גליון 1724

העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 1 | ^ ה מ 7ד ד 77ע ! הסיפוו המל^ ^ נ ז לו ד ! עד 11*1־ ־ ק
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 2 | ההצלחההמהדהדת של צוזת מטוס אל־פל בסיכול נסיון החטיפה של ליילד, חאלד ושותפה בשבוע שעבר, האפילה על הכישלון, המהדהד לא פחות, של אמצעי־הביטחון של אל־על על־פני
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 3 | את מתחתנת? אל תכבלי את עצמך כסי שעשו זאת בעבר כן, עדכהלאהיההלכ לו ת ה צ עי רו ת ב ריר ה, ו הן נאל צו ״ ל הנ ש א * גםלחברת הגז. ל ך יש, ב רי ר ה ! כ א שר אתמת
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 4 | פלד החליט על-בך בעיקבות הביקורת הציבורית שניתנה לחילופי מנב״ל משרדו. מספר העצורים גדול משפורסם מספר העצורים כשבוע האחרון הקרב תושבי הרצועה והגדה, עולה כהרבה על
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 5 | תעריפי הנסיעה בישראל, ובמיוחד בשירותי ״אגד״ ,הם מן הנמוכים בעולם. תעריפים אלה נקבעים בצו ממשלתי, אשר משקף לא רק את מרכיבי ההוצאה של הקואופרטיב, אלא מביא בחשבון
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 6 | מכתבים אי ש השגה איש השנה, לפחות בעולם המשפט והדת, הוא רב־סרן בני שלים. הלוחם הבודד שהראה כי עדיין יכול אזרח לתרום לעיצוב דמות המדינה — למרות מנ:,נוני המימסד.
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 7 | אנשים חמש החתיכות של שמעון פרס :בעיתון דבר של השבוע שעבר, הופיע, כאילו השתתף שר־התחבורה לשעבר עזר וייצמד בפגישה שקיימה, ראש־הממשלה גולדה מאיר עם חלק מהשרים על
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 8 | מכתבים ( ה מ שז מעמוד )6 שכבת המתכרסים דשן ועונג עד למחיר של — 120.ל״י לארוחה לזוג במסעדות פאר על חשבון האוצר על־ידי הגשת החשבון המאושר וקבלת תמורתו, על סמן
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 9 | | 8י, ו י1 * עי םלראות קבוצה של ישראלים . 4פטריוטיים, כמו חברי ועדת־הכססים של הכנסת. הם מוכנים לעשות את הכל למען בטחון המדינה. הכל. אין קורבן שהוא גדול מדי
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 10 | מכתבים ₪השיחות, נאצר, עראפאת ו״הקטיושות״ מקריאת מאמר אפשר להבין שהזמן שבו זזו הטילים במצריים לא מעניין את אורי אבנרי (כך הוא גם טען ב מ תי זזו הטילים, דו״ ח
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 11 | ך * לילה, כעוד אתה ישן את שנת הן | ישרים שלך, יתרחש, במקומות שונים ברחבי הארץ, פשע נורא: עשרות נערים ייאנסו, באלימות, ותחת איומים, על־ידי פושעים מבוגרים. ולא
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 12 | תמרורים נולד אחרי שני בנים, יאיר ויורם, לכתב הצבאי של מעריב ולרעייתו יפה שהיא בתו של עובד בן- עמי, בת. מצפהלתינוק. השחקנית ג׳ין סיברג, הנמצאת עתה בחודש השביעי
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 13 | פינת המודעה הקוטנה #סוחר שטיחים ישראלי תמורת עשרה לוחמי חופש פלסטינאים על ציודם. לפנות ללא מתווכים לקליניקה של ד״ר חבש. רבת עמון. • עקרת־בית תל־אביבית ובנה
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 14 | מה מריץ את ג׳וו־ג׳ חבש? ו סיפורו המלא של נביא הטרור המטורף שתפס סח השוס בגי/ניס ך* שם ג׳ורג, חבש מפורסם היום בן | רחבי העולם כולו. הוא נמרח בכותרות ראשיות של
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 15 | 113 ילדי פליטים במחנה אל־וחדאת מתאמנים נזשס באוהל של החזית העממית אשר בו נדונו פידאין כה רבים למאסר על פעולות־החבלה שביצעו בשליחותו של ד״ר ג׳ורג׳ חבש. של
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 16 | ה 1-לספטמבר היה יום שחור לכל עקרת-בית בישראל. עליית המחירים, ששעטה עד אז בקצב מדאיג בלבד התפוצצה ביום זה לדהירת אמוק, פוצצה יחד עימה את שרידי עיסקת החבי- לה ז
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 17 | ״ -משבורת דווקא בסדר, רק ש/ {//החודש ארוך מדי.״ חגי אבן* אהב להשתמש בבדיחה הזו לעיתים מזומנות. השבוע, כאשר הגישה לו אשתו דרישה לתקציב מוגדל, הוא התעורר, קצת
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 18 | במדינה העם חל*כה בעקבות המטורפים הסיכום שנתקבל ביום שבת, ר 12.9.70 בישיבת מרכז תנועת העולם הזה — כוח חדש: )1מרכז תנועת העולם הזה — כוח חדש שולל את החלטת הממשלה
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 19 | ך* עיקר הוא — לא לאבד את הראש, לא לפעול כ ואין שמץ של ספק שאילו יכלו ענד־אל־נאצר וחוסיין לחסל את הפידאיון, אפילו במרחץ־דמיב, היו עושים זאת. מה מפריע להם? ) !
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 20 | הן באו לישראל כדי לגלות את השמש והגברים כאז. השמש מצאה תו בעיניהו, הגברים — פחות. ווו! דויה, דנה וליל־או 13 בויכה(למעלה) ,משחזפות(משמאל) עו מ דיו באירופה, דריה
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 21 | גץ וצאות מחקרה הראשון בגברי ישראל ן £נשאו חן בעיני השוודית הצעירה. עד כדי כך, שהיא הבטיחה לחזור. עם סיום הצילומים בארץ, חזרה למינכן, שם עבדה, סידרה לעצמה
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 22 | 1ש ערוריוז (המשן סעמוד )11 הכלל, המסקנות הן ששרות בתי־הסוהר הוא בסדר, ואין לבוא אליו בתלונות. גם אם קרה פה ושם אונם קטן. מגיב עורך־הדין בן־ישואל• :תלונות מעין
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 23 | במדינה בתו שד הבין מתחתנת חינוך הדסוקות במתד הידיעה נכתר. בקושי לכמה שורות צנועות בתחתית העמודים הפנימיים של העיתונים. ואכן, היא נראתה מאוד פרוזאית: שביתת
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 24 | צביה וידר, בתו בת ה 17-של שלמה וידר, דייל ״אל-על״ שנפצע בעת ^ נסיון החטיפה : 1.הו א גיבור־יי שלמה וידר, אשתו(במרכז) ובהו כייה וידר היא עלמה נאה בת ,17 ^ 0שלא
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 25 | ההתנגשות בשדה־התעופה של מינכן החמיץ את ההזדמנות .״תמיד אני בטיסות שקטות. כשקורה משהו אין לי מזל להיות שם,״ אמר תמיד. בשבוע שעבר היה לו סוף־סוף מזל .״יותר מזל
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 26 | ן שדוש שוודיות1 (המשך מעסה־ )21 עוד שלוש נפשות בתחום מחייתו המצומצם, ניחא .״מה ששבר לי את גב הגמל היתד. השפה שלהן. כל הלילה הן טירטרו לי בשוודית. זה שיגע אותי.
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 27 | במדינה (המשך מעמוד )23 החטא ועונשו. כך הזדמן לשיש לשוחח עם אנשי תעשיית הסרטים הרוסיים שנכחו במקום. ההיכרות איתם ערכה לו סוגיה בוגרט, עיתונאית רוסיה יהודיה. היא
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 28 | קולנוע הו רחל, רחל! תדריך הסרט בטלוויזיה **+פורצי הסכרים (אנגליה) _ סרט מלחמתי טוב על חיל האוויר הבריטי והדרך בה הצליח לפוצץ את סכרי גרמניה הנאצית. עם מייקל
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 29 | הבת בגפי.״ אותם מאד, אבל אני מעדיפה לחיות מה חשוב ץ כסן : 8עד כאן רשאי כל אחד לשאול את עצמו: אז איפה המודרניות? ובכן, היא מתבטאית בתכונה עיקרית אחת: הכסף. אם
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 30 | הספר הראשון והיחיד בארץ בעולם ש בו לו ע בז ־י ת אהבה בשניים זוג מורים דניים מדגימים בעטרות ר 1ו ת של צילומי עירום נהדרים את הבל אודות ״איך לעשות אהבה״ .הספר
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 31 | ההומוסנסואדים שד אוצות־הבוית הורנים בדרכו של איוגון הפנתרים השחורים *ץ טיג גרי הוא גבר משופם ואלגנטי, מנהל־חשבונות בחברת־מימיון בודל סט־ריט. הוא חי עם המאהב
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 32 | על מנת לאפשר לקהל — שהיווה את חבר השופטים — לראות א ת המועמדות מקרוב, ערכו המתחרות תצוגה, בשהמסלולים הם המעברים בין המוש בים באולם ״היכל-התרבות״ .ראשונה בתמונה
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 33 | שלוש הזוהרות: מלכה (מימיו) השחו רה כעורב, חני השטנית, ויהודית הבלונדית. התחרות היא אירוע מטיל-אימים על המשתתפות כל שנה. השנה — על אחת כמה וכמה, כאשר לאימת הקהל
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 34 | מראה כללי של במת ״היכל התרבות. את תפאורת הבמה הכינה חברת ״איר־גונית״ ,שנעזרה בים הפרחים של חנות מיצעד של יפהפיות, לההות־הצב ובדרנים הסגנית השנייה כתחרו ת מלכת
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 35 | לא פחות מארבע מאפרות עבדו על ה מתחרות, כדי להוציאן אל הבמה זוה רות ככל האפשר. בתמונה: אלישבע חיימובסקי (מימין) ,המדריכה הראשית של ״הלנה רובינשטיין״ ,ודבורה
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 36 | גערות חמודות בקיצו ר ולעניין : קבוצת חיילים מ עוניינ ת להתכתב עם נערות ח מו דו ת בגיל . 17— 19באמת׳ אל ת חמצנו ! כברשה אם את מתכוונת ברצינות לכתוב אל 20/70ו,
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 37 | בווו בואו הביסח, ויסר! זרוק ב עור ברא עז א ש תך אז בדרך כלל, מגלים האמנים חוסר- דמיון משווע בנושא: הם מעמידים את הפרס על כוננית או על הפסנתר, ומת מוגגים מנחת
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 38 | מוטב שתימנע מכל הימור או סיכון יתר. אל תשלים עם יחס דה מגלה בלפין, ו- העמד אותו על מקו- מו. ההתחשבות שגי- 18111 לית לאחרונה בלפי הקרובים אלין תביא לן השבוע
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 39 | נבחנת מניה כן־עמי האיש בעל המשקפיים, ובר־סמכא בנשמותיהם השובבות של הלקוחות הצעירים שראו הצגות אותן עיבד למענם לבמה .״להגיד חמור, אידיוט או מטו מטם מעל הבמה, זה
העולם הזה - גליון 1724 - 16 בספטמבר 1970 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד