גליון 1722

העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 2 | הצעיר• אוהבי אותו הצעירים בוחרי בו ! לסקוס, אותה ידיעת חדשות בלעדית, שהיא משאת־נפשו של כל עיתונאי, יש בדרך כלל מיגרעת אחת — על פי רוב עובר זמן רב עד שהיא
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 3 | הצנזור המצרי מגו על כבודה של גולדה שנול 8מי היה מאמין דה מאיר תגיע למצב בזה — שהצנזור המצרי יגן על כבודה? זה על כל פנים מה שמדווה מקהיר כתב לה נדו נד אריק
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 4 | תזכורת קטנה תרשו לי להזכיר לכם; רבותי, שהמדור הזה אינו מיועד להנהלת החשבונות הפרטיים שלי בלבד. הוא עומד לרשותכם ו־שרותכם, במלוא מובן המילים. מטרתו העיקרית היא
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 5 | כעת תוכלי להפחית 15ס״מ מהיקף גזרתו תוך 70 דקות • ללא התעמלות •ללא דיאטה !/ויטו! ״גוונזאטוינד׳ הבלעדית לממנים הבינלאומיים 6ח 0 3 1ס )-101156 הגיעה מניו־יווק
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 6 | עו־יין עי ק ר הנ ט ל עליך גם אם ילדיך קטנים ...גם אם עוד חלק משכר הלימוד בבתי הספר העל יסנדיים ייכלל במסגרת חיעך חובה חינם -גם אז עיקר הנטל עליך ־ 1יש לך אמצעי
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 7 | ם־פורו האיש של החודה הראשון: ה״ס ח1לה בחזלירע ך* תאום הי ה נדמה לי שהארון־בגדים ^ שלנו מתקרב אלי, וברגע שהתקרב אלי, התרחק שוב פעם. הסתכלתי על הילדות שלי. יש לי
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 8 | מכתבים 8איש השנה הנהיגה בים. בתחום ההסברה, הקונסוליה הישראלית כאן חסרת כל פעילות. למה? שלמה ארנון, חודש אלול קרב ובא, ואני תקווה שעוד לא מאוחר להגיש הצעות לאיש
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 9 | מראשי התאחדות הסטודנטים, למשל, יצא לצוד חתיכות בעין־בוקק הסמוכה בדיוק בשעה שהיה צריך לכנס את המשלחת הישראלית לתידרוך. וכשכונסה לבסוף המשלחת, הוקדש רוב הזמן
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )7 ולשתות. רק אינפוזיות של נוזלים קיבלתי כל הזמן בכמויות ענקיות. ולמרות זאת הרגשתי צמא עד מוות. היום הראשון שלי בשערי־צזק, יום שישי, היה הכי קשה.
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 11 | ס דיין זורם הדם. עדיין נהרגים ונפצעים חיילינו. > עדיין נקטלים בני־אדם על־ידי נשקנו. לא במלחמה בין צה״ל ובין צבאות ערב. במלחמה זו הופסקה האש. לא בפעולה
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 12 | תמרורים הספר הרא שון ו הי חי ד בארץ סכוייי עברית בשניים אהבה נחוג יום הולדתו ה־ 50 של מרק מושכיץ, נשיאה של התאחדות בעלי התעשייה ויו״ר מועצת המנהלים של קונצרן
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 13 | במדינה העם שביתת מחאה של חמ ש ד קו ת יצחק בן־אהרון, מזכיר ההסתדרות, שהפך לאנפאן טריבל של המישטר מאז מונה לתפקידו הנוכחי, הבחין סוף־סוף כי הוליכו אותו שולל.
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 14 | 4ן ורחי ,,בית מינם׳ /בית־המלון ן * שעל ד.ר כנען, רגילים לראות ביניהם וישים מפורסמים. בסוף־השבוע האחרון ן,יד האורח החשוב ביותר שם שר האוצר גינחס ספיר, שבא
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 15 | אינה יכולה להרשות לעצמה לריב עם בת־הברית הגדולה היחידה שלה, היא אמריקה• אלא שאחרי קביעה זו, הוא פתח בשורת תמרונים, שמטרתם להפריע לגולדה מאיר בניהול הצעדים
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד ) 15 החולצה הגברית ע ם התפר האנכי האלגנטי מדי אולו ע ם כו תנ ה מראשי אל־פתח, אבו־עומר, ביקש סליחה על שלא הספיק להשיב בעוד מועד. המכתב האדיב,
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 17 | עצומה של תה״ל : בחירות חדשות מייד מיבצע המתוכנן על-ידי תה״ל, בחלק ממערכתה נגד קבלת תוכנית השלום: החתמה המונית של אזרחים על עצומה לערוך כחירות חדשות מייד.
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 18 | במדינה הפגנזת חולירע וקא טיו שו ת קשה היה לדעת אם אלפי הירושלמים שמילאו את כיכר מנורה ביום השני האח־ החוג בקריות ייפגש ב־ 3.9.70 בשעה 20.30 אצלמשפחת יגול הגפן
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 19 | ^.נ דרמה בלשית מאחורי הקלעים של ״בלש״ מי ״רצח״ את מי: השחקן או המפיל? ** זמן כפר דא היתה שערוריה 1^ 1אמיתית בחיי התיאטרון בארץ. הס־בי, לכך נעוצה אולי בעובדה
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 20 | ״ שמ״־סח די לארוחה ״פונסנבלו״ -מקום מראש וזוביו היא מסעדה המבוססת על מיטבח צרפתי, שנפתחה בשדרות ח״ן בתל־אביב על־ידי עולים מצרפת, שהשקיעו בה כ־ 200 אלף ל״י
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 21 | ״קסבה״ -גם השרים באים קסבה נחשבת למסעדה היקרה ביותר בתל־אביב, ואולי בכל ישראל. המסעדה שייכת לאמיל נטלן, השוהה בימים אלה בחו״ל. בהעדרו, מנהל אותה אחיו, המסביר
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 22 | קולנוע מפלגה האובלת גניה ההודאה (פאר, תל־אביג ; תל-אביב) אחרי שקומס נגדו את מיסטר מולדתי, יוון, בסרט ״ 2״, הצליח הבמאי קוסטח־גבאראט לחוציא מן חבלים לאחרונה גם
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 23 | 3מיקרים מחרידים של פשעי־מין בשבוע אחד באזור תל־אביב ! פשעים על רקע מיני אינם תופעה נדירה כישראל. שיעור הפשיעה המינית נמצא כקו עליה מתמדת. אולם מה שאירע כשכוע
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 24 | הסימור ה >3דעד• :היצאנית שהיתר. עדה דאו 01 הח״דס זעדייד ע1נ הסרסורים -מתארו! את המקרה המזעזע א 1ז ח ״ ג מ7 1ה קדה בצפון תל-אביב זיוה הפשע האונס בוצע במקום
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 25 | רחנו. איברהים נשאר במקום וחשבנו שיברח• אבל המשטרה תפסה אותו. ד׳ לל א כל התרגשות והזדעזעות, תי־ארה תקווה את המחזה הברברי. לאחר שברחה ממקום הפשע, הלכה יחד עם
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 26 | 1 0־1־ 1על!*: ** דנה רצתה רק דבר אחד בחיים > 44 שלה: לעשות חיים. רק לבלות ולחיות טוב,״ סיפרה השבוע לכתבת העולם הזח אחותה לאה, היושבת שבעה, יחד עם שאר עשרת
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 27 | סימוס שר בזז ה~ 16 שנחטכה בדיסקוטק ונאנסה ע״ ׳ 14 איש אשר הסזיטלז פרחיה זיו *,ביום ^ השני, ד,־ 17 לאוגוסט, לצאת לבלות קצת בדיסקוטק, עמדו בפניה מספר אפשרויות.
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 28 | במדינה •נטראל״ם בחז״ל יי קו ד ה *3שפש* 0 ״אכולי פישפשים, חולים, ירודים במשקל ורעבים בגלל מחסור באוכל — כך התנהל המסע שלנו.״ צבא של במסע איננו המדובר נסוג בארץ
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 29 | אופיר ה בן־ ברק נורי ת
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 30 | * כ ל המועמדות צולמו ^ בבגדי ־ יםשל \ 1טקס טיפול מיוחד לשיער ע ל -ידי 11ל ה * על ־ יד ייצרני הווי ס קי 1)1:1.ו>>11111 כרטיסי ־ טיסה ואירוח בבריטניה למלכה שולי
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 31 | ביום רביעי 9 ,בספטמבר ,1970 בשעה 8.30 בערב ב״היכל התרבות״ ,ייערף נשף בחירת מלכת׳המים 70 קו כרטיסים להשיג במשרד ״לאן״ ובכל משרדי הכרטיסים בעיר בתוכנית: ¥צילה
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 32 | חכי פרץ י הו די ת
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 33 | רחל שטמברג דבורה צירינסקי בי א טרי ט שוורץ חני
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 34 | סיפורו של מלבצע >ח*ד מיוחד במינו עיצוסן של פעולות ההצלה ב־פרו, כשצוותים מכל העולם נחלצו לסייע למאות אלפי הנפגעים ברעש הגדול שפקד מדינה זו, כשאלפי מתים היו
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 35 | פאט 1103*8א מר ה: ״האמדיקא־נ 1מ ת ביי ש, בלאומיו ת ואתמתגאיםבזושלב !״ ושתפקידיו דומים ומקבילים לחיל־השלום האמריקאי. ארגון זה שולח משלחות של רופאים מתנדבים
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 36 | אל תצפה שפל בעיו־תיך תיפתרנה נבת־אחת. תן לאדם ה- קרו,ב המסייע לן, זמן מספיק כדי להצליח במשימתו. מצבך הכספי ישתפר, אך תאלץ לפקוח עין על שותפיך. אתה רואה א ת
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 37 | העצים ג/יתגושים עליזים המורדים הגיעו 1 איזי אברהמי ( )39 ורבקה רז ( )33 הם זוג מורדים. תשאלו במה הם מורדים ו בהכל. אבל בעיקר גמוסבמות. למשל, במושכמה כמו מוסד
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 38 | אוץ ישראנ חשפו״ה פעמיים הובאה הכנסת בשבוע שעבר מפגרתה לישיבת״חירום. בפעם הראשונה גרמה לכך הממשלה, שהיתה זקוקה לאישור המיסים החדשים. הדיון הוכיח כי עדיין גח״ל
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 39 | ן § כמה מיליארדים היינו חוסכים אילו?ויבלנו את תוכנית רודרס לפני שנה — כאשר דרשנו זאת? להלן נאומו של ח״כ אורי אבנרי על שבע הצ־ 4 עות־החוק בעניין הגדלת התקציב
העולם הזה - גליון 1722 - 2 בספטמבר 1970 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד