גליון 1711

העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 2 | הצגתה של המחאה ־ ה מו םיק לי ת שיפר בעברית על במה ישראלית, היא ללא ספק מאורע, כשם שהיתה בכל מקום בעולש בו הועלתה. הסיבה לכך אינה נובעת רק מחדשנותו התיאטדונית
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 3 | ביו רגע עלינליליס י פו ת ליותר מו רתת3ש*ד האיפור ותחדש המכיל אי־לינר ידוע לך ודאי כי קו דק, עדין ו חלק בקצה עפעפייך מדגיש א ת יופי עינייך. וידוע לך גם כי עד כה
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 4 | הצעה זו תגיע בעוד חודש לדיון, ואז יוכל דובר הממשלה לטעון שההצעה הממשלתית עונה על הצרכים. גולדה שוב לוואשינגטוו ; ר נו ג 14ןיף ואשינגטוו מאוכזבת מהצהרת גולדה
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 5 | חזיות ה״קליק״ של טריומף אינטרנישונל נפתחות מלפנים בקלות! חזיות ה״קליק״ נותנות את השיק למחשוף העמוק ולשמלת הקיץ השקופה. שיא השיק ב־־קליק של טריומף אינטרנישונל.
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 6 | מכתבים אל נשכח - פליטים היינו: חוג בית רמת־אביב ביום ה׳ ,18.6.70 בשעה 9 בערב, אלכם מסים יתאר. ״מהפכה בארה״ב״ רשמי ביקור. בבית משפחת חוצן רח׳ אינשטיין .71 חברים
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 7 | ד״ר דורג, טמריו ממיר דתו ״מדת יהודית שפיריאנית, לדת של אתאיסטים בלתי מאמינים.״ מוטי הוד — שר התחבורה ! מי יהיה שר־התחבורה אחרי עזר וייצמד? מפקד חיל האוויר מוטי
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 ארץ־ישראל השלמה. יחנן מאוד מסלף את כוונתו של דויד ז״ל. אבנרי ענה למכתב בגליו! העולם הזר. שהדבר .1710 בתוכבי ירושלים אהרון גפני, רמת-גן
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 9 | על מיכתב הזה חתומים שלושה עיתונאים מידיעות אחרונות. מוות לערבים! מוות לאורי אבנרי! תחי מדינתנו הקדושה! בלי חתימה, תל-אביב ! אני אינני אני בגליון האחרון (העולם
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 10 | תמרורים נישאו בסן־טרופז, בנוכחות דוכסיות ורוזנות אירופיות, בניצוחה של הנסיכה גרייס קלי ממונאקו, מישל רימון ( )26 ואבדין דה־כשארט (,)22 שהיא נצר למשפחה צרפתית
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 11 | לניחחיסטי * * זה כמה שבועות, אתה ^/להתגאות בתואר ״גימנזיסט״. יכול מזה כמה שבועות, שוב אינך צייד להרגיש שאתה סתם מישהו, החי על חשבון אבא־אמא, והמגלה את זמנו בין
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 12 | בעולם ארצחדהב רי ת התגחלות איגדיאגית נסיעה נעימה ! עם לבני ״אם ליהודים יש זכות לבוא ולתבוע ארץ ממנה גלו לפני אלפיים שנה, יכולים האינדיאנים לבוא באותה זכות
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 13 | בעולם ריגזל מרגל יהודי בשירות גרמניה הנאצית הכותרת בעיתון הערב הנפוץ ביותר בצרפת השתרעה על פני חצי עמוד :״המרגל היהודי. של היטלר!״ ולמעלה, באותיות קטנות יותר
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 14 | הנדון ₪ (המשך מעמוד ) 11 לכן — כשאתם מדברים על שלום, וכאשר הזקנים מדברים על שלום — אין זה אותו הדבר. בשביל הזקנים, המילה ״שלום״ היא חלום של ימי המשיח, ואין לו
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 15 | טרוריסט?!נאי הכריח את המלד להתמודד וזיעזע את שלטונו של יאסר ערפאת לא עברו 12 שעות מגמר התקרית, כאשר באה תגובתה של החזית העממית. ב־קירבת השגרירות האמריקאית, בלב
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 16 | ישראל• הצידה השבוע אח המלךחוס ״ ! אשר הגיעו הקרבות בעמאן השבוע ^ לשיאם, חזרו כמה ערבים מבירת ירדן לשכם. הם סיפרו כי לאורך כל הדרך עברו על פני שיירות ארוכות של
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 17 | ציס המתונים והיונים המתונות מצד שני. בעוד שהראשונים היו בדיעה שישראל מעוניינת בהחלט בהפלת מישטרו של הו־סיין, סברו האחרונים שהעניין הישראלי מחייב דווקא את
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 18 | ןדס דו ש או ד א? (המשך מעמוד ) 17 קיצוניים יותר את יהבס על המחנה הפלסטיני. היונים ה קי צוניו ת: כדאי ל ישרא ל שח וס יין ייפול, ושוזפלסטיניםישתלטו על עבר הירדן
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 19 | י ״כשאלוהים רוצה — גם מטאטא יורה״ וכשהמפד״ל רוצה — אלוהים עובד שעות נוספות1 ך • דת היהודית בישראל הפכה השבוע נ | לקירקס — ו״ו־,קוזאקים של הקדוש־ברוך־הוא״ — אלה
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 20 | 0אתה מעוניין במקרה להכיר רו־זנת אמיתית, יפהפייה, צעירה ומפורסמת — אין לך, בימים אלו, דבר קל מזה: כל מה שעליך לעשות זה לרדת לחוף אפולוניה, בין המלונות אכדיה
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 21 | ואתה את הש 11ד שלה ב העובסה 1ה ־ותת של קיטעי עיתונות מכל רחבי הסולם המתה של הרוזנת פאולוצי. כמולטי־מיליונרית אין צעדיה ומעשיה, והיא אוספת את כל הקטעים. אפילו
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 22 | חותנת 110 וווו>ח! חסר פרוטה, לפי המושגים שלהם. שנית, הדבר הגרוע יותר — הוא היה יהודי. איך אפשר להינשא ליהודי? ״המשפחה איימה עלי שאם אינשא ל־הוארד לא אקבל את
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 23 | במדינה הע ם הקריאה הנואשת של נאצר כמו קריאות אס־או־אס, הומטרו השבוע על העולם קריאותיו של גמאל עבד־אל־נאצר להסדר. העיתונאית הבריטית קלייר הולינגוורת, ששהתה זמן
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 24 | תשבץ העול במדינה 1711 231 371 461 561 בעית החופשיות טמפוני טמפקס או תחבושות היגייניות ז למעשה קיימת רק תשובה. אחת לנערות המעריכות חופשיות מוחלשת: טמפוני טנד
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 25 | במדינה זה קרה בגבול לבנון איזו מד חמה נחמדה! קבוצת החיילים הישראליים שהתמקמה בעמדת התצפית על גבעה בשטח לבנון, נכנסה למצב כוננות. מבעד למשקפות שבידיהם יכלו
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 26 | במדינה הזוי רוצה :ריכה על הגג? דיירי הבית המשותף ברחוב הירקון 285 :תל־אביב, שיצאו לחדר־המדרגות לשמע ,פועלים וחומרי הבניין שהועלו אל גג־:יתם, לא הבינו מה הולך
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 27 | קוומונה של ״היפי׳ס״ ישראליים משוומת מוצריה בבוטיכו בתל־אניב הנבואד קיבוצניקית מחולתא הנכה דוגמנית־עיוום בדיסקוטק בתל אביב ומאם טיח התל־אביבי. מה שהם עשו שם שם
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 28 | האפנינג המוני סרטי מחתרת פסטיבל הקצב מלכת הגוגו דיסקוטקים כוכבים מחדל מיפגשי מעריצים ערבי ג׳אז מיצעד פיזמונים חי תערוכות תצוגות-אופנה האפנינג לציור ופיסול
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 29 | במדינה ד ר כי־ אדם הידרדרותו של מציל היהזדיס ״השוטר זרק עלי נייר טואלט והתנפל עלי בצעקות, :מה אתה עושה הצגות, יא חרא,׳ הוא צעק עלי. והקצין אמר לו: ,תנו לו
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 30 | < כתב ה של ה11ז יצא לעבוד כפועל נמל כדי לגלות את האמת בסיבסוו־אשדוד, וגילה כי מודעה זו, שפורסמה על-ידי רשות הנמלים, היא בלות הנמלים רשות בישראל ס מלי חיבה
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 31 | סינסוו משפחתי בין שתי קבוצות עובדים. הסיבה: אחד המנופים התקלקל, ושתי הקבוצות מנסות להשתלט על המנוף היחידי שנותר, כדי שיוכלו לסיים בזמן את הנורמה שלהם. יצחק
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 32 | וון מקצועי ווינס ״עצן לכם ! ה של צביעה וצבעים, כמויות וסוגים, תיפתר מומחי הצביעה של טמבור. מספקים גם ״עוץ לצביעה תעש״תית- ז טכנולוגיות מורכבות. ׳ויה אל ת. ר
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 33 | ה מו ע מ דו ת הסופיו ת .בחסות שעוני בווריה ארם בת הדייגים ילידת טבדיה היא אומנם רק בת , 17 אן כבר יודעת רבות על סודות היופי. היא צובעת שערה לבלונד בצבעי
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 34 | קולנוע מרגלינז בלי ראש תד רי ך תד־אגיב נוסע עובר כגשם (אסתר, צרפת) — סרט־מתח מקצועי מאד, עם בי־מוי מלוטש ומישחק מתאים של צ׳ארלם ברונסון. הפיחח (בן־יהודה,
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 35 | אמנות ת ד רי ך תיאטרון איזון עדין נהבימה) -אדו־ארד (וירג׳יניח וולף) אלבי מתאר שוב את האנוכיות, הצביעות והבדידות של הבורגנות האמריקאית האמידה, במחזה קאמרי שזוכה
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 36 | לגני מזל טלה — צפוי שבוע פורח ביותר. חנוט יציע לכם הצעה מעניינת מאוד, אל תדחו אותה. קבלו אותה והשתדלו לט11ג מלא את דרישותיי 21 במרס - על הצד הטוב. זה 20 באפריל
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 37 | על יהושעפרץ, מזכיר ועד־הערכדים בנמל אשדוד, אומרים שהזא האיש החזק ביותר במדינה היום. מה שהוא יכול לעשות, לא יכול אף אחד, אם לדוגמה יקום מחר חיים לסקוב ויתפטר —
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 38 | ב 1י לשתוק בכנסת 1-ה נורא ! השבוע הבינותי בפעם הראשונה איך מרגיש חבר־כנסת של סיעה גדולה, אם אינו בורג קטן של מנגנון. ישבתי במליאה, והייתי אילם. רציתי לקרוא
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 39 | ובתום אותם שישה חודשים יובא עציר- החירום שוב בפני השופס לדיון מחודש — מלא או חלקי — הכל לפי קביעת השופט, כדי לראות אם יש הצדקה להארכת תוקפו של הצו או לא. אם
העולם הזה - גליון 1711 - 17 ביוני 1970 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד