גליון 1723

העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 1 | גולדה הב שילה ענד פגי
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 2 | ככה, כאופן ספונטאני לגמרי, וללא כל הנחיות מלמעלה, נוצרו בישראל פסטיבלים חדשים. המשותף לכולם: הם מושכים רבבות, ונערכים על חוף הים. לא ים אחד, אלא כל הימים של
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 3 | חו!וו ב ביו תו לגבינו תיק שרות מם 268 .הוא תיק חשוב. אפילו חשוב מאוד. עם זאת איננו תיק סודי. להיפך. אנו גאים לספר על תוכנו. זהו תיק מכתבי התודר. של יש בתיק זה
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 4 | עד היאור, עומדת להעביר את פעילותה הפוליטית לתגועת־החרות. גאולה, מי שהיתר, קריינית לח״ י ואחת העיתונאיות הלאומניות ביותר בארץ (מעריב) ,השתכנעה כי במים״ גרת חרות
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 5 | לחות היא רק אחד הגורמים לעומירת רעננות עורך. א 1510ס 1ם א — 5£1טיפוח מוסיף־לחות היחידי שמעניק לעורך יותר מאשר לחות בלבד. סתם תכשיר מוסיף־לחות אינו מספק את
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 6 | ר פב כבד־ו ג ד רי ־ מנו ע די1ב* מלו כבישי אירופה לבער, מ ש אי ג ת 8איש השנה ר״ונו ללא ספק — משה דיין. סופר״ביבר סופר ־ ה י פר 1? ? 0מ תוכל לקבל תוספת בח רצינית
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 7 | מדוע עצרו אנשי־ביטחוו את השגריר החדש של ישראל בבריטניה י §1מאמר כלכלי שהופיע ביומון הארץ, לאחר היטלי ה־מיסיס החדשים, העלה את חמתו של נגיד בנק ישרה: די ד
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 הוצעה בוועידה האחרונה של תנועת העולם הזה — כוח חדש. עובדה זאת, שאירגוני המחבלים מוצאים לנכון להתייחם אל דיעות העולם הזה — כוח חדש באותה
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 9 | באם אינכם חדלים לזלזל בקוראים. כבר אין סופרים הגונים בארץ הזאת שהזמנתם דווקא את דן בן־אמוץ לכתוב בעיתון ולהקציב לו מדור שבועי קבוע (ובשכר) י הרי במו פיו הודה
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 10 | בעו?ם צרפת העיתמאי העשוי לחסל את משטד דה־גול דה־גול הלך, אך המשטר הגוליסטי נשאר — עובדה מטרידה ביותר לגבי כל ישראלי, הזוכר את המיראז׳ים. ב־ 20 לספטמבר יוברר
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 11 | ** בעת־פניו של משה דיין, כשנכנס ( ן לביתה של גולדה, היחד, חמורה ועיקשת. חסר אפילו החיוך השובב השיגרתי. ״תשמעי, גולדה,״ פתח ,״באתי קרובות בעיתונים החשובים. ״אז
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 12 | תמרורים מונה לתפקיד מנהל רשות ההשקעות בצפון אמריקה — שהיה במשך שבע השנים האחרונות מנהל כללי של מפעל קפה־נמס של ליבר, וקודם כיהן במשרד המסחר והתעשייה בתפקידים
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 13 | הממשלה סובלת מעצירות ותקוע קיבל את החוקן המשבר בממשלה חלף, תודה לאל. שר־הביטחון, אשר עמד על סף הפרישה, הודיע ברדיו :״מה שהוחלט היום בממשלה איננו מביא אותי
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 14 | במדינה העם ויש המדברים יש הלוחמים פעם אהיה שחקנית או סופרת איר ומדוע פוצץ משה דייו את שיחות יארינג — שעה שהפידאיוו פוצצו וחטפו את המטוסים בכל מלחמה יש הבדל בין
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 15 | למערך יש, יחד עם גרוריה הערביים 60 ,ח״כים. אם יפרשו דיין ואנשיו, לא יהיה למערך רוב — גם בתוספת ארבעת ח״כי ל״ע. מעטים האמינו בי דיין אמנם יפרוש, ויסכן את בל
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 16 | במדינה מיהו המומר אומרים עלינו, היהודים המשיחיים, כי המרגו את דתנו וכי זנחנו את אמונת האבות. הייתי רוצה לענות פה להאשמה זו השבוע. לא אנו המומרים, אלא דוקא אותה
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 17 | הטבעיים מידלדלים מדי שנה והמליחות במימיה עולה בהתמדה — ענה לי אגרס כי היות והרצועה איננה חלק ממדינת ישראל, אין ההממשלה רואה כרגע צורך לפתור את בעיות המים שלה.
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 18 | ב&ח״ס ך *ןףןןןך מגיע ביום ב׳ הצוות שניצל 1 1 1ן | בנס. מימין: הדיילות מיכל אדר ודנם דרמיז׳ן והדייל אברהם אייזנברג. תמונות כעמוד זה מתפרסמות רק { ; הודות לנס.
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 19 | 4 £ליילה (מסומנת בחץ) בתמונת סיום המחזור בבית־הספר הן ךן ןן ך 1 ?1־| ן 1 0 11-1 11 /אמריקאי בצור, לבנון. ליילה, כיום בת 160 ,26ס״מ, יפת־ מראה, הינה בת למשפחה
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 20 | ין מקהלת קולות הרלם בפעו רי המקהלה לבושי הג׳ינס עמדו להופיע בפאריס לאחר ה ןדןןןןך \ 1ך | ,בין רבבות הצופים היה גם הזמר דני בן־ישר־ אל, בדרכו לארצות־הברית
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 21 | שליח ״העולם הזה״ יעקב גרוס מדווח על פסטיבל הפופ הפנטס־טי שנערר* בשבוע ש־עבר באי וייט, אנגליה ח. זנז !ם תל־ 1טיבל. פסטיבל האהבה הסתיים בהתפוצצות אלימה כאשר
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 22 | , 9 1 9 1 0מין וסם ₪ן ^ 1 (המשך מעמוד )21 ההיכרויות התפתח לשלב המיטה. לא שהיתה מיטה יחידה בשטח, מלבד במרפאה, אליה הובאו כמה מקרי מכות־שמש ומעולפי־סמים. השטח
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 23 | י חי ה ה אוז רוני ם ₪ל א?יישון ״.העודיום 10.ן ~גור ע מן*?־ ^ו~ י גוו ** 5 281 זת^ # צעד 1x001 שקוסיה ^ ט־י ס עי ד 6י־ 1-1 ,גייויל ספר׳׳ ח שלו ם 8, א מ ^ו מ
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 24 | חתיכה חדשה של יושבי קליפורניה היא לבדוק את החתיכות החדשות העוברות לפניהם. למעלה: אחד המנמחיס בנושא — בני אמדורסקי. לפני שהתחיל בפעולותיו הפוליטיות בבחירות של
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 25 | תצוגת זוהו חובה לאומית לכל מי שרצתה להפוך לנערת־זוהר, היתה ביקורים תכופים בקליפורניה. תחילה הן ישבו בשקט בפינה, נעצו מבטים באמנים. בתמונה: דוגמנית הצמרת הלית
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 26 | עול מגל הרא שונה א ו ־1 בישר הקיצוני הימין עולות רוב האי • 4,משלת ישראל ש^תה את מדיניו תה. בטיפול בבעיית יהודי בריה״מ. עוד לפני חודשים מיספר לחמה הממשלה בכל
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 27 | של ברני דויטש קשור כמעט לכל פעילות של הימין הקיצוני בישרא. 7 מי הוא ברני דויטש? מה כוחו ומה השפעתו? מה מריץ אותו ף ־! יונה בביס, נץ בחוץ ן * עולם הפינאנסים
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 28 | קולנוע אלימות במ>כרות הפ ח ם אג רו ףהפלדה (אלנבי, תל- אביב ; ארצות־הנרית) — הוא סרט הנושא את בל הסממנים האופייניים לבמאי מרטין (,,האד׳׳) ריס: מצבים דרמטיים
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 29 | כוכבים מרשימים הרבה יותר, ואילו פניו האכזריים ממש אידיאליים לתפקידי אינדיאנים למשל. צ׳ארלם בוצ׳ינסקי, שהפר בינתיים לברונסון, מתחיל בשורה ארוכה של תפקידי משנה.
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 30 | לשתינד. יחד עם קבוצת נוער מניצולי מחנות ההשמדה, ושלחו אותנו לקיבוץ מענית. אברהמ׳לה היה אז בן . 16 למרות שלרוב שתק, הרי מדי פעם היה פורץ ממנו סיפור ועוד סיפור
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 31 | רשומה על שמה של מטי. כן נודע לי, מאוחר יותר, כי בטרם עזב את הארץ נפגש אברהם עם אחיה של מטי, איתו היה מסוכסך, וירה עליו באקדח. מאז לא ראיתי עוד את ידידי _ עד
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 32 | ב ת־דוד תו שד ש׳ עגנו! - מזכירתו שד מנהל בל׳׳ל ה מ17 מביאה דארץ את תודת מנהיג של החיפושיות מצליחה. לפחות — לדברי המאמינים בה. ראומה נוסעת להודו רישי להפיץ כאן
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 33 | התבטא בהתנהגותה, בדיבור שלה, בכל,״ אומרים הם. המזכירה הרצינית החלה מקדישה את כל זמנה הפנוי להפצת התורה שלמדה. היא מגינה על מורה בלהט מפני ההשמצות שהופצו עליו
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 34 | איפור ר אוו ח ת״ :י רובינשטיין, שמוצריח שעזשו את כל ה־מומעדות, משפיעה את מומחיותה והידע הרב שלה על חנה פרי, שהיא נסיכת ים־ כינרת, אשר הופיעה בתחרות זו כאורחת.
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 35 | ערבים מכפרי הגליל ופצועי צה״ל נשות-חבהה בשמלות מאקסי וביטניקיות בג׳ינס — כולם היו שם על חוף הים של נהריה ממלא־מקזם ראש עיריית נה־ !1011 § י ע 1ריה, יצחק מליק,
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 36 | זר לסמן ! החיים מוות גיד הלסין. 7ת חושב סעל־ידי ופוט תמצא חן גני הזולת. אתה טון. הם יחטגו אותך ודניק מתרגרג. ג ת לה — אל תיכנטי *ריגה חדשה ומיי־רת. הרגי
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 37 | 1(1זזלתפ 82ז 6השלם סטריפטיז בחתונה אולי 3000 איש השתתפו ביום ראשון השבוע בחתונה של הזמר דני ג רנו ת עם טובה לוי ) .מי לא היו שמה! בני משפחה, שחקנים, רקדנים,
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 38 | י ׳ד ״הלסחר ־ בעד \1דדה , נאד \ולדה בכל חמש שנות קיומנו בכנסת לא היינו במצב כה עדין במו עכשיו. מצד אחד, אנחנו תומכים בממשלה בעניין הנכונות לקבל את יוזמת־השלום
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 39 | * ££331 וזאת, הרי, האלטרנטיבה היחידה. לא שמענו על אלטרנטיבה אהדת. לא מפי גח״ל ולאי מפי שאר גיבורי הסיפוה למיניהם. ,.תכתיב״ אמריקאי—סובייטי״ מדינת ישראל קמה על
העולם הזה - גליון 1723 - 9 בספטמבר 1970 - עמוד 40 | מיבצע ח טי ם ו1
חזרה לתחילת העמוד