גליון 1709

העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 2 | אחת הפעולות השיונרתיות ביותר שלך היא ביקור במסעדה או -בבית־קפה. אם אתה אזרח ממוצע, אתה עושה זאת לפחות מיספר פעמים; בשבוע. בין למטרות עסקים, בין־ למטרות בילוי.
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 3 | אמו של אלוף אריה שרוו :״יש לי סכין<״ גולדה — עם ובלי שלבש השחקן הראשון שהופיע בתפקיד ברגר על הבמה בברודווי. ממנו עבר הבטלדרם ל או לי כרטוכיאס, ששיחק את התפקיד
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 4 | שהוא משמש גלגל חמישי בממשלה, וכי ההכרעות הגדולות עתידות ליפול ללא התייעצות עימו. סולחה ביג״—גולדה? צפוייה לפחות התפייסות אחת: בין דויד בן־גוריון וגולדה מאיר.
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 5 | ב? הנע עיניים יפות יותר בעגזורת תנשיר האיפור החדש ׳ 11111111111)1 1 1 0 1 1 111011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ¥ 0 1 1 1 1 0 1 £ המכיל אי־לינר ידוע לך ודאי כי קו
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 6 | מכתבים ₪ממשלת הליכוד - מכשלה1 פ ר סו םאדמוןבע ־ מ עת לזעוק היא עיתנו. זעקה גדולה נגד קנוניית ראשי השילטון להדמים באיבם ניצני פרחי השלום. אני עוקב בדריכות אחרי
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 7 | הממשלה הנכבדת שלנו לדבר בשם ישובי הספר אינה אלא דמגוגייה מתחסדת? משה רעדאל, ! עלילת הדמ ש 7״מצפן״ ירושלים ראיתי שגיליתם את הסיפור על ״הנעליים שנחלצו בכוח״ ואת
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 התשלומים של צבי לדומן ״האיש: שילם יפה. אין לו פיגורים. החוב שלו לבנק גדל עקב ההצמדה.״ ! אחפה אינה נותנת חזקה! נתגלגל לידי עתון מס׳ 52 של
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 9 | חזק ואמץ: 1צל ״ש לדמוקרמיה הישראלית סתימת הפה מצליחה. לאחר שהצהרון ידיעות אחרונות נכנע לתכתיבים ולחצים שלמעשה הוא עצמו יזם והצליח לבלום במידה ניכרת את קולמוסם
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 10 | ^ :מול סכנת המלחמה הישראלית— סובייטית מציע אורי אבנרי הצעה מהפכנית : הסדר י שראלי-ערבי-סובייטי שישחרר את יהודי ברית־המועצות : 1חווית חשות וישחים ךיופעת הצבא
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 11 | האם זוריי תעלת סואץ י -טאנקי אמביב״ס סובייט״ צולח׳[ נהר ברוסיה מדוע הם מתכננים, כפי הנראה, התערבות מאסיבית נגדנו? ינצלו בגבולם את הסתבכות הסובייטים בגבולנו.
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 12 | תמרורים מצפהלתינוק. הנסיכה מאלימה 29 אשתו של קארים אגא־חאן. סאלימה היא הדוגמנית הבריטית לשעבר, ליידי שרה קריצ׳טון־סטיוארט, שנישאה לפני חודשים אחדים לשליטם
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 13 | ץ* משלתה של גולדה מאיר התחילה להתנדנד. אין זה עדיין הסוף! .אכל זוהי התחלת הסוף. כפי שהתבטא במסדרונות הכנסת אחד מראשי מפלגת העבודה :״העסק התחיל להתפרק. זה יכול
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 14 | 1 22 (המשך מעמוד ) 13 חדשים לפליטים או תשלום פיצויים לאלה שירצו בכך. ״אם אמנם נאמרו דברים אלה על־ידי נאצר״ הרי יש בהם בכל זאת משום הסתלקות משניים מתוך שלושת
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 15 | עו, נתקבלו במחיאות־כפיים מעורבות ב־קריאות־בוז. עד קרוב לסיום החלק הראשון היה זה דיון רציני. אז הופיע בנדיט־כהן, בלווית מישמר־ראש צמוד של אנשי מצפן. כנאה לאורח,
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 16 | 2624 במדינה הלו זיידמו התגיירה לפי כל כללי הדת היהודית — אד הרבנים אינם מוכנים להכיר בגיור של זרם מתחרה מזעצות׳ ,ם ק 1ם י 1ת השעי המשוטט של אוי־יהודה ניסים
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 17 | בחוג משפחתה בלויבוץ נחל־עוז - הלן זיידמו עמדה במאבק הקויברז בימי מלחמה -אר הרבנים פוסלים אותה קשי * ריכספחת מה בלתי אפשרית: בניימין היה כהן — והלן גרושה. מנסים
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 18 | על מה שקוה השבוע בתעלה — וגה שעלול לקוות ך פעם הדך להם הכל. לנו — הכל / /ן 1לא הלך.״ במישפט עגום זה סיכם בתחילת השבוע משקיף ישראלי מה שאירע בשבת על גדת התעלה.
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 19 | ניתקו את המגע, מיהרו אל הסירות שהמתינו להם על החוף — ותוך דקות ספורות כבר היו בצד השני. תותחים ומרגמות שטווחו מראש על מקום־התקרית, פתחו באש צפופה, כדי לחפות על
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 20 | הדיסקווטקוים של צפון תל־אביב מ התערה לדיסקוטקים של צפון תל־אביב רחוקה הדרך. לא רק בקילו־ מטרים. השבוע התברר כי המלחמה הגיעה גם לדיסקוטקים אלו. מבקריהם החלו
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 21 | ~ו?ונים — אין מצב-רוח לשטויות!״ היוקרה החדש טיפאני :״שם משלמים משכורות של נטו לחודש. אני משלם 500 עד 600 לירות ברוטו, וות מצומצם של חמישה־שישה איש. הצוות העובד
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 22 | במדינה פרשת רפאל כפפות לפגות נגד כיפה שחורה החולצה בקו האופנה החדש כצל מעיק מנבכי העבר, חזרה השבוע הפרשה הישנה, בגילגולה המחודש, ועלתה בבית משפט השלום
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 23 | ׳יצחק רפאל(יד לסנטר, מימין) וסילכי קשת (שורה ראשונה משמאל) בכירדהמשפט* — צצה לאחר 20 שנה בוועד הפועל אדם שיזכור את הסיפור משך 20 שנה, יגלהו בבית המשפט? ״הן
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 24 | שורה של צילומים בלעדיים מוכיחה מה?!רה האתבט״ה **טח האבנים הראשון ניפץ לרסי־סים את דלתות החירום העשויות זכוכית של האולם. לכאלף הסטודנטים שמילאו בערב יום הרביעי
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 25 | במיוחד משתי סיבות. הראשונה: ההתקפה היתד צפוייה מראש — והצליחה על אף שהתכוננו לה. השנייה: הרוב הדומם לא היה דומם הפעם, גילה חוש אזרחות למופת כאשר מתנדבים מבין
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 26 | ק״ץ חס (המשך מטמוד )19 סימן־ההיכר הסובייטי בלט פעם נוספת באותו היום. הפעם: עם ערוב היום. שוב הניחו המצרים מארב באותה גיזרה, אך קרוב יותר לקנטרה. ושוב השיגו את
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 27 | הקאסיושות והיאוש סוד? כוס תה. העובדים ממהרים להסתלק לבתיהם מוקדם ככל האפשר, כדי להיות עם משפחותיהם במיקרה של הפגזה. חוסר מזל הוא מחלה מידבקת. קריית- שמונה היא
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 28 | יהודים חמורת שטחים ;משך מעמוד )11 יספר הפליטים שיותר להם לחזור והארכת זמן לקליטתם, פירוז שטחים נרחבים, ערוות לשייט, וכו׳. בהודעותיו האחרונות הסכים עבד־אל־נא־ר
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 29 | במדינה עסקים למי מותר לגנוב בסופרמרקט? אברהם כלף ( )29 התחיל את הקריירה שלו כזבן במחלקת הרהיטים בסופרמרקט המפואר של המשכיר לצרכן בכיכר דיזיג־גוף בתל־אביב.
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 30 | כתבת ״העולם הזה״ התחפשה למלצרית כדי לבדוק; אם אפשר לרמות את הלהוחות וגילתה : ת הגניבה הראשונה שלי בחיי בי־צעתי ביום החמישי האחרון ב־8.30 בערב. הקורבן היה
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 31 | גיין 4 - 6 0 יף ךרד ך י) $ 0י 5״ ג \ ס 41-0 חשבון נחב אחד החשבונות המנופחים שהגישה כתבת העולם הזה שהתחפשה למלצרית. לידו — החשבון הנכון. ההפרש בסך 3.50ל״י, הלן
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 32 | במדינה (הנושך מענווד )29 ״להפתעתי הגדולה, השיב לי צוקר: ,עזוב אותו. תשאיר את זה בינתיים.׳״ תגובתו של מנהל המנגנון נראתה תמוהה בעיני קצין הביטחון. כלף היה
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 33 | המועמדות הסופיזו! כן — זוהי אחותו הקטנה של אברהמ׳לה שטמברג, המגן של מכבי תל־אביב. היא בת ,20 ועוד ימים מיספר גומרת את הצבא. עיניים חומות, שיער שחור. ילידת
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 34 | אמנות תדריך תיאטרון איזון עדין (הבימה) — מחזה של אלבי (וירג׳יניה וולף) על בדידות, אנוכיות וצביעות בבורגנות האמריקאית, מבוצע היטב על־ידי מרים זוהר, סטלה אבני
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 35 | קולנוע התרוממות כלפי מטה תיייה תל־אכיב * * פריחה ושלכת (אוריוך, אנגליה) התרוממות (סטודיו, תל- אביב, ישראל מה רוצים כל האנשים, אם לא לחם, אהבה ופנטסיה ז״ שואל
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 36 | עצות כיד ה...רותי הנני על סף יאוש,״ כותב לי ח.א ,.בן 1וחצי מרמת־גן ,״הורי נסעו לחוץ־ •ץ ואני עשיתי מסיבה. הזמנתי הרבה ־׳ה שאת רובם איני מכיר, אפילו, עד כך
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 37 | לצבי׳קה לופוביץ יש כמה מכו- נות שעושות אותו מעניין במיוחד : קודם כל, הוא קבלן אמיד שמתגורר באפקה בווילה של המשוררת רחל איתן, הנמצאת עכשיו באמריקה. הב אורגיות.
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 38 | ד ״ 1ה *3 נאומו שד אור׳ אסרי בדיון ההד׳!׳ הגדוד עד הודעת ראש הממשלה ממשלת הליכוד הביאה עלינו את הסכנה הגדולה ביותר מאז ימי מצדה רוחם של הלוחמים לא נשברה נשבר
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 39 | כל זה כמקום ניצול ההזדמנות הפנטסטית לשלום שהיתה למחרת המלהמה, ופגיעה בכל הסיכויים וההזדמנויות שכאו מאז, עד פרשת גולדמן ופרשת אל-ג׳עברי. מתעלמים ממנה ממשלתנו
העולם הזה - גליון 1709 - 2 ביוני 1970 - עמוד 40 | הרוסי מפק די ו 1ל פאן נערך המארב הנוצר בגלל אשה זו מאיימת המפד״ל
חזרה לתחילת העמוד