גליון 1726

העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 2 | : 21 .1 .7 0חיל־האוויר מעל קאהיר — הפצצת מצריים בעומק במלוא עוצמתה. : 27.5.70 בשתי שבתות רצופות נהר גים 11 חיילים בסואץ וילדים באביבים. קי**קי ־ £כ ל שנה
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 3 | נערת תשה חני פד• בפיורד
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 4 | ו * 1ת אוד ׳ אבנר׳ ^ ש ש ני םהזוכות להיזכר בהיסטוריה בגלל רגע גדול אחה מעשה גדול אחד. כזאת היתה תשכ״ט, השנה בה דרכה רגלו של האדם, בפעם הראשונה, על אדמת הירח.
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 5 | במרחב לאן געלמו היוצאים, כשהפצועים זעקו י הצד המזעזע ביותר של המלחמה בירדן, בשבוע שעבר׳ היו אלפי׳ ואולי רבבות הפצועים האזרחים — כולל נשים וילדים — שמילאו את
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 6 | תמרורים מצפהלתינוק. בעוד כמר. שבועות, גייל האניקאט, רעייתו של דוד המיננס, שעברה קורם של לידה טיבעית ונמצאת עתה בבית־חולים לונדוני שם היא עוקבת מקרוב אחרי לידות
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 7 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 8 | ל הכמה של תש״ל עלו אנשים רבים, שהגיעו לסף ! 2הגדולה, שהפכו כמעט לאנשי־השנה. ה ־ו ביניהם אנשים שעלו באופן בלתי־צפוי, וירדו באופן בלחי־צפוי. היו אנשים שכבר ירדו
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 9 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 10 | ך* שעה 11כערב; ביום א׳ ה־ 5באפריל , 1970 הודיע ,קריין שידורי ישראל, בראש מהדורת החדשות, בקול נרגש: הד״ר נחום גולדמן מסר לממשלת ישראל שהוא הוזמן לפגישה עם נשיא
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 12 | (המשך מעמוד )8 הסיבסוך הישראלי־ערבי חדל מלהיות מלחמה פרטית של כמה מדינות קטנות, הפך חלק מן המערכה הגלובאלית של מעצמות־העל. עם הופעת הצבא הסובייטי במצר־לם,
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 13 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 14 | (הנו שן נוענזוד ) 10 מוזזים על מדיניו ת הולכים להילזזם ול שרת ב מ שך ״עד עתה האמנו שאנו שלוש שנים כיוון שאין ברירה. לאחר פרשה זו — הוכ ח שגנז כאשר יש ברירה,
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 16 | 1 4 .1 1 ייני כיותר של התקוממות זו, הן בשל גישתו, הן כחולייה כשלשלת הדורות של המשפחה, הן כמכטא ספונטאנית את רוח דורו. ץ ל המאמרים, המיכתבים והעצומות למען
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 17 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 18 | 11.1 £151 0 1 1 (המ שך מעמוד ) 14 הוא הוזמן לשחק בסרט צרפתי, הבטחת עם שחר. לצידו שיחק בנו הקטן של העיתונאי אריק דולו, המומחה הגדול לענייני מצריים( .גם אסי וגם
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 19 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 20 | שויצו־יה
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 21 | (המשך מעמוד ) 16 מדינה פלסטינית. הרי אפילו הניצים הקיצוניים ביותר מדברי׳ !.על עזה כעל מוצא לים לירדן.״ נזשענ)עז\ \ 1״ הי גישתו של הטוראי, בנו של הרב־אלוף,
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 22 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 23 | ! 991 גי פיזמונים לחמו ביניהם על גלי האתר של תש״ל מלחמה לחיים ולמודת, פשוטו. כמשמעו. הם סימלו -בל אחד כצורה קיצונית -את ׳שתי המגמות הנצחיות כתולדות המין
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 24 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 25 | שתתה־ ששר איש גאש\ז ם־ינזלג בשגת תש״ל את הישגיהט גכשלונותיהט של ישראל ג\זשולש. הש נבשרן שליידי שורכי ״השולם הז־היי, תנך בח־ינת כל נזאנרשנת שנת תש״לי וילי בואנד
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 26 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 27 | י* י1שז 1#וו יצחק בן־אהוון משפגו תיאטרון סילבי קשת ד״ו יוסר אשכנזי בטחון שמואר חץ ז״ל היתר, זאת השנה של חיל־האוויר — החרב השלופה של צה״ל. לעומתו דמו כל שאר
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 28 |
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 29 | סיכום^ביגיים ש ד מלחמת פלסטין: § הפידאין נ שברו -אך ד א חוסלו •>.מו שני מתקוטטים זבי-דם שי* הופרדו בכוח על־ידי עוברים־ושבים, בך ניצבו השבוע הפלסטינים וצבא ירדן
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 30 | במדינה העם הכרה דה־פאקטו שיירה של 30 מכוניות, שחצתה ביום שישי האחרון את גשר אלנבי, מיריחו לביתן רבת־עמון, סימלה את תחילת המיסנה שחל השבוע אצל מעצבי המדיניות
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 31 | התיישבות עירונית ליד ירושלים קרוב־לוודאי שממשלת־ישראל תחליט כשבועות הקרובים על נקודת התיישבות יהודית בסביבות ירושלים המיזרחית. יזוג1 הצעה אמריקואית חדשה :
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 32 | במדינה עדות הכניסה לשחוריס אסורה כאשר עלה ברני מייסון לישראל, לפני שנה, מארצות־הברית, עשה זאת במטרה לבוא אל המנוחה ואל הנחלה, לחיות בחבריי צודקת ושלווה. לא
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 33 | ה״מאפיה״ הצרפתית פושטת לישראל י המשטרה מנעה ״חיסול חשבונות״ נוסח שילואגו ביו בעלי־המסעדות בתל־אביב ער היום, זפו אזרחי ישראל לפרשיות כאלו רק בסרטיו של אדי
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 34 | הג חוו 1חו נ11ה 1 1י 11 11 יי 1 _1 . 1ייי יי זה?ורה השבוע קשה להאמין אבל זו עובדה: השבוע, לפני 5730 שנה בדיוק, ברא אלוהים את השמים והארץ. אתם לא מאמינים? תפתחו
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 35 | קולנוע מהפיכה בתורכיה ההרפתקנים תדריך תל־אביב הנוכלים (מוגוני, תל־אניב ; ארצות־הב־רית) — הסי סמ ה ״טובים השניים״ עשתה לה כנראה מהלכים בעולם הקולנוע בזמן
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 36 | אום בעקבות גור? סרט טוב לכל הדיעות. רק שאני מתפלא לראות דוקא את פונדה, כותב התסריט והדמות הב בסרט, אומר מה שהוא אומר ובאותה צורה שאמר זאת. שני אנשים מחפשים את
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 37 | (המשך מעמוד )20 ממשית, מתלבטים ומתכחשים אף לעצמם במציאות. איש־הכוח, האיש הבלתי־מוס• רי בהכרה מלאה, ייצג את הדור. צו־הקיום הלאומי, שהביא להקמת המדינה על חורכות
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 38 | ״מה קרה, אבא, ?שכחת אותי, את והילדה הקטנה שלד שכל־כר אהבת?״ תזוז־אביב שבצפון הר־אביב היא שמנה אגזידך, שברביב הבהיה מברוה נווורות־ביה. ארא שהמורה המברה אצל
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 39 | במדינה הגדלת די עו ת ביי ת מילה — אטון ליהודיס הפר 7ז*ם הגדולה ״ברית־המילה תגרום לניוונו של העם היהודי. היא גורמת לטימטום, לאי־התפת־חותה המלאה של הגולגולת —
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 40 | חותיהם, הגישו נגדו תלונה במשטרה, והוא נעצר. הדוור חש עצמו מרומה, פנה נזעם ל- עורך־דין. כשהופיע בשבוע שעבר בפני השופט חיים דבורין, בבית־המשפט המחוזי בתל־אביב,
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 41 | שפחה פדמרו־אפיב (המשך מעמוד )35 עם האבא שלי, היא הוציאה אותי ואת שתי האחיות שלי מבית־הספר, אחרי שלוש כיתות, ושלחה אותנו לעבוד• רק הילדים שלה המשיכו ללכת
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 42 | בעולם סוטים בצמרת יוני השנה. היה זה אז שהשניים הכירו את מינורטי, סטודנט צעיר. הוא הפך לאורח רצוי בחדר המיטות של הזוג קזאטי. מאחר שהוא מצא־חן במיוחד בעיני אנה,
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 43 | במדינה #זעצריס מינהל״ם מי אשם בנסיגה 7 יום הרביעי, התשיעי לספטמבר, נועד להיות יום גדול לכל ישראלי החרד לזכויות האזרח בישראל: ביום זה עמד להיות משוחרר מכלא
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 44 | סיפור הצלחתו הפנטסטית * של ישראלי אשר התגלה >*.כאהד מטובי הצלמים בעולם מי מאיהנו איננו אוהב סיפור־הצלחה של ישראלי בחוצלארץ ן אנו מזדהים ע 0 כל כוכבנית או שחקן
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 45 | ״אינו ׳נול לצפות מנעוה שתתפשט בפניו ב כ־ 200—150 לירות שטרלינג עבור סידרת צילומים. אותה עת עבר כתב־עת לונדוני אחר תהליך של ריאורגניזציה. היה זה הפנטהאוז
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 46 | חיות-אם אינה יד־דחן־ או להתחיל בדרך החדשה — ששוק עצום נפתח בפניה: כי אז, ב־ , 1968 הפך העירום למקובל. כל מודעה, כל עיתון, כל חברת־פירסומת היו עתה נכונים להשתמש
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 47 | מגיע ן]1־... כוס ״גולדסטאר״ מקציפה, צוננ ת, מר ו וה ומהנה ! הבירה-משקה מפוססר, יוצרת מצב רוה סוב. 1יל״י<ק^
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 48 | לאיפ1ר עינייך הלנה רובינשטיין מגי שה לך א ת תגליותיה הבלעדיו ת רי סי םמלא כו תיי ם הני תני םלהדבקהבק לו ת בעז רתמצמד רי סי ם מיו ח ד 111111111111111 11 0
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 49 | אני 1השמב 1לכלים עכשיו נם בישראל־ חידוש אין שני לו בארץ ! קנסמטיקח 737י0 דרשי שד היום את בקבוק הפלסטי הורוד המכיל את הפתרון לניקוי כלים קל ומושלם בעל הריח
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 50 | תשבץ ענק את הפתרונות יש לשלוח עד 10.10.70 לת״ד ,136 תל־אניב, ולציין על המעטפה :״תשבץ ענק״ .נין הפותרים יוגרלו פרס כספי נסך — 20.ל״י ועשרה פרסי ספרים. מאוזן :
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 51 | קריין רדיו מוסקבה :״הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית החליט להכיר בתנועה הציונית . .ד ; ביום השני בשבוע ש דבר. בו עמדה גולדה מאיר ?חזור לארץ, החליט סגנה ייגאל
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 52 | (המשך מעמוד )45 )223 יעידו (בארמית) )224 .צמד)225 . שובב (כ״ח) )226 .סמלו של משה דיין. )228 תינוק שזה עתה נולד )229 .אי־שקט. )230 אומה )232 .שם עברי מקורי)234
העולם הזה - גליון 1726 - 30 בספטמבר 1970 - עמוד 53 |
חזרה לתחילת העמוד