גליון 1723

גולדה הב שילה ענד פגי שה

ככה, כאופן ספונטאני לגמרי, וללא כל הנחיות מלמעלה,
נוצרו בישראל פסטיבלים חדשים. המשותף לכולם: הם מושכים
רבבות, ונערכים על חוף הים. לא ים אחד, אלא כל הימים של
ישראל: ים־סוף, ים־כינרת והים התיכון. יש להם עוד מכנה משו תף:
הם נערכים כולם ביוזמתה של מערכת העולם הזה.
הראשון התקיים לפני שנה, על חוף ימה של אילת. היה זה
זמן קצר אחרי הפגזת העיר בקטיושות, ופססיבל בחירת נסיכת
ים־סוף, על מי המיפרץ ולאור זרקורי ענק, היה תשובת 12 אלף
תושבי העיר למחבלים :״אנו נחייה את חיינו כאן, אנו נשמח
בשימחותינו כאן, אנו נקיים את השלום בביתנו.״
גם השנה נועד להתקיים פסטיבל דומה באילת, לפתיחת התחרות
השנתית על תואר מלכת המים של ישראל. ברגע האחרון התבטל :
סערה עזה הרסה את כל מיתקני החוף של אילת, ולא נותר זמן
להכינם מחדש. במיבצע מאולתר מזהיר, הועבר הפסטיבל לנקודה
הדרומית של ים־סוף: שארם אל־שייך. חיילים מכל המרחב היו
קהל הבוחרים, כשבדואים מסיני תורמים נופך אכזוטי מיוחד לנשף
הקסמים, שהכתיר את ליליאן טריקה כנסיכת יפיסוף לשנת .1970

אנו משוכנעים
שאם עדיין לא רבטוג מקלט טלוויזיה, רדיו־טרנזיסטור,
רשם־קיל אי 1.סטריאו של

2א£ח10־פעג 500
אין זה משום שהם קונת יותר יקרים, הסיגה היא
שעדיין לא שמעת אותם בפעולותיהם ולא ראית את
התמונות הבהירות והחדות. שבעת דגמים של מקלטי
טלוויזיה חדישים לבחירתך.
לעולים חדשים הספקה מהירה במטוס.
4דגמים בעלי 2רמקולים 5 140
דגם 1050 בעל רמקול אחד $ 130
הסוכן הבלעדי: כינורי בע״מ
חיפה: טל 531266 .
תל־אביב: טל 624193 .

ליליאן טריקה

חני פרי

כיאטריס שוורץ

נסיכת ים־סוף

נסיכת ינרכינרת

נסיכת ים־תיכון

לפני שלושה שבועות התרכזו 15 אלף אזרחים על חוף הכינרת,
כדי לראות את משה צחר, ראש עיריית טבריה, פותח את הפסטיבל,
שנמשך שלושה ימים ובו נבחרה נסיכת ים־כינרת, חנה פרי.

2אאו 10־8ששס!111 $

בשבוע שעבר נערך הפסטיבל השלישי, על חוף ימה של נהריה.
על מימדי האירוע, ועל תגובת הקהל — שלא לדבר על יופיין
של המועמדות — תוכל לקרוא בעמודים 35—34 של גליון זה.
כתום הנשף התעשר בית־המלוכה הישראלי בנסיכה חדשה: ביאטריס
שוזרץ, נסיכת הים התיכון.

^ תוומת הצמות האמנותית
מדועמארגן העולם הזה את בחירת מלכת המים, זו השנה
ד,־ 16י שתי סיבות טובות לכך: כדי לתרום את תרומתנו לא רק
לחיים הפוליטיים של ישראל אלא גם לחייה החברתיים ; וכדי
להציג מעל עמודי העתון את היפות בבנות ישראל. ואם תורשה לי
הערה אישית: יבול היפהפיות נעשה משובה ומרנין יותר מדי
שנה.
נשף ההכתרה עצמו, בו נבחרת המלכה, הפך על כן למיצעד
של היפות והמושכות בנערות ישראל ; וגם למוקד העונה החברתית.
הצמרת האמנוהית תורמת להצלחתו, ולקהל יש זכות שאינה
ניתנת לו בשום בחירת מלכת יופי: הוא בעצמו בוחר במלכת
המים.
בנשף־הבחירה לשנת , 1970 שיתקיים ביום רביעי זה בהיכל
התרבות בתל־אביב, יהיו שני אורחי־כבוד מעולם האמנות: האחת
תהיה שושנה דמארי, והשני יגאל בשן. כידוע יגאל משרת בשירות
סדיר בצה״ל, ואינו רשאי להופיע בשום אירוע אזרחי. אלא שבחירת
מלכת המים אינה סתם אירוע, כי אם סיום של חגיגה המונית כל־ארצית.
לכן קיבל בשן אישור מיוחד מהצבא, כדי שיוכל
להופיע עם מלוויו הצבאיים בתוכנית יום רביעי.
גם בשנים קודמות הפכו נערות רבות, שנתגלו לראשונה
בתחרויות מלכות המים, למלכות־היופי של ישראל.
השנה, כך נדמה לי, מופיעה סידרה של יפהפיות, שלא
היתר, עוד כמוה בשום תחרות־יופי ישראלית.

הערב -׳1ם די־ 9 .9.70
נהיות גלנת הגיס -תיבל החרבוח. תל־אביב

העזלס הזה 723ו

חו!וו ב

ביו תו

לגבינו תיק שרות מם 268 .הוא תיק חשוב. אפילו חשוב מאוד.
עם זאת איננו תיק סודי. להיפך. אנו גאים לספר על תוכנו.

זהו תיק מכתבי התודר. של

יש בתיק זה מכתבים מכל חלקי הארץ.
סחברון מודים על הענות מהירה לתקן מכונת כביסה.
מרמת-אביב משבחים טכנאי שתיקן מקרר כ״גכס יקר לחברה צבורית״.
שלה חדש מנתניה כותב שהשרות שכנע אותו לקנות רק מתוצרת הארץ.
מקבוץ שדה נחום מודים על תקון מזגן שהקל על חייה של חולה בחום הלוהט של עמק בית שאן.
מנתניה מספרים על מקרר שהתקלקל ביום שישי בשעה 1.00 בצהרים ותוקן עוד לפני כניסת השבת.
בצפת בוצע תיקון במקרר בערב יום כפורים.
מלמד בישיבה, אב ל 7-ילדים מודה על תיקון מהיר של מקרר וכותב ״אדרבא יראו רבים וילמדו״.
״אמקור תמיד ראשון״ כותב רב-סרן מצהיל.

״כל הכבוד״ ,״אין מלים בפינו״ ,עוד ועוד מכתבים.
קצר המקום מלפרטם. זהו פסק דינו של הציבור, ועם
זאת איננו נחים על זרי הדפנה. שוב ושוב מחפשים
כיצד ניתן לשפר וליעל את השרות.
תודתנו לציבור הלקוחות שהביע אמונו בנן.

ד* 4ז כז רז בז 1^1ר־ ווז ור**ן ג בז ב שו־ודז
ו־ ו רז ־ ב ה ״ א דזיז ־יז ג דז

עד היאור, עומדת להעביר את פעילותה
הפוליטית לתגועת־החרות.
גאולה, מי שהיתר, קריינית לח״ י ואחת העיתונאיות
הלאומניות ביותר בארץ (מעריב) ,השתכנעה כי במים״
גרת חרות תוכל לפעול למען מטרותיה ביתר יעילות.

ת1צ 11 ץיך

ספקות חמורים
בעיקבות נסיין החטיפה
במטוס ״אל־על״
נסיון־החטיפה במטוס ״אל-על״ מעורר
כמה ספקות חמורים כיותר.
אין ספק כי אנשי הציות התנהגו בגבורה
רבה, סיכנו את חייהם וגילו ערנות
ותושייה.
אולם אין להתעלם משלוש עובדות:
(א) שני פידאיון הצליחו להיכנס למטוס,
כשבידיהם רימוני־יד ואקדח.
(ב) הבחורה שבין השניים התפרסמה בעולם
בולו אחרי חטיפת מטוס ״טי.וו.אי״
לפני שנה ופורסמה בהבלטה גם בישראל
(כין השאר, על שער ״העולם הזה״) .איך
יכלה פידאית בל־בך מפורסמת לעבור את
הביקורת של ״אל־על״ ,כשהיא מחזיקה בדרכון
כל-כך מפוקפק כמו של הונדורס?
האם אין כידי ״אל־על״ לפחות אלבום תצלומים
של הפידאיון המפורסמים ביותר, שבכר
השתתפו בחטיפות מטוסים? (מסיפורה
של ליילה חאלד עצומה מתברר שחוטפי
המטוסים עוברים קורם של כמה חודשים,
ועל בן יש להניח שמספרם מוגבל).
(ג) רק במיקרה לא התפוצץ אחד מ־רימוני-היד,
שיכול היה לגרום טרגדיה
מחרידה.
על רקע זה יש לשאול: האם אמצעי-
הזהירות אכן מספיקים?
האם לא הגיעה השעה לוותר על שיקולי־יוקרה
פסולים, ולערוך לבל הנוסעים כ־
״אל־על״ חיפושים גופניים שיגרתיים, נוסך
על החיפושים כתיקיהם?
האם מותר להסתפק בהצלחת השבוע,
שהיתה במידה רבה פרי מזל עיוור, במקום
להסיק מסקנות חריפות ומדחיקות־לכת?

גולדה תסכים
לחידוש השיחות
יש להניח שגולדה מאיר תסכים לחידוש
שיחות יארינג בעת ביקורה הקרוב אצל
הנשיא ניבסון.
יוסכם מראש שזאת תהיה אהת התוצאות
הרשמיות של הפגישה.

גאולה כהו
עוברת לחרות
העיתונאית גאולה כהן, שהיתה הפעילה
המרכזית של חוגי הד״ר ישראל אלדד
(שייב) למען ״מלכות ישראל״ מנהר פרת

שוב צנזורה
ב״שידורי ישראל״?
חרב הצנזורה שוב פעלה ב״שירורי ישראל״.
ביום
השני עמדה תוכנית היום הזה לשדר סידרת
תגובות של ראשי מפלגות על החלטת הממשלה להפסיק
את שיחות יארינג. בין השאר כללה הסידרה דברים
ביקורתיים חריפים מפי דוברי האופוזיציה, כגון ״החלטה
זו היא אסון.״

באופן מיסתורי לא שודרה בל סידרת התגובות,
ובמקומה שודרו תגובות חסרות־משמעות
של עיתוני צרפת.

סערה חדשה
במפד״ל
סגן שר־הפנים לשעבר, ד״ר יוסך גולד
*טמיט, לא מתכונן לעכור כשתיקה על כף
שח״ב ד״ר יצחק רפאל הפעיל להץ על שר־הפנים
החדש, ד״ר יוסף בורג, לזרוק אותו
מתפקידו כסגן שר-הפנים.
למרות הניסוח החמקני של בורג, כאילו הוא רוצה
ללמוד משך חצי השנה הקרובה את בעיות המשרד
ולכן הוא לא רוצה בסגן, התברר כי בורג הגיע להסכם
עם רפאל שהוא ואנשיו בהנהלת המפד״ל יתמכו במינוי
בורג לשר־הפנים בתנאי שיזרוק את גולדשמיט מתפקידו.

נהגי
המוניות
נגד ההסתדרות
אירגון נהגי המוניות בתל-אביב, המונה
1300 חברים, יכריז בנראה מלחמה על ההסתדרות.
לאחר
שמשרד התחבורה אישר למוניות העלאת מחירים
בגובה של 10 החליטו הנהגים להעלות את המחיר
ב־ ס/ס .20 משרד התחבורה איים שינקוט נגד אותם
נהגים שיעלו את המחיר ביותר מ״4ל 10 בצעדים משפטיים.
טענתם
של הנהגים, הכפופים לב-ת ברל, היא שההסתדרות,
במקום לעמוד לצידם, התייצבה לימין משרד
התחבורה הנלחם בהם, ולכן הם מתכוננים לצאת למערכה
נגד ההסתדרות.

היכו יוקם מיפעל־הענק
לתוצרת פלסטיק!?
אי־בהירות שוררת לגבי מיקומו של מי־פ*
על הפלסטיק הענק החדש העומד להיות
מוקם בישראל בסכום של 20 מיליון ל״י.
כעוד שאנשי המועצה־המקומית בעיירת הפיתוח
שדרות בטוחים בי המיפעל יוקם
בשטח עיירתם, הסתבר בי לאחרונה התבקשה
״חברת פיתוח אשדוד״ להקצות קרקע
להקמת המיפעל, בהמלצתו של שר־האוצר
פינחס ספיר.
ח״כ יהונתן יפרח, איש שדרות, טוען כי רק ביום
שישי לפני שבוע ביקר המשקיע האיטלקי המקים את ה־מיפעל,
אנציו לוי, בשדרות, בלוויית האדריכל שלו, והוא
רואה בכן סימן מוחשי שהמיפעל יוקם אמנם בשררות.
לדברי יפרח, דובר עד לפני ימים מספר על אפשרות הקמת
המיפעל באשדוד, אך אחרי טיפולו האישי בעניין
הוא קיבל הבטחות מפיהם של שר-האוצר וצבי דיג־שטיין,
כי המיפעל יוקם בשדרות.

ה מוו תהש בו ע: פ לי טי הים ה א כז רי

תמונה בלתי־רגילה
זו צולמה
השבוע בנמל
חיפה: ניצולי
האונייה היוונית
״כריסטינה מריה״,
שנשרפה מול חוף
עתלית. בין
הניצולים היתה
גם סוזי, כלבת־רועים
קטנה
שנרכשה
על״ידי המלח
היווני ספירוס טטילינידיס באלכסנדריה
ושלמענה הוא
ויתר על הצלת
מיטענו האישי ;
אשתו ובנו
בן ה־ 11 של רב־החובל
ו־14
מלחים מצריים.

לחות היא רק אחד הגורמים
לעומירת רעננות עורך.

א 1510ס 1ם א — 5£1טיפוח
מוסיף־לחות היחידי שמעניק לעורך
יותר מאשר לחות בלבד.
סתם תכשיר מוסיף־לחות אינו מספק
את דרישות עורך.
הוא יותר
א 510 תס0 1
מאשר תכשיר בסיסי לאיפור פני ה
השומר על לחות עורך ומעניק

לאיפור מראה חלק וזוהר. תחליב זה
מאזן ושומר על העור.
היות וה־ז* £510ט^/ £1י\£ם 8x1*1משלים
מיד את חוסר הרטיבות הנוצר
ב עו ר ך -פני ך יחזירו לעצמן במהרה
את רעננותן ורכותן החלקה.
היות ונוסחתו כוללת תרכיזי חלב
מיוחדים, מצליח ה־לעתכו *5x11

א £*111£510 לשמור על איזון העור
ועל תכולת רטיבות אידיאלית.
היות והכללנו לתוך ה־5x1*1 0 £\¥
ז 11£510 תרכובות טבעיות ספציפיות,
הוא שומר על עורך מפני
השמש, הרוח והקור — ומפני הזמן.
היות וכל התרכיבים האלה פועלים
יחד נמרצות — עורך שומר על
שקיפותו, זוהרו ורעננותו.
ע״י שימוש יומיומי ב־^\£ס א58.1
*£5101ס^ן £תווכחי בעצמך ותבחיני
במראה הצעיר והחלק של עורך.
טיפוח כולל בשורת תכשירים מוסיפי־לחות
£\¥ס 5x1*1יחזיר לעורך את
עלומיו: קרם פנים, קרם לאזור
העיניים, מי רענון, תכשירי ניקוי
הפנים, קרם לידיים.

ז \\ 0 6ת510
יותר מאשר טיפוח מוסיף־לחות
יעוץ קוסמטי ניתן חינם כמרכז ההדרכה של הלנה רובינשטיין, שד׳ קקי׳ל ,94 תל־אביב/,

בימי ב׳ וד׳ בשבוע, כין השעוה 3.30—6 :אחה״ב.

העולם הזה 1723

;€111ו 5ת1כ1ג\3 11 ן ז 161€־1

ר פב כבד־ו ג ד רי ־ מנו ע די1ב*

מלו כבישי אירופה

לבער,

מ ש אי ג ת

8איש השנה

ר״ונו

ללא ספק — משה דיין.

סופר״ביבר

סופר ־ ה י פר
1? ? 0מ

תוכל לקבל תוספת
בח רצינית בעזרת
המנועהמ׳ עולה

דאף

בול ל מ שוך
גגו־דשנ* 12ס־ונדהשאו־
בבדסגדת
החוגן

״ גונו 2 5 *3111 ביים

מכתבים

250

כיס

שהותאם במיוחד
לדגמים הנ״ל
ומאושר עייי
משרד התחבורה

מרסיס אצל

עירית כן־חור,

האדם שהשפיע על עתידנו בצורה המכרעת
ביותר, לכל הדעות: ויליאם רוג׳רם.
יעקב שמוקלרש, נתניה

:חוסר כושה אני מתפלאת מכן שחברי הממשלה והכנסת
לא התביישו להוריד את רמת החיים
ממשפחות מרובות ילדים ומעוטי־יכולת, מבלי
להוריד ראשית כל ממשכורותיהם שלהם
לכל הפחות .250/0את אותו הסכום יש
גם להוריד מכל הפקידים הבכירים.
דבר נוסף אותו יש לעשות: יש לצמצם
עד למינימום את דמי האש״ל, המכוניות
המיותרות ובמקרים הכרחיים למכונית —
להחליפה במכונית זוטה.
גם שר יכול לנסוע באוטובוס כשהוא
לא בתפקיד וכשיש משפחות רעבות.
יש להכפיל את המיסים על שירותי מותרות
ולהעלות את המיסים הישירים על
החברות המרוויחות הון תועפות.
התוספת המוצעת של 15ל״י למשפחה
מרובת ילדים, היא לעג לרש.
כמו כן, בהתחשב במצב העגום של ילדים
ממשפחות גדולות של מיעוטי־יכולת, ערבים
ויהודים כאחד, יש לדעתי להטיל מס־חינוך
מיוחד על חשוכי בנים בעלי משכורות גבוהות
כדי לתת חינוך לילדים עניים.
ר 3קה תל, קיבוץ עמיר

בניי נושהחד סי ג
דחיבויגדל 0 6חל־אביב. נול 330 *11 .

תל-אביב

איף להסיך
כספי ציבור?

ברצוני להציע הצעה שתחסוך כסף רב
למדינה. ידוע שאנשים רבים מחזיקים את

ו ב נו סףלדגם 2 6 0ק ״ מבחר מגוון ש ל דג מי בגדלי ם שונים

השבוע פותח
אולפן גרג (בר־קמא)
קורס ערב של שבועיים

קצרנותעברית ו /או אנגלית.

הצלחה מובטחת!
הרשמה:
ת״א: גורדון ,5טל 236209 .
י־ם :״הפקיד״ ,בצלאל 18
חיפה: בית־ספר ״במעלה״.

צור

הקנה לעצמך
אישיות
עם שלוש שנים
אחריות! קנה בראון סיקסטנט
״סרטים צבעוניים״ לעיניים מהמראה ״המתחדש״

המראה ״המתחדש״ של ״רבלון״ — מתחדש לא רק מאופנה לאופנה אלא, במשך
היממה, גם (כמעט) משעה לשעה,
המראה ״המתחדש״ גמיש, הוא הולם את פניה של האשה כצעיף־משי ולא
כמסכה־קשוחה.
המראה ״המתחדש״ מחוטב, אצילי, מורכב (ופשוט כאחד) — אך מלבב וחמים.
קוי־האיפור (עיניים, עצמות־לחי, שפתיים) חפשיים־לבחירה, אן הרמוניית־הגוונים
— צו־האופנה.
המראה ״המתחדש״ של ״רבלון״ פותח דף־חדש בכללי״האופנה, איפור שונה
לשעות היממה :
* איפור בוקר (לעבודה, לקניות, לטיול־קל).
* איפור אחר״הצהריים (לביקורים ולקבלת־אורחים).
* איפור ערב (לבילוי, למסיבות ולאירועים מיוחדים).
בבוקר, ביום ובערב ! זוהי אופנת האיפור החדשה של ״רבלון״ לסתיו— חורף . 1970/71

מכוגת הגילוח המשוכללת
כיותר כעולם

ריכבם על חשבון המדינה. הם מקבלים
את הוצאות החזקת הרכב מקופת המדינה.
באם ישללו מכל אותם אנשים זכות זו,
הרי שזה יהיה חיסכון גדול למדינה ולא
יהיה צורך להמציא מיסים חדשים.
בטוחתני שיותר הגיוני שאנשים יוותרו
על מכוניותיהם מאשר אנשים אחרים יצטרכו
להצטמצם בהוצאות על מזון.
מלכה צור, קריית־חיים

כסר, אדמה ושלום אולי תוכל גם ישראל לעשות שלום בדרך
של קנית טריטוריות שאינה יכולה לוותר
עליהן?
הדבר אינו כל־כך פנטסטי, כי ניכסון הכריז
שאחת ממטרותיו היא לסלק את הרוסים
ממצרים, והמצרים ודאי זקוקים לדולרים
אריה גנמור, אינדיאנה, ארצות־הברית

חשיבותה
של דיעה

51x1901 חנ 01ח6

רצוני להפנות את תשומת־ליבכם לעובדה
מעניינת: בישיבה האחרונה של המועצה
הלאומית הפלסטינית, הגוף העליון של
אירגוני החבלה, נדחתה, יחד עם יוזמת ה שלום
האמריקאית, גם ההצעה להקים
יישות פלסטינית בגדה המערבית וממשלה
פלסטינית זמנית.
עד כמה שידוע, ההצעה היחידה להקים
ממשלה פלסטינית זמנית בגדה המערבית,
(המשך בעמוד )8

מדוע עצרו אנשי־ביטחוו את
השגריר החדש של ישראל בבריטניה י
§1מאמר כלכלי שהופיע
ביומון הארץ, לאחר היטלי ה־מיסיס
החדשים, העלה את חמתו
של נגיד בנק ישרה: די ד
(דולל!) הורוביץ. בישיבת
מועצת המנהלים של בנקי
ישראל, החל ד, רוביץ לת;:וף
בחריפות את כדת־ המאמר, הכתב
המדיני של הארץ ד ן
מרגלית, טען כי אין לו מושג
בענייני כלכלה. אחד מעוזריו
של הורוביץ היפנד, אז
תשומת־ליבי כי ביו דדכחיש
נמצא גם זלמן סוזייב, לשעבר
נשיא התאחדות בעלי התעשייה
שהוא חתנו של דן
מרגלית. אבל הורוביץ אמרי
״לא איכפת לי, אני רוצה שגם
סוזייב ידע איזה שטויות
כותב חתנו,״ לאחד ד,ישיב־,
העיר סודיב למרגלית על הביקורת
של הורוביץ. מרגלית,
שלא הבין לאיזה מאג; מתכוון
הורוביץ, טילפן אליו ושאלו
לפשר ד־ביקורת. אמר תו־רוביץ
:״אני תיכף אגיד לן־ במה
מדובר.״ חיטט בנירותיו ו־המש
ך :״א־י, סליחה, את המאמר
כ תי יו א ל מרכוס.״
אחר־כך שלח הורוביץ מכתבים
אישיים לכל חברי מועצת בנק־ישראל,
הסביר כי ביקורתו היתד,
מכוננת למאמר של יואל
מרכוס ולא של דן מרגלית.
^ בעת הדיון בכנסת על
הצעת המיסים החדשים, סיפר
ח״ב אגו״י שדמה לורנץ שהוא
ראה את הופעת שר־האוצר
פינחס ספיר בטלוויזיה.
קרא לעברו השר :״נדמה
לי שאסור לכם לראות טלוויזיה!״
השיב לורנץ. :״זה לא
אסור, זה רק ביזבוז זמן...״
₪שגרירה ההדש של ישראל
בלונדון מיכאל קומי,
יצטרך לחשוב פעמיים לפני שיתעסק
בבריטניה בתחביבו: עיקוב
אחרי ציפורים. לא מכבר
יצא קומיי לאיזור הקרייד, ב

בד רושם בה לאן הוא יצא.
עיון בכרטיסייה מגלה כמה פנינים•
ביהוד אצל מפיקי התוכניות•
לדוגמה: שמואל שפי*
במחשבות:
ר א — עסוק
ישראל וינר -הלכתי לים,
איו לו טלפון; בתיה שוש״
ני — הלכתי לשוח בעיר ה הומיה;
אבי קורן — הלכתי
לדפוק, נא לא להפריע.

דריה פרידלנד
ירושלים כשבידו משקפת —
כדי והתבונן בציפורים. תוך
דקות מספר הסתערו עליו אנ־שי־ביטחון
שדרשו ממנו להזדהות.
קומי שלף את תעודת־הזהות
שלו, אולם לרוע המזל
מידבקת שם תמונה ישנה שאינה.
דומה לדמותו הנוכחית.
אנשי־ד,ביטחון חשדו בו כי התעודד,
מזוייפת ואז אמר להם
קומי :״קחו אותי לבניין הכנסת
•ושם תראו שמכירים אותי.״
ואמנם כך היה: רק משהובא
לכנסת, השתכנעו אנשי־׳
הביטחון שהוא מיכאל קומי.

מתי מוחמד בא אל

מנ ח ם
השר־לשעבר
ההר?
כנין יודע מתי. כשראה בגין
בשבוע שעבר במזנון הכנסת,
שתי מזכירות ממזכירות הממשלה,
הוא ניגש אליהן, נישק
אותן על הלחי, ואמר :״זה
קורה שההר לא בא למוחמד,
אז מוחמד בא אל ההר.״

חצי שנה מלונדון, לאחר שסיימה
שם בית־ספר למורים
לריקוד דרום־אמריקאי. בארץ
החלה רות מרביצה את תורת
הריקוד. תחילה בקיבוצים
ובבתי־ספר עממיים, ועכשיו
היא מתכוננת לתת שעורים
בבתי־חולים לחולי-נפש
ואף לאסירים בבתי־הסוהר.
העולם הזה 1723

שלושת אנשי שלישיית

השוקולדה, צבי פיק, נכי
שושן ושוקי לוי, הממל
אשת
השר
קוגה בשד

ווו! ב קר גן ע3

^ 5למרות חילוקי הדיעות
הפוליטיים בין שר־הקליטה ה־הדש
המפ״מי נתן פלד לבין
מנחם בגין החרותי, שוררים
בין השניים יחסים טובים. בשבוע
שעבר ניגש בגין לפלד
וסיפר לו סיפור :״פלוגה רוסית
יצאה לקרב. המפקד הורה
לחייליו, :אל תפלו בשבי! תלחמו
עד טיפת הדם האחרונה!׳ במהלך
הקרב נפלו החיילים בשבי.
כששוחררו, שאל אותם המפקד,
:למה נפלתם בשבי ולא
מתתם?׳ השיבו החיילים:
,לא היה לנו זמן׳.״ אחרי שבגין
הלך, הסביר פלד את העוקץ
שבסיפור :״כשנכנסתי כשר
חדש לממשלה, הבטיח לי
בגין שהוא יעביר לי את נסיו־נו
במשך שלוש שנים שהיה
חבר בממשלה. בגלל פרישתו
הוא לא הספיק. לכן הזכיר את
עניין הזמן.״
זה שסוגיה פרס היא
אשתו שר שר־התחבורה והדואר
שמעון פרס, לא עזר
לה באיטליז. ומעשה שהיה כך
היה: לפני שבוע נכנסה סוניה

אים את התפקידים הראשיים בשיער
הישראלי׳ ,כמעט והגיעו
לפני שבוע לתא המעצר. הדבר
אירע בעת שהשלושה הופיעו במסגרת
ערבי ההפנינג הנערכים
מדי מוצאי־שבת במגרשי יריד־המזרח
בתל־אביב. מאחר והם
מגיעים למקום רק אחרי הופעתם
בהצגה, הם עולים על הבמה
קרוב לחצות. לפני שבוע,
חמש דקות אחרי שהחלו בהופעתם,
עלו שוטרים על הבמה
ודרשו מהשלושה להפסיק לשיר,
כיוון שהרשיון להופעות
שם הוא עד שעה 12 בלבד. השלושה
ביקשו מהשוטרים, שלפחות
יתנו להם לסיים את
הופעתם• הסמל שעלה על הבמה
איים לעצרם אם ימשיכו
לשיר. ברגע זה התערב קהל
האלפים שחזה בהופעה. במחי־

משתתפת בהצגה ״אמלי״ מאת ג׳ורג׳ פידו, המועלית בתיאטרון הלאומי
״הבימה׳ .בתמונה: דליה באחת הסצינות של המחזה הזה.
לאיטליז שבקירבת ביתה וקנתה
קילו בשר. אחרי יומיים החליטה
לבשל אותו. אז התברר לה
שהבשר מקולקל. אשת השר
לא התביישה, חורה גאיטליז וביקשה
בתוקף שיחליפו לה את
הבשר. הקצב שהכיר אותה,
החליף בלי בעיות.
י מתברר שלא רק יהודים
מכירים את יצירות חיים־
נחמן כיאליל גם ערבים.
בערב ראירנות שהתקיים
במלון שרתון בתל־אביב, סיפר
יועץ ראש־הממשלה לענ-ינים
ערביים שמואל טולדנו, על
מכתב שהגיע לגולדה מאיר :
״ראש־הממשלה קיבלה מכתב מחמדי
נוכאני, ערבי ממזרת
ירושלים הדובר עברית, בו מתלונן
על שפיטרו אותו ממשרתו
במערכת העיתון אל־אנבא. בהמשך
כתב נובאני, :אני מבקש
אותך שתקיימי את ברכתו של
חיים־נחמן ביאליק: זכר צדיק
לברכה — והכניסיני תחת כנפך.״׳

מעטים שמו־לב לכך כי
שליח ישראל לשעבר בפאריס
למטרות קניות, מרדכי (מוקה)
לימון, שנשלח חזרה לישראל
•בפקודת הנשיא ז׳ורז׳
פומפידו כפרסונה נון־גראטה,
מצא מיד עם הגיעו ארצה דירה
חדשה — :ברחוב פומפידי־תא.
אגב — אשתו הנאה של
מוקה, רוזל, בחברת בתה הנאה
לא פחות (שהיא ידידה
מצויינת מזה זמן רב של אפה
ואחרונה דיין) הגיעו לפני
כמה שבועות לפאריס, אינקוגניטו.
לאחר שהות־מה בפאריס,
נסעו השתיים לשרבורג, להשתתף
בחתונת בנו של אחד האישים
הצרפתיים שהיו מעורבים
בפרשת הספינות. מוקה עצמו
העדיף להישאר בבית.
; אנשי קולנוע שחזרו מפסטיבל
הסרטים השנתי של
שבצ׳כוסלובקיה
קארלוויי־וארי
מספרים כי הנושא העיקרי בפסטיבל
לא היה סרטים אלא
ראש הממשלה לשעבר של
צ׳כוסלובקיה, אלכסנדר דו*
כצ׳ק. אנשי הקולנוע הצ׳כיים
הפיצו את הידיעה שדובצ׳אק
לא רק הודח, אלא הוצב — לצורכי
השפלה סוציאלית, כנר

*1 ^1־ ןיף 1ן • ך ( 1מימין) המשתתף עתה בחזרות של
י ^ 1ו | ״בוסתן ספרדי״ הנערכות בקיבוץ העוגן,
מתנהג כקיבוצניק אמיתי ומוריד את הכלים מעל השולחן. לידו,
שוטף את הכלים, השחקן אברהם מור, המופיע גם הוא בהצגה.
אה — בתפקיד חדש: אוסף
פחי הזבל בעיר הולדתו. ה-
צ׳בים הוסיפו, בלחישה כמובן,
שאנשי עיירתו של דובצ׳אק יוצאים
בבוקר, לאות סולידאריות,
לרחובות ולא נותנים לו לנגוע
בפחי הזבל, אוספים אותם בעצמם.

בדיחה מרושעת התר,ל-
כה השבוע בישיבת הפגרה של
הכנסת, לאמור: ח״כ יצחק
רפאל הלך לגולדה ודרש את
התיק שלו. השיבה לו גולדה:
״מה אתה רוצה ממני? התיק
שלך אצל שר־המשטרה.״
בדיחה אחרת המתהלכת
בחוגי המפד״ל, אצל אותם שנדפקו
:״רפאל ומיכאל (חז*
שניהם לא מלאכים.״

לאן הל3ו
עובדי ״גלי צה״ל״ 7
! כמו בכל מוסד הגון,
חייבים גם עובדי גלי צה״ל
להודיע איפה הם נמצאים בשעות
העבודה. בכניסה לבניין
התחנה ישנה כרטיסייה וכל עו־

אוח־כפיים ובצעקות דרש הקהל
השו׳קזלדה
מהשוטרים לרדת.
סיימו את הופעתם כמתוכנן,
אולם החליטו לא להסתכן יותר
במעצר — לא יופיעו עוד
בערבי ההפנינג.

׳ 6סאם אכנרי, זה שחזר
מאמריקה והחליט לשגע
את הארץ׳ ממשיך• אחרי שקנה
בשבוע שעבר תמונה של
משה ינוקא ב־ 6800ל״י,
הוא פותח השבוע את: הבוטיק
לדברי עור שלו .״הקונה הראשון
שייכנס לחנות,״ הבטיח
סאם ,״יקבל את הנזרצדס הפתוחה
שלי לשישי שבת בשביל
שיעשה חיים.״
! 11 כל אחד וטעמו האישי
המתבטא גם במזכרות שהוא
מביא איתו מחוצלארץ. למתופף
אהרון קמינסקי יש טעם
מקורי. מהנסיעה האחרונה שלו
לחו״ל הוא הביא שיקופיות שצילם.
בארגנטינה הוא צילם את
הבשר שהגישו לו במסעדה, בפרו
את האורז ואילו את ה־ליפתן
הוא הנציח במכסיקו.
״כשאהיה רעב, אקרין את השקופיות,״
הסביר. בתיאבון.

מכתבים
(המשך מעמוד )6
הוצעה בוועידה האחרונה של תנועת העולם
הזה — כוח חדש.
עובדה זאת, שאירגוני המחבלים מוצאים
לנכון להתייחם אל דיעות העולם הזה —
כוח חדש באותה מידת חשיבות שהם מת

מזכיר לי אגדה ערבית המספרת על
השטן שהתייצב לפני אללה ודיוזח לו על
ביצוע המשימה שהוטלה עליו: לצמצם את
התפוצצות האוכלוסיה בעזרת מגיפת ה־
,חולירע. נזף אללה בשטן :״הרי ציוויתיך
להרוג רק 50 אלף, למה הרגת 100 אלף?״
הצטדק השטן :״החולירע המיתה רק 50
אלף, את היתר הרג הפחד.״
נח גיהנומי, חולון

₪כתפה
מגמתית

אדם קדר
ייחסים ליוזמת השלום האמריקאית, מעידה
על חשיבותן הרבה של דיעות אלה.
אדם קדר, תל־אביב

:״ מה תעשה
גולדה עכשיו?

לפני שבועות אחדים שמענו כי סיעת המערך
הציעה להעלות את אחוז החסימה בבחירות
הבאות לשלושה עד ארבעה אחוזים.
וזאת כדי לחסל את כל סיעות האופוזיציה
שהגיעו עד אחוז וחצי או שניים.
מטרתה של גולדה היתה להישאר בכנסת
עם גח״ל בלבד. אך מה היא תעשה כעת,
כשגח״ל הצטרפה לאופוזיציה? אולי היא
מתכוננת להציע להעלות את אחוז החסימה
ל׳ס׳ל? 25

יעקב טימכרג,

תל-אביב

1טעותו
של נשיא
היום, כשהשיער הארוך של הזכרים באופנה,
קשה באמת להבדיל בין המינים.

לפני שלושה שבועות נתפרסמה בעיתוני
כם (העולם הזה ,)1720 מתחת לכותרת
״מכות בהר הבית״ רפורטז׳ה שכותרת ה־מישנה
שלה זעקה :״שוטרים מוסלמים הסתערו
על המתפללים היהודים אשר פרצו
להר הבית, וזרקו אותם החוצה.״ הכותרת,
כותרת המישנה, התוכן וההסבר לתמונות
התכוונו להבליט את האכזריות והשימוש המופרז
בכוח מצד השוטרים המוסלמים,
וכאילו המתפללים היהודים מאנשי בית״ר
באו לרחבת מיטגד אל־אקצא להתפלל בתום-
לב. אולם אתם התעלמתם מן העובדה שהמתפללים
הנמנים גם על אנשי ארץ־ישראל
השלמה, ערכו את תפילתם כהפגנה פוליטית
שכוזנתה לפגוע ברגשות האוכלוסיה
המוסלמית והערבית בכלל, וכן הפרת הסדר
שעליו מופקדים, במיקרה או לא במיקרה,
שוטרים מוסלמים, המייצגים למעשה את השלטון
הישראלי בעיר. כוונתכם היתד, להוכיח
כי היתה התגרות מצד השוטרים המוסלמים,
וכי הם פעלו בתור מוסלמים
ולא בתור שוטרים.
אולם קשה מאוד לומר כי שוטרים שאינם
מוסלמים לא היו מתנהגים בתקיפות
במיקרה דומה, במיוחד כשיש להם הנחיות
כלליות או מפורטות כיצד לנהוג במיקרים
כגון אלה.
ואכן, שבוע בערך לאחר התקרית בהר
הבית, פוזרה בכוח הפגנת כוח של כמאה
צעירי בית״ר וארץ־ישראל השלמה, כאשר
ניסו להתנחל ליד הכפר בתיר סמוך לירושלים.
השימוש בכוח בזמן סיכול נסיון
ההתנחלות (שהפעם לא היו מעורבים בו
שוטרים מוסלמים, אלא דווקא אלוף פיקוד
המרכז רחבעם זאבי!) ,היה מעל ומעבר
לשימוש בכוח מצד השוטרים המוסלמים,
כאשר פינוי המתנחלים (שחלקם היו אנשי

הנהיגה

.איננה
מנננגוו-
ה ט אד
.אותה

המקרא״*

הנשיא ושחקני ״סיפורי
לכן גם מובנת טעותו של נשיא המדינה,
כשביקר מאחורי הקלעים של הצגת סיפורי
המיקרא ושאל את השחקן מרדכי (פופיק)
ארנון :״מה תפקידך שלך, מיידלע?״ (העולם
הזה .)1722
כדי להמחיש לקוראיכם את המעמד,
מצורפת תמונה מאותו ערב.
ישראל סאן, תל-אביב
החולירע והשטן
בעיקבות מחלת החולירע התעוררו בקיר-
בנו סוחרים פיקחיים שהחלו לדאוג לבריאות
הציבור על־ידי מודעות הפחדה —
שניקנה את תוצרתם בכדי להימנע מחיידקים.
זוהי
אחיזת־עיניים. מחיידקים אי־אפשר
להיפטר: הם שורצים על מטבעות הכסף,
על מוטות האחיזה באוטובוסים, ועל כל
גרגר אבק בלתי־נראד, המרחף באוזיר.

בית״ר מצרפת) בוצע ״באלימות תוך שי מוש
במטפי כיבוי, שריפת אוהלים ומיטות
וגרירתם עד למשאיות״ (הארץ מיום ,20.8.70
עמוד .)5
הרפורטז׳ה שלכם היתד, מגמתית, והיוותה
סטיה לאומנית והתעלמות מן העובדה
שהמעשה של אנשי בית׳׳ר מהודה פגיעה
בזכויות וברגשות הלאומיים והדתיים של
האוכלוסין־ ,המוסלמית.
רפורטז׳ה כזאת יכול היה כתבכם למכור
ללא בעיות ולפרסם בעיתון של בן־עמי׳
או של רוזנבלום.
אחמד אבן־־עודיס, סטודנט, נצרוד

דן זועם
ע 7דל
בחיי שאני מפסיק. לקרוא את העולם הזו?
* מימין מרדכי (פופיק) ארנון, באמצנב
רבקה זוהר,
ידיייי*׳

באם אינכם חדלים לזלזל בקוראים.
כבר אין סופרים הגונים בארץ הזאת
שהזמנתם דווקא את דן בן־אמוץ לכתוב בעיתון
ולהקציב לו מדור שבועי קבוע
(ובשכר) י הרי במו פיו הודה שכל
עיתון רציני ומכובד אחר, סירב לתת לו
במה. והנה נמצאנו עתה נותנים לו מיקלט
בהעולם הזה והמשתמע מכך שכל ארחי
פרחי שאינו ראוי לשאר העיתונים בארץ
— רצוי ומקובל בהעולם הזה. וזו פגיעה
בעיתון ובקוראים, ומכאן גם זעמי. מה רובץ מטיף האם
קורה

הספר הראשון והיחיד בארץ שבויו עברית

בשניים

אהבה

שמתמיה גם שבן־אמוץ עצמו, שעדיין
עליו כתם המגורים בדירת ערבים,
לזולתו בענייני מוסר ועקרונות־צדק.
לא שמע מעודו את הפיתגם: טול
מבין עיניך?

דן מטיאס,

הונג־קתג
המדרדים קופצים
בעיתונכם מהשבוע שעבר (העולם הזה
,) 1722 במדורה של רחל הנזרחלת, הופיע
סיפור בו צויין בין השאר כי שם המחזמר־פופ
שנכתב על־ידינו והעומד לעלות בקרוב

דוג מורים דניים מדגימים בעשרות רבות של צילומי עירום נהדרים את הבל
אודות, איך לעשות אהבה׳ .הספר שזבה להצלחה חסרת תקדים ומאות אלפי
עותקים תון חודשים ספורים) בבל ארצות־אירופח וארה״ב.
כריכה מהודרת * פורמט אלבומי * נייר משובח
וכל זה במחיר של — 2.ו ל״י בלבד
הספר שאין צורך להתבייש בו או להסתירו.
ספר נועז ומתקדם ביותר אך יחד עם זאת אלגנטי
כל תנוחה ותנוחה מלווה הסבר מלא ועניני בעברית
לתוספת פרקים מיוחדים על אברי־המין (כולל תרשימים),
הסיפוק המיני ואמצעי־מניעה.

הספר שחייב להימצא
בחדר־המיטות של כל זוג נשוי

__ ג ״ר ושלח
--הזמנת /הצהרה
לכבוד
״אלבית״ ,חוצאח־כאור ת.ד ,331*4 .תל״אביב.
נא לשלוח אלי בדואר חוזר את חספר
״ אהבהב שניי ם ״ .ר״ב שיק מס• __
עי בנק --ע ל סך ־ 12.-ל״י בלבד
אני מבחיר בזח שאגי מעל גיל .11

כתובת.
חתימת

ואכרהמי
על הבמה בישראל — הוא המרד.
זה לא כל־כך מדוייק. אתם יודעים למה?
מפני ששם המחזמר הוא קפוץ.
בבירכת קיפצו,

רבקה רז ואיזי אברהמי,

החייל שלי יחזור,.

תל-אביב

גם האגסים
בני־אדם
כמו כל אדם נורמלי, הזדעזעתי עד עמקי
נשמתי כאשר קראתי את סדום ( 1970 העולם
הזה .)1722 יחד עם זאת, ברצוני לומר
משהו שאולי איננו כל־כך פופולרי.
אני מתכוזן לשני הסרסורים שאנסו את
שוטרת חיב״ה. למרות שקשה לתפוס זאת,
הרי שהם בכל זאת בני־אדם. ואפילו אזרחים
במדינת־ישראל. בתור שכאלו, אינני
חושב שמותר היה לשוטרים להכניס בהם
מכות רצח לאחר מעצרם. נדהמתי לקרוא,
באחד העיתונים, תיאור שנכתב כלאחר יד,
כיצד הוכו החשודים
קשות.
כן אינני חושב
שהדבר מוסיף לאורחות
חיינו ה תקינות
שידידיה של
קורבן האונס הזה
הפעילו מסע איומים
נגד עורך־הדין
צבי לידסקי, סניגורם
של החשודים,
עד כדי כך שזה נאלץ
לנקוט באמצעי לידסקי ביטחון מיוחדים. אמי
נם לא נאמר בשום
מקום מי הם הידידים המאיימים, אך בהתחשב
בכך שהקורבן היא שוטרת, יש בכך
טעם כפול לפגם.

גבי רובין,
ובינתיים במעוזים, בביקעה, ברמה
שלח לו ד״ש חיה

03111:1הור.
שבוע

• :גם טרנזיסטורים ורשמי:• -
::ק 1ל מ טו 7ים מיוצרים ט׳י >

2א[1ן10־8ו1גאש5
חשוב לעולים חדשים
הספקה מהירה של 7
במטוס וללא מכס 4 .דגמים
בעלי 2רמקולים $ 140
דגם 1050 בעל ימקול אחד
$ 130
הסוכן הבלעדי
כינורי ב ע ״ מ ת״א פרץ 4

תל־אביב
המנוי קוראים השולחים מכתבים
מתבקשים לנסח אותם בקצרה.
עדיפות תינתן למצרפיס תמונות
למכתכיהם.
העולם הזה 1723
קיבלת חשבונך,
פרע נא
אותו בהקדם.

סיבצע מיוחד לחיילים
מינוי לכתובת צבאית
בהנחה של ״/״50
לחצי שנה 15 :ל״ין לשנה אחת 29 :ל״י
מלא ושלח לת.ד 136 .תל-אביב.
נא לשלוח
לכתובת זו:
מס׳ אישי

את ״העולם

חזה״

לחצי שנח

/לשנח

אחת

דואר צבאי
ר״ב סך 15ל״י (חצי שנח) 29 ,ל״י (שנה) — למחוק המיותר

בעו?ם צרפת העיתמאי העשוי לחסל
את משטד דה־גול
דה־גול הלך, אך המשטר הגוליסטי נשאר
— עובדה מטרידה ביותר לגבי כל ישראלי,
הזוכר את המיראז׳ים. ב־ 20 לספטמבר
יוברר מהם סיכוייו של המשטר הגולי־סטי
להמשיך ולהישאר בשלטון.
ביום זה ייערכו, במחוז בורדו, בחירות
לקביעת ציר המחוז לפרלמנט.
שני מתחרים עיקריים נאבקים על קולותיהם
של אזרחי המחוז: הראשין הוא לא
פחות מאשר ראש ממשלת צרפת, ז׳אק

ציר סארבן־שריבר
סדק קטן, ועוד סדק קטן
שאבאן־דאלמאס. השני הוא נער הפלא החדש
של הפוליטיקה הצרפתית — ז׳אן־ז׳אק
סארבן־שריבר, עורך הל׳אקספרס לשעבר.
פורר מוזעק לעזרה. הנהת־היסוד של
סארבן־שריבד ומנהיגים אנטי־גוליסטיים אחו
ים בצרפת היא, כי אי־שביעות רצונם של
צרפתים רבים עקב בעיות חברתיות וכלכליות,
חייבת להשתקף באי״שביעות רצונם
מהמישטר הנוכחי, החסר את דהרו של
המנהיג שפרש. הנחת־יסוד זו התאמתה בבחירות
בנאנסי. אם תתאמת גם בבורדו,
היא עשוייה להוות הסדק הרציני הראשון
במשטר הגוליסטי, לסמן את תהילת סופו.
נראה שבכך מאמינים לא רק מתנגדי המשטר
הגוליסטי, אלא גם תומכיו. אחרת,
קשה להבין את מאמציו העילאיים של
ראש־הממשלה לנצח בבחירות. מאמצים אלו
הסתכמו עד עתה בשני צעדים דרסטיים. הראשון:
הוא העביר לבורדו את אחד ממפעלי
המכוניות של פורד בצרפת על־מנת
לשכנע את הבוחרים בכוחו לפתח את אי־זורם.
הצעד השני היה: הוא הכריז כי אם
יפסיד בבחירות, יתפטר מראשות הממשלה.
צעדים אלו, בנוסף לפופולריות הרבה שלו
בבורדו, שם הוא משמש כראש העיר זה
עשרים שנה, עשויים להתגלות כיעילים.
אולם שום משקיף בצרפת אינו מוכן להתנבא
לכך בביטחון. הנסיון של נאנסי עדיין
טרי .״ה־ 20 בספטמבר ידבר,״ אומרים הכל.

אד־צזת־הברית
יאלף גאדר
רוכב שוב
עורך־הדין האמריקאי ראלף נאדר הפך
לאחד השמות המפורסמים של המאה העשרים׳
כאשר יצא, יחידי, למלחמת־חורמה ב־תעשיית־המכוניות
האמריקאית האדירה —
וניצח. השבוע הוא יצא לקרב חדש. ה־אוייב
הפעם — המחשבים האלקטרוניים.
נאדר, שהספיק, בין המכוניות למחשבים,
לתקוף כבר כמה ענפי תעשייה אחרים,
הדופקים לדעתו את הצרכן האמריקאי, קרא
השבוע לכנס של תעשייני מחשבים להתחשב
גם באזרח האמריקאי — למרית שאיננו צרכן
ישיר שלהם .״אם יימשך הכיוזן הנוכחי,״
טען ,״ייהפכו אזרחי המדינה החופשית בעולם
לעבדים לכמה גופים ענקיים, שיירכזו
בידיהם מידע עצום, ישתמשו בו כאוות־נפשם.
אם לא ישתנה הכיוון,״ הזהיר ,״אל
תופתעו ממכת־נגד.״
וכשדברים אלה נאמרים על־ידי נאדר, אין
הצד שכנגד יכול להתעלם מהם כלל וכלל.
העולם הזה 1722

** בעת־פניו של משה דיין, כשנכנס
( ן לביתה של גולדה, היחד, חמורה ועיקשת.
חסר אפילו החיוך השובב השיגרתי.
״תשמעי, גולדה,״ פתח ,״באתי

קרובות בעיתונים החשובים.
״אז מה אתה רוצה ממני, ביל?״ שאל
הסנאטור פולברייט .״הרי לא הזמנת אותי
כדי להיטיב את לבי.״
״או קיי, ביל, שועל ז קן |,ךפסת׳ אותי
שוב, בקלקלתי,״ חייך רוג׳רס הייתי רוצה
ממך שרות קטן. תציע בסנאט להפסיק
את כל העזרה הצבאית לישראל, ותדרוש
שיקבלו את כל הפליטים בחזרה, ושיחזרו
לגבולות ה־ 4ביוני.״

״טוב שבאת, משה. באמת ביקשתי
משימחה לקרוא לך. אני
צריכה שתעזור לי
״לעזור? למה את לא מבקשת מיגאל או
מאבא? הלא הם עכשיו הילדים הטובים.
״לא, לא. זה דבר שרק אתה יכול לעזור.״
״אני
מצסער מאד, גולדה. אבל הפעם
זה לא יילך. יש לי בכיס מכתב התפטרות.״

,,מצויץ!״
״מצויץ? מה זאת אומרת, מצויץ?״
״בדיוק זה, משה. אני רואה שאתה
מבין מה שרציתי ממך. תמיד אמרתי לזאב
שאתה מבין הכי טוב.״
״אני לא מבין לגמרי.״

״אתה דווקא מבין. תראה, המצב
הוא כזה. האמריקאים לוחצים.
רוצים שנתחיל ברצינות כשיחות
עם יארינג. אתה יודע מה
הכוונה שלהם. שנחזור לגבולות
ה־ 4ביוני. אז צריכים להפעיל
לחץ נגדי.״
״אז מה את רוצה ממני? תפני לאבא
אבן שלך!״
״לא, לא. זד, תפקיד בשבילך. אני ת צר
שתעשה סקנדאל, אבל ברעש גדול. שתאיים
להתפטר. ש,ד,חוגים המקורבים׳ ו אנשי
אמונו׳ ושאר המטומטמים יפרסמו בעיתונים
שאתה תסיק מסקנות אישיות, אם נשלח
את תקוע. שאתה דור ש^.נתקיף את
מצריים. שאתה דור׳ש מהאמדל^ים לספק
לנו יותר.״
״וזה יעזור?״
״ועיי איך! אני אקרא לברבור. יצחק
ירוץ לסיסקו. נגיד להם: זהו זה, דיין
עוזב. יהיה משבר נורא. הממשלה תיפול.
יהיו בחירות חדשות. זה יקח חצי שנה,
ובמשך הזמן הזה אין בכלל מה לדבר.
והדרך היחידה למנוע את זה היא שהם
יתנו לנו מה שאנחנו דורשים.״

״ה כלץ״

״נדרוש את הכל, כמובן. אבל נקג^
משהו. אולי קצת נשק. אולי קצת תמיכה
בעניין הגבולות. כבר אמרתי ליגאל שינאם
שוב על תוכנית אלון.״
״תוכנית אלון? את רוצה להצחיק אוי
האמריקאים?״

״טוב, זה לא רציני. כולנו יודעים.
אכל אם דורשים בל־בך הר*
בה, אולי יתנו לנו משהו. רכס
אחד או שניים בגולן, משהו כפית•
חת רפיח, אני יודעת. משהו בטה
ייצא. העיקר לעשות רעש.״
״ומה ייצא לי מזה?״
״משה, אני מזועזעת. זה למען המדינה,
אבל אם אתה כבר שואל, אז ייצא לך שתתפרסם.
יזכרו שוב שאתה קיים. שאתה
גורם חשוב בממשלה. שאי־אפשר לזוז בלעדיך.
וזה קצת יוריד את הראש ליגאל,
אחרי הפגישה שלו עם הסובייטים, זו שלא
היתה. בסדר?״

״טוב, גולדה, אבל...״

ך אותו ערב נפגש נשיא מצריים ב*״
ביתו הפרטי עם יושב־ראש האירגון
לשיחרור פלסטין, מנהיג אל־פתח.
״יא גמאל,״ פתח עראפאת ,״אני רוצה
להגיד לך בגלוי שזה לא יכול להימשך
ככה. לא ניתן לך למכור אותנו!״

״מצויץ, יא
שיך.״

אכו-עאמר.

״אתר,
צוחק ממני? בחיי אללה, זה לא
צחוק! אם תנסה לחסל אותנו, נמות כמו
גיבורים. נילחם עד טיפת הדם האחרונה.
אולי איננו יכולים לנצח, אבל אנחנו נזעזע
את המישטר שלך, וההמונים יקומו.״•״

״וואלה, מילים זהב. תמשיך.״
איזה

מישחק

אתה

״אנחנו איסמע,
משחק?״
״מישחק? בכלל לא. אני רציני. אני רוצה
שתדבר כך. לא רק כאן, אצלי בחדר. אלא
בכל מקום. במסיבות־עיתונאים. בפני הטלוויזיה
האמריקאית. אתה מבין, כמובן, ש איני
יכול להחזיר לך את שני האולפנים
שלך ברדיו קאהיר ,׳ שסגרנו, אבל ברדיו

של האמריקאים — תפאדל, כמה שאתה
יכול.״
״מה, חזרת בך ממזימת־הבג-דהז אתר,
הולך לפוצץ את תוכנית רוג׳רס?״

תרמזו שתפילו א-תי״.
״מה זה נותן?״
״אני אקרא לברג׳ם, זה שמייצג כאן את
אמריקה. אל־זאיאת ילך ליארינג. נגיד לכולם:
אם לא תכריחו את הישראלים מהר
להסכים לנסיגה מכל השטחים, ותזיזו את
העגלה קדימה, נאצר יפול. חוסיין ימות.
עראפאת או חאבאש ישתלטו על המיזרח
התיכון. הנפט יעלה באש. תהיה מהפכה
בכל העולם הערבי. אז קדימה!״

״דחילק, יא יאסר, אל תהיה
ילד. כמובן שלא. אני אבצע את
תוכנית רוג׳רס, ויהי מה. העם
שלי רוצה בשלום. אנחנו לא חבורת
מטורפים, כמו החבריא שלך.
אנחנו עם של 40 מיליון, כקרוב.
אנחנו צריכים לאכול. רוצים הגד

״אתה רוצה שאעזור לך במזי

״אתה שיבור, כיל? הרי אתם
שולחים לישראלים נשק בכמויות
שהם כמעט נחנקים. ואפילו אתה
הסכמת שיהיו בכל זאת שינויים
לא-מהותיים בגבולות ה־ 4ביוני,
ורמזת שישראל לא צריכה לקלוט
יותר מ־ 100 אלך פליטים.״
״או קיי, ביל. את זה אני אמרתי. וגם
דיק. אבל אנחנו רוצים שאתה תעשה קצת
רעש. שיראו בישראל שזה לא כל־כך פשוט.
שיש אצלנו אופוזיציה. שייבה,לו קצת. אחרת
הם עלולים להשלות את עצמם בכל
מיני חלומות, ולנסות לפוצץ את שיחות
יארינג. ומי יודע, האדם׳ הפרוע ההוא, זה
עם העין האחת, עוד עלול להפר את
הפסקת־האש ולתקוף את הטילים הסובייטים.
תאר לך!״

״זה יהיה כאמת נורא, ביל. הסובייטים
ישתגעו. ישלחו כמה
דיביזיות למצריים. יפלשו לסיני.
ואז נעמוד כמצב מאד לא נעים.״

1*031ח מ81 מו1ז 035 וז<1 ? 1ח ; 3

31, 1970׳ ׳ו 5״;65ו ג: מ

;181*3611 €311111611 ( 111 ) 16 ) 1

,1 7י

״אבל ביל, למה צריך דמוקרט
במוני לעזור לנשיא רפובליקאי?״

.1י׳ י

€111 8 1161111*111( 6 1 3 1 6 ) 1

>6 40)0״ 21 0£ 01* 1־3 101־4,י5 )132=¥2:6מ= 0115־ 13! =2ם 53$ ?31= 8*12
436 ?(#04601

יד&זיססססס 13*0מדי-.י 0־;מגי 50 2

* 0 31׳.י ־ מ 0 16053 50
! 2־ - 558* 2ה £ט *6י!0 *,1־ <0ו׳גי 11

זיג

601
־ 1 1916

0 0 1סג״י
־ 6* 12053ד*)4־י 6־ 851: 0 ) 445* <5־0
221)5845)1:י.)610£10ז 5־ 146!)• 90

188

016

410
#41063

000541

#:ג־03611 -י ג׳״ו.י 40!.ג ־161־2־?*!1120 י*תזי=\׳ 004132 .־ 0; 180ץ1ו** סי 01358״גן 65*\4ן,נ 4 0#״ ^8 18 630ס ! 3:ס*־( 5(06 10
5* 1* 110( 1*11* 0מיס * >6-0 !6 181*6.ז
•316 81060־)#אמי 41356)4 )611,11610 10* 114,11 10מ)*1־= 0־* 0ה 0 )21:,0י(1 51 :ן ז * 0י ט (?ס**1110 י 1א!ס ^4 :-ז* י
1064* 86 זי 4*3ז
40451.ד־-־טהי) ד=53505ס* 13,־ 64י מ 48366.
* 08*1מ*#ז*

י * 0י *••11י 4י . 0זדו־ג

:י־ 64-ומ 9180 451 .)635)103 01־=4 ס־יי *?4!8־3־;1 0-901£0י)־2ז.־ 4ג #

נ־צז 30801מ05ז •*יו : :י ס<־* 7 46 <40^ 1ג! 34״גלד ׳* 204 83* 1״-״ז&ח״נני 06ס!נ)* 0 1־46־• 2־ . 30י 81*=0־ 119 15־^־ 86 2)2 3י 36003 )4־* 209־ 816*11־*־זיד * 39)0853־! 3(1£
6י 2ז ־*ס 00)13 1* 01-

־ 0661ע־* 25ז־ 81!£*3 6061016)1 * 0י 81־־05681=3:0־ )8 0י : 50*6
8 * 1 2 611)16 £886 £־ 308 -־ 63, #65*60 1־0 506 3800 ? 63״5>¥ינ־ •סס 02 -.״ו104*55. 4 .;1׳.604:.,
4־8 :ז זת׳11ג*,11־ו1׳1׳צ 63 1 0 3
( 104 פמ*56־1ל) 1# 4ו4501¥ז0מ\ 61) 1־)84־ י ז*¥א !11(0 40ז )4־ 4־ 1י 41 .0,06״ .
.ס> 03 זזי\סיך יד ־ 111־.20)22 0ז5)10ז!^2 1־• 0,04.52 4י־40110810*16 5 11) 5510 0610* 51• 0־•) 1016 0* 1:11
•מ* 126 . 1100 58103
43 * 11)? 6 -4 0 4 # =004 65661)013 01

^*12)5( 1643) 3*0)6 •4*10*483

.־*־ז• 21־ 6*011106(,.0:־•*600X4 5*3
׳ ׳ 8 2־1-*3 503ו(*?4 (4ז״*?4ד 4)*1032:

0=4,011*1* 01= 1־414* 03: =4

־8002 30* 5^84116 0X91(60 6

־2 !0 813״ . 0 ) 611)3 5339£0־־ 4013ן2

.־(1£ )6־35 זז** 4=4־411 1* 400 4

־1210 0104

16מ* 11)2י 001ם 1070.30(0״ 61* 3־ 3גז׳ז?*5־0

5*3(11מ* (־4יד־־ 1411: 56611׳- •34; -
?62>,1א( 0־ 6ז6ו 12* #180* 6636111מ 5* 61

ינ 3ז611450)0 #־ 5י1ו1ג*־ו10 זז 412ז 0מ?8יג 4־16 £8י1ו05־י*יה.1.6 ? #
נ( 61 •1*!156351) 0 -ז0נ) 3:1ז ^ 1צ 1=3צי־ £6י1 -
ס־זטר-לי ־ז-יי,710׳1־י)*!6. )0(115* 4)1346.1 713 611 211 )66 .
ד־ו 4ז ז• 6 10 1)3• •6330072
6 *61201(1ו 0 ?. 0זה,יש וזפז 013211־.־ז 40 3 2 0 111)1.-116)1 (* 2 00107.
־׳5(10:2־צל• 32\6 01 404. 56# 60ן1
08051021 6(011־560,,1531
)• י .#־ז4 450׳ 9410.8)1 4) 40* 1401״ס
מ(1ימ 7 !10 וזיי-ימדזס־ר!)) 8.
?4 5 ו>* 2,1)01, <3״!זעזי י#
:״יז\ז11 0), 20י! 1¥זי 8 י.׳• 130*1

4 * 11״58י.66־*818* 2 )16*80111 י146• 841 865( * 4 8־0 )5* 610־**02 מ[ 5*4!׳,9,10(6 55*1. 1= •)01621
31־( £41111* 1 ,ג 1310ז*431.40*׳ 6411,4001 5־ 5588 זי 56?) 84 10ז*-ס,1651־ .3

883

;*יטי*י
7 ,18)1 016 51110*2,* #18 •51
195 י8003-0 120? •840*0 •813

44!!0 01*1 8081* 012 זו
00 * 646־! 116188 114־34104063 !6

,1644, 1063 ן״ 1 1* 800״ז6וס 41־׳-־מ..-ן־ 1366501י,־ 4 ,י0״!4 4 131

. .ז> 21043מ ן<! 1$א
41)4351 6# ?1 *))54,116 0031 #16 .־66־1 415 6* 501)6״1)10 !66־3 # 5ח-.׳1.־;•3

58־ 85165-051 16־ 1״ )8,1)6 )35),

40* 13־־•ז5161׳ 1׳;׳02־2506 165־-יד0
21176־זי) 0י 8י 1פ 2*1 21)? •15־•21> ,1
:יי־..י 2)=30י, !8 14 15 0־* 4461* 83
- =.ז0ז=**;4.ז ־2100 מ־זס ״ ז|40ז!ג
־,-801״.״זי 11 .1,־״4־80״י7 (1074166411 6־)35
יט־?-41־ין1״(2ג ״=׳463=9
03ס• 40 ,ימז 831)1־81*:ני־ 12*.עמ
• ׳ 0 4 2 8י31128ס 0 0 6 (1* 1 0
־04 •)•5008י 5ת ע 405 1=10

׳ ס.־=1*5ו= 0ת *,-1״״־־ס 8ס,ג=5ן י • *0סיד ־
־ * 1^ 11*0 . 85־-2 , (1י=303־)4־ 38(3 ? 7*0
>?910׳*01*012 )6 5(010\.

• 430,0:3־104)4*! 8
- ,סי 5ו ׳406״ו*1ו

1 {* 111ן -0 0ו 1

[18 8111)110

1 # 0ס| ס 8ק 06ז׳1

דיין נזפרג א\\ 7זנזנזשר\ז —
\זעירא\2ים נזאיינזים על־ וזוסייין.
אה, לא תותחים. ואנחנו גם לא
רוצים למסור את המדינה שלנו
לרוסים. לא בשביל זה גירשנו את
האנגלים. אכל, אתה מבין״...
״אני לא מבין כלום. אם אתה הולך
לשחוט אותנו, למה אתה רוצה שאטיף
נגד תוכנית רוג׳רס?״
״הרי זה ברור. הישראלים האלה חכמים.
הדיין הזה מרעיש עולמות. אז אם אנחנו
נשתוק, יחשבו האמריקאים שאפשר לדפוק
אותנו. שהם לא צריכים להחזיר את הישראלים
לקווי ה־ 4ביוני. אז אני רוצה
שאתם, אחינו הטנורים, תרעישו עולמות.
תפתחו באש. לא חשוב שיהיו כמה הרוגים,
בעמאן כמובן. תגידו שחוסיין בוגד.

״לא נעים, ביל? תאר לך שאתה היית
:מק־ם דיק. שום נשיא אמריקאי לא יסתכן
תמלחמת־עולם למען ישראל, אך שום נש־א
גם לא יעז להפקיר את ישראל. ז יר,יה
מצב נורא אפילו לנשיא בעל שיעור־קומה.
ואתה הרי מכיר את ריק...״

ה פי ד איון יגריגו. בנוגזאן —
(כותרות בעיתון אמריקאי)31.8.70 ,

מות שלך נגד המהפכה הפלסטינית
האצילה?״
״דחילק, יא יאסר. את זה תגיד ברדיו.
עזור לי, ולא אשכח אותך. כשנחליט למי
להחזיר את השטחים שיפונו על־ידי ישראל,
נוכל לדבר. למה שלא תהיד, אתה נשיא
פלסטץ בגדה ובעזה?״
״הכרזתי באופן רשמי שלעולם לא נשלים
עם תוכנית תבוסתנית זו!״

״כסדר, בסדר, יא יאסר. הרי
אנחנו כאן לבדנו״...

•י* מיסעדה אינטימית בוושינגטון
^ 4סעדו את ליבם, באותה שעה עצמה,
שני גברים, שתמונותיהם מופיעות לעיתים

״שמע, ביל, אתה לא הפסיד. בפעם הבאה
כשתרצה משהו בשביל תושבי מדינת,
ארקאנזו, איזה סכר או תחנת־חשמל, דיק
יזכור את זה.״

* *8ערי הקרמלין נסגרו מאחורי ד,מכו־נית
השחורה הכבדה. המרשל גרצ׳קו
עתר, בצעדים זריזים ללישכתו של ברז׳נייב.
״קראת לי, טוואריש ליאוניד?״
השדר של הברז׳נייבהניח
מידו את
נשיא ניכסון, ופנה אל המרשל הנמרץ.
״כן. ניגש ישר לעניין. לאן הגיעו הטילים
שלך במצריים?״
״הזזנו אותם רק קצת קדימה, טוואריש.
בזהירות רבה. הם עומדים עדיין 30ק״מ
מן התעלה.״

״למה
חות?״

אתה מחכה, לבל
הרו תמה
גרצ׳קו, ושלח
״אבל ליאוניד!״
סביבו מבט חשדני .״אנחנו לא רוצים לחבל
במאמצים. אנחנו יודעים שאתה אדריכל
יוזמת־השלום, ואנחנו נאמנים לרצון המפלגה,
רצינו רק להזיז כמה טילים בשקט,
נד׳ לשפר את העמלות שלנו, אתה מבין,
למיקרה שהישראלים יתפתו להפר את הס״
סקת־האש
״אתה לא מבין כלום, טוואריש מרשל.
מובן שאני רוצה שלום במיזרח התיכון.
אינני רוצה לשקוע שם בבוץ, כמו האמריקאים
בוויאט־נאם. עלינו להישאר חופשיים
כדי לטפל בחברים הסיניים, ואיננו
יכולים להסתכן בעימות עם האמריקאים.״

״אם בן, למה ילהזיז טיילים,
טוואריש?״
״כדי ללחוץ, מרשל. אתה לא מבין? האמריקאים
גנבו את תוכנית־השלום שלנו,
וקוראים אותה על שם רוג׳רס. הם סידרו
את הפסקת־האש בשמם. נאצר וסיסקו התמקחו
כמו שני גונבי־סוסים, והם שכחו
אותנו. אז אני רוצה להזכיר להם שבלעדינו
זד, לא יילך. שאנחנו יכולים לעשות
צרות. לא יותר מדי, כמובן. לא כדי לפוצץ.
אבל שירגישו.״
״כמה טוואריש?״

״עוד עשרה קילומטרים. ומחר.
אני רוצה לשמוע את הצעקות הראשונות
של הישראלים והאמריקאים
תוך 48 שעות. אני סומך
עליך.״
״חאראשו, טוואריש״.

ו ו ^ 1ו דיי ^וו כ 1ודיי

תמרורים
מונה לתפקיד מנהל רשות ההשקעות
בצפון אמריקה —
שהיה במשך שבע השנים האחרונות מנהל
כללי של מפעל קפה־נמס של ליבר, וקודם
כיהן במשרד המסחר והתעשייה בתפקידים
בכירים. לפני שעלה לארץ ב־ , 1950 היה אחראי
על העלייה לישראל מבולגריה, וכיהן
כנספח מסחרי של בולגריה באיטליה.

רם כר־חיים,

מנהליםרומן. השחקנית ה-
צרפתיה כריג׳יט בארדו ( )36 והארכי־טקט
הפריסאי ( )38 כיאמה (חיאמה)
כריסטיאן, אותו פגשה בריג׳יט כאשר
הוזמן לרהט את הדירה החדשה שלה בפאריס.
השניים שמרו על הרומן בסוד,
אך השבוע הצהיר כריסטיאן :״כריג׳יט
בודדה, ביישנית וחסרת־ביטחון. היא זקוקה
למישהו שיגן עליה. היא זקוקה לגבר
של ממש. לכן היא זהוקה לי, וזאת הסיבה
שהתקשרנו.״

נישאו הכוכבת ההוליבודית אדי
ויליאמם והמפיק רום מאייר, עימו
היא יוצאת מזה כמה חודשים. אחרי הטכס

רום מאייר ואדי ויליאמס

הקדם משלוח ברכוודך לחג
ברכה טעי מ ה, ברב השמחה,
ברבה בעלתע רך
יינות, ברנדי וליקרים ש ל
כרמל זין מזרחי
מיקבי דאעוון לעיון וזכרון יעקב

הצהירה אדי כי ״שלא כמנהגם של שחקני
הוליבוד רבים, יחזיקו נשואינו מעמד לנצח

התגרשו אחרי 27 שנות נישואין,
שחקן הקולנוע אדי קונסטנטין ( )53 ורעייתו
הלן שהיתר, בעבר רקדנית מצליחה
ושהקימה להקט בלט. הסיבה :״היא מקדישה
את כל זמנה ללהקה ולא למשפחה,״
כפי שאמר אדי.

שיי*

נפרדו חבר הגשש החיוור
קה לוי ורעייתו ישע שחזרה לבית ד,ו
מעונות
קול ורמקולים
די 1פ11

יצוד מבירה ־ התקנה
ז׳ בו ט ינ ס קי 104ר״ג. טל 734402 :

שייקח

ג! גימנסיה ריאלית
גפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשל״א לפתות בוקר ט׳) י׳ ,י״א, י״ב
תיכון מקצועי במגמות
ן לבורנטים כיסיי
תיכוו עיוני במגמות זו

הו מניס טי ת
ריאלית

רדיראלקטרנניקה | גרפיקה־שרטוט
אופנה
ציו ר
טלויזיה ־ תעופה
פקידות

כל המגמות כוללות הכנה לבחינות בגרות
הוראה ע״י מורים אקדמאיים בעלי נסיון * סטיפנדיות פרטים והרשמה:
5־1 ,8־9

תל־אכיב חיפה קריוד
ברגר 17 שמריהו מוצקין שדרות מפנת אלנבי לוין 30
השופטים 2

כת־ים

חולון

רמת־גן רוטשילד 33
ביאליק 42 ליד המצבה סוקולוב 68

פתח־תקו־ה
בר־כוכבא 1

בני־כרק
חברון 22
,77ר״ג
מסנת מודיעין

ישע

ריה במכסיקו, לשם יגיע שייקר, בעוד כחודשים
כדי להתגרש סופית.

דניאל

נפטר בחיפה, בגיל ,71
אלכגלי, ממייסדי שכונת בת־גלים ומי
פקידיה הבכירים היהודיים הראשונים של
הרכבת בתקופת המנדט. יליד זכרון יעקב,
הגיע לחיפה ב־ 1923 והחל עובד ברכבת,
שם הגיע לדרגת פקיד בכיר.
נפטר בפריס, לאחר ניתוח, בגיל
,77 מי שהיה שר ההגנה של צרפת ועמד
בראש האגודה צרפת—ישראל, הגנרל פייר
קניג. הוא לחם בצפון אפריקה וכיהן כמפקד
כוחות צרפת החופשית בבריטניה.
היה מפקד כוחות הפנים הצרפתיים ב־1944
ונתמנה כמושל צבאי של פרים לאחר שיחדור
העיר. מ־ 1945 עד 1949 כיהן כמפקד
עליון של הכוחות הצרפתיים בגרמניה. בשנות
ה־ 50 נבחר לבית הנבחרים כציר
רפובליקאי. שימש כשר ההגנה בממשלות
בראשות פייר מנדס־פראנס ואדגר פור ב־
1954 וב־. 1955
העולם הזה 1723

הממשלה סובלת מעצירות
ותקוע קיבל את החוקן
המשבר בממשלה חלף, תודה לאל. שר־הביטחון,
אשר עמד על סף הפרישה, הודיע
ברדיו :״מה שהוחלט היום בממשלה איננו
מביא אותי לעזיבתה.״ הכעיף היחידי בהחלטת
הממשלה, שהגיע לידיעת הציבור, הוא
שמר תקוע יישאר בארץ עד להחלטה חדשה.
אני יכול להבין הכל. אני מבין את אי־שביעות
רצונה של הממשלה נוכח הזזת הטילים
הסובייטיים בתעלה, א,י מבין את
סירובו של דיין לקבל הפרה חמורה זו בהסכם
הפסקת האש כעובדה מוגמרת. אני
מבין שהממשלה חייבת להביע בדרך כלשהי
את מחאתה נגד שוזיון־הנפש, שבו קיבלה
ממשלת ארצות־הברית את קידום הטילים.
אני מבין שמגיעה לדוג רס וניכסון נזיפה
חמורה.
אבל דבר אחד אני בכל זאת לא מבין:
במה אשם תקוע? במה הוא חטא? למה מגיע
לו העונש הקשה הזה, להישאר בארץ עד
להחלטה חדשה?

מה הוא יעשה כאן עד להחלטה חדשה?
הרי אנחנו יודעים באיזה מאמצים מגיעה
הממשלה שלנו להחלטה כלשהי. הדבר היחיד
שהממשלה שלנו החליטה בשלוש השנים
האחרונות הוא ההחלטה שלא להחליט,
ופשוט מתוך שיגרה עלולה היא להגיע להחלטה
מעין זו גם בעניין מר תקוע.
והרי יש לאיש הזה התחייבויות בניו־יורק.
הוא השאיר שם את כל הכביסה שלו.
הוא שכח לנתק את הבטאריה במכונית, וזו
עלולה להתרוקן עד שהוא יחזור לנמל־התעופה
ע״ש קנדי. הוא קבע ודאי פגישה
עם מזכירתו של נציג מצריים בשיחות
יארינג.
ואלוהים אדירים — הרי יש לו למר תקוע
גם משפחה בניו־יורק! יש גבול להתעללות
בעובדי־המדינה שלנו!
יוחזר מר תקוע לניו־יזרק ומיד! אם לא
לצורך שיחות יארינג, לפחות במיסגרת ה־הומאניטארית
של איחוד־משפחות!

פצצה של הגדרה
ו 1יזו 1ז

— — 8סוס 1וו 1—1

את ההגדרה הבאה שמעתי מפי יעקב אגמון׳
,ששמע !אותה מפי פרופסור במכון
וייצמן, ששמע אותה מפי פרופסור שנון

מן האוניברסיטה העברית בירושלים :״ה כיפה
היא הפרזרבטיב אשר מונע מגע בין
המפד״ל לבין אלוהים.״

להגנתו של אבא אבו

0111111ס 190911ס 1ססססס *

לפעמים, כשאין ברירה, צריך לצאת גם להגנתו
של שר־החוץ, אף כי אחד השעשועים
הפופולאריים ביותר בארץ הוא שילוח
חיצים בהופעותיו, ובעיקר במליצותיו הפרלמנטריות,
של מר אבא אבן.
הנה, לפני זמן מה, למשל, הביע מר אבא
אבן את הדיעה שבין השאר ״בלמה הפסקת־האש
את שחיקתו של חיל־האודיר הישראלי,״
וכמובן שעטו עליו ניצים מכל עבר ותקפו
אותו על שימוש ב״ביטוי אומלל ובלתי־מדוייק״
,על גרימת נזק למדינה ולתדמית
חיל־האוזיר המפואר שלנו, ועל התערבות
בענייני ביטחון שאינם בתחום עיסוקיו של
משרדו.
עד כה לא שמעתי שמישהו ייצא להגנתו.
לא ראש־הממשלה, ואפילו לא עיתון ״דבר״
לא מצאו לנכון להגיד מילה טובה לזכותו
בפרשה זו. לא נותר לי, איפוא, אלא להתנדב
למשימה זו שאיננה, אגב, מן הקשות
ביותר.
תגידו מה שתגידו על אבא אבן, אך בשום
פנים ואופן לא תוכלו לייחס לו קלות־דעת
בכל הקשור לניסוח הצהרות. מר אבא אבן
הוא אולי השר היחידי בממשלה שלנו המסוגל,
כשהוא רוצה בכך, לדבר שעתיים
מבלי להגיד אף מילה.
בשטח ההתחמקויות והניסוחים המעורם־

פלים הוא אלוף שאין שני לו. כשהוא מחליט
כבר להגיד משהו ברור ומפורש, יש
לשער ששעות רבות הוא התהפך על מיש-
כבו, עד שמצא לנכון להשתמש בביטוי
הקשה ״שחיקה״ .וכשהוא אומר ״שחיקה״,
אין כוונתו ל״התשה״ או ל״כתישה״ ,אלא
בדיוק למילה שבה השתמש.
כחבר בוועדת־השרים לענייני ביטחון יש
לו ודאי גישה לאינפורמציה מהימנה על
כל הקשור למצבנו הבטחוני, כך שאין להעלות
על הדעת שהשימוש במושג ״שחיקה״
הוא תוצאה של חוסר מידע מדוייק מ־צידו,
או עניין של קפריזה אישית.
מאז הפסקת־האש. בחזית המצרית מנסה
ממשלת־ישראל לשכנע את וושינגטון שחלה
הרעה במצבה הבטחתי בחזית זו, וש־איזון
הכוחות נתערער לרעתנו. אני מניח
שדעתו של מר אבא אבן על סכנת השחיקה
של חיל־האוזיר תרמה את תרומתה במאמצי
שיכנוע אלה.
ובאשר לפלישתו של שר־החוץ לעניינים
שאינם בתחום עיסוקיו של משרדו, ניתן
אולי להציב שאלה קטנה: אם שר־הביטחון
רשאי להביע דעות בשטח מדיניות־החוץ
של הממשלה, שאינם בדיוק בתחום עיסוקיו
של משרדו, למה ששר־החוץ לא יהיה
רשאי להביע דיעות בשטח הביטחון?

מה שבטוח בטוח
מר שאול אביגור, מי שהיה מראשי ההגנה
וממארגני עליה ב׳ ופעולות הרכש
באירופה, עד קום המדינה, ידוע עד היום
כקונספירטור מעולה, שאינו סומך מרוב
חשאיות אפילו על עצמו.
גם היום, כך נמסר לי, כשהוא ניגש
לפתוח את הסייף שלו, כדי להוציא מתו

קטעי־עיתונות העומקים בענייני ביטחון,
הוא נועל את דלת החדר, סוגר את ה תריסים,
ולפני שהוא מעז לחייג את ספרות
מנעול הסייף, הוא בוחן את עצמו
בראי, כדי להיות בטוח שהוא האיש ה פותח
את הסייף, ולא מישהו המתחזה כשאול
אביגור.

השירה הערבית בראי הביקורת
באיחור ניכר הגיע אלי, השבוע, פרוש
לשורה אחת מתוך שיריה של המשוררת
הערבייה פדואה טוקאן. המדובר בשורה היחידה
שהגיעה לידיעתו של ציבור הקוראים
העברי, משהו בקשר לכבדם של החיילים
הישראליים, שהערבים יאכלו בבוא
יום הנצחון.
סופר ערבי צעיר, שבאוזניו השמעתי
דברי תרעומת נגד השורה הגאסטרונומית
של הגברת טוקאן, הסביר לי שאין להבין
את השורה פשוטה כמשמעה. הביטוי ״נאכל
את כבדם״ הוא דמוי ספרותי עתיק,
שמשמעותו ״ידנו תהייה על העליונה.״
כהוכחה לסכנה הטמונה בנסיון להבין בי
טויים
ספרותיים או עממיים פשוטב
משמעם, אמר הסופר הערבי׳הצעיר. :
לעצמך שעזר וייצמן, נניח, שאינו ב
ביותר בלשונו, מתבטא, באוזני שומע
בי כך, :אנחנו ניכנס לרבת־עמון ו
לחבלנים את התחת׳ .מי שמבין ע
מדוברת יבין שהכוונה ל,אנחנו נעשה
עפר ואפר׳ (אגב, גם ביטוי ספרותי
מעורר אסוציאציות בלתי־נעימות על כ
נים).
אבל כל מי שיינסה לתרגם מילה ב
את הביטוי הסלנגי לערבית, עלול להגי
מסקנה שצה״ל מתכונן לבצע מעשי־סדו!
מוניים כחבלנים.״

חשבון עובר ושב

זהירות: מגיפה מדינית !
בימיה הבלתי־נשכחים של ממשלת־הליכוד, מלכה בכיפה הצדקנות, שהיא ו
אציה פיקאנטית על הנושא צדק ומוסר — משהו מעין יישום מינהגי אבירות 1
סים בין אומות.
המכאניזם הצדקני המבוסס על ״דע את האוייב״ הוא פשוט ומבריק: בחר
כתנאי להסדר, עקרון ״ צודק ״ ,שהאוייב לא יוכל להסכים לו (״משא־זמתן י
בלבד״).
לאוייב שמור תפקיד כפול ( :א) להכשיל את ההסדר ; (ב) להיות הצד הב!
צודק. ברוב המיקרים ניתן לבטוח בו שימלא את תפקידו כהלכה. אצלו מ
הכבוד את מקום הצדקנות.
הצדקנות כאילו נולדה לשמש נשקו האידיאלי של המיעוט השואף לתת את ה
כוחה בדמיון המפתיע בינה לבין צדק. ומי מוכן להיראות כאן, בלתי־״צודק״ י
איפוא, לעיתים, בחיידק צדקני בודד, כדי להדביק את כל סובביו במגיפה.
כשאיתרע מזלנו הביש, והטילים נעו קדימה, ניצחה התבונה. הצפרדע נבלעה
שגריר שוגר. אך, בשל רגישות המצב, וסכנת חיידקי הצדקנות, הוחלט על שמו
חיסון בנוסח ״יש מתן בסתר״ ,אולי גם ברית צבאית, אם תרצו.
לפתע הופיע החיידק והפעיל את המכאניזם הידוע: בחר לך כתנאי להסדר עי
״ צודק ״ ,שהאוייב לא יוכל להסכים לו( .״אין משא ומתן ללא החזרת טיליו
ואז, חודש אחרי קידום הטילים, ושלושה שבועות אחרי בליעת הצרפדע, הסכ
הממשלה, כך נרמז לנו, פהאחד, שבעצם כל עוד הטילים תקועים, תקוע ת
ומי יעז לקום ולהתנגד לעקרון כה ״צודק ׳ !
שימו לב, תנאי שלא תמך בו א ף אחד, התקבל פ ה אחד, בגלל עין אחת.
זו לא מגיפה — מהי מגיפה ז
אל תחשדו בו במפיץ המגיפה. לא את ההסדר הוא שואף להכשיל, הוא
רוצה להראות מי נותן את הטון. אח״כ יאפשר באבירות להמשיך בשיחות.
רבותי הצדקנים, השלום מעניין אותנו עכשיו, ולא האביר הרוצה להיות ר:
ממשלה !

ד״ר נ. קטרוס

שמואל תמיר מפיץ שמועות
בתוכנית הרדיו ״יש שאלות״ ,שהוקלטה
לפני שבוע בקיבוץ. אפיקים, הודיע חבר־הכנסת
שמואל תמיר לקהל שהמצרים מענים
אח הטייסים הישראליים שנפלו בשבי.
לדבריו ,״ידוע״ שהמצרים עינו את הטייס
שוחט, בן אפיקים, ו״ברור״ שטענת המצרים,
כאילו נפטר הטייס גולדודאסר משבץ־
הלב, אינה מתקבלת על הדעת.
מר תמיר לא גילה לקהל מה הם מקורות
האינפורמציה שלו. הוא רק רמז שאפשר
לסמוך עליו, ושהוא יודע מה שהוא מדבר.
חבר־הכנסת מטעם ״המרכז החופשי״ הרחיק
לכת והציע שממשלת ישראל תקבל החלטה
להנהיג פסק־דין מוזת לגבי מעני השבויים,
ותמצא דרכים לבצע את גזר־הדין שיתקבל
במשפט, בהם יואשמו המענים שלא בפניהם.

פחות ולא יותר! (א) אין כל הוכחות
שהמצרים באמת עינו את הטייסים ה
שבויים.
בשום מקום לא נתפרסמה עז
של הטייס שוחט, אשר תוכיח טענה
(ב) אם בידיו של מר תמיר מצויות ס
להוכחת האשמה הכבדה שהוא מטיל
מצרים, למה אין הוא מעלה את הובר
בימת הכנסת? למה אינו תובע משר־ה!
חון שיסביר מדוע מונעים מהעם אינו
מציה חיונית זו?
אילו היו בידינו הוכחות שהמצרים מן
את הטייסים שלנו, האם לא היתד, הממי
טורחת להביא עובדות אלה לידיעת הע
כולו? אלא אם כן מתכוזן מר תמיר לו
שהממשלה מעלימה את האמת מעיני
ציבור, כדי לא להעכיר את אווירת שיו
יארינג בניו־יורק.
אם יש בידי מר תמיר הוכחות לחי
טענתו, חובתו היא להביאם לפני הציבור
אם אין בידיו הוכחות, יחדל להפיץ ש
עות ולעורר פאניקות.

מדור התמהוו /מחלקות הגבות המורמוה
כתב ״ידיעות אחרונות״ ,מר גדעון רייכר,
כתב בשבוע שעבר על ערבי תושב הכפר
ערערה שחזר ארצה, לאחר העדרות ממושכת
ממנה, והתייצב במשרד הקליטה שבמחוז
חיפה כדי לתבוע, במיסגרת זכויו
תיו
כתושב חוזר, הקלות־מכס לצורך ו
שת מכונית.
פקידי משרד הקליטה, נאמר בכתבה1 ,
בידו לערבי שזכויות תושב־חוזר שמוו
ליהודים, והערבי חזר לכפרו במפח־נפש

במדינה העם ויש המדברים
יש הלוחמים
פעם אהיה
שחקנית

או סופרת

איר ומדוע פוצץ משה דייו
את שיחות יארינג — שעה
שהפידאיוו פוצצו וחטפו את המטוסים

בכל מלחמה יש הבדל בין הלוחמים, המסכנים
את נפשם, ובין המדברים, הקוצרים
את התהילה.
השבוע היה הבדל זד, בולט יותר מהרגיל.
חבריו של רהמים. במטוס אל־על,
אי־שם בשמי אירופה הצפונית, נערך מאבק
נואש, בו יכלו לאבד את חייהם למעלה ממאה
מבני־אדם.
פרטי מאבק זה לוטים בערפל, והם ישא־רו
כך — כי כל תיאור מדוייק יגלה פרטי־ביטחון
חיוניים.
אך ברור טי קומץ צעירים סיבנו את
חייהם, פנים אל פנים מול פידאיון חמושים.
אחד נפצע באופן קשה. האחרים נשארו
אלמוניים.
אלמוניות זו היא כורח התפקיד — תפקיד
כפוי־טובה, חסר־תהילה, מפרך מאין
כמוהו.
רק לעיתים רחוקות נופל במיקרה זרקור

, 1, 11״ 71,
מלחמהנמשכה השבוע בשצף־קצף, בכל רחבי המרחב.

| ן אולם לא היתהיזאת המלחמה בין ישראלים וערבים.
היתה ואת מלחמה בין ערבים לערבים.
ובצידה: מלחמה בין ישראלים לישראלים.
המלחמה השלישית — בין העמים — התנהלה רק למראית־עין. נהרגו בה אנשים —
הפידאי שניסה לחטוף את מטוס אל־על, פידאיון וחיילי צה״ל, שנהרגו בהיתקלויות.
אולם גם המעשים הדרמאתיים ביותר של השבוע — חטיפת המטוסים _ לא ה יתה
בעיקרה פעולה ערבית נגד ישראל. היתד, זאת פעולה ערבית נגד ערבים.

או מוסיקאית

מבחינה אובייקטיבית נוצרה שותפות בין הפידאיון ובין חלק חשוב
בצמרת ישראל, במטרה לפוצץ את שיחות יארינג.

החטיפות: נגד נאצר
ך • אשר עלה מטוס־הענק ביום השני בבוקר בלהבות בנמל־התעופה של קאהיר, ידעו
^ שליטי מצריים שלא היתה זאת פעולה נגד ישראל.

לא במיקרה פוצץ דווקא מטוס אמריקאי. הפיצוץ נועד להביע את
התנגדות הפידאיון נגד יוזמת־השלום האמריקאית. היתה זאת תקיעת־סכין
מכוונת בגבו של האיש המסמל בעולם הערבי את קכלת יוזמת־גמאל
עבד־אל־נאצר.
השלום הזאת

ו מרגלת בינלאומית
;פני שאת כובשת את הבמה
:סערה, עליך ללמוד להיות
קנית — זה ברור. הגיוני גם
זיה לן קל יותר להיות אשה
גרת ומלאת חן, א ם תלמדי
:שו דברים מסוימים, כגון :
עמידה נכונה, דבור נאות
:ימוסים. קיימים גם דברים
זרים ה מקילי ם על הנשיות.
פוני טמפקס, למשל. ההגנה
זהיגיינית לשימוש פנימי,
שפותחה ע״י רופא.
(פוני טמפ קס עשויים צמר
י טהור. שפופרת ההחדרה,
ה חל ק ה כמשי, מאפשרת
וכנסתם בתנ אים היגיינים
לוקס הנוח. ידיך לעולם אינן
געות בטמפון. לא תצטרכי
להבא חגורות, סיכות או
:חבושות, המגבילות או תן
בבחירת לבושד.
:סי א ת טמפוני ט מפ קס.
1ם אחד מ או ת ם הדברים
טניס, שעשויים להקל עליך
להיות אשה מפורסמת.

סניטרית לשימוש פנימי
נ בבתי מרקחת !בתמרוקיחז
י1ת. המעתיחת בקבלת דוגמאות
הסברתי ישלחו 45 אד בבולי
אל היבואוים אינזוסט־איספקס
תל־אביב, רחוב ירמיהו 38

שמעון פרס
המשפטפטניט עזרו
הפירסום על אחד מבעלי תפקיד זה, כמו
מרדכי רחמים.
פרם ופירסומת. אם הצעירים שסיכנו
את חייהם נשארו אלמונים, לא כן הפוליטיקאים,
שהשתדלו לעלות על סוס זה
בזריזות מופלאה ולרכב עליו אל ה־פירסומת.
מקובל
בישראל שכל שר משתדל לסחוט
את טיפת־הפירסומת האחרונה מכל מאורע
המזדמן בדרך משרדו. זהו חלק משיטת
חלוקת־השלל, כשמכשירי־התקשורת ההמוניים׳
הרדיו והטלוויזיה, שייכים לממשלה
ועומדים לרשות השרים.
השבוע הצטיין בכך שר־ד,תחבורה שמעון
סרס. הוא נכנס רק זה עתה לתפקידו. לא
היתד, לו שום השפעה על טידורי־הביטחון
שהוכיחו את עצמם (חלקית!) בפרשה זו.
אדם אחר היה עומד מן הצד בצינעה. לא
כן שמעון פרס. הוא התלבש מייד על הרדיו
והטלוויזיה, מסר הודעות, שיגר הכר-
זות. כדי לזכות בכותרת, הודיע בו במקום
שישראל תבעה את הסגרת החוטפת.
גימגום ובורות. הודעה זו היתד. כוזבת•
יתר על כן: אילו הספיק פרס להתעמק
בפרטי תפקידו החדש, היה יודע שאין לד,
על מד. לסמוך. אין כל אחיזה חוקית לבקשת
הסגרה כזאת*.
אולם ההודעה נמסרה, זכתה לכותרות
עולמיות. ובמשך ימים נאלצו משפטנים, שהוזעקו
לרדיו ולטלוויזיה, להסביר איכשהוא
את התביעה המופרכת — בגימגום ברדיו,
ובבורות שחצנית בטלוויזיה.
* אנונת טוקיו, שהיתח מ׳אפשרת זאת,
עדיין אינה מחייבת. חוזה ההסגרה בין
ישראל ובריטניה מאפשר הסגרת רק נ־מיקרה
שהמוסגר עבר עבירה על פי חוקי
ישראל. עדיין לא קיים חוק ישראלי שעל
פיו אפשר לשפוט חוטפת, שפעלה בין
אמסטרדם ולונדון.

כל מעשי הפידאיון ובני־בריתם היו מכוונים למטרה זו. לחבל ביוזמת׳ השלום, לערער את
מעמדו של נשיא מצריים, להפיל את שותפו חוסיין.
הפועלות נגד ישראל נועדו לחבל בהפסקת־האש, שהצבא המצרי שמר עליה בקפדנות
עילאית (,תוך התעלמות מסעיף הקיפאון) .הכודנה הברורה היתד, להמריץ את צד,״ל לפלוש
לירדן, לגרום למעשי־איבה נרחבים, שימוטטו את כל מיבנה הפסקת־האש.
אמנם, צד,״ל פלש ללבנון, במלחמתו הרצופה בפידאיון. אך הוא הקפיד שלא להרחיב
את ההתקפה. בחזית זו נכשלה מגמת הפידאיון.
מעשי־החטיפה נועדו לאותה מטרד, עצמה. הנסיון הכושל לחטוף את מטוס אל־על בא
לסבסד בין ישראל ובין המדינה שאליה התכוונו החוטפים להביא את המטוס — בוראה ירדן.

אולם הכאת שני מטוסים אחרים -שווייצי ואמריקאי -לשדה־תעופה
צבאי בירדן, על אפו ועל חמתו של השלטון הירדני, שירתה
את אותה מזימה: לסכסך בין ישראל וחוסיין, לפוצץ את הפסקת־האש
בחזית זו.
על רקע זה מובנות השמועות שנפוצו על פשיטת צד,״ל באיזור נחיתת המטוסים. ברור כי
הפידאיון ציפו בתקווה רבה להתפתחות זו — ולקרב שיתפתח בין הפושטים ובין צבא
ירדן. הם התאכזבו כשנתברר להם שהפשיטה לא היתד, ולא נבראה.
פיצוץ מטוס־הענק האמריקאי בנמל־התעופד, המצרי היה רק שיא של נסיון שקוף זה.
למרות ההצלחה המיבצעית הדרמאתית של שלוש החטיפות, הן נכשלו מבחינה מדינית.
הפידאיון הצליחו למשוך תשומת־לב אל עצמם, אך לא להגביר את כוהם.

החזית המשותפת של ממשלות מצריים, לבנון וירדן נשארה איתנה.
הפידאיון נשארו מבודדים -כשסכנת החיסול הפיסי מרחפת עליהם.
אל־פתזז, הגוף החשוב ביותר של הפידאיון, הוסיף להתנגד למעשי־החטיפה. החזית העממית
פעלה, בעקיפין, גם נגד אל־פתח.

תקוותם היחידה היתה שמחנה הניצים כישראל יציל אותם -כשם
שהניצים בישראל קיוו שמעשי הפידאיון יחלצו אותם מן המיצר.

הכניעה דתכ תי ג ד״ו
ן* אויבים הגלויים של יוזמת־השלום בישראל, המעדיפים שטחים על שלום, לא היו
| 1מסוכנים. השפעתם בישראל קטנה יותר מהשפעת הפידאיון בעולם הערבי.

אולם המתנגדים הסמויים, בממשלה וסביבה, היו מסוכנים הרבה
יותר. בראשם התייצב, השבוע, בגלוי משה דיין.
במשך כמה שבועות היסס דיין איך להתייחס אל יוזמת־השלום. הוא ידע שהיא פופולרית.
אבל הוא גם ידע שהיא תפחית מערכו הפוליטי.
מצדדי היוזמה — ובראשם פינחס ספיר ויגאל אלון — עשו את המישגה הגדול של
הוצאת משד, דיין ממעגל הקשורים ביוזמה. דיין התחיל לראות בהצלחת היוזמה סכנה
למעמדו האישי בממשלה, ולסיכוייו לרשת את כס ראשות־הממשלה.
וכך, השבוע, פתח במיבצע שמטרתו העיקרית היתד, להוכיח כי הוא יכול להכתיב לממשלה
את כל העולה על רוחו. התוצאה המישנית: פיצוץ (זמני, לפחות) ,של שיחות־יארינג.

לדעת כל המשקיפים, אמנם ראה דיין את יעדיו לפי פדר זה: הגורם
האישי היה השום מן הגורם המדיני.
למעשר, איים דיין על הממשלה בפרישה, שפירושה פיצוץ הממשלה. הוא סמך על כך
שאנשי המפד״ל ייאלצו לפרוש עימו.

למערך יש, יחד עם גרוריה הערביים 60 ,ח״כים. אם יפרשו דיין ואנשיו, לא יהיה למערך
רוב — גם בתוספת ארבעת ח״כי ל״ע.

מעטים האמינו בי דיין אמנם יפרוש, ויסכן את בל עתידו המדיני
בבחירות, שכהן היתה גולדה מנצחת אותו לבטח. אולם עצם האיום
הספיק בדי לאלץ את הממשלה לקבל את הדיקטאט שלו -ובבד הפך
משה דיין, השבוע, לדיקטטור של הממשלה.
כיצד ישתמש דיין בכוחו זה?

השבוע הוא דאג להדליף לעיתונאים כי לאחרונה הצליח ארבע פעמים לכפות את דעת־היחיד
שלו על הממשלה. הרשימה עגומה, מבחינת הערכת כושר־השיפוט של דיין עצמו:
#דיין בפה על הממשלה את נוסח התשובה ליוזמת רוג׳רס. היתה
זו התחכמות חסרת ערך, שהוכחה כחסרת־תועלת. אך היא חיזקה את מעמדו של דיין.

• באשר התעלמו האמריקאים מנוסח זה, בפה דיין על הממשלה
הפגנה של מורת־רוח, ועיכוב שיחות יארינג.

גם הפגנה זו היתד, חסרת כל

תועלת ממשית, אך חיזקה את דיין בממשלה.

• היה זה דיין שבפה על הממשלה לשנות את דעתה לגבי שני
האלג׳ירים שהורדו ממטוס בלוד, ולהחזיקם במעצר. השבוע נתגלה לכל בר־דעת
שהיה זה מעשה־טירוף, שהכשיר את הקרקע התעמולתית למיתקפת החטיפות של
הפידאיון, ושירת אותם במישרין.
#השבוע בפה דיין על הממשלה את הפסקת שיחות־יארינג. בכך איבדה
ישראל, למעשה, את רוב היתרונות שהשיגה לפני חודש, כאשר הסכימה לתוכנית־רוג׳רס.
הדבר הכניס את יוזמת־השלום למבוי סתום, הזמין לחצים מדיניים אמריקאיים ולחצים
צבאיים סובייטיים.

הרושם המדכא היה שבל המעשים האלה של דיין נועדו בעיקר
לחזק את מעמדו כזירה הפנימית הישראלית.
אם היה ספק בכך, הרי בא דיין עצמו, והשמיע לפתע את פסוקו התמוה ביותר: שאנו
נמצאים בשלב הסופי של המלחמה. לשם מה אמר זאת?
לפי גירסה אחת: היה זה תימרון־הטעייה, כמו אימרתו ׳המפורסמת, ערב מלחמת ששת־הימים,
כי ״עכשיו זה מאוחר מדי או מוקדם מדי לפתוח במלחמה.״

לפי גידפה שנייה: אחרי שחיזק את מעמדו בקרב הניצים, רצה
לשפר את תדמיתו גם כקרב היונים, לפי השיטה הדיינית המפורסמת.
האיש שאיפשר לדיין כמה מתמרוניו השבוע, היה יצחק רפאל.

היה

ערב בחירתו של מיכאל חזני, כבר

א£110

ץ זדזע 0611 $ 6 <:1־ז$ן
1$חחז^1601 561116־± ^01

//י6א 1*1

ץ מז 0ח 10ט 0־ ^60/חס> 9־

ברור כי מעתה יראהרפאל

תכנית אלון
זוהי התוכנית המקורית, שפורסמה עלי
ידי יגאל אלון בשבועון האמריקאי
״סיים״ .היא כוללת: סיפוח הגולן
ביקעת הירדן, חוף ים־המלח, רכס הרי
יהודה ושומרון, רצועת עזה, מיזרח ירושלים,
צפון סיני, שארם־אל״שייך. מדב
רי אלון השבוע מסתבר כי התוכניר
כולה נשארה על כנה, מלבד סיפוח רצו
עת עזה, וכי במקום צפון סיני מבקע
אלון לספח כעת רק את ״פיתחת־רפיח*
האיזור המצוי בין רפיח לאל־עריע
1ז 111י11:)1111:
800

7״01

(שער ב״ניו מידל איסט׳׳)

מטרה אחת לחייו: לפוצץ את הממשלה, להתנקם כגולדה, שמנעה
את בחירתו, להוציא את חברי מפלגתו ככוח מביסאותיהס.
השבוע עשה זאת, לעיני המדינה כולה, בציניות המתחסדת האופיינית לו.
הוא פשוט הכריז כי המפד״ל תפרוש מן הממשלה, אם דיין יעשה זאת.
בינתיים נפוצו במפד״ל פרטים על ההשתלשלות שסיפקה לרפאל את המניע למעשיו.

באשר נבחר חזני, ואחרי הצילומים הידידותיים, מיהר רפאל לחדר
שני ושם, בחברת נאמניו, פרץ בבכי.
השבוע, אחרי שהתאושש, הכריז רפאל שאם משה דיין יצטרך אותו, די בשיחת־טלפון.
עמדה זו הכריחה גם את יריבו, מיכאל חזני, ללכת באותה דרך. עוד לפני שהספיק לחמם
את כיסאו החדש בממשלה, הכריז חזני כי יציע למפלגתו לפרוש מן הממשלה, אם לא
תתקבל תוכנית דיין.

דיין, שלא התייחס בבבוד־יתר לתומכים אלה, הפטיר לעבר חזני,
בפגישתם הבאה :״אולי תגיד לי מה התוכנית שלי?״
כדי לפייס את רפאל, הוא מונה השבוע לתפקיד ״יועץ״ המשלחת הישראלית באו״ם. זהו
תפקיד ריק, המחולק על־ידי הממשלה בין חברי־כנסת בתור שוחד, פיוס או חלוקת־שלל.

אולם רפאל נשאר מסובן. מעתה והלאה יהיה כעקרב, המוכן לדקור
בל רגל הצועדת בדרך לשלום, אם יעזור הדבר להפלת הממשלה
שכה לא ניתן לו כיסא.

מפה חד שה: אדון
דם אחר שהמאורעות השפיעו עליו היה יגאל אלון.
מייד עם קבלת תוכנית רוגירס, הופיע בצורה חד־משמעית בצד יוזמת־השלום. הוא היה
מוכן לקחת את הדגל, כדגלו האישי, בדרכו אל כס ראש־הממשלה.

אולם עמדתו של דיין גרמה לשינוי טאקטי בעמדתו של יגאל. הוא
לא חזר בו מעמדתו, אכל השבוע הבליט את הצד הניצי שבה.
קבלת תוכנית רוג׳רם קברה, למעשה, את ״תוכנית אלון״ המפורסמת. ברור כי האמריקאים
לא יסכימו אלא לשינויי־גבול ״לא־מהותיים״ ,בעוד שתוכנית אלון שואפת לסיפוחים.
השבוע ניצל אלון הזדמנות של סיור בהיאחזויות, כדי לחזור על תוכניתו, להציגה כ־
״מפת־השלום״ של ממשלת ישראל. כך הובן הנאום על־ידי כל העיתונות העולמית.
לפי תוכנית זו, דורש אלון ״ריבונות יהודית״ בביקעת־הירדן, חוף ים־המלח, רכס־ההרים
הסמוך של יהודה ושומרון מן הגלבוע עד הרי חברון, גוש־עציון, רמת־הגולן ושארם־אל־שייך,
נוסף על קיום סיפוח ירושלים.

רק בשני פרטים סטה אלון מ״תוכנית־אלון״ המקורית. הוא לא
הזכיר עוד את סיפוח רצועת־עזה ואת סיפוח צפון־סיני.
תחת זאת בא רעיון אלטרנטיבי, הנמצא כבר בשלב ביצוע (ראה במדינה) :יצירת חסימה
בין סיני ובין רצועת־עזה, בצורת חגורת התיישבות ב״פיתחת־רפיח״ ,שתחבר את הנגב
הישראלי אל הים־התיכון, ותכתר את הרצועה.

רעיון זה, יחד עם רעיון חגורת־ההתיישכות בביקעת־הירדן, נועד
להכניס את בל החלקים הערכיים של הארץ לשני ביסים.
תוכנית זו היא, כמובן, סטירת־לחי לא רק לעמדה הנאצרית, המציעה שלום רשמי תמורת
החזרת כל השטחים, אלא גם לעמדה האמריקאית, המסכימה רק לשינויי־גבול קטנים.

אם ישראל תעמוד עליה, היא תוביל כהכרח לפיצוץ שיחות־יארינג
כשלב מאוחר יותר, לעומת הפיצוץ המיידי שאליו שואפים דיין ואנשי
ארץ־ישראל השלמה.
בסוף השבוע היה ברור כי המלחמה האמיתית, ברגע זה, שוב אינה נטושה בין ישראלים
לבין ערבים. זוהי המלחמה פנימית כפולה, כשהכוחות הדוחפים בכל עם לעבר
השלום לוחמים בכוחות הדוחפים בכיודן ההפוך, בעוד הכוחות הבינלאומיים הגדולים משפיעים
עליהם מלמעלה כאלים רחוקים.
.זז!ז3ח53

המצב הוא עתה רחוק מלהיות מיואש. גורמי השלום עדיין עצומים.
אך מי שזילזל בכוחות הנגדיים, הכין השבוע בי המאבק רחוק עדיין
והוא פנימי.
מסיומו

במדינה

מיהו המומר
אומרים עלינו, היהודים המשיחיים, כי המרגו את דתנו וכי זנחנו
את אמונת האבות. הייתי רוצה לענות פה להאשמה זו השבוע. לא
אנו המומרים, אלא דוקא אותה יהדות שטוענת כי היא הנציגה
הבלעדית של אמונת ישראל הטהורה.
בתנ״ך רואים אנו כי עם ישראל, לא תמיד עזב את עבודת
האלוהים על־ידי מעשה ברור וחד־משמעי. לעיתים קרובות פשוט
יצר לעצמו תדמית חדשה, אחרת, של האלוהים, ואותו עבד, כמעשה
עגל הזהב, עליו הכריזו, ,׳אלה אלוהיך, ישראל, אשר העלוך מארץ
מצרים״ .לא רק במעמד הר סיני קרה הדבר הזה. כך היה לכל
אורך ההיסטוריה של עמנו; האבות בנו מזבחות ואשרות ופסילים,
וקראו להם בשם ה׳.
עם הזמן נתעדנה עבודת האלילים הזאת והפכה מפותחת יותר,
״מודרנית״ יותר. לא תמיד נזדקקה לפסל של ממש, אלא שהסתפקה
פשוט בסילוף דמותו ואישיותו של אלוהי ישראל. בספר ירמיהו אנו
מוצאים עדות רבה לכך. העם למד לחשוב על ה׳ כעל ״אלוהים
מרחוק ולא מקרוב״ .אלוהים שכל דרישותיו מתבטאות במילים
״היכל ה /היכל ה׳ ,היכל ה׳ המה״ ,בהמשך קיום הכהונה ובנאמנות
מילולית — מן הפה ולחוץ — של העם. הם התעלמו מדרישותיו
המוסריות והחברתיות ומקריאתו לעם ללמוד לאהוב אותו מן הלב,
ועם כל הלב. יש להניח שראו בדרישות אחרונות אלו דברים טובים
ויפים, אלא שלא תארו לעצמם כי ניתן לצפות מכל העם לחיות כך.
אותן דרישות היו מיועדות ליחידי סגולה, למעטים שחפצו לקחת על
עצמם עולו־של־שמים. יתר העם יתרכז בכל אותם דברים חיצוניים
ושאיגם־מחייבים, ואלוהים, מצידו, יקבל את זאת ויסתפק בזאת, ואף
ישמור על הארץ והעם מחורבן.
״שמעו־נא זאת, עם סכל: האותי לא תיראו, נאם ה ׳ י לעם
הזה היה לב סורר ומורה ולא אמרו בלבם, נירא־נא את ה׳
אלוהינו נמצאו בעמי רשעים ככלוב מלא עוף, כן בתיהם
מלאים מידמה — על־כן גדלו ויע שירו ...לא דנו דין י תו ם• ..
ומשפט אביונים לא שפטו — העל אלה לא אפקוד, נאם ה /אם בגוי
אשר כזה לא תתנקם נפשי שמה ושערוריה נהיתה בארץ, הנבי אים
נבאו בשקר, והכהנים ירדו על ידיהם (כלומר, ימשלו על־פי מה
שיקבלו לידיהם: שוחד, או ״תשלום בעד טרחה״) ,ועמי אהבו כ ך
(ירמיהו ה.)20—31 /
על־כן מכריז ה׳ במקום אחר ,״לא עמי אתם, ואני לא אלוהיכם!״
היהדות המסורתית של היום הולכת גם היא בדרך זו שבה כפר
ה׳ .היא רואה בחיצוני ובמופגן את החיוני, בעוד שבין שורותיה
עומדים אנשים שטהרם המוסרי מוטל בספק. איננו שומעים אותם
קוראים לעם בלשון של ״לא תחמוד״ ,״לא תנאף״ ,״לא תעיד ברעך
עדות שקר״ ,״כבד את אביך ואת אמך״ ,״ואהבת לרעך כמוך״ .לא !
אנו עדים למבצעי תפילין ומבצעים דומים שאין בהם כדי לחייב את
הלב. לא אנו המומרים. הם ש״המירו את אלוהיהם בלא־יועיל״
ו״בלא־אלוהים״.
אך מן השלילה אל החיוב — לא די בכך שאתה, קורא יקר׳
תסכים עם דברים אלו הסכמה מילולית. מתוך כל אלו מסתברות
חובות מסוימות החלות עליך. ואתה מה תעשה ן
ת.ד ,2234 .רמת־גן
מכתבים ייענו.

ירובעל

במלאות שנה למעצרם בדמשק של
פרופסור סמואלוב וסדאח מועלם,
קרא את סיפור חטיפתם המלא
בהוצאת

וידנפלד וניקולסון ירושלים בע״מ

שלושה

פשעי

דמשק

סיפורו של פרופסור סמואלוב משבי סוריה

שטחים
הן שלום, לא שלום —
בינתיים מתיישבים בסיגי
מושג חדש נשמע לאחרונה בארץ:
פיתחת־רפיח. אורי אבנרי עמד על השערו־דיה
המקופל !!.בשם תמים זה בנאומו בכנסת
בשבוע ש׳עבר (ראה דו״ח לבוחר,
אשליות במקום חלב לילדים) .יגאל אלון
דיבר עליו בנאומו הגדול, כאשר דיבר על
ההיאחזויות בשטחים, המהוות ערובה לביטחוננו.
את העוברות המסתתרות מאחורי
המושג המופשט מתאר כתב העולם הזה
שסייר השבוע בשטח :
ליד אשל עתיק יומין, בלב המדבר השומם׳
עומדים מספר בתים קטנים. זה כל
מה שהעין רואה,

מי נכנס לשטח הבנייה ומי לא. אין כאן
שום דבר מה לצלם. אני מקווה שכל מה
שתכתוב לא יודפס. אסור לפרטם את זר.,״
יותר רציני היה יעקב אגרס, מנהל חבל
הדרום והנגב המייצג את הסוכנות ומשרד-
החקלאות באיזור. בסמכותו גם נושא
ההקמת
יישובים חדשים. לדבריו,
יחידות הנוכחיות, המוקמות במחיר חמישה
מליון ל״י, הן שלב ראשון של היחידות.
תוכנית,
שבמלואה תכלול
תצרוכת המים של היישוב החדש תגיע
לחמישה וחצי מליון קוב לשנה. המים
יגיעו למקום בצינור ענק של 20 צול שיונח
•בהמשך הצינור הנוכחי, המסתיים כיום
בכרם שלום.
הרצועה -איננה ישראל. כמות
ענקית זו של מים שתופנה לפיתחת־רפיח,
לא תאפשר כל פיתוח חקלאי נוסף של
יישובי הנגב הצפוני. לשאלתי מה בקשר
לתוספת מים לרצועת עזה — שמקורותיה

הכפר המוקם כפיתחת־רפיח
זה קטן —
אולם כאותו קרחון שחלקו הגדול׳ והמסוכן,
הוא דווקא הבלתי נראה, כך גם
כאן. שכן בתים אלה מהווים את תחילת
הקמתה של נקודת־יישוב ישראלית חדשה
— בתחום סיני. שם המקום — פיתחת-
רפיח. מיקומו — דרומית ליישוב רפיח,
מעבר לגבול הדרומי הבינלאומי של מדינת־ישראל.
לפני
מלחמת ששת־הימים ישב כאן הצבא
המצרי בשורת ביצורים ומחנות־אימונים.
לאחר המלדומה התלבשו פלחים מדרום הרצועה
על חלקים מהאיזור, החלו מגדלים
חיטה וקקיון.
זאת — עד 1באפריל . 1969 בתאריך זה
החליטה ממשלת־ישראל לשנות את שמה
של המועצה האיזורית חבל מעון לחבל
אשכול. לכבוד שינוי השם, סיפחה הממשלה
לתוך חבל אשכול גם חלק מסיני,
שקיבל את השם פיתחת־רפיח. תוכניות הפיתוח
של חבל אשכול כללו, בין היתר,
שלוש התיישבויות כפריות על שטח של
18 אלף דונם בפיתחת־רפיח — שני כפרים
חדשים והיאחזות נח״ל שנועדה להפוך ל־יישוב־קבע.

אסור לפרסם.׳׳ השלב הראשון, היחידות
משקיות.
נוכחי, כולל הקמת
הפעולה כולה נשמרה בסוד. חברת אסט־רום,
בעלת מפעל למיבנים טרומיים באשדוד,
קיבלה את המשימה לידיה. מנהל
העבודה במקום, שלמה גוטמן, מתנגד בתקיפות
לנוכחותי. כנציגה של חברה מסחרית׳
הוא מתעב פירסום בצורה מעוררת
פליאה :״אני הקובע פד״״ הוא קובע שם
בפני .״זה לא מקום ציבורי כאן. אני קובע

ישראל

י 9 ₪ 8ו ל

פיתחח־תזיח

העיגולים השחו רים
— ישובים
קיימים; הלבנים — מתוכננים. החלק ה סיני. של המוחזק השטח אפור

מאת אורי אורן
סיפור החטיפה של מטוס ט.ודי.אי. לדמשק ומעצרם של הנוסעים הישראליים
במשך 99 יום. הספר מתאר את קורותיהם וחוזיותיהם של הישראלים העצורים
בכלא הסורי על רקע היחסים האנישיים שנרקמו בינם לבין הסוהרים שהופקדו
עליהם.
הספר שופך אור על הדרכים שנקטו מדינות העולם לשחרור האסורים.,על אזלת
היד של כל הגורמים שטפלו בפרשה, למול שתי נשים שניהלו מלחמת חורמה
לשחרור בעליהן.

המחיר 8.— :ל״י

--ל ה שיג בכל חנויות הספרים •בארץ הפצה ראשית: מרגליות, רחוב מלצ׳ט ,38 תל־אביב

המרכז המתוכנן: בית־העם, הצרכנייה דהמרפאה
גדול יהיה

הטבעיים מידלדלים מדי שנה והמליחות במימיה
עולה בהתמדה — ענה לי אגרס כי
היות והרצועה איננה חלק ממדינת ישראל,
אין ההממשלה רואה כרגע צורך לפתור
את בעיות המים שלה.
לדברי יעקב זיידה, ראש צוות מחוז
הנגב במשרד־השיכון, תסתיים בניית השלב
הנוכחי — שהחלה לפני כחודשיים
. 1971 כאשר
וחצי —
יעלה אז הגרעין הראשון של המתיישבים
על הקרקע, ימצא במקום בתי מגורים,

אסו עראפאת היה מונו
להיפגש עם ד ז שום גורדמו
וגולדה מאיו אסוה את הפגישו
נשיא הקונגרס היהודי העולמי, הד״ר נחום
גולדמן, עמד להיפגש לשיחה עם מנהיג אל-
פתח, יאסר עראפאת. אולם התנגדותה של
ראש-הממשלה, גולדה מאיר, לפגישה זו, מנעה
את קיומה.

מגהל־עבודה גוטמן
.אני קובע פה!״

רק בימים האחרונים התגלה, כי ביקורו של
הד״ר נחום גולדמן במארוקו בתחילת חודש יולי
השנה, לפי הזמנת חסן מלך מרוקו, נועד להסדרת
פגישה זו.
כזכור, ביקר הד״ר גולדמן במרוקו, בלוויית

כבישי גישה, ומרכז איזורי שיבלול בית־עם
ושירותים ציבוריים כגון מרפאה, צרב־ניר,
ומועדון.
משכורת רעב. בעוד התיכנון נעשה
על־ידי ראש יהודי, נעשית העבודה׳ בחלקה
הנכבד, על־ידי ידיים ערביות — ובמחירים
מוזרים מאוד. העובדים הערביים המועסקים
על־ידי חברת אסטרום משקיעים 12 שעות
עבודה ליום. תמורת זה משתכר טפסן
מיקצועי 12ל״י ליום, פועל פשוט — שש
ל״י. השרברבים אפילו הגיעו לאחרונה לידי
שביתה. צוות של שלושה שרברבים
משתכר 15ל״י ליום — חמש ל״י לאדם.
כאשר תבעו להכפיל את הסכום, סירבה
החברה.
גם ערביי רפיח והסביבה שאינם מועסקים
ישירות בפיתוח, מביעים אי־שביעות רצון
מהמתרחש — מסיבות אחרות. השכנות החדשה
של היהודים איננה מעוררת בם
שמחה. לדבריהם, תביא עבודת הבנייה להגברת
פעילות המחבלים באיזור. אמנם
הפעילות תכוון נגד היהודים, אך הערבים
חוששים שגם הם יסבלו בכך.
יש הגיון ויש הגיון. תלונה אחרת
שלהם נוגעת לפיצויים שקיבלו אלה מביניהם
שעיבדו אדמות באיזור, ופונו משם
עם התחלת הפיתוח. הפיצויים, טוענים
הם, הינם חסרי ערן, מאחר שהדרך
היחידה שנותרה בפניהם עתה היא לעמוד
בתור בלישכת העבודה ולקבל עבודה במשכורת
רעב.
אלא שטענות אלו — בטענותיהם של
מתנגדי הסיפוח הזוחל — אינן נשמעות.
פיתחת־רפיח הינה צומת אסטרטגי חיוני,
וישובה ישלים את בידוד הרצועה מכל
צדדיה. הגיון ביטחוני זה, דיו כדי לפגוע
בהגיון ביטחוני אחר: זה הטוען כי השלום
הוא הביטחון הטוב הגדול ביותר.
ספלוות איזה נציג 7
איזה צעירים

מה לעשות אם ראשי הרשימה הממלכתית
מסרבים להכיר במייק גולדשטיין כעסקן
מן המניין של מפלגתם?
ערב הבחירות האחרונות גרם להם זעזוע
קשה כאשר הצליח להיבחר כמועמד
רשימתם בבחירות לעיריית תל־אביב. ראשי
התנועה — ובראשם איסר הראל — סירבו
לקבל את העובדה המוגמרת׳ שנראתה להם
מפוקפקת ביותר, הודיעו שהבחירה אינה
תופסת. העניין הגיע להכרעת בית־המשפט,
אבל זה לא עזר — מייק 24 בעל ההעול!
הזה 1723

עראפאת

*ולד מן
עורך השבועון הצרפתי נובל אובזרווטר, ז׳אן
דניאל. היה זה ביקור רשמי, שצילומים ממנו,
בו נראה הד״ר גולדמן בחברת מארחו חסן ויועציו,
פורסמו בעיתונות (העולם הזה .)1714 בזמנו
פורסם כאילו ביקור זה קשור בשאלת עליית
יהודי מרוקו.
עתה מסתבר כי המטרה העיקרית של ביקור
זה היתה הסדרת פגישה עם מנהע אל-פתח,
בתיווכו של המלך חסן.
מאחר שהד״ר גולדמן קיבל בתקופה האחרונה
את רעיון הקמת מדינה פלסטינית, לו התנגד
קודם לכן, נראה שמטרת השיחה היתה לברר
אצל מנהיגי הפידאיון את סיכויי הסכמתם להק-
תספורת היול־ברינרית המבהיקה ודמות
מוכרת בדיסקוטקים של תל־אביב, לא עמד
בראש הרשימה.
ביום הרביעי האחרון שוב התנגשו השניים.
הפעם התכנסו ראשי הממלכתית
לדון בנושאים אקטואליים. בין השאר: להתפלג
או לא, בעניין תוכנית השלום של
רוג׳רס?
לפתע, לפני שהדיונים יכלו להתקדם,
הופיע בכניסת מועדון המפלגה ברחוב

מת מדינה כזו, בעיקבות שיחות שניהל הד״ר
גולדמן עם מנהיגי הפלסטינים בגדה המערבית.
בעיקבות נסיונו המר עם ממשלת ישראל, בקשר
לפגישתו המיועדת עם נשיא מצריים,
גמאל עבד־אל־נאצר, לא רצה הד״ר גולדמן
להסתכן בפגישה כזו ללא אישורה של ראש-
הממשלה גולדה מאיר.
למרות שהיה ברור לו מראש כי תשובתה של
ראש-הממשלה תהיה שלילית, פנה הד״ר גולדמן
טלפונית לראש-הממשלה, סיפר לה על אפשרות
הפגישה, וביקש את אישורה לפגישה כזו, לא
כנציג ישראל, אלא בתור אזרח ישראלי.
תשובתה של גולדה היתה בערך כך :״מה
אתה רוצה ממני? תעשה מה שאתה רוצה ומה
שאתה חושב שאתה צריך לעשות, אך ממני לא
תקבל כל אישור וכל תמיכה.״
בעיקבות תשובה זו דחה הד״ר גולדמן את
היוזמה להפגישו עם יאסר עראפאת.
הפרשה היתה שמורה עד כה בסוד כמוס. בהתאם
להתחייבויותיו, מכחיש אותה הד״ר גולד־מן
עד היום הזה. אולם העובדות הודלפו דווקא
על־ידי ראש-הממשלה, גולדה מאיר, באחת ההזדמנויות
בהן ביקשה להתריע על הסכנה שבפעילותו
הדיפלומטית העצמאית של גולדמן.

שור בתל־אביב לא אחר מאשר מייק גולדשטיין.
הוא הכריז שהוא נציג חוג הצעירים
של המפלגה, ועל כן רשאי הוא להביע
את דעת החוג בדיונים. גם לא הסתיר מה
דעת החוג: בעד שלום, נגד סיפוח.
שני רחובות וחזרה. לא
בדיוק התפתחו העניינים. אך
שאיסר הראל צילצל למשטרה,
מקום הגיעה ניידת. הסמל לא
ברור ודאי וודאי ראה
כיצד הוא
שלאת

עצמו
מוסמך להכריע בעניינים מדיניים
כאלה, הזעיק את קצין הסיור. גם זה חיפש
מוצא של הרגעה, הזמין את מייק להילוות
אליו בניידת למרחק שני רחובות —
העיקר שאפשר יהיה לומר שהוא הרחיק
אותו ממקום המריבה.
מייק נסע שני רחובות, מיהר בחזרה. לשווא.
ראשי הממלכתית סירבו להכיר בזכותו
להשתתף בדיונים. מכיוון שכך, ננעלה
האסיפה — ללא כל דיונים.

ב&ח״ס
ך *ןףןןןך מגיע ביום ב׳ הצוות שניצל
1 1 1ן | בנס. מימין: הדיילות מיכל
אדר ודנם דרמיז׳ן והדייל אברהם אייזנברג.
תמונות כעמוד זה מתפרסמות רק
{ ; הודות לנס. היה זה פשוט נס משמיים
שאנשי צוות הבואינג 707 של אל־על, שהיווה
מטרה לנסיון החטיפה ביום הראשון
השבוע, הגיע חי ללוד. לולא נס זה —
אי־החפוצצותו של רימון שהושלך על ריצפת
המטיס, לאחר שנשלפה כבר נצרתו
ספק אם מישהו מהנוסעים היה נשאר חי.
כיצד הגיע רימון זה, ורימונים נוספים
ואקדחים, לתוך המטוס? נראה שאין קל מזה:
החוטפים פשוט גילו שציוד הגילוי האלקטרוני
בשדה־התעופה באמסטרדם הוא
לקוי או בלתי־יעיל, עלו שם למטוס בנחת.
לא היתד. גם כל סכנה שייערך על גופם
איחיפוש.
חברות־התעופה
נן מתכוונות להרוס עסקים על־ידי חיפושים.
אשר לביצוע החטיפה עצמה — שאני.
כאן הוכח מחדש, לפחות בפרשת מטוס
אל־על, כי האופי וקו־המחשבה הערביים אינם
הולמים מלחמת גרילה, שאחד מיסודותיה
האלמנטריים היא — גורם ההפתעה:
תוכנית החטיפה של ליילד, חאלד ושותפה
היתד זהה בדיוק לתוכנית החטיפה שהצליחה
— של ליילד, מלפני שנה במטוס ט.וו.א:
זינוק בנשק שלוף ובצריחת אימים מהמושב,
פריצה לתא־הטייס, אילנצו של הטייס
לשנות כיוון, תוך כדי השתלטות על
מכשיר הקשר והתמצאות במיכשור התא.
ואילו הרימון ששוחרר — ושלא התפוצץ
בנס — היה מסוג הדברים שקורים בכל
מלחמה. בין ביבשה, בין באוויר.

בכעס השנייה

היא החטיפה השנייה בקריירה האווירית שלה.
היא היתה גס במטוס אל־על אשר הותקף
לפני שנתיים בשדה־החעופה הולטן בציריך.

חיבוק לאשה

הקברנים אורי בר־לב ואשתו דורון ( )25 בעת פגישתם בלוד.
דורון, אשתו השנייה של אורי, היתה חמש שנים דיילת באל-
על. לאורי ( )40 שלושה ילדים בני 2ו, סו ושש. הטיית המטוס בזווית חדה לממה, אותה-
ביצע בר־לב ברגע ההתקפה, היתה אחד הגורמים המכריעים שהכשילו את התוקפים.

חווות:

מן ההרפתקה הגדולה מספרת
]הדיילת מיכל אדר לידידות נרגשות׳
אשר באו לקבל אותה בשדה־התעופה.

ן חיבוס לדיילת

* רזעוררד ער־ערז ר׳וווזרינאר •1רזרו־י ו־

מעניק קפטן המטוס, הקברניט אורי בו־לב, לדיילת דנם
דרמיז׳ן, בעת מסיבת־העיתונאיס שהתקיימה בלוד עם הגיע?״

4 £ליילה (מסומנת בחץ) בתמונת סיום המחזור בבית־הספר הן
ךן ןן ך 1 ?1־| ן
1 0 11-1 11 /אמריקאי בצור, לבנון. ליילה, כיום בת 160 ,26ס״מ, יפת־

מראה, הינה בת למשפחה של 12׳לריס, אשר נמלטה מחיפה ללבנון במלחמת־העצמאות,

ליילה עלי חאלד (למעלה) ,שהשתתפה
השנוע בנטיון הכשל לחטוף את מטוס
״אל־על״ ,הינה חוטפת מטוסים בעלת
נסיון, זכתה לפירסומה העולמי לפני
שגה, ב־ 29 לאוגוסט ,1969 כאשר חטפה
— אז בהצלחה — מטוס ״טי.וו.אי.״,
אילצה אותו לנחות בדמשק, שם פוצץ
ע״י ״החזית העממית לשיחרור פלסטין״.

| **ן | !1ך 7ןךן|| נראתה פחות זוהרת, כאשר הועברה, מכוסה במעיל גשם ו111.111/11
*11 מלווה על־ידי שוטר ובלש בריטיים, משדה־התעופה בלונדון

לימקום־מעצר בלתי־ידוע. ליילה הצטרפה לחזית אחרי ששהתה בכוויית, היתה מורה שם.

רעי 1 1 ¥ 1י ך 1כמחבלת, עברה לילה קורס ל
^ *711
11 11 #1 1 1 1 /לוחמת־גרילה במשך ארבעה חו/
דשים,
שכלל בין היתר קרבות פנים־אל־פנים וג׳ודו (בתמונה, ליילה

על הריצפה) ,הפעלת נשק קל ואוטומטי, חימוש והפעלת חומרי
חבלה. לאחר מכן התנדבה ל״משימת התאבדות״ — חטיפת מטוסים,
אומנה בהכרת המיכשור של בואינג 707 על־יז טייסים ערביים.

ין מקהלת קולות הרלם בפעו
רי המקהלה לבושי הג׳ינס
עמדו להופיע בפאריס לאחר ה

ןדןןןןך \ 1ך | ,בין רבבות הצופים היה
גם הזמר דני בן־ישר־

אל, בדרכו לארצות־הברית להקלטת תקליט.

עירומים כמו ביום היוח
צעירים וצעירות בפסט

11י ר ך 1ן ל _ ך *ך 1 \ 1ך ן ד זוג צעירות — או צעירים, קשה
לנחש — משתזפות חשופות על

11 1111 111 1 13
שפת הים. העירום נראה בעיני רבבות הצעירים שהשתתפו בפסטיבל כחלק כה טבעי של
האירוע, שאיש. לא ראה בכך משהו מוזר, לא לטש עיניים ולא הרביץ הערות מתחכמות.
יי מטרה וזיתה — להאזין למוסיקת
| $פופ. נכון — אבל מי אמר שתוך כדי
כך אי־אפשר לעשות עוד כמה דברים?
רבע מליון הצעירים והצעירות שנאספו
באי ווייס האנגלי לפסטיבל ד,פופ שנערך
שם בסוף השבוע שעבר, עשו באמת, תוך
כדי כך׳ עוד כמה דברים. שניים ליתר
דיוק: י מין וסמים.
ככל שהרביתי להסתובב בין חובבי המוסיקה
חשופי השת שמילאו את המישט־חים
הירוקים, כן נוכחתי שהמוסיקה תשמש
פה רק לאורגיית המין והסמים הגדולה
ביותר שהתרחשה בהיסטוריה.

שניים לתוך

תאוסטורית

ובנעלי התעמלות
וכובע בוקרים הגיעה נערה זו מאוסטרליה.

ך -חורים ובחורות, חלקם לבושים,
4חלקם לא כל־כך, חלקם לגמרי לא,
הסתובבו בשטח בחופשיות, ביחידים, בזוגות
או בקבוצות קטנות, כשהם ניגשים,
שוב בחופשיות, למישהו או מישהי זרים
להם לגמרי, מציעים להם אהבה. עם רדת
החשיכה, קטן מספר המסתובבים. שלב
(המשך בעמוד )22

1 * 1 1 ¥צעירים וצעירות השתתפו בפסטיבל וייט. הם הגיעו
ך ו ״ן ן
מכל רחבי אנגליה, וכן מארצות־הברית, צרפת, גר|

מניה והמדינות הסקנדינביות. הס ישבו, שכבו, אכלו, התלבשו, התפשטו, עשו

אהבה, עישנו ס1
החופשי, ללא כל
אלפי משתתפי 0

שליח ״העולם הזה״
יעקב גרוס מדווח על
פסטיבל הפופ הפנטס־טי
שנערר* בשבוע ש־עבר
באי וייט, אנגליה

ח. זנז
!ם תל־
1טיבל.

פסטיבל האהבה הסתיים בהתפוצצות אלימה
כאשר בריונים פשטו בשטח ועשו שמות בכל

דם, משתכשכים בבוץ, בחול ובמים, בילו אלפי
:ל הבינלאומי שנערר לפני שבוע באי וייט.

צעירה אנגליה חושפת
^ו\ןךך *ן ך ־
זוג שדיים פושרים,

עטורים בציורי פרחים, לעיני כל שכניה.

והאזינו למוסיקה — כל אחד בזמנו החופשי, ברצונו
כובלת או חוקים מגבילים. בתמונה למעלה: שניים מבין
בל הפופ — אחד לבן כסבון, אחד מכוסה בבוץ כהה.

חווה סן העדן

כאלפים אחרים רוגמתה, יושבת צעירה זו בלבוש חווה
אמנו, מוחאת כפיים בשיכרון. למוסיקה של גדולי זמרי
הפופ בעולם. למעלה: בדרכה לפסטיבל, השילה הנערה את שרידי הציוויליזציה הכובלים אותה.

, 9 1 9 1 0מין וסם ₪ן ^ 1
(המשך מעמוד )21

ההיכרויות התפתח לשלב המיטה.
לא שהיתה מיטה יחידה בשטח, מלבד
במרפאה, אליה הובאו כמה מקרי מכות־שמש
ומעולפי־סמים. השטח המגודר שנועד
לצופים ששילמו עבור כרטיסים, וה־גיבעה
ממול שעליה. ישבו מאות, אם לא
אלפי מאזינים חופשיים, הפכו למיטה אחת
גדולה. צינת הלילה ׳ה^רבה לבבות. אלפי
זוגות נדחקו שניים שניים לתוך שק שינה
אחד.

סרטים י&ורנוגרפיים
על הבלון

התנהל בחופשיות.
ך• ח ר הסמים
^ חשיש נמכר בתשע ל״י אצבע קטנטנה.
כל הישראלים שפגשתי התלוננו פה
אחד על המחיר הגבוה. מחיר ל.ס.די בכלל
הרקיע הפעם שחקים. ממש ספסרות.
יחד עם זה, לא שמעתי אף אחד מתלונן
שאין לו כסף למנה היומית שלו.
המשטרה, שניסתה בתחילה להשתלט על
נגע הסמים, נתקלה בצחוק פרוע. נראה
היה שגם השוטרים עצמם הגיעו למסקנה
שלא כאן המקום להילחם בזה — ויתרן על
המשך מאמציהם.
בשעה מאוחרת באותו לילה נכנסתי
לתוך בלון ענק, שהיווה טריטוריה מוגנת
מכל התערבות, ובה התנהל המיסחר העיקרי
בסמים. ברגע שעברתי בפתח, הוצעו
לי, בקולי קולות, כל הסמים שבעולם. על
הקירות הוקרנו ללא הרף שיקופיות פסיכודליות
משגעות את העיניים וסרטים פורנוגרפיים
שאיש לא טרח אפילו להעיף בם
מבט. כל זאת — על רקע הרעש מחריש־האוזניים
של תזמורות פופ משובחות, שקולן
מוגבר מאות מונים באמצעות הציוד
האלקטרוני המשוכלל שבעולם.
ובתוך כל השמחה — אחינו בני ישראל.
אינני יודע איך, אבל שוב ושוב הצלחתי
להיתקל בהם בכל מקום. את המיבטא האנגלי
של הישראלי המצוי אפשר להכיר מקילומטר.
שלא לדבר על התנהגותו. הישראלי
הבולט בלט גם הפעם. אם לא בכמות
— הרי באיכות.
הכי מצא חן בעיני צעיר שחרחר, שהזדהה
כגבוקי מקריית־חיים. הוא וידידה ותיקה
שלו — הידידות התחילה שעות ספורות
קודם לכן — הסתובבו עירומים כביום היוו לדם•
הוא היה הישראלי היחיד שפגשתי
כאן שהסתובב כך.

המטבח ההודי הוא גגדר מסע אל
מרחבי הטעם, הניחוח וחווית החיך.
במטבחנו מתחדשת מדי יום האמנות
עתיקת היומין של עירוב התבלינים
והכנתם, אמנות המקנה לכל מאכל
ומאכל את אישיותו ואופיו המיוחד.
טאג׳ מאהל היא המסעדה היחידה
בארץ המעסיקה שלשה אשפי מטבח
שהגיעו במיוחד מבומביי.

מגון
אבנים בידיים

או ך־ ה -בו

פסיכולוגי

מ אי!׳ א רי אלגורן

נתן רזניק
בהנהלת הרפית מתח ולמוד חפנוזת
טפול ב חו סר ב ט חון
ו תטביכיס

ת*י 4הפלך ג׳ורג׳ .44
בשעות.15.00—18.00 :
חיפה, סלפון•69300 :

הוצאת אלף 336 ,עמ׳׳ 8ל״י

הספר שכולם מדברים בו

החוג בבאר־שבע ייפגש ביום
א , 13.9.70 /בשעה 20.30

ספור אהבתם של צעיר ישר אלי
ונערה כושית ניגרייגית.

אצל אבי קמחי

אכזוטי, שובה־לב, מחורז
בפניני הומור ושירה.

מה קורה
בקומה השניה
של טופז?

רחוב המעפילים ,3באר־שבע
הנושאים :

)1מסירת דו״ח מהועידה
)2המשך ההתארגנות

למבוגרים בלבד!
(המחאות: ת.ד ,410 .קיראון)

פזדסכנמן וס

האתיררסיטה הישראלית מישרים אקסטרניים

הלימודים בת״א בבניו גמנסיח הרצליה, ז׳בוטינסקי • 106 ובחיפה בבנין בי״ס במעלת, שמריחולוין 30

ההרשמה לשנת הלימודים הבאה ללימודי ערב המכינים לתארים אקדמאיים מוכרים של

ץ זו1¥£85א 11 אססאש

אוניברסיטת לונדון
* 8.80.כלכלה או
מנהל עסקים

א115 ות 01.1. - 816 8
$ח110 וו 5111ח£ 1חד6£1ח £1ח£

אגודות המהנדסים הבריטיות

8 .^.כללי
8.4 .מדעי המדינה
או סוציולוגיה
* הנדסת מכונות * הנדסת ייצור
* 8.80.מתימטיקה
8 .^.שפות :
אנגלית, צרפתית
* הנדסה ימית
* הנדסת חשמל
תלמידים החסרים תעודות בגרות יתקבלו לראי ון אישי לקביעת אפשרות הצטרפותם ללימודים
* הנדסת כנין

* הנדסת אלקטרוניקה

פרטים והרשמה במשרדי האוניברסיטה: תל״אביב, רה׳ ברנד ( 17 מפנת אלנבי ,)55 בשעות 1—9בבוקר,
8—5אחה״צ. תל״אביב, רחוב ז׳בוטינסקי ,106 בבניו גמנסיה הרצליה, בשעות 8—5אחה״צ בלבד.
חיפה — רחוב שמריהו לוין ,30 מפנת הרצל ,14 בשעות 1—9בבוקר 8—5 ,אחרי־הצהרים.

** ם עלות השחר, החלו הרבבות נשל־
^ פים החוצה מתוך שקי״השינה. זוגות
רבים ראו איש את רעותו לראשונה. הם
התעוררו ליום החדש לקולם של ג׳ואן באיז,
ג׳ימי הנדריקה׳ טייני טים, החופשיים, עשר
שנים לאחר מכן, המי, המגיעים, שיקאגו
ועוד כחמישים להקות צמרת שיצרו פופ
באיכות מעולה במשך כל 24 שעות הפסטיבל.
לאחר
כל ביצוע, פרץ קהל הרבבות ב־מחיות־כפיים
שנשמעו כרעם אימתני. בין
הסמים לקצב, נכנסו יותר ויותר צעירים לאקסטאזה,
ישבו מקישים באבנים או בכפות־ידיהם
לקצב המוסיקה. כשהתעייפו, קמו
לאכול, ירדו לשפת־הים לטבול במים הצוננים,
לקחו עוד קצת סמים, עשו עוד קצת
אהבה, עם מי — לא חשוב. העיקר אהבה.

ברברים,
ונדאלים

ך• א הכה נמשכה כמעט עד הסוף.
| | כמעט. לקראת הסוף, עם שחר, כאשר
קהל הרבבות החל מתארגן לפרידה, התפרצה
השנאה לפסטיבל. השינאה והאלימות.
כנופיות פירחחים מגולחי־קרקפות ונעולי
מגפיים פשטו רכובים על אופנועיהם, לתוך
שטח הפסטיבל. הם פרצו מהגבעה ממול,
עליה ישבו כל צופי הפסטיבל, האזינו בלי
כסף, קרעו גדרות, הרסו ביתני מכירה וקיוסקים,
השמידו כל מה שעמד בדרכם.
״ונדאלים, פשוט ברברים,״ ייבב בחמת־זעם
רון פולק בן ה־ ,25 יזם הפסטיבל ומארגנו.
המסר הצונן שטיפטף מאז הלילה, וקולו
של ריצ׳י הייבנס השר את הרי קרישנה,
השלימו את התמונה המדאבה.
העולס הזה 1723

י חי ה ה אוז רוני ם ₪ל

א?יישון ״.העודיום 10.ן

~גור ע מן*?־
^ו~ י גוו
** 5 281 זת^ #

צעד 1x001
שקוסיה ^ ט־י ס עי ד 6י־ 1-1
,גייויל ספר׳׳ ח שלו ם 8,

א מ ^ו מ

א״בי גתו עומד בפתח מיסעדחו, שהיתה מוקד הבוהימה במשך ׳ :12 נש1ה
תם יודעים מה היתר. קליפורניה ב־
> £שבילי? 12 שנים עברו עלי שם. כמעט
שליש מהחיים שלי. ואלה היו שנים!
את קליפורניה פתחתי אחרי שהייתי 15
שנים טייס. החלטתי לרדת קצת לאדמה. הרעיון
המקורי היה חנות למימכר המבורגר
ונקניקיות, אך מהר הפך המקום למה שהיה
באחרונה: מרכז הבוהימה הישראלית.
את העסק פתחתי עם תשעה שותפים.
רובם טייסים באל־על. בכסף שהרווחתי ב•

משך הזמן קניתי את החלקים שלהם. נהיי^
וויכוחים הפוליטיים בקליפורניה
תי הבום העיקרי בעסק שהלך לא רע. עבדהיתד,השפעה
גדולה עלי. זה גם מה

תי שם בכוחות עצמי.
שדחף אותי לערוך את מאת ואז היכרתי את הבו־הטיסה
למצריים.
הימה. לקליפורניה באו
הזמן הסוער ביותר בהאמנים
המיוחסים. אלה
קליפורניה היה בימי
שהתחילו לעלות ולהרשישי
אחר־הצהריים. כל
וויח כספים. הם עזבו
שולחן עסק בנושא אאת
נסית ובאו אלי. במשך חודש אחד נעשחי•
כאן ריכלו, שם התווכחו ושם חתמו
תה מהפיכה בחיי הבוהימה התל־אביבית.
עיסקות־אמנות בהרמת־כוכית.
קליפורניה נהפכה למרכז שלה.
והחתיכות אוף, החתיכות. ממש תהלווזה
עזר לעסק. זה משך קליינטים.
כה• כל אחת בבגד שונה מהשנייה. הן
באו בשביל שיראו אותן• היו עוברות הלוך

ושוב נגד עיניהם של הזאבים הוותיקים,
שהיו בודקים אותן מלמעלה למטה. שיא
!י• אנשים היו באים לקליפורניה לא
האושר שלהן היה כשהיו מזמינים אותן
! 1רק בגלל האוכל. באו בגלל האווירה.
לשבת ליד אחד השולחנות.
ואת האווירה יצרו האמנים. ביחוד אחרי
בכל ההמולה הזאת של פינת פרישמן־
כמה כוסיות ויסקי.
דיזינגוף, שחיתי אני כמו דג. אהבתי את
התחילו לכתוב על קליפורניה בעיתונים.
החיים האלה, ואני ממשיך לאהוב אותם.
המקום הפך למרכז חברתי. הסתובבו שם
אבל כדי לנהל עסק כמו קליפורניה, צריך
כל הסוגים: קצינים, נערות זוהר, סטריס־להיות
במקום ולפקח על העניינים. אחרת
טיזאיות, שרים. אפילו משה דיין היה קוקורה
מה שקרה לי: ב־ 17 החודשים האחרופץ
לאכול סטייק. הוא דווקא היה קליינט
נים׳ בהיותי בחוצלארץ, הפסיד העסק׳ הר
טוב. ישב בפינה, אכל, שילם והלך. הבן
בה כסף רק בגלל שלא הייתי פה.
שלו, אסי, היה יושב לעיתים יותר תכופות,
עכשיו, כדי להחזיר את החובות, אני
אני זוכר גם קליינטים שלא היו אז כל־מוכרח
למכור. רציתי למכור למישהו שכך
מפורסמים כמו שהם היום. דליה לביא,
ימשיך במסורת, אבל אנשים לא מוכנים
למשל. היתר, נכנסת לקפה, יושבת בפינה
להשקיע כל־כך הרבה כסף במסעדה. לכן
ושותה את התה שלה. עכשיו, כשהיא
אני מוכר את המקום בשביל ארבע חנויות.
שחקנית מצליחה, היא לא שכחה את קלי־בשבילי,
לסגור את קליפורניה זה כמו
ארז לוי -רוו-ד
דלי __
להוציא חייד.
פורנית: כשהיא באה לביסור באריז. היא
באה לקליפורניה כדי לעדכן את עצמה ברכילויות
האחרונות.
בכלל, רוב הרכילויות נוצרו בקליפורניה.
אבל לא רק רכילות. אחרי עסקי השעשועים
באו הוויכוחים הפוליטיים. אני יכול
לומר בגאווה כי כל החלק הבוהימי של
מחנה השלום בארץ — אכל אצלי. לא רק
אכל. גם התווכח והחליט על פעולות.

אייב• נתן

ך | אךך ךןע^ מדרגות התיאטרון הקאמרי, הסמוך למסי
ד 1דדי 1 1ו *
1/111 / 11 11 1 1 1 1עדת קליפורניה, יושבת הבוהימת. דן בן־
אמוץ (עומד עס הגב) ,אורי זוהר, אריק איינשטיין והציירת הקשישה רבקה ינאי. האם

חתיכה חדשה

של יושבי קליפורניה היא לבדוק את החתיכות
החדשות העוברות לפניהם. למעלה:
אחד המנמחיס בנושא — בני אמדורסקי.

לפני שהתחיל בפעולותיו הפוליטיות בבחירות של 965ו, התפרסם
בעל קליפורניה אייבי נתן כפלייבוי עליז, המוקף במיטב
החתיכות. תמונה אופיינית לאותם ימים: אייבי והספרית סריטה אברג׳יל בפתח קליפורניה.

אייבי הישן

.סדיפודניר.״ -
מ ר כז החברה
הי שראד־ת -
הגיעה ה שבוע
ל סו ר ע צוב

קפיצה מיקוית ״ -
בי קשת (למטה) ,בביקור מיקרי בקליפורניה.
מימין: השחקנית גילה אלמגור, הנחשבת
לאחת המבקרות הקבועות ביום שישי.

] ־ ך ן י גליה ארקין, שנישאה לן
! מיליונר צרפתי, נפרדה
יממנו, חזרה לארץ ועבדה בקפה קליפורניה.

י זד 53י

סתם יום של חול

הצהרים. קבוצות־קבוצות מתארגנות סביב השולחנות ובמדרנה ש

לידן:
חלק אוכלים, אחרים הוגים מיבצעיס פוליטיים, שולחן של החלק
הבנהמי של מחנה השלום, עיסקות אמנותיות וקשרים רומנטיים.
מימין: אורחים קבועים דן בן־אמוץ ורעייתו בתיה אפולו.

תצוגת זוהו

חובה לאומית לכל מי שרצתה להפוך לנערת־זוהר, היתה
ביקורים תכופים בקליפורניה. תחילה הן ישבו בשקט
בפינה, נעצו מבטים באמנים. בתמונה: דוגמנית הצמרת הלית קטמור בפתח בית־הקפה.

לידתו של ועיון

שיחה אופיינית בקליפורניה, בה קרמו מור רעיונות
רבים ובה התבשלה גם ״טיסת השלום״ של אייבי.
בועז עברוך, חיים חפר, עמוס קינן, גברי בנאי ואורי לוי: אינטלקטואלים ובוהמים בצוותא.

1דען 1ןךן האלוף הצבאי דויד(דדו)
ן אלעזר (למעלה) ,ואלוף
הבידור ישראל גוריון (למטה) בקליפורניה.

הוא היום בו הופצה הידיעה על מותו של אייבי ש טס
למצריים. אלפים נהרו לפינת פרישמן—דיזנגוף,
כדי לשמוע את האינפורמציה ממקור ראשון. דמעות שמחה זלגו כשנודע שאייבי לא נהרג.

היו ההיסטורי

;מניס, שו־יס,
לובים -סלס
ישבו ש
הגיעה רוחל׳ה (בתמונה
השמאלית, קיצונית מ!
מאל) ,מזכירת הקאמרי לשעבר, הנשואה
ויש עסקים מוושינגטון, ישר לקליפורניה,
היכרויות ולשמוע רכילות.
י לחדש

!גחו־־ל

עול

מגל

הרא

שונה

א ו ־1

בישר
הקיצוני
הימין
עולות
רוב

האי

• 4,משלת ישראל ש^תה את מדיניו
תה. בטיפול בבעיית יהודי בריה״מ.
עוד לפני חודשים מיספר לחמה הממשלה
בכל כוחה נגד קו תוקפני בחזית זו,
מתוך הנחה שזה יזיק ליהודים.
כאשר יצאו יאשה קאזאקוב וברוך שפר־לינג,
שני עולים חדשים מברית־המועצות,
למסע הסברה בארצות־הברית, ניסתה הממשלה
למנוע את מסעם, שמה לו מיכשולים.

האיש שכפה על ממשלת ישראל
לשנות את מדיניותה, אינו
חכר הממשלה. הוא אפילו אינו
אזרח ישראלי.
שמו אינו מפורסם ביותר בישראל, למרות
שיש לו חלק רב בחיים הפוליטיים הפנימיים
במדינה, ובכמה תחומים ביחסי־החוץ
שלה.
זהו ברני דויטש, אזרח ארצות־הברית,
יהודי גוץ ומקריח בן ,36 ואב לשלושה
ילדים. שמו נודע בפעם הראשונה לאזרחי
ישראל כאשר היה קשור בשביתת־הרעב של
יאשר, קאזאקוב, לפני בניין עצרת האו״ם
בניו־יורק, בתחילת השנה.
אז נודע כי היה זה הוא שהביא את
יאשר, על חשבונו לארצות־הברית, מימן
את מסע התעמולה שלו ברחבי ארצות-
הברית, ואת הפגנת שביתת־הרעב שלו.

אולם השפעתו של כרני דויטש
חורגת מעכר לפרשת יאשה קא־זאקוב
וענייני יהודי כרית-המו-
עצות. כמידה מפויימת, קשור
כרני דויטש כמעט לכל הפעילות
של הימין הישראלי.

ן מתנחלים ובגין

ך>> וא מגדיר את עצמו כמקורב לראש
( | הממשלה גולדה מאיר ולמנהיג גח״ל
מנחם בגין. כאשר ניסתה הממשלה למנוע
מיאשה קאזקוב את מסעו בארצות־הברית,
טילפנר, ראש־הממשלה אישית לברני דויטש,
ניסתה להשפיע עליו להניח את ידו מהעניין•
אחר־כך גם נפגשה עמו לשיחה אישית
בעניין זה.

עם מנחם כגין יכול כרני דויטש
לסעוד ככל שעה שיחפוץ. אם
מתכנן כגין סיור קרוכ כארצות-
הכרית, שיכלול מסע־הרצאות מחוף
אל חוף, יש לכדני קשר הדוק
לאירגון המסע, וגם למימונו.

איש דז מי ס חו רין
סיפור זה מעורר שאלות חמורות מאוד בכמה
מישורים.
למשל: האם אפשר לספול מצפ שפו יש למיליונר
זר, שאינו אזרח ישראל ואינו מתיישכ פה, השפעה
רחפת־ממדים על המדיניות הפנימית פישראל, כעז*
רת השקעת כספים פרטיים?
אילו גופים ומגמות, נום!? על אותם שהוא מודה
כהם, הוא מממן כישראל?
האם יכול איל־הון זר, התזימף כמגמות הלאומניות
הקיצוניות כיותר, וכיניהן כמגמות פאשיסטיות מוכ•
הקות, להכיא להכרעות ציבוריות כישראל, מכיוון
שאץ מימון דומה לגופים שוהרי-השלום כישראל?

מזה שלוש שנים כדור כי הגופים השונים הפועלים
למען ״ארץ ישראל השלמה״ משופעים ככספים,
דכר המקנה להם תהודה והשפעה שאינן עומדות
כשום פרופורציה לתמיכה הציפורית האמיתית שהם
נהנים ממנה.
אחת הסיכות לק -נעוצה כאישיותו של כרני
דויטש -אדם ששמו הוזכר רק כמיקרה, מדי פעם -
אן? שיש לו יד ורגל כמעשים רבים הנעשים כ־מדינת־ישראל.
כעמודים
אלה מתאר ״העולם הזה״ לראשונה מי
ומרים את הצעיף על חלק -
הוא כרני דויטש
אולי חלק קטן -של פעולתו המיסתורית.

מתנחלי חברון מדברים על ברני דויטש
כעל גואל ואפוטרופוס. אם בזמן הקרוב
תצא משלחת של מתנחלי חברון לארצות-
הברית, כדי לגייס תמיכה בקרב היהדות
שם, ולעורר את דעת־הקהל היהודית נגד
הנסיגה, יש לברני חלק ניכר בכך. הוא
יוזם הרעיון ומארגן סיור המשלחת, שנו עדה
לחתור תחת מדיניות ממשלת ישראל.
בישראל מופיע כתב־עת באנגלית, המוכר
וידוע יותר בארצות־הברית מאשר בישראל.
זהו הטיימס אוף ׳טראל, המופיע בתל-
אביב ובלוס אנג׳לס בעת ובעונה אחת,
משמש שופר לדיעות הימין הקיצוני בישראל׳
מהד״ר ישראל אלדד (שייב) ועד לריעות
גח״ל והמרכז החופשי. עורכו של
העתון הוא סטנלי גולדפוט, איש לח״י
לשעבר מדרום־אפריקר.,
למרות העובדה שבישראל מעטים הם
היודעים על קיומו של העיתון, הוא גורם
נזק רב לישראל. שכן, בעיני יהודי ארצות־הברית,
החסרים בטאון קבוע אחר באנגלית,
הוא מצייר תמונה של ישראל ימנית־קיצו־נית,
שוחרת מלחמה וכיבושים, שהד״ר
ישראל אלדד, בעל הריעות הפאשיסטיות
המובהקות, הוא הוגה־הדיעות הגדול שלה.

גם כאן אפשר למצוא את כרני
דויטש. הוא אחד ממייסדי העתון
הפאשיסטי, ואחד מכעלי המניות
העיקריים שלו.
בצורה זו או אחרת ניתן למצוא את שמי

של ברני דויטש קשור כמעט לכל פעילות
של הימין הקיצוני בישרא. 7

מי הוא ברני דויטש? מה כוחו
ומה השפעתו? מה מריץ אותו ף

־! יונה בביס, נץ בחוץ ן
* עולם הפינאנסים ידוע שמו של
^ ברני דויטש הרבה יותר מאשר בעולם
הפוליטיקה. כי בגיל 36 יכול ברני דויטש
לשאת על ראשו או הכתר של אחד ממלכי
בורסת הכספים והמניות של ארצות־הברית.
הוא אחד הלוויתנים הגדולים בוול־סטריט —
מרכז עולם הפינאנסים האמריקאי.
למעמד זה לא הגיע ברני דויטש בזכות
ירושה או גב חזק. הוא פילם את דרכו
לצמרת עולם־הכספים האמריקאי בכוחות
עצמו. הוריו היגרו לארצו ת־הברית מפולין,
בשנות ה־ 20 של המאה. אביו, שהגיע למעמד
של סוחר אמיד, לקח חלק פעיל בחיי הקהילה
היהודית בניו־יורק, משמש עד היום
נשיא של בית״כנסת גדול בניו״יורק.
ברני עצמו, יליד ניו־יורק, למד עד גיל
13 בישיבה. אחר־כך עזב את לימודי הדת,
סיים את אוניברסיטת ניו־יורק כבוגר בכלכלה.
זמן קצר אחרי שסיים את לימודיו,
החל להיות מעורה בעסקי ההשקעות בוול־סטירט,
עד שהצליח להקים חברת־השקעות.

כיום הוא נחשב לאשך פינאנסי*,
כעל חוש בלתי-רגיל לעסקי מניות.
הונו מוערך כמאות רבות של
מיליוני דולארים.
אולם למרות הצלחתו ועושרו, שנאגר
בעיקר בחמש השנים האחרונות, נשאר ברני
דויטש יהודי דתי, המקפיד במיצוות ובעל
דיעות לאומניות, בכל הנוגע לעם ישראל,
אין הוא דומה לבעלי־הון מופלגים אחרים
מיהודי ארצות־הברית, המסתפקים במתן
תרומות לישראל.

הוא מקדיש בסך רב וחלק ניכר
מזמנו, לפעילות המיועדת לשרת
מטרות פוליטיות, שאינן זהות
כהכרח עם מטרותיה של ממשלת
ישראל.
האבסורד הוא בכך שברני דויטש פעיל
גם בעניינים פוליטיים פנים־אמריקאיים. אלא
ששם הוא מופיע כיונה. לא מכבר, בוולידת

>זו*#ז<>ז*זי1זם^*1ז)

יושב ברני דוימש בחדרי הימין
הישראלי, שם הוא סממן מכספו
פעולות של חוגים שונים ומשונים. בתמונה זו, שצולמה בלובי של

:ל נסאוח ובים

המפלגה הדמוקרטית שנערכה בשיקאגו ב־
, 1968 ערב קביעת מועמד המפלגה לנשיאות
היה ברני דויטש ציר לועידה מטעם מדינת
ניו־יורק. הוא היה שם מראשי תומכיו של
הסינאטור הליברלי יוג׳ין מק־ארתי, מראשי
מממני מסע־התעמולה שלו, ומראשי המתנגדים
למלחמת ויאט־נאם.

ן המלחמה בשלום ן
ך• יצר אפשר להסביר את העובדה
^ שבעוד שבארצות־הברית הוא ליברל
ויונה, הרי בישראל הוא נץ ואחד מראשי
המממנים של הימין הקיצוני הישראלי?
את התשובה לכך אפשר לשמוע מפי ברני
דויטש עצמו. ברני הגיע לישראל באופן
פתאומי. גונבה לאזניו השמועה כי יאשר,
קאזאקוב נעצר בישראל. הוא נטש את עסקיו,
ובא לעזור לאיש חסותו.

רק באן התברר לו שמה שאי־

־ * ן ז סז י;1דז*:א*1166,1>£0

14:1

רע הוא שיאשה קאזאקוב בסך
הבל גויים לשירות צבאי סדיר.
״אני יונה בעניין ויאט־נאם, משום שאני
סבור שהמלחמה שם צריכה להסתיים, ואין
זה הוגן לשלוח אנשים להיהרג במלחמה
בלתי־צודקת וחסרת־תכלית. אבל אם יש
מלחמה צודקת, כמו זו של ישראל, צריך
להילחם אותה עד הנצחון.
״דעתי הפרטית היא שאסור לישראל לסגת
מהשטחים שכבשה במלחמת ששת־הימים.
אם צריך להחזיר משהו תמורת שלום, אני
מעדיף שישראל תחזיר את תל־אביב במקום
חברון. לחברון יש יותר משמעות, לגבי,
מאשר לתל־אביב. אני רוצה להקים בית
בישראל, ולשלוח את ילדי להתחנך כאן.

״אבל למה אני צריך לבוא הנה,
ולחיות באן, אם מחזירים את
השטחים!׳ אני יבול כאותה מידה
לחיות ביפאן!
״כשאחזור לארצות־הברית אני רוצה להתחיל
במאבק כדי לעורר את דעת־הקהל
היהודית והאמריקאית בארצות־הברית כדי
להסביר ולשכנע מדוע שטחים אלה, שהיו
שמורים לנו תמיד, שייכים לנו ככל שטחי
מדינת ישראל, ומדוע על ישראל להתנגד
לתוכנית־השלום של רוג׳רם, שהיא בעיני
תוכנית מינכן של .1970״
ברני אינו שייך באופן רשמי לשום מפלגה
ישראלית או שלוחה שלה בארה״ב.

מלון הילטון בתל־אביב, התעקש ברני לשבת. אין הוא אוהב להצטלם
בעמידה, בשל קומתו הקצרה. דויטש נשאר איש־מיסתורין לגבי
הציבור בישראל, עליו הוא רוצה לכפות את ד עותיו המלחמתיות.

*0זחנ 1״״ד

א<1ג״נזר.י>ג־זי!״*1>0וימי• 11 זץ*ר60י 6מרימי
י ימ 5יי״יי*•* 1* #ייו׳

אך על פי בן הוא מזהה את
עצמו עם חרות. אכל פעילותו
הפוליטית היא פעולה פרטיזנית
של אדם יחיד, שיש לו יותר אמצעים
מאשר לכל מפלגה כישראל.
״אצלנו בארצות־הברית יש פיתגם,״ אומר
ברני דויטש ,״אם אתה רוצה שמשהו
יעשה — תן אותו לעשותו לאדם עסוק.
אני אדם עסוק מאוד. אבל בעניינים האלה
אני מכניס את כולי, את משפחתי, את
אשתי, את ידידי. אנחנו הופכים את זה לחלק
מחיי היום־יום שלנו. אנשים פרטיים יכולים
לעשות בתחומים מטויימים הרבה יותר מאשר
יכולות לעשות הממשלה או גופים רשמיים
אחרים. והטיפול בפרשת יהודי ברית־המועצות
הוא דוגמה לכך.״

! ^־בשביל־ התענוג ־־1

*111: .31.1־ 1י.וא 4א וזז ; 1*801

777

עמון פאשיסטי

זהו אחד השערים של השבועון טיימם אוף ישראל, המטיף
נגד השלום, מסית נגד שוחרי־השלוס בישראל. השער מראה
את ״מפת השלום״ של הימין הקיצוני: ארץ־ישראל משני עברי הירדן, יחד עם סיני
והגולן. היא מורכבת מתצלומיו של זאב ז׳בוטינסקי, שמעולם לא דרש את סיני ואת הגולן.

ך* עילותו הפוליטית של ברני דויטש
בקשר לישראל החלה, למעשה, באמצעות
בעיית יהודי ברית־המועצות. לפני
שבע שנים הצטרף ברני לליגה היהודית
האמריקאית למען יהודי ברית־המועצות.
הוא היה אחד הפעילים של ליגה זו.
״הרגשתי,״ הוא אומר ,״שבמלחמת־העולם
השניה לא עשתה המנהיגות של יהודי אמריקה
די למען יהודי אירופה. לא רציתי
שהפרשה תחזור לגבי יהודי ברית־המועצות.
לא רציתי שילדי ישאלו אותי , :מה עשית
אתה למען הצלת יהודי רוסיה?׳ לכן אני
עושה מה שאני חושב לנכון, ולא איכפת
לי מה חושבת המנהיגות הרשמית על כך.״
לפני שנתיים הביאה הליגה את גאולה
כהן, לשעבר פעילת לח״י ותומכת נלהבת
של הד״ר שייב, לארצות־הברית. היתה זו
גאולה כהן ששיכנעה את ברני דויטש שהפעילות
במיסגרת הליגה היא חסרת תכלית,
וכדי להזיז את העניינים יש לצאת בפעולות־ __

ראווה שיעוררו את דעת־הקהל.

ברני נתן לגאולה בספים רכים
למימון פעולות פוליטיות שהיתה
קשורה עימן.
כך אירע שברני דויטש הביא את יאשר,
קאזאקוב ואת שפרלינג על חשבונו לארצות־הברית,
שילם מכיסו עשרות אלפי דולארים
כדי לממן את מסע־התעמולה שלהם .״הממשלה
התנגדה לכך מסיבות מובנות,״ אומר
ברני ,״המימסד מקנא כשלוקחים ממנו את
הכוח. ממשלת ישראל רוצה להיות באמריקה
האוטוריטה בענייני ישראל ויהדות
ארצות־הברית, הם לא רוצים שמישהו אחר
יתערב בעניינים אלה. אבל הגעתי למסקנה
שבנסיבות רבות פועלת ממשלת ישראל לפי
הכלל , :אלוהים יודע הכל, אבל הישראלים
יודעים יותר.׳ אינני סבור שהממשלה יודעת
הכל. במיקרים רבים יוזמה של פרטים
היא יעילה יותר מאשר פעילות ממשלתית.״

יש לברני דויטש עוד תוכניות
רבות. הוא מתעתד להקים איזו
מיסגרת אירגונית לנוער היהודי
כארצות־הברית, להציב כפניו אתגרים
כדי שיאבק עליהם. לא
קשה לנחש מה יהיה צביונם הפד
ליטי של אתגרים אלה.

או פוליטיקאי,״ טוען ברני .״הפוליטיקה היא
עסק מלוכלך. אבל ברמה שאני עוסק בה
איני תלוי באיש, ואיני נוגע בליכלוך זה.
איני עושה כסף מפוליטיקה, אלא מוציא
כסף על פוליטיקה.

״זה רק בשביל התענוג הפרטי
שלי לייעץ ולעזור לאנשים. אני
משלם בכספי בשביל תענוג זה״.

ך על חשבון הברון ן
1חד עם הצהרתו זו רוכש ברני דויטש
7עמדות בעלות השפעה גם בישראל.

בך, למשל, הוא אחד המשקיעים
והבעלים הראשיים של בנק
אגודת־ישראד.
הוא בעל מניות עיקרי בחברה המקימה
בתי אבות בישראל. הוא משקיע מכספיו
ברכישת קרקעות, ותומך בכספו בפעילות
הפוליטית של הימין הלאומני.
האם אין זה מפריע לו שכל פעילותו
בישראל קשורה בימין הקיצוני? ״התוויות
שמדביקים לאנשים אינם מענייני. בשבילי
חשוב שאני סבור שהם צודקים. לא נוגע
לי בכלל מה חושבים עליהם אחרים.״
מבחינה מסויימת מהווה כיום ברני דויטש
עבור הימין הישראלי את מה שהיה הברון
רוטשילד עבור הישוב הישן בארץ־ישראל
של תחילת המאה.

עד כה הוא פועל כצורה דיסקרטית
מאחורי הקלעים. אולם
אין זה מן המנע בי למרות סלידתו
המוצהרת מפוליטיקה, הוא
יופיע יום אחד כדמות בעלת
מישקל וחשיבות על המפה ה־

פוליטדח >ייל י״יי״יי

קולנוע

אלימות
במ>כרות הפ ח ם
אג רו ףהפלדה (אלנבי, תל-
אביב ; ארצות־הנרית) — הוא
סרט הנושא את בל הסממנים
האופייניים לבמאי מרטין (,,האד׳׳) ריס: מצבים דרמטיים
סוערים, ביצוע טכני מלוטש, צילומים נהדרים (של ג׳יימס
וונג האו, אשר צילם את מרבית סרטיו האחרונים) ובעייה
רצינית שיכלה להיות מעמיג־ה, אבל מתמסמסת בדרך.
״אגרוף הפלדה״ הוא סיפור על מאבקם של כורי-פחם
בעיירה אפורה, אי-שם במעמקי פנסילבניה, על אגודות-
הסתר שהקימו כדי להלחם במעבידיהם, ועל איש שחודר
בחשאי לשורותיהם ומוסר אותם לידי המשטרה. ואם לא
די בכך, הרי שיש לבורים ולמשטרה ריב נוסף: הראשונים
הם אירים, והאחרים ממוצא ולשי.
לסיפור יש כמובן השלכות אקטואליות רבות: התנג־שות
על רקע סוציאלי, גזענות (אמנם לא נגד הכושים, אבל
בכל זאת גזענות) ,שאלות של מוסר (האם מותר להשתמש
באלימות, ומתי להשתמש :1ה) ,ולבסוף: בעייתו האישית
של המרגל, המזדהה עם רגשותיהם וכאביהם של האנשים
בהם הוא עתיד לבגוד, וצריך בעצם להיקרע בין מה שהו־טל
עליו לעשות לבין מה שהיה רוצה באמת לעשות.
מרטין רוט אינו מנסה לרדת לעומק כל הנקודות הללו.
הוא יוצר על הבד שורה של דמויות, הרוכשות את אהדת
הקהל, ומעמיד מולם שורה אחרת של דמויות, המעוררות
סלידה, ואחר־כך הוא נותן לשניים להתנגש: הצופה כבר
אינו חושב לצד מי הצדק, אלא את מי הוא מחבב.
לכן נראים כל הכורים כאנשי״חייל, כל השוטרים כנב־

תד!־ ן־ בטלוויזיה לטוב ולרן ן (אנגליה) ,סרטו של לי
תומסון, עם דירק בוגארד וססיל בארקר,
בתיאור משעשע של חיי זוג צעיר המתחבט
בשטרות ובחובות (יום ן׳.)9.9.70 ,

תל־אב יב

ריציארד הארינז: נבר נוזנזד נזרי
לים, ואילו המלשין, אף כי מעשיו מפוקפקים מאוד, זוכה
לאהדה מלאה, אולי משום שריצ ארד האריס הוא המגלם
אותו. בכל אופן, קשה לומר שהוא מתלבט יתר על המידה
בבעיות מצפוניות.
בסך הכל, סרט מרשים מאד את העין, טיפול שטחי
אבל סוער של הנושא, ומישחק מצטיין של שון קונרי,
כמנהיג הכורים.

חיפה

ב רנ שי םראופנועים (חן,
תל־אביב ; ארצות-הברית) — הוא
סרט־פירסומת משכנע לאופנועים
למיניהם, המצביע בבירור על השימוש הרב״גוני שאפשר
לעשות בכלי זה, ורומז על המשמעות הארוטית שיש ברכיבה
עליו. כפיל מושלם לסוס במערב הפרוע, דוהר ב-
כביש ובשדה, במידבר ועל מידרוני הרים, ולא ממלאים
אותו בדלק יותר משטוענים את אקדחו של איש המערב.
בקיצור, האידיאל הגברי בהתגלמותו.
אמנם ״ברנשים על אופנועים״ צריך בעצם לתאר את
אחת התופעות האלימות השליליות ביותר שפשטו בשנים
האחרונות על ארצות־הבריית, כנופיות ״מלאכי הגיהינום״,
אולם מאחר ואחת מכנופיות אלה משתתפת בעצמה ב•
סרט, לא העז איש להתבטא בצורה מפורשת לגביהם.

משאיו (אורלי, המשוגעת אנגליה) — סרט סימבולי, שטחי למדי, אבל
עמוס כוכבים, על המשוגעים המצילים את
העולם מן האסון אליו מטילים אותו השפויים
בדעתם.

ירושלים

נזקייבז זטזגורן: אזפזזטיים בגז>\2בו אגשיגז
גיה-בגרוש צצים מכל עבר, הצילום דהוי והמישחק דהוי
עוד יותר.
אם כבר כנופיות על אופנועים ,״רוץ, אנגל, רוץ״ היה
הרבה יותר מפחיד, על אף כל חסרונותיו. שם, לפחות,
היו שתי דמויות חיות. כאן יש רק אופניעים.

כשה> 1נבלעז
צעירים ויפים
ג׳סי ג׳יי מ ס (תל-אביב, תל-
אביב ; ארצות־הברית) — אכן,
הזמנים משתנים. היתה תקופה,
לפני שנים רבות, כאשר נדמה היה ש״נ׳סי ג יימס״ הוא
דוגמה לסרט מיקצועי על המערב הפרוע, סרט גדוש פעילות
ועניין, בקיצור, סרט הראוי בהחלט להחרת בזיכרון.
אלא שהיום נראה שקני־המידה השתנו מן הקצה אל
הקצה. בהשוואה למשל ל״חבורת הפראיים׳ (ויש בשני
הסרטים כמה נקודות משותפות) ,נראה ״גיסי ג יימס כ-
לימונדה פושרת.
טיירון פאואר המנוח והגרי פונדה, המגלמים את שני
האחים ג׳סי ופרנק ג׳יימס, אשר החליטו לנקום בחברת-
הרכבות אשר נישלה אותם מאדמתם, נראים כל כך צעירים,
יפים ובלתי-מזיקים, עד שקשה ממש להאמין כי הם
מסוגלים להרע לזבוב. המהלומות שהם מחלקים על הבד,
או היריות, מצלצלות כהצגה שאינה צריכה להפחיד מדי.
הרבה מאוד דיאלוגים פתטיים בין ג׳סי ובחירת־ליבו
מזכירים את הפארודיוית על המלודרמות ההוליבודיות,
ואילו הנבלים נראים מצחיקים יותר מאשר מסוכנים.
אם בכל זאת כדאי עדיין לראות היום את ״ג׳סי ג׳יימס״
הרי זה בגלל אווירה מסויימת של אהבת אדם הנובעת
מתוך הסרט, בגלל הופעתו המשעשעת מאוד של הוארד
הול, כעורך עיתון במערב הפרוע, המוציא להורג מדי
שבוע, במאמר מערכת, את אלה אשר העלו את חמתו ;

• י פאני היל בשוודיה (סינתזה,
שוודיה מומלץ״ כאחד הסרטים הרעים
ביותר של השנה. איש לא ציפה ממנו לאמנות
או לעומק מחשבה, אבל אפילו נערות
בבית־ספר עממי אינן מתרגשות מ־סצינות
המין המעטות והעלובות שבסרט.
פרסומת לאופנוע

ג רמי סלייט וטום שטרן, שני שחקני •מישנה הוליבודיים,
שחשקו כנראה באור הזרקורים, הפיקו, כתבו ואף משח־קים
בתפקידים הראשיים בסרט זה, הנושא את כל הסממנים
של הפקה זולה ובלתי־משכנעת.
העלילה, הצריכה כביכול להצדיק את כל צילומי האופ־נועים
והמלאכים מטילייהאימה הרוכבים עליהם, טס״
פרת על שני נערי״שעשועים שמתחפשים לרוכבי אופנועים,
כדי לשדוד קזינו בלאס״וגאס. דיאלוגים שדופים ופסיכולו״

* * איל קאפונה (בן־יהודה, ארצות־הברית)
— ביוגרפיה של הגנגסטר האמריקאי
המפורסם. עם מישחק טוב של
רוד שטייגר בתפקיד הראשי.
אשת הבוגד (ירון. איטליה)
— סרט מעניין של הבמאי דמיאנו דמיאני,
על כוחה של המאפייה בסיצילה. בימוי ומשחק
משכנעים. כדאי לראות.
ההודאה (פאר, צרפת) —
סרט פוליטי על משפמי־ראווה מאחורי
מסך־הברזל. מרשים בגלל הדרמה האנושית
של הגיבור (איו מונטאן) שנופל קרבן
למנגנון שעזר בעצמו להקים.
המסעדה של אלים (פריז,
ארצות־הברית) — מבט אל עולמם של ״ילדי
הפרחים״ ,המאמינים באהבה ובחיים ב צוותא׳
אבל אינם מצליחים תמיד להגשים
חלומותיהם. הבמאי: ארתור (בוני וקלייד)

פזזדזז ופאזאר •.ראזר הוכרמות
או בגלל סצינות המבויימות בכישרון רב, כמו תיאור
הערב שלפני מישפט ג׳סי ג׳יימס.
אמנם, מערבוני היום אלימים, אכזריים וריאליסטיים
הרבה יותר, והם גם מרגישים חובה לעצמם לשאת איזו
בשורה שהיא כדי לזכות בעמדת ״אמנות״ ,אבל כדאי
לעיתים לנוח במערבון ״פסטורלי״ כמו ״ג׳סי ג׳יימס״.

אדלן ( 31 אור־גיל, שוודיה)
— שביתת־פועלים בעיירה שוודית, לפני
ארבעים שנה, מתוארת בעין פיוטית ו־צלומים
יפים, ע״י הבמאי בו (אלוירה
מאריג!) וידרברג.
אנטוניוני־־זאבריסקי (הבירה,
ארצות־תבריוז) — צרותיה של אמריקה כפי
שהן משתקפות בעיניו של הבמאי האיטלקי
הגדול. חוויה חזותית נדירה.
בזכבים האמנות
בדם
לא מעטים הם הטוענים שהצועני המפורסם
ביותר היום בעולם הוא מניטס דה־פלא־מה,
נגן גיטרת הפלאמנקו הגדול, שלא למד
אף פעם מוסיקה, ואף על פי כן הצליח
להדהים עולם ומלואו בטכניקה שלו.
והנה לאחרונה קם לו לגיטריסט (ששמו
אינו אלא כינוי :״ידידי הכסף״ בספרדית)
מתחרה רציני, ילד בן 12 בשם ז׳אן
פיאר קארגול, שהיה תוך מספר חודשים
לכוכב־קולנוע בינלאומי.
ז׳אן פיאר הצעיר (השם הוא ייצוגי יותר
משימושי. בבית קוראים לו בכינויים
רבים, ורק לא בשמו זה) זכה לתהילה
אחרי שפרנסואה טריפו בחר בו לתפקיד
הראשי בסרט ילד פרא, סרט מוזר על ילד
שנמצא בעובי היער, שם גדל עד גיל , 12
ועל המאמצים שעושה המדע כדי להחזירו
אל חיקו. טריפו עצמו מגלם את המדען המטפל
בילה ואילו על ז׳אן פיאר מוטל
לשחק, במשך שעה וחצי, את בן היער, מבלי
להוציא מפיו דבר פרט ליללות וקולות
מקוטעים.
מייצור־פרא הולך על ארבע, הוא הופך
אמנם לקראת סוף הסרט כמעט לילד, אם
כי עדיין רחוק מיצור נורמלי. השחקן הצעיר
הצליח להביע בעיניו הרבה יותר מ־שיכול
לבטא הדיאלוג המפוקח ביותר. לכן
יש אומרים שהוא, ז׳אן פיאר קארגול,
עתיד להיות הצועני המפורסם בעולם.
אחרים טוענים שהתפוח אינו נופל רחוק
מן העץ. זאת, משום שז׳אן פיאר קארגול
הוא לא אחר מאשר בן־אחיו של מניטאס
דה־פלאטה, והצלחת השניים היא שמחה
גדולה לכל בני שבטם.

כוכבים

מרשימים הרבה יותר, ואילו פניו האכזריים
ממש אידיאליים לתפקידי אינדיאנים
למשל. צ׳ארלם בוצ׳ינסקי, שהפר בינתיים
לברונסון, מתחיל בשורה ארוכה של תפקידי
משנה.
המכוער המקסים כיותר
היתר, תקופה כאשר לא ידעו כיצד לכנות
אותו. היו שקראל׳ לו הפרצוף המכוער ביותר
בהוליווד. אחרים סברו שהתואר האיש
שאתה אוהב לשנוא מתאים לו הרבה יותר.
אחרים הסתפקו בהנבל הנצחי. אבל כולם
יחד הסכימו ש*#א נועד אך ורק לתפקידים
מישניים, כאלה בהם צריך להפחיד בהתחלה
ולמות בסוף.
בציפורניים ובשיניים. במשך שנים
רבות מאוד חשב גם צ׳ארלס ברוד
סון עצמו שליותר מוה לא יוכל להגיע.

הוצאה להורג. מי זוכר, למשל, את
המערבון שהוצג בתחילת שנות החמישים׳
בשם רעם התופים, שבו גילם ברוד
סון את אחד המנהיגים האינדיאניים הרבים
בקאריירה שלו? אמנם כוכב הסרט היה אלן
לאד, אולם את ההצגה גנב ברונסון. כאשר
הוא נלכד, בסרט, בידי השלטונות העומדים
להוציאו להורג, בא כומר לכלא ומנסה
לשכנע אותו להתוודות ולמות מוות נוצרי,
כדי שיהיה לו חלק בעולם הבא׳ הנפלא
כל־כך. ברונסון מתבונן ישר בעיני הכומר
ומשיב לו בחיוך, שהיום הוא כבר מפורסם
ברחבי העולם :״אם כל־כך סוב שם, מדוע
לא תלך אתה במקומי?״
׳ 12,הנועזים״ .הכל הסכימו שהוא
יודע לשחק, אבל מה לעשות עם פרצוף
כזה? אמנם הבמאי רוברם ( 2ו הנועזים)
אדלריץ׳ טען מן הרגע הראשון כי ״פר צוף
כזה שווה יותר מפנים׳׳ ,נתן לו הזדמנויות
רבות וחוזרות להוכיח זאת, בסרטים
כמו ורה קרוז, אפאש, ארבעה לטקסס
ו־ 12 הנועזים. אבל הוליבוד עדיין אינה
מתרגשת. אם כבר נותנים לו תפקיד ראשי,
הרי זה בביוגרפיה של גנגסטר מפורסם
משנות השלושים, קלי המכונה מכונת יריה.
ברונסון מתבונן סביבו, רואה את חבריו
לכיעור, לי מאמין וג׳ק סאלאנס מקבלים
תפקידים שמנים, בעוד הוא ממשיך להישאר
בצל.
מבוער, סקסי וזועם. יום אחד, כשהגיעו
מים עד נפש, החליט כי מוטב שיחפש
מזלו באירופה, שם סוגדים הבמאים
הצרפתים הצעירים לסרטי־פעולה האמריקאיים
בהם הוא נהג להופיע. הוא צדק. רק
הגיע לצרפת, צורף מיד לשלום לידיד. מאז
שכרו הולך ועולה. הוליוז־ד עצמה מגלה
לפתע עד כמה הוא מוכשר (זאת אומרת

בובב כרונסון
ממעמקי המיכרה —ז

את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת׳׳ד , 136 תל־אביב, ולציין על המעטפה
בין הפותרים יוגרלו 3פרסי ספרים.

״תשבץ 1723״

מאוזן:

מאונך :

)1מלך פרס בימי המן; )6כלי נגינה;
) 12 פועל כשורה; )14 שומר; )15 מצבה;
)17 נכשל, חלוש ; )18 תקווה ; )20
מספר הצדיקים ; )21 מתגורר ; )22 שליט
עליון ; )24 פרי הדר ; )27 עיר נפט
בקוזקז; )28 שיח נוי ממשפחת הדתיים;
)30 אביו של הרמב״ם; )31 נותן במתנה;
)32 שיח נוי שכיח; )34 יללה, בכי מר,
קינה; )35 נושא מכתבים; )36 נוזל בגוף
החי; )37 מפלגה; )39 דל, אביון; )40 קלף;
)42 תבואה; )43 שמחה, עליצות; )44 תכשיט;
)45 לאום, אומה; )46 בסיס; )48
מעך, גילגל בידיו; )49 מילת תנאי; )50
עמוד מים; )52 הזיל דמעות; )54 לכלך;
)57 שקר! )60 תכשיט לצוואר; )62 התרוששות,
התנוונות, ירידה; )64 כבה, גווע,
הולך וכלה; )66 עמק! )67 יישוב עתיק ליד
הכינרת; )69 נרתיק; )70 אבר בגוף; )71
הצד החיצון; )72 משקה משמח לבב אנוש;
)73 סוטה, סורר (תהילים, מ ,ה 75 רצועה;
)76 רוטב המכיל ג׳לטין! )78 תוקפני;
)80 בגדים לבנים שכורכים בהם את גוף
המת; )81 מוסד לילדים לפני גיל בית־ספר.

)1מלך גרר שלקח את שרה מאברהם
פוחז
)2אחוריים )3 :הקדש מוסלמי;
)5קדומת שם הולנדי; )7מילת חיוב; 8
קמח חיטה מנופה ונקי; )9זכות לבטי
החלטת רוב )10 :שליטה המודח של גאנה;
) 13 אנדרלמוסיה! ) 16 אחד המזלות; 18
ביח״ר גדול לשימורים; ) 19 מהוה, קרוע
)21 צוללת ישראלית שטבעה; )23 שוב
דבר; )25 מבני נוח; )26 מטבע יפני; ;27
יוצר יש מאין; )29 שדה מרעה; )31 סימן
אות; )33 בגדה בשמשון; )35 עצב, דכאון;
)36 שביל; )38 צמח בר ממשפחת המורכבים;
)39 בגידה; )41 עזרה; )47 יודע אח
העתיד להתרחש; )50 חכם, פיקח )51 :פנינה;
)53 מיכל לנוזלים; )54 ירק מאכלו
)55 ביח׳׳ר לגלידה; )56 מעמיד לבחינה!
)58 רשע; )59 לבוש גברי; )61 תעלתשונד
כין; )62 לוח, טבלה, קרש; )63 מילת
תנאי; )65 יתרה; )67 סנדוזיץ׳; )68 מספר
הכתובים; )71 מובן; )74 קליע מונחה;
)76 צונן; )77 מתנה, דורון; )78 היכן? )79
מודד אורך, זווית, וכיוצא בזה.

ברונסון, אשתו וחמשת ילדיהם
— למרומי הוליווד
אך בכל זאת לא ויתר, טיפס למעלה
בצפורניו ובשיניו.
בנו של גולה רוסי שנמלט מצבא הצאר,
ושל אם ליטאית אשר ילדה 15 ילדים,
צ׳ארלם בוצ׳ינסקי נולד בעיירת־כורים בפנסילבניה.
בגיל 14 ירד למיכרה, כדי לעזור
בפרנסת המשפחה, אחרי שאביו מת באותו
מיכרה, שבע שנים קודם לכן. שביתה כללית
נישלה אותו מעבודתו. הוא יצא לעיר
הגדולה, היה נגר, סלל כבישים, היה צלם•
רחוב, שולית־אופה, ועסק באלף מלאכות
אחרות, כשהוא מתגורר בחדרים עלובים
באחד הפרברים של פילדלפיה.
מזלו הגדול היתה מלחמת העולם השניה.
הוא התגייס לחיל־האוויר. כל הזעם והמרירות
שהצטברו בו עד אז מצאו להם
פורקן בשדה הקרב. צ׳ארלס בוצ׳ינסקי משתחרר
כגיבור.
פנים אכזריים. אבל מגבורה — אין
פרנסה. שמונה שנים נוספות עובד צ׳ארלם
בוצ׳ינסקי בכל מלאכה בזוייה שמתגלגלת
לידיו. בו בזמן הוא לומד דראמה.
כשנדמה לו כי הוא כבר יודע מה זה
לשחק, הוא יוצא להוליח־ד, על מנת לגלות
שאין שם צורך בשחקנים. תפקידים הוא
מקבל — אבל לא בגלל כשרונותיו הדרמטיים.
זרועותיו העבותות וחזהו השרירי
העולם הזה 1723

מושך קהל) .הוא הופך אפילו לסמל הגבריות
הסקסית הצרופה. ודודקא עם פרצוף
שכזה!
אלא שכל זה לא הסך את ברונסון לאיש
נוח לבריות. הוא עדיין זועם. אמנם׳ לקראת
גיל החמישים זכה בתהילה, אולם
זה עוד לא מספיק לו. שנות מרירות ארוכות
השאירו חותמן. הוא שונא חברה, נוסה
לגסות־רוח, וחש עדיין בכל התסביכים של
נער השכונות אשר אינו יכול לסלוח לאלה
אשר התחלתם היתד, קלה יותר.
מנוחת הלוחם. שאיפתו האחרונה, כיום,
היא להוכיח שהוא לא רק שחקן (אם
כי רבים טוענים שהוא לא שחקן אלא סתם
טיפוס) אלא גם איש רוח. לכן הסכים כנראה
לגלם סופר (אפילו מפוקפק) בסרט אומלל
כמו טוינקי. זאת גם הסיבה שהוא מסתגר
לאחרונה בבית בחברת אשתו, ג׳יל
אילנה שחקנית לשעבר אשר בעזרתו חוזרת
עתה לבד, וכותב עימד, תסריט. שם
התסריט ,98 ויכול מאד שאם ברונסון יסכים
להופיע בו, יימצא גם מי שישליש כסף
להפקתו. אולי אז ימצא הבריון הזועם את
מנוחתו.
אם לא, ייאלץ להתנחם בשכר שיקבל עבור
הסרט הבא. כשזה מגיע לחצי מיליון דולר
לסרט, לא קשה להתנחם.

חשבץ }72ו
זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל סיפרה. לאותן הספרות יש אותם סימנים. בעזרתן
של פעולות כפל, חילוק, חיבור וחיסור יש למצוא איזו סיפרה מייצג כל סמל של ריבוע.

1 !==09 0וו 0וז

את התשובות יש לשלוח על־גבי גלויות בלבד לת״ד 36ז, תל־אביב, ולציין על־גב׳ הגלויה:
חשבץ . 1723 הפיתרון צריך להכיל את כל התרגיל במיספרים. המועד האחרון למישלוח הפ תרון 15.9.70

בין הפותרים נבונת יוגרל פרס פספי סל 20ל״י ועוד ג פרסי ספרים.

לשתינד. יחד עם קבוצת נוער מניצולי מחנות
ההשמדה, ושלחו אותנו לקיבוץ מענית.
אברהמ׳לה היה אז בן . 16 למרות שלרוב
שתק, הרי מדי פעם היה פורץ ממנו סיפור
ועוד סיפור על הקורות אותו עם הפרטיזנים
הצ׳כיים, איתם עבר את המלחמה.
בשעות לצון היינו מכנים אותו אברהנדלה
הפרטיזן.
בארץ־ישראל לא היתר£ ,נ נפש חיה. אמו
מתה במחנות העקורים, ואביו היגר לאר־צות־הבך
ית והתחתן שם מחדש. דבר זה
השפיע קשות על הנער, שעבר כבר הרבה
בחייו עוד לפני כן. הוא £א הצליח להם־

יריד נעורים שר מרו
| ,י העורם התחתון היש״
וארי במינכן מגרה
בכתבה בלעדית

3ד ; 3ח ד 3ג*
שלושה חודשי
רק ה שבוע

ותגלה :3 *0ו ו
האמיתי והמלא

אברהם ברגר, מלך ה״פלצל״ נמינכן,
שנרצח והשאיר ירושת מיליונים לבתו
בישראל, הגיע לארץ־ישראל בתום מלחמת
העולם השנייה, כנער בן . 16 יחד
איתו בא נער פליט אחר, משה מושקו*
ביץ. השניים התיידדו, נשארו ידידים
לאורך כל השנים. אולם, בעוד מושקו-
ביץ גדל להיות אזרח ישראלי מן השורה,
הוביל הגורל את ברגר לגרמניה,
לפשע, לעושר — ולמוות. זהו סיפורו
הבלעדי של משה מושקוביץ.
ני הוא שעזרתי לאברה׳מלה ברגר,
\ * מלך העולם התחתון במינכן׳ להסתלק
מישראל, לפני 11 שנה. היתד, זו אז הפעם
האחרונה שהתראנו, לאחר שהיינו ידידים
בארץ במשך שנים ארוכות.
עדיין מצלצל באוזני השם המוזר הזה,
מלך העולם התחתון. שכן כאשר היכרתי
את אברה׳מלה לראשונה, לא הייתי מתאר
לי בחלומות הפרועים ביותר שזה יהיה
הישגו הגדול של הנער הצנום והשתקן —י
או שזה יהיה סופו.

8< 8 8

ך* יכלתי אותו בתום מלחמת העולם
| | השנייה, בשלהי . 1945 הגעתי אז לפי

טיול ניתר!

אברהם ברגר (בעיגול)
בעת טיול עם
חברת־הנוער של קיבוץ מענית, ב״. 1945
ככל חבריו בתמונה, היה גם ברגר פליט
השואה, אן בניגוד לרובם, לא הצליח לשקם
את עצמו. מכות נוספות שנחתו עליו בארץ
גרמו לבריחתו לגרמניה, שם הפן למלן
העולם התחתון במינכן. בתמונה מימין למעלה:
אברהם ברגר, זמן קצר לפני הירצחו.

חעדומח הנושה :
תעלומת המיל״וניס
שדמדדה. פדצ דיי

תגל לחברת הנוער שלנו. היה ברור שהוא
אינו מוצא את מקומו. לאחר חצי שנה
במענית ביקש ממוסדות עליית הנוער העברה
למושב .״שם יש יותר אינדיבידואליות,״
הסביר לי.

ך * אשל נעלם אברהם אלברט ברגר ללא עקבות ב־ 16 למאי
״״ השנה, לא הודאגה מכך משטרת מינכן במיוחד. היא היחה
משוכנעת שהוא ירד למחתרת כדי להתחמק משורת משפטים שעמדה
תלוייה נגדו.
הפרשה התפוצצה בעיתוני גרמניה בשביעי ליולי, כאשר דייג
מצא את גווייתו כפותה ועטופה בשק באגם צימסה :״מלך העולם
התחתון של מינכן נרצח״ ,זעקו הכותרות.
היא התפוצצה לממדים בינלאומיים כחודשיים מאוחר יותר, כאשר
התברר שהמלך השאיר ירושת מליונים, ושזו שנחשבה כאשתו
וילדה לו שלושה ילדים לא תקבל מהם מארק בודד — בגלל
שלא נישאה לו כחוק. היורשת, נתגלה אז, היא בתו של הנרצח
מנישואיו הראשונים: ילדה ישראלית בת , 12
שכמעט ולא ראתה את אביה מעולם.

ך • רגו* עזם את אשתו ובתו בישראל
4״ ב־ , 1959 ירד לגרמניה מאוכזב וממורמר.
תוך שנים מעטות עשה הון בעסקים
מפוקפקים — כפי הנראה, במסחר ברכוש
גנוב, הענף המשתלם ביותר בעולם הפשע.
הוא השקיע את כספיו בבארים מפוקפקים
ומכובדים, וכן בעסקים נוספים.
לפני שנים מיספר החל חי עם מלצרית
בת 17 בשם אניטה, שהפכה לידועה בציבור
חשו -מורמרשטיין שלו, ילדה לו שלושה ילדים. כאשר נעלם,
י לפני שלושה חודשים, הקציבה אניטה פרם
של 5000 מארק (כ־ 5000ל״י) עבור איתורו. לאחר שנתגלתה
גופתו, והוברר שהיא לא תזכה בירושתו, יצאה אניטה למאבק
משפטי, שבמהלכו היא מתעתדת לבוא גם לישראל, לתבוע חלק
מהמיליונים. בשלב ראשון, מכל מקום, קבע בית־המשפט הגרמני
כי הירושה כולה מגיעה לעיריח, בתו של ברגר מנישואיו הראשונים
למזל, גרושתו הישראלית.
בינתיים ברור דבר אחד: הפרשה המסעירה רחוקה עדיין מסיומה.
רק בשבוע שעבר עצרה משטרה מינכן שני חשודים — את שני
שותפיו של ברגר: לסלו מורמרשטיין ( )46 והלמוט פרסל (.)26
עיתוני גרמניה ידעו לרמוז כאילו השניים דיברו — והרבה.
האפשרות המרתקת כרגע את דמיונם של מליוני קוראים: אם
יתגלה הרוצח, ייתכן כי יוכל לספק הוכחה לתאריך הרצח. אם

30יייי יי

8! 8 8

חשוד פרפל
יתגלה כי תאריך זה הוא לאחר הראשון ליולי, הופכים ילדיה של
אניטה ליורשי המיליונים, לא עירית הישראלית.

^ עבי רו אותו לבאר־טוביה, ושם הוא
( ) בילה כשנה וחצי. אבל גם שם לא
מצא את מקומו.
גיליתי זאת בעת ביקוריו התכופים אצלנו
במענית. אברהמ׳לה ואני הייני ידידים קרובים,
כי שנינו היינו היחידים בחברת־הנוער
ממוצא צ׳כוסלובקי. בביקוריו השתפך בפני
לא פעם שהיה רוצה לחזור לצ׳כיה, להתחתן
עם שיקסה, ולשכוח שהוא יהודי.
עם קום י המדינה, ניתק בינינו הקשר. אני,
יחד עם הקבוצה, הלכתי לגוש עציון, וא־ברהמ׳לה
התגייס לצה״ל.
הקשר חודש ב־ . 1956 עברתי אז לגור
בשיכון עממי בחולון — ואת מי גיליתי
להפתעתי כשכן לי, באותו שיכון, ברחוב
קוגל? 15 כמובן.
אברהמ׳לה הפך אורח תדיר בביתי, סיפר
לנו את הקורות אותו מיום שנפרדנו. ב־צה״ל
הוא שירת כחבלן. לאחר מלחמת־השיחרור
קיבל מקרן־קיימת עבודה לעקור
פרדסים נטושים על־ידי פיצוץ העצים. נראה
היה לי שהוא מתפרנס בכבוד, אבל הרושם
שלי היה, עדיין, שהוא אינו מאושר.

ף* רצה מלחמת סיני, וזמן מה לא
התראינו. תקופה מסויימת לאחר המלחמה
חזר אברה׳מלה והופיע אצלי. הוא בא
עם סיפור עצוב, וביקש עזרה.
הסיפור העצוב היה שהוא התחתן.
הוא סיפר כי במלחמת סיני הוא הכיר
אחות צבאית, בחורה בשם מזל מזרחי, ממשפחה
יוצאת תורכיה .״היא בת 1נ,״ סיפר,
״אפשר לומר שהתאהבנו ממבט ראשון.״

רשומה על שמה של מטי.
כן נודע לי, מאוחר יותר, כי בטרם עזב
את הארץ נפגש אברהם עם אחיה של מטי,
איתו היה מסוכסך, וירה עליו באקדח.
מאז לא ראיתי עוד את ידידי _ עד
שתמונתו התפרסמה לאחרונה בעיתונים,
תחת הכותרת ״מלך העולם התחתון השאיר
ירושת מיליונים לבתו.״

בתמונה למעלה: מזל, זוהר, לשעבר ברגר
— אשתו הראשונה של הנרצח, אותה
נטש עגונה — בישראל עם בתם עירית
(בזרועותיה) ,שלח לה את הגט מאוחר
יותר מגרמניה. למטה: עירית, יורשת
המיליונים, שהיא כיום ילדה בת .12

אניעה ברגר — הידועה בציבור של הנרצח, יחד עם מוריס ומיכאל, שניים
משלוכת הילדים שנולדו לבני הזוג. יש הטוענים כי אברהם ואניטה נישאו אצל רב
ברומניה. מה שברור הוא, כי הם לא נישאו בנישואין אזרחיים — ועובדה זו
מ עת בעדה, בינתיים לפחות, לרשת את המליונים של הנרצח. לפי החוק הגרמני
שהיה בתוקף ביום הירצחו של ברגר, גם ילדיו שנולדו מחוץ למסגרת הנישואין
אינם זכאים לרשת אותו. שבועיים לאחר מכן שונה החוק — מאוחר לילדי ברגר.

מי תנכה בירושת המיליונים י
לאחר שיצאו יחד זמן קצר, ההליטו א-
ברה׳מלה ומטי להתחתן .״ביררתי עם אביה
את הנדוניה והתנאים שהוא מוכן לתת לי,״
סיפר אברהמ׳לה ,״וקבענו תאריך.״
״אבל הצרות התחילו עוד לפני שעמדנו
מתחת לחופה. אביה של מטי לא קיים את
הבטחתו, ולא כתב בכתובה את הסכום
שהוסכם עליו. כמובן שלא הסכמתי לקידושין
עד שימלא את הסכום.״
< זוג הטרי יצא לירח־דבש .״זה היה

ז ! גיהנום,״ המשיך ידידי במרירות .״כבר
ביום השני אחרי שהגענו לבית־ההבראה,
הופיע שם א זה שוטר וחיפש את מטי.
בתחילה לא חשדתי בשום דבר. אבל כשהוא
המשיך להגיע כל יום, התגנב ללבי חשד
שמא זה מאהבה לשעבר. מה פתאום בא
גבר לבקר את אשתי, כל יום — בירח-
הדבש שלנו י התחלתי לחקור אותה, אבל
היא טענה שזה סתם מכר.
״כבר בירח־הדבש הורעו היחסים בינינו.
לא יכולתי להבין איזה מכר משונה זה,
כשחזרנו הביתה, לא יכולנו למצוא שפד,
משותפת. המשכנו להיות יחד תקופה מסו־

יימת, עד שהיא ברחה להוריה.
בקשתו של אברה׳מלה ממני היתה פשוטה:
בתור ידידו היחיד, לנסות להחזיר
אליו את אשתו. מובן שהסכמתי.
** צאתי את מזל בבית הוריה, צריף
נ * 1דל בשכונת שפירא בתל־אביב. בתחילה
היא התייחסה אלי בחשד וסירבה בכלל
לדבר אתי. בסוף נעתרה.
היא הסבירה לי שאיננה מסוגלת לחיות
עם אברה׳מלה. לטענתה, הוא היה קמצן
וחשדן איום, ולא פעם גם הרים עליה ידו.
למרות זאת, הצלחתי בסוף לשכנעה לנסות
שוב. הבטחתי לבוא לעזרתם בכל עת.
הנטיון לא נמשך זמן רב. כעבור זמן קצר
שוב ברחה מטי לבית הוריה. שכנים סיפרו
לי שכל ערב היו בוקעות זעקות אימים
מבית הברגרים.
הפעם, היה אברה׳מלה מלא טענות חדשות
על אשתו. הוא טען כי החיים עימד,
בלתי נסבלים, כי היא איסטניסטית נוראה,
נגעלת מכל דבר, מתנגבת בשלוש מגבות,
מסרבת למלא את תפקידה כאשת־איש. לדבריו,
העובדה שחיתה לבד עד גיל מאוחר

היקשתה עליה להסתגל לחיי משפחה. הוא
התלונן שלא היתר, מכינה אפילו ארוחות,
רק מבלה כל הזמן אצל הוריה.
שנייה, פעם ממנו שברחה לאחר
גילה אברהמ׳לה, כי הוא היה מתגנב
בערבים לצריף של הוריה והסתתר
ממול, כדי לעקוב אחרי. הבאים והיוצאים.
לדבריו, הוא הבחין מחדש באותו שוטר
מימי ירח־הדבש, כשהוא משוחח ארוכות
עם מטי, וכן ראה את כל מעשיהם כשההורים
לא היו בבית.
למרות כל זאת, המשיך אברר,׳מלה להפציר
במטי לחזור אליו.
מזל סירבה, למרות שבינתיים נולדה לה
בת. כאשר. נואש אברר,׳מלה מתקוותו, שינה
את טעמו, החליט לנקום בה.
הוא החליט להסתלק מהארץ תחת שם
בדוי, להשאיר אותה עגונה לכל חייה.
אולם את זאת הוא גילה לי רק ברגע
האחרון. לפני כן הוא ביקש ממני למכור
עבורו את דירתו. מצאתי לו קונה ב־7,000
ל״י. רק לאחר שעזב את הארץ התגלה
הדבר לאשתו, כאשר שלחה מישהו לראות
מה עם הבית, וזה מצא שם את הדיירים
החדשים. הסתבר בכלל שחצי הדירה היתד,

הבת היעודאלית
משותף שלנו ביקר במינכן ונתקל בו במקרה.
אבל אברה׳מלה לא היה מעוניין אפילו
להחליף עיכלו מילה. הוא ברח ממנו.
אני חושב שפגישה זו היתד, אופיינית
לכל חייו של ידידי ,.לדעתי, כל חייו הוא
רק ברח מעצמו. סבלות נעוריו, הפרידה
מאביו, האכזבה מנישואיו — כל אלו דחפו
אותו להוכיח שהוא איננו כישלון.
העולם התחתון בגרמניה איפשר לו זאת.
שם הצליח אברהמ׳לה, הנער למוד הסבל,
לגרוף הון, להפוך לסמל ההצלחה — ולוא
רק בעיני פושעים. אולם אני אישית מסופק
אם כל הדברים האלה הביאו לו את
האושר המיוחל.
לדעתי, אם הוא מציץ עלינו כיום מאיזה
מקום מלמעלה, הוא מאושר אולי בפעם
הראשונה, כשהוא יודע כי בתו, שגדלה בגללו
ללא אב, תיהנה מכל המליונים שצבר.

ב ת־דוד תו שד ש׳ עגנו! -
מזכירתו שד מנהל בל׳׳ל

ה מ17

מביאה דארץ את תודת
מנהיג של החיפושיות
מצליחה. לפחות — לדברי המאמינים בה.

ראומה נוסעת להודו

רישי להפיץ כאן את תורתו, בחברת בת־לווייה.
זוג המפיצים הוסיף להשכלתה של
ראומה. עד כדי כך, שהחליטה כי הגיעה
העת לנסוע בעצמה אל המורה הגדול.

אומה רכב התעניינה מאז ומתמיד
ביוגה ובכל הקשור לתורות שמוצאן

* 2לחוחללםע לינ ם )
* ה יותר טו 3מחשיש או מל.ס.די.
!! 1הסמים נהיים מיותרים. שלוש שנים
לקחתי סמים מדי יום. היום אינני נוגע
בסם. אני פשוט לא זקוק לזה. אבל למרות
שוויתרתי על הסמים, השתנו חיי מקצה
לקצה. אני רגוע, שליו. אפילו קפה
אינני שותה. ויחד עם זאת — אני נמצא
בהתעלות מתמדת.״
הדובר הוא אחד הציירים המפורסמים
בישראל, מהידועות בדמויות דיזנגוף —
לשעבר. כיום הוא יושב בצפת, יוצר בקצב
כמותו לא יצר שנים ארוכות, ומרגיש
עצמו כמי שנברא מחדש.

המורה.

יחד עם
״החיפושיות״

ך* ״זה״ שעליו הוא מדבר איננו סם
י י חדש. זוהי תורה חדשה בישראל, אך
בת אלפי שנים במזרח הרחוק. תורה המופצת
בעולם על־ידי תלמידיו של הודי
מזוקן, ששמו המלא הוא הגורו• מאהארישי
מאהיש יוגי.
השם מוכר? נכון. זהו האיש שזכה
לפירסום עולמי, כאשר הפך למורם הרוחני
של החיפושיות ושל כוכבי הוליווד ידועים.
ואכן, הישראלית שהביאה את התורה
לישראל ומפיצה אותה כאן, למדה אצל
הרבי הגדול באותו קורס עצמו בו השתתפו
החיפושיות, גרושתו של פרנק סינטרה,
מאיה פארו, ושמות נוצצים אחרים.
הישראלית הזו היא ראומה רכב, בת־דודתו
של ש״י עגנון ז״ל, ומזכירתו, עד
למותו, של ד״ר ישעיהו פורדר ז״ל, מנהלו
הכללי של בנק לאומי לישראל. עם מותו
של ד״ר פורדר, עברה ראומה לעבוד במ־

ערב מלחמת ששת הימים מגיעה ראומה
להודו, מתקבלת לקורס אצל הגורו. זהו
קורס לא רגיל. מספרת ראומה :

ליד הכותל המערבי

ברהמצ׳ארי סטיאנאד (מזוקן) ,מעוזריו הקרובים
של המאהארישי, בעת ביקורו בישראל, אליה
הגיע כדי להפיץ את התורה. כאן — בעת ביקור ליד הכותל, בחברת הגרעין הראשון של
המאמינים הישראליים. בחליפת מכנסיים לבנה — ראומה רכב, הנראית גם למעלה (במשרד).

חלקת־המנגנון של הבנק. אולם את כל זד,
היא עושה רק לצרכי פרנסה.
יעודה האמיתי בחיים הוא להביא לישראלים
רבים ככל האפשר את בשורת היוגי.
כי היא, כמו הצייר הצפתי ורבים נוספים
בישראל, מאמינים באמונה שלמה כי
זוהי הדרך להשגת המטרה הנכספת: האושר
בחיים. מטרה שאותה אין הל.ם.די
מצליח להשיג — ושתורתו של היוגי כן

מהודו. ב־ 1966 הפגיש אותה הגורל, באקראי,
עם אשה בשם פרידה אדלר, ששהתה
בהודו ויצקה מים על ידיו של המאהארישי
הגדול.
ראומה למדה שמץ מהדברים מפי אדלר,
התרשמה עמוקות .״ראיתי שאני הופכת
לאדם אחר״ ,היא מספרת .״חיי השתנו״.
שנה לאחר מכן הגיע לישראל אחד מעוזריו
של הגורו, שנשלח על־ידי מאהא־

התיידדה עם
מיה פארו

ך* ל האווירה היתד, שונה, כבר מה־רגע
הראשון. משהו מיוחד. וה־תלמידים
ששם. כמו שהגעתי, ראיתי שם
את ארבעת החיפושיות. דווקא לא הייתי
כל־כך מעוניינת להיות איתם יחד. פחדתי
שזה לא יהיה רציני איתם. טעיתי.
״התיידדתי בצורה לא רגילה עם ג׳ורג׳
הריסון. הוא משוחח בצורה יפה ונעימה
מאוד. פול מקרטני יותר יוצא־דופן. לארוחת
בוקר היה יורד עם הגיטרה. בכלל היא
לא משה מידיו כל הקורס. רק אכל וניגן.״
באותו קורם, שנמשך שלושה חודשים,
הכירה ראומה גם את הזמר האמריקאי המפורסם
דונובן, את מיה פארו, ורבים
אחרים. גם עם מיה היא התיידדה, למרות
שלא ידעה בכלל בהתחלה מי זו :״אני
לא הולכת הרבה לסרטים,״ היא מתנצלת.
״סתם ראיתי ילדה צעירה, שהתגובות שלה
מצאדחן בעיני. אצלי, כשמשהו מוצא־חן
בעיני, אני אומרת. בהתחלה היא לא הבינה.
אחר־כך פרצה בצוחק, ואז התיידדנו.״

הגורו -
פיסיקאי מוסמך

אשרחזרה ראומה לישראל, הבחינו
כל מכריה בשינוי שחל בה .״זה

התבטא בהתנהגותה, בדיבור שלה, בכל,״
אומרים הם.
המזכירה הרצינית החלה מקדישה את כל
זמנה הפנוי להפצת התורה שלמדה. היא
מגינה על מורה בלהט מפני ההשמצות
שהופצו עליו ברחבי העולם :״זהו אדם
משכיל, בעל תואר מ.א. בפיסיקה, שהציקו
לו שאלות החיים הינ^דיות. הפיסיקאי הגדול
לא התבייש, קם והלך ללמוד תורה אצל
אחד הגורו־אים המפורסמים בהודו, שהה
במחיצתו 13 שנה. כאשר נפטר המורה,
תפס מאהארישי אוד מקומו. יום אחד נתבקש
להרצות בפני קבוצת מבקרים מהמ ערב•
הללו התרשמו ממנו, הזמינוהו לאירופה
וארצות־הברית, וכך קנה את פיר־סומו
העולמי.

,להסביר לעיוור
מהי זריחה״
* 11 הי התורה הנסתרת, המסוגלת לה־ביא
אנשים לויתור על סמים, להרגיש
כי נולדו מחדש? אומרת ראומה רכב :
״להסביר זאת, זה כמו להסביר לעיוור
מלידה מהי זריחה. אדם שלא התנסה בח־ווייה
פשוט איננו מסוגל להבינה.״ ״זה
כאילו תנסה להסביר מסע ל.ס.די. למי
שלא טעם בחייו ל.ס.די.״ משלים את ההסבר
אחד המאמינים הנהלבים.
המעט שניתן להסביר, הוא כי התורה
מלמדת את שיטת המדיטציה — ההירהור,
ההתעמקות. למי שאינו מבין מהי שיטה
זו, מוכנה ראומה להסביר כי לכל אדם
יש צליל מיוחד שלו בעולם. כאשר הוא
מוצא אותו, הוא מוצא את האושר. לא

תלמידי הגוה

הקהל המאזין להרצאותיה של מפיצת
תורת הגורו בתל־אביב היוו
מגוון ביותר: לצד ביטניקים והיפים, באים עיתונאים, אקדמאים,

עקרות־בית, מרצים באוניברסיטה. המאפיין את כולם: הקשב העמוק
אותו מצליחה המרצה להשרות עליהם. בעוד שבישראל חדשה התנועה,
הרי שבשוודיה, למשל, היא נתמכת כיוט על־ידי הממשלה.

הסופר הנודע

ספרותי של היומון הארץ, מאזין להרצאה.

הגורו מאהאויש׳ מאחיש יוגי -המורה של ואומה רכב
ברור? הוא אשר נאמר: לך תסביר לעיוור
מהי זריחה.
יותר מוחשי הסברה של ראומה כאשר
היא אומרת :״אני מתעוררת כיום עם חיוך
בבוקר. דבר זה לא קרה לי בעבר. שמחת
חיים, יצירה, אגירת כוח לקראת המחר —
אלו התוצאות של שיטת המדיטציה.״
מוחשי עוד יותר, אולי, הסברו של הד״ר
:אלדד שפירא, רופא למחלות־נפש תל־אביבי:
.״ייתכן כי מאהארישי ותלמידיו מצליחים
•להפנט בצורה כלשהי את תלמידיהם. או אז
:אין ספק שההיפנוט משפיע לטובה. אם

מצווים עליהם לראות שהעולם יפה, ייראה
העולם לתלמידים יפה.״

__קורם
לתלמיד אחד

ף* ימים אלו יוצאת המזכירה החלוצה
מבנק לאומי להתקפה רבתי להביא
את האושר לישראלים. היא פותחת עתה
בסידרת קורסים, שיימשכו חמישה ימים
כל אחד, כשעה וחצי מדי יום, ויתנהלו,

ככל שהדבר נשמע פרוזאי, בבית פקידי
בנק לאומי ברחוב שלום־עליכם בתל־אביב.
הקורסים אינם זולים במיוחד — 120ל״י
לאזרח 60 ,ל״י לסטודנט וחייל — אולם
יש לזכור שהם ניתנים בצורה אינדיבידואלית.
מאהארישי אסר על תלמידיו ברחבי
העולם לנהל קורסים לקבוצות .״לכל אדם
אופיו שלו,״ מסבירה ראומה ,״והוא חייב
לקבל טיפול אינדיבידואלי.״
זה גם די ברור, בעצם: כדי שהצליל
שלו לא יתערבב עם הצלילים של האחרים.
ברור מאוד.

אמתה

הבעה אופיינית לרבים מן
המאזינים למורת הגורו ב־ישראל,
שמשעותה: אמונה, תקווה, רגיעה.

איפור ר אוו ח ת״ :י

רובינשטיין, שמוצריח שעזשו את כל ה־מומעדות,
משפיעה את מומחיותה והידע
הרב שלה על חנה פרי, שהיא נסיכת ים־
כינרת, אשר הופיעה בתחרות זו כאורחת.

1 1 4 | 7191 1 0 * 1 1 1 1ך 1פצועי צה״ל, העוברים תהליך ש־קוט והבראה בבית־קיי
1בנן זריוז, הוזמנו חינם למופע, ישבו על החול בקטע
,11/ 111/191 11 1111
המגודר בשורה הראשונה. לקהל נגרמה אכזבה כשאריק איינשנויין וד,צ׳רצ׳ילים לא הופיעו.

ליה לרגל כמו שראתה נהריה ב-
* ליל שישי האחרון, ספק אם ראתה
אפילו מכה באותו לילה. למעלה מ־
4,000 איש נהרו, עם ערב, אל חוף הרחצה
העירוני. משאיות עמוסות גברים
מכפרים ערביים מרחבי הגליל. משאיות
עמוסות פועלים, שבאו במאורגן, ממיפע־לים
ברחבי האיזור עד המיפרץ וחיפה.
מלחי חיל־הים, מחלימי צח״ל מבית
קיי (כרטיסי חינם) וסתם אזרחים.
כולם ירדו בערב הנעים והקריר ל־שפת־הים,
להיות נוכחים בטקס בחירת
מלכת הים־התיכון — הסיבוב השלישי
בתחרויות המוקדמות (לאחר תחרות
מלכת ים־סוף בשארם א־שייך, ותחרות
מלכת הכינרת בטבריה) לפני התחרות

הסופית: תחרות מלכת המים, שתתקיים
בהיפל־התרבות בתל־אביב בתשיעי
לספטמבר.
הם באו בחליפות־ערב ומכנסיים קצרים,
בשמלות מאקסי וג׳ינס. והם עמדו
על רגליהם במשך כל הערב, כדי לראות
את ג׳ימי לויד, הנוודים, ואת מני פאר
מנחה את טקס הבחירה הנוצץ, שבסופו
נבחרו שתי חיפאיות כסגניות: דבורה
צ׳רינסקי לסגנית ראשונה, ואופירה בן־
ברק לסגנית שנייה.
הכתר עצמו נפל, לאכזבתם של ה־לוקל־פטריוטים,
בידיה של תל־אביבית
קטנה ( 166ס״מ).
לנסיכת ים־סוף נבחרה ברכה (ביאט־ריס)
שוורץ.17 ,

ערבים מכפרי הגליל
ופצועי צה״ל
נשות-חבהה בשמלות מאקסי
וביטניקיות בג׳ינס —
כולם היו שם
על חוף הים
של נהריה

ממלא־מקזם ראש עיריית נה־
!1011
§ י ע 1ריה, יצחק מליק, שהיה הרוח
!החיה באירגון המופע, קוצר את פרי עמלו,
;מכתיר את הנסיכה במתן נשיקה מצלצלת.

* 40011׳ש סגדו ו1ל שנת ים ]הריה נדי לחזות בנחירה הגדולה)

קלוסיבית, מגיש מטעמיו לביאטריס שוורץ.

זר לסמן ! החיים
מוות גיד הלסין.
7ת חושב סעל־ידי
ופוט תמצא חן גני
הזולת. אתה טון.
הם יחטגו אותך
ודניק מתרגרג. ג ת
לה — אל תיכנטי
*ריגה חדשה ומיי־רת.
הרגי ליציאות
גילויים, והתנהגי עם כולם בחגיבוה.
תקחי על עצמך סיכונים מיותרים.

הסשיני בדרן בה התחלת,
ואל תתפתי לאכול
מאכלים משמינים.
הגזרה הנאה בה תזכי
תעזור לך להצליח במשהו
שאת חולמת עליו.
היזהרי מאדם מבוגר
המנסה לפתות אותך,
זשמרי על קשר עם
הצעירים. בן שור —
ל תחנה לניסים. הם לא יבואו. התרכז ב־נודתן,
ושפר את יחסין עס הסביבה.

ול תהיה כפוי טונה
על תחיה ספקן. חטף
לו אתה ממתין,
ניע גקרוג. חתום על
!חוזה, למרות שכמה
וסעיפיו אינם נראים
ך, כי לטווח רחוק
נ במאי ־1
נהיה התוצאה שווה
( 20 ביוני |
ות המאמץ. היחסים
ומתוחים גבית יימש-
ד, ויסגכו קצת את חייך החברתיים.
ול תשכח שבן-זוגך אוהב אותך מאוד.

!!11 וסיס

אל מנטור טינה, ותן לבני אדם עוד צ׳אנס.
גם אתה טועה לפעמים. אל תחליט החלטות
דראסטיות מבלי התיעץ באדם קשיש ממן,
הקרוב אלין מאד. צפויות
לן הצלחות רבזת׳
בשטחים החשובים לן,
קבל אותן בצניעות, והקרובים

לאנשים
אלין לקחת בהן חלק.
בת מאזניים — אם תמשיכי
בשימה שלן, תגיעי
בקרוב למשבר ח1
מור.
אל תתנהגי אליו
נמו שאת רוצה שיתנהגו
אלין, אלא נ מו שהוא רוצה שיתנהגו
אליו, זה יביא לשיפור היחסים ביניכם.

מאזנ״ס

המאבק שהתחלת בשבוע שעבר, נגמר.
בינתיים אתה יכול להמשיך בעבודה ח-
שיגרתית בה אתה עוסק.
קבל את הצעותיהם
של ידידיך, כי
הם רוצים בטובתך.
לך, בת עקרב, צפויות
כמה הפתעות נעימות,
והפתעה אחת נעימה
במיוחד. פגישה עם
ידיד ותיק תעזור לן
לפתור בעייח המציקה
לן זמן רב. המשיכי
לנהל את חיי החברה הערים, ואל תה ססי
מלעשות טובה לאנשים קרובים.

המון פעילות חברתית, מסיבות, ביקורים,
והצלחה רומנטית מחכות לן בתחילת הש בוע
למרות שחלק מאירועים
אלה אינם לרוחן
— השתתף בכולם, כי
פגישה סיקרית עם אחד
מהאורחים האחרים תביא
לן תועלת רבה.
השתדל לשלוט ברוחן
במריבות הקטנות אליהם
אתה נקלע. בת קשת
— צאי לחופשה עליה
את חולמת, ואל תחש שי
להוצאות. הצלחה כספית גדולה צפו ״
11 לן, והיא תלויה באדם שתפגשי בחופשה.

קשת

8111

.קיק

בת סרטן — חברה
קנאית עלולה לקחת אותו
מסך, למרות שבעצם
הוא אוהב אותן.
הדרן למנוע זאת —
להיות הרבח יותר חסימה
ואוהבת, להראות
לו שהוא חשוב לן וי;21
ביו ני
כ! 2ביולי*
קי לן, ולמנוע נוליבו
כל ספק ביחסלנאמנו־
1ן המוחלטת אליו. בן סרסן — מצבך
ונפשי מוסיף להשתפר, מדי יום ביומו.

1סוסן

יום תפעיל את הערץ׳
את המגנטיות,
את כוח החשיבה ה-
נופייניים שלך, תוכל
להתגבר בקלות יח-
זית על המבוכה ה דולה
לתוכה תיכנס
נסוף השבוע. בת ארח
— בשבילן השבוע
גולו ורוד. הענן ה-
חיד —אכזבה שתנחלי מאדם קרוב
צליך. במישור הכספי צפייה הצלחה.

תחילת השבוע תעלה לן
ביוקר: הוצאות גבוהות
בחיי המשפחה. קנסות
בלתי צפויים, והוצאה
גדזלה בשטח בלתי סוכר
לן. כדאי לן לשקול
מחדש את תכניותין. בת
טלה החמצת עוד הד
22באוגוסט -
22בספטמבר
דמנות, למרות שנדמה

לן שאין זה כן. אל
לבקש סליחה ולהוזהססי,
ואל תתבישי
ות בשגיאותין. הסיכויים הס שהוא יבין.

0(1111

אין לן פנאי לקריאהוהרחבת הספ-
לתך, וזאת אחת השגיאות הבולטות
ביותר שלן. השתדל
לשנות את סדר יומן
כן, שיהיו לן לפחות
שעתיים ביממה לעצמן
בלבד, ותראה כי
הסידור יישא פרי, ומהר.
בעזרת כושר השיפוט
המעולה בו
גחנת, תיפתר השבוע
21בדצמבר ־
10 ביגו א ר
בעייה המטרידה אותן
כבר זמן רב. ההצלחה
הרומנטית שזכית בה לאחרונה
תביא לן רוב אושר. אל תפזול לצדדים.

יהיה זה עבורן שבוע טוב לחתימה על
מסמכים. אנשים בעלי סמכות ישפיעו על
עתידן השפעה חיובית
ביותר, אן זה תלוי בן,
ובדרך שתנהג איתם. ההסדר
אליו את חותרת,
בת דלי, יגרום לן סיפוק
באופן זמני בלבד.
לטווח ארון כל העסק
לא משתלם. כדאי שתחשבי
על פתרון מו צלח
יותר, שיש לו סיכוי
לעמוד במבחן הזמן.
אל תזלזלי בהופעתן החיצונית, והת־יחסי
בחביבות גם לאלה שאינך מחבבת.

קרוב לוודאי שתיתקל
השבוע בהתנגדות
עזה להרבה מצעדין.
לאנשים הקובעים אין
עליו את אותה הדעה
שיש לן עצמן.
אל תנסה לשכנע או תם
בדיבורים, אלא
עבור מייד למעשים.
הייה גמיש יותר ב-
יחסין עם חברים לעבודה, ורכוש את
חיבתם. חרפתקות האהבים שלן עלולות
לסבן אותן בצרות. נהג בזהירות ואל
תאבד את הראש. אל תתן אמון יתר
בידידים חדשים, וסמון על חוותיקים.

אמנות תיאטרון

השני׳ .עד שלבסוף קם צוציק, אולי בן
חמש, בשורה הראשונה וגוער בי ברוגזה
, :טמבל ! לאן אתה הולך !׳
״נו, איפה אפשר לזכות-בחווייה כזו עם
קהל מבוגר?״

המלאך הגונב
את שיר החומש
ססאניסלאבסקי אמר פעם שאין תפקידים
קטנים, יש רק שחקנים קטנים. הדבר הוכח
כבר פעמים רבות בעבר, והוא מתחודר
שוב לכל מי שהולך לראות את החומש
לידער של איציק מאנגער.
באחד התפקידים הקטנים יותר בהצגה,
כמלאך צנוע עונד כנפיים, לצד שני מלאכים
אחרים, גונב שחקן בשם מישה נתן
את ההצגה מהכוכבים המפורסמים והמוכרים
יותר שם. לקהל האידישאי שבא להצגה,
שמו של מישר, אומר אולי יותר
משל רבקה זוהר או גדי יגיל. כי מישה,
הנוהג כל השנים להתאפר במו ידיו, הופיע
עד היום בהצגות אידישאיות רבו ת מספור.
לגבי דוברי העברית׳ גם כאשר אינם מבינים
את אשר הוא אומר על הבימה, מהווה
מישה תגלית שרבים ירצו בודאי לשוב
ולחזות בה.
אני מפחד. מישר, שייך לגזע המכונה
שחקן בדם. מספר הוא :״לאבי היה תיאטרון
בפולניה, תיאטרון מכובד מאד, אבל
לא רצה לקבל אותי אליו. הוא רצה שאלמד.
אז ברחתי מן הבית אל התיאטרון
הגרוע ביותר שהיה קיים באותה תקופה
בפולין.
״שנה שיחקתי את החתן בדיבוק ובו
בזמן עשיתי גם את כל המלאכות האפשריות
מאחורי הקלעים. כדי להתקבל לתיאטרון
רציני יותר, הייתי צריך לעבור
מבחן של אירגון השחקנים. מאחר והתפקיד
היחידי בו שלטתי היה החתן בדיבוק,
החלטתי להופיע בו בפני הוועדה שבחנה
אותנו.
ביקשתי משחקן אחר שיהיה לי לפארטנר
ועליתי על הבימה. הפארטנר, שגילם את
המלמד, ניטה להרגיע את החתן, כלומר אותי׳
לפני החתונה. הוא דורש לי ארוכות,
על שאין לפחוד מפני החתונה, ואילו אני
עונה, אבל רבי, אני מפחד.׳ עוד דרשה
ארוכה מצידו, ושוב אני , :רבי, אני מפחד.׳
וחוזר חלילה. הסוף? ,אם אתה מפחד
אז לך הביתה,׳ אמר לי אחד הבוחנים. ואילו
דראמה מצחיקה
הכיקור (תיאטרון קאמרי) ליל קסלר,
האמריקאי שהתכוון לכתוב דרמה אקטואלית,
מצליח דווקא, מדי פעם, להצחיק
את הקהל. קשה להאמין שזו אכן היתה כוונתו,
במחזה המתאר משפחה אמריקאית
ששיכלה את בנה יחידה בויאט־נאם. אבל

זוהר ולגיוש כ״הכיקור״
— שיעמוס עס אמא משוגעת
כך נראית התוצאה הסופית בתיאטרון הקאמרי.

חכם ויסביר מדוע בעצם בחר הקאמרי
בביקור? איזה עניין יש לצופה הישראלי
באמא אמריקאית טיפוסית העומדת על סף
השיגעון, אבא משוגע לבייסבול, וצעירה
בהריון חדש מדי פעם, כתוצאה מנאפו־פיה
הנצחיים. כל זה — באווירת שכול
מעוותת, כשויאט־נאם נראית יותר כאופנה
מאשר סיבה, בחיוך מעוקם, ובמחזה רדוד
בעל שיאים דרמטיים מאולצים הבאים משום
מקום ומובילים לשום מקום. ניבולי־הפה
חסרי־ההשראה, והצעקות הרמות המשס־עות
מדי פעם את המחזה, נראים יותר
כאילו הוכתבו בזדון על־מנת להוציא את
הצופה המסכן מאדישותו׳ מאשר על מנת
לזעזע באמת.
הבימוי והשחקנים הצטיינו במעוף שעמד
על רמה דומה לזו של התמליל.

הטרגדיה

מו לי א ר

נתן (שמאל) וזינגר
ב,,חומש לידער״
חווייה עם ילדים —
יכול להחזיר

לפארטנר אמר, :ואתה
את פנקס הארגון שלך״.
טמבל. לאחר מלחמת העולם עלה נתן
לארץ, ומאז זרמו תפקידים רבים על הבמות.
הוא שיחק עם בולוף בדו רה סי, עם בודו
ועם דז׳יגאן בזירה ובתיאטרון העונות,
הרבה בתיאטרון אידיש ולא מעט בהצגות
ילדים.
הוא אוהב מאוד לשחק בפני ילדים.
״במיוחד אני אוהב את תגובותיהם. כאשר
הופעתי באי המטמון, הייתי צריך לחפש
דגל על הבמה. ביקשתי מהילדים באולם
שידריכו אותי ויראו לי על איזה עץ תלוי
הדגל. הם הראו לי כיוון אחד, ו א לו אני
פניתי בכוונה לכיוון השני, .לא לשם׳ ,הם
צועקים לי, ,לצד השני׳ .ואילו אני בשלי.
והם שוב צועקים אלי , :לא לשם, לצד

טארטיף (התיאטרון העירוני, חיפה) —
מי שחשב פעם כייז׳ אן באפטיטט פוקלן,
המכונה מוליאר, היה מחבר הקומדיות, אינו
יודע עדיין את כל האמת.
לאחר טארמיף בחיפה, מסתבר שמוליאר
כתב דרמות חברתיות בעלות שליחות סוציאלית,
דראמות שיש בהם המון מלים
מעייפות שמטרתן לתאר את הבורגנות הרקובה
עד היסוד, הטמטום המסנוור את
עיניה והאוויליות השולטת בצאצאיה, ולעומתה,
את המשרתים הפיקחים, השנונים
המתכוננים כבר למהפיכה הצרפתית, שעמדה
על הסף (אבל חיכתה שם עוד מאה ועשרים
שנה) .ואילו טארטיף, אשר נבערים
מדעת ראו בו עד היום סמל הצביעות, הוא
מלאך נוקם שטני עטוף שחורים, המפליא
מכותיו בבורגנות הבזויה.
אמנם לא זה בדיוק מה שכתב מוליאר,
והטקסט מפריע לפעמים לכוונותיו של הבמאי
ג׳ילברטו טופאנו. הוא מנסה לחפות
על כך בכל מיני תנועות, קפיצות ועוותים
של מקהלה יוונית אילמת, אבל בסופו של
דבר יש להניח שהיה מעדיף מחזה שמת־אית
יותר לכוונותיו שלו. מה אפשר לעשות,
למוליאר יש מגבלות.
העולם הזה 1723

1(1זזלתפ 82ז 6השלם
סטריפטיז בחתונה
אולי 3000 איש השתתפו ביום ראשון
השבוע בחתונה של הזמר דני ג רנו ת
עם טובה לוי ) .מי לא היו שמה! בני
משפחה, שחקנים, רקדנים, אישי ציבור,
שמפניה, מעדנים — וחשפניות.
את החשפניות סיפק חינם האבא של
הכלה, חיים לוי, בעל מועדון ״כליף״
היפואי.
מובן שהחתונה נערכה במועדון. זאת
אומרת, רק המסיבה. החופה לא, חס
וחלילה. עוד זה חסר לנו.
זה היה גם צודק, דרך אגב, שהחתו נה
נערכה ב״כליף״ .לא רק בגלל ה

ב א, אלא גם בגלל ששם נפגשו הכלה
והחתן לראשונה, כשדני הופיע במועדון,
לפני כשנה.
אורחי ״כליף״ הרגילים, לוא היו מז דמנים
במיקרה למסיבת החתונה, היו
רואים תוכנית מוכרת. כי המסיבה כללה
בעצם את התוכנית הרגילה של
״כליף״ ,מלבד מספר אחד, אותו סיפק
במיוחד לחתונה אבי הכלה, לאחר ששתה
כמה כוסיות מיותרות: הוא עלה
על שולחן במרכז האולם, הגיש תוכנית
ריקודים משובחת בביצועו האישי.
מה לא עושים כדי לשמח לב הבת !

אינני יודעת אם מישהו מיבם מכיר את
שאול שטרנברג, מוירג׳יניה, ארצית•

ואחר כך תגיע לברודוזי או ללונדון. איך
זה, אדון שטרנברג?
״ואם זה דווקא מעניין אותך, אגב׳ אז
עוד לא מלאו לי 30 בכלל. ואם יש לך
במקרה איזה חתן בשבילי בוירג׳יניה שם,
אז תתקשר אלי שוב דרך העולם הזה.״

ן^תבית תתו ותשתוק
הברית. גם אני לא מכירה אותו. כל מה
שאני יודעת עליו, זה שלפני שבועיים הוא
שלח מכתב למערכת, וטען שכל הסיפור
כאילו מרגלית אנקורי נסעה לניו־יורק
כדי לככב בהצגת זורבה בברודווי היא
להד״ם, כי ההצגה נסגרה, ובכלל מרגלית
פוטרה ממנה ערב הצגת הבכורה לפני
שנתיים, ובכלל מרגלית היא בת ,36 בכלל,
ותתביישו לכם. ובכלל.
זה היה לפני שבועיים. אתמול, קיבלתי
מכתב מבעלת הדבר עצמה. אז כה אמר
זרתוסטרא :
״שמע אדון שטרנברג, מי שאתה. כדאי
שתברר את הפרטים, לפני שאתה שולח
מכתבים להעולס הזה. נכון שפוטרתי מהצגת
זורבה עוד לפני שהגיעה לברודווי.
אבל הסיבה שפוטרתי היתה הבן הקטן שלי,
שהוא כיום בן שלוש, שהעדפתי לדאוג
לו — על חשבון הקריירה שלי.
״לידיעתך: הצגת זורבה מתחדשת עכשיו
עם צוזת חדש. את זורבה ישחק מייקל
קרמויאן, שחקן קולנוע ידוע. את מאדאם
הורטאנז (בובולינד ).תשחק ויויאן
כדיין. ומרגלית אנקורי תשחק את תפקיד
הקונפרנסיה — תפקיד שנכתב עבורה.
ההצגה תערוך סיבוב ברחבי ארצות־הברית,

אתם מוכרחים להודות: היא יודעת לצייץ,
האנקור הזה.

אנ קו רי ךןלדת

הוויווגה שד פופית

חתן דני גרנות וכלה טובה

איו?מצוא כ?ה נבית-הסוהר
איך באמת? את התשובה לכך אינני
יודעת. אבל אני יודעת על מישהו שיודע.
ואם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לפנות
אליו.
המישהו הוא צדוק קראום, אחיו של
הזמר שמואליק קראום.
צדוק הוכנס לחצי שנה לקלבוש על בריחה
ממעשיהו. למעשיהו הכניסו אותו בגלל
36 קילו חשיש שמצאו אצלו. את הח שיש
מצאו אצלו כש אבל כל זד, היסטוריה.
הסיפור עכשיו הוא, שלאחרונה הופיע
צדוק בביודהמשפט העליון בירושלים, כדי
לערער על מה שנראה בעיניו כעונש חמור.
הופיע אמרתי? הייתם צריכים לראות

ר,ראום מהורהר

נו, ראיתם נבר בחורה שמסוגלת לעמוד
בפני קסם אישי נזה ז הגיעו שתי החיילות
ופופיק לקולנוע, ורק אז שמו לב שהה־צגה
היומית כבר נגמרה מזמן. בלית־ברירוז,
עלו לדירתו של פופיק, שבמקרה מוזר
היתה קרובה למקום, ושתו קפה כמו ש אומרים.
מפה ומשם הצליח פופיק לאבד את
החיילת השנייה, ונשאר עם נילי. עכשיו,
כנראה, הוא יישאר איתה כבר עד הסוף.
החופה נערכה ברחובות עס המשפחות
ואחריה נערכה מסיבה במיני־מנדיס, אליה
הוזמנה כל הבוהימה. עובדה שניכרה היסב
במיעוט המתנות שנתקבלו.
יצאו מהכלל רבקה׳לה זוהר, שהביאה
שתי בובות, נחמה ליפשיץ, שהביאה
ציק גדול, פשנל ועוד אחרים. השאר רק

ושתו
יי 0171דרורי היפנם את
תיקי דיין, השכיב אותה בין שני כיסאות
ונעמד עליה, וכל האורחים מחאו כפיים
וחיסלו ארגז ויסקי• והיחידי שסבל בין
כל העליזים והמתרוננים היה חתן השימ־חה
עצמו, ששיפשף כל הזמן את צווארו
הכואב: הוא עדיין בתהליך הסתגלות להביט
כל הזמן מה 160 שלו ל״ 167 של אשתו.
אין דבר, חביבי, תתרגל. שלא יהיו לן
צרות יותר גרועות בחיים.

הופעה: היתד, שם קבוצה של איזה 15
צדיקים שבאו כולם לערער על עונשיהם
— ובאמצע יושב לו צדוק שלנו, מגונדר
במגפי עור עד הברכ-ים, שגרמו לכבוד ה שופטים
העליונים אלפרד ויתקון, יואל
זוסמן וחיים כהן ללטוש עיניים.
צדוק הסביר להם שגמעשיהו הוא ברח
בגלל שאביו קיבל התקפת־לב, והעירעור
הנוכחי שלו הוא בגלל שהוא עומד להתחתן,
עומד להתחתן זו תמיד סיבה טובה
להקטין תקופות־מעצר.
אבל מה שאני הייתי רוצה לדעת, זה
עם מי הוא עומד, בעצם להתחתן. כשהוא
הוכנס לבית־הסוהר, הוא היה ידידה של
ז׳אקלין סיקלם, התיירת האמריקאית
שנעצרה יחד איחו בגלל החשיש. ז׳אקלין
היתד, אז האשד, היחידה בחייו. היא שוחררה
ועזבה את הארץ. אז מאיפה — רק
מאיפה, אני שואלת — יש לו עכשיו מועמדת
לחתונה, כשהוא כל הזמן בכלא?
ץ ה הקטן גדול יהיה,״ הכריזה פעם נע(
/ /רת־הזוהר מיקי כך־קיקי, בהתכוונה
לידידה מרדכי (פופיק) ארנון. בשבוע
שעבר החליט גם פופיק עצמו שהוא גדול.
מספיק גדול נדי להתחתן.
הוא עשה את זה עם נילי אלון,
חיילת בת 19 שאותה הוא פגש סתם נכה,
יום אחד, ברחוב אבן־גבירול בחל־אביב
לפני חצי שנה.
פופיק הלך שם ברחוב, ונילי הלכה שם
גם בן ברחוב, עם עוד חברה שלה. פופיק
הכניס בה מבט, וירא נ טוב. בדרכו המיוחדת,
ניגש אליה דוגרי, הבריז קבל עם״
ועדה :״רגע, רגע, מה אתן רצות? מה יש
למהר פה? אתן הולכות, ואני הולך, אז
118898811 יז>!>8181 !89818111119

פופיק מציץ

י ׳ד ״הלסחר ־

בעד \1דדה ,
נאד \ולדה
בכל חמש שנות קיומנו בכנסת לא
היינו במצב כה עדין במו עכשיו.
מצד אחד, אנחנו תומכים בממשלה
בעניין הנכונות לקבל את יוזמת־השלום
האמריקאית. הצבענו בעדה בעניין זה,
כדי לצמצם ולבודד את האופוזיציה ה•
סיפוחיסטית.
מצד שני, איננו יבולים לתמוך בטכסיסי
הממשלה סביב הפסקת״האש
ושיחות־יארינג. הדבר מגביל את יכולתנו
להצביע בעד הממשלה גם בעניינים מדיניים.
אנחנו רוצים לדחוף אותה לכיוון
ברור וחד-משמעי.
ומצד שלישי — היינו ונשארנו אופוזיציה
קיצונית למימסד ולממשלה, במדיניות
הפנימית, הסוציאלית ועוד.
בך, לפני כל הצבעה, אנחנו צריכים
לשאול את עצמנו מחדש: איך להצביע
הפעם 2

בשבוע שעבר ישבה הכנסת במשך יום
שלם, בישיבת-פגרה לפי בקשת הממשלה.
הצבענו עשרות פעמים. איך !
בבוקר נדונו חוקי-המיסיכו החדשים,
ותקציב״הביטחון החדש. הצבענו נגד ה*
מיסים, ואמרנו עליהם דברים חריפים.
נמנענו מן ההצבעה על תקציב-הביטחון,
מתוך התנגדות לצעדיה האחרונים של
הממשלה, ובעיקר עיכוב שיחות-יארינג.
אחרי-הצהריים הובאו לדיון חילופי־הגברי
שחלו בממשלה בעיקבות פינוי
תיקי גח״ל ומות משה חיים שפירא.
היתה זאת הזדמנות לנאום מדיני מקיף
על המצב (ראה מיסגרת) .גם כאן נמ-
נענו מהצבעה, כדי להביע את מורת־רוחנו
על טכסיסי הממשלה.

באופוזיציה האנטי״סיפוחיסטית אנו
נבדלים מאוד מרק״ח וממק״י. רק״ח
מודרכת באופן בלעדי על-ידי הקו של
מוסקבה, והיא חוזרת עליו ללא סטייה.
מק״י של סנה, בבריחתה הקדחתנית
מן העבר שלו/שלה, מדקלמת נגד ״תכתיב
אמריקאי— סובייטי״ ונגד ה״תבוס-
תנים״ המחייבים את תוכני ת״רוג׳רס.
היא נמצאת עכשיו מימין למפ״ם ול-
אגף־השלום של מע״י, אי־שם בין אבן
לדיין.
מובן שאנו מתייצבים בבירור נגד האופוזיציה
הימנית, המורכבת מגח״ל,
המרכז החופשי ורוב ע״מ. אנו אומרים
להם את הדברים ששותפיהם מאתמול
בקואליציה אינם מעזים להגיד להם.
בעיני המימסד הדתי נשארנו, כמובן,
אוייב מושבע.
לגבי המערך אנחנו נקצאים במצב
מוזר. חלק מאנשיו רואה בנו — בגלוי
או בחשאי — נושאי הדברים שהם עצמם
היו רוצים לאמרם בעניין השלום,
אך אינם יכולים לאמרם מסיבות מפלגתיות
או ממלכתיות. החלק השני, ה-
סיפוחיסטי, רואה בנו אוייב ממדרגה
ראשונה.
מצבנו נשאר מיוחד, וכמו תמיד ברור
שאין תחליף לסיעה זו, שהמישקל הסגולי
של עמדתה עולה בהרבה על
מיספר חבריה.

חלב
לי ל די ם
בין שאר המעשים שסתחנו עליהם
ביקורת, אגב התנגדותנו למיסים החדשים
שהוטלו בשבוע שעבר, גילינו :

מה הם אומרים לציבור?
הם אומרים: הזזת הטילים הסובייטיים לעבר התעלה היא אסון למדינה.
מהי האמת !
פרשת הטילים היא חמורה, בלי כל ספק. אך׳יש תשובה לכל אתגר ומענה לכל סכנה.
איזון הכוחות אפשר להשיג על־ידי הזזת הטילים אחורה. אבל אפשר להשיג את אותה
מטרה על־ידי הגברת כוחנו שלנו, קליטת כלי־נשק חדשים, העמקת הביצורים שלנו ויצירת
הבטחון הגמור, שעם חלילה תחודש הלוחמה, לא יוכלו להזיז את צה״ל מהתעלה.

אני יודע שזה נעשה. העלמת האמת הזאת מן הציבור על-ידי זורעי
הפאניקה למיניהם, מטילה צל בבד מאוד על כנותם ועל כוונותיהם.
אל נהפוך את הטילים לשדים שאי־אפשר לעמוד בפניהם, ואת הזזתם למטרה בפני עצמה.

המטרה היא יצירת מצב שבו לא יהיה בדאי לחדש את הלוחמה,
ושבו יהיה כדאי והכרחי להמשיך בהפסקת האש -עד להשגת השלום.
זוהי המטרה !

מי היה זקוק להפסקת-האש?
אני אומר: היו זקוקות לבך האמהות, שלהם ושלנו.

אורי אבנרי: אני תמה גם על מעשים
מסויימים אחרים שעושה הממשלה ברגע
זה, שקשה ליישב אותם עם נכונות רצינית
לנהל את שיחות יארינג בכיוון של השגת
הסדר־שלום.

אני מתכוון, למשל, לפעולות
התיישבותיות בפיתחת רפיח, ובמקומות
אחרים כשטחים המוחזקים,
מחוץ לגבולות ישראל -
דבר המהווה לא רק חבלה כשיחות
השלום, אלא גם כיזכוז כספים
עצומים לריק.
יכול כל אדם לחשוב מה שהוא רוצה
לחשוב על סיכומי שיחות יארינג וסיכומי
שיחותינו עם ארצות־הברית, אבל ברור לגמרי
לכל בר־דעת שמקומות שבהם מבזבזים
עכשיו מיליונים להקמת ישובים, לא
יישארו מחר בידי מדינת ישראל.
מרדכי סורקים :״שארו ! ״שארו !
הכל ״שאר !
אורי אכנרי: מתוך דבקות בתפיסות
של אתמול, באשליות של אתמול ובחלומות
של אתמול, ואי־הנכונות להסיק מסקנות״
מהמצב החדש, מבזבזים עתה מיליונים של
לירות בזמן שמטילים מסים על מוצרי־צריכה
חיוניים להמונים, ומייקרים את מחיר
החלב לילדים.
אינני מבין גם את התכונה הדחופה להפקיע
קרקעות באיזור ירושלים.
כולנו מקודים שירושלים תישאר מאוחדת
בהטדר־השלום שיושג. אבל ברור לכל בר־דעת
שיחולו שינויים מהותיים בסטטוס של
ירושלים, כפי שהוא קיים היום.

אם בן, מה הטעם לבזבז עכשיו
מיליונים על מעשים שאין להם
שחר, שלא יעמדו בהסדר שיושג,
שלא זו בלבד שיגרמו לביזבוז של
מיליונים, אלא שהם גם מהכלים
כשיחות שאנחנו רוצים לנהל אותן
מתוך רצון טוב ומתוך שאיפה
בנה להשגת שלום?

יש גופים — בממשלה ומחוצה לה -המתפרנסים עתה מנסיונות
לזרוע בציבור פאניקה, מבוכה והיסטריה, לפנות אל פחרים פרימיטיביים,
כדי לשתק את השכל הישר.

לא עשינו טובה לאיש, כשהסכמנו להפסקת־האש. עשינו טובה לעצמנו. כשם שנאצר
עשה טובה לעמו שלו, כשהפסיק את האש לפני שהצבא הסובייטי הפך לגורם מרכזי
במצריים.
איזו מטרה משרת הדבר, גברתי ראש־הממשלה, כשאת משפילה את כבוד המצרים,
ואומרת להם שרק הם היו זקוקים להפסקת־האש והתחננו לה?

ב מ קו ם

להלן נאומו של אורי אבנרי על חילופי הגברי בממשלה :

אורי אכנרי: גח״ל נטשה את הממשלה — ועל זה בירכנו. אבל נותרו בממשלה
גחלים בוערים, העלולים להבעיר את האש מחוש, ומפני זה אנחנו מזהירים.

כבוד היושב־ראש, נוצר ריב ילדותי סביב השאלה: מי היה זקוק יותר להפסקת־האש,
המצרים או אנחנו.

מצב זה יוצר לנו מעמד מיוחד בכנסת.

אשל״ות

| ״נישאר בחיים גם אם משה דייו
יחליט לפרוש
״אם נפר את הפסהת-האש ,,נעמוד
בעימות מאסיבי עם כוחות.היבשה.
הים והאוויר של בריה״מ
״אצל גולדה יש מלחמה ביו הלב
הדבק בשטחים וביו השכל
הדוהר לשלום

את מה זה משרת? האם את רוצה לדרכן אותם לחדש את האש?

האלטרנטיבה: מצדה שנייה
ברגע זה יש הדורשים שאנחנו נחדש את הקרבות ונשמיד את הטילים בעצמנו.

אני מניח שיש בכוחנו לעשות זאת, כשנרצה בכך. אך מה המחיר?
סיום הפסקת־האש על־ידינו ימחוק במכה אחת את האהדה העצומה שזכינו לה בעולם
עם קבלת יוזמת רוג׳רס.

חשוב מזה: סיום הפסקת האש על־ידינו יביא, כלי שמץ של ספק,
לעימות מאסיבי עם הצבא הסובייטי. לא עם כמה טילים ולא עם במה
טייסים: אלא עם כוח המחץ המרכזי של כרית־המועצות כאוויר,
כיבשה, בים, ואולי בחלל. אותו עימות שיצחק רכין הזהיר מפניו ה־
•טבוע בטלביזיה, בלשון רמזים.

גרוע עוד יותר: סיום הפסקת־האש יגרום למשבר חסר־תקדים ביחסינו עם ארצות הברית,
וסתימת מקורות הנשק והכסף שיהיו נחוצים לנו פי אלף, כשנעמוד בעימות עם הצבא

י׳סגיכורי ארץ־ישראל השלמה -והם גיבורים גדולים -מוכנים להב־ריז
מלחמה על הערבים, על ברית־המועצות, על ארצות־הברית, כולם

יחד, בעת ובעונה אחת.

הם מוכנים לצאת למלחמה שתרשום פרק מפואר נוסף בהיסטוריה העברית, הפרק של
מצדה השניה. אנו נוותר על הפרק המפואר הזה.

פשיטת הרגל
של החבילה
על הצד הכלכלי של המיסים החדשים,
אמרנו:
אורי אכנרי: כבוד היושב־ראש, יש
כאן פשיטת־רגל מוחלטת של עיסקת־הח־בילה,
פשיטת־רגל מוחלטת של מדיניות הממשלה,
פשיטת־רגל המגיעה עד כדי מעילה
באמון הציבור.

הממשלה איבדה בל שליטה על
המחירים. יש מירוץ מטורף להעלאת
מחירים, עם קשר וכלי

קשר להעלאת המיסים הצפוייה.
כל מי שנכנס לחנות, כל מי ששואל
עקרות־בית, יכול להיווכח בתדהמה היום־
יומית המשתלטת על הציבור, כשמדי יום
ביומו עולים מחירים. הממשלה עומדת
מול תופעה זו כמעט באדישות, ובוודאי
באזלת־יד.
האליבי המשונה, כאילו משתלמים מענקים
למעוטי־יכולת — האם זה עומד במיב־חן
של ביקורת? מחירים עולים בעשרים
אחוזים ויותר, ואילו הזקנים, המקבלים
כמה לירות לחודש, השאירים המקבלים
קיצבות־סעד — הקצבותיהם אינן עולות
כלל. המחירים החדשים פירושם חרפת־רעב
ממש, פשוטו כמשמעו, לשכבה מסויימת
בציבור, וסף של חרפת רעב לשכבה אחרת

האם הכנסת, כשהיא דנה בחוקים
אלה, יכולה להתפטר מאח־

* ££331

וזאת, הרי, האלטרנטיבה היחידה. לא שמענו על אלטרנטיבה אהדת.

לא מפי גח״ל ולאי מפי שאר גיבורי הסיפוה למיניהם.

,.תכתיב״ אמריקאי—סובייטי״
מדינת ישראל קמה על ברכי שיתוף־הפעולה האמריקאי־סובייסי. זאת לא היתה אז
מילת גנאי. אפשר לומר בסימון ימינו כי החלוקה היתד, תכתיב אמריקאי—סובייטי, אותה
חלוקה שהולידה את מדינת־ישראל.

גם השלום יקום, בנסיבות הקיימות, על ברכי שיתוף פעולה אמרי
קאי-סובייטי. זוהי המציאות הבינלאומית.
הפצתו בכם מעל במה זו — וכולכם יודעים זאת — הפצתו בכם פעמים רבות
לנקוט ביוזמת־שלום ישראלית עצמאית׳ לפני שהמעצמות הגדולות ייכנסו לזירה בשתי
רגליהן. לא ניצלתנז הזדמנות זו, ההזדמנות שהיתה. .

היום המציאות היא שהסדר-שלום יכול לקום רק על־פי שיתוף פעולה
אמריקאי-סובייטי. ואין כזה כל פסול.

התפטרותו של משה דייך
התשובה המיידית לסכנות הצבאיות היא חימוש צה״ל והעמקת הביצורים בתעלה.
התשובה האמיתית לסכנות אלה היא השגת השלום שהוא אפשרי, השלום הריאלי של
תוכנית רוג׳רס.

שלום זה לא יהיה מושלם, לא יהיה אידיאלי, לא יהיה אידיאל אפלטוני
-אבל יהיה צעד מכריע לפתיחת פרק הדש בין שני עמינו.
לכן, אדוני היושב־ראש, יש לגנות בחריפות קיצונית את התמרונים האחרונים —
שלא לומר: ההתחכמויות האחרונות — של הממשלה לגבי שיחות יארינג.
משה דיין, כך אנו למדים, איים להתפטר, ולמענו עיכבו את מר תקוע בארץ.

הייתי מציע לחשוב פחות על השלום עם משה דיין, ויותר על השלום
עם שפנינו.
שמענו פה היום, מפי סיעה המתיימרת לייצג את משה דיין (ע״מ) איומים על פרישתו
מהממשלה. איימו עלינו בחידוש מסע ההיסטריה, הזכור לדיראון, של מאי . 1967 אולי

נראה גם את ״נשי וינדזור העליזות״ מרקדות שוב ברחובות.

זה לא ילך בפעם השנייה. בפעם השנייה לא יטילו אימים על העם!
שמואלתמיר: אתה בוודאי מצטער גס על כל מה שנעשה אז.
אורי אבנרי: נשארנו בחיים אחרי פרישת גח״ל; נישאר בחיים גם אם משה
דיין ירצה לפרוש.
קריאה מספסלי גח״ל: וגס אחרי נאומך!
אורי אבנרי: נשארנו בחיים גם בלי משה רבנו; נישאר בחיים גם בלי משה
דיין.
מרדכי פורקים: רק אורי אבניי --
אורי אכנרי: נצח ישראל לא ישקר גם בלי משה דיין, תאמינו לי.
קריאה מספסלי גח״ל: אבל זה יחייב אותן להצטרף לממשלה.
אורי אבנרי: נישאר בחיים גם בלי דיין. אם אתם רוצים לבדוק את הנבואה
הזאת, אני מציע לכם לנסות. יפרוש משה דיין מן הממשלה, אם הוא רוצה בכן,
ונראה אם עם. ישראל יישאר בחיים. אני מוכן לסכן את זה.

אינטרמצו עם תמיר
שמואל תמיר: אתה תישאר בחיים גם בתון ״יודנראט״ יהודי, בזה אין ספק.
אורי אבנרי: חבר־הכנסת תמיר; בוא אגיד לן מה שאני רוצה להגיד לך
כבר הרבה זמן. אס אתה כבר מגרה אותי, אגיד לן את זה.
אתה סיפקת לברית־המועצות את תעמולת הזוועה, עיקרית נגד הציונות ונגד
מדינת־ישראל. הם משתמשים בדבריך יומם ולילה, בדברים שאמרת במשפט קסטנר,
ועל דברים שאמר חבר־כנסת מסויים אחר על מכירת נשמות לשטן*.
אתם נתתם לרוסים את הנשק הזה. אתם סיפקתם להם את העלילה הנוראה הזאת,
שהציונות שיתפה פעולה עם הנאצים ברצח היהודים. אתה המצאת את זה!
שמואל תמיר: אתה התלהבת מזה מאד בשעתו. הקשר שלן וההזדהות שלן
עם הסובייטים היום באמת צריכים לעורר הירהורים.
אורי אבנרי: אני מציע לן שלא לדבר על ״יודנראטים
שמואל תמיר: אני מדבר על ״יודנראטים״ .בדיוק כן. אני יודע על מה
חושב נאצר כשהוא חושב על ״יודנראט״ בארץ־ישראל ובתל־אביב וברחוב דיזנגוף.
אורי אבנרי: אצלן גס. בן־גוריון היה ״יודנראט״•
היו״ד ראובן ברקת: חבר־הכנסת תמיר, אני מבקש להפסיק את קריאות
* הכוונה לח״כ בנימין הלוי, שכיהן כשופט במשפט קסטנר וקבע בפסק־דינו שקסמנר
״מכר את נשמתו לשטן״.

ריותה במצב זה, להתעלם מקיומו
של המצב הזה, הגלוי לבל עין,
ולהעמיד פנים שכל זה לא קיים,
כאילו עיסקת־החבילה נשארה על
בנה, באילו הבל בסדר, ובסך־הכל
מטילים עול קטן נוסף בגלל צרכי
הכיטחון?

רוצה לעמוד עליו. לגבי המס הזה
יש שני סוגי ישראלים: אותם המשלמים
אותו, האזרחים הסשו־טיט,
ואותם שאינם משלמים אותו,
פקידי הממשלה ושליחיה השונים,
ומנהלי החברות הנוסעים
על חשבון מס-ההבנסה.

נגד מס נסיעות

שמענו היום שוב מפי יושב־ראש הוועדה
מישאלות חסודות — שצריך לתקן את זה;
יבוא יום ויתקנו את זה; שמן הדין שנתקן
את זה. אך התיקון הזה איננו בא, ואני
מרשה לעצמי, מעל במה זו, להביע פיקפוק
רציני מאוד אם אי־פעם הדבר יבוא על
תיקונו. וזאת מהסיבה הפשוטה, שאותם ה־צריכים
להחליט הם עצמם חברי המעמד
הזה, החי על חשבון החשבון הזה. כל זמן
שהמצב הוא כזה, איננו סבורים שמן הצדק
ומן הדין להטיל את המם הזה על אחרים.

אורי אבנרי: אנחנו מתנגדים לרוב
המיסים המוטלים היום. אך אנו מתנגדים
במיוחד למם־ר,נסיעות, שאין לו, כמדומני-,
אח ורע בעולם התרבותי. הוא בלתי־חינוכי,
בלתי־סוציאלי, ומגמתו היא לסגור אותנו
בדל״ת האמות של מדינתנו הקטנה.

יש למס הזה צד נוסף שהייתי

דייו
| | הביניים. חבר־הכנסת אבנרי, דבר לנושא,
אורי אבנרי: אני בחברה סובה, בסיקרה זה, עם בן־גוריון, עם משה שרת,
01 וגם עם גולדה מאיר. כולם היו ״יודנראטים״ בעיני חבר־הכנסת תמיר.

מאבק בין הלב והשכל
גברתי ראש־הממשלה, את מי משרת עיכוב תקוע בארץ? את מ ה זה משרת?
האם אנחנו עושים טובה למישהו, כשאנחנו מסכימים להשתתף בשיחות־שלום?

האם אנחנו רוצים לעורר את הרושם שאנחנו באמת רוצים במלחמה,
ורק בדי לעשות טובה לאמריקה, תמורת ״פאנטומים״ ,אנחנו מדברים

על שלום והולכים לשיחות יארינג?
יש לי הרושם, גברתי ראש־ה,ממשלה, שעדיין יש בך מאבק בין הלב ובין השכל.
ראש־הממשלה גולדה מאיר: העיקר טוב שיש לי את שניהם.

אורי אבנרי: בזה אין ספק. מעולם לא פיקפקתי בכן, יהיו הספקות שלי
| | כאשר היו ויהיו.
השכל שלך, כך נדמה לי, אומר שיש ללכת בדרך רוג׳רס, שתוביל להסדר־שלום ריאלי,
בלי סיפוח שטחים, אך עם סידורי ביטחון שלא חלמנו עליהם במאי . 1967
הלב שלך, ולא רק שלך, דבק בשטחים, ואינו יכול להשלים בנקל עם פינויים.

אני חושב שהשכל ינצח, כי אין ברירה. פשיט אין ברירה. אך אני
רוצה שגם הלב שלך יתמסר להסדר-השלום המסתמן עכשיו לפי תוכנית
רוג׳רס.

תפקידם של כוחות-השלום

המצב שנוצר ברגע זה במרחב הוא כזה:
גמאל עבד־אל־נאצר מעוניין בהסדר שלום, אך חושש שלא יקום בגלל שאיפת הסיפוח
שלנו, ומתכונן למלחמה הבאה.
ממשלת ישראל מעוניינת בשלום, אך חוששת מפני המחיר שיש לשלם, ועל כן היא
מתכוננת למלחמה.

לכן דרוש לא רק שינוי במדיניות, אלא גם של לב ורוח, משני הצדדים.
יש ראשיתו של שינוי זה אצלם, וגם אצלנו.
נאצר לוחם בפידאיון וחולל בשבועות האחרונים פלא בעולם הערבי, בהורידו את ראשם
של הפידאיון. הוא לא הפך אותם.עדיין לגורם מבוטל, אבל הוא הרחיק אותם הרחק מן
העמדה שהיתה להם עוד לפני כמה שבועות בלבד.
אצלנו פרש גח״ל מן הממשלה.

אך בוחות־השלום משני עכרי הפסקת־האש -והיום אנחנו יודעים
ישיש בוחות־שלום גם שם -חייבים ליצור את הדינמיקה של השלום,
שתספק למדיניות החדשה את חומר־הדלק ואת כוח-המחץ.
לגבי הצבעתנו: הבטחנו לתמוך בממשלה, כשהיא הולכת בדרך של קברת תוכנית רוג׳רם.
לכן לא נצביע נגדה היום, כשמעבירים את התיקים שהתפנו בעיקבות פרישת גח״ל.
לצערי אינני יכול להצביע היום בעד הממשלה, כל עוד לא תתבהר לגמרי המדיניות
הנוכחית שלה לגבי שיחות יארינג.

על כן אנחנו נימנע מהצבעה.

3תשלה או
אחוזות מפלגתיות
בעת הדיון על חילופי־הגברי, אמרנו
גם כמה דברים על מיבנה השלטון :

אורי אכנרי: אני חושב שיש להגיע
לשינוי קונסטיטוציוני במדינת ישראל, שיאפשר
לראש־ר,ממשלה, כל ראש־ממשלה,
לבחור בעצמו את הצוות של ממשלתו לביצוע
מדיניותו, כפי שעושה נשיא ארצות-
הברית.

יא ייתכן שהמפלגות בוחרות בעזרים.
מפיגות מצטרפות יקוא
ליציות, אבל ראש הממשלה צריך
לבחור בשרים הרצויים לו, הנר
אים
מתאימים לביצוע מדיניותו.
יגאל הדרכיץ: זה הדבר היחידי הנכר!
שאמרת עד עכשיו.

אורי א מדי1

אתה רואה, משהו משותף
יש תמיד.

שנית, אני מצטער על בך שהממשלה
לא ניצלה את ההזדמנות
הזאת בדי לקפל משרדים ממשלתיים
מיותרים דגמרי, שהוקמו
מלכתחילה רק כדי לספק אחוזות
מפלגתיות.
הייתי מציע שראש־הממשלה תזמין מו־מחי־ייעול
בינלאומיים — יש חברות כאלה,
המתמחות בזה — בדי לייעץ לממשלה איך
לחלק מחדש. את סמכויותיה בין המינים־
טריונים הדרושים, אותם שישנם ואותם שאינם,
ולא להמשיך עד אין סוף, מתוך
אינרציה גרידא, בחלוקת המשרדים שקמו
באקראי עם־ קום המדינה, ובמשך הזמן
במצבים קואליציוניים מיקריים.

__מונעז_*?ל־ידי

מיבצע
ח טי ם ו1
המטוסים

חזרה לתחילת העמוד