גליון 1711

הצגתה של המחאה ־ ה מו םיק לי ת שיפר בעברית על במה
ישראלית, היא ללא ספק מאורע, כשם שהיתה בכל מקום בעולש
בו הועלתה. הסיבה לכך אינה נובעת רק מחדשנותו התיאטדונית
של המחזה או מערכו המוסיקלי. עצם היותו מחזמר־מחאה, היוצא
נגד הרבה מהפרות הקדושות של החברה האמריקאית — בדומה
למלכת האמבטיה שהוצג והורד מעל במת הקאמרי — מוציאה
אותו מגדר מאורע תיאטרוני והופכת אותו למאורע חברתי.
זוהי אחת הסיבות לכך שעיתון זה הקדיש לשיער, עוד בשלבים
המוקדמים של הפקתו בישראל, תשומת־לב מרובה מתוך כוזנה
לבססו בתודעת הקהל הישראלי.

^ סאט שד הונפיקיס
חלל! ני כרמ פי ר סו מו של שיער בא לו בזכות סצינת העירום
ההמונית שבו. סצינה זו אינה טריק מיסחרי שנועד למשוך קהל
להצגה. היא אינה כתובה כלל בתמליל של המחזה. אין מבצעים
אותה בחזרות ואין מדריכים את השחקנים המשתתפים בהצגה
לבצעה. כך היה בכל מקום בעולם וכך היה גם בישראל. בכל מקום
בו בוצעה סצינת העירום, היא נעשתה מתוך הזדהותם של השחקנים
עם המחזה ועם תפקידיהם, ובצורה ספונטאנית תוך היסחפות עש
העלילה.
כך הפכה סצינת העירום לחלק אורגאני משיער, כשהיא מיועדת
להביע התקוממותם של השחקנים נגד המיסגרות הפוריטאניות
הממוסדות.
אחרי הצגת הבכורה הישראלית של שיער, בה הפתיעו שחקני
ההצגה בסצינת־העירום ההמונית, החלטנו לפרסם — במיטגרת כת־

ס צי נ ת ־ ה עי רו םכהצגה ״ שי ע ר ״ בי שראל
בה מצולמת על ההצגה כולה — גם תמונה מסצינה זו. להפתעתנו
נתקלנו הפעם בסירובם המוחלט והעקשני של המפיקים, שבצורה
מוזרה וללא כל הסבר סירבו להתיר לנו לצלם סצינה זו.
עוד יותר מזאת. בהצגת הבכורה, דקות מיספר לפני סצינת
העירום, ניגשה אשת אחד ממפיקי ההצגה אל צלם המערכת שנכח
באולם, וכיסתה בידה את עדשת מצלמתו, כדי שלא יוכל לצלם דבר.
לא יכולנו להשלים עם גישה פוריטאנית זו. הצגת שיער אינה
מוצגת במועדון פרטי סגור למוזמנים בלבד. היא מוצגת בפומבי
לקהל הרחב. אין זו רק זכותה, אלא גם חובתה של עיתונות
חופשית, לדוזח ולהציג כל דבר שנעשה בפומבי.
גישתם של מפיקי ההצגה לצילום סצינת העירום הוביחה שבוי־עותיהם
ובהתנהגותם הם שייכים בעצם לאותו מימסל שנגדו יוצאת
ההצגה חוצץ. הטאבו שלהם על פירסום סצינת העירום שיווה לה
אופי של איסור ופורנוגראפיה.
משום כך החלטנו לצלם ולפרסם את סצינת העירום בשיער
גם ללא רשותם של המפיקים.

^ תגובה משבשת
זוהי הרכישה!!

טדווי1י ה
ב~ 5 0ל״ דחודש
התקשר עוד היום לטלפון 259404
והמכשיר בביתך.
החברה המרכזית לשיווק בעי׳מ

אם אינך יכול להתק שר טלפונית — גזור ושלח
לכבוד

החברה המרכזית לשיווק בעיימ
רחוב שפרינצק ,13 תל־אביב.

נא לשלוח אלי את נציגבם, איו הזמנה זו מחייבת אותי
לרכישה.
השם __
הכתובת __ עיר __
אני פנוי בימים ...ב שעות

היהזהמיכצע מסובך למדי. המפיקים, שידעו כנראה על
סזנתנו, הציבו שומרים ׳בכל פינות האולם, בדקו את הנכנסים והציבו
שמירה על צלם המערכת מרגע כניסתו לאולם. מה שהם לא
ידעו הוא, כי מלבד צלם המערכת נכחו באולם עוד שלושה חברי
מערכת, כולם מצויירים במצלמות מוסתרות. הם ישבו בין הצופים,
מפוזרים באולם, ורק בשניות המועטות של סצינת העירום חשפו
את מצלמותיהם.
כך הצליחו לצלם, בעזרת פילם רגיש במיוחד, ממרחק רב, את
התמונות המטושטשות של סצינת העירום שפורסמו בגליון העולם
הזה בשבוע שעבר. גם בתנאים נורמליים סצינה זו קשה לצילום
במיוחד, כיוון שכל הופעת העירום נעשית בתנאי תאורה קלושים
כשהזרקורים על הבמה מנצנצים בצורה שאפילו הקהל היושב
באולם רואה בקושי את הנעשה.
צילומי־העירום של שיער שפורסמו בניגוד לרצונם, הרגיזו את
מסיקי ההצגה. עוד באותו ערב בו הופיע גליון העולם הזה ובי
הצילומים, הם החליטו להעניש את הקהל. סצינת העירום לא
בוצעה וכן גם לא סצינת ההאפנינג בסיום ההצגה. במקום זה עלה
על הבמה אחד השחקנים וקרא מן הכתב הודעה של המפיקים, בה
הם מודיעים כי מאחר ש״עיתון מסויים״ עשה מעשה שלא נעשה
בשום מקום בעולם, הם הורידו את סצינת העירום.
היתד, זו תגובה מטופשת. היא רק הוכיחה כי לפחות המפיק
הישראלי של ההצגה מתייחם אליה לא כאל בשורה חברתית —
כפי שנועדה להיות על־ידי יוצריה — אלא כעסק מיסחרי. רצינו
להודיע למפיק כי כדי שלא יעניש את הקהל הישראלי
ולא יוריד גם את כל המערכה השנייה של המחזה, אנחנו
מוזתרים על פירסום תמונות עירום נוספות מההצגה.
אלא שהתגובה לא החזיקה מעמד זמן רב. מפיקי
המחזה נוכחו בעצמם באיוזלת של תגובתם. כעבור
יומיים חודשו סצינות העירום וההאפנינג.
העולם הזה 1711

ביו רגע עלינליליס י פו ת ליותר מו רתת3ש*ד האיפור ותחדש
המכיל

אי־לינר

ידוע לך ודאי כי קו דק, עדין ו חלק בקצה
עפעפייך מדגיש א ת יופי עינייך. וידוע לך
גם כי עד כה היה השימוש באי־לינר מעט
מסובך, מעט לא נוח.
עתה, הלנה רובינשטיין גאה להגיש לך
אתהמצאתההחדשה והבלעדית
• 61ת611׳ ( 3.110 ]*)1101116 £ב ת 1:0ג11111111111)11:100 ^ 1

גליל מ תכ ת פרחוני מהודר המכיל יחדיו
אי־לינר נוזלי (אשר אינו נוזל ואינו
מלכלך) ומכחול למריחתו (עשוי שער
משובח ביותר) .כל שעליך לעשות הוא
למשוך א ת המברשת החוצה — עליה כבר
האי-לינר הדרושה —
מ שוחה כמות
ולצייר קו עדין וקטיפתי, ללא גבשושיות.

נוזלי

ומכחול

באחת.
־ו6ת611ז\10 ^110016 £ז3מ01 זט ^.עמיד בפני
מים, אינו נשפך, אינו מלכלך, קל בשימוש
בכל עת ובכל מ קו ם ונוח לנשיאה
בארנקך.
מילוי ניתן להשגה. רכשי לעצמך מילוי
בגוון נוסף מתוך 5גוונים שונים העומדים
לבחירתך: ירוק, כחול, חום, שחור וזהוב
ותוכלי לאפר א ת עיניך בכל פעם בגוון
ה תו אםאת לבושך וא ת צו האופנה.
תני לעיניך לדבר, עשי אותן יפות, גדולות,
ת מי מו ת ופ תוחו ת כאילו בהפתעה כפי
שאוהב זא ת הגבר.
וזכרי ! שורה שלמה של תכשירי
תס^מ״מט!!! לאיפור עיניים -לרשותך.

1־1111111111131101

׳1־))׳1111 11)0111011 11111116׳ 13
מתווסף לשורת תכשירי אילומיניישן לאיפור העיניים.
יעוץ קוסמטי ניתן חינם במרכז ההדרכה של הלנה רובינשטיין, שד׳
> 1ק״ל ,94 תל־אביב, בימים ב׳ וד׳ בין השעות 6.00—3.30 אחה״צ.

1 1 1 1 1 ( 1 1 1 8 1 ):׳111

^1161611

הצעה זו תגיע בעוד חודש לדיון, ואז יוכל דובר
הממשלה לטעון שההצעה הממשלתית עונה על הצרכים.
גולדה שוב לוואשינגטוו ;
ר נו ג 14ןיף
ואשינגטוו מאוכזבת
מהצהרת גולדה
נאומה המדיני של גולדה מאיר בפתיחת מושב הקיץ
של הכנסת, שבא בעיקבות מסעו של שר־החוץ לארצות־הברית,
לא השביע את רצון מימשל ניכסון. כפי שנמסר
מוזאשינגטון, תבעו האמריקאים שגולדה תצהיר
שהיא מקבלת את החלטת מועצת הביטחון מנובמבר
1967 ושאינה מתעקשת עוד על שיחות ישירות.
בעוד שגולדה קיבלה את הנקודה הראשונה היא לא
הסכימה לנקודה השנייה ולא כללה אותה בנאומה.

זוהי אחת הסיכות, לדברי המקורות ב־ואשינגטון,
שארצות־הכרית משהה עדיין
את החלטתה כעניין אספי,ת מטוסים לישראל.
גם במיקרה שיינתנו עוד מטוסים,
תתנה ארצות־הברית את מסירתם ככך
שחיל־האוויר הישראלי לא ישתף מטוסים
אלה במיבצעי ההתקפה שלו.

״תשלומים לחיילים״
אמתלה לכינון
מישטר סיפוח
הצעת־חוק שערורייתית חסרת־תקדים תונח בקרוב
על שולחן הכנסת.
הצעת החוק מסמיכה את שר־העבודה להתקין תקנות
לתשלומים לחיילים משוחררים, כולל חיילים שהשתחררו
מזמן וגם חיילים המשרתים עדיין.

הכוונה האמיתית המסתתרת מאחורי
נוסח סתמי זה, היא לשלם תשלומים למשפחות
מדוכות ילדים, אך למנוע תשלומים
אלה ממשפחות ערביות. למעשה תקבלנה
את התשלומים כל המשפחות היהודיות,
וחלק מהמשפחות הדרוזיות.
כוונה נוספת של הממשלה: להשתמש
בהצעת החוק כאמתלה להסרה מסדר־היום
את הצעת סיעת העולם הזה -כוח
חדש, שנועדה להשוות את החיילים המשתחררים
מבחינת מיסים, שיכון ועוד, למעמד
העולים החדשים.

חנשיטה בתעלת שאץ

בירושלים הועלה הרעיון, שגולדה צריכה
לנסוע שוב לוואשינגטון. המועד המרומז:
חודש דצמבר, אחרי הבחירות לקונגרס
האמריקאי.
ייתכן שהנסיעה לוזאשינגטון תהיה אישית, כתוספת
למסע רשמי בקנדה.

אבן רוצה
בכתר היונים
אבא אבן יפתח במערכה המיועדת להכתירו כראש
מחנה היונים של המערך.

אחרי הצהרותיו התקיפות בזמן האחרון
נגד גח״ל, הוא החל מזמין לביתו קבוצות
של אנשי-מדע, אישים מפלגתיים ואחרים
לשיחות שהוגדרו על-ידי אחד המשתתפים
כ״מדהימות כגילוי-הלב שלהן״.
לעומת זאת, אין לצפות להתנגשות של ממש בינו
לבין הניצים של מפלגתו שלו, ובוודאי לא עם גולדה
מאיר.

אם יהיו הכוחות שקולים, ייתכן שתועלה מועמדותו
של שמעון (.גבעתי״) אבידן כפשרה.
שלושת המועמדים האלה שייכים לאגף הימני של
מפ״ם.
אופוזיציה נגד סנה
המחלוקת כתוך מק״י הולכת ומחריפה.
לסיבות הקודמות (אי־הצבעת סנה נגד הממשלה בפרשת
גולדמן) נוסף עתה גורם חדש: הצעת־הסיכום
של סנה בדיון המדיני האחרון בכנסת, שהתפרשה כהסכמה
לסיפוח שטחים. גם דבריו של סנה נגד יורם
שדה עוררו רוגז במפלגה.
האופוזיציה במפלגה משמיעה את דבריה בחריפות,
אך אינה מסוגלת לעמוד מול סנה, שהשתלט כליל על
המפלגה.

זמירות חדשות
ב״דבר״
בראשון ליולי יחולו שינויים מרחיקי־לכת במערכת
דבר.

עם מסירת תפקיד העורך לידי חנה זמר,
יורחקו רבים מזקני ,,דבר״ ,והתפקידים
יימסרו לצעירים.
עם הפעלת מכונת־דפום חדשה, יחולו גם שינויים
ניכרים בצורת העיתון.

בדק-בית
על סה שואה
עגבת בעיר הקוודש

מתקיים בדק־בית קפדני ביותר בענייניה הכלכליים
של המדינה, בדרג הגבוה ביותר.

אחרי שנים רבות בהן לא נרשם אפילו
מיקרה אחד של מחלת עגבת כירושלים,
התגלו לאחרונה ארכעה מיקרים של חולי
עגכת כבירה.

נובח אזהרותיו של שר-האוצר פינחס
ספיר, כי המצב הכלכלי של ישראל מתקרב
לשואה, לקחו על עצמם גולדה מאיר, ספיר
וזאב שרף לבדוק את המצב -וכעיקר את
השלכותיו הכיטחוניות-בספיות -כאופן
יסודי.
לא מן הנימנע, כי אחת ההחלטות תהיה בכל זאת
להנהיג פיחות של הל״י.

מי יבוא
במקום ברזילי 1
לא ברור עדיין מי יירש את ישראל ברזילי המנוח
כחבר הממשלה מטעם מפ״ם. מה שברור הוא, כי השר
הבא החדש אף הוא לא יהיה חבר־כנסת.

המועמד בעל הסיכויים הטובים הוא נתן
פלד, מזכירה המדיני של מפ״ם. מועמד
אחר: חבר הוועדה המרכזת אהרון אפרת.

שס בליל חמישי האחרון פשיטת צה*ל טל מוצבי הנוצרים. במשך שלוש השעות בהן

אנשי משרד־הבריאות חוששים, כי מיספר חולי העגבת
בירושלים הוא גדול יותר, מאחר שישראלים אשר
חלו במחלת־מין זו חוששים לגלות זאת לשלטונות
הבריאות.
בחוגי הרופאים של משרד־הבריאות העומדים לצאת
במסע הסברה כדי לאתר את אלה שחלו במחלה זו.
סבורים כי מקור המחלה אינו בירושלים המזרחית
אלא בתיירות־חוץ.

צו-מניעה נגד
תקוליט ״שיער״
מפיקי הגירסה הישראלית של המחזמר שיער עומדים
להגיש צו־מניעה נגד הפצתו של תקליט, עם שירי המחזמר,
שלא הופק בידם.

התקליט, עם שירי המחזה בעברית, מבוצע
בידי הזמר דני בן־ישראל.

שהה כוח צה״ל בגדה המערבית של התעלה, הואר השטח כולו מפגזי תאורה, כדורים
נותבים ופצצות מטוסי חיל־האוויר הישראלי שהושיט סיוע צמוד לכוח הפושט. משקיפים
ראו במיבצע זה מעין חזרה כללית למיקרה של החלטה לתפיסת ראש־נשר בגדה המצרית.

חזיות ה״קליק״ של טריומף אינטרנישונל נפתחות מלפנים בקלות!
חזיות ה״קליק״ נותנות את השיק למחשוף העמוק ולשמלת הקיץ
השקופה.

שיא השיק ב־־קליק של טריומף אינטרנישונל.

_ ו ^ ז 0ו ד \ 1׳ 1/מ £דו^ז 1

מכתבים
אל נשכח -
פליטים היינו:

חוג בית
רמת־אביב
ביום ה׳ ,18.6.70 בשעה 9
בערב, אלכם מסים יתאר.

״מהפכה בארה״ב״
רשמי ביקור.
בבית משפחת חוצן
רח׳ אינשטיין .71
חברים ואוהדים מוזמנים.

ע ו נת הרחצה השמש מתרפקת
על החוף והים.
האם הכנת את
כל ציודך? אל
תשכחי את
סמפוני סמפקס.
טמפוני סמפקס
מיועדים לשימוש
פנימי ללא
סיכות, תחבושות
וחגורות, שיגבילו
אותך באותו יום.
סמפוני סמפקס
מאפשרים לך
לרוץ, לשחות,
ולהשתזף בכל
יזם ויום. עם
טמפוגי סמפקס
אין כל סיבה
לאבד אף יום
מעונת הרחצה.
ניתן להשיגם
בשתי דרגות
ספיגה, רגיולר
וסופר.

לוני, תל־אביב
חיילים למען השלום
אנו קבוצת חיילים וחיילות המשרתים
בקווים חקידמיים, אשר מקבלים
את רוב סוגי העיתונות הישראלית,
פרט לשבועונכם.

רצוננו לקרוא את עיתונבם דרך קבע,
ומבקשים אנו מן המערבת לשלוח לנו
מיספר עותקים של שבועונכם כל שבוע.
נוסף לכך ברצוננו לציין שאיננו יוצאים
הרבה הביתה, ואי-לכך ניבצר מאי־תנו
לקרוא את השבועון דרך קבע.
3 •3י/
בטוחים אנו שישנם רבים כמונו ב־צה״ל
התומכים במאבקכם למען השלום

תמונות־דרכון

תיכף ומיד ! 1
העתקת מסמכים, בו-במקום!!
ציוד לצלום.
מעבדה לצלומי שחור-לבן
וצבעוני.
מכירה והחלפה.

קונו! ברנד
ת ד. ה וחור ו.חלונן *1

הרקדן־והכוויאוגרף שמעץ לדי,

הגנת סניטרית לשימוש פנימי
להשיג בבתי סוקחת נבתסחקינת
מנבחרות. הסעתיננת בקבלת חגסאנת
1ח1ם ר הסברתי •שלחז 45 אג• בבולי
רואר אל היבואנים אישסט־אימפקס
בעיס, חל־אביב, רחנב ירם יה 38 1

בוגר אולפני־מחול בניו־יורק ובלונדון,
יקנה לך תוך חודשים ספורים
כושר־תנועה־ומיקצב.
קורסי״בוקר וקורסי״ערב
( 2שיעורים בשבוע בכל קורס)
ירסי: סד—8.00( 24 74 60 .
10.00ל8נח״צ; 20.00—17.00 בערב).

קבוצת חיילים,

תמונת השבוע 1תחרות הצילומים
אני מצרף תמונה נוספת לתחרות הצילומים
הנערכת על ידכם.
בהתאם לעונה, היא צולמה הפעם על
שפת הים. ככותרת אני מציע: אל תהיה
בטלן, קום ובוא למים.
משה לוי, טירת הכרמל
• הקורא משח לוי, ת.ד , 152 .סירת
הכרמל, זונה פעם נוספת בפרס המדון;
בסן — 10ל״י.

נזברנב רז ערב ו17

מחול ו\ א!
פותחו עיי רופא
עתה בשיסנש ם לי1ני נשים

״זכותנו היא על הארץ כולד טוענים
ללא הרף חסידי הסיפוח וארץ־ישראל השלמה.
קשה
לקבל טענתם זו. נשאלת השאלה
במד, מתבטאת זכות זו? בכסף ששילם
אברהם אבינו?
כל אותם המטפחים, כדאי שלא יתעלמו
מעובדה אחת ברורה — כשהעם היהודי
שב לארץ־ישראל, הוא לא שב לארץ ריקה.
הארץ היתה מיושבת אומנם בדלילות, אך
היא לא היתר. ריקה. על פי רוב׳ בכל
מקום שהתיישבנו, התיישבנו במקומו של
ערבי שהפך לפליט.
כך, העם אשר נרדף באירופה ובעולם
כולו ויצא נגד גזענות ונישול, הפך בארץ־
ישראל לגורם לאותן תופעות: נישול הערבי
מביתו והפיכתו לבעל מעמו נחות יותר
עקב אי נתינת זכויות במידה שווה לערבי
כליהודי.
אל נשבח — פליטיםהיינו !

ז״צ ,2549 צה״ל

• החבר׳ה׳של 2549 מקבלים שני מנו־י
מתנה לשנח.

1זעקתו של
כן מיעוטים
סיימתי בית־ספר תיכון. למדתי שנה אחת
בביודספר להכשרת טכנאים, אותו עזבתי
מסיבות כלכליות. כעת אני לומד בקורם
לעיתונאות ויחסי־ציבוד. זה שלוש שנים
שאני לומד בלילה ועובד ביום כמלצר.
הגשתי בקשות למוסדות המקבלים משתלמים,
אך בכולם היו התשובות :״מצטערים
מאוד״.
למה?
שני דברים ברורים לי: אני מחוסר פרוטקציה;
ואני מבני המיעוטים (נוצרי מאת־ניטי)
.אני מכפר גוש־חלב, בו הניחו חבלני
אל־פתח לפני כמה חודשים, מיטעני
חבלה. אגב, אני פררישראלי.
כל זה לא עוזר. בחודש אחד קיבלתי
מ־ 13 מוסדות ממשלתיים מכתבים עם ההתחלה
של ״מצטערים מאוד״.
לאחר שכל הדלתות ניסגרו בפני, האם
מותר לי היום להפוך לפורץ בנקים, לשודד
חנויות ולההפך לפושע, לאחר שנמאס לי
מהחיים? מד, עוד שאני בן להורים זקנים
שכדי ללמד אותי השקיעו בי הכל וסמכו
עלי שאעזור ללימודיהם של שלושת האחים
שלי, הלומדים כיום בבתי־ספר וכל תקוות
ההורים היא עלי.
גדי( ,השם המלא שמור
במערכת) ,גוש־חלב

! במקום מסיבת שיחדור -
תרומה דאקי״ם
אל משרדי סניף אקי״ם (אגודה לקימום
מפגרים) בתל־אביב — הגיעה בשבוע שעבר
המחאה בסך — 150.ל״י, בלח־יית מכתב
הסבר קצר וזה לשונו:
״אני חייל שהשתחרר בימים אלה מצה״ל.
בשירותי הצבאי שרתתי ביחידה קרבית, ששהתה
תקופה ארוכה בקוד י התעלה והביק־עה,
שבה נפגעו כמד, מחברי.
לאחר שהשתחררתי, בריא ושלם, ובמקום
מסיבת שיחרור, אני מעביר אליכם סכום
זה, מדמי שיחרורי, כאות הוקרה לעבודתכם
הנפלאה למען הילדים המפגרים.״
אנשי אקי״ם קיבלו את התרומה המיוחדת
במינה ברגשי תודה עמוקים ואיחלו לחייל
המשוחרר — שילוב מהיר, והצלחה בחייו
האזרחיים.

יוסף מור,

דובר האגודה, תל־אביב
1הטבח הגאה
קראתי בעיתונכם
על ביאטריס שווארץ
המועמדת לתחרות
מלכת המים, ועל
אלה הסובבים אותה
(העולם הזה .)1708

מאחר ואני אביה המאמץ
החוקי, כפי
שמעיד השם שוורץ,
נתקלתי בכתבה ב־תאורי,
כמנהל מלון.
זה לא מדוייק.
אני טבח במלון
והנני גאה במיקצו־עי.
איני רוצה להתגאות
בנוצות שאינן
שייכות לי.

אברהם שווארץ,
תל־אביב

* גיצו?
לרעה

כיאטרים

לאורי אבנרי,
פעם אחת בחייך, תהיה גבר, פעם אחת,
ותפרסם המכתב שכתב אליך החייל שנפל
בתעלה (הכוונה למכתב שהתפרסם במעריב).
זה שלא פירסמת אותו עד עכשיו, מוכיח
את צביעותך הרבה עד עכשיו: התעלמות
מוחלטת מדברים המזיקים למעמדך.
בוז לך אורי אבנרי! אפילו חיילי התעלה
כבר מתחילים לשנוא אותך.

אלכרט פינחס, חיפה
• הגורמים שהחליטו לנצל לרעה את
מכתבו של דויד איזן ז״ל, שהופנה לאורי
אבנרי — לא טרחו להמציא לאבנרי את
המכתב אלא אחרי שפירסמוהו בעיתון
(המשך בעמוד )8

ד״ר דורג, טמריו ממיר דתו ״מדת יהודית
שפיריאנית, לדת של אתאיסטים בלתי מאמינים.״
מוטי הוד —
שר התחבורה
! מי יהיה שר־התחבורה
אחרי עזר וייצמד? מפקד
חיל האוויר מוטי הוד, כמובן.
מדוע? כי הוא מומחה לתחבורה.
מוטי הוא שפתר למצרים
את בעיות התחבורה, על־ידי
חיסול הכבישים שלהם.
אגב, משרד התחבורה:
מנכ״ל המשרד, רמון הראל,
הוא היחיד מבין הפקידות הבכירה
במשרד שעיברת את
שמו. קודם קראו לו שלמה

מזרחי.

! בקרב הדוברים של המשרדים
הממשלתיים, קורה משהו.
מאז שחזר לארץ הנספח לענייני
עיתונות של ישראל בוואשינג־טון,
דן פתיר. ממשרד הביטחון
הציעו לו את תפקיד
הדובר, במקום מרדכי בר״
ל!אי שפרש וחזר להיות עורך
לילה בדבר. משרד החוץ הציע
לו את המישרה במקומו של
דויד ריבלין, שהפך להיות
מנהל לישכת שר־החוץ. שר־העבודה
יום!ש אלמוגי ביקש
ממנו שיהיה יועץ מיוחד ליח־במקום
ועיתונות
סי־ציבור
מיכה
לוי שעבר להיות דובר
רשות הנמלים. פתיר שוקל את

הנמלים, שם בכלל שמח. השבוע,
למשל, שלח מזכ״ל ההסתדרות
יצחק כן־אהרון
מכתב לשר־ד,חקלאות חיים
גבתי ולשר־התחבורה עזר
וייצמן, בו הוא מודיע להם כי
מנהל רשות הנמלים חיים
לסקוב הפיץ שקרים על משכורות
הפועלים בנמל, ואם הם
לא יבלמו אותו, ייאלץ הוא עצמו
לנקוט באמצעים נגד מנהל
הרשות. כתב בן־אהרון :״אני
חייב לרשום כאן הזהרה חמורה
ביו ת ר ...לא נוכל לשאת
באחריות של התגרות זו
הוא (לסקוב) הוקיע פועלי נמלים
בספסרים שכספם בא להם
כחסד ובגניבה מכספי הציבור
מעניין מה תהיה
תגובת השניים על המכתב.
בתגובה על המאורעות
בירדן, הגיב אכו אחמד
מחברון: ירקן שוקיי די,
״גולדה מאיר בוודאי מבסוטית
עכשיו. היא בטח שרה
גנד סייב דה קינג (אלוהים
שמור את המלך) ,ההימנון של
מלך אנגליה.״
1תגובה אחרת על מאורעות
ירדן והפגזת מחנות הפליטים
על־ידי צבא המלך, היתד,
למשורר הישראלי תושב עכו,
יעקב חיג׳אזי :״אני חד

אנשים

ג שנ ח ת שינגן

הגיעה לחנוכת מסעדת ״פונטינבלו״ החדשה, במלוא הרכבה: דויד
שיפמן, מזכיר התאחדות הסוחרים בתל-אכיב (משופם) ; אחיו התאום
דובר ״אגד״ מרדכי שיפמן (לידו) .השניים באו בחכרת נשותיהם, גם הן תאומות. מימין אשתו של
דויד, לידה אשתו של מרדכי. השניים נישאו בטכס משותף באותו יום, לפני למעלה מ־ 20 שנה.
אביב בבקשה להכריז על־כך שבארץ
התגבש לאום חדש שנקרא
ישראלי והוא שייך ללאום
זה, לכן צריך לכתוב זאת בתעודת
הזהות שלו .״אם החוק
החדש בעניין מיהו יהודי מאפשר
יציאה מהעם היהודי על־ידי
המרת דת, אז אני ממיר את
דתי מדת יהודית שפיריאנית, לדת
של אתאיסטים בלתי מא־

מסוכנים ביותר בארץ. פטירתו
הפתאומית של השר חבר מפ״ם
ישראל ברזילי ז״ל, בגיל
צעיר יחסית 57 השלימה רשימה
עצובה של שרים שנפטרו
בהיותם על משמרתם. המדינה
שיכלה 16 אישים שכיהנו כשרים
מאז הקמתה. תחילה נפטר
דויד רמז ואחריו נפטרו

אליעזר קפלן ודויד צבי
פנקס. בשנים שבאו לאחר־מכן
הלכו לעולמם הרב מרדכי
נורוק, פרץ נפתלי, בנימין
מינץ, ישראל רוקח,
גיורא יוספטל, הרב יעקב
משה טולדנו, ישראל בר־יהודה,
משה שרת, כבור
שלום שטרית ולוי אשכול.
השרים הרב יהודה לייב
מימון ואהרון ציזלינג נפטרו
אחרי שפרשו מתפקידים פוליטיים.
אגב שרים, מ־ 13 חברי
הממשלה הזמנית של 1948 ממשיך
עדיין לכהן בתפקיד שר
משה חיים שפירא יבדל״א.
הרב יצחק מאיר לוין הוא
כיום זקן חברי הכנסת ואילו

ה״פלייבוי״ בן ה״ 37 של אירופה, ערך ביקור בספרד, והתחיל ללמוד את
מיקצוע הטוררו (לוחם שוורים) .תחילה הוא ניסה להתמודד עם שור קטן.
לא נגרם כל נזק לשני היריבים. אחר לקח את אשתו השלישית, השוודית מיריה לארסון (משמאל,
שיער ארוך) ,כדי שתחזה במלחמת שוורים. שם צילם הטוררו האמיץ את הקרב מיציע הקהל.

גינתו זאסס

ההצעות ובינתיים ממשיך בעבודתו
כפרשן בדבר.
:ומה עושר, עכשיו דובר
רשות הנמלים לשעבר שבתאי
רכיב? הוא פתח משרד יחסי־ציבור
לשיפור תדמיתם של חברות
ואנשים שהסתבכו בעיס-
קות כלכליות. תתפלאו, אבל
כבר יש לו קליינטים.
ואם כבר מדובר ברשות

שב שאם מצב זה יימשך, הרי
בעיית הפלסטינים תמצא את
פיתרונח. הפיתרון הסופי

י ד״ר לפסיכולוגיה ג׳ורג׳
ט מ רין החליט כי הוא לא
רוצה להשתייך יותר ללאום היהודי.
הוא פנה למשרד הפנים
וביקש שיכתבו בתעודת הזהות
שלו כי הוא ישראלי ולא יהודי.
במשרד הפנים סירבו. טמרין
פנה לבית־המשפט המחוזי בתל-

מינים,״ כתב טמרין בפנייתו.
על התדמית המסולפת
שנוצרה סביב היהדות הרפורמית,
מלמד הסיפור הבא: אחד
מחברי הקהילה הרפורמית קדם,
הביא איתו חבר חדש .״היכן
הרב?״ שאל החדש את הרב
משהזמר שקיבל את המתפללים
בפתח .״אני הרב,״ השיב
זמר .״אבל אתה נראה כמו בן-
אדם,״ השתומם האורח.

ברבת שלום
למשה דיין

1111מ 1| 1ך ל \ 1רב־סרן צנחנים לשעבר, זמר לשעבר,
ן מנחל דיסקוטק לשעבר, מנסה עתה את
11111#1
ידו בציור. בעוד שבועיים הוא פותח בקפה ״קליפורניה״ ,אותו
הוא מנהל זמנית, את תערוכת הציורים הראשונה שלו, אשר
מורכבת מציורים תמימים המבטאים דחף פנימי להתבטאות.

! מה גרם לשר־הביטחון
להיות קצת יותר מתון בדיעו־תיו?
סיפרו של משורר הזעם
יבי, שירי שלום, כמובן, מעשה
שהיה כך היה! רות ואפי
דיין ישבו בבית־קפה
תל־אביבי. באותו בית־קפה ישב
גם יבי. אחד מידידיו של יבי
אמר :״נראה אם תצליח למכור
לרות ספר.״ יבי, ששבוע לפני
זה מכר את ספרו לאסי, ניגש
לשולחנם של השניים והציע לרות
את הספר .״אם אסי יסכים
לקנות לי אותו, אני מוכנה,״
השיבה רות. אסי הסכים
ויבי מסר לד, את הספר עם
הקדשה :״לרות ולמשה דיין, ב־בירכת
שלום.״
׳ תפקיד של שר בממשלת
ישראל עודנו אחד התפקידים ה־

שמח. אחד השחקנים הזרים התרגז
וצעק לעבר הישראלים
בלאדי ;׳וו (יהודים ארורים).
החלה מהומה. חלק מאנשי הצוות
הציע לזרוק את המגדף
מיד מההצגה. במאי המחזה, הבריטי
פטריק ג׳ראלד,
הציע פשרה :״אני מוכן שיגידו
פה בלאדי ישראלים, כי זה קצת
נכון. אבל בשום אופן לא
בלאדי ג׳ח.״
! חבריו של המשורר
דויד אכידן, הידוע בכך שהוא
זוכה לחוג מעריצות מקרב
בנות הטיפש־עשרה, מצאו לאחרונה
דרך מקורית להקניטו.
כשהם פוגשים אותו הם אומרים
:״שמע, שמעתי שהחברה
שלך נכשלה במבחני הסקר!״

דויד בן־גוריון, יצהר, גריני
בוים, פרץ ברנשטיין,
פנחס רוזן ומרדכי בנטוב

(היחידי שעדיין לא הגיע לגבורות)
,פרשו למעשה מן החיים
הפוליטיים הפעילים. שישה נפטרו
(ראה לעיל).
לאחרונה משתמש הפסיכולוג
הנודע, פרופסור האנס
קרייטלר, בהרצאותיו באוניברסיטת
תל־אביב, בחידה הבאה:
״אדם יוצא לצוד דוב. הוא הולך
עשרה ק״מ דרומה, ואחר
כך שלושים ק״מ מערבה. שם
הוא הורג את הדוב. המקום
הזה נמצא 10ק״מ מנקודת־היציאה
שלו. מהו צבע הדוב?״
לדעת קרייטלר, אין זה רק מיב־חן־אינטליגנציה,
אלא גם דוגמה
מאלפת לכך ששאלה לקוייה
יכולה לערפל בעייה פשוטה, שהפתרון
שלה פשוט*.
אחרי שקראו בשבוע שעבר
בהעולם הזה 1710 על
מצבם העגום של תושבי בית-
שאן, כתוצאה מההפגזות האחרונות,
החליטו מנהלי תיאטרון
סולו לארגן בהיכל התרבות
ערב אמנותי שהכנסותיו קודש
לילדי בית־שאן. הם גייסו בין
השאר את יוסי בנאי, יפה

ירקוני, שולה חן, רבקה
מיכאלי, אילן ואילנית,
השלושרים

ו מו טי

גלעדי.

אפילו חברי הוועדה הקרואה
בבית־שאן הבטיחו לבוא.
! על בימת המחזמר שיפר,
* הדוב היה לבן. כי המקום
היחידי בו נכון חשבון המרחקים
הנ״ל הוא הקוטב הצפוני.
בוטמו הלוטה
סוציאליסטית ממוצא אצילי,
חברת הפרלמנט הגרמני בת
,54 כימעט גורשה מישיבת
הפרלמנט, מפני שהופיעה
לבושה במיבנסיים. הבל התחיל
בהודעתו של סגן היו״ר
הימני, ריכרד ייגר, שלא יתן
רשות דיבור לאשה במכנסיים
מפני שזה ״פוגע בכבוד הבית״
.כאות״מחאה באה לג-
לוטה במכנסיים. אבל באותה
ישיבה כיהן יו״ר אחר, שלא
הגיב. אך צעדה המחאתי
גרם למסע עצום של מכתבי
השמצה נגדה. ייגר, איש ה ימין
הקיצוני, התפרסם ב-
דוגל בהחזרת עונש המוות,
לבן כינו אותו ״ייגר מוריד
ראשים״ ,עכשיו מכנים אותו
״ייגר מוריד מכנסיים״.

מכתבים

(המשך מעמוד )6
ארץ־ישראל השלמה. יחנן מאוד
מסלף את כוונתו של דויד ז״ל.
אבנרי ענה למכתב בגליו! העולם הזר.
שהדבר

.1710
בתוכבי ירושלים

אהרון גפני,

רמת-גן

מכתב של
אזרח נורמלי
לח״כ אורי אבנרי ימח־שמו וזיכרו,
עוד לא יבש דמם של ילדי אביבים וכבר

( ס חי

^( סיי ]| ר ר 1מ ע1 ,גי<ו

תמהתי שלא מצאתם לנכון להקדיש כמה
שורות, במדור תמרורים, למותו של אחד
מגדולי העתונאים של דורנו, ג׳ון גאנתר,
שנפטר לפני שבועיים
בין שלושים הספרים של גאנתר, היו
אחדים שעשו בשעתו רושם כביר בעולם
— בתוככי אירופה, בתוככי אסיה וכר.
ערב מותו כתב ספר בשם תריסר ערים,
ובו פרק על ירושלים. בפרק זה הוא
מגדיר את אורי אבנרי כ״אחד המוחות
המזהירים ביותר בישראל״ (עמוד ,)251
— מחמאה שאין לזלזל בה מפי אדם שפגש
את כל גדולי העולם בחמישים השנים האחרונות.
אני
מקווה שהספר יזכה לתרגום עברי.

151ר מ ,

מ ־מ׳ יי רון ־ וכ־י*

( 3 1ס 1ו 0ד

* 1 0 0 £11 .י0י נ?9^0ס־ 9? ££מ (₪סר1

1 ,י5,7ומי 183

^8 ) 58

תחילת המכתב שנשלח לאורי אבנרי בעילוב־שם
הגיעתנו בשורה נוראה אחרת, והיא פציעתם
ומותה של ילדה בבית־שאן.
חתיכת טינופת, בן־זונה מסופלס, הפסק
כבר למען השם ללחום בחירוף־נפש כזה
נגד הממשלה.
בוגד עלוב — איזה שד תבוסתני יושב
בתוכך ומאיץ בך להתקיף, להשמיץ ולהתחצף
אל מנהיגינו הדגולים האוחזים בהגה
המדינה, ובראשם מנהיגתנו הדגולה, הלא
היא הגברת גולדה מאיר?
איך אתה לא מתבייש לקרוא לה גננת
ושאר כינויים? בכל מדינה ערבית שאתה

ט 4ו\ £1א0פא 381פ1א 30ס/¥41ץ
תכנית של שלושה שבושת
הכוללת :
דיאטה ־ על פי הוראות רופא
מומחה (שיטת ד־־ר מאייר)
6אמבטיות רפואיות(שיטת קנייש 6טיפולי אמבטית אדים טיפול קוסמטי
2ב די קו ת רפואיות, ק בי ע ת
דיאטה וביקורת
6טיפולים לפי שיטת ד״ר מאייר 2הרצאות המחירים החל מי$ 133.30

כל־כך מעריץ, היו יורים בך תיכף ומיד
בעד מילים כאלה נגד אישיות כלשהי.
מה דוחף אותך להיות אוהב־ערבים מושבע
כזה?
את השחורים האלה יש להשמיד כולם
עד אחד.
כן, כן, בן־זונה, להשמיד, וזאת
משום שהם עם אכול שינאה ותסביכים
כלפי היהודים ולעולם לא יעזו לעשות
שלום עימו. עם מפגר ופרימיטיבי.
כלב בן־כלב, אתה צריך לכרוע על ברכיך
יום־יום ושעה־שעה ולהודות לאלוהים על

שאתה חי במדינה אשר הדמוקרטיה בה
הפכה כבר לסרח־עודף.
גור והישמר לך אורי אכנרי.
אל תיתפלא אם באחד הימים תתעורר
בבית־חולים כשכל גופך מלא פצע וחבורה
טריה. אנחנו מזהירים אותך בפעם האחרונה:
הפסק להילחם למען הערבים, הפסק להשמיץ
את ראש־הממשלה, וחשוב מכל: אל
תגיד שאלה שכותבים לך מכתב זה ואלה
המשמיצים אותך הם פסיכופאטים.
אם אנחנו פסיכופאטים, אז גם אלה שפרצו
לדירת ראש־הממשלה הם פסיכופאטים
וגם אלה שהשמיצו את הדתיים בזמנו.

ו\ו=ום/£1ץ ו1\/מ\7ז 7¥ס\8£/
תכנית בת שבועיים הכוללת:
בקורת קוסמטית כללית
אירוח מלא (אוכל דיאטתי לפי דרישה)
החיה סאונה
עיסוי עם משחות מיוחדות,
טיפול קוסמטי אינדיויחאלי
מניקור סדור תסרוקות פדיקור בשיתוף פעולה עם אל על נתיבי אויר

התעמ לו ת
ש 0ס ^ 3ו

המחירים החל ם־$ 241.60
לישראלי פנה לידידך סוכן הנסיעות או אל
£5או1מו* וא*ווזז5נ* 1
חליאביב רח׳ נחלת־בניננין .52 טל 53535 .

ליופייף[
ובריאותו

על מיכתב הזה חתומים שלושה עיתונאים
מידיעות אחרונות.
מוות לערבים!
מוות לאורי אבנרי!
תחי מדינתנו הקדושה!

בלי חתימה,

תל-אביב

! אני אינני אני בגליון האחרון (העולם הזה ,) 1710 בכתבה
הרפורמים, מופיעה תמונתי כשאני מחזיק
ספר־תורה בידי. מתחת לתמונה כתוב
כי זו תמונתו של החזן מרקו בנדה.
זאת טעות. שמי עיזת אללא נג׳את חיים
ואני תייר מאיראן. אני אומנם מפעילי
הקהילה היהודית בטהראן, אך אינני חזן.

עיזת אללא נג׳את חיים

...מה גם שאתה נהנה מתעריף מיוחד אם אתה בעל מכונית פרטית
(מכל הדגמים) והיא תקועה במוסך או אצל הפחח. הבא אתך אשור
כלשהו מהמוסך שלך ובכל אחת מ־ 26 התחנות של רשת
פולקסווגן להשכרת-רכב תיהנה ממחיר מיוחד. פנה
לסוכנות או מוסך פולקסווגן הקרוב.
מיוחדים גם לבעלי רכב
מגויס ולזוגות בירח הדבש. נא

להביא מסמך מאשר).

יש מקום?
ממכה צרפתי?
מרקו בנדה
דבר נוסף: מרקו בנדה הרבה יותר צעיר
ממני.

רחוב החשמונאים 90—88 תל־אביב
?:ומה א /חדר .5

עיזת אללא נג׳את חיים,

• צודק.

הקורא

טהארן, איראן
עיזת אללא נג׳אוז.

חיים והחזן מרקו בנדה — ראה תמונה.

טלפון מיספר .265836

נונבים נם
כמקצועות אחרים
אני מלצר פשוט העובד ביפו העתיקה.
אחרי שקראתי את הכתבה שלכם על המלצרים
שגונבים מהקליינטים (העולם הזה
,)1709 הרגשתי צורך דחוף לכתוב לכם
כמה מילים.
מה שאתם כותבים על אפשרויות המלצר
לגנוב, זה לא מציאותי. כי במיקרה שתופסים
את המלצר והאורח מתלונן, מיד מפטרים
אותו ומחזירים את ההפרש. ואם מלצר
אמיתי מפסיד את מקום העבודה שלו ואת
שמו הטוב — שזה כל הקאפיטל של המלצרים
הוותיקים והטובים בארץ — אז הוא
ממש אבוד.
ברור שיש אפשרויות לגנוב במיקצוע
שלנו, אבל גם במיקצועות אחרים בהם
באים במגע עם קונים, יש אפשרות.
דבר נכון בכתבה שלכם: בסוף העבודה
כואבות הרגליים. ובכל זאת לא מתעשרים.
אליעזר פישר, מלצר
במסעדת תרשיש, יפו

קוראים השולחים מכתבים
מתבקשים לנסח אותם כקצרה.
עדיפות תינתן למצרפים תמונות
למכתביהם.

המשרד המרכזי של
תנועה העולם -נוה חדש

המשרד פועל במועדים הבאים>
יום א׳ ! 14.00 עד 22.00
יום ב׳ 9.00 :עד 13.30
יום ג׳ 9.00 :עד 13.30
יום ד׳ 14.00 :עד 19.00
יום ה׳ 9.00 1עד 19.00 ,13.30 עד .22.00
יום ו׳ 9.00 :עד 13.00

שאלות יסודיות הקובעות אם תשוב
מרוצה ורענן מחופשתך.
לפני צאתך לנופש, חסוך לעצמך
התלבטויות ושיחות חוץ, העזר באינפורמציה
ובנסיון של חב׳ ״קל״.
תוכל להזמין מקום לכל בית הבראה
ומלון בארץ, ללא כל תוספת.

שעות משרד ,8.30—19.00 :ו-

לנוחותך תוכל להזמין אף באמצעות
הטלפון.
הבא מודעה זו ותקבל שי נאה.

ח ל -א בי ב
רחוב גודדוו 28

כריכו ת העולם דוה
קוראים המעוניינים לכריך את גליונות ״העולם הזה״
של שנת ,1969 יבולים להביא את הגליונות שברשותם
למערכת ״העולם הזה״ ,רחוב קרליכף ,12 תל־אביב,
החל מיום ראשון ה״ ,245.70 בין 10 כבוקר לשתיים
כצהריים.
הקוראים יקבלו כמקום, תמורת 14ל״י, שני כרבים,
א׳ וב׳ של .1969

תמרורים
נישאו בסן־טרופז, בנוכחות
דוכסיות ורוזנות אירופיות, בניצוחה של
הנסיכה גרייס קלי ממונאקו, מישל רימון
( )26 ואבדין דה־כשארט (,)22
שהיא נצר למשפחה צרפתית אצילה. מישל
הוא בנו של ספר הצמרת הצרפתי אלכסנדר,
אשר תחת ידיו עברו ראשיהן של כל
המי־ומי באירופה: משחקניות ידועות יעד
נשות האצולה.

/1£ 1 0 0גדד
ה ״ סופר קינג־סייז ״

מונתה לקצינת ח״ן ראשית, מי
שהיתר, עוזרת היועץ הכספי של הרמטכ״ל
וסגן ראש אגף התקציבים
במשרד הביטחון,
אלויף־מיש־נר,
דבורה תומר,
שבאה במקום
אלוף־מישנד, סטלה
לד, שפרשה מתפשש
קידה
לאחר
שנות מילוי התפקיד
והמתבוננת לעבור
לתפקיד במשרד
החוץ. דבורה
תומר נולדה בפולין,
עלתה לארץ
בגיל שנה, סיימה
תיכון בתל־אביב והוסמכה לכלכלה ומשפט
באוניברסיטת תל־אביב. ב־ 1950 התגייסה
לצה״ל וב־ 1952 סיימה קורם קצינים. מ־
1955 עבדה במשרד היועץ הכספי לרמטכ״ל.
נפטר בבית־החולים הדסה
בירו שלים,
מהתקף־לב השר ישראל ברזילי
יליד

קינג־ סייז רגיל ה

טוב הכת מי דללא שינוי

נישאווה ב
(אייזנברג)
בגיל .57
פולין, התחנך בחדר
ומגיל צעיר
פעיל במפלגת השומר
הצעיר. עלה
ארצה ב־ 1934 וכעבור
שנים אחדות
היה בין מייסדי קיבוץ
נגבה. היד.
חובב מוסיקה ומנצח
על מקהלות.
בספטמבר 1948 נתמנה
לשגרירה הראשון
של ישראל בברזילי
פולין.
היה ח״כ
מטעם מפ״ם בכנסת
השלישית, הרביעית והחמישית. כיהן מספר
תקופות כשר הבריאות וכשר הדואר והיד.
מיועד לתיק הבריאות בממשלה הנוכחית.
נפטר בתל־אביב, בגיל ,69 אחרי
מחלד. ממושכת, מי שהיה יו״ר מועצת המנהלים
של בנק־לאומי-לישראל, חבר ועדת
השרים לענייני כלכלה
ומראשי המפלגה
הליברלית העצמאית
— ישעי
הו פו רדר. יליד
ברלין, קיבל ב־
1926 תואר דוקטור
למישפטים, עלה לארץ
ב־ , 1933 היה
ח״כ מטעם הפרו־גרסיבים
בכנסות הראשונה,
השנייה והשלישית,
ממייסדי
רסקו שבראשה עמד
עד 1957 עת
קיבל את תפקיד יו״ר הדירקטוריון של
בנק־לאומי־לישראל.

נפטר. בניו־יורק, בגיל ,89 מי שהיה
ראש ממשלת רוסיה במשך ארבעת החודשים
שעברו בץ הפלת הצאר ניקולאי
הבולשביקית ב־— 1917
השניוהמהפכה

אלכסנדר קרני

סקי, ששימש באותה
תקופה גם כמפקד
הצבא ולא
העריך נכונה את
חוסר רצונו של העם
בהמשך המלחמה.
את חוסר ההערכה
הזד. ניצלו
הבולשביקים ב־ 7לנובמבר,
כשגרמו להפלתו
ותפסו את
השילטון. קרנסקי
נמלט מרוסיה ובס־פינת־דייג
בריטית וניסה
לעורר ממקום גלותו מהפכת־נגד ברוסיה.
הוא התקיף בעיקר את סטאלין ו־טרוצקי.
ב־ 25 השנים האחרונות התגורר
בניו־יורק.

לניחחיסטי

* * זה כמה שבועות, אתה
^/להתגאות בתואר ״גימנזיסט״.

יכול

מזה כמה שבועות, שוב אינך
צייד להרגיש שאתה סתם מישהו,
החי על חשבון אבא־אמא, והמגלה
את זמנו בין ד׳ האמות של
הכיתה.

מזה כמה שבועות, אין איש מעז עוד
לצטט את האימרה המפורסמת של שפירא
השומר :״זה נוער זה? זה חרא!״
כי מזה כמה שבועות, יכול כל שמיניסט,
כל שביעיסט, כל שישיסט להרים ראש ולענות:

זהונוער זה!״

ץ מישים ושמונה תלמידי התיכון,
| ן שכתבו את המכתב לגולדה מאיר, בודאי
לא העלו על דעתם שהם עושים היסטוריה.
בוודאי
לא חשבו על המשמעות ארוכת־הטווח
של התפרצותם הספונטאנית.

מאורע חשוב יותר מן המעורבות הסובייטית,
אף כי זו מהווה סכנה איומה.
מאורע חשוב יותר מכל המאורעות העקובים
מדם המתרחשים בקווי החזית.

כי כל אותם מאורעות היו דברים
חיצוניים .
ושום דבר חיצוני אינו יכול להביא לשינוי
הגדול, הדרוש כדי לפתוח דף חדש
בתולדות ישראל.

ואילו מכתב השמיניסטים הוא
מאורע פנימי .
הוא מוכיח שקורה משהו בתוך־תוכו של
גופנו הלאומי.
שהשינוי הגדול ממשמש ובא.

שהשינוי הגדול ככר התחיל .

ך• שה להעריך את מלוא השפעתו ה!
/ ,עצומה של מכתב זה. תגובת־ר,שרשרת
נמצאת עדיין בעיצומה.

ולראייה: הם לא התכוונו בלל
לפרסמו. גולדה מאיר היא שמסרה
אותו לפירסום.
מדוע עשתה זאת?

מפני שהיתה -כפי שאמרה כלשונה
המיוחדת־כמינה ״מ ז וזע

ולמה היתד ,״מזו־זעת״?
מפני שאותו מכתב — הפשוט כל־כך,
האנושי כל־כו — בישר את הופעתו של
דור חדש על במת המדינה.

יני מהסס לומר על המכתב החד
שון של השמיניסטים שהוא היד, המאורע
החשוב ביותר בישראל מאז מלחמת
ששודד,ימים•
מאורע חשוב יותר מפרשת גולדמן, אף
כי פרשת גולדמן יצרה את האווירה שהולידה
את המיכתב( .ייתכן שיבוא יום
וייאמר שאכן זה היה תפקידה העיקרי של
אותה פרשה: שנחום גולדמן, אחד ה ק
שישים ביותר שעל הבמה, נתן את
הדחיפה הסופית והמכרעת לצעירים ביותר
לעלות על במה זו).

הוא יצר אווירה של פאניקה
והיסטריה כקרב המחנה הלאומני,
המגיב מאז כשפע מעשי־בריונות,
איומים ועלילות, המעידים כולם
על עירעור ביטחונו העצמי.

ילו עלילות, אילו שקרים, לא ר,ומי
טרו על ראשי השמיניסטים האלה!

אנו, קגוצת תלמידי תיכון, העומדים לפני גיוסנו לצה״ל, מוחים על מדיניות
הממשלה בפרשת השיחות גולדמן—נאצר.
עד עתה האמנו שאנו הולכים להילחם ולשרת במשך שנים, ביוון שאין ברירה.
לאחר פרשה זו — הוכח שגם כאשר יש ברירה, ולוא גם הקשנה ביותר, מתעלמים
ממנה.
לאור זאת אנו, ורבים אחרים, חושבים כיצד להילחם במלחמה תמידית חסרת־עתיד,
בזמן שממשלתנו מכוונת את מדיניותה בך, שסיכויי השלום מוחמצים.
אנו קוראים לממשלה לנצל בל הזדמנות וכל סיכוי לשלום.
(נשלח על־יד׳ תלמידי ירושלים, באפריל , 1970 לגולדה מאיר)

״אנחנו מצטערים, אכל לא שים*
נעת אותנו!״

ף* פגישה זו בין מי שהיה אלוף ה־
^ פלמ״ח ובין השמיניסטים המתמרדים
— התלמידים הם היורשים האמיתיים
של רוח הפלמ״ח.
כי מ ה היתד, רוח זו, רוחם של לוחמי
הש״ח, הרוח שהולידה את צד,״ל?
ר,היפו המוחלט מדברי הלורד טניסון,
המשורר הבריטי, בתארו את מיבצע־ההת-
אבדות של הפרשים במלחמת־קרים :״אל
להם לשאול למה ומדוע, עליהם רק לעשות

ולמות

רוח הפלמ״ח אמרה: הלוחם
חייב לשאול למה ומדוע.
הלוחם חייב להיות משוכנע שבאמת
אין ברירה.

הלוחם חייב לתעב את המלחמה
בכל נימי נפשו, חייב להאמין
בשלום ככל להט ליבו.
איזו אידיאולוגיה זרה, מנוונת, משחיתה
היא זו האומרת: לבם, השמיניסטים, על
סף גיוסכם לצד,״ל, לכם אסור להציג שאלות!?
אתם חייבים לקפוץ לדום ולשתוק!?
איזו גישה מיפלצתית היא זו האומרת
שמי שמפקפק במדיניות הממשלה, מי שרוצה
בממשלה אחרת ובמדיניות אחרת,
גורם לדימורליזציה?

המילה הלועזית ״מוראל״ אינה
אלא תרגום המילה העברית מוסר.
דבר שאינו מוסרי אינו יבול
לעזור למוראל. ולא ייתכן בימינו
מוסר שאינו יונק את כל כוחו מן
השאיפה לשלום.
לכן, מי שפוגע בשאיפה זו, מי שקורא
לה ״תבוסנות״ ,מי שמעמיד מולה את
פולחן עגל־הזהב של הסיפוח — הוא הגורם
לאי־מוסריות, לדי־מוראליזציה.

^ המוחלטת — אמיתיות הניבטת מכל
מילה.
לא היה זה טכסיס של קבוצת עסקנצ׳י־קים,
הרוצים למשוך תשומת־לב ותקציבים.
לא היתד, זאת יוזמה של ״משמרת צעירה״
של אחת המפלגות, או של איזשהו זנב
אחר מזנבות המימסד.
גם לא היה זה חיקוי עלוב של תופעות
שצמחו בחו״ל על רקע שונה לגמרי, במו
קבוצת מצפן, ולא סחורת־ייבוא מתורגמת
מעלוני השמאל החדש בארצות השפע.

ומפני שזה היה כה אמיתי, ספונטאני,
בלתי־מזוייף — נאמרו הדברים בפשטות
כה מוחצת, ללא מליצות, ללא סיסמאות,
ללא הזדקקות לביטויים אידיאולוגיים שאולים.

הוא
העניק ביטחון
השלום כולו, הזקיף
השלום בתוך מפלגות
תם לפתוח במהלכים
להוליד ממשלת־שלום.

עצמי חדש למחנה־את
ראשי שוחרי־המימסד,
ודחף אוהראשונים
העשויים

מכתב הי 58

דור שמילתו העצמאית הראשונה
היתה הכרזת־מלחמה על ממשלת
הליכוד הלאומני, על השק רים
המוסכמים של המישטר הזקן,
על המימסד .

ך* והו של מיכתב זה נבע מאמיתיותו

היתה זאת קריאה ספונטאנית,
אותנטית, מנבכי ליבו של דור
ישראלי חדש, שצמח על קרקע
המציאות של ארץ זו, המתחיל
להתמודד עם האתגרים הגורליים
של קיומנו.

הוא הבקיע את חומת הליכוד
הלאומני עתיר־האסונות, והנחית
את המהלומה הגדולה הראשונה
על ממשלת גולדה מאיר -שה
סדקים בה הולכים ומתרחבים
מאז.

הידד מיקצועיים — כמה מכובדת, כמה
גאה, היתד. אימרתם הפשוטה אחרי ששר־החינוך
שפך עליהם קיתונות של מליצות:

ואילו אתם ה שמיניסטים-אתם
נושאי המוסר החדש, הרי־מורא־ליזציה.

מכתב
ה15-
אנו, קבוצת תלמידי שמינית בגימנסיה הריאלית בראשון־לציון, מביאים פנייה
זו לאחר היסוסים ופיקפוקים בקשר למדיניות החוץ ויוזמות־השלום של ממשלת־ישראל
ועקב הילכי־הרוח הבלתי״סובלניים, שהתבטאו גם בתגובה למיכתבם של
הנערים הירושלמיים, המהלכים כיום.
איננו בעד עירוב מדיניות ושירות בצבא. אנו עומדים ערב גיוסנו לצה״ל ומתעתדים
לשרת בו כמיטב יכולתנו. ודווקא בשל כך אנו מעוניינים בקבלת הסברה
שתעזור לנו בכך, ומקווים שספקותינו יוסרו באמצעות כבודו או באמצעות שליחו.
(נשלח על־ידי תלמידי ראשון־לציון, ביוני , 1970 ליגאל אלון)

* * דוע נפל תפקיד זה עליכם ומדוע
דוזקא עכשיו?
הצעירים המשרתים כיום בצד,״ל, ואחיהם
העומדים על סף הגיוס, הם ילידי מדד
נת ישראל. הם בני מציאות המדינה.
אין זו רק עובדה סמלית. יש לה משמעות
מעשית ביותר.

עם הקמת מרינת-ישראל, נסתיים
פרק כתולדות האומה, ונפתח
פרק חדש.
בפרק הקודם, היה היעד הלאומי המרכזי,
המכריע, העליון: השגת העצמאות הלאומית.

כפרק
החדש, הייעד הלאומי העליון
הוא: השגת השלום.
אך התוצאות הראשונות כבר בולטות לכל
עין.

הוא הוציא את הנוער מאדישותו
המדומה. הוא נתן דחיפה לכל
אותם שהתלבטו עד אותו רגע
בחשאי, איש־איש לבדו.
הוא פתח את סידרת קריאות־התגר של
בני ״דור ההמשך״ — קריאותיהם של
יורם שדה, אסי דיין, יריב בן־אהרון והבאים
אחריהם.
הוא גרם לתנאים שנתנו תהודה בלתי-
צפוייד, לתופעות־התמרדות כמו מלכת האמבטיה.

שללו את מדיניות הממש לה
-והעלילו עליהם שהם שוללים
את קיום המדינה .
הם הציגו שאלות בזכות היותם על סף
גיוסם לצה״ל — והעלילו עליהם שהם
מסרבים לשרת.

הם קיבלו על עצמם את עול
הדאגה לגורל המדינה -והעלילו
עליהם שהם פורקי עול, ניהיליס־טים,
אנארביסטים.
הם פגעו בפרות קדושות — והעלילו
עליהם שהם פגעו בקודשי האומה.
לעומת כל ההשמצות האלה של צועקי־

המימסד הקיים נולד בתקופה הקודמת
ואין הוא מסוגל להשתחרר מן הגישות וה־סיגנונות
שנולדו אז, כתוצאה מהמציאות
של אז.
מכאן התהום הרובצת ביניכם, הגימנזיס־טים
של היום, ובין אותם מחנכים ועסקנים
וסופרים ועיתונאים הצועקים עדיין
הידד לנצחונות של שילשום.

ואילו אתם, הגימנזיסטים, מבטאים
השקפות וריעות שהם פרי
התקופה הנוכחית, המציאות של
ה י ום, הזועקת למחשכת־שלום
ולפעולת־שלום ולמאבק-שלום.
(המשך בעמוד ) 14

בעולם
ארצחדהב רי ת התגחלות איגדיאגית

נסיעה נעימה !

עם לבני

״אם ליהודים יש זכות לבוא ולתבוע
ארץ ממנה גלו לפני אלפיים שנה, יכולים
האינדיאנים לבוא באותה זכות ולתבוע את
הבעלות והשלטון על אמריקה.״ טענה מעין
זו מושמעת לא אחת מפי דוברים פלסטינים,
שהתכוונו להביא את הבעיה עד אבסורד.
לאותם
פלסטינים מצפות עתה חדשות.
הרעיון שהעלו אינו עוד אבסורד. האינדיאנים
החלו במבצע ל״כיבוש״ אמריקה.
בשלב הראשון הם כבשו את האי אלקטרז
שבמיפרץ סאן פראנציסקו, שהתפרסם ב־בית־הכלא
המפורסם שלו, ששימש גם
נושא לסרט איש הציפורים נזאלקטרז. אחרי
שבית־הסוהר הענק באי חוסל השתלטה
קבוצה של כ־ 100 אינדיאנים על האיש
בהתנחלות המזכירה קצת את התנחלותם
של ראשוני הביל״ויים בארץ.

6 3 1 1 - 1 .0 1 1

הישראלית נילי אבירן שביקרה
כאי ובהתנחלות האינדיאנית שבו
מדווחת :

בן־לוו, קלילים, געימים, מתכבסים בקלות ומתיבשים במהירות.

לבגי רוסקס

הם מיועדים לגברים הנוסעים לחו־ל, היודעים להנות מטיול ונופש ומעריכים לבוש משובח.

להשיג בצבעים שונים, ובסריגת רשת אורירית.

( ר ׳ ו& ק ס תמיד קרוב אליך
• חוטי בוילון מיוצרים בישראל בלעדית על ידי מפעלי הברלון בע-ט ברשותה של חבות יוסף בנקרופט זבניו׳ אוודב•

וליווה ולדל

תעדיפוו המנויים של

17.12.69
למנח לחצי נח
בלירוס בלירווו

דמי המנוי באיץ
לבל ארצות תבל, בדאר רגיל

אל תתחתו!
מבלי להקליט את הטכס
על גבי סרט או תקליט.
הקלטות של טכסים, בר מצוזת,
בחוץ או בסטודיו.
וכן אנו מספקים :
מכשירים לתשובה אוטומטית

* מכשירי הגברה והאזנה לטלפון.

התקנת מיקרופונים.
רדיו דוקטור, רח׳ שלום־עליכם
, 18ת״א, טל׳ .244118

דמי המנוי לארצות חוץ בדאר אויר

לכל ארצות אירופה ואיראן

ליפאן, ונצואלה, ארגנטינה וברזיל

160

לאוסטרליה וניו״זילנד

176

למקסיקו, פנמה

110

לארצות־הנרית ולקנדת

110

לאוגנדה, טנזניה, אתיופיה, גאנה, ניגריה, קניה, ציילון, 120 חוף הטנהב, תאילנד 140 לדרומ-אפריקח, זמביה, יודזיח, גואטמלה

חיש-קל ובהצלחה בטוחה
(במשך שבועיים בלבד)

ת ל סוו ק צ רנו ת
עברית ו/או אנגלית
ב״אולפן גרג״(ביר־קמא).
ת״א: גורדון 5טל 236209 .
קורס חדש יפתח כ־0ד21.6.

היתד, זאת שעת בוקר מוקדמת כאשר
יצאנו לדרך לאלקטרז. עלם אינדיאני צעיר
בדק בהקפדה רבה את היתרי הכניסה שלנו
בעלותינו לספינה. אך ורק אינדיאנים ועיתונאים,
עם היתרי כניסה מיוחדים, מורשים
להכנס לאי. מספר עיתונאים וכתריסר
אינדיאנים לקחו מקומותיהם על הספינה.
ארשת, פני האינדיאנים בבדה היתר, ולשונותיהם
נצורות. הנסיעה ארכה לא יותר מ־
8דקות.
ויליאם אוניל הקביל פנינו באי. בחור
כבן ,21 מוצק קומה ושזוף־עור. הוא
הציג עצמו כאינדיאני בן השבט האופי,
רכז וגזבר של האינדיאנים באלקטרז ומראשוני
המתישבים באי.
אינדיאנים כן ן״מ .״לדעתינו נעשה
עוול לאדם האינדיאני,״ אמר ויליאם ,״ראשון
היה בארץ ענקית זאת ובבוא האדם
הלבן נגזלה אדמתו, תרבותו הושמדה ורכושו
נלקח ממנו. ברצוננו להחזיר חלק
מהאדמה הזאת לאנשינו. התקדים הוא אלק-
טרז. פה תבנה אוניברסיטה אינדיאנית וישגשג
מרכז רוחני שכוונתו תהיה לחנך
את האינדיאנים מכל השבטים לדרכים ומנהגים
משלנו וכן להתעמק בעולם המדע
והרוח״.
ויליאם הצביע על מקומות מגוריהם:
בתים ישנים ששימשו את צוותות העובדים
של בית־הסוהר לשעבר. העוני וההזנחה
ניכרים בכל. חסרים דברים יסודיים כגון
מים חמים ופריג׳ידרים. חייהם מנוהלים
בצורה שיתופית, אם כי הרושם הוא שאין
הם מאורגנים היטב. מקורות מחייתם הם
תרומות מאנשים שונים. החל מלפני כחודש
ימים הם התארגנו לקבוצה מאורגנת בשם:
״קבוצת אינדיאנים מכל השבטים בע״מד
חושבים גם על צעדים פורמאליים נוספים.
דבוש פרטי בהחלט. כיום חיים ב-
ארצות־הברית כמיליון וחצי אינדיאנים. הם
מאורגנים בכ־ 3000 שבטים הנבדלים זה מזה
במינהגים, שפה, תרבות ורמת־חיים. רובם
חיים ככיתות סגורות. מה שמאחד אותם
היא התחושה של קיפוח. בשמורות האינדיאנים
בארצות־הברית שורר חוסר תעסוקה.
ילדי האינדיאנים זוכים בחינוך ירוד וסובלים
מחוסר תזונה.
כובשי אלקטרז מאמינים כי ניתן לשנות
את הכל. באי הם רואים מעין מכה לעתיד
האדם האינדיאני. ממרכז זה, כך הם מאמינים,
יצאו שליחים צעירים שיחוללו את
המהפיכה האינדיאנית בארצות־הברית של
אמריקה.
המעניין הוא שיוזמתם זוכה בהדים חיוביים.
הממשלה הפדרלית לא נקטה בשום
אמצעים כדי לנשל את ההתנחלות האינדיאנית
באלקטרז ומדינת קליפורניה אף הכירה,
למרבה הפלא, כטריטוריה אינדיאנית
עצמאית.
האינדיאנים הם רודפי שלום. לדבריהם, לא
ישתמשו בכוח כדי להשיג את מטרות ה־מהפיכה
שלהם. עם זאת החלטתם נחושה:
הם לא יפוגו מאלקטרז ולא יחזירו אף שעל
מאדמתה לאמריקאים הלבנים. כעדות לכך
משמשים השלטים הגדולים הנעוצים בכל
פינות האי והאומרים :״ארץ האינדיאנים —
רכוש פרטי בהחלט!״.

בעולם ריגזל מרגל יהודי
בשירות גרמניה הנאצית
הכותרת בעיתון הערב הנפוץ ביותר בצרפת
השתרעה על פני חצי עמוד :״המרגל
היהודי. של היטלר!״ ולמעלה, באותיות
קטנות יותר :״זהו הסיפור המטורף ביותר
של מלחמת העולם ה שנייה...״
ב־ ,1941 החליט האבוואר, שירות הביון
של הצבא הגרמני, שבראשו עמד האדמירל
קאנאריס, שיש לו רעיון פנטאסטי. מדוע
לא לפשפש במחנות הריכוז למצוא יהודי
אחד או שניים, להעביר אותם קורס בריגול
ולהצניח אותם בפאלסטינה, למען יספקו
ידיעות על תנועותיו של הצבא הבריטי?
לאחר בדיקה מדוקדקת של תיקי היהודים
שבמחנות הריכוז, מצאו שירותי־הביון את
האיש המתאים: פול ארנסט פאקנהיים, יהודי,
שלחם בשורות הצבא הגרמני במילחמת
העולם הראשונה וקיבל צל״ש גרמני.
גיוס בדאכאו. שירותי הביון מצאו
שהאיש אינו אלא בור גמור. בפוליטיקה,
אך שהוא מסור למולדת הגרמנית בכל מאודו
למרות מאסרו.
בשלב זה התגלגלו העניינים במהירות. האיש
הוצא מדאכאו והוטבל לנצרות. שמו,
לצורכי עבודת הביון שהוטלה עליו, הוחלף
לפול קוך. הוא נלקח לבריסל, בלגיה,

לקטריק שייב
מכפיל
את פעולתה של
מכונת הגילוח
הח שמלית

אל ת א שי םאתמ כונ ת
הגילוח כא שר אינ המח לי ק
הבק לו ת על עורך וכש־הגילו
ח אינו חלקו טוב.
מר חאת עורך ב ״ לקט רי ק
שייב״ של וי לי אמס .״לקט־ריק
שייב״ מז קי ףאת זיפי
הז קן ומכין א ת העור
לגילוח חלק ונעים.

1111111111^ 1

מרגל פאקנהיים־קו־ד
יהודי בשרותו של היטלר.

שם עבר את האימונים המתאימים ומשם
העבירו אותו הגרמנים לאתונה וגילו לו,
סוף־סוף, מה התפקיד המיועד לו.
הגסטאפו מלשין. קוך הסכים אומנם
לצנוח בפאלסטינה, אך הגסטאפו לא, סלח לשירותי
הביון הגרמנים של קאנאריס, שהעיזו
להוציא יהודי מדאכאו. מה זאת
אומרת? היהודים, תפקידם למות, לא לרגל.
ופה עשה הגסטאפו מעשה מוזר. הוא דיווח
לאינטליג׳נם סארווים (שירותי חביון׳ האנגלים)
שהמרגל עומד לצנוח בפאלסטינה,
אינו אלא גנרל ד,ס.ס ,.קוך. האנגלים חיכו
לקוך והוא צנח לידיהם כמו מן השמיים,
נלכד מיד ונחקר. לא עזרו׳ לו טענותיו
שהוא לא ״קוו״ ושמעולם לא היה קצין
לו גם הבקשה להביא
.0ס ..לא סייעה
קרובי־משפחה שלו, המתגוררים בפאלס־טינה.
הבריטים התכוונו להעמיד אותו לקיר׳
מול כיתת יורים כשהסניגור שלו מצליח
ברגע האחרון להביא אשה המזהה את
פאקנהיים ומצילה את חייו. בית־הדין זיכה
אותו, אך הבריטים השאירו אותו בכלא
״מטעמי ביטחון״.
הוא השתחרר רק ב־ 23 ביוני.1946 , אליבא והוא עדיין חי,עד היום הזה,
דמיכאל בר־זוהר, הסופר הישראלי המגולל
את עלילות המרגל המוזכר, בספר חדש בשם
המרגל היהודי של היטלר, שהופיע בפאריז.
המרגל כותג רומנים. העיתון הצרפתי
מציין עוד שפאקנהיים עצמו הפך בינתיים
לסופר, כתב מיספר רומנים שהנושא שלהם
אחד: ריגול. וכאן נשאלת השאלה, מדוע
לא כתב האיש את סיפורו בעצמו? מדוע
ישב וחיכה 25 שנים, כדי שסופר ישראלי
יבוא ויכתוב את סיפורו מסמרהשיער.
התשובה נמצאת בידיו של ד״ר בר־זוהר.
אבל אולי אין לכך כל חשיבות. חשוב אולי
שהספר, שיצא לאור לפני מיספר שבועות
בפאריז, נימבר כמו לחמניות טריות.
אחרי הכל, כמה מרגלים יהודיים היו להיטלי
בפאלסטינה? אולי הרבה, אך רק
על אחד מהם ניכתב ספר.
העולם הזה 1711

106 111116

־רקטריק נס״ב־כחול
• לעור <נש

־לקמריק עוייב
לעזר רגיל או
לעור ע 1ם1ונ•

מיוצר בישראל ס־י בלמון בעי־מ. המפיצים: חב׳ נורית בע״נז

הנדון ₪
(המשך מעמוד ) 11

לכן — כשאתם מדברים על שלום, וכאשר
הזקנים מדברים על שלום — אין זה
אותו הדבר.
בשביל הזקנים, המילה ״שלום״ היא חלום
של ימי המשיח, ואין לו תוכן ממשי.
אין הוא מחייב שינוי גישה ומחשבה.

רוזנטל

אתם מסוגלים לראות לא רק
את הצדק שלנו, אלא גם את הצדק
של הצד השני. גישה בזאת
היא ההתחלה של כל פתרון.
אתם מואסים ברומנטיקה הפסבדו־דתית
המזוייפת, המערפלת את חושי הזקנים.

אתם רואים את השגיאות של
אכותיבם -שאכותיבם עצמם
אינם מסוגלים, במוכן, לראותם,

$יור שדה :
יורם שדה, בנו של אני אלופי
צה״ל, נגד הליכוד הלאומני:
״אין מנוס ממסקנה קשה לבליעה, וקשה
יותר לעיכול — ממשלת ישראל
אינה רוצה בשלום. וזוהי מסקנה איומ
ה נזעקתי לזעוק היות והושמט
הבסיס המוסרי להיותי י שר אלי ...אם
אכן המליצה, פנינו לשלום׳ שקר היא
האם לא משתנה פירושה של, מלחמת
ה תגוננו ת אין זו שאלה אקדמית
לגבי מי שמוזמן להשתתף בכד
חודש בשנה סליחה, רבותי — אינני
מאמין בכם עודו״

אסי דיין:

!| א סי דיין, בנו של שר״הביטחון,
)1נגד הליכוד הלאומני :
[ 1״אני מתנגד בתוקף למילה הזאת
׳( 1סיפוח) ,ולמה שמשתמע ממנה. כל מה
! ) שנוגע לשטח־אדמה, בתור שכזה, אינו
!!מקודש אצלי. הייתי מעדיף שנקדים כי
) כל האפשר — לפחות מבחינת הבעת
ין נכונות — לוותר על כל השטחים, לרן!
בות ירושלים והגולן. אני אומר זאת
!׳ בהדג שה, שזה המחיר שאני מוכן לוי
שלם תמורת שלום אמיתי. מה שמפחיד
!| אותי הוא שיוצרים בארץ איזמים שונים
! 1ס בי ב הנושא, סיפוח׳.״

הגלוח הוא תענוג, מהיר וחלק עם
משחת־גלוח מובחרת של ,,שמן״.
אחריו — מי קטיפה ״ולוטה״ —
מרענן להפליא!

האם פלא הוא שאותם מחנכים ועסקנים
וסופרים ועיתונאים אינם מבינים אתכם,
אינם מסוגלים כלל להבין אתכם?

אין זה רק פער של גילים, של
דורות. אתם מייצגים מציאות חדשה,
על אתגריה ומיכחניה, השונה
לחלוטין מן המציאות שעיצבה
את הדור הקודם.

^״ בחר * גםאתה - -
י־ 1ב מו בחר ביו ת ר! •

וזה מטיל עליכם חובה.

ך * חמישים־ושמונה, ואותם שנטלו
| | מידיהם את המקל במירוץ־שליחים זה,
הרגישו בחובה זו.

ניגג-ייגיאו

הרגשת החוכה חייכת להיות
לנחלת בולבם, כל תלמידי השמינית,
השביעית, השישית, החמישית.
אבותיכם
הצטרפו באותו גיל להגנה, ל־אצ״ל
וללח״י, הקימו את הכוחות שנאבקו
למען העצמאות.

אתם חייכים להקים את הכוחות
הנאבקים למען השלום.
אתם חייבים ליטול לידיכם את התפקידים
הנופלים בחו״ל על הסטודנטים.

מה מאחורי טלויזיה שאוב לורנץ
מקלט הטלויזיה ״שאוב־לורנץ״ הינו ״המילה האחרונה״ בטכניקת ייצור הטלויזיות בעולם, עונה לדרישות
הציבור בארץ ומתאים לתנאי האקלים השוררים כאן.
המקלט, בעל המוניטין העולמי, הותאם גם לעידן העתיד, ע״י שכלולים מיוחדים.

אותם סטודנטים, הלוחמים למען
השלום בארצות־הכרית ובאירופה,
הם בני - 20 ,19 ,18 גיל
שבו משרת הצעיר הישראלי כ-
צה״ל, שבו תשרתו גם אתם.

מחיר מקלט הטלויזיה ״שאוב־לורנץ״ גבוה מעט ממחיר מקלטי טלויזיה אחרים, אולם הכלל האומר ״הזול הוא
יקר״ יפה גם במקרה זה, שכן התחרות הפרועה הקיימת בשוק הישראלי על כיסם של הקונים הפוטנציאליים
של מקלטי הטלויזיה ״הפילה בפח״ רבים, שהתפתו לרכוש מקלטים בהנחות וכדומה.
מקלטי הטלויזיה ״שאוב־לורנץ״ אוטומטיים במלואם. התמונה המתקבלת היא חדה ויציבה וזאת בשל הרגישות
הגבוהה של המקלט בהשוואה למקלטים אחרים, לפיכך, ניתן לקלוט טוב יותר ב״שאוב־לורנץ״ את
התחנות הרחוקות.

המשתחררים מצד,״ל — רבים מהם עייפים,
רבים מהם איבדו את עצמאותם המחשבתית
וחוש הביקורת, רבים מהם כבר
טרודים בדאגות של פרנסה ומשפחה.
ואילו אתם, הגימנזיסטים, עדיין פטורים
מדאגות אלה. עדיין יש לכם היכולת לפתח
מחשבה עצמאית ורעננה — נכס שאין
שווה לו.

על־מנת למנוע התחממות יתר של המערכות במקלט הטלויזיה ״שאוב־לורנץ״ ,פועלות בכל מקלט לא יותר
מ־ 5נורות, שאר העבודה במקלט מבוצעת על־ידי טרנזיסטורים יקרי ערך,
מקלטי הטלויזיה ״שאוב־לורנץ״ ידועים גם בעיצובם הנאה ובשרות המעולה המוגש בידי מומחי חברת
״כנורי״ בע״מ הסוכנת הבלעדית של ״שאוב־לורנץ״ בישראל.
כן קיימת ערבות למשך 7שנים להחלפת חלקים למקלטי הטלויזיה ״שאוב־לורנץ״.

גיוסכם הקרוב לצה״ל -בו תכלו
שלוש שנים טובות ונאמנות -
מדרכן אתכם לחשוב על משמעות
מאבקנו, על בסיסו המוסרי, על
יעדו המדיני.
אין זו זכות• זוהי חובה .

האומה כולה מקשיבה לקולכם.
הווו ל ח

הז ה 7<1־<

טרוריסט?!נאי הכריח את המלד להתמודד
וזיעזע את שלטונו של יאסר ערפאת
לא עברו 12 שעות מגמר התקרית, כאשר
באה תגובתה של החזית העממית. ב־קירבת
השגרירות האמריקאית, בלב עמאן,
הקימו אנשי חבש מחסום, ובדקו כל מכונית
שעברה. לעת ערב התקרבה מכונית
דיפלומטית אמריקאית. בתוכה ישב מורים
דרייפר, מזכיר ראשון בשגרירות ארצות־הברית.
הוא היה בדרכו לארוחת־ערב, אך
אנשי החזית העממית הובילו אותו למחנה
פליטים, שם נמצאת אחת ממיפקדותיהם.
המחיר שדרשו החוטפים תמורת שיחרור
האמריקאי: שיחרור חבריהם שנעצרו ב־זרקה,
ו״העמדתם לדין של האחראים לפרובוקציה
הפושעת.״ ליתר דיוק: סילוקם
של השריף נאצר ושל חמישה קצינים בכירים
של צבא ירדן.

הכל יורים עד הכ7

* * השאלףמאמ רי ם לא יכלו לע־
4״) שות, השיגו שתי דקות־שידור בטלוויזיה
הישראלית, בסופשבוע האחרון. על
המסך הופיע ג׳ורג׳ חבש, מנהיג החזית
הדמוקרטית

לשיחרור פלסטין.

שתי דקות אלה קרעו אשנב אל מעמקי

התהום ששמה בעיית פלסטין.
עיני האיש נצצו בברק של טירוף; דבריו
היו טעונים מתח נורא של שינאה נואשת
ושל קנאות. קשה היה להאמין, כי
הטרוריסט צסא־הדם הינו רופא־ילדים, פליט
מלוד שעמד בראש פרקטיקה משגשגת עד
לפני שנים מעטות•
לכאורה דיבר חבש על חלקו בתקרית
קטנה אחת מבין מאות התקריות, שהתחוללו
בשלושת ימי הטבח ההדדי בעמאן ובסביבתה.
אנשיו תפסו את מלון ירדן קונ־טיננטל,
ובו 32 אזרחים זרים שהוכרזו כ־בני־ערובה
.״אם ימשיך הצבא הירדני ב־הרעשת
מחנות הפליטים,״ הודיע חבש בשיא
ההתלקחות ,״לא נהיה אחראים לחיי
בני־הערובה.״
לאחר שהמלך כבר נכנע, אחרי שתותחי
הצבא הירדני היפנו את לועיהם מכיוון המחנות,
הכריז חבש בטלוויזיה :״התכוונתי
בכל הרצינות לאיומי. היינו מפוצצים את
המלון על כל יושביו וגם את מלון פילדל־פיח.
אילו היו מוחצים אותנו במחנות —
היינו מעיפים את הכל לשמים!״
תקרית קטנה — אך מתארת מאין-
כמוה את חלקו של חבש בהתמודדות שאילצה
את המלך חוסיין להיכנע כניעה
נוספת לאירגונים הפלסטיניים.

את הסכם־הכניעה של חוסיין כפה יאמר
ערפאת — אבל את המלחמה כפה ג׳ורג׳
חבש. עובדה זו הטביעה את חותמה על
מה שאירע בשבוע שעבר — והיא תעשה
זאת גם בשבועות ובחודשים הקרובים.
עיניו של חבש הבהירו שלא יסתפק בפשרות;
וכי אם הוא מכריז ששום דבר
לא יעצור את המהפכה שלו —• אפשר
להאמין לו כי הוא מתכוון לכך בכל הרצינות•

הטרוריסטים של השריף
ך* ניצוץ הראשץ להתלקחות הוצת
| | על־ידי אנשיו של חבש. במחנה־ה־פליטים
של זרקה, המרוחקת מעמאן כמר־

* *י ד הוז עקה המיפקדה המשותפת
של כל אירגוני הפידאיון, בראשותו
של יאסר ערפאת, כדי למנוע החרפת המשבר,
ובמשך יממה שלמה התנהל המשא־ומתן•
הפשרה שהתקבלה לבסוף: העצורים
ישוחררו, אך השריף (המכובד) נאצר, דודו
של המלך חוסיין, יישאר על כנו. לא תינקט
שום פעולה נגד מפקדי הפלוגות המיוחדות,
אך להבא יידרשו להימנע מהתגרויות.
דרייפר שוחרר, אך החלק השני של ההסכם
לא כובד. או, על כל פנים, לא מייד.
שוב, ילתכן שהיה דרוש עוד מאמץ של
שיכנוע, עוד שידול. אך לא איש כג׳ורג׳
חבש ינסה לשדל ולפייס. הוא קיבל את
הסכם־החליפין תחת לחצם של יתר האיר־גונים
— ובעיקר של אל־פתח — אך משלא
קויים ההסכם, ראה את עצמו חופשי להשתמש
בשפה המוכרת לו, והנישאת בפיו
בכל הזדמנות: שפת הטרור והמאבק ה־מזויין.
אנשיו תקפו את בית־הסוהר המרכזי
של עמאן, הסתערו על משרדי מחלקת
החקירות הפליליות של המשטרה.
לא היה דרוש יותר כדי להפוך את עמאן
כולה לשדה־קרב• השעות הראשונות, לדב־-י

ך ן ןןן יושב ליד שולחן־הכתיבה נ־
1| . 1מיפקדתו. על הקיר מאחוריו:
צילום של מאו־טסה־טונג אותו הוא מעריץ.

יחידה של אנשי החזית העממית לשיחרור פלסטין, טרוכה במיסדר־ניצחון,
במחנה אל־וחדאת, על אחת מגבעות עמאן. קרבות השבוע
האחרון וכניעתו של המלך חוסיין לאולטימאטום שלהם, הפכו אותם לגיבורי האיש ברחוב.

המנצחים

חק פתח־תקווה מתל־אביב, נתקלו אנשי
החזית העממית באנשי הפלוגות המיוחדות
יחידה שהוקמה על־ידי מפקד צבא ירדן,
השריף נאצר בן ג׳מיל, במטרה מיוחדת
להצר את צעדי הפידאיון ,״הטרוריסטים
של השריף,״ הוא אחד הכינויים הנפוצים
שלהם.
כרגיל, הוחלפו גם הפעם הערות רוויות־מתח
בין שתי הקבוצות .־אך הפעם הרחיקו
אנשי חבש לכת. הם דרשו מאנשי השריף
נאצר לתרום לקרן אירגונם. אלה סירבו,
כמובן, ותוך דקות אחדות התפתחה קטטה
רצחנית. כאשר פסקו היריות, כעבור למעלה
מארבע שעות, היו כבר כתריסר הרוגים
ופצועים משני הצדדים, ואנשי הצבא
לקחו עימם למעצר כמה מאנשי החזית
העממית.

משמו האומון
שומרים ברואים
וצ׳רקסים, הנאמנים למלן, שומרים על פתח
ארמונו בימי המהומות בבירה הירדנית.

עד כאן — תקרית כמעט־שיגרתית, שעשויה
היתר, להסתיים בסולחה חפוזה. כף
אומנם היה קורה, אילו התלקחה המריבה
בין אנשי אל־פתח והצבא; אך במקום בו
מעורב ג׳ורג׳ חבש, לא ייתכן מוצא שיגרתי
כזה.

אחד מעדי־הראייה שעברו את גשר חוסיין
כעבור יומיים, היו פא ודת — תוהו ומהו.
״כולם ירו בכולם. בדואים של המלך, שנסעו
בג׳יפים, ירו בכל מי שנראה להם
כפידאי. פידאיון הקימו מחסומים בכל, רחוב
שני, התמקמו בחלונות ועל גגות, וירו בכל
לובש־מדים שנראה בשטח, או בכל מכונית
חשודה.״
חוליה של אנשי החזית העממית פתחה
באש מרגמות ובאזוקות על תחנת־הכוח,
ניתקה את אספקת החשמל של העיר.
אבל לא רק אנשי חבש — ושותפו־לשעבר
נאיף חוואתמה, ראש החזית לשיח־דור
פלסטין — ניהלו מלחמה. כל האירגו־נים
נכנסו לפעולה, מתוך הרגשה שהנה
בא העימות הגדול והבלתי־נמנע עם בית-
המלוכה ההאשמי.
אלא שבצמרת שני צדדים, ידעו המלך
חוסיין ויאסר ערפאת לאבחן היטב את
המצב — ושניהם החליטו לרסן את הקיצונים
להם. כך, שעה שאל־פתח — היחידי
מבין אירגוני הפידאיון בעל הכוח הדרוש
לכך — נמנע מלהסתער על ארמון המלך,

נמנעו יחידות הצבא מלהפגיז או לכבוש
את המיפקדה המשותפת של אירגוני הפלסטינים,
בה שכן ערפאת.
יחידות צ׳רקסיות, שהקיפו את הסביבה,
הסתפקו בחילופי־יריות עם הפלסטינים שהתמקמו
על הגגות•
רק שני מחנות־פליטים הופגזו: מחנה
וחדאת ומחנה ג׳בל חוסיין. במחנות אלה
שוכנות מיפקדותיהם של חבש וחוואתמה.
תגובת חבש: תפיסת מלון אינטרקונטיננטל
ואיום להוציא להורג את בני־הערובה ה־מערביים,
אם לא תיפסק ההפגזה.

רפובליקה עממית פלסטינית
ך* בל שלב משלבי ההתלקחות, היה
• 4ברור כי חבש ואנשיו הם המכתיבים
את קצב ההתנגשות. חבש הכריז, כי ״החל
המאבק הסופי לחיסול הריאקציה,״ וכי
״העם לא יניח את נשקו עד לניצחונו המלא.״
כאיש
המכריז השכם והערב על נאמנותו
למחשבה המהפכנית של מאו־טסה־טונג,
והמכונה ״צ׳ה מוארה הערבי״ ,היה ברור
מה כוונתו של חבש: חיסול המישטר המלוכני
בירדן, הכרזת רפובליקה עממית,
והפניית כוחה המרוכז של הרפובליקה הפלסטינית
למלחמה בישראל. אלא שעם כל
השפעתו על דמיון האיש ברחוב — השפ־
(המשך בעמוד )22

ישראל• הצידה השבוע
אח המלךחוס ״ !
אשר הגיעו הקרבות בעמאן השבוע
^ לשיאם, חזרו כמה ערבים מבירת ירדן
לשכם. הם סיפרו כי לאורך כל הדרך
עברו על פני שיירות ארוכות של חיילים,
טאנקים ותותחים, שעלו מביקעת־הירדן לעמאן.

נטשו את החזית הישראלית
גדי להציל את המלך חוסייין.
איך יכלו לעשות זאת?
קשה להאמין כי שליט ירדן יחשוף את
ארצו להתקפת־פתע ישראלית, גם בשעה
שהוא עסוק במאבק עם הפידאיון.

אם פקד על חייליו לנטוש את
קו־האש, בוודאי היה משוכנע לח

יכולה לפתות את ישראל לכבוש את השטח
מול בית־שאן ומעוז־חיים?
והרי הפידאיון מצידם לא הפסיקו את
התקפותיהם בישראל גם בימי מלחמת־הא־חים
בעמאן, וכל התקפה כזאת יכלה לשמש
תואנה מספקת.

אם כן, מניין הביטחון ז
ההבטח לאמריקאים
א יכול להיות ספק שביטחונו של
/המלך היה לועל מה לסמוך.

המרו ומפקד השויון

המלן חוסיין ינשב בתא הנהג של טנק
פטון ירדני בעת ביקור באחת מיחידות
השריון עליהן הוא סומך בדיכוי החבלנים. חנסיין נראה בתמונה מוקף באנשי צוות

לוטין בי צה״ל לא יזוז.

אין ספק כי השגריר האמריקאי
בעמאן הבטיח למלך חוסיין כצורה
חד־משמעית שישראל לא תנצל
את ההזדמנות, ולא תפתח
בשום פעולות צבאיות נגד ירדן
בתקופת המשכר.

מניין היה לו ביטחון זה?
איך יכול היה להיות בטוח שלא יעלה
על דעתם של הניצים בצמרת ישראל לנצל
את ההזדמנות למיבצע־בזק — למשל, לכבוש
את ביקעת־הירדן המיזרחית ואת הרכסים
הראשונים ממול, בלי כל התנגדות ,
הפעולות הצבאיות׳ הרגימצד
צבא אוייבז
לות נפסקו כמעט לגמרי. מטוסי חיל־האוויר
הישראלי, שהפציצו ללא־הפסק את הקו
המצרי בדרום, לא הפציצו באותם הימים
את הקו הירדני. מניין במשברים קודמים מסוג זה, בשנים האח__
הביטחון __
רונות נקטה ארצות הברית צעדים נמרצים
מאוד כדי להבטיח שבעלת־בריתה האחת
ין ה עתה נסערו הרוחות בישראל בגלל (ישראל) לא תתקיף את בעלת־בריתה הש1הריגת
הילדים בבית־שאן. האם לא עלה נייה (ממשלת חוסיין בירדן) בשעה שזו
על דעת המלך בי הוצאת צבאו מן החזית
עמדה על נפשה נגד הסידאיון.

י שראל
__ התערבה __
מה הוא עושה.
אב ניצל מישטרו השבוע
מחורבן מוחלט, הרי זה הודות
ליחידות צבאו ששוחררו ברגע
המכריע מעול הדאגה לשמירת
קו הפסקת־האש עם ישראל.

לת־ישראל, בימי המשבר בירדן,
היה מרצון או שלא מרצון בבחינת
התערבות במלחמת־האחים

על-ידי איום בפעולה צבאית,
יכלה ישראל להכריח את המלך
להשאיר את צבאו כקו, ואך לתגבר
אותו. כמיקרה זה היו הפי־דאיון,
קרוב לוודאי, משתלטים
סופית על ירדן.
על-ידי הסרת בל סכנה כפעולה
צבאית, יכלה ישראל לאפשר למלך
לרכז את בל צבאו כמוקדי
המאבק נגד הפידאיון.
כך או בך, היתה זאת התערבות.
השאלה לא הייתה, איפוא, אם צריכה
ישראל להתערב.

השאלה האמיתית היתה לטוב
ת מי היא צריכה להתערב.
לשון אחרת: האם היתר, ישראל צריכה
לתמוך בהמשך קיומו של המלך חוסיין,
כפי שעשתה — או שהיתר. צריכה לעזור
בהפלתו?

הטנק ובקציני שריון ירדניים. הקצין העומד מעל תותח הטנק הוא האלוף זאיד בן שאקר,
מפקד חיל־השריון הירדני הנאמן למלן, שהודח מתפקידו בעיקבנת דרישת החבלנים.
במקומו התמנח מפקד חטיבה ירדני, שפקד על הכנח הירדני בכראמה, בעת פשיטת צה״ל שם.

הם שוחררו
ידי ישראל.

למעשה -על•

במדינת ישראל התווכחו האזרחים והעסקנים,
בשיחות אין־ספור, בשאלה אם צריכה
המדינה להתערב בסיכסוך הפנימי בירדן.
שאלה זו היתד, בלתי־מציאותית.

בי ישראל בלל אינה יכולה שלא
להתערב.
עצם קיומה של ישראל משפיע על המצב
הפנימי בירדן. לולא מלחמת ישראל־פלסטין,
לא היו אירגוגי הפידאיון הופכים את עמאן
לבסיסם המרכזי, כך שהעיר היא עתה
בירה כפולה — בירת ממלכת חוסיין, ובירת
מערכת־הפידאיון הבינלאומית.

בל מעשה ובל מחדל של ממש•

התשובה על כך היתה מסוככת
מאוד. ולראייה: ניתנו לפחות
ארבע תשובות שונות.

האופציה:
כי בו ש או שלום
ך * תשובות האלה יוצרות פסיפס
| 1משונה מאד, השונה מכל הדגמים הקודמים
בוויכוחים ישראליים.

כי נוצרה מעין שותפות-דיעה
בין הניצים הקיצוניים והיונים
הקיצוניות מצד אחד -נגד הני-

ציס המתונים והיונים המתונות
מצד שני.

בעוד שהראשונים היו בדיעה שישראל
מעוניינת בהחלט בהפלת מישטרו של הו־סיין,
סברו האחרונים שהעניין הישראלי מחייב
דווקא את השארתו על כנו.
כדי להבין זאת, כדאי לצטט את דבריה

שום קושי לכבוש את כל עבר־הירדן,
או לפחות לתפוס את ביק־עת־הירדן,
רכסי־ההרים ורמת•
הגילעד.
אחרי מהפיכת עראפאת, לא תתנגד אד־צות־הברית
למיבצע כזה. להיפך, היא תהיה
מעוניינת לדחוף את ישראל קדימה, ול־

• הניצים ה מ תוני ם:
כדאי ל יש ראל שהמ לךחוסיין
׳ מגו את הפידאיוןהפלסטינ
ייםויישאר על כנו .

המלך חוסיין אינו מסוגל לעשות שלום,
אבל הוא גם מונע את החרפת המלחמה.

מכיוון שאין שלום, יכולה יש*

על-בל-פנים, לא בדאי לישראל
לעשות איזה מעשה שהוא העלול
לגרום מורת־רוח בוושינגטון, בי
אנו זקוקים לנשק אמריקאי להמשך
המלחמה. אילו עשינו פעולה
כלשהי להפלת חוסיין, היינו מאבדים
את הסיכוי לקבל את ה־
״פאנטומים״ וה״סקייהוקיס״.

שלום
עם חוס״ן
** מדתן של היונים המתונות דומה
> במידה רבה לעמדת הניצים המתונים,
אם כי הנימוקים שונים.

• היונים
כדאי
חו סיין.

לישראל

המתונות:
לתמוך

במלך

התקווה הטובה ביותר לשלום
מבוססת עדיין על החלטת מוע*
צת-הכיטחון. אסור להתייאש מן
התקווה להגיע להסדר־שלום עם
חוסיין.
שלום כזה יהיה יותר זול מכל שלום
שיושג עם הפלסטינים, כי חוסיין יוכל,
אולי, להרשות לעצמו להשלים עם הסטא-
טום־קוז בירושלים ולוותר על כמה שטחים.
בסופו של דבר תהיה ישראל מחוייבת
ו/או מעוניינת לקבל ״הסדר כפוי״ של
האמריקאים. הסדר כזה יהיה נוח יותר לישראל
אם האמריקאים ירצו להשלים בין
ישראל וחוסיין.

חוץ מזה, מנין הביטחון שהאמריקאים
לא ירצו לקנות את ערא•
פאת, אם זה יהפוך לשליט ירדן?

החבל]׳ שולטים בעגגאן

עם הצבא הירדני הנאמן למלך. למעשה הצליחו החבלנים להשתלט
על הבירה הירדנית, הכתיבו למלך את תנאיהם בתום שבוע קרבות.
שייכת ל״ארגון הפעולה לשיחרור הפלסטין״.
חבלנים

ראל להמשיך לשלוט בגדה המערבית.
סטאטום־קוו זה הוא לטובת
ישראל, מפני שהוא מהווה
סיפוח שקט ואיטי של השטחים
המוחזקים.
הערבים בשטחים אינם מתמרדים נגד סיפוח
זוחל זה, מכיוון שהם תולים עדיין
תקוות בהסדר מדיני. אם יפול המלך, תמות
תקווה מרדימה זו, וערביי השטחים
על־ידי המישטר המהפכני החדש
דות פעילה ומאסיבית.

ישנן ידיעות על חדירה רצינית מאד של
הסי־איי־אי האמריקאי לשורות אל־פתח אם
יעלה בירדן שלטון מהפכני, ייתכן מאד
שהאמריקאים ינסו לפייס אותו על חשבון
ישראל, כדי למנוע בכל מחיר השתלטות
סובייטית.
שלום 1עם ״אל־פתוז״
ך • עוד שהיונים המתונות משליכות
^ את יהבן בעיקר על האמריקאים ועל
סיכויי השלום עם המימסד הערבי הקיים
(עבד־אל־נאצר וחוסיין) ,ברוח הגישה של
נחום גולדמן, משליכים שוחרי־השלום ה־

ןדס דו ש או ד א?

(המשך מעמוד ) 17

קיצוניים יותר את יהבס על המחנה הפלסטיני.

היונים ה קי צוניו ת:
כדאי ל ישרא ל שח וס יין ייפול,
ושוזפלסטיניםישתלטו על עבר

הירדן כולה.

מי קרה זה תהפוך עכר־הירדן
בו במקום למדינת פלסטין, תניף
את הדגל הפלסטיני, ותתפוס את
מקומה במשפחת העמים כביטוי
היישות הפלסטינית.
הפידאיון יחדלו מלהיות כוח תלוש, המשוחרר
מכל אחריות מעשית. הם יהפכו
ל״מימסד״ חדש. תרבץ עליהם האחריות
למדינה קטנה ועניה, ובתוקף המציאות החדשה
יצטרכו לרדת ממרומי החזון המופשט
(״שיחרור כל פלסטין״) לרמה
מציאותית יותר (שיחרור השטחים המוחזקים
תוך השלמה עם קיום ישראל).

ישראל, מצידה, העומדת על ה־עקרון
של ניהול משא־ומתן רק עם
ממשלות, תוכל לפתוח כמשא־ומתן
עם ראשי הפידאיון -שיהווה
אז ממשלה חוקית.

אכן באמת אין כמוה, כמו
פילוט דגם ,3537 הטלוויזיה
שהפכה למושג בקליטה, בצליל,
בעיצוב ובשרות.

**1111101+

עדיף ־

תכנית חסכון

את פילוט 3537 תכננו במיוחד
עבורך מאות מהנדסים במעבדות
התיכנון של פילוט באנגליה.

בנו

במצב זה ניתן יהיה להשיג פתרון סופי
לבעיית הארץ: הסדר בין ישראל ופלסטין
לאורך גבולות ה־ 4ביוני ,1967 פתרון
בעיית הפליטים וחיסול מוקדי הסיכסוך,
בעוד שכל הסדר עם חוסיין יהיה מפוקפק,
מפני שהפלסטינים לא יהיו שותפים בו.
כאשר יטלו על עצמם את האחריות של
הנהגת מדינה ריבונית, המוכרת על־ידי ה־או״ם
ועל־ידי משפחת העמים — לא יוכלו
עוד הפלסטינים להמשיך במלחמת הטרור
נגד ישראל — באם ימשיכו להפעיל את
צבאם, או את אירגוני החבלה — הם יהיו
צפויים לגינוי ולסנקציות בינלאומיות —
תגובה ממנה הם משוחררים עתה.
כאשר יושג, בדרך זו, ההסדר עם הפלסטינים,
תוכשר ממילא הדרך לשלום עם שאר
מדינות ערב.
גם מי שדוגל בהקמת מעינה פלסטינית

י ״כשאלוהים רוצה — גם מטאטא יורה״
וכשהמפד״ל רוצה — אלוהים עובד שעות נוספות1
ך • דת היהודית בישראל הפכה השבוע
נ | לקירקס — ו״ו־,קוזאקים של הקדוש־ברוך־הוא״
— אלה המתיימרים להיות שומריה
של הדת היהודית בישראל, התגלו כ־לולייני־קירקס
מעולים.
היהדות האורתודוכסית, זו הקשוחה והמחמירה,
המקפידה על קוצו של יוד והמוכנה
למסור את נפשה למען ההלכה העתיקה
— התגלתה לפתע, כאשר היה צורך
לשמור על עמדותיה של המפלגה הדתית
הלאומית בממשלה, כגמישה כמו גומי.
הדברים הגיעו עד לאבסורד השגעוני ביותר.
במלחמתה נגד הגיור הרפורמי, ב

נס יכול היה למנוע את פרישת ה־מפד״ל.
היהדות האורתודוכסית שוב הוכיחה
את אמונתה בניסים. אם אלוהים אינו
מחולל אותם — הם מחוללים אותם במו
ידיהם.
כאשר חיפשו אנשי העבודה מוצא מן
הסבך אליו נקלעו, היה זה שר־הביטחון
משה דיין שהעלה את הרעיון הגאוני :״פנו
אל הרב גורן — הוא כבר ימצא פתרון.״
ואומנם, עוד בשבוע שעבר פנה נשיא
המדינה, זלמן שזר, וביקש מהרב גורן
להתערב במשבר. בשיחה שהיתר, בין השניים
ביום הראשון השבוע, הבהיר הרב

שדה טענה שהיהדות הרפורמית אינה מדקדקת
בשמירת ההלכה עם המתגיירים, היתד, היהדות
האורתודוכסית מוכנה להקל עוד
יותר, ולגייר בצורה ובתנאים ששום רב
רפורמי לא היה מסכים להם.
כך, בשעה ה־ 12 למועד פרישת המפד״ל
מהממשלה, גויירה הלן זיידמן מקיבוץ
נח״ל־עוז במיבצע־בזק, הצילה את כסאו־תיהם
של שרי המפד״ל בממשלה.

רא רק ארוהים
ו שו ^י סי ם

ך* יום הראשון השבוע נראה עוד
^ הכל אבוד. הלן זיידמן עמדה לגרום

גורן שאם תפנה אליו הלן זיידמן, הגיורת
הרפורמית שמשרד־הפנים לא היה מוכן להכיר
ביהדותה, ותבקש להתגייר לסי ההלכה,
הוא ימצא דרך לגיירה במהירות.
הבעיה היתה רק איך לשכנע את הלן
זיידמן לבקש לעבור גיור לפי כללי הרבנות.
כאן נכנסה לתמונה הרבנית נעמי
כהן, שהיא אשתו של הרב שאר־ישוב כהן,
חבר מועצת עיריית ירושלים מטעם ה־מפד״ל,
שהוא אחיה של הרבנית כהן, אשתו
של הרב הצבאי הראשי לצה״ל, האלוף
שלמה גורן.
ביוזמת ידידה שלה, שהיא גיורת בעצמה,
פנתה נעמי כהן אישית אל שר־הדתות
זרח ורהפטיג, טענה באוזניו שיש לעשות
משהו דרמתי ולהשפיע על הלן זיידמן לחזור
בה מעתירתה לבית־המשפט העליון,
העלולה לגרום לקרע בעם היהודי. ורהפטיג
הבטיח לה שאם תסכים הלן זיידמן לגיור
אורתודוכסי, יבוצע תהליך גיור מהיר.
כאשר גם שאר מנהיגי המפד״ל נתנו
הסכמתם לצעד זה, חיפשה נעמי כהן
מתח־כים שיפגישוה עם הלן זיידמן עצמה.

גיורת־בזק זיידמן
בנימין זיידמן תינה בפני שתי הנשים
את צרותיו. הוא סיפר להן כיצד החלה
אשתו לפני שלוש שנים בתהליך הגיור,
וכיצד שמו הרבנים מיכשולים על דרכה.
המיכשול העיקרי לגיורה כהלכה היתה
עובדת היותו כהן. לפי ההלכה אסור לגיורת
להינשא לכהן. משום כך הפסיקה הלן
את תהליך הגיור שלה ברבנות, ונסעה
להינשא עם בעלה בנשואין אזרחיים בחו״ל.
בתום השיחה עזב בנימין זיידמן את
החדר. שתי הנשים נשארו לבד עם הלן
למשך שעתיים נוספות. כאן הפעילה ידידתה
של הרבנית שאר־ישוב את השפעתה.
היא סיפרה להלן את סיפורה האישי, כיצד
התגיירה היא. תוך כדי שיחה אף התקשרה
הגיורת עם הגברת יהודית איבנר, סגנית

של בני הזוג זיידמן מהקיבוץ ללשכתו.
בלשכת הרב גורן נערכה ההצגה הגדולה,
כמו בפני בית־דין שדה. שם בחנו כביכול,
את מניעיה של הלן זיידמן להצטרף ליהדות
ואת בקיאותה. כשהשתכנעו כולם כי 1
פתאום בין לילה הפכה הלן זיידמן לכשרה
לגיור, היא נשלחה עם בתה למקור, ביד־אליהו,
ד,וטבלה והפכה ליהודיה כדת וכדין,
כשרה למהדרין ואפילו לכהן.
כל זה נעשה מבלי שעורך־הדין בן־מנשה,
פרקליטה של הלן זיידמן, שהגיש בשמה
את הבג״ץ נגד משרד הפנים לבית־המשפט
העליון, יידע אפילו מה מתרחש. הדתיים
חששו כי אם יוודע לו על תהליך הגיור
המזורז הוא ישפיע על הלן לחזור בה.
כך הסתיים קירקס הגיור. שרי המפד״ל

כדי להציל את כסאותיהס בממשלה — היו שרי המפד״ל
מוכנים להפוך־ את עקרונות ההלכה היהודית לקירקס
כל זה אירע ביום הראשון השבוע, יומיים
לפני שבית־המשפט העליון עמד לתת
את החלסתו בעתירתה של הלן.
הרבנית נעמי כהן עם הגיורת ידידתה
נסעו לקיבוץ הדתי סעד, השכן לקיבוץ
נח״ל־עוז. שם מצאו השתיים חבר קיבוץ
דתי שהוא ידידו של בנימין זיידמן, בעלה
של הלן. השלושה מיהרו לנח״ל־עוז.
המתודך מסעד ניסה לשכנע את הלן
זיידמן לפגוש את שתי הנשים. עד אז לא
הסכימה הלן זיידמן לראות איש כדי לדבר
עימו בפרשתה. אבל אחרי זמן רב של
שיכנוע הסכימו בנימין והלן לפגוש את
שתי הנשים מירושלים.

בנימין והרן זיידמן
למשבר ממשלתי. המערך היה איתן בדעתו
שלא להיכנע ללחצי המפד״ל. שרי המפד״ל,
עם כל רצונם שלא להקריב את כסאותיהם,
לא יכלו שלא להיכנע ללחצי הרבנות והחוגים
הקיצוניים במפלגתם, שכפו עליהם
פרישה מהממשלה__ .

הממווד שבא

שיחה כין שלוש הנשים נמשכה
| ! עשר דקות בלבד. הירושלמיות לא
הצליחו לשכנע את הלן זיידמן לחזור בה
ולהסכים לגיור לפי ההלכה. מאוכזבות
מסרבנותה הן פנו לדבר אל ליבו על
הבעל. השיחה עימו נמשכה שלוש שעות
תמימות__ .

המנהל הכללי של משרד־הפנים, וזו הבטיחה
להלן ולבעלה כי אם תסכים הלן
לגיור נוסף, הוא יבוצע במהירות. בשיחה
זו, שנערכה ביום ראשון בבוקר, לא סוכם
דבר. הוסכם רק להיפגש עם יהודית איבנר
למחרת בבוקר בלשכת משרד־הפנים באשדוד.
הזוג
זיידמן איחר להגיע להפגישה שנקבעה
ולרגע נדמה היה שכל המאמצים עלו
בתוהו. אבל בסופו של דבר הגיע בנימין
זיידמן לפגישה. בו במקום סוכמה כל
העיסקה.
לפתע לא היד, חשוב עוד לדתיים שזייד־מן
הוא כהן וכי הוא עומד לשאת גיורת.
גם לא היה איכפת להם אם הלן זיידמן
כשרה ליהדות לפי עקרונותיהם.
הבעיה היתר, כיצד לבצע את הגיור עוד
באותו יום, כדי לבטל את החלטת ביתד,משפט
העליון ביום השלישי השבוע. בו
במקום הוזעק הרב גורן. הוא הרכיב מיד
בית דין רכני צבאי בו ישבו הוא עצמו,
ועוד סגן־אלוף ורב סרן מאנשי הרבנות
הצבאית. הלן ובנימין מיהרו ללשכת האלוף
במטכ״ל ואילו הוא שלח את מכוניתו
הצבאית כדי לאסוף שניים משלושת ילדיהם

ועמם כל אנשי גולדה נשמו לרווחה. סיוט
הפרישה מהממשלה הוסר.

ההכרעה הסופית עוד
?א נ 78ה
^ ודם המכק נגד הבפיה הדתית
לא הסתיים עם פתרון בעית גיורה
של הלן זיידמן.
הלן זיידמן לא יכלה לעמוד בלחצים
שהופעלו עליה מטעם קיבוצה ונאלצה להב־נע
לכפיר. הדתית ולותר על גיורה הרפורמי.
אולם קיימים עוד הרבה גרים שהתגיירו
בגיור רפורמי שאינו מוכר בעיני
הרבנות בארץ. אלה ימשיכו להיאבק נגד
המימסד הדתי, יגישו תביעות נוספות לבית1
המשפט העליון. כך שההכרעה טרם נפלה.
היא רק נדחתה.
בינתיים הוצג המימסד הדתי בישראל בכל
חדלונו המוסרי. פרשת הלן זיידמן הוכיחה
שאפשר לגייר תוך יום אחד, אם זה מתאים
למימסד הדתי. לא עקרונות ההלכה
הם נר לרגליהם של אנשי המפד״ל והכפיה
הדתית, אלא כסאותיהם וטובות ההנאה
השל טוזיו ת שא־,ה.

0אתה מעוניין במקרה להכיר רו־זנת
אמיתית, יפהפייה, צעירה ומפורסמת
— אין לך, בימים אלו, דבר קל מזה:
כל מה שעליך לעשות זה לרדת לחוף
אפולוניה, בין המלונות אכדיה והשרון
בהרצליה. אתה הולך ישר, ישר ישר, עד
שאתה שומע מוסיקה. אתה מתקרב, ורואה
קבוצת אנשים רוקדים לצלילי פטיפון סטי-
ריאו הי־פי. ביניהם תגלה בלונדינית מק-

בנתה את בית־הספר
שנהרס בהפגזה
סימה, בעלת שיער ארוך, עיניים ירוקות־כחולות
ועור שזוף נהדר. זוהי הרוזנת
כריסטינה פאולוצי.

ו• ריסטינה פאולוצי אינה סתם רו־זנת.
תוארי אצולה יש כמו זבל בעולם
הגדול, ורובם אינם מוכרים כלל. כריס־טינה,
היא אחת מהיוצאות מהכלל: היא מוכרת
לא פחות מכוכבי הבד, נחשבת לאחת
הדמויות המרכזיות בחוג־הסילון הבינלאומי.
לא חולף שבוע ששמה לא יופיע בכותרות
— החל משבועון החדשות הביני

ה 1ח 1י 1ן \ 11 היתה בשעתו אתת הדוגמניות המפורסמות והיקרות
ביותר של עולם האופנה האמריקאי. תמונת זו של

הרוזנת פורסמה לפני שמונה שנים בעיתון האופנה באזאר סול תמונת העירום המופיעה
משמאל, כדי להוכיח שגוף אשה יכול להיות יותר סקסי ואירוטי בלבוש מאשר בעירום.

שמה יורד ממדורי החברה והרנייו:

זהו אוסף כוו
״חסים לעלילז
העוקבים אחרי כ׳

לאומי טייס ועד עיתוני עייך ות זעירים.
הסיבה לכך איננה העובדה כי היא גם
אצילה אמיתית וגם מיליונרית. כאלו אינם
חסרים באירופה ואמריקה. את פירסומה
העולמי רכשה כריסטינה לפני שמונה שנים.
הרוזנת הצעירה, בת 22 אז, עשתה אז
מעשה שזיעזע את עולם החברה הגדולה
בחמש יבשות: היא הצטלמה בעירום.
אמנם, היה זה עירום אמנותי מקסים,
והצילום נעשה עבור ירחון הנשים האמריקאי
המכובד והמקובל הרפר׳ס גאזאר —
אך זה היה עירום! התוצאה: שמה נמחק
מאלפון האצולה — שנתון האישים שבו,
נכללים כל המי ומי
ואשר להיכל
נחשב לכבוד
כריססינה משכה
כתף וציפצפה. ואכן,
היא יכלה להרשות
לעצמה. הדיגמון הנועז
לא פגע בה
כלל, רק פירסמה

הרוזנת פאולוצי עם שני ילדיה,
מרקו בן השלוש ובינונוטו בן

מטיילת הרוזנת המולטי״מיליונרית כשהיא לבושה בחצאית
כפרית ובחולצת טריקו פשוטה מול צמד ישראלים

׳ ־י לייייי

יייייי __ י -י י ״ י י __ רווווי א __ ארצ 1ח ־ וזרו.1יוז __ פ 1כ

הרוזנת ובעלה מוזמנ׳
שם גס פנים יפות,״
י רו רי

דוולוווו.

ת ל רי ח.

ואתה את הש 11ד שלה ב

העובסה 1ה

־ותת של קיטעי עיתונות מכל רחבי הסולם המתה
של הרוזנת פאולוצי. כמולטי־מיליונרית אין
צעדיה ומעשיה, והיא אוספת את כל הקטעים.

אפילו עשיר יותר, לו לא היה מוכר את
ברחבי העולם. לא היתד. זו הפעם היחידה
המניות שלו בחברת באייר תמורת וילה
שהיא הוכיחה כי היא ״אחרונת הנועזות״,
ברומא,״ מחייכת כריסטינה. חברת באייר
כפי שכינה אותה בעל טור מפורסם. כבר
היא אחת מחברות התרופות הגדולות בלפני
עשר שנים היא התנסתה בל.ס.די— .
עולם.
כאשר הסם היה עדיין בלתי ידוע .״זאת
חודיה איומה,״ היא נזכרת .״לא חזרתי

**כירת המניות לא פגעה קשה מדי
עליה. את מצפה לכל־כך הרבה — ובסוף
^ 1במשפחה. שכן אמה של כריסטינה היא
זה דבר כזה זוועתי. הצבעים והצורות בל־אחת
המיליונריות הגדולות בארצות־הברית
כך מעוותים.״
החודש הגיעה בת חוג הסילון לישראל — ,אליסיה ספולדינג, מבעלות המניות של
חברת הפרי המאוחדת, זו חברת הענק הלבלות
בה את הקיץ. היא התמקמה במלון
בינלאומית השלטת, מאחורי הקלעים, בכלטיראן
בהרצליה, עם שני בניה, מטפלת צמו״
דה — צרפתיה חמודה בשם שנטל ־ כלתן של מרבית מדינות אמריקה הדרומית.
״סבי סיפר פעם שהוא משתגע מהמחשבה
ובלעדי בעלה היהודי.
שהוא יצטרך להוריש את מניות החברה

>< ישראלשל ,1970 לשמונה בנותיו ונכדותיו,״ מספרת כריסטינה.
״הוא קרא להן שמונה המשוגעות שלי.
^ ישראל של בעיות, דאאמי
למשל הסתובבה בכל אפריקה כדי להגות,
גבולות לוהטים ומלפיץ
שם את התרבות המערבית. היא ניסתה
חמה מתמדת, כריסטינה
להסביר לילידות שזה לא טוב שיהיו להן
פאולוצי נראית כדמות מעולם
אחר. לא רק נראית,
בעצם. הרוזנת היפהפייה, שגילתה
לפני שנה את ישראל,
התאהבה בה והחלה פונישאה
לבע? יהודי
עלת למענה, היא באמת מעולם
אחר, עליו רק קורואספה
כסף למטוס
אים בספרים ורואים בסרטים.
בשביל
חיל־האוויר
כריסטינה פאולוצי נולדה
עם כף כסף בפיה. אביה
הוא לורנצו פאולוצי, אציל
שמונה בעלים. יורשת אחרת יושבת בהודו,
רומאי עתיר הון ,״שהיה
שקועה ביוגה. ובאשר לי, אני מסתובבת
בכל העולם ואוהבת את החיים. כשקיבלתי
את הירושה, מצאתי עורכי־דין מהימנים
שידעו להשקיע אותו בצורה הטובה ביותר,
ואני נהנית ממנו.״

שגם לנסיכהמעולם האגדה
*ךסתכר
לא תמיד יש ילדות מושלמת .״הייתי
בודדה מאוד כילדה. גדלתיבוילה הגדולה
והנהדרת הזאת ברומא — ולא יצאתי אף
לבדי, ולא היו לי חברים
פעם החוצה
מהחוץ. הידידים היחידים שלי היו המשרן

תים.״
ילדות
קשה. בגללה מגדלת כיום כריס-
טינה את ילדיה אחרת .״שני בני, מרקו ()3
ובינונוטו 1,5גדלים באווירה של קיבוץ
ממש. יש לנו חצר גדולה בפארק אבניו*
ם בקביעות למסיבות בבית הלבן .״הם רצו שיהיו
אמרה הרוזנת בחיוך ממזרי. בין ידידיה נמנים
אי ל י

הוו

אוז רי ק איי ת

ויווויי ת

ו אי שי

זז די ה

ו וזו ויח

רובע מגורים אקסקלוסיבי בניו־יורק,

וזח רזחויררת ר*ד ולייזר •״1־־*יי —י

תמונה זו פורסמה על שער גליון העולם הזה ( )1277 לפני
שמונה שנים תחת הכותרת :״למה עירום?״ ,במיסגרת
ויכוח של אישי־ציבור ישראליים סביב שאלת פירסוס תמונות עירום בעיתונות הישראלית.
הגליון הגיע לידי הרוזנת והיא אמרה בבואה לארץ :״נחמד להיות עירומה בעברית״.

תעונה השעו

והילדים יורדים לשחק שם עם השכנים
יום יום.״ הקיבוץ של כריסטינה כולל דירה
בת 18 חדרים, בריכת שחיה וגן־תלוי.
״הבעיה הגדולה שלי היא המשרתים. ב־ניו־יורק
קשר. להשיג משרתים, ובית כזה

הון להחזיק אותו. ואחרי שמשיגים את
המשרתים הם לא רוצים לעבוד. אני צריכה
לעמוד ולהתחנן שמישהו ישטוף את
הריצפה.״
ההשגחה על המשרתים גוזלת מן הרוזנת

חותנת 110 וווו>ח!
חסר פרוטה, לפי המושגים שלהם. שנית,
הדבר הגרוע יותר — הוא היה יהודי. איך
אפשר להינשא ליהודי?
״המשפחה איימה עלי שאם אינשא ל־הוארד
לא אקבל את חלקי בירושה. ובאמת
לא שלחו לי תקופה ארוכה את הכספים

כך הרבה על הארץ שהתחלתי להתענין
ברצינות. במשך תשעה חודשיט למדתי הכל
על הארץ. קראתי כל מה שאפשרי על ישראל,
וגיליתי מה שעשיתם פה.
״החלטתי שגם עלי לעשות משהו. האצילות
מחייבת, לא? בינואר השנה ניגשתי
לרב פרידמן בניו־יורק ואמרתי לו, :אספתי
12 מיליון דולר. אני רוצה לקנות מטוס
סילון בשביל ישראל׳.

לנצל לדברים מועילים יותר.
״אני מוכרחה לעבוד. מגיל 19 אני עובדת.
התחלתי בתור דוגמנית בירחוני היוקרה
באזאר חוג בניו־יורק. עבדתי בתור
דוגמנית גם בפאריס. בעיקר עבדתי כדוגמנית
צילום, אבל עשיתי גם דוגמנות
מסלול. אחר־כך ניסיתי את כוחי בתור־שחקנית,
אבל הייתי שחקנית גרועה. היה
£ 1 2 4
לי חוזה בפוקס חמאת העשרים, אבל תמיד 1
״אחרונת הנועזות״ טעמה ל.0.ד.
לקחו ממני את התפקידים הטובים ביותר.״
כבר לפני עשר שנים

• 1וסף! לעבודתה היתד כריסטינה גם
^ פעילה כל השנים במישור החברתי.
המסיבות שלה היו לשם־דבר בניו־יורק,
שהגיעו לי. בסוף נודע להם שנישאנו והם
הרב נדהם, והלך להתייעץ. בא אלי מישושמה
הופיע דרך קבע בטורי החברה של
נכנעו.״
הו מהשגרירות הישראלית וניסה להסביר
כל העיתונים. בכתבת־ענק בקוסמופוליטן
איך הכירה הנסיכה את ישראל? היא
לי שמטוס זה בלתי אפשרי. אחר כך
על האלוהיות, נכלל שמה לצידה של ז׳אק־פיירה
בכל רחבי העולם — אבל לישראל לא
הגיע אלי גם פקיד של ממשלת ארצות-
הברית, והזהיר אותי שיכולים לשלול מן
מני
את הפספורט האמריקאי, אם אקנה
ציוד מלחמה למדינה זרה.
״לבסוף שיכנעו אותי שאתרום את הכסף
עבור בית־ספר. ובאמת בנו בכסף שאספתי
בית־ספר. בנו אותו בבית־שאן. ואז קרה
אסון נורא. בית־הספר הזה נהרס בהפגזת
הירדנים. אני מזועזעת מזה, ואני מתכוננת
לנסוע לשם.״
בהרצליה נהנית כריסטינה מהשמש והים,
מבלה עם ידידיה הישראליים שהכירה כאן.
״אנחנו יורדים לשפת הים, מפעילים את
המכשיר, וכל היום רוקדים. כל הטוריסטים
והטוריסטיות הזקנים מארצות־הברית מס־תכלים
עלינו ואומרים איזה משוגעים,
אבל לי לא איכפת״.
היא מסיירת הרבה ברחבי הארץ .״כשהמדריך
שלי שמע שעליו לקחת רוזנת
לסיור בארץ, הוא רצה להשתמט. הוא תיאר
לעצמו איזו זקנה שבקושי הולכת. כשראה
אותי, הוא שינה את דעתו. אחר־כך
הוא שינה אותה שוב. עשיתי לו את
המוות בשאלות. אם הוא הראה לי איזה
בית בעיר החדשה, שאלתי אותו מה היה
כאן לפני זה, .שום דבר,׳ הוא אמר.
שאלתי אותו, ולפני השום דבר?׳ אני פשוט
מוכרחה לדעת כל דבר.״
כריסטינה הבלונדינית עם בעלה היהודי, המנתח הפלאסטי
הוארד בלין, במועדוך לילה ניו־יורקי .״ידעתי מרגע ראשון
אותו שאהיה אצלו תמיד במקום השני אחרי עבודתו״ — אומרת הרוזנת.

הבעל היהודי

שהכרת

לין קנדי. חברתה לכיתה היתה מלכת סיקים.
תצלומיה לצד גדולי העולם, מיליונרים, אצילים,
וענקי עולם הרוח, התפרסמו שוב
ושוב. נישואיה והולדת ילדיה זכו לכיסוי
נרחב. אפילו מסיבה שלה זכתה לסיפור בטייס
— כולל פירוט מלא של הכיסוי —
הסמלי למדי — אותו עטתה.
לפירסום מסוג אחר זכתה כאשר מטוס
הנוסעים בו טסה מניו־יורק לפילדלפיה,
עם שני ילדיה, כלבה ל ופינה ומטפלת
אנגליה, נחטף לקובה. כאשר הודיעו על
כך לבעלה בבית־החולים בו עבה הגיב
בקור־רוח :״אני יכול לתאר לי את המנה
שהם יחטפו שם ממנה כשהם ינחתו בהוואנה•
כריסטינה מכירה אישית את צ׳ה
גווארה.״

ך* פעילות החברתית דעכה לאחו
1רונה .״המצב בארצות־הברית נורא,״
מספרת כריסטינה .״הנוער מתקומם והורם
הכל בלי להציע שום תמורה. פעם היינו
מוזמנים או מזמינים למסיבה חודש חודשיים
מראש. כיום המצב החברתי כל־כך מדכא,
שאין ראש למסיבות.״
כריסטינה מקורבת לעולם הצעירים. למרות
30 שנותיה, סיגנון דיבורה הוא של
בת .20 אם משהו לא מוצא חן בעיניה
היא לא מהססת להרביץ קללה בריאה.
היא צעירה ברוחה ואוהבת חיים.

ך* ריסטינה גדלה כנערת שעשועים
^ קלאסית .״עברתי את אירופה, הכרתי
את כל נערי השעשועים של היבשת —
עד שנמאס לי מהם. ניסו לשדך אותי ל־

(המשך בעמוד )15

עה שהרקיעה שחקים בשבוע האחרון —
לא היה חבש מסוגל ליישם את שאיפותיו.
הוא יכול היה רק לדחוף את האירגון הגדול
— אל־פתח — שילך בדרך זו.
זה בדיוק מה שיאסר ערפאת לא רצה.
מנהיג אל־פתח הכריז לא־פעם, כי אין הוא
מוכן להעמיס על שכמו שלו ועל שכם
אירגונו את האחריות לניהול המדינה. שמועות,
כאילו הוא עומד לתפוס את השלטון
ולמסור את הנשיאות או את ראשות־המנד
שלה למדינאי השמאלני סוליימאן אל־נא־בולסי,
הוכחשו בתוקף .״אנחנו חייבים
לשמור על שלמות המדינה,״ הכריז• ״המלחמה
בציונים קודמת לכל.״
על כן שוב נמצאה שפה משותפת בינו
לבין המלך. כאשר פירסם ראדיו עמאן, כי
חוסיין ניצל בנס מהתנקשות בחייו, מיהר
ערפאת לברכו על כך.
עוד באותו יום, יום רביעי אחרי הצה־דיים,
הגיעו חוסיין וערפאת לידי הסכם על
הפסקת־אש• הסכם שבו ״לא יהיו מנצחים
או מנוצחים.״
ההסכם, שתוכנו שודר מעמאן ומקאהיר,
היה פשרה מוחלטת. דובר, למעשה, על
הפסקת־האש ועריכת חקירה לגלוי גורמי
ההתלקחות.
אלא שערפאת שוב לא היה מסוגל לדבר
בשם כל אירגוני הפלסטינים. חבש ו־חחיאתמה
הודיעו כי אינם מקבלים את ההסכם,
באשר אין הוא מבטיח את מלוק
הפיקוד הצבאי העליון ופירוק הפלוגות המיוחדות
,״אנו ממשיכים ללחום!״ הכריזו
שני פלגי החזית.
נאשר הפציע השחר של יום ה׳ ,התחדשו
היריות מכל עבר. אפילו אנשי אל־פתח
לא נשמעו כולם להוראות הפסקת־האש.
ואז נתן השריף נאצר את ההוראה לצבא
לסגת מן העיר ולהקיף אותה בטבעת של
שריון וארטילריה• האיום היה ברור: אם
לא ייכנעו הפלסטינים, תופגז העיר ללא
אבחנה. להמחשת האיום אף נורו כמה
עשרות פגזים.
הפלסטינים לא נכנעו. הם השתלטו על
כל רובעי העיר, מיקמו קני־מיקלעים על
הגגות, וחיכו להופעת הצבא כדי לנהל
קרבות־רחוב. עבד־אל־נאצר מתח עליהם
ביקורת, מאמר בפראבדה תקף אותם! אך
האירגונים השמאלניים סירבו לקבל את
הסכם־הפשרה, איימו להמריד גם את עיקר
כוחות אל־פתח.

לבבוש את עמאן?
ך* ׳מצב מתוח זה, קיים חוסיין ישי־אי

הרוזנת כריסטינה כפי שצולמה השבוע בחוף הרצליה,
עם ידיד ישראלי אותו הכירה כאן. כבת־אצולה אמיתית,
כריסטינה נעדרת שמץ סנוביות, נוהגת בחופשיות, מתיידדת עם מי שמוצא־חן בעיניה.

הידיד הישראלי

הגיעה .״ב־ 1967 עשיתי טיול גדול עם ידידי
לסוריה ולתורכיה. שנה אחרי זה ביקרתי
במצרים ובמרוקו. כשהציעו לי לבקר ב
הכירה
אישית את צ׳ה גווארה -
ומטוסה נחטף לקובה
בעלי ממון בארצות־הברית. אחרי כל זה
פגשתי את מי שעתיד היה להיות בעלי,
את הוארד בלין.
״הוא היה מנתח פלסטי צעיר, מסור כולו
לעבודתו. התאהבתי בו.

ך אסן, היסודיות היא אחת מתכונותיה
ן של נערת־הזוהר האמריקאית. בין אם
דוגמנית עירום או אשת חברה אצילית, אם

הקרבערעמ אן

ישראל אמרתי: מה פתאום? מה יש שם?
רק חולות. אמנם מקסימים, אבל חולות.
״אבל כעבור שנה פגשתי מישהו מישראל.
הוא התחיל לספר לי על הארץ, .מה יש
לכם פה?׳ הוא אמר לי. קירות ותמונות...

לילדים או עוזרת לסינאטור, גישתה של
מריה כריסטינה פאולוצי בלין היתה תמיד
יסודית. גם לשיגעונה החדש, ישראל, היא
ניגשת באותה רצינות. היא אינה מסתפקת
רק בהקמת בית־ספר י בבית־שאן ועריכת
מכירות פומביות המכניסות מיליונים, אלא
מתכוונת ממש להשתקע כאן .״אני רוצה
לבנות לי בית כאן, ליד המלון. יש כאן
הרבה ילדים אמריקאים, והילדים שלי יוכלו
לדבר איתם עד שילמדו עברית.״
כמובן, צריך לזכור שלמילה ״להשתקע״
אצל רוזנת יש משמעות מיוחדת. אחרי הכל,
יש לה גם התחייבויות אחרות, לא
צריך לשכוח זאת. אבל — ״אם אוכל לגור
כאן שלושה חודשים בשנה, אהיה

. 4בה עם מפקדיו. אילו רצה לכבוש את
בירתו בחזרה, היה עליו לפתוח במיתקפת־עונשין
מאסיבית, תוך הפגזת העיר וכיבושי
רחובותיה בקרבות פנים־אל־פנים. הקצינים
הקיצוניים היו מוכנים לכך, אולם הם לא
יכלו להוציא מהמלך פקודה למיבצע זה.
להיפך: הוא האשים אותם בפגיעה ללא-
צורך באזרחים רבים, על־ידי הפגזת מחנות
פליטים ללא מטרד, צבאית מוגדרת.
לבסוף צעד חוסיין צעד נוסף בדרך שהובילה
אותו לצימצום הדרגתי של כוחו.
הוא החליט לקבל את תנאי השמאלנים,
לפטר את אחי־אמו נאצר ואת הקולונל
זאיד בן שאקר, מפקד חיל השריון ,״למרות
שפעלו לפי הוראותי.״
הוא קיווה, כי מייד אחרי הרגעת הרוחות
יצליחו כוחות הביטחון שלו להשתלט שוב
על העיר — תוך תיאום עם אנשי ערפאת
— וליצור מצב שיאפשר לו לשמור על
השלטון. העיקר: שצבאו נשאר פחות או
יותר שלם, לצורכי עימות — שאולי לא
יבוא לעולם.
ערפאת שמח אף הוא על ההחלטה. גם
הוא קיווה, כי אחרי שבוע ההשתוללות,
יצליח לבצר מחדש את מעמדו, להתלבש
על אירגון־הגג של הפידאיון, ובצורה זו
להעמיד את חבש על מקומו.
אשר לערפאת — חבש כבר הפגין כלפיו
זילזול מסוייג, חייב אמנם את קיום אל־פתח,
אך הצטער על כי אירגון זה אינו
מושחז ומהפכני די הצורך•
לדעתו: מתקרב הזמן שבראש כל המחנה
הפלסטיני יעמוד אדם שאינו מסתפק
רק במאבק לאומי נגד ישראל, אלא
מנהיג המחפש להשליט את המהפכה השמאלנית
בירדן ובעולם הערבי כולו —
כשלב ראשון וחיוני לקראת ״העימות הגורלי
עם ישראל והאימפריאליזם המערבי.״
המערכה על יעד דה לא תצטמצם לירדן.
היא תתפשט ללבנון ולכל ארץ בה מרוכזים
פלסטינים, כשד,קיצונים גוררים אחריהם
את ההמונים המתונים יותר.

במדינה
הע ם
הקריאה הנואשת
של נאצר
כמו קריאות אס־או־אס, הומטרו השבוע
על העולם קריאותיו של גמאל עבד־אל־נאצר
להסדר.
העיתונאית הבריטית קלייר הולינגוורת,
ששהתה זמן רב בקאהיר ככתבת העתון
הפרו״ישראלי דיילי טלגראף, חזרה ללונדון.
סיפרה שעבד־אל־נאצר הפציר בה, בשיחה
פרטית :״האם אינכם יכולים לעזור ולהסביר,
שאני מושיט ידי?!״
תנאים להסדר־־שלום. העיתונאית
הזכירה את פרשת גולדמן, והוסיפה לה
מימד חדש. סיפרה היא: בקאהיר ידעו
הכל על העניין, והצטערו על כך שגולדמן
לא בא.
הנשיא המצרי עצמו פירט השבוע שוב
את הצעותיו לתנאי־שלום. הוא חזר על
מה שאמר בראיונותיו בלה מעד הפאריסאי
ובדי וולט הגרמני — דברים שהושתקו
במידה רבה בישראל.
בראיון עם הטלוויזיה החינוכית האמריקאית
הציע עבד־אל־נאצר לתת ערובות שישראל
לא תותקף עוד משטח מצריים,
ולהכיר סופית בגבולות ישראל מה־ 4ביוני
.1967 פירוש הדבר: הכרה בריבונות ישראל.
למען הזהירות הוסיף: בתנאי שישראל
תגיע להסדר גם עם הפלסטינים.
כדי להפסיק מייד את האש ולפתוח ב־משא־ומתן
להסדר, תבע עבד־אל־נאצר רק
הודעה מופשטת על בחינת ישראל להיסוג.
את הפסקת האש הציע לקבוע למשך חצי
שנה — כדי שעד אז יושג ויבוצע הסדר.
מה גורם
ההזדמנות האחרונה.
לסיגנון הנואש־כמעט של קריאות אלה להסדר?
הסיבה
גלוייה לעין: יתכן שזוהי ההזדמנות
האחרונה שבה יכול נשיא מצריים
לפעול באופן עצמאי, ולמנוע את התבססות
הסובייטים בארצו. כל הסלמה נוספת במלחמה
תביא בהכרח להשתלטות סובייטית
על המדיניות המצרית — דבר שעבד־אל-
נאצר עצמו בוודאי חרד בפניו יותר מכל
אדם אחר.
ואילו התעצמותם של הפידאיון הפלסטיניים,
שהשיגו השבוע נצחון מכריע בקרב
על ירדן, עלולה אף היא לשלול מנשיא
מצריים בקרוב את היכולת להגיע להסדר
מדיני.

י הדו ת
״מיהו יהודי / ,זיידמן -
ועכשיו גבעוני
השבוע הגיעה השתוללות הדתיים לשיא
חדש: הם לקחו אזרח ישראלי והוציאוהו
אל מחוץ ללאום היהודי.
הם עשו זאת תוך כדי עבירה על החוק,
בהסתר, מבלי להודיע לקורבן על מעשם.
לבסוף, בעל כורחם, נאלצו לגלות את
הסיבה מעוררת החלחלה: הודעה אלמונית
שבישרה כי אמו של הקורבן לא היתה
יהודיה כשרה. על סמך הודעה זו חרצו
את דינו, בלי לאפשר לו אפילו להתגונן.
צכר רגיל. בניגוד לרבבות היהודים

היא רצה עטופה בסדיו בלבד במסדרונות
הבעל־המיליונר רדף אחריה עם בלחבויח

^ שעות הקטנות של הלילה, כא־
2שר אורחי מלון שרתון בתל־אביב נמים
בשלווה את שנתם, כשהרעש היחידי המגיע
אל חלונות חדריהם הוא רחש גלי הים,
החרידו לפתע צעקות נוראות את הדיירים.
התיירים, המתוחים בלאו הכי בכל צעד
שלהם בארץ, קפצו ממיטותיהם ופתחו בבהלה
את דלתות חדריהם אל המסדרון. רק אז
הבחינו כי הזעקות בוקעות מחדר מספר
.426 היו אלה צעקות של גבר ואשה.
אליהם התלוו גם קולות חבטה ונפץ.
לפתע נפתחה דלת החדר מספר 426
ומתוכה פרצה בזעקות אשר, נמוכת־קומה
וחטובת־גו, כשהיא מכוסה בסדין בלבד
לגופה והיא רצה בבהלה במסדרון. בעקבותיה
פרץ מהחדר בצעקות גבר, כשהוא
דולק בעקבותיה ומנפנף בידו בבקבוק.
איש לא ידע בדיוק מה אירע. אבל
האורחים המבוהלים ידעו שסצינות מעין
אלו אינן מקובלות במלונות פאר כמו שר־תון
.״בטח מישהו פרץ לחדרה!״ ניחש
אחד התיירים .״נסיון לאונס!״ זעקה תיירת
אמריקאית מזדקנת, שדמיונה השתלהב.
עוד לפני שהסתיים המירדף של הגבר
אחרי האשד, במסדרון המלון, כבר הוזעקה
המשטרה למקום. רק אז הסתבר כי הגבר
והאשה, שהיו גיבורי הדראמה הלילית, לא
היו אלא בעל ואשתו, וכי עלילת הצעקות
והמכות לא היתד, אלא סצינה משפחתית
רגילה, שהפעם לא התרחשה בתדר המיטות
הפרטי שלהם, אלא במסדרון המלון.

* * היהלומן הזוהר
יו אלה פרחיה ומשה זילבר, שהיו
| | רשומים במשרד המלון כזוג תיירים
מבלגיה. אולם הם לא היו תיירים אלמוניים.
לפני
עשר שנים היתד, פרחיה זילבר, אז
גרינברג, אחת מנערות־הזוהר הידועות של
תל־אביב. למרות קומתה הנמוכה, היא היתד,
אחת החתיכות של העיר, מפורסמת בזכות
גופה החטוב ואורח־חייה העליז. מכיוון
שאז עוד לא היו דיסקוטקים בתל-
אביב, ומסלול התצוגה של יפהפיות תל־אביב
היתד, בריכת־השחיה בחוף גורדון,

שהוצאו אל מחוץ לכלל ישראל בגלל החוק
המגדיר מיהו יהודי ולמאות היהודים שאינם
יכולים להיכלל בכלל ישראל בגלל אי־ההכרה
בגיור הרפורמי, לא היו עם אברהם
גבעוני ( )38.מעולם בעיות כלשהן. אברהם,

פועל פשוט תושב ראשון־לציון, אב לששה,
הוא צבר ישראלי רגיל, בן למשפחת עולים
ותיקים. הוריו, נחמיה וברכה ברגר, ילידי

יזמי כזר״ גימ עו א -ןעל הו•; ד*:ל

ג הר י.ה

ג־זריס 5.ת? *2מיז-כ ..מ מון.
:יי. ייע־פ ע נע * #ץ ..ו?טריס
>0לבובמבר
>י׳.אייך

,גמדי יי

תעודת הנשואין שד אברהם ומרים גבעוני
לא־יהוזי מסיבות ביטחוניות !

את חיי האדם לכדאיים יותר.
לפני חמש שנים נישאה פרחיה למשה,
ועברה לגור עמו בבלגיה. הוא ידע להעניק
לה חיי רווחה, עטף אותה ביהלומים
והעניק לה כל מה שנערת־זוהר חולמת
עליו. ידידי הזוג מספרים כי מפעם לפעם
אמנם היו פורצות מריבות בין שני בני-
הזוג ,״אבל זה היה רק מרוב אהבה.״
נראה שהבעל לא ראה בעין יפה כל כך
את קשרי הידידות התמימים של אשתו
עם ידידיה לשעבר.
מפעם לפעם היו שני בני הזוג באים
לביקור קצר בישראל, מתגוררים במלונות
פאר ומסנוורים את העיניים לכל מי שעינו
היתה צרה בפרחיה ובאושרה. למשה זילבר
היה כסף. הרבה כסף. והוא דאג שכולם
יראו וידעו זאת.

מסיבת יוגדההולדת
•צרות התחילו באותו ערב בו

פרחיה זילכר
היתה פרחיה אחת הנערות הבולטות ביותר
בזירה זו.
לימים נעלמה פרחיה מהאופק. היא נישאר,
לנהג אוטובוס. נשואיה לא עלו יפה
והסתיימו בגירושין• כעבור זמן קצר הלכה
פרחיה בדרך רוב נערות־הזוהר של
ישראל. היא מצאה את המיליונר שלה.
המיליונר של פרחיה היה אמנם קשיש ב־מיקצת
ואב לשני ילדים, שהגדול בהם צעיר
מפרחיה רק במספר שנים מועטות, אבל
לעומת זאת הוא היה יהלומן בלגי, שהתפרסם
לא אחת בזכות עיסקות היהלומים
הגדולות שלו.
משה זילבר, למרות היותו יהודי דתי
ושומר מסורת, ידע לחיות כיאות לבעל־אמצעים
כמוהו. הוא אהב את הנסיעות
ברחבי־תבל ואת שאר הדברים ההופכים

ליטא שערו ארצה במסגרת העליה הראשונה,
התיישבו בראש פינה. שם נולד אברהם,
שם גדל וחי עד מלחמת השיחרור. אביו,
שנפטר ב־ , 1945 ואמו, שנפטרה שנה לאחר
מכן, נקברו כיהודים לכל דבר בבית-
הקברות בראש־פינה.
בן 18 גויים אברהם לצה״ל ושירת —
ככל אחד אחר. כשנערך מירשם התושבים
במדינה החדשה, נרשם כיהודי — ככל
אחד אחר. ב־ 1956 נשא לו אשד, ברבנות
— ככל אחד אחר. כשהתגרש ממנה לאחר
שנה, עשה זאת גם כן ברבנות. גם נישואיו
השניים, שנתיים לאחר מכן, נערכו ברבנית•
בקיצור, אברהם — שלפני 25 שנה
עיברת את שם משפחתו לגבעוני — היה
יהודי לכל דבר, ככל אזרח ישראלי אחר.
אך לפני חצי שנה התרחשו דברים תמוהים.
סחבת, התחמקויות, שקרים. היה
זה לאחר שהוא ביקש, בפברואר ,1969
להחליף את תעודת־הזהות שלו שבלתה
בתעודה חדשה. הוא עשה זאת כבר פעם
לפני שנים מספר, קיבל או תעודה חדשה.
לא הפעם. הפעם חלפו חודשים ארוכים,
ותעודתו החדשה לא הגיעה. בירוריו נתקלו
בשרשרת התחמקויות ודחיות אינסופיות.
לבסוף יצא המרצע מן השק: פקיד לישכת
מירשם התושבים הודיעו על הידיעה שנתקבלה
במשרדהפנים לפיה אין הוא יהודי.
הפקיד סירב למסור לגבעוני הנדהם כל
פרטים נוספים, לאפשר לו להתגונן.
גבעוני פנה לעורך־הדין נועם לאונר. גם
עם לאונר ניסה משרד־הפנים לנקוט בשיטת
הסחבת וההתחמקויות, עד כדי שקרים

( | החליטו בני הזוג לחגוג את ׳יום ההולדת
של הבעל. הם עשו זאת במועדון מרבד
הקסמים, במרתף המלון. מה קרה שם
בדיוק קשה לדעת. אחדים מהנוכחים טוענים
כי פרחיה פשוט פגשה במקום את
אחד מידידי נעוריה. אחרים סבורים כי
הבעל פשוט שתה יותר מדי. בכל אופן,
המסיבה העליזה הסתיימה בריב בין שני
בני הזוג. הם עלו לחדרם ושם התחילה
הסצינה הגדולה, כשהבעל מכה את אשתו
מכות נמרצות, וזו מעירה בצעקותיה את
כל דיירי המלון.
למשטרה שהגיעה למקום לא נשאר הרבה
מה לעשות. בסך הכל זה היה סיכסוך ׳
בין בעל ואשתו. האשד, לא רצתה כל כך
להתלונן על בעלה, למרות שסימני מכותיו
עוד ניכרו עליה. הנהלת המלון ויתרה
במקרה זה גם על תלונה על הפרעת מנוחתם
של שאר אורחי המלון. משה זילבר
הוא אורח נכבד וקבוע יותר מדי מכדי
שהנהלת המלון תוכל להרשות זאת לעצמה.
מה שנראה היה בעיני רבים כסוף האושר
המשפחתי של זוג זילבר, הסתיים כפי
שמסתיימות כל המריבות שלהם. הם השלימו
וחיים באושר זו עם זה, עד עצם היום
הזה, או עד המריבה הבאה.

מפורשים. רק כאשר לחצם עורו־הדיו אל
הקיר, זכה גבעוני לקבל תעודת־זהות.
היתד, זו תעודה מיוחדת במינה — פרטי
הלאוס והדת בה היו ריקים. פקידיו הדתיים

של משרד־הפנים השליכו את האזרח גבעוני
מהלאום הישראלי.

משרד הפנים עוכר עד החדק.
היתד, זו שערורייה מאין כמותה. פקידי
משרד־הפנים נהגו בצורה שבכל מדינה
נורמלית היתד, כבר מזמן גורמת לפיטוריהם,
אם לא לסנקציות כבדות יותר :
#הם פעלו בניגוד לכל עיקרון של
מדינת־חוק, כאשר לא איפשרו לנאשם לראות
את החומר נגדו.
•! הם עברו בפירוש על החוק, האוסר
שינוי רישום פרטי הלאום והדת של אזרח
ללא הסכמתו.
<• הם ניסו לרמוז כי הסיבה לביטול
יהדותו של גבעוני קשורה בסיבות ביטחוניות
— כאילו ייתכן דבר כזה.
י• הם שיקרו לאברהם כי הוא אשר
חייב להמציא פסק־דין הצהרתי מבית־המש־פט
על היותו יהודי — בזמן שידעו כי
לפי החוק הם החייבים לעשות כן, אם
ברצונם לשנות מצבו של אזרח.
גבעוני ועורך דינו פנו לבית־הדין העליון׳
וזה הוציא בשבוע שעבר צו־על־חנאי
נגד שר־הפנים.
אלא שבמדינת־ישראל, לא היה לפקידים
שעברו על החוק ממה לחשוש.
לגביהם קיימים חוקים מיוחדים — חוקר
האלוהים, אותם הם רואים עצמם רשאים
להשליט בכוח על שאר אורחי המדינה.

תשבץ העול

במדינה

1711

231

371

461

561

בעית החופשיות
טמפוני טמפקס או תחבושות
היגייניות ז למעשה קיימת רק
תשובה. אחת לנערות המעריכות
חופשיות מוחלשת: טמפוני טנד
פקס.
הם מיועדים לשימוש פנימי,
כך שאין צורך בחגורות או בסי כות,
ואין ריחות לוואי או חיכוך.
כשאת משתמשת בהם, לא ניתו
להבחין בכך. ידיך לעולם אינן
נוגעות בטמפון טמפקס עצמו.
לא יהיו לך בעיות בסילוק
חשמפון כיון שאפילו שפופרת
ההחדרה נשטפת באסלה•
את יכולה ללבוש את בגדין
ההדוקים ביותר. לכי לשחות כל
יום. איש לא ידע שאת נמצאת
ב״ימים האלה״ בחודש.
אפשר לסמוך על טמפוני טט־פקס.
הם פותחו ע״י רופא ומל־יוני
נשים, נשואות ורווקות, בכל
העולם, משתמשות בהם כבר
למעלה משלושים שנה.
טמפוגי טמפקס או תחבושות
היגייניות ז זו החופשיות שלך.
את המחליטה.

את פיתרון התשבץ יש לשלוח לובו 136 .תל־אביב, ולציין על המעטפה ״תשבץ 1711״
בין הפותרים יוגרלו 9פרסי ספרים.

מאוזן נ
)1שוט )5 .אי באוקינוס השקט)8 .
בריחה ) 13 .רם, גבוה )14 .חמה מאד.
)15 נהר נספרה )16 סוג של אוניית מלחמה
(באנגלית) )18 .כותל )19 .רמאות )20 רעל.
)21 מחרחר ריב )22 .שמו הראשון של
מנהיגה המנוח של צפון וייטנאם )24 .מדינאי
איטלקי )26 .מצעקות האופנה האחרונות.
.28 שעות האור ביממה )29 .״לא ייזמר ולא
ייעדר, יעלה ש מיר ישעיהו ה׳ ,ו׳).
)32 מוליכה שולל )34 .מכינוייו של דוד
המלך )36 .הכריחם, אילצם )37 .יגונן.
)38 מצאצאיו של שם .39 .מנהיג סין)40 .
הגבר בלול )43 .מספר שנותיה של רחובות.
)45 תדאג, תשגיח היטב )46 .כוכבת הסרט
ג׳ון ומרי (ש״פ) )48 .מנומנם )50 .מחל
על זכותך! )52 מערב )54 .מושב חדש
בערבה )56 .סימן, תג )57 .מנשיאי ארה״ב.
)59 התכופף, גחן )60 .ראשון החודשים
האזרחיים )62 .נוגש )63 .אם בלתי טבעית.
)64 תוארו של קיסר חבש )65 .מילת אהבה.
)66 אחת הערים הגדולות בגאנה )67 .בלויה.

מאונך5

)1מנהל חשבונות )2 .מסומן, כתוב.
)3עץ ששימש לבניין תיבת־נוח )4 .בושה
מבולבלת )5 .אגרסיבי )6 .אמינות )7 .שמנו־חתם
מושבתת )9 .ספיץ׳ )10 .שחקן מערבונים
ותיק (,ש״מ) )11 .שתתה לשכרה.
)12 מחשבה, הגיג )17 .משורר פולני־יהודי
נודע בימינו )19 .מגיבורי מגילת אסתר.
.23 נהר גדול בארה״ב )25 .זריזות ומומחיות
.26 ,סרבל עבודה )27 .מסולם התווים
)30 .כינוי )31 .עליהם חותמים בעת
החתונה )32 .מהלומה — בסמיכות)33 .
פילוסוף גרמני נודע )34 .אתמול בלילה.
)35 פילוסוף בריטי — אבי הפוזיטיביזם.
)41 אבר תנועה )42 .שכונה בירושלים.
)44 סופו של ציוד )46 .לוקסוס )47 .עיר
הנמל הרוסית הגדולה ביותר באיזור הקוטב
)49 במאי צרפתי ידוע (ש״מ) )51 .ביב.
)53 שפשוף, צחצוח )54 .פזיז )55 .זמרה.
)56 תשוקה )58 .ערוץ נחל, חרב בקיץ.
)61 וכולי(קיצור מקובל).

חשבץ וו 17
זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל סיפרה. לאותן הספרות יש אותם סימנים. בעזרת
פעולות החילוק, החיסור והחיבור, עליך למצוא איזו סיפרה מייצג כל סמל בריבוע.

20-₪1

הגנה סניטרית לשימוש פנימי
להשיג בבתי סרקוזת 1בתם ר 1קי 1ת
מובחרות. הסעתיתת בקבלת רונסאות
וחוסר הסברתי ישלחו 45 אג׳ בבולי
דואר אל היבואוים אינווסם־איספקס
בנג־ם, תדאביב, רחוב ירמיהו 38

את אחת העובדות המוזרות ביותר בחיי־הדת
הישראליים גילה השבוע שר־הדתות
זרח ורהפטיג.
הודיע השר נמוך־הקומה, בתשובה לשאילתה
של אורי אבנרי: כל בקשת־גיור
של ערבי מועברת על־ידי הרבנות אוטומטית
לביקורת שרותי־הביטחון.
כאשר שרותי־הביטחון מביעים דיעה שלילית
על הגיור — אין הרבנות מטפלת בו.
כלומר: הסמכות הדתית העליונה לגיור
ערבים היא הש״ב.
לאום־יהודי. מהו עניינו של הש״ב
בבעיות המרת דתי השר לא השיב על כך.
אך אפשר לנחש כי הש״ב אינו מעוניין כי
יירשם בתעודת־הזהות של חשוד ערבי שהוא
שייך ללאום ״יהודי״.
גם בפרשה זו, כמו בפרשת ״מיהו יהודי״
,משתבשים ענייני הדת בגלל הבעיות
הטכניות של מירשם־התושבים.
התוצאה: מבין 373 המוסלמים שביקשו
להתגייר בעשרים השנים מ־ 1948 עד תחילת
,1968 רק 96 גויירו.

האדמו״ר
ש״ב שליט״א

את התשובות יש לשלוח על־גבי גלויות בלבד לוז.ד 136 .תל־אביב, ולציין על־גבי
הגלויה: חשבץ . 1711 הפתרון צריך להכיל את כל התרגיל במיספרים. המועד האחרון
למישלוח הפתרון — .25,6.70

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס כספי של 20ל״י ועוד 3פרסי ספרים.
אורחים עצת
הידיד,
בעיני פרשנים גרמנים רבים נחשב ארנסט
בנדה, שר הפנים לשעבר בממשלת קיזיג־גר,
לראש ממשלה פוטנציאלי, באם תחזור
מפלגתו ותשוב לשלטון.
בנדה בן זד 45 הוא עורך־דין מצליח וסופר
שפירסם מספר ספרים בנושאים פוליטיים
ותחיקתיים. למרות גילו הצעיר הוא

מכקר כנדה
גישה פוליטית חדשה

נחשב בעל ותק על הבמה הפוליטית במערב
גרמניה. בתוקף תפקידו כנשיא האגודה
לידידות גרמניה—ישראל, ביקר בנדה בישראל
כבר שלוש פעמים, יחזור אליה
בפעם הרביעית בחודש הבא בראש משלחת
של אגודת הידידות.
בביקורו האחרון סקר בנדה את יחסי ישראל—גרמניה
בראיון מיוחד שהעניק לכתב
העולם הזה.

ישראל -מעצמה כובשו; .״שלוש
שנים אחרי המלחמה,״ אמר בנדה ,״קיימת
עדיין בגרמניה אהדה לישראל במידה גדולה
יותר מאשר לערבים. אך למרבית תושבי
גרמניה לא ברורות עמדתה ומדיניותה של
ישראל בענין השלום והשטחים הכבושים.
״תדמיתה של ישראל היא מטושטשת עד
כדי כך שבמישאל שנערך לא מכבר בגרמניה
לא היתד, למחצית הנשאלים עמדה
ברורה לגבי ישראל.״ בלשון עדינה מוכן
בנדה גם להודות בצידקת מדיניותה של
ממשלת גרמניה הנוכחית, הצועדת בכיוון
של התפשרות עם מדינות־ערב על חשבון
יחסיה עם מדינת־ישראל.
״מערב גרמניה רואה בתקופה זו במרכז
עניניה את בעיית פתרון קשריה עם ארצות
הגוש המזרחי,״ אמר בנדה ,״ללא ספק היא
מוכרחה להתחשב גם במתרחש במזרח־התיכון
עקב חדירת ארצות הגוש־המזרחי
לאיזור זה. התעצמותה והשקעותיה של
ברית־המועצות במזרח התיכון דורשים מ־איתנו
גישה פוליטית חדשה ועצמאית, בלתי
(המשך בעמוד )25

במדינה

זה קרה בגבול לבנון

איזו מד חמה נחמדה!
קבוצת החיילים הישראליים שהתמקמה בעמדת התצפית על גבעה בשטח לבנון, נכנסה
למצב כוננות. מבעד למשקפות שבידיהם יכלו החיילים, הנמצאים בסיורים ובתצפיות
שיטור מעבר לגבול לבנון מזה מיספר שבועות, להבחין בכלי־רכב צבאי הנע על הכביש.
לא היה זה רכב מחבלים אלא מכונית של צבא לבנון. קבוצת חיילים לבנוניים ירדה
מהמכונית והחלה להתקדם לעבר הגבעה עליה שכבו החיילים הישראליים. הישראלים דרכו
את נשקם. כשהתקרבו הלבנונים ניתן היה להבחין שזו קבוצה של עשרה ז׳נדרמים

מזויינים כשבראשם קצין לבנוני. הם צעדו הישר אל הגבעה, כאילו לא ידעו שתצפית
ישראלית ממוקמת עליה.
בעזרת הרמקול שברשותם פנה אחד מחיילי צה״ל אל הלבנונים, קרא להם בערבית
לעצור ולא להתקרב. לשמע הקריאה נעצרה הקבוצה. שוב הוזהרו הלבנונים כי אם
יתקרבו אל הגבעה תיפתח עליהם אש. הקצין הלבנוני הורה לחייליו לפרוק את נשקם
ולהניחו על הקרקע. הוא עצמו הניף מטפחת לבנה והחל לצעוד במעלה הגבעה.
החיילים בעמדת התצפית קיבלו פקודה לנצור את נשקם. הם עקבו בעיניהם אחר הקצין
הלבנוני המתקרב אליהם. כשהבחין הקצין בחיילים הוא הצדיע.
״מה אתה מחפש כאן?״ שאלו אותו.
השיב הקצין :״קיבלתי פקודה לעלות על גבעה זו ולצפות ממנה לעבר הגבול.״
״אתה לא יכול לעשות את זה,״ נאמר לו ,״אנחנו יושבים כאן.״
״אני מצטער, אבל קיבלתי פקודה!״ השיב הקצין.
״אם תעלו על הגבעה, נירה בכם!״
״אלה ההוראות שבידי, אני חייב למלא אותן!״
מספיק מקום על הגבעה,
כאן התערב אחד החיילים הישראלים והציע פתרון .״יש
בואו ושבו לידינו ! ״
הקצין הלבנוני ירד וחזר עם חייליו. במשך כמה שעות שהו על הגבעה שתי יחידות
צבאיות — ישראלית ולבנונית, כשהאחת צופה לשטח לבנון והשנייה לשטח ישראל.
כשירדו החיילים הישראליים מהגבעה, הזדקף הקצין הלבנוני והצדיע להם.

(המשך מעמוד )24

תלויה במדיניותן המוצהרת של מדינות
המערב. גרמניה לא מקבלת בענין זה את
החלטותיהן של מדינות מערביות ידידותיות.
״אם ישראל רוצה לשמור על אהדתם והבנתם
של אזרחי גרמניה המערבית, היא
חייבת להסביר את עמדתה ביתר מאמצים.
הרבה גרמנים אינם רואים עוד את ישראל
כמדינה מנצחת אלא כמעצמה כובשת.״
הצהרות יבשות. לארנסט בנדה יש
גם ביקורת חמורה על מחדלי ההסברה הישראלית
.״הדוברים הישראלים בחו״ל מייצגים
את עמדותיהם של משרדים רשמיים
ומוסרים רק עובדות יבשות. הם אינם
יודעים לספק סיפורי־רקע, ידיעות וכתבות
בעלות עניין. בגישה זו מ!זתרת ישראל
למעשה על מסירת אינפורמציה מלאה.
אנשים בארצות רחוקות אינם מבינים את
המתרחש ומקבלים רק הצהרות יבשות.״

ת ל־ א בי ב מרחץ הדמים
״בואו מיד. הבתים שלנו מלאים דם.״
האזעקה הטלפונית, שהתקבלה במערכת
בצוהרי יום השישי האחרון, התגלתה כנכונה.
בתי המגורים שבקומות הקרקע, בסימטאות
שמסביב לשוק הכרמל, היו מוצפים במים
אדומים בגובה עשרים 0״מ.
היו אלו מי־ביוב מלאי דם. מקור הדם:
האיטליזים המרובים בשוק. בנוסף לדם
צפו על פני המים ראשי תרנגולות, מעיים
ואברים שונים. הצחנה היתה נוראה.
אין דם לחסל את הדם. לא היתד.
זו הפעם הראשונה שהביוב עולה על גדותיו
בשוק הכרמל, משתפך לתוך חדרי
המיטות והמגורים של דיירי הסביבה, גורם
לסבל בל יתואר. למרות זאת, לא מצאו
אבות העיר לנכון עד היום לחסל שערוריה

מה היה לסגן ראש העיר, אריאל עמיעד,
שהכריז מלחמה על הליכלוך והכיעור בתל-
אביב, לומר על כך? בשמו, ענה המהנדס
משה אובודובסקי, מנהל אגף התברואה
בעירייה :״צוות פקחים מיוחד יתחיל מעתה
להשגיח שבעלי האיטליזים לא יגרמו ל־סתימות
בביוב.״ לדברי אובודובסקי, לא
יהסס סגן ראש העיר להשתמש בסמכויותיו,
לסגור איטליז או משחטה שיעברו על התקנות.
כהבטחה
זה צילצל יפה. באוזני דיירי
הסביבה, זה לא צילצל כלל :״שמענו כבר
את כל הסיפורים האלו,״ הגיבה עקרת־בית
מיואשת .״שום דבר לא יעזור — רק
להעביר מכאן את האיטליזים. אבל מי יש
לו דם לנגוע באיטליזים, הא?״

שיטפון הדם כברם־התימנים
״הבטחות כבר שמטנו מספיק״

כ־ 40 משפחות ערביות בשטחים מצפות לגיורן

יהדות הכאפיה

מגייר דרעי
תנ״ן בערבית מל הר־ציון

ך ואל חדד תומה, הידועה יותר ב־
4כינויה המסחרי עואטף, היא אחת הנשים
היפות ברמאללה• במיקצועה היא זמרת
ובדרנית. מאז מלחמת ששת הימים מופיעה
עואטף יותר בפני קהל יהודי בישראל
מאשר בפני קהל ערבי.
אולי זו אחת הסיבות שגם היא וגם
בעלה תומה חדד, החליטו להתגייר ולהפוך
ליהודים. הם עצמם טוענים כי יש להם

סיבה טובה לגיור. שניהם מוכנים להוכיח
באותות ובמופתים כי בעצם הם ממוצא יהודי
וכי כל השנים חיו בגלות ברמאללה.
בשבוע שעבר היו בני הזוג חדד יחד עם
עוד כמה עשרות מוסלמים, תושבי השטחים
המוחזקים, חתני חגיגה שנערכה לרגל חג
השבועות על הר־ציון בירושלים. כיוון שבזכותה
של רות המואביה הפך חג השבועות
לחגם של הגרים, התכנסו כימעס כל
המועמדים לגיור לחגיגה שערך לכבודם הרב
היפואי חנניה דרעי. איברהים סנדוקה,
לשעבר חייל בחיל־השיחרור הפלשתיני של
אחמד שוקיירי, קרא פרקים מהתנ״ך. אבל
הוא קרא אותם בערבית. העברית שבפיו
עדיין אינה מאפשרת לו קריאה שוטפת.
מדוקר, וכמה עשרות ערבים אחרים מעזה
ומהגדה המערבית מחכים לרגע בו יהפכו
ליהודים. למעשה נועד הכנס בהר־ציון להשפיע
על מוסדות הדת בישראל להקל על
כל אותם ערבים מהשטחים המוחזקים המצפים
לגיורם (ראה במדינה: דת).

ארבעים משפחות של ערבים, מהן
^ 25 ברצועת עזה ו־ 15 מיהודה והשומרון
מצפות לגיורן. לכל אחת מהן יש
סיפור משלה, בגללו היא רוצה להתגייר.
במרבית המיקרים היתד, זו מלחמת ששת־הימים
שהזכירה למשפחות אלה את מוצאן
היהודי ושיכנעה אותן לרצות לחזור לחיק
דת אבותיהן המקורית.
מד, שמאחד את כל המצפים לגיור אלה
הוא הרב חנניה דרעי ,״הרב עם האקדח״,

שמאז תום המלחמה משוטט בשטחים המוחזקים
ומנסה למצוא יהודיות שנישאו
לערבים ולשכנע אותן, את בניהן ובעליהן
לחזור ליהדות.
הרב דרעי 38 יליד מרוקו, התפרסם
לראשונה כשהצליח לאתר את שתי האחיות
היהודיות מיפו בעזה ולשקמן מחדש בישראל.
בעליהן, שנותרו בעזה, החליטו להתגייר
גם הם כדי לא להינתק מילדיהם.
פירסומו של הרב דרעי הביא אליו פניות
מרובות לגילוי בנות אבודות, שמאחורי
כל אחת מהן מסתתר סיפור אנושי מזעזע.
כך, למשל, הגיעה אל הרב פרשת נערה,
שבהיותה בת 12 נחטפה על־ידי ערבים בדרכה
לבית־ספר. הדבר היה עוד בתקופת
המנדט והחוטפים זוהו כערבים משכונת
מנשיה שבגבול תל־אביב—יפו. אחת המלחמה
הסתבר כי הילדה הועברה לעזה,
נישאה שם לערבי בשם איברהים אלמהגרבי
וילדה לו עשרה ילדים. אחרי המלחמה ברח
הבעל לרבת־עמון עם ארבעה מילדיו.
את האשד, עצמה הצליח הרב דרעי למצוא
ולהחזירה למשפחתה עם ששת ילדיה
הנותרים. באמצעות שליחים הזמין את הבעל
לפגישה על גשר אלנבי• בפגישה שיכ־נע
הרב את האב למסור את ארבעת ילדיו
לרשות האם בישראל.
אולם ההסכם לא יצא לפועל. בגלל התחממות
הגבול התבטלה הפגישה השניה עם
האב והקשר עמו נותק. בינתיים פסק ביתד,דין
ד,שרעי ביפו על גירושין מבעלה. היא
חזרה ליהדות וילדה נשלחו למוסדות חינוך
ישראליים. כדי לא להרע לילדה, מבקשת
אשד, זו לשמור את שמה בעילום.
מלבד קשיי הגיור, נתקל הרב דרעי
בקשיים גשמיים יותר במיבצע הגיור שלו.
לא פעם דורש בעל ערבי להחזיר לו דמי

מתגיירת עואטן ן
בגלות ברמאללה

מוהר חמורת הסכמתו לשחרר את אשתו
ולהחזירה ליהדות. במיקרים אחרים דרושים
סכומי כסף נכבדים כדי לשקם את המשפחות
המועמדות לגיור בתחום ישראל, מאחר
שברור שאין הם יכולים להמשיך לחיות
אחרי גיורם בין שכניהם הערבים.
עסקני־הדת ומשרד־הדתות, המוציאים כספים
רבים לשם מלחמה במיסיון, אינם
מוכנים לסייע לרב דרעי במיבצע פדיון השבויים
שלו. גם משרד־הסעד וגם משרד־הדתות
דחו את פניותיו בטענה של חוסר
תקציב. לא פעם הוא נתקל גם בתגובות
זועמות מצד רבנים אחרים, כמו אחד שאמר
לו :״לשם מה אתה מביא לנו
אותם? יותר טוב תעשה אם חפעל שית־נדפו
מבאן!״
אבל הרב דרעי אינו מתייאש .״יבוא
יום,״ הוא אומר ,״ויעריכו את מעשי, כי
רק לשם שמיים אני עושה זאת.״

במדינה הזוי רוצה
:ריכה על הגג?
דיירי הבית המשותף ברחוב הירקון 285
:תל־אביב, שיצאו לחדר־המדרגות לשמע
,פועלים וחומרי הבניין שהועלו אל גג־:יתם, לא הבינו מה הולך כאן. איש מהם
לא הזמין את הפועלים הללו.
בירור קצר הבהיר את המיסתורין. מיש־
;ו, מסתבר, כן הזמין. היה זה הדייר
;חדש, שקנה את כל הדירות בי^מה העליו־ה,
מיזג אותן לדירה אחת. מושר שמעו
;דיירים לשם מה הזמין הדיירייזזחדש את
;פועלים, נהיה להם רע על הנשמה: הוא
!מד להקים בריכת־שחייה על גג־הבית.

משוגעת לגור מתחת לכריכה ז
־,דיירים הנדהמים פנו מבוהלים לעירייה.
1קחי העירייה, שנדהמו גם הם מהרעיון,
!יכבו את המשך הבנייה .״הגג והבית
(א מחוסנים בכלל בפני משקל כזה,״
־,גיב אחד הדיירים, קבלן הבניין אברהם
>קרמן. ואילו הדיירת עליזה קרוגה עולה
!:לונדון בת ,27 שחלק מתיקרת דירתה
.וגע בגג הבית, למרות היותה בקומה
;שלישית, קוננה :״אם הייתי יודעת שיבנו
!י בריכה על הראש, הייתי משוגעת לשלם
7:אלף ל״י בשביל לגור כאן? ״
היחידי שלא הבין מה כל ההתרגשות
;יה הדייר מהקומה הרביעית — פידוס

המחלים בבית־חולים ישראלי, מראה את
חוסר התוחלת שבאהבתם, עקב החברה
והנסיבות העוינות. הלן בורקו מצביעה
על כך כי ניתן לראות, בספר, את ישראל
באשמה במצב הפליטים, ואת הישראלים
כשונאי ערבים מושבעים.
באחד הקטעים
בספר משוחחים
ביניהם חיילי
צה״ל פצועים, כשהם
צופים במחבלים
פצועים המובאים ל־בית־החולים:
״הפתח
ימח שמם!
צריך לשחוט אותם
אחד אחד.״
״יותר מדי מפנקים
אותם אצלנו.״
סופרת בודקו
״הם כמו זבובים
התינוק לא תורגם
טורדניים.״
״יש להם ילודה עצומה.״
״יקח אותם האופל. אין דבר. נלמד אותם
לקח.״
בקטע אחר מחליפים לוחמים רשמים על
צעירה ערביה העומדת בסמוך:
״חתיכה לא נורמלית,״ התחייך חבוש הכתף.
״מסריחה,״
פסק מנשה.
״היא לא שייכת לסוג הזה של ערביות.
אינטליגנטית.״
״הערבים והאינטליגנציה שלהם. כולם
מטומטמים.״

ף• ימי קדם, כשהנביאים עוד היו נבי־
^ אים כמו שצריך, היה אחד מסימני־ההיכר
של נביא — מצבו הפיננסי הירוד.
נביא ראוי לשמו היה בדרך כלל אדם עני
ורעב ללחם. בכל אופן, סלידתם של הנביאים
מממון היא ידועה.
בינתיים פסה כידוע נבואה מהארץ, והנביאים
של היום אינם כבר מה שהיו פעם.
כיום, אפילו אותם נביאים ששרדו —
ההיפים /נביאי הפרחים והאהבה — אינם
בזים לאפשרות להרתיח לירה. בתנאי,

כמובן, שזה אינו דורש עבודה במיוחד.

בין אהבה לאהבה -
__קצת עבודה
ף* דיוק למטרה זו, כדי להרוויח לירה
• 4או שתיים, ירדו ביום הראשון השבוע
חברי הקומונה ההיפית המתגוררים בראש־פינה
(קיבוץ של היפי׳ס בראש פינה,
העולם הזה 8ח )17 לדיסקוטק הקינגס־קלאב

בריכת השחייה המתוכננת על הגג
לא מתחשבים בילדים?

,נול, יהודי־אמריקאי, אב לששה ובעל מלון
בורה התל־אביבי :״מה זה?״ הגיב השוע
.״אסור לי כבר לבנות בריכה קטנה
:שביל הילדים?״

מ שפט
נמו היהודיה
ול גיבור ״אל־פתח״

״כשהיא לא ישנה בלילה,״ אומר העיתו־וי
יוסף פרלשטיין על אשתו, הסופרת
לן בורקו־פרלשטיין על אשתו, הסופרת
תבשל שם, שהיא הולכת לישון עם הגיבו־ים
שלה.״
הגיבור האחרון שנולד מבישולים אלו
וא הספר הגיבור האחרון של אל־פתח.
לא שהגיבור האחרון נולד ברגל שמאל,
הפך בימים אלו נושא לדיון משפטי.
לחצים מסתוריים. סיפרה של בורקו
יא לאור לפני כחצי שנה, הצליח יפה.
כדי־כך, שאפילו המו״ל התלהב, הזמין
צלה ספר נוסף, התחייב לתרגם את
;יבור האחרון לערבית ואנגלית.
ואז אירע משהו מוזר: המו״ל לא עמד
;בטחתו.
מה הניא אותו מלבצע את התרגומים
פעולה מסחרית שנועדה להגדיל את
וחיו .,במיוחד בימים אלו שנושא הפתח
יא חם כל־כך גם בין דוברי ערבית וגם
עולם דובר האנגלית?
לדעת הסופרת, הופעלו על המו״ל לחם
מחוץ לעולם הספרותי. הספר, הנסב
:יב רומן בין צעירה ישראלית לאיש פתח

״רצית לומר — תמימים.״
״רציתי לומר — ערמומים ומטומטמים.״
מצאתי את תינוקי האבוד. בהמשך
השיחה מספר מנשה לחבריו על מכתב
שמצא בכיסו של חייל ערבי שהרג. במכתב
זה מבקש אביו של החייל מבנו לנקום ביהודים:
לא לחוס על זקן וטף, על חולה
ובריא — ובעיקר לא לשכוח את המתנה
שהבטיח לו, לאב: שד של יהודיה ואבר־מין
של יהודי.
למרות קטעים מעין אלו, הציע ח״כ ערבי
לסופרת עזרתו בהפצת הספר בארצות ערב.
הלן בודקו סירבה להיכנע. הסופרת בת ה־
,50 שהחלה כותבת בגיל , 18 פירסמה מאז
עלותה מפולין לישראל ארבעה ספרים בעברית,
ארבעה נוספים באידיש. לאחר שעברה
את הגיהנום הנאצי באירופה, לא הסכימה
עתה שכאן, בארצה שלה, יסתמו את
פיה. מה גם שהיא מתייחסת לסיפרה בצורר,
רגשית חזקה .״אחרי כל סיור בחנויות
הספרים הייתי חוזרת חולד״״ מספרת היא.
״אצלי ספר זה כמו תינוק. כשלא מצאתי
את הספר בחנויות הספרים, הרגשתי איום.
כשמצאתי ביריד־הספרים צעירה עומדת ונדי
עלעלת בגיבור האחרון של אל־פתח, הרגשתי
כאילו מצאתי את תינוקי האבוד״.
צער שווה בסף. כדי להחזיר לעצמה
את תינוקה האבוד בצורה ממשית יותר,
פנתה הסופרת באמצעות עורך־הדין פנחס
כהן לבית־הדין בתביעה נגד המו״ל, הוצאת
ביתן. היא אינה מוכנה להתחשב בלחצים
שהופעלו על המו״ל, תובעת ממנו 13,500
ל״י על שלא תירגם את הגיבור האחרון
לשתי השפות האמורות, ועוד 3,000 על
עוגמת הנפש שגרם לה.

7 1 1 1 *1 1 1 1משתתפי תצוגת האופנה, כולם חברי הקומונה בראש פינה המנהלים
1 1 4 1 1 1 /מיפעל לייצור דברי עור, מתחממים תוך כדי ריקוד. תלמה פותחת
את החלק העליון של בגד העור שלה, כשלידה מקפצים זיק ומוטי בריקוד סוער.

תצוגת האופנה השפיעה גם על הקהל שחזה בה.

ידיים נשלחו לעבר מוצרי העור כדי לבדוק את
#1ש | 1 1 1 1
# 1 1 1 /1 1
טיבם. גם גופה החטוב של הדוגמנית היפהפיה תלמה לא ניצל מבדיקה של ידיים חטטניות.

קוומונה של ״היפי׳ס״ ישראליים
משוומת מוצריה בבוטיכו בתל־אניב
הנבואד קיבוצניקית מחולתא הנכה דוגמנית־עיוום בדיסקוטק בתל אביב

ומאם טיח
התל־אביבי. מה שהם עשו שם שם בכים
את מיבצעיהם של גדולי המומחים של
ענף הפירסום.
חברי הקומונה, הכוללת היפי׳ס ישראליים
וזרים והקוראת לעצמה הנבואה הפלאסטית,
עוסקים מזה זמן רב, כשהם פנויים מפרחים
ואהבה, בייצור מוצרי־עור. חגורות,
כובעים, ואפילו צמידים ושרשראות מעור.
כאשר הצטברה אצלם ערימה ענקית של
מוצרים, עלה לפתע במוחו של מישהו
שם הרעיון המבריק: למה לא למכור את

הרעיון מצא־חן, התקבלה רשמית באסיפת-
הקיבוץ, והחברה ניגשו לביצוע. פתחו
לעצמם בוטיק בתל־אביב, וביצעו את מיב־צע־הפירסום
האמור בקינגס־קלאב.

ריקוד. אבל כל קשר לתצוגת אופנה היה
מקרי בהחלט.

מתצוגה הופכת
ל״האפנינג״
ן י* שי ר תנו לשמש יד משיער מרעיד את
) 1הקירות. הדוגמנים־יצרנים נכנסים לבמה.
הכל מתחיל לנוע: הגופות לקצב המוסיקה,
האורות הצבעוניים, האווירה. הערב אימפרוביזציה.
האקסטאזה
על הבמה מגיעה לממדים
המדהימים אפילי חללו משחל׳ ני ש ׳ ע י׳
הנוכחים בקהל. מרגלית אנקורי, הממלאת
אחד התפקידים הראשיים במחזמר, נסחפת,

תצוגת האופנה הפכה עד מהרה להאפנינג סוער. המדגימים שכחו את

תפקידם והסירו מעליהם גס את מוצרי העור שהציגו. לני, מאוסטרליה,

מבעלי המיפעל מראשיפינה, התפשט לגמרי, ותלמה הדוגמנית התיישבה לנוח לידו.

כשהקהל מצטרף לדוגמנים. לני האוסטרלי
פולט ללא הרף, תוך ריקוד, את המילה
היחידה בעברית שהוא יודע: כישוף. כישוף.
כישוף.
נראה לי שתפילתו מיותרת. החברה
האלה יצליחו להסתדר יפה מאוד גם בלי
שום כשפים.

ה 1ך ה לדיסקוטק קינגם־קלאב התל־אביבי הגיעו מראש״
1 111צ 1ח פינה חברי הקומונה ההיפית הקוראים לעצמם
הנבואה הפלאסטית, כדי להציג שם, בפני קהל הדיסקוטק, את

זה התחיל, מכל מקום, כמיבצע פירסום.
בהמשכו שכחו המשתתפים הנלהבים לשם
מה באו, עסקו בהתפשטות יותר מאשר
בהתלבשות.
על מה שהלך שם מדווח כתב העולם הזה,
שהפך מאותו ערב חסיד נלהב של עור. כל
מיני עור:

מחליפים בגדים
לעיני הקהל
* את היתה צריכה להיות תצוגת אופנה
} של בגדים ותכשיטי־עור, שיוצרו על-
ידי ההיפי׳ס שהציגו אותם עתה תוך כדי

מוצרי העור אותם הם מייצרים במיפעל שהקימו בראש־פינה
ומתכוננים לשווקם מהבוטיק שפתחו בתל־אביב. עמיר, מוטי ומירון
מציגים את מוצרי העור שלהם בפני הקהל, תוך כדי ריקוד.

מתחילה לרקוד ולדגמן — מה? — בתנועות
משולבות עם לני, היפי מזוקן מאוסטרליה
שקרא דרור לכל אבריו. הדוגמנים
מחליפים תלבושות באמצע הרחבה,
באמצע הריקוד. אין מחיצות. תצוגת האופנה
הופכת להאפנינג. פסי־האור הצבעוניים
נופלים על פסי־העור המתנופפים לכל עבר.
הכל בתנועה.
קיבוצניקית בעירום

למה, קיבוצניקית בלונדית מחול-
תא המיודדת עם חבורת ההיפי׳ס, פור־

צת לבמה עטופה מעיל מפסי עור שחור.
היא פותחת את המעיל. הקקל המופתע
מקבל את העירום השופע בהתלהבות. דיק,
מייסד הנבואה הפלאסטית, הולך בעקבותיה,
מתפשט לגמרי. האקסטאזה מגיעה לשיא.
שניהם רוקדים בטירוף־חושים. הריקוד הופך
למעין טקס דתי מיסטי; תנועות כריעה
איטיות, מכושפות, מזכירות טכס של פולחן
אלילים שלא מן העולם הזה. הכל עוקבים
בעיניים שוקקות אחרי המתרחש.
החיפושיות שרות את שיהיה. כולם
מתיישבים על הרחבה. מדגימים שטופי־זיעה
מתנועעים לקצב המוסיקה כמו בתפילה
קדמונית. הדיסקוטק הופך כולו לאחד,
בין מסתתרת תלמה רגלי הרוקדים בדיסקו טק,
מסכימה להתרומם לאתר הפצרות הקהל.

ביישנות

האפנינג המוני
סרטי מחתרת
פסטיבל הקצב
מלכת הגוגו

דיסקוטקים

כוכבים מחדל
מיפגשי מעריצים
ערבי ג׳אז
מיצעד פיזמונים חי תערוכות תצוגות-אופנה
האפנינג לציור ופיסול תחרויות

¥האריות
* 15 תזמורות
הוג׳רצ״לים
ידיד הפופ הבינלאומי הראשון
בי שראל
יתקיים בימים

11 ,9,8ביולי
בבל שטח
גני התערוכה
בתל־אביב.

אירוע הבידור הגדול ביותר בתולדות ישראל דרושות מארחות
לליווי אמני חוץ ואורחים
רמי״מעלה. נתונים דרושים:
הופעה נאה, ידיעת שפות,
יפנו בכתב לת.ד 136 .ת״א.
אלופי השייק
המעונייגים להירשם לתחרות
הריקודים יירשמו בכתב, ת,ד.
,136ת״א.
נערות גוגו
המעוניינות להשתתף בתחרות
לבחירת מלכת הגוגו 70
יפנו בכתב לת.ד 136 .ת״א,
בצירוף תמונה, או בטלפון

(.)614161
להקות הקצב להשתתף המעוניינות כל בפסטיבל יתקשרו עם טלפון
.614161
מתנשקים מדופלמים
מלכי הזלילה

(רק בזוגות) יכולים להירשם
לתחרות הנשיקות, ת.ד136 .

הרוצים להשתתף בתחרות
אכילה, יירשמו בכתב (ת.ד.
136ת״א).

במדינה
ד ר כי־ אדם
הידרדרותו של
מציל היהזדיס
״השוטר זרק עלי נייר טואלט והתנפל
עלי בצעקות, :מה אתה עושה הצגות, יא
חרא,׳ הוא צעק עלי. והקצין אמר לו:
,תנו לו לצעוק עד שימות.׳
״האמת היא שכמו שהרגשתי אז, באמת
רציתי למות. זה היה אחרי שלושה ימים
של התקפת כליות. שלושה ימים לא אכלתי
כלום, ואז, ביום הרביעי, החריפה ההתקפה
והכאבים היו איומים. צעקתי כמו
מטורף, ריר ירוק נפלט לי מהפה וכמעט
שאיבדתי את ההכרה. אבל השוטרים לא
נתנו רופא. הם חשבו שאני עושה הצגה.׳׳
נתפס במלכודת. כאשר עמד משה
ממן בפני השופט וסיפר את סיפורו זה
על הסצינה המשפילה שעברה עליו בתחנת
המעצר במשטרת פתח־תקווה, לא
יכול היה שלא לערוך השוואה בין ההווה
העגום והעבר המפואר, כאשר עסק בהצלת
יהודים במרוקו מולדתו — ולהיזכר
בדרך הארוכה שבה הידרדר עד הלום.
ממן, כיום בן 30 ואב לשמונה, הגיע
.אביו,
לישראל ממרוקו
סוחר גרוטאות אמיד, עלה לישראל עם

משה ממן
הווה עגום, עבר מפואר

שבעה מילדיו ב־ .1957 בנו השמיני, משה,
התעכב אחריהם והחמיץ את ההזדמנות. ה־עליה
החופשית ממארוקו נסגרה.
משה נחלץ לעזרת העם. הוא התקשר
עם מאיר כהן, שליח הסוכנות מטעם
מפא״י במרוקו, החל בעצתו עוסק
בהברחת יהודים החוצה. באחת מפגישות
ההברחה נתפס על־ידי הבולשת המרוקנית.
״סבלתי שם עינויי תופת,״ מספר משה,
״אך לא גיליתי להם כלום.״
חשיש ומעשה מגונה. לבסוף
שוחרר,
,עלה ארצה עם אשתו ושלושת
ילדיו. הם קיבלו דירה במושב עמישב.
הוא מצא לעצמו עבודה בבית־חרושת
ג׳נרל בפתח־תקווה, אולם עקב בריאותו
הלקוייה נאלץ להפסיק שם. בעזרת ידידים
פתח בית־קפה בעמישב, וכאן החלה
היכרותו עם המשטרה. שכן בבית־הקפה
שיחקו קלפים ושתו משקאות חריפים, והמשטרה
שמה עין על כל באיו — יעל
בעליו.
הוא החל להיעצר תדירות. כחשוד בהחזקת
חשיש, על גרימת תיגרה, הפרת
סדר בלישכת הסעד, התפרצות לדירה, מעשה
מגונה וכהנה וכהנה.
שכיתה אצל גולדה. ערב הבחירות
הוא תלה על פתח ביודהקפה שלו שלט של
גח״ל, הסתכסך כתוצאה מכך עם העירייה
שדרשה להרוס את המקום שניבנה ללא
רשיון. אנשי אמ״ת נכנסו לתמונה, הבטיחו
למנוע את הריסת צריפו — ושכחו
את הבטחותיהם אחרי הבחירות. העירייה
הרסה את צריפו, ממן פתח בשביתת־רעב,
עם אשתו ועם ילדיו, ליד העירייה, המשיך
והסתבך עם המשטרה. וכאשר הוא נעצר
בפעם האחרונה, הוא נתקף במחלת־הכליות
שלו בתא־המעצר, הובא לפני השופט באשמת
יריקה על שוטר.
היה זה הגב ששבר את גב הגמל, עבור
מציל היהודים ממרוקו .״אם לא ימצאו
פיתרון לבעיות שלי,״ איים השבוע ,״אקח
את אשתי וילדי ואפתח בשביתת־רעב ליד
ביתה של ראש־הממשלה.״

מקזי ט ה טל חיזי ה הנמכר בינתר בי שר אל
כשם שי ש רבי כוכר ב עו לםה ספרי ם, כן
הדבר ב עו לםמ קל טי הטלוויזיה. ובי שראל
רב ה מכר הו אמקלט הטלוויזיה״אמקור,״הנ מכר ביו תר באר ע והרא שון במש אל
העם .1970 אין זה פלא, כי במקלט
מ שוכלל זה תמצא: טיב אמקור -
ידע נורדמנדה שרות אמפא.

הנבחר ) טיב

זמקנ 7ן -7 1

שרות

\ 1370 .

ידע(!ס א^חזסקסא)

ן / 7/ק א
לבחירתך 2דגמים* ,8001 :מזספיזש

ק !ד ו
בל י ת חמ כמוירב רל ]

שרות הפמות שבועי,
אקספרס מוסעים ולמבוניות באנית־המעבורת
אכילאוס ( 6,000 טון הדחק)
הפלגות בכל יום ו׳ בשבוע מחיפה
— ללימסול, רודוס, פיראום ו־ברינדיזי
(איטליה).
פנה לכל סוכני הנסיעות או ל־

מועדון חברים

אימפרוביזציה

ערב ערב
ת״א, רח׳ הירקון פינת נס-ציונה

אלאלוף ושות׳:

תל־אביב, רחוב אלנבי ,94
טל 611757 ,613389 .
חיפה, רחוב כיאט ,6
טל 67753 ,67752 .
סיווג הבטיחות כפי שנקבע
מנהל אגף הספנות והנמלים

.העולםה זה ״ ,שבועוןהחדשותהישראלי •
המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב קרליבך ,12 טלפון ,360134
תא־דואר • 136 מען מברקי: עולמפרם • בית־דפוס משה שהם
בע״מ, תל־אביב, רח׳ פץ • 6גלופות: צינקוגרפיה בססי בע״מ •
העורך הראשי: אורי אבגרי • הטוציא־לאור: העולם הזה בע־מ•

< כתב ה של ה11ז יצא לעבוד כפועל נמל כדי לגלות את האמת בסיבסוו־אשדוד,
וגילה כי מודעה זו, שפורסמה על-ידי רשות הנמלים, היא בלות
הנמלים

רשות

בישראל

ס מלי חיבה ואשדוד

דרושים מיד
ועלים עבודות
ווארות

!שואשדוד
(פריעה וטעינה של מטענים).
המעוניינים, מתבקשים לפנות, בשעות
העבודה, אל הבא!ם•

המודעה המיותרת^

כתב העולם הזה מרסל זוהר להתקבל לעבודה
בנמל אשדוד, גילה כי מודעה זו
מיותרת. נמל אשדוד אינו מקבל פועלים.
למה? על כן יש להנהלה ולעובדים גירסות
שתות. בתמונה משמאל: הכתב בעת העמסת
שקים, כל אחד בן 50 קילו, על משאית.
שהליגוביץ סקר אותי במבט חו־דר
מלמטה למעלה, ואחר הניד ראשו
בעגמומיות, :חביבי, אתה יודע כמה תרוויח
כאן? מאקסימום 16 לירות ליום.
מאקסימום! לא תרוויח אפילו את הבגדים
שתקלקל פד..״
כזאת היתד, קבלת הפנים שזכיתי לדי
ביום החמישי האחרון, בשש ושלושים ב׳
בוקר, באשר התייצבתי בשער נמל אשדוד,
מצוייד בשקית סנדוויצ׳ים, ליום עבודתי דר
ראשון כפועל נמל.
ליבוביץ, האיש שעודד את רוחי בצורה
כד, נפלאה, הוא אדם חשוב בנמל אשדוד.
הוא הוא השער צדיקים יבואו בו. סדרן
העבודה הראשי יושב במשרדו בשער ה־

מרסל !והר
נמל, בידו האחת מיקרופון ובשנייה מכשיר
קשר, ולפניו גוש אדם: הפועלים הלא
קבועים של הנמל. כל בוקר הם מתגודדים
אל פיתחו של ליבוביץ, וכל בוקר הוא
מציב אותם לעבודה אחרת. פד, שולט עקרון
הרוטציה.

צריכים פועלים -
אבל לא צריכים
ך 1התקבללע בו ד ה כפועל בנמל אש/דוד
איננו דבר קל, כיום. למעשה, זה
בלתי אפשרי. גיליתי זאת כאשר יפיתי
להתקבל שם לעבודה.
עובדה זו נראית אולי תמוהה, בהתחשב
בידיעות על מחסור בידיים עובדות בנמל,
ובמודעות־הענק בעתונים שקראו לכל ה־מעוניין
להצטרף לנמל. אך העובדה בעינה
קיימת.
כאשר פניתי אל לישכת העבודד, בתל־אביב,
וביקשתי ללכת לעבוד באשדוד, קיבלתי
בלי בעיות פתק הפנייה ללישכד, באשדוד.
אלא שבלישכד, באשדוד הסבירו לי
באדיבות — ובפשטות :״מצטערים. הנהלת
הנמל הודיעה לנו להפסיק לשלוח להם
עובדים חדשים.״
איך נכנסים לנמל, כאשר כעל הבית

אינו מזמין אותך?
המפורסם של הנמל,
ועד העובדים• הצגתי
לעבוד אצלכם בתור

הרמתי טלפון לאיש
ליהושע פרץ, מזכיר
את עצמי, :אני רוצה
פועל,״ אמרתי .״תפ־

ד׳לו,״ ענד, פרץ .״תביא פתק מהלישכה
בתל־אביב, תתייצב בשש וחצי בבוקר אצל
משד, ליבוביץ.״

זה פרצוף
של פועל?
דכדמצאתי עצמי עתר, אצל משה
| ליבוביץ .״אין לך פתק מהלישכה, מה?
לך תפנה לפנחס ברנשטיין, פקיד כוח־אדם.״
פנחס ברנשטיין כלל אינו יודע שאני
עיתונאי. הוא מזמין אותי באדיבות לשבת.
״מצטער, לא צריכים יותר פועלים בנמל.״
אני מודה, עובר למשרד ועד התיפעול,
נפגש שם לראשונה עם יהושע פרץ וחברי
הוועד•
לפתע נכנם לחדר יגאל דרור, מנהל הנמל.
פרץ מנסה להשתדל למעני, בלי לגלות
לדרור בי אני עיתונאי. גם דרור מצטער.
״אני לא מקבל אף חדש לעבודה,״ הוא
עונה בהחלטיות וסוקר אותי כפיקפוק.
״אתה יודע, אין לו בכלל פרצוף של פועל,״
הוא מעיר לפרץ .״הוא נראה כמו מחסנאי*.

שקר פה,
שקר שם
אחרשד רו ר יוצא, מתנדבים חברי
/הוועד לגלות לי את הסוד :״זה הכל
בגלל הסטודנטים מהטכניון,״ מסביר סעדה
דרעי, חבר ועד התיפעול .״אחרי שהם הודיעו
שהם מתנדבים לבוא לעבוד במקומנו,
ההנהלה נבהלה. היא מפחדת שאם הסטודנטים
יבואו לכאן, הם יגלו את כל השקרים
של רשות־הנמלים. אז הפסיקו לקבל
פועלים — למרות שצריכים.״
איזה שקרים? איזה סודות יש בנמל אשדוד
שלסטודנטים אסור לראות?
״הסטודנטים בעד לסקוב רק בגלל שהרשות
שולטת בכל אמצעי התיקשורת ועושה
להם שטיפת־מוח,״ מטיח דרעי בחריפות
.״אני וכול לתת לך דוגמה טובה:
לפני כמה ימים הופיע יגאל דרור בטלוויזיה
והראה תלוש משכורת של עובד
אלמוני שהרוויח יותר מ־ 1900ל״י לחודש.
רק שדרור לא גילה שזהו תלוש של מנהל־עבודה
— ולא של פועל. ככד, עושים
שטיפת־מוח לציבור. הנד. תראה תלוש אמיתי
של פועל. תסתכל.״
אני מסתכל. אלקרר יוסף, מס׳ .98700
לא קבוע 565 .לחודש ברוטו.
מה אומרת הנהלת הנמל על סיפור מעניין
זה? ״אם יהושע פרץ יכול להכריז בטלוויזיה
שהוא מרוויח בנמל כ־ססד ל״י —
הרי זה שקר מוחלט,״ מגיב יהושע גרנות,
דובר הנמל• ״אז גם ליגאל דרור יש זכות
לעשות מה שהוא עשה בטלוויזיה.״

אתה משוגע
לעבוד?
ך * גיעה שעת ארוחת־הבוקר. עשרים דקות
| | הפסקה. לאחריה אני מגיע להסדר בלתי
רשמי, לפיו אוכל להצטרף לצוותות שו־

סינסוו משפחתי

בין שתי קבוצות עובדים. הסיבה: אחד המנופים התקלקל,
ושתי הקבוצות מנסות להשתלט על המנוף
היחידי שנותר, כדי שיוכלו לסיים בזמן את הנורמה שלהם. יצחק כהן, חבר ועד
התיפעול (משופם, פנים למצלמה) אשר הוזעק -למקום, מצליח להסדיר את העניין.

נים בעבודתם. כפי שניסח זאת אחד מ־מלתי,,
:אם אתה משוגע לעבוד בחינם,
בבקשה.״
הצתת הראשון שאצלו הוזמנתי להתארח
העמים שקים מלאי כימיקאלים לתוך בטן
אונייה — 3723 שקים, כל אחד 50 קילו.
חלק מהצוות מעמיס בידיו את השקים על
מישטח, המנוף מרים את המישטח העמוס,
מוריד אותו לספנה, שהיא בטן האמיד, בעברית,
ושם פורק את המיטען החלק השני
של הצוות.
הסתערתי על השקים ברוב עזוז ומרץ.
לא הבנתי על מה בעצם בוכים פועלי הנמלים.
מה זה שק של 50 קילו לגבר
בריא?
כלום, לומר את האמת. אפילו עשרה
שקים זה שום דבר.
אחרי השק ד,־ 15 הרגשתי שכדאי להוריד
את החולצה וד,גופיה. חם קצת. בשק השלושים
הייתי בטוח שהיום חמסין. בשק
הארבעים כבר ריצדו לנגד עיני השקים, האוניות,
הנמל כולו, וקלסתר פניו של העורך•
״מספיק, חביבי, מספיק,״ הציל את
כבודי האתת, ראש הצתת שתפקידו לכוון
את המנוף .״אתה רוצה לעשות לעצמך
לתייר?,״

אין כבר׳גב
אין רגלים

וזיח 4.40 לשעה. מעולם עוד לא באתי
הביתה עם יותר מ־ 800—700 נטו. ואתה
יודע כמד, זמן אני עובד בנמלים? 33
שנים, חביבי 33 .שנים. ומה יש לי מזה?
קילה, חביבי, זה הכל מה שיש לי.״
אני מרגיש שאם לא אפסיק לסחוב את
שקי הקמח המאובקים האלו, אגיע להישגיו
של טוקר, לפחות מהבחינה הרפואית.
בניגוד לטוקר, ל י יש ברירה• אני קופץ
מהמשאית ויושב לפוש.
לידנו חולף ג׳ק ברכה המפורסם, ד,ימאי
בעל שפם־הענק המופיע בפירסומות לבירה.
עוצר אותו. ג׳ק איננו פועל. הוא
מנהל-עבודה 30 .שנה בנמלים 1,200 ,לחודש.
אחד המעטים באשדוד שלא מקטר.

״כפועל אל פועל:
אתה שקרן!״
ך } ה ד אל משרד הוועד. יהושע פרץ
| י סוקר בשתיקה את הופעתי המדובללת•
לא אומר מילה, מרצה במקום זד, על
בעיות הנמל.
לא רק על כסף הוא מתלונן .״לפני
שבועיים היה פה לסקוב, אצל יגאל דרור,״

בל מעבודה עוד לא מת אף אחד.
^ מנוחה קצרה של חצי שעה — לאחר
עבודה של רבע שעה — ואני מצטרף לצוות
שני. כאן פורקים שקי קמח מבטן האונייה
למשאיות. על כל משאית שני סתרים. תפקידם
לפרוק את השקים מהמנוף לתוך המשאיות.
אני מצטרף — הפעם כבר בפחות
עזוז.
המשאיות, הפועלים, הרציף — הכל אפוף
שיכבת קמח עבה המקשה על הנשימה. גם
השמש מקשה על הנשימה• גם שרירי כואבים.
הקצב נראה לי קדחתני. מהר. יותר
מהר. הרגליים רועדות כבר ממשקל הגוף
לבדו. שלא לדבר על שקי הקמח. הנורמה
היא 86 טון — והיא חייבת להיעשות, או
שאין פרמיה.
לצידי עובד יצחק אביטן .32 ,ארבע שנים
בנמל• היום בקמח 2.43 .ל״י לשעה. לא
עובר 600 נטו לחודש. במשאית השנייה
חיים בנימין .33 ,אב לשישה .״כולכם שקרנים,״
הוא אומר לי בחביבות .״כולכם
כותבים רק בשביל לסקוב. אין לכם בכלל
מושג מה הולך פה. אתה יודע מה זה
נורמה? כותבים שאנחנו עושים מי יודע
כמה נורמות ליום. תאמין לי, המאקסימום
שאתה יכול להוסיף לנורמה זה שש שעות.
ומי? אחד כמוני, שצריך לפרנס שישה
ילדים• כשאני מגיע הביתה, אין לי כבר
גב, אין רגליים. כמה שנים אני יכול
להמשיך ככה?״

הוא מספר .״הלכתי לראות אותו. אמרתי
לו, :מדוע אנחנו צריכים ללכת לרבי, במקום
לסדר את ענייני הנמל בינינו?׳ הוא
עשה פרצוף חמוץ וענה לי, :אתם עושים
שביתות, אין לי מה לדבר איתכם.׳ אז
איך אנחנו יכולים להסתדר איתו?״
גם תלונה אחרת מתייחסת לכסף רק
חלקית: מחתימים פועלים, אחרי 11 חודש,
על הצהרה שהם מוותרים על זכויותיהם
הסוציאליות אם הם רוצים לקבל קביעות.
למה להפלות בץ קבוע לקבוע?
תלונה אחרת. הפעם, נגד אמצעי התיק־שורת
:״הרשות, בעזרת העיתונים, עושה
לציבור שטיפת־מוח. עשו מאיתנו פושעים.
תראה איזה מכתב קיבלתי מסטודנט בטכניון.״
הוא
מושיט לי מכתב מאחד מיכאל בן־
חורין, רחוב במר ,20 חיפה. כותב הסטודנט
לפרץ:
״מכתבי זה בא לתקן את הרושם כאילו
אנחנו, חותמי העצומה למען לסקוב בטכניון,
משתייכים לסטאטוס בורגני
רמי ואנטי׳ י 1
פועלי. אני, כמרבית חברי כאן,ן, עובד ב־־ 1
אגורה ״
עמל כפי, למען לימודי. כל א

אני מוציא על ספרים הרווחתי קשה בעבו־ י1
דת בניין.
״לכן הטענה שלכם שאיננו יודעים מה י
זו עבודה וש,נבוא לעבוד בנמל ולראות׳ .
איננה טענה. אנו פועלים בדיוק כמוכם —
וברור שיותר מאותו בן־אהרון. וכפועל
אל פועל אני אומר לך, יהושע פרץ, שאתה
שקרן! אין פועל בארץ הזאת שיעבוד
17 שעות ביום וירוויח על זה רק
500ל״י.
״מקווה שתדע להגיב,״
מיכאל בן־חורין.

״אשבור לבני
את הרגליים״
ץ ה עוד כלום יחסית,״ אומר פרץ
אתה יודע כמה מכתבים אני מקבל
כל הזמן, שקוראים לנו אל־פתח?״
״תסתכל עלי — אני פתח אני,״ מתערב
בשיחה חבר הוועד יצחק כהן .״יש לי
שלושה בנים בצה״ל ואני הולך בקרוב
לשלושים יום מילואים — וקוראים לי
פתח בארץ הזאת. תשמע לי: אני דור
שלישי בארץ ודור שני בנמלים. אבל דור
שלישי בנמלים לא יהיה אצלנו במשפחה.
אם בן שלי ירצה פעם לעבוד בנמל, אני
בשתי הידיים שלי אשבור לו את הרגליים.״

יש לי
קילה
^ יתנו כצוות גם דויד טוקר. כבן
,60 לפי הערכתי. אחר מתגלה כי הוא
בן .47ג׳וב טוב. לא סוור — מזלגן. ממושבו
על הכלי הוא מתלונן על כאבי־גב
ורגליים כרוניים. מלמעלה השמש, מלמטה
חום המנוע. כל גופו שטוף זיעה• ״כאן
זוד

דיזיי ר ת

ח די רי ״

..דייזז

בבטן האוניה

כתב העולם הזה יורד במדרגות אל
בטן האונייה כדי להצטרף לעבודת ה־

הריצפה. מימין פועל מרים שק ומעמיסו על מישטח נוסף. מישטחים
אלה מורמים על־ידי מנוף החוצה. במיקרה דנן מדובר בכימיקלים,

וון מקצועי ווינס
״עצן לכם !
ה של צביעה וצבעים, כמויות וסוגים, תיפתר
מומחי הצביעה של טמבור.
מספקים גם ״עוץ לצביעה תעש״תית-
ז טכנולוגיות מורכבות.
׳ויה אל ת. ר 507 .ת־א או ח. ד 668 .חיפה.
״עוץ מקצועי חינם של-

טנזסרפ1

עצות ביד הריתי

גחל מפעלי הצבעים בארץ

״הננו משפחה מאושרת, אמא אבא ואני
(בת ה 16 ושני אחים צעירים. מלבד העובדה
שלפני חצי שנה גיליתי שאבי בוגד
באמי״ במילים אלו פותחת ח..ר. מתל־אביב
את מכתבה ,״יש לו עסקי אהבה
עם אשה אחרת. והוא מקדיש לה שעות
רבות מזמנו.
״כבר היו לו עסקים כאלה עם אשה
שלישית, אך זה היה פחות רציני ונגמר
די מהר. יש לו פלירטים חולפים נוספים
ונראה לי שכולם מלבד אמי יודעים על
כך. אני חוששת שבמוקדם או במאוחר
תוודע הפרשה כולה לאמי והיא תזדעזע
בגלל שהיא נורא אוהבת אותו.
״תמיד כאשר הוא עוזב את הבית, היא
מאמינה לתירוצים שלו ואני פוחדת ש אמי
תתגרש מאבי כאשר היא תגלה את
זה. אני אובדת עצות לחלוסיך.״
תשובה: כן, זהו מצב שטני, אני יוד־עת,
ביחוד בהתחשב בעובדה שאת אינך
יכולה לעזור בכלום. יתכן מאד אפילו ש־

טכובור

ותנו לזמן לעשות את שלו! או אולי,
מוטב כתבו לרותי ! !

עזת המצח
עם יומרות כאלה היא עוד תגיע רחוק:
״אני חושבת שאני היא ההוכחה החותכת
לאי נכונות הפתגם או המשפט או השד
יודע מה זה :״שכל בחורה יפה — טפשה,
״אני מוחה בתוקף. זה לא נכון. לפחות
לגבי. בואו והוובחו.״
אז אס אתם אוזרים עוז ובאים, קודם
בררו אס הטלפון שלכם פועל7 4 /7 0 .
אינה אוהבת להתכתב. והיא מוכנה להסתפק
רק במספרי טלפון, תוך הבטחה:
״כל מאמץ יהיה כדאי״ אפילו להזמין
טלפון הביתה, מה?

7 5 /7 0ו־ 7 6 /7 0דוגלות ביהללך זר
ולא פין• לכן הן ימלאו פיהן מים, וכל

זה היה לפני ג שנים. לדויד הוצמד מיספר. ולא אגלה לכם איזה הוא ! ואורנה
היתה אחת מיני רבות שאותו מיספר מצא חן בעיניה והיא שלחה מכתב ביישני
אל דויד הממוספר. לא תאמינו מה יצא מזה. ואולי כן, לאחר שתעיפו עין בתמונה,
שהשניים שלחו לי לאות תודה על מיבצע השידוכין שלי. זה אולי יעודד אתכם
לכתוב יותר מכתבים למספרים במדור זה, שמא, מי יודע, אולי גם אתם
אמך יודעת הכל אודות אביך, והפלירטים
שלו, אך היא מקווה שאת אינך יודעת.
אולם אם בכל זאת היא אינה יודעת,
איזו תועלת תצמח אם תספרי לה? לעולם
אל תתערבי, בלי שתתבקשי, ביחסים בין
גבר ואשה — גם אס הס הוריך — זו
חוכמה ממעלה ראשונה
ולי רק נותר לאחל לך עתיד טוב יותר.

אהבות?יץ
אשר רוצים
לאלה

כתב עטן היה :״סטודנטים, אם אתם
לעשות השוואה בין בנות הקמפוס
שמחוצה לו — הרי זוהי ההזדמנות.״
לדרך!

אין הגבלה
רוצת אולי להתכתב עם איזו ג׳ינג׳יוז
חייכנית? בעלת עיניים גדולות וחומות?
הרי זו הזדמנות חייך!
מה גם ששטחי׳ התענינותה של 7 7 /7 0
אינם מוגבלים לשום שטח שהוא, כך שתוכל
לחבב יחד עמה מוסיקה קלח וקלאסית
קלה, ריקודים, ספורט וטיולים, לפעמים
מדעי הטבע ולפעמים אחרות כתיבה.
אושרה יגיע לשיאו, אם תבשר לה ש־הינך
בן קבוץ.

״הקיץ הגיע לביודספרנו מוקדם מדי.״
כותבות צמד הגימינזיסטיות י.ר. והו. מהרצליה
,״ונראה שכל אחד מצא לו מיד
את בן זוגו, כולם מלבדנו. זה לא שאנחנו
בררניות גדולות או שאנו אנטי
חברתיות. להיפך, אנו ידידות דווקא, עם
מספר גדול של בנים. הצרה היא שאנחנו
בכתה הששית וכל הבנים בכתה שלנו
הולכים עם בנות צעירות יותר, ואילו המבוגרים
בכתות הגבוהות יוצאים עם בנות
מהכתר, שלהם כך שאנחנו נשארות באמצע
לא לכאן, ולא לכאן. האם יש פתרון?״
תשובהז ההסטוריה על עצמה חוזרת.
והבעיה נשארת תמיד אותה בעיה. חכו
עד שתהינה מריבות ופרידות בין הזוגות
הקיימים ותיוזצרנה התקשרויות חדשות.

את בטח לא מחפשת יותר מזה:
״מודל 51 במצב טוב, תוצרת ישראל,
גבוה ונראה נורא חביב וביישן. ואם את
נחמדה באמת כמו שאת חושבת את עצמך,
את רק צריכה לכתוב לי.״ מעוניינת? אז

ד לי י יו די ^

־י-ייייי•

י>>*-וייד

שפץ

הוא

תחרת

ת א שר

ה מו ע מ דו ת
הסופיו ת

.בחסות שעוני
בווריה ארם

בת הדייגים ילידת טבדיה היא אומנם רק בת , 17
אן כבר יודעת רבות על סודות היופי. היא צובעת
שערה לבלונד בצבעי קולסטון של ודלה, המשווה לה גוון של נימפה.

הנימפה

הביקיני המקסים החדש של אלסטקם.

איננה קללה, אלא שמו של
ברוריה מדגמנת בתמונה מודל שחור, מפגינה בהודמנות דו את מידותיה
המושלמות, שאפילו עוגות קצפת, גלידות ושוקולד האהובים עליה לא יכלו להשחיתן.

* ה לקח די הרבה זמן, אבל סוף־סוף
1הגיעה לתחרות מלכת המים גם מישהי
שלמשפחתה יש עסק עם מים. מיספר 6
שלנו היא בתו של דייג. גם אחיה של
ברוריה עובד בכינרת.
ברוריה אלבז אומנם עובדת כפקידה וגרה
בגבעתיים, אבל זה רק על־פני השטח. האמת
היא שהיא ילידת טבריה _ ואתם
מכירים הלא את הפיתגם פעם טבריה תמיד
טבריה. זה לא מקום שנולדים בו. זה אופי.
מיותר לציין שהיא שחיינית מעולה מבינה
בדגים. אפשר לציין כי היא בת ,17 בלונדינית,
עיניים חומות , 172 ,וגיזרה מצו־יינת.
אוהבת ריקודים ולא מתביישת להסתובב
במיני קצר מאוד. מה שלא מפריע
לה למות אחרי רומנים. בספרים, זאת אומרת,
היא אחת כזו שמסוגלת לבכות בסרט
סנטימנטלי, אם אתם מבינים את הכוונה.

רגע הראשון שפוגשים בברוריה,
מזדקר לעין הניגוד הנהדר בין שערה
הבלונדיני ועורה השחום־זהוב. כשמכירים
אותה יותר קצת, מזדקרת לעץ עובדה נוספת,
שמביאה לא אחת במבוכה את מחזריה:
הבחורה הזאת אוהבת לאכול.
מה לאכול? לא חשוב. הכל: עוגות קצפת,
גלידות, שוקולד. תארו לכם את המחזר
המיסכן יושב ורואה את כל המזון הזה
מתעכל,׳ וחושב על החשבון.
ך י ך ן 1ןןן ברוריה אלבז אינה מהססת, על אף יופיח הטיבעי,
וכשמישהו מהם מנסה בעדינות להעיר 10ך ¥1
לה, היא ממהרת להרגיע אותו :״זה בסדר \ 1 111 #11 1 ו ש להיעזר בתכשירי יופי. מקסים במיוחד הוא עורה

קולנוע מרגלינז בלי ראש

תד רי ך
תד־אגיב
נוסע עובר כגשם (אסתר,
צרפת) — סרט־מתח מקצועי מאד, עם בי־מוי
מלוטש ומישחק מתאים של צ׳ארלם
ברונסון.
הפיחח (בן־יהודה, ארצות״
הבריח) -נער מתבגר על גדות המיסיסי־פי
בתחילת המאה, בחברת שני עובדי חווה,
בסרט חביב ואנושי. עם סטיב מק־קווין וכושי
מוכשר בשם תפרט קרום.

** המשוגעת

משאיו ( ג ת, ארצות׳

הברית) — המשוגעים מצילים את העולם
מידי השפויים בדעתם, כמלודרמה רדודה
אבל עטורת כוכבים בני כל האומות.

* * הסוה של סנטה ויטוריה

(מוגרבי, ארצות־הברית) — כפר איטלקי
מסתיר מליון בקבוקי־יין מן הכובש הגרמני,
בסרט שמעלתו העיקרית בהשתתפותם
של אנה מניאני ואנטוני קתץ.

הטובים, הרעים וה,קשוחים
(מתמיד; איטליה) — מערבון איטלקי
אלים מאד, עם השלכות נוספות על מהות
המהפיכות באשר הן, אוהבת־הבצע האמריקאית,
מישחק מעולה של ג׳יאן מריה וולוג״

מכתב מהקרמלין (תל-אביב,
ארצות-הברית) — הוא מכתב
אמריקאי המגיע בשגגה למוס-
קווה ; שירותי״הביון של שני הצדדים מתאמצים להניח
עליו את ידיהם. וזאת אומרת: עלילת ריגול.
מה בדיוק נעשה על הבד, לא תמיד ברור, וזאת משום
שמתון ספר מורכב ומסובן במקור, נותרו כאן פרקים
נבחרים, ללא חוליות המקשרות ביניהם. התוצאה היא
סידרה של מעמדים אופייניים לסרטי״ריגול: תירגול מרגלים
לפני יציאתם לפעולה, סחיטת שיתוף־פעולה של דיפלומט
זר על״ידי איום על משפחתו, מעשי־רצח אכזריים,
סצינה לסבית, וסחר בסמים כתבלינים נוספים, וסיפור
מסמר־שיער על קומיסאר סובייטי המוציא להורג כפר
שלם, כדי לגלות שלושה סוכנים זרים המסתתרים בתוכו.
מזמן לזמן נשמעת אימרת-כנף מפוצצת של אשף־ריגול
(אחד מהם ממתין בסרט עשרים שנה כדי לנקום את
נקמתו הפרטית) ונשלחים חיצי-לעג לעבר המחשבים שאינם
מסוגלים להתמודד בבני־התמותה בשטח זה.
אם אין לבטל את הסרט לחלוטין, הרי זה משום שהבמאי
ג׳והן (״התנ״ך״) יוסטון, הצליח לשמור על אווירת-
מתח מסויימת, על אף הבילבול שהוא משרה על הצופה,

אגעיר גאגדדגגגן סען תבבכיגו
ובעיקר משום שיש כאן כמה שחקנים כמו אורסון וולס,
ריצ׳ארד בון או ביבי אנדרסון, שביטחונם העצמי הגדול
כימעט ומשכנע כי ידוע להם מה נעשה על הבד.

ג ׳ ץומרי (פאר, ארצות־הברית)

— אהבה מודרנית, המתחילה במיטה והנמשכת
בפיקפוקים ובגישושים של היכרות
ראשונה. דאסטין הופמן ומיאה פארו משכנעים
בתפקידים הראשיים.

זאבריסקי

אנטוניוני -

(צפון, ארצות־הברית) — אלימות, נוער
ועסקים באמריקה, בעיניו של אנטוניוני.
מרהיב עין ופסימי.
* * שתי נשים (פריז, איטליה) —
פירפוריו האחרונים של הניאו־ריאליזם, בסרט
של דה־סיקה, על אם ובתה המסתתרות
ללא הצלחה מפני המלחמה. עם סופיה לורן.

ירושלים
* * פריחה ושלכת

(הבירה, אנגליה)

— מלודרמה תמימה על אב מחמיר, המתנגש
עם צאצאיו שהגיעו לגיל הבגרות.
ג׳יימם מייסון מצטיין בתפקיד הראשי.

מטריות

שרבורג (ס מ דר, צר

— שילוב מושלם של מוסיקה, תמונה
ועלילה, מצולם ומבוצע היטב. הבמאי: זיאק
דמי. המלחין: מישל לגראנד.

חיפה
סטיריקון

(אורה, איטליה)

— רומא העתיקה כפי שהיא משתקפת בדמיוני
הפרוע של פליני. חובה לחובבי־קולנוע.
ניצוצות טוב
להיות אנטיפטי על הבד
מישל פיקולי, שזוכה לאחרונה בתפקידים
חשובים בקולנוע, מתחיל לחוש על
בשרו את פירות הפירסומת. אנשים רבים
עוצרים אותו ברחוב ואומרים לו :״ממש
מפתיע כמה שאתה נחמד בחיים, ראילר בסרטים...״
מצד אחד נמאס כבר לפיקולי
לשמוע את הדבר, מצד שני הוא חושש להגיב
בחריפות, פן יתחילו לומר עליו שאינו
נחמד גם בחיים הפרטיים.

הקולנוע לעזרת מדינאים
הטלוויזיה הצרפתית נוהגת להפגיש מדי
פעם, פנים אל פנים, אנשי ציבור ידועים
ולהניח להם להתווכח בפני הקהל. בין ה־מתזזכחים
היו גם ג׳יסקארד ד׳אסטן, שר־האוצר
הנוכחי, וז׳אן־ז׳אק סרבן־שרייבר,
עורך השבועון הנפוץ ל׳אקספרם, שפרש
מן העיתונות כדי להצטרף לחיים הפוליטיים.
מה שלא נאמר בשעת הוויכוח הטלוזיזיו־ני
ביניהם, היתד, העובדה שלכל אחד מהם
היה יועץ: דאסטן נעזר בפרנסואה (אמריקה
המוזרה) רייכנבך ואילו שרייבר גייס
את סרנסואה (נשיקות גנובות) טריסו.
אכן, צודקים אלה שטוענים כי הפוליטיקה
קרובה לבידור.

הנפט והקולנוע
לאחרונה נודע על שתופות בלתי־צפוייה
בין שני אנשים. אחד מהם הוא איל ההון
היוזני אונאסיס. השני, שחקן הקולנוע רוק
האדסון. השניים שיתפו פעולה בעיסקת נפט
יוונית, שמבטיחה רח־חים גדולים.

ל א חו ת ה של
ליידי צ׳אטרלי
האחיו ת (הוד, תל-אכיב, איטליה)
— זהו סרט שצריך לספק
את טעמו של קהל מגוון
ככל האפשר. מבחינה טכנית העריכה, וכמה זוויות״צילום,
עושות רושם של אבאנגארד נועז.
הסיפור על שתי אחיות, שאחת מהן נשואה לגבר אימפוטנט,
מתעסקת עם הגנן, ומעוררת את קינאת השנייה,
אשר ניהלה איתה עד לחתונתה יחסים לסביים, עשוי
לעורר גם את סקרנותם של המתעניינים בסטיות מיניות
וגם של הפסיכיאטרים החובבים. ואילו המשתלה בה מתעסק
הבעל, בזמנו החופשי, יכולה לסמל תחליף לאהבתו
שאינה באה על סיפוקה, אהבה מחניקה למדי, מאחר
והחום במשתלה גבוה מנשוא.
אולם מה שיעניין את החלק הגדול ביותר של הקהל,
הוא המיספר הרב של ההתערטלויות שמעניקות שתי
הכוכבות של הסרט, נטלי דלון וסוזן שטראסברג, כשהן
סתם מתפשטות, או במיקרה של סוזן, כשהיא מנסה
לעורר את יצר בעלה, ולהוכיח בכן לאחות, המשקיפה
בנעשה דרן חלון פתוח, שנישואיה מאושרים, ומאוחר
יותר, כאשר היא באה על סיפוקה בזרועות הגנן, לאחר
שדאגה לכן שאחותה תראה בדיוק לאן מועדות פניה.
אומנם, מאחורי כל התרגילים האירוטיים והקולנועיים

טובוראנוברג עבו \זגנן •.האזזות
חללו, לא מסתתרת אף מחשבה עמוקה אחת, ובוודאי
שאף לא מחשבה מקורית. אולם כל עוד הסרט מצולם
יפה, ולכוגבות המעורטלות יש צורה אסתטית, הרי הוא
משיג את מטרתו: מכסימום סנסציה במינימום של זמן.
הפיל נגד הנ א צי ם
חניבעל ברוקס (אוריון, תל-
אביב, אנגליה) — סרט-מלחמה,
שהעיקר בו אינה המלחמה, אלא
הידידות הקושרת אדם לפילה.
גיבור הסרט הוא חייל בריטי, שאינו מצטער כלל כאשר
הוא נלכד בשבי הגרמני, ומודיעים לו שעבורו ״המלחמה
הגיעה לקיצה״ .תפקידו בשבי הוא לטפל בפילה בגן-החיות
של מינכן, אלא שבכורח הנסיבות הוא מוצא את עצמו
נמלט אל האלפים והגבול השווייצי. הבמאי מייקל (״לעולם
לא אשכח א ת מה שמו״) וינר ניצל היטב את
הצד הגרוטסקי שבסיפור, וטייל להנאתו עם ברוקס
(אוליבר ריד) והפילה על הנופים ההרריים של האלפים,
והעניק לכל הסיפור אווירה של אגדת-ילדים, הרחוקה
מימי המלחמה, בהם מתרחשת העלילה.
אפילו הנבלים, ויש כמובן גם כאלה, נראים כנבלים
של קופסת שוקולד, עושים תנועות מאיימות, ותו לא.
קצת מלחמה והרבה הומור תורם לסרט מייקל (״בוני
וקלייד״) פולארד, בדמות חייל אמריקאי צנום, שנמלט
אף הוא מן השבי, המארגן קבוצת מחתרת בתון גרמניה,
בגלל האתגר הספורטיבי שבעניין ומתון תקווה שהעיתונים
בבית סיפרו את מעלליו על כל פרטיהם.

המבינים בדבר טוענים שזו אינה יכולה
להיות עיסקה מוצלחת כלל. אונאסים אינו
נוהג להפסיד כסף, ואילו האדסון, שטוען
שהרוויח את כספו ״בזיעת כפיו״ ,ידוע כאיש
זהיר מאוד בכל אחת מהשקעותיו. בהוליבוד
אומרים שאם לא יהיד, השחקן הטוב

אאידה, ריך מ־ונר בורח־יגז
הפילה אאידה משתפת־פעולה במסירות רבה, ריד ופו-
לארד משעשעים, הצילומים נעימים מאוד לעין, ובסן־הכל,
זהו סרט חביב ובלתי מחייב. דרן אגב, לפני שנים עשה פר-
ננדל מיבצע דומה. לא עם פילה — עם פרה.

ביותר בעיר, רבים סיכוייו להיות העשיר
שבהם.

גקמתד ש 7פוגטי
קרלו פונטי החליט כנראה לנקום ב־ואתיקן,
שעשה לו כל־כך הרבה צרות ב
קשר
לגרושיו מאשתו הראשונה. הסרט החדש
אותו הוא מפיק בכיכוב אשתו, סופיה
לורן, יהיה אשתו של הכומר ויספר על
כומר קאתולי שפורש מן הכנסייה בגלל
אהבתו לזמרת פיזמונים. את הכומר מגלם
מרצ׳לו מסטרויאני. הוזאתיקן טרם הגיב.

אמנות
ת ד רי ך

תיאטרון
איזון עדין נהבימה) -אדו־ארד
(וירג׳יניח וולף) אלבי מתאר שוב את
האנוכיות, הצביעות והבדידות של הבורגנות
האמריקאית האמידה, במחזה קאמרי
שזוכה לביצוע משכנע.
משאיר עורך חלק
לזמן יוחד

הגערים כחבורה (בימות) -

ההומוסקסואלי כדמות אנושית הוא חומר
דרמטי מרתק בידי המחזאי מארס קראולי,
וצוות שחקני בימות, ביניהם צריך לציין
את שלמה בר־שביט, עודד תאומי וטוביה
צפיר.

בידור

עכשיו ( או רי

זני דגן) — מיקצבי הדיסקוטק בצורה מסוגננת,
עם אורות וצלילים כמעט פסיכדליים.
לצעירים ברוחם.

חיי כל 3

(תיאטרון עממי) —

גדי יגיל מתגבר על חומר שאינו תמיד מן
המעולים ביותר, ומוכיח את כוחו כאחד
הבדרנים המגוונים ביותר בארץ.

בי דו ר שערות ממוסחרות
כבר בשבוע הראשון להצגתו החל המחזמר
שיער לעורר התרגשות וסערת־רוחות.
עוד בטרם נרגעו שחקני ההצגה מהחלטת
המפיקים להוריד את סצינת העירום (ראה
״קורא יקר״) ,סיפקו להם המפיקים סיבה
נוספת להתקוממות: הם החליטו להקרין
בהפסקה, שבין שתי מערכות המחזה, שקו־פיות־פירסומת
על המסך שעל הבמה.
הראשונים שהתקוממו נגד צעד חסר־תק־דים
זה בתיאטרון הישראלי, היו שחקני
ההצגה הישראליים. הם לא הבינו כיצד אפשר
להקרין שקופיות פירסומת באמצע
מחזה, היוצא, בין השאר, גם נגד השתעבדותו
של האדם המודרני למוצרי הצריכה ול־פירסומת
המיסחרית הנלווית אליהם.
״גם אנחנו נגד״ .אבל הסתבר שמחאתם
לא עזרה. מלכתחילה יועד אולם
אואזיס ברמת־גן, בו מוצגת ההצגה, לאולם
קולנוע. בעלי האולם, שהם גם מפיקי ההצגה,
מכרו את זכויות הפירסומת שבו
עוד לפני שעלה בדעתם להפיק את שיער.
כיוון שהחוזים היו חתומים, והמפרסמים
עמדו על זכותם להציג את שקופיות ה־פירסומת
גם בהצגה, לא יכלו המפיקים
לסרב להם, מבלי שייגרם להם נזק כספי
ניכר.
כך אירע שבאחת ההצגות השבוע החלז
להקרין את השקופיות בהפסקה. הקהל
שנכח באולם לא ידע תחילה כיצד להגיב.
פשטה המחאה על פני האולם כולו. הקהל
אבל אז יצאו מיספר שחקנים אל הבמה
תחילה נשמעו כמה צעקות בוז. אחר כך
מת!״ הקהל החל לתפוס שמשהו לא בסדר.
כשבידיהם כרזה :״גם אנחנו נגד פירסו־שרק,
רקע ברגליו וצעק עם כל שקופית
פירסומת שהופיעה.
מבלי שירצו, סיפקו מפיקי ההצגה בישראל
מימד נוסף לזעקת המחאה של שיער.

גרגר ושמר ב״האסיר״
אמא בארון מתים

לשמור על כבודו האישי.״
ג ם דוכ צ׳ לן. יוסי גרבר :״התובע הוא
ציניקן האומר בגלוי כי אינו מאמין שהמחנה
שלו עדיף על זה של הקרדינל, אולם
המחנה שלו חזק יותר, ולכן עמדתו האישית
נוחה יותר. משום כך, מוטב לו לאיש
הכנסיה לחתום על הוזידוי שדורשים השלטונות,
וידוי שישפיל אותו, אבל יחסוך
ממנו סבל רב.״
הקרדינל מסרב לחתום. ואז מביאים לתאו
ארון־מתים, ובו, לדברי התובע, גופת
אמו. וזו התחלת מלחמת־עצבים שבסופה

ריק ונבוב / .ולתוכו הוא נפל / ,אחוז
הלם ובפח פעור / ,בגניחת חירחור /
מגלה את שיניו /וריקבון השיניים של
טיעוניו־לשלום /חושף את שורשי הכוח
במלחמה / :כסף — נושא רגיש כל כך...״
ז׳אק פרבר (תרגום: עזה בן־נחום)
קורותיו הקצרים של הבמאי פילים (פרח
הסכין והבושם) שפרן־וגנר, במציאות ה־

תיאטרונית הישראלית, היא דוגמה ומופת
לכך שהכסף עודנו נושא רגיש ביותר.
״בן־אדם הרוצה לעשות מה שהוא אוהב
צריך למכור את עצמו,״ טוען הבמאי .״כולם
הבטיחו לי שאגוזע ברעב, וכמעט שצדקו.״
וזה מצלצל כמו שם ההצגה החדשה שלו:
יאוש יושב על ספסל.

מספר שפרן־יוגנר:

באתי לארץ מברזיל ב־ .1965 שם למדתי
פסיכולוגיה, פילוסופיה ופדגוגיה. יש לי
תואר מ.א. אך יותר מכל התעניינתי בפסי
כולוגיה, כי בשטח זה עוסקים במשוגעים
ובמטומטמים.
נהניתי לעבוד עם חובבים. הם צנועים
ולא חושבים את עצמם לגאונים. ריח החל;
טורות עוד לא טישטש את חושיהם, והם
באמת אוהבים לעשות תיאטרון. בתיאטרון
המקצועי? ההצגה הראשונה בארץ היתד,
משחקים בקארין בזווית. אחר כך גיליתי
שאיש מלבדי לא התייחס אליה ברצינות. זה
היה פקק עד לפרח הקקטוס.
הבימה הציעה לי מחזה רע כל כך, שכל
האחרים סירבו לנגוע בו בחיפה
רצו לתת לי את הטרוינים, אבל ביטלו
לבסוף את כל ההצגה. אם באמת לא מתתי
מרעב, זה משום שיש לי משפחה עשירה
מאד.
״זה יהיה מיסחיי?״ האמנתי שחומר
של לורקה יכול להרכיב ערב יפה.
רציתי את יהורם גאון ולבנה פינקלשטיין.
אבל הם סירבו: לא מיסחרי. מישר, אשרוב
התלהב מן הרעיון, אבל דבר ראשון שאל
אותי ״זה יהיה מיסחרי?״
כשראיתי את הבכורה, הסתבר לי שזה

הקרם ה קו ס מ טי
בעל הריח העדין
להסרת שיער
בדרך הנשית
ללא פציעות, ללא
כאב, בצורה
היגיינית ונעימה.
דפילן מותיר לך
עור חלק רך
כקטיפה.
נסי והוכחי גם

> 1 )1 1 1 1 1 0 1

אולי מיסחרי, אבל לא דומה אפילו לבימוי
תיאטרזן מיגדגטטי, יובצילן
והבאים אחריהם
המציאות חוזרת על עצמה .״אילולא כתבה
בריג׳יט בואלין את האסיר לפני למעלה
מעשר שנים, היו חושדים בה שהיא מעתיקה
את כותרות העיתונים של היום,״
אומר הבמאי דויד (מלכת אמבטיה) לוין,
המתכונן להעלות את הצגה עם גדעון שמר
ויוסי גרבר. בעצם, המחזה מועתק מכותרות
של עתונים, אלא שהיו אלה כותרות
שהודיעו על הפרשה הטרגית של הקרדינל
מינדנסטי בהונגריה.
״מה שקורה במחזה הוא עימות טראגי
בין שני אנשים בשנות החמישים שלהם,
שהתחילו יחד במאבק נגד הנאצים, והגיעו
במשך הזמן לעמדות מכובדות תחת מישטר
סוציאליסטי. אחד מהם מראשי המישטר,
(גרבר) השני הוא קרדינל (שמר) ,ראש הכנסייה,
ובתור שכזה הוא בלתי־אהוד על
המישטר. בסופו של דבר נפתחת נגדו חקירה
שמטרתה להשפילו בעיני הציבור, ושני
הידידים נפגשים שוב בתא־החקירה. האחד
מייצג את המנגנון השולט, והשני מנסה

הקרם השויצרי
הנודע ל הר חק ת
שיער מיותר. דפילן
פועל על שורשי
השיער, מחליש
צמיחתם ולכן
פעולתו לזמן
ארוך יותר מכל
משחה.

במאי שפרן־וגנר
החובבים צנועים, לא גאונים

חותם האסיר על הווידוי, ומגלה שאין זה
אלא צעד ראשון למשפט־ראווה שצריך לשמש
לתפארת אוייביו.
זה מזכיר שוב את דובצ׳ק, אשר חזר ל־צ׳כיה
אחר שהודיעו לו שאמו חולה, ומאז
לא נודעו עיקבותיו. האם ישמע העולם
בקרוב את וידויו, בו הוא מודיע שכל מה
שעשה היה מתוך אינטרסים אישיים בלבד,
ולא אהבת מולדת, כפי שזה קורה בהצגה?
שנאמר: המציאות חוזרת על עצמה.

הייאוש יושב
על טפטל
״לקראת סופו של נאום מדיני חשוב/ ,
המדינאי הדגול נתקל /במשפט מליצי

שלי.
ועכשיו פרבר. למעשה גיליתי אותו כשהייתי
בפריס בשנת .1962 איב מונטאן הגיש
באולימפיה תוכנית שכולה שירי פרבר. שם
התוכנית היה בסך הכל ״פ״.
הצעתי תפקיד לזהרירה חריפאי, ולא
הצלחתי לשכנע אותה. הצעתי לישראל גור-
יון, לנחום שליט ולז׳רמן אוניקובסקי
(חשבתי על ביצוע של שלושה או חמישה,
מהם הגברים יהיו ממש שחקנים) ,אך הם
העדיפו את מלכת האמבטיה. היחיד שהאמין
בי עד הסוף הוא דני מסינג, ואליו הוספתי
את יאיר קלינגר, שקולו הצרוד והמעושן
נראה לי מתאים לשיר, ובעיקר לדבר את
פרבר, ואת צילה דגן, בגלל קולה המיוחד.
לא דרושה פסימיות. כמעט אותה
דרך־יסורים עברתי כשחיפשתי מתרגם ומוסיקאי.
אליעז הסכים לתרגם, אך ביקש
שהות של זמן. אהרון אמיר ביקש מקדמה
שלא היתד, לי, יוחנן זראי טען שכבר היו
קוסמה (עלי שלכת) וקרולה, שכתבו מוסיקה,
ושאין טעם לבסוף גיליתי בעדה
בן־נחום מספיק ברק ועוז־פנים בשביל פרבר,
ובדובי זלצר הבנה, רוחב לב וביט מודרני
שהתאימו לי מעל כל המצופה.
מצאתי לנכון לסיים את היצירה בשיר־נקמה
מלא מחשבות רעות :״אבל בכל זאת
יבוא עוד היום /שאחכה להן / ,ואז
אחתוך להן את הגרון /ואוציא להן את
התיאבון.״

בי נ ג ־ לי ני א ל

לגני מזל טלה —
צפוי שבוע פורח ביותר.
חנוט יציע לכם
הצעה מעניינת מאוד,
אל תדחו אותה. קבלו
אותה והשתדלו לט11ג
מלא
את דרישותיי
21 במרס -
על הצד הטוב. זה
20 באפריל
ישתלם לכם ויש לכם לעלות סיכוי רציני
בדרגה. לך, בת טלה, ייגרם השבוע
מפח״נפש קל מצד אדם הקרוב לך.

אם אתה שואף לחידושים באורח חייך, הזמן
המתאים לכך הוא השבוע, הייה יותר
תקיף ועמוד על זכויותיך. עליך לפעול יגיע בקרוב
בהגיון.
מכתב לו ציפית זמן
רב. אל תשהה את מתן
תשובתן, ענה מייד לטובתך
ולטובת בני-
משפחתן. אפילו אס
מצב רוחן ירוד ואת
עייפה עד מוות, אל דאגה,
החופש המיוחל יה ( 2בספטמבר -
22 באוקטובר
יה בשבוע הבא. שחייה,
הרבה שמש ובילוי עם
בנות המין היפה יביאו לן תענוג בלי סוף.
שים עין על הקטנטונת העושה לן עיניים.

סאזנ״ס

ברגע שתעמוד על סף
השינוי המיוחל, תרגיש
כבול אל העבר. פעל
בהגיון. אל תתן לרגש
לשלוט בך. גלה יותר
הבנה לבני משפחתן.
אפילו אם הינד עייף
וחסר סבלנות. הקדם
לעלות על משכבך בלילות
במשן שבוע ימים,
צבור כוח. העסקים ימשיכו לפרוח כרגיל.
היזהר מחבר טוב לעבודה, הרוצה להכשילך.

כשאתה מצליח להיות ערמומי או רע,
המחיר עלול לחיות גבוה מדי. תחושות
הקנאה שלן עלולות
לסבן אותך יותר ויותר.
אתה נוטה להתרגש
מכל דבר קטן.
רצוי שתלך לרופא
פסיכולוג אם אינך
יכול להתגבר על המשברים
בכוחות עצמן.
עקרבית — נסי
להיות מודרנית, צאי
בחברה מתאימה, ואם
אינן מוצאת את בן־זוגן, זו לא בושה
להיעזר בשדכן. היכון לנסיעה ארוכה.
. 114!1111^11211

דיבדו־יד־חנך וב1ו_1ור 1ך
גד־ר*•־ וסוג • ו±וונ*ב1
! £010
ע ם *זו ב די• ב ״ די.

תאומים, צפוי לבני שבוע קל ביותר. בשטח
הרומנטי, הצלחות
מסחררות. אם
מצייר, הגיע אתה הזמן שתקה את הח
אומיו _1
מכחול לידיים. זה
שבוע בו תיהנה מה11ג
במאי ־
> 20 ביוני
ליכה לתיאטרון, קריאת
ספרים ושמיעת
מוסיקה. בשטח הפיננסי צפוייה לך
הצלחה, אך היה זהיר וחשב את צעדיך.

.7ברגר
•בוא ו!3;1צהב:ו־י^ו-1יד 1ביטראל: נ
,2 1ת.ד,1867.בודי 88551:
חופה,ביכר-ביאנ

הנהיגה

** 111

יויי־

שבוע מלא פעילות, מצפה
לן, סרטן, בשטחים
רבים. חלק משאיפותין
בעבר — יתגשמו סוף־
סוף. עיסקה גדולה, או תה
אתה מתכנן כבר
הרבה זמן, תצא לפועל.
;21 ביוני -
בחיי המשפחה רגיעה.
סי 2ביולי
לך, סרטנית, מצפה הפתעה
מצד אדם קרוב
ביותר. טיול אותו תיכננת זה זמן רב,
יצא אל הפועל. הוא יקנה לך מה שביקשת.

סוס1

.איננה
מענגחר
הטאד אותה

השבוע תסיים בהצלחה
תפקיד בו לקחת
חלק בעבר. אתה חוזר
שוב לעבודתך הקבועה.
היזהר מהתנגשויות
בינך לבין
חבריך לעבודה. האנשים
שמקנאים בך מחכים
שתעשה מיש״
גים כדי להשתמש בהם
נגדך. עם קצת ערנות תוכל להתגבר
על כל המכשולים אשר יעמדו בפניך.

במשפחת לפי כל הסי מנים,
השבוע, הוא ה שבוע
שלן. כוכבן מר את
הרבה אושר. הפ סקת
לזרוק חיצים מכ איבים,
ואתה שוב מס ביר
פנים לבת־זוגתך
ולעולם כולו. במישור
המיקצועי יהיה עלין ל קבל
החלטות רבות ו־שקול
את ענייניך בזהירות בלתי

01101

קשות.

1101

אתה עובד יתר על המידה, ולוקח על עצמן
עבודות שהממונים עליך אינם מטילים עליך.
אתה ב סן הכל בורג
קטן במנגנון, ואף אחד
לא מערין זאת. לכן
מוטב כי. תפנה את
מירצן לאופקים אחרים,
אשר יבאו לן יותר סיפוק
והנאה. במישור
הרומנטי, תן לרגש לשלוט
בך, קשיחות וביי(
2בנובמבר ־
שנות לא יביאו לן את
20 בדצמבר
החוויות המסעירות והמחנות
להן אתה מצפה. המשך לשמור ב־קפדנות
על הדיאטה. היזהר מהצטננות.

היסודות האיתנים שאתה עומד לבנות
יתנו בקרוב את פריים. אומנם נדמה לן
שבת זוגן מתייחסת
אלין בקרירות, אבל
אין מקום לדאגה,
היא אוהבת אותן יותר
מתמיד. התייחס
אליה בהתאפקות ובהבנה,
ואל תסבך את
בדמיונות- אהבתכם שווא. המשך ליהנות
ו 2בדצמבר ־
סו בינואר
מגן־העדן שיצרתם עד
כה. המאמץ בעבודה
הוא זמני. המשך להתמסר לה, המאמץ
כדאי. היה רציני, התמורה לא תאחר.

שוב אינן מלא מרץ ויוזמה, ומוטב שלא
תקבל על עצמן עבודות רבות השבוע. לליבן הקרוב האדם יגיש לן עזרה ממשית,
יסייע לן בגילוי חיבה,
ויעזור לן לעבור כמה
וכמה מיכשולים קטנים.
אל תדחה אותו, אפילו
אם נדמה לן שהוא מעצבן
אותן. קח את העניינים
בידיים. שאף
לשלוות ושקט נפשיים.
הפעל את כל כוחותין
לחיזוק תהליכים ישנים. צא לחופשת קיץ,
היא דרושה לן ביותר. ליבשי פירחוני.

אתה עומד בפני צעד
מכריע בחייך. בשבוע
זה תחול תזוזה קלה
ביחס לגורלך ועתידך.
אחרי השלב הזה,
יבואו שלבים נוספים.
עבור אותם בלא להיחפז
אחד אחד. אל
19 בפברואר
20 במרס
תזרז את גורלן. אתה
עוד תגיע לאושר המקווה.
את, בת דגים, תמשיכי לעשות
חיים. בלי היטב, צאי בחברה והקפידי
על מראך החיצוני. כולם אוהבים אותן
ורוצים אן ורק בטובתן. את צועדת

על יהושעפרץ, מזכיר ועד־הערכדים
בנמל אשדוד, אומרים שהזא האיש החזק
ביותר במדינה היום. מה שהוא יכול לעשות,
לא יכול אף אחד, אם לדוגמה יקום
מחר חיים לסקוב ויתפטר — דוגמה
טפשית, אני יודעת, אבל אין לי דוגמה

אחרת כרגע — אז יגידו שזה פרץ שניצח
אותו. עד כדי כך הוא איש כל־יכול.
אבל כל זה הרי ידוע. מה שידוע פחות
זה שיהושע בן ה־ 32 הוא גם בעל משפחה
בעל ותק, אב מאושר לשלוש בנות נחמדות
— כן, שלוש אמרתי — אותן העניקה

אובע הבנות
של יהושע פוץ

שו שנ ה

:זנהיג־־פועלים פרץ

במשך

תשע

ה רו מנסה
הספרדית של ג או ל ה נונ>
הכל התחיל מזה שהזמרת או סנ ת
שדה וחברתה גאולה מני יצאו ביום
החמישי האחרון לסרט. אם היו נשא רות
במקום זה בבית ורואות טלוויזיה,
לא היתה מתבשלת כל הדייסה הזאת.
אבל את גלגל ההיסטוריה אין להחזיר.
הן יצאו בכל זאת לסרט, ואת
מי הן פגשו שם אם לא איזה תייר
עשיר מספרד. התייר, שברגע שראה
אותן, היתה לו אמביציה אחת ויחידה
בחיים: לבזבז עליהן כמה שיותר כסף.

שהכי טוב יהיה לבצע את מה ששמעה.
מה שבטוח ביטוח. התחילה לפנות את
השטח, וכדי שהפינוי יהיה פרמננטי
שילחה את הספרדי יחד עם אוסנת.
אבל את הספרדי הזה לא עשו באצ בע•
אותו אי-אפשר היה לטמטם באוס-
נת. לא חולף זמן רב, והוא מתייצב
בחזרה בפתח ביתה של גאולה — בלי
אוסנת. בגפו, כמו שנאמר.
גאולה לא מספיקה להגיד ״אה בת
ציגלה מה״ — ומי מופיע בפתח אם

שנות

לו אשתו
נישואיהם.
רק שהיחסים בין יהושע לאשתו אינם
שפירים כל־כך, ויהושע עזב את הבית
ומתגורר עם צעירה מסויימת, בהפס־קות
מסויימות, כבר זמן די ממושך. והאל
הטוב אפילו בירך את השניים ב—נכון,
בבת נחמדה ובריאה.
ניחשתם.
כן, בת. בת אמרתי. מה הצחוק הפרוע
הזה?
״מה יהיה הסוף?״ שאלתי השבוע את
יהושע. אחרי הכל, כמה יכול הבן־אדם
להמשיך ככה?
״אל תדאגי,״ ענה .״לעולם לא אתגרש
מאשתי. ובכלל, על איזה מאהבת את מדברת?
יש לי הרבה נשים.״
תיזהר יהושע, תיזהר. מרבה נשים מרבה
בנות.

אחרון הגינטלמנים

מוכרחה פעם לחרוג מהמחנק של הרכילות
המקומית. כמה שהישראלים לא יטרחו
לספק חומר למדור שלי, הם לא יגיעו אף
פעם לקרסוליו של אחרון אלילי הקולנוע
הישנים והטובים — מארלון בראנדו.
מה שמיוחד אצלו זה לא מה שהוא עושה,
אלא השארם המלווה את כל מעשיו.
אז איך שאתם רואים את המארלון הזה,
כמו שהוא לא פעיל כל כך בזמן האחרון
בסרטים, את הפעילות שלו עם נשים הוא
לא הפסיק. רק בחודש פברואר האחרון
הוא בישר בשמחה לכל העולם שנולדה לו
בת — בתו הראשונה אחרי כל הבנים שהצליח
לעשות.
ומי ילדה לו אותה? אשתו החוקית?
הידועה בציבור שלו? איפה?
פשוט אחת המאהבות שלו.
זוהי מריטה אותה הכיר מארלון בטהי־טי
כאשר הסריט שם לפני תשע שנים
את המרד על הבאונטי. מאותה חגיגה
נולד לו בן, טהוטו, שנשאר אצל אמו.
אבל מארלון נשאר נאמן לאהובותיו. כל
פעם, פעם בשנה או בשנתיים, היה קופץ
לטהיטי לראות את בנו הבלתי־חוקי. ומאחד
הביקורים האלה יצאה גם הבת הבלתי-

לפחות חלקית, בטהיטי. הוא רכש לו שם
קבוצה של 13 איים קטנים בקירבת טהיטי,
ומתכונן להקים שם מרכז תיירות גדול.
זהו שאמרתי. הוא לא כמו הישראלים
שלנו, שעושים ילדים ושוכחים מהם. האיש
הזה דואג לעתיד ילדיו הבלתי־חוקיים. אם
אין להם אב, שיהיה לפחות ממה לחיות.

חוקית, שתמונתה מתפרסמת בזה.

נראה שהצלחתו להוליד סוף סוף בת,
ריככה את ליבו של הקשוח הזה. לפי
ידיעות אחרונות מתכונן בראנדו להשתקע,

טריטה וכתה

גאולה נוני ובתה
הוא לקח אותן לדיסקוטק ״טיפאני״
המפואר, הזמין אותן שם לשמפניה,
השאיר בסוף למלצרים ״טיפים״ שהסתכמו
בעשרות לירות. מ״טיפאני״ יצאה
החבורה לדירתה של גאולה בשיכון־בבלי
בצפון תל-אביב. אי-שם במשך הערב העליז
הצטרף לחבורה גם חיים בנאי.
הצטרפותו חיתה לברכה. כשגאולה הכריזה
פתאום קבל עם וספרדי שמתחשק
לה פיצה, הוציא הטוריסט ״הרצל״
כחול מהכיס, ביקש מחיים ללכת לה ניא
פיצה, התעניין אם הכסף מספיק.
יושבת לה איפוא כל החבורה בניחותא
בדירה ונהנית מערב תרבותי שקט,
כשלפתע מצלצל הטלפון. ומי מדבר אם
לא ציגלה, ידידה הוותיק ומעין אפוט-
רופסה של גאולה. וציגלה שואל מה
הקולות המוזרים ששומעות אוזניו. עונה
לו גאולה :״ידידים שלי היושבים תחת
צל קורתי, הם הם המשמיעים את הקולות
האלה.״
״אה,״ משיב ציגלה בהבנה מלאה.
״יופי. אני מייד יוצא בדרך אלין. ואני
מציע לך שכשאני אגיע, שלא אמצא שם
נפש חיה, את שומעת !!
גאולה שמעה. ועוד איך שמעה. חרש
אפילו היה יכול לשמוע. היא החליטה

״מה״, ציגלה שאינה
ש״בע- שהוא לספר

ציגלה? והוא בכלל לא אומר
ציגלה זה. הוא לא מהמגמגמים,
זה. הוא פונה לספרדי, ובשפה
משתמעת לשתי פנים — למרות
דינות ובסבר-פנים יפות״ ,כפי
הגדיר זאת בעצמו — הוא מציע
די לעזוב את הבית.
הספרדי חזר עתה והתגלה שוב כ־דבק-במטרה,
הכריז שהוא לא עוזב
שום בית, ונא לא לבלבל. מתוך חשש
שאולי אין דבריו מובנים די הצורך,
הוא החליט לחזק את המילים בהדגמה.
הוא תפס מאפרה כבדה מקריסטל,
שיגר אותה לעבר ראשו של ציגלה.
ציגלה הבין שלא היה זה מעשה
זדון, אלא סתם רוח שטות שאחזה בתייר
בגלל עודף השמפניה. כדי להפיג
קצת את שיכרותו, תפס ציגלה את ה תייר
וניער קצת את ראשו בכותל.
והכל היה נגמר בכי טוב, אילמלא
שב התייר והתגלה, בשלישית, כעם
קשה-עורף. במקום לשכוח מכל העניין
כג׳נטלמן אמיתי, הוא רוצה עכשיו להגיש
תביעה משפטית. הוא טוען שהוא
נפל למלכודת של נוכלים שמוציאים כספים
בהבטחות־שווא.
בחייך, חביבי, מי הבטיח לך משהו?

ה״פצצה״ האחרונה בחוגי הבוהימה ה ישראלית
היא גירושיו הקרובים של השחקן

אילי
גורליצקי מאשתו דודים.

מה שנשמר עד עכשיו בסוד כמוס —
הרומן של אילי עס הרקדנית הבלונדית של
להקת ג׳אז פלוס, ר*תי לדמן, הפך
עתה לעובדה גלויה. הרומן נמשך כבר

א>ל> מתגרש
כמעט שנה שלימה. אבל מה שידעה כל
העיר ובעיקר כל מבקרי הדיסקוטקים, נודע
לאשתו של אילי רק לאחרונה.
אילי, שהיה נשוי בזמנו לשחקנית גילה
אלמגור, יצטרך לוותר בעקבות הגירושין
על הוילה שלו ועל המכונית עם המספר
הלבן המשוחרר מתשלום מיסיס — אלה
באו לו בזכותה של אשתו, שהיא עולה
חדשה.

לילות סוערים בצפון השקט
הסצינה נראתה בדיוק כמו מסרט עם
מולן דיטריך: אמא זועפת, שעיניה יורקות
גיצי אש־נקם, סערה לתוך האולם
הגדול כשהיא מושכת אחריה את בתה,
שלמרות 16 שנותיה נראתה כבר סקסית
כהוגן .״מי זה?״ רעמה האשה .״את תראי
לי מיד מי זה או שאני שוברת לך את
העצמות.״
״זהו,״ לחשה הצעירה בבהלה, כשהיא
מצביעה על רכ״סוץ צעיר ויפה־תואר בקצה
האולם עם רגל בגבס.
אני לא צריכה, אני מקווה, להסביר לכם
את הסצינה. היא בדיוק מה שאתם חושבים.
האמא גילתה שהאפרוח שלה בהריון, וסחבה
אותה מיד למקום הפשע כדי לגלות את
האשם.

אלא שמקום הפשע לא היה סרט של
מרלין דיטריך. זה היה בית קיי — בית־החלמה
לפצועי צה״ל בנהריה, שהוקם
בתרומתה של משפחת־נדבנים יהודית״אמרי־קאית.
קשה
לתאר את המהומה שהתחוללה שם.
האמא העצבנית איימה להפוך את המקום
לתל־חרבות, ואת הרב־סרן ד,מיסכן לחורבה
בלי תל. בקושי הצליחו להציל את האומלל
מידיה.
הבדיחה היא, שהילדה סיפרה רק חלק
מהאמת. זה שהיא נכנסה להריון בבית־קיי
— היה דווקא נכון. הצרה היא, שהיא
לא יכלה לזהות את הרב־סרן כאשם בביצוע.
היא לא יכלה לזהות אף אחד כאשם בביצוע.
לדברי החבר׳ה הפצועים, זאת היא

נימפומאנית שבאה למקום כל לילה, עברה
בשיטת הסרט הנע — או הנח, ליתר דיוק
— ממיטה למיטה. כך שהיה פה בפירוש
מקרה קלאסי של אשמה קולקטיבית. העוקץ
בבדיחה הוא, שדווקא הרב־סרן לא השתתף
באורגיה.
ומי שנדפק בסוף מכל העסק — מלבד
הצעירה, אם תסלחו לי — זה הפצועים.
בדיוק כשהיתה שם המהומה באו נציגים
של משפחת קיי לביקור, וראו ושמעו את
הכל, ועכשיו סגרו את הבית על מנעול
ובריח. כל אחת שרוצה להיכנס צריכת
להוכיח שהיא החברה הקבועה של הפצוע
שאותו היא רוצה לבקר, ולהביא מכתב
מאמא, ואני לא יודעת מה עוד.
ככה זה חבר׳ה: אשמתם ביחד, תיסבלו ביחד.

ב 1י

לשתוק בכנסת 1-ה נורא !
השבוע הבינותי

בפעם הראשונה איך מרגיש חבר־כנסת של סיעה גדולה, אם אינו

בורג קטן של מנגנון.
ישבתי במליאה, והייתי אילם. רציתי לקרוא קריאות־ביניים — ולא יכולתי. רציתי
להשמיע את דיעותי — ולא יכולתי. הרופא גזר עלי שתיקה, כפי שהמישמעת המפלגתית
גוזרת אותה על ידידינו במערך ובסיעות האחרות.
בשבילי היה זה שבוע קשה במיוחד לשתיקה. נערך ויכוח על משרד־המשטרה, שהיה
כולו שערורייה. כל חברי־הכנסת, אנשי קואליציה ואופוזיציה־כביכול, קמו בזה־אחר־זה
כדי לשפוך מחמאות על המשטרה ועל בתי־הסוהר, ללא שמץ של ביקורת כלשהי.
אילו נערך דיון זה בפרלמנט של דמוקרטיה עממית, לא היה יכול להיות שונה.
כל כמה דקות רציתי לקפוץ ממקומי, להזכיר את דברי השופטים על הכאות במעצר,
על המצב בבתי־הכלא, על מיקרי־המוות במעצר, על פרשת פאנאגוליס, על עשרות דברים
אחרים שאופוזיציה לוחמת חייבת למחות נגדם.
ישבתי ושתקתי. שתקתי גם כאשר נשמעו נאומים כימעט־פאשיסטיים על ״חוק וסדר״,
כאשר חברי־כנסת כמו מרדכי סורקים וצבי צימרמן ממש הפצירו בשוטרים לעשות שפטים
במפגינים נגד השלטון ולהיות יותר אלימים.
שתקתי כאשר ח״כ שלמה לורנץ השמיץ אותי קשות, ואחר־כך את ״ההצגה המזוהמת״
שהוא לא ראה אותה (מלכת האמבטיה).
שתקתי כאשר שרים ענו על שאילתות שלי תשובות מתחמקות, וממש נתבקשו שאלות
נוספות שהיו חושפות את העניין.
לשבת בכנסת כזאת ולשתוק — זהו עינוי ממש!

לשתוק — אין פירושו להימנע מפעולה.
ביום בו נדון משרד־המשטרה, הנחתי על שולחן הכנסת הצעת־חוק פרטית לביטול
המעצר המינהלי, והנהגת נוהל חוקי חדש למלחמה בטרור, שיבטיח את זכויות־האדם ואת
צורכי הביטחון.
החלטנו להקדיש גם את עשר הדקות של סיעתנו בוויכוח על המשטרה לנושא זה -
וכל נאומו של שלום כהן נסב על עניין זה.
הצעת־החוק, שנוסחה על־ידי אמנון זכרוני, כוללת שמונה סעיפים, ושמה ״חוק להפעלת
סמכויות־חירום בעת חירום (מעצר) ,תש״ל — 1970״.

העקרונות העיקריים:

• תבוטל תקנה מס׳ 111 של תקנות ההגנה משנת ,1945 המאפשרת מעצר
מינהלי.
8שופט עליון או מחוזי, שנתמנה על־ידי נשיא בית״המשפט העליון, יכול לשלוח
אדם ל״מעצר חירום״ ,אחרי בירור משפטי.
• בקשה למעצר־חירום תוגש לבית־המשפט על״ידי היועץ המשפטי, על פי יוזמת
שר־הביטחון.
8אפשר להגיש בקשה רק נגד מי שביצע עבירה על־פי סעיפים מסויימים של
חוק ביטחון המדינה (כולל קשירת קשר לביצוע עבירה).
• הבקשה תוגש אם יש הוכחות סבירות, אך אין הן מספיקות להרשעה בדין
רגיל( .למשל: רשימת״חברים של אירגון מחתרתי, שאינה מהווה ראיה קבילה לפי
החוק, מכיוון שהיא בבחינת ״עדות שמיעה״).
@ דיני״הראיה לא יחולו על בירור משפטי זה, והשופט עצמו יקבע את דינה
של כל ראיה.
8השופט יחליט אילו ראיות להעלים מעיני החשוד ופרקליטו( .במיקרה זה
יחקור השופט עצמו את העדים שיביאו ראיות אלה — כגון אנשי שרות-הביטחון).
ס תוקף צו־המעצר יהיה לשישה חודשים. בתום תקופה זו, אם נדרש לחדש
את המעצר, ייערך בירור מחודש.
8עצירי־חירום לא יוחזקו בתנאים של אסיר או עציר רגיל. הם יהיו זכאים
לתנאים מיוחדים, כגון קבלת מבקרים, קריאה וכתיבה באופן חופשי, קבלת מכתבים
ומשלוחם ללא הגבלה, שיחדור מעבודה. העציר יהיה רשאי להכניס למקום מעצרו

חפצים להקלת תנאיו, ולעצב את תאו כראות עיניו.
8תוך שישה חודשים מיום כניסת החוק לתוקפו, יתבטלו כל צווי״המעצר
המינהליים שהוצאו בעבר.
8חוק זה יחול גם מחוץ לישראל ,״בכל מקום בו מפעילים רשויות ישראליות
סמכויות שלטוניות( ״.כלומר: בשטחים המוחזקים).
דומני כי עם הגשת הצעת־חוק זו מילאנו את אחד
התפקידים החשובים ביותר של אופוזיציה מצפונית,
אחראית ופטריוטית בשעה זו: להבטיח את חירויות־האדם
ואת המישטר הדמוקרטי, מבלי לפגוע בצורכי
הביטחון.

לבטל את המעצרים המינהליים !
להנהיג מעצר-חירוס ר7ו אחרי בירור משפטי
שלום כהו מסביר הצעת-החוס החדשה של סיעתנו

נאומו של שלום כהן, בדיון
על משרד־המשטרה, היה מוקדש
כולו להצעת סיעתנו לבטל את
המעצר המינהלי השרירותי, ולהחליפו
בתהליך משפטי נאות,
המתאים לשעת־חירום :
שלום כהן: קיימת כיום בקרב ידידי
הרגשת מועקה. להרגשה זו שותפים רבים
וטובים בארץ, בעיקר בקרב הנוער.

אלה הם נימוקים כבדי־משקל,
ואסור להתעלם מהם• אך בבל
האחריות אני אומר: אין בנימוקים
אלה הצדקה לקיומו של המעצר
המינהלי.
נכון, מדינות שונות אימצו לעצמן נוה־לים
חמורים עוד יותר מאלה הנהוגים
אצלנו, ודי להזכיר שאת התקנה, המשמשת

מה, בעצם, אומרים לנו? אומרים שהחשוד,
הנשלח למעצר מינהלי, ביצע עבירה
בניגוד לחוק לתיקון דיני העונשים (ביטחון
המדינה) ,עבירות ריגול או חבלה, אלא
שהחומר שבידי המשטרה או רשויות הביטחון
אינו בגדר ראייה קבילה בבית־המשפט,
עד כדי יכולת להרשיעו בדין.

אך האם מצב דברים כזה מקנה

מטרידה אותם מציאות של צווי־מעצר
אדמיניסטרטיכיים ; צווים
השוללים הרותו של אדם ללא
הרשעה בדין כמקובל, שלא על־סמר
בתב־אישום פלילי וראיות
קבילות, אלא על־פי צו של מפקד
צבאי.

תקינים, ללא הענקת סמכות בלתי־מבוקרון
למפקד צבאי.

לכן, במקום הסידור הקיים, אנו
מציעים, שכל מי שמבקשים לשלחו
למעצר -אנו מציעים לק רוא
לעציר בזה ״עציר חירום־״ -
יובא בפני שופט עליון או שופט
מחוזי, שיתמנה לצודד זה במיוחד
על-ידי נשיא בית־המשפט העליון.
לשופט תוגש בקשת־מעצר, מטעם משרד-
הביטחון, על־ידי היועץ המשפטי לממשלה.
בפני השופט יתקיים בירור. צריך יהיה
לשכנע את השופט, לא על סמך ראיות
קבילות דוזקא, אלא על סמך חומר שהצטבר
בידי המשטרה ושלטונות הביטחון, כי
אמנם ביצע עבירה על סעיפים החשוד מסויימים של החוק לתיקון דיני עונשין

צווים אלה משאירים אותך חסר טענה
בפני התקפות של יריבי ישראל בחו״ל,
שלא לדבר על חוסר כל תשובה לידידי
ישראל.

(ביטחון המדינה).

לחשוד תינתן אפשרות להופיע עם פרקליט
ולחקור.
סעיף 38 לחוק ביטחון המדינה מאפשר
שלאלגלות לחשוד או לסניגורו
לשופט
את כל הראיות המובאות בפניו, כשביט־חון
המדינה דורש זאת. חזקה על השופט
כי ישתמש בסמכות זו אם ימצא לנכון.

גם בתקופת-חירום !
אי-אפשר להימנע מהדיון על כך; אסור
להתחמק ממנו, כי זהו עניין מוסרי, עניין
של מצפון, הנוגע לדמות המדינה — דווקא
בשעת־חירום.

אנחנו חיים בתקופת־חירום מאז
קום המדינה. לבן חייכים אנו לנסח
חוקים בהתאם למושגי־היסוד
של מדינת־חוק, גם בתקופת־חירום.

שופט
במקום קצין!

יסוד להפעלת המעצר המינהלי, קיבלנו
בירושה משלטון־הדיכוי הבריטי.
איננו מחפשים פתרונות מסוג זה. אני
מאמינים כי ניתן לשמור על בטחון המדינה
גם מבלי לוזתר על מושגי־היסוד של חרו־יות
האזרח.

הבעיה נהירה לכולנו: יש אנשים החשודים
בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה,
שהשלטונות הנוגעים בדבר משוכנעים כי
ביצעו עבירות אלה, או עמדו לבצען, אלא
שאין הוכחות על פיהן ניתן להרשיע את
החשודים האלה בבית־משפט.
להבטיח זכויות האדם!
לעתים מדובר בעבריינים בכוח, כאלה
שהשלטונות משוכנעים כי הם עומדים לבהבוקר
הגיש חברי, אורי אבנרי, הצעתצע
עבירות ולסכן בכך את חיינו — אם. חוק פרטית המציעה פתרון לבעייה סבוכה
לא ייעצרו מיד.
זו. אפרט פתרון זה.

סמבות למפקד צבאי להיות נם
ונם שופט?
מאשים
מה עוד שעל החלטתו של שופט זה
אין שום עירעור. למעשה אומר המפקד
הצבאי: אני אעשה מה שבתי־המשפט לא
יכלו לעשות, אוציא צו מעצר בלתי־מוגבל.

המעצר הזה יכול להיות אפילו
ממושך יותר מאשר העונש הצפוי
במיקרה של הרשעה.

גינינו את שלטונות המנדט הבריטיים
על שהפעילו תקנה זו, ואמרנו.להם שגם
בתקופת־חירום ניתן לקיים הליכי חוק וסדר

מובן ששופט זה יהיה משוחרר מדיני
הראיות. בתום הליך קצר למדי יוכל השופט
לקבוע אם יש יסוד לחשד או לא.
מובן שלא יהיה זה משפט רגיל. השופט
יהיה חופשי בניהול תהליך.
אבל מה שמפקד צבאי שוקל, לבטח יכול
גם שופט לשקול — ואולי ביתר זהירות.
אם ימצא לנכון — יוציא צו מעצר־חירום;
לא ימצא לנכון — לא יוציא צו כזה.

מדוע ששיקולו של שופט יהיה
פחות טוב משיקולו של הרמטכ״ל
או מפקד צבאי אחר -החייבים
לבחון את חומר־החקירה כטרם
יוציאו צו מעצר מינהלי?
צו יוצא למשך ששה חודשים בלבד,

ובתום אותם שישה חודשים יובא עציר-
החירום שוב בפני השופס לדיון מחודש —
מלא או חלקי — הכל לפי קביעת השופט,
כדי לראות אם יש הצדקה להארכת תוקפו
של הצו או לא.

אם נאמץ לעצמנו גישה זו, איש
לא יוכל לומר לנו בי אנו שולחים
את פלוני למעצר בשל דיעותיו
בלבד. יהיה ברור לכל בי לא כשל
ריעות אנו עושים שימוש בסמי
בות־חירום זו, אלא בשל מעשים.
לא כשל קירבתו המשפחתית ל־פלוני,
או כגלל שייכותו של הח שוד
למפלגה כלשהי.

טענה אחרת היא, שבעצם מדובר במעצר
מונע. שר־הביטחון עצמו, מר משה דיין,
אמר בכנסת שמעצר כזה בא למנוע פשעים.
כלומר: יש ביטחון מלא כי האדם בו מדובר
זומם לבצע עבירה, ולפיכך חיוני לכלאו.
מה פירוש ״לבצע עבירה״? האם חשב
בלבו? אם חשב בלבו ולא גילה כוונתו
בפומבי — הרי גם המפקד הצבאי לא
ידע על זה מאומה. אך אם גילה כוונתו,
ממילא קשר קשר לבצע עבירה. אם קשר
קשר או זמם לבצע עבירה — כי אז יש
לראותו כעבריין על פי החוק המוצע.
וממילא ניתן להביאו לפני שופט. יש, אי־פוא,
פתרון בגדר החוק גם למי שקושר
קשר, או מי שזומם לבצע עבירה.

חשבון בשווייץ
ורצח פליט

בדרך כלל לא נותר מקום בדו״ח לבוחר
לפירוט השאילתות של סיעתנו וחילופי
הדברים עם השרים במיסגרת ״שאלות נוספות״
.השבוע התפנה קצת מקום, מכיוון
שבגלל שבועות ישבה הכנסת רק יום אחד.
להלן כמה מחילופי־הדברים מהשבועיים
האחרונים.

קרנות רפ״י

לפני חודש גילינו, נכנסת וגשבועון,
את שערוריית הקרנות הסודיות של
רפ״י בחו״ל. החזקת כספים בחשבונות
סודיים בשווייץ מהווה עבירה חמורה
על החוק — וציפינו בסקרנות לתשובות
השרים על שורת השאילתות שהגשנו
בעיקבות גילויינו המרעישים.
הראשון שענה היה השר שמעון פרס.
אולם הוא ענה רק על חלק מהשאיל-
תה שהגשנו לו, שנגע לעניין צדדי. על
העניין העיקרי — עצם קיום הקרן
— לא הגיב. לכן שאלנו שאלה נוספת :
ש לו ם כ הן: מכיוון שבשאילתוז זו יש
גם פרק המתייחם לקרן נוסו״מת — האס
זה נכון שאדוני קיים שיחה עם השר פנחס
ספיר בענייני כספים אלה, נהשר סכיר ביקש
ממך להשתמש בכספים שבקרן זו, נרק
אחר־כך הוא יכסה את הגרעונות (של רפ״י)?
השר שמעון פרס: אני בטוח שחבר
הכנסת כהן יודע שאפשר לשאול שר רק על
תחום פעולתו. שיחות שהיו בין המזכיר־הכללי
של מפלגת העבודה לבין המישנה־למזכיר
אינן נוגענת לכנסת ולתחום פעולתה.
אבל כדי שבכל זאת לא תישאר בספק
— תוכן כזה של שיחה מעולם לא היה.

אוחו מישראל ליוון — האם מוכן כבוד השר
עכשיו, לאחר שנכנס לעובי־הקורה של
העניין, לנקוט הליכים כדי שלא יוכל לקרות
מיקרה כזה בעתיד, דהיינו שאדם הע־צנר
בישראל והמבקש מיקלט פוליטי לא
יוכל להישאר בבית־הסוהר מבלי שמשרד־החוץ
יידע על כך.
השר אבא אבן: אינני מוכן, במעמד
זה, לחוות דיעה על העניין לגופו. כל מה
שאוכל לעשות הוא מה שהבטחתי בתשובתי
על השאילתה הקודמת — לברר אם לא
רצוי, שככל שמדובר באזרח של מדינה זרה
או באיש זר, להבטיח שמשרד־החוץ יוכנס
למהלך העניינים, שהרי הפעם לא היה משרדי
כלל בתחום הידיעה של העניין עד אשך
העניין נסתיים.
נקווה שבכך הבאנו לרפורמה יסודית
של המצב בשטח זה.

זוהי הצעת־החוק. אין זו הצעה מושלמת,
מפני שההליכים אינם רגילים. אבל היא
ניתנת להבנה כהצעה לתקופת־חירום. יש
בה תשובה לחרדים לאופי המישטר ולדמותה
המוסרית של ישראל.

אין שום הצדקה לכד שעציר•
חירום, שבמרבית המיקרים נעצר
רק מחשש שהוא עלול לבצע
עבירה ביטחונית, יוחזק כתנאי•
ענישה, כאילו אומנם ביצע את
העבירה ונשפט עליה.
יש להבחין בינו לבין עציר או אסיר

בתשובה לשאילתה אחרת הכחיש
אבא אבן מכל וכל את הידיעה שפורסמה,
כאילו אין נותנים שרות קונסו־

זה — האם לא סבור כבוד השר, שעל ישראל
ליזום חקירה בין־לאומית אובייקטיבית,
שתקבע את העובדות לאשורן?,
השר אבא אכן: אדוני היושב־ראש,
לדעתי, זה נושא לשאילתה אחרת. אשר לנושא
הנדון, הבהרתי, כי נציגנו היה ראשון
הנואמים, והוא השמיע את כל טענותינו
והשקפנתינו נחשף את האמת לגבי המצב,
אולם לא רצה להשתתף במהלכים שלא הופעלו
בהם הכללים היסודיים ביותר של המשפט.

פצצות
אטום

הפגנות נגד פומפידו

כאשר השיב אבן על שאילתה בייחס
לאי-הסכמת ישראל לחתום על החוזה

אבן הכחיש כאילו פנתה ממשלת
ארצות״הברית בשעתו אל ישראל וביקשה
ממנה לצוות על האירגונים היהודיים
שם להימנע מהפגנות נגד הנשיא
ז׳ורז׳ פומפידו, ערב ביקורו של זה
באמריקה:

השר פרס
הבינלאומי לאיסור הפצת נשק גרעיני,
וחזר על הדברים הידועים:
אורי אבנרי: כבוד השר, מכיוון שעם
ההתערבות הצבאית הסובייטית נוצר במזרח־התיכון
מצב חדש לגמרי, האם כבוד השר
לא סבור, שגס בסוגיה זו של הבעיות האטומיות
יש צורך בשקילה מחדש של העמדה
הישראלית?
השר אבא אכן: אני מסרתי על ה־דיון
המתקיים עכשיו, אולם, אם השנאל הנכבד
רוצה להציע הצעה או שאילתה, עליו,
לדעתי, לנסח שאילתה מיוחדת.

מות פאנאגוליס
עדיין לא הנחנו לפרשת פאנאגוליס
— לוחם־החופש היווני שהגיע לישראל,
הוחזר ליוון ונרצח על־ידי הבלשים
היווניים באוניה, בדרן מישראל.
חלקו של משרד־החוץ בפרשה זו נשאר
סתום. בתשובה לשאילתה שלנו
הכחיש אבא אבן כל קשר לעניין. אורי
אבנרי (ערב הניתוח שלו) הציג לו שאלה
נוספת:
אורי אבנרי: כבוד השר, מדברי שר־המשטרה
באותו עניין מסתבר שהאסיר
ג׳ורג׳ פאנאגוליס הובא על־ידי המשטרה אל
הקונסול היווני בחיפה, ושם נקבע מה שנקבע,
בלי נוכחות המתרגם ובלי שקצין־
המשטרה ידע מה שדובר.
האם יתכן במדינת־ישראל שקצין־משטרה
יביא אסיר לידי נציג דיפלומטי זר, בלי
שמשרד־החוץ יידע על נד ויהיה מעורב
בכד באיזו צורה שהיא.

מדוע לא ביקר השר אבא אבן אצל
חנה מרון, כשהיה במינכן? אבן הס

שראבאאכן: אינני יודע מה פירוש
המלה ״יתכן״ .מסתבר כי זה נתרחש
במיקרה הנדון. אולם לגבי הנוהל שצריך
להינקט, אבדוק אם באמת אפשר שמשרדי־ממשלה
אחרים יטפלו בנושאים כאלה בלי
היזדקקות למשרד־החוץ.
כעבור כמה דקות, כשענה אבן לשאילתה
שניה שלנו על אותו נושא,
שאל אבנרי שוב :
אורי אבנרי: כבוד השר, בלי להיכנס
עכשינ לכל המיקרה הטראגי הזה, שנסתיים
במותו של האיש על סיפון האניה שהובילה

לרי לאזרחי ישראל בחו״ל המשתייכים
לקבוצות שמאלניות קיצוניות (הכוונה
לקבוצת ״מצפן״ וגרוריה).
אורי אבנרי: כבוד השר, הדברים פורסמו
על־ידי משמיצי ישראל גם בחוץ־לארץ.
שניים מהם טענו שכאשר באו לקבל שרות
מהקונסוליה הישראלית בלונדון, אמרו להם
שהם צריכים, בכל עניין הנוגע להם, להחזיר
את הדברים לירושלים. האם אין כבוד השר
סבור שלא כדאי לתת למשמיצים חומר
נוסף שיתן להם הזדמנות להציג את עצמם
בחו״ל כנרדפים פוליטיים?
השר אבא אבן: החשובה היא חיובית
בהחלט. על כן, אני מנצל את ההזדמנות
כדי להכחיש את הסיפור, שאין לו רגליים.

המצב בשטחים
בתשובה לשאילתה אחרת שלנו הסביר
השר אבן ארוכות מדוע לא שיתפה
ישראל פעולה עם ועדת האו״ם,
שביקשה לחקור את המצב בשטחים.
או רי אבג רי: מתוך הנחה, שאין לנו
מה להסתיר מהנעשה בשטחים המוחזקים,
ולעומת־זאת, בגלל הפרשה הזאת ופרשת
אמנסטי, נוצר הרושם כאילו יש׳ לנו מה
להסתיר, והתעמנלה הערבית מנצלת רנשם

ממנו

להימנע

אורי אכנרי: כבוד השר, בלי להתייחס
לפניית ממשלת ארצות־הברית, האם במגעים
בין השגרירות שלנו בוואשינגטון ובין ה־אירגוניס
היהודיים בארצות־הברית נקטה ה־השגרירות
באיזה שהוא קו לגבי עריכת
הפגנות נגד פומפידו?
השר אבא אכן: הקו שלנו היה והינו
שביקור נשיא צרפת בארצות־הברית אינו
מעניינת של ממשלת ישראל או של שגרירות
ישראל.

אבן וחנה מרון
השר אבן

כדי שייאמר עלינו, כי גם באשר
לחמנו על חיינו, שמרנו על
זבויות־היסוד וחרויות היסוד של
אזרחי ישראל, ושל הנתונים למרותה.
ביר
שהגרמנים ביקשו
מכך, מטעמי ביטחון.
אורי אכגרי: כיצד היה כבוד השר
מגדיר את הפנייה של ממשלת גרמניה —
כהמלצה, כדרישה או כבקשה?
השר אבא אכן: זו היתה בקשה של
המארחים, בתוספת התבטאות של שירותי-
הביטחון; אותם אנשי־ביטחון שנתלוו אלי
לא יעצו לי להתעלם מעצה זו.

״מצפן״ והקונסול

מעצר בתנאים מיוחדים

רגיל. צריך להחזיק עצירי־חירום אלה בטח־נות־מעצר
מיוחדים. עצירים אלה צריכים
להיות זכאים, בתקופת מעצרם, לקבל מבקרים,
לקרוא ולכתוב ללא הגבלה, לקבל
ולשלוח מכתבים באופן חופשי, לעצב את
תנאי מגוריהם כראות עיניהם.
יש להעניק להם את הכל — מלבד החופש•
שלילת החופש כשלעצמה היא עונש
כבד דיו.

איש האמנות
ולבסוף, תשובה פיקנטית של יוסף
ספיר, שר המיסחר והתעשיה. הדברים
נגעו לאשר הירשברג, מי שהיה הממונה
על עידוד הסרט הישראלי. לאחר-
מכן נתמנה ליועץ בתחום הקמת בית-
ספר גבוה לאמנות הקולנוע. השר אי שר
פרטים אלה.
אורי אכנרי: כבוד השר, מה הכי־שורים
של אדון זה לתפקיד אמנותי זה,
חוץ מזה שכיהן פעם בתפקיד פקידותי בשטח
הסרטים?
השר יוסף ספיר: אני מודה לשואל
הנכבד שהעיר את׳ תשומת לבי לבעיה זאת
כולה, שלא ידעתי על קיומה. בתשובה, על
שאילתתו אבדוק את הדבר.

לצוז״ל -באהבה
מלחמת סיעתנו למען הסעת החיילים נמשכת בכל החזיתות. גם בחזית האוויר.
בשעתו שאלנו את שר־הביטחון, בתשובה נוספת לשאילתה, מדוע אין נותנים
לחיילים בסיני להשתמש במקומות הריקים במטוסים. משה דיין ביקש שנפנה אליו
בעניין זה בכתב.
בראשית מאי עשינו כך, ודיין העביר את הפנייה לרמטכ״ל. השבוע קיבלנו מכתב
מדיין, המעביר אלינו העתק מתשובת הרמטכ״ל, כלהלן:
מטוסי ארקיע חכורים ע״י צה״ל להטסת חיילי קבע ו־א.ע.צ. מביתם למקום
שירותם וחזרה.
במרחב שלמה — עקב חוסר קשר יבשתי — זכאים לטיסה גם חיילי חובה,
פעם אחת בחודש.
הסעת חיילי חובה מ/אל סיני אורגנה באמצעות שירות אוטובוסים, בהתאם
לזכויות היציאה לחופשה.
בזמננ ניתנה הוראה האוסרת הטסת חיילי חובה מסיני — אלא באישור מפקדיהם
— כתוצאה מהסיבות הר״מ — :
(א) ההמולה ואי־הסדר שקרו בשדה־התעופה, כתוצאה מצביאת עשרות חיילים
״טרמפיסטים״.
(ב) הסחר־מכר שהחל בכרטיסים, בין חיילי־החנבה, לפני המראת המטוס.
לאחרונה, ועקב הקמת צוות לפיקוח הטיסות בסיני, ושליטה מוגברת של צוות
זה בשדה־התעופה — שונתה הוראה זו, וניתנה האפשרות להטיס גם חיילי־חובה
בכל מיקרה שבו ישנם מקומות פנויים במטוס.
עוד דרישה שלנו באה, בצורה זו, על סיפוקה.

חזרה לתחילת העמוד