גליון 1712

העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 1 | =ז2 -ז—17ד! שלוז *4 צ׳ פיון תש׳׳ל24.6.1970 , המחיר
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 2 | צטרף לעולם כולו שתה שוופס גולדן אורנגי, לימון־ליים, ג׳נג׳ר-אייל; ביטר לימון*, מי-סודה* ומי טוניק״ • ס וו ״ נים לנ*ז( 1מ* 0ו נוזום8יז ל סז ק ה רחר״ף ר*הונ עליך.
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 3 | מיליון נוסעים בכל יום יום יום מסיעים ביממה. מוכתבת לכל מקום — ובכל תנאי נוסעים בשירותי ״אגד״ ברהבי הארץ כמליון נוסעים. אותם כ־ 7000 חברי הקואופרטיב ועובדיו,
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 4 | אמריקאית להסריט סרט טלוויזיה קצר, בו הוא מופיע בעצמו. העיסקה נעשתה בידי משה (״מריש״) פרלמן, שלמרות שאינו כבר עובד המדינה, ניצל את שירותי הקונסוליה הישראלית
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 5 | סטודיו רם פ ר ! א. נו ל בימתיים• תלא גי ב רו עו לים. היסה בית האופנה האקסקלוסיבי ל עו ולנער _ורזה
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 6 | מכתבים ₪מכתב ש? שומר מצוות רבותי, נציגי העולם הזה בכנסת, זו הפעם הראשונה שאני כותב לעיתון בכלל ולהעולם הזה בפרט. אין מילים בפי לשבח ולהלל אותכם. הוכחתם את
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 7 | מה אמרו נשים מסויימות ברחוב הירקווו. לסגו ראש עיריית תל-אביב? סגה — שי בלי ממשל ה הרב שמואל אבידור, הרב של כפר־שמריהו, על עיסוקי הגיור של הרב שלמי מרן :״נראה
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 אמנם אלה הם טכסיסים, שנועדו לרכוש אהדה מדומה בציבור, שיישר כבר את עמדותיו לפי קווים ראדיקליים הרבה יותר לשני הכיוונים. אולם אם אין מדובר
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 9 | טיהם? האין בני־אדם הזוכרים את עברנו המר בגולה? כן, ישנם כאלה. וכפי שהיה אז, בתקופת הנביאים, כן היום, אנשים אלה נרדפים, נקראים מטורפים, השליטים שונאים אותם
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 10 | בעולם בריטניה פגיס סמוקות פנים רבות היו סמוקות בבריטניה. פניהם של עיתונאים, עסקנים וסתם אנשים, שניבאו פה אחד שמפלגת העבודה תנחל בבחירות נצחון כביר. אך סמוקות
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 11 | •סיסמה ״אין כדירה!״ נולדה ב( (אביב ,1948 בחטיבות הקרביות. היא לא הומצאה על־ידי מומחה לתעמולה, או על־ידי גאון ליחסי־ציבור. אפילו גולדה מאירסון, עסקנית מועצת
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 12 | בא שר תל ך לוו או ת ך מכשיר ג1 נ!־ לבי שול ול ת או ר ה ק מ פינ ג א מי שרא גז תמרורים נולד בבית־חולים אלי שע בחיפה, לרחל גור, רעייתו של אלוף פיקוד הצפון מורדכי
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 13 | ך יורה של הלן זיידמן ארו שש ^ שעות. גיור בזק, גיור חסר־תקדים, גיור שהדהים את העולם. אבל כשם שמל- חמת ששת הימים לא הסתיימה עדיין, כך גם מיבצע שש השעות של הגיור.
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 14 | (המשך מעמוד ) 13 בעת הדיינים הקדימו בפתח דברם: ״השאלה הטרומית היא: אם המבקש הוא בעל־דין בענייו זה, למען יהא לו המעמד להגיש עירעור, או שאין למבקש מעמד בעל־דין
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 15 | נחום גולדמן, היה כתוב: נא לא לצלצל בין השעות .4.30—2השעה היתר חמש. זכרוני צילצל בדלת. תחילה פתחה רעייתו של השר, וזו הזעיקה את בנה יהודה, נכה המתנועע על
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 16 | מ נ 1ה ד הרבנים עשו כחש בנפשם למעו עגל הכסח של המפד״ל!״ ״נתנו פקודה צבאית לרבנים לובשי־מ דים לעמוד דום ולגייר!״ ..שר-המע?פטים אשם בהונאת הכנסת ובהשגת הצבעה
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 17 | נאומו שד אור׳ אב1ר שעורר סערה כדדית באוד ושהביא להצבעה משותפת שד סיעתנו וסיעת אגודת שראד המפלגות הדתיות, לסתור מה שאני עומד לאמר עכשיו. נים — ז ה הכל אין בזה
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 18 | במדינה ס פגישת הכרים ואוהדים אדישות מסוכנת פעם אהיה ש ח קני ת עם חכר המרכז אמנון זכרוני ביום ד׳ 1 ,ביולי, שעה 8.30 בערב, אצל בן־גלנטי, שדרות ויצמן 8ד, קרית
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 19 | השסקוו א ש או סנ חמ ה? ** משלת ישראל ניצבה השבוע בפני דילמה נוראה. להבדיל אלף הבדלות, דמה מצבה למצבו של הנידון למוות שניתן לו לבחור בין הוצאה להורג בתליה לבין
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 20 | ועכשיו -גם בישראל ! בעזרת נערות עירומות יי• עיתונים המיקצועיים כעולם, \ 1המוקדשים לבעיות הפירסום, אינם מרבים להתייחס לישראל. כי עם כל התקדמותו בשנים האחרונות,
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 21 | שעוני־יד מודעה של חברת פירסום י שראלית המפרסמת שעונים יפאניים. הזוג בעירום ה מופיע ב ת מונ ה הם הרקדן אהוד בן־דויד מלהקת המחול בת־שבע, וא שתו נעמי בן־יוסף.
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 22 | במדינה זהו סינוו האהבה הסנסציוני של השש רוזנת מיליונרית בת 3 ^ רוזנת כריסטינה פאולוצי, מנן ן שות החברה המפורסמות ביותר באר:צות־הברית, מולטי־מיליונרית ולשעבר
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 23 | פושי המטמון, כבר איבדה הקבוצה בדרך הזו ג׳ים וטנדר. אתה מגיע למסקנה שהרבה יותר נעים לראות את הבהלה לזהב בסרט המכורים לזהב מאשר במציאות. המציאות, כשאתה מגיע
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 24 | במדינה בעולם חינזך ( ה מ שן מעמוד סז) וזרקה אותו החוצה — שם צעקה מקהלת סטודנטים שמאלניים :״זיג הייל! זיג היילג״ כושים וסטודנטים. בשורתו של פא־רול היא פשוטה:
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 25 | עסקו ׳הורי הסתבסר עם א־דגון ״בר־ברין!״ -ערס לסערה באמריקה בהאשימו את הסוכנות ואת מדינת ישראל בבעולות רי&וד והברות חוק קאים יוכלו ״להעריך את דבריהם ומעשיהם•״
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 26 | הבהלהלזהב 86 0יי ₪ האתיברסיטה הישראלית מקמן יס אקסשז״ם הלימודים בת״א בבנין גמנסיה הרצליה, ז׳בוטינסקי • 106 ובחיפה בבנין בי״ס במעלה, שמריהו לוין 30 ההרשמה לשנת
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 27 | * ביע זהר קטן הלהיב השבוע את ה׳ ^ אנושות כולה יותר מאשר הטיסה הראשונה אל הירח. יותר אנשים ברחבי העולם צ8ו בטלוזיזיה במהלך משחקי נביע העולם לכדורגל ממספרם של
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 28 | הרווקות הנ שו או ת של ״אל־על־בין השמועות למציאות: השני מטר ועשרה גובה היו רק מטר שמונים. ה־צרפתיה היתה בסך־הכל גרמניה. וזה שהיא הגיעה במיוחד לתל-אביב היה נכון,
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 29 | במדינה הספר הראשון והיחיד בארץ שכובו עברית אהבה הזוי בוקוגזה זה לא בלוף השם בוקובזה היה, בעשר השנים האח־רונות, תעלומה לרבבות מאזיני גל־ ציז״ל והגל הקל. לא
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 30 | הוביעיה התפוקה ־ אבר הארבעה חיים כת והמסתלטלת, או מפליגים בדימויים פיוטיים (״מילים דולפות כמו סיפות גשם, לתוך ספלי הנייר שבידינו״) ,או מנסים כוחם במשהו המזכיר
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 31 | אמנות תדריך תיאטרון איזון עדין (הבימה) — אדו־ארד (וירג׳יניה וולף) אלבי מתאר שוב את הצביעות, הבדידות והאנוכיות של הבורגנות האמריקאית האמידה, במחזה המבוצע היטב
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 32 | וייה לך הממוטטות גמיעה — דווקא וטח ממנו היית וצה עד כה. נהג חירות. פקח עיניך. ל תהיה להוט 1מ- נווד. אם תישמר וויכוחי סרק, תוכל כות להערכה מחו־שת של הסוגגים תך,
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 33 | ילד המ שתייך לנוער הויקינגי, לבוש מדיו ועונד סמל ה תנועה, | מתא מן בירי ברובה אוויר, כ שחברו מקבל הסבר מפי המדריך. אימנניהם נועדו״ למלחמה באויבים רבים, החל ב
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 34 | ביצים סרוחות על השנואים תה זריקת ביצים מסריחות על ת מונו תי ה ם של או־תאנט, קוסיגין, דה־גול, גולדנזן, בניפוץ פסנתרים (למטה) ובהטלת ביצים על פרצופיהם של שנואי
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 35 | ך* סטודנטים ככר העולם, מורדים. | | גם בארץ. אבל בהבדל קטן אחד: שלנו יותר אמיצים. אלד, של הטכגיון בחיפה, בכל אופן. בחגיגות יום הסטודנט שנערך השבוע ב־ ובריקודים,
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 36 | במדינה משפט אהבתו הקומית שק הפקיד הבכיר ״לא הייתי מאמינה שגבר יכול להשתטות כך, אחרי 25 שנות נישואין. הרומן שלו עם אהובתו, רחל גבריאלי, הרם את כל חיינו. הדברים
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 37 | האפנינג המוני סרטי מחתרת פסט יבל הקצב 1970 מלכת הגוגר 3דיסקוטקים כוכבים מחו״ל מיפגשי מעריצים ערבי גיאז מיצעד פיזמונים חי תערוכות תצוגות־אופנה האפנינג לציור
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 38 | חני פרידמן 7 המועמדות הסוניות ך* ני פרי (פרידמן) ,מועמדת מיספר ,7 | | נכנסת לתחרות מלכת המים כשעל ראשה שני כתרים קודמים: ביום השלישי האחרון היא זכתה בתואר
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 39 | תדריך תד־אב^ב * * חניבן*> בלול,ס (אוריון, אנג־ ליה) — קומדיה מלחמתית על חייל בריטי ופיל, הנמלטים יחד מן השבי הגרמני. עם אוליבר ריד והפילה אאידה. גוסע עוכר כגשם
העולם הזה - גליון 1712 - 24 ביוני 1970 - עמוד 40 | ^ סצ!
חזרה לתחילת העמוד