גליון 1720

העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 2 | את המכתב הבא כתב עזריה אהליאב מרמת־חן : ישנם צדדים אחדים בד,עולם הזה, שעליהם, כלל לא עמד שלמה גרודזנסקי, והר שו לי להביאם! .ובכן, אני מצאתי בו את מאמריו
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 3 | 22.8.71 20.8.70 ה שלי שי ת הוו עי ד ה של תנו עתה עו ל ם הזה -כו חחדש הוועידה תיפתח ביום ה, זה, באולם ״ברית העבודה״ קלישר ,48 תל־אביב, בשעה 9.00ו, ותימשך במקום
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 4 | אמרתי לכם רבותי! אני מבקש קצת התחשבות במצבה הקשה של הממשלה. באמת, יש גבול לבל התעללות. כל המאמרים האלה בנוסח ״אה־אה! אמרתי לכם!״ ,המתפרסמים מדי יום שני וחמישי
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 5 | ה״בל תי־אפשר הפסקת־האש בחזית התעלה נתקבלה על לב הציבור בהקלה, בשמחה, אך גם בפליאה. הן עד לפני שבועות אחדים למד הציבור מפי הממשלה ומרבית העתונאים והפרשנים, כי
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 6 | בעולם אירופה תוכנית רוג׳רס הגרמגית רק כמה ימים מפרידים בין זו וזו: הפסקת־האש הישראלית־מצרית וחתימת חוזה אי־ההתקפה הגרמני־סובייטי. שני המאורעות הם חלק ממערכת
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 7 | כרוז נאצי שהודבקו על מכוניתו של סטודנט ישראלי בארצות-הברית המריץ אותו לחקור פרשת-רצח סתומה — ולהסיק מסקנה ציונית מותה של הצעירה. הצעיר היה בר־מזל יותר: לאחר
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 8 | יג עו1ון של סוו סז רזה 1שמנה געתזן וזה 011 החחית 111711*11 נעתח שמנח עס השוית חבח1לח מכתבים ג) לפרק באופן דחוף את חברת העובדים על־מנת להקים מיפעלים עצמאיים. את
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 9 | לבסוף החלטתי כי המתאימה ביותר היא: אי שיות מפוצלת. משה לדי, טירת הכרמל זוכ ה • עבור האישיות המפוצלת הקורא משה לוי, ת .ד , 152 .טירת הכרמל, בפרס המדור בסך —
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מ ע מוד )9 באוניה היי דרומה יפורסם בהפלגה עממית, על כל מיגבלותיה. אגף הספנות, שהוא הרשות המוסמכת, יתבקש לפקח על הנעשה בספינה ובשירותיה השונים.
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 11 | מה עושה משה דייו כשכואב לו? ! בצורה מוזרה התנהג משה דיין בעת הוויכוח על הזזת הטילים הסובייטים לעבר התעלה. הוא ישב ליד שולחן הממשלה באולם הכנסת. לפתע קם מכורסתו
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 12 | תמרורים מונה למפקד פיקוד ההדרכד. ב־צה״ל, במקומו של אלוף־מישנה נחן גרוס- מן שסיים את תפקידו — אלוף־מישנה גרשון פלד 45 יליד פולין׳ עלה לארץ ב־ ,1935 בוגר ישיבת
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 13 | שאתה ואני, ועוד כמה חברים טובים, מהווים את ממשלת ישראל. אנחנו עורכים תרגיל. השפ : הזזת טילים. אנחנו נמצאים ביום השני של הפסקת־האש. שר־הביטחון (זה יכול להיות
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 14 | שם ״גבולות־הביטחון ליים״. האידיא איזה ביטחון נותנים ״גבולות־הביטחון״? מה מחירו של ״ביטחון״ זה? בשנה האחרונה לפני מלחמת ששת-הימים הגיע תקציב־הביטחון בקושי
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 15 | מגעים סודיים עם ברית המועצות יגאל אדון גפגש בחשאי ב שוו״׳ןעם גאיגים שד ממ שלת ברית-המועצות מה גרם לשינוי הגדול בעמדתו של יגאל אלון, לגבי הסדר השלום? כיצד הפך
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 16 | העול פ ₪ שו א ד אז ר חי מכד ש כ בו ת ה צי בו ר בן־ציון ברוך ,35 ,פועל בתעשיית כפפות ומוכר צעצועים :״בארץ אי- אפשר להתפרנס. המיסים הם עצומים. כשיבוא השלום אסע
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 17 | ברון וילנסקי ,28 ,טכנאי טקסטיל מרמת״הנשיא :״אני אתנדב לעבוד שנתיים במצריים כדי לסייע לתושבי מצריים לפתח את תעשיית הטקסטיל שלהם. לא איכפת יהיה לי המשכורת.
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 18 | תהיה מעוניינת כיד שבחזית התעלה ייווצרו תנאים שלא יאפשרו עוד לישראל לסגת ולחזור כה מהדרך בה החלה לצעוד. מה נעשה מאחורי הקלעים של ממשלת-ישראל בשעה זו: הטלת
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 19 | דבר בזה?״ התריס נגדו יגאל אלון ,״הרי רק לפני יום אמרת שנצטרך לבלוע את הצפרדע?!״ השיב על כך דיין :״אז שיניתי את ד ע תי ...אני ידוע כמי שמשנה את דיעותיו מהומה,
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 20 | נסיכת ים כינרת ־ חני פרי על גבי ספינת טיולים ניצבו המועמדות לפני 15א איש כיש־המזל ביותר השבוע היד, } | משה צחר, ראש־עיריית טבריה. צחר. שמעולם אינו נוסע בשבת,
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 21 | יו חושני טבריה!והסביבה אחרי התחרות וסגניותיה. באמצע חני הנסיכה פרידמן, הזוכה. מימינה סגנית רא־שונה יהודית גוזלן. משמאל נראית הסגנית ה שנייה רחל׳ה שטמברג. ית
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד ) 14 בעננים — אפשר ׳ ל ה רי ם מישקל כזה לעננים — נראה המנחה דודו דו תן, כ שהנסיכה וסגניו תי ה התלב שו עליו. נשיקה וגנ ח ה גם ראש הממשלה לא
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 23 | איסר הראל ינסה לפוצץ תוגוחיר השר רפאל— ״הרע במיעוטו״? גולדה מאיר חוששת, כי הממונה לשעבר על שרותי הביטחון, ח״כ איסר הראל, עלול לנקום בשורת פעולות שמטרתן לפגוע
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 24 | :שוטרים מוסלמים הסתערו על המתפללים היהודיים, אשר פרצו אל הר־הבית — וזרקו אותם החוצה ן!4099 גחו חגית ך*| תצלומים המופיעים בעמוד זה ) • יהדהדו, בימים הקרובים,
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 25 | במדינה עסקים מי יגן על המשקיע הקטן? אם אתה מאותם ישראלים שהצליחו, במרוצת שנות עבודתם, לחסוך כמה אלפי לירות, מוכרת לך וודאי, הבעית־ :.מד, לעשות עם הכסף? איך
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 26 | במדינה חיים פירסום ן אם נסכים שהעולם הזה נרדם בזרועות המוות המהלך (כפי שטענתי בפרסום זחרון שלי) או לאו, ואם נצביע על הביטויים הרבים לחרדת חדור הצעיר (וזה ;בר
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 27 | פרשה מוזרה בניגריה הטילה אור על אחת הדמויות המעניינות ביותר של ישראל בהוץ־לארץ המיסיונרית ה*3יע**ת באפ רי קההש חור ה ד״ר תמר גולן שערורייה בלאגוס ך* ידיעה כי
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 28 | קולנוע הלויליבז והפסקת־האש מלחמתהמר או ת (חן, תל־אביב, ארצות״הבריוג) התסריט לסרט זה נשען על ספרו טל ג׳ון לה־קארה ן,,המרגל שחזר מהבפור״) ״עיו קטנה בגרמניה״. במו
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 29 | ה מו ע מדו ת הסופיות פרץ ץהרק הכינוי שלה כמובן. בגלל ן הפרצוף הזה, הנראה לפעמים יפני להפחיד. ביחוד כשהיא סוגרת קצת את העיניים הממוצמצות האלו. מלבד זה אין בה
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 30 | הטלפאטיה תפסה את מקום הספיריטואליזם כמגפה־״חברתית בישראל -האם רואי הנסתרות הם מאחזי-עיניים או בעלי תבונות על־אנושיות? נוח מאגי אורי גלר (עם ה מי ק רו פון ביד)
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 31 | צים ניסו להסתיר מהשוטרים שהתאונה נגרמה משום שאורי גלר נהג בעיניים עצומות. אבל אחד השוטרים זיהה אותו והבין מה קרה. .מה אני יכול לעשות?״ אמר השוטר. ,אין חוק
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 32 | נוסע לפאריס? לרשותו מוסד חדש — ה,.מודל ש1פ״ * אינר נוסע? אל דאגה ! בקורוב זה יגיע גם ארצה ! סו חדר מלא חתיכות. מכל הגדלים והן | צבעים. אתה בוחר לך אחת, משלם את
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 33 | אוזן׳״ (היא אומרת את זה בעברית) אבל זה לא אומר שאם מישהו מהלקוחות הוא חתיך וסימפטי, אנחנו לא שמות עליו עין. אבל זה קורה לעיתים רחוקות. אלה שיבואו לכאן צריכים
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 34 | במדינה הספר הראשון והיחיד בארץ סכויו עברית בשניים אהבה זוג מורים דניים מדגימים בעשרות רבות של צילומי עירום נהדרים את הכל אודות ״איך לעשות אהבה״ .הספר שזכה
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 35 | ה מכ ש ם־ ם1 ( ה מ שך מ ע מו ד העוו! ם ה 1ה גירושי הוריו, החל להבחין בכישרונו לקרוא מחשבות של אחרים. הוא גדל בקיבוץ חצור, למד אחר־כך בחו״ל, שידת בצנחנים
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 36 | 0הפשט וצד 1 השותף שלן לא מרמה אותן. הוא פשוט עצבני וסתות כמון, וזאת סיבת החיכוכים, בחן היטב את הכרמוטב שתנסה להבין אותו ולוותר לו. במי׳ והצהרותין. זותיו שור
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 37 | דידתה אונם או לא אונס, על במת שיער סוערות הרוחות. מאז נתפרסמו ברבים מעלליו של הכושי הענק ג׳וו־ג׳ האריס, דבר שיצר תדמית שלילית להצגה, החלו מפיקי המחזמר שי ער
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 38 | ׳דדיה לממד הצביע בעד הצעתנו, גח״ר הצביע בעד סנה, אלון ודיין נחלקו המעיר ההצנעה האמיתית המשונה ״זהו נצחץ פרלמנטרי גדול בשבילכם!״ אמר לי אחד מעמודי־התוזך של סיעת
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 39 | ״יש אופנה חדשה של מיני-נביאים למלוסי־חורבו . . ״העיקר הוא שהפסקות-האש קיימת, וממשיכה להתהיים1״ ״להפסיק את ההתחכמויות, ולדהור אל השלום>.״ נאומו של אורי אבנרי על
העולם הזה - גליון 1720 - 19 באוגוסט 1970 - עמוד 40 | רו ״ חי ר 1.011 מכות בהר הבית י גרר צילומים בל עדיי ם אד עדיו! בלוד גאל אדון • ופג ש ע נציגים סובי
חזרה לתחילת העמוד