גליון 1718

העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 2 | הלה הדעה ניכרת, אם כי שני הצדדים מעלימים זאת. הגרמנים כועסים על ישראל, בגלל כתבות ושמועות שתיארו את שר־החוץ, של, כמי שמבקש לרכוש קולות נאציים ואנטי־שמיים
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 3 | מלכות היופי אוהבות את?)011076 גלידה ״ טו פז־הגלידה החד שה שמציגות מפכות היופי, לך, עקרת הבית, בקיץ זה. גלידת ״טופז״ בשלושה ט ע מי ם מיו ח די ם ב מינ ם: ״טופז״
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 4 | ב ע 7לי וספה נוסעים;כוזדוהבגסגז׳ חיפה וצפון הארע ב 717ר י וספה ב_7נ 7ד י וספה הנמש לט העונה ואמון ן ןן ןן חן ץ״: ,וי׳׳ 161, י ׳1״1י׳ 1101111׳׳ 111111 ימליצו
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 5 | ״בל העולם משחק! נגדנו שח־מת ואבא אבן משתעשע בקלפים״ איך תיאר עזר וייצמן המפורסמות, וראשית דרכו של יוסף קרלנכוים אל העסקנות הפועלית ואל מעמד שר־העבודה בישראל.
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 6 | מכתבים בז• נו ריבו ה האם שמעתם? אומרים שבקרוב אפשר יהיה להירשם במשרד הפנים כיהודי ללא עניינים — תמורת תרומה מתאימה להקמת בית־כנסת. י. גלזר, רמת־גן 1מעצר
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 7 | במקומו מונח — שנסוג ממשפט דיבה, אשר הוא עצמו יזם? י• גולן׳ באר־ שבע כף אהרון אני מניח שקראתם את הכרזותיו האחרונות של מזכיר ההסתדרות יצחק בן- אהרון. סבורני
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מ ע מוד )7 טרקטוריסט כי ישא אותנו בכף אל ה־קומנדקר. ואכן, זה התקרב, הרים את הכף ואנו עלינו והועברנו מצד אל צד. כך שסיפורו של מני נכון. שאול דגן,
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 9 | 4£נ י מכרך מקרב לב את חבר־הכנסת מנחם בגין, \ £ע ל החלטתו לנטוש את ממשלת הליכוד הלאומי. היתה זאת החליטה פטריוטית. החלטה המעידה על כנות בעליה. החלטה שתועיל
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 10 | השני שד דו״ח הי שראלית שנפג שה ע ראש הפידאיון בביירות מאת כי מאחר שאל־פתח היא תנועה המבוססת על העם, הריהי קרובה יותר לציבור ההמונים העניים מאשר החזית הע מ מית
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 11 | הבעת שיעמום־מה על פני, מיהר להבטיחני כי דיבוריו על המארכסיזם אעם פיטפוט־בעלמא .״את המארכסיזם שלנו למדנו מן הניסיון — מנסיונם של אנשים אחרים: הוויט־נאמים,
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 12 | ה ש בו עהח לי טההממשלהער מאת• אוד אבנר ״איננו יבולים להשיב, לא /אחרי שהאוייב בבר השיב, כף! אחרת נעמיד את עצמנו במצב שדעת־הקהל העולמית תגנה אותנו כמחרחרי•
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 13 | הוא ידע שאין לו תחליף, ואין תחליף לשליחותו. אבל הוא סירב לחדש את שליחותו, אלא אב כן יחתייבו בפניו שני הצדדים שהפעם יפעלו לביצוע החלטת מועצת הביטחון הלבד ^מעשה.
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 14 | אגורות סבורו ת קגית סרט של קודאק! מסור אותו לפיתוח והדפסה אך ורק במעבדות קודאק דלתה־קולור. כי פיתוח והדפסה של תמונות צבעוניות דורשים ידע ונסיון רבים -ציוד
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 15 | תירוצי וכוונות מרוב שוונג דילגתי בשבוע שעבר על הקדמה והצהרת־כודנות, שבלעדיהן לא ייתכו לפתוח מדור חדש בעיתונות. ובכן למה מדור חדש בהעולם הזה דווקאי קודם כל,
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 16 | במדינה ישועה בפרסום האחרון שלי טענתי כי מקור המבוך הנורא הזה שנתון בו העולם של היום נעוץ בטבע האדם. אמרתי שהאדם מעוות עד כדי שהרע הוא לו כעין טבע שני. אין
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 17 | ^ ״עד׳ 3ארי 3דו ת נ\ 3 -עו-ני \3ש!״ .שרו ציד \1ז״ד כ שהחליטו לפרו שמממ של ת הליכוד הלאומי האיש שנשאר קרח מכאן ומכאן — עזר וייצמן מגיב ביאוש השישה בדדו החוצה בו
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 18 | המידי בא לתל־אביב -וגורם למחלוקת חו עם ובלי המגפיים כ שנולד המידי —ז הנוכ חי, לא ה מקורי של שנות הע שרים — הנא נועד במקורו לצאת לרחוב עם מגפיים. ואכן, עם
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 19 | נח בין גברים ונשים האחות הקטנה . !2״; לרחוב .״ מדו ע להסתיר?״ תמה חברה יצחק מרקדו. ,מלכת המים לשנת , 1969 שרית דמיר) .אולס בקיץ הי שראלי הלוהט עס מגפיים? ואכן
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 20 | במדינה (המשך מעמוד ) 16 גיבור הקרב על בריטניה, עם מפקדי חיל־האוויר, בעת שטאונסנד ביקר לפני שבועות אחדים בארץ. הוא גם היה מארחו ומדריכו של הסופר הצרפתי הידוע,
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 21 | במדינה לחת הישראלית שאי אפשר לעלות לארץ בלי התקוה שפעם יהיה כאן שלום. שמענו מסטודנטים ישראליים שכאן אף פעם לא היה שלום עם הערבים וגם לא יהיה שלום איתם. איננו
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 22 | סיפורה האישי שד ה שחסנית הטוענת שהשוטר* רודפים אותה לשווא השוטרים והפושעים, בתי־המעצר ואולמות המשפט, היו עולם זר לגבי. לפתע, בשנה האחרונה, טעמתי את העולם הזה
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 23 | שם היה לא בשבילי. ביקרתי גם בניו- יורק, והזדעזעתי מהעיר הזו. גם רבתי קצת עם ג׳רי, והחלטתי לחזור הביתה מן הכפור. שבועיים לאחר שהגעתי לארץ פתחתי בוקר אחד את
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 24 | במאי סרטי מחתרת עלה לארץ בנימין חיים מתכונו להפקות סרסי מחתרת ראשונים על רקוע ישראלי חיים בנעורה בני מין חיים ב שעת בי מוי סרטו הודידוי האחרון. ב ת מונ ה מי
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 25 | קולנוע תדריך תל־אביב נוסע עוכר כגשם (אסתר, ־,ידפת) סרט מתח המשתמש בכל התכסיסים הקולנועיים כדי לרתק את הצופה אל כסאו. בימוי (רנה קלמן) מלוטש, והופעה מבריקה של
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 26 | במדינה (המשך מ גישה: מוייס סובו* • 12 מי מ 11 -עד 23 לאוקטובר 1970 באביה החדישה׳׳׳נילי״ המחיר: ל 1־ 1 4 9 5ל״י בקור בנמלי * ני צ ה * רודוס * ליבורנו * מלטה *
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 27 | במדינה אזרחי החטא הנורא מכולם דמעות זלגו מעיני רבים. טקס הענקת פרם הזיכרון , 1970 מטעם הברית העברית העולמית של ניצולי ברגן־בלזן, לעיר ירושלים, עורר במשתתפים
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 28 | חוקרים רבים אינם מסוגלים לבצע כהלכה את עבודתם בגלל חוטר האפשרות להשיג מתנדבים, יחסם המשוחד של מתנדבים שכבר השיגו, או יחסם של חברי צוותות המחקר. חוקרים רבים
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 29 | לוגית. אולם באותה מידה ניתן לומר זאת גם על כל מוצר המכיל קפאין. • ״סמים מביאים לידי תוקפנות.״ לעיתים׳ אך לא בהכרח. אלכוהול וסמים מעוררים משחררים לעיתים נטיות
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 30 | ישמח לקרוא את מכת בן, מה גם אינו עולה על 20 שנה.״ שגילך יפה תואר אפשר שתחיה.,. מיועד לפוזלות הקמפוסים שביניכן: 91/70 הוא סטודנט למשפטים. מדי פעם הוא מבלה. אבל
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 31 | י* יןמיי ^ ו 0 0 *1 1 1ההבעה הסקסית אותה מפגינה אופירה אינה תוצאה של עורף סקס או הוראו ת הבמאי, אלא מהעובדה כי בעת הצילו מי ם היא קרחה ב־ 39 מעלות חום. מאחר
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 32 | בשיא ה מ שבר הממ שלתי -בטדההכרעה -קרא אור׳ א בנ ר׳ בכנסת : אורי אכנרי: הצעד הבא הוא שיקבע את גורלנו. אנו נמצאים בעיצומם של ימי הכרעה. האם נלך לקראת שלום או
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 33 | לית כין ישראל וכרית־המועצות. ורק כסיל יעלה על דעתו שנוכל להיכנס לסיכסוך רציני עם ארצות־הברית כמצב זה. זלמן שובל 5מקלקלים לו את המהלך הטכטיסי. אורי אכנרי ז כל
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 34 | תויובץ ר עו ל ס נסי לנהוג בחסכנות. לבזבז אפשר גם בשבועות אחרים, אבל רק השבוע לא. הקלה מסויימת בעבודה, מלווה בטיול, יכולה לפתוח בפניך אופקים 21 במרס - חדשים.
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 35 | (המשך מעמוד )13 נסיגה כימעט עד לגבול הקודם, אין להניח שישראל תשיג יותר . המינימום ש? ממשרת גורדה מורכב מארבעה יעדים: רמת־הגורן, ירושלים, רצו־עת־עזה,
העולם הזה - גליון 1718 - 5 באוגוסט 1970 - עמוד 36 | אינני אני
חזרה לתחילת העמוד