גליון 1719

שאנס מפוספס
כשהממשלה מסרה לפני שבוע בכנסת
את נוסח התשובה שלה על יוזמת־השלום
של ארצות־הברית, היתד. לה הזדמנות
מצויינת להוכיח גודל־לבב וגאלאנט-
יות דיפלומטית, אך גם השאנס הזה פוס־פס.
לדעתי,
צריכה היתר, ראש־הממשלה לפתוח
את הודעתה במישפט מעין זה :״ממשלת
ישראל מברכת את הנשיא נאצר על

חבר־כנסת,
קש לשמור
אלי השבוע
לא עמד עם

אשר מסיבות מובנות מבעל
עילום שמו, העביר
את ההצהרה הבאה :״מעולם
ישראל בסכנה חמורה כב־

התבונה המדינית ואומץ־הלב שגילה בקבלו
את יוזמת־השלום של ארצות־הברית,
ומבקשת לחזק את ידיו של הנשיא הדגול
במאבקו נגד הכוחות האפלים, המסכנים
את השלום במזרח התיכון.״
אני בטוח שמר אבא אבן, העמל זה
שנים להנהיג בכנסת לשון ויכוח פרלמנטארית,
בנוסח ״יריבי המלומד והמכובד מספסל
האופוזיציה מגלה בורות מדהימה
בדברו ע ל היה מנסח את ההודעה
באלגנטיות רבה יותר, אילו עלה
רעיון פשוט כזה על דעתו.

סף התהום

תוכנית במשך שנתיים וחצי ולדבר בה,
בין השאר, גם על נושאים רציניים?
זה אלף, ועכשיו בית:
אינני יודע למה בדיוק התכוזן מר שוקו
כאשר זיכה אותי בתואר ״בדרן ממוסחר״•
אבל משום־מה מכרסם בראשי צל-
צילו של חשד שלא התכוון למחמאה.
בדרן — מילא. את זה אני עוד מבין
איכשהו. אני מוכן להודות (ולעזאזל
הענווה!) שרשימותי מבדרות את הקהל יותר
ממאמריו של מר שוקן, אבל מה זה
״ממוסחר״ ,לכל הרוחות?
האם העובדה שבמחצית עיתונו מלעיט
אותנו מר שוקן במודעות, הזועקות את
מעלותיהם של חולצות, שמנים, באנקים,
חזיות, גבינות, סיגריות, גרבים ו״בו־דו־רו
אינטימי״ (ספריי לעונה החודשית של
האשד ),מזכה אותי להעניק לו את התואר
״עורך ממוסחר״?

שעה זו. השלום עלול לפרוץ כל רגע,
אם לא נדע לכלכל את מעשינו בתבונה.״

פסוק השבוע
אבו-עלי מנתניה
בישיבת מרכזי גח״ל, שנערכה לפני
שבוע בתל־אביב, איים מר עובד בן־עמי
בהליכה למרד ובהקמת מחתרת אם תחליט
הממשלה על נסיגה ל א נהסס
להפר החלטות, ולא יספיק המקום בבתי־הכלא
לאלה שימשיכו להילחם לארץ־ישר־אל
השלמה,״ אמר ראש עיריית נתניה.
ראיתם? הוא מאיים עלינו! באישון לילה
הוא ידפיס כרוזי מחתרת במכונות הדפום
של העיתון הנמצא בבעלותו ולאור היום,
כדוגמת שלמה בן־יוסף, גיבורה הלאומי
של תנועת ״חרות״ ,הוא יטיל פצצה ובקבוקי
דאבו על אוטובוס.
הוא יתחבא בחולות נתניה, הוא יגדל
זקן, הוא יצטלם עם חגורות כדורים צלובות
על חזהו, והוא יצוד יונים, יפוצץ
גשרים, ולא ינוח עד שהממשלה תחזור
בה מהחלטת הנסיגה.

במאמר בשם ״אחריותו של עורך״
(״הארץ״ )7.8.70 יוצא גרשום שוקן להילחם
לזכותו של עורך לפסול כתבות ולקבוע
את עיתוי פירסומם.
״יש מקרים,״ הוא כותב ,״שבהם פיר־סום
המעניין והפיקאנטי אינו משרת את
האינטרסים של החברה, ואולי אף מביא
להם נזק, מפני שהדברים המעניינים וה־פיקאנטיים
אינם משמעותיים בסיטואציה
מסויימת, והעיתוי איננו מתאים לפירסו-

מי קובע מה משרת את האינטרסים של
החברה, ומה עלול לגרום לה נזק? העורך,
כמובן. גישה זו היתד, יכולה להתקבל
על הדעת, לולא נלחם מר שוקן במשך
שנים במוסד ששמו ועמדו־,עורכים, דרכו
מנסה הממשלה לשלוט על מה יפורסם
ומה לא יפורסם בעיתונות, ובמוסד ששמו
צנזורה, הרשאי לפסול או להשעות ידיעות
ומאמרים שמר שוקן מבקש לפרסמם.
למה תובע לעצמו מר שוקן זכויות,
אותן הוא אינו מוכן להעניק לממשלה?
הרי גם הממשלה, המבקשת להעלים או
להשעות ידיעה, משתמשת בנימוקיו של
מר שוקן.
הממשלה, אשר נבחרה לייצג ולדבר בשמו
של העם, טוענת בהגיון שוקני, שהיא
רשאית לקבוע מה משרת את האינטרסים
של העם, ומה עלול לגרום לו נזק. זכותה
לפסול או להשעות ידיעות אינה קטנה
מזכותו של מר שוקן.
מי בחר בו לדבר בשם החברה ולייצג
את האינטרסים שלה? אני מתכוזן חוץ
מקוקה־קולה, אסקוט, נקה שבע, שוזאפם
והקוראים המשלמים לו את שכר כתביו?
אם מר שוקן תובע לעצמו את זכות
עריכת ״הארץ״ .אינני מבין למה הוא פוסל
מראש־הממשלה, שר־החוץ או שר־ד,חינוך
את זכות עריכת המדינה.
אל תבינו אותי לא נכון. אני מתנגד
לכל צנזורה פוליטית וחברתית, בין אם
היא מבוצעת על־ידי הממשלה או על־ידי
עורכי עיתונים. בסך הכל ערכתי כאן
תרגיל קטן בתורת ההגיון, ואילו טרח מר
שוקן להפעיל את כלי־החשיבה שלו, היה
מבין מה משתמע מתביעתו לייצג את
האינטרסים של החברה. אני, למשל, לא
הייתי רוצה למסור לממשלה או למר שוקן
את זכות המאניפולציה של דעת־קהל. ומה
היא פסילת ידיעות ודיעות או השעייתן,

ועוד מילה, פשוט כדי להזכיר לקוראים
את הסכנה הצפויה לנו מאנשים התובעים
לעצמם את הזכות הבלעדית לפסוק מתי
ואיזה דיעות רשאית החברה לשמוע. מלחמתו
של מר שוקן בממשלה, התובעת
לעצמה זבות זו, צודקת כל עוד ניתנת
לאזרח האפשרות להלחם במר שוקן, התובע
לעצמו את הזכות אותה הוא מבקש ל־למנוע
מהממשלה. העלמת ידיעות ודיעות,
או השעייתן, היא אחת הצורות המקובלות
ביותר של דיכוי חופש־הדיבור והאינפורמציה,
גם אם הדבר נעשה כביכול בשם
האינטרסים של החברה.
ובזה אני מסיים את סיבובו הראשון
של הדו־קרב. ולא משום שאין לי מה
לומר יותר על מר שוקן. אלא פשוט:
יש גבול לשטח שאפשר להקדיש לעניין
שהוא, אחרי הכל, לא מן החשובים ביותר
שנתרחשו השבוע.

ושאר סוחרי
במחיר סמלי
כדי להעבירם
(דוגמת אש

רק הוא כמובן. הוא
הקרקעות, אשר קיוד לקבל
חלק מהשטחים המשוחררים,
הלאה במחיר פחות סמלי.
דוד).
אני מקודד, שהממשלה, אשר ידעה לעמוד
עד כה נגד הלחצים של דעת־קהל
העזלמית, תאזור עוז לעמוד גם נגד איומיו
של ראש עיריית נתניה. ואל לה להיבהל
גם מבעיות השיכון בבתי־הכלא. כשיבוא
השלום, ישוחררו החבלנים מבתי־הכלא,
ואז יספיק המקום לכל אנשי המחתרת
של מר עובד בן־עמי. ואם בכל זאת יחסרו
כמה מיטות, אפשר יהיה אולי לבקש
מהמדינה הפלסטינית, שתקום, שתארח ב-
בתי־הכלא שלה את עודף לוחמי המחתרת
של ראש עיריית נתניה.
אני בטוח שבנקודה זו, לפחות, תסכים
המדינה הפלסטינית לשתף פעולה עם
מדינת ישראל.

.שו!7ן מסתבר
אם לא אחת מצורותיה הסובטיליות של
שטיפת־מוח חברתית?
כשרון כתיבה, דיוק באינפורמציה ו־חוקיותה
של הדיעה המובעת הם אבני-
הבוחן היחידים לפיהן רשאי עורך לפסול
ידיעה או מאמר. כל הדיבורים על חופש־הדיבור
במישטר דמוקראטי אינם אלא פיט־פוטים
ריקים, כל עוד רשאי עורך ובעל
מיקרופון לסתום למישהו את הפה בשם
האינטרסים של החברה.
החברה מורכבת מאנשים, שמידת ה־אינטלגנציה
שלהם אינה נופלת מזו של
מר שוקן. מר אבן או הגברת מאיר וכל
אדם בחברה זכאי לדעת הכל, לשמוע הכל
ולהחליט בעצמו מה טוב ומה רע בשבילו.
איש לא העניק למר שוקן את הזכות
לפתוח ולסגור את ברז האינפורמציה וה־דיעות
כרצונו.
למד, אני מתרגז כל־כך? פשוט מאד:
מר שוקן כותב, בין השאר, שאילו נהגו
כמוהו בבחירת אנשים הרשאים להביע את
דעותיהם בפומבי ,״היו מונעים תקריות
מגוחכות, כגון מתן אפשרות לבדרן ממוסחר
להופיע כמוכתר בכתר של נרדף פוליטי,
משום שסגרו בפניו את המיקרופון,
שמעולם לא היו צריכים לתת לו גישה
אליו, כדי לדבר על נושאים רציניים.״
מעולם לא אמרתי שאני נקי מעריכת
חשבונות אישיים, ושם המדור שלי מעיד
על כך. אינני יודע מה הניע את מר
שוקן לטפס עלי. קשה להניח שההכרזה
הדון־קישוטית שלי משבוע שעבר על כוו־נותי
לבקר מדי פעם את ממלכת העיתו־נות־המבקרת־הכל
היא שהעלתה סומק בכתיבתו.
מכל מקום אני שמח לקריאת־התגר,
ומוכן לצחצח עימו חרבות, לעיני
הקהל המשתוקק ודאי לחזות בדו־קרב.
מר שוקן היה רוצה, כנראה, שגם מנהל
גלי צה״ל יסור למרותו, אחרת אינני
מבין באיזו רשות הוא נוזף בו על
שהעמיד לרשותי מיקרופון. אם, כדברי מר
שוקן ,״העיתון ותחנת־ד,שידור קיימים כדי
לשרת את החברה לפי מיטב הבנתם של
עורכיהם, המודרכים על־ידי מצפונם הם,״
למה מתערב עורך ״הארץ״ בענייניו של
עורך ומנהל גלי צד,״ל, אשר לפי מיטב
הבנתו ומצפונו נמצאתי ראוי להגיש לקהל

במסגרת הזמנתי למשתתפים מן. החוץ,
אני מארח לראשונה את ד״ר נ. קטרום,
המאיים לעזוב את הארץ אם יתגלה שמו.
דמוקרטיה היא עניין עתיק, אך מן
הסתם תוס ס ומתחדש, מכל מקום, צץ
לה לאחרונה ים של פירושים חדשים.
מסתבר שהמדובר בצורת שלטון מסתורית
ובלתי־נתפסת. אינני מתימר להבינה,
אך במסגרת החרות החדשה לפרש
ולהבהיר את המושג, הייתי רוצה לה ציע
שני פירושים שקלטתי מפי השמועה.
אחד מהם הוא ״הדמוקרטיה״ ,והשני
אינו אלא ״היפרקומדיה״ (ביטוי
חדש, הנוצר כשמעמידים את הדמוקרטיה
על ראשה).
לפי פירוש ראשון, דמוקרטיה אינה
אלא שילטון העם באמצעות נציגיו הנבחרים
על פי עיקרון של איזון ופרופורציות.
ישנו בית־נבחרים, ובו מחולקים
זמן הדיבור והכוח הפוליטי באופן
פרופורציוני ליחסי הכוחות בחברה. במ לים
אחרות, תפקידו של בית־הנבחרים
הוא לשקף א ת הנעשה בחברה. היות
ופלוני לא הצליח לשכנע את החברה,
יוגבל זמן דיבורו וכוחו הפוליטי בבית-
הנבחרים. משום כך, נהנה המיעוט גם
הוא מגישה חופשית לאמצעי התקשו רת,
הדמוקרטיה היא דינאמית, והמי עוט
רואה כתפקידו לנסות להפוך לרוב.

סקר־דעת-הבהמות
בסקר שנערך לפני חודשיים על־יוי
ש-״/״72 התברר ארגון־מגדלי־הבקר,
מהבהמות תומכות בעמדת האירגון, ומתנגדות
מסיבות היסטוריות ומיסטיות, להחזרת
שטחי האספסת והתילתן לגמלים שנטשו
אותם 15 מהבהמות אמרו שהן
מוכנות להחזיר את השטחים תמורת שלום.
גם החמורים, ושאר הבהמות, נמנעו מלנקוט
עמדה, בטענה שהן לא עוסקות בפוליטיקה.
השבוע, לאחר שמנהל אירגון־מגדלי
הבקר קיבל הבהרות מניכסון, לפיהן תובטח
לבהמות הספקה סדירה של אספסת

אם אתה לא רואה יותר מסרט אחד
בשבוע, אם אתה מצפה מסרט שיספק
לך חומר למחשבה לפני ולאחר שאתה
נכנס למיטה, אם אתה רוצה לראות את
אחת מיצירות המופת של אמנות הקולנוע,
אם נמאס לך ללעוס את הקש שמגישים
לך בטלביזיה — רוץ לראות את

אירוע ממלכתי
שמחה וששון! ישראל התקבלה סוף־סוף
כחברה באירגון הבינלאומי של שוערי
מלונות, והקונגרס הבא ייערך בארץ ב־
. 1974
הלב עולה על גדותיו מרוב גאווה.
סוף־סוף גם שוערי בתי־המלון בעולם כולו
מכירים בזכות קיומנו.

נגזר עלינו לחיות בשלום עם הערבים.
אל תירא עבדי יעקוב( .ירושלמי).

ח ש בון ענ ברושב

דמוקרטיה נוסח יחילבקה לפי הפירוש השני, היפרקומדיה, סליחה
— הדמוקרטיה, אינה אלא שלטון
הנציגים באמצעות העם־הנבחר על פי
עקרון של איזון ופרופורציות. ישנה
חברה, ובה מחולקים זמן הדיבור והכוח
הפוליטי באופן פרופורציוני ליחסי
הכוחות בבית־הנבחרים. במילים אחרות,
תפקידה של החברה לשקף א ת
בית־הנבחרים. היות ופלוני לא הצליח
לשכנע א ת בית־הנבחרים, יוגבל זמן
דיבורו וכוחו הפוליטי בחברה. משום
כך אין המיעוט נהנה גם הוא מגישה
חופשית לאמצעי התקשורת, הדמוקרטיה
היא סטאטית, והמיעוט רואה
בתפקידו לנסות להישאר מיעוט.
שני הפירושים נראים כה עגולים ו־עיקביים,
שלא אנסה להכריע ביניהם.
איני גם מציע לאיש לקבל או לפסול
אח ת מן הגירסות. אחרי הכל, דמוקרטיה
היא אמצאה נפלאה, אין צורך
לקבל או לפסול אותה, די לפרש אותה.

אמריקאית, במחיר שהוא זול בהרבה מהמחיר
אותו אנו משלמים עבור החזקת
השטחים, הסכים האירגון לאמץ לעצמו
את הצעת רוג׳רם, לפיה יסוגו הבהמות
מהשטחים, תמורת הכרה בזכות קיומן על־ידי
הגמלים.
כתוצאה מהחלטה גורלית זו עזבו נציגי
התיישים את אירגון־מגדלי־הבקר. אך בס־קר־דעת־הבהמות,
שנערך השבוע ברחבי
הארץ, התברר ש 72 מהבהמות תומכות
בהחלטת האירגון ומחרבנות על השטחים,
ורק 150/0מתנגדות להחלטה מסיבות היסטוריות
ומיסטיות. הבהמות אמרו•• :נחנו
לא יודעים מכלום. תמשיכו לחלוב אותנו.
אנחנו את שלנו עשינו.

אסור להחמיץ הסרט המוצג אם לראות

נס בנזילאנו של
השבוע בקולנוע
ראית את הסרט
אותו פעם שניה.

ויטוריו דה־סיקה,
תכלת בתל־אביב.
פעם אחת — לך
אני דורש טובתך.

אך בכך לא די. עד מתי תתדפק ישראל
על פתח האירגון הבינלאומי של המאני־קוריסטיות?
עד מתי ייכנע אירגון זה ללחצים
של מדינות־ערב?

פ ר סו ם א. ס ל

תכנית החסכון , ,חמד ־ ברירה ״ הופכת חלום על
דירה ל...מציאות. בכל 180 סניפי בנק לאומי ובסניפי
בנק איגוד לישראל ישמחו לספר לכם על היתרונות
המפתיעים בתכנית לרכישת דירה ״חמד־ברירה״ של
בנק אפותיקאי כללי בע״מ. תכנית זו מאפשרת לכם
להחליף את דירתכם הישנה בחדשה, או להבטיח
דירה לילדיכם בתנאים יוצאים מהכלל.

לי עו ד ^זלבע ״ מ

העולם הזה 1719

חלץ/

גני ה תערוכה-יריד המזרח
מוצאי-שגת 15.8החל
מ 7.00-בערב ועד חצות

אמנים*ם רטים*רירן ודים*מסר,וטלן ם*בידור*אהבה*שמחר*
וו ־ 1עו
צמד זמרי פופ מאנגליה

* אריק איינשטיין
מהמחזמר שיר 1^4.111

* השוקולדה
* מרגלית אנקורי
* דורון כהן

* הלן 1ק טיי ל (מלונדון)

.הצ׳רצ׳ילים
* ג׳ו והרוחות
* אינפרא אדום

.הגולגולות

3דיסקוטקים ענקיים ופסיכודלייס עם להקות קצב

סרטי מתח, פעולה ומערבונים
ביתן לריקודי עם ושירה בציבור עם יונה גרשפלד
במה לגילוי אמנים בראשית דרכם
שוק מכירות ענק בביתן העגול

תצוגת אופנה מפוארת ע״י אופנת ״צמרת״
עם מלכת היופי חוה לוי
* בחירת מלכת ההפנינג בחסות ״להיטון״
כרטיס במחיר של — 5.ל״י מקנה זכות כניסה חופשית לכל
אירועי ההפנינג ללא כל תשלום נוסף.
תחבורה: קו 47 מהתחנה המרכזית, קו 48 מהרברט סמואל דרך צפון ת״א.
כרטיסים: במשרד ״לאן״ טל 231655 .ובכל המשרדים בעיר. בערב ההפנינג
בקופות גני התערוכה. למוסדות וארגונים הנחות ב״לאן״.

לרשות הקהל עיר השעשועים, רכבל רחף, קרטינג ולונה פרק,
מזנונים ומסעדת גן־אורנים במחירים עממיים.

כאחד הימים, בתחילה חודש יולי השנה, הגיעה למשרדי
המערכת אשה מזועזעת ואחוזת חרדה. כשהיא ממררת בבכי, גוללה
האשד, פרשה מסמרת־שיער. בנה, כך סיפרה, ילד בן ,12 נעצר
על־ידי המשטרה כחשוד במעשה הצתה.
כל נסיונותיה לאתר את מקום מעצרו של בנה, כדי לשחררו
בערבות, עלו בתוהו. רק כשפגשה את בנה בבית־המשפט לנוער,
הסתבר לה כי המשטרה בלאה אותו בבית־המעצר באבו־כביר, בתא
אחד עם שני עבריינים מבוגרים, שבמשך שני לילות ביצעו בו,
בכוח ובאיומים, מעשי־סדום.
האם הגישה תלונה למפקד משטרת מחוז תל־אביב. אולם היא
לא האמינה כי יהיו תוצאות לתלונתה .״לכן באתי להעולס הזה,״
אמרה ,״רק אתם יכולים לגרום לכך שלא יעברו על הפשע הזה
בשתיקה!״
פירסמנו את הפרשה בכתבה ״אונס בתא המעצר!״ (העולם הזה
.)1714 באותה כתבה הבאנו גם את תגובת דובר משטרת תל־אביב,
שטען כי ״הגברים עליהם התלוננה האם, אינם גברים כלל. אלה הם
שני אחים בני 16ו־ , 17 שהיו כלואים עם הילד באותו תא. התלונה
נחקרת.״
פירסום הכתבה עשה את שלו. שבוע אחרי הופעתה, הגישה
המשטרה כתב־אישום בתיק פשע חמור ,696/70 נגד שני האחים
יצחק ושלום יתום, האשימה אותם במעשי־סדום בילד שהיה כלוא
עמם באותו תא מעצר.
לפי כתב־אישום זה הסתבר, שבניגוד להודעת דובר המשטרה
הגברים הם בכל זאת גברים. המבוגר שבהם הוא בן 22 והצעיר
בן .18 השבוע, כאשר החל להתברר משפטם של שני האחים בבית־המשפט
המחוזי בתל־אביב, בפני הרכב של שלושה שופטים, נגולה
פרשת־חיים מזעזעת נוספת. הסתבר כי שני האחים, שניהם חרשים-
אילמים, הם בנים לאב עיוור, חרש־אילם ומפגר. לשניים יש עוד
שבעה אחים, חלקם חירשים־אילמים, חלקם מפגרים. כפי שטען פרקליטם
של השניים, עורך־דין עמנואל יוכלמן, במיכתב שגם הוא פורסם
בהעולם הזה ( )1717 מקומם הוא במוסד מתאים, ולא בבית־המעצר.
הופעתם של שני עלובי־החיים האומללים בבית־המשפט, הבהירה
שוב כי לא הם האנשים שהיו צריכים לשבת על ספסל־הנאשמים.
אותם אנשי־משטרה, שכלאו ילד בן 12 בתא אחד עם אנשים כאלה,
הם האשמים האמיתיים במעשי־הזוועה שאירעו בבית־המעצר באבו־כביר.

כה לא פירסמה משטרת תל־אביב דבר על תוצאות חקירתה
בעניין. אף שוטר אחד לא ננזף ולא הועמד לדין.
זוהי פרשה שאסור לעבור עליה לסדר־היום. משטרת מחוז תל-
אביב חייבת למצות את כל חומרת הדין של האשמים האמיתיים,
כדי למנוע הישנות פרשות מעין אלו בעתיד.

^ סחיוזת-הנה דא הועידה

הפקה: תיאטרון ״דגן״ בע׳׳מ, טל ,229523 .רח׳ נצח ישראל ,9תל־אביב.

התערבות אלוהית
כבר אמרתי שהאדם זקוק להתערבות אלוהית משום שהוא נמצא במצב
נורא, ואין בידיו להושיע לעצמו. אמרתי גם שהתערבות כזו ישנה,
שהאלוהים באמת התערב ועודו מתערב. אני מבין, כמובן, שמחשבה כזו
£נראית די משונה ומוזרה בימים אלה שאנחנו חיים בהם. מחשבות על
אלוהים, לא־כל־שכן אלוהים המדבר אל בני אדם, המתערב בחייהם
בצורה״של״ממש, והשומע ועונה לתפילה, זרות לנו היום. השבוע הייתי
רוצה להצביע על־כך שהרעיון הזה, המחשבה שאלוהים מתערב בחיי
האדם, וכי אנחנו — כולנו — זקוקים להתערבות כזאת, לא רק שאיננה
בלתי״הגיונית, אלא שהיא מהווה חלק מתקוות האנושות מזה דורות.
אני מטיל ספק שיש צורך לצטט מקרים ודוגמאות כדי להזכיר לכם,
קוראי היקרים, שהאדם מאז ומתמיד חושב במונחים אלו. אגדות,
טקסים דתיים ותרבויות שלמות היו מבוססים על ההנחה כי אכן
התערב האלוהים (או, מתערבים האלילים) בחיי האדם, וכי באמת
אנו זקוקים לכך. לכן, למשל, הקרבנות — כדי לפצות אליל רוגז, או
להקנות לאדם מחסדיו של אליל אחר.
גם סיפורי הילדים הנפוצים בעולם מדברים על התערבות כזו. קחו
למשל את סיפור היפיפיה הנרדמת. יש לכם שם את כל הפרטים שאני
מנסה — ואמשין לנסות — להעלות לפניכם: עולם־שכולו״טוב מוטל
לתרדמה עמוקה משום תמימותה של נסיכה יפה ורוע־ליבה של מכשפה
מכוערת. הממלכה כולה מסוגרת על־ידי חומת שיחים דוקרניים ונש כחת
מזכרון־אדם. כולם נרדמו בממלכה ההיא, ואין בידי איש מאזרחי
הממלכה להביא ישועה ומוצא לעצמו ולחבריו. ואז, יום אחד, פורץ
נסיך יפה״תואר ונחמד דרך סבך הקוצים — מבחוץ — ומביא חיים
לממלכה על״ידי נשיקה אחת שהוא נושק לנסיכה, היפיפיה הנרדמת.
הנה לפניכם מצב העולם — מסוגר בתוך מבוך, אחוז במצב שאין ממנו
מוצא, אלא באם יתערב מישהו מבחוץ. יש לכם גם פה אותה התערבות:
נסיך יפה החודר לארמון גם למרות שהוא נפצע ונשרט מן
השיחים הדוקרניים, ומביא לאזרחי הממלכה הנרדמת ישועה וחיים.
סיפור פשוט, ילדותי ממש, אבל יש בו אמת דגולה מאד. אולי צריכים
גם אנחנו להיות ״כילדים קטנים״ כדי לטעום מישועת״אלוהים, שכן
הוא פתח לנו את הדרך לישועה זו בכך ששלח מושיע, את ישוע מנצרת,
שחדר לעולמנו זה הנרדם בחטאו ובעוורונו, וגם כאשר עלה הדבר במותו
של ישוע כקרבן־החטאה למען יכופרו חטאותינו, הוא פתח לנו את
הדרך לישועה. אכן, הוא נקרא ישוע משום שנאמר עליו כי ״יושיע את
עמו מחטאותיהם״.
זה לא צחוק, זה קרה — וכומצאה מכך נושעים אנשים ומוצאים תכלית
ומשמעות.
ת.ד ,2234 .רנזת־גן

מכתבים ייענו.

ירובעל

לפני שבועיים פסל סגן יושב־ראש הכנסת מטעם סיעת
גח״ל, בן־ציון קשת, קטע מנאומו של ח״כ אורי אבנרי בעת הדיון
על צירוף השר נתן פלד לממשלה. דבריו של אבנרי שנפסלו, נמחקו
מהפרוטוקול, נאסרו לפירסום.
בהודעה שפירסמה סיעת העולם הזח — כוח חדש בעיקבות התקרית,
נאמר בין השאר :״זוהי צנזורה הגובלת בהפקרות, התערבות
בלתי נסבלת בחופש־הדיבוד של חבר־כנסת וחופש ההבעה של סיעה
בכנסת.״
אזרחי ישראל לא יכלו לדעת מה אמר אבנרי באותו דיון כהקדמה

טייסים סובייטיים לפני קרב
(ציור ב״אוגנ-וק״ )1970

לאזהרתו, כי צפויה לישראל מילחמה צבאית כללית עם מעצמה
גדולה ביותר, אם לא תקבל את תוכנית־רוג׳רס. אולם לסתימת־הפה
של קשת לא היה תוקף לגבי העיתונאים הזרים וכתבי סוכנויות
הידיעות הזרות, שהפכו את הודעתו של אבנרי לסקום בינלאומי.
השבוע פירסמו הניו־יורק טיינוס, לה מונד ועיתונים רבים בעולם
את תוכן דבריו של אבנרי, שנמחקו לפני שבועיים מן הפרוטוקול.
כתב הניו־יורק טיימס:
״אורי אבנרי מסר בנאומו כיצד נלחמו טייסינו ישראליים עם
טייסים סובייטיים ליד תעלת סואץ, אבל יו״ר הכנסת השתיק את
אבנרי והורה למחוק את דבריו מן הפרוטוקול. לדברי סוכנות
הידיעות איי.פי. סיפר אבנרי לכנסת
כי מטוסים ישראליים הפציצו
מטרות צבאיות לאורך תעלת
סואץ, שעה שהותקפו באש
תותחים על־ידי מטוסי מיג מוטסים
על־ידי טייסים רוסיים.

אנשים

רומו ביו אלמנתו של
רוברט?וגדי והזמר אגדי ויליאמם
כיצד נפרד ג׳נטלמן אמי

מממשלת־ליכוד? ח״כסנחם
כגין הודיע בממשלה על פרי־שתו,
הצמיד את עקביו יחד,

השתחוות בפני גולדה מאייר
ונשק את ידה!
גולדה גמלה לבגין על
אדיבותו. כעבור כמה שעות, בוויכוח
בכנסת, טען בגין שיש
הבדל מהותי בין המילה
א 1 1 0־ 1א 0 0כ< ££ובין המילה

7א 1£המופיעה בהחלטת
מועצת הביטחון, בפסוק ״הכרה
בריבונות כל המדינות במרחב״
.השר 1יגאל אדון
ניסה להפריך טענה זו, ובגין
שיסע אותו בקריאותיבינייס. אז
קמה גולדה מאיר ׳ממקומה, ניגשה
למקומו של מנחם בגין,
הגישה לו באופן הפגנתי את
המילון האנגלי, המוכיח כי
משמעות שתי המילים זהה בדיוק.

נמצא
כאן יותר דורות.״
! 162 אך הפעילה ביותר באותו
יום היתד. גולדה. לפני
שקמה להשיב להצעת אי־אמון
של ח״כ שמואל תמיר ניגשה
אליו ושאלה בלעג :״יש
לך חומר לשני נאומים?״ ברמזה
על כך שעוד באותו יום עמד
להתקיים הוויכוח על תוכנית
רוג׳רס. לאחר מכן, כשאגודת־ישראל
נמנעה מהצבעה, ניגשה
אל ח״כ שלמה לורנץ ושאלה
אותו :״איפה כתוב בהלכה
שאסור לכם להצביע בעד תוכנית
רוג׳רס?״

הוא דיווח על דבריו של מי
שר־המיסחר־והתעשייה שהיה יוסף ספיר. על המסך אמורה
היתד, להופיע תמונתו של
ספיר, אך, אוי, במקום ספיר
הופיעו תמונות של אנשי אל־פתח,
שהשתייכו לכתבה אחרת.
השיבוש הרגיז את עמק וזה
התבטא בהמשך החדשות.
1תקרית שנייה באותו
שידור: כשעמק פרי דיבר על
האלוף רחכעם (גנדי) זאבי,
נראה על המסך מפקד
חיל היבשה ומי שהיה מפקד הצנחנים,
תת־אלוף רפאל

1ד״ר יוחנן באדר חלק
כנראה, על פירוש ראש־הממש־לד*
וקרא קריאות משלו. הפעם
לא קמה גולדה ממקומה, אלה
רמזה לבאדר בתנועת־יד לגשת
אליה. באדר קם, ניגש אל ראש־הממשלה,
וזו מסרה לו מילון
אנגלי שני. העיר ח״כ מנחם
פרוש :״יש הפלייה בין שר־לשעבר
ובין חבר־כנסת סתם!״
1בזה לא תמה פרשת המילים.
בתום הוויכוח נאם אבא
אבן, והוכיח כי בתרגום הצרפתי
והספרדי אין הבדל בין
שתי המילים האנגליות ל״הכ־רה״
.קרא בגין בליגלוג כרמזו

111*1 71 1כפי שרואה אותו המהדורה הביירותית של
| ה״דיילי סטאר״ :משה רבנו בדמות משה
• ״ 11111י
דיין מחזיק את לוחות הברית והיכן שכתוב ״לא״ ה״לא״ נמחק.

>רפול) איתן.
כאילו לא דיה מספיק
לה למשפחת קנדי שבנו של ה
סנטור רוכרט קנדי נתפס כשהוא
מעשן סמים, התפרסמו
השבוע שמועות לפיהן מתנהל
רומן רציני בין הזמר האמריקאי
אנדי ויליאמס לבין
אלמנתו של בובי, אתל קנדי.
אגב, אשתו של ויליאמז,
שחקנית הקולנוע היפהפיה קלו•
דין לונג׳ט, מאושפזת מזר,
מספר חודשים בבית־חולים, לאחר
שנפצעה קשות בתאונת
דרכים.
1לפני כמה שבועות נכנס
לגלריה לים בתל־אביב תייר מקנדה•
הדא קנה תמונה. השבוע
הגיע למנהלת הגלריה, עמליה

מוזה זילברשטיין

מוי אמסלס

הטבחית של מלון ״קרוואן״ בשארם-
אל״שיין, הראתה, בתחרות המוקדמת
של ״מלכת המים״ שנערכה בשארמ״אל״שייך, איך רוקדים
ריקודי״בטן. בן־זוגה לריקוד הוא בדווי הגר בסביבה.

ארבל, מכתב מאותו תייר, בו
הוא מספר כי התמונה מצאה
חן בעיני השכנים והמכרים שלו
והוא מעוניין לערוך בביתו
תערוכה לצייר שצייר את התמונה.
בתשובה, שלחה עמליה
לאותו תייר מברק :״מצטערת.
הפסקתי לצייר. עכשיו אני רק
מוכרת תמונות של אחרים.״
! ההצגה חייבת להימשך.
עם או בלי מכנסיים. למה דווקא
מכנסיים? מפני שבהצגת
שיער פושט ג בי שו שן, המשחק
את תפקיד ברגר, את
מכנסיו ומבקש מאחד הצופים
בשורה הראשונה שיחזיק לו
אותם לכמה דקות. בהצגה שהתקיימה
השבוע מסר גבי את
המכנסיים לאחת הצופות. כשביקש
אותם חזרה, סירבה הצופה
להחזיר .״אבל אני מוכרח

להמשיך בהצגה. עשי לי טובה
ותחזירי את המכנסיים,״ ביקש
גבי. הבחורה התעקשה. רק אחרי
הפצרות חוזרות ונישנות
ויתרה, וההצגה נמשכה עד להתפשטות
הבאה.
גם בהצגת עולמו של
ז׳אק ברל המשיכה ההצגה. למרות
זה שאחד הצופים ניסה
להפריע בצעקות בוז. היה זה

הקצב ״הקוקטיילס״ .חיה זה במיגרש למכירת מכוניות ״רכב
הקריה״ בתל־אביב, שם החלו עתה בשיטת מכירה חדשה ומקורית:
פעמיים בשבוע תנגן שם תזמורת־קצב, עם ״נערות גוגו״.

על ריבוי השפות השגורות בפי
אבא אבן :״איך זה בפרסית?״
גם בערבית אין הבדל,
קבע אורי אבנרי בנאומו, בו
אמר שגמאל עבד־אל־נאצר, בדברו
על ההתחייבות להעניק
הכרה בישראל, משתמש במילה
שפירושה זהה בדיוק למילה העברית
•הכרה״ .כשביסא אבנר,
את המילה •איעטיראף״ תיקן
ח״כ אמיל חביבי ממקומו
אח המיבטא.
! כעבור זמן קצר, שיבח
ח״כ יזהר הררי, כנהוג, את
נאום־הבכורה של ד,ח״כ הדתי
החדש, אבנר הי שאקי. בין
השאר ציין, שלא רבים חברי־הכנסת
שהם, כמוהו, דור ששי
בארץ• קרא אמיל חביבי :״אני

מוקדם, איפוא, לומר
כמה זמן יימשכו חבלי־הלידה
של הפסקת־האש ומה תהיה
דמותו של הילוד ...אפשר רק
לומר, שההתקדמות להפסקת־אש
לא תהיה מהירה כברק.״ איפה
ומתי נאמרו דברים אלו? ביום
השישי האחרון, יום התחלת
שביתת־הנשק, ביומון דבר. הם
נכתבו על־ידי כתב העיתון ב־ארצות־הברית
ישראל לנד
יוחנן
באדו־^

המתוחים של הוויכוח בכנסת
על קבלת תוכנית רוג׳רס,
כדי לערוך הפגנת-יחיד. הוא
הדביק לחזהו פתק בו רשם,
באנגלית קלאסית :״בקרו
בבית־לחם, לפני שיהיה זה
מאוחר מדי,״ וטייל בין ספסלי
המליאה. בתמונה נראה
הפתק המקורי, בכתב״ידו.

עס או בלי מכנסיים
ההצגה ממשיכה
ו שיבוש לא־נעים אירע

השבוע לקריין הטלוזיזיה עמק
פרי. במהלך מהדורת החדשות

111,1,11

ןדך 1דךןןןןן 1מבקרת ״הארץ״ בשיחה עם האמרגן יעקב
111111.1 11 111 אגמון, העומד להשתתף בעוד במה חודשים
באירגון מופע בינלאומי באמסטרדם שייקרא ״שלום 71״ ,עליו
אמר :״נעים לנסוע למופע כזה, אחרי שיש סוף־סוף שביתת״נשק.״

כ שי שראל גוריון שר את השיר
המביע מחאה על מה שקורה
בביאפרד* סייגון ופראג.
מה שהרגיז את הצופה שצעק,
ודתה המחאה על מעשי האמריקאים
בוויט־נאם והוא קם להגן
עליהם בצעקות. השתיקו אותו
וגוריון סיים את השיר.

מכתבים

וגזר האל פי ם!
לכבוד
אבא אבן, רחוב בלפור ,3ירושלים.
א ו רי אבנרי, רחוב רופין 10א׳ ,תל־אביב.
א רי ה אליאב, רחוב קרל נטר ,3מל״אביב.
אתם הפכתם נצחון צבאי לתבוסה מדינית ודרבכם מביאה לשואה.
אתם בפעולותיכם מובילים את תושבי ישראל לאושוויץ דרך מינכן שנייה.

כאחד שביקר בכנסת פעמיים: ביום שני
ה־ 0ז1 27.7.־ ,3.8.70 אני חייב להגיב על
הצורה בה מתנהלות הישיבות בכנסת.
אני מתכוון לנוכחותם של הח״כים.
ב־ 27.7נכחו באולם 32ח״כים. היה
זה בדיון על צירופם של ויקטור שם־טוב
ונתן סלד כשרים בממשלה. ב־ 3.8נכחו
באולם 12 חברי־כנסת. דנו אז על סיכומיו
של מבקר המדינה.
לדעתי זוהי תופעה מבישה וזהו ביזיון
לכנסת.
אני רואה חובה לעצמי להוסיף כי בשתי
הישיבות נכחו שני נציגי העולם הזה —
כוח חדש.
לכן אני חושב שהם היחידים שיכולים
להילחם בתופעה מבישה זו, כי לאף אחד
זה לא איכפת.

יעקב מיסכרג,
; פתרון הכעייה
המזרח תיכונית

תל־אביב

אכנרי

אליאב

א כו

אתם ניגוד גמור מהצבר: דוקרים וקשים כלפי פנים, מתוקים ורכרוכייט^
|כלפי חוץ.
לכן, אנו ח״י לוחמים נשבענו להפסיק את פעולותיכם ההרסניות והחלטנו
| לספח את שליח השטן יארינג (במידה ויגיע ארצה) לרוזן ברנדוט ולשגר אותכם ן
בעקבותיהם.
העולם יופתע, בבוא היום, בעת שתתברר זהות האמיצים שקיבלו על עצמם1
צ בי רי ם, ירושלים׳
׳ביצוע המשימה האמורה.

קראתי היום את הודעת העולם הזה —
כוח חדש לעיתונות — ממנה משתמע
כי התנועה מאמינה כי בשלב זה מוטב
לוותר על פתרון הבעייה הישראלית פלסטינית
למען ״פתרון מדיני״ בנוסח תכנית
רוג׳רם.
לדעתי דבר זה אינו רצוי ובלתי־אפשרי.
לא רצוי מכיוון — שבמיקרה שההסדר
לא יפתור את בעייתם, יתנגדו לו הפלסטינים
בכוח.
בלתי־אפשרי — מכיוון שנאצר הודיע
כי לא יסכים להסדר שלא ישביע את
הפלסטינים. ירדן, שרוב שריה הם פלסטינים,
בוודאי שתדחה פתרון מסוג זה.
לדעתי הרכב השלטון הנוכחי בירדן
יוצר זהות אינטרסים בין תושבי שתי
הגדות, שפירושו שלטון פלסטיני בהן

תוך המשך שלטונו הסמלי של חוסיין.
כדי להגיע להסדר סופי באיזור יש
להקים גוף שייצג את ערביי הגדה (על
כל זרמיהם ומעמדותיהם) ערביי־ישראל,
עזה, ארצות חו״ל, הפליטים, הבדיוים של
ירדן, והאדמיניסטרציה המלכותית, ואף
ארגוני המחבלים השונים.
רק עם גוף ייצוגי מסוג זה יכולה

ישראל להגיע לפתרון סופי לבעית ארץ-
ישראל.
הפתרונות יכולים להיות שונים, אך
לדעתי הפתרון הסביר ביותר המגשר על
פני חילוקי דיעות בין המחבלים — הדורשים
מדינה אחת דו־לאומית והישראלים — ה־מעוניינים
ב־ 3—2מדינות נפרדות הוא חלוקת
כל הארץ לקאנטונים יהודיים, ערביים
ואחרים. עם ממשלה מרכזית בעלת סמכו
יות
סמליות (בשלב ראשיו) משהו כדוגמת
שוויץ.
יהיו מוסדות נפרדים לכל הקאנטונים:
לישראלים לחוד ולפלסטינים לחוד.
כך זו תהיה גם רפובליקה חילונית
ודמוקרטית, וגם מדינה יהודית נפרדת
שתוכל לחיות חיים לאומיים עצמאיים.

יוכל אכי־צור,

חיפה
דור שער פרוע /מכנס קרוע /נובט בוהה /
פוזל תוהה — ומהפנט /ללא תלבושת /
ערום בלי בושת /סובא זולל /ומתהולל
— כי מה איכפת.
הן כך חיו אדם
וחוה בגן־העדן /
עם כסזת עלה של
תאנה סביב הבטן
/כך גם חיו נוח הבל וגם
וקין
/וכל אותם קדמונים
אבות תבל /
בדרך זו דור המחקר
יבחר לחיות /
במערות — ביערות
כשאר חיות.
ללא תלבזשת / אילון ערום בלי בושת /
וציפורניים ארוכות
כסכינים.
שער פרוע /מכנס קרוע /וגוף עירום
עם פרעושים וקן כינים.
הלילה רד כבר /הנה השחר /אל העולם
זונק, פורץ — דור הסחר.
שמואל אילון, תל־אביב

שבועון פוליטי
לא רכילות
ברצוני לשאול לאחר שהשבועון הפך
להיות שבועון פוליטי בזכות עצמו מה
הטעם להמשיך בצורת העריכה הנותנת

*889

ז״ל*ר• י
להי^י*

במידי״
״ן ל׳גיי ׳

אופנה

מקום נכבד למדי לחומר רכילותי, אירועי
וזול שעומד בניגוד גמור לרצינות ולעומק
שבחלקו הפוליטי.
לדעתי הדבר מזיק לתדמיתו של השבועון
ולתדמיתה של התנועה שמאחוריו ול־סיעתה
בכנסת שיצאו לה מוניטין של סיעה
לוחמת וסיעה אופוזיציונית יחידה במינה
בנוף הפרלמנטרי הישראלי.
קו ר א, חולון

61 החגיגה
ב״הבימה,,
כאחד שנכח בהצגת החגיגה בהבימה,
וקרא את כתבתכם האיש שצעק מבלי לח-
כזה לביקורת (העולם הזה ,) 1713 כאחד

ש״האיש שצעק הפריע לו כל משך

ההצגה מאחר וישב בכסא לפניו אני
מרשה לעצמי להגיב. אם אינני טועה אפשר
לחלק את הנוכחים בהצגה זו לשניים:
בשורות הראשונות — אלו שקנו כרטיסים
ובחצי השני של האולם של חיילים
שקיבלו הזמנות.
איני יודע מדוע ואיך הגיע הבחור הצעיר
לשבת בחצי השני של האולם ועוד
לפני! הנני להודיעכם כי במשך כל החלק
השני של ההצגה הנ״ל, התנועע, הגיב
ודיבר עם אשד, מבוגרת שישבה לידו, בקול
רם וכל נסיונותי להרגיעו עלו בתוהו
— ואם לא היכיתי אותו זה רק בגלל
איזהו גיבור הכובש את יצרו. בסוף ההצגה,
לאחר השריקות, אני עבדכם ה נאמן
הגנתי על אותו בחור ממכות ומדחי־פות
של מספר צעירים מהקהל. למה?
משום שזו לא הדרך. הנ״ל לא ענה לשאלו־

תי ולא רצה להנכם לוויכוח אלא פסק
שהוא קנה כרטיס וזכותו להגיב כרצונו
וברח החוצה.
ובכן האם זו הדרך! האם בקנותו כרטיס
זכותו להפריע לאחרים?

שמחה טובים,

תל־אביב

עזר וייטמן

והקלחת המפלגתית

מסרק לקרחים

הכתבה שלכם על החלטת גח״ל לצאת
מהממשלה (העולם הזת ,)1718 היתה טובה.
מרשים במיוחד בכתבה היו תמונותיו של
השר־האלוף־לשעבר עזר וייצמן. הם הראו
עד כמה הוא לא התאים לכל הקלחת
המפלגתית הזאת. לפי התמונות: זה פשוט
נמאס לו.
כל הכבוד לצלם שלכם שהצליח לתפוס
בחדות כזאת את מצבו של עזר.
משה קליין, פתח־תקווח
#דוגמה נוספת מפרי מצלמתו של
הצלם באותו ערב — ראה תמונה.

הממציא -
ככל זאת יהודי

!1עבורה
כימי החופש

חזרתי לאחרונה משהות של שלוש שנים
בפאריס, ועיינתי בגליונות העולם הזה
מתקופת היעדרי, כדי לראות מה הפסדתי
פה בארץ. אחרי עיון מדוקדק מצאתי בגליון
מספר , 1687 במדור העולם הבא, רשימת
ציורים של המצאות מצחיקות, כגון
מסרק לקרחים, מגהץ על גלגלים וכדומה.
אז לידיעתכם: המצאות אלו הם מתוך
ספר שלם של המצאות פנטסטיות דומות,
בשם קטלוג של דברים שלא היו מעולם.
הסופר והממציא המבריק הוא אמן פריסאי
בשם ז׳אק קרלמן — וכמובן שהוא
יהודי.

שמעון (סימון) כהן,

עזי וייצמן בכינוס גח״ל

מגהץ על גלגלים

תל־אביב

אני נער בן 16 אשר יש לו כעת כלכל
אחד פגרת לימודים. ניגשתי ללשכת העבודה
לבקש תעסוקה לימי החופש ושלחו
אותי למפעלי פלדה מזרחיים ברמת-
גן. כאשר באתי למפעל, אמרה לי המנהלת
כי אין לה עבודה בשבילי. חזרתי ללשכה
וסיפרתי לאדם ששלח אותי על המיקרה
והוא טילפן למפעל. המנהלת אמרה שוב
כי אין לה עבודה בשבילי, אף־על־פי
שביקשה יום קודם שתי נערות ונער לעבוד
אצלה. האם זו אחריות מצידה?
הפעם זה קרה לי, פעם אחרת זה
יכול לקרות לכל אחד, ואף לאדם מבוגר
הצריך לפרנס משפחתו.

__ אליהויזרעאלי,

ב׳ ג ר׳ לנם ״ ,ל

ך, פרס 1ם

גלר-עי׳-י־ן

7 1ד ו ^>פ
ם 011ת 1 0 <¥ 0א ׳ 5ח 111ע) 1) 8מ 1ז 3זזז 386ז60 . 1ז

נזתנן>ן ^

1חהלנ׳גיי
• ה סוג ״יי ״

גגי״י

המלהיבה כל גבר וא שה

1 (1 0 1 0 1 1

10¥1

רמת-גן

במדינה
העם

המכוניות צפדו
ברחובות תל־אביב
זה לא נראה כמו היומנים הישנים מנובמבר
, 1918 שהראו מאות אלפי אזרחים
שיכורי־שימחה רוקדים מרוב שימחה בחוצות
לונדון, פאריס וניו־יורק.
זה לא היה אפילו כמו אותו יום במאי
,1945 שמצא את העולם עייף וחסר־אשליות.
אבל
השימחה שהציפה את ישראל בליל
שבת, כאשר נכנסה לפתע הפסקת־אש לתוקפה,
היתד, כנה ואמיתית. נהגים צפרו
באופן ספונטאני ברחובות תל־אביב, וכל
מי ששמע את דבריה של גולדה מאיר ברדיו
אמר לעצמו:
״זה רגע היסטורי.״
האיש שהלך למילואים. להרבה
אלפי צעירים היה זה יותר מרגע היסטורי.
כי הוא נגע להם אישית.
בבוקרו של אותו יום, כשאיש לא חלם
עדיין כי האמריקאים והסובייטים יכפו ד,פ־סקת־אש
במהירות־הבזק, פירסם אזרח בשם
אוריאל קליינהאוז מחיפה מכתב ב־הארץ.
בהגיבו
על מישאל שנערך בקשר לתוכנית
רוג׳רס, העיר :״חסרו לי במישאל
דיעותיהם של צעירים החשים את המיל־חמה
על בשרם.״
והוא הוסיף את פסוק השבוע :״אמר לי
פעם חבר, מבוגר ממני, בוויכוח על דיעו־תי
היונתיות־יחסית, :אתה לא אובייקטיבי
— אתה הולך למילואים׳!״

הממשלה
מסע התירוצים
גולדה מאיר בוודאי לא העלתה בדעתה,
שהיא פותחת תיבת פאנדורה, כאשר אמרה
בתמימות לעמום אילון, בראיון ל־הארץ,
שעל הפצצת מצריים לעומק הוחלט
מבלי שאיש העלה על דעתו שהדבר
עלול להביא למעורבות צבאית סובייטית
במצריים. סיפרה גולדה: הנימוק הזה כלל
לא הושמע בעת הדיון בממשלה.
מאז ניסו שרים שונים לטהר את עצמם
מאשמה זו (ראה דו״ח לבוחר) .השבוע,
מעל מסך הטלוויזיה, הגיע גם תורו של
משה דיין.
איש לא חזה. מזה כמה חודשים
מפיצים חסידי דיין, מפה לאוזן, שדיין
חזה מראש את המעורבות הסובייטית,
ועל כן התנגד להפצצת מצריים לעומק.

משה דיין
לבייש ולהפיל

פולריסקינגסייז • סיגריתהמנטול של דובק

אולם כאשר נשאל על־ידי המראיין, יורם
רונן, מה יש לו להגיד לאותו ראיון של
גולדה, לא עלה דיין על טענה זו. בכך
אישר את דברי גולדה, ששום שר — וגם
לא שר־הביטחון — חזה מראש שההסצצות
יכריחו את נשיא מצריים לקרוא לטילים
ולטייסים סובייטיים *.
טענתו של דיין היתד, אחרת: שלא חשוב
כלל מה גרם למעורבות הסובייטית. כי זו
(המשך בעמוד )14
• בזכור, הזהיר אור׳ אבנר׳ בפני אפשרות
זאת בכנסת, לפני שהוחלט על ההפצצות.

העולם
הזה 1719

** גי כותב שורות אלה דקות מעטות
אחרי ששמעתי ברדיו את דבריה של
ראש־הממשלה, שהכריזה על הפסקת־האש.
עצמתי את עיני, והנה — מניבכי הזיכרון
— עולה בי תמונה מתקופה אחרת,
תמונה שנשארה חדה ובהירה, תמונה מלפני
22 שנה. חזית אחרת, חיילים אחרים,
הפסקת־אש אחרת — ושימחה העולה
על גדותיה.
בדימיוני אני רואה את אנשי המעוזים
לאורך התעלה, את הטייסים, את התותחנים,
את אותם הנמצאים שם כעת, את
אותם שיהיו שם מחר ומחרתיים.

קאית מלפנים, וההדיפה של כך-
חות-השלום מאחור.

הפסקת־אש זו -לכמה מהם
היא ביטול של פסל,־דין מוות?
כמה צעירים עליזים, רוגנים,
שוקקי־חיים יינצלו הודות לאקט
פוליטי זה של בוהות עליונים?
במה דמעות של הורים נחס כו-
מבלי שהורים אלה יידעו מה היה
צפוי להם?

נזונחזנים בם יני ישנים ל־יד

מי שמאמין באלוהים — זוהי שעתו
להודות לו מקרב לב.

הד^זגז

מי שאינו מאמין באלוהים _
יודה נא על נצחון התכונה, ההגיון
ואומץ-הלב בלב ממשלתנו ובלב
היריב.

•פסקת״האש, שתציל נפשות כה
ן | ר בו ת משני עברי הקו, היא הפרי הראשון
של קבלת תוכנית רוג׳רם.
המחשבה על פרי זד, לא נטשה אותנו
אף לרגע בכל אותם חודשים מרים וארוכים,
כאשר היינו בודדים בדרישתנו להיענות
בחיוב ליוזמת המעצמות ולתוכנית
רוג׳רס. הגידופים׳ ההשמצות, איומי־הרצח
שהומטרו עלינו — מה הם היו לעומת
הסיכוי להציל את חייו של בן אחד, שמחר
נעבור על פניו ברחוב, תחת לראות את
תצלומו בעיתון־הבוקר?
אולם הפסקת־האש היא רק הפרי הראשון.
אם יבשילו כל שאר הפירות העשויים
לצמוח על עץ זה — נגיע אל השלום.

השלום שימנע נהרות של דם
ודמעות.
מי שמאמין באלוהים — יתפלל־נא לכך.
ומי שאינו מאמין — יאזור־נא עוז לפעול
למען מטרה זו.

ה יצאו ממעוז־ה

אין נעלה ממנה.

• י בלת תובנית־יוג׳רס היתד, צעד
| /גדול, נועז ומהפכני — גם מצד נשיא
מצריים, גם מצד ראש־ממשלת ישראל.
גם מי שאינו נמנה עם חסידיה הנלהבים
ביותר של הגברת גולדה מאיר — כמוני
— חייב להודות בפה מלא שגילתה
ברגע היסטורי זה אומץ־לב וכושר־מנ־היגות.
נכון,
היא לא היתד, עושה זאת לולא
משכו האמריקאים מלפנים, בכל כוחם העצום,
עד כי אי־אפשר היה לעמוד בפני
לחץ זה.
נכון גם שלא היתד, עושה זאת לולא
דחפנו אנחנו מאחור, אנחנו וחלק גדול
של דעת־הקהל הטובה, ובייחוד של הדור
הצעיר ביותר.

וכבל זאת -ראש-הממשלה
היא שהכריעה. ובוודאי לא היה
לה קל הדבר.
דווקא מפני שעוד לפני שנה הטיחה בפנינו,
כאשר השמענו תביעה זו, שדגלנו
הוא דגל התבוסנות.
ודווקא מפני שדחתה את תוכנית רו־ג׳רס
בשתי ידיה עוד לפני כמר, שבועות.

דווקא עובדות אלה נותנות מש־מעות-יתר
לתפנית הגדולה, ש־ראש־הממשלה
אחראית לה.

) ין פירוש הדבר שעתה יכולים
^ ליוחמי־השלום — חיל־החלוץ הפעיל של
מחנה־השלום הגדול — לפרוש מזירת־המאבק
בהרגשה של ניצחון.
להיפך. מעולם לא היתד, המדינה זקוקה
להם יותר.

ההפגזה הגדולה, שהחלה לפני חמש דקות, פסקה. רעם התותחים נדם
בחזית הדרום.
הם יצאו ממעוזיהם. הם מלוכלכים, אדומי־עין מחוסר״שינה וקרועי בגד,
עייפים עד מוות.
הם יצאו ממעוזיהם, ומיצמצו בעיניהם.
הם יצאו ממעוזיהם, והנה מעטים הם, מעטים מאוד. הם נשאו על שכמם
חברים הרוגים, חברים גוססים, חברים פצועים, חברים אשר אף לאחד מהם
אין תחליף, אשר כל אחד מהם גדל עם היחידה, והפן לחלק ממנה, והשאיר
אחריו חלל ריק.
הם יצאו ממעוזיהם, והנה העולם עודנו קיים, והפרחים עודם פורחים,
והציפורים עודן מצייצות.
הם יצאו ממעוזיהם — והם רוצים לחיות, לחיות בלב שלם ובנשמה
שוקקה. כל אחד מהם היח מוכן למות, כל אחד מהם נשאר בחיים
במיקרה, כל אחד מהם ניצל בנס עשרות, מאות פעמים, ממוות כימעט בטוח.
הם יצאו ממעוזיהם — המעטים שהאומה חייבת להם חוב שאי-אפשר
לפרעו.
זכרים אלה, בשינוי כמה מילים, נכתבו על־ידי אורי אבנרי, אד חייל
בחטיבת גבעתי, ב־ 18 ביולי , 1948 דקות ספורות אחרי שנכנסה
לתוקפה ההפוגה ששמה קץ ל־ 11 ימי הקרבות הנואשים בחזית הדרום.
הם נכללו בספרו בשדות פלשת.

^ כל שיתקדם המשא־ומתן באמצעות
^ השגריר יארינג, על חלקיו הגלויים והנסתרים,
על מגעיו העקיפים והישירים,
כן תתגלה יותר ויותר חומרת הבעיות התובעות
פתרון.
כל עוד שהינו במעוז המופגז, ולא הוצאנו
את הראש, לא יכולנו לראות את
הנוף שלפנינו. עתה, כשאנו מוציאים את
ראשינו, נתחיל לראות את הרי הבעיות,
רכס אחרי רכס, נוף מרפה־לבבות ומרפה־רגליים.
פתרון
בעיית הפליטים. האם יינתן
לחלק מהם לשוב לישראל, ואם כן —
לכמה? חלק סימלי או מהותי? בכמה מיב־סות
שנתיות? ואילו פיצויים יקבלו הנותרים?
מניין יבוא הכסף? ובאילו ארצות
ייקלטו?
ירושלים. העיר המקודשת לנו ולהם.
ששום צד אינו יכול לוותר עליה, מבלי
לבגוד בהיסטוריה שלו ולבוז לעצמו. איך
תישמר אחדותה, מבלי שזה ידחוף את
הערבים למלחמת־נצח? איך יינתן בה מעמד
לערבים, שיציל את כבודם?
התעלה. איך תיפתח? לפני או אחרי
הנסיגה? מתי תעבור בו האוניה הראשונה
תחת דגל ישראלי? לפני או אחריי
סידורי הביטחון. מה יפורז? וכיצד,
מי יאבטח את הגבול — יחידות אמרי-
קאיות וסובייטיות, או כוח בינלאומי? ואם
יהיה זה כוח או״ם — האם יהיה כפוף
למועצת־הביטחון, כך שלא יוכל לזוז ללא
הסכמה אמריקאית? האם יוגבלו מערכות
הנשק? האם יתחיל פירוק החימוש או הקפאתו?
הסדר״השלום.
באיזה מיטמך ייקבע
רישמית? איך תתבטא בו ההכרה ההדדית
בריבונות, בעצמאות ובשלמות הטריטורי-
אלית? מה יהיה טיב היחסים בין הצדדים
למחרת היום? כמו בין שני חלקי גרמניה?
כמו הודו—פאקיסטאן? כמו יוון—תורכיה?
מה תהיה מהות הגבול?
והגבול — מעל לכל וחשוב מכל
— היכן הוא יהיה? בדיוק כמו גבול ה־4
ביוני? רחוק מגבול ד,־ 4ביוני? או שיהיו
שינויים קלים, שיהיה צורך להתוות אותם
על המפה, קילומטר אחרי קילומטר?

כל נושא כזה נושא כחוכו עשרות
בעיות. וכל בעייה תהיה נושא
למשא־ומתן מפרך, עם דרישות
ודרישות-שכנגד, עמידה-
על־המקח ודפיקות־על־השולחן, ו-
בפוך הצורך להחליט החלטה -
עוד החלטה ועוד החלטה.
וכל החלטה כזאת תצטרך להתקבל שלוש
פעמים ואולי ארבע — פעם במשא־ומתן
בין שני הגדולים, פעם במשא־ומתן בין שני
הקטנים, פעם בקאהיר ופעם בירושלים.
עצם ראיית הבעיות במלוא היקפן וחומרתן
עלולה היתר, לזרוע יאוש בליבנו.

לולא המחשבה הנגדית: שאותם
הכוחות שהביאו להכרעה ה גורלית
השבוע, יוסיפו לפעור בבל
הכרעה נוספת.
הכוחות החיצוניים, והכוחות הפנימיים.

אנחנו. בעלי-הרצון-הטוכ בישראל,
שהם הרוב.

נוספים, במסע ארוך ומייגע, לעיתים
מייאש ולעיתים מדכא. יהיו
בו עצירות ויהיו בו נסיגות, ויהיה
מי שיריע לכבוד כל כשלון.

המאבק האמיתי על השלום לא
נסתיים, הוא רק מתחיל.
ממשלת ישראל — והמנהיגות המצרית
— צעדו צעד אחד, קטן והססני, בדרך
השלום.

צעד היסטורי -אף צעד ראשון
כלבד.
כפי שנאמר, גם מסע של אלף קילומטרים
מתחיל בצעד אחד.

אכל אחרי הצעד האחד, צריכים
לבוא הרבה־הרבה צעדים

ולפני כל צעד נוסף — יהיה צורך בהחלטה
חדשה, הכרעה חדשה. ולפני כל
הכרעה חדשה, תהיה התמודדות בלב הציבור.

ובבל
התמודדות בזאת, תהיה
חשיבות מכרעת לגורמים שהשפיעו
השבוע: המשיבה האמרי־

י מ אי־!

* * ישל בו פתוח למתרחש סביבו, חש
בדבר הגדול שקרה השבוע.
לא רק בחוץ, אלא גם בתוך הציבור
פנימה.

זיק הדש נדלק כעיניים, והדופק
כאילו החיש את פעימותיו.
העם הזה מדוכא תמיד כשהוא חש שהוא
דורך במקום. והוא מתמלא חדווה
ספונטאנית כאשר הוא מרגיש שהמיצעד
הגדול מתחדש, שהעניינים זזים.

השבוע הם התחילו לזוז. הידד!

א 1ר י

••*#י1111ו•* 111ר י

תמרורים
נישאו * בתל־אביב, קריין קול־ישראל
יורם יוגב והמדריכה לריקודי־עם
שרה שועלי. יורם, שלמד כלכלה

שרה ויורם יוגב
באוניברסיטה העברית, ואשתו, מתכוננים
לנסוע לארצות־הברית, שם ילמד הבעל מיג־הל־עסקים,
ואילו האשה תלמד ריקודי־עם.
מצפיםלתינוק. שחקן הקולנוע
טוני קרמים ואשתו השלישית
לסלי אלן. לטוני יש ארבע בנות: שתיים
מנשואיו לז׳אנט ליי ושתיים מנשואיו ל-
כריסטין קאופמן .״הפעם זה יהיה בן!״
הבטיח טוני.
מנהליםרומן. שחקן הקולנוע
שהפריט לפני כמה חודשים בארץ את הסרט
בלומפילד, ריצ׳ארד האריס וכר־כרה
לורד. השניים מתכוננים לבוא ל
כרכרה
לורד וריצ׳ארד האריס
ישראל, פה יככב ריצ׳ארד בסרט אבק, אותו
גם יביים.
נפטר בחיפה, בגיל ,66 מי שהיה
מנהל הספריה המרכזית של הטכניון, ד״ר
תוניה גולדשטיין. יליד רוסיה, הוסמך
ב־ 1925 בגרמניה כמהנדס חשמל וקיבל תואר
דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת
פראג ב־ .1939ב־ 1954 נתמנה למנהל הספ־ויה
של הטכניון.

פ רו שו

צבע 3

צבעים־צבעים בכל גווני הסעות
צבעים שיהפכו את דירתך למושלמת!בהוצאה !7טנה.
צבעים שתחילתם ב! 7ופסא־וסופם
בצוות משפחתי היוצר מביתו־ארמון.

אסקררא עוון ־נו תן אתה טון!

ן יץ

נפטר בבית־החולים תל־וזשומר,
בגיל ,68 חבר הקורטוריון של הטכניון,
ד״ר יעקב איסלר. יליד קראקוב, עלה
ארצה ב־ 1919 ועבד בסלילת כבישים וב־ייבוש
ביצות, לאחר שחלה בקדחת, יצא
לשווייץ, למד שם חוק ומשפט והוסמך ל־עורך־דין.
ב־ 1939 נסע לארגנטינה, עבד
בגידול בקר והקים רשת של מיפעלי תעשייה.
כשחלה, הובא לתל־השומר, שם נפטר.

נפטר • בלונדון, לאחר מחלה ממושכת,
בגיל ,61 מי
שהיה מנהל השעה
העברית של הבי.
העיתונאי
בי.סי,.

ארוין כיננשטוק.

היה קצין בצבא הפולני
בגולה בשנים
1947—1939 נפל בשבי
ב־ . 1943 זכה
באותות הצטיינות
של צבאות צרפת,
פולין ואנגליה ומ־
1948 עבד בעיתונות באנגליה היהודית
— משם עבר לראשות
המחלקה העברית

הבי.בי.סי.

נפטר במערב־ברלין, בגיל ,86ה־ביוכימאי
היהודי בעל פרס נובל, פרופסור
אוטו וארכורג. נמנה עם בכירי חוקרי
הסרטן, זכה ב־ 1931 בפרס נובל לפיזיולוגיה
ולרפואה. כעבור 13 שנה הוצע לו
פרס נובל שנית, אך הוא לא הורשה לקבלו,
בגלל איסורו של היטלר.

העולם הזה 1719

הגיבור האמיתי -והאילם -של השבוע היה גונאר יארינג.
היה זה הוא שהפסיק כאופן דרמאתי את שליחותו כשנה שעברה,
מפני ששני הצדדים נמנעו מלהציע כל הצעה שיבלה להביא להסדר.
הפסקת שליחותו גרמה לחידוש המלחמה, לחדירת הסובייטים,
לסכנת עימות -ולצורך היוני שיארינג ימלא את שליחותו.
אז העמיד יארינג את תנאיו ז הודעה מפורשת של ישראל ומצריים
על נכונותן לבצע את החלטת מועצת הביטחון, הסכמה חשאית של
ארצות־הברית וכרית־המועצות שיגבשו כמשותף את התנאים, וילחצו
על בני־חסותם לקבלם.
מיהו האשף שהבין בחשאי את המערך המסוכך הזה?

דיו 130 של האשד השתה! שננה על

׳שואל ומצויים להיכנס למלכודת השלום שטמו
ך * ורףע .193 מלחמת פינלנד—רוסיה
{ 1העקובה מדם פרצה זה עתה. בגבול
פינלנד־שוודיה ערוכים כוחות שוודיים
מתוגברים בכוננות גבוהה. קציני ביטחון-
שדה באחת החטיבות השוודיות מודאגים
זה ימים מספר מאיתות מורס מיסתורי
הנשלח מדי ערב מעבר הגבול, לעברם.
מומחים מנסים לפענח את הצופן. לשווא.
קצין ביון צעיר מתנדב להסתנן בחשיבה
אל מעבר לגבול, לתוך תחום פינלנד, לגלות
את מקור האיתות. הוא חוזר כשהתשובה
בידו. בת של איכר פיני נוהגת
לצאת מדי ערב מבית החווה לעבר הרפת
כדי לחלוב את הפרות. היא נושאת פנס,
וכאשר היא עוברת ליד שדירת עצים,
מהבהב אור הפנס, לעיני הצופים החשד־ניים
לאורך הגבול, כאיתות מורם.
אחד מאנשי המטה של אותה חטיבה
היה קצין צעיר בשם גונאר יארינג. מאותה
מעשייה הפיק יארינג הצעיר לקח יזבל
חייו: מעולם לא להעריך דבר כפשוטו.
יתות המורם היה אחראי, בעקי־פין,
להתפתחות הקריירה של יארינג.

דובר תורכית. ידידו של יארינג העלה
בדעתו לקרוא למתורגמן החטיבתי. יארינג
הופיע — ואז התגלה שהמתורגמן הזה
הוא במקרה גם, בחייו האזרחיים, פרופי-
סור לתורכית. שנה לאחר מכן נשלח יארינג
לשגרירות שוזדיה באנקרה.
צורה מפתיעה זו החלה הקריירה
המרתקת של האיש, שכיום נשואות
אליו עיני כל העולם. במיסדרונות האו״ם
קבעו הכל כבר מזמן, עוד בתקופת שליחותו
הראשונה של יארינג למזרח־התיכון:
״אם ישנו אדם יחיד המסוגל לחסל את
הסיכסוך הישראלי־ערבי, זהו יארינג.״
כיצד הצליח המומחה לשפות, שהקריירה
שלו התחילה, אם לא בגלל בת האיכר,
הרי לפחות בגלל שליטתו בתורכית —
לזכות בהערכה נדירה בזוז
הסיפור מתחיל בויקן, עיירת־דייגים נידחת
בחוף שוודיה. שם נולד יארינג, צאצא,
מצד אביו, לשושלת ארוכה של איכרים,
ומצד אמו לשושלת ארוכה לא פחות של
יורדי־ים, רבי־חובלים נועזים ששוטטו על
פני שבעת הימים.

הרוסים סירבו לאשר את מינויו
כנספח־העיתונות בשגרירות שוודיה במוסקבה
— בגלל שליטתו הרבה בשפות הסלוויות.
לולא אותה בת־האיכר, ייתכן שהיה מסיים
את חייו כמורה־לשפות אלמוני, מבלי שאיש
מחוץ לעולם האקדמאי בשוודיה
שמע עליו. בת האיכר שניתר, כל זאת.
יארינג שימש באותה חטיבה כמתורגמן,
ג׳וב אותו קיבל הודות לשליטתו הנרחבת
בשפות — בין היתר רוסית. בעיקבות
פרשת בת האיכר התידד יארינג עם אותו
קצין־ביון שגילה את המיסתורין.
והנה רצה הגורל, וכעבור זמן מה
הגיע לגיזרה אותה כיסתה חטיבתו פליט
אלמוני שלא דיבר כל שפה מוכרת. קציני־הביון
שניסו לדובב אותו הבינו רק שהוא

מהם ירש יארינג את אופיו חסר־המנו־חה,
את תשוקתו למקומות נידחים, את
חוסר־סבלנותו לשבת בשוודיה תקופות
ארוכות מדי. ממשפחת אביו ירש, יחד
עם זאת, את שורשיותו ואהבתו לביתו.
את כל חופשותיו הוא מבלה בויקן, וכמו
אותם קפיטנים נועזים מדורות קודמים
מתכנן הוא, כאשר יסתיימו מסעותיו,
להתנחל שם עד אחרית ימיו.
*,תוך עשרה אחים ואחיות, גונאר
[,הוא היחיד שבחר בקריירה אינטלה-

טואלית. בחירתו הספציפית בשפה התורכית
נבעה, נוסף לאהבתו את האקזוטי,
מאישיותו של מורהו לתורכית באוניברסיטת
לינה היה זה גוסטאב ראקט, מיסיונר,
רופא ובלשן מפורסם בזמנו, שהסמכתו
היחידה לתואר מרצה לתורכית היתר, העובדה
שהיה מומחה למחלות טרופיות באוניברסיטת
לונדון.
לאחר שיארינג סיים את האוניברסיטה
כמומחה לתורכית, יצא למסעות ממושכים
ברחבי אסיה, קיבל ב־ 1933 תואר דוקטור
לשפות, ונראה היד. שעתידו ברור ומוגדר:
מרצה אלמוני באוניברסיטה אלמונית מעתה
ועד עולם.
לולא, כאמור, בת האיכר. בגללה הבחין
משרד־החוץ השוודי בצעיר המוכשר
לשפות — ולא רק להן.
לאחר שנה כנספח בשגרירות אנקרה
הועבר יארינג לשגרירות שוודיה בטהרן.
בתפקיד מנהל מחלקה. בירת איראן שימשה
ב־ 1940 כאחד המרכזים הבינלאומיים
לאיסוף מידע, כשכל מדינות העולם מנהלות
בה פעילות ריגול גלוייה פחות או
יותר. תפקידו של יארינג היה להעריך את
ים המידע ששטף דרך שולחנו.
הדו״חות שלו הפכוהו במהירות לבר•
סמכא ממדרגה ראשונה בעיני הממונים
עליו. הערכותיו התגלו כמדוייקות בצורה
נדירה. יותר ויותר נהייה ברור שמשרד
החוץ זקוק לאדם זה באורח קבע.
ך• 44ע ±מונה יארינג לתפקיד החשוב
• 4של נספח לענייני עיתונות בשגרירות
#ז וי די ד !

ד ר ״ וחיד.

א ר רו ד ריי ל

זרירי*י1

דיי *

רוסים, התלויים בו היום כמידה מכרעת
להגשמת תוכניותיהם — סירבו אז לאשר
את המינוי: הפריעה להם ידיעתו הרבה
את שפות המדינה — בין היתר ידיעה
מושלמת באוזבקית — והכרתו היסודית
את איזורי רוסיה האסייתית, כתוצאה
ממסעותיו בתקופת לימודיו. הם ביכרו
נפסח פחות בקי בענייניהם.
בלית־ברירה נשאר יארינג בטהרן, בתפקיד
ממלא־מקום השגריר. שנה לאחר מכן
הועבר לאדיס־אביבה, באותו תפקיד.
נדודיו הנצחיים נמשכו. ב־ 1948 עבר לשגרירות
שוודיה בהודו, ב־ 1951 חזר לטהרן.
שנד, זו היתה שנת הזינוק הגדול בקריירה
שלו. עוד באותה שנה נקרא
בחזרה מטהרן לשטוקהולם ,״למילוי משימות
מיוחדות במחלקה המיינית של משרד־החוץ.״
היתד, זו הפתעה שהדהימה את
כל משדר־החוץ כאשר מונה, לאחר חודשים
ספורים בלבד בשטוקהולם, למנהל
המחלקה — אחת החשובות במשרד־החוץ.
יארינג הפך בן־לילה לשם דבר בשטוק-
הולם, נעשה בן־בית בביתם של כל ד,מיומי.
אוסטן אונדן, שר־החוץ השוודי
המפורסם דאז, הגדירו בדיפלומט הטוב
ביותר של שוודיה — עובדה שהגדילה את
הפופולאריות שלו בעיני חבריו לעבודה.
ן* מהרה התפרסם מנהלה החדש של
^ המחלקה המדינית בתכונתו, שנודעה
מאוחר יותר להתפרסם ברחבי העולם כולו
— בפיו הנעול.
נטייתו לסודיות הפכה נושא לבדיחות

* האם יכול נאצר לשחד את הפידאיוו?
* האם הוא מתכונו לערוד בהם שחיטה?
האם תקום בכל זאת מדינה פלסטינית?
מהו מסומם של המנהיגים הפלסטיניים בשטחים?

הדוחיד הקרב המכריע:

1אצ* 1״החחבל• 0

הדוגמה הקלאסית בפיהם היא דוגמת הצלבנים, שסולקו מירושלים אחרי מאה שנה, ומשאר
חלקי ארץ־ישראל אחרי מאתיים שנה.
לפלסטיני המצוי, הנמק במחנה־פליטים ליד עמאן, או שביתו עלול להיות מפוצץ בגלל
מעשי בנו ברמאללה, אין זמן לחכות מאתיים שנה. הוא רוצה פיתרון מיידי.

אוד אבנו ׳

נשיא מצריים נותן פיתרון כזה. הפידאיון אינם נותנים.

*** נתי נדדה כלילות ״,אמר השבוע גמאל עבד־אל־נאצר באחת משיחותיו ,״לא
בגלל חצי־האי סיני, אלא בגלל גורלם של תושבי עזה, חברון ושאר ערי הגדה

המערבית.״
היתה ואת אמירה ערמומית. היא באה לומר: אני דואג לפלסטינים בשטחים הכבושים.
הדרך שלי — קבלת תוכנית רוג׳רם — תוביל לשיחרורם מעול הכיבוש הישראלי.

ואילו הפידאיון הפלסטיניים, הנלחמים כי בעת
להציע?

-מה יש להם

זהו ההסבר לתופעה שלגביה קיימת אחידות־דיעים בין כל המשקיפים: הרוב העצום
של תושבי הגדה המערבית ועזה תומך תמיכה מוחלטת במהלכי עבד־אל־נאצר, בניגוד
חותך לדעתם של רוב הפידאיון.

אין זה מצכ חדש. כמשך שלוש השנים האחרונות לא הצליחו הפידא־יון
להכות שורשים של ממש כאוכלוסייה האזרחית. הפלסטיני המצוי
מעריץ את הפידאין ורואה כו גיבור לאומי. אך אין הוא מושיט לו
עזרה של ממש.
כי הפידאיון לא הציעו לו פיתרון לבעיותיו. ואילו הפידאיון, מצידם, התייחסו בזילזול
ובהתמרמרות לתושבי השטחים המוחזקים.

#^ 1+הדג אינו נמצא במים
ל שבו עיים האחרונים, מאז התחילה המלחמה הגדולה בין נשיא מצריים ובעליה
בריתו לבין הפידאיון ובעלי־בריתם, בוודאי נשאלה שאלה זו על־ידי מאות אלפי
הפלסטינים משני עברי הירדן.

ץ עכד־אל־נאצר הולך כדרך ההסדר המדיני, שיכיא לחיסול המימשל

בי למרות שהם מרבים לדבר בסלאנג מאואיסטי, שבחו הפידאיון
את המיצווה העיקרית של היו״ר מאו ללוחמי־גרילה: לכבוש את
תמיכת האוכלוסייה האזרחית .״לוחם־הגרילה הוא בדג כמים,״ אמר
היושב־ראש .״המים הם המוני־העם״.

כדי לכבוש את תמיכת ההמונים, דרושה תוכנית מציאותית, שתתקבל על דעתם. הפידא־יון,
המתעקשים שלא להכיר בקיום אומה ישראלית ומדינת־ישראל, אינם מסוגלים להציע
תוכנית כזאת. למרות כל ההבדלים, הלכו בעיקבות המופתי ושוקיירי, בדרשם ״הכל או
לא כלום״.

כשלון פנימי עמוק זה הניב השבוע את פריו, בהיפתח ההתנגשות
ההיסטורית כין הפידאיון והמימסד הנאצרי.

הפידאיון מכריזים מלחמה
ולס הפידאיץ אינם כוח מבוטל. יש להם כמה אלפי לוחמים מגוייסים, מערכת
מדינית ותעמולתית מסועפת, ועמדת־מפתח בשתי מדינות ערביות.
איך הם ישפיעו על המהלכים לקראת הסדר־שלום?

בימעט כל אירגוני־הפידאיון הודיעו שהם דוחים את תוכנית רוג׳רם,
ובבד הבריזו מלחמה על גמאל עכד־אל־נאצר.
כמה אירגונים קטנים התייצבו לימין הנשיא המצרי, ומייד פרצו קרבות ביניהם ובין
האירגונים האחרים.

האירגונים הודיעו שלא יבכדו את הפסקת־האש, וימשיכו להילחם.

איך כל זה ישפיע למעשה?
חסידי ארץ־ישראל השלמה תלו תיקוות רבות במעשי הפידאיון. הם קיוז כי עראפאת
וחבריו יסכלו את ההסדר( .יש כאן פאראדוכם משעשע: עוד אתמול הכחישו הסיפוחיסטים
את קיומה של אומה פלסטינית, וטענו כי הפידאיון הם רק סוכני עבד־אל־נאצר. עתה הם
מקווים כי ״הסוכנים יקומו על ״אדונם״ ,בשם היישות הפלסטינית שאינה קיימת, לדעתם).

גמאל עבד־אל־נאצר לקח מראש כחשבון את מרד הפידאיון. איך הוא
מתכוון להתגבר עליו?

מי שדיבר עם עבד־אל־נאצר בשבועות האחרונים, התרשם שאין הוא מייחם לבעייה זו
ערך רב מדי. ייתכן שהזילזול נובע מכך שהאוכלוסייה המצרית מתחילה למאוס בפידאיון,,
המדברים גבוהה על מלחמתם, משמיצים את ״הריאקציונר״ עבד־אל־נאצר, בעוד שעיקר עול
המלחמה נופל על מצריים. ייתכן גם שסיבת הזילזול נעוצה בכך שנשיא מצריים מכיר׳
היטב את חולשות המערך של הפידאיון.

מהי תשובתו לאתגר זה?

שלום עם ״אל־פתח״ ?
ך* פני עכד־אל־נאצר פתוחות שתי דרכים: דרך הפיתוי ודרך הדיכוי.
/האפשרות הראשונה היא: להציע ליאסר עראפאת מדינה פלס טינית,
שכה ישלוט הוא, בתנאי שיקבל בשלב המכריע את הסדר-
השלום.

יריבים או שותפים: האם יעבוד עראפאת לצד

נאצר 1

הצכאי הישראלי ככל השטחים המוחזקים, ולפיתרון גמור של בעיית־הפליטים.

לעומת זאת, מציעים הפידאיון למאות אלפים אלה?

הם מציעים מלחמה לשיחרור פלסטין כולה. זאת אומרת: לחיסולה
המוחלט של מדינת־ישראל.
כמה זמו תילוח מלחמה כזאת? לדברי הפידאיון עצמם: אולי מאה שנה, אולי מאתיים.

עראפאת אינו קנאי מטורף, לדעת משקיפים שהספיקו להכירו. הוא טיפוס של עסקן,
ממוצא בורגני, ובעל רקע ימני. בינו ובין נשיא מצריים קיימים יחסים של הערכה הדדית.
בימים האחרונים התנגד גם אל־פתח לתוכנית רוג׳רס, אך עיקר הצעקות באו דווקא מצד
האירגונים הקטנים יותר. באופן יחסי, נהג אל־פתח בהתאפקות ניכרת.

האם ייתכן הסדר נאצר-עראפאת? ואם בן, מה יהיה טיכו?
למעשה ייתכן רק הסדר אחד, לפי הקודים הבאים:
#אירגון השיחרור הפלסטיני (שבראשו עומד עראפאת, כנציג אל־פתח) מצטרף ליוזמת-
השלום של הנשיא עבד־אל־נאצר.

#אירגון השיחרור יקבל לידו את ניהול המדינה הפלסטינית, שתקום
בגדה המערבית וברצועת־עזה.
#המדינה תכלול או לא תכלול את עבר־הירדן.

• המדינה הפלסטינית תחתום על חוזה-השקום הסופי עם ישראל.
• אל־פתח — בעזרת המצרים — יחסל את שאר אירגוני־הפידאיון, במידה שאלה
לא יצטרפו אליו.

פלסטין -בין ישראל וירדן
ך• אם ייתכן פיתרון כזה? האם יסכימו לו האמריקאים, המלך חוסיץ ושאר הגורמים?
( | בשבוע שעבר נאמר על כך דבר בלתי־צפוי, במקום בלתי־צפוי.
האיש שאמר את הדברים הוא כריסטופר מייהיו, חבר הפרלמנט הבריטי, דובר פרו־ערבי
ואנטי־ישראלי קיצוני. למייהיו יש קשרים עזים ביותר למיתסד הערבי

בראיון ב״כי־בי־ם י״ הבריטי אמר :״ככל עיר וכפר כפלסטין שיפונו
על־ידי צה״ל, יעלה הדגל הפלסטיני מעל לבית העירייה. מן הנמנע
הוא שיעלה הדגל הירדני.״
להערכה זו הוסיך מייהיו מידע מרתק: לפני כמה שבועות שוחח
על כך עם המלך־ חוסיין. זה אמר לו שאם הפלסטינים רוצים במדינה
משלהם בגדה המערבית -הו א לא יתנגד לכך.
כידוע, אמר המלך דבר דומה לעיתונאי בריטי לפני שנה. אבל הפעם יש לדבריו מישקל־יתר.
מהו חשבונו של חוסיין?
אם אומנם מוכן חוסיין לביתור ממלכתו, הרי ייתכן שחשבונו הוא מפוכח ביותר:
#המדינה הפלסטינית תהווה חייץ בינו ובין ישראל, ותפטור אותו מהצרה הישראלית.
ן #המדינה הפלסטינית תשחרר אותו מאורחיו הפלסטיניים, ותפטור אותו גם מצרה זו.

#בממלכה קטנה יותר, כמו זו שהיתה לסבו עכדאללה עד .1948
יוכל לחיות כשקט, מכאן ועד עולם, על קיצבה אמריקאית-סעודית.

חשבון דומה עומד, כנראה, לעיני האמריקאים. יעוד לפני שנה, כששוחחתי בח־שינגטון עם
ראשי המדיניות המזרח־תיכונית על נושא זה, לא התלהבו למישמע רעיון זה. בינתיים
חלה, כנראה, תזוזה ניכרת. בנאומו האחרון דיבר ויליאם רוג׳רס בפירוש על הצורך בפית־רון
שיתקבל על־ידי ״העם הפלסטיני״ .אפילו איש כמו ד״ר נחום גולדמן, המקורב להנרי
קיסינג׳ר, שהיה רחוק מהרעיון הפלסטיני, מדבר עליו בהרחבה בימים האחרונים.
אם נכשלו הפידאיון בשטחים אחרים, הרי בעניין מרכזי זה הם הצליחו: אין עוד איש
רציני המאמין שייתכן שלום בר־קיימא ללא פיתרון כלשהו של בעיית היישות הפלסטינית.

ביום השישי האחרון, בו נכנסה בחצות הפסקת־האש בתעלת־סואץ
לתוקפה, עדיין חששו חיילי צה״ל במעוזיהם אשר בתעלה להרים
את ראשם מעבר לסוללות המגן, השקיפו באמצעות פריסקופיס
לעבר הגדה המצרית של התעלה, כאשר ראשיהם מוסתרים על־ידי שקי החול בעמדות.

7.8.70

ואילו קולו של המלך חוסיין כימעט נעלם כמקהלה הכללית. השבוע
היה ברור מראש כי למלך אין מישקל של ממש במהפכה העוברת עתה
על המרחב, וכי המאבק העיקרי הוא בין עבד־־אל־נאצר ועראפאת.
אולם יש ספק רב אם
הדינאמיות של המהפכה
האידיאולוגיה של אל־פתח
ייתכן שעראפאת ירצה

עראפאת יכול בכלל לקבל פיתרון של שלום, אפילו ירצה בכך.
הפלסטינית, ההתחרות הפרועה בין עשרות אירגוני־הפידאיון,
עצמו — כל אלה הם מיכשולים אדירים בדרך לתפנית של שלום.
מחר בתפנית כזאת, אך לא יוכל לבצע אותה.

מה תהיה האלטרנטיבה?

ליל ברתולומיאום הקדוש
ך• אלטרנטיבה היא, פשוטו כמשמעו — מאבק מזויין, שיביא לחיסול תנועת
( | הפידאיון ככוח ממשי במרחב.
ההכנה הראשונה לכך כבר נתגלתה השבוע. סעודיה איימה שלא תיתן כטפים לאירגוני־פידאיון
הכוללים ״מארכסיסטים ואתיאיסטים״ .מכיידן שכל אירגוני הפידאיון מדברים בסלאנג
מארכסיסטי, ועל ״פלסטין חילונית״ או ״רב־דתית״ ,זה איום על כולם.
איום בנוסח אחר, אך בעל מגמה דומה לשים קץ לתמיכה הכספית, באה מצד לוב.

ממלכת ״אל־פתח״ זקוקה לזרם אדיר של כספים. היא מחזיקה צבא
אדיר של אלפי לוחמים, החיים במחנות האירגון ומקבלים בו שכר.
השלוחות המדיניות והתעמולתיות שלה בולעות הון־עתק.
הפסקת התמיכה הכספית של סעודיה, לוב, כוויית וחברות־הנפט האמריקאיות (המשלמות
דמי לא־יחרץ, למניעת חבלה במיתקניהם) תהיה מכה נוראה בשביל הפידאיון, אחרי המכה
של הפסקת שידוריהם בתחנות קאהיר.

מעבר למכה זו, יקיים האיום הצבאי הפשוט. אירגוני הפידאין לא
יוכלו לעמוד כפני התקפה צבאית מתואמת של צבאות ירדן ולבנון,
בעזרה מצרית פעילה, כשנמשכות גם המהלומות של צה״ל.
המרחב עלול לחזות ב מ רזז ץ ־ ד מי ם, שיזכיר את ליל־ברתולומיאוס הקדוש בצרפת. איום
זה תלוי על ראשי הפידאיון כתרב־דאמוקלס, ואין ספק כי הם יודעים זאת היטב.

העובדה המדינית המכרעת היא כי בגלל חוסר כל מדיניות מציאותית
מצידם, הצליחו הפידאיון לבודד את עצמם לחלוטין.

משקיף

עתה

ביום השבת, כשהפסקת־האש בתעלה בבר היתה בתוקף, היה
אחד מסימניה הראשונים — הרמת הראשים מעל לסוללות־המגן
במעוזים. חייל זה, הנראה בתמונה, מרים את ראשו מעל הסוללה,
במישקפת לעבר הצד המצרי בקנטרה, שם נראים בתים הרוסים.

עבד־אל־נאצר רואה בהם אוייבים, המאיימים על מישטרו ועל מעמדו בעולם הערבי.
הרוסים רואים בהם פתח לחדירת אוייביהם הסיניים. האמריקאים רואים בהם איום על
האינטרסים והגרורים בעולם הערבי. ישראל יודעת שהם זוממים להשמידה. לא נותרו להם
ידידים זולת קומץ בשמאל החדש האירופי, שגילו חוסר־אחריות גם במדינותיהם שלהם.

במצב בזה, יעמדו הפידאיון כפני הברירה: הסכמה או חיסול.
אולם חיסול הפידאיון אין פירושו חיסול הבעייה הפלסטינית, שהצמיחה אותם. כל
הצדדים מבינים זאת. היא יכולה לבוא על פיתרונה רק עם פיתרון גמור של בעיית הפליטים,
מבחינה מעשית ונפשית כאחת, ועם מציאת ביטוי מתאים ליישות הפלסטינית.

לבן ייתכן כי המדינה הפלסטינית תקום גם בלי הפידאיון, על אפם
ועל חמתם. מנהיגי הגדה המערבית, שאינם מרימים ברגע את קולם,
לוקחים אפשרות זו כחשבון.

המנהיגים בשטחים המוחזקים
ל רקע זה יש משמעות להתעוררות התת־קרקעית בשטחים המוחזקים.
י ג מנהיגי התושבים שם תומכים, רובם ככולם, ביוזמת־השלום של עבד־אל־נאצר, נגד
עמדת הפידאיון. אולם השבוע עלה פיקפוק. כשהעזו המנהיגים לחשוב בפעם הראשונה
ברצינות על האפשרות שבעתיד הלא־רחוק ינטשו כוחות צה״ל את הגדה ואת עזה, צצה
השאלה מאליה: מי יבוא במקומם?

ואז נתגלה, במובן, החור הבולט כתוכנית רוג׳רם: אין כה פיתרון
מוחשי ליישות הפלסטינית.
עדיין לא התגבשה בשטחים החלטה נחושה לדרוש כי תקום נציגות פלסטינית, לא־פידאינית,
לייצוג העניין הפלסטיני במשא־ומתן, אך תביעה זו מתגבשת עתה בהדרגה.

יהיה זה לטובת עניינה של ישראל, לתמוך בדרישה זו, לעזור
בגיבוש הנהגה פלסטינית מתונה ועצמאית, שתוכל להוות צד ראוי־לשמו
כמשא־ומתן ובהסדר-השלום, כדי שההסדר יישא חתימה פלסטינית
מחייכת.
לשם כך יש צורך במחשבה חדשה בממשלת ישראל, שמנעה עד כה בכל האמצעים
גיבוש הנהגה פלסטינית בשטחים. אולם המצב החדש — ייתכן שיביא גם את מנהיגי
ישראל, באיחור רב, למחשבה זו.

יום השישי האחרון בלילה, כאשר נודע ברחובות תל־אביב על הפסקת־האש,
הפך ליום חג. בבתי־הקפה ובמועדוני־הלילה בעיר, הוגשה שתייה
חינם, והאורחים, חיילים ואזרחים, צעירים ומבוגרים, הביעו את תחושת
שמחתם בצהלות ובחיוכים, במו אלה שבתמונה, שנקהלו לחוג_בהלדפורניר, שליד דיזתוח

במדינה

צעדרא שון בכיוון הנכון
.התנועה לשלום ולבטחון״ מקדמת בברכה את החלטת ממשלת ישראל להיענות בחיוב ליוזמת
השלום של ממשלת ארה״ב. עם זאת, מזהירה התנועה את הממשלה מפני הנטייה לראות בתשובתה
לארה״ב מהלך תכסיסי בלבד. היענותן של מצרים, ירדן וישראל ליוזמה האמריקאית עשויה
להביא לתחילת מפנה ביחסי ישראל-ערב. תיטול מעתה ממשלת ישראל את היוזמה לידיה ותפעל
בכנות ובגמישות למציאת בסיס להסדר של שלום תוך הבטחת בטחונה של מדינת ישראל,

ההיענות ליוזמה האמריקאית הביאה כבר לתוצאה חיובית ראשונה: פיצול ״הליכוד
הלאומי״ בשני המחנות, שחרור הממשלות הנוגעות בדבר מן החוגים המתנגדים למעשה
לכל הסדר מדיני ודחיקתם של חוגים אלה לאופוזיציה.
אנו מזהירים מפני הנסיונות לטשטש את חומרת המחלוקת הקיימת בין אלה המבקשים שלום
ובטחון לישראל לאלה המוכנים להקריבם למען.ארץ ישראל השלמה״ .אל תהסס ממשלת ישראל
להשתית את מדיניותה במו״ט על ההצעות והעקרונות שנוסחו על ידי מועצת הבטחון בהחלטתה
מון ה־ 22 בנובמבר .1967 תצא הממשלה אל הציבור במסע הסברה נמרץ ותאמר בגלוי, כי
שלום כרוך בנסיגה ובי התנגדות לנסיגה פירושה התנגדות לשלום. בעיית בטחון המדינה תמצא
את פתרונה לא בסיפוחים טריטוריאליים אלא בהסדר-שלום, שקיומו המתמיד יובטח על ידי
ערבויות ממשיות.

אנו מתריעים כנגד דברי ההפחדה והאיומים האנטי-דמוקראטיים שנשמעו בתגובות
חוגי ״ארץ ישראל השלמה״ על החלטת הממשלה. הסתייגות ציבורית מהירה וחריפה
תחסל נגע זה בראשיתו.

התנועה לשלום ובטחון
ת. ד ,29244 .תל־אביב

5.8.1970

(הימשך מעמוד )8

היתד, באה גם אילו נקטה ישראל בפעולות
אחרות.
גילוח לגג. למראית־עין היתד. טענת
דיין סבירה: כל מהלומה לעבד־אל־נאצר
היתד, קוראת למעורבות הסובייטית. הדרך
היחידה למניעת המעורבות היתר, להניח
לעבד־אל־נאצר לנצח בשדה־הקרב.
טען דיין: גם לולא היתד, ממשלת הליכוד
הלאומי מחליטה להפציץ את עומק
מצריים, ותחת זאת היתד, מחליטה להקים
ראש־גשר בגדה המערבית של התעלה, היה
הדבר עלול להביא את הסובייטים.
על צופי־הטלוויזיד, עשתה טענה זו רושם
ברגע ששמעו אותה. אולם מחשבה
שניה בוודאי הביאה רבים מהם לפיקפוק.
אילו הסתפקה ישראל בהתגוננות יעילה׳ב־איזור
התעלה, כולל הפצצות עמדות־תות-
חים — מדוע היה המנהיג המצרי צריך
להכניס לארצו צבא זר, ולסכן את עצמאותו?
הטענה
היסודית נשארה על כנה: שום
שר לא חזה מראש את המעורבות הסובייטית,
כאשר נשלחו מטוסים להפציץ
את פרברי קהיר, וכאשר מטום־קרב ישראלי.
גילח״ את גג ביתו הפרטי של עבד־אל־נאצר.
הדבר
נועד לבייש את נשיא מצריים ולהפילו.
התוצאה היתד, הפוכה.

מדיניות

מוח יהזדי
ומוח, איטלקי
תשובת הממשלה ליוזמת רוג׳רם היתד,
התחכמות, לפי מיטב מסורת ההתחכמויות
הניסוחיות של ישראל גלילי.

כוסים ער ההצגות בעיתוני־העוב
רז כו־ סי ד! :יו_ודן =1אגמון
השנה סיור שיט ראש
רומניה * בולגריה * אי ס טנ בו ל * רודוס
דלוס * מי קונו ס * הי ם ה שחור * הי ם ה תיכון
ב אניי ה ״דן״ 25.9 -עד 0ו3.
הרשם מייד אצל

פאטרא

סוכנו ת נסיעות בע״מ

^?^ 235

פאט ר*

האמריקאים דרשו קבלה ללא הסתייגות
של ״טיוטת יארינג״ — כפי שקיבלוה מצריים
וירדן. הממשלה החליטה שאין מנוס
מכך. אך המוח היהודי מצא תרופה: בתשובה
הוכנסו כל הניסוחים של טיוטת־יארינג
המקורית, בתוספת שלושה פסוקים:
#׳ שהנסיגה תהיה ״לגבולות בטוחים,
מוכרים ומוסכמים״.
#שתהיה על סמך ״כיבוד הריבונות״
וכד של כל המדינות.
#שתהיה על פי חוזה־שלום הדדי.
גלילי הבטיח שזה לא יהיה נורא. כי הפסוק
הראשון לקוח (מלבד המילה ״מוסכמים״)
מהחלטת מועצת הביטחון, והוא
הדין לגבי הפסוק השני. ואילו השלישי
נלקח מן השדר של הנשיא ניכסון, והוא
תואם את העמדה האמריקאית והבריטית.
נשימה עצורה. בירושלים חששו הכל
לקראת ההתפתחות. המדינאים עצרו את
נשימתם.
מה יהיה? האם ידחו האמריקאים או
יארינג את התשובה? האם ידרשו האמריקאים
שישראל תאשר את הטיוטה המקורית
ככתבה וכלשונה?
אולם הפעם נתקל המוח היהודי במוח לא
פחות חריף — מוחו הים־תיכוני של ג׳וזף
סיסקו, שהוא ממוצא איטלקי. סיסקו פשוט
הודיע ליארינג כי ישראל קיבלה את הטיוטה
שלו. על סמך זד, נכנס יארינג למהלכים
גבוהים, הפסקת־האש נכנסה לתוקפה,
והשליחות הגדולה התחילה.
וכאילו דרך אגב, ביקשו האמריקאים מישראל
שתאשר בכל זאת את הטיוטה המקורית,
במחילה מכבודה.
גיסים ונפלאות. וכך חזרה ההתלבטות.
לירושלים. האם לתקן את הטיוטה, שאושרה.
על־ידי הכנסת? האם לדרוש מהאמריקאים
להעביר לגונאר יארינג את התשובה של
ישראל?
הדרך.הראשונה יכלה להביא למהומה גדו לה
עם גח״ל, השניה להפסקת שליחות יא-
רינג וביטול הפסקת האש.
אך כל זה לא היד, חשוב, כי בינתיים;
כבר נעשתה היסטוריה — ואי־אפשר היד.
להחזירה.
אולם לקח אחד נקבע השבוע בבירור:
שעת ההתחכמויות חלפה. כושר הניסוח של
השר גלילי, המחולל ניסים ונפלאות במשא־ומתן
עם המפד״ל ומפ״ם, אינו עושה את
אותו הרושם על וזשינגטון ומוסקבה.

צחיחה, לא עוררה שום תגובה ציבורית ש*

היא•

גולדה היא כרגע זה פופולרית
מכפי שהיתה אי־פעם. היא הת-
גכרה על תדמית ה״נוקשות״,
הוכיחה יכולת לשלוט כממשלתה
ולמנוע כל התנגדות, השתיקה
את ה״ניציס״ כמפלגתה, קנתה
את הרצון הטוב של האמריקאים
ואת הסכמת הציכור.

ך* כלת תוכנית רוג׳רס ופירוק ממ־שלת
הליכוד הלאומי יצרו מצב חדש
לחלוטין בירושלים.
עד כה משכו את תשומת־הלב ובאופן
בלעדי ההשלכות המדיניות והצבאיות של
תפנית זו — חידוש שליחות יארינג, תוכ־נית־השלום
האמריקאית, והפסקת־האש המזורזת.
אולם
יש לתפנית זו גם השלכות פנימיות
מרחיקות־לכת, בכל המערכות הפוליטיות
של ישראל — ובראש־ובראשונה במפלגת־העבודה.

ברור
כיום שגולדה יכולה — אם
תמשיך בדרך זו — להמשיך ולמשול בל
זמן שתוכל ושתרצה. אם בריאותה תעמוד
לה, אין ספק כי תעמוד בראש מפלגתו, גם
בבחירות הבאות.

יש שידוד־מערכת בצמרת השלטון,
חלוקה־מהדש של ההשפעה
ושינויים כעלי משמעות לטווח•
ארוך כמעמדם של השרים.

יג א ל ארון:
שו ב ורש־ וזעונר

גו לדהמ איר:
האננ א די כ ד־י כו ד ה

*•אישיות השניה שמעמדה התחזק
| !בעיקבות מאורעות השבועיים האחרונים
הוא סגן ראש־הממשלה, יגאל אלון.

כוויכוח הגדול ככנסת היה זה
יגאל אלון שהפך נושא־הדגל של
תוכנית־רוג׳רם.

ין שמץ של ספל, כי מעמדה של
גולדה מאיר התחזק לאין שיעור.
בחודשים האחרונים היה סחף איטי במעמד
זה. הפופולריות של גולדה ברחוב לא
פחתה בהרבה, אך בחוגים בעלי־השפעה החלו
רוטנים מאחורי גבה. טיפולה בפרשת
גולדמן, מרד השמיניסטים והסימנים הראשונים
של משבר־אמון עמוק בנוער, ה
בשם
הממשלה סיכם את הוויכוח מבא
אבן, שחזר באופן נוקשה למדי על עמדותיו
הידועות, כאילו לא חלה שום תמורה.
ואילו יגאל אלון נשא נאום נלהב ומשכנע,
הודה שיש תפנית גדולה בישראל ובמצריים,

משה דיין היס עד הרגע האחרון ול פתע מצא את עצ
בעיסבות קבדת תוכנית רוגירס חד
ש־דוד־מעו־בות 3צמדת השדטון -
ועי עדה, מ׳ ירד, מ נעואר עד? 113

יגאל אלון הבין מיד שחלה תפנית היסטורית וקיבל את הו
הרגשה הכללית שהיא ״קשוחה״ מדי —
כל אלה החלישו בהתמדה את מעמדה.

פה ושם צץ גם כהוגי הצמרת
הרעיון -עליו נהגו לחזור כל־חש
-כי ״גולדה צריכה לל
כת״ ,שצריכים לפרק את הליכוד
הלאומי ולהקים ממשלה גמישה
יותר, לא רק כלי גח״ל אלא
גם כלי גולדה.
באותו זמן הוזלו מופיעים גם בעיתונים
חשובים בחו״ל רמזים בולטים שגולדה אי-
נה מסוגלת לבצע את הנסיגה הדרושה, וכי
לצורך זה דרוש גיבור לאומי שהכל
יקבלו את דעתו ופקודתו: משה דיין.
רעיון זה (שהוזכר גם מעל עמודי העולם
הזה) נפוץ בחוגים חשובים, וגם אישיות
כמו ד״ר נחום גולדמן החלה דוגלת בו.
משה דיין, כ״ראש ממשלת נסיגה״ ,נראה
לרבים כמוצא אידיאלי מן המצב — אף
כי דיין עצמו לא הכריע בכיוון זה והסתפק
ברמזים דקים.

כל זה השתנה כן לילה.
קשה לדעת מה השפיע בסופו של דבר
על גולדה: הלחץ האמריקאי, החשש בפני
הסובייטים, שיחותיה עם השמיניסטים, או
הרמזים כי משד. דיין יבצע את הדרוש אם
היא לא תעשה זאת בעצמה.

על כל פנים, כאיזה שהוא רגע
החליטה גולדה לעצמה :״כל מה
שמישהו אחר יכול לעשות, אני
יכולה לעשות יותר טוכ.״
אחרי שההכרעה נפלה, הוכח שמבחינה
פנימית היה זה הימור נכון. התגובה הציבורית
היתד, חד־משמעית וחזקה — בעד
השלום. הפסקת־אש נתקבלה כשימחה כללית,
ורק החשש מפני אכזבה מנע התפרצות
של התלהבות המונית ספונטאנית• קרי־את־המרד
של מנחם בגין נפלה על אדמה

ונתקבל על־ידי הכל כנציג המדיניות החדשה.
למעשה
החליט אלון בראשית הוויכוח בממשלה
לעלות על דרך זו, אחרי שהגיע
למסקנה שאין כל אפשרות לדחות את הלחץ
האמריקאי. יחד עם ישראל גלילי ואחרים
— עזר לגייס את ראש־הממשלה
להשקפה זו•

היתה זאת תפנית חדה גם ליגאל
אלון עצמו.
למרות שנושאי־דברו משתדלים עתה להוכיח
כי תמיד דגל בדיעה זו, העובדה היא
שיגאל התנהג במשך כל הזמן כ״נץ״ ,היה
הראשון שנתן תמיכה לקבוצת־ההרפתקנים
בחברון, ותבע סיפוח שטחים נרחבים.
ברור לגמרי כי ״תוכנית־אלון״ המפורסמת
(הכוללת את סיפוח רמת־הגולן, אזור
ירושלים, ביקעת־הירדן, חוף ים־המלח, רצו־עת־עזה,
צפון־סיני חוף ים־סוף ושארם־אל־שייך)
אינה עולה כלל על דעת האמריקאים
ואין לחלום על קבלתה.

אולם ליגאל אלון החדש, כראש
מחנה היונים, יש סיכויים רכים.
הוא הפך שוכ המועמד הטכעי
לירושת גולדה מטעם הקכוצה
השלטת כמפלגת העכורה -פינחס
ספיר ומנגנון מפא״י.
יתכן כי אלון, יקצור גם פירות קרובים
יותר.

אם יוחלט על הרככת משלחת-
שרים למשא-ומתן עם יארינג והמצרים,
ישתדל אלון להיכלל כה
כנושא־ונותן ראשי, כצד אכא
אכן.
על כל פנים, אחרי שנים ארוכות של
טישסוש תדמיתו, מופיע אלון עתה בדמות
ברורה; האיש שקשר את גורלו הפוליטי

(המשך מעמוד ) 15
להצלחת יוזמת רוג׳רס, וכיורש־העצר של
גולדה החדשה.

אבא אבן:
חו רהדמדבזהב 8ה
4^*1בא אכן נהנה מהמצב החדש מפני
שהגורם הביטחוני שוב לא יעמוד במרכז
הבמה, ואילו מדיניות־החוץ חוזרת
לשם.

מקובל להניח בי אבא אבן יכול
״לייצג פל עמדה כאותו בישרון״
ויהיה קשה מאד למנוע ממנואת תפקיד הנושא־והנותן הראשי
במהלביס החדשים.
אם נשמע אבן בכנסת נוקשה ודבק בנוסחות
העבר, הרי יתכן שהדבר בא בגלל
רגישותו המיוחדת להתקפות ה״ניצים״ ,בעוד
שיגאל אלון מחוסן הרבה יותר מצד

אין ספק שההתקפות החריפות ביותר של

תבע תשובה יותר נוקשה, אך מאידך חשש
להתגרות בגולדה מאיר.

בסו!) מצא את עצמו כין שני
סוסים. מנחם בגין עלה על סוס
ההתנגדות ודהר קדימה. יגאל
אלון עלה על סוס קבלת התוכנית,
והניף מעליו את דגל השלום.
עמדתו של דיין נשארה
מטושטשת.
הוא קיבל את התוכנית בפומבי, אך לא
עשה דבר כדי להזדהות במיוחד עם המגמה
החדשה. חבריו משרי רפ״י — שמעון פרס
ויוסף אלמוגי — הקדימוהו. בהתייצבם מאחורי
קבלת תוכנית רוג׳רס.
מבחינה פוליסית־פנימית, דיין במצב אומלל
למדי. ספיר ומנגנון המפלגה ממשיכים להתנגד
לו בכל החריפות, והם מעמידים נגדו
את יגאל אלון ואת אבא אבן. פרישת גח״ל
מן הממשלה מחלישה את כוחו בממשלה,
ואילו חיזוק מפ״ם בה מגביר את כוח הצד
השני. למעשה הוא נשאר ללא גיבוי.

מוכן שלא עלה על דעת דיין
להפוך למנהיג מחנה ההתנגדות
לנסיגה, מאחר שברור לו לחלד
טין שאין למחנה זה הד ציבורי
כלשהו, שצה״ל ימלא ללא היסום
כל פקודה שיקבל, ושהתנגדות
לגולדה מאיר בשלב זה דינה כהתאבדות
פוליטית.
הלקח של פרשת גיסו, עזר וייצמן׳,לא
נעלם ממנו.
במצב של הפסקת־אש, יזכה שר־הביטחון
בפרסומת מופחתת ושוב לא יהיה השר המרכזי•

למשה
דיין היו הרבה עליות
וירידות בדרכו הפוליטית. קרוב
לוודאי בי עתה מתחילה שוב
אחת מידידותיו.

31 חי דו ת ד שו ת :

מתי*
במדינה הפסקת־האש. הפסקת־האש השתיקה לא רק
את התותחים בחזית התעלה. היא גם מנעה
הסלמה חמורה ומסוכנת מאוד בהתמודדות
האווירית בין חיל־ד,אוויר הישראלי לבין הטייסים
הרוסיים, שהחלה להתפתח ערב
הפסקת־האש.

המלחמה
ההסלמה שנמנעה
״הקרב האווירי הגדול נערך בשני באוגוסט.
כשמונה מטוסי פאנטום ישראליים
הפציצו מטרות בשטח תעלת סואץ. לפתע
הוזנקו לעברם לפחות שמונה מטוסי יירוט
מדגם מיג ,21 מוטסים בידי טייסים רוסיים.
התפתח קרב אוזירי אכזרי. אחרי שהישראלים
הפילו ארבעה מטוסי מיג, מבלי לאבד
אף לא מטוס אחד, הסתלקו שאר המטוסים
הסובייטיים.״
תיאור זה של קרב האוזיר הראשון בין
טייסים רוסיים לטייסים ישראליים, הוא אחד
מרבים, המתפרסמים מזה שבועיים׳ בעיתונות
העולם. אלא שסיפור זד, נכתב בידי יוסף
אולסום, הפרשן האמריקאי, הידוע כמי שמקורב
למקורות מידע ישראליים.
סיפורו של אולסום, שהתפרסם בטור שלו
המופיע במאות עיתונים בארצות־הברית, מנסה
להסביר מדוע מיהרה ישראל לקבל את
הפסקת־האש.
הרוסים הוקלטו. כתב אולסוס :״ההתנגשות
הראשונה עם הרוסים אירעה ב־25
ביולי. מטוסי סקייהוק ישראליים תקפו מטרית
קרקע במרחק חמישה קילומטרים מן
התעלה. לפתע הותקפו על־ידי רביעייה של
מטוסי מיג ,21 מוטסים בידי טייסים רוסיים•
הסקייהוקים נטשו את מטרתם, אולם
נרדפו על־ידי המיגיס עד מעבר לתעלה.
״ההתנגשות השנייה אירעה ב־ 27 ביולי.
הפעם ניסו מטוסי מיג 17 מצריים לתקוף
את מעוזי צה״ל בקו בר־לב. הרוסים סיפקו
להם מיטריה אווירית של מטוסי מיג .21
מטוסי המיג 17 יורטו על־ידי מטוסים ישראליים.
מטוסי ד,יירוט הרוסיים ניסו ליירט
את המטוסים הישראליים, אבל לא הגיעו
לכך, מחשש פגיעה במטוסים המצריים. בשתי
ההתנגשויות ניתן היה לזהות בנקל
את הטייסים הרוסיים משום שהם דיברו רק
רוסית ברשת הקשר ביניהם ועם הפיקוח
הקרקעי.
״בקרב שנערך ב־ 2באוגוסט הוקלטו ה
צעירים
קשה להיות

אבי נוה נתפס פעמיים כשברשותו חשיש.
על אף זאת התרשם ממנו בית־המשפט

אבי גוה ורחל כחנות העור
פעם חשישניק —

בר אחד ברור: כ ל ההכרעות
| יפלו, למעשה, בתוך מפלגת־העבודה.
שאר הכוחות הפוליטיים יוכלו להשפיע מבחוץ.

לא הממשלה ולא הכנסת
יחליטו, אלא צמרת מע״י.
עם הקמת אופוזיציה ימנית חזקה, יגבר
אוטומטית הליכוד בתוך המפלגה, והיא
תתייצב מאוחדת יותר למאבק שילך ויחריף
עם הזמן, למרות המחוות הג׳נטלמניות של
מנחם בגין. ככל שיפוג זכר הישיבה המשותפת
בממשלת הליכוד, כן יעמיק הקרע
בין שני המחנות.
מפלגת העבודה שולטת לבדה (עם גרו־ריר,
הערביים) על מחצית הכנסת, ומובטח
לה רוב גדול בכל הכרעה פרלמנטרית לטובת
הסדר־שלום. ה״ניצים״ האמיתיים במפלגה
מבודדים לחלוטין, קולם נדם, והם
חדלו להיות גורם כלשהו.
חסידי־הסיפוח תהיינה גם עתה מכוונות
נגד אבן, מאחר שיהיה הרבה יותר קשה
להם לתקוף את גולדה מאיר.

קשה לדעת ביום אם אבן ייצא
ממיבחן זה ב״איש הוויתורים״
או כ״מביא השלום״ -והדבר
יהיה תלוי כמידה רבה מן הגיבוי
שיקבל מגולדה מאיר.

משהד ״ו:
בין שני סו ס׳ *
* $9איש שמעמדו סבל בשבועיים ה!
)אחרונים יותר מכל היד״ כנראה, משה

דייו•

דיין הוכיח שוב שהוא איש ההיסוסים,
שאינו יכול להחליט בנקל. אילו קיבל בחודשים
האחרונים את תפקיד איש־השלום,
שרבים הציעו לו, יתכן והיה חוגג עתה
את נצחונו. אך למרות שהשמיע כמה רמזים
בכיוון זה, חשש לקבל התחייבות כלשהי.

ראשית הוויכוח על קבלת תוכנית
רוג׳רם, שוב מצא את עצמו באותו מצב.
הוא היסס, הפיץ בציבור את הידיעה ש־

השאלה שנשאלה השבוע היא
אם תבקש ממשלה זו לקבל את
אישור הציבור כמיקרה שיושג
הסדר־שלום, שיחזיר למעשה את
הגבול הקודם תמורת הברה הדדית
וסידורי-כיטחון.
הדרך הפשוטה ביותר במיקרה כזה, כשיש
בחירה פשוטה בין, הן״ ו״לאו״ ,היא
מישאל-עם. אולם אין לכך תקדים במדינד״
וראשי מפלגת העבודה חוששים להנהיג
שיטה זו, שנוצלה לרעה על־ידי דד,־גול בצרפת.

קרוב
יותר לוודאי בי ייערכו
בחירות חדשות לכנסת -עם
השגת ההסדר ולפני ביצועו, או
למחרת הביצוע.
אולם ייתכן גם שמפלגת העבודה תקבע
שיש לכנסת השביעית מנדאט לקבל את
ההסדר, ללא אישור נוסף.

כך או אחרת, מי שחשש מפני
זעזועים לאומיים עמוקים במיקרה
שיושג הסדר־שלום ללא סיפוח,
כבר יכול להירגע .״השבר הלאומי״
,שאותו ניבא מנחם בגין השבוע
ככנסת, יישאר בגדר מיק-
סם־שווא.

אורחים כ״כית התה״ כצפת
— לא תמיד חשישניק
שיחות בידי הישראלים. לפי ידיעות מודיעין
שהגיעו לממשלת ארצות־הברית נהרג אחד
הטייסים הרוסיים, שני נפצע בצורה אנושה
ושניים צנחו ב שלו ם ...הנקודה המטרידה
ביותר בתמונה היא שהקרב נערך מדרום
לפתח הדרומי של תעלת סואץ, כלומר:
מחוץ לשטח בו טסו הרוסים עד כה, בשטח
בו אין התערבות רוסית רשמית.״
הופעה רוסית דלה. מסיק אולסום
בכתבתו :״ההופעה הרוסית הדלה לא היתד,
מפתיעה. לפני כמד, חודשים חזה אותה
מפקד חיל־ד,אוויר הישראלי, האלוף מרדכי
הוד. הוא אמר לי אז, :אם נצטרך להילחם
ברוסים, נעשה את זה היטב בהתחלה. הצרה
היא שהם כה רבים ואנחנו כה מעטים.׳

אם העובדות שמביא אולסום הן אמנם
מדוייקות, הן מעניקות משמעות חדשה ל־

לטובה, החליט לא לשלוח אותו לכלא,
לתת לו במקום זאת הזדמנות נוספת.
החלטה ז! 1לא נראתה לתביעה. היועץ
המשפטי לממשלה עירער עליה. בית־המש־פט
העליון דחה את העירעור, הסכים לדעת
בית־המשפט המחוזי שיש לתת להיפי
הצעיר הזדמנות נוספת.
ליבם של השוטרים שהיו מעורבים בפרשה
לא היד. כנראה שלם עם החלטה זו.
מעשיהם, ללא ספק, אינם עוזרים לאבי
לחזור לדרך הישר: אם תצליח המשטרה
במאמציה, עלול אבי בכל זאת לגמור
בבית־הסוהר.
היפי וצנחן. אבי ,)27( ,צלם במיקצו־עו,
היה עד לפני זמן־מה חבר בקומונת
ההיפים בראש־פינה. ד,ד,יפי המזוקן, שעלה
(המשך בעמוד )21
העולם הזה 1719

ף1 1

יי•!ף
הסכם חשאי
נאצר־־סיסלוו?
הערכה חדשה של המאורעות במרחב
מגיעות למסקנה מדהימה: שלא הרוסים
שיבנעו את עבד־אל־נאצר להסדר־שלום,
אלא עבד־אל-נאצר הוא ששיבנע את הרוסים.
הערכה
זו מתחזקת נוכח מורת־הרוח הבולטת
של הסובייטים מול העובדה שכל מהלכי־השלום, כולל
השגת הפסקת־האש, נערכים בשם האמריקאים /ותוך
הידברות אמריקאית־מצרית ישירה.
השופרות הסובייטים עיכבו לאחרונה כמה פעמים
פירסום הודעות מצריות על תוכנית רוג׳רם, וניסו
להטיל דופי בפרטי התוכנית.

לפי גירסה זו, הושג הסכם חשאי כין
עבד־אל־נאצר וג׳וזף סיסקו בשעת ביקורו
של האחרון בקאהיר, לפני במה חודשים.
הסכם זה לא הקיף רק את הפסקת־האש,
אלא גם את כל פרטי ההסדר שיושג על-
ידי יארינג: הגבולות, פתרון בעיית הפליטים,
סידורי-הכיטחון וצורת-ההסכם.

קבלת עובדים ממשלתיים
רק עם הוזה ולזמן מוגבל
החלטה חדשה המסתמנת בקרב צמרת
משרד האוצר: להקפיא את מיספר עובדי
המדינה, ובמיקרה שיתקבלו עובדים חדשים
-רק לזמן מוגבל.
תוכנית נוספת: הדחתם של עובדים במשרדי
ממשלה העובדים שלא לפי התקן
הממשלתי המלא.
לפני כמה שבועות נערכה ישיבה בין צמרת משרדי,אוצר
לבין נציב שרות המדינה יעקב ניצן, בה הוחלט
על פנייה למשרד־המשפטים, לשם הכנת חוק בדבר
פיטורי העובדים הוותיקים.

אייבי נתן
חוזר לישראל
״טייס השלום״ אייבי נתן, שנעדר מישראל
מאז טם לקאהיר לפני כשנתיים, עומד
לחזור לישראל עד סוף חודש זה. אייכי,
שלא הצליח לגייס בספים בארצות־הברית,
בדי להשיט את אוניית-השידור שלו, העוגנת
בניו־יורק, לישראל, החליט לחזור
לארץ למרות שעומד ותלוי נגדו פפק-דין
של מאסר על תנאי למשך שנה.
אייבי מקווה שהשלטונות לא יפעילו נגדו את המאסר
על תנאי. במקרה כזה הוא עומד לערוך בישראל

צם מספר חברי המועצה: מ־ 110ל־.60—50

ברשימת חברים שהגיש אלון לאישור
הממשלה, ישנם במה שמות של אישים
אופוזיציוניים. בין היתר מופיע גם שמו
של חיים חפר.

צמרת משרד-התהבורה מתחלפת בעיקבות עזיבתו של שר־התחבורה עזר וייצמן,
יחולו שינויים בצמרת משרד־התחבורה.

הפקידים הכבירים שיפנו את מקומם:
מנהל אגף הרישוי אלוף־מישנה (מיל ).יהודה
נאות; ראש מינהל התעופה האזרחית
אלוף־מישנה (מיל ).יהודה רבין, והמפקח
על התעבורה בדרבים סגן־אלוף (מיל ).דן
אכידן.

צפוי פילוג
במפלגה הליברלית?
אחרי שהמפלגה הליברלית הדיחה השבוע מהנהלתה
את יוסף סרלין וצבי צימרמן, החולקים על קו הנהגת

סיסקו אמר באותה שיחה לנאצר :״הרוסים יכולים
לעזור לך במלחמה, אבל רק האמריקאים יכולים
לעזור לך להשיג שלום.״ על מילים אלה חזר משה
דיין השבוע בטלוויזיה, בעוד שעבד־אל־נאצר חזר
עליהם השבוע באחת משיחותיו.

אם נבונה הערכה זו, הרי חוסל לגמרי
חופש־התימרון של ממשלת־ישראל, והיא
תעמוד כבל שלב בפני עובדה מוגמרת של
הסבם אמריקאי-מצרי.
הדבר מסביר את עוז־רוחו של עבד־אל־נאצר מול
פני הפידאיון, עיראק וסוריה — עוז שקשה להסבירו
לולא היה בטוח שיש בכיסו הסכם סופי.
קרוב לוודאי שסיסקו גם הבטיח לנשיא מצריים
עזרה כספית מוחצת, דבר שהסובייטים אינם מסוגלים
להעניקו.

הסדר־שלום —
אולי תוד חודשיים
לעומת ההערכה המקובלת, שמהלכי ה•
משא־ומתן באמצעות יארינג יארבו משנה
עד שנתיים, עולה עתה הערבה חדשה:
שהוא יסתיים מיד כמה חודשים כלבד.
גם הערכה זו מבוססת על ההנחה שכבר יש למעשה
הסכם אמריקאי־מצרי ואמריקאי־סובייטי על פרטי ההסדר,
וכי מנוי וגמור עם שתי המעצמות הגדולות
שלא לאבד את התנופה שהביאה להפסקת־האש המפתיעה.

במיקרה
זה יביא יארינג ככל נושא הצעה
מובנה, שהצדדים יידרשו להגיב עליה,
והמשא-והמתן יהפוך כמהרה לבימעט־ישיר,
ואולי אף ישיר-בהשאי.

מנין באות השמועות
על התפטרות גולדה?
שמועות מוזרות, כאילו גולדה מאיר עומדת להתפטר
לפני ביצוע הנסיגה על פי תוכנית־רוג׳רס, מופצות
לאחרונה בארץ, ואף מצאו הד בכמה עיתונים.

כירושלים תמהים מהו מקור השמועות
האלה, שאין להן על מה להתבסם. קיימת
סברה שזו מלחמת־עצבים בין היורשים
האפשריים.

מופעים שונים כדי לגייס כסף להשטת אוניית־השידור
שלו. כמו־כן יסיים אייבי את המשא־ומתן למכירת
מסעדתו קליפורניה.

אליהו נאווי
לממשלה?
אם יחליט המערך לצרף שרים נוספים לממשלה,
במקום שרי גח״ל שפרשו, כימעט קרוב לוודאי שאחד
המועמדים הראשונים לשרות יהיה אליהו נאווי, ראש
עירית באר־שבע. לנאווי, שהוא ראש המחלקה הערבית
של הוועד הפועל של ההסתדרות, כבר הובטח
בעבר תפקיד שר.

בעבר דובר שנאווי ימלא את תפקיד שר•
המשטרה, במקומו של כבור שיטרית המנוח.
עתה, בשמישרה זו תפוסה כידי שלמה
הילל, בנראה שיוצע לנאווי להיות שר־הדואר.

שינויים
במועצה הציבורית לתרבות ואמנות
שר־החינוך ו הוגנו ת יגאל אלון, מתכנן ראורגניזציה
במועצה הציבורית>>תרבות ואומנות. בין השאר יצומ־

המפלגה ושאנשיהם הצביעו בניגוד לעמדת ראשי המפלגה
בכנס מרכזי גח״ל שדן בפרישה מהממשלה —
לא מן הנמנע שייווצר פילוג במפלגה הליברלית.

באשר ייווצרו התנאים המתאימים לכך
והמפלגה הליברלית תחליט להיפרד מחרות
כגח״ל על־מנת לשוב לממשלה, רואים משקיפים
בבירור כימעט ודאי כי סרלין, צי־מרמן
וחבריהם יפרשו מהמפלגה הליברלית
ויצטרפו לחרות.
החלטת ההדחה של הליברלים, עוררה התמרמרות
בקרב חברי המפלגה, הרואים בה עריפת ראשים בנוסח
טוטאליטארי. כמה גושי אופוזיציה במפלגה עומדים
לערער על הדחה זו.
הפיכות בנסיכויות הנפט
כמה שלוחות של אירגוני המחבלים הפלסטינים החלו
פועלות באיזור המיפרץ הפרסי. המחתרת הפעילה
ביותר היא החזית העממית לשיחתר פלסטין בהנהגת
ג׳ורג חבש.

בשבועיים האחרונים נכנסו לפעולה, כ־איזור
צ׳פר בדרום המיפרץ, ב 500-פידא־יונים.
שליטי
הנסיכויות ביקשו את עזרתו של השאח
הפרסי והם מקווים להשתמש בשעת הצורך בספינות
המלחמה של הצבא הפרסי.

קאובוי של חצות -נינו: ווקה(למעלה) גוביוה את להקת החשטיות שרה
אשרה גי ע, במוצאי־שבת האחרון,
פינקו לוי מאשקלון — יחד עם רעייתו
וחברי ועד עובדי המפעל בו הם עובדים
למועדון־הלילה היפואי זורבה, חשב
לתומו שהוא הולך לחזות בהופעת חשפנות
חדשה. לא עלה כלל על דעתו שבמשך
הערב ייהפך מצופה למשתתף בעל־כורחו.
אולם זה בדיוק מד, שאירע. קבוצת החשפניות
העליזות פשטה על פינקו הנדהם,
הפשיטה אותו מכף רגל ועד ראש, כולל

תחת לגיל כדי להופיע בחשפנות. היא
הגיעה לארץ עם הוריד, מרוסיה לפני כשמונה
שנים. מאחר שהאב היה פרופיסור,
האמא שחקנית, ועל הילדה עוד לא ידעו
אז שהיא תהיה כוכבת סטריפטיז, החליטה
הסוכנות היהודית שמקומה של משפחת
העולים מברית־המועצות דווקא בקיבוץ.
דעת אביה של דוקר, היתד, שונה .״בשביל
זה עזבנו סוציאליזם אחד?״ שאל .״כדי
שיכניסו אותנו לסוציאליזם שניי״ מהערה

כיום יכול להאמין, היא נראתה כבר בגיל
15 הרבה יותר מפותחת מגילה. עובדה שהניאה
את האיש שהפך מאז לאמרגנה, כאשר
ראה אותה לראשונה ליד ד,סיינה, לחזור
כמו תוכי על קריאתו של איש חכם שישב
באמבטיה :״מצאתי.״
ה שהוא חיפש היה פשוט למדי:
מחליפות לרקדניות, בדרניות וחשפניות

< __עולה חדשה מרוסיה — אשר היתה בקויבוץ
וירדה לצרפת -חזרה בראש להקת סטריפ

זוקה (מימין) מרגישה עצמה
כמי שחזר לביתו לאחר נדוי
וים, מעשנת נרגילה בחברת סגניתה מוירה,
נוהג שקלטו השתיים עס הגיען לישראל.

בבית

נעליו וגרביו, הותירה אותו בקושי בתחתוניו
ובמכנסיים מופשלים.
האחראית לפעילות אימפריאליסטית־תוקפ־נית־בעלת־נטיות־התפשטות
זו היתד. האחראית
ללהקת החשפניות, ווקה בקה־בלו־קווה,
צעירה יהודיה כשרה למהדרין. אין
ספק שעקב פעילותה זו, על הבמה ובין
הקהל, תזכה דוקר, הפעם בתשומת־לב רבה
יותר מאשר בביקורה הקודם בארץ.
בביקורה הקודם בישראל היתד, עדיין מ

ניתן ללמוד שהפרופיסור לא היה כל־כך
מרוצה מעולם הסוציאליזם שוחר הקידמה.
ואכן, חצי שנה בארץ הספיקה לו .״ישראל
קטנה עלי,״ הסביר בעברית צחה למפתיע,
נטל את משפחתו, וירד פרמה.
כאשר הגיעה המשפחה לפריז, לפני שבע
שנים, היתד, דוקר, בת .15 בעוד שהאב
והאם התבססו במקצועותיהם, הסתובבה
הילדה ברחובות באפס״מעשה.
אולם לא זמן רב. כפי שכל הרואה אותה

למיקרה מחלה. מה שהוא מצא בדוקה היה
גם כן די ברור — ביחוד כשהיא מתפשטת.
אלא מלבד נכסיה העשירים הקונבנציונליים
היה לדוקה גם ראש יהודי. תוך שנה
הפכה הצעירונת בת ה־ 16 למנהלת להקת
חשפניות בשם דוקר! סכסיבל. ההוכחה להצלחתה
הרבה: הקבוצה היתד. למסמר התוכניות
בלידו הפריזאי.
יד־ימינה של דוקר — ,אם מותר להזכיר
ידיים בתחום עדין זד — ,היא מוירה בר־

אחד מכללי היסוד בהופעות חשפנות באירופה הוא שלפני העירום
חייב להיות לבוש — ולבוש מפואר. כלל זה נשמר על־ידי להקתה של
העולה החדשה מרוסיה, שהופעתה מבוססת על פאר חיצוני רב, לפני שמגיעים לגועל־נפש.

הלהסה

נס, סקוטית בעלת ותק בעסקי חשפנות.
היא מחשפנת זד. תשע שנים — ועדיין
מתביישת, כפי שהיא מוכנה להודות במו־פיה.
הסיבה: היא נשואה — ולא סתם,
אלא לבמאי־סרטים אנגלי — ואם לשני
ילדים,.״בגלל זה אני מתביישת בחזה שלי,״
היא מסבירה בביישנות נוגעת ללב. היא
מוכנה גם להסביר שהיא היניקה את שני
ילדיה תקופה ממושכת ,״ולכן הטיטס שלי
ניראים ככה.״

ך • יןשתיהן שומרות המנהלת וסגניתר.
. 4על רמת־משמעת קשוחה בין בנות הלהקה
— אמצעי הכרחי, לדבריהן, בין פר־

פריות עליזות כאלו. בשעת ההופעה עצמה,
לעומת זאת, עובדות השתיים לא פחות
קשה מכולן, כשהן מראות את כל הניתן
לראייה, מבלי לזעזע את אשיות החוק, במשך
חמישים דקות רצופות. מה שגרם ל־קוקי
ביטון, העובד כמנהל המקום בזורבה
ואשר עיניו המנוסות כבר ראו לא חשפנית
אחת בפעולה, להגיב :״נולה. דבר כזה עוד
לא ראיתי.״
את הנקודה הקלה, בים הנקודות הכבדות
שבעסק סיפק דווקא קצין יחסי־הציבור
של הלהקה, שאול בן־עטר. לפי התוכנית המקורית
שי האמרגן הישראלי, יאיר אזולאי,
היתר, הלהקה צריכה להגיע לישראל רק
באוקטובר, אולם בן־עטר הקדים את הופעתן.

הני מורלי, ילידת פריז בת ,22 מופיעה עם הלהקה מזה שנתיים
ימים. בחופשיות רבה, האופיינית לחשפנית מיקצועית, ועוז;
כזו שמוצאה מפאריז, היא נוהגת להתפאר בגלוי בשדיה הענקיים, שהם סמלה המסחרי.

משסל נ בו

הסביר הוא ברצינות :״זה בגלל האקטואליות
של משפט רפאל נגד סילבי קשת וכל
הסיפור על הל ידו בפאריז.״
מה הקשר, בן־אדם?

רגע של אבות: צילום במם־ ט * ך ך
תיע של החשפניות בחדר־ 11813X71
ההלבשה. מימין לשמאל: הני טרוי, מוירה
ברנט (יושבת) ,הני מורלי (הנפוחה).
1 1 7 1 *1¥3ך | בנות הלהקה בפעולה,
נאשר הן מראות לנל

דכפין את הצד היפה יותר שלהן.

הי א אמרה לו: חזור אל הג׳ונג׳ל!
הו א השכיב אותה במהלומות־אגרוף !
מה?ורה לשחרונית מרגלית אנקורי
מאחורי הקלעים של הצגת ״שיער1״
שנים לארצות־הברית במטרה להתפרסם ולבסוף
גילתה שהיא יכולה לעשות זאת
ביתר קלות דווקא בארץ. מספרת מרגלית:
״בניו־יורק הופעתי בצברה קרוב לשנתיים.
באותה תקופה הכרתי את בעלי,
אמריקאי ממוצא איטלקי שעבד במספרת
נשים• רק אחרי שהתחתנתי איתו גיליתי
שנישואי־תערובת זה מוסד גרוע מאוד. כמו
כן התגלה בעלי כנער־שעשועים ובעל מזג
חם, כמו כל האיטלקים. הוא היה עוקב
אחרי לכל מקום ומאשים אותי בבגידות.
למרות שידע שבמקצוע שלי אני חייבת
להיפגש עם אנשים שונים. נכון שהיה
לי רומן קצר עם הזמר/המלחין ליאונרד
כהן, אבל זה לא היה רציני.
״בינתיים נולד לנו בן ובגלל זה לא
רציתי להתגרש. כשעזבתי את מועדון צברה
ירדתי לשכונת גריניץ־ווילאג׳ והחיים
שם מצאו חן בעיני. התפרנסתי
מהופעות שונות, ויום אחד גילה אותי
האמרגן הרולד פרינס שהציע לי תפקיד
במחזמר זורבה היווני. זה היה לפני שנה,
והתחלנו בחזרות. לאחר כמה הצגות הר

וממש לפני הבכורה הודיעו לי שאני
יכולה לעזוב בגלל שמצאו שאני מזלזלת
בתפקיד, ולקחו במקומי את השתקנית
צ׳יטה ריברה שהשתתפה בסיפור הפרברים.
הייתי מיואשת לגמרי, החלטתי
להתגרש מבעלי ולחזור ארצה.״
כשהגיעה מרגלית לארץ לפני ארבעה
חודשים קפצו עליה מספר אמרגנים בהצעות
שונות. היא עמדה לחתום על חוזה
הופעות בערב שירי ז׳ק ברל עם האמרגן
יעקב אגמון, כשנודע לה על הבחינות
לשיער .״חלמתי להשתתף במחזמר
הזה״ מספרת מרגלית ,״מייד ביטלתי
את כל העניין עם אגמון, התקשרתי עם
אהוד מנור שתירגם את המחזמר לעברית,
והוא עזר לי להתקבל להצגה. בחזרות הראשונות
הכרתי את גבי שושן איתו אני
יוצאת עתה.״

מכות, ואיומים ברצח
1— 11 !11 1111 111111.
ץ/ורג׳ האריס הוא אחד מהמשתת־ך*
פים האלימים ביותר במחזמר שיער

הכושי עשה את שדו ־

הנ1ש• •נול ללנה
* * ל הכמה התכוננו השחקנים ל-
> ,בצע את קטע העירום שלפני ההפסקה.
הטכנאים עימעמו את האורות, ומשתתפי
הצגת־שיער התכנסו מתחת לסדין הגדול
המכסה אותם בשעה שהם מתפשטים. לפתע
נשמעו זעקות אימים מכיוון חדרי
ההלבשה.
גבי שושן זינק מיד ונעלם מאחורי הבמה.
לצופים באולם היה נדמה שהם חוזים
בחלק מההצגה, אבל המפיק אורגד
ורדימון שישב בתוך הקהל תפס מיד שמשהו
קרה, ומיהר אף הוא אל מאחורי
הקלעים.
כשנכנס גבי שושן לחדר ההלבשה, מצא
את חברתו מרגלית אנקורי, הממלאת בהצגה
את תפקידה של שילה, כשהיא
שרועה על הרצפה בחוסר הכרה ודם רב
ניגר מפניה. מסביבה עמדו צביקה פיק,
סלינה ג׳ונם והכושי רוני סאבליו.
״מה קרה?״ שאל גבי. צביקה הפליט
רק שתי מילים ,״ג׳ורג׳ האריס״.
גבי שושן תפס בקבוק ריק שעמד על
השולחן, שבר את תחתיתו, וכמו במערבונים
הטובים יצא לחפש את הכושי
ג׳ורג׳ האריס כדי לעשות בו שפסים. אולם
הכושי נעלם כאילו בלעה אותו האדמה.

״האיטלקי
האשים
אותי כבגירות״
** חזות מעין זה שכיחים ביותר ב־הצגה
בשבועות האחרונים. לקראת
עזיבתם של חלק גדול מהמשתתפים הזרים
של המחזמר בסוף החודש, עם
תום החוזים המקוריים שבידיהם, נשתררה
אזזירה עכורה בשיער, המלוזה בהחלפת
קללות ומהלומות. השחקנית הראשית
בהצגה, מרגלית אנקורי, העומדת לעזוב
את הארץ בשבוע הבא כדי להופיע במחזמר
זורבה היווני המועלה על בימות
ברודווי, משמשת נושא לקנאתם של השחקנים
הזרים והישראלים כאחד.
מרגלית אנקורי בת ד,־ 29 היא אחת
השחקניות הישראליות הבודדות שעשתה
קאריירה יוצאת דופן. היא יצאה לפני חמש

זמרגלית אנקורי רוקדת
שהיכה אותה השבוע
הצגת שיער. תמונה זו צולמה עוד בימי החזרות
בין חברי הלהקה. מרגלית טוענת, כי הכושי שמר

מ׳ האושו

באכסטזה בחברת הכושי, ג׳ורג׳ האריס,
בצורה חמורה מאחורי הקלעים של
על ההצגה, בהם שררו יחסים תקינים
לה טינה אחרי שלא התפתתה לחיזוריו.

וחבריו להצגה נזהרים מלהתעסק איתו.
הוא הגיע לישראל מג׳מייקה מולדתו, כשקופה
של שרצים תלוייה על גבו. הכושי
המתנשא לגובה שני מטר, הוא בעל
עבר פלילי עשיר, ומרבית חבריו יושבים
בבתי הכלא של ג׳מייקה• בשל היותו
צבעוני ובעל חזות יוצאת דופן, התקבל
להצגה כאחד מאנשי השבט.
השמועות על עלילותיו של ג׳ורג׳ עשו
להן כנפיים בין כתלי אולם אואזיס. משתתפי
ההצגה יודעים לספר על מכות הרצח
שחטף פעם כריס ג׳אגר מידי ג׳ורג׳ עד
שאיבד את הכרתו, על איומי הרצח הטלפוניים
שהשמיע כלפי המפיק אורגד ור־דימון,
ועל השפה העסיסית בה הוא מדבר
עם עמיתו רוני סבאליו .״כשהם משוחחים
ביניהם״ מספר גבי שושן ,״אפשר לשמוע
ביטויים כמו :״ציונים מזויינים״ ,״יהודים
ארורים״ וכיוצא בזה. הדברים הגיעו לידי
כך שאף אחד לא מדבר איתם וזה מרגיז
אותם וגורם להם רגשי נחיתות.״
כשהתאוששה מרגלית אנקורי לאחר שקיבלה
טיפול רפואי מידי רופא ההצגה
ד״ר גיטלר, כימעט ולא הכירה את עצמה
בראי. שני פנסים גדולים עיטרו את עיניה
ואפה היה שבור. סיפרה מרגלית מאוחר
יותר באותו ערב :״כל העניין התחיל מכך
שהחלפתי את התפקיד שלי עם מיכל נוי,
בגלל שאני עוזבת את ההצגה בקרוב. מיכל
שיחקה בתפקיד שילה ואני הייתי אחת
מהבנות של השבט. אז ראיתי לראשונה
איך משחקים אנשי השבט שרובם זרים. לפני
הקטע שבו מתפשטים נכנסתי לחדר
ההלבשה ופגשתי את צביקה שהתכונן לעלות
על הבמה. בחדר נכחו גם סלינה ג׳ונס ורוני
סבאליו. אמרתי לצביקה, :אנשי השבט
הורסים לנו את כל ההצגה׳.
״באותו רגע נכנם ג׳ורג׳ האריס. היחסים
ביני ובינו מתוחים מאוד לאחר שהוא ניסה
פעם להתעסק איתי ודחיתי אותו. כנראה
שהוא שמע מה אמרתי וצעק עלי, :זונה,
תסתמי את מה שיש לך בין הרגליים!׳.
לא נשארתי חייבת ועניתי לו, :תדבר ככה
אל החברה שלך.׳ הדברים הרגיזו אותו
מאד, כיוון שהוא יוצא עכשיו עם בחורה
לבנה משוודיה, והוא נתן לי סטירת־לחי,
שהעיפה אותי עד הקיר.

״הרגשתי איך שכל הראש שלי מתפוצץ
מרוב כאב וצעקתי עליו, :כושי, תחזור
ליער מאיפה שבאת!״ פתאום הוא זינק
עלי והתחיל להכות אותי בפנים. נפלתי על
הרצפה והרגשתי איך שהוא ממשיך לבעוט
בי• לפני שהתעלפתי עוד הספקתי לקרוא
לגבי.״
צביקה פיק שהיה עד למתרחש ניסה להפריד
בין השניים וספג מהלומת אגרוף.
״ג׳ורג׳ הרביץ כמו מסורף. העיניים שלו

אנקורי
אחדי כימעט יצאו מחוריהן, ואחרי שהפיל את
מרגלית על הריצפה, הוא שיפשף את כפות
ידיו ושאל :״מי הבא בתור?״ .החדר היה
מלא דם והיינו משותקים מרוב פחד. אם
היה לו אקדח באותו רגע, אין ספק שהיה
רוצח את כולנו. אולם ברגע שמרגלית החלה
לקרוא לגבי, ג׳ורג׳ ניבהל וברח החדר.״

כמו
כשיר
״עשרה בו שינ^טמם״
ף* כושי חזר לכמה רק באמצע הן
| חצי השני של ההצגה. לאחר מכן
נעצר על־ידי המשטרה, שפתחה לו תיק
פלילי ונטלה ממנו את דרכונו, כדי שלא
יוכל לעזוב את הארץ. עוד באותו ערב
הוא סולק מההצגה, ולמחרת הוגשה נגדו
תביעה אזרחית לפיצויים באמצעות עורך־
הדין צבי לידסקי•
״אם השערוריות בשיער יימשכו בקצב
כזה״ אמר השבוע אחד ממשתתפי ההצגה,
״לא יישארו יותר שחקנים על הבמה. כל
העניין דומה לשיר עשרה כושים קטנים״.
מן הצוות המקורי עזבו כבר מרגלית אנקורי
הפצועה, ג׳ורג׳ האריס והכושית אני־טה
הרץ, שסולקה מההצגה לפני שבוע
אחרי שהרביצה באמצע ההופעה לשתי חברותיה
הכושיות.

במדינה
(המשך נוענזוד ) 16

מארצות־הברית בגיל ,14 נדד רבות בארץ,
כשהוא מחפש את מקומו ואת עתידו.
הוא עבד פרק זמן כצלם, בראש־פינה
התחתן, התגרש כעבור שנה. בקומונת
ההיפים נראה היה שמצא את מקומו —
עד שנתפס, בפעם השנייה, עם חשיש
שקנה בשביל החבר׳ה.
לאחר החלטת בית־המשפט־העליון, שכללה
מאסר על תנאי לשנה למשך שלוש שנים,
החליט לשנות כיוון. הוא עזב את ראש־פינה,
עבר לצפת, ופתח בשותפות עם לוי
אמיר )22( ,צנחן משוחרר, בית־מלאכד,
לייצור אביזרי־עור, מלאכה אותה למד בקומונה
ההיפים.
מחתרת על הגג. אלא שהאדם לא
נולד לעבודה בלבד — ביחוד כאשר הוא
היפי אדוק. השניים הקדישו לעבודתם
שעתיים שלוש בלבד מדי יום, העדיפו
ליהנות שאר הזמן מהחופש.
בעיקרון, נוהג זה הוא יפה מאוד, אך
הפרנסה נמצאה לוקה בחסר. טיכסו השניים
עצה, והחליטו להקים בית־תה: גם הפרנסה
תהיה בשפע, גם העבודה לא תהיה קשה.
השניים שכרו מקום, העתיקו לשם את
מגוריהם ואת בית־המלאכה, ופתחו שם
גם את בית־התה שלהם.
איתם נמצאת במקום גם רחל רוזנמן (,)27
עולה מארצות־הברית, בעלת תואר בי.איי.
בפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית.
המקום הפך להצלחה. קבוצות של תיירים,
חיילים בחופשה, ונוער מקומי החלו
ממלאים את המקום כשהם רוקדים, שותים
תה, או חוזים בסירטי־מחתרת על הגג,
תמורת שש ל״י לנפש. משקאות חריפים
לא נמכרו שם, והאווירה השקטה נשמרה.
לחסל מיד 1האידיליה התנפצה בשבוע
שעבר, כאשר שלחה עיריית צפת
מכתב התראה לאבי, הודיעה לו :״משטרת
ישראל, נפת צפת־כינרת, מתנגדת לאשר
את בקשתך לפתיחת בית־התה
היה זה־ רמז ברור. שכן לא היתה זו
הפעם הראשונה שהמשטרה גילתה עניין
בבית־התה של חבורת ההיפים. מיד לאחר
הפתיחה הרשמית, כשבמקום הצטופפו
למעלה מ־ 200 אורחים, הגיעו לבית־התה
12 שוטרים וכלב, ערכו חיפוש אחרי חשיש.
למרות שהחיפוש המדוקדק לא העלה
דבר, לא פסקו ביקורי השוטרים.
להפסיק את הלחצים. את תגובתה
של המשטרה לא ניתן היה לקבל. רב־פקד
אליהו ברגמן, ממלא־מקומו של מפקד משטרת
טבריה, התחמק מלענות לכתב העולם
הזה, טען כי הוא מסוגל להשיב רק
בכתב לשאלות בשטח זה. תגובה אחרת
השמיע מאיר מיבר, ראש עיריית צפת:
״אינני יודע על המתרחש בבית־התה,״
אמר לכתב העולם הזה .״אמנם הזמינו
אותי לבקר שם, אך לא הלכתי. לא אני
שלחתי את המכתב האמור לאבי נוה.
המשטרה אינה רוצה שניתן לו רשיון.״
כאשר שמע ראש העיר את סיפורו המלא
של אבי, הבטיח להתעניין בפרשה .״לא
ידעתי על פסק־הדין הזה נגד אבי נוה,״
אמר .״נראה לי אכן כי סגירת בית־התה
עלולה להביא את החבורה לידי ייאוש
ולהחזיר למצבם הקודם. אני מקווה שנפסיק
את הלחצים לסגירת בית־התה עד
שאברר את העניין. אם אגיע למסקנה
שהכל כשר שם, לא אתנגד לכך שבית־התה
יקבל את הרשיון.״
עובדה, שלפחות לגבי אבי נוה עשוייה
להוות את מלוא ההבדל בין הימנעות
מהפרת החוק, לבין חזרה מיואשת לחיק
החשיש — והכלא.

1גערעון עול* 0 £סוו >
רז הוש מנ ה
געש! וזה עס השנית חיחקה

קלוריות ל 100-גר
לאלההטוח רי ס
-1נד* גז רתםאך
אינ ם מו כגי ם ריוורנר־ע
ל נ ביג ה נוובר•

(תמשך בעמוד )35

לאלהו±ו*וי 1ם
11^1נרדר־יבד עלד־יאג
ו או ה בי ם
בבינה 713113

מחיר 40 אג׳

מחיר 48 אג׳

בחג סוכות עורכת חברת ״אירופה טורט׳ שייט ל־ 12 יום באניה
״נילי״ החדישה ביותר בצי הנוסעים הישראלי.
חברת ״אירופה טורס״ בעלת הידע והניסיון הרב בארגון טיולים
לחו״ל אירגנה בשייט זה ביקורים בנמלים: רודוס, מלטה, ברצלונה,
ניצה, ליברנו, נפולי.
בנוסף יאורגנו לנוסעים סיורים מודרכים במונטסרס (ספרד) ,בריבירה
הצרפתית ומונטה קרלו, פלורנס ופיזה, קפרי, אמלפי ופומפייה.
על האניה יהנו הנוסעים מתזמורת לריקודים, צוות בידור מיוחד,
קולנוע, משחקים, מועדון לילה, בריכת שחיה, סיפוני שמש ו עו ד...

תנווות

הי מי ד־ ח מ תיסים ושחת)

מ שפט
השיטה הטיגית
של משטרת ישראל
בין התלמידים בחופשה, חובבי המשפטים
וסתם הבטלנים הנוהגים למלא את
אולמות בתי־המשפט, נחשב שופט בית־המשפט
המחוזי בתל־אביב מאיר רובין
ללהיט, עקב הברקותיו ואימרות־השפר
שלו. ביום השישי האחרון תרם כבוד
השופט תוספת נכבדה לרפרטואר .״מתקבל
הרושם בציבור שאתם פועלים בשיטה
סינית,״ הצליף במשטרה .״המשטרה צריכה
ללכת לקראת הנאשם, לא נגדו.״
שיכור עם שחר. גרם להפגזה הכבדה
שלום בושרי, שהחליט יום אחד לצאת
לטייל ברחובות העיר דווקא בארבע וחצי
בבוקר — ודווקא כשהוא שתוי. הוא
נעצר באשמת שוטטות, הוכנס לתא־המעצר.
כשהתעורר משיכרונו, נתקף בושרי בבה־

נעשן שהנה עם השוית הנח!

) 1111111 צה^ס חעוונח
ונניסה למעת השהיה
ללא תשלנה 1ו 0ף
ותבידו דו1־ 1די?־־ין־!!!
כ 1ד*ון

-ולי

?710

ט ל752221 .

ב מ לון ג ם בדי בהו פינ תמשח קי ם לי ל די ם

המשטרה נטפלת למעשני חשיש בביתם הפרטי -
ומתעלמת מסוחרי החשיש המוכרים סחורתם ברחוב

בגופייה ירדה לרחוב.

היא שול

ן טת בו יומם וליל.
רחוב לבנדר ,38 ,בדרום תל־אביב. כאן
שוכן המטה הכללי של כנופיית סוחרי הסמים.
בקומה הראשונה ממוקם בית־קפה
קטן עם שולחן כדורגל על המדרכה. אר־בעה־חמישה
צעירים, מתושבי השכונה,
משחקים כאן באופן קבוע. סוכך גדול
מכסה את הכניסה לבית־הקפה. פועלים
מבתי־ד,מלאכה בסביבה, אוכלים כאן אורז
עם שעועית. צעיר גברתן נכנס ומבקש
לקנות קופסת סיגריות מרלבורו. הוא שולף
חבילה של הרצלים ומזמין בקבוק בירה•
הוא בן 21 לכל היותר. כמוהו, כל אנשי
הכנופייה: צעירים, שזופים, לבושים ברישול.
על המדרכה ניגש צעיר במכנסי חאקי
אל אחד מסדרני הכנופייה .״אני צריך אצבע,״
הוא אומר לו. הסדרן סוקר אותו מכף
רגל ועד ראש, אינו מוציא מילה מפיו.
הוא מצביע לעבר צעיר אחר, הניצב שעון
על גדר אבן, כעשרה מטר מהמיזנון. האיש
במכנסי החאקי ניגש אליו וחוזר על בקשתו.
זה מועך את הסיגריה שבפיו ושולח
את הקונה לעבר צעיר נוסף היושב מעברו
השני של הרחוב. רק אחד מאנשי הכנופייה
עוסק ישירות במיסחר. כל השאר הם שומ־ ,
רי־ראש, מודיעים ושומרים.

המשטרה יודעת -ומשלימה

ך ןז ד ך
1111

ה ! ץןך | שלוש אצבעות חשיש שניקנו במרכז
0 1 1 1 1 1מיסחר החשיש ברחוב לבנדה בתל־

לאוו היום

אביב. מחיר כל אצבע —! 5ל״י. מקור החשיש הוא רצועת
עזה. במשן יממה נמכר ברחוב לבנדה חשיש בסכום של כאלף ל״י.

שעה שנערים משחקים במכונת כדורגל במיזנון חקטן שברחוב
לבנדה, יושב סוחר החשיש על כסאו בפינת המיזנון (משמאל).
הוא מוקף שומרי־ראש ומודיעים להזהירו ספני משמרה. התמונות צולמו במצלמה נסתרת.

ך^מוכר קם מבטאו, חוצה את הרן
| חוב ונעלם בחצר של בית עזוב, בין
חביות ועצים סבוכים. הוא חוזר כשכף יד
ימינו קמוצה. את תוכנה הוא מניח בידו
של הלקוח. באמצע הרחוב הוא מקבל את
הכסף ומשלם את העודף. הוא אפילו אינו
מסתכל לראות אם מישהו עוקב אחריו.
הכל נעשה ללא חשש או פחד, לאור

ך ך 1 0ך ילד כבן , 12 מתושבי השכונה (במרכו, עם פס

. 4111 1שחור על העיניים) ניצב בין מוכרי החשיש
110 0
* 111
(מימין) ,שומר הראש (במרכז, עם הגב למצלמה) והיצאנית השייכת לכנופייה (משמאל).

למדה - 38 בית־הקפה

מים) ניגש אל סוחר הסמים היושב ליד המיזנון, ומבקש לקנות ממנו חשיש! .מבלי

כתב העולם הזה מוציא
את הכסף ומוסר אותו
למוסר החשיש. המוכר, הבא במגע עם
הקונים, מתחלף כימעט בכל יום, בין
אנשי הכנופייה, כדי להתחמק מזיהוי.

העיססה

אחרי שקבל את
ה ע 11ח : 1 | 1
הכסף, חצה נווכר

החשיש את הרחוב, הוציא את החשיש
ממקום המחבוא, שגם הוא משתנה בכל יום,
וחזר בריצה אל המיזנון, שם המתין הקונה.

מגיעים למרכז החשיש במכוניותיהם.
סוחרי החשיש, הס־

,כיריס אותם, עטים אל המכוניות כדי לספק את הביקוש. כאן

לתהות על קנקנו, הסכים מוכר החשיש למכור לו את הסחורה מייד, בשיטה המקובלת.
על אף העובדה כי כל אחד בסביבה יודע על הסחר בחשיש המתנהל כאן, אין הסוחרים
פוחדים. המשן העיסקה נראה בשתי התמונות למטה מימין, שצולמו בעזרת מצלמה ניסתרת.
היום, באמצע הרחוב. מוכר החשיש עצמו
מתחלף כל יום, מתוך אנשי הכנופייה. גם
מקום המכירה משתנה כל יום. אולם הוא
נשאר בתחום ה־ 50 מטר מבית־הקפה הקטן
שברחוב לבנדר.38 .
במשך שלוש שנים ניסו תושבי רחוב
לבנדר. לשכנע את משטרת תל־אביב שתעקור
את כנופיית סוחרי החשיש מהמקום.
״כאן מרכז החשיש כאן מוכרים
חשיש סרסורי חשיש — עיזבו את
הארץ!״ אלה הן הכתובות שכתבו הדיירים
על קירות בתיהם, בתקווה שסיסמאות אלה
ישכנעו את המשטרה לטפל בכנופייה.
אבל שום דבר לא עזר. כמה מתושבי
הרחוב גילו השבוע כי פנו למשטרה, הציעו
לשוטרים עמדות תצפית בדירותיהם
כדי לעקוב אחרי המתרחש במקום .״המשטרה
אמרה לנו,״ מספר אחד הדיירים ,״כי
היא יודעת על פעילותה של כנופיית החשיש
במקום. אמרו לנו גם שאין שום עניין
לסלק אותם מכאן. אם יעבירו את מרכז
החשיש למקום אחר, זה יקח למשטרה הרבה
זמן לגלות איפה זה. כך, לפחות, הם
יודעים איפה עובדים סוחרי החשיש.״
כאשר נשאל יגאל מרכוס, עוזרו של
דובר משטרת מחוז תל־אביב לאמיתות
האשמה זו של דיירי רחוב לבנדה, הגיב:
(המשך בעמוד )26

נעשית העיסקה דרך חלונות המכונית. בין אנשי כנופיית סוחרי
החשיש נמצאות גם פרוצות, המספקות את שירותיהן באותו
מקום• .דרישות התושבים מהמשטרה לסלק נגע זח היו לשווא.

מ סחר בנינה ד׳ ״
מיסחר החשיש. סוחר החשיש, מונה את
הכסף בפינה, ליד הגדר, שעה שחברו רץ
להביא את הסחורה ממקום המחבוא.

1עושה הלהוטים!
(המשך מעמוד )13

אירופה טורם*

ס0*1

; 701185 מקססטש

הו עי דההש לי שי ת

תנועת

ה עול הז ה -דו חחדש

נותרו עוד 9ימים עד לוועידה, שתיפתח כיום ה׳ כשבוע הבא,
באולם ״ברית העבודה״ ,ר,לישר ,48 תל־אביב, בשעה ,19.00
ותימשך כמקום זה עד למוצאי-שבת .22.8.70
בשבוע שנותר עד לוועידה אנו קוראים לחברים ולאוהדים להקדיש כמה דקות ל־

חשנו! ה31ש
בהם ישקלו מחדש את מקומם בשורות הפעלים של מחנה־השלום הישראלי.
חשבוןהנפש צרין להיות שעתם של כל אותם שהצביעו בעדנו
בבחירות, אך עדיין לא מצאו את דרכם אלינו, לעזור ולקחת חלק בהכרעות
ובמעשים.
חשבוןהנפש הוא שעתם של כל האזרחים בעלי היושר האינטלקטואלי
והמצפון הלאומי, העוצרים מכל עיסוקיהם לשעה אחת ומעריכים
נכונה את תוכניתנו המדינית לפני מלחמת 1967 ואחריה, את הצעותינו
ועמדותינו בזמן המלחמה ואחריה, את דרישתנו להפסקת״אש ומו״מ לשלום
בתיווך המעצמות מלפני 14 חודשים, ואת העובדה הניצחת כי ממשלת-
ישראל קיבלה לבסוף את תוכניתנו ועמדותינו, ברגע האחרון לפני השעה .12
חשבוןהנפש הוא שעתם של הישרים, האמיצים ושל כל אותם
החייבים ללכת לפני המחנה.

אירופה טורם

מקומם של בל אלה אצלנו, בשורווויה של תנועי] העולם הזח
כוח חדש, המתכנסת כשבוע הבא לוועידתה השלישית.אנו ממתינים לכם!

וישכח הוועיוה
פתוחה במשרדי התנועה, חשמונאים 88 תל־אביב, טלפון ,265836 בימים א׳ וה׳
בשעות 9עד ,16 בימים ב׳ ,ג׳ וד׳ בשעות 12 עד ,19 וביום ו׳ בשעות 9עד , 13
ועוסקת
#ברישום הצירים.
י• בקבלת הצעות להחלטות, והסתייגויות לעקרונות התנועה ולתקנונה.
י • הזמנת לינה בתל־אביב לצירים מחוץ לעיר.

חברי התנועה שהתפקדו כצירים לוועידה וטרם קיבלו הזמנה
להשתתך כה, וכן הכרים שהתפקדו ולא קיבלו עדיין את ברטי
סי־החכר, מתבקשים להודיע על כך מייד כמשרד התנועה
בשעות הנ״ל.

גם טרנזיסטורים ור שמי-
קול מטודים מיוצרים ט׳י

2ו1£1ו10־8ע^וום צ
ח שו ב ל עו לי םחד שי ם
הספקה מהירה של 7
במטוס וללא מכס 4 .דגמים
בעלי 2רמקולים $ 140
דגם 1050 בעל רמקול אחד
$ 130
הסוכן הבלעדי
כי נ ו רי ב ע ״ מ ת״א פרץ 4

ב חי פ ה :
ביום ו׳ ,14.8.70 ,בשעה ,211.30 יתכנס כנ 0אזורי באולמי ״דורות״,
רח׳ ירושליס , 13 פינת מדרגות יפה,
בהשתתפות

אדרי אבנרי

ממסר חשבון התנועד בבנק ד^אר4 — 26940 — 2 :

ברחבי משרד־החוץ. יארינג עצמו טען
שהוא חסיד גדול של הכלל הידוע שב־דיפלומטיה
לא כל אחד חייב לדעת הכל.
רעיו ופיקודיו טענו שהפירוש שלו הוא:
לאף אחד אסור לדעת כלום — מלבד ליארינג.
ב־ 1956 שב יארינג — ללא שיברון־לב,
כפי הנראה — לנדודיו. הוא מונה לנציגה
של שוודיה באו״ם. כושר־הניתוח המפליא
שלו, ראייתו האובייקטיבית, והריאליזם
המפוכח שלו, הפכו לשם־דבר במגרד־השחקים
הענק. שמו זינק מהמישור השוודי
הפנימי למישור הפוליטיקה הבינלאומית.
שוודיה היתר, באותו זמן חברה במועצת-
הביטחון, והיה זה אז תורה להיות נשיאתי,מועצה.
גורמים שונים העלו פיקפוקים
בדבר כושרו של הטירון הצעיר לשאת
במישרה כבירה זו. הפיקפוקים פגו תוך
זמן קצר. עד כדי כך, שכאשר פרץ
משבר קשמיר, בחר האו״ם בטירון משוודיה
לתפקיד הקשה והעדין של מתווך.
ך הפך גונאר יארינג לאחד השמות
^ הרציניים במסדרונות האו״ם, הוזכר
אז כמועמד אידיאלי לרשת את כיסאו של
או־תאנט, כאשר זה יסיים את כהונתו.
אפשרות זו היא במידה רבה תיאורטית.
מאחר שהמזכיר הכללי הראשון היה נורווגי,
והשני שוודי, ספק אם יוכל גם הרביעי
להיות שוודי.
ב־ 1958 מונה יארינג לשגריר שוודיה
בואשינגטון — מישרה חשובה אף יותר
מזו שבאו״ם. כמו תמיד, הצליח בתפקידו
בצורה נהדרת, למרות שהיו כאלה שטענו
שהוא האדם הנכון במקום הלא נכון.
האווירה הדיפלומטית בוואשינגטון, המבוססת
במידה רבה על טפיחות־גב לבביות
וידידויות אישיות, היתר, זרה לאופיו
הרשמי והמסוגר של השוודי הקר. לו
מתאימה יותר, טענו מכריו, אווירת המזרח
הרחוק המסתורית. שם הוא באמת בבית.
אדיבותו עולה על זה של שייך המידבר.
במשא־ומתן הוא מסוגל, בסבלנותו העילאית,
לשגע את הסוחר הממולח ביותר
בשוק הפישפשים של בגדה פניו החיוורים,
שערו ועיניו השחורים ואפו המזדקר אל-
על כשל כלב מרחרח, נועדו לשכון מתחת
לטורבן או כובע פרווה רוסי.
זה בדיוק מה שקרה, מרוב דיבורים. ב־
1964 מונה יארינג לשגריר שוזדיה במוסקבה.
1 1 1
ך* פעם הזאת לא דחוהו הרוסים.
} ) נספח העיתונות לשעבר חזר כשגריר
— ומעגל נוסף נסגר בקריירה הנדירה של
האיש השתקן. עתה, טענו כולם, נמצא
סוף־סוף המיזוג המושלם של האיש הנכון
במקום הנכון. בצל חומותיו הקודרות
והמיסתוריות של הקרמלין, מרגיש יארינג
חובב־ד,סודיות כבן־בית.
שמץ מזל לא הזיק מעולם לאיש, ויא־רינג,
נוסף לכישרונותיו הנדירים (לאורך
כל נדודיו בעולם, ועם כל עיסוקיו הדיפלומטיים,
המשיך ללא־הרף בעבודתו המדעית
בתחום הבלשנות) היו־ ,גם בר־מזל. הוא
עזב את ואשינגטון לפני פרוץ משבר-
ויאטנאם, הגיע למוסקוזה אחרי המשבר
שפרץ בין רוסיה לשוודיה בפרשת הריגול
של ונרשטרום.
ן * יו םממתינים כל מכריו לראות,
ע אם מזלו זה ימשיך לשחק לו, או
שמא יבגוד בו, כאשר הזעיקו או־תאנם
ב־ 1967 למלא את תפקידו המפורסם, כשליחו
של תאנט לסיכסוך הישראלי—ערבי.
אין ספק שיארינג עצמו שותף לד,ירד,ור
עבירה זה. ידוע שהוא נלכד לתפקידו
זה בניגוד לרצונו. כאשר נתבקש לקבל
עליו את התפקיד, הציג יארינג תנאי
שהיה בטוח שלא יתקבל — וכך יאפשר
לו להתחמק באלגנטיות מהמשימה: היה
זה התנאי שלא רק חברי מועצת־הביטחון
יסכימו פה אחד על מועמדותו — אלא
גם הצדדים לסיכסוך.
לא היה איש מופתע יותר ממנו כאשר
תנאי זה התקבל.
החלק הראשון של שליחותו, שנראה
מאכזב ביותר בישראל, נראה דווקא כמוצלח
בעיני מומחים ברחבי העולם: הערכתם
היתה שזוהי רק אתנחתא בתוכניותיו הסבוכות
של יארינג, ושסיבוביו האינסופיים,
ממפקדתו הצנועה בניקוסיה, תרמו לא
מעט למניעת החרפת המשבר.
העובדה שהוא עומד להופיע בימים
הקרובים שוב בירושלים, מוכיחה מחדש
שהערכה זו היתד, נכונה: שהשוודי השתקן
הוא כנראה האדם היחידי המסוגל להוציא,
מהבוץ הנוכחי, את ישראל וארצות־ערב.
ואולי את העולם כולו.

קולנוע
תדריך
תל־אכיב
נוסע עוכר כגשם (אס

צרפת) סרט מתח מרתק של רנה
קלמן עם צ׳ארלס ברונסרן ומדלן ז׳ובר.
עדות גורלית (אופיר, צרפת)
שוטר מבצע משימה בלתי אפשרית
בסרט רגיש, שהמתח שבו נופל קורבן
להעמקה הפסיכולוגית. לינו ונטורה, מדלן
ז׳ובר.
** +שכעת המופלאים (סוגר-
בי, ארצות־וזברית) שבעת הסאמוראים ב־גירסה
אמריקאית. מערבון קלאסי עם יול
ברינר וסטיב מקווין בתור האקדוחנים הטובים
.,ואלי ואלאך בתור השודד הרע.

ירושלים
ג׳ון ומרי (אורנע, ארצות־הברית)
צעיר וצעירה נפגשים בעיר הגדולה
ומתאהבים מבלי להכיר זה את זו.
דסטין הופמן, מיה פארו.

חיפה
* * הסוד של סנטה ויטוריה
(אמפיתיאטרון, ארצות־הברית) אנתוני קווין
כזורבה האיטלקי בסרט על עיירה איטלקית
המחביאה את יינה מפני הנאצים. אנה
מניאני.

ישראל

התג״ד
בתמונות
מי שיטייל בסיני לפני הנסיגה, עשוי
לפגוש שם בטעות את אברהם אבינו, את
משה ואפילו את איוב ורעיו. חברת
הטלוזיזיה האמריקאית, איי.פי.אס ,.החליטה
שעכשיו הזמן המתאים להחיות דמויות
תנ״כיות אלה, בעיקר כדי להפוך את

גם הומו
הוא בן־אדם
הנערים בחבורה (סטודיו,
תל-אביב, ארצות־הברית) הוא
תיאטרון מצולם, המציג את המחזה
העוסק בבעיית ההומוסבסואלים, בביצוע הצוות
המקורי של ההצגה, שהעלה אותה בברודוויי.
הנאספים לחגוג את
זהו סיפורם של תשעה גברים
מסיבת יום ההולדת של ההומו היהודי המכוער. פל
התשעה מייצגים את כל סוגי ההומוסכסואלים, החל בזונה
ההומו ובלה בהומו הלאטנטי, המנסה להילחם נגד נטייתו
זו. המחזה, המתפתח מהדרמה אל הקומדיה העליזה
והמטורפת והמסתיימת בצורה בימעט טראגית, הוא עימות
חסר-רחמים עם אישיותם של ההומוסכסואלים. הוא
מציג אותם במו שהם, ולא כמו שהם נראים בעיני החברה
הסובבת אותם — על אהבותיהם, קינאותיהם ושנאותיהם.
באמצעות הבעייה ההומוסבסואלית מטיף המחזה בעצם,
לסובלנות כלפי כל מיעוט שהוא בחברה. זוהי יצירה
קולנועית בעלת עוצמה בלתי״רגילה, עם צוות שחקנים
מצויין, החל מפרדריק קומבס בתפקיד דונאלד, קליף גורמן
בתפקיד אמורי ולורנס בלקנביל בדמות המורה שעזב את

הנערים ב״\זנמ\־יפ בזן בורה״
אשתו למען אהובו הבוגד בו ומקניט אותו. סרט חובה.

מאפליה י שחרר
״ירק המוות
בלהט הכוח (דקל, תל-אביב,
ארצות־הברית) או בפי שהוא
נקרא באנגלית ,״שיחרורו של
ל. ב .ג׳ונס״ הוא עוד סרט אמריקאי המנסה להביע דיעה
קולנועית אודות בעייה ״בוערת״ וגם בלי מרבאות: בעיית
הכושים. הכושי צודק אך הלבן אינו בלתי״צודק.
החברה הדרומית במדינת טנסי עדיין מדכאת את הכושי
במו לפני מאה שנה. הבמאי וילי ויילר מוצא לנבון
לעסוק בבעייה ע״י הצגת מלודרמה אישית.
העלילה — עניין גירושיו של הקברן הבושי האריסטוקרטי
ל. ב .ג׳ונם מאישתו הצעירה. אמה, הבוגדת בו
עם שוטר לבן מטומטם. כל זה מהווה אמתלה להצגת
אכזבתו של צעיר לבן, עו״ד מתחיל, הלוחם בדודו הנערץ.
המשטרה מיוצגת לפי מיטב המסורת, גבורה, גסה,
גזענית ואלימה. הג׳פאת, עו״ד המזדקן, ומצליח, נמצא
בקונפליקט ונכנע לבסוף לנטייתו לשמירה על הקיים. הוא
משחרר את וילי, השוטר-הרוצח, אפילו, בטרם הועמד לדין.
יש באן נסיון להציג את בעיית הכושים, בצורה מהימנה,
בכך שאין כאן רק דמות של כושי אחד ולקו אחד
— אלא שני דורות של לבנים ושני דורות של כושים על
רקע חברתי מפותח. התסריט יומרני ושיטחי. אבל הצילומים
טובים ומישחקו של רוסקו ל -בראון מעולה. הסרט
פסימי ביותר, שבן הצעירים אינם נוצליחים לעשות מאומה

אנבננניורבה נונרה פאראנה ב״רהבנהכח־יי
לפיתרון הבעייה והם עוזבים את העיר מאוכזבים. שיח-
רורו של ל.ב. ג׳ונס הוא טראגי, שכן רק המוות משחררו.

טרגדיה
של מנהיג
אברהם אכינו ויצחק כנו
לבוש בדואי בנוסח טולסטוי
התנ״ך לפופולארי יותר בעיני תלמידי בתי־הספר
בארצות־הברית.
המשימה הוטלה על הבמאי הישראלי
יעקב המאירי. הוא לא היה צריך לעבד
ולקצר את התנ״ך לגירסה קולנועית. הוא
קיבל תסריט מוכן, שקיבל את אישורם
של נציגי כל הדתות בארצות־הברית, החל
ברבנים רפורמיים וכלה בבישופים קאתו־לים
ופרוטסטנטיים. התסריט אינו מתיימר
לפרש את התנ״ך. הוא רק מנסה ליצור
סרט שיהווה תחליף לצביעת הדמויות ה־תנ״כיות
בחוברות הציור הלימודיות של הכיתות
הנמוכות.
במקום צבעים, מצויירים אישי התנ״ך
בסרט, בתלבושות אוטנטיות, שהם תערובת
מוזרה של פריטי לבוש בדואים ורוסיים
נוסח טולסטוי. בין השחקנים המשתתפים
בסרט ניתן למצוא את יצחק שילה, נחום
בוכמן, דודו טופז ורשימה מרשימה ארוכה.
הם מציגים את התנ״ך סיפורים סיפורים,
החל מסיפור אברהם ויצחק, דרך
סיפור איוב ורעיו ועד לסיפור האשה הבוגדת
מהברית החדשה.
החוט המקשר בין סיפורים אלה הוא

זיוהזאפ /ט ה (תל-אביב, אר-
צות־הברית) בל השוואה בין סרט
ישן ויין ישן לגיטימית במיקרה
זה. לפני 20 שנה חברו יחד דאריל זא נוק, איליה קאזאן
וצוות שחקנים מצויין במו מרלון ברנדו ואנטוני קווין,
ולפי תסריט של ג׳ון סטיינבק יצרו או,נ ״ויוה זאפטה״.
הסרט דן בהתקוממות מקומית של אנ/וי מחוז מורליס
במכסיקו, שהתפתחה למרד עממי אשר *לסופו הודח הנשיא
והחלה תקופה של אי יציבות פוליפ׳ית. השנה היא
1909 ובמרכז הסרט עומד איבר צעיר וג:ור — אמיליו
זאפטה. שני המישוריים המשולבים שבהם עוסקים התס־ריטן
והבמאי, הם התפתחות דמותו של מנהיג מאיבר
חם־מזג וחסר״נסיון לאדם המגלם את בוחו וחובמתו של
העם, והכוחות המעורבים בשלטון זה ובהפ׳גתו.
למרות האותננויות שנשמרה בסרט (וציאור מיבנה החברה
המבסיקאית ואנליזה של מהות הרגדנות< — הופבים
רבים מן המעמדים לסימבולים או אירוניים. זאפטה ב-
פרוטגוניסט של הסרט, מגלם את הטרגדיה ע ל המנהיג
המגלה את התבוסה בנצחון ואת חוסר האונים שבנצחון,
הוא מאבד את אחיו ומצווה להרוג את י־דידו בט ם חוקים
נוקשים של מישטר צבאי.
מישחקו האנטי־מלודרמטי של בונדו, בתפקיד המנהיג
ההופך לאגדה, מציל מעמדים של הוצאה להורג, פרידה

השחקן דונאלד פלסנס, המופיע גם בתפקקד
איוב. אבל האישיות הקולנועית המרשיניג;
ביותר בין אנשי הצוות הוא הצלם סקין!
קלי. סקיף הוא מומחה לביום סצינקווז

נזיררנן ברנדו ב,,ויוה ו&פבוהי׳
מגוסס ובו׳ .לסרט רצינות מלאת הומור (השיחה הבימעט
דמיונית בין 2גנרלים זאפטה ופאנצ׳ו וילה) .היו זמנים
שבכל מישחקי הלילה של תנועות״הנוער היתה הסיסמה
״ויוה זאפטה״ .ואבן במו הספר ״פרש בלי ראש״ נשארת
דמותו של זאפטה הרכוב על סוסו עמוק בתודעת הצופים.

קדב, אותם צילם בלורנס איש־ערב ובקרב
ע ל בריטניה.
תוך כדי הסרטה התקשר סקיף במיוחד
ל: וחד השייכים הבדואים, שכינס את אנשי

שבטו למעמד מחודש של הר־סיני, בלי
השופר של הרב גורן. התברר שלשנים
אלה יש נושא משותף — הגנרל אלנבי,
אותו זכרו שניהם מתקופת נעוריהם.

13פרמרקטהח שי ש
(המשך מעמוד )23
״בלי לדעת את שמו של האיש הטוען
שקיבל תשובה כזאת מהמשטרה, אינני
יכול להכחיש במאה אחוז שדבר כזה לא
קרה. לא נראה לי שהמשטרה לא מעוניינת
לחסל את מרכז החשיש ברחוב לבנדה.
מפעם לפעם עוברים במקום. אך יש לנו
גם דברים חשובים יותר לעשות

לעיני ילדים רכים

18186445

האופננע __
המפיצים

תל-אביב והסביבה: ס.ג.
חיפה והצפון: קפלן משה,
,92 טל * 64885 .נתניה :
זלצר עודד, רה׳ ,דוד שמעוני

חב׳ להשקעות בע״מ, רה׳ השרון ,10 טל* 35367 .
רח׳ הרצל ,74 טל ; 64803 .״אופן״ ,ש. קרביץ, רה׳ הרצל
סודר מנחם, רה׳ ספיר , 11 טל * 22843 .גאר־שבע :
,3טל.4425 .
הסוכנים הבלעדיים: אחים לוינסון — מהנדסים בע״מ

רחוב החשמל ,33 תל־אביב, טלפיו .622671

בית-הספר הישראלי ללימוד תנ״ך בתכתובת

סטודיו

ירושלים

מציע לכם ללמוד כחינם

חוגים בתנ״ך בעברית, באנגלית, בצרפתית

וברומנית.
42 שעורים אשר יבהירו את הנושאים הבאים :
כיצד להביו את התנ״ך.
* העבר, ההווה והעתיד של ישראל.
* ספר דניאל וההתגלות.
לאחר סיום הקורסים יוענקו לתלמידים תעודות דיפלומה של
ציון -ירושלים ב חינ ם.

למד תג״ך ללא כל תשלום, בביתך ובזמנך הפנוי!!
פנה אל: ת.ד 10060 .ירושלים

ב זי נו די ס ה

למחול וג׳אז
בהדרכת

שמעון לוי

קורסי קיץ החל מ־ 1באוגוסט.
פרטים והרשמה<
טלפון 247480
דרושים מורי דרך טובים
דוברי אנגלית ועוד שפה אירופאית
עם רשיון נהיגה צבורי.
נתנת עבודה קבועה או חופשית
לפי בחירתך, מכונית צמודה עם
תנאי השקעה נוחים מאד.

לפנות: טיולי הגליד,
טבריה ת.ד.250 .

מו, למשל, לפרוץ לתוך תחומם ה־
^ פרטי של אזרחים, כדי לבדוק את נכונות
ההלשנות כי הם מעשנים כמה גרמים
של חשיש. למשטרת תל־אביב יש מספיק
כוח אדם כדי להיטפל לביטניקים למיניהם,
לסטודנטים ולאנשי בוהמה; לחדור לבתיהם
ולעצרם בעח־ו עישון חשיש — דבר
שהוא לכל הדיעות באחריותו הפרטית של
אדם מבוגר, הרשאי לעשות בביתו כרצונו.
אבל לאותה משטרה אין מספיק כוח
אדם כדי לחסל את סוחרי החשיש, המנהלים
את עסקיהם בגלוי בלב העיר, לעיני
ילדים רכים העוקבים אחרי פעילותם.
רק בשבוע שעבר הופיעו בעיתונות ידיעות
כי בעקבות פעילות המשטרה הועבר
מרכז מיסחר החשיש מכרם התימנים לרחוב
לבנדר .,האמת היא שסופרמרקט החשיש
בלבנדה פועל כבר קרוב לשלוש שנים.
במשך שבוע ימים עקבה חוליית כיסוי
של העולם הזה אחרי המתרחש במרכז זה.
אנשי החוליה שהו במטה הכנופייה, דיברו
עם אנשיה, צילמו אותם בהסתר ואף רכשו
אצלם חשיש לצרכי הוכחד, משפטית לאימות
העובדות המתפרסמות בכתבה זו.
מסתבר כי הספק הראשי של החשיש
למרכז לבנדר, הוא גבר בשם יהודה, חסון
וגבה־קומה, המגיע למקום כשהוא מלווה
תמיד על־ידי שתי נערותיו, תושבות צפון
תל־אביב. הוא עצמו קונה את החשיש בעזה.
שם עולה סוליית חשיש 30ל״י.
יהודה מוכר סוליה לקבלן המקומי בסכום
של 100ל׳׳י. ללקוחות נמכר החשיש בסכום
של 5ל״י האצבע. המחזור היומי
בסופרמרקט של לבנדר, הוא כאלף ל״י.
כ־ס /ס 40 מלקוחות הכנופייה הם אנשים
צעירים. לפעמים צעירים מאוד. חלקם לבושים
חאקי. במוצאי־שבת גדל מיספר הלקוחות
הבאים למקום בלוויית נערותיהם. בשעות
הערב, ולקראת הלילה, גדל לחץ הקונים
והם נאלצים לפעמים להמתין לתורם.
ביום הראשון בשבוע שעבר בין השעות
חמש ורבע לשש אחר־הצהריים, נספרו במקום
15 מכירות. במשך חצי השער, הבאה
לא היתד, אף מכירה. בסביבות שש וחצי
היו 8מכירות נוספות. אולם משעה 11
בלילה עד חצות נספרו כ־ 60 מכירות.
אחרי השעה שבע בערב, כאשר ניסגר
המיזנון המהווה במשך היום את מטה ה־בגופייה,
עוברים סוחרי החשיש למטה הלילה
שלהם. אחת המשפחות ברחוב מארחת
אותם בחצרה, מספקת להם אוכל ושתייה,
תמורת תשלום, כמובן.
עיקר עיסוקה של כנופיית לבנדר, הוא,
כמובן, החשיש. אולם הלקוחות המעוניי־נים
בכך, יכולים לרכוש במקום לא רק
הזיות אלא גם תענוגות של בשר ודם.
נערות הכנופייה, המארחות חברה לפרפורי
החשיש, עוסקות בשמירה והתראה, מוכנות
להעמיד את עצמן לרשות הלקוחות,
עם או בלי חשיש.

הסרסורים הם מודיעים
פני בשכוע ערכה משטרת תל׳
אביב, מעין מצוד על כנופיית החשיש
ברחוב לבנדה. חיים מלכה, תושב כפר־שלם,
חיים כהן ויעקב עזרא נעצרו במקום
כחשודים בניהול מיסחר בחשיש. יחד עימם
נעצרו גם שתיים מנערותיהם.
חמש דקות אחרי שהשוטרים הסתלקו
מהמקום עם העצורים, התחדשה מכירת
החשיש בסופרמרקט של לבנדר.,
למשטרה יש, כנראה, סיבות משלה, מדוע
היא מניחה את סרסורי החשיש לנפשם.
כמו טיפוסים אחרים בעולם התחתון, משמשים
גם אלה, שרובם הם עבריינים לשעבר,
מודיעים של המשטרה, מוסרים לה, בין
השאר, גם מידע על הלקוחות הצורכים
בקביעות את הזהב החום.
משום כך מעלימה המשטרה עין מפעילותם
המיסחרית, מלבד פשיטות מיקריות
כדי לצאת ידי חובה.
אם באמת מעוניינת משטרת תל־אביב
לחסל את הנגע, הרי את הצעד הראשון
היא חייבת לעשות כאן, בקרב סוחרי ומפיצי
הסם, ולא בפשיטות והתפרצויות לבתיהם
של הצרכנים.

במדינה
מי עו טי ם תרומות ממתים
בענף התרומות נחשבת ישראל לאלופה
עולמית. מומחי השנור, המזרימים תרומות
לקופת המדינה מיהדות העולם, נחשבים
לטובים בעולם.
אלא שמומחים אלו נראים כחובבים לעומת
היוזמה שגילו לאחרונה תושביו הערביים
של כפר צנוע ונשכח בגליל: תושבים
אלה גילו שאפשר לקבל תרומות לא
רק מהחיים, אלא גם מהמתים. ואם אין די
בזה, העלו אף חידוש נוסף: תרומות בבטן
אימותיהן.
כלי מוכות. כפר בענה שליד כרמיאל
נחשב מאז ומתמיד לאחד הנחשלים בסביבה•
אלפיים תושביו חיים מאז קום המדינה
ללא מועצה מקומית, ללא חשמל, ללא כבישים׳
ללא מיבנה לבית־הספר היסודי. יחד
עם זאת, חיו ביניהם התושבים הנוצריים והמוסלמיים
בשלום, באחוזה ובצורה מופתית.
לדברי תושבים מקומיים, הסיבה לכך ש־כפרם
לא זכה להינות מפירות הפיתוח הממשלתי
היא היותם נחשבים לתומכי רק״ח.
אם כן, הרי שהאפלייה הברורה נגדם דת־

שססס ש
דגם 3 5 3 3ע ם 2ר מ 7ן ול יב ו
2טיונרים נפרדי ם ל־ז ^י ו־=ן^ט

ססססש

ע ד ־ י ף ־ ב ו 11רות

ובטיב

כולוס (מחזיק מיקרופון) מתרים
אם אין ממשלה לי — אני לי
פה אותם בית שאת לאותו כיוון מפלגתי.
לאחר 22 שנים של ציפיה סבלנית שהממשלה
תיזכר בהם, החליטו לאחרונה בני
בענה שנמאס להם לחכות. אלא שבניגוד
לאופנה המקובלת כיום, לא יצאו בהפגנות
ובשביתות. הם לקחו את גורלם בידיהם
בצורה שונה: החלו מארגנים מסע־התרמות
פנימי. המטרה הראשונה: איסוף כספים לבניין
בית־ספר יסודי לילדיהם.
שכעה ככשים לא שחוטים. אחד
מיוזמי המיבצע היה איברהים בולוס, בעל
המחצבות המפורסמות ביותר במזרח־התיכון.
בעזרתו הוקם ועד־פעולה מנכבדי הכפר.
החלטתו הראשונה של הוועד: ההתרמה;
ייערכו במסיבות־נישואין. וכי מי זה יוכל
להרשות לעצמו לסרב באירוע כזה?
השיטה הוכיחה עצמה. האופטימים מבין
יוזמי הרעיון האמינו כי יצליחו לאסוף 50
אלף ל״י. המציאות: נאספו 100 אלף ל״י.
לא היה איש שלא תרם. מי שלא היה לו
כסף תרם ימי־עבודה. אחרים לקחו הלוואות
בבנק כדי שיוכלו לתרום. צעירים ויתרו על
המינהג המסורתי של שחיטת שבעה כבשים
בעת חתונתם, תרמו את הכבשים למיבצע.
״מעולם לא ידענו שיש לנו כל־כך הרבה
כסף בכפר העני שלנו,״ הגיב השבוע בצהלה
בולוס, כאשר סכום התרומות הגיע ל־
160 אלף ל״י וחמישה חודשי עבודה .״אנו
רואים כבר שנצליח גם לסלול כביש ולהכניס
חשמל לכפר.״
רק תחשוב -ככר תשלם. ימה שיעזור
להם בכך היה רעיונו הגאוני של
אחד הנכבדים, שתמה מדוע זה ייעדר חלקם
של המתים והעוברים מבין התורמים.
מאחר שאיש לא יכול היה למצוא תשובה
סבירה לשאלתו, החלה כל משפחה תורמת
גם עבור בני־המשפחה שנפטרו — ולהבדיל,
גם עבור כל עובר בבטן אמו.
בינתיים, סביר להניח שאם תימשך ההתלהבות,
יתחילו מחר להתרים גם עבור
עוברים שבתיכנון•
העולם הזה 1719

הספר הראשון והיחיר בארץ שכולו עברית

אהבה

בשניים

זוג מורים דניים מדגימים בעשרות רבות של צילומי עירום נהדרים את הכל
אודות ״איך לעשות אהבה״ .הספר שזכה להצלחה חסרת תקדים (מאות אלפי
עותקים תוך חודשים ספורים) בכל ארצות׳־אירופה וארה״ב.
כריכה מ הוד ר ת * פורמט אלבו מי * נייר מ שובח
וכל ז ה במחיר של — 2ו ל״י בלבד

הספר שאין צורך להתבייש בו או להסתירו.
ספר נועז ומתקדם ביותר אד יחד עם זאת אלגנטי
כל תנוחה ותנוחה מלווה הסבר מלא ועניני בעבר ית
כתוספת פרקים מיוחדים על אברי־המין (כולל תרשימים).
הסיפוק המיני ואמצעי־מניעה.

הספר שחייב להימצא
בחדר־המיטות של כל זוג נשוי

גזור ושלח.
הזמנה /הצהרת
לכבוד
,,אלבית״ ,חוצאח-לאור ת.ד ,33144 .תל-אביב.
נ א לשלוח אלי בדואר חוזר את הספר
״אהבה בשניים״ .ר״ב שיק מס׳ __
על בנק --ע ל סן — 12.ל״י גלבז-
אני מצהיר בזח שאגי מעל גיל •.1
שם --גיל__
חתימח-
כתובת־

סיווגבסיחות בפי שנקבעס *-מנהלאגףהס פנ ותוהנמ לי ם -הרמס -שנתב ני ה 19 > 0נ״ג׳־),
-פגאסוס -שנתב ני ה 9 ( 0ו ו־יגיי!

את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד 136 .תל־אביב, ולציין על המעטפה ״תשבץ 1719״.
בין הפותרים יוגרלו 3פרסי ספרים.

מאונך :

מאוזן :

ביום הנהיגה

.איננה
מ ענג ת- הטאר אותה

)1מטוס חדיש בידי צה״ל )5 .צמח נותן
פרי )7 .מטעין )12 .פסל מפורסם)13 .
נעלה, נשגב, כליל השלמות והטוהר)15 .
שבט אפריקאי גדול )16 .כלי עינויים)17 .
מצבה )18 .עיר מצרית עתיקה, שכנה מול
אסואן של היום )21 .עיוות דין, עוול)25 .
פנים, תווך )26 .שבט ילידים בנייסלנד)27 .
אדון — פניית כבוד )28 .שוט בעל מספר
קצוות )29 .עמוד מים )30 .בירה אירופית.
)32 מילת תנאי )33 .ערך חשבוני המבטא
כמות )35 .עמוד, גוש מוצב )38 .בעל
כסף רב )39 .חלק חיצוני בגוף האדם)41 .
חבל פיתוח בדרום הארץ )43 .אי אליו
גורש נפוליון )45 .בעל חי, דמוי דישון, החי
בטיבט )47 .מלא לכל רוחבו )50 .תו
נגינה )51 .קבוצת איים ליד טרינידד)52 .
כלי קיבול לנוזלים )53 .מתאים, עולה בד
בבד )54 .מערב )55 .יפה, נאה (דניאל ד,
ט׳ )57 .).רוח רעה ומזיקה )59 .זרע קודש
(ר״ת) )60 .תל של מים )62 .לא סמיך,
קלוש )65 .חודש קדוש למוסלמים)68 .
מלצר )70 .מבני יעקב )71 .בסיסי לילה.
)72 מארבעת המינים.

)1מלך ספרד בימי הגרוש הגדול)2 .
קריאת זירוז )3 .שמו הפרטי של ראש
עירייה פופולרי )4 .קדומת שם הולנדית.
)5נצח )6 .פקודה )8 .בהמה דקה)9 .
פגם• )10 אוניברסיטה בארצות־הברית)11 .
מנהיג ציוני דגול )13 .הצד שלפנים, חזית.
)14 חילופי דברים )19 .לבוש )20 .אחת
המוזות )22 .מלחינה פופולרית )23 .תנובת
העץ )24 .סופר עברי מתקופת ההשכלה.
)25 מונח בכדורגל )30.בהמה )31 .סוג,
מין )33 .סיפור עם מוסר השכל )34 .שדרן
חדשות בטלוויזיה )36 .מין עץ (איוב מ׳,
כ״א) )37 .אישון, מרכז העין )40 .מגבעת
קשה וגבוהה, עשויה קטיפת משי )42 .שם
כולל לסדרי המשנה )43 .מילת תנאי)44 .
משוררת עברית (שם משפחה) )46 .שם
ספר של רודיארד קיפלינג על הודו)48 .
מיד )49 .נחל אכזב )50 .רמיסה, דריכה על
תבואה• )55 כזב, רמייה )56 .כעס, חימה,
רוגז )58 .נוזל לכתיבה )61 .גשם )63 .מילת
שלילה )64 .אבר בגוף )66 .מונח בשחמט.
)67 רש, אביון )68 .ילדה, נערה )69 .מספר
הצדיקים.

חשב>ו 9ו 7ו
זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל סיפרה. לאותן הספרות יש אותם סימנים. בעזרתן
של פעולות כפל, חילוק, חיבור וחיסור יש למצוא איזו סיפרה מייצג כל סמל של ריבוע.

1 5 2 1 -1 5 3 X 1 -

את ה ת שו בו ת יש ל שלוח על־גב׳ ג לויו ת בלבד לת.ד 136 .תל־אביב, ולציין על־גבי
הגלויה: ח שבץ . 1719 הפי ת רון צריך להכיל את בל התרגיל במיספרים. המועד האחרון
למי שלוח הפי ת רון 19.8.70

כין הפותרים נכונה יוגרל פרס כספי של 20ל׳׳י ועוד 3פרסי ספרים.
העולם הזה 1719

המועמדות
הסופיות

ך• יא נמצאת עכשיו בתקופה מהדרת
ן ) הזאת שבץ לבין. השתחררה רק תחודש
מצה״ל, ועדיין מתפרפרת. לא נכנסה
עוד לעול.
אולי בגלל זה היא כל־כך פורחת וזורחת.
ואולי זה סתם הטבע שלה, אחרי שהיא
גילתה ־מאז גדלה, שהדבר שגרם לה הבי
הרבה צרות בחיים — הפך בבת־אחת ל הצלם מעלתה
הגדולה.
כי בתור פספוסה, סבלה המועמדת מספר
14 תמיד מגובהה. להיות נישא מעם
זה אולי טוב לנביאים, אבל לא לנערה
מתבגרת.
זה השתנה כמובן כשגמרה להיות מתבגרת
180 .הס״מ שלה נתקבלו כנכס. גם
מבחינת היופי, גם מבחינת האופי. היום
היא אינה צריכה לגלות אופי ולשמור על
דיאטה. היא יכולה לאכול כמה שמתחשק
לה — בלי להשמין. וכמו שיודעת כל מי
שמנסה להתחיל דיאטה כל שבועיים, זה

לילות ס ג רת
מס חמישי 13 ,באוגוסט
החגיגות יתחילו משעה שמונה גערב,
לאורך המזח הראשי על חוף הכינרת.
הקהל הרחב מוזמן לחזות בטכס יבשתי־ימי
מרחיב, בו יוצגו המועמדות. הבמה
המרכזית — ספינה מוארת במיוחד
על־ידי תאורה מיוחדת וזיקוקין די נור.
ראש העיר יקבל את פני המועמדות
היפהפיות, שיגיעו לבמה הצפה
בסירות״מנוע. המועמדות ירואיינו על•
ידי דודו דותן, בליווי תזמורת. מיצעד
אמניס ינעים את הערב :

* צמד הנוודים
* ג׳ימי לויד
* תזמורת ״העכבישים״
מנצחי פופ 70

בהחלט נכס רציני. אפילו יותר מבחירים,
המחבבים חתיכות ארוכות רגלים.

דבורה צורינסקי יש עיניים כחו-
/לות, שיער חום, אבא צלם שממנו
למדה — לא, לא דווקא לצלם, אלא לאהוב
להצטלם. מה יש, גם זה משהו.
היא בת ,20 בוגרת תיכון, צברית וכמו
כל בנות ארצנו, כנראה, גם היא אוהבת
לרקוד, למדה שלוש שנים בלט, לנגן על
אוקורדיון, לצייר רישומים ולשחות.

ן הוא שמו של בגד־ים מתוצרת גוטקס, אותו מדגמנת
ן*ן ן ןיע
3 1 1דבורה. בימים אלו, כאשר א מנו ת האיפור מגיעה לגיל־איות
יותר ויו תר נ מוכו ת, מהווה דבורה תופעה נדירה: איפור זה, אשר
נעשה בידיה של המאפרת של חברת הלנה רובינשטיין, הוא הרא שון בחייה.

וזה כבר מצחיק אולי להגיד, אבל היא
בבל זאת אוהבת לקרוא, רוצה להיות
דוגמנית, וחולמת על נסיעה לחו״ל. אבל
בניגוד לחתיכות אחרות שמסתפקות בחלו
מות,
דבורה עושה משהו. היא חוסכת כל
פרוטה, במקום לבזבז הכל על בגדים .״בחיים
יש תהפוכות,״ היא טוענת .״אני שומרת
לזמנים יבואו.״

בטבריה, בי מי ם ה. ו ו שבת 13- 15.8.70
בחירת

נסיכת ים בינות
במיסגרת התחרות הארצית
לבחירת מלכת־־חמים 1970

אירוע מרהיב וקסום

יום שישי 14 ,באוגוסט
ב״חוף השקט״ בטבריה ייערך נשף של
חלום ליל קיץ, בו תיבחר הנסיכה.
בתוכנית, החל משעה תשע בערב:

* תזמורת סולימן ( 7איש)
* צילה דגן
* דני מסינג ויאיר קלינגר
בתוכנית החדשה ״יאוש
יושב על ספסל״ בליווי
תזמורת אפי אהרון ודוב
א הרוני
* צמד הנוודים
* דודו דותן

בחסות

בשבת 15 ,באוגוסט

עיריית טבריה
ומערכת ״העולם הזה״

בשעות לפני הצהריים תיערך אליפות
סקי־מים ארצית בחסות העירייה.
המועמדות והנסיכה יהיו אורחות כבוד.
(כרטיסים במקום).

כך הושבו אל השולחנות הערוכים שהמתינו
להן. ארוחת החלום כללה מעדנים שונים
ומשונים שרובן לא ראו ולא שמעו עליהם
מימיהן, כשהמנות האקזוסיות מוגשות על־ידי
מלצרים בדואים שחצו את המדבר הלוהט,
מחדר־האוכל המרכזי לכיוון הקרוואנים,
עטורי חלוקים לבנים. רק המחזה הזה היה
כבר שווה את הכסף.
לאחר הארוחה, במקום להתחיל להתאפר
ולהתכונן לתחרות, זינקו המשתתפות לים
הקסום והנהלת התחרות נאלצה לגרור אותן
בכוח החוצה•
עם ערב, כשהמוני חיילים ואזרחים מקיפים
את הבמה, החלו התוכנית העשירה.
ששת שופטים, ביניהם שייך אבו־עבדאללה
ראש שבט הבדואים היושבים באמור, גילה
חוסר אחידות־דעים למופת, אילץ את המתחרות
לחזור שוב ושוב אל המסלול,
בחר לבסוף בליליאן טריקה בת ה־ ,17 עולה
חדשה מצרפת, לנושאת התואר נסיכת ים־
סוף .1970

ר 4 1 1 1 1 4 1ד 1ן | ש מונח הצפירות, שחתחרו על כתר נסיכת ים־סוף, ניצבו ת על
1ן | במת־ ה תח רות, נוכ ח מבטיהם הבוחנים של ה מוני הצופים ו ש שת
ה שופטים. המתח רו ת נאלצו לחזור שוב ו שוב אל המסלול בגלל ה שייך אבו־עבדאללה.

1הלובסטרים

בו חנו ת

סרסן

שהביא

בדואי

מקו מי.

ץ* אשר הוחלט בזמנו לקיים את תח־
^ רות נסיכת ים־סוף, שהיא התחרות
האזורית הראשונה לקראת תחרות מלכת־המים
בשארם־א־שייך — היתה עדיין ממשלת
הליכוד־הלאומי עובדה קיימת. עובדה
שנראתה גם כאילו היא מתכוננת להיות
קיימת עוד זמן רב•
כאשר התקיימה דתחרות, ביום השלישי
האחרון, היתרי כבר גח״ל באופוזיציה. רבים
בקהל הצופים, שהגיעו לחוף החלומי מכל
רחבי האמור, הביעו, חצי בלצון חצי לא,
את הרגשתם שהם נוכחים במעמד היסטורי,
תהו היכן תתקיים תחרות מלכת ים־סוף
בשנה הבאה.
מד, שלא הפריע להם, בינתיים, להשתתף
בתחרות הנוכחית בכל ליבם, נפשם וידיהם,
גילו את אהדתם הרבה למשתתפות בשיטה
האיטלקית. לאחר התחרות הרשמית ערכו ביניהן
שמונה המשתתפות בחדר הלבשה תחרות
פרטית — למי מהן יש יותר סימני
צביטות על הישבן.
היפהפיות קיבלו זאת ברוח טובה. החוף
והמעמד המקסימים לא אפשרו שום
דבר אחר. לאחר שהמועמדות הגיעו מתל־אביב
במטוס ארקיע ביום השלישי, הוכנסו
מייד לתוך הקרוזאנים ממוזגי־אוויר, אחר־

1ן ייך

שייך אבו־עבדאללה, ראש שבט הבדואים המקומיים, קיבל
| ב אבירו ת את דעת רוב ה שופטים, אולם לא היה ספק ב מי
י י * י ^ ייו ! י 111
היה בוחר לוא היתה דע תו מתקבלת: האלופה, בעיניו, הסגני ת הרא שונה ברכה שוורץ.

הני פרץ, ליליאן טריקה וברכה
שוורץ ב מ טו ס ארקיע.
התעכב כ שהתגלה שהצלם נעלם,
במטוס המטוס

אש בחור

שני בדואי ם מכינים
דגים ומעדנים, כשב־רקע
יו שבים חיילים ובדואים ב מעגל ענק.

אש צולבת
מים,

נ תונו ת לאש

ה מו ע מדו ת צועדו ת על־פני המסלול, כ שהן
עוברו ת את ה מיב חן הגדול בלבבו ת פועצולבת
של מבטים בוחני ם מצד הקהל, חבר

השופטים, מצל מות ו מ סרטות העיתונאים והטלוויזיה. האווירה ה־העליזה
אשר שררה ב מקום דמתה, יותר לערב בידור נעים או
מיפגש רעים מהנה ו ספונ ט אני מא שר לתחרות מלאת מתח.

הנסיכה וסגניותיה

תצלום ההכתרה. ב מרכז: ליליאן טריקה 17ש זכתה
בכתר. מי מין: ברכה שוורץ 17 סגנית רא־שונה.
משמאל: רוחה שטמברג, סגנית שנייה. ה שופטים היססו הרבה עד שפסקו את דינם.

הידד לנסיכה

מכל המ תנות ב הן זכ תה נסיכת ינז־סוף, ליליאן טריקה,
לא היתה אחת אשר גרמה או שר יותר מ מ תנ ח ם של
הם הסתערו על העולה החדשה בת ה־ , 17 הרימוה על כפיים ונ שאוה מיד אל יד.

מקבלת ב מ תנה שעון סיטיזן מידי מקסים ויבורט,
שהוא אחד מצוות־השופטים. שאר חברי הצוות :
שייך אבו־עבדאללה; בן־ציון ספקטור; הל פיליפס; עו״ד צבי לידסקי; וסגן־אלוף שמואל.

ש־למנצחת^;״;

אילו ואילנית ג;ד״ מ ן

הנסיכה־והש״ו
מ ב רן

ליליאן

דודו דוחן

טריקה

לרגל

זכייתה.

הינחה את הטקס, גרם
לרעמי צחוק בלתי־פוסקים
מרידתו מהמטוס ול או רן כל הערב.

שריתקו את הקהל לאורך כל הערב הגדוש.

צמד הנוודים
הערב

הקסום

זוג אמנים נוסף
שעזר להפוך את
לחוויה בלתי נישכחת.

* 31 יי1.-

דו״׳ תלב 1ח ר # >1ז!

היו ה ש לי שי
״נו, איך אתה מרגיש כשאתה יחד עם הממשלה ן״
שאל אותי הטבוע חנר־ננסת במיזנון.
הייתי מוכרח להורות שזוהי הרגשה מוזרה.
בחצי תריסר הצבעות חשובות מצאנו את עצמנו
יחר עם הרוב הגדול. בוויכוח הגרול על תוכנית
רוג׳רס קם נואם אחרי נואם ודיבר בלשונו — בחוזרו
ממש על קטעים שלמים של נאומינו, שעוררו עוד לפני
במה שבועות את זעמם של אותם נואמים עצמם.
נימוקינו וטענותינו הפכו נחלת הרוב. פרישת גח״ל
מהממשלה, אותה דרשנו במשך שלוש שנים, הפכה
לעובדה.
לא היתה זאת הרגשה פרטית. היה בולט לכל שהממשלה
קיבלה את העמדה שאנחנו לבדנו ייצגנו אותה
בכנסת — כשכל סיעות הבית, מגח״ל עד מק״י,
השמיצו אותנו בקולי־קולות.
בכינוס גח״ל הכריז מנחם בגין :״צאו וראו, אורי

אבנרי מברך את הממשלה. זה לא מפני שהוא התקרב
אליה, אלא מפני שהיא התקרבה אליו
על הדיון הגדול כתב אליהו עמיקם, כתב ״ידיעות
אחרונות״ בכנסת ואחד מראשי הפלג הקיצוני

מר בגין הוסיף :״צאו וראו,
¥אורי אבנרי מברך את הממשלה.
זה לא מפגי שהוא הת £קרב
אליה, אלא מפגי שהיא
התקרבה אליו. ד״ר גולדמן

ד־בריו של בגין

הגדוד
של התנועה למען ארץ״ישראל השלמה :״ח״כ אורי
אבנרי חגג את נצחונו הגדול!״
כשקראתי קריאת־ביניים לנאומו של מנהיג הליברלים,
השר־לשעבר יוסף ספיר, ענה לי :״חבר־חכנסת
אבנרי, אתה בעצם השגת מה שרצית, לפחות אל
תפריע לי!״
ואילו מנחם בנין לא החמיץ שום הזדמנות כדי
להכניס לפרוטוקול הכנסת כי הקו שלנו הוא שנתקבל
על-ידי הממשלה.
היום השלישי שבו נתקבלה תוכנית רוג׳רס חיה
יום גדול לסיעתנו, בשם שחיה יום גדול למדינה כולה.
נקדיש את הדו״ח הזה כולו ליום זה — ונדווח על
שאר פעולותינו באותו שבוע, בו עלינו שלום כה^ואני
.ר 1 שמונה פעמים על דו־כן
הנואמים, ובעיקר

על חידוש מאבקנו
למען הנוכחות בכנסת,

בשבוע הבא.

נגד ״הברית של חסידי פלסטין המשוחררת וא״י השלמה״
בעד ״הצעד הראשון העולה על דרד הדשה -לשלום״
קואליציה מוזרה החוצה את חזיתות־הד•
מים, כרית של חסידי פלסטין המשוחררת
וארץ־ישראל השלמה ,״אל-פתח״ ,תה״ל, איר*
גוני הפידאיון ו״תנועת ההתנגדות לנסיגה״.

היום השלישי נפתח בהצעת ״המרכז החופשי״
להביע אי-אמון לממשלה.
הדבר בא כדי להקניט את גח״ל, שבאותו
רגע לא יכול היה עדיין להצביע נגד הממשלה.
אנשי גח״ל נשארו מחוץ לאולם.
אולם ההצעה הביאה תועלת עצומה —
כי הודות לה קרה שהידיעה הראשונה שנתפרסמה
בעולם על יחס הכנסת לתוכנית רוג׳רס
מסרה שהכנסת הצביעה בעד התוכנית ברוב
עצום של 64 נגד ,5עם שלושה נמנעים. הדבר
בוודאי עשה רושם רב בעולם ובמרחב.
להלן דבריו של אורי אבנרי, לפני ההצבעה :

אורי אבנרי: נצכייע נגד ההצעה להביע
אי־אמון בממשלה.
בשבוע שעבר החליטה הממשלה לקבל את תוכנית רוג׳רם.
היא החליטה בקושי. היא סייגה את ההסכמה. היא
כללה בה כמה סתירות. היא ניסתה לפייס את חסידי-
הסיפוח, לפתוח פתח להתחמקות. יתכן שאיש מחבריה,
מלבד השר בגין, לא הבין את מלוא משמעות ההסכמה.
בוודאי, כל זה ברור לנו.

אולם כל זה הוא כאין ואפס לעומת עצם
האקט הגדול של ההסכמה -אקט שיש לו
השלכה היסטורית, אף הרכה מעכר למדיניות
המודעת של הממשלה עצמה.
הממשלה עמדה בפרשת דרכים.
דרך אחת מובילה אל המלחמה, אל העימות עם הצבא
הסובייטי, אל הרפתקה שהיתר, מסכנת את קיום המדינה.
הדרך השניה מובילה אל ההסדר, אל עידן חדש של
שיגשוג וביטחון, אל השלום.
הממשלה החליטה לצעוד צעד אחד בדרך אל הסדר
השלום. צעד אחד בלבד, צעד קטן והססני.

מרד כי

אורי אכנרי: החזית העממית לשיחרור
פלסטין מפגינה בחוצות עמאן נגד עכד-אל-
נאצר, והמרכז החופשי מגיש אי־אמון בירושלים
לממשלת גולדה מאיר.
המעצמות, שדחפה לקראתו, שגונתה והושמצה בשל כך
גם על־ידי הצועדים עכשיו?

ייאמר-נא היום בעולם כי בהצבעה הראשונה
על קכלת-תכנית רוג׳רס -הרוב העצום
של הכנסת הצביע בע ד .
ייאמר־נא כי בבית־הנבחרים של מדינת־ישראל, זכתה
תוכנית רוג׳רס לתמיכה מכל הצדדים, מצד הקואליציה
ומצד האופוזיציה, תוך התעלמות מניגודים ומספקות.

יש סיכוי לשלום. יש דרד להסדר. מאיר
שכיב ראשון של תקווה באופק.
הציבור מרגיש בכך. אין הוא חפץ באשליות שווא.
אבל הוא חש כי משהו מתרחש, משהו גדול וחשוב,
וראשיתה של תקוזה גדולה מפעימה את לבו.

בעד התגוננות, בעד שלום
ההצבעה על תוכנית רוג׳רם היא החשובה ביותר בכנסת
מאז הרגע הגדול, ביום החמישה ביוני , 1967 כאשר
נתבענו להביע אימון לממשלת הליכוד הלאומי, בעוד
הפגזים מתפוצצים סביב בית זה.
גם אז הצבענו בעד — לא מפני שהרכב הממשלה

\2ארי3\2וה־ה שר צירה ההפי ב״רוזז הכפור״
רוב עצום מצביע בעד!
אגל גדיד זו הצעד הראשון הוא הקובע.
הצעד הראשון היוצא מפרשת־דרכים,
העולה על דרד חדשה - ,הוא מעשה של
הכרעה, נם כאשר הצועד עצמו אינו יודע
בדיוק לאן מובילה הדרך.

על הצעד הזה אנחנו מצביעים היום.
האם יכול להיות ספק מה צריכה להיות הצבעת סיעתנו?
סיעתנו — התובעת צעד זה מאז ראשית יוזמת

סו רקים: תתבייש לדבר כך בכנסת.

מצא חן בעינינו, אלא מפני שהיתה זאת הצבעה גורלית
על זכות ההתגוננות של המדינה. במצב שנוצר אז הצבענו
בעד — ולא התחרטנו על כך, אף כי תבענו את פירוק
ממשלת הליכוד כבר למחרת המלחמה.

אז הצבענו בעד מלחמה והתגוננות -היום
אנחנו מצביעים בעד שלום וביטחון.

ברית ״אל-פתח״ ו״ארץ־ישראל השלמה״

מי קם נגד סיכוי השלום — הסיכוי הנולד בימים אלה
בבירות העולם וברחבי המרחב?

אמנם, חבר־הכנסת שמואל תמיר אינו קנאי חשוך.
להיפך. הוא איש רב־גודני, הער למשבי־הרוח המשתנים.
לפני מלחמת ששת־הימים, תבע לנטוש את הסיסמה
האנאכרוניסטית של ארץ־ישראל השלמה, וללכת בדרך
אל השלום. עד לפני שבועיים דגל בסיפוח שלם וקיצוני.
לפני שבוע, מתוך ערנות ראוייה־לשבח למה שמתרחש
בלב הציבור, הודיע לעיתונות כי הגיש לממשלה הצעה
לקבלת תוכנית רוג׳רס.
שמואל תמיר נ לא נכון. יכולת לקרוא את מכתבי
המפורט והמלא בהארץ. גם לכזבים של העולם הזה יש
באיזה מקום גבול, או צריך להיות.
אורי אבנרי נ חבר״הכנסת תסיר, ציטמת היום רבים
מדבריך. היתה זו הרצאת מעניינת, אבל שכחת, או דילגת,
על ראיון שהופיע לפני שבוע בהארץ — ביום 27 ביולי
. : 1970ח־כ שמואל תמיר: יש להעמיד תוכנית רוג׳רם
במיבחן אסור לישראל לדחות את התוכנית
שמואל ת מיר נ מכיוון שהראיון נמסר לא נכון,
פורסמו כעבור שלושה ימים דברי במלואם, במכתב למערכי
1הארץ, שאם היית טורח לקרוא אותם, היית רואה
שהס בדיוק בקנה אחד עם מה שאני אומר במשך שלוש
שנים, כולל היום.
אורי אכנרי נ אתה מצסרף ללהקה הגדולה של אנשים
שבדרך־כלל מבינים אותם לא נכון, כשדבריהם מופיעים
בעיתונים.
שמואל תמיר: גם כתב העיתון התמרמר שקרה
כן שהדברים לא פורסמו בדייקנות, והארץ היה הוגן
למדי ופירסם את הדברים בשלמותם.
אורי אכגרי: קשה לי להעלות על הדעת, שנאמר
לכתב :״אסור לקבל את תוכנית רוג׳רס, זהו חורבן למדינה,
והוא כותב; זוהי הצלח למדינה ויש לקבל אותה.
שמואל תמיר: הוא לא כתב זאת. זהו שקר נוסף
שלך. כזב על גבי שקר.

אורי אצנרי: חבר־הכנסת תמיר, רק השבוע הסתובבה
השבשבת. לא, רוח הציבור לא השתנתה. מה שהשתנה
הוא חזון־החורבן של מנחם בגין, קריאתו של מנהיג
חרות לנטוש את הממשלה.
לפתע מצא חבר הכנסת תמיר את עצמו בפני הסכנה
שייכרת הענף עליו הוא יושב, שאוהדיו המשולהבים —
שהוא עצמו שילהב אותם — ילכו שבי אחרי הפאתוס
הנבואי של מנחם בגין.

שמואל תמיר: אתה פשוט סגוחך.
אורי אכנרי: חבר־הכנסת תסיר, מישהו מגוחך כאן
-נשאיר לאחרים לשפוט סי.

כל זר, אינו חשוב. מה לנו העיסוק בתכסיסים סיעתיים
קטנטנים, כאשר מתחיל להיפתח המסך של תקופה חדשה?
הדרך אל השלום תהיה ארוכה ומייגעת. אנו נמצאים
עדיין בתוככי המינהרה החשוכה, אכולי פחדים וספקות.

אולם זו הפעם הראשונה מרגיש העם כולו
ומרגישים העמים שמעבר לקו הדם והאש בי יכול להיות סוף למינהרה הזאת, וכי אישם כמרחק מהבהב אור של יום.

מנחם בגיו :״יש לר סיבה להצביע בעד הממשלה
אורי אבנרי :״אני שמח שיש לי סיבה לכר
שעתיים אחרי שהכנסת דחתה את הצעת
אי״האמון של המרכז החופשי, מסרה ראש-
הממשלה את הודעתה ההיסטורית על קבלת
תוכנית״רוג׳רס, והתחיל הוויכוח הגדול.
מאחר שהממשלה קיבלה את דעתנו, לא
התווכחנו עימה, אלא עם נאומו הגדול של
מנחם בגין, שתבע את דחיית התוכנית. היתה
זאת תשובה ספונטאנית. להלן קטעים ממנה :
אורי אבנרי: חבר־הכנסת מנחם בגין הטיח אתמול
בפני הממשלה האשמה נוראה, לאמור: לא אורי אבנרי
קיבל את קו הממשלה, כי אם הממשלה קיבלה את הקו
של אורי אבנרי.
אני מוכן למחול על המחמאה ולומר שהממשלה, קצת
באיחור, קיבלה את הגיון הדברים, שאחדים מאיתנו ראו
אותו קצת יותר מוקדם.
אבל מכיוזן שחבר־הכנסת בגין נתן לי מחמאה — אחזיר
לו מחמאה ואומר שלדעתי הוא עשה מעשה פטריוטי גדול,
בנטשו את הממשלה בשעה זו.

יציאת גח״ל מן הממשלה היא הנותנת את
המשמעות העמוקה למיפנה -והוא מיפנה
אמיתי -שחל כעמדת ממשלת־ישראל, כשם
שהתנגדות היסודות הקיצוניים כעולם הערכי
היא הנותנת את המשמעות העמוקה לתפנית
הגדולה, המהפכנית, שחלה כמצריים.

חורבן בית שלישי

שאת כל אחד מהם אני משבח, ובראש וראשונה אני משבח
את ^סגן ראש־הממשלה על נאומו הגדול היום
יעקכנחושתן ( :גח״ל) :סגן ראש־הנזסשלה
צריך להיזהר מ שבחים כאלה.
אורי אכנרי: אינני יודע. מה אפ שר לט שות
נא שר אנחנו הקטנים צודקים יותר מכם הגדולים,
ואתם בצד המפסיד? לא ת מיד ה חוכמה היא במיס־פרים
הגדולים.

למרות התפנית הגדולה, נדמה לי שכל הנואמים היום
זילזלו בתופעה אחת, שהיא היום התופעה המכרעת במרחב.
היא יותר חשובה מקבלת ההחלטה על־ידי ממשלת־ישראל,
היא יותר חשובה מן הלחץ האמריקאי, והיא שגרמה
לתפנית של ממשלת־ישראל: הדבר שנפל במצריים.

הדכר אשר נפל כמצריים הוא מאורע
היסטורי, שיש לו השלכות לאורכו ול־רוחכו
של המרחכ. גמאל עכד-אל-נאצר הכריז
מלחמה על היסודות הקיצוניים כעולם
הערכי, על הפידאיון הפלסטיניים, שהם הכוח
הדינאמי העולה כעולם הערכי.
מה משמעותה של המלחמה הפנים־ערבית הזאת?
מה משמעותה של מלחמה זו?
ראינו הרבה מלחמות פנימיות בעולם הערבי מאז קום
המדינה, גם לפני זה. בכל מלחמה פנימית כזאת השתרבב
העניין הישראלי.

אכל זו הפעם הראשונה שפרצה מלחמה
כזאת כגלל העניין הישראלי, כגלל נכונותו

לא אעז להתחרות עם חבר־הכנסת בגין בריטוריקה, בכשרון
לבנות בניין מרהיב־עין של קלפים. אשתדל בדברי
לנגוע פד, ושם בקלפים הללו, ולראות מה יקרה לבניין.
מי שהקשיב בדריכות לנאום האמנותי, המרשים הזה,
מוכרח היה לשים לב לעובדה שיש בו שתי פרצות קטנות.
חבר־הכנסת בגין התעלם משתי עובדות קטנות שבמציאותנו.

הוא התעלם מן הסוכייטיס, והוא התעלם
תשונה יגאל אלץ:

ההפצצו ת הללו הכינו את הרקע

להסכמי שלום.
אורי אכנרי; את הוויכוח הזה, אדוני סגן
רא ש־הממשלה, עוד ננהל. ה היסטוריוני ם עוד יטפלו
בו ז מן רב. אבל נעת אני מעלה זאת כלפי חבר״
הכנסת בגין.

אם הוא, וחמשת חכריו כממשלה, לא העלו
על דעתם שהפצצת מצריים, ומעשים דומים,
מוכרחים להכיא את הצכא הסוכייטי למצריים
-מה פלא שעכשיו הוא מתעלם ככל
נאומיו מקיום הגורם הצכאי הסובייטי?
מהו הפיתרון של חבר־הכנסת בגין? מה תשובתו לאתגר
הזה של הופעת הצבא הסובייטי, כשברור לכל — לכל בר־דעת,
על כל פנים — שהצבא הסובייטי לא יתן למישטר
הנאצרי ליפול, ושהמשך המלחמה יביא בהכרח — בעיק־בות
העוצבות הסובייטיות הראשונות שבאו — עוצבות
יותר ויותר גדולות?
מה מביא לנו השר בגין כתשובה? פסוק לאטיני. כשהוא
מביא את הדוגמה המיפלצתית של מינכן — זה כבר גרוע
למדי. אבל כשהוא חוזר לימי חורבן הבית השני — זה
גרוע עוד הרבה יותר. האם נהגו הקנאים בחוכמה כאשר
הכריזו אז מלחמה, חשוכת־תקוזה מבחינה צבאית, על
האימפריה הרומאית? האם ננהג בחוכמה אם נכריז כיום
מלחמה על האימפריה הסובייטית?

לא הייתי רוצה שמישהו יצטט, כעוד אלפיים
שנה, פסוק רוסי על הורכן הכית השלישי,
כשם שהשר כגין ציטט היום פסוק
רומאי על הורכן כית שני.

המהפכה של נאצר
הגורם השני הוא הרבה יותר חשוב.
למרות התפנית הגדולה שחלה היום בדבריהם של רבים,

עקרות זו דנה אותה לפסיביות, דנה אותה לכך שלא
שותפה בשום תהליך של חיפושי דרכים ראשונות להסדר.
עכשיו, כששאר המדינות הגיעו לידי הסכמה ביניהן,
כאשר הרוסים השיגו את הסכמת נאצר, והאמריקאים
השיגו את הסכמת הרוסים, עכשיו הם באים אלינו.
מי שדיבר עם ג׳וזף סיסקו, או עם האנשים של הנרי
קיסינג׳ר, או עם צ׳ארלס יוסט, ידעו זאת. הם אמרו לי
זאת לפני שנה. אמרו לי: אין לנו עניין לריב עם ישראל
לפני שהערבים והרוסים יסכימו. כאשר הערבים והרוסים
יסכימו, נשתדל לשכנע את ישראל.

וזה מה שקרה. הרוסים הפעילו לחץ על
עכד־אל־נאצר. נאצר עשה את החשכון שדו.
הוא הכיע הסכמה כלתי-מסוייגת למיסמך זה.
ומאותו רגע התחיל ה״שיכנוע״ -אם אפשר
לקרוא לו כף -כלפינו.
מנחם כגין. נ כון שאתה תצביע בעד הממשלה?

אורי
אכנרי :
ממשלה.
מנחם אורי

אני

אצביע

היום

בעד

כגין: יש לך סיבה.
אכנרי: יש לי סיבה, ואני שמח שיש

לי סיבה.
מנחם כגין: לא אתה קירבת או ת ה אל דעתך,
אלא היא התקרבה אל דעתך.
אורי אכנרי: כבר הבאתי את הדברים בשמך,
ו הבא תי גאולה לעולם.
אינני מתגאה בכך. אני חו ש ב שהממ שלה לא
שוכנעה על־ידי, לא היה ב כו חי ל שכנע א ת הממ

יגאל אלון: זה עניין של עי תויו
אורי אכנרי: גם על בך יהיה ויכו ח, ועוד
נתווכח בעתיד.

לבנין

ויי

יהיה. שלום בלי סיפוח

למעשה גם מן הערכים.
הסובייטים ישנם. לא אכנס עכשיו לודיכוח מי עזר לתכנים
אותם הנה, איך נתקבלה ההחלטה להפציץ את מצריים
לעומק.
ברצוני לומר רק דבר אחד, ולא בנימה של קינטור. בתשובה
לשאלה. :האם לא נשקלה האפשרות שהפצצת מצ ריים
לעומק תביא את הצבא הסובייטי למצריים״ — אמרה
ראש־הממשלה בראיון בהארץ :״זה לא עלה על דעתו של
איש, לא הועלתה אז, בישיבת הממשלה, אפשרות זו.״

היא כתכ-אישום נגד העקרות המוחלטת של
ממשלת הליכוד הלאומי כמשך שלוש שנים.

המוצהרת של מנהיג העולם הערכי להכיר
כקיומה של ישראל, להכיר כגכולותיה.
האם אתם חושבים שבגלל איזה שהוא תכסיס, בשביל
איזו שהיא מלכודת, מכריז נשיא מצריים מלחמה על התופעה
הדינאמית הזאת, המסוכנת מאד עבורו — התנועה
הפלסטינית של הפידאיון? שהוא מסכן את חייו הפוליטיים,
אולי את חייו ממש, למען איזה שהוא תכסיס קטן, כדי
להביך את מנחם בגין, כדי לסכסך בין השר בגין ובין
השר יוסף ספיר? האם בגלל זה באה התפנית ההיסטורית
הזאת בעולם הערבי?
איני אומר שהוא רוצה בדיוק בהסדר מדיני שאנחנו
רוצים בו. זה יהיה ויכוח קשה מאוד, ואולי בסוף לא
נוכל לקבל את מה שהוא יראה כגבול ויתוריו. אולי.
אבל שהוא מוכן להסדר מדיני, שהוא מוכן לשלום,
שהוא מצהיר פומבית על נכונות ל״שלום צודק ובר־קיימא״
— האם אפשר להתעלם מזה? האם זו עובדה
קטנה? האם זה דבר הראוי לשתי כותרות בעיתון־ערב,
ואחר־כך נשכח אותו?

זוהי תפנית היסטורית, רבותי, והיא שהכריחה
את ממשלת-ישראל לעשות מצידה את
התפנית הזאת. כצדק הכריחה. וטוכ שממי
שלת-ישראל הכירה ככוח הזה.

מדוע היה ״תכתיב״?
השר בגין מתלונן על כך שהיה. תכתיב״ ,והוא צודק
בהחלט. המיסמך נערן־ בלעדינו.
למה הוא נערך בלעדינו? האם לא בגלל העמדה הנוקשה
של הממשלה, שנוכחות גח״ל בה מנעה כל אפשרות
של גמישות? האם לא בגלל זה החליטו האמריקאים
שאין טעם לדבר אל ליבה של ממשלת ישראל, עד שיבואו
עם דבר מוגמר ביד?

דווקא העוכדה של ה״תכתיכ״ ,או -כמילים
פשוטות -דווקא העוכדה שהמיסמך הזה
נכתב ונוסח ונערך סופית כלי השתתפותנו,

כאשר טוען חכר-הכנסת כגין שקכלת מים־
מך זה פירושה, למעשה, הסכמה לשלום כלי
סיפוח שטחים, הוא צודק.
לא תוכנית אלון, לא תוכנית בגין, וגם לא תוכנית
מפ״ם, יתקבלו. ידובר על גבול אחר. זהו הגיון הדברים.
והניתוח של השר בגין בעניין זה היה נכון בעיקרו.
אנו אמרנו מלכתחילה שהשלום היחידי שייתכן הוא
שלום בלי סיפוח שטחים.
הרוב הגדול בבית זה בא אלינו במשך שלוש השנים
בטרוניות נוראות והאשים אותנו שלנו הארץ הזאת אינה
חשובה. כאילו טול־כרם, שכם וחברון, יקרות למישהו
יותר מאשר לנו.

האם היינו כעד שלום כלי סיפוח שטחים
מפני שאנו אדישים לשטחים? היינו כעד זה
מפני שאיננו אדישים לשלום, ומכיוון שהבינונו
שהשלום האפשרי היחידי, כתנאים
הקיימים, הוא שלום שלא יכיא סיפוח שטחים
לישראל. זה מוכח היום.
ככל שהממשלה תתעקש פחות על שטחים, וככל שתתעקש
יותר על מהות השלום, על מהות סידורי־הביטחון, על
מהות היחסים שייווצרו למחרת הסדר־השלום — יהיה זה
לברכה. לנו, למשא־ומתן, לשלום, ולעמים משני עברי
קווי־הפסקת־האש של היום.

הרוב הגדול ביותר
השר בגין שאל, ואני עונה: אנו נצביע בעד ההצעה
שהכנסת תרשום לפניה החלטת ראש־הממשלה.

לא מפני שאנו מסכימים לכל מילה שאמרה,
לא מפני שאנו מסכימים לנימת הדכרים ב־הרכה
קטעים, אלא מתוך הכנה שעכשיו לא
חשוכים הניסוחים והדברים המישניים, אלא
חשוב האקט של קכלת תוכנית רוג׳רם. אנו
מעוניינים שהרוב הגדול כיותר האפשרי ככנסת
יתייצב מאחורי החלטה זו.
בתום וינוח זה, בשעה מאוחרת של הלילה,
הצבענו שוב עם הממשלה. הצטרפנו להצעת•
ההחלטה שהכנסת ״רושמת לפניה את הודעת
ראש־הממשלה״ ,שזכתה ב 66-קולות נגד ,28
עם 9נמנעים.

אתה אוהב אתגרים,
ואין ספק שהשבוע ה קרוב
יזמן לך אחד.
כבר בתחילתו תוקל
עבודתך על־ידי מאורעות
חברתיים, שיהיו
קשורים בעבודה. אתה
21 במרס -
עשוי להיות מוזמן
על-ידי חברים לעבו ן 20 באפריל
דה למסיבות שונות.
כבשבוע הקודם, תגלה שקשה לך לקבל
תשובות ישירות בענייני עבודה ועסקים.

1וו!

א. י .מבית־ שאן, שי שבת ב,סחנה׳ ואד
ז אומץ, מ שן שבוע שלם, נזי לענות
זודעתו של מר א במדורי. אולי תו אי לי
:תוב לי, בדואר חוזר, אל איזה, מספ ר׳
ופנה מכת בן הפרובינציאלי?

עיר ללא מטרה עם חיילים מ שוע מ מי ם אחרים.
״אני
מת להכיר איזו בחורה שגם לה
נמאס ו נמאס
לן? אז הצדיעי־נא ל־ ס ד ! 102/

יוסי, בפתק ש שלחת אלי, בו ביק שת את
וזובתה של 6 3 /7 1הבלונדני ת ירוקת־עיניים
ו מ חו טבת האברים, שנ ח ת לציין את
תוב תן.
אנא, עשה זא ת ב מהי רו ת, ותצא נשכרו

וזהירות...

תראו מד, יש ינו פה: בוגר בית־ספו־זיים
קשים (סיני) ,השונא מספרים (על היד)
ובכל זאת מספר חזק.65/175/23 :
אז אם לך, פהות מ־ 23 שנים, פחות מוז
ס״מ ופחות מ־ 65ק״ג, אינך מתוסבכת,
זין את מבקשת להתחתן מיה כמו כל החרות,
הרי קנית לך ״אשכנזי בלונדיני,
ן מזוקן, וכן ממושקף, וזהירות
את עוד מפקפקת? אז אגלה לך שלד
101 /אין מכונית !!

אני מת

אוי לי, הוא חייל קרבי! גס ביי שן! ו־פילו
מנומ ש! ומעל לכל, אוהב טיולים!
:די שתקבלי מו שג מעמיק יותר, הרי כמה
מילו תיו :״די, נמאס ליו נמאס לי לבלות
ת מרבת חו פ שו תי לבד, או להסתובב ב
נער
ה שבוע

כלום אני אשמר, ש־ 1 0 3 /7 0מרגיש כל
כך בודד?
מעניין אותי רק לדעת, אם כל ר,ברנשים
שיוצאים לטיולים בגליל, מתמלאים, לפתע,
גודש של ערגה לבנות המין השני, וזועקים,
כמוהו :״אנא הושיעי! אנא הצילי

אז מה? כדאי להושיט לו ידי?

עריגיטר

״איני חתיך,״ כו תב 1 ; 1 0 4 /7 0לכך״ שאם
חיפ ש ת כז ה, תת אכזבי.״
אבל, הוא כן תו סס ומלא חיים. הוא גס
חיפאי שזה עתה מלאו לו 21 אביבים.
ב טו ח שילד ל ן אצלו, אם טיו ליו ו בילוייו
בח-ק הטבע, הם משאת נפ שן. גם בלויים
מסוג אחר הוא או ה ב, ובפרט רקודים.
מניו תיין ירקיעו שחקים, אם רק תלח שי
לטמפרמנט הזה שאת מנגנת עלי גיטרה.
הוא אפילו י שמח להקים ע מן צמד !1
את האמת, האם חיכי ת ליותר מזה?

זו ל ה שלן. ב ת
ב שטח הרומנטי.

אחד מהסובבים אותן
יחלה השבוע, ותדבר
מלוא את ידרוש
תשומת ליבן. ייתכן
גם שתיאלץ לטפל בחולה
במו ידין. אם
יישאר לן פנאי, נצל
אותו לטיולים בחיק
הטבע. תאומה —
מקסים ונשוי גבר ייקלע לחיין השבוע, ותעמדי בפני
פיתוי עצום. מוטב שתסרבי לפיתוייו.

סאוחיס

הגד הגלים
שואלת : 1 0 5 /7 0״מול^ושה״לערד־רצינית
שמרגישה זקנה כבת 204 בגיל ,20
ושפסו אנשים מעמיקים ואוהבי חיים בעולם?״
בסוף,
מסתבר, היא פונה אל, רותי׳.
״נחמדה, כך אומרים. בעיני, בכל־אופן,
אין זו מחמאה, אבל זה מצלצל כל כך
שגרתי, עד כדי כך שנמאס להיות מוזרה.״
והיא מחפשת את אלה שלרצינות יש משמעות
ביניהם ,״ולא רק להבלי ההווה.״
בשולי מכתבה, סלסלה אותיות :״כולם
סומכים עלייך, כולל אותי, והפעם נעים ל־הכלל.״
אז רק תטיקו שהיא לא חנפנית !!

1 0 6 /7 0הפנה את מכ תבו אלי, א ן אני
מפנה או תו אלייד :״האם תוכלי לעזור ל אדם
אומלל כסוני?״
״אני אדם ש שטחי ה תעניינו תי הם אינטלק טואליים
ברובם, ועד היום עוד לא מצאתי
ב ת לווית בעלת ת חו מי ה תעניינות זהים. וזאת
הסיבה ל כן שב חופ שו תי אני סובל
ומ שתעמם .״רו ב הבנות שאני מכיר, הן
בעלו ת, מו ת ק טן׳ ביותר. הבידור היחיד ש הן
מכי רו ת הוא הדיסקוטק, או הסרט הזול
והאינפנטילי• האם תוכ לי לעזור לי למצוא
אחת שונה ו מיו חדת שמחפ שת יותר מזה?
חוץ מזה שהיא צריכה להיו ת בעלת קני-
מידה רוחניים מתאימים, היא צריבה, כ מובן
גם להיו ת נחמדה, עדינה, בעלת או פי
טוב ו מבין. ב מקר ה וקיי מ ת אתת כזאת,
היא מוז מנ ת בז אתל שלוח אלי מכתב.״
אז הזהרי, כי. הוא כבר צועק :״ואחרי
ה תכ תבו ת קצרה, אוכל לקבוע אם היא
מת אימה לי.״ טוב, אם יש לןת עו דו ת המוכי
חו ת שאת תל־אביבית, גז עי ת׳ ו שפקחת
עיניים לא לפני 18 שנה, הרי כמעט שעברת
את המבחן.
בהצלחה!

11111
אם את חו שב ת עליו
ברצינות, מו ט ב שתדחי
את ההחלטה לעת עתה,
למרות ש ב כן את לוקחת
על ע צ מן סיכון
מסויים. בינ תיי ם התייחן

אליו ב ח בי בו ת יוצאת
מגדר הרגיל, ועזרי לו
;11 בי1ני -
() 2בינלי
להשתחרר מה מתח בו
הוא נתון. התייעצות עם
ידידה קרובה לא תביא לך שום תועל ת,
כי, לי די ע תן, היא צד מ עוניין בכל הפרשה.

0ו1ון

המתח בו אתה שרוי
נובע מסיבות תת-הכ-
רתיות, שאין לן שליטה
עליהן. טוב תעשה
אם תתייעץ עם
מומחה — במידה
והמצב לא ישתפר עד
סוף השבוע. רגיעה
יחסית ביחסים עם

אדם קרוב תיתן לן
את השהות להתאושש, ולהפנות את
מירצן להתקדמות חברתית שמצפה לן.
עוגדות אני מוכ רחהל התרו ת בן, מראש! ל-
1 0 7 /1 0יש חוצפ ת ל העיז ולט עון שה־פירסוס
ב מדו רי, אם לא •ועיל, הרי לא יזיק.
ואם הוא כבר מנסה לפקפק ב עו ב דו ת מוג מרות,
הרי א ת כבר יכולה לנחש את אשר
מצפה לן מ מנו:
24 שנים של ס טודנטי אליו ת שקטה וביישנית.
אפשר לומר גם נאה ל או רן כל 170
ה ס״ מ שלו. כן, הנ״ל י שמח ב מיו ח ד אם
תהיי יפה, משכיזלה ומבינה עניין.

1ש]״ט

נטל בעיות משפחה עלול להעיק על כה־פין
עד לאמצע השבוע. הדבר יגרום לן
להיראות רציני וזועף,
ואתה אומנם עלול
לנהוג רצינות-יתר בבל
אותן בעיות ולהוסיף
בבן נטל מיוחד. לעומת
זאת תוכל להקל
על עצמן וגם על
אחרים, אם תשתדל
לגלות יותר התחשבות
* 8 1י 8 **8וטאקט בכל מעשין.
בעיותין אלו, הנראות
לן כבדות, תלכנה ותוקלנה ואין זח מן
הנמנע שעד סוף השבוע תתגבר עליהן.
משהו מוזר ובלתי מובן, המתרקם מאחורי
ג בן, כביכול, גורם לן עצבנו ת איומה.
נדמה לןש מי ש הו קו שר
קשר לגזול מ מן את היקר
לן ביו תר. קשה
לומר שדאגות אלו הן
פרי ד מיו נן בלבד, אן
מ אי דן יש לציין שהן
מופ רזו ת ו שאתה רואה
מ היר הורי מדי יותר
ליבן. התעלם מן הש 23 גנובלובד -

מועו ת וה רכילות והת־
20 בדצמבר
נהג ב או פן טיבעי כאילו
לא אירע דבר. זו תהי ה ת שו ב תן ה מתאימה
ביו תר לאלה הדור שים את ר ע תן.

ן ןש 11

;,מוח קטן״

מה זה, ליז טיילור מזמרת י
אתם לא מוכרחים להאמין לי. אגל
ו בכלל לא ליז טיילור.
שפשפו עיניים היטב. אולי אז תא-
זינו למראה עיניכם:
בתמונה מופיע גבר, גבר לכל דבר,
:כל רמ״ח אבריו.
זהו לה״פמיטה בן ה־ . 23 בחור גרזני,
בעל דמיון מפתיע לשחקנית המ•
!ורסמת. עד כדי כן שבעת הסרטת
,קליאופטרה״ הזכור לטוב, כאשר לק-
יאונ סיום ההסרטה חלתה ליז טיילור,
זוזמן לה־פמיטה למלא את מקומה.
אם אתם כבר לא זוכרים את הסצינות
־אחרונות, אז אל תחמיצו את ההקרנה
זחוזרת של הסרט, רק כדי להיווכח,
זם תצליחו, בצידקת דברי.
ואם אתם בכל זאת עדיין מפקפקים,
זרי תוכלו לחזות בהופעתו, בקרוב,
:אחד ממועדוני הלילה בארץ.

מרדות ק טנו ת יפריעו
את שלוותך בתחיל ת השבוע:
מכתבים אבודים,
אי־סדר, עיכוב במי ש־לוחים
ו ק טנוניו ת מרגיזה
מצד אדם קרוב. לקראת
סוף ה שבוע המצב
יתבהר, ותוכל לגהשלבים
לביצוע שת הראשונים
ב תו כני ת הג־שור
— ה שבוע מ בו רן
הקפידי על הופעה נאה.

הרגשה של הגבלה וצי מצו ם תכביד ע לין
ב מ שן ה שבוע, בעיקר במי שו ר החברתי.
תתקשה להתגבר ע? ההרגשה כי החברה
בגלל
או תן מרחיקה מעשה כל שהו שע שית

לא מכבר, ו שהגיע בימים
אלה לידיעת ידי־ז
י ן. א ן טעם להכחיש
את העובדה, כי יקשר
ע לין להתגבר על החיץ
של זרות וה תנכ(
2בספטמבר -
רות המקיף או תן מכל
22 בא 1קסובר
עבר. אולם מצב זה לא
ימים.
לאורך
״ מ שן
ואת ה
עוד מעט י שכחו כולם את הפרשה
שוב ת תפו ס את המקום ה מגי עלן בחברה.

זהו שבוע שממש נוצר
ב ש בילן. י לן לד בכל
מעשייך. שבוע טוב להימורים
ו סיכוני ם פיננסיים.
לן, בתב תולה,
הפתע ה נעימה
מצפה
ה שבוע. בסוף מאוד
קרוב לוודאי שתהיה זו
22 באוגוסט -
בלתי־ שיגרתי ת
פגי שה

22 בספטמבר
עם אדם מעניין. ותרי
ל בן־זוגן בעניין הח שוב לו, למרות שהצדק
אי תן. מה שח שוב הוא שיהיה מאושר. עי מן.

11(1111

אל תיתן לייאוש ולפסימיות להשתלט
עלין, אם תיאלץ להדק אא החגורה
באופן בלתי-צפוי לאחר
הוצאה כספית הגדולה
מכפי יכולתן,
זכור כי המשבר הכספי
הוא זמני בלבד,
ויימשן לא יותר
משבועיים שלושה. מוטב
שתתחיל כבר עתה
לתכנן את תקציבן
21בדצמבר -
10 בינו אר
לתקופה בה יוחזרו
לן בל החובות הכס־פיים
שהביאון למצב הנוכחי. צפוייה
לן נסיגה זמנית אן הכל יסתדר מהר.

לן הכ שרה
כהלכה את

אתה עלול להיווכח שדרו שה
מיקצועית נוספ ת כדי למלא
ת פ קי דן, וכי מוע מדים
מתאימים ו מוכ שרי ם יו תר
עומדים לחטוף את
המציאה. שיחה גלוי ה
עם אדם רב־השפעה תעזור
לן לפ תור בעייה
זו על הצד ה טוב ביותר.
ב ת דלי — שוב
את נקרעת בין קאריירה
->1.613
ואהבה, ו שו ב מ שב שת
החמלה העצ מית ש לן
את נ כונו ת שי קוליין. ע לין להתייעץ עם
ידיד קרוב ונייטראלי, שאינו נוגע בדבר.

מצב עדין שעלול להיווצר
השבוע במישור
המשפחתי, ידרוש
ממן סבלנות רבה,
ויתורים שאינם לרוחן
ומידה רבה של
בגרות וטאקט. במיו>־
¥1דמ>-אל 0 .1:1חד אמורים הדברים
3 2 3 0אם אתה רווק. במחצית
השנייה של השבוע
תיהנה מהתפתחות חיובית במישור
הרומנטי או החברתי אשר תהיה זמנית
בלבד. חפש את המשמעות האמיתית
בדבריהם של אנשים קרובים אלין,
ותדע אין להגיב במיקרה הצורן.

במדינה
(המשך מעמוד ) 21

לה. מאחר שמעולם לא היו לו עסקים עם
המשטרה, החליט שמסווגים יציל רק עו־רך־דין,
התקשר באמצעות משפחתו עם
עורך־הדין חיים קאזים.
עובדה זו הפכה את העניין הפעוט
לרציני. וכי מדוע זה יילך אדם המואשם
בשוטטות סתם — וישכור לעצמו עורך־
דין? ביקשה איפוא המשטרה מבית־המש־פט
להוציא נגד בושרי פקודת־מעצר ל־15
יום, כדי שתספיק לגלות מה פשע ביצע.
נגד צורת מחשבה מקורית זו יצא בהסתערות
כללית הסניגור :״לא האיש קובע
את העבירה,״ טען בפני השופט. זה
קיבל את הטיעון, הסכים להאריך את
מעצרו של שלום בשלושה ימים בלבד.
לשחרר: אלא שבתום שלושת הימים,
ביקש התובע המשטרתי הארכה נוספת
של 15 יום .״מה קורה כאן?״ הגיב השופט
בהפתעה — ואז השמיע את דעתו
בדבר טיב שיטותיה של המשטרה .״בהתחלה
אתם טוענים כי הוא מואשם בשוטטות,
אחר־כך כי הוא חשוד בפריצה.״
הוא הסכים להאריך את מעצרו של
בושרי בשבעה ימים בלבד, ואחר, אם
לא יואשם — לשחררו.

פצצה מתחת לחגורה
האחראי במחלקת המודעות של
ביטאון פועלי אגורת ישראל, עבר בריס־רוף
על נוסח המודעה שבידיו. היא נראתה
לו תמימה למדי. כאשר גילה את חומר
הנפץ הטמון בה, היה כבר מאוחר.
היתד, זו מודעה שנתקבלה ממשרד-
פירסום בצפון הארץ, הזמינה את קוראי
שערים החרדים ללמוד, חינם, בחוגים
לתנ״ך. וכי מה יכול אומנם להיות כשר
מזה? האיש אישר את המודעה לפירסום.
תביעה להעלות קורבן. המודעה
פורסמה ב שערים ביום הראשון השבוע.
הטלפון הראשון הגיע למערכת כבר בשעות
הבוקר המוקדמות של אותו יום:
היה זה קורא נזעם שתבע לדעת ממתי
מפרסם שערים מודעות של מוסד מיסיונרי?
מיד למחרת פירסם העיתון מודעת התנצ־שערים,

אני
לא יודעת מה מצא־חן הכי הרבה
בעיניכם בהצגת ״שיער״ .אבל אני מוכנה
לספר לכם מה מוצא־חן בעיני שלי :
זו העובדה, שמה שהולך שם על הבמה
זה מישחק־ילדים לעומת מה שהולך
מאחוריה.
קחו למשל את הנס האחרון שקרה
שם, באחד הלילות בשבוע שעבר.
הנס הזה קרה לאליס אורמסבורי-
גור. שם ארוך ונשוא״פנים, הא ! לא

אוי־ נסב״שיער
פלא. כי אליס הקטנה היא בתו של
הלורד הארלך. אביה, אם שכחתם, היה
המיועד להתחתן עם ג׳אקלין קנדי,
לפני שזו החליטה לעבור לענף הספנות.
שלא להזכיר שהוא היה גם שגריר
בריטניה הגדולה גוואשינגטיו, או
שאביו, הלא הוא הסבא של אליס, חיה
שר-המושבות הבריטי ב־ .1939 בקיצור,
משפחה רצינית, מה יש לדבר.
בהתאם למסורת הנפוצה כיום, מה
שהמשפחה מכובדת יותר, הילדים ביט-
ניקים גדולים יותר. ובאמת אליס זו

כדלקמן:

* כיצד להבין את התנ״ך
* העבר. ההווה והעתיד של ישראל
* קפד דניאל וההתגלות
לאחר סיום הלימודים יוענקו לתלמידים תעודות דיפלומה
של ״הר ציון ירושלים״.
למן תנ״ך בחינם, בביתן ובזמנן הפנוי 11
פנה אל: ת.ד 10040 .ירושלים.

המודעה הראשונה
שקץ

מרצדס ומריו פריזה

תיקון המעוות
לעערנו נכשלנו במודעה שבאה ממקור לא שחור,
ומתוך או בדיקת שולחיה. אנו מודיעים בזה כי בעלי
המודעה על בית השפר ללימוד תנ״ן הם אלה שעליהם
נאמר שקץ תשקענו יכל שום ר נפשו ייזהר מחם.

והשם יצילנו סירס

מעצמה את צבעי המלחמה, כשלפתע
נפתחת הדלת בלי דפיקה, ובפתח ניצבים
שניים מחבריה הכושים להצגה —
רוני סבליו, יליד ג׳מאיקה, וג׳ורג׳
האריס מאיי הודו-המערבית. ג׳ורג׳,
אגב, הוא הבחור שנגדו הגישה כוכבת
״שיער״ ,מרגלית אנקורי, תלונה במשטרה
על שניפה לה את הפרצוף.
(ראה ״הכושי עשה את שלו — הכושי
יכול כבר ללכת״ ,בעמוד .)20 אבל זה
רק דרך־אגב.
העיקר, אליס לא הספיקה לראות
מה קורה לה, כשלפתע איבדה את הכרתה.
וכשהתעוררה — אוי, איזה נס
— מצאה את עצמה בדירתו הרמת־גנית
של ג׳ורג׳ ,כחברתם משיבגת-הנפש
של ג׳ורג׳ ורוני.
כביטניקית בכל נשמתה, המתעבת
את המימסד המנוון, סירבה ג ת הלורד
להתלונן במשטרה על הנס שקרה לה.
כל העניין נתגלה רק כאשר למחרת

מביע לכם ללמוד בחמס חוגים נתנ״ך בשפה הענרית,
האנגלית, הברפתית והרומנית.
42 שיעורים המבהירים

רק אל תזכירו, בימים אלו, את המילה

איטלקים בנוכחותה של הזמרת מרצדים
אדרי. זד, בדיוק כמו לנפנף באיטלקי
אדום, סליחה, בסמרטוט אדום, לפני שור,
או במילר, נסיגה לפני חרותניק.
״שילכו לעזאזל כל האיטלקים,״ היא
קוצפת ורותחת — עדיין, למרות שעברו
בבר שבועיים מהיום הגדול .״שיישרפו,

שייקברו ושלא ייצאו מהקבר כל חייהם!״
בכל אשם כמובן מריו פריזד!; שעד
לפני שבועיים היה בעלה של מרצדם,
ואביה של בתה כינרת בת שמונת החודשים.
אולם מרגע הגירושין הירשתה
לעצמה הזמרת בת ה־ 20 להוציא את כל
מה שהצטבר בליבה.
״כל האיטלקים אותו דבר,״ היא מזהירה
את כל מי שמעוניין לשמוע .״בהתחלה
הם כל־כך עדינים, וישרים ואבירים.
ככה היד, גם מריו בחצי שנד, שהיינו מאורסים.
אבל אחר כך — ירחם השם.
ברגע שהם משיגים את הבחורה — נגמר
הקסם. למריו לא היתד, בחורה אחרת.
היו לו ארבע או חמש בבת אחת.״
כך בא לקיצו סיפור אהבה שהתחיל כ־שמרצדס
היתד, בת .15 היא הכירה אז
את הגיטריסט האיטלקי במועדון צברה
התל־אביבי, נישאה לו בגיל 16 וחצי. הם
החלו מופיעים יחד. מריו התגלה, טוענת
מרצדס, כקנאי נוראי .״לא יכולתי לצאת
לשום מקום,״ היא מספרת .״שלוש שנות
הנישואים היו בשבילי בית־סוהר. ושבעל
ואשד, עובדים ביחד זה לא טוב.״

מחלקת המודפות

המודעה השנייה
מ שוקץ

לות, הזהיר בה כי ״בעלי המודעה על
בית־הספר ללימוד תנ״ך הם אלה, שעליהם
נאמר שקץ תשקצנו וכל שומר נפשו ייזהר
מהם. והשם יצילנו מידם.״
לוא היתה הפרשה מסתיימת בכך, ניתן
היה להסתפק בהערכת חוש־ההומור של
אותו מוסד מיסיונרי שיזם את המודעה.
אלא שבצמרת המפלגה המשיכו להישמע,
בינתיים, קולות נסערים שתבעו לא פחות
מאשר את פיטוריו של האחראי המיסכן
שאישר את המודעה לפירטום.
אם לא יצילנו השם מידיהם, תהפוך
המהתלה למכה מכוערת מתחת לחגורה.
העולם הזה 1719

אלים אורמספורי־גור
בערב היא התעלפה פתאום באמצע ה הצגה.

כנראה גברים — זאת אומרת
דברים — שהם יותר מדי אפילו בשביל
ביטניקית.

הני שואים היו בשב>ל>
בית־סוהר!

בית־ הספר הישראלי ללימוד התנ״ד בתכתובת
יר ושלים

את הנושאים

היא השיא: ביטניקית לאללה, לא
מתגלחת אף פעם( ,בקשר לרחצה אין
לי פרטים) ,נושאת את כל רכושה עלי-
אדמות בתיק הצד שלה, ואם מישהו
רק מעז להרגיז אותה — היא לוקחת
את התיק, ומסתלקת לארץ אחרת. בפעם
האחרונה שמישהו הרגיז אותה,
היא עלתה על המטוס הראשון, שב-
מיקרה טט לישראל, וקיבלה פה תפקיד
ב״שיער״.
אז אחרי אחת ההצגות, בשבוע שעבר׳
היא יושבת בחדר־ההלבשה ומסירה

רחל אמס, סחחרח סחוד 10ת
תמימות

עמל

יעקב

שבע שנים
אבינו עד שזכה ברחל אמני. התנ״ך
לא מפרט אומנם, אכל סביר להניח
שזה היה נכון גם להיפך — שרחל׳ה
חיכתה ליענק׳לה גם כן שבע שנים.
אבל אם אתם חושבים שזאת היתה
סתם מעשייה מפוברקת, או שזה יכול
היה לקרות רק לפני אלפיים שנה, יש
לי בשורות וישועות בשבילכם: זה קרה
בימינו אלה — ואפילו בחברת התעופה

זה קרה ליעל כהן 24 דיילת
״אל-על״ שחרחורת ונחמדה, העובדת

וקלסתרה

מופיע

גם כדוגמנית-צילום,
במודעות פירסומת.
לפני שבע שנים התאהבה יעל, אז
צעירונת בת 17 במדריד תיירים
נשוי, שהיה מבוגר ממנה בעשרים
שנה.
התאהבה — ונשארה מאוהבת. מאז
ועד היום, שבע שנים ארוכות, לא נראתה
אף פעם עם שום גבר אחר, למרות
שגברים מעוניינים לא חסרו. אז
בימים אלו היא זכתה להתגשמות חלומותיה:
אהובה עומד לקבל את הגט
מאשתו, ולהתחתן עם יעל הקטנה.

בשביל בחורה, שהגיעה לארץ מצרפת
בגיל 12 וכעבור שנה כבר התחילה לשיר,
היתד, ההרגשה שהיא כבולה קשה
מדי .״הייתי אשד, טובה,״ היא מעידה
על עצמה באמונה .״ביום עבדתי בבית,
ניקיתי, בערב עבדתי בחוץ, שרתי. אבל
זה לא עזר.״
וכך התייצו השניים אצל עורך־דין והתגרשו,
כמו שהתחתנו, בטקס אזרחי.
מריו יישאר בארץ, שבה הוא התאהב
למרות, ואולי בגלל, גירושיו, ומרצדם
תמשיך לשיר. ופעם הבאה כשהיא תתחתן
היא כבר תהיה חכמה יותר, לדבריה:
״אני רוצה להתחתן. אבל הפעם אני
אתחתן עם יהודי,״ היא מבטיחה בטון
שממנו ניתן להבין שעם בעלים יהודים
לא מתגרשים.

הקרה ה תל ק ח
הסיפור הנעים שלי לה שבוע, אם לא ל־השנה,
הוא מה שקרה לאחרונה ב ה צג ת
חלום ליל קיץ.
ה שחקנים עליזה׳יצחקי ובעלה אריה
התגר שז לפני שנת ב ע רן. זה היה אחרי
שאריה טען שתפס את עליזה ב מי ט ה עם
יוסי גלכר. יוסי, אס זה מעניין אתכם,
טען שהוא לבש בגד־יס, אבל באמת לא
הייתי רוצה לעמוד כרגע על הדברים הקטנים
האלה.
מה שקרה זה, שעלן זה ואריח התגר שו
בכעס גדול, וחדלו לדבר ביניהם. לכן, נ ש־הקאמרי
העלה את חלום ליל קיץ, ועלה
הרעיון שעליזה ואריה י שחקז את הנאהבים,
לא היה כלל ב טו ח שהם יסכימו.
אבל הס הסכימו. את כל ה חז רו ת הם ערכו
בלי להחליף ביניהם מילה. אפילו התנש קו
— על הבמה כ מו בן — בלי מילה.
אלא ש שקספיר חז ק וחכם מהס. בלי לדבר
מילה ע שו כל ה הצגות ו הנ שיקות את
שלהן, וכאשר חלום ליל קיץ הגיע להצגו־תיו
הא חרונות, כבר היו השניים ידידים
מחדש.
אח, שקספיר, שקספיר.

מספר 1719

י׳ אב ווש״ל12.8.1970 ,

היא ע1נה
ה ה או ץ נ-

1ישו*( ב

חזרה לתחילת העמוד