גליון 1715

העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 1 | מספר 1715 י״א תמוז טכסיס? ה צנ ה?
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 2 | גלי את יפי רגלייך דפילטור לון הקרם המ שובח ל הרח ק ת כל שיער מיותר. היחידי ה מ בו ס ס על מי המרפא והבריאות של מעיינות ים־המלח. ודאי הבחנת בכך כי בשבועות
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 3 | הרופאים לא נתנו למשה דייו להיכנס לחדר הניתוח 6איך נודע לעזר וייצ־מן על פציעת בנו שאולי הודיעו לו כי הרמטב״ל, חיים כר־לב, מבקש לדבר עימו בטלפון .״קרה משהו
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 4 | ] הי1ף רוצים להחליף את אבן לא ברור עדיין איזה כיוון יקבלו מאמציהם של האמריקאים והסובייטים להכתיב תנאי הסדר במרחב. אולם בחלק מצמרת המערך התגבשה הדיעה, שלקראת
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 5 | מכתבים *מפלצת מסוג חדש פולחן אימה מאויב, גורם לפולחן החרב והצדקתה. שני הנ״ל גורמים לפסיכוזה של מישטור העורף, ודיכוי צלם האדם וטימטומו. האחרונים גורמים לאכסטזה
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 6 | הובניע; ונכ 7צ גא ל מ כי ר ה שבתדל וזטגמיזיה 1970 בהוצאת פוליטכניקום, חיפה רח׳ שמריהו לוין 30 ת״א רה׳ ברנר 17 ספר השרות כולל הסבר מקיף על מכשיר הטלויזיה
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 7 | מכתבים (המשך מעמוד )5 תףאותםבשיחות ! זה לא ישמע כ״ב בלתי מציאותי כפי שאפשר להסיק מהכרזותיו,ם הפומביות הנוכחיות — אם נזכור שהם הודיעו בגלוי לאחר חטיפת השומר
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 בוא ופנה לאהבה פז מון: לכן הק שב לעצתי חבר / ,ח רו ט זאת בלבבך / :לעזאזל ה מלח מות, העיקר האהבה. פ שוט מיד מדים של קרב / ,של הרג של מירדף
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 9 | כתב ״תדרוך לעומק״ ,כמוכם) — לאלהים פתרונים. מכל מקום, במאמרי פלפם לא נזכרה אף פעם אחת המילה ״ריגול״ ,וכאמור נזכרה הכחשתי לאופי ה״חשאי״ של ה״תדריכים״. אתם
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 10 | במדינה העם גידופים במקום מדיניות שגריר ישראל בארצות־הברית, יצחק ובין נהנה ממידה רבה של אהדר, מכל שכבות העם. בזכות היותו רמטכ״ל צה״ל במלחמת ששת־הימים, הוא נערץ
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 11 | ךוא, זו לא בדיחה. הכותרת הבאה /הופיעה באמת בעיתון דבר, ביום הרביעי שעבר, ה־ 8ביולי : 1970 ך• עם רצה דויד בן־גוריון בידיעה שהופיעה תחת פותרת זו אין זכר לטילים
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 12 | תמרורים נ סי עהנ עי מ ה ! ע ם 7בני 1.011 2־ 6 3 0 נחוג. יום הולדתו ה־ 80 של פרץ ברנשטיין, נשיא המפלגה הליברלית, ומי שהיה בזמנו שר המסחר והתעשיה, ברנשטיין, יליד
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 13 | וזה 1וצים 1 הרשים? מאולמות הקרמלין. נוכחים: שר־הביטחון, שר־החוץ, מזכיר־המפלגה, ואחרים. וענד השבוע לא נשאלה שאלה זו רק בכל בית בישראל. היא נשאלה גם במשרדים
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 14 | 7177 =דו*נ* 0 הדוסים? (הנז שן מעמוד ) 13 כזה יושג נזחר בהידברות בין שתי המעצמות. במיקוד. זה תתחיל עונה של מקח־ומימכר ־ בין מוסקבה וואשינגטון, כשכל צד רוצה
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 15 | העיקרית של הארץ ברחוב — השפעה מחשבתית. לא הידיעות שהוא מביא גורמות לוויכוחים או להתעוררות ציבורית — כי בראש וראשונה הדיעות. בשטח זה חלה בהארץ מהפיכה גדולה עוד
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 16 | ״מטוסינו הפציצו היום מטרות צבאיות בגיזרת תעלת סואץ״ -מה מסתתר מאחורי הודעה לאקונית זו, המתפרסמת מדי יום? מה, בעצם , קורה בהזית התעלה? ^ ום יום, כימעט בשעות
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 17 | רב מהמטרה. בגלל המהירות ההתחלתית הגבוהה שלהן, ממשיכות הפצצות להתקרב אל המטרה בעת נפילתן. מאחר שקו שיחרור הפצצות הוא רחוק ביותר מהמטרה, חייבים מטוסי־היירוט
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 18 | בועואיד עו דךחלק לזמן יו ח ד א דנ׳ ך הקרם השויצרי הנודע ל הר חק ת שיער מיותר. דפילן פועל על שורשי השיער, מחליש צמיחתם ולכן פעולתו לזמן ארוך יותר מכל משחה. הקרם
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 19 | צעירים מחוץ־ראדץ שנאו לעזוו שואלים: מה אנחנו במגן, טעה. רינום אוטינג, ג׳יבג׳י העובד ברפת, טוען שגם לפרות כתייחסים כמו למתנדבים :״לפני מספר שבועות הודעתי למנהל
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 20 | 11000 יי ע ך* אירוע הבידורי הגדול ביותר ב־ | 1//תולדות המדינה.״ כך הגדירו מראש מארגני פופ 70׳ מה שעמד להתרחש במשך שלושה לילות בגני יריד המזרח בתל־אביב. הם עוד
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 21 | קים, קלטו 3000־ 4000 איש כל אחד. להקות צמרת ם. היה זה מחזה מהפנט, לראות אלפי צעירים מתנו־המיקצבים המודגשים, המהמהמים. אחר ניתנה הזדמנות לאוהבי ג׳אז טוב גם
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 22 | הצ׳וצ ״לים והאריות מופיעים יחד! הכריז המנחה אלוני הקצב השנה התחרו, זו הפעם ה שלי שית, להקות הקצב של ישראל על שרביט הזהב — שרביט פז, בפסטיבל הקצב של העולם הזה.
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 23 | ־ ועשוים אלו איש הקיט את הבמה במה שהובטח להם. אך ההסתערות היתד. כה נסערת, שהוציאה מכלל שימוש את כל מערכת־ר,שידור שעל הכיפה .׳ ציוד אלקטרוני רגיש ויקר הוצא מכלל
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 24 | תשבע הו וצ הזה 1715 בדאי להיות אלופים... לחברי קבוצת הכדורסל של ״ מכ בי״ תל״אביב, חי ת ה השבוע אפתעה נעימה — שעון ״ שיסו״ ,שהוענק לכל אחד מחברי הקבוצה. הפרס ני
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 25 | אמנות 1*01106 £1X110X10116 8ר8פפו 8לרשו*1יי״יו תדריך צו חנ ח של תיאטרון איזץ עדין (הבימה) אדוארד (וירג׳יני ה וולף) אלבי מתאר שוב את הבורגנות האמריקאית האמידה,
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 26 | הד 1ו־ הזה ( ה מ טן מעמוד ) 15 גנחנו חיים בתקופה הרת־משמעות. ההחלטות שדור זה יקבל יהיו אלו שיכריעו את גורל האנושות לטווח רחוק ^יותר. הדור הזה נושא על עצמו
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 27 | 70 313 (הנושך מעמוד )23 (״גאנדי״) זאבי, והטיפול בחיילים הושאר לסדרנים אזרחיים ולמשטרת ישראל. שוב, כמו בשני הערבים הקודמים, קבע המופע המרכזי את הצלחתו או כשלונו
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 28 | במדינה הוועידה ה ש לי שי ת של, סגווות ה ע; ד ם הז ה -כו חחדש סתק״ס כתל ־ אביב, כי מי ם - 22.7.70 (המשך מעמוד )26 באלות ובקתות אקדחיהם. כשניסתה אשתו לבוא לעזרתו
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 29 | 4ג מסע אל הגיונגל של שמורת החולה, משכנם של הבופאלוס ** עמייס בשבוע יוצא אלוף (מיל). ^ אברהם יפה, מנהל רשות שמורות הטבע, לבקר את נבם־ו< הוא עוזב את משרדו
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 30 | הגימו0 ^ , (הנזשד נזממוד )29 גל של ביצות, מונעים את חדירת האור. חשוך וקריר בתוך היער. עשרה מטר מגן־ עדן זה בוערים האדמה והשמיים. השביל עובר בסבך של במבוקים,
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 31 | קולנוע תדריך תזיאביב מלחמת הכפתורים (ארמון דוד, צרפת) — קומדיה כפרית על מלחמותיהם של ילדים, עשויה בהומור רב ובניצול מירבי של כשרונות הכוכבים הקטנים. שכן ן כלות
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 32 | במדינה דת ביגמיה בעזרת הרבנות לפני ארבע שנים התחתן ברנארד באשו־ניק ( )45 בפעם השלישית. נשואיו נערכו כדת וכדין על־ידי הרבנות. אולם רק לפני חמישה חודשים, בחודש
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 33 | ה מו ע מ דו ת ה סו פיו ת 1ייי # פני פאר פני גידל היא פני פאר, שסיימה הקיץ את לימודיה התיכוניים. פני, המקפידה על הופעה סולידית מאופקת, מאופרת בקו האיפור החדש של
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 34 | אוננת הלבנים נוסחה בפעם הראשונה באוץ זוהי הפילוסופיה המונחת ביסודה של הזעקה האחרונה של האופנה הרווחת עתה בלונדון, ארצות סקנדינביה וגרמניה המערבית: אופנת
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 35 | ־ והתוצאה היתה אל חנות הבל־בו מבעד לכניסה הראשית, ישר אל מחלקת הנשים, כמי שעומדת לבחור לעצמה שמלה הולמת ללבניה. התגובה הראשונה היתה חוסר תגובה. האנשים בתוכם
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 36 | תם נמצא בבעלותך כלי״רכב, צפויות לך תקלו ת וטירדו ת רבות ,נקשר אליו. י ח סי ך עם אנ שים בעלי־סט- בות מושפעים ב מיד ה 111 1 רבה מ הזיו ת וניחו שים : 1 21 מרס - ו
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 37 | העולם הבא ענ>> 1סוד * בהחלט ירושלים — .ראש־הממשלה, הגברת גולדה מאיר, הצהירה היום בהופיעה בטלוויזיה הישראלית, כי בהמשך למדיניותה של ישראל שלא להחמיץ שום אפשרות
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 38 | שחיה של צנישה כמו אנשים רבים אחרים במדינה (ובעצם, מי לא?) חייב גם אני חוב אישי גדול לאחיות. אני זוכר עדיין היטב את פניהן של רוב. המלאכים בלבן״ שהרגיעו אותי
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 39 | ״לפי הקצב הנוכחי, יימשר, קיבוץ גלויות׳ לפחות 300 שנה ״הציונות אינה מביאה עלייה — והעלייה אינה זקוקה לציונות !״ ״הסוכנות וההסתדרות הציונית שייכות לעבר -דרושים
העולם הזה - גליון 1715 - 15 ביולי 1970 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד