גליון 1708

העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 2 | לא פעם ידעה המדינה מסעי־שמועות, שקשה היה לברר מקורם. לפני שנים, כאשר כיהן טדי קולק כמנכ״ל משרד ראש־הממשלה, נפוצה לפתע שמועד, אווילית כאילו מעל במיליוני לירות.
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 3 | בקבוקו בו מעיבותאורלאיפורפניך מו גשלךעיהלנה רו בינ ש טיין הלנה רובינשטיין לכדה עבורך מעיינות אור במייק ־ א פ הנוזלי החדש — אסרד ^ ם? 01114 ס 1ס 0ב1 א סזז ^ אז
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 4 | כמתנגדיה כמישור המדיני. פחות כגלוי הכטיחו גם להסיק מסקנות אירגוניות ותב- פיסיות מעמדתם הפוליטית. למעשה, הקרקע בוערת כבר היום מתחת למדיניות הישראלית: בחזית
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 5 | חידושים נופיםי ה שי לו ב ה מוז פ בני ק |§ שלפל1רה ו פי ב רג ל - ״ המלההאח רונ ה׳ ב ס פו ר ט, מיו־וצי וביבוש החלל - מעתהגסעלז רו ע ך : *י.ז *56. ^ 1ו0 £1ו $ז $0
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 6 | מכתבים השלום מסכן את מעמדה ש? גורדה?־ לפני כמה שבועות גילתה ראש־הממשלה, בראיון ליומו השבוע, את תוכנית השלום שלה, באומרה שהיא רוצה בשלום דוגמת חוזה השלום ב־
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 7 | אג שי ם אלוף רחבעם מנדי) זאבי : ,״שיר השלום, של,להקת הנח״ל —,דפיטיסטי!״ 4ו ח״כיס מאז הכנסת הראשונה פצועים לנופש על צרפת, היא תעשה פיע. כאהן הסכים, עיים תצא
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 8 | __ מכתבים __ רפידות זדוגית ישראל״ שעל הר־ציון והרב מרדכי גולד־שטיין, ראש הישיבה הנ״ל, הריני לפנות אליכם כדלקמן— : הכרוז שהוציא מר אמנון נחמיאס, המאשים את דן
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 9 | הספר הראשון והיחיד בארץ שבולו עברית זוג מורים דניים מדגימים בעשרות ררות של צילומי עירום נהדרים את הבל אודות ״איך לעשות אהבה״ .הספר שזבה להצלחה חסר ת תקדים
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 10 | המצב הנוכחי בסו א ץ מו בי ל ל עי מו ת י שראלי-סובייט כצבא נהוג לתרגל מיבצע מהובנן מראש בשולחן חול, כדי לבדוק את הבעיות הברוכות בו, ולמצוא להן פתרונות. במה
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 11 | .,יש סיס סביו ד8גר 380ה בין שואל ובויה״מ נאורו, ביבשה ואורי גם בים״ י רו ק: אני מכיר את הדרישות האלה של ישראל, שהועברו אלי בדרכים שונות וגם באמצעות ההצהרות של
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 12 | בעו׳לם דרום־אפריקה היהודיה הפכה לטינית אפולו למרות שמשטרו של הדוקטור פורסטר נחלש במיקצת בבחירות האחרונות בדרום אפריקה, עדיין שולט שם מישטר האפרטהייד —
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 13 |
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 14 | 1 1 9 1 0 \ 1ח גופות מרוסקות של ילדים ומבוגרים, אברים כרו־ תים של ילדים, עצמות רכות מנותצות, פיסות־עור ובשר נאספו לתוך אמברלנס שהגיע למקום ההתנקשות הרצחנית
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 15 | תיקי התלמידים הספר, מושלכים על־גבי בך נראה, מבפנים, האוטובוס הפגוע: ילקוטי בית־ספר מוכתמים בדס של ילדים שהיו בדרנם לכית־ספסלי האוטובוס השרופים, כשלצידם מחברות
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 16 | במדינה העם ,,עוד זה מדבר — חהבא ,ויהי היום ובניו ובנותיו שותים יין בבית אחיהם הבכור; ומלאן בא אל איוב ויאמר: הבקר היו חורשות והאתונות .רועות על ידיהם; ותיפול
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 17 | חתור הנורה • דמה כאילו נפרץ המיכסה של ביב־ 4שופכין, ותוכן הביב עולה על גדותיו, ממלא את אוויר המדינה בצחנתו, מרעיל את חיינו. סיגנון, שלא ידענו כמותו בארצנו מזה
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 18 | במדינה ט 1ס ל״ירח דב ש׳ באילת דרך שרם־א־שייח מציעה : התוכנית הרגילה 5 :ימי ״ירח דבש״ אירוח מלא כולל טיסה הלוך ושוב לאילת: בכפר הנופש — 347.ל״י לזוג. במלונות
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 19 | מולתית, מיועדת לרכישת ליבם של הסטודנטים ברחבי העולם. מכל הסתדרויות הסטודנטים בעולם בחרה דווקא זו הגרמנית השמאלנית, לשלוח נציג להשתתף בכינוס הישראלי. היה זה
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 20 | ך גיל שבו נערות אחרות חולמות על נסיו חלומותיהם, יש לטלילה יום־ פי בת ה־ 20 ילד בן שנתיים וחצי. בגיל בו נערות אחרות מתפארות בחבריהם החיילים, יש לטלילה יוספי בעל
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 21 | בבית־הספר העממי למדה טלילד. עד כיתה ז׳ .אחר בך ניגשה לבחינות הבגרות החיצוניות בכוחות עצמה. יחד עם זאת למדה את רזי האסטרולוגיה בהתכתבות בשיעוריו של בית־ספר
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 22 | הסטודנטים של בתודעה פוליטית — ך* רו מאהעתיקה היה סוחר בהמות 7ידוע, שהיתר. לו שיטה פשוטה ובדוקה להחליט אם חמור או סוס־משא ייטבו עדיין לעבודה: הוא היה משכן את
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 23 | אוניברסיטת ירושלים אינם מצטיינים אבל בדבר אחד הם הוכיחו את כוחם: תפהוונור 1717־11 הנשיוזווו ךזן \ ן 1ץךןךן ן ^ 11 צעירה זו, השורפת במרץ רב קלוריות על הבמה, ^
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 24 | במדינה אורחות חיים קיבוץ של היפ׳*ס בראש פיגה רעיון החיים בקומונה התגשם לראשונה ברצינות בקיבוץ הישראלי, נדה לאחר שנים ארוכות, לארצות־הברית, שם אימצו ה־היפי׳ם
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 25 | הד״ר יוסף שפירא נדרם על־ידי מכונית שדהרה על המדרכה — האם היתה זו נקמה? ך י רגוני כן־אדם :״ הקריאה הדרמאטית, שנפלטה חנוקה מגרונו של הגבר השחרחר, הדהימה לשניות
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 26 | וצח הרופא (המשך מעמוד )25 זיהיתי אותו שם מיד. וגם את המכונית. הוא עשה רושם שהענין לא איכפת לו. אחר־כך סיפרו לי שבהתחלה, כשהוא הגיע למשטרה, הוא הודה מיד ברצח
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 27 | אסא, המתגורר ברחוב סוקולוב 93בחולון, עובד מאז ינואר השנה במלחקת השיווק של תנובה. לפני כן היה קצת פירסומאי, אך את עיקר מאמציו הקדיש הצעיר שחור הבלורית, השמנמן
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 28 | הפסיכיאטר זרק בתז מהבית1 בגלל זה. זאת אומרת, בגלל שהיא השתתפה בתחרות, לא בגלל שהיא פיספסה. אני אומרת לכם, פסיכולוגיה זה דבר מסובך, אם לא הייתי יודעת שזה מעשה
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 29 | במדינה דרכי אדם א הג מ ה הטראגית של בת ה־ 27 לבן ה־ 4ו מרים גיניש הכירה את אשר אביין לראשונה לפני עשר שנים. היא היתה אז בחורה בשלה בת — 27 ואשר נער בן .14
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 30 | *׳שח? המלחמה (המשך מעמוד )11 במיזרח־התיכון. איני יכול להתחמק מתפקידי להגו על אדמה מצרית, וזה כולל את איזור התעלה. ניסיתי לעשות זאת על־ידי הגנת העומק המצרי
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 31 | המנחה ; לבן, מה יש לך להעיר על כך? לכן: אני מקוזה שנעצור את ההידרדרות בשלב מוקדם יותר. הפצצת מדינות ^ ידידותיות מאדמה סובייטית תיצור. משבר בינלאומי ממדרגה
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 32 | תה רואה, בן־טלה, מאמץ השתלם. לא רחת לחינם. אל רפה את המתח — בעתיד ישתלם לן דבר. אתה עוד תג־לשיא. העיקר שמשין באותו מרץ. ן, בת־טלה, מצפה בוע שיגרתי ביותר. ם
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 33 | המועמדות הסופיות ביאסרס שוורץ ישגע ^ םישמשהו שביאטרים (ברכה) שוורץ ( )16.5אוהבת הכי הרבה, זה לשגע גברים בבריכה. איך? פשוט: ראיתם כבר גבר שלא מתפוצץ, כשהוא נוכח
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 34 | אמנות תדריך מחול *יאטריו 1איזץ עדין (הבימה) — מחזה טל אלבי (.וירג׳ינה ודלף״) על בדידות, !גוניות וצביעות בבורגנות האמריקאית, *בוצע היטב על ידי מרים זוהר, סמלה
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 35 | תדריך התבגרות על גדות המיסיסיפי תל־אביס פסיכו (מקסים, ארצות־וזברית) — סרט־מתח יוצא מן הכלל. אחד משיאיו של אלפרד היצ׳קוק. בעלי עצבים חזקים — אל תחמיצו. * * פרח,
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 36 | מצעד הפזמונים של הבת החווגת שר הפילון הישואל שבה חניתה 1 1 1 ^11ה • 8ד> >1 1 לפי מכירת תקליטים בשבוע שבין 23.5.70 — 17.5.70 תקליטונים וונוס — כחול מזעזע
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 37 | ד.ע ודם הבא מזה צוחהים הסטודנטים י.״ ב׳ .י״ם בא״ר־תשיל ()25.5.70 נגה עשירית, גלית 23 בי ה א תון גולדה ואלון הגיעו לאורגאזמה איד כבש צה״ל את מוסקבה ד ה ״ מ: ה ק
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 38 | תמרורים נחוג * בווילה פרטית בהרצליה, בנוכחות כ־ 400 מוזמנים, רובם קצינים בחיל־האוויר, טקס הבר־מצווה של אי לי רוזן /בנו של היהלומן חיים רוזן, הידוע כאיש התורם
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 39 | ו* התחשה לנולדה אחרי חמישה שכנעות התכנסה הכנסת. דולא התכנסה — לא היה הדבר משנה דבר. בחמישה שבועות אלה חלו שינויים הרי־גורל במצב המדינה. ההתערבות הצבאית
העולם הזה - גליון 1708 - 27 במאי 1970 - עמוד 40 | שנ ה 3 4 מספר 1708 ב״א אייר תש״ל27.5.1970 . הא נפטרה בבית־החולי הבו נקם ברופ
חזרה לתחילת העמוד