במהירות של 70—80

״הרופא הגדול
מת כמו כלב״
ף* רופא המשיך ללכת כמה מטרים
ן !כשהמכונית דולקת אחריו. כ־ 20 מטר
היא רדפה אחריו עד שפגעה בו.
הרופא קיבל מכה בחלק התחתון של
חוט השדרה מהטמבון של המכונית. מעוצ־

הרבה כדי לדרום בן־אדם בצורה כזאת.

״החשוד ברצח נראה
כאילו לא איכפת לו״

י — ייי — —8

שראיתי את כל זה, צעקתי :״קחו
^ את הילד. הרגו את ד״ר שפירא.״ קפצתי
מעל המעקה ורצתי לבית־החולים, שזה על־ידינו.
נכנסתי לחדר המודיעין ונתתי צעקה
גדולה :״רוצו. הרגו את ד״ר שפירא.
תודיעו למשטרה.״
הפקיד במודיעין ואחת האחיות שהיתר,
במקום נשארו המומים ולא הבינו מה אני
מדבר. עד שיצאה האלונקה מבית־החולים,
כבר הגיעו שני נערים, שנשאו בידיהם
את הרופא.
נהג המכונית הדורסת, אחרי שהרופא
התגלגל מהמכסה, עצר לרגע את המכונית,
ושאל צעיר שעבר שם באותו רגע :״איפה
המשטרה?״
הבחור ראה שהמיכסה העליון של המכונית
כפוף, והשמשה הקידמית מפוצצת.
הוא הבין שמשהו לא בסדר• והראה לנהג
את הביתן למשטרה.
אני הגעתי למשטרה כמה דקות אחריו.
(המשך בעמוד )26

המדרכה ליד ביתו בפתח־תקווה

כד נדרם הד״ר יוסף שפירא ג

נית. גופו של הרופא נפל על מכסה תא המנוע, משם הועף לתוך השמשה הקידמית, שהת־

וצח הרופא
(המשך מעמוד )25
זיהיתי אותו שם מיד. וגם את המכונית.
הוא עשה רושם שהענין לא איכפת לו.
אחר־כך סיפרו לי שבהתחלה, כשהוא
הגיע למשטרה, הוא הודה מיד ברצח
וגילה את הסיבה. אבל אחר־כך, כשהתחילו
לחקור אותו הוא חזר בו, הפסיק לשתף־
פעולה. כשלחצו עליו עם שאלות הוא
התנגד :״אני לא עונה על שאלות,״ הכריז.
״מר, זה כאן, רוסיה?״

^ איר מגיעים
לרצוח אותו?

דהמה — זו היתד, תגובתו המיידית,
4 1האינסטקטיבית, של כל מי ששמע

והיתה נוכחת כאשר הובא למקום לאחר
שנידרס :״לא ישנתי כל הלילה. קשה
לתאר איך הוא נראה כשהביאו אותו.
כל ראשו היה מרוסק. זה היה נורא —
כזה אדם נהדר, פשוט אין לי מילים לתאר
אותו. כל־כך מסור לחוליו, עדין נפש.״
״יש רק אדם אחד שאליו אני יכול
להשוות אותו,״ הסכים נוסף .״לרבי עקיבא
הצדיק.״
כיצד קרה שד״ר שפירא נראה באור
כה שונה על־ידי אנשים שונים?
מסביר זאת ידידו אריה ניר, נציב שירות
בתי־הסוהר, הגר בבית הסמוך לזה
של הרופא שנרצח:
״שפירא היה מסור כל כולו לעבודתו.

חשוד ברצח צוקר מובל למעצר
מוצר של ילדות קשה

היא היתד, כל חייו. הוא היה יוצא לביתר,חולים
מוקדם בבוקר, לפני שרוב השכנים
קמו בכלל, לפני ששתה אפילו כוס
תה. רק אחרי ביקור ראשון במחלקה
היד, חוזר הביתה לארוחת בוקר.
״יחד עם זה, הוא היה בעל התנהגות
נוקשה כלפי חוץ. גם דיבורו היה כזה.
לא כל אדם היה מסוגל להשלים עם התנהגותו
זו, ולראות מאחורי חומת הנוקשות
המקצועית את האדם שמאחוריה״.

לשיגעון
ף ראה שצבי צוקר, נהג מכונית
^ המוות, היד, אחד מאלו שלא השלימו.
בשלוש היממות שחלפו מאז הרצח,
ניגלו אודות צוקר פרטים נוספים, העשויים
לשפוך אור על התנהגותו:
צבי צוקר הוא מוצר אופייני של ילדות
קשה. גדל בבית הרוס. האב עזב את
הבית כשהיה עדיין תינוק, עלה לישראל.
צבי, אחיו הצעיר ואמו התגלגלו בזמן
מלחמת העולם השנייה ברחבי רוסיה,
ניצלו מרעב וממוות רק תודות למאמציה
העל־אנושיים של האם להשיג לה ולילדיה
מזון וקורת־גג.
מכאן הקשר הנפשי העמוק בין הבן
לאמו. בארץ היה זה צבי שפירנם את
משפחתו שנים רבות. הוא התגורר עד
נישואיו בבית אמו, וגם לאחר נישואיו
לא ניתק הקשר. האם עשתה ימים כלילות
בביתו של הזוג הנשוי.
התפתחות אחרת: אמו של צבי נפגשה
בארץ מחדש עם אביו — והשניים חזרו
לחיות יחד.
זהו הרקע הנפשי שהביא, ככל הנראה,
את הבן האוהב לנקום את מר, שנראה
בעיניו כנקמתה הצודקת של אמו — לקראת
יום השנה למותה — במעשה כה נורא.
מעשה שהותיר אחריו כקורבן לא רק
את הנרצח, אלא גם רבים אחרים:
בבית בודד נאה בפתח־תקוזה, אלמנה
ושני בנים.
בדירת שיכון ברמת־אביב, אשד, ותינוקת.
ובתחנת־המעצר
במשטרת פתח־תקווה —
הקורבן האחרון:
הבן שאהב את אמו עד לשיגעון.
שבנים מעשים מכוערים
מסכי! למכון היופי
כאשר הגיע יעקב לוקסמבורג לישראל
לאחר שעבר את מוראות הנאצים באירופה,
חשב כי עתה הנה הגיע אל המנוחה ואל
הנחלה, כי הלא בין אחיו הוא יושב.
לצערו גילה כי הישיבה בין אחיו אינה
לא מנוחה ולא נחלה — ביחוד כשאחים
אלו הם גם שכנים.
יעקב, קוסמטיקאי במקצועו, רכש דירת
קרקע ברחוב ז׳בוטינסקי 146 בתל־אביב,
כדי לפתוח שם מכון ליופי. לפני כן דאג
לקבל את הסכמת השכנים כמובן.
המתה חתמה את שמה. השכנים
הסכימו — אך ברגע שהמכון נפתח החלו
הצרות: לדבריו, תבעו ממנו לפתע הדיירים
30 אלף ל״י דמי הסכמה עבור המכון.
יעקב סירב — ושני הצדדים נכנסו למאבק
משפטי ממושך ומר.
המפתיע במאבק המשפטי היה, כי תביעות
השכנים לסגירת העסק התקבלו בבית
המשפט — מבלי שלוקסמבורג ידע כלל
על דבר קיום המשפט.
לבסוף התגלה הסוד: בבית המשפט נמצאו
אישורים בחתימתו על קבלת ההזמנות
לישיבות המשפט — אלא שחתימות אלו
היו מזויפות.
מישר,ם אלמונים חתמו בשמו על ההזמנות
לבית המשפט — על מנת שהמשפט
ייערך ללא ידיעתו.
לוקסמבורג הצליח להוכיח זאת רק בנס
־״• כאשר על אחת ההזמנות לדין נכתב
כי אשתו סירבה לחתום.
האלמונית שהציגה עצמה כאשתו המסרבת
לחתום שכחה רק את העובדה, כי
ר,קוסמטיקאי הנלחם על פרנסתו הוא אלמן
מזה שנים רבות,
פשעים שיא החוצפה —
או סתם שיגעון?
11ח — .ו י

וו וו ...

! — וווו

״זהו שיא החוצפה,״ פלטה בהשתאות
ובקול רם צעירה ג׳ינג׳ית שנסעה בכרמלית
במעלה הכרמל.
היא הצביעה על כותרת הצהרון שבידיה,
בה סופר על האלמוני שניסה להוציא

על הרצח. שכן סיפורים על חולים שלא
מרוצים מרופאיהם אינם נדירים. אך עד
לידי רצח לא הגיעו הדברים מעולם.
מה קרה הפעם? מדוע במיקרה זה —
כן הגיעה טינתו של מישהו לממדי טירוף?
קשה לתת לכך תשובה מלאה בשלב
מוקדם זה. אולם ניתוח אופיים של הרופא
והחשוד ברציחתו, לפי הנתונים שהעלתה
חקירת העולם הזה, עשוי להצביע על
תשובה אפשרית.
ד״ר שפירא היה דמות מורכבת. פתח-
תקווה היא מקום קטן והרופא היה מוכר
ברבים, מה עוד שהיה מומחה למחלות־לב
בעל שם עולמי.
מה דעתם של הרבים שהכירוהו?

ד״ר ג׳לויל,
לא מיסטר הייד
^ חדים מהם בחרו השבוע להד
כיר סיפור ידוע על מקרה שאירע
לפני כשנה.
״ד״ר שפירא עבר אז, בשובו מעבודתו
הביתה, ברחוב קרן קיימת — ממש ליד
המקום בו נרצח השבוע — כאשר אחד
השכנים לקה בדיוק באותו רגע בהתקף־
לב. אשתו של האיש יצאה מבוהלת להזעיק
עזרה, ראתה לשמחתה את ד״ר שפירא
המפורסם והזעיקה אותו.
לדברי הסיפור, סירב הרופא לעזור.
רבים אחרים לעומת זאת בחרו לצייר
את ד״ר שפירא באור חיובי.
״ההובי שלו היה דיג,״ סיפר מכר שלו.
״הוא היה יוצא לדיג על שפת הירקון.
אבל כשהיה מעלה דג בחכה, היה משחרר
אותו וזורק אותו בחזרה למים, .דג
אצלי זה כמו בן־אדם,׳ הוא היה אומר.
,איך אפשר לפגוע בהם?׳
״הדיג בשבילו היה גם כן עבודה,״ סיפר
אחר .״הוא היה יושב על שפת הירקון
— וחושב על החולים שלו.״

מתחזה אסא
נורמלי?
במירמה רבע מיליון ל״י מנשיא התאחדות
בעלי התעשייה — בתואנה שהכסף נועד
להלוואה סודית לממשלה.
שאר הנוסעים — נטו להסכים עם תגובתה,
ולא רק הם. היתד, זו תגובה משותפת
לרוב קוראי העיתונים בישראל .״נוכל
בקאליבר בינלאומי.״ ״איזו תעוזה, איזה
עצבים של ברזל,״ היו התגובות האחרות,

קצת ״תנובה״ ,קצת פירסומת.

״הוא היה כמו
רבי עקיבא הצדיק״
** ספרת פאולינה בליץ, אחות במח־
] /לקה האורולוגית בבית־חולים השרון,

ארונו של הד״ר שפירא (משמאל) בבית־חולים ,,השרון״

__הדגים מרטו חזרה לים

אלא שיוסף אסא 32 האיש שעורר את
דמיונם והתפעלותם־בעל־כורחם של רבבות,
;איננו נוכל ממולח ברמה בינלאומית, ואף
לא ברמה לאומית. אדרבא, שיקול שני,
של מעשהו, לאחר ההפתעה הראשונית,
מצביע מיד כי בנסיון הרמאות שלו היתד,
יותר כסילות מאשר חוכמה.
אם איננו נוכל מקצועי — מיהו אסא?

אסא, המתגורר ברחוב סוקולוב 93בחולון,
עובד מאז ינואר השנה במלחקת
השיווק של תנובה. לפני כן היה קצת
פירסומאי, אך את עיקר מאמציו הקדיש
הצעיר שחור הבלורית, השמנמן והממוש־קף,
ללימודיו באוניברסיטה.
״אני נדהמת מכל העניין,״ סיפרה אשתו
רחל, לבורנטית תעשייתית במקצועה, הנשואה
ליוסף עשר שנים, לכתבת העולם הזה.
גב שבור וזעזוע מוח. מפתח אפשרי
לתעלומה אפשר אולי למצוא בתאונה
הקשה שאירעה ליוסף לפני שלושה חודשים.
הוא התהפך אז עם הסוסיתא שלו
לתוך ואדי, סבל שברים בגב וזעזוע מוח
קשה, אושפז בתל-השומר.
לדברי רחל, קשה למצוא סיבה אחרת
למעשהו: בני הזוג אינם שקועים בחובות,
והוריהם עזרו להם בתקופת לימודיו של
יוסף באוניברסיטה.
היום יש לזוג כבר ארבעה ילדים, ביניהם
תאומות. משום כך לא יכלה רחל להמשיך
לצאת לעבודה אחרי שנולדו .״אבל
איכשהו עברנו את השנים הקשות —
והנה ברגע שיוסף נעמד על רגליו והתחיל
לעבוד, פקד אותנו האסון הזה. זה יכול
להיות רק שיגעון שפגע בו.״
שרק לא יהיה נורמלי. זה היה
גם הקו שבו נקט סניגורו של אסא, עורך־
הדין דרור מקרין, ממשרדו של עורך־דין
חיים קאזים. הוא ביקש מהשופט בורים
רפפורט לשלוח את אסא לבדיקת פסיכיאטר.
השופט לא קיבל את בקשתו, מאחר שלפי

ה113ק)16
מ ש אי ר

עו רךחלק
ל 1נזן •ו תר

אריך

המון מוסת מתפרע לפני בנין התיאטרון,,הקאמרי״
״מי מהם ראה פעם תיאטרון?״

מתנגדי ״מלכת האמבטיה״ מסתערים על המפגינים נגד הורדתה
המחזאי נשא שלט 2״

החוק אפשר לשלוח חשוד לבדיקה כזו רק
לאחר הגשת כתב האישום נגדו — ואילו
אסא נתון עדיין במעצר חקירה בלבד.
אלא שמקרין לא נפגע, עמד השבוע לערער
בפני בית־המשפט המחוזי.
הבסיס החוקי לעירעורו היה סעיף בחוק
המאפשר לבית המשפט לפעול לפי שיקול
דעתו, בהליכים פליליים, כדי לעשות צדק.
אולם הסיבה שהעלה מקרין לעירעורו
היתר, הרבה יותר מעניינת: לדבריו, מאז
התאונה סובל אסא מהתקפות של עיר־פול
החושים, בהן אינו יודע מה הוא
עושה. כאשר חולפת ההתקפה, הוא חוזר
לצלילות דעתו.
מקרין היה מודאג מכך, שבמידה והב־
;דיקה הפסיכיאטרית תיערך לאחר זמן ממו,העולם
הז ה 1708

שך, ולא מיד — עלול אסא לחזור לצלילות
דעתו, להיות אז נורמלי בהחלט.

דינווקרטיה
הא מב טי ה ־ -
סוף הסיבוב הראשון
״אם אחותך היתד, אלמנת מלחמה, היית
גם כן כותב מחזה כזה?״ צרח מישהו
בזעם. לתוך. פרצופו של. חנוך לוין, בפארא־פתה
אינסטינקטיבית על הטיעון הגיזעני
הקלאסי האס היית מסכים שאחותך תתחתן
עם כושי?

שאלה לא צודקת, לא הגיונית, לא רל
וואנטית
זו איפיינד, בצורה קלאסית את
העימות הסוער, שהתפתח בערב יום החמישי
האחרון בפינת הרחובות פרישמן
ודיזנגוף בתל־אביב בפתח אולם הקאמרי.
פירחחים יורדים על העם. הסערה
התחילה בשקט. היה זה היום השלישי
להפגנתו השקטה, שקראה לא להסיר את
ההצגה, של אבי האמבטיה, חנוך לוין, בפתח
הקאמרי. בשעות הערב, לאחר ההצגה,
החלו לוין יואוהדים להפיץ בקהל גילוי־דעת
של 40 שחקני הקאמרי שיצאו בחריפות
״ובשאט נפש נגד כניעתה של הנהלת התיאטרון
ללחצים פוליטיים ואחרים.״
תוך שניות נחלק הקהל הרב לשני מחנות
עוינים. הויכוח הפך במהירות לדבר אחר,
שונה לגמרי מדיון אנטלקטואלי על הצגת
תיאטרון. הוא הפך למה שהוא באמת:
לויכוח נזעם בשאלה עקרונית הנוגעת לליבו
של כל אחד.
כל האלמנטים שביצבצו אל פני השטח
בסערה המרה ששטפה את ישראל בשאלת
האמבטיה — נתגלו כאן עתה. אך היה גם
אלמנט חדש.
היה זד, אלמנט של צעירים משולהבים,
שניראו והתנהגו כפרחחי רחוב, ואשר ספק
רב אם ביקרו כלל בהצגת מלכת האמבטיח
— או בכל הצגת תיאטרון אחרת.
צעירים אלו עשו רושם מאורגן, והשתתפותם
בחלק הדיבורי של הויכוח היה קטן.
״הנה, בגין מקיים את הבטחתו לרדת אל
העם,״ קראה בזעם צעירה, שאחד מהחבר׳ה
דחף אותה בגסות בחזה.
החיילים הוקעו בבוגדים. אלמנט
האלימות שהוחדר, בצורה כנראה לא כל
כך ספונטאנית, לתוך הויכוח — היה חדש
אך לא מפתיע. הסערה, כה מוזרה באותו
קטע רחוב המוקדש בלעדית לצד הבידורי
והקליל של החיים, היתד, מרה, לא
הגיונית, רגשית־היסטרית. רוב המתווכחים
לא ראו כלל את ההצגה.
אולם ההצגה עצמה נשכחה מהר מאוד.
הויכוח גלש לכיוון המשמעות האמיתית
שלה, נסב על שלום ושטחים, סיפוח ויי־שות
פלסטינית. מתנגדים להצגה תבעו לכבוש
את הבשן והגלעד — ומייד. אוהדים
הטיחו בפניהם :״מחר תירצו׳ לחזור לפו־י*ין
בראש הצבא המשחרר.״ חיילים שחייבו
את ההצגה הוקעו כבוגדים באחיהם היושבים
בתעלה•
נוק־אאוגז לדמוקרטיה. נוכח ההתרגשות
העמוקה, החמסין ונסיונות הפרובוקציה
מצד הקבוצה המאורגנת, מנעה רק
.נוכחותם של השוטרים פריצה של תיג־רה
המונית. בהתחשב בכך שהמדובר בסך-
הכל בהצגת תיאטרון — היתד, זו תגובה
קיצונית עד להפתיע.
אלא שהמדובר לא היה, כמובן, באותו
יום חמישי בערב, בהצגת תיאטרון כלל.
המדובר היה בנפשה של הדימוקרטיה בישראל
— בזכותו של אזרח לקום ולהגיד
דברים שאינם מוצאים־חן בעיניהם של אחרים.
החלטת
הנהלת הקאמרי להסיר את ההצגה
היתד, רק סיבוב ראשון במאבק על חייה
של האמבטיה והדימוקרטיה כאחד.
סיבוב שהסתיים בנוק־אאוט לשתיהן.

הקרם השויצרי
הנודע להרחקת
שיער מיותר. דפילן
פועל על שורשי
השיער, מחליש
צמיחתם ולכן
פעולתו לזמן
ארוך יותר מכל
משחה.
הקרם הקוסמטי
בעל הריח העדין
להסרת שיער
בדרך הנשית
ללא פציעות, ללא
כאב, בצורה
היגיינית ונעימה.
דפילן מותיר לך
עור חלק רך
כקטיפה.
נסי והוכחי גם

בינג-דיגיאל

הפסיכיאטר זרק בתז מהבית1
בגלל זה. זאת אומרת, בגלל שהיא השתתפה
בתחרות, לא בגלל שהיא פיספסה.
אני אומרת לכם, פסיכולוגיה זה דבר
מסובך, אם לא הייתי יודעת שזה מעשה
פסיכולוגי, הייתי חושבת שזה משהו אחר.

אני מצטערת — אבל הפעם אין שמות.
פשוט, האיש נשוי, ולא אני זו שאלך

לסכסך. מה אני יודעת, אולי אשתו לא
מסכימה בכלל שהוא יחזיק מאהבת?
האיש שעליו אני מדברת הוא שחקן
תיאטרון ישראלי ידוע. כשהוא הופיע
לאחרונה בהצגה מסויימת, הוא התאהב
ברקדנית מלהקת כמזון לשעבר, ועכשיו
לוהט שם רומן גדול.
עד כדי־כך גדול, שכשהוא זכה עתה
לתפקיד ראשי במחזמר מסויים, הוא דאג
לסדר לאהובתו ג׳וב בתור מנהלת במה.
כדברי הפתגם :״מה שקרוב — בטוח.״

השם עושה את האדם, אמר בבר
פעם מישהו שמבין את כוחה של ה
פירסומת עוד לפני שהמציאו את ה
פירסומת. באמיתותה של האימרה ה זאת
גובה לא מזמן ז׳יל תמיר, מבכירי
הדיילים של ״אל־על״.
ז׳יל רגיל, בין עבודה לעבודה ב״אל־

האירוע המרכזי של העונה, במקום
הקיט הזה, הוא נשף אדיר, ענק ומפואר,
שבו נבחרת יפהפיית המקום וה-
״פלייבוי״ של המקום. בין השמות שזבו
בתחרות זו בשנים שעברו היתה
הנסיבה סיו־אייה, הנסיבה הדוגמנית
המפורסמת איירה דה פיסטג-

יומן על הקרשים

נסק־ לשעה קלה
על״ ,לגלות את חופשותיו כמקומות
מרגיעי-עצכים כמו אקאפולקו, ריו דה-
ז׳אנירו, קאן, קאפרי, ועוד פינות-חמד
צנועות כאלו.
את חופשתו האחרונה, לא מזמן, הוא
החליט לגלות במקום שנקרא קוטינה
דאן פאצו — אחד ממקומות הנופש
לסקי״חורף האקסלוסיביים ביותר באי-
רופה, והנמצא בצפון איטליה, בהרי
הדולומיטים.
ז׳יל הגיע לקוטינה, השתכן במלון
״סבויה״ במחיר 30 דולר ליום, צייד
את עצמו במעיל פרווה מקסי לפי ה אופנה
האחרונה, וחשב שהוא בעניינים.

ד״ר ליאו מילר
מי מאיתנו לא יודע כמה קשה ליצור
היום קומוניקציה בין הדורות, ואיזה בעיות
יש להורים להבין את בניהם, ולהיפך.
לפעמים אפילו צריכים ללכת להתייעץ
עם פסיכיאטר כדי לפתור את הצרות האלו.
משום כך לא פלא שהתאכזבתי, כששמעתי
שהבעייה קיימת אפילו אצל הפסיכיאטרים.
או לפחות אצל אחד מהם. כוונתי למנהל
משרד הבריאות והפסיכיאטר הראשי שם,
ד״ר ליאו מילר, שזרק את בתו מהבית.
ותשאלו למה? אז מעשה שהיה כך היה:
הבת, יהודית מילר, היא חתיכה
לא רעה, כבת 24 בערך. לפני כחמש
שנים, כשהיא היתד, בסדיר, היא עבדה
אצל דובר צה״ל, ויום אחד, כשהיא בילתה
במלון מירמר בחוף חדרה, היא גילתה
לידיד שלה על איזו פעולת תגמול שעמדה
להתקיים בקרוב.
השמועה הגיעה עד אוזניו של סגן מנהל
המלון, וזה מסר על כך למשרד הביטחון.
יהודית נעצרה בלי הרבה גינונים של
טקס, והושבה בית־הסוהר. ועד היום מספרים
בצה״ל את המקרה שלה כדוגמה
לפיטפוט אסור.
אבל מה התחלתי לספר לכם? אה, כן,
הסיפור הזה בכלל לא שייך לאבא שלה.
לא בגלל זה הוא זרק אותה מהבית. הוא
עשה את זה בגלל שיהודית רצתה להציג
את מעומדותה לתחרות מלכת היופי.
אבא מילר אסר זאת, הבת מילר ציפצפה,
נרשמה, השתתפה בתחרות — ופיספסה.
היא לא זכתה בתואר הנכסף.
אז כאילו זה בפני עצמו לא צרה מספיקה,
עוד הלך אביה וזרק אותה מהבית

ברג, וקליבריות דומות. אז ברור שלהיות
בקוטינה בלי להיות בנשף, זה
פשוט אידיוטי.
מאחר שז׳יל לא נחשב מעולם למשהו
אידיוטי, הרי שלא עבר זמן רב
וכבר היה בידיו כרטיס לנשף — על
שם האביר ז׳יל דה תמירוב ובת-זוגו.
״הגעתי לנשף עם סמוקינג לבן ו־ורוניק,
חשפנית מקסימה מרומא,״
מספר ז׳יל .״בנשף היו בל השמות של
אירופה( ,נו, כימעט).
היו שם הנסיכה איירה דה פיסנברג
עם אימה, השחקן רנאטו סליוטו-
רה ואשתו, השחקנית אני ז׳ירארדי,

יהודית מירר

סרטים פורנוגרפיים אצל תשתיל הרבבות
ביום שבת האחרון נערכה מסיבה עליזה
— מאוד מאוד עליזה --לכבודו של
ד״ר יזהר חרוזי. ואז, באמצע, פתאום
גיליתי תגלית רפואית ממדרגה ראשונה:
שמשתילי הלבבות הם גזע נפרד, שונוז
בכלל מרופאים רגילים.
רופאים רגילים הם בדרך כלל כאלה
רציניים, אתם יודעים, בקושי עד שמוצי־

ד״ר יזהר חרוזי

איס חצי חיוך. ואילו ישותלי־לבבות הם
חבריה עם הלב בחוץ (הלב שלהם אני
מתכוונת) תמיד שמחים וטובי־לב.
אתם רוצים דוגמה?
קחו למשל את המשתיל הגדול שבהם
כריסטיאן כרנארד. זה דומהלרופא זה? נו באמת. אתם הרי יודעים
בעצמכם כמה הוא עליז. ביחוד אחרי שהוא
התחתן עם אשתו החדשה בת ה־. 18
וגם בארץ יש לנו דוגמה: ד״ר חרוזי.
יזהר הוא רופא, רווק, חתיך ויפהפה.
הוא צויין בזמנו לשבח על־ידי הרמטכ״ל,
היה המלווה של אשכול באפריקה, והיה
חברן של מיטב יפהפיות הצמרת הישראלית.
ובאמת למסיבה הזאת בשבת באו רבות
מהן נדי להיפרד ממנו בי זאת היתה בעצם
מסיבת פרידה, מאחר שהדוקטור עומד להיעלם
לתקופה הקרובה מהנוף הישראלי.
הוא נוסע ללוס־אנג׳לס להשתלם שם בני־תוחי־לב
— ובמיוחד בהשתלות־לב.
אז מי לא היה שם, במסיבה? איזה
300 איש: קציני צה״ל, רופאים, נערות!
זוהר, כמו למשל נילי לבקוביץ, אחת
מידידותיו לשעבר של יזהר.
ומה לא היה שם במסיבה? מרקים וגבינות
זמעדנים וקוקטיילים — וכגולת הכותרת,
סרטי מיקי מאה.
אבל זאת היתה רק הגולה הראשונה.
כשהסתלקו מרבית האורחים, ונשארת רק
איזו עילית של כחמישים חבר׳ה, או אז
הגיעה הגולה האמיתית של הנשף: סידרת
סרטים פורנוגרפיים, שהיתה בירכת השלום
האחרונה למשתיל היוצא מיקרבנו.

ורוניקה וז׳יל תמיר
אלא שאז הוא יצא החוצה, וגילה
שמסביבו מסתובב הקהל רק ב״רולס-
רויסים״ וב״מרצדסים״ ,ולנוסעים במכוניות
הללו קוראים ״ברונים״׳ ו״קונ-
טסות״ ותוארים דומים. ז׳יל הבין, שאם
הוא לא הופך את עצמו במהירות
גם כן לאיזה אביר או משהו, הרי חבל
על הכסף שהוא השקיע במלון, בי
פרולטאר לא נחשב אדם מן הישוב בין
סנובה כזו.

לא נותנים
לעשן ב שק ט
שוב פעם עלו עליה, על השחקנית כ ר ״
כהנאמן. המשטרה אני מתכוונת.
היא נעצרה בשבוע שעבר פעם נוספת,
אחרי שהמשטרה מצאה בביתה כמות זעירה
של חשיש.
המשטרה לא מרפה מברכה לאחרונה,
עוצרת אזתה מדי פעם. אבל ברכה לא
נשברת מזה. ברגע שהיא משתחררת, היא
דואגת לחדש את הקשר עם אהובה הקנדי,
היושב כרגע בקלבוש על — הברחת סמים.

ואפילו ארי אונאסיס — לא, לא
עם ז׳אקלין, הוא היה שם עם ידיד,
איזה גבר בן 70 אולי שהתגנדר בטבעת
על בל אצבע ובמכנסיים מהמודה האחרונה
— עשויות עור פרה, שכה אחיה.
בגדים מעורות משונים הם היום המילה
האחרונה באירופה.״
אולם סתם להשתזף בנשף לא הספיק
לז׳יל. זאת לא חוכמה. מה עשה ן
הוא שיחד את אחד המלצרים באלפיים
לירטות, שזה איזה 11ל״י, והמלצר
ניגש לרמקול והכריז :״הנסיבה סורא־ייה
מבקשת לטלפון את ז׳יל דה תמי-
רוב.״
ברגע שנשמע שמה של הנסיכה סו-
ראייה, השתררה לרגע דממה באולם
הענק, ובתוכה צעד לו האציל לבית
זנמירוב באון לכיוון הטלפון, נכנס לתא,
ועשה את עצמו מדבר.
ומה ז באשר הוא יצא, הוא גילה
באמת שהשם עושה את האדם: מנהל
התחרות קרב אליו, הציע לו להצטרף
לתחרות על המועמדות ל״פלייבוי״ של
קוטינה .״ייתכן שהייתי מסכים,״ נזכר
ז׳יל ,״אבל כל-כך התאמצתי לא לצחוק,
שהחלטתי שיותר טוב להסתלק
משם בשקט, לפני שיגלו אותי ויזרקו
אותי ברעש.״

במדינה
דרכי אדם
א הג מ ה הטראגית
של בת ה־ 27 לבן ה־ 4ו
מרים גיניש הכירה את אשר אביין לראשונה
לפני עשר שנים. היא היתה אז בחורה
בשלה בת — 27 ואשר נער בן .14
למרות זאת, התאהבו השניים.
כיצד נולד הרומן המוזר, שפרח במשך
עשר שנים? מספרת מרים:
״כבר בגיל 14 נראה אשר כמו גבר גדול
ומפותח, בן 20 לפחות. הוא התחיל לחזר
אחרי: הפציר בי בלי הפסק לצאת איתו.
״בהתחלה בכלל לא רציתי לשמוע לו,
בגלל הבדלי הגילים בינינו. אבל הוא החניף
לי, ובסוף הצליח לכבוש את ליבי.״
השניים הפכו לזוג נאהבים.
בילויים כבתי־מלון. בגיל 18 התגייס
אשר לצה״ל .״הוא הבטיח לי שנתחתן
אחרי שישתחרר מהצבא,״ מספרת מרים.
כאשר היה מגיע לחופשה, היו השניים בדירת מבלים אותה בצוותא בתל־אביב,
מעבידיה של מרים, אצלם עבדה כעוזרת־בית.
המעבידים הבינו שהשניים מתעתדים
להינשא, התייחסו אליהם כזוג. חופשות
היו מבלים בבתי־מלון. לדברי אחרות מרים, היתד, זו היא שמימנה את כל מחסורו
של אהובה כל עת שירותו.
הפילה מהתרגשות. במשך שנות
־הרומן הממושך שלהם, הרתה מרים ועשתה
הפלה פעמיים. בפעם השלישית הרתה לאחר
שיחרורו של אשר, אך הפעם כבר לא
עשתה גרידה.היא קנתה עבורו טרקטור,
הם קבעו תאריך לחתונה.
ואז יצא אשר למילואים. כאשר שב,
הם החליטולחפש
השני. בחודש היתד,
דירה, ואשר נתן לד, אלף ל״י לקניית רהיטים.
אלא שבשלב זה נכנסה משפחתו של
אשר לפעולה.
לדברי מרים, איים אחיו של אשר לרצוח
אותה, הוריו חירפו וגידפו אותה — כדי

רי אהאת
*יירוכי ה 11
11131־ ל|1־11ן
ללא כב־ הגבלהשלק״מ
הטיול המשגע ביותר והזול ביותר שהנך
יכול לעשות בקיץ זה.
מוטור קרוון — בית מלון על גלגלים
עם כל השרותים המודרניים.

תראה יותר +תהנה יותר ותגיע
לכל שביל עם אירופה מוביל.
פרוספקט והרשמה :

ר רד

יהודה 2 0דג״*ו טדי5 7 3 5 3 .
ובכל מטרגי זזנטיאות
מרכז עדשות מגע
1ם 7א£ס 5א, 07 1£ג 1א ס 0
״נרוזוכסקי -אישון לנס״
תל־אביב, רחוב שניאור ( 5פינת רח
פינסקר ,)20 טל.55029 .

שעות קבלה 9-17
נשמח לשלוח חוברות הסברה
לסי בקשר״

אשר אבייין
סיום טראגי לרומן בן עשר שנים

להניאה לבטל את החתונה. הארוס המבוהל
נבהל מהתקפת משפחתו על אהובתו —
ונעלם למחנהו הצבאי. מרים יצאה בהולה
לחפש אחריו, הגיעה עד קוניטרה, שם
הפילה מהתרגשות.
נשכבתי מתחת למכוניתו. כעבור
כמה ימים, מספרת מרים, חזר אשר
והופיע, הודיע לאהובתו כי הוא מתחרט
על רעיון הנישואין, מוכן לפצות אותה
ב־ 15 אלף ל״י• ״חשבתי שעולמי מתמוטט,״
אומרת היא .״כתבתי לו מכתב שאני מתאבדת
בגללו, כי הוא הרס את חיי.
״לקחתי את המכתב ביד ויצאתי בבוקר
השכם, נשכבתי מתחת לגלגלי מכוניתו
וחיכיתי שהוא ידרוס אותי. ממש בנס עברה
המכונית מעלי וגלגליה לא פגעו בי.
״אולם ניצלתי ממוות, אך לא מגורל
ארור.״
בזאת לא נסתיימו ייסוריה של מרים.
נכונה היתד, לה הפתעה נוספת: היא גילתה
כי אשר עומד להתחתן עם בחורה אחרת.
את זאת כבר לא היתר, מוכנה לשאת
בשתיקה. היא פנתה למשרד עורך הדין חיים
קאזיס, הגישה נגד אהובה תביעת פיצויים
על 50 אלף ל״י. אם אשד, אחרת, אז
לפחות שישלם.
ידורררירו

הז ה

1703
מבון פסיכולוגי
בהנהלת

נתן רזניק

הרפית מתח ולמוד הפנוזח
טפול בחוסר בטחון
ותסביכיס
ת״ א, המלך ג׳ורג׳ ,44
בשעות .15.00—18.00 :
חיפה, טלפון .69300 :

המשור המרכזי של
חחעח העולם -נוח חוש
רחוב החשמונאים 90—88 תל־אביב
קומה א ,,חדר .5
טלפון מיספר . 2 6 5 8 3 6
המשרד פועל במועדים הבאים.
יום א׳ 14.00 .עד 22.00
יום ב׳ 9.00 .עד 13.30
יום ג׳ 9 .0 0 .עד 13.30
יום ד׳ 14.00 .עד 19.00
יום ה׳ ! 9.00 עד 19.00 , 13.30
יום 9.00 : 0עד 13.00

עד .22.00

מחול וגאו

הרקדן־והכוריאונרף שמעץ לוי,
בוגר אולסני־מחול בניו־יורק ובלונדון,
יקנה לך תוך חודשים ספורים
כושר־תנועה־ומיקצב.
קורסי״בוקר וקורסי־ערב
( 2שיעורים בשבוע בבל קורס)
9ך 0י : 0סי—8.00( 24 74 80 .
10.00י8נה״צ; 20.00—17.00 בסרב).

יי״ ״ים יום תן וך

בתיחת הקורס
2.6.70
ריינס , 1ת״א (כנר דיזננוף) טל 226066 .
החתק, השיח, והמתיטין שלנו טחנה להצלחתו!

*׳שח? המלחמה
(המשך מעמוד )11

במיזרח־התיכון. איני יכול להתחמק מתפקידי להגו על אדמה מצרית, וזה כולל
את איזור התעלה.
ניסיתי לעשות זאת על־ידי הגנת העומק המצרי במטוסים שלי, ועל־ידי שיקום
מערכת נגד־מטוסית משוכללת לאורך התעלה. אם הישראלים משתדלים למנוע
זאת על־ידי הפצצות, אני אפעיל נגדה את המטוסים שלי לאורך התעלה. אולם
אורה לטייסים שלי שלא לרדוף אחרי הישראלים לתוך השטח הישראלי.

המנחה: כחול, האם תפסיק את ההפצצות, עם הופעת הטייסים
הסובייטיים בתעלה?
כחול ; בהחלט לא. הדבר כלל אינו בא בחשבון.
זה לא עניין של שחצנות. אם אפסיק להפציץ את הצד השני של התעלה,
ייווצר במהרה מצב קטסטרופלי. הריכוזים העצומים של התותחים הסובייטיים
ממערב לתעלה, המופעלים בעזרת מומחים סובייטיים, לא יתנו לחיילים שלנו
מנוח. תיווצר אפשרות של פלישה מצרית אל מיזרח התעלה. נצטרך להחזיק
את הקו בכוח כבד, שיהפוך בשר־תותחים.
השליטה שלנו באוויר מעל לתעלה היא חיונית לקיום המצב הנוכחי. אם
הסובייטים ינסו לבטל אותה, נילחם בהם. אני מקוזה שהטייסים שלנו, שיש
להם נסיון קרבי רב, יתגברו גם על הסייסים הסובייטיים, אם כי האבירות
יהיו הרבה יותר קשות מאשר בקרבות עם הטייסים המצריים.

המנחה: אנחנו נניח שכחול צודק בהערכתו. בקרב האווירי,
שיתנהל מעל לתעלה, יהיה שיעור האבילות 2:1לטובת ישראל.
אדום, מה יקרה הלאה?
אדום: קודם כל, אני יכול לספוג אבידות כאלה. זה יהיה כדאי לי. לי יש
עתודה מספקת של מטוסים וטייסים. לישראל יש מיספר מוגבל, גם של מטוסים
וגם של טייסים. אני יכול להחליף מאתיים טייסים ומאתיים מטוסי מיג־.21
האם יש תחליף למאה טייסים ומטוסים ישראליים?
קח בחשבון שרק המטוסים הישראליים החדישים ביותר יכולים להתמודד
עם מיג־ .21 אני גם חושב שהטייסים שלנו ילמדו מהר. הוכחנו זאת במלחמת־העולם
השנייה, נגד הנאצים. בקרב על לונדון התגברו טייסים בריטיים ירוקים
על טייסים גרמניים עתירי־נסיון קרבי.

כחול:

הם הגנו על ביתם. איזו מוטיבציה תהיה לטייסים הסובייטיים

במצרים?

,,חידות סונ״סיות קנרו ער ע*3ן
משימות קוביות גם לאורך התעלה!״

ביח ספר גבוה לציור
מודיע על פתיחת

קורם הכנה לבית הספר
ביסודות הרישום והצבע לשנת הלימודים תשל״א, שייפתח
ב־ 1ביוני ויימשך 3חודשים פעמיים בשבוע בשעות אחר
הצהריים.
פרטים והרשמה במזכירות בית־הספר, רח׳ הגרא ,26 תל־אביב,
טל ,31868 .בין השעות 9עד 1בצהריים ומשעה 7
עד 8בערב. ביום ששי מ־ 9עד 1בצהריים בלבד.

המנחה ; לבן, האם תפצה את ישראל על אבידות חיל-האוויר
שלה במיקרה זה?
לכן: יש נטייה מסויימת אצלי לספק מטוסים במקום המטוסים המופלים —
במידה שהם מתוצרת אמריקאית. אבל לא חשבנו על אבידות במימדים כאלה.
ההחלטה לא תהיה אוטומטית. בוזדאי היא תהיה קשורה בתנאים פוליטיים —
שינוי הקו המדיני של ישראל לגבי הסדר. חוץ מזה, קחו בחשבון שאספקת
מסוסים דורשת זמן — אינך מספק בערב תחליף למטוס שנפל בבוקר. זה
בוודאי יקה שנה־שנתיים.
כחול: צריך להיות מובן שאם יתפתח קרב אווירי מעל לתעלה.,הוא לא
יצטמצם שם. אם אכנס לקרב פנים־אל־פנים עם טייסים סובייטיים, לא אתן עוד
חסינות לטייסים ולמילים הסובייטיים בעומק מצרים. הקרב יהיה על־פני מצרים
כולה.

המנחה: אדום, האם זה ירתיע אותך?
אדום: בהחלט לא. הרחקתי־לכת מכדי שאוכל להיסוג, מבלי לאבד את כל
אשר יצאתי להציל. אם יפציצו הישראלים את עומק מצרים, נפציץ אנחנו את
עומק ישראל.
כחול: איך? אני טוען שהמטוסים שלכם לא יגיעו, מול פני ההגנה הנגד
מטוסית שלנו.
אדום: איני מוציא מכלל אפשרות שבמיקרה כזה נשתמש בטילי קרקע
קרקע מאדמת מצרים. אנחנו מעצמה גדולה, ולא נוכל לסבול מפלה מידי
מדינה קטנה. הוכחנו זאת במלחמת פינלנד.

• יגוי נמובת — כחול מנוי חסגק* ליונית את כתובתו פת 1ק •
לח ודיי יל־כך יובוייים סראיו, יל־מנת
לפניי ייכונ במיולוח חיתיו לפיו חחד•

:אם תביאו טילים כאלה למצרים, אפציץ אותם לפני שיהיו בשלב

מיבצעי.

המנחה: אדום, האם אתה לוקח בחשבון הפצצת ישראל בטילי
קרקע־קרקע מאדמת ברית-המועצות?
אדום: בולגנין איים בכך בימי מיבצע־סיני. איני יכול לענות על כך
כיום. זה יהיה תלוי במצב הגלובאלי, במצבה של ארצות־הברית, ועוד.

העולס הזה 1708

המנחה ; לבן, מה יש לך להעיר על כך?
לכן: אני מקוזה שנעצור את ההידרדרות בשלב מוקדם יותר. הפצצת מדינות
^ ידידותיות מאדמה סובייטית תיצור. משבר בינלאומי ממדרגה ראשונה, אך איני
סבור כי נצא למלחמת־עולם למען ישראל, ולמען כל מדינה אחרת. דעת־הקהל
האמריקאית לא תסבול שום התחייבות לצאת למלחמת־עולם למען כל מטרה
שהיא, זולת הגנה על אמריקה עצמה.

המנחה: אין סיכויים רבים להתפתחות כזאת. נחזור לשלב
מוקדם יותר: נניח שישראל ניצחה בקרב האווירי מעל לתעלה?
אדום: אצטרך להסלים. לא אוכל לסבול שייווצר הרושם שמצרים פתוחה
בפני הישראלים. אגביר את כוחי באוזיר, ואשקול הבאת עוצבות־קרקע למצרים.
למשל, כמה חטיבות־שריון, שיחסמו את הדרך לקאהיר, יחד עם הנ״מ הדרוש
להן.

המנחה ; לבן?
לכן: לא אוכל להתנגד למיקום כוחות־קרקע בתפקיד הגנתי. אחרי הכל,
כך בדיוק עשינו בוז־יאט־נאם.

המנחה: כחול?
כחול: אין לי כוונה לכבוש את מצרים, אם כי עלול להיווצר מצב שאצטרך
> ז | לחצות את התעלה כדי להשמיד ריכוזים מסוכנים של חיל־קרקע, תותחים וכו׳.
הסכנה תתעורר רק אם הרוסים יתקרבו לאיזור־התעלה, או יתמקמו לאורכו.

המנחה: אדום, האם אתה רואה אפשרות בזאת?
אדום: בהחלט כן. צריך להיות ברור שברגע שנכנסתי למצרים, אני חייב
להגן על מצרים ולאפשר לצבא המצרי לנקוט יוזמה מיתקפתית מוגבלת לאורך
התעלה. אחרת תהיה כל ההתערבות שלי מגוחכת. מובן שלקחתי זאת בחשבין
כשהחלטתי את ההחלטה המקורית להיכנס לשם. יש לקחת בחשבון שיחידות
סובייטיות יקבלו על עצמן משימות מסויימות גם באיזור התעלה.

המנחה: תגובתך, כחול?
כחול: אם יהיה צורך להילחם, נילחם. איני מטורף, ואיני רוצה במלחמה
של ממש עם ברית־המועצות, אך אם נעמוד במצב של אין־ברירה, נצטרך
להילחם.

המנחה: לא שמענו את דעתו של ירוק במשך התפתחות זו.
ירוק: איני מאושר מהתפתחות זו. התמקמות חטיבות רוסיות במצרים
עלולה להביא לשינוי פני המישטר שלי, שאיני מעוניין בו. המישטר שלי איני
קומוניסטי, והוא סובל בקושי כמה קומוניסטים בתוכו.
אבל מה אני יכול לעשות? כחול מדבר על אין־ברירה. גם לי אין ברירה.
אני חייב להגן על מצרים, ואיני יכול לקבל את התכתיב הפוליטי של ישראל,
שפירושו כניעה לסיפוחים ישראליים והפקרת אחינו, הפליטים הפלסטיניים.
אצטרך לקרוא לרוסים.

המנחה: לבן, האם לדעתך יש סיכוי לנצל את התנגדות העם
המצרי לסובייטיזציה, כדי להפיל את המישטר הנאצרי במצרים?
לכן: יש אצלי אגף מסויים המטפל בזה, אבל איני תולה בו הרבה תקוות.
עבד־אל־נאצר מבטיח לנו, לפחות, איזושהי יציבות. אם נעזור לשבור אותו,

מי יודע מה יבוא במקומו?

המנחה: אנחנו מסכמים, איפוא, שיש סיכוי סביר להתפתחות
שתביא בעתיד הנראה-לעין למלחמה בין צה״ל והכוחות המזו-
יינים הסובייטיים באוויר, ביבשה, ואולי גם בים.
לכן: אני רואה אפשרות זו. אני חושב שכחול מתייחם לכך באדישות

מוזרה, וכימעט בקלות־דעת. אין לי כל רצון להפקיר את ישראל, אבל עוד

י ־[ פחות יש לי רצון להסתבר בגללה במלחמת־עולם. אני רוצה שזה יהיה ברור
לגמרי. אני גם משוכנע כי אדום אינו רוצה בכך.
המסקנה שלי היא שעוד לפני שתגיע ההתפתחות.לנקודה שהזכרת, אצטרך
לנקוט צעדים חריפים מאוד כדי להכריח את הצדדים לקבל שלום כפוי. אני
מתכוון להסדר ברוח תוכנית רוג׳רס. ראיתם שההתפתחות הצפוייה תביא לכך
שישראל תהיה תלוייה בסיוע אמריקאי, ונשתמש בזה כדי להפעיל עליה לחץ.

המנחה: אדום?
אדום: אני מצטרף למסקנה זו. נוח לי להתבסס במצרים, אך איני רוצה
במשבר עולמי. אם לבן יכול לכפות על ישראל הסדר סביר, ברוח החלטות
מועצת־הביטחון מנובמבר , 1967 נסתפק בהישגים שכבר השגנו במצרים,
ובהתקדמות איטית במיזרח־התיכון כולו.

המנחה: ירוק -לאור התפתחות זו, האם אתה חושב שעם
גבור ההתערבות הסובייטית תהיה נוטה להסדר יותר מעכשיו?

את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד 136 .תל־אביב, ולציין על המעטפה ״תשבץ 1708״.
בין הפותרים יוגרלו 3פרסי ספרים.

מאוזן :
.1מכלי הנשיפה בתזמורת .7 .כנר
מפורסם .14 .נמל בים הצפוני .16 .לוחם
גרילה .17 .עיר באיטליה .18 .בושם.20 .
תנה אהבהבים .21 .נפזר .22 .מזנון בתחנת
דלק .24 .מילת גנאי שגורה בפי נהגי
ישראל .25 .האות העשרים בא״ב האנגלי.
.26 השמע מנגינה ללא מילים .28 .נוהג
בהמות .30 .קיא .31 .מכינויי אלוהים.32 .
קוסם .33 .שיר .35 .נע ונד .36 .טנא.
.37 פרי טרופי .38 .תרעומת .47 .שמו של
דב מפורסם .42 .שיער קשה .43 .מזג
אויר חם ויבש 44 .כוננית .46 .חור קטן.
.49 דבר נעלם ונסתר .52 .שמנהגו להצחיק,
.54 מילת זירוז .55 .בהרת שמש.57 .
שניים .58 .זז ,59 .כלל הדברים .60 .ברית.
.62 רכוש .64 .נדכא .65 .בנו של למך, לוטש
נחושת .67 .האזור בדרום לבנון, עליו
נערכה פשיטת צה״ל .69 .מפעל לקרטון
גלי .71 .תפארת .73 .הרם למעלה.74 .
שצורתו כשל תפוח־אדמה .75 .נסיכות
נפט ערבית העומדת לקבל עצמאות.77 .
לשם נשואות עיני כל אוהדי הכדורגל.
.78 מבניו של דוד המלך .79 .חלחלה.

מאונן:
.1חומר ממים צבע .2 .מדינה אפריקאית.
.3מפציץ־קרב צרפתי .4 .תכונת השעון.
.5המציא מעשיות .6 .האומות המאוחדות
בלי ראש .8 .מאברי הפנים .9 .מלאך.10 .
מם +שטבעו לחשוד . 11 .מלך צור.12 .
תכשיר כימי להשמדת מקקים .13 .מרכזי.
.15 אביו של יהושע .18 .שר .19 .מתאונן.
.22 זהב .23 .מילת זירוז .27 .אחד היסודות
הכימיים .29 .גיבורה הלאומי של
איטליה .34 .נהר באפריקה .37 .עוף לילה
טורף .38 .כלי בישול .39 .לא כשר.40 .
הנה .45 .גברה על שלמה בחכמתה.47 .
זמר ישראלי .48 .ישן .50 .הדמות המסמלת
את ארצות־הברית .51 .פירות הדר צהובים
גדולים .53 .אביהן של בנות מפורסמות
במקרא .55 .זעקת חמור הבר.56 .
שניתן לראות בעדו .58 .היא מאלאגאש.
.61 זע .63 .עיר כוהנים .66 .יצרו.68 .
קול שמחה .70 .הצגה של פזמונים ומערכו״
נים .72 .שמו הפרטי של זמר כושי עיור.
.74 ראשית היום .76 .בכי, מספד7 .ד.
מאותיות האל״ף בית.

1כו בפר סי
ואלת פו תרי הת שבצים שפי תרונו תי ה ם עלו ב הג רלה וזיכו אות םבפר סי ספרים:

תשבץ מם׳ : 1696 שלמה עקרוב, אבא הלל ,100 רמת־גן; יצחק א׳ דגני, ת.ד,305 .
טבריה! רב״ט יצחק פינקלשטיין, דואר צבאי ,2297 צה״ל.
תשבץ מס׳ : 1697 נחום פלג, דוד מרכוס ,14 חיפה! תרצה קרת, אוסישקין ,4
קרית־מוצקין; משה גרובר, אחד־העם ,94 תל־אביב.
תשבץ מם׳ : 1699 שרה ויצחק מרגלית, גן־יאשיה, דואר־נע השומרון! אביבה
גינזברג. רידינג ,43 תל־אביב! יונתן ישראלי, שדרות בן־מימון ,60 ירושלים.
תשבץ מם׳ : 1701 מכלוף אמסלם, רחוב הפלמ״ח, טבריה. נעמי רון, לונדון! אבי
ברזילי, קיבוץ מענית, דואר־נע מנשה.
תשבץ מס׳ : 1703 אביבה גיא, אוריאל אקוסטה , 1תל־אביב! הרמן חנוך, יואב ,34
רמת־גן; אבי לוריא, דואר צבאי ,2431 צה״ל.
תשבץ מם׳ : 1704 סמל אברהם יפרח, דואר צבאי א ,2737/צה״ל! אמי וניסים פרחי,
טבריה ,31 בני־ברק! חנה פרידמן, דוד רמז ,154/19 צפת.
תשבץ מם׳ : 1705 יהודה שמיר, קיבוץ עמיעד, דואר־נע חבל כורזים; יוסף מזרחי,
קיבוץ שמרת, דואר־נע אשרת! אברהם פלינט, זמנהוף ,5תל־אביב.

פרסי ח שבץ
ואלה הפותרים שזכו בפרסים עבור פיתרון חידות חשבץ.

ירוק: איני רוצה להיות בסים סובייטי. אני מוכן להסדר עכשיו, לפי
הקודים שאמרתי. לא אוכל לזוז מהם. אך אהיה מוכן להסדר כזה גם מחר.

המנחה: ואתה, כחול?
כחול: קשה לדעת איך יתפתחו אצלי הנתונים המדיניים והפסיכולוגיים,
אם תימשך ההידרדרות כפי שתואר כאן. ייתכנו שינויים מסויימים בצמרת,
פוליטיים ואישיים, שיביאו לשינוי הקו הנוכחי. אבל איני יכול לומר שזה בטוח.
הווו לוז

הז ה

מר<ד 1

חשבץ מם׳ 20 : 1701ל״י — דני קדם, מס׳ אישי ,2078238 דואר צבאי ,2308 צה״ל.
פרסי ספרים — אמיל סלמאן, רחוב 118 מם׳ ,15 נצרת! ראלי רובין, קיבוץ חולתה,
דואר־נע גליל עליון! אבישי יערי, קק״ל ,4תל־אביב.
חשבץ מם׳ 20 : 1703ל״י — עירית סקוב, ח־יצברד ,17 ראשון־לציון! פרסי
ספרים — חנה בן־גרא, פרחים ,3רוממה, חיפה! שלום פרינץ, מכבי ,6רעננה! יחיאל
זוטלר, שיכון המועצה, רמת־השרון.
חשבץ מם׳ 20 : 1706ל״י — רוני קציר — ברודצקי ,24 תל־אביב! פרסי
ספרים — רות מלמד, שדרות המלך דוד ,6תל־אביב! יעל מרחב, קיבוץ בית־ורע, דואר־נע
עמק הירדן! בנימין וייס, ברדיצ׳בסקי ,16 גבעתיים.
הפרסים יישלחו לזוכים בדואר.

תה רואה, בן־טלה,
מאמץ השתלם. לא
רחת לחינם. אל
רפה את המתח —
בעתיד ישתלם לן
דבר. אתה עוד תג־לשיא.
העיקר שמשין
באותו מרץ.
ן, בת־טלה, מצפה
בוע שיגרתי ביותר.
ם שינוי. השתדלי לעבור את המשי
— אחריו תבוא המנוחה המצופה.

הצלחה בעסקים. אבל
אל תסתנוורי. המשיכי
לעזור לאנשים הקרובים
לך. בני־משפחתך יגרמו
לך נחת־רוח בשבוע ההולך
ומתקרב. ילדיך
גדלים — והם עוד יגרמו
לך ריגשי גאווה.
לך, שור, ממתינה בשבוע
המתקרב היכרות
תחילה היא תעלה יפה
תיגמר במריבה סוערת.

בוע של הצלחה בל
השטחים. במקום
בודתן תזכה להערה
מצד הממונים
לין. בביתן ישוב
שרור השקט. נחת
וילדין. לן,
תאומה£׳1111111 ,
צפה השבוע הפתעה,
וצד בן מזל אריה,
ומנו לא ציפית להר-
,ה בזמן הקרוב. קבלי אותה והראי את
ימחתן. הרבי בטיולים ובמסעות ברגל.

שוב פחדיך הכמוסים עומדים לך בדרך.
החום השרבי מעיק עליך ואתה הולך מדחי
אל דחי. כוח העבודה שלך גס הוא סובל.
אולם קרן אור תשפיע
על יך לטובה בסוף השבוע
בדמות אדם אותו
תכיר על־ידי ידיד משפחה.
היה אסטראטג
ובצע את כיבושיך צעד
אחר צעד ובביטחון. הייה נפש. רומאנטי ועדין־ ! חא 1נ״ 0
הכוכבים מנבאים
23בספטמבר ־
לך שינוי רציני לקראת
22ב אי דז סו ב ר
העתיד. הדרך בה את
יוקר. הפזרנות תביאך, בסופו של דבר,
בך. אל תתגרי בו.

של דבר היא תפגע

נו, אתה באמת צרין לריב כל הזמן עם
בת״זוגן ! הרי לא כדאי לן להחליף
אותה. אין שלא יה*

התנהגותן חורגת
מתחום המותר. אתה
שוקע בעצבות, בעייפות
וברחמים־עצמיים.

נדמה לן שאתה עושה
הכל בדי לצאת
מהסבן אליו נקלעת,
אן לא זו הדרן. הייה
אדיב, נעים הליכות
והפגין רוחב-לב. זה

יחזיר לן את שיווי המישקל הנפשי.
הצלחה רבה צפוייה לן בשטח העיסקי.

.׳ ״זה יכול להישמע מצחיק,״ כתבה לי
י.ד. מירוחם ,״אבל ביטלתי המון פגישות
עם הרבה בחורים, רק בגלל שאיני יודעת
כיצד להתנשק. הנני שוכבת ערה ותוהה
אם עשיתי מעצמי טיפשה במיקרים הקודמים.
וכל הזמן אני חושבת כיצד צריך להתנשק.
הדבר מטריד אותי כל־כן ואני
רוצה מהר תשובה.״

תשובה: ישנה רק הנשיקה הרגילה.
לא קיימים ספרים או חוקים
של ״איך להתנשק״ .לכן, הדרו,
כיצד להתנשק, הינה הדרו
שלף, בהתאם לרגשות שלף. חשבי
על הנשיקה כמו על חיוך, ובבר
תפסת את הרעיון -הינך
מחייבת כפי שאת מרגישה.

הולך ומשתפר. סוף־סוף
מצבך בעבודה
הפסקת לריב עם הבוס. אל תחשוב על
מקום עבודה אחר. אתה
שוב מקדיש את זמנך
לעיסוקים אינטלקטואליים,
במישור הרומנטי
זה שבוע נפלא. מחזריך
חוזרים אליך. אתה נראה
שוב צעיר ובעל
מרץ, עצור! אל תצעד זה מופרז. בביטחון מוקדם סדי. רסן עצמך,
אחרת תשלם שוב ב־מתנהגת
כלפי בן־זוגך אינה הוגנת ובסופו
לחוסר כיס. הרבי לקרוא בזמנן החופשי.

סוף־סוף עומדת שאיפתך
להתגשם. בצע את ותראה המוטל עליך
אור במולך. ידיד קרוב
יגיע לביקור קצר שבסופו
תחול מריבה ביניכם.
בשטח האהבה
את, סרטנית, עומדת על
ו ,2ביו ני -
כ 21 ביולי
הגובה בשבוע המתקרב
ובא. אבל, לעומת־ואת,
יגע בך קנונייה במקום עבודתך. ליבשי
ום בהיר ושמרי על הופעה חיצונית נאה.

סוס1

תקופה בה אתה
:ול להסדיר את כל
גיותין. ראשן צלול
זתה שוב מסוגל לתגבר
על המיכשולים
שעמדו
;מחסומים
ורכן. אם תתאמץ
ן מעט אתה יכול
תפון את הקערה על
ה. פגישה מיקרית
הפון לרומן סוער. חבק עולם ומלואו.
תה בדרן לאושר. החזק בו היטב!

נכנסת לעבודה במלוא
המרץ. עבודתן מראה
סימני הצלחה מובהקים.
אך לעומת זאת הינן
מזניח התחייבויות קודמות.
אתה סובל כאבים
בגופן, אל תזניח את
עצמן, אתה זקוק כר;
2בא!,גוסס ־
; 2במךוי רי י ר
גע לכל כוחותיך ומחשבותיך.
מוטב שתלך

ופא כדי לברר את מצבך הגופני. בנות
:ולה, זה הזמן למצוא את בחיר ליבכן.

1וזו

המתח בו היית שרוי בשבוע שעבר חלף.
זהו שבוע שקט, בתחום הרומנטי, העיסקי
והמשפחתי. אתה שוב
יודע לווסת את רגשותיך.
צפה לרגעים מהנים
ואף להצלחות מסו־יימות,
בעיקר בשטח הרומנטי.
עכשיו העת
לחשוב על העתיד, ולשקול
מחדש את כל צדדי
אישיותן. עשה זאת ב20ב
ינואר -

קור רוח ובאובייקטיב־
18בפב רו א ר
יות. אל תנסה להשלות
את עצמך. הרבי לבקר בתערוכות, במופעים
ציבוריים ובמקומות־בידור. ליבשי חום.

אל תתרגזי בת-דגים,
זה לא יעזור, זה רק
יגביר את המתח בינו
לבינן. הוא אומנם
לא מבין אותן כראוי,
אולם הוא אוהב
אותן ועליו להסתפק
בשלב זח באהבתו.
שימרי על פניין שלא
תיראנה עייפות ור-

עות-מראה. מישקלן ירוד ועליו להשתדל
לעלות במישקל. החיון אף פעם
לא מזיק. כשמחייכים השמיים מתבהרים.
סוף השבוע יהיה על מי מנוחות.
הרעיפי עליו אהבה. היזהרי מהצטננות.

מי את?

לא אעצור בעדך את תרצה להתכתב עם
נערה כבת ,+ 19 אבל מאידך, אני רואה
חובה לעצמי להתרות בך שהיא עלולה
להפתיע אותך ביופי נדיר והעזות אין קץ
— עד כדי לשלוח אלי ״תמונת־בריאות״
מעין זו.
ללא חת היא מכריזה על עצמה :״אני
ממוצא, גזעי׳״ אבל היא לא שלחה לי את
תעודות היוחסין שלה. מה שכן, היא חובבת
צילומי־עירום ממש מושבעת. צילומים
שלה, כמובן. אכן, היא נרקיסיסטית מכף
רגל ועד ראש, מה שלא מונע ממנה לעסוק
בין צילום עירום אחד למישנהו בשירטוט
דקורציה פנימית.
אפילו לגבי 6 0 /7 0היא אלמונית. אבל
מה שברור לי, שאם אין לך מצלמה —
אין לך סיכויים!

אם אתם עדיין לא יודעים, אז זה בכלל
לא מקובל לכתוב, רותי יקירתי /כי אני
לא יקירה של אף אחד חוץ מאשר, אולי,
של האמ׳שלי, ורק לה מותר להדביק לי
כינוי כזה, אבל רק לה.
את כל ההקדמה הארוכה הזו אני מכוונת
אל 6 1 /7 0המאופיין על־ידי שתי עיניים
ירקרקות המשתלבות יפה בתוך גוונם השזוף
של פניו, כדבריו הוא. והוא כבר מנחש
מה תגובתן :״בטח תשאלי, אתה כזה
מוצלח?! אז מה אתה מחפש פה?״ רגע,
רגע, אתה חושב שרק עקומים כותבים
אלי? אלו לא מעיזים!!
והוא ממשיך :״התשובה היא שאני מחפש
גם מחפש. משום ש,היא׳ חייבת להיות
מיוחדת, שאילמלא כן, היא לא תוכל
לענות על דרישתי.״
ואילו שמעת איזו דרישה יש לו??
״הדרישה המיוחדת שלי: כן, כן, היא
צריכה לאהוב לשחות איתי עירומה לאור

כימעט שכחתי, מימדיו הם ,22/175 והוא
גם סבור שהוא בכלל לא מגזים, עד כדי
כן ששכח אפילו לציין את כתובתו בגוף
המכתב.
אז ,61/70 שלח אלי מהר את כתובתך,
כי אני כבר מנחשת שתהיינה המון מועמדות
ולו גם מעבר לגיל 30 שנה( .כמבוקש).

עירום לאור הירה

כוח הרצון שלן השבוע מעל לכל. יש
מקום להגיגים יסודיים. אתה לא מרוצה
מהעבודה ומהמ•

מונים עלין. זה מצב
זמני חולף. השתדלי
לחשוב יותר על הבית
ועל הסובבים
אותן. צאי לבלות,
.היי אדיבה ופשרנית
לבני משפחתן ולידי-
ו ן> ^ 1.-ן ן.ו^6ו דין. הם זקוקים לן.
בן גדי, זה בהחלט
לא שבוע להימורים.
התרחק מהם. הקשר שלן עם בת מזל
דגים הולן ומניב פירות. לבש כתום.

1זשה

לבלות ולטייל ושמחוג העיתים שלך מורה
על אחת השנים בין 28ל־.40
בתמורה מובטחת לן נערה שחרחורת,
נאווה ובת ירושלים.

60/70

תד-אביב או חיפה

אני בטוחה שתצחקי למשמע
השאלה, :כיצד לחייו אל נער
שחייך אלייך? .,

חם ומרגיע
אנ׳לא רוצה לסכסך אבל 5 8 /7 0הוא
רב״ט, ואילולא היה משרת אי־שם בין החולות
הוא לא היה זוכה אצלי בעדיפות
ראשונית. מאחר וזכה, לא אפסח על פרטים,
הנהו ככתבו וכלשונו:
״ובכן אני חייל שגילו — ,21 ומשרת
אי־שם בין החולות, לכן, כולי צהוב, שחור
וכל היתר. גובהי נמוך יחסית 162 ,ס״מ,
אך דומני שישנן בכל זאת בנות בארץ
הזאת שמשתזזת אלי במובן זה.
״השעמום בחגים ושבתות מעבירני על
דעתי. אין אני מוצא סיפוק בכתיבת שירים
ופיזמונים ואהבת חיים (ברגע שאני יוצא
לחופשה) ,כי אני מרגיש צורך לקרוא מכתב
חם ומרגיע.״
רגשן במיקצת, לא כן?

שחורה היא ונאווה
כ תו ב ל־ 5 9 / 7 0טוב? היא לא רוצ ח
מ מן הרבה, העיקר שתהיה נחמד האוהב

לא יכולתי להציל הרבה מעטו של
.6 2 /7 0כל מה שנתן לי להבין הוא שהנו
חייל בחיל־הים, המעוניין להכיר נערה
רצינית מהעיר תל־אביב או העיר חיפה.
לובש המדים הלבנים מבטיח :״המתקשרת
לא תתחרט״.
לפני שאת מתיישבת לכתוב, דעי לך:
גיבורך המיועד מתנשא לגובה 182ס״מ
וכבר מלאו לו כ״א שנים.
זה הכל.

כתוב מהר
אני פשוט מתפוצצת משמתה להציג בפניכם
את : 6 3 /7 0
״אני יפהפיה בלונדית, ירוקת־עין וחטובת
אברים,
״שוחרת קצב וריקודים וכותבת סיפורים
ושירים.
כתוב לי, אך ורק אם אתה חייל מחיל-
הים, טייס או צנחן
בסביבות שנות העשרים לחיין. רצוי שתהיה
מזוקן ויפה־תואר,
שהקצב יזרום בדמן, והספרות לא תהיה
זרה לרוחן.
כתוב מהר, אני מצפה!!!״
אם היא השמיטה דבר מה, מלא את
החסר!
יש בעיות?

המועמדות
הסופיות
ביאסרס שוורץ

ישגע

^ םישמשהו שביאטרים (ברכה)
שוורץ ( )16.5אוהבת הכי הרבה, זה
לשגע גברים בבריכה.
איך? פשוט: ראיתם כבר גבר שלא
מתפוצץ, כשהוא נוכח לפתע שהבחויה
שהוא מנסה להשוויץ בפניה במים — שוחה
פי עשר יותר טוב ממנו?
זה בדיוק מה שקורה לגברים שנתקלים
בבריכה בביאטריס. כי מה הם רואים?
בובה מיניאטורית ( ,166 כשהיא עומדת
ביבשה) בלונדינית וכחולת־עיניים, משתכ־שגת
במים ועושה רושם שאינה יודעת
איר לעשות מה. ואז, כשהם באים להפ־יין
את גבריותם המימית וללמד אותה,
היא מפליגה במהירות, בכל סיגנון שתרצו,
ומשאירה מאחוריה פס של קצף.ואם לא
די בזיון וקצף לגבר הקוצף, היא עוד

נוצוך שכגוחן

זוהי ביאטריס במלוא זוהרת .״צבעי המלחמה״ שלה
הם שהר הקיץ של הלנה רובינשטיין, שיצא לשוק דק
השבוע. ביאטריס מקפידה מאוד על בחירת חומרי האיפור, ומדקדקת בכל פרט בשימושם.

גברים ננוינה
לכי הביתה,׳ הוא אמר לי.״

ך* נוס(? לז ה, אוהבת ביאטריס, ילידת
02 בודאפשט שעלתה ארצה בגיל שנתיים,
גם ריקודי עם וסלוניים, פלאקאטים פסיכו־דיליים,
ולרכב הרבה על אופניים. יש לה

שנתיים תיכון בקיבוץ בית-אלפא, שלוש
שנים בלט אצל אלישבע מונה, אבא מנהל
מלון ואמא מסג׳יסטית.
ומה היא רוצה להיות? לא — הפעם
טעיתם. היא לא רו צ ה להיות — היא
כבר עושה את זה: דוגמנות צילום ומסלול.

מומה לנשלו!

ביאטריס במדים
האהובים
עליה ביותר —! בגד ים. והיא רוכשת רק
מהמובחר. באן: בבגד ים טופסי של גוטקה.

לשון

בגיל , 16 אפשר
עוד לסלוח לוז
שהיא אוהבת ללקק ארטיק. ביאטריס היא
בלונדית טבעית, ורק לעיתים נדירות היא
נעזרת בספריי מיוחד לשיער, וולה פלקס.

מטפסת לקינוח על המקפצה, מסיימת בקפיצה
מסחררת.
מלבד זה אוהבת ביאטריס סתם להשתובב
— גם ביבשה. היא מלאת מרץ שופע,
כפי שניתן למצוא רק בבת ,16 מסתובבת
תמיד יחפה, כשזה מתאים וכשזה לא מתאים,
ונהנית להפגין את שתי גומות החן
הנהדרות שלה .״אני רגילה שכולם מביטים
בי,״ היא מסבירה כאילו היה זה הדבר הטבעי
ביותר בעולם.
הדבר היחידי שחסר לה בחיים זה עוד
כמה שנים .״כמה שהייתי רוצה להיות מבוגרת
יותר,״ היא נאנחת, והלב ממש נשבר
מהשתתפות בצערה .״פשוט לא מתייחסים
אלי מספיק ברצינות בגלל שאני כל כך
צעירה. אני עוד זוכרת איך שרפי שאולי
פעם זרק אותי מהדיסקוטק שלו, :ילדה,

דור הולך ודור בא

ביאטרים מבלה בחברת כמה צעירות פחות, בטיילת,
כשהיא מדגימה את בגד התוף בצבע
הבד, מתוצרת חברת גוטקס. הבגד קרוי קמל הייר ולביאטריס ממש נוח ללבוש אותו.

אמנות
תדריך

מחול

*יאטריו

1איזץ עדין (הבימה) — מחזה
טל אלבי (.וירג׳ינה ודלף״) על בדידות,
!גוניות וצביעות בבורגנות האמריקאית,
*בוצע היטב על ידי מרים זוהר, סמלה
!בני ומשתתפי ההצגה האחרים. תיאטרון
זוב.
המכשפה (תיאטרון גודיק) —

;מחזה של גולדפאדן בלבוש צבעוני חדש,
׳בקצב מודרני של יוסף מילוא (במאי) ו־
:ועם שריף (מנהל מוסיקלי) .לחובבי הצגות
־אוה.
** מלץ פלאזה (הקאמרי) — שלשה
וערכונים בשניים׳ המתרחשים כולם באותו
זדר מלון, גדושים מקצועיות ועם משחק
*הנה של עדנה פלידל ואבנר חזקיהו.
* * נדנדה כ ש ניי ם (התיאטרון ה
יעיר) — גבר ואשד, מחפשים מפלט זה
:זרועות זו מפני הבדידות המאיימת עליהם
:כרך הגדול. משחק טוב של שולמית אדר.

נידוי
* * תל־אביב הקמנה (בימות) -
!!יחזור שלישי של ימי תל־אביב הראשו־ים
בזמר ובמחול. אושיק לוי וחנן גולד־
:לאט נחמדים. לאלה שלא ראו את ההצגה
:גלגוליה הקודמים.

חיי כלכ

(התיאטרון העממי)

גדי יגיל מתמודד עם חומר שאינו עומדולו על רמה גבוהה, ויכול לו. ההצגה
זבדרת הודות לכשרונותיו המגוונים של

והי מירנה סטרום —
:עולהמארצות־הברית
ברגע שניבחרח לכוכבת המחזמר הסנס־יוני
שיער, יצאה השחקנית־רקדנית־זמרת,
עולה החדשה מארצות־הברית מירנה סם־
ום, מאלמוניותה.
אס יזכה שיער בישראל להצלחה הסנס־יונית
לה זכה באירופה ובארצות־הברית,
היה מירנה סטרוס כוכבת מפורסמת.
משום כך מעניין במיוחד הראיון שנתנה
כתבת העולם הזה — בטרם ידעה כי תה־וך
לכוכבת, כאשר היתח עדיין נערה בו־וה
בעיר גדולה, שחקנית אלמונית שעתי־ק
לא ברור•

גדי כקומיקאי, מגיש פזמונים ורקדן לעת
מצוא.
השראה מדיסקוטק
״רקדן היום הוא אמן מסוג ג׳ ,גם במשכורת
וגם ביחס הוא נחות גם מן השחקנים
וגם מן הזמרים. ואין זה פלא, משום
שהמחול מפגר היום אחרי שאר ה־אמנויות
ואיני מצליח להדביק את הרוח
הזמן. ה״פוסטרים״ הביאו את הציור לכל
בית, החיפושיות הפכו את המוסיקה לנחלת
הכלל ופתחו אזניים אטומות רבות, אבל
איש לא הצליח עדיין לעורר תגובות דומות
בעזרת תנועות מחול״.
שמעון בראון, מולידה של להקת ג׳ז
פלוס מנסה להסביר מדוע בחר בדרך שבחר.
״הייתי חבר בלהקת בת־שבע, רקדתי עם
כמה שנים. אבל בסופו של דבר הרגשתי
יובש• זה יפה׳ זה אסטטי וזה לא מעניין
איש. נסעתי לאמריקה ולמדתי שם שנה,
וחזרתי מלא אידיאלים — הראשון בהם
להוציא את הריקוד מן ההסגר האמנותי שלו.
עשרה ימים לאחר שהקמתי את להקתי
הראשונה, פנו אלי מן הטלוויזיה ורצו שנשתתף
בתכנית, כרקע להופעת זמרים.
עצובה בודדה
אוהבת...

פעמים עצוב לי. נורא עצוב.
,אני לא יודעת אם זה בגלל שאני לבו
ו בגלל עתידי המעורפל. כשאני מדברת
פ הורי בטלפון, למשל, אני בוכה בפנים,
זוך הלב שלי. בקול רם, אני פוחדת
:כות׳ כי אז אני מתפרצת חזק. ואני לא
יצר, שהם ידעו שם בניו־יורק, כמה שאני
ידדה ומתגעגעת אליהם.
אני יודעת שלחיות לבד זה לא קל. ב־
־ץ זה גם לא מקובל. אבל בניו־יורק
שות את זה הרבה בחורות.
אני חושבת שזה לא שאלת חיים לגור
ד, אבל זה רעיון טוב. את חופשיה
!שות מה שאת רוצה. את לומדת את
זיים מקרוב יותר, וביסודיות.
לא הייתי מוכנה לגור יחד עם חברה.
ז הייתי צריכה לשתף את הבית שלי עם
ד אדם, אז זה רק עם בעל.
לא קל לי בחיים האלה. אני עצבנית
1ד ומדברת כל הזמן עם תנועות ידיים.
י גם לא יכולה לשבת על מקום אחד.
טירנה פטרום
לי מזל שהחברים שלי מבינים את ה־
״חושבים שאני, מחפ שת
:ב שלי ומשתדלים לעזור לי.

אני צריכה קודם להראות מה אני יודעת.
* כסף לא מספיק לי. דירה ואוכל
צריכה להתחיל מהתחלה, ומקווה שזה יהיה
| ולפעמים קצת בגדים אוכלים לי את
בסדר. אני חושבת שבגלל שאני יכולה גם
המשכורת. כי אני רוצה להיות יפה. ולשיר
וגם לרקוד — זה טוב• כי משחק
י רוצה לחיות כמו כל בחורה צעירה
זה בעיה של שפה, ועד שאני אגיע לזמן
א כמו זקנה. קרה לי כבר פעמים ששאדבר
טוב...
ובתי על הכסף ולא רציתי לצאת לבלות.

בניו־יורק הייתי שחקנית והרווחתי טוב.
ובאתי לארץ ישראל חשבתי להתחיל ב^
ני אדם שכל הזמן חושם. הזמן
תו מקום שהפסקתי. אבל אני חושבת שבשבילי
הוא משהו חשוב. אני יודעת
לל המיבטא הזר שלי אני צריכה להתחיל שרק פעם אחת אני אחיה בעולם.
:ל מחדש. אני מרגישה שחזרתי אחורה,
פעם הייתי רגישה מאד, היה איכפת לי
ל מצד שני אני חושבת, :מי אני ב מה אחרים חושבים עלי. אבל החיים לימדו
ל?׳ האם אני יכולה לבוא פתאום ולהגיד: אותי קצת להתבגר. היום אני יכולה לוני
כאן — אתם לא שמחים?׳׳ לא! אני מר: תלוי מי. כי אני כבר די מבוגרת
יכולה.
לחשוב שאני זה — אני מובן שאני

שמעון בראון (כמרכז) ורקדני ״נ׳אז פלוס״ בדיזנגוף
רקדן — אמן סוג ג׳

הסברתי להם שאיני מעוניין בהצעה מסוג
זה. אני מוכן להכין כוריאוגרפיה לטלוויזיה,
אבל לא כרקע אלא כמופע בפני עצמו.
לאחר ויכוחים רבים הסכימו.״
העיקר שהצופה נהנה. התוצאה
ידועה היטב. החלק היחידי בתכניות אולפן
עגול שזכה להערכה בלתי מסויגת של הקהל
והביקורת גם יחד, היו אותם קטעים
בהם הופיעה ג׳ז פלוס. בעקבות הצלחה בטלוויזיה
באה סדרת הופעות על הבימה
״תוך שלשה וחצי חדשים באו לראות
אותנו יותר אנשים מכל הקהל שראה את
להקת בתישבע בחמש שנות קיומה. זה
הוכיח לי שאני נמצא בדרך הנכונה. כל

האמנויות מנסות היום להגיע אל קהל גדול
ככל האפשר, וזאת גם שאיפתי. לכן עברתי
גם מג׳ז, שהיה עד עתה הבסיס לרקודים
שלנו, ל״פופ״ — המוסיקה הקרובה והחביבה
היום על מרבית הצעירים.
״אנחנו מנסים לתאר הרגשות פשוטות
ומובנות לכולם, כמו אהבה, מין ומחאה
אנטי־מלחמתית, והמוסיקה שמלוה אותנו
היא של להקות רוק כבד.
״זה בעצם מה שקורה היום בדיסקוטקים,
וזה דוקא מוצא חן בעיני. התנועות המתמשכות
הללו, מן הראש ועד כף הרגל,
המפעילות את כל הגוף כולו.״
״אם יקראו לזה אחר־כך אמנות או
בידור או מי יודע מה, זה כבול לא מעניני.
אם הצופה נהנה׳ אני השגתי את מטרתי.״

שמיבלה את התפקיד
הראשי במחזמר,שיער,

מלון

רוצה להיות נחמדה עם אנשים. אבל אם
הם לא אוהבים אותי אז מה? אני בתחרות
פופולאריות?
אני עכשיו מוכנה כבר לחיי נשואין,
כשהייתי בגיל 21 לא חשבתי על זה.
אהבתי בחורים. עבדתי. היו לי חיים משלי.
רציתי משפחה משלי. אבל לא חשבתי
שאני צריכה זאת. ואני באמת שמחה שלא
התחתנתי מוקדם.
היום התיאטרון בשבילי זה הכל בחיים.
אבל אני יודעת שבעל וילדים יהיו יקרים
לי יותר. כי עכשיו חסרה לי משפחה. ואני
יודעת שאם יהיה לי קשה גם תיאטרון
וגם משפחה, החיים לימדו אותי שעל?
לבחור במשפחה. כי אני אוהבת אהבה.
מהעבודה את מקבלת המון, אבל כשאת
חוזרת הביתה ואת לבד

^ ם לא היו די חברים ידידים, לא
^ הייתי יכול להסתדר לבד.
יש בחורים שרוצים להיות רציניים איתי,
אבל אני לא רוצה. יש לי שני ידידים
אינטימיים. אחד מהם זה יותר פרטי. אבל
מה יהיה הלאה? אני נותנת לזמן לעשות
את שלו. אסור לחשוב ולעשות תוכניות.
גם בעיות עם מחזרים. בדרך
יש לי
כלל אני אוהבת אנשים, לא מפחדת מהם.
מדברת איתם בחופשיות. אבל אני רואה
שזה עושה לי בעיות לא מעטות. כי הם
רוצים יותר מזה. הם חושבים שאני
,מחפשת״ .עכשיו אני רואה שאני צריכה
להפסיק להיות חברותית ונחמדה לאנשים
שאני לא מכירה. זה עושה לי רק בעיות.
אני בת 24 ומספיק מבוגרת לסדר דברים.
אני לא במצב שאני מפחדת להזמין חברים
הביתה לדירה. אני לא ילדה. אני גם לא
הולכת עם אנשים שחושבים כמו בני .18
אם אני הולכת עם בחור שאני לא מכירה
טוב, והוא רוצה לעלות אלי לדירה לאחר
בילוי של לילה, אני יודעת לדחות אוחו
בעדינות אך בתקיפות. צריך להתנהג באדיבות.
בלי סטירות. אני משתדלת להתנהג
כמו אשה. חם ויפה. אני עושה מה שאני
רוצה לעשות בלי צעקות וסצינות, כדי
שאותו בחור לא יתבייש אחר כך. כי
אני בטוחה שהוא לא רצה לעשות לי
משהו רע. זה רק שהוא רוצה ואת לא
רוצה. ואם את מתנהגת יפה. הוא מבין
אותך. כי הוא רק בן־אדם.
למרות החוצפה של הבחורים הישראלים,
יש בהם קסם. הם יפים מאד. כולם. ואני
אוהבת אותם נורא.

ליל־קיץ
* חלום לי ל קיץ(התיאטרון הקאמרי)
— ״חלום ליל קיץ אינו מחזה קלאסי על

יוון. שקספיר רצה לכתוב סאטירה מודרנית,
חריפה וצינית, בלי הרומנטיקה של
מנדלסון,״ כך מסביר שמואל בונים, הבמאי,
את חלוס ליל קיץ שלו, המעודכן עד ימינו.
״חלום ליל קיץ הוא מחזה על סקס, והמחזה
הארוטי ביותר בין מחזותיו של
שקספיר,״ מצטט בונים את הפרשן יאן קוט.
״אוברון מודיע בפירוש כי יעניש את טי־טניה
בכך שתשכב עם חיה. החמור נבחר
משום שבימי הרינסאנס הוא נחשב לבעל
אבר המין הארוך והחזק ביותר״.
קליפת הכלום. אבל אין צורך לדאוג
— ההצגה מותרת לכל הגילים. על
הבמה אין אפילו רמז לאורגיה. כל מה שנשאר
מן האירוטיקה התיאורטית הוא הצו
המגוחך שבה. למשל: זהרירד, חריפאי, בתפקיד
טיטניה, מעיפה את נעליה אל על
כל אימת שהיא מתחממת למראה זכר, אבל
רצה מיד אל מאחורי הקלעים כדי לכלות
כו את זממה.
״שמרנו על לשון מליצית בתרגום כדי
ליצור את הניגוד הקומי שבין אנשים
פשוטים לשפה מנופחת,״ דברי בונים. ואמנם,
התרגום של טוביה כרמי מלא הברקות
:״לצידך ולא לצורך אשכב״ אומר
אחד הנאהבים לבחירת לבו הדורשת חופה
לפני קידושין .״הניצנים אשר הסריחו,״
נכשל אחר בלשונו, ומתקן עצמו בחפזה
״הניצנים אשר הפריחו״ .״התנדפי מכאן
קליפת הכלום, קוצו של קוץ, קליפת השום״
מגדף אחר את אהובתו שנמאסה
עליו. אבל מה לעשות ורוב השחקנים הישראליים
מתקשים מאד בהיגוי, בעיקר
כשמדובר במליצות שיש להשמיען במהירות
ובטבעיות. אז נבלעות הברות ומתבלבלות
מלים.
״שקספיר שאינו מגיע לקהל אינו שק־ספיר!״
אומר בונים בצדק על בן סטראם־
פורד המפורסם, שהקהל היתד. דאגתו הראשונה.
חלום ליל קיץ של בונים מגיע
לקהל משום שיש בו הרבה הצחקות מבוימות:
פוק (שלמה וישינסקי) מרסס אהבה
במשאבת פליט, ובאותה הזדמנות גם מרסס
את כל החדר נגד זבובים. הרמיה (עליזה
יצחקי) מתפשטת לעיני הקהל (אל חשש
— רק מחליפה שמלה לכותנת לילה) שעה
שמכריחה את אהובה להסתתר מאחורי פרגוד.
אבל כשמופיע פוק בסוף המחזה ומציע
לכל מי שמצא כאן פגיעה בטעם, לחשוב
כי רק חלם לרגע, אי אפשר שלא לחשוב
כי אפשר למצוא במלון ליל קיץ דברים
רבים — אך לא חלום.

תדריך

התבגרות על
גדות המיסיסיפי

תל־אביס
פסיכו (מקסים, ארצות־וזברית)

— סרט־מתח יוצא מן הכלל. אחד משיאיו
של אלפרד היצ׳קוק. בעלי עצבים חזקים
— אל תחמיצו.

* * פרח, הקקטוס

(דקל, ארצות־

הברית) — קומדיה סלונית על רופא־שיניים
אוהב־נשים ומזכירתו הנוקשה. עם אינגריד
ברגמן תאלתר מתאו׳ מתאים לקיץ.

פריחה ושלכת

(אוריון, אנגליה)

— מלודרמה משפחתית על התנגשות בין
אב מחמיר לילדיו המתבגרים. מישחק טוב
של ג׳יימס מייסון.
שמונה וחצי (גורדון, תל־אביב)
— לבטי יצירה של אמן באחד הסרטים
המעולים של פרדריקו פליני.

משפחת טרטס

(הוד, צרפת) —

קומדיה נוספת של לואי דה־פינס, המשתולל
כדרכו, הפעם בגלל קרוב־משפחה שקם לתודה
לאחר שהיה קפוא 65 שנים.

היה שלום מר צ׳יפס

(צפח,

ארצות־הברית) — סיפור רומנטי על מורה
שמתייחס למלאכתו בקדושה, בתוספת מוסיקה
בינונית ומשחק נהדר של פיטר או׳טול.

הפירחח (בן״יהודה, תל־אגיב, ארצות־הברית) — זהו
סרט המבוסס על הספר האחרון (פרס פוליצר) שכתב חתן
פרס״נובל האמריקאי, ויליאם פוקנר, לפני מותו.
שני פועלי חווה, אחד לבן (סטיב מק־קוין) ואחד כושי
(רופרט קרוס) ,נער בן שתים־עשרח (מיטש פוגל) ,יוצאים יחד
למסע אל העיר ממפיס, מסע שבו יהפוך הנער לגבר.
הבמאי מארק רידל (״השועל״) הצליח לשמור על האווירה
המתונה של הימים בהם התרחש הסיפור, והוא מתייחס
לגיבוריו בכל אותו חום ואהדה הנובע מתון נוסטאלגיה של
אדם המתבונן אחורה אל נעוריו (הכוונה לנעורי פוקנר, כי
רידאל עצמו הוא עדיין בשנות השלושים שלו) .סצינות כמו
ארוחת״הערב בבית־הפגישות, כשבעל העסק רודה ב״פועלות״,
המכונית הנתקעת בבוץ, או מירוץ־הסוסים הסופי, המוקרן
במהירות איטית, יגרמו הנאה רבה לצופים. מישחקם של
סטיב מק־קוין, הכושי רופרט קרוס המתגלה כקומיקאי
מחונן, והילד מיטש פוגל, הוא יוצא מן הכלל. גם אם יהיו
כאלה שיאמרו כי הסרט מציג צד ורוד מדי של דרום ארה״ב,

גזגן־גן גין ב״גזפיגזחז 2צג 1רטזן וד גריגזגגג!
ואין בו מספיק גזענות ושיטנה, גם הם יצטרכו להודות ש-
״הפירחח״ שייך לסוג הבידור היותר טוב.

ירושלים
* * הג׳וב האיטלקי (אור־גיל, אנגליה)
— קומדיית־פשע שמצטיינית במיוחד
במירוץ מכוניות אקרובטי לקראת הסוף.
* * פופי (רון, ארצות־הברית) — מלודרמה
על אב המגדל ילדיו בפרבר־עוני
ניו־יורקי. אלן ארקין מצויין.

היפה
כנופית הסיציליאניס (עצ־מון,
צרפת) — סרט־פשע צרפתי, מקצועי
מאד, עם ז׳אן גאבן, אלן דלון ולינו ונטירה•

* * טופאז

(פאר, ארצות־הברית) —

ריגול נוסח היצ׳קוק מתחיל בניו־יורק׳ נמשך
בקובה ומסתיים בפאריס•

פסטיבל קאן
נערת הזוהר
בת ה־78
הקולנוע הוא בית־החרושת הגדול ביותר
בעולם לאשליות. בזה אין כל חדש. פסטיבל
קאן הוא תצוגה של נערות מופשטות
ומודעות־פירם ומת מוחש.יית• 5 .
כדי שמישהו ישים לב אליך בפסטיבל
מעין זה, אינך צריך להיות טוב, אבל
צריך לעשות הרבה רעש. גם זה אינו
סוד. אבל מה לעשות כשאתה מישראל
הקטנה, כשתקציבך אפסי (יחסית) כשאתה
בא מארץ בעלת בעיות בטחוניות (אשר
לא אחת משפיעות על הלך רוחם של
השופטים הנכבדים) ,וכאשר הכוכבת שלך
היא בת ,78 ומעל לכל: אתה רוצה לד,צ
ליח, למצוא שוק לסרטך הנוכחי ועידוד 1 לסרטך הבא?
מכאן לקאן. כך, בערך, נראתה התמונה
כאשר לפסטיבל הסרטים האחרון בקאן
יצאו עמי ארצי(המפיק) ודני וולמן (הבמאי),
עם הסרט שנבחר לייצג את ישראל —
התמהוני. הכוכבת הטבעית שלהם, ליאורה
ריבלין, דרשה שמלה בתיכנונו של גדעון
אוברזון. מחירה היה 1200 לירות.
בתקציב שהועמד לרשות המפיק על־ידי
הממשלה 20 ,אלף לירות באופן תיאורטי
(ארצי הלווה את הכסף באופן פרטי, בהבטחה
שיקבלו חזרה מן הממשלה לאחר הבאת
הקבלות המתאימות) נתנו הנחיות מדוייקות
על מה מותר לבזבז את הכסף.
זה צריך לכלול כרטיסים למייצגים בפסטיבל,
הוצאות פירסום ואירוח, כל מיני
דברים, אך סעיף ביגוד לא היה שם.
הוחלט, איפוא, להציע לגברת ברתד,
ליטוינה, בת ה־( 78 המגלמת בסרט אשה
במושב־זקנים צפתי) לעשות טיול לקאן,
בשמלה ממלתחתה הפרטית.
שלושת אלפים תפוזים. לא רק
הכוכבת הישראלית נבדלה משאר נערות
הפסטיבל. הכל מתחרש שם ברחוב קטן
אחד, בין בתי המלון ל״ארמוך* (שם יש
ביתן לכל ארץ המייוצגת בפסטיבל) ,דרך
שדרת דקלים. בין דקל לדקל עמוד מודעות.
כולם יודעים שמתפרסמים כאן אלה
שיש בכיסם די ממון כדי לקנות קיר שלם.
למפיצי התמהוני היו רעיונות אחרים :
הם פנו לאל־על בארץ וביקשו כובעי טנד

ילדיהמיקלטיבו
של וויאטינאס
ילדי האפר (תכלת, תל״אביב, צרפת) — הוא סרטו
הראשון של הצלם הצרפתי הנודע ראול קוטאר (״ 2״ ,״ז׳ול
וז׳ים״״ ,הסינית״ ועוד) סרט המוקדש כולו לצורה בה משת
קפת מלחמת ויאטנאם בחיי האזרחים הנשארים בעורף.
הסיפור שבחר לצורך זה, ניחן בכל תכונות ה״קיטש״ ה אופייניות:
אם מתה מסרטן, קרובת משפחה רעת-לב המסרבת
לטפל בילדים הנותרים יתומים (האב יצא להילחם בשורות
הויאט״קונג) ,מבוגרים מנצלים עבודת ילדים, ועוד ועוד.
אם בכל זאת מצליח קוטאר להשתחרר מן הריבה הסנטימנ-
טלית שאחרים היו שוקעים בתוכה, הרי זה משום שהעדיף
להסתכל בכל המתרחש כמשקיף מן הצד, המנציח מאורעות.
הוא נעזר בזוג ילדים נפלאים, ילד בן אחת־עשרה וילדה
בת שנה וחצי, ואהבתו של הבכור לאחותו הקטנה ברורה
ומוצגת ברגישות גדולה כל״כך, שהיא חייבת לנגוע ללב כל
מי שיש לו לב. דרך עיני הנער משתקפת בבואה של מלחמה
מבעיתה. אן כל זה נראה בטל בשישים בהשוואה למבט אחד

״ירדי גזגזיגן רבגים־״ :אבא, גוגז וגז טזרגפד
רווי חום של הנער, המחייך אל אחותו, שעה שהוא מעמיס
עגלה בבננות להרוויח כמה פרוטות. מדכא ז עצוב ז כן.
אהבהבעז 7ווער>בו
במ>ם פושרעו
מי שחקי אהבהות אוו ה (תל-אביב, תל-אביב, ארצות־הברית)
— זהו סרט שמבחינה סטאטיסטית חייב היה להצליח•
הבמאי ג׳ורג׳ סטיבנס (״מקום תחת השמש״ ,״שיין״)
נחשב לאחד מגדולי הוליבוד. התסריט הוא פרי עטו של
פראנק גילרוי (״דבר אלי בוורדים״) ,ואילו השחקנים אליזבט
טיילור ווורן ביטי הוכיחו כבר את יכולתם (בעיקר הקופתית)
בהזדמנויות קודמות רבות.
אלא שלמרבה הצער הקולנוע אינו כפוף לסטאטיסטיקה,
והסרט, על אף כל נתוניו, אינו מגלה שום נטייה לחרוג מן
הבינוניות, שהיא סימן־ההיכר של עיר הסרטים.
הסיפור על אהבתם של פסנתרן מהמר ורקדנית, הממתינה
לגירושי מחזרה הקבוע, נכתב תחילה לבמה, ועל כן הוא
מתבטא כולו בדיאלוגים ולא בתמונות. הברקות בימוי מעטות,
בעיקר בעריכה (מעברים קצת בלתי״שיגרתיים מסצינה לסצינה,
בתחילת הסרט) נעלמים עד מהרה, ומה שנותר על הבד
זוהי עבודה מיקצועית של מי שיודע כיצד לא להפריע לדיא-
לוגים במצלמה.

בל. אבל מי יתן אותם חינם?
קנו איפוא 7000 כובעים, ועליהם הדפיסו
התמהוני.

פנו למועצת פרי הדר בארץ וביקשו
תפוזים. נענו כי צריך לדאוג לכך המשרד
בפרים. הוא דאג. אנשי התמהוני קיבלו
משם 3000 תפוזים ו־ 2000 אשכוליות.
.איזו עבודת־ם רך היתה זו, להדביק
תוויות התמהוני על כל כך הרבה תפוזים

בויירגר גביבגי ב״גזישגז\2י אגזבגזי׳
אליזבת טיילור, מבוגרת, כבדה ומסורבלת מדי לתפקידה
מול וורן ביטי, שנראה הרבה יותר צעיר ומוכשר ממנה. אולי
משום כן מתרחשות מרבית הסצינות בחשיכה למחצה.

ואשכוליות!״ נאנחת דסי ארצי, אשתו של
המפיק, אשר לוותה את הסרט לקאן ,״ולחלק
אותם לאנשים. זו היתד, עבודת־פרך!״
כו כ ה וצוחקת .״ביום ההצגה לא
האמנתי למשמע אזניי, מספרת דסי ,״ניגשו
אלי אנשים ברחוב ושאלו אם יש עוד
מקומות״.
אבל בערב היוגה ההפתעה הגדולה. בדתה
ליטוינה נולדה מחדש, כשבאמצע הסרט,

כשהיא ממלמלת עברית מהולה ביידיש
היו מחיאות־כפיים סוערות.
ברתה יצאה אל הקהל כשהיא בוכה
וצוחקת :״זה כמו ח לו ם ...אני לא מאמינה״
.היא רקדה כל אותו הלילה, ולא רצחה
לעזוב כילדה קטנה, ממש.
אבל השבוע נערכת הפרמיירה החגיגית
באולם קרנגי בניו־יורק. באמצע יוני יראה
את התמהוני הקהל הישראלי.

מצעד הפזמונים של

הבת החווגת
שר הפילון הישואל שבה חניתה

1 1 1 ^11ה • 8ד> >1 1
לפי מכירת תקליטים בשבוע
שבין 23.5.70 — 17.5.70

תקליטונים

וונוס — כחול מזעזע (אי.אם.איי).

)2( .2דרך אגב — הטרמלוס
(סי.בי;אס).

)4( .3מרי צו עקת הצילו -האריות
(פונוור)
)7( .4שלום ק אנדי היפ ה -ז׳אן
פרנסואד, מישל (התקליט — חיפה)
<3( .5להקה נו דדת -ההיית
קרידנם קלירווטר (סי.בי.אס).
)8( .6רבבת הבו קר -עוזי
ותסמונות (הד — ארצי)
)5( .7מה אתה עו שה כשאתה
קם ב בו קר — אריק איינשטיין
ושלום חנוך (הגר — פונודר)
)6( .8השתק פויו ת חיי -המרמלדה
אסתר עופרים

(פאקס)
אני גבר — שיקאגו (סי.בי.אם),

-סנטה

)10( .10 דרבים נלוזו ת

(סי.בי.אם).

מאריכי נגן
)1( . 1היי ניוד — החיפושיות
>יאי.א .0איי).

— 1 0 /2 3 )2( .2חוזה פליסיאנו
(אר.סי,איי).

אסתר עופרים
סוף־סוף, אחרי כ־ 8שנות גלות וחרם,
של פסטיבלי הזמר הראשונים ושל אהובי
הופיעה אסתר עופרים שוב לפני הקהל
יבנה לי בית (.מישהו עדיין זוכר את הלהיט
הישראלי. לא היתר. זו אסתר רייכשטאט
הזה?) ,אלא זמרת פופ בקנה מידה בינלאומי,
אמניח בזכות עצמה, שלכל הזמרים
המקומיים יהיה בודאי קשה להתמודד עימת.
הליטוש והברק המאפינים כל תנועה וצעד
שלה על הבמה ובחיים היומיומיים, רק
מדגישים את ההבדל העצום שבין עולם
הפזמונים הישראלי והבינלאומי.
זמר צעיר ונאה, הנעזר במחבר לחיטים
מצליח, מפחיד לאחרונה את שוכני׳ מצעדי
הופעתה הראשונה של אסתר, ביום־העצמ־אות
האחרון, היתר, מורכבת מפזמונים
הפזמונים ומאיים ברצינות לכבוש את כל
בעברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, ולא-
השיאים האפשריים בממלכת הפופ הבריטית.
זהו טוני בארוס שהיה עד לפני פחות משנה
דינו, שרובם היו בעלי משמעות לגבי אסחבר
בלהקת הקצב הכושלת ״אנשי העציתר.
בין השאר שרד, את פזמונם של לנון
צים״ ,ומצא לפתע את המפתח להצלחה.
ומקרתני היא עוזבת את הבית, את פזמונו
הוא פרש מלהקתו, הפסיק להופיע בפני
של המלחין ר,יהודי־ר,אמריקאי ליאונרד כהן
צפור על חוט ופזמון ישראלי הנקרא צפור
קהל והחל להתרכז בהקלטות בלבד. התוצאה
לא אחרה לבוא, ובפברואר השנה כבר
נודדת מחפשת קן. מפזמונים אלה עלתה
נימה של רצון עז לשוב הביתה ולמחוק
נכנס הפזמון הראשון שהקליט למצעד הפזמונים
הבריטי, וכעבור שבוע בלבו הגיע
את אשר אירע בעבר.
למקום הראשון. היה זה הפזמון ״אהבה
אסתר ואבי עופרים שעזבו את הארץ
צומחת״ אותו הקליט טוני עם להקת
בתחילת שנות השישים, נתגלו דווקא בשיא
הנקראת ״מגדלור אדיסון״ שלא היתה מוכהצלחתם
באירופה בחרם ישראלי שהוטל
רת עד אז לאיש. למותר לציין שהיה זה
עליהם בשל מספר דברים שהשמיעו בגנות
הלהיט המהיר ביותר במצעד, והנמכר ביוהמדינה,
ובעיקר משום שבחרו את גרמניה
תר השנה, והוא הכניס למבצעיו ממון רב.
למקום מושבם. כאשר עברו בתחילת 1968
לא עבר שבוע ואל המצעד נכנסו בסערה
לאנגליה, הצליחו העופרים להחדיר שני
פזמונים למצעד האנגלי, שאחד מהם, סינדרשתי
להקות חדשות שעד עתה עדיין לא
לה רוקפלה הגיע למקום הראשון והפך
הופיעו לפני קהל. להקת ״מישורים לבנים״
שהביאה את הפזמון
לתקליט זהב. כשנה לאחר מכן חל משבר
הקצבי ״ילדתי אוהביחסים
שבין אסתר ואבי, הם התגרשו
בת לאהוב״ ולהקת £והצמד התפרק.
איך רואה את עצמה אסתר כזמרת סול-
״אחיי ת אדם ׳ שביצ ׳
עה פזמ ין !30 ני ה ׳ 2נית? ״העובדה שאני מופיעה ומקליטה לבו
איננה משנה לגבי כזמרת, כי זמרת יכולה
נקרא ״מאוחדים אנ י
עומדים״• הסול ז ב לשיר בלהקה או לבד. כמובן שהקהל מקבל
שתי הלהקות ו!יה י זאת אחרת, אבל לגבי השוני היחידי הוא
לא אחר מאש י טונ׳_ £שכל מה שאני מחליטה — אני מחליטה
בארוס, וחובבי הפזז ומבצעת לבדי וזה נותן הרגשת סיפוק
מונים התוודעו למח §< עצומה״.
בר פזמונים וזמר 2לאסתר יש פזמון סולו חדש הנקרא
חדש ישן, רוג׳ר גריני
מוצאי־שבת בעולם ולאחרונה אף יצא תק־ווי,
אשר זימר בע 1,יט מאריך נגן שלה. בהולנד עשה עליה
טוני בארוס
ב י בצמד ״דו ׳ד £במאי צעיר בשם בוב רויאנס סרט טלוויזיה

ויהונתן״ ,ואשר כתב את שני הפזמונים
£באורך מלא, הנקרא ״אסתר עופרים״ ,ונראה
בעולם נמשכת. אבל של השתתף בשתי״ הלהקות• .ז • שהצלחתה
המצליחים ואף .״

בארוס וגרינווי לא הסתפקו בהצלתה המשו־ .ז.
א י מודה שהיא רוצה לשוב הביתה.
לשת, הקימו את צמיד ״הפיפקינס״ והקליטו

טוני האיום

את אחד ה3זמונ ׳ם המשוגעים בייתי בשנ ׳ם | שכן אי אפשר להפיק בארץ עשרות תקלי-

לא ישלם לה עבור הופעה את הסכום שהיא

מקבלת באירופה. מסכמת אסתר :״בינתיים

)4( .3ג שר על מים סוערים

היתד, לי הופעה אחת ביום־ד,עצמאות וזד,
נותן לי הרגשה נהדרת גם באשר למאורע
עצמו וגם באשר לעיתוי״.

סיימון וגרפונקל

)8( .4נשמת פליסי אנו

(סי.בי.אס).

-חוזה

פליסיאנו (אר.סי.איי).

)3( .5איפ האתא הו ב ה

-יהורם

גאון (סי.בי.אס).

)7( .6דרך אבי — החיפושיות
(אי.אם.איי).

7קונ צר ט חי עם סגול כהה -

לחיות ולאהוב

בעוד להיטם האחרון
מטפס במצעדי הפזמונים, יצאו הצ׳רצ׳יליב
לסיבוב הופעות באיטליה ובצרפת. נקווה
שבעת מיורם באירופה לא יפגשו אה
להקת לד צפלין, המבצעת המקורית ש?
הפזמון. אגב, רוב האקסלי החלים לחלוטין
מהניתוח בעינו, ומיקי גבריאלוב כבר אינו
קרח • .בלונדון תיערך בשבוע הבא הקר־!
נת הבכורה של הסרט נד קלי שבו מככב
מיק ג׳אגר, מנהיג להקת האבנים המתגלגלות.
מיק מגלם בסרט אח דמותו של
השודד האוסטרלי נד קלי, וכמעט קשה
להכיר אותו. כזכור, היתה צריכה להשתתף
בסרט גם ידידתו של מיק, הזמרת מאריאן
פייתפול, שהתפקיד נלקח ממנה ברגע האחרון,
לאחר שניסתה להתאבד • .שני חידושים
בעולם הפופ האנגלי הם חקליטונה
הראשון מזה כשנה של להקת ניומן הרו־הנקרא
״תאונות״ ,והקמתה של להקת
קצב חדשה הנושאת את השם הארוך והמוו־זר
ביותר בתולדות להקות הקצב האנגליות.
הלהקה נקראת פשוט רמפלסטילטסקין
והיא מורכבת מארבעה נגנים • .גם בארץ
נזכה לראות בעתיד הקרוב להקת זמר חדשה,
או ליתר דיוק, שלישיית זמר. שניים
מיוצאי להקת פיקוד דיזנגוף, אריה מוס־קונה
וששי קשת מצאו להם כשותף שלישי
את הזמר־חקיין־שחקן־מנחה מוטי גלע־

סגול כהה

8צלילי ה שק ט

( אי.יאס. איי).

-סיימון

וגרפונקל (סי.בי.אם).

)5( .9לד צפלין — 2לד צפלין
(אטלנטיק)

)6( .10פ ס טיב ל סן רמו 1070

(התקליט — חיפה)

מיי, ג׳אגר

חזיון העצמות היבשות
די, והקימו שלישיה אשר שמה המוזר עוד
עלול להבריח את קהל הצופים מהאולמות.
השלושה קוראים לעצמם בשם שלישיית
העצמות היבשות. מעניין מה חושב הנביא
יחזקאל על החזיון הזה • .הלהיט המצליח
ביותר בעולם ביום הוא הפזמון בית השמש
העולה המבוצע בפי הלהקה האמריקאית
וורוד קפוא. הפזמון, שזכה בשנת 1964
להצלחה עצומה בביצוע להקת החיות נמצא

עתה בעת ובעונה אחת במצעדי הפזמונים
של ישראל, אנגליה, ארצות־הברית ורדיו
לוכסמבורג. את ההצלחה החוזרת של הפזמון,
שנמכר עד עתה בלמעלה משני מליון
עותקים, יש לזקוף לזכות העיבוד החדש
שהוסיף לו צלילי וויבראפון אלקטרוני.
לדברי מנהיג הלהקה קלי גרין יהיה זה
הצליל של שנות השבעים המכונה על ידו
״רוק דטרן יטי כבד״.

ד.ע ודם הבא
מזה צוחהים הסטודנטים

י.״ ב׳ .י״ם בא״ר־תשיל ()25.5.70
נגה עשירית, גלית 23

בי ה א תון

גולדה ואלון הגיעו לאורגאזמה

איד כבש צה״ל
את מוסקבה

ד ה ״ מ: ה ק שיי ם היו מ רו בי םאךה סי פו קרב

יאט ממלה גב׳ גילדה לאיי וסננה. בר.ם לרע אייר ימינע נחתי. הפמליה ן יאט הממשלה נטח־ד מלא פיפיק שפד! אנטי ההאחזית טא־־חי אח הפמליה ;יגאו הטניס ברכי ד. :.יעצני לאיו-
ינאי *ית ניקרו איזמיל בריזני צד-.י נהליקיפסר על תל, אירגאזדד. טלמרנלו־ על פניה. ימר ינאי אלת הוסיף: ר.־ה במטר נל טעית היום הלוהסות הקצו נאומה 7ל מנר. יד.ט
:צפיז סיני ונהאחזית דנח-ל החרטה — היי טוכנח ההאחזות החוטר״ ..אני טמחה 1קשה להגיע עד באו. והו אחד הרגעים עבורם חור מיוחד למנוחה. בתום הסיור1,
1שהגענו הוף סוף לאורגאזמה־ .אריה | המאושרים טבחי״.
ווינא:מד״

זוהי הכותרת של הגליון המיוחד של ״פי האתון״ ,שבועון הסטודנטים של האוניברסיטה
העברית בירושלים, שיצא למל יום הסטודנט. מתחת לכותרת זו הודפס
הטקסט הבא :״ראש הממשלה גב׳ גולדה מאיר וסגנה יגאל אלון ביקרו אתמול
במוצבי צה״ל בצפון סיני ובהיאחזות נח״ל אורגאזמה. בתום מסע ארוך נחתה הפמליה
בהליקופטר על תל אורגאזמה שלמרגלותיו שוכנת ההיאחזות החדשה, .אני
שמחה שהגענו סוף סוף לאורגאזמה,׳ אמרה ראש־הממשלה, כשחיוך מלא סיפוק
שפוך על פניה. ומר יגאל אלון הוסיף ואמר , :היה קשה מאוד להגיע עד כאן׳.״
אחרי שיצאו בגנות הצגת מלכת האמבט־ה
בתיאטרון הקאמרי, יצאו הסטודנטים של
האוניברסיטה העברית בירושלים להוכיח כי
אם יש חוש הומור בריא, הרי הוא נמצא
אצלם.
הגליון המיוחד של שבועון הסטודנטים
הירושלמיים פי האתון, שהופיע לרגל יום
הסטודנט, מהודה דוגמא להומור של עורכיו.
בין השאר הופיעו בו הקטעים הבאים:

אושרו הדפרטוארים של
״הבימה״ ו״הקאמרי״
במסיבת עיתונאים שקיימו השבוע מנהל׳
התיאטרונים הלאומיים הבימה והקאמרי, נמסר
כי הצנזורה אישרה את כל ההצגות שנשלחו
לה לאישור. באותה הזדמנות נמסרה
לציבור הרחב רשימה של ההצגות שיועלו
השנה על־ידי התיאנורונים. בין השאר יועלו
המחזות הבאיס: מלך בית־השימוש, נסיכת

בית־הכיסא, רוזן הפרוזדור, דוכס חדר־המיטות
ונסיך המשתנה הציבורית.
בהקשר זה מוסיף כתבנו לענייני עבודה
כי אירגון הקבלנים החליט על שיטה חדשה
בבניית בתים. לפי שיטה זו יוקצה כ־ס/״ס?
משטח הדירה לחדר הנוחיות ואילו השאר

למטבח, חדר־שינה וסלון.

״מלכת האמבטיה״ ירדה
!־ אחרי שמועצת עירית ירושלים סירבה
להתיר להתאחדות הסטודנטים להדביק
מודעת יום־הסטודנט, הדפיס ״פי האתון״
מודעה משופצת כנ״ל, מתחתיה נרשם :
״לאחר דיון סוער שהתקיים בעירית
ירושלים, הוחלט לאשר את הפלאקאט.
חברי מועצת העיריה התפעלו מיופיו
וביקשו העתקים אישיים. הנציגים ה דתיים
הצטרפו לחבריהם, אולם הציעו
תיקון קל אשר יבליט ביתר שאת את
ייחודה וקדושתה של העיר.״

חן כותרת1

״כיוון שהוחלט בתיאטרון הקאמרי להוריד
את הצגת מלכת האמבטיה, נתעוררה השאלה
עד היכן אפשר להוריד הצגה זו.
הנהלת התיאטרון מצד אחד טוענת שהמקום
הנמוך ביותר אליו יכולה ההצגה ל הגיע
הוא ים המלח ( 392 מטר מתחת לפני
הים התיכון) .לעומתם טוענים חוגים המקו רבים
למתעבי ההצגה כי יש להוריד את
השחקנים באופן אישי מן הארץ.
בינתיים נודע כי לקראת בואה של
לירושלים, באודיטוריום ע״ש וייז,
שירותי הבריאות הודעה כי הביטוח
הסטודנטיאלי אינו בר תוקף ביום
ההצגה פירסמו הרפואי ההצגה.

בירצנוייג תפס אותי על המדרכה.
״אתה מוכרח לבוא איתי למשטרה!״ אמר.
״מה עשיתי?״ תמהתי ,״עד כמה שאני זוכר אתה חייב לי כסף ולא אני לך.״
״זה יהיה בסדר,״ אמר בירנצוייג ,״תקבל מה שתרצה. אבל אתה מוכרח לבוא למשטרה
לחתום לי על תעודת־יושר.״
״מה קרה הפעם?״ נזהרתי שלא ליפול שוב בפח.
״אני עומד לקבל״מינוי של מושל צבאי בלנינגראד ...ג׳וב נהדר ...תוכל לבוא לבקר.
אבל בינתיים שזה יישאר בינינו.״
״איך זה?״ שאלתי. ידעתי שידידי בירנצוייג, איש ארץ־ישראל־השלמה, יודע עוד קצת
רוסית מהתקופה שלפני עלייתו לארץ לפני 42 שנה. אבל הוא לא היה אף פעם קומוניסט.
מעולם לא חשדתי בו שהוא עומד לרדת חזרה לבריודהמועצות או שיש לו קשרים עם
איזה סוכנים סובייטיים.
״אה!״ אמר בירנצוייג ,״גם אתה מהספקנים והדפיטיסטים. שמע! שלא יגידו שלא הזהרנו
אותם מראש!״
״אתה מתכוזן לאזהרה ששלח קוסיגין לגולדה?״
״לא! אתה רוצה להגיד שלא שמעת את נאומו של אלון?״
״הנאום שבו אמר שנילחם על כל שעל של אדמתנו?״
״בדיוק. אבל אתה בטח כמוהם. לא לקחת את זה ברצינות.״
בירנצוייג הסתכל סביבו אם איש אינו מאזין. אחר־כך סחב אותי לפתח אחד הבתים
ואמר בלחש :״אני מספר לך את זה רק מפני שאנחנו ידידים. הקרבות פרצו הבוקר. כוח
שריון סובייטי חצה את התעלה עם מיטריה אווירית אדירה. הם מקימים עכשיו ראש־גשר
להתבססות, חה־חה־חה
״וזה מצחיק אותך?״
״זה עוד* לא כלום. טור שריון סובייטי מתקדם לעבר אל־עריש. נחתים רוסיים נחתי
בשארם א־שייך. כוח מוצנח רוסי תפס את נמל אילת. לפני שעה החלה דוויזיית השלג
הסובייטית לגלוש מכיוון החרמון, מגבול סוריה...״

״פתחנו חזית שנייה,״ אמר בירנצוייג כשחיוך של אושר על פניו .״העניינים מתקדמים
בדיוק לפי התוכנית.״
״איזו תוכנית?״
״איפה אתה חי?״ התבונן בי בירנצוייג ברחמים .״אני מספר לך את זה בקיצור מפני
שאתה מוכרח לבוא לחתום לי במשטרה. חוץ מזה העניינים מתפתחים הרבה יותר ממה
שציפינו. אתה יודע — כל תוכנית היא רק בסיס לשינויים. אז שמע! הם עשו את
השטות הגדולה ביותר שלהם — הם חשפו את העורף. ברית־המועצות נשארה ללא הגנה
אווירית. סין קפצה על ההזדמנות ושלחה מפציצים אטומיים לעבר מוסקבה. סוכני סוכנות
הביון האמריקאית קיבלו ידיעות מוקדמות על העומד להתרחש. הם גילו שכל כוחות
ברית ורשה נמצאים כבר במצרים. הם אירגנו מהפכות בצ׳כיה, הונגריה וגרמניה המזרחית.
יאשר, קאזאקוב הקים ממשלה רוסית בגולה. אנשי האירגון להגנה עצמית יהודית כבר
תפסו את משרדי הנציגות הסובייטית באו״ם. הם הרביצו מכות לניספח החקלאות ת־סובייטי

״בסדר, אבל מה קורה בחזית?״
״הכל לפי התוכנית. הסובייטים מתקדמים מבלי שאיש יעצור אותם. יכול להיות שבערב
הם יגיעו כבר עד לאשדוד.״
״זאת אומרת שהם יהיו בשערי תל־אביב?״
״כן, אבל פועלי הנמל הכריזו שביתה. זה ישבש את כל המערך הלוגיסטי שלהם. זה
יקח להם לפחות יומיים להשתלט על כל הארץ.״

״אז כבר יהיה מאוחר מדי. הסינים כבר יכבשו את כל סיביר. מוסקבה תהיה בידינו.
יהודי ברית־ד,מועצות ידאגו לכך, מחר בערב יש מסיבה בקרמלין. יהיו שם כל החבר׳ה.
טוב, אני לא יכול לספר לך את הכל, המטוס של המושלים הצבאיים ממריא בעוד שעתיים,
לפני שיכבשו את שדה־התעופד. בלוד. אתה בא לחתום?״

1בו בפר סי
ואלה הכותרות שנשלחו לתמונה מימין, שפורסמה
בגליון , 1703 שמחבריהן זכו בפרסים:

• ״יופי! זה הצדית! עכשיו נרכיב
למכונית וינטלאטור ונוכל גם להמריא!״

ח שבץ
זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע
סיפרה. לאותן הספרות יש אותם
פעולות החיבור, החיסור והחילוק,
סיפרה מייצג כל סימן ומה היא
המתוארת בציור זה.

בציור למטה מייצג
הסימנים. באמצעות
עליך למצוא איזה
הפעולה החשבונית

שאול יהישלום, אורלנסקי ,7פתחגתקוה.

• ״מצטער יקירתי, אבל זך הדרך־ היחידה
כה אפשר להגיע לחו״ל כלי לשלם
מיפים ״.לאה סביון, קרליבך ,41 תל־אביב.
• ״איציק יקירי, כשאמרתי לד שאני
משתגעת להיות איתך על אי כודד -לא
התכוונתי לזה ברצינות!״ ,מרדכי דן, המלו
ג׳ורג׳ ,76 תל־אביב.

• ״תגיד מוישה, יש לך ביטוח נגד
כרישים?״ גיל דגני, מצולות־ים ,16 גבעתיים.
• ״הנה הכניסה למוביל הארצי, עוד
מעט נגיע לנגב?״ ,ניר בן־ארי, עוזיאל ,72

ירושלים.

פרסי הספרים ישלחו לזוכים בדואר.

את הפתרונות יש לשלוח,
לת.ד 136 .תל־אביב, בצירוף
בין הפותרים נכונה יחולקו
ראשון — 20ל״י ועוד פרסי

על גבי גלויות בלבד,
הכותרת ״חשבץ 1708״.
פרסים בהגרלה• פרם
ספרים.

תמרורים
נחוג * בווילה פרטית בהרצליה,
בנוכחות כ־ 400 מוזמנים, רובם קצינים
בחיל־האוויר, טקס הבר־מצווה של אי לי
רוזן /בנו של היהלומן חיים רוזן, הידוע
כאיש התורם 1.000ל״י עבור כל מטוס
מיג המופל על־ידי טייסי חיל־האתיר הישראלי.
תשומת הלב בטקס הבר־מצווה, התרכזה
סביב מטוס המיג 17 המוצב בחצר
הווילה ובתוכי שצרח לעבר המוזמנים:
״מטומטם! אידיוט!״
נישאו בפילדלפיה, בטקס אזרחי,
השחקן־זמר־בדרן סמי דייוויס וידידתו
מזה שלושה חודשים, הרקדנית הכושית
אלטרווז קול 26 רעייתו הקודמת של
דיוויס בן ה־ ,44 היתה השוודית מאי בריט.
מונה לשר התעופה האזרחית של
ברית־המועצות, בוריס בגאייב, טייס־לשעבר
שביצע ב־ 1957 את הטיסה הראשונה
ממוסקבה לניו־יורק עבור חברת התעופה
הסובייטית אירופלוט.
מחלימה בביתה, לאחר ששברה
את זרועה, סמוך למרפק, השחקנית רחל
מלש, המופיעה עתר, בסידרת תוכניות
טלוויזיה שתקציבן הגיע לחצי מיליון דולאר.

צגד־יף י־ 161111־ 1חג ובנו * ב

יחנסיוז רי אלי ת
ההרשמה לשנת הלימודים תשל״א לפתות בוקר ט /י /י״א, י״ג
•וינון ן יווי 1*1אן וו

תיכון מ ק צו עי ב מג מו ת

הומניסטית
רדיראלקטדוניקה טלויזיה ־ תעופה

לבורנטים כימיים
גרפיקה־שרטוט
ציור א ופ נה
פקידות

כל המגמות כוללות הבנה לבחינות בגרות
מוראה על־ידי מורים אקדמאיים בעלי נסיון * שטיפנדיות
רסים,
הרשמה,
8־1,3״9

ת ל ־ א בי ב
ברגר 17
ינת אלנבי

חי ס ח שמריהו לוץ 30

רמת־־גן
ניייליס ג4
בית האזרח

כ ת ־י ם
רוטשילד 33
ע״י המצבר,

קייטנה — פנימייה

חולון
סוקולוב 68

פתדדת קו ח
נר־בוכבא 1

חברון 22
מפנת מודיעין
77 ריג

ההרשמה לקהל הרחב תמשך שבועיים
ת. ד 283 .נהריה

טל 923088 .־01

שבועיים כל מחזור.

״קוקי את קרבו״
לגבר ה אקסקלוסיבי

המנוי -
קיבלת חשבונן לחידוש המינוי, פרע נא
אותו בהקדם. עקב הביקוש לעיתון, לא
נוכל לאפשר כל משלוח ללאתשלום

רח׳ אבן גבירול 30
(בפסג׳)
(פול הכניסה לדיסקוטק עינבר)

רחל מלש
באחת החזרות מעדה רחל ושברה את
הזרוע, שהושמה בגבם. לאחר כמה ימים
התברר שהעצם אינה מתאחה כראוי, ורחל
נאלצה לעבור ניתוח ליישור העצם.
הורשע * בבית־משפט פדראלי ב־ברוקלין,
בעוון הברחת חשיש בשווי 35
אלף דולאר לארצות־הברית — האזרח
הישראלי אכיאל עוז רי, בן ,25 סוכן
מכירת רהיטים מתל־אביב. פסק הדין יינתן
בעוד כחודש והנאשם צפוי למאסר עד
20 שנה ולקנס עד 20 אלף דולאר.
נעצרה בטקסס, כאשר עמדה
בראש הפגנה שנערכה בבסיס צבאי אמריקאי,
נגד המעורבות האמריקאית בקאמבו־דיה,
וחילקה כרוזים בין החיילים —
שחקנית הקולנוע ג׳ ייןפונדה. לפני
כמה שבועות נעצרה ג׳יין בעבור השתתפות
בהפגנה אחרת — למען זכויות
האינדיאנים באמריקה. אגב, נישואיה של
פונדה לרוז׳ה ואדים, עדין מעורערים, ווא־דים
מנהל עתה רומן עם השחקנית סיביל
שפארד בת ד.־ .23 ואדים עצמו מכחיש כי
הוא עומד להיפרד מג׳יין, אך כרמז להתנגדותו
לפעילותה הפוליטית של אישתו,
הכריז :״חשבתי שנשאתי לאשה צעירה רכה
וביישנית — וגיליתי מעין ז׳אן דארק.״
נפטר לאחר מחלה ממושכת,
בגיל ,75 מי שהיה ממגיני תל־חי ומראשוני
אגודת השומר — יעקבממנוב.
יליד רוסיה, עלה לארץ ב־ 1913 באותה
אונייה בה חזרו לארץ יצחק בן־צבי ודויד
בן־גוריון, הגיע לתל־אביב ועבד כשוטר
רכוב ובמשך תקופה מסויימת היד, שומר
ראשו של פרופסור חיים ווייצמן. במלחמת
העולם־הראשתד. שירת בגדוד העיברי וב־מלחמת־העולם־השנייד,
התנדב לחיל התעופה
הבריטי כעובד קרקע והתמחה בפירוק
והרכבת פצצות למטוסים. במלחמת השיח־רור
שירת בצה״ל.

ו* התחשה לנולדה
אחרי חמישה שכנעות התכנסה הכנסת.
דולא התכנסה — לא היה הדבר משנה דבר.
בחמישה שבועות אלה חלו שינויים הרי־גורל במצב המדינה. ההתערבות הצבאית
הסובייטית — אותה ניבאה סיעתנו מזה זמן רב מעל דוכן הכנסת, מול גלי־צחוק
של כל שאר הסיעות — הפכה עובדה מאיימת. בארץ אירעה התחלה של התקו־ממות
הנוער נגד ממשלת גולדה מאיר, וגם התחלה של טערכת־הסתה כימעט־פאשיסטית
מצד חסידי־הסיפוח נגד שוחרי״השלום.
מה מכל זה השתקף בכנסת?
שום דבר לא.
הכנסת חיתה על אי, בודד. היא עסקה בכמה הצעות־חוקים טכניות — מעמד
משרדי-החקירה, אפוטרופסים של חוסים, עבירות שוחד בקופת״חולים. היא בחרה
בנציגים בוועדות למינוי קאדים ודיינים.
היתה לנו הרגשה נוראה שהנה רומא בוערת, והכנסת מנגנת עלי נבל( ,ובאותו
כישרון מוסיקלי כמו נירון קיסר המנוח).
כמובן, על הממשלה היה למסור בפתיחת המושב הודעה מדינית. על כך היה
צריך להיערך ויכוח מדיני כללי. אולם לגברת ראש״הממשלה לא היה חשק. פשוט
כך — לא היה חשק. התחשק לה לנאום אחרי שתקבל כמה ידיעות משמחות
מאמריקה, שקיוותה להן. וכשלא מתחשק לגברת ראש־הממשלה — הכנסת עומדת
דום. הדיון נדחה בשבוע.
מעולם לא היה שבוע נורא כזה בכנסת — שבוע של חוסר־מעשה מוחלט, של
דיונים חסרי כל חשיבות, של ישיבות קצרצרות וחסרות עניין, של ניתוק מוחלט
מן העם המקיז את דמו.
הכנסת הופכת אי״רלוונטית. ההחלטות מתקבלות (או לא מתקבלות) בלעדיה.
הממשלה מתעלמת מקיומה, מלבד לגבי אותם דברים שהחוק מחייב לגביהם את
החתמת חותמת־הגומי הפרלמנטרית. הפרלמנטריזם הישראלי שוקע לתהומות הדמוקרטיה
העממית.
סיעתנו תיאבק נגד הידרדרות נוראה זו. זהו תפקידה. אך אין היא יכולה לעשות
זאת לבדה. הציבור הנאור חייב להתעורר לגודל הסכנה — הציבור הנאור כולו, ולא
רק אותם 17 אלפים שראו את הנולד ודאגו לכך שסיעתנו תהיה מצוייה בשדה־הקרב
הפרלמנטרי.

לצ ה׳׳ל-
מן ה תעלה ה בי ת ה
לפני שלושה חודשים פנו אלינו כמה
חיילים. המשרתים בסיני׳ והתלוננו על כי
אין לוקחים אותם באוטובוסים
מאזור התעלה הביתה, גם כשיש בהם מקומות
ריקים.
הגשנו שאילתה לשר־הביטחון׳ ומשה דיין
השיב לנו תשובה סתמית. בשאלה נוספת
שאל אותו אורי אבנרי מדוע אין מנצלים
לפחות את המקומות הריקים. דיין, שנראה
כי לא נתן את ועתו על נושא זה, ביקש
שנפנה אליו בכתב ונציע את הצעתנו.
נענינו לבקשה זו, ושיגרנו מכתב לשר־הביטחון,
בו ביקשנו שכל המקומות הריקים
ינוצלו לטובת חיילים, גם כשהם טוראים
בשרות־חובה.
השבוע נמסר כי קואופרטיב אגד ״נענה
לבקשת יושב־ראש ועדת־ר,כספים של הכני

אותה שעה התנהל
דיון על הצעת־חוק
שנועדה להסדיר את
ענייניהם של חוקרים
פרטיים. הנואם
בן־גוריון
הבא היה אורי אבנרי.
החלטנו להשתמש בהזדמנות זו כדי להביא
באופן דרמתי לתודעת הציבור כי דויד

יוזמה אחרת של חיילים מצאה אף היא
השבוע ביטוי ביוזמת סיעתנו.
באסיפה של תנועת העולם הזה — כוח
חדש שאל׳ לא מכבר, החייל נועם בלום
(שהשתחרר בינתיים) ,מדוע אין נותנים לחיילים
המשתחררים לפחות את אותן הזכויות
הניתנות לעולים חדשים. הרעיון
נקלט מייד, והשבוע הוגשה בשם אורי
אבנרי הצעת־חוק פרטית לאמור:

לכך הוסיף אמנון זכרוני, שניסח את
הצעת־החוק, את דברי־ההסבר הרשמיים הבאים:

המקומות
החדשים של הסיעה ככנסת
במרכז האולם, מול היו״ר — אבנרי בשורה
השניה, שלום כהן מאחוריו, בשורה השלישית.
כפשרה, התקינה הנשיאות מקירופו־נים
מיוחדים בחלק זה של האולם, כך ש־קריאות־הביניים
שלנו ייקלטו להבא גם באולם,
גם ביציע וגם ברשמקול של שידורי
ישראל.

את הקריאה הראשונה במיקרופונים אלה

קריאה לבן־גוריון
מאז הושבע בימים הראשונים של הכנסת
הנוכחית, לא הופיע בה בן־גוריון כלל. השבוע
הופיע, התיישב
במקומו (בדיוק
לפני המקום החדש
של אורי אבנרי),
שלח פתק ליו״ר בו
הודיע לו על התפטרותו,
ונטש את
האולם.

כל חייל — עולה חד ש!

״כל חייל משוחרר יהא זכאי,
לכל פטור מתשלום מם, לו זכאי
עולה לפי פקודת מס־הכנסה, ולפי
חוק מם־רכוש וקרן־פיצויים, ולנכי
משך הזמן וסכום הפטור יש
לראות לצורך חוק זה כל חייל
משוחרר כאילו היה עולה, ויום
שיחרורו משירות סדיר יהא יום
עלייתו״.

מרחמת הנסאות
מלחמת הכיסאות נסתיימה השבוע.
המזימה להזיז אותגו ממקומותינו נועדה
להרחיק אותנו מעיני מאות האלפים המבקרים
ביציע הכנסת, ולשים קץ לקריאות־הביניים
שלנו, שהפכו שם־דבר. העובדה
הפשוטה היא שסדרי־הכנסת, שהיו מקודשים
21 שנה, שונו בגללנו• כדי להסוות עובדה
זו, הימצאו אמתלות שונות, שאף אחת
מהן אינה עומדת במיבחן הביקורת האובייקטיבית,
הודענו
בשעתו כי נאבק נגד מזימה זו,
ואף התכוננו לאחוז באמצעים קיצוניים למדי
של אי־השלמה. אולם כאשר בוצעה
השבוע, ויתרנו על מאבק זה.
מדוע? מפני שקבענו כי אין השעה כשרה
להיאבק על נושא כזה, בשעה שנכונים לנו
מאבקים על עניינים גורליים. ייתכן שנצטרך,
בקרוב, לאחוז באמצעים קיצוניים מאד
כדי להחדיר לתודעת הציבור את הסכנת
האיומה הצפונה במדיניות הנוכחית של הממשלה
בענייני מלחמה ושלום. במצב כזה,
לא יהיה זה אחראי להיאבק באותן שיטות
על (,כיסאות״.
לפיכך עברנו השבוע, תוך מחאה אך ללא
התנגדות ממשית, למקומות החדשים שלנו

מת, חבר־הכנסת ישראל קרגמן,״ והחלים
להשתמש בכל המקומות הריקים באוטובו־סיו
מסיני כדי לקחת חיילים.
זו הפעם השלישית שקרגמן מתהדר בצורי.
די זולה בהישגים בפרשת הטרמפים,
שהיו כל־כולם פרי יוזמתה העקשנית של
סיעתנו• אך לנו לא איכפת. העיקר הוא
שתיסע בנוחיות הביתה.

בן־גוריון, מנהיג המלחמות וסמל התקיפות
הלאומית, דוגל עתה בשלום ללא כל סיפוח
(מלבד ירושלים והגולן) .לכן נקטנו במחתה
בלתי־שיגרתית: פנינו לבן־גוירון מעל דוכן
הכנסת, ולאחר מכן במיכתב שמסרנו לפיר־סום,
בבקשה לחזור בו מהתפטרותו.
היה ברור לנו, כמובן, שלא נשנה את החלטתו,
אך קיווינו, והצלחנו, על־ידי מעשה
זה, שזבה לפירסום רב ברדיו ובעיתונות,
להזכיר לחסידי בן־גוריון כי הזקן
הגיע למסקנות הדומות מאד לדעתנו•
בפתח דבריו אמר אבנרי:
אורי אכנלי: במהלך ישיבה זו הגיש
חבר־הכנסת דויד בן־גוריון את התפטרותו
מן הכנסת, וזו תיכנס לתוקף, אם לא יחזור
בו, תוך 48 שעות.
אני רוצח להשתמש בהזדמנות זו כדי

השמיע אורי אבנרי באותו יום, כאשר דיבר
ח״כ אגו״י, יעקוב גרוס. גרוס תבע לקבוע
גיל מינימום של 25 שנה לחוקרים פרטיים,
בטענה כי צעירים מגיל זה אין דעתם,
מיושבת.
קרא אבנרי :״ובן כמה צריך להיות מפקד
מחלקה בצה״ל, המחזיק בידיו חיי עשרות
אנשים?״

לבקש מחבר־הכנסת בן־גוריון לחזור בו.
לחמתי בחבר־הכנסת בן־גוריון במשך שנים
רבות, אך דווקא כיום יש חשיבות מיוחדת
לכך שדעתו של בן־גוריון תישמע,
כשהוא לוחם למען שלום ללא סיפוח, ונגד
הפיכת ישראל לרודזיה יהודית, בה ישלוט
ענדאדונים על עם־עבדיס. חשוב שדעה זו
תישמע דווקא מעל בימת הכנסת.
אני רוצה להזכיר לחברי־הכנסת שבשעתו
הגשתי הצעת־חוק, שבה הצעתי להעניק ל־חבר־הכנסת
בן־גוריון חברות בכנסת לצמיתות.
אני מצטער שרעיון זה לא נתקבל
בשעתו.
על כל פנים, אני רוצה לפנות מעל דוכן
זה לחבר־הכנסת בן־גוריון ולבקשו לחזור

מרדכיסורקים: עכשיז יש כל ה סיכויים!
אורי
אכנרי: הייתי רוצה שדעתו תישמע
כאן יותר מדעתך.
בנימין הלוי: ומדעתך.
אורי אכנרי ז נדמה לי שבעיקרו של
דבר אין בינינו כיום חילוקי־דעות.

חיילים המשתחררים משירות סדיר, וה־מתחילים
להשתלב במעגל העבודה, נתקלים
בקשיים כלכליים ניכרים, שעה שהם
באים להקים לעצמם בית, או לרכוש לעצמם
אביזרים בסיסיים.
עולים חדשים זכאים להקלות ניכרות ב־מיסיס
ולהטבות אחרות.
מוצע להשוות לפחות מבחינת מימי הכנסה
ורכוש את הזכויות של חיילים מש תחררים
לאלה של עולים חדשים.
סעיף )16(9של פקודת מס הכנסה קובע
כי 1200ל״י לכל חודש, מ־ 18 החודשים
הראשונים לעלייתו של טולה לישראל 700 ,
לירות לכל חודש מ־ 12 החודשים שלאחריהם
ו־ 220 לירות לכל חודש מ־ 12 החזדשים
שלאחריהם, יהיו פטורים מתשלום מס•
סעיף 41ב׳ לחוק מס רכוש מעניק פטור
חלקי מתשלום מסי רכוש וקרן פיצויים ל-
עולה לגבי דירת מגוריו או עסקו.
אין בהקלות אלה כדי לפטור את ה־בעייה
הנ״ל, אך יש! בכוחן להביא במידת
מה להתאקלמותם של חיילים משתחררים
בחברה האזרחית. מובן שהצעה מעין זו —
אם תתקבל — תבטא את הוקרת העם לאלה
אשר נשאו במידה נכבדה בעול ביטחוננו
השוטף.

מרדכי סורקים ל א נקלט).
אורי אכנרי: בשעת הכרעה קורים
דברים משונים. אתם הייתם במפלגה אחת,
והיום אתם שייכים לשני קצוות. אנחנו היינו
בשני קצוות, והיום אין בינינו חילוקי״דעווו
עיקריים.
מרדכי סורקים ל א נקלט).
אורי אכגרי: אינך יכול להכתיב למר
בן־גוריון את דעותיך!

שנ ה 3 4

מספר 1708

ב״א אייר תש״ל27.5.1970 .

הא נפטרה בבית־החולי

הבו נקם ברופ א

חזרה לתחילת העמוד