גליון 1714

העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 2 | בשבוע שעבר הגיעו לכנסת ארבעה אורחים בלתי־רגילים, ועימם מ־שאלה בלתי־רגילה. היו אלה חברי להקת־ הקצב התל־אביבית, הקוראים־ לעצמם חברי הכנסת. בעייתם: באחד מימי
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 3 | אנחו 1דנתוגנים רנןס רז וי 0 1בי1בלנו ״אגד״ הגיש לממשלה תביעה להעלות את תעריפי הנסיעה בשרותי התחבורה הציבורית. התביעה מבוססת על תחשיבים שניתנים לבדיקה והמוכיחים
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 4 | * כ וכב ״ שיעד ״ סרט 1מחתרת * ¥הא 3נינג המ וני תחרות להקות הקצב * במשך שלושת ימי היריד יופיעו לסירוגין ( 24 כן, עשרים וארבע!) להקות, מכל רחבי הארץ. ואלה הן:
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 5 | מכתבים תנו צ׳אנם לשלום: אולי תסבירו לגולדה ולחבריה שאסור להגיד אין ברירה וכי ישברירה והיא נתונה בידם של ראשי המדינה. הברירה היא: לעשות שלום! בכל מחיר ובלי
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 גרינברג ז״ל, בנו של הגאון מווילנא, הרב אברהם מנדל אליהו גרינברג ז״ל. יפדדשרה גרינברג, תל-אב-ב 1תחרות הצילומים מצורפת תמונה לתחרות
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 7 | דידי מנוסי :״הגעתי בזמו כדי לא להפסיד את המלחמה עם האמריקואים.״ כשנשאל השבוע שר־החוץ אכא אכן אם יש חילוקי־דיעות בינו לבין ראש־הממשלה גולדה מאיר, השיב :״זוהי
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 רק קבעתי ואני קובעת גם עכשיו, כי הפרת החוזה גרמה לי נזקים חמורים, צער, עגמת נפש ועלבון. בראותי כי המו״ל מתחמק מהתחייבויותיו למרות שפירסם
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 9 | ״קליק״ הוא שיא ה״שיק״ ׳#ווזנז לבינסוו אילון העולם הזה 4ו 7ו חזיות ה״קליק״ של טריומף אינטרנישונל נפתחות מלפנים בקלות! חדות ה״קליק״ נותנות את השיק למחשוף העמוק
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 10 | תמרורים לתינוק. העיתונאית מצפה הצרפתיה שהתפרסמה כשנפלה בשבי הווים־ קונג בעת שליחות עיתונאית, מי ש ל ריי, אשתו של במאי הקולנוע ( )2קוסטה* גאכראס. לזוג ילד אחד,
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 11 | ך* ילדותי קראתי סיפור על נער ביש־מזל, שהשתדל ללמוד מן הנסיון. הלך הנער ברחוב, וראה תהלוכה. בראש־התהלוכה נסעה מרכבה יפה, מצופה זהב, ובה ארון מכוסה בפרחים
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 12 | 39111 השסגור בבקבוק הליטר הענק של קו ק ה־ קו ל ה לכל המ שפחה כולה, סובב ופתח... שלקקה -ק כ! ה עםהשס הו ר שפע של קו ק ה־ קול ה קר־כקרח ומרענן למ שפחה, לאורחים
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 13 | השרים מו3ה את עצמה ־ גפני שהיא איגד! ווצה להבין ** מו טיפות״גשם על אדמה צחיחה, כך נפלו דברי ריצ׳רד ניכסון, השבוע, על הקרקע הישראלית. אחרי שתוכנית־רוג׳רם הוצגה
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 14 | :הרוסים משגרים טילים מטוסי חיל־האוויר פוגעים ברוסים ! המחיר 3 :מטוסים תמורת 5סוללות האויר גילה את עבודות הבניה לפני שהושלמו. ההפצצות הרסו את המיבנים. מאז מנע
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 15 | 8111 ו אן! י־ י ־ יי ייי י ! 311118. * 11י 88*11 ״־ד לל!
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 16 | במדינה העם ה עי מו ת מ ת חי ל ״הם לא יעזו!״ אמרו המומחים המדיניים והצבאיים של ישראל. ״שום דבר לא ימנע אותם מכך!״ טענו הפרשנים האובייקטיביים. הסכנה שריחפה על
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 17 | ^ טבח המוני בכפר דרוזי בגליל הגורם: מחסני נש?! בידי הכפריים אל התוו !י* יום השבת האחרון בשעה 8.30 בבוקר, יצא מוחמד יוסף מישלב ()67 עם שני בניו נאייף ( )40
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 18 | להיות לנשיא הבא של ישראל, אחרי סיום כהונתו של הנשיא הנוכחי, זלמן שזר. על רקע זה מסבירים במערך את השתדלותו הבולטת של שפירא לפייס את הדתיים, כמו בפרשת והגיור
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 19 | | מלחמה ע הרוסי 1 (המשך מעמוד ) 14 הרוסים והמצרים ידעו כי לא יוכלו להקים בסיסי טילים מוצקים בתעלה. הקמת בסיסים כאלה, כפי שהוקמו לפני מלחמת 1967 ואחרי המלחמה
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 20 | הן תהיינה תלויות מחו בבונקויס שר החערה, ף ן 1 1ן ן היא מולאטית אשר הגיעה לישראל מג׳ורג׳ טאון אשר בגוי אנ ה הבריטית, בה מכ הן 1 ! 1 דודה בתפקיד מושל, בין יתר
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 21 | ל סירות במוסכים ואצלישוחוי ישראל בחו ל ויי. שאז לווניי היא תרומתה של צרפת לעולם דוג מנו ת העירום הישראלי, פרנסואז, שעלתה מצרפת, שימ שה כנערת מלתחה בדיסקוטק
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 22 | יום ראשון ד,שבוע, כאשר 11 ^ אלף אחיות בכתליו־,חולים בארץ הכריזו על שביתה כללית, החליטה האחות שרה שושני כי עבורה הגיעה הדרך לסיומה. אחרי שבע שנות עבודה במקצועה
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 23 | הוא ומק! !1 ״1 ¥111191 נו ע11 1111 הליד ביתה בבית־החולים איכילוב ה האחות תמי גו ט קין (יו שבת ב| | מרכז) בלילה הרא שון של הש בתל־אביב, כשהיא מוקפת אחיו ת נו
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 24 | 0 2 0 1ניכסון (המשך מעמוד ) 13 שם: הגבול של ה־ 4ביוני, עם תיקונים ״ביטחוניים״ קלים, כמו באיזור לטרון, קלקיליה ובו׳. זוהי, בקיצור, תוכנית רוג׳רם. | אזהרה ד
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 25 | במדינה ניטשה אמר :״בלכתך אל האשה, אל תשכח את השוט !״ ^ שפירא אומר :״בלכתך אל האשה, אל תשכח את החשבוניה!״ ססזדנטים המהפ כני ת מב או־ שב ע אל חדר־המיון
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 26 | במדינה אקידוטיקי עיתונות לייגס חא שה שאשכול קראלה ״ מכ שפ ה!״ שירותי הפלגות סדירים וסיורי שינו ונופש לחופי הים התיכון הבדיחה בחוגי העיתונאים בתל־אביב השבוע
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 27 | מן לפרסם לפני כשנתיים מכתב מלא השמצות בידיעות אחרונות, על מעשיהם־ כביכול של השניים בשנת . 1929 פירסום המכתב הרגיז את סגל וחן. הם פנו לבית־המשפט בתביעה נגד
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 28 | אמנות תדריך תיאטרון איזון עדין (הבימה) — אור ארד (וירג׳יניה וולף) אלבי מתאר שוב את התמוטטותה של הבורגנות האמריקאית האמידה. הביצוע של מרים זוהר, סטלה אבני ושאר
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 29 | במדינה משפט אהבה בשניים פרשת יו ס ל׳ ה שוחמכר — במה דו ר ת־ כי ס הצופים הנדהמים, באולם בית־המשפט לא האמינו למישמע אוזניהם, בבוקר יום השני האחרון: לנגד עיניהם
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 30 | יזיז־ בן 12 נכלא בחברת 1/12/1יי מין בחאהחט צו ־ 25 לחודש יוני השנה, אירע ., 1משהו נורא בין כתלי בית־המעצר ב־אבו־כביר, בדרומה של תל־אביב. בתוך כתלי בית־המעצר,
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 31 | חילוף מהם במקרה שיתקלקלו אופניו. כעבור זמן קצר הגיעה המשטרה לביתו. אז נחקר חיים בפעם הראשונה. החוקרים האשימו אותו בהחזקת רכוש גנוב׳ חקרו אותו על כך׳ אולם לא
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 32 | השתדל להתגבר ! זה יעבור. אתה עוד תראה ימים טובים. כמו כל משבר, גם האחרון יעבור בסופו של דבר. התעלם מעקיצותיהם של אנשים המתיימרים להיות ידידיך. 1111 לך, בת טלה,
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 33 | אידה עידן ה מוע מדו ת הסופיות האופרה ף* מ 1סכר שנפרץ, החלו השבוע ה־ ^ רוסיות לנהור לתחרות מלכת־המים. הן בעצם רצו כל הזמן להשתתף, אבל לא ידעו אם מותר להן לפתוח
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 34 | ^ 1אונס ב תאי המעצר 0 ¥1111X1העולם הוה (סוף האם את עריק מקריבה 5ימי רחצה בים כל חודעו > האם קיימים בשבילך חמישה ימים בחודש. בהם החוף הוא מקום בו את רק יו שבת
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 35 | קולנוע תדריך תז־אביב ליקי (אוריון, ארצות־הבריוז) — כלב, דוב וצייד ביערות קנדה. סרט של וולט דיסניי עם סינכרוניזציה עברית. צילומים יפים, וחיות אהודות יותר מבני
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 36 | לפנות אלייך, רותי. אני לא מתלהבת מדרגות צבאיות ואף בקושי מבחינה בין טוראי לקצין. עד עתה נחלתי כמעט רק י כשלמות במשחקי שחמט (זה בעקבות התודעה הקלושה שלי
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 37 | 4 #14/11ו י דובר צה״ל מודיע: 7.12.69 מטוסים שלחיל־האוזיר תקפו היום במשך שעתיים מטרות צבאיות של המצרים בגיזרה המרכזית של תעלת סואץ. בין השאר הותקפו בונקרים,
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 38 | איר הגענו דו־וב בכנסת סוף סו ף הגענו לזה — הפכנו רוב בכנסת. אילו ניתן היה בישראל להעלות בו־במקום הצעת אי־אמון — היינו מפילים את הממשלה פעמיים. ביום השלישי
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 39 | חות פרטיות, ואחדים מהם גם בנאומי ם פומביים. הם מתנצלים ומ סבירי ם: היינו מבולבלים (דברי היועץ הבכיר של ראש־הממשלה, לוי א שכול המנוח). על בילבול זה, על שכרון
העולם הזה - גליון 1714 - 8 ביולי 1970 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד