גליון 1727

העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 2 | עתה נראה להם כי המצכ שהשתרר כעניינים אלה יאפשר לגולדה לרכז סכיכה רוכ עצום כין שורות חכרי המפלגה, כאשר תדמיתה הכיטחוניסטית הנוקשה שוכ אינה נופלת מזו של דיין. וו
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 3 | יזק?7יי׳-4 *. ההמחא הן ןן ן הצבע תי ת| 1 ש תזכ ה א 1ת § במהמאה§111 * 1111 ה ענ ק לקרובלך ו>ד>ד>ך המחאות מתנה מעוגורות בנופל ארצנו ־ שי אי די א לי לכל אי רוע.
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 4 | מכתבים ; 1שגה מוכה למערכת העולם הזה: שנת שלום. חיים מינסקי, קיבוץ גבולות מי יתן ושנון תשל״א תהיה ראשית כתישת האשליות להמשך המצב הנוכחי של לא שלום ולא מלחמה.
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 5 | זו היא תנועת העולם הזה — כוח חדש. השמיניסטים, אסי דיין ויורם שדד״ בניהם של שם־טוב, פטנקין ובן־אהרון, שי״ח, התנועה לשלום ובטחון — כולם ורבים יחד איתם זכו
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 6 | מן הסתם הבחנת, בגליון שעבר, בתריסר נערות־החודש שעיטרו, כמדי שנה, את כתבת הענק של איש־השנה. קשה היה קצת שלא להבחין בהן. השאלה היא, אם סקרת באותה מידה של
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 7 | מוצדס במידבר = זגת־אוויר זו, שנודבה למיבצע על־ידי אגד, חרשו הבנות את הארץ, בעוד הפרולטריון — קרי הגברים — מדדים מאחור בג׳יפ גונח ומאובק. בתמונה: הנהג, מוטק׳ה
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 8 | במדינה הגרלת העם שנה חדשה — בעיות ישנות הפרסים הגדולה בסוכות תתקיים יום ג ,20.10.1970 /בשעה 8.00 בערב ב״בית סוקולוב״ ,רחוב קפלן ,4ת״א הקהל מוזמן פרסראשון:
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 9 | חיים בר־לב ראה את ״פאני היל״ ילא ידע שנאצר מת מאז הקמת המדינה נח־ שב ירוחם (״הג׳ינג׳י״) כהן למומחה מספר אחד בישראל לנשיא מצריים גמאיל עכד־אל־נאצר. העובדה,
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 10 | במדינה יחסי־חוץ החלטה גורלית במסיבת קוקטייל עם 5צירות המופת ו!\ל דובק ! 111 שתיים מן ההחלטות החשובות ביותר, שקיבלה הממשלה בשנה שעברה, השפיעו ישירות על גורל
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 11 | פני שבועיים ביקר אצלי ידיו צר/פתי, מאלה העוזרים לנו לעקוב באופן שוטף אחרי המאורעות בעולם הערבי, והמשמשים גם כמתווכים בפגישות עם אישים ערבים. היה זה בעיצומו של
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 12 | ץ* י משתי המעצמות תוזיה החסות על מצריים החדשה? תחת עבר־אל־נאצר זזה מצריים באיטיות אך בעיקביות שמאלה, לזרועות מוסקבה. עבד־אל־נאצר עצמו ההח ל את דרכו כאיש המערב;
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 13 | * • משך 17שנה הוא תפס מקום מד־ ^ ,כזי במחשבותיו וברגשותיו של כל ישראלי. פטר׳ אחרי שהביא עליהב אסון שעלה בחיי אלפי חיילים ובהרס ללא־שיעור. קשה להבין מדוע
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 14 | ה בדרן, בחברת ידידו-בנפש עבד־אל ז עמר, שהתאבד בהיותו במעצר־בית. מיקטורן לבן, מכנסיים אפורים — גבר מצרי צעיר רגיל לחלוטין. במדי סגן-מישנה מצית סיגריה שאני מצית
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 15 | פרן גמאל עבד-אל-נאצר, ראשון משמאל בשורה השנייה, בחברת כמה מידידיו הקצינים בצבא המצרי. אחרי קרב עיראק אל־מנשיה, במרכז קבוצת קצינים שקיבלו אתפניובפאלוג׳ה. מטייל
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 16 | הנהלת השנונותיי,״״ :מוז מילים טובות על נאצר לאחר מותו של נאצר הציעו מיספר שרים פרסם הודעה מטעם ממשלת ישראל ש־ 1בטא צער לעם המצרי על מותו של נאצר, נוך הצעת
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 17 | במדינה 0סקופ שפורסם ב הווו & םחוה מכה גלים מדיויזוז סלסטין זה בא בדיחה .זוהי בדיחה מוצלחת,״ אמר שר ה־ביסחון משה דיין לעיתינאי תל־אביבי כששמע על אסיפה פומבית
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 18 | הלנה רונה, שהגיעה השבוע לבי!7ור בארץ. גדלה בישראל, הצטלמה בעירום בגיל 16 ב״פלייבוי״ ,והצליחה ככרכבנית באירופה: >נ.א1י י 1; 1:י 1א 0 1 **וזז#זז:ל< מוז<>>*ן
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 19 | . 1ע 11 111 | 11 ¥ך 11 השבוע נתל־אביב, תוך כדי ה ק 1ך משגרת הלנה רונה לארצות אירופה. תמונה זו צולמה 1 1 1 /1 1ע 1ביקורה בארץ, מצטלמת הלנה לצורכי כתבת־ענק
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 20 | בעקובות רצח עזרא מזרחי, אשר הסעיר את העולם התחתון, מתגלה עתה, טיפיו טיפין, פרשה מדהימה של גיבוי פוליטי בעסקו, העולם התחתון כאשר נרצח, בראשון לאפריל השנה, עזרא
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 21 | ואהובתו אולגה, שהיא יפהפיה בלונדית. אולגה הביאה עימה מספרה שם עבדה כמארחת, סכום השווה ל״ 40 אלף ל״י. על כסף זה חיו אבו וחבריו — עד שנגמר. לממן את החקלאים,
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 22 | במדינה ס שפט מארב בחדר המדרגות החלטות ההנהלה המדינית מיום ה־4.10.70 תנועת העולם הזה—כוח חדש קוראת לממשלת־ישראל לחדש מיד את השתתפותה בשיחות השלום באמצעותו של
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 23 | גבו עוום ניצב בפתחתירצה הבמאי הערש באמבטיה כי באותה מסיבה — לא תאמינו — הקדישו המסובים את זמנם — לשמיעת הרצאה פילוסופית. בעירום, אבל בכל זאת פילוסופית: על
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 24 | במדינה ע׳ ת 111ח הח״ב ה־ו 2ו כמעט כל הכתבים הפרלמנטריים בישראל הם רפורטרים המדווחים, במידה פחותה או גדולה יותר של מהימנות, על המתרחש בין כתלי הכנסת. רק אחד מהם
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 25 | דה ביותר של רוזנטל היתר. בתקופת הכנסת החמישית, כאשר הצליח להסיר חוק מעל שולחן הכנסת. היתה זו הצעת חוק לתיקון דיני עונשין בדבר פגיעות בגוף. ״היו בהצעת־חוק זו
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 26 | יחד בכתח-תקוה — ווו ויו 1וווו — 111111111ז —יס *י? תחיתקווה איננה עיירת־פיתוח. כמעט לעולם אין היא עולה לכותרות — לא לשלילה, לא לחיוב. השבוע התגלה כי מתחת
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 27 | החלטות פזיזות וצעדים ללא שיקול הגיוני עלולים לסבך אותך במריבות עם מקורביך, או עם אנשים אשר ברצונם הטוב אתה תלוי. הש21 במרס - בוע עלול הדבר להת20 באפריל בטא
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 28 | ג .״ 2״ (צרפת) .2אדם בעקבות גורלו (ארצות־הבריוו) יש תכונה אחת, המאפיינת יו־תר מכל את שנת תש״ל בעיני אנשי ענף הקולנוע בארץ, הרי זה ״משבר הנד לזזיזיה.״ מספר
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 29 | משבר בשוק, נזהרו להביא רק דברים שנראו בעיניהם בטוחים, הרחיקו ידם מכל דבר שעשה רושם נועז יותר. כאשר הגיעו סרטים כאלה לארץ, הם נשארו חתומים וסגורים במחסנים, ולא
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 30 | —<וזזז>!!זיי סרטי ה שנ ה אינו האיש שיכנס לנעליו של שון קונרי בתפקיד הרם. (לימיסד מעמוד )29 רוכבי אופנועים במדינות דרום ארצות־הברית, הדגיש את האידיליות והאלימות
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 31 | ^ ^ 8י ו;וו ייצור חומר הגלם ־ המועמדות באולם־הייצור של מפעלי הלנה רובינשטיין במיגדל־העמק. מימין לשמאל: מלכה דינר, אופירה בן־ברק, דבורה צ׳רינסקי, שולי לסרי, חני
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 32 | ^ הבוצת־ עובדי דמחשב האלקטרוני בירושלים, יוצאת בהתקפה אנטי־טלפאטית זרחי ישראל נחלקים כיום לשני מחנות. כן, גם בעניין הפסקת־האש. אבל בעיקר בעניין אורי גלר.״
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 33 | תמרורים הנהיגה נולד. לנסיכה מריה כיאטריס מסבויה ( )25 בתו של מלך איטליה לשעבר אומכרטו, ששהתה לפני שנתיים בקיבוץ בישראל והתפרסמה בשערוריות האהבים ו־ההתאבדויות
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 34 | נווות חגוגו שהגיעה מאנגויח 1ננ0ח נו נו דאסססזת -ער שצונחת בעדכון הון דדי מאגי הדסון ^ תהצ רי ך לראות אותה רוקדת. משהו לא נורמלי.״ זוהי בדרך כלל המחמאה שמחלקים
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 35 | מרהלת ₪מ ה 11ולם הנשוי דל>ה דב>קוב>ץ אולי מספיק עם זה כברי לאן שאני לא זזה, אני שומעת על הרומן המסעיר של שני כוכבי הטלוויזיה, חיי ם י כי ןוד לי ה קורה כל הזמן.
העולם הזה - גליון 1727 - 6 באוקטובר 1970 - עמוד 36 | ז, תשרי תשל״א7.10.1970 , המחיר 1.50ל״י 1:1א1111111111 ׳ 1 אתהמולדת ;
חזרה לתחילת העמוד