גליון 1725

העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 2 | אולם כל מאמציו לנצל את קשריו כדי לשחרר את קרוב משפחתו עלו כתוהו. גולדה הדיחה את חגי אשד £ 1 ניי1ף הצי הסובייטי בעקבות הצי השישי ריכוזו של הצי השישי האמריקאי של
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 3 | מכתבים 1אניטי השנה ברצוני להציע את שמות האישים הבאים לגליון העולם הזה של ראש־השנה: איש השנה: ג׳ורג חבש; עיתונאי השנה: סילבי קשת; איש־ציבור: יצחק רפאל; ספורטאי
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 4 | איש השנה תשי״א העולה החדש איש השנה תשי״ב מבקר הסוכנות שמוראק איש השנה תשי׳׳ז איש השנה תשי״ח מצביא סיני דיין איש השנה תשכ׳׳ג מתפטר בן־גוריון איש השנה תשכ״ד יורש
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 5 | מכתבים (המשך מעמוד )3 שהשר מעדיף לתת ראיונות לעיתונות ולטלוויזיה במקום לפעול לבלימת המחלה. כן־ ציון אכר מו ב, תל־אביב ; קריאתה ש7 אם כישראל אני אלמנה, ואם
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 6 | מתבגרים בעולם בריטניה ס לי ח ה, רצח ב ט עו ת! זה חדש. זה מלהיב. זה עלול להיות גם קצת מסובך. אולם, הקשיבי. החיים יבולים להיות קלים יותר בשבילך. סמפוגי קמפקס ־
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 7 | ארו בו נאצים לשעבר, שאין להם מקום לחזור לגרמניה, והצטרפו אליו הרבה גרמנים צעירים, שהפסידו את מלחמת העולם השניה ומנסים עתה למלא את מה שהחמיצו. את מעלליהם בצ׳אד
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך נזענזוד )5 עצמי לא פעם אם כל המדינה הקדושה הזאת לא שווה, בעצם, ל חנן גולדגרט, חולון טח פתאום צנזורה ד בהעולם הזח ( 0723 נכתב (תחת הכותרת ״שוב
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 9 | ו י. ן י ₪יי י ני כותב שורות אלה במטוס אל־על, מעל לאוקיינוס. ^ בלי משים נודדות מחשבותי אל המאורעות שהתרחשו לפני שבועיים, במטוס אחר של אל־טל, בשמי אירופה. יתכן
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 10 | תמרורים לק טריק שייב מכפיל את פעולתה של מכונת הגילוח החשמלית אל תאשים את מכונת הגילוח כאשר אינה מחלי קה בקלות על עורן וכש־הגילוח אינו חלק וטוב. מרח את עורן
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 11 | ** דבר הוודאי היחידי שאפשר לומר 1ן על המתחולל השבוע בירדן הוא — שזה היה צפוי לחלוטין. אי־אפשר היה אמנם לקבוע מראש שדוד־קא ביום החמישי, ה־ 17 בספטמבר , 1970
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 12 | ז ץ ון ון ןו-ן ן <ן ז 1וןןוח *ן ןן ו 0ן 1ון | -ן ןו ח[ 1חז-ן זן ־ ** ה היה הניצוץ שהצית, סוף־סוף, את (*ן אבק־השריפה? באמה רגע בדיוק החי ליט המלך חוסיין שהגיע
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 13 | הסונרח שאי־אפשו היה להשקיטה: רבבות פלסטינים מפגינים בעמאן בפרוץ חקרנות וזה בדיוק מה שד,שיפון ההאשמי תיכ־גן: שחיטה. עימות שאמנם ראשיתו ב־מיתקפה צבאית על
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 14 | אל תלחמו— אהבו! הדור הזה מרבה לדבר על אהבה. הפזמונים, הספרות והאמנות מרבה לנפנף במילה, ויישייך הרבה מיומרנותם והפרת־המוסכמות שהם מתהדרים בהם לאותה כמיהה, לאותו
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 15 | של זמן• קודם כל היה ברור, כי וושינגטון תחכה לראות אם צבא ירדן מסוגל לבדו לחסל את הפלישה הסורית. במיקרה שלא — תבוא התערבות. איזו התערבות? האפשרות האחת הברורה —
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 16 | במדינה המיבצע המדהים רשיחווו החסונים העם ה מ תנ ה אדי שה הקצב המטורף של המאורעות המתחולל 1,בזירה איים לשבש את חושי האנשים, רק אתמול נראתה בעיית חטיפות המטוסים
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 17 | עיו תחת עיו בניגוד לחלק מידידיי אשר התקוממו בשבוע שעבר נגד המעצרים ההמוניים בגדה, אני סבור ששלטונות הבטחון נקטו בשיטה נכונה ואפקסיבית כאשר עצרו 450 בני ערובה
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 18 | סודות מלחמת ההתשה של חיל־האוויר בתעלה מתפרסמים לראשונה בספר חדש העומד להופיע השבוע בכמה מקומות לאורך הכביש הראשי התמוטטו עמודי הטלפון. בבית־מידות חדיש, שבנייתו
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 19 | בפעם הראשונה הומר פרסומן של תמונות אלה שני צילומי־אוויר אלה, המתפרסמים לראשונה בספרו של זאב שיח ״כנפיים מעל סואץ״, ממחישים כצורה ברורה מה פעל חיל־האוויר
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 20 | ״י־ידי• 1!3ן 51ףןמ. לאחר בולו מפרך של שיט־ ]? 111114 /נדיפרשיות, תופסת חני ה־יפהפיה קצת שלווה באמצעות סקי־נזים. *,ןפשר היי? לחשוב, שצעירה שזכתה בבר בנתר מלכת
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 21 | אלעד פלד -אלוף מיל; אברהם יפה — אלו!> גרוש ומרדכי מפלח —רב־אלוף ארה 0 :אחד שהתנגד להשוואה בין אירגוני הסידור הפלסטיניים והמחתרות העיבריות, היה ח״ב מנחם כגין.
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 22 | במדינה הגרל1־1 הפר סי ם הג דו לות תתק>>ם בסוכות יום ג ,20.10.1970 /בשעה 8.00 בערב ב״בית סוקולוב״ ,רחוב קפלן ,4ת״א (המשך מעמוד )16 מחבלים, שיובק; להקמת מדינה
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 23 | יסודית היא: האמנם יש למשה דיין מדיניות אלטרנטיבית מגובשת בכל השאלות העומדות עתה בפני ישראל? פרשת הטילים הציגה אותו בכל תהפוכותיו. מצד אחד: ניהול מערכה ציבורית
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 24 | קולנוע ה>סג\ן ר>ה מ שופצת קרוטו 51 (דקל, תדריך הסרט בטלוויזיה אשמורת הלידה (אנגליה; יום ז 20.30 ,23.9 ,חמישה סיפורים קצרים של כמד. מטובי הגמאים של אנגליה
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 25 | אמנות כשרונה המיוחד לחבר חידות מורכבות ומסובכות, ודמויות כמו הרקול פוארו׳ הבלש הבלגי נמוך הקומה ובעל המקטרת המדבר באנגלית משונה ומפעיל את ״התאים האפורים״ במוחו
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 26 | כמדינה (המשן נזנבנזרד )23 שום ששילמתי את זה, עבור סחר סמים, כמו שהמשטרה אמרה .״לא בא בחשבון,״ סירב הפקיד .״נמשיך להחזיק את הכסף שנלקח ממך על־ידי המשטרה, עד
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 27 | מריבה עם ידיד ותיק בגלל בעיה כספית, עלולה לגרום לך השבוע מתח נפשי עצום. מצד אחד לא יתן לך מצפונך לזנוח ידיד בצרה, אך כנגד זאת לא תהיה מסוגל מ 21 במרס ־ 20
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 28 | הספר הראשון והיחיד בארץ שכול! יגגדית בשניים אהבה במדינה (המשך מעמוד )24 הטובה עליו, מנע את שבחיה של תעלת־סואץ ואת תוכניות ממשלת־מצרים להעמיקה׳ להרחיבה ולהפכה
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 29 | זה כן חמור. חגי ארליכמן לא חסך גם על כמה דברי ביקורת חריפים וחסרי תקדים לגבי אדם במעמדו. היה זה כאשר נשאל על־ידי רן אדליסס אם רוח הצנחנים היא שגרמה לכך למה
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 30 | אחות! אחות!״ צעלוה החולה דות על כתפיו. השעשוע של האחיות: לגשת אליו עם מספריים ביה בטענה שהן רוצות לספר אותו. הזקן נבהל ומתחיל לצרוח. נורא משעשע. לטענתו של שפי,
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 31 | עזרה ראשונה במשך חודש, לפני מלחמת ששת־הימים, כאשר היתד, בת .16 כחצי שנה עבדה בפקידות. אחר־כך התקבלה כאן לעבודה כאחות. לדבריה, היא יודעת את כל הדרוש :״לא למדתי
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 32 | פחי לנאצי 0 1 גילה אלמגור נבחרה על־ידי ״רבלוך כבעלת ״העיניים המדברות והמשח קו ת...״ (המשך מעמוד )26 50 מהם. השאר ברחו. בהמשך הטיהור גמרנו עם עוד 150 ילידים.
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 33 | 1:33 הו !2ו נק;׳יי וו חרבנו טהורה כאשר התכנסה הכנסת השבוע לישי- בת״פגרא נוספת, היו על סדר־יומה שתי הצעות, שלא היו למעשה אלא אחת : חטיפת המטוסים והחזקת
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 34 | מאורת הזוהומה ייעוץ מדע י לפי כף היד (המשך מעמוד )31 המלחמה. בארץ, בבית־לוינשטיין, היא עברה קורם בהנהלת־משק. בבית־סוסנסק׳ יש 82 מיטות־אישפוו, שכולן תפוסות. גם
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 35 | ההפתעה מר1לת 0ה11 ולם שד הורם \אוו ירדו־הדבש רי חתונה?הרומן החדש והמסעיר ביותר היום בארץ הוא של גליה ארקין ויהודה ברקן. גליה, ידידתו לשעבר של יהורם גאון, באה
העולם הזה - גליון 1725 - 23 בספטמבר 1970 - עמוד 36 | 1׳ לשחרר רב שלה ז צי עו הודי א מ רי ק אי וץ ור הח 11101 וף 1ה110111 הדד 111 ן ווו ב ו /ווו 38333<?85מ ^ וסו ...ג־4
חזרה לתחילת העמוד