גליון 1729

אהוד אבריאל
לקה בשטה־דס

ומבטיחים להסתמך על מיסמכים רשמיים של הש׳׳ב
הישראלי.

כאשר נשאל השבוע ראש־הממשלה לשעבר דויד בך
גוריון, בראיון עיתונאי לרגל יום־הולדתו ה־ ,84 מי היה
האיש שהציע לו בזמנו לתפוש את השלטון, סירב
בתוקף להגיב.

מספר משתתפים נמוד
בוועידת מפלגת העבודה

אחת הסיכות לסירוב קשורה כאיש עצמו
אהוד אבריאל -יו״ר הנהלת הוועד הפועל הציוני, שלקה בשטף־דם ואושפז,
משותק למחצה, בבית-חולים לונדוני.

ניכסוו יכיר בפומבי
באומה הפלסטינית
קרוב לוודאי שנשיא ארצות־הכרית, רי־צ׳ארד
ניבסון, יעניק כזמן הקרוב הכרה
פומבית של ארצות־הכרית כזכויות האומה
הפלסטינית בנאום פומבי רשמי.
הידיעות שהופצו בשבוע האחרון בדבר הכרה המתגבשת
בחוגי ממשלת ארצות־הברית בדבר תמיכה בהקמת
מדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה הן
הקדמה להצהרתו הרשמית הצפוייה של ניכסון. עמדה
רשמית זו של ממשלת ארצות־הברית מהווה תפנית בתפיסתה
את בעיות המזרח־יתיכון והיא נגרמה בין השאר
כתוצאה מלחצים של חוגים שונים בארצות־הברית,
ששוכנעו בדבר הצורך בהכרה בזכויות הפלסטינים על־ידי
תומכי רעיון המדינה הפלסטינית בישראל, שביקרו
לאחרונה באמריקה. גם הקוזייקרים בארצות־הברית הפעילו
לחצים בכיוון זה.

כמעט ברור שהצהרתו העתידה של ניב־סון
תיעשה בתיאום עם המלך חוסיין, ששוכנע
אחרי המלחמה האחרונה כממלכתו
שהקמת מדינה פלסטינית נפרדת תפטור
אותו מן הבעיות המסבנות את כסאו.

גולדה תעמוד בפני
לחצים כבדים
בביקורה הנוכחי בארצות־הברית יופעלו על ראש־הממשלה
גולדה מאיר לחצים כבדים לחזור לשיחות השלום
בחסות הד״ר יארינג. הפעם לא יהיו מארחיה
נדיבים כמו בביקורה שם לפני חודש, ויפעילו את כל
:,אמצעים שברשותם כדי ללחוץ עי ישראל.

האמריקאים משוכנעים כי אם לא תחזור
ישראל לשיחות יארינג עלול לבוא הקץ
להפסקת־האש אולי אפילו עוד לפני תום
מועד 90 היום הראשונים. בניגוד לידיעות
־שפורסמו כישראל כאילו התפכחו האמריקאים
ביחסם אל הרוסים נובח החדרת
הטילים הסובייטיים לאיזור ההקפאה ב•
תעלת-סואץ, משוכנעים משקיפים בוושינגטון
בי האמריקאים רק מנהלים הצגה של
הרעת היחסים עם הסובייטים, בדי להוכיח
לישראל שהם מוסיפים להגן על האינטרסים
שלה. אולם אין הם מייחסים רצינות רבה להפ
החמרה
במצב בריאותו
של רמטכ״ל-לשעבר
גס במצב בריאותו של רמטב״ל־לשעבר
חלה הרעה. הוא אושפז כאחד מבתי־החו-
לים כארץ.

חוטר ההתעניינות של חברי מפלגת העבודה בבחירות
לוזעידת המפלגה שתערך ב־ 13 בדצמבר מעורר דאגה
בקרב ראשי המפלגה.

סקר לא רשמי של ראשי המפלגה קבע כי
אחוז המשתתפים בבחירות לא יעלה על
2590 מחברי המפלגה.
הסיבה לחוסר ההתעניינות: החברים אינם רואים שום
אפשרות לשינוי מעשי בתוך מפלגתם.

בית־הולים ״גהה״ —
משנה צורתו

גד יעקוובי -אחראי על
התחבורה היבשתית

בית-החולים לחולי-נפש ״גהה״ עומד להיסגר.
החולים וצוות בית־החולים יועברו
לבית-חולים אחר, שיהיה כפוף לכית־ההו
לים ״ביילינסון״ שבפתח־תקווה.

עוד לפני שאישרה הממשלה באופן רשמי
את מינויו של ח״כ גד יעקובי כסגן־שר,
הוא החל משתתף בישיבות פנימיות של
משרד התחבורה.

בית־החולים החדש הוא ראשון מסוגו בארץ. הוא בין
החדישים בעולם ועיקר חידושו הוא בכך שהוא נועד
מלכתחילה לחולי־נפש.
בבית־החולים תוקם מחלקה מיוהדת בראשותו של
פרופסור אברהם עצמון 49 מנהל מחלקה פנימית ב־ביילינסון,
שגילה שיטת ריפוי חדישה בעזרת פרופרנול.

למינויו של יעקובי קדם משא־ומתן מייגע והוא נאות
לקבל את התפקיד רק לאחר שקיבל בכתב משר־התח־בורר,
שמעון פרס את חלוקת הסמכויות במשרד.
בהתאם לכך מתברר כי •עקובי יהיה אחראי, בין יי־שאר,
על התחבורה היבשתית, שהוא ענף חשוב במשרד.

עזר וייצמו לתפקיד יו״ר
הנהלת תנועת החרות
במה מאישי הצמרת בתנועת החרות מנסים
לשכנע את אלוף (מיל ).עזר וייצמן
להציג בוועידה הקרובה
של התנועה את
מועמדותו לתפקיד יד
שב-ראש הנהלת ה תנועה.

פקולטה
לקולנוע
באוניברסיטת תל־אביב
הברון הצרפתי אדמונד יה־רוטשילד נענה לבקשתם
של ראשי אוניברסיטת תל־אביב והקציב סכום כסף
לבניית פקולטה לקולנוע אמנותי באוניברסיטה.

קרוב לוודאי שכבר בשנת הלימודים הכאה
תיפתח הפקולטה.

תפקיד היו״ר נותר פנוי
מאז פטירתו של ח״כ ארית
בן־אליעזר. באורח זמני ממלא
את התפקיד איתן לבני,
שהיה בעבר מזכירה של
התנועה.
בין הלוחצים על וייצמן
לקבל את התפקיד: יעקב
מרידור, מנהלו בחברה חיתית
להובלת פרי וחתנו
של מרידוד, ח״כ יוסף קר־מרמן.

הפסקת־האש ומעוניינים להמשיכה בכל מחיר.

מתי תפרוש
גולדה מאיר?

גילויים על
עסקי הש״ב
צפוי מבול של גילויים
על עסקי הש״ב למיניהם,
־מן שנותיה הראשונות של
המדינה.

סתם רחש ראשון, אבל כדאי אולי לשים אליו לב,
מביוזן שמדובר בראש־הממשלה: אחד ממקורביה אמר
השבוע, שלפני צאתה לארצות־הברית רמזה גולדה בשיחה
עימו שהיא עשוייה לפרוש מכהונתה בסוף 1971
אוי בתחילת . 1972
לדברי אישיות זו תעשה זאת גולדה במועד שהיא
בעצמה תבחר, ומרצונה החופשי, בתקופה שבה תעמוד,
לכי הערכתה, בשיא הצלחתה.

צפוי, כין השאר, לפחות
ספר אחד כתגובה
לספרו האחרון
של ד״ר מיכאל
בר-זוהר.

שיקולים שהועלו על-ידי אותה אישיות:
גולדה תובל אז לקבוע כעצמה מי יהיה
יורשה; ויתכן גם שתיאות להיענות לתביעה
המונית שהיא בכל זאת לא תפרוש.

ספרו של בר־זוהר, המהלל
את איסר הראל, עורר
רוגז בחוגים מסויימים, שהבטיחו.
לספר את האמת
לאמיתה״ על איסר הראל,

״? 011*1 8

^ ¥011 8 8 ^ 8 8

פרסום א. טל0 -נ! 1די 1רם •צלום גברא

העולם הזה 1729

.איננה
מענגת-
הטאר
.אומה

זו הפעםהש לי שי ת בחודשיים האחרונים שהעולם הזה מפר
סם כתבה אודות התופעה ששמה אודי גלר. תחילה (העולם הזח
720ו) הצגנו את עצם התופעה של האיש המציג את עצמו כ־טלפאט
הנהון בכוחות על־טבעיים. בכתבה שנייה (העולם הזה )!727
הצגנו את הספקות שהעלו אנשי המחשב האלקטרוני של המדינה
בירושלים, שהעלו את הטענה כי אורי גלר, שהפך תוך חודשים
מעטים לתופעה ציבורית ועורר פסיכוזה המונית של אמונה בכוחות
נסתרים, אינו אלא מאחז עיניים.
הכתבה השלישית המתפרסמת השבוע (עמודים )21—20 חהיה
כנראה גם האחרונה. השתכנענו סופית, באותות ובמופתים, כי אורי
גלר אינו טלפאט ואינו מצוייר בשום תכונה על־טבעית. הוא אינו
אלא להטוטן, קוסם פשוט, שהצליח להוליך שולל מוינה שלמה
בעזרת להטוטים רגילים של אחיזת־עינייש. העובדה שלא הציג את
מיבצעיו בלהטוטי קוסם אלא כתופעה טלפאטית היא נסיון לאחיזת־עיניים.
רבות
נכתב בעיתונות הישראלית לאחרונה על עצם הפסיכוזה
שנוצרה בין אזרחי ישראל סביב מופעי הפארא־פסיכולוגיה של ה־טלפאטים
השונים ומקורותיה. בעקבותיו של אירי גלר צצו בשבועות
האחרונים עוד חצי תריסר טלפאטים כביכול, העורכים מופעים
דומים לשלו. הצלחנו לשכנע אחד מהם להומה בעובדה כי הצגתו
היא מופע־קסמים פשוט ולהסביר כיצד הוא ודומיו מבצעים את מרבית
להטוטיהם, שהם סוד מיקצועי.
אולם אין לנו ספק כי גם אחרי כל ההסברים עז יין יהיו כאלה
אשר יהיו מוכנים להישבע כי הקוסמים אינם מבצעי להטים אלא
אנשים שנחונו בכוחות על־טבעיים. רק השבוע קיבלנו מכתב מאלף
המצביע על הנטייה הרווחת בציבור הישראלי להאמין בכיתות
נסתרים המכוונים את הגורל.
כתב הקורא מנחם זבידה :״אני עוקב באופן קבוע אחרי ההורוסקופים
המתפרסמים בעיתונות הישראלית. כאשר מת נאצר ואנואר
סאדאת נבחר במקומו כנשיא זמני של מצריים, רציתי לבדוק את
אמינות ההורוסקופים ולראות אם הצליחו לנבא לסאדאת את עלייתו
הבלתי צפוייה לשלטון. תאריך לידתו של סאדאת, כפי שהתפרסם,
הוא ה־ 28 בדצמבר, מזל גדי. והנה מה שמצאתי בהורוסקופים שלו,
שהתפרסמו בשבוע שלפני מות נאצר:
״בהורוסקופ שהופיע בידיעות אחרונות מיום 25.9.70 נאמר, :הטעם
הטוב וההגיון הבריא שלך ימשכו אליך תשומת־לב. קשור
את קשריך בחן ובזריזות. הצלחותיך הסמויות יהיו רבות וחשובות
מאלו הגלויות. תהיה זו תקופה טובה להפע־ת שיטות חדשות
בשדה העבודה וחיזוק מעמדך המיקצועי.׳ ואילו בהורוסקופ של
העולם הזה ( )1725 נאמר בפירוש, :דבר מה הקשור למספר שש
יביא לך מזל באמצע השבוע ,.כידוע, נפטר נאצר בשעה שש בערב.״

השבחה
חוזות הניחה

הצעה

מיוחדת

למורים * מרצים * סטודנטים * שוחרי תנ״ו
למדו תנ״ך בכתב ביבתכם.

ללא תשלום

ומהמיסטיקה -חז רהלמ צי או ת. בגליון ראש השנה (העולם
הזה )1726 פירסמנו את סיפורה המזעזע של ילדה תורכיה בת
, 14 ממילה, שנלקחה על־ידי משפחה תל־אביבית מאביה בתורכיה,
בהיותה בת ,11 והפכה להיות שפחה בבית־הזוג ברמת־אביב. סיפורה
של ג׳מילד, עצמה היווה מיסמך אנושי מיוחד במינו.
אולם בספרה את סיפורה לא התכוונה ממילה לספק רק חומר

בקורסים המאורגנים מטעם:

בית־הספר הישראלי ללימוד
תנ״ר בתכתובת, ירושלים

כל קורס מכיל 40 שיעורים בכתב וניתן ללמוד אותו בעברית,
אנגלית או צרפתית.
פנה בכתב לת.ד , 10060 .ירושלים, והשיעורים בתנ״ך ישלחו אליך

חינם

בו טיק -ג׳ק> ליהיא |
בואו לראות ולהראות
דגמי סתיו/חורך 70/71
בבוטיקג׳ ק ־
רחוב גוגרשוב ,42 תל־אגיב, טלפון 225934

שינוי

כתובת —
מנוי המבקש לשנות את כתובתו ממבקש
להודיע על כך שבועיים מראש, על־מנת
למנוע עיכוב במשלוח העתון למען החדש

ג׳ מי ל ה
קריאה שיזעזע את לב הקוראים. היא חלמה להיחלץ ממצבה הנואש,
להיות כמו כל הנערות בגילה בעולם. כעקבות הפירסום, התגשם
חלומה במהירות גדולה יותר מהצפוי.
משפחת כהן שהחזיקה בה, לא יכלה להמשיך לעשות זאת לאחר
הפירסום. מלבד העובדה שעצם החזקת ילדה בגיל ,11 שהיא במעמד
של תושבת בארץ, מבלי לשלחה לבית־ספר, מהווה עבירה
על חוק חינוך חובה, לא יכלה כנראה משפחת כהן לעמוד בפני
הביקורת הציבורית של סביבתה, שנוצרה לאחר הפירסום.
משפחת כהן החליטה, על כן, לוותר על שירותיה הטובים של
ממילה ולשלחה חזרה אל אביה
בתורכיה. כשיופיע גליון
זה, תהיה כבר ממילה בדרכה
חזרה למולדתה ולבית אביה,
משם נלקחה, תמורת תשלום,
לפני ארבע שנים.

4י/מ>

העולם הזה 1728

מענק
הד־נעהי
בנוסף לריבית מצטברת של
נ שוה ממס
(חוסניס שיכקיח בתוכניות
תלון בשדשיס אוקשבו־ננבנעו 1970

בתכניות ׳•תדון׳ שמורה 4בדידת הצרודה
פרטים נוספים בבל סניפי הבנק.

בנדן דיס־דן ונבו

מכתבים
₪מם־הכנסה
ומופעי אמנים

! החייל שלי יחזור.

מדוע אין גבאי בתי־הכנסת מנכים מתש־לומיהם
לחזנים את המגיע למס־הכנסה, כפי
שנהוג במופעי־אמנים?
בימים הנוראים מגיעים הסכומים המשולמים
לחזנים למאות ולאלפי לירות. למה
הממשלה צריכה להפסיד?
.3לני, ירושלים
ובינתיים במעוזים, בביקעה, ברמה
שלח לו ד״ש חיה

הסכם חוזי
עם מצריים !

תעוב מ ה

אני מסכים עימכם שעתה היא העת לחידוש
השתתפות ישראל בשיחות יארינג.
אבל לא בכדי ״לעקר עוד בראשית חת־

בל שבוע

מיבצ ע מ>וחד לח>>ל>כו
מינוי לכתובת צבאית

קיווינו שנקבל ארוחה. אך אז ניגש אלינו
אחד מחברי המשק וביקש שנעזוב את חדר
האוכל.
להר חזרנו רעבים, כמובן.
אני חשבתי שבמשך השנים ישתנה היחס
הזה מצד הקיבוצניקים. אני רואה שטעיתי.
רן זך, תל־אביב

8קדושה, התרוממות ראש השנה היהודית הוא אכן חג דתי,
אף אם עצם קיומו מצער אנשים מסויימים.
וזאת בדיוק מגמתו: להתנער מן החולין
של כל ימות השנה; לעשות חשבון־נפש,
אשר כדאי לעשות מדי פעם אף אם אין
לאדם אוריינטציה על הדת חזקא.
כל מה שמנה דן בן־אמוץ (העולם הזה
)1727 שאין להחמיץ, הם דברים שיהירהור
שני אולי בכל זאת אפשר בלעדיהם ליום-
יומיים. כמובן מתנאי שבמקומם תבוא קדושה,
התרוממות, נסיון לפחות לשינוי המהות
של יום־יום, של חולין ושל שיגרה.

אייה לכנה,

בחנחח של 50 •/.

״החסר
משוגעים אנוכי?׳•

לחצי שנח 15 :ל״י; לשנה אחת 29 :ל״י
מלא ושלח לת.ד 136 .תל -אגיב
נא למלוח
לכתובת זו:

״העולם

מס׳ אימי

הזח״

וינדה

לחוגי

מנת

למנה

פתזזותו קו קיצוני אחרי מותו של נאצר,״
כפי שכתבתם. אלא בכדי להגיע להסכם
חוזי כעת או בכל עת עם מצריים.
רבותי, זוהי העת, אל תחמיצו אותה!
דן דינור, תל-אביב

אחת

תודת האומה

דואר צבאי
ר״ב סך 15ל׳׳י (חצי מנה) 29 ,ל׳׳י (מנח) -י למחוק המיותר
המולח

מןו

שפה מיוחדת לנשים באי דומיניקה קיים מנהג שאין
לו אח ודוגמה בשום מקום אחר
בעולם: לנשים באי זה יש שפת־דיבור
מיוחדת משלהן, שהגברים
אינם יודעים אותה ואינם דוברים
בה. כך יכולות הנשים לדבר בינן
לבין עצמן בענינים הנוגעים רק
להן. ואמנם, גברים לא ימצאו בודאי
עניין רב בכך, אבל נשים
מדברות ביניהן בהתלהבות רבה על
הגמישונים של ״מרסי״׳׳ כי בגמישו־נים
של ״מרסי״ אין בעייה של
התאמה — ברוב גמישותם הם מתאימים
לכל אשד( .מגובה 1.50 עד
1.75 מטרים וממשקל 45 עד 68
ק״ג) .ועוד בשורה משמחת: המסים
על גרבי־מכנם עלו מאד, אבל מחיר
הגמישונים של ״מרסי״ לא עלה
בינתיים!
נו*וי 0סאס תנ ת 1בבד^1

רמת־גן

הכתבה שלכם ח ג בין הסירים (העולם הזה
,)1728 על חיילי המילואים שהיו צריכים
לאכול את ארוחת החג שלהם במיטבח
של קיבוץ משכב־עם בגלל שלא היה מקום
בחדר האוכל ,׳ הזכירה לי מיקרה שהיה לי
לפני כשמונה שנים.
היה זה בעת שירותי הצבאי. הייתי, יחד
עם חיילים נוספים, על הר סוסיתא שבגבול
הסורי. אחרי שלושה שבועות של שהייה
במקום, הורשינו, אני ועוד שני חברים,
לרדת לקיבוץ עין־גב שלרגלי ההר.
כשהגענו לקיבוץ, נכנסנו לחדר האוכל,
מפני שלא היה לנו גרוש על הנשמה.

הכתבה שלכם מי משוגע? הזכירה לי את
דבריו של אכיש מלך גת, כשהביאו אליו
את דויד, בברחו מפני
שאול המלך:
״החסר משוגעים אנוכי?״
התשובה
שלי היא
״כן!״ אנחנו חסרים
משוגעים כאלה כמו ההסתדרות מזכיר
יצחק בן־אהרון. הלוואי
והיו לנו עוד
כמה משוגעים כאלה!

שרה

נתניה
0המצג בכתי־החולים
יש לי תלונות חמורות לגבי מה שקורה
בבתי־החולים כארץ, ובעיקר בבית־החולים
ליולדות בקריה.
הליכלוך והיחס הרע של האחיות ידוע זה
זמן רב. לא פעם מאיימות הנשים לפרסם

מילווה־קליטה, מילווה־ביטחון ובל השאר

מתוך התעניינות בנושא ומישאל שערכתי באחרונה בין
מכרי נוכחתי כי אחוז גבוה מבין קוראי העולם הזה נוטים
להחזיק ברשותם את האיגרות של מילווה־קליטה, מילווה־ביטחון
ועוד. עם זאת קשה להם לעקוב אחד ההגרלות ש־לפיהן
נפדות איגרות מילווה־הקליטה העולות בגודל. גם בבנקים
קשה למצוא את הרשימות הללו.
אי־לכך הריני שולח לכם יובלה, בה מפורטים כל ההגרלות
של מילווה־קליטה, התאריך והם דיון של האיגרות
הנ״ל.
אני בטוח כי פירסוס מכתב זה יביא תועלת להרבה קוראים
ובכך תוסיפו שירות רב לקוראיכם.
גס טרנזיסטורים ורשמי-
קול נזט 71י 0מיוצרים ט׳י

וחזדזס ו!ז.ז:: 1? ! 5^:
חשום רעולים חדשים
הספקה מהירה של 7
במטוס וללא מכס 4 .דגמים
בעלי 2רמקולים $ 140
דגם 1050 בעל רמקול אחד
$ 130
׳הסוכן הבלעדי
כינורי גע ׳׳מ ת״א פרץ4
זוהר הסבה

ק בו צ ה אר ספר ה

מרדכי זוהר,
ה מספר

אשדוד

ת א רי ר

888

.העולם הז ה ״ ,שבועוןהחדשותהישראלי •
המערכת והמינהלה: תל-אביב, רחוב קרליבך , 12 סלפון ,260134
תא־דואר * 136 מען מברקי: עולמפרם • בית־דפום משה שהם
בע״מ, תל־אביב, רח׳ סין • 6גלופות: צינקוגרפיה כספי בע״מ •
העורך הראשי: אורי אבנרי • המוציא־לאור: העולם הזה בע*מ.

העולם הזה 1729

יחס זה, אך אחרי צאתן הביתה הן שוכחות
הכל, או פשוט עסוקות מדי עבור טירדה

אנא, עשו משהו לתיקון המצב.
רגינה כלומנטד, חולון

!8מה
המאגד?
מה משמעות הצעתו של שר־הבריאות
ויקטור שם־טוב כי צריך להעביר לטיפול
בישראל את נפגעי
מלחמת־האזרחים בירדן?
מדוע
מחובתנו לגדל
דור נוסף של
פתחים השואפים להאכילנו
באבוס י-
לתקוע פירוז במדינתנו
הצעירה?
מה חטאנו! מה
פשענו!
אל לנו להיות עם
פזיז, אדיב ונדיב מוספי כלפי אוייב שזה
מאות בשנים מנסר,
להשליכנו הימה. אל לנו לשכוח כה מהר,
את מיטב בנינו ששיכלנו ובאלה אשר ב־עוז־נפשם
וקור־רוחם נלחמו בצבאו הנפשע
של המלך חוסיין ולמען שיחרור ירושלים.
אסגר מוספי, ראשון־לציו!

פנייה אל
משרד הבריאות
הנידון: עיסת־דפש נאה, תחליף ללחם,
הנמכרת בשעות הבוקר בחיפה רבתי ובעמק
זבולון.
אני נמנע מלתת ביטוי לזעמי ומסתפק
בציון העובדות. יערוך נא משרד הבריאות
ביקורת, יבדוק מה תוכנו של המיצרך הנמכר
בשם לחם מיוחד ולחמניות בשעות
הבוקר בכל האיזור הנזכר. אין תוזית המאפייה
מודבקת על הסחורה. עד שעה 11
בבוקר לא ניתן להשיג לחם, ראוי פחות
או יותר, לאכילה.
דויד כהן, חיפח

:תן שאנס
לחובכ!
האם תתנו שאנס לחובב להביע את דעתו
בקאריקטורה?
יעקב הורוביץ, פתח־תקחה

הספר הראשון והיחיד בארץ שבועז עברית

ב שניי ם

אהבה

זוג מורים דניים מדגימים בעשרות רבות של צילומי עירום נהדרים א ת הבל
אודות, איך לעשות אהבה״ .הספר שזכה להצלחה ח סר ת תקדים ( מאות אלפי
עותקים תוך חודשים ספורים) בבל ארצות־אירופה וארה״ב.
כריכה מהודרת * פורמט אלבומי * נייר משובח
וכל זה במחיר של — 2ו ל״י בלבד
גזור ישלח __
הספר שאין צורך להתבייש בו או להסתירו.
ספר נועז ומתקדם ביותר אך יחד עם זאת אלגנטי
חזמנת /הונהרוז
לכבוד
כל תנוחה ותנוחה מלווה הסבר מלא ועניני בעברית
״אלבית״ ,חובאח״לאור ו^ד ,33144 .מל־אביב.
כתוספת פרקים מיוחדים על אברי־המין (כולל תרשימים),
הסיפוק המיני ואמצעי־מניעה.

הספר שחייב להימצא
בחדר־־המיטות של בל זוג נשוי

נא לשלוח אלי בדואר חוזר את חספר
״אהבה בשניים״ .ר״ב שיק מס׳ __
על בנק --ע ל שד — 12.ל״י בלבד.
אני מבחיר בזח • אני מעל (יל •.1
שם --גיל __

בתובת_

ח מי מ ח-

בחופש סוכות
״אולפן גרג״ (בר־קמא)
קורם בוקר ל

( )14—23.10 מקיים

מועדון חברים

אימפרוביזציה

אנגלית.ת
ו/או נ ו
יעבריתצ ר
הצלחה מובטחת הרשמה:
ת״א: גורדון ,5טל.236209 :.
אחרי סוכות: שוב קורסי ערב גם בי
ם . :הפקיד״ ,בצלאל 18
חיפה: בית־ספר ״במעלה״.

ערב ערב
ת״א, רח׳ הירקון פינת נס-ציונה

קשו פנימי -אעטרקום
1131

ליקוי חמה במצריים טעות לעול ס צודקת
שנהרגה בדירתה בשכם בהתפוצץ חד
מר־נפץ שטיפלה בו, ועל־ידי מרים שחשיר,
מניחת מטען החבלה בקריטריה — שתיהן
מ * ה חזי ר דיעות אחרונות.)9.10.70 ,
טוביה רכיקוב, גבעתיים

״ צו ד • מפירה • התקנה

ז׳בנטינסקי 104ר״ג. טל 734402 :

יחנסיה ריאלית
נמתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשל״א לכ תו ת בוקר טי, י׳ ,י״א, י ״ ב

תיכון מקצועי במגמות
תיכון עיוני במגמות

הו מני ס טי ת
ריאלית
רדיראלקטרוגיקה טלויזיה ־ תעופה

לבורנטים כימיים
גרפיקה -שרטוט
ציור אופנה
פקידות

כל המגמו ת כוללות הבנה לבחינות בגרות
הוראה ע״י מורים אק ד מ איי ם בעלי נסיון * סטיפנדיות

קוראים השולחים מכתבים
מתבקשים לנסח אותם כקצרה.
עדיפות תינתן למצרפים תמו־נות
למבתביהם.

העולם הזח 1729

תד־אביב היסה קרית־ברגר
17 שמריהו מוצקין
שרטים והרשמה:
5־1 ,8־ 9משנת אלנב׳ לוין 30 שדרות
השופטים 2

כת־יס

רמת־־גן רוטשילד 33
ביאליק 42 ליד המצבה סוקולוב 68

חולון

פתח־תקוה
בר־כוכבא 1

בני־ברק
חברון 22
,77ר״ג
משנת מודיעין |

6נן ץ! ח 6 3נן 0׳וו*[61: £1 לראשונה הסכין החדיש !הבלעדי
המי 1צר בשיטה שכבשה את השלם

ציפוי 40 סו פ ר -פו לי מ ר
ליטו ש ו ס פי ד
/\ 1£0ס \/1£6 0וצ 01ק 6שקט 40 5
1־ £0£ £1^1131ק 3־^11
אדיסון־ג׳ט

הסכין שיפתיע א1חך בגילוח חלק 1ם היר
מבלי שתרגיש בו כלל!
שיא במספר הגילוחים ללא בל תחרות!
מוחא לשיער קשה ולשר עדין

סכינים 1 .5 0 -ל

6ס כיני ם +ו

בדאהרוו שונא?!פה־עם־טינופת
ואבא אבו — תוספות לסט״?!
! 0כאשר ניסה אחד מיועציו
הקרובים של מזכ״ל ההסתדרות
יצחק כן־אהרון
לשכנעו לשפר את יחסיו עם
חבר מסויים בוועד הפועל, הציע
לבן־אהרון להזמין את אותו
חבר לכוס קפה• בן־אהרון סירב
, :איך אפשר לשתות קפה
עם טינופת!״

אנשים ואחד הרסיסים פגע בחוזאטמה.

׳ 0אילו עליזה עזיקרי
היתד. יודעת מה מצפה לה ביום
השלישי השבוע, אולי לא הי-
תה מבטלת את תוכניותיה לאותו
יום. באותו יום עמדה
עליזה לטוס לברזיל כדי לייצג
את ישראל בפסטיבל זמר. היא
ארזה את המזוודה ונתנה לעוזרת
שלה להוריד אותה למכוניתו
של אמרגנה נם י0
רג׳ואן. כשהגיעה העוזרת למטה׳
נשברה ידית המזוודה
והיא נפתחה וכל החפצים התפזרו.
אספו את החפצים ונכנסו
לאוטו. אחרי כשני קילומטר,
נעצרו. תקר בגלגל. החליפו
גלגל והמשיכו. כעבור כמה

י כשמונה ח״כ גד יע־קובי
לסגן שר־ד,תחבורה, נזכרו
חבריו ברפ״י־לשעבר בויכוח
שהיה לו עם אחד מחברי
מרכז רפ״י, שבסופו הכריז החבר
:״ליעקובי יש מוסר של
גנב סוסים!״
י ; על אותו יעקובי הוסיף
אותו חבר :״שמעון פרס מגדל
גאוניה (שרץ ברוסית) בגינה
שלו!״

הצ׳ק.״ גאון הוציא את הצ׳י
מכיסו והראה לאילי שהחוויר
״תסתכל,״ הוא אמר ,״תסתב׳
בתאריך!״ על הצ׳ק היה כתו!
כי תאריך הפרעון שלו הו!
בשנת .1844
! 0ברגע של אמת היה ה
שבוע יצרן התמרוקים זדמ|
ליכוכיץ, מבעלי בית־החרו
שת עץ הזית. סיפר ליבוביץ!
לידיד :״יש דברים מוזרים ב
עולם הזה .׳אשתי משתמשו
באיזה קרם לפנים שעולה !5
לירות, ואני תמיד שואל אותו
מה הקרם הזה נותן לה? האג
הוא עוזר לה? ואז היא או
מרת, :אני לא יודעת, אני מר
גישה יותר טוב עם זה.,״ סי

׳ ומה אמר משה דיין

כששמע

בחירת

יעקובי?

לפי העיתונאית זיווה יריב :
״אל תירא בני יעקובי!״

0על הרגלי האכילה של
שניים מלקוחותיו סיפר מלצר
באחת הסטייקיות הרומניות ביפו
:״אבא אבן אוכל סטייק
400 גרם בל־ שום תוספת. רק
יין אדום. משה דיין אוכל
300 נרם, אבל עם ויסקי.״
8 !,וסיעתו האחרונה של ח״כ
ד״ר אלימלך רימלט לאר-
צות־הברית עלתה לחברת אל־מל
4000 דולר. ומעשה שהיה,
כך היה: ח״כ רימלט שכח להצטייד
לפני נסיעתו באשרת־כני־סה
לארה״ב. מאחר ששלטונות
ההגירה באמריקה מחייבים את
כל חברות התעופה לבדוק מראש
אם הנוסעים מצויירים ב־אשרות־כניסה,
הטילו, כשגילו
שאין אשרה כזאת לרימלט׳ קנס
של 4000 דולר על אל־על. ב־עיקבות
תקרית זו, הוציאה חברת
אל־על חוזר לכל דיילות
המטוסים, לבדוק את אשרות
הנוסעים לארצות היעד — אפילו
הם חברי־כנסת.
0מה הקשר בין מנכ״ל

רשות הנמלים החדש אהרון
ר מז לבין מזכ״ל ההסתדרות
יצחק כן־אהרון ז רמז התחנך
בקיבוץ מעוז־חיים, שאחד
מחבריו הוא בן־אהרון.

גרד מילר

אחד מכוכבי הכדורגל של מערב גרמניה, שהשתתף
במשחקי הגביע העולמי במקסיקו,
לא היסט להצטלם עם דוגמנית בתמונת פירסומת לאביזרי״ספורס,
תמורת 3500 לירות. אמרגנו של מילר דרש אומנם סכום של
5000 לירות, אבל אשתו של מילר הסכימה שהוא יצשלם בפחות.
׳ 0״מי מינה אותך, רמז?״

שאל העיתונאי אריה אב־נרי
את המנכ״ל החדש .״שמעון
פרם יעוד כמה אנשים,״ השיב
רמז .״האם גם לבן־אהרון יו
במינוי?״ ״לא.״ האם נפגש רמז

לאחר מינויו עם המנכ״ל הקודם
חיים דסקוב 1התשובה
שלילית.
0בת של רמטכ״ל או לא
בת של רמטכ״ל, על זוהר
בר־דב, בתו של רב־אלוף
חיים בר־דב, התפקיד של
האבא לא משפיע. היא מנהלת
לה חיים רגילים. זוהר, שבין
שאר הדברים שעשתה בצבא גם
צנחה, עובדת עתה כמדריכה ב־אנז־וזיור.
כשהגיעה תוך כדי
עבודתה לבאזאר הבדווי באילת,
היא התנדבה להדגים ולמכור
תכשיטים בדוויים. מה דעתו של
האב על כך? הוא אינו מתערב.

*סודו של
הכני הליצן

רבקה ינאי

הציירת הקשישה ילידת רוסיה, שהיא
כבד סבתא לגינים, יושבת דרך־קבע בקפה
״כסית״ ,מציירת מזה שנים את גדולי העולם. דויד בן-
גוריון, גולדה מאיר, שארל דה־גול וג׳ון פ. קנדי הונצחו על-ידה.
עתה הגיע תורו של משה דיין, המופיע על רקע של נשר. כדי
להתפרנס, מציירת רבקה, תמורת לירות בודדות, פורטרטים של
עוברים ושבים ברחוב דיזנגוף, מקדישה לכל ציור דקות ספורות
העולם חזר 1729 .

! השבוע התגלה איך נפצע
מפקד החזית הדמוקרטית ל־שיחדור
פלסטין נאיף חוו*
אטמה. היה זה בעת קרבות
מלחמת־האזרחים בירדן. חוואט־מה
ומפקד אל־פתח יאסר ע־ראפאת
ישבו במיפקדה במחנה
הפליטים אל־וחדאת. כוחות צבא
ירדן כיוונו את תותחיהם לבניין
המפקדה. הם הצליחו לפי׳
גוע בהית שלוש פעמים בפגיעות
ישירות. עראפאת וחוואט־מה
התחמקו מהפגזים כשהם רצים
כמטורפים מחדר לחדר.
פתאום ראה חוואטמה מבעד לחלון
טנק בוער. מאיזו שהיא
סיבה לא ברורה, הוא זינק
החוצה ורץ לעבר הטנק. כשהיה
במרחק כמה עשרות מטרים
מהטנק, התפוצץ לפתע פגז

| ל 1ן 1בנו הבכור של הסנטור המנוח רוברט קנדי
| 4 |# 1111 11 שגרם לשערורייה כאשר נעצר לפני כמו
חודשים באשמת החזקת חשיש, עומד השנה לפני סיום לימודי
התיכוניים. הוא מגדל שיער וממשיך להתרועע עם חבריו ההיפיב
ועובד כמורה־דרך לנופשים הבאים להרים שבמדינת וושינגטון
קילומטרים נוספים — תקר
חדש. עליזה ונסים עצרו משאית
וביקשו טרמפ ללוד. ל־נמל־התעופה
הם הגיעו באיחור,
אבל המטוס חיכה. עליזה טסה
ונסים חזר לתל־אביב. ומה
הוא רואה בדרך אם לא את
נהג המשאית שלקח אותם, מחליף
גלגל אחרי שקיבל תקר?

איש העסקים יוסף זו*
כידה התקשר עם יהורם
גאון ואידי גורדיצקי,
הציע להם להסריט בשבילו
סרט• השניים ניגשו למלאכה.
אחרי שלושה חודשי עבודה
ביקשו מזובידה כסף. זה הסכים
מייד, נתן להם צ׳ק על סך
1500ל״י. שמחים ומרוצים יצאו
השניים עם הצ׳ק בכיס והלכו
ללגום ספלון אספרסו
בבית־קפה. שם ביקש אילי:
״יהורם, תן ליהנות, תראה את

כם יצרן התמרוקים ,״מה לו
עושים למען ההרגשה הטובה?
0לתשואות סוערות זכו
הקומיקאי ג ׳ק כני בעת שהו
פיע עם התזמורת הפילהרמוניו
בניצוחו של זוכין מהטו
בקונצרט לטובת קרן הפנסיו
של הנגנים. בין השאר׳ אמו
בני באותו ערב :״ההפתעה ה
נעימה ביותר שהיתר. לי׳ הי
תה ברגע שנחתתי עם המטוו
בלוד. מזל שנחתתי בעזר!
אל־על בלוד ולא בזרקה...
ועוד הוסיף בני :״אני מוכרו
לספר לכם את האמת. באר
צות־הברית חושבים כולם ש
אני יודע לנגן הרבה יותר טוו
שאני מנגן באמת. ובכן ממה הרשו לי לספר לכם את הזו
הערב אני באמת ניגנת

בצורה הטובה ביותר שאב

תמרורים
נולדה בהוליבוד, לשחקנית נא״
טלי ווד ולבעלה ריצ׳ארד גרגסון, בת

חוג שנ7וו

בכורה במישקל 3.5ק״ .:גרגסון הוא בעלה
השני של נאטלי בת ה־ .32 מנישואיה
לרובוט ואגנר, לא נולדו לה ילדים.
נולד לעיתונאי כתב טייס אוף ישראל
והעורך לשעבר של הדו־שבועון הוליבוד
יונה נתן ולאשתו צביה, שהיא מורה
במיקצועה, בן ראשון: שי.
מונה לתפקיד עוזר לענייני עיתונות
במשרד ראש־הממשלה, מי שהיד דובר
יורמן שירותי ההסברה ולפני כן כתב בכיר במערכת
הביטחון, כתב דבר ודובר רפ״י —

פנחס יורמן.

מונה למשנה לפרקליט המדינה,
יונה בלטמן 41 יליד ירושלים, סיים
לימודיו בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה
העיברית בירושלים ו.־ 1956 וקיבל רשיון
עורך־דין ב־ .1957מ־ 1966 היה סגן ראשון
לפרקליט המדינה.

נישאו. הזמר האנגלי חינוכן ליטץ
( ,)26 עם לינדה לורנס 23 מי שהיתה
ידידתו של בריאן ג׳ונס, חבר להקת האבנים
המתגלגלות, שמת לפני שנה. ללינדה
בן בגיל חמש מתקופת ידידותה עם ג׳ונס.
מתגרשים לאחר 25 שנות נישואין
ובן אחד, הזמר־שהקן כדל אייכם
( ,)61 המופיע בתפקיד הראשי בסידרת ה־טלוזיזיה
העשויים ללא חת (העורך־דין הקשיש)
ואשתו הלן בת ה־ .54 לזוג בן בגיל

מצפהלתינוי הזמרת האנגלית
סנדי שאו, הנשואה מזה שנתיים
וחצי למתכנן האופנה
ג׳ף כנקם.
סנדי אישרה את השמועה
על ההריון
ואמרה :״אני כל־כך
רזה שקשר, לראות
את מצבי. יש אנשים
שאפילו אינם
מרגישים בכרסי התופחת!,

5מג
בדוגק

נפטרמ-
התקף־לב, בגיל ,46
עת עסק באיסוף פי-
טריות בשדה ליד
מוסקבה, רב־המרג־לים
הסובייטי גור״
דון לונסדייל, אשר שמו האמיתי הוא
קולונל קונון טרופימוביץ׳ מולודי, ואשר
נעצר על־ידי הבריטים ב־ 1961 ונידון ל־25
שנות מאסר, בתום משפט ארוך ומייגע,
שחשף פרשה מסעירה של מרגל סובייטי
שתול, שטיפס בכולם התפקידים עד להתט־נותר
כראש שירותי הריגול הסובייטים בבריטניה.
כעבור שלוש וחצי שנים שוחרר
לונסדייל, תמורת שיחרורו של איש־העסקים
הבריטי גרנוזיל יוין, שנידון במוסקבה לשמונה
שנות מאסר באשמת ריגול.
נפטר בפולין, אחרי מחלה ממושכת
בגיל ,61 מי שהיה שר־החוץ של פולין
מ 1956-עד ,1968 אדם ראפאצקי
ושהתפרסם בעיקר בזכות תוכנית ראפאצקי
שקראה ליצירת איזור מפורז מחימוש גרעיני
באירופה המרכזית.
נפטר מהתקף־לב, בגיל ,73 הסופר
יעקכ קליין (הפרש) ,שהתפרסם על־ידי
הרומן כי ינום איש מפני הארי, שפורסם
לפני עשר שנים והמבוסס על מלח־מת־העולם־הראשונה,
בה שירת הסופר כ־קצין־פרשים.
קליין, שבנו־יחידו נפל במלחמת
השיחרור, עלה ארצה ב־ 1946 מרומניה.
העולם הזה 1729

ה מ קו מיים שעניין במ שפחתם לא ימצאו. צא וחשוב: של!
חג רצופים, חוצפה קנטרנית של אלוהי ישראל, המכיר רק
של המאושרים, שמשפחותיהם בארץ, ומתעלם לחלוטין מן
שים שלנו.
מה תאר לעצמו אלוהינו ה מ תוק מדבש כשנתן לנו אח
ומה היתה מטרתו בכך! רחום וחנון שכמותו.
נראה שבבית״החרושת שלו, יש המון שוויון, ישנם שם מכו
ושטנץ אחד לכל מוצר. אלוהינו מציע צורה ס טנדר טית 1
בילוי חג לכל הכבשים של צאן מרעיתו, גם אם ישנן כבשי
מסוגלות להינות מכן, הוא א ת שלו עשה. הוא המציא בי
את שיתוק התחבורה הציבורית בחג כדי להגביל א ת נייד
המיואשים.
קרוב לוודאי שביום בו תוכננו ימות השנה, היה חג והא
רחמים נח, והשאיר א ת הגוב לקצין התורן, שבאותו יום
מיקרה השטן. מזל שהאבולוציה ה ת חילה א ת הג׳וב שלה ל
רא אלוהי ישראל הקפריזי, לכן היא גם מצפצפת עליו ובג
החול הפכו חג למיואשים וימי החג הפכו ימות החול שלו
אדפטציה יפה. וכך ניצלו המיואשים מהכחדה במלח מתה
אבולוציונית. לבסוף הם ל ק חו א ת דרווין ביד וכולם הלכו

שלום לקיץ, שלום לסתיו
הסתיו, סתיו השירים הנוגים, סתיו השנים
הבשלות וסתיו העצבות של שעות
הדמדומים התחיל להראות את סימניו הראשונים
בפרוזה: השמיים שלעומקם לא היה
קץ החלו להנמיך ועדרי עננים עולים
מהים. העלים בכוסתנים החלו להצהיב וה־לימונים,
המנדרינות והתפתים הירוקים כבר
הופיעו בשוק. מטאטאי הרחובות לובשים
כבר סוודרים ומעילי באטל־דרס ושמשות
המכוניות מכוסות טל כבד.
בבתי־הקפה כבר התחילו להזמין תה עם
לימון וקקאו חם במקום איים־קפה וגלידה
ספיישל וריח של זפת חם המתבשל בח־

ביות מגיע מן הגגות. עוד מעט תעיר
אותנו הצינה עם שחר ומתוך הארגזים וה־ארונות
נוציא את שמיכות הצמר והפוך,
שריח הנפטלין שלהן יזכיר לנו במשך ימים
אחדים את סבתא. הנהגים הותיקים כבר
נאנחים בבוקר, מה זה המיחושים האלה
בעצמות? זה הגיל, או אולי זה רק הסתיו?
אולי ניסע לטבריה לבריכות הגפרית
החמות? כן, כן. גם הנערות בשמלות ה־מקסי
החולפות ברחוב מזכירות לנו את בוא
הסתיו. הן כל כך צעירות והזמן חולף
כל כך מהר. מה זה אם לא הסתיו שמעביר
בנו צמרמורת למראיהן?

חידה בתורת ההגיון
ביום הכפורים ערכתי בקור נימוסין ב־בית־הכנסת
המרוקאי הנמצא בקרבת מקום
מגורי. המקום היה מלא מתפללים שחזרו
מדי פעם בפעם בשירה נאה על פסוקיו של
החזן. ספר התורה שניצב במרכז היה מקושט
בפרחים לוהטים והזקנים אשר ישבו
על כסאות פלאסטיק שהושאלו מד,מילק־באר
הסמוך הריחו קמצוצי טבק מתוך
קופסות כסף עתיקות.
בחצר שבקרבת בית־הכנסת שיחקו הילדים
במחבואים. המשחק המרגש הופרע לפתע
על־ידי הופעתו של נער כבן , 16 אשר
תפש בצוארונו של ילד בן שמונה שהת־

חבא מתחת למדריגות אבן. הנער המבוגר
סטר פעמיים על פניו של הילד והרים עליו
את קולו:
״ביום כפור אתה משחק מחבואים, אה?״
וסטירה מצלצלת .״מחבואים אתה משחק
ביום כפור?״ צעק הנער ושוב סטר על
פניו של הילד המילל. הילדים שיצאו ממקומות
מחבואיהם התאספו סביב הנער
והחלו לבקש על נפשו של הילד שצרח
ככרוכיה.
״וואללה בחיי-,׳ אמר הנער בכעס, כשהוא
מניח סוף סוף לילד .״אם לא היה יום
כפור היום — הייתי הורג אותו.״

בני ק

פילוגים על ימיו ועל שמאל ב״מצפו

שוקו מייצג ^ 18 האינטרסים של הציבור
באמריקה הגיעו כבר מומן להכרה ששידורי
הפרסומת ברדיו ובטלוויזיה מטמטמים
את מוחו של הקהל ומזיקים לחינוכו
של הנוער.
אתם יודעים למה ״הארץ,״ העתון ״ההגון,״
שעורכו מתיימר לייצג את האינטרסים
של הצבור — לא יצא עד היום בשום
התקפה נגד הגל הקל השוטף את
מוחנו יום יום בפזמוני־הודיה מבחילים
על סבון טואלט, גרביים ותכשירי־הסוואה
לריחות בית־השחי? חשגתם פעם למה ה־עתון
ה״חינוכי״ הזה לא נקט מעולם עמדה
בענין העלבון האינטלקטואלי המוטח בפנינו
14 שעות ביום? פשוט מאד4 :ן 18 מהרווחים
הענקיים שהגל הקל צובר מדי שנה
נכנסים לכיסו של מר שוקן. הגל הקל
מעולם לא היה מופעל לולא סתמו את פיו
של מר שוקן במניות־הלא־יחרץ שניתנו לו
בחברת ר ז׳ י. מר שוקן לא היה מקים
צעקות שהפרסומת ברדיו פוגעת במודעות
המתפרסמות בעתונו. הוא פשוט היה מנהל
מאבק, בשם האינטרסים של הצבור, נגד
הנזק החינוכי והתרבותי שבפרסום מסחרי
ברדיו. הממשלה שידעה את כוחו של
״הארץ״ ביצירת דעת קהל ובפיברוק שערוריות
צבוריות סילקה מהזירה את אחד
היריבים הפוטנציאלים של שידורי הפרסומת,
כאשר ניתנה למר שוקן הזכות לגרוף
מדי שנה 180/0מהרווחים הכבדים של
הגל הקל.
״הארץ״ איננו יחידי כמובן. גם ״ידיעות
אחרונות״ נוטל את חלקו בעוגה אבל נגד
עתון זה קשה לבוא בטענות. הוא, לפחות,
אינו מתיימר לייצג ולהלחם למען האינטרסים
של הצבור. בעליו של ״ידיעות אחרונות״
הם סוחרים ממולחים שידפיסו בעתון
כל מה שימכור אותו. אחרת הרי אי אפשר

להסביר למה ניתנת רשות הדבור לעמום
קינן, חיים חפר וזיווה יריב בעתון אשר
עורכו הוא יהודי פרופסיונאלי, לאומני-
קיצוני־ימני וריאקציוני המקבל עוית מכל
משב רוח של קידמה, שיתוף, סוציאליזם
וויתורים על מרחבי מחייה היסטוריים.
עכשיו, כשבן אהרון, פנה במכתב לשר־האוצר
ושר־ההחנוך ותבע מהם שגם לע•
תון ההסתדרות תינתן הזכות להינות מרווחי
הגל הקל תהיה ל״הארץ״ עוד סיבה
טובה להלחם עד חורמה במזכיר ההסתדרות.
כמובן — בשם ולמען האינטרסים
של הצבור אשר משלם אגרת רדיו כדי
לתמוך בין השאר במצבו הפינאנסי של מר

שוקן.
המכתב הזה של בן אהרון אשר רק בזכותו
נודע לי למה ״הארץ״ לא נלחם נגד
שידורי פרסומת, מהווה לגבי נימוק אחו
נוסף לתמיכתי במזכיר ההסתדרות. שנים
רבות מאד נעדרתי משורות ההסתדרות
האנמית ורק לפני זמן מה כאשר נוכחתי
שסוף סוף קם להסתדרות מזכיר שיש
בכשרונו וכוחו -ייצג או, האינטרסים של
מיליון וחצי חבריה, מזכיר שניגש במרץ
להשליט סדר בבלאגן ששלט עד כה בהסתדרות,
מנהיג פועלים שהחלטתו נחושה
להחזיר להסתדרות את כח ההשפעה החברתי
והמדיני שמגיע לארגון הגדול ביותר
במדינה — חידשתי את תוקפו של הפנקס
האדום שבידי וחזרתי לשלם את מס החבר
שלי בהסתדרות. כל עוד בן אהרון לא
ייכנע לעוברי־־,כטל המאכלסים עדיין את
מוסדות ההסתדרות, כל עוד הוא לא יבהל
מצעקותיו של ספיר ומהמזימות האפלות
המתרקמות נגדו במוחותיהם של זקני-
מפא״י, אמשיך לתמוך בו ולהילחם את
מלחמתו־מלחמתי־מלחמתכם.

חשגון עובד ושג

הרווקים והבודדים נגד שממת החגים
האנשים מ ת חל קי ם לפי סיווג האושר, למאושרים ואלה שאינם
מאושרים. ימות השנה מ ת חל קי ם לימי-חול ולימי חג־שבתון. ימי
חג באים להגדיל אושרם של המאושרים ומדכאים א ת אלה שאינם
מאושרים — נקרא להם מיואשים.
מי הם המיוא שים! אלה ה ם הזרים שאין מ שפחתם עמם, או

התנועה השמאלנית הקיצונית ״מצפן״ —
המונה, לדברי מקורות עויינים אך אובייקטיביים,
שנים־עשר חברים — התפצלה בימים
אלה לששה פלגים המעמידים בסכנה
את שלמות התנועה ועתידה.
חוגים יודעי־דבר, המקורבים למקורות מהימנים
אשר מכירים אישית אום שנחשב
עד כה לדובר התנועה, טוענים שבין היתר
נגרם הקרע על ידי הגורמים הבאים: שיחות
רוג׳רס, חטיפת המטוסים, אישפוזו של נאיף
חאווטמה בבית־חולים של הצבא הירדני,
מברקו של ארנפלד לטיטו, פטירתו ללא עת
של נאצר, כניעתו של עראפאת לחוסיין,

הסטת הטילים בתעלה והצום נ
יום הכיפורים של אחד ממנהו
שנימנה עם המייסדים.
בהשפעת מאורעות אלה אש!
זעזוע עמוק בקרב כוחות הש
ני בארץ, נתפלגה התנועה ^
איסטי׳ פלג צ׳ו־אן־לאי, פלג
מתקדם ופלג טרוצקיסטי שמרנ
טיביסטי ופלג !איף חוואטמיסט
הנגבי אשר לא הצטרף אל אף
לגים האלה התפצל לשניים כ׳
בראש הפלג הראויקאלי ואילו
ייצב בראש הפלג הקנוטרא־רב

משפט זהב
בתוכנית ״מוקד״ בטלוויזיה שבה רואיין
לאחרונה ד״ר נחום גולדמן, השמיע העתונאי
מרק גפן את המשפט הבא :״אתה ידוע
כאדם בעל רעיונות מקוריים, אם כי לפע
מים
הם קונטרברסליים יו
כאילו להגיד למישהו ״אתה
איסט גדול אם כי לא תמיד צ
באנשים אחרים.״

גיטו דתי ברובע היהודי
עסקנים דתיים, חברי־כנסת וחברי מועצת
עיריית ירושלים, פתחו לאחרונה במאבק
למען ישובו של הרובע היהודי בעיר
העתיקה בירושלים על־ידי יהודים דתיים
בלבד.
הרי לכם עוד סימן מעודד לשמירת
הסטאטוס־קוו. לא די להם שהפכו את
המדינה כולה לגיטו אחד גדול שהזכות
לחיות בו ולהינות ממלוא הזכויות שמורה
אך ורק לאדם שנולד לאם יהודיה כיאה
למדינה גזענית מתקדמת — עכשיו אפילו
יהודים סתם הנושאים כחוק את הטלאי
הצהוב בתעודות הזהות שלהם, לא זכאים
בעיני הקנאים •־,חשוכים האלה כדי ליישב
את חורבות הרובע היהודי בעיר הע
תיקה.
הם רוצים להקים שם גיטו
גיטו כשר למהדרין.
ומי יודע? אולי הממשלה הו
שנכנעה ללחצים שלהם עד כד
בנקודה זאת. אולי אפילו יציג
זאקים של רבונו־של־עולם ביו
ורק תיירים שיחבשו כיפה ס
בידיהם שקית תפילין יהיו ר?
ביקור ברובע. ומה יהיה על
אולי יתבעו ממנו שילבש קפו
מל כשהוא עובר בסמטאות ה
לדירת השרד שהממשלה בנתה
שוט כדי לא לפגוע ברגשותיהם
המקום, ולא להעמיד בסכנה
העם הנפלא הזה.

הכשר רבני לכיבוש הגלעד
הרב אונטרמן, שביקר לאחרונה בבית־שאן
וישובי בקעת הירדן, כשהוא מלווה
גדוד צלמי עתונות וטלוויזיה, הביע תקווה
שישראל תמשיך להחזיק בשטחים הכבושים.
לדעתו של הרב המכובד ישי להזיז את הספר
מגבולות עמק בית־שאן מזרחה. עד
לאן בדיוק? — את זאת הרב המכובד
לא אמר.
אני מתאר לעצמי שהוא התכוון לגלעד
ואחרי שנקים שם האחזויות וישובי ספר
שיופגזו על ידי האויב, יערוך מן הסתם
הרב אונטרמן ביקור נוסף במקלטים של

ישובי הספר בגלעד, יחליק א
מצלמות הטלוויזיה ויציע להזי
מזרחה עד גדות הפרת והו
כתוב בתורה, ש״כל האזור ר
שייך לנו.״
אולי הגיע הזמן ששר־החר
חון יבקרו בישיבות ירושלים 1
לעיני מצלמות הטלוויזיה׳ בע
ברית־מילה, כשרות וגירושין.
עדין לא הגענו לידי הפרדת הו
מן הצדק היה שההשפעה בין
נד, תהיה השפעת גומלין.

במדינה העם יזז קו.

מ שדה־בוקר
בחג הסוכות, כשיהודים דתיים נוהגים
לקיים את מסורת העלייה לרגל לירושלים,
יורדת צמרת המדינה לרגל לשדה־בוקר. המאורע
הפך כבר לאחד החגים הקבועים
של המדינה, יום־הולדתו של דויד בן־גוריון.
השבוע, כשעלו גדולי המדינה, מהנשיא
ועד חברי הממשלה, לברך את ביג׳י ביום
הולדתו ה־ ,84 התפעלו שוב מחיותו ועליזו־תו
של האיש שהנהיג את המדינה, ומ־בריכת־השחייה
האולימפית שהוקמה בהשקעה
של 400 אלף ל״י במידרשה הנושאת
את שמו. הטינה וההתנצחות של העבר נשכחו
ובמקומם עסקו הכל בנוסטאלגיה אחרי
ביג׳י עצמו, שאמר :״בשני מקומות בארץ
הייתי מאושר. לפני 62 שנה בסג׳רה, כאשר
חרשתי וזרעתי, ובשדה־בוקר.״
למרות שימי ׳יהולדת של המנהיג שפרש
נחוגים בחוג מצומצם של עסקנים פוליטיים
ומקורביו לשעבר, הפך יום־הולדתו של בי־ג׳י
למעין יום־הולדת נוסף של המדינה,
אחרי יום־העצמאות. העם כולו, ידידים ויריבים
של ביג׳י לשעבר, חגג אותו עימו.
כי ככל שמתווספות שנים על שנותיו
של ביג׳י וככל שהוא פורש מהשפעה מדינית
אפילו בתחומי מפלגתו הקטנה, הולכת
דמותו ומקבלת את המימדים המתאימים בפרספקטיבה
ההיסטורית.

יחסים מרחביים
״גולדה
הודיעה לי״...

רמה-ש רפ
וא המפעל היחיד בישראל
ביעי בעולם כולו ! —
1ברשותו המתקן החדיש והבלעדי
ייצור סכיני־גילוח מפלדת אל־חלד
ציפוי ברום־פלטינה.
ציפוי הגותו לד יותר גילוחים
־תר טובים מכל סביו.

3ו1ו 61,ק
35350 5סנ־נ־ נו־וספלסינוז 1.50-ל י(סחירפוסלץ לגרכן!

עניינה של ממשלת לבנון, שהוקמה השבוע.
הוא לנהל את החיים בארצה. על כן,
לכאורה, אין זה משנה לגבי ישראל איזה
מין ממשלה היא זו ומהן הבעיות העומדות
בפניה. אלא שישראל היא הבעייה המרכזית
המעסיקה את ממשלת לבנון, ועל כן כדאי
לעקוב מקרוב אחר לבטיה של זו.
אחת השאלות המכריעות שעמדה בפני
ראש־הממשלה סאיב סאלס היתה: מי יהיה
שר־הביטחון בממשלתו החדשה?
המועמד החזק ביותר לתפקיד זה היה
ריימון אדה, עסקן נוצרי מנוסה, שכבר
כיהן כשר־הפנים וכשר־לעבודות־ציבוריות
בממשלות שונות. לאחרונה הירבה למתוח
ביקורת על הססנות הצבא הלבנוני, טען
כי מערכת הביטחון רקובה ובלתי־יעילה,
על כן אינה מעזה ״לעמוד במלוא התוקף
על כבודה וריבונותה של לבנון.״
לעמוד בפני מי: הפידאיון או צה״לז זאת
לא פירש.
מעריץ את צה׳׳ל. כדי לחזק את
טיעונו, גילה כמה עובדות מעניינות:
ס לבנון רכשה מיתקן ראדאר ענקי, במחיר
45 מיליון לירות לבנוניות .״אין לנו
צורך בו, הוא בא לשרת ארצות אחרות,
ומי שהחליט על הקנייה שילשל אחוזים
שמנים לכיסו הפרטי. מה עוזר לנו ראדאר
כזה, כשמטוס ישראלי יכול לחוג מעל
ביירות תוך שתי דקות מרגע המראתו?״
#לבנון רכשה לפני שלוש שנים חמישה
מיראז׳ים מצרפת, ללא כל צורך בהם
וללא כל יכולת לקלוט אותם כהלכה.
• 9מייד אחרי התקפת הטירוריסטים הפלסטיניים
על מטוס אל־על באתונה, בהיותו
שר־הפנים, דרש ריימון אדה משר-
הביטחון להכריז על מצב הכן מוגבר ולהציב
תותחי נ״ט סביב נמל־התעופה של
ביירות .״הייתי בטוח שישראל תגיב בפעולה
נגד ביירות, כי הפידאיון יצאו משם.״
דרישתו נתקלה בשאננות, לכן התפטר. כאשר
שאל אותו ראש־הממשלה אל־יאפי
מניין לו כי עה״ל יתקוף את נמל ביירות,
השיב לו :״גולדה הודיעה לי
>• עם החמרת המצב בגבול הדרומי,
קרא אדה להציב מישמרות או״ם שם. הנשיא
שארל חילו זימן ישיבה דחופה ב־לישכתו,
ביקש גם מהרמטכ״ל להשתתף בה.
הרמטכ״ל אל־בסתוני הודיע שהוא מצטער,
לא יוכל לבוא .״למה?״ שואל אדה .״מפני
שהיה צריך להשתתף בלוזייתו של קרוב־משפחה.״
לבנון לא פנתה לאו״ם, ועכשיו,
מסכם אדה ,״הצבא הישראלי הוא המסייר
לאורך הגבול — בצידו הלבנוני.״
#תקציב הצבא הלבנוני הוא 200 מיליון
לירות לשנה .״זה מספיק בשביל לקיים
רמה של ימי ורדאן, לא של עידן האלקטרוני
ק ה ...מזה עשר שנים לא ערך הצבא
שלנו אפילו תמרון אחד הגנראלים כאן
העולם הזח 1 729

מתים מזיקנה במדיהם — בעוד שבישראל
פורשים מצביאים במו דיין ורבין בגיל .45״
;• על עצמו :״אומרים שאני סוכן ישראלי׳
מפני שאני מעריץ את צבאם ומותח
ביקורת על צבאנו. אינני מתבייש לומר בי
עלינו ללמוד מן האוייב. ובראש וראשונה
— ללמוד איך להוציא אח הצבא מעיסוקים
פוליטיים־מפלגת״ים היאים לבולשת.״
אדה, כמובן, לא זכה בתיק הביטחון בממשלה
החדשה. ריק זה נמסר לטכנוקראט
בלתי־ידוע. אבל ראש־הממשלה נאות, לפחות׳
להכריז כי להבא לא יתערב הצבא
בעניינים פוליטיים פנימיים.

השטחים
מי חטף
את החוטפת?
שמועה משגעת פשטה השבוע במהירות
של דליקת־קוצים ברחבי הגדה המערבית:
ליילה חאלד נחטפה בידי הש.ב. הישראלי.
פרטים לא חפרו. גירסה אחת אמרה, שמייד
אחרי שהופיעה במסיבת העיתונאים
שלה בביירות, נעלמה חוטפת המטוסים המפורסמת.
בפעם האחרונה, כך נאמר, ראו
אותה נכנסת למכונית עש שני פידאיון חמושים
— שלא היו אלא סוכנים ישראליים.
גירסה אחרת מאשימה את שלטונות לבנון.
לפיה הוזמנה ליילה חאלד לחקירה או
לקבלת־פנים, לא ברור בדיוק, אצל קצין
לבנוני בכיר. זה כפת אותה, מסר אותה
לידי סוכנים ישראליים בנמל, ואלה העבירוה
בסירת־דייגים לעכו.
מלחמה פסיכולוגית. איך נולדו השמועות?
מי עזר להפיצן? ״זה חלק מהמלחמה
הפסיכולוגית של ישראל נגד תושבי
השטחים הכבושים,״ פסק מורה צעיר מ־ג׳נין
.״על־ידי עצם החדרת הרעיון הזה,
הם רוצים לטעת בנו את האמונה ששירותי
הביון שלהם הם כל־יכולים, ולכן כדאי לנו
להיזהר מפניהם ולהיות ילדים טובים.״
מזכיר עיריית שכם, שלא שמע עדיין את
השמועה, משך בכתפיו :״בזמן האחרון
שומעים באמת הרבה על חטיפות. כמה
פעמים סיפרו כאן שהשריף נאצר בן־ג׳מיל
נחטף, ותמיד התברר שזו סתם שמועה.
בטח גם הפעם זאת שמועה.״
חמדי כנעאן, ראש עיריית שכם לשעבר,
אף הוא לא הספיק לשמוע את השמועה.
״אבל אתם בהחלט מסוגלים לכך,״ השיב
לעיתונאי ישראלי ששאל אותו. והוא הוסיף
:״רגע, רגע, נדמה לי ששמעתי משהו
ברדיו על ליילה. או אולי זאת היתה הצי

*ץ*ר החוץ, אבא אכן, אינו אולי
(6גדול הסופרים בישראל, אבל הוא ללא

ספק אחד הפוריים שבהם. למרות עיסוקיו
הבלתי פוסקים בעניני הממשלה ומשרדו,
הוא אינו פוסק לכתוב. אפשר לשאול: כיצד
הוא מספיק לכתוב כל כך הרבה, כשהוא
כל הזמן טס הלוך וחזור מהארץ ואליה?
והתשובה היא: הוא מספיק דווקא בגלל
ריבוי טיסותיו. את מרבית מאמריו וספריו
כותב אבן, שזכה בפי העם לכינוי החיבה
פאפא בלטה, מעל האוקיאנוסים כשהוא
קרוב יותר לשכינה מכל סופר אחר.
אחרי שהשלים את כתיבת מחקרו המונומנטאלי
על תולדות עם ישראל, הנושא
את השם המפואר עמי, החליט אבן לגשת

לחיבור יצירה שתעסוק בצד המדיני של
מלחמת ששת־הימים והימים שקדמו לה.
יתכן והסיבה לבחירת נושא זה לא היתד,
כל כך תשוקת הביטוי של השר מרבה
השפות, אלא העובדה שכמעט בכל
הספרים שנכתבו על תולדות מלחמה זו
קופח לדעתו חלקו והואר בצורה בלתי
צמודה לעובדות.

שכר סופרים נכבד
כן 3מ 3את הספר, ששמו טרם

ליילה חאדד

התקדים: אייכנזן
הרה שהיא נתנה. באמת לא שמתי לב
ואילו סוחר בחברון, שכבר שמע על העניין,
היה מוכן לומר :״למה לא? הרי היהודים
הכניסו את אייכמן למזוודה והביאו
אותו לירושלים. אני כבר מחפש שלושה
ימים את הכותרת בעיתון אל־קודס, החוטפת
נחטפה!׳.״
את הגירסה המורכבת ביותר השמיע בעל
בית־קפה בירושלים העתיקה :״קראתם הרי
בעיתונים שאל־פתח עומד לשחרר את השומר
החטוף ממטולה. אתם חושבים שזה
בגלל שיחרור שני האלג׳ירים? שטויות! ה־אלג׳ירים
שוחררו תמורת בני־הערובה מהמטוסים
החטופים. אז תדעו לכם, השומר
ממטולה ישוחרר תמורת שיחרורה של
ליילד, חאלד. הישראלים חטפו אותה ומחזיקים
אותה כבת־ערובה, עד שישוחרר השומר.
לא מאמינים?״

רדדדדד*רז

דד יד י

י׳ ״יז

נחרץ סופית, בשפת־האם שלו: האנגלית.
עוד בשעת כתיבת הספר היו לו כמה
בעיות. כך למשל היה צריך להפריך טענות
שנכתבו בכמה ספרים כאילו שלושה מה-
פקידים הבכירים במשרד־החוץ מתחו ביקורת
על פעילותו העניפה ערב המלחמה.
השלושה שאוזכרו בהקשר זה היו יוסף
תקוע, כיום נציג ישראל באו״ם; משה
ביתן, מי שהיה סגן המנכ״ל של משרד-
החוץ לעניני ארצות־הברית, ושלמה ארגוב,
שהוא כיום יד ימינו של רבץ בשגרירות
ישראל בוושינגטון.
תקוע מיהר לחתום על מכתב אל הבום
שלו בו הוא מכחיש את הטענה הנ״ל וטוען
כי כלל לא העלה בדעתו להשמיע ביקורת
על אבן. משה ביתן סרב לשגר לאבן
מכתב דומה. ואילו אל שלמה ארגוב
לא פנה אבן כלל.
אחרי שהתגבר על כל המיכשולים, מיהר
אבן להציע את הספר להוצאת ספרים מכובדת
בארצות־הברית, הוצאת ראנדונז האוס.
החברה הסכימה לקנות את הזכויות בסכום
נכבד מאוד, בדולארים כמובן.
כי זאת יש לדעת: עד כמה שחשובה
למר אבן האמת ההיסטורית, הוא אינו
מוכן לעמול לשם ההיסטוריה בלבד. רק
בשבועות האחרונים רגש! הרוחות בקרב
יהודי ארצות־הברית סביב פרשיה משע
שעת
ביותר, המעוגנת בהקשר זה.
כתב־העת היהודי האמריקאי המכובד קו-
נזנטרי, הזמין אצל אבן מאמר על נשיאה
הראשון של מדינת־ישראל, חיים וייצמן.
אבן כתב את המאמר בשפתו המלומדת
ושיגרו ליעדו. אבל אצל עורכים אמריקאים,
אפילו הם עורכים של כתב־עת יהודי,
לא השם קובע אלא תוכן המאמר.
בדומה לעורכי ניו־יורק טייטס שהחליטו

לזרוק לסל מאמר שהזמינו אצל שר־הבטחון
כ?י צגזורה
משה דיין (העולם הזה )1727 החליטו גם
עורכי הקומנטרי שלא לפרסם את מאמרו
ך* סתכר שאכן מתאר את המאור-
של אבן, בשל חוסר העניין שבו.
5 1עות באותה תקופה תיאור סובייקטיבי
לחלוטין, כשהוא אינו נמנע מלשבח את
כאשר שמע אבן על ההחלטה לפסול את
עצמו ואת ראש־הממשלה דאז, לוי אשכול,
ולגנות רבים מחבריו.
עוד יותר חמורה היתה העובדה שבספר
נכללים פרטים רבים שהם בבחינת סודות ן
המדינה. אבא אבן, שר־החוץ של מדינת
ישראל, לא מצא לנכון אפילו להגיש את
ספרו בגירסה ראנגלית לביקורת מוקדמת
של הצנזורה, כדי שזו תפסול חומר חסוי
מסיבות שונות, כפי שמחוייב לעשות כל
עיתונאי זוטר .־,מוציא ספר מדיני או צבאי.
וזה עוד לא הכל. בין השאר מתייחס הספר
לביקורת על כמה מראשי מערכת ה־בטחון
באותה תקופה, שהופיעה בספרו
של משה גלבוע וכללה התקפה
חריפה למדי על כמה ממפקדי צר,״ל, שלדעתו
היטעו את הממשלה באינפורמציה בלתי
מדוייקת מתוך מגמה ליצור פאניקה מוגזמת
ולדחוף את הממשלה להחלטה מהירה
יותר על מלחמה.
עיני קוראי ספרו של אבן חשכו. אילו
היה הספר מופיע כפי שנכתב הוא היה עלול
לגרום נזק בלתי ישוער למדינת־ישראל.
בשלב ראשון הוחלט על עיכוב הוצאת
ספרו של אבן לאור.
לגבי אבן היתד, זו החלטה מפתיעה ולא
כל כך נוחה. שכן, אחד הפרקים מספרו כבר
היה מסודר במסדרות הניו־יורק טיינזס
מאמרו נעלב ונכלם. הוא הפעיל לחצים
ועמד להתפרסם שם. אבן היה נאלץ לד,פ־על
עורכי הקומנטרי שידפיסו את המאמר.
עיל מאמצים רבים כדי למנוע הפעם את
היהודים האמריקאים הטובים הרגישו קצת
הופעת מאמרו. הוא היה צריך גם להשתדל
שלא בנוח נוכח הפניות בקשר לחיבור.
לאסוף את עותקי כתב־היד שהופצו על פני את לכסוף הודיעו לאבן שהם ישלמו לו
כל העולם.
שכר הסופרים המגיע לו כאילו הודפס
עותק אחד לפחות לא היה יכול לקבל
המאמר, אבל את המאמר לא הדפיסו.
חזרה. כי אותו עותק נשלח למדינה ערבית
מסויימת, שאחד מראשיה גילה להיטות

להפיץ את הספר בארצו בשפה הערבית.
מעשח חסר־תקדימ

זרה לספרד של אכן על מלחמת
שערדרי ה ציבורית
| | ששת־הימים. אבן מסר את כתב־היד
של ספרו להוצאה האמריקאית בכמה טפ * כך, אחרי שספרו של אכן הגיע
סים. אלה החלו להפיץ את עותקי כתב־בעצם
לרשות הרבים, אפילו במדינה
היד בקרב עיתונים גדולים כמו הניו־יורק
ערבית, הוחלט לערוך בירור יסודי במנד
ט״מס והוצאות ספרים אחרות גדולות
שלה על הנושא. אז התברר שאין בעצם
בעולם, כדי לעניין אותם ברכישת הזכויות
שום הגבלה חוקית על שר לכתוב ספר על
להוצאת הספר לארצותיהם.
פעילותו תוך תקופת כהונתו. עד שיימצא
לאט לאט החלו להגיע לישראל תגובות
הסדר כזה הוטל על שר־המשפטים, יעקב
שרשרת על ספרו של אבן. קודם כל הסשמשון
שפירא, לטפל בספר ולעסוק בתבר
שפקידי משרד־החוץ האמריקאי נרגזים
סוגיות שהתעוררו אגב קריאתו.
מאוד על הספר. הם ראו בפירסומו הקרוב
הפרשה כולה הוצנעה עד כה, לא כדי
משהו חסר תקוים הנוגד את כל כללי
למנוע עגמת־נפש משר־החוץ, אלא כדי לא
היחסים בין המדינות.
להעמיד את הממשלה כולד, באור מגוחך.
״בספרו מספר אבא אבן בפרוטרוט על
שכן עצם העזתו של אבן לכתוב ספר על
פרטי פגישותיו ערב המלחמה עם הנשיא פעולותיו כשר־החוץ, כשהוא משמש עדיין
ג׳ונסון ועם ראש המטות המאוחדים של
באותו תפקיד, אינה חוצפה רגילה אלא
צבא ארצות־הברית הגנרל ויילר. הדיו עוד שערורייה ציבורית בקנה״מידה נרחב ביותר.
לא יבשה על הפרוטוקולים של אותן פגיבהתאם
לאותו קו מחשבה שהינחה את
שות ומר אבן טרם יצא לגימלאות .״זהו
אבן לכתוב את ספרו, יכול מחר שר־מעשה
חסר־תקדים ששר הממשיך במגעים
הבטחון לפרסם __ספר על סודות מלחמת
בינלאומיים באותו דרג ובאותם נושאים
ההתשה בסואץ~,והוא יקבל בעדו ודאי
יפרסם עליהם ספר מסחרי,״ אמר פקיד בכיר
שכר־סופרים שמן יותר מאשר שר־החוץ.
במשרד־החוץ האמריקאי.
ראש־הממשלה יכולה לפרסם ספר שיכיל
את דיעותיה על שרי ממשלתה ושר הרק
אז הוסבה תשומת ליבה של מממשטרה
יוציא לאור חיבור בלשי על חשלת
ישראל לעובדה שבעצם איש בממשלה
לא ראה מה כתב אבן בספרו. סוף סוף קירות רצח בלעדיות של המשטרה.
אבן אינו אישיות פרטית. הוא מייצג בעיאת
השערוריה הזו יש להשתיק בעודה
ני העולם את ישראל. כשהוא מוציא לאור
באיבה.
ספר מעין זה, אין לראות בו ספר זכרונות
של פנסיונר, אלא גירסה כמעט רשמית של
המאורעות באותה תקופה של ממשלת־ישראל.
הממשלה
דרשה שאבן יביא את כתב-
היד של הספר ׳ 1עיון לחברי הממשלה. רק
אז, כשכמה מחברי הממשלה עיינו בספר
החלה השערורייה הגדולה.

הוא ה־1| 1

אישיות חדשות. יתאפק מלומר את דעתו פעם בשנה. מועד הבחינה הבאה
על תופעות המרגיזות אותו — ולא רק בינואר .1971 באותו מועד יקבלו השכירים |
אותו! אולי אפילו יחייך אל אנשים מסו־תוספת־יוקר,
כדי לפצותם על ההתייקרויות 1 חודש יימים.
שיחולו עד אז. חלק מעיסקת־החבילה ה 8
מפורסמת.
אבל ההתאפקות לא תיגע במלחמה הה
התאפ קו ת
אלא שבניגוד לכל כללי העיסקה, חלה
גדולה בר, פתח לאחרונה: מלחמתו למתן
בקומה החמישית של בניין הוועד הפועל, פיצוי לשכירים עבור ההתייקרות הבלתי־ השתוללות מחירים מעל ומעבר להעלאות
הישירות של המיסים. בחודשיים האחרומרוסנת
כמעט של הוצאות־המחייה. מלבלישכתו
של המזכיר הכללי, חל שינוי
נים התקרבה האמרת המחירים לכדי 7
בסיגנון. היה זה אחרי שיועציו הקרובים חמה בה ניצב מולו כוחם האדיר של פינחס
על חלק מהתייקרות זו לפחות דרש בן־
ספיר והמימסד של המערך.
של יצחק בן־אהרון שיכנעו אותו להכריז
אהרון פיצוי מיידי. ולא לבעלי ההכנסות
פיצוי — מייד. על פי הסכמי־העבודה
על ״חודש התאפקות.״
הנמוכות בלבד, כי אם לבעלי ההכנסות
במשך חודש זה יימנע מלפתוח חזיתות הקולקטיביים, יש לבחון את אינדקס היוקר
הגבוהות יותר, שממילא היו קורבנו העיקרי
של המיסוי החדש.
מול התנגדותו של פינחס ספיר הצליח
לקראת רפובליקה פלסטינית
בן־אהרון לקדם את עניינו רק צעד קטן:
הוועדה הכלכלית של המערך הקימה ועדה
מצומצמת. שתשמע את דרישות בן־אהרון
ואת עמדת האוצר, תגיש את המלצותיה
למפלגה.
מה לעשות כידיים ע באיזו מידה
יכול בן־אהרון לומר שהוא מדבר בשם
ראשון הגיע עראפאת, לבוש חאקי ולראשו
ממל בד ההאשמית דומה לחברה
ההסתדרות במערכתו זו? הוא עצמו הצהיר:
4 1פושטת־רגל: השליטה בה נמסרה לכונס -הכפייה המנומרת שחור־לבן. הוא שפע חיו״אני
מייצג את ההסתדרות.״
כים ,.התנהג כמנצח, לחץ ידי השגרירים וננסים,
שתפקידו לפקח על פירוקה בצורה
ייתכן שהוא נישען על המוני השכירים,
נעמד לפני המצלמות. כעבור עשר דקות
מסודרת. כונס־הנכסים הוא הליגה הערבית!
ועל ועדי־העובדים שלהם. אולם זהו כוח
הגיע חוסיין, במדי מארשאל של חיל האוויר.
הו,ושה העיקרי הם הפלסטינים.
שאינו בא לידי ביטוי מוגדר במוסדות
כל הנוכחים רצו לעבר המלך, מ* ללחוץ
ההסתדרות. הוועד הפועל מורכב כמעט
עד כמה גדולות ורציניות תביעותיו של
את ידו, מי לנשקה. רק עראפאת נשאר עורק
מעסקנים; הוועדה המרכזת היא מסגרת
נושה זה, הכירו אפילו האמריקאים שהם
מד על מקומו, מתוח ונוקשה. המלך ניגש
בה מיוצגים האינטרסים הגדולים — לא
בעלי־החסות על המלך חוסיין. מזה שלושה בשני התיישבו
והשניים לו הצדיע
אליו,
הפועל הקטן. ספק אם גישתו הישירה של
שבועות זורמות כמויות אדירות של נשק
קצותיה של טפה.
בן־אהרון אל ועדי־העובדים הספיקה כבר
ותחמושת, ברכבת אוזיר אמריקאית.
לגבש סביבו תמיכה שורשית מכרעת. ואילו
הנשק,
אלא שיחד עם אספקת התיישב החתימה שולחן ליד
בוועדה המרכזת הוא מצא את עצמו בשכחו* ישיר ירו
האמריקאים פגז
באמצע, תוניסיה ממשלת ראש בועות האחרונים עומד דווקא מול חבריו־למערך,
הנוטים לספיר יותר מאשר לו.
סיין עצמו. הם הודיעו כי הם רו כששני היריבים לימינו ולשמאלו.
יריבות פנימית זו ניבעת, בחלקה, מעמאים
בפלסטינים כעלי-זכות בממ חוסיין חייך במבוכה. ידו רעדה
דות כלכליות מנוגדות. מנהל חברת העובדים
לכה הירדנית, רמזו כי יראו בעיי בבואו לחתום. בי זו הפעם הראאשר
ידלין, למשל, חושב כמעביד ולא
יפה הקמתה של מדינה פלסטינית שונה נאלץ לחתום על מיסמך הכנציג־עובדים.
אבל במידה ניכרת נובעת
היריבות מטעמים אישיים.
בגדה המערבית. מכל מקום, יהיו מבטל את ריבונותו על הממלכה,
כי בשנת כהונתו כמזכיר כללי, לא התאמץ
בן־אהרון לחבב את עצמו אפילו על
סביבתו המיידית בהנהגה המעשית של ההסתדרות.
הוא
סום־עבודה המתחיל את יומו בשש
בבוקר ומסיימו קרוב לחצות. תמיד בוער
לו, תמיד חבל לו על זמן ההולך לאיבוד.
כאשר הוא מקבל מישהו לשיחה — ויהיה
זה אחד מגדולי המדינה — הוא מדפדף
בניירות המונחים לפניו. הוא מסוגל לכתוב
מכתבים שלמים, בזמן שבן־שיחו
מדבר.
לא פעם נעלב המבקר, ובן־אהרון חייב
להרגיעו כי אכן שמע כל מילה שאמר.
לפעמים הוא חוזר על משפטים שלמים,
כדי לשכנע את אורחו שאמנם שמע את
דבריו. ההסבר הפשוט הוא, כי בן־אהרון
אינו יודע מה לעשות עם ידיו, ומחפש להן
בלי משים תעסוקה.
שתי הרחות כ דו ר * מה דוחף את
האיש? גם יריביו המושבעים אינם טוענים
כי הוא שואף לקאריירר שלטונית. הם
מוכנים להסכים, כי מניעיו הם אידיאליסטיים!
אלא שאידיאלים אלה, לדעתם,
מיושנים, נוקשים ודוקטרינאריים. הם לקוחים
מספרי היסטוריה של הסוציאליזם הקלאסי,
אינם מתאימים למציאות של ישראל
הנוכחית.
הוא עצמו אינו נבהל מכך, סבור כי
מובנים להכיר ברפובליקה פלס וקובע מה הם כדיוק חובותיו בלסוציאליזם
איננה מילת־גנאי. הוא מדבר
טינית, אם זו תוקם על הריסותיה פי האירגונים הפלסטיניים.
בלהט על האדרת כוחו של העובד והגדלת
של הממלכה ההאשמית.
__חוסיין
ייצוגו הישיר במוסדות הקובעים את גורלו
מתנהגים הפלסטינים כבר
למעשה,
ואת תנאי־עבודתו. הוא אינו מסתיר את
עתה כבעלי־הבית בירד ,:או לפחות כוסיסמות
המהפיכה
שאיפתו להפוך את הוועד הפועל למנהיג
יורשים אשר קצרה רוחם לקבל את הירוהעובדים
גם כאשר הדבר מחייב מאבק נגד
שה לידיהם. על כך מלמד מעמד חתימת
פי סעיפי ההסכם, יורשו הפידאץ לא
הממשלה. וכל אלה — במסגרת המערך,
ההסכם האחרון ב ן המלך חוס־ין לבין
/להחזיק בנשקם ולהתרכז במחנות בבו
הוא רואה המחסום הגדול בפני השיאסר
עראפאת.
מבואות הערים הגדולות, אלא שנשללה מן
תלטות הימין.
המילי של נישקן את לפרוק הזכות דמלך

כל אלה הוא רוצה להגשים תוך שהמלך
מצדיע
ציות העממיות של הפלסטינים.
לוש השנים הבאות. כי בתום מועד זה, כל מיוחד ערך יש ישראל, של מבחינתה
אשר
תסתיים תקופת־כהונתו הנוכחית, הוא לעראפאת סעיף בו מתחייב המלך חוסיין ״לשחרר את
מתכוון לפרוש. זוהי החלטה סופית, שגם
כל פלסטין״ ,תוך הפיכת ממלכתו ״בסיס להיא
נובעת מאחד העקרונות המיושנים של
***לא כ מו ההסכמים הקודמים, שנחתמו
מהפכה הפלסטינית.״
הקיבוצניק בן ה־ .64 עיקרון האומר, שבגיל
11/בסיטונות במשרדי ראש־הממשלה בעמאן,
וחתם ההסכם האחרון בשגרירות תוניס —
65 חייב אדם לפרוש, ולפנות מקום לצאחרי
שבמשך למעלה משלוש
עירים ממנו.
כיאה למיפגש בין שני אויבים על
אדמה *3שנים חתר חוסיין להם כם-שלום
נ־יסראלית. הינחה את המאורע ואש ממשלת
אלא שהשבוע התעורר ספק חמור אם
תוניסיה, באהי לאדגאם, בשם ראשי המדינות עם ישראל על כסיס גבולות ה4-
אמנם יוכל בן־אהרון להמשיך בכהונתו עד
ביוני, נאלץ עתה לקבל את סיס-
הערביות.
תומה• בצמרת המערך רבו הקולות שתבעו
לסלקו — ״לפני שהוא יהרוס את העסק!״
לקראת מעמד זה עמל כמשך מות־המלחסה של הפידאין, הקורכאשר
הועלתה דרישה זו בפני גולדה
>! 1יום. הוא התאמץ עד כדי בך, אות לביטולה של מדינת ישראל.
מאיר, השיבה :״שתי הדחות בדור אחד —
נשאלת על כן השאלה, מדוע יהיה מישהו
ששלוש שעות לפני החתימה חש
זה יותר מדי,״ היא התכוונה להדחת פינחס
בישראל מעוניין בהמשך קיומו של המלך;
ברע ומקורביו חששו שגם הוא
לבון מתפקיד מזכיר ההסתדרות בשיא פרומדוע
לא תסיק ישראל כבר עתה את השת
לבון, על פי דרישת דויד בן־גוריון.
ימות מהתקך־לב כגלל הבעייה ה• * מסקנה ותחפש גישה אל עראפאת ואנשיו
השאלה, בסוף שבוע זה, היתה: האמנם?
פלסטינית, כפי שקרה לעכד-אל-
במקום לחכות עד שיירשו את הממלכה
סופית.
נאצר לפניו.

ההסתדרות

בעל-הבית החוש

ךימשךשניב היו מנהיגים ערביים
^ מנופפים בפני המערב באיום :״אם לא
תתנו לנו את מבוקשנו — ניפנה לרוסים!״
הם הגשימו את איומם, וברית־המועצות
יושבת עתה חזק במרחב.
אבל בזה לא תם סדר האיומים. עתה
מאיימים מנהיגים ערביים אחרים — ודווקא
על מוסקבה :״אם לא נקבל את תמיכתכם —
ניפנה לסינים.״
והסינים מעניקים את התמיכה בכל לב:
נשק, סיוע תעמולתי, אימון לוחמים. בראש
וראשונה ניחנת עזרה זו לאירגוני הפי-
דאין הפלסטיניים. עד כוי כך, שלמחרת
הפסקת הקרבות האחרונים בירדן הקפיד
יאסר עראפאת להודות בפומבי לגורם אחד
בלבד: סין העממית, על הנשק שבעזרתו
עמדו אנשיו מול הצבא הירדני.
את נסיונו לגייס את ברית־המועצות לצד
הפידאין ערך יאסר עראפאת בחודש פברואר
האחרון. הוא הצליח להשיג בסך־
הכל הזמנה למוסקבה מטעם ועד ודטו־לידאריות
האפרו־אסיאתית, ובשובו לעמאן
הודיע :״בדקנו את האינטרסים המשותפים.״
בעבור חודש ערך ביקור שני — הפעם
בפקין. ואיזה הבדל בן שני הביקורים!
ארבעה ימים לפני שהגיע עראפאת לבירה
הסינית, זימן סגן שר החוץ צ׳י פן־פיי את
כל שגרירי המדינות הערביות כדי להסביר
להם את עמדת ארצו למהפכה הפלסטינית,
תיאר את תוכנית קבלת־הפנים שהוכנה
לעראפאת, וביקש מהם להעביר לממשלו־תיהם
את החלטתה של סין העממית לתמוך
במאבק הפלסטיני ללא סייג.
כאשר הגיע עראפאת לנמל־התעופה המתין
לו סנן ראש הממשלה לי הסיין־ניין.
ראש הממשלה עצמו, צו־אן־לאי, ערך
לכבודו קבלת־פנים מפוארת. בתום הבן־
קור, הצהיר עראפאת :״מצאתי בסין אההז
ונכונות — לעזרה בלתי־מוגבלת.״

חוס״! ועואנאה אחו׳ ההסכם

הפיחו הסיני
תמונה זו, שצולנזח בעת ביקורו של ראש
ממשלת סין העממית צ׳־אן־לאי במצרים.

חודשיים אחרי הביקור קיבל עראפאת
מכתב מצ׳ו־אן־לאי. ראש ממשלת סין בירך
אותו על ״נצחונו המפואר בהדיפת הפולש
הישראלי מדרום לבנון הבסתם את כוחות
האימפריאליזם האמריקאי־הישראלי.״
אלא שבצד ההכרזות הידידותיות, והבטחות
העזרה שניתנו לעראכאת, פיתחה פקין
סימפטיה מיוחדת לאגף השמאלני של התנועה
הפלסטינית. במיוחד לחזית השיחרור
הדמוקראטית העממית של נאיף הוזאטמה,
שהצהיר כי מדריכים סיניים אימנו את
הקאדרים הראשונים של אירגונו. חוזאטמה
גם הצהיר על עצמו כ״תלמידה הנאמן של
תורת היושב־ראש מאו.״

מוניר הגיבור
ומאו היו״ר
ת הקשר הרשמי הראשון בין סין
העממית לבין האירגון לשיחרור פלסטין
קשר אחמד שוקיירי, שהתקבל בפקין

סמל החדירה הסינית למרחב: עראפאת אצל ציו־אן־לי בפסין
ב־ .1965 משרד האירגון קיים עד היום, אם
כי הוקפאה פעילותו במשך שנות מהפכת
התרבות. אבל גם באותן שנים נהנו אנשי
המשרד הפלסטיני ממעמד כמעט־דיפלומטי.
עתה, עם ליבלובם מחדש של היחסים,
נהנה המשרד הפלסטיני ממעמד שאין כמותו
אפילו לשגרירוי־ת של מדינות גדולות.
באחת החוברות ההדורות, המודפסות במאות
מיליוני עותקים ונשלחות חינם לרחבי
תבל, מביאים הסינים סיפור בשם
מוניר, הלוחם הפלסטיני הגיבור. מסופר
קור שני שם בחודש שעבר, במישלחת אשר
בראשה עמד הנשיא עצמו, סאלם רוב־אעייה
עלי. מאו טסה טונג בכבודו ובעצמו
אירח את המישלחת.
העובדה שבשגרירות בעדן נמצא גם נספח
צבאי מעידה על נכונותה של סין להגיש
עזרה ממשית לאירגונים השונים לשיחרור
הנסיכויות. נספח זה ממונה גם על הקשר
עם החזית הערבית, המבקשת לשחרר את
אריתריאה משלטון אתיופיה.
הוא מת, אבל גיבור פלסטיני חדש נולד.
לא סתם פלסטיני, אלא אחר ש״מצא את
האמת העצומה במישנתו של מאו טסה
טונג. הוא שינן אותה, הוקיר את המחשבה
העמוקה והטהורה, וחרת בזכרונו את
תולדות המאבק המהפכני בסין. הוא השיג
מהדורה ערבית של מחשבות היושב־ראש
מאו, ובין קרב לקרב היה מתעמק בקריאתה.
הוא רחש כבוד רב למנהיג הסיני
הגדול, ואהב את סין החדשה.״

על איש אל־פתח, מוניר עבו־אל־לטיף, שנולד
בכפר עלאר ליד טול־כרט. בהיותו בן
שבע ״יצר, האימפריאליזם האמריקאי והבריטי
את היצירה המלאכותית ששמה
ישראל.״ הישראלים כבשו את כפרו של
מוניר, והוא הפך עם משפחתו פליט בגדה
המערבית.
בבוא העת הצטרף לאל־פתח, יצא בראש
יחידה בת 34 איש לטמון מארב בשטח
הכיבוש בידי ישראל. המארב, כך מספרת
החוברת הסינית, הצליח להרוג 12 חיילים
ישראליים, אך בדרכו חזרה אל מעבר לירדן
נתקל בכוחות ישראליים גדולים. בנשימה
עצורה מספרת החוברת הסינית כיצד
כותרו ה־ ,34 כיצד קרא מוניר לשלושה
מתנדבים שיישארו איתו, וכיצד חיפה באש
על נסיגתם של 30 הנותרים.
הוא ניהל קרב איתנים. יחד עם שלושת
חבריו הרג עוד 12 ישראליים, חיסל שני
זחלמים כשהופיעו הטנקים של התגבורת
הישראלית, זעק לעומתם :״מלחמה עד
לנצחון!״

^ כל החדירה הסינית אינה מצטמצמת
לאירגונים הפלסטיניים. היא ניכרת בכל
המדינות הסובבות את ישראל׳ וקצב הפעילות
גובר והולך — כאילו מבקשת פקין
להשיג פיגור של השנים בהן היתד, שקועה
במהפכה התרבותית שלה. שנים בהן ניתקה
את עצמה מן הנעשה בעולם, חיסלה בין

-מול התרוו! ברוסים

ולעומת פקין — מוסקבה. תמונה שצולמה
בעת ביקורו של ניקיטה נרושצ׳וב במצרים,
מתנערים ממהפכת התרבות

אבל לא רק תת־מיקלעים ומוקשים מספקת
סין לערבים. היא החליטה להתחרות גם
במיפעלי־פיתוח כדוגמת האמריקאים והרוסים.
בתימן, למשל, שורצים מהנדסים, טכנאים
ויועצים סיניים המפקחים על סלי־

השאר את נציגויותיה בעולם הערבי
— מלבד שגרירות אחת: זו שבקאהיר.
בשלושת החודשים אפריל־יולי של השנה
שעברה אוישו מחדש שגרירויות סין בסוריה,
אלג׳יריה, תימן, סודאן, עיראק ומא־רוקו.
בעדן, בירתה של רפובליקת דרום-
תימן החדשה, נפתחו שעריה של שגרירות
גדולה ומאוישת היטב.
כיום נמצאות רק שלוש מדינות ערביות
בהן אין נציגות של סין העממית: ירדן,
לבנון ולוב.
החדירה הסינית אינה מוצאת חן בעיני
הרוסים. כל עוד היה גמאל
עבד־אל־נאצר בחיים, סמכו עליו שיחסום את
הדרך בפני השתלטות של ממש. ואמנם
לעבד־אל־נאצר היה ברור, כי לא בדאי
לו לפלרטט עם פקין פן יאבד את אהבת
הרוסים.
בפברואר השנה כתב ראש ממשלת סין
לעבד־אל־נאצר מכתב, בו חזר על תמיכת
ארצו במאבק העם הערבי בכללו. הוא
קרא לנשיא מצרים לבל ייכנע ללחץ הנד
ערבי־ישראלי, אלא ימשיך במלחמתו ׳נגד
ישראל גם אם מלחמה זו תתמשך ותתארך.
שירותי
התעמולה והדיפלומטים הרוסיים
מנהלים מלחמת תעמויה נמרצת ותוקפנית
נגד ההשפעה הסינית הגוברת,
ובאחד משידוריהם בערבית הזהירו את הערבים
מן האסון העלול ליפול עליהם אל־פתח, שנהרג בפעולה נגד צח״ל. מעללי•ד
אם ילכו שולל אחרי פקין .״זכרו,״ אמר מתוארים באהוה בחוברוו־תענוולה סינית.
הקריין ,״סין הובילה את הקומוניסטים של
אינדונזיה לשואה. אם חטה תנועת השיח־לת
כבישים בינעירוניים, מקמים מיפעלי
רור הלאומית הערבית אוזן לעצות של
טקסטיל, מארגנים את רשת־החינוך והתב־פקין,
פירוש הדבר הליכה בעיניים עצומות
רואה.
לקראת שואה דומה.״
כל זה, כהוכחה כי הם נמצאים עתה
במרחב כדי להישאר בו.
ר ־ לו

נמצאים כאן
כדי להישאר

ך! אזהרות לא הועילו. במיוחד בח-
| 1צי־האי הערבי, שם תוססים חצי־תריסר
אירגונים מהפכניים המבקשים לחסל את
שלטונם של נסיכים, מלכים, ושייכים, את
ראשות המאבק הזה לשיחרור נסיכויות
הנפט העשירות נטלה על עצמה עדן, בירת
הרפובליקה של דרום־תימן.
היא קידמה בברכה את השגריר הסיני

י-י־ ייי ־

יי י-ד־

ד ד? ר יי

ומה עושה
ישראל?

יך מתכוננת* ישראל לקדם את פני
הנוכחות הסינית, המכוונת נגד קיומה?
כאשר
שאל כתב העולם הזה אחד מראשי
משרד החוץ אם פועלת שם מחלקה סינית,
הביט עליו האיש כאילו הוא מטורף .״בקושי
יש לנו כמה הברה שלמדו סינית!
ייידיייס לתרגם מאמרים מהעיתונות שלב^ 6

קוסמי שואר התאחוו רציו״זזמנשטת על אוו גרו
ן מגלים את הסיבות בעזרתו הצריח לשגע אח נר המדינה

*•* יום השנה האחרון היה שר־התח־
. 1בורה שמעון פרם טרוד במשימה בלתי
אפשרית. והכוונה אינה לנסיון פשרה בין
פועלי נמל אשדוד לבין מינהלת רשות הנמלים,
אלא משימה נכבדה ומסובכת הרבה
יותר: לנסות ולעמוד על טיבה של
התופעה הלאומית ששמה אורי גלר.
במרכז תל־אביב, במסעדתו של אלי רונן,
ערך הטלפאט הצעיר, המשגע מזה מספר
ח־דשים את המדינה כולה ומפלגה לשני
נהנות, של תומכים ומתנגדים, תצוגה פר־בית
של יכולתו בפני שמעון פרס. הוא ניסה
לקרוא את מחשבותיו, הדגים בפניו
כיצד הוא מכופף סכין ביד אחת בכוח
רצונו בלבד, הצליח לשבור את עטו של
סרס מבלי לגעת בו ואף הצליח לצייר
בדיוק יחסי ציור של אוירון פרימיטיבי
שצייר פרס מבלי שגלר ראה מה צייר.
התצוגה בפני שר־התחבורה לא היתה
היחידה. ידיעה שטרם אושרה מספרת כי
אורי גלר נקרא השבוע להדגים את בשרנו
גם בפני שר הבטחון משה דיין.
מצב זה רק מדגים את האבסורד אליו
הצליח אורי גלר להוליך את אזרחי המדינה
כולה. אלא שנראה כי תופעה זו לא
השאר מוגבלת לתחומי המדינה בלבד. לפי
יריעות שבאו ממקורותיו של אורי גלר
עצמו הוא עמד לנסוע השבוע לפגישה
מיוחדת עם כוכבת הקולנוע האיטלקיה סופיה
לורן, שהזמינה אותו אליה אחרי ש־שמעה
את שמעו מפי עתונאי איטלקי שחזה
בהופעותיו.
מה חבל שדווקא במה שנראה כשיא ד,צ־לחתו
של הטלפאט המהולל, כשנראה שהוא
עומד על סף קאריירה בינלאומית נמצאו
האנשים שהיו ׳מוכנים לפוצץ את הבועה
המטילה את צילה על המדינה ואזרחיה ולחשוף
את מעטה המיסתורין האופף את
פרשת אורי גלר. אלה החליטו סוף סוף
לפקוח את עיניו של הציבור שהולך שולל
ולגלות את התרמית שמאחורי האגדה.

הוגאה מדעת
ודי גלד, טלפאט מסחרי המופיע

בהופעותפומביות תמורתתשלום המסתכם
בסכומים לא קטנים עבור כל

הופעה, מתימר להיות בעל תכונות על־אנושיות
ועל טבעיות.
מאז זרח כוכבו של אורי גלר התגלו
ספקנים שפיקפקו באמת של הסבריו העל־טבעיים
לתופעות המופלאות שהציג. אולם
מלכתחילה הם נשארו במיעוט. תוך זמן
קצר יחסית, חושים מעטים בסך הכל,
הצליח אורי גלר לרכוש לעצמו חוג של
מאמינים ומעריצים הכולל אנשי שם, קציני
צבא גבוהים ובכירים, פרופסורים מלומדים
ואנשים הידועים בדרך כלל בנבונים•
תופעה מסוג זה אינה נדירה. היא מתרחשת
אחת לכמה שנים בפינה אחרת של
העולם ומעוררת הדים עצומים. בספרו פא־ראפסיכולוגיה
— העולם שמעבר לחמשת
חושינו, כותב הפאראפסיכולוג הישראלי ה־ד״ר
חיים ברנט, המתיחס לבדיקה המדעית
של תופעות שמעבר לתפיסת החושים/ :
האמונה והתקווה להמשך החיים לאחר

המוות ולפגישה עם המתים מחזקות את
ידי המאמין עד כי שוב אינו מסוגל לראות
את המצב באורח מפוכח ובקורתי. אי־לכך
עלול הוא ליפול קורבן לאחידות עיניים,
הגלויות לעיתים קרובות לעינו של
הצופה שאינו משוחד מבחינה רגשית. לא
אחת מסתתרת מאחורי חוויה יום יומית
רגילה של פלוני התשוקה ״אל המרומים״
המוליכה אותו אל חוגים מיסטיים. אולם
חוגים אלה אינם נוטים לבדוק ולבחון
כי הם אינםרוצים בהוכחות שיפרי־כו
את אחיזת העיניים, אלא מבקשים להת־
,מיד באמונתם. העדרו של הרצון או היכולת
לביקורתיות מנוצל לרעה על ידי
קבוצה אחרת של אנשים: אלה הס בעצם
הבלתי נאמנים. תכונתם העיקרית — הם
ניחנו בכשרונות של מדיום המעניקים להם
את היכולת להוכיח כי הס ״יודעים״ או
״רואים״ יותר מבני תמונה רגילים.
תכונה אחרת נוספת — אנשים אלה
אינם יודעים את גבול יכולתם, הווה אומר,
הם אינם מוכנים להודות, :עד כאן
ולא יותר׳ או, זה כל מה שלמדתי.׳ במקום
זה הם מנסים להגביר את פעילותם ולשם
מטרה זו אינם מהססים להזדקק להכללות
או למעשי להטים.
מה מניע את המדיום הבלתי יציב
לנסות את כוחו בהונאה? אין זו רק העובדה
כי המדיום המקצועי מקבל בעד
השתתפות בסיאנס שכר אצל רבים זהו
שגעון גדלות ואבדן שליטתם העצמית.
אס אמנם ניחנו בתכונות של תפיסה על
חושית נוטים להיתפס ליהירות ולהתנשאות.
או אז קיים רק אלוהים, המדיום שלו,
ובמרחק רב: שאר האנושות. השאיפה לשלטון
ותאוות הבצע הן שתי הסיבות
העיקריות של ההונאה מדעת.
הגדרות אלה של הד״ר ברנט תואמות
להפליא את התופעה ששמה אורי גלר.

לשכנע רבים בכוחו הטלפאטי הנדיר ובכשרונו
לקרוא מחשבות, לראות דברים בעיניים
קשורות ועצומות, להמיס מתכות ולהזיז
חפצים מבלי לגעת בהם.
אחרי שהצליח לשכנע רבבות כי הוא
טלפאט בעל תכונות שאינן נופלות מאלו
של אורי גלר, החליט איתן אילון לגלח
את זקנו, שלף מכיסו תעודת חברות של
אירגון הקוסמים הבינלאומי והצהיר:
״זה הכל בלוף ואחיזת־עיניים. אלה הס
מופעים של עשיית להטים. אין לי שום כוח
טלפאטי ושום קרניים בלתי ידועות. אלה
הם בם ך הכל טריקים רגילים ופשוטים שכל
אדם יכול ללמוד אותם. הם שייכים
לרפרטואר של כל קוסם מתחיל וניתן ללמוד
אותם אפילו מספר במחיר של לירה
שטרלינג אחת — הספר שלושח־עשר צעדים
במנטליזס, שנכתב על־ידי קורינדה, קוסם
בעל מוניטין בינלאומי, וניתן להשיגו בחנות
דבנפורט בלונדון או בחנות הקסמים
טאנן בניו-ורק.״
מדוע הפסיק איתן אילון להיות טלפאט
וחזר להיות קוסם? מדוע בחר מלכתחילה
לערוך הופעות של טלפאטיה?
התשובות על שאלות אלה הן מאלפות
ביותר. מספר איתן אילון :״כל העניין התחיל
כאשר הגיע ארצה בזמנו קוסם בשם

הטלפאט המדומה
ך שבועות האחרונים קמו מספר

זהטלפאט שחזו להיות קוסם

1פ1י טלפאמיה, בהם הצליח לקרוא מחשבות ולהציג הזזת חפצים והמסת מתכות בשיטת
) הסלקינזיס כדוגמת אורי גלר, החליט לגלח את זקנו ולחזור שוב להיות קוסם רגיל.

^אזרחים בישראל, שהיו מוכנים להרים
את נס המרד ונד הכפייה הטלפאטית שכפה
אורי גלר על המדינה. בראשם ניצב
הפרופסור לפיסיקה יצחק קלזון, הטוען כי
כל מה שעושה אורי גלר הם קסמים פשוטים
ומוכן להסבירם.
אלה ואחרים ניסו ־למצוא הסבר לכל פרט
ופרט בהופעתו׳ של גלר. כי במידה שיש
הסבר מציאותי פשוט לתופעות, שוב אין
צורך להאמין בכוחות נסתרים הגורמים
להן.
העקרון של המורדים היה נכון. אלא ש־הסבריהם
לקו בדרך כלל בחסר. הם היו
מסובכים ומעורפלים יותר מדי. האמת לסיבתיות
המסבירה את תעלוליו של אורי
גלר היא פשוטה הרבה יותר.
היא התגלתה השבוע דווקא מפיו של
טלפאט אחר, שצץ בישראל בעקבות אורי
גלר, קצר בהופעותיו הטלפאטיות הצלחה
לא פחות גדולה. היה זה איתן אילון,44 ,
בעל הזקנקן השחור והמפחיד, שרק לפני
שבוע הופיע בטלוויזיה הישראלית והצליח

קונץ המפתח־ ״,ד

תעלול שבירת המפתח, שהוא אחד משיאי
הצגתו של אורי גלר. הוא שם מפתח שלם
ותקין בידה של אשתו. מבלי שניתן להבחין
בכד, הוא שופן על המפתח כמה טיפות של
חומצה מיוחדת, שנוסחתח היא סוד הקוסמים.

״הוא שרלטן, הפוגע בכבודו של מיקוצוע הקוסמים — אם לא
יסתל?ו תוד שבועיים — נגלה עליו את הכל!׳׳ אומרים הקווסמים
אפילו את הסודות הכמוסים ביותר.״

ראיה כמסווה עיוורון

ף ינתייס היו הקוסמים של יש
* 1ראל מוכנים לגלות חלק מסודות ה
האליל

אורי
גלר בפעולה. בשבוע בו הגיע לשיא תהילתו כטלפאט, מרן הצגות
פרטיות לשרי ממשלה והוומן, לדבריו, להציג בפני סופיה לורן, החליטו
קוסמי ישראל, שנעלבו מהערות הזילוול שלו לגביהם, לחשוף את התרמית שבהופעותיו.

ברגלס. הוא גרם לכך שכל הקוסמים המופיעים
בארץ נשארו בלי מיל על הנשמה.
מודעות הפירסומת הענקיות הציגו את הופעתו
בתור מופע מדהים של פארא־פסי־כולוגיה
וטלפאטיה. ידענו שהוא יעזוב תוך
זמן קצר את הארץ ולכן התייחסנו אליו בסלחנות
מפני שהיה זר.
״בין כל הקוסמים העובדים בעולם יש
הסכם ג׳נמלמני שלא לגלות לעולם לאדם
שאינו במיקצוע זה את סודות המיקצוע.
אנחנו משקיעים זמן ועבודה כדי ללמוד
את המיקצוע יחבל לקלקל את ההשקעה.
והנה פתאום קם ישראלי בשם אורי גלר,
עורך הופעות של טלפאטיה וטלקינזיס, ומצהיר
מעל הבמה ומעל דפי העיתונות:
,אינני עושה שום קסם אינני כמו כל

כמבור כמה
דקות פועלת
התמיסה את פעולתה על המפתח בתוך
ידה הקפוצה טל האשה, והמפתח נשבר.
אורי גלר מתיימר לעשות תעלולים דומים
בטענה כי הוא שובר את החפצים בעזרת
קרינה מיוחדת הנמצאת כאילו בראשו.

-בעזות תמיסה

הקוסמים האחרים אני אמיתי!׳ ״

איתן אילון בסיפורו: ממשיך כבר היה יותר מדי. זו היתד, פגיעה
בכבוד המיקצועי שלנו. הלכנו, כמה קוסמים,
לחזות בהופעה של אורי גלר והתגלגלנו
מצחוק. מה שהוא עשה יודע לעשות
כל קוסם מתחיל. אילו היה מופיע בתור
קוסם, לא היה בכך כל רע. אבל ברגע
שהוא מציג את עצמו כתופעה יוצאת־דופן,
זה יותר מדי.

טדפאטים כמו פיטריות

מקצוע, כדי להוכיח לציבור הישראלי עד
כמה פשוטים ההסברים לתופעות המדהימות
שמציג אורי גלר.
• ראיית הנסתר. אחד המרכיבים
העיקריים בתוכניתו של אורי גלר היא
הצגת ראיית הנסתר. אורי גלר מבקש לקשור
את עיניו. בעיניים עצומות הוא מסוגל
לזהות חפצים שנבחרו על ידי הקולל׳,
להמשיך קו שצויר על הלוח או על נייר
בדיוק מקצהו, ואפילו לנהוג בכביש בינעירוני
במהירות.
כיצד הוא עושה זאת? ההסבר הוא פשוט
ומדהים. הוא רואה. הפרופסור קל־זון
טען כי אורי גלר רואה בשעת נהיגה
בעיניים קשורות מהצדדים או מתחת לכיסוי.
האמת היא שהוא רואה דרך הכיסוי.
בחנות טאנן בניו־יורק אפשר להשיג תמורת
פרוטות חוברת המדגימה כ־ 50 שיטות
לראיה בעיניים קשורות. השיטות הפשוטות
ביותר, בהן משתמש אורי גלר
הן כדלהלן.
כאשר הוא משתמש לכיסוי עיניו במטפחת
משי, הוא מקפל אותה משני צדדיה
אל המרכז. בין שני הקפלים נשאר תמיד
חריץ. כשהוא מגיש את המטפחת לביקורת
כדי להוכיח שלא ניתן לראות דרכה הוא
מניח את כולה על העיניים. אבל כאשר
הוא מניח אותה על עיניו, הוא מסדר כך
שהחריץ בין שני הקפלים יהיה מול עיניו.
דרכו הוא מסוגל לראות.
לפעמים נקשרות עיניו במעטה שחור
מוכן מראש. זהו בד כפול התפור בתפרים
גסים כך שבמקום התפר נשאר חריץ קטן.
• טלקינזיס. אורי גלר מצליח להדהים
את הצופים בהופעותיו בעיקר בהזזת
עצמים והתכתם. כך, למשל, הוא מניח
בידו של אדם נבחר, שרשרת כסף, טבעת,
מפתח או עט נובע. האיש מתבקש
להניח ידו על החפץ. אורי גלר מתימר
להקרין חום אל היד. ואמנם האיש מרגיש
בחום. החום חודר דרך ידו אל העצם הנבחר
ואז, כעבור כמה דקות, כשהחום
מגיע לשיאו והיד מורמת, נראה החפץ
המתכתי שבור או מבוקע.

המגנט והשעון

י ^ ואפגע בנו. הוא התחיל לפגוע בפר״
ן | נסתנו. לכן החלטנו להגיב. התכנסנו ב4אדם
שאינו במקצוע עשיית הלהטים
קפה נוגה בתל־אביב, מיפגש האמנים, והחלטנו
/קשה להסביר תופעה זו. אבל כל קוסם
לדבר איתו. נסיון ההידברות עימו נכשל.
אותה באותה מידה של הצלחה. עושה ראשו היה בעננים. הכסף וההצלחה סיחררו
איתן אילון מניח בתוך ידו של הצופה פיאותו.
מאחר שלא רצינו לצאת בגילוי פומסת
נייר אלומיניום לקוחה מחפיסת סיגרבי
ולגלות אח סודות המיקצוע לכל, החיות.
גם אצלו הוא מצליח להקרין חום אל
לטנו להעמיד מולו טלפאט משלנו, שיוכיח
היד הקפוצה עד שכעבור כמה דקות מששכל
קוסם בארץ מסוגל להיות טלפאט מליך
המחזיק בניר הכסף את הניר בבהסוגו
של אורי גלר.
לה כנשוך נחש, כשהוא לוהט מחום. הקו״חשבנו
שאם הציבור בארץ יראה שבעק סם הישראלי מילושקה, שהוא אולי ותיק
בות אורי גלר צצים עוד טלפאטים כמו
הקוסמים בישראל, שערך מופעי טלפאטיה
פיטריות, העושים בדיוק מה שהוא עושה
מדומה עוד לפני 20 שנה, מדגים כיצד
ועוד יותר מזה, יווכח הציבור שזו אחיזת־הוא
עושה זאת במפתח דלת רגיל.
עיניים ולא טלפאטיה.
הוא מניח את המפתח השלם ביד אש״בשלב
הראשון גידלתי זקן כדי להיראות
תו. הוא מתימר להקרין חום אל היד.
מיסטי. אחר־כך בדיתי סיפורים על הצורה
כעבור דקות מספר נפתחת היד והמפתח
בה גיליתי את כוחי הטלפאטי והתחלתי
נראה שבור.
להופיע. ההצלחה היתה גדולה. הציבור בכיצד
הם עושים זאת? פשוט מאוד. יש
ארץ היה מוכן לבלוע כל בלוף. ראינו שזה
בידם תמיסה כימית מיוחדת, שטיבה ונוסכך,
והעלינו עוד שני קוסמים שהפכו טל-
מקצועי.
חתה שמורים כסוד
מחוגי השעון. אחד התרפאטים,
את אדי מור ואת נורית *פאיי, הזזת
נערה תימניה בת .19 הם עושים בדיוק מה
גילים המדהימים בהופעתו של גלר, היא
שאורי גלר עושה, אבל הם קוסמים.
הזזת מחוגי שעון או עצירתם באמצעות
״אבל זה לא עזר. אפילו אם אמרנו ב ״גלים מיוחדים״ שאורי גלר טוען כי הם
הופעותינו שאנחנו בסך־הכל קוסמים, לא
נמצאים במוחו.
האמינו לנו.
לתופעה זו יש כמה הסברים. קוסם יכול
מדוע החליט איתן אילון, למרות הצלחתו,
לקחת שעון לידו, לבחון אותו, להניח אותו
לגלות כי הוא קוסם ולא טלפאטז
מתחת לכף ידו של הצופה ואז להפעיל
״פשוט מאוד,״ הוא מסביר ,״הפרופסור
מעל היד גלים כביכול המזיזים את מחוגי
קלזון ואחרים התחילו לגלות את הבלוף
השעון. מה שהצופה לא ידע הוא שברגע
אולם הם טעו בהסבריהם. ההסברים להצבו
הניח הקוסם את השעון מתחת ידו,
גה הם פשוטים הרבה יותר. חשבנו שעכהצליח
בזריזות ידיים מאומנת להפליא
שיו השעה המתאימה לגלות את האמת כדי להסיט את מחוגי השעון מבלי שיבחינו בכך.
להציל את הציבור הישראלי מאחיזת־עיניים
בהופעה פומבית ניתן לגייס כמה אנשים
כללית. בשלב זה אין אנחנו מוכנים לגלות
מהקהל שיעלו עם שעוניהם אל הבמה. בין
את כל הסודות. סוף־סוף אנחנו צריכים
אלה יש אחד או שניים שתולים ששעוניהם
להשאיר לנו כמה סודות מיקצועיים. אורי מוכנים מראש. כל שען יכול לשחרר בורג
גלר ייעלם, אבל אנחנו נמשיך להתפרנס
בכל שעון יד פשוט כך שברגע מסויים,
מהמיקצוע. אבל אנחנו נותנים לגלר אולטיכאשר
יגיעו המחוגים לוקודה מסויימת ישמטום:
אם תוך שבועיים לא יפסיק מהת־תחרר
הקפיץ והמחוגים יתחילו להסתובב
חזותו כטלפאט אמיתי, נגלה את הכל,
על פני לוח הספרות ״כמו משוגעים.״ ניתן

בעיניים עצומות;;״ צ1

עותיו, כשהוא ניצב בעיניים קשורות ומצליח
להמשיך בדייקנות את הקו שצוייר על |
הלוח מאחוריו. כיצד הוא עושה זאת? ההסבר
פשוט: הוא רואה דרך המטפחת ה־ |
מכסה את ראשו. לקוסמים ידועות כ־ 50י
שיטות שונות לכיסוי עייייס בצורה היוצרת 1
אשלייה של עיחרון, בעוד שהם מסוגלים 1
לראות בבהירות כל דבר מבעד לכיסוי, .
לכוון מראש את השעון לשעה המתאימה
לאחיזת־עיניים זו.
אפשרות שלישית היא באמצעות מגנם
אלקטרוני רב־עצמה, שגדלו זעיר ביותר.
• תעלולי קלפים. מר, שמדגים
אורי גלר בעזרת קלפים הם תרגילי יסוד
שכל קוסם מתחיל לומד.
ד,עקרון הוא פשוט. בזריזות ידיים ושיטה
מתוחכמת מצליח הקוסם לגלות את
הקלף שנבחר על ידי הצופה. כאשר הוא
מציג את חפיסת הקלפים בפני צופה אחר,
הוא יכול לאלצו לבחור את אותו הקלף.
תרגיל זה מוצג ע״י אורי גלר כהעברת
מחשבות מאדם לאדם.
• קריאת מחשבות. שום קוסם
אינו מסוגל לקרוא מחשבה של אדם, אלא
אם אותו אדם נמצא בחברה לה גילה את
מחשבתו. סימנים מוסכמים בינו לבין אדם
שתול בחבורה מגלים לקוסם או לטלפאט
המדומה את תוכן המחשבה.

סכנה לאומית
ן* לתי ניתן כמיסגרת רשימה
^ עתונאית לפרט את כל ההסברים לכל התרגילים.
אולם לכל תרגיל שמציג אורי גלר
יש הסבר מדהים בפשטותו.
אין כל רע בהצגת קסמים. זהו בידור
משעשע לכל הדיעות. אבל כשאדם כאורי
גלר בא וטוען כי אינו קוסם רגיל וכי
הוא ״אמיתי״ זהו מעשה רמאות פשוט.
הוא אמנם לא גורם נזק לאיש, כיון שכל
מי שהולך להופעה כזו מיועד מראש לא־חיזת־עיניו.
אולם העובדה שאורי גלר הצליח
לטעת בקרב שכבות נרחבות וחשובות
את האמונה בכוחו הטלפאטי ושהד־
־, ממשלה ברים הגיעו עד כוי כך ששרי
מתחילים להאמין בכוחו העל־טבעי, מהוה,
סכנה כמעט לאומית. כשעם שלם ומנהיגיו
נתפסים לאמונה מיסטית בכוחות על־טב־עיים
שאינם אלא בלוף פשוט, עלולות
להיות לכך תוצאות שליליות מרחיקות־לכת.

אגדות מהלכות על להיטותן של הסקנדינביות ל״שחורים שלנר/
^ זהר סיפורה של אחת מהן — נערה פינית, אשר התאהבה באמרגו
ישראלי יפה־תואר, מתגיירת למענו כדי שיוכל לשאת אותה לאשה:
ברגע שתעמוד בבחינות הגיור — תהפוך
לנה לגברת סבאן.
פגישתם הראשונה של הישראלי השחרחר
והפיניח הבלונדינית היתד, בדיוק לפי מיטב
כללי הטקס .״הייתי לפני שנה בלונדון,״
מספר סבאן .״גרתי במלון מפואר, קימבר־לנד.
ערב אחד אני יורד ללובי ורואה שתי
חתיכות יושבות ושותות על־יד הבאר.
אחת מהן היתה בלונדינית נחמדה, שמצאה
תיכף חן בעיני. בלי חוכמות ניגשתי אליה
ושאלתי אותה, :את מוכנה לצאת אתי הערב?,״

נישואין

גויה

* פהפייה מלונדינית, בעלת שיער
׳ משתפך על כתפיה, גי;רה חלומית,
אף סולד וקלסתר פנים קלאסי של שיקסע,
יושבת בימים אלו בדירה רמת־גנית נאה,
לומדת בשקידה תלמודית דיני כשרות׳ ברכות,
מצוות חגים, ושאר דברי תורה.
זוהי לנה קינונן, נוצריה פינית בת ,21
המהווה את התוספת האחרונה — לכש־תצליח
בבחינות הגיור — לעם ישראל. ומי
שהוסיף אותה לעם ישראל זהו, כמובן,
גבר. חיים סבאן, האמרגן הצעיר ( )26 של
הצ׳רציילים, האריות, ולהקות־קצב נוספות.

דנה קינונן

ך י• שאלה שלו היתר, כל־כך פתאומית,
1י שלא הספקתי לחשוב״ נזכרת לנה.
״כמובן שרציתי לצאת לבלות, אבל לא
הייתי בטוחה שאני רוצה לצאת דווקא
איתו. לפני שהצלחתי להחליט — הסכמתי.״
היא לא ידעה אז כמובן, שהסכמתה תעלה
לה ביוקר, תהפוך אותה ליה,ודיה. הפגישה
המקרית הפכה לרומן. לנה התאהבה בחיים,
ולא עבר זמן רב, וגם חיים התאהב בה —
והביא אותה לישראל.
מספר חיים על השיטה המקורית שבה
מכר להוריו את הרעיון של כלה נוצריה:
״סיפרתי להם על לנה, הכל. שהיא פינית
נוצריה, ושאני חושב להתחתן איתה. קשה
להגיד שהורי התלהבו מן הרעיון של נישואין
עם גויה. אבל לאט־לאט השלימו עם

״לנה הגיעה ארצה בדצמבר• לא רציתי
לעשות שום דבר דרמטי. אז לא לקחתי
אותה אלינו הביתה, אלא תחילה הלכנו
למלון אויה. אחר־כך שכרתי דירה ברמת-
גן, ועברנו לשם.
״לא הוצאתי את הדברים שלי מהבית
בבת־אחת, אלא כל יום הייתי מוציא קצת.
הייתי מצלצל לאחי לשאול מתי אמא לא

בחג המולד ״י ״׳ע

לד, ליד חנות הבגדים טל אביה בהלסינקי.

ך 1 1הלק גדול של השנה מכוסה
4 1111 ^ 1ארץ מולדתה של לנה בשלג.
בתמונה: לוה בגיל שמונה, עם כלבה.
משמאל: כמדריכת־סקי בבית־הספר התיכון.

1המשפחה בפינלנד

צילום משפחתי של משפחת קינונן, ליד ביתם,
לרגל חתונת הבן היחיד. מימין לשמאל: אחותה
ייי״יי אחיה. כלתו הטרייה, ואחותה השלישית.

בבית, והייתי בא ולוקח כנוה חולצות, זוג
מכנסיים, בפעם אחרת לבנים. אחר־כך נעליים
— שהעברתי את כל הדברים שלי
רמת־גן.
״אחרי שבועיים הסברתי בבית מד, העניינים.
שלנה ואני גרים יחד, ונתחתן ברגע
שתתגייר. הורי הזמינו אותנו יעוד באותו
יום שישי לארוחת־ערב של ערב שבת.
ארוחה מסורתית עם כל המטעמים, כמו
שאמי יודעת להכין.״
היתר, זו חודיה חדשה — ומרגשת —
לנוצריר, בת הצפון הרחוק. עד היום
לא ידעה לנה מאומה על ישראל והיהודים.
היא נולדה בכפר פיני נידח, סורז׳וקובסק׳,
והם היו ארבע אחיות ואח. אביה, בעל

סעת לישראל. לא סיפרתי שאני אתחתן
עם חיים. בעצמי לא ידעתי אם נתחתן
או לא.״

הפינית מכירה
את החומוס והטחינה
פגישה הראשון ה עם הוריו של
1 1חיים עברה בוגד ־מץ .״האוכל אצל
אמא של חיים זה משהו לא רגיל,״ מתלהבת
לנה .״בליל שית הראשון שהזמינו
אותנו, הם קיבלו אותי מאוד יפה. אמא
שלו ואני התיידדנו. אחיי שלמדתי עברית,
אני מצלצלת אליה כל יום לשאול אותה
איך להכין איזה תבשיל או להתייעץ איתה
בענ־ינים ביתיים. היא יוצאת איתי לקניות,
ותופרת לי בגדים. עד עכשיו תפרה לי
שבע שמלות. אבל בעיקר אני מת־יעצת
איתר, בענייני אוכל.
בימיה הראשונים בארץ הרגישה לנה
בודדה מאוד .׳:חבר שלה היה כל היום
בעבודה, והיא לא הכירה נפש חיה. אך
לאט לאט החלה מכירה את חבריו, נרשמה
לאולפן לעברית. עד הצהריים למדה באולפן,
אחר היתד, חוזרת הביתה, עורכת קניות,
מכינה צהריים! ,מאכילה את בעלה — הכל
כעקרת־בית׳ ותיקה. כשה־ים ד,־ה הילך לחטוף
תנומה אחרי האוכל, היתה לנה מת־י־שבת
להכין שיעורים. בערב היו השניים
יוצאים לבלות. בשלושת החודשים האחרונים
לומדת לנה, ם את שיעורי הגיור, בעזרת
עורך־דין המתמחה בכגון דא, במחיר
הצנוע של אלף ל״י לקורס. עתה, ממתינה
היא לתורה ברבנות. ברגע שתעבור את
הבחינות — הופ, לרבנות שוב פעם, לחופה.
לאחר
החופה, יש לפינית היפהפייה כבד
תוכניות מוגדרות. בעוד שהיא נהנית מאוד
להיות עקרת־ב־ת של בעלה, אץ היא הי־שבת
לקבור את עצמה בין כיתלי המטבח.
לא בשביל זה היא עזבה את כפר סור־ז׳וקובסקי
בקצה העולם.
מה היא תעשה, אתרי כך? בהתחשב בנתוניה
הטבעיים, אין טפק שהיא תהפוך
לאחת הדוגמניות הידועות בארץ, בעתיד
הקרוב. בהתחשב בביטחונה העצמי, אין
ספק שהיא תהיה גם אתת היקרות ביותר.
כאשר צלם נלהב, שגילה את קלסתרה, ביקש
לצלמה, שאלה לנה כמה .״ 150ל״י,״
ענה האיש .״,600״ ענתה לנה., .מי משלם
בארץ סכומים באלה?״ הזדעק הצלם .״אז
לא עשינו עסק,״ היתה התשובה.
בינתיים. הסיכויים הם, שהיא עוד תעשה
עסקים רבים טובים. ונתנא־ם שלה.

במטבח י שראלי ם

היא התאהבה לאחרונה במאכלים המזרחיים.

לנה וחיים סבאן
חנות בגדים, נפטר כשהיתה בת עשר, והילדים
החלו עוזרים בכלכלת־הבית. בבית-
הספר התפרנסה לנה מהדרכת סקי. לפני
כשנה, כאשר סיימה את התיכון, בישר לד,
המורה לאנגלית, לתדהמתה, שהוא חושש
כי נכשלה בבחינה באנגלית. לנה חטפה
ייאוש — עד ׳סהבזיק במוחה רעיון גאוני:
מאחר שהיתר, לה חברה באנגליה, היא
תיסע אליה, תשתלם שם באנגלית — בדרך
הנעימה.

לא רוצה
לחיות בלעדיו
ץ ך הגיע״ לנה ללונדון .״הייתי ב־
^ לונדון בדייק שבוע כשפגשתי את
חיים,״ היא מספרת .״בערב הראשון ש
פגשתי
אותו, כעשר בלילה, כשהחזיר אותי
הביתה, מצאתי ליד הדלת 50 שושנים
אדומות עם כרטיס ברכה, :איחולים. עברת
את הבחינה באנגלית.׳ אצלנו בפינלנד, כשגומרים
את התיכון, יש מינהג לשלוח
שושנים.
״למחרת הוא הזמין אותי שוב לצאת.
בשבילי הוא היה אהבה ממבט ראשון. אם
כי בשבילו אני הייתי רק הרפתקה בהתחלה.
״חיים
יצא לישראל, אבל אחרי שלושה
חודשים הזר שיב, בספטמבר. אז התחלנו
לצאת ברצינות כי* יום.
״כעבור חודש הוא שאל אותי אם אני
רוצה לבוא לישראל.
״אמרתי לו שכן. הגעתי למסקנה שאני
לא רוצה לחיות בלעדיו.
״נסעתי לפינלנד וסיפרתי לאמי שאני נו

ןיוו ^ ן ) לנה בדירתה הרמת־גנית, לומדת עברית ושיעורי־הכנה לגיור. המעבר מארץ
הכפור לארץ השמש, יחד עס המעבר משפה שנורה לשפה הפוכה, יחד עם
המעבר מדת אחת לשנייה — הפכו עליה את עולמה כליל, שינו לחלוטין את הרגלי חייה.

במדינה
111 פלסטיני

£ 1 .א 7 1 0א £ 8־ז 7ז1

דב־טוראי
גנרל טוקאן

10^£־1ק/ ^ 0 7£1£

עיתוני פאריס, ומייד בעקבותיהם עיתונים
ברחבי העולם, מיהרו לנשר לעולם, בשבוע
שעבר, בכותרות ענק, את החדשה המפד
צצת: תוכניתו המרעישה של המנהיג הפלסטיני
המפורסם גנרל טופיק טוקאן לשלום
במזרח התיכון. מרוב התלהבותם לחדשה
הלוהטת, לא התעכבו העיתונים לבדוק יתר
על המידה מיהו המנהיג המהולל. לוא היו
עושים זאת, היו מגלים עליו פרטים מעניינים.
מעניינים עד כדי כן• — שהסקופ הגדול
היה נמוג בטרם פורסם. שכן הגנרל
לא היה אלא בלוף אחד גדול.
הגנרל היה קורפורל. הגנרל המהולל
נולד ביפו לפני כ־ 58 שנה. אביו, סעיד

הקונצרן הגדול ביותר בעולם
4000 מו מ חי ם של 1.1.7.שתפו פעולה וסייעו
להצלחת נ חי ת ת ״אפולו״ על פני הירח.
1.7.7מעסיק ה 200.000 מו מ חים ב־ 28 ארצות
תבל. בבעלותה 35 בתי חרושת, מפעלים ומעבדות
מ חקר ובין השאר ביח״ר ״שאוב
לורנץ״ בגרמניה, אשר נוסף על מקל ט
הטלויזיה הטוב ביותר בעולם, מייצר מקל טי
רדיו, רשמי קול, מרבזי טלפונים בין יבשתיים
ועוד.

גם אתה תהנה מהידע והניסיון הרב שלהם,
ע״י רכישת מקל ט הטלויזיה, מקל ט רדיו
ורשמי קול של 1.7.7.״שאוב לורנץ״.

2א £מ ס 1־ 0ט ^ ס 0 0 0 3
מתלונן סמדג׳ה
נפתח בהדרכת
הרקדן הטלויזיה

וכוריאוגרף

הקנה לעצמן
אישיות
^ עם שלוש שנים
51 אחריות!

המנהל אמר. :הסתלק מכאן״

זכה בתואר סגן המפקד. אלא שחיש מהר
הוברר כי הוא בור גמור בנושא. על מנת
להיפטר ממנו, הוצע לו לערוך מסעות־התרמה
למען מלחמת־הקודש.
אגרוף בפרצוף. אלא שגם מהג׳וב
החדש שלו סולק טופיק במהירות, כאשר
התגלה כי הוא אומנם מתרים מוכשר, אך
את התרומות יעא משלשל לכיסו. רק בעזרת
אחיו הבכור צובחי, שהיה קצין משטרה
ביפו, ניצל ממאסר. למרות זאת, המשיך
היוזם הנמרץ בפעולות ההתרמה הפרטיזניות
שלו, חדל מהן רק כאשר חסן
סלמה הכנים לו, אישית, אגרוף בפרצוף.
טוקאן הצעיר החליף את המקום — אך
לא את המיקצוע. אחיו היה עתה בירדן,
בין שומרי ראשו של המלך טלאל, אביו
של חוסיין. בעזרת האח התקבל טופיק
לצבא הירדני, בפקיד באגף האספקה. שוב
נתפס במעילה, ישוב חילצו אחיו ממעצר.
ניסה לגנוב מטוס. ב־ 1958 חזר טו-
פיק טוקאן לירדן. הפעם, כנציגה הבלעדי
של חברה מסחרית אמריקאית ידועה. הוא
עזב את ירדן לאחר שמעל בכספי החברה.
ימים מעטים לאחר מכן החלו מתפרסמים
ראיונות איתו בעיתונים אמריקא-ים. עתה,
היה הוא גנרל טוקאן. נושא הראיונות:
הוא הקים זה עתה ממשלה פלסטינית גולה
בראשותו, ביקש את תמיכת דעת־הקהל האמריקאית
במאבקו. חוגים רשמיים בממשלת
ארצות־הברית ובאו״ם פנו לשגרירות
ארצות־הברית ברבת־עמון בבקשת פרטים,
קיבלו את התשובה הקצרה כי הגנרל הוא
סתם פסיכי.
מומחה לחיי לילה. טוקאן הפך לדמות
מוכרת בבירות המזרח הקרוב, ולא
רק בהן. בפאריס הוא נחשב למורה־הדרך
הקלאסי לכל אישיות ערבית שביקרה שם
לא היה מומחה ידול ממנו לחיי־הלילה של
עיר האורות. בביירות, מאידך, היה זוכה.
כמעט בכל ביקור, לשבת בבית־הסוהר, על
עבירה זו או אחרת. למרות כל זאת, היה
מקובל ואהוד בחוגים רבים. בעולם הערבי,
בו הגבול בין הו מיון למציאות לא
תמיד ברור, נשמר מקום של כבוד לאלוף
הצייזבאטים, ששאיפתו היחידה, מלבד לעשות
כסף, היתד — ,לזכות בכותרות.

שמעון לוי
סטודיו למחול
ג׳אז ומודרני
ברמת השרון
כיתות לילדים ומבוגרים
מ ת חילים ו מ תקד מי ם
קנח בראון סי ק ס טנ ט
§§ מכונת הגילוח המשוכללת 13
§ ביותר בעולם

ילדים בדיר לבית־הפפר ״יצחק שדה״
מי אחראי לבטיחות?

חחרשמוו: מונאריך 25.10.70
טלפונים 247480 ,778996 — :

אפנת צמרת בע״מ

בית ספר לדוגמנות

פותח קו רס חדש במלון שרתון בתל-אביב
ה קו ר ס כולל:

* דוגמנות מסלול
* דוגמנות צלום

* איפור ונימוסין
* טיפוח החן והיופי

למסימי הקורס טיוע והגונח לעבודה
פרטים והרשמה: דיזנגוף 132ת״א • טלפון 224281

עבד אל־חאליק טוקאן* היה המוכתר של
בני שכם שהתגוררו ביפו. הוא העניק לבנו
את השם טופיק (הצלחה) ,כנראה מתוך
תקווה לעתיד טוב יותר, שכן על אף שסחר
בכל הבא ליד, היתה ההצלחה תמיד ממנו
והלאה. אך ספק אם אף בחלומותיו הוורודים
ביותר ניבא שבנו יקים בהבל פיו
מדינה פלסטינית.
טופיק הצעיר נזרק נ׳בית־הספר התיכון
לאחר שלא הצליח לקבל ציון־מעבר אפילו
במיקצוע אחד. דעזרת אביו נתקבל לצבא
הבריטי, זכה לעלות לדרגה המרשימה של
רב־טוראי.
סגן המפקד היה כור. עם תחילת
גיוסם של צעירים פלסטיניים לצבאו של
קאוקג׳י וחוסייני, התייצב טופיק בירושלים
המזרחית, הציע את שרותיו, כאחד שמכיר
מקרוב את תל־אביב ושאר מטרות הכיבוש.
הוא נשלח למפקדתו של חטאן סלמה כדי
לעזור בביצור רמלה, לוד, וערים אחרות,
* לא׳ קרוב של ראש ממשלת ירדן הנוכחי,
אחמד טוקאן.

0נ2

בשבוע שעבר, נחל הצלחה נוספת בשאיפתו

דרכי־חיים מסוכן להתלונן
כאזרח טוב, לא חשב פרדריק סמדג׳ה שהוא
צריך לשתוק, כאשר הוא ראה את
שלושת ילדיו, ועשרות ילדים נוספים, מסכנים
יום־יום את חייהם. לדעתו, היתה ;ו
חובתו האזרחית לקום ולהתריע על כך.
קם, איפוא, והתריע. אך תוצאות התרע־תו
היו כה עגומות, שספק אם יחזור
ויעז להיות אזרח טוב שנית.
מתי יידרס ילד? ככל הילדים הבאים
ללמוד בבית־הספר החדש יצחק שדה
ברחוב השיקמה בבת־ים, גם ילדיו של
סמדג׳ה נאלצו לעשות דרכם על הכביש —
מחוסר מדרכה פנוייה. והמדרכה ברחוב
(המשך בעמוד )25
העולם הזה 1729

לא הו א!

-זה ל א סוף ה שלם !

שמלת המידי אינה נוראה כל כך — אם יודעים מה ללבוש, או מה לא
ללבוש מתחתיה, כמו הנערה העליזה הנראית בתמונה למעלה. הנערה
בתמונה משמאל מצאה, לעומת זאת, פיתרון חתולי הרבה יותר לבעייה זו, מקורי למדי.

מאחוו

איר
ללבזש מיד, ולהשאר סכסית

אפילו חצאית מקסי יכולה
לעורר אותן תגובות כמו
1^ 11/1
חצאית מיני, בעזרת חתן הולם בגובה המתאים.
צורת הרגל היפה נשמרת ע כך.

* ו היתה גזירה שאי־אפשר היה לע־
} מור בה. הקשר שקשרו האופנאים ויצרני
הבדים להעביר מן העולם החיצוני את סימני
הנשיות המופגנת, היה יאוש מוחלט לכל
אלה שהתענגו על תור הזהב של המיני.
את המקסי עוד אפשר היה לסבול. אבל
המידי המכוער איים לגדל דור שהמיניות
שלו תהיה רק מאזור המתניים ומעלה.
נכון שבאופנת המידי קיבל הפתגם חפש
את האשה משמעות כלשהיא. אבל כל אלה
שנאלצו להשלים עם תקנות החירום האופנתיות
האחרונות עשו זאת בלב כבד.
אבל לא לעולם חוסן. עוד בטרם הספיק
המידי להיקלט וכבר הופיעו סימני המרד
הראשונים באירופה. התמונות בעמודים אלה
הן רק שלוש מתוך מיבחר הרעיונות שהמציאו
חתיכות אירופה כדי לאכול את
עוגת האופנה ולשמור עליה בעת ובעונה

בעולם
קנדה
מ חלו ק ת
200 השנים
היה זה לעגה המר של ההיסטוריה, שדווקא
בשבוע בו הכירה ממשלת קנדה
בממשלת סין העממית, קשרה עמה יחסים
דיפלומטיים רשמיים והודיעה כי תתמוך
^ בקבלתה לאו״ם, שאירגון מאואיסטי קיצוני
בקנדה איים להטילה למלחמת אזרחים.
בתום משא״מתן מייגע ומורט עצבים
שנמשך כשבוע, הוציאה החזית לשחרור
קויבק להורג את פייר לאפורט ,49 ,שר
העבודה בממשלת קויבק. גוויתו נמצאה בתיו
תא המיטען של מכונית שברולט

כנ צצה
בבת -

ך -ונסטאנץ היא עיירה קטנה כ־

|/גרמניה. כמוה ישנן עוד עשרות. ימה
שרונים התושבים מעירם הוא דבר פשוט
— שקט וסדר. אולם, מה שאירע שם השבוע
היה שקט מרעיש. בית־הזונות החל
הפועל בעיר זו פוצץ בקול תרועה רמה.
אחד מאורחיו של בית־זונות זה השאיר אחריו
עקבות, בצורת פצצה.
בערב המקרה בו פוצצה הפצצה היו ב
ירוקה,
בה הוא וחטף ב־ 1בחודש. גם הדיפלומט
הבריטי ג׳יימם קרוס הומת בלי
רחמים.
באותה שעה נכנסה קנדה כולה למשטר
צבאי חמור, שלא ידעה כמותו מאז מלחמת
העולם השניה. הצבא הקנדי פשט
בערים, תפס עמדות במיתקנים ציבוריים. קוי
חירום מיוחדים הופעלו והיקנו לממשלה
את הסמכות להטיל צנזורה קיצונית על
כל אמצעי התקשורת; לאסור לעצור ולהגלות
את מי שתמצא לנכון; לפקח על
כל אמצעי התובלה והנמלים ולהחרים כל
רכוש או מיתקן שיעלה בדעתה.
כך, בצורה דרמתית, הצליח אירגון קיצוני
קטן להסעיר את אחת המדינות השלוות
בעולם, לעורר מחדש מחלוקת השוכבת
ופורצת חליפות מזה 210 שנים.

צעו. הגברים שאירחו להן חבו ה לא הרגישו
בנוח. סיפרה גיולנדה, עובדת המקום אשר
שמה המקצועי הוא קלאופטרה :״הייתי עם
גבר מבוגר, ברגע שכבר כמעט והלך לו
והצלחנו להגיע לאקט, אירעה ההתפוצצות
ודלת נפלה על חוט השדרה שלו. נו, אז
אפילו צעירון לא יוכל לעשית את זד, במצב
כזה.״
שני אורחים ששהו במקום לצורך בילויים
וד,מתגוררים בשטוטגארט, היו נאלצים
לבלות עוד כמה ימים בבית־חולים. מה יגידו
לנשותיהם? הם אינם יודעים.
״כמות כזו של מטען נפץ עוד לא פוצצה
בגרמניה מעולם. זו הפעם הראשונה ב
היסטוריה של הפשע בגרמניה שקרה ובר
כזה״ ,טען התובע הכללי הגרמזי א•,נפט
באואר, איזה סוג אדם הוא זה שהניח את
המטען? זו היתד, השאלה שהציקה לראשי
המשטרה האם היה זה חושב שקט של
העיירה, שרצה לשמור על השם הטוב שלה,
שהניח את המיטען? התעלומה נפתרה כאשר
ערכו חיפוש אצל החיילים. הסתבר שחייל
צרפתי בשם פטריק קה, החונה עם גדודו

היצאנית מחממת כץ הריסות המוסד

הנחה לבן הפרוצה

0בית התענוגות הנקרא בשם ארבלה, שישר,
1אנשים. חמישה מהם באו כאורחים רגילים
] 1באשו־ כיסם גדוש במזומנים. אולם הש שי,
1מסתבר, בא בלי אגורה בכיסו. הוא דאג
| להשאיר תיק בעל ערך לשוער במקום תוך
הבטחה חגיגית שכאשר יחזור ידאג לשלם
עבוד שרותיה של הגברת שהעניקה לו את
חסדיה. כמה דקות לאחר חצות, העירה
התפוצצות אדירה את תושבי העיירה. אלו
שהיו אותה שעה בבית־התענוגות הועפו
ממ טותיהם. קירות הבית התרסקו, הדלתות
עפו, ותיקרת הסלון בה נהגו לקבל את
האורחים פשוט צנחה ממקומה.
בבית־הבושת התעוררה פניקה. לא, הבחורות
שעובדות במקום לא רצו להציל
אנשים או פצועים. מה שהטריד את מנוחתן
היה העלמם של פנקסי הצ׳קים שלהן —

בגרמניה, הוא זה שהניח את הפצצה.
כטריק היא בנה של פרוצה (מיל ).היא
בילה בחברת פרוצה העובדת במקום ונקראת
בשם אניטה — .הוא דרש מימנה לא יותר
ולא פחות מאשר שרות ללא כסף. מה יש,
לבן של פרוצה אין כבר הנחהי משסירב־להתחשב
במוצאו — הקים החייל צעקות.
הזונות קראו לשומר המקום, הנקרא ורך
חיבה בשם ד״ר מבוזו. זה, השליך אות־החוצה.
פטריק יצא וצעק לעברו של השוער
:״אני אראה לך!״ כעבור חצי שעה
הוא הראה לו — הוא חזר עם מסען מלא
חומרי נפץ, שכלל בין היתר 20 רימוני־יד.
את ניצרתו של אחד הרימונים שיחרר, הטילו
על ועילת הרימונים ונעלם. המשטרה
שעלתה על עקבותיו זמן קצר אחרי הפיצוץ
העמידה את 300 חיילי הבסיס הצרפתי ב־ייעל
לא ודיס. גוצינים גבוהים וביניהם כמ־

אימפריה קתודית. מאז ניסה לואי
ה־ 14 מלך צרפת להפוך את קנדה למושבה
צרפתית ולהשתלט באמצעותה על כל
אמריקה הצפונית, להפכה לאימפריה רומית
קתולית, הפכו המלחמות הפנימיות,
האינטריגות והטירור ללחם חוקה של קנדה.
ב־ 1776 כאשר הוכרזה עצמאותה של
ארצות־הברית ומהגרים רבים ממוצא בריטי
פשטו על פני קנדה, התעורר הצורך הראשון
לחלוקתה של המדינה. ב־ 1791 חולקה
קנדה לקנדה העליונה והתחתונה, כשד,על־יונה
היא בהשפעה בריטית והתחתונה
בהשפעה צרפתית.
ב־ 1837 ניסו הצרפתים של קנדה התחתונה
למרוד בממשלה הבריטית המרכזית.
כתוצאה מכך הוכרו ההבדלים השוררים בין
שתי האומות המאכלסות את קנדה. הצרפתים
קיבלו זכות להגדרה עצמית ולייצוג
במימשל וכעבור 30 שנה נוסדה מדינת
קויבק בשטחי קנדה התחתונה.
שריד המונרכיה. כ־ 5מיליון קנדים
ממוצא צרפתי מאכלסים את קויבק. קויבק
הבירה, היא העיר האירופית העתיקה היחידה
בכל אמריקה הצפונית. היא בנויה
לפי כללי האדריכלות הצרפתית ונופה
לא השתנה כלל ב־ 300 השנים האחרונות.
למבקר בעיר זו נדמה כי הוא חי עדיין
בתקופת לואי ה־ . 14 מנהגי התושבים, נימוסיהם
ואורח חייהם לא השתנו גם הם
כמעט. בעוד שצרפת עצמה הפכה מודרנית,
נשארה קויבק כשריד האחרון על מפת
העולם של המונרכיה הצרפתית.
־ 957 מתושבי קויבק דוברים צרפתית.
רק מחציתם גרים בערים, עיירות או כפרים.
יתרם מפוזרים על פני חוות הענק המכסות
את המדינה. כמעט כולם שייכים לכנסיה
הקתולית הרומית, וכתוצאה מכך אין כמעט
רישום של גרושים בקויבק. כמעט כל המשפחות
הצרפתיות בקויבק הן מרובות יל•׳
דים. קרוב ל־ 570 מהמשפחות הצרפתיות
יכולות להתגאות בכך שיש להן עשרה
ילדים ויותר. בגלל עובדות אלה הריבוי
הפנימי בקויבק הוא עצום. מספרם של
הצרפתים גדל משנה לשנה באופן יחסי.
מאז מלחמת העולם השניה נדמה היה כי
שאיפותיהם הלאומיות של הצרפתים בקויבק
דועכות. מלבד מימשל עצמי הוענקו להם
כל הזכויות וצורות הייצוג. הפריחה הכלכלית
המהירה של קנדה לא פסחה גם על
חבל זה והמעיטה את משקלן של התנועות
הבדלניות למיניהן שפרחו בה.
היה זה הגנרל דה־גול׳ שנתן דחיפה מחודשת
לשאיפות ההגדרה העצמית והמימ־של
העצמי של הקנדים הצרפתים. מאז ביקורו
המפורסם בקויבק, בו צידד בזכותם
של תושבי קויבק לעצמאות מדינית, החלה
פריחה מחודשת של תנועות לאומיות. בין
אלה צצו גם כמה ארגוני טירור.
הניגודים צצים שוב. החזית לשחרור
קויבק, שביצעה את החטיפות לפני שבוע
והגשימה את איומה להוציא להורג את
החטופים, היא אירגון זעיר, של צעירים
בעלי השקפת עולם מאואיסטית, המגונה
על ידי כל התנועות הלגיטימיות התובעות
עצמאות לקויבק.
מרבית תושבי קויבק מגנים את שיטות
פעולתו הברוטאליות, אולם הם אינם יכולים
להתעלם מהעובדה שבמציאות הפוליטית
של המחצית השניה של המאה ר,־,20
הפכו ארגוני טירור זעירים לאמצעים יעילים
יותר מאשר תנועות פוליטיות, לפחות
בכל הנוגע לכיבוש דעת הקהל.
עתה, כשהחזית לשיחרור קויגק הוכיחה
כי אינה מסתפקת באיומים בלבד, לא תישאר
לממשלת קנדה הברירה אלא לצאת למלחמה
טוטאלית לא רק בחזית, אלא בכל
אירגוני הבדלנים של קויבק. המעצרים ההמוניים,
החרמות הרכוש ושאר השיטות
שכבר ננקטו השבוע בידי ממשלת קנדה,
הן רק צעד ראשון בתהליך העלול להוביל
למלחמת אזרחים חדשה מאותו סוג המתחוללת
באירלנד.
לגבי אלה הרוצים להסיק את המשמעות
ההיסטורית מן המתרחש עתה בקנדה, המסקנה
היא פשוטה: בפעם נוספת הוכח
כי שני לאומים אינם יכולים לחיות בשלום
בתוך אותה מדינה, אפילו יש להם מטרות
משותפות. התרבות המודרנית, רמת־החיים
הגבוהה והחינוך הליברלי, אין בהם כדי
לכסות על הניגודים המהותיים החבויים
עמוק בליבם של בני הלאומים השונים.
לאלה המשתעשעים ברעיון כי ניתן לה־קים
ארץ־ישראל ודולה, בה יחיו זה בצד
זה בני הלאום העברי והלאום הערבי —
ו אין זה משנה אם הם אנשי ארץ־ישראל־הי״
למה או אל־פוזח — ישמש המרד ה

.וא נראה עדיין יותר מת מאשר חי:
| ! פיו מעוקם, עינו השמאלית בוהה קפואה
ניבחר ,,חסרת־הבעה, עור פניו שקוף.
זיפי זקנו השחור, על רקע חיוורונו המבעית,
השלימו את התמונה המדכאה.
אולם צדוק סבאן היה מרוצה. הוא חזר
זה עתה לעולם החיים :״אני מרגיש טוב״,
אמר חלושות לכתב העולם הזה. מעל מיטתו
בבית־חולים הדסה בתל־אביב .״היום אני
יכול כבר לרדת. שלשום עוד חיבק אותי
המוות. חיבק חזק.״
הוא נרתע קלות כשהוא נזכר :״זה היה
נורא. ערפל חם עטף אותי. חנק אותי. הפס־קתי
להבחין מה שקורה סביבי. הפסקתי להכיר
אנשים. ידעתי רק שאני הולך למות•
בגיל ,23 אני הולך למות — בגלל שבבל
הארץ אין בשבילי כלייה מלאכותית פנוי״ה׳
אחרי שהכליות שלי הפסיקו לפעול, שתיהן.״

המצייר!

יונה סבאן, אחותו של
צדוק, שהזעיקה שמיים
וארץ כדי למצוא לאחיה כלייה מלאכותית
פנויה, ל! לא היא, היה מן הסתם מת מכבר.

משך שלושה שבועות — בעוד הרופאים
בבית־הולים הדסה בירושלים הודיעו לאחותו
יונה כי אין בנמצא כנייר, מלאכותית
פנוליה, ועליה לקנות אחת, במחיר 30 אלף
ל״י ובעוד אחותו מתרוצצת במאמציה לגייס
את הסכום האסטרונומי הזה, כאשר כל יום
מקרב את אחיד, למותו.
מה שצדוק לא ידע, באותם שבועות
אכזריים — ומד, שכל הגורמים המוסמכים
האחרים >א דעו — היה, שבו בזמן שכבו
במחסני בית־ד,הולים הדסה בתל־אביב
שתי כליות מלאכותיות, חדשות, ארוזות
עדיין באריזתן המקורית. ובנוסף להן, יש
בבית־ד,חולים גם כלייה מלאכותית שלישית,
תרומת משטרת־ישראל, שהרכבתה לא הושלמה
משום מה.
באלאגן גורם מוות

ך• גי~ על כך אברה:׳ הירש, מנהל בית•
1החולים :״יש לנו ארבעה מכשירי כלייה
מלאכותית בשימוש. את שתי הכליות המלאכותיות
החושות שבמחסן נפעיל ברגע
שנעבור לאגף החדש, הנמצא עתה בבנייה.
אין לנו, במחלקה הישנה מקום עבור כל
שש הכליות. אינני יודע מתי נעבור למקום
החדש. הקבלן מאחר בעבודתו. כרגע אינני
זקוק לשתי הכליות שבמחסן.״
היתד, זו שערוריה שאין דוגמתה. חולה
נוטה למות — בעוד הציוד שיכול להציל

בכליה מלאכותית פנויה — ואותו
זמן היו במחסו שתי כליות חדשות
אשר לא הוצאו כלל מאריזותיה

גגל׳ ל

5 0 0 0

כליות שבשימושו. ואבן — עובדה היא,
שכאשר נתבקש לקבל לטיפולו את סבאן —
עשה זאת והציל את חייו.
מקור השערוריה הוא בבלגאן הביורוקרא־טי,
שבגללו נוצר אי־התיאום בין בתי־החולים
השונים, שלא ידעו אהד מהשני — אי־תאום
שעלול היה, במקרה זה, לעלות ב־חיי־אדם.
כאשר התברר בהדסה ירושלים בי

נוסף יחיד של חולה הזקוק לכלייה מלאכותית,
עלול האיש למות מחוסר ציוד פנוי.
ד״ר צ צקים לא ידע על שלוש הכליות הפנויות
בהדסה תל־אביב, המסוגלות לשרת
תשעה חולים ביממה.
אם הזר סבאן לעולם החיים, חייב הוא
תודה לאחותו יונה. היא זו שהצילה
את חייו.

צדוק סבאן
פן להדסה בתל־אביב, ושם קיבלו את צדו
לכלייה מלאכותית, והצילו אוחו ברגע ה
אחרון ממש.

״7 1 *1ף ן * ן ן 1ן ד ! ד * 1 \ 1ר צדוק סבאן במיטתו ב־
בית־החולים הדסה בתל־

אביב, ליד הכלייה המלאכותית שהצילה אותו ממוות. לאחר שאיבד
סבאן זקוק לכלייה מלאכותית, ניסה ביתי
החולים למצוא לו מקום בכמה בתי־חולים
אחרים — אולם משום מה לא טרח אפילו
להרים טלפון להדסה תל־אביב. מבלי לעשות
פעולה יסודית זו, הודיע הדמה ירושלים
לאחותו של החולה כי עליה למצוא כלייך,
מלאכותית — או שאחיה ימות.
בכלל נראה שהקשר בין שני בתי־החולים
צולע. רק לפני שבועיים הכריז
ד״ר ציצקים, מבית־חולים הדסה בירושלים, י
בראיון בקול־ישראל; שאם יהיה לו מקרר,

את הכרתו, בעקבות הפסקת פעולתן של שתי כליותיו, נדרשה הת״
ערבותו האישית של שר־הבריאות ויקטור שם־טוב כדי להציל את
חייו. רק הצמדתה המהירה של הכלייה המלאכותית הצילה אותו.

מספרת יונה :״כשסיפרו לי הרופאים ב־בית־חולים
הדסה בירושלים שמצבו של צדוק
חמור מאוד, ואם לא אשיג פלייה מלאכותית
במהירות — זה יהיה סופו, הרגשתי שהשמיים
נופלים עלי. רצתי להדסה, בכיתי.
התחננתי, צעקתי — שום דבר לא עזר. ובינתיים,
כל יום קירב את צדוק לקיברו.
לבסוף הוא כבר היה בעילפון ולא הכיר
אותי.
״התחלתי לחשוב בייאוש, מאיפה אש־ג
את המכשיר. אמרו לי שהמחיר הוא 30

אלף ל״י. מאיפה אשיג סכום כזה? בייאוש
ניגשתי לידיעות אחרונות, ביקשתי עזרה.
מיד פירסמו על מיבצע התרמה בשבילי,
ובמהירות נאספו 20 אלף ל״י. יותר לא

״בייאושי, לא ידעתי לאן לפנות. לא יודעת
איך, אבל פתאום מצאתי את עצמי ב־לישכתו
של שר־הבריאות. השארתי לו מכתב,
סיפרתי לו הכל, אמרתי לו שהוא תקוותנו
האחרונה.
״והוא באמת זה שהציל אותנו. הוא טיל־

דיל! *ילה את מחלתו לראשונה ער|
* 8מלחמת ששת־הימים, כאשר גילה שח
בדמו. הוא היה אז בשירות כדיר, ונשל
לא שפוז. עם פרוץ המלחמה חזר ליחידת
לחם בירושלים בקו הראשון כאיש קשר.
לפני ארבעה חודשים נתקף מחדש 1
מחלתו. הוא נאלץ לנטוש את עבודתו נ
טכנאי אלקטרוניקה בשידורי־ישראל ובחבר
זניט, אושפז ׳:הדסה ירישלים. הטיפול 1
שיגרתי לא עזר, ולבסוף, כאשר החמי
מצבו, גילה לאחותו כי איבד את שו
כליותיו כליותיו והוא נזקק לכליי
מלאכותית.
אחותו נזעקה — והצילה את חייו. וו
אמת העגומה, כפי שהתגלתה היא שגזר־ד
ד,מחת היה מופעל לא בגלל 33 אלף הל
שלא היו לה — אלא בגלל סכום מגוו
יחסית של 5,000ל״י ביזבד. שכן ד״ר צ צק
מהדסר, תל־אביב אשר קיבל את סבאן לאו
הטלפון משר־ד,בריאות והציל את ח־יו, גי׳
שביכולתו להשיג כלייה מלאכותית, גם ;
לא חדשה ולא מודרנית. במחיר (00

במחיר כזה, נראה באמת ובתמים שק:
מוגזם הוא להרשות לצעיר בן 22 למו
בעקבות גילוי השערורייה על־ידי העד
הזה, הבטיח שר־ד,בריאות לחקור
פרשה.
כדי שלא יחזרו מקרים כאלו מחר, חיי:
להיערך כאן חקירה יסודית. אין צורך לה:
אשמים. הדבר העיקרי הוא, לבנות שי
כזו, שלא תאפשר חזרה על הביזיון.
לא במחיר 5000ל״י, לא במחיר 30א
ל״י, ולא בכל מחיר בעולם.

—י 23

סיקת־קצב, עשו אהבה תחת השמש ועישנו
סמים בפרהסיה — אלא נוכחו לפתע כי הם
בעצם כוח רציני בריקמת־החיים האמריקאית
— כוח שכל רדיפות המשטרות ומאמרים
עוינים בעיתונות הממוסדת לא ימי
חוק אותו. אחרי וודסטוק, לא חזרו היחסים
החברתיים בארצות־הברית שוב למה שהיו
קודם לכן: ההיפים הפכו לתנועה חברתית
מוכרת — על כל הטוב והרע שבה.

ת ״וודסטוק״ הנציח בסרט הבמאי
האמריקאי הצעיר והמוכשר מייקל ווד־לי.
הוא שילח על פני הפסטיבל חמישה
צוותי מסריטים מעולים, בהוראה פשוטה:
צלמו כל מה שתרצו, איך שתרצו.
בישראל, ניסו להביע בפניו את שמחת

*הצגה עגומה לכבוד במאי הסרט

* המלהיב מיליוני צעירים

1₪111ה 10
ך* ואו נוכיח שגם אנחנו יודעים
׳ ״ בלעשות וודסטוק,־׳ נאמר בהזמנה למסיבה
המיוחדת, שנערכה במוצאי־שבת האחרונה
בדיסקוטק טיפאני׳ס בתל־אביב. מסיבה
זו נועדה להיות בסיגנון וודסטוק, באווירת
וודסטוק, ולמען זודסטוק. ספק רק
אם חלק נכבד מן האורחים הבורגנים של
טיפאני׳ס ידע בכלל מה זה וודסטוק, לפני
שקיבל את ההזמנה. וגם אחרי שגילה מה
זה — ישב ופיהק במשך כל המסיבה.

יפה שויו

הדוגמנית יפה שריר
מגלה שרירים יפים,
בחליפת העור שלה, בעת ריקוד סוער במסיבה
אשר נערכה בדיסקוטק טיפאני׳ס.

אין בכך פלא. וודסטוק נועד לצעירים.
וודסטוק, שהגיע במיוחד ארצה, כי גם בישראל
ישנם צעירים בני גזע וודסטוק. אם
אכן ירצה הבמאי להסתמן על הוכחה זו,
יגיע למסקנות עגומות.

**דסטוק״ המקורי נערך בקיץ 69׳
״ ן | באיזור כפרי בשם זה במדינת ניו־יורק.
היה זה פסטיבל מוסיקת־קצב שנמשך
ארבע יממות תמימות, ושמשך קהל
של קרוב לחצי מיליון צעירים וצעירות מכל
רחבי ארצות־הברית.
ארבע היממות הללו עשו היסטוריה: חצי
מיליון הצעירים לא רק האזינו שם למו־

אוהבים

סייקל וודליי, שביים את וודסטוק, נכח במסיבה בטיפאני׳ס,
אך הסתפק בישיבת־ספינקס דוממת במשך כל הערב, כשלימינו
אשת־יחסי הציבור שלו ולשמאלו ידידתו. בתמונה למעלה: סצינה מסירטו וזדסטוק.

הבמאי הגוול

את החלק הנועז ביותר של המסיבה סיפקו שני אורחים׳אלו, שהתמז־מזו
בניחותא על מושבם. מי שרצה, יכול היה לראות בכך סמל לאהבה
החופשית כפי שנראתה בוודסטוק בפרהסיה במשך ארבעת ימי פסטיבל־הקצב ההיסטורי.

החיים של וודסטוק — לפחות בטיפאני׳ס —
הדוגמנית יפה שריר, שרקדה בבגד־עור
מאוד היפי, שרה גורן במידי סופר־מודרני,
האופנאית רוחל׳ה ברזין, בעלת בוטיק ביבה,
שרקדה בכל רמ״ח ושס״ה שלה, כמו
שהיא עושה כל טעם כשהיא בדיסקוטק.
האמת היא, שלמצב־הרוח השומם עזר גם
וודלי בעצמו. במשך כל המסיבה הוא ישב
דומם כפסל.
אלא שלהצדקתו שלו ניתן לפחות לומר
שהוא סבל מקילקול קיבה חמור, שתקף
אותו בטורקיה, ומהדאגה שמא אין זה
חולירע. תירוץ כזה לא דיה ליתר המפהקים.

חלק נכבד מצהלת־החיים, החדווה הספונטאנית והאושר הילדותי התמים,
שהם מנת־חלקס של ההיפים — בתיאוריה לפחות — סיפקו עובדי
טיפאני׳ם עצמם. בריקודים סוערים הוכיחו כי הנוער הישראלי יכול להידמות לכל נוער אחר.

-וחסדים

במדינה
(המשך מעמוד )20
אינה פנוייה, מאחר שהקבלן המשלים את
בניית בית־הספר סתם את כל הסביבה,
כולל המדרכות, בחומרי בנייה — כדרכו
של כל קבלן רציני בישראל. מאחר שרחוב
השיקמה הומה משאיות כבר משעות הבוקר
המוקדמות, בגלל שהמקום הוא איזור עסקים,
היתד, זו, לדעת סמדג׳ה ורבים משכניו,
רק שאלה של זמן עד שילד ייפגע.
המיטרד הוא רודף המיטרד. פנה
סמדג׳ה להנהלת בית־הספר בתביעה לפינוי
המדרכות מחומדי־הבניין. התפתח ויכוח,
וסמדג׳ה, שלא בא על סיפוקו, פנה למחלקת
החינוך של העירייה. גם שם דחוהו
בקש. האב העיקש לא ויתר, חזר ופנה שוב
לבית־הספר.
קבלת הפנים, הפעם, היתה דראסטית.
״הסתלק מכאן,״ צעק עליו המנהל. כשלא
הסתלק, הזעיק המנהל את המשטרה.
כשהופיעו השוטרים, האשים האב הנזעם
את המנהל בכך שהוא מפקיר את חיי התלמידים
במחדלו, ציין שהמנהל לא טרח
אפילו להציב שלט בכביש המזהיר את הילדים.
המנהל הנזעם האשים מצידו את
סמדג׳ה בכך שהוא מהווה מיטרד בעצמו.
השוטרים, על בסים שיקול טמיר ונעלם,
החליטו להאמין ייגירסתו של המנהל, האשימו
את האב המופתע בהפרעת הסדר כמקום
ציבורי.
החלטתם זו אכן תרמה רבות, ללא ספק,
לבטיחותם של הילדים.

צעירים £
אל,.אס.די — ,לצינורות
המיס של תל־אביב
לרבים, עשוי הרעיון להישמע מבהיל. בעיני
לילי נובל, בלונדית בת ,22 אם לילדה
בת שלוש, הוא נראה נחמד דווקא :״אם
היו מכניסים אלף גלולות אל.אס.די. לתוך
צינורות המים של תל־אגיב, ותושבי העיר
היו שותים אותם,״ אמרה השבוע ,״היתה
לנו מדינה עם אנשים טובים יותר.״
מי כמוה צריך לדעת. כאשר נעצרה
לילי בשבוע שעבר על־ידי המשטרה בכרם
התימנים, מצאו אצלה השוטרים חצי
כדור אל.אס.די. ואצל שניים מידידיה, ש־ישבו
בחברתה, מצאו כדורים נוספים. אצל
הצעירה הרביעית שהיתר, איתם מצאה המשטרה
שלל גדול יותר: אלף כדורים החשודים
כאל.אס.די ,.ואשר עד תום הבדי־קות
המעבדתיות מוכנה המשטרה להגדירם
רק כסמים מסוכנים.
״זה עושה טוב״ .לילי, תושבת הדר־יוסף,
הנשואה למוסיקאי העושה כרגע ב־ארצות־הברית,
מודה בגילוי־לב שהיא עוסקת
גם במכירת גלולות אל.אס.די. מאליו
ברור שהיא לוקחת גם סם זה וגם חשיש.
לדבריה, היא מקבלת את הגלולות מידידים
בארצות־הברית, במישלוחים של —20י
30 גלולות, ומוכרת אותן ב־ 20—15ל״י
הגלולה. רוב לקוחותיה סטודנטים ואנשי
בוהימה.
לפעמים גם מחלקת לילי את הגלולה
חינם. שכן היא עושה את מלאכתה באמונה,
ולא בגישה מסחרית יבשה .״אני
חושבת שהטריפ מוסיף המון לבן־אדם,״
אומרת היא. .הוא משתחרר מכל הדברים
הקטנים שבחיים היומיומיים, ומצליח לפתוח
לעצמו את המוח. בגלל זה שזה עושה
טוב, התחלתי לחלק את הכדורים, וגם
למכור אותם. מי שלוקח את זה פעם, הוא
כבר יקח תמיד.״
חשיש ואוכל תימני. עם הסמים
התחילה לילי בגלל הסקרנות .״היתה בי
סקרנות לחיים, לכל דבר חדש,״ חוזרת
היא על המשפט אותו אמרו כבר מיליוני
צעירים לפניה .״בת 18 התחלתי יוצאת עם
חבר׳ה לדיסקוטקים. באחד הדיסקוטקים היה
ברמן שנהג לחלק לכולנו סיגריות ממולאות.
זה היה נהדר.״
ידידים ששמעו מפיה על התפעלותה מן
החשיש שטעמה, היפנו אותה, מידידים נאמנים,
למקור בכרם התימנים. כך החלה
לילי מעשנת בקביעות. היינו מעשנים ושומעים
מוסיקה וזה היה נפלא ,״היא מספרת.
״בגלל החשיש, דרך אגב, למדתי להכיר גם
את האוכל התימני שבכרם, והתאהבתי בו.״
מחשיש ל־אל.אס.די. דבר נוסף שהתאהבה
בו היה האל.אם.די. היתד, זו שוב
הסקרנות שהתעוררה בה, עקב סיפורים של
החבר׳ה על יזחוזייה החלישה.
את הכדור הראשון שלה טעמה אצל
חבר באילת .״אי־אפשר לתאר במילים כמה
זה היה נפלא,״ היא נזכרת .״אחרי זה
התחלתי להשתמש באל.אס.די באופן קבוע.״
העולם הזח 1729

מעשנת לילי נוכל
— עם המון רצון טוב
כדי להעניק את החזזייה הנפלאה הזו
לאחרים, החלה לילי מחלקת ומוכרת את
גלולות החלומות. בניגוד לדיעה המגובשת
כיום בין רופאים ופסיכיאטרים, לפיה המחקר
באל.אס.די עדיין רחוק מסופו, וקיימים
סימנים שלפחות לבני־אדם מסויימים
עלול הסם לגרום נזקים — לעיתים אף
חמורים — מאמינה לילי שהיא עושה טובה
לאנשים .״למכור אל.אס.די. זה לא כמו
למכור סחורה רגילה,״ אומרת היא .״קשה
להגדיר את זה, אבל מוכרים את זה עם
המון רצון טוב. כשאני מוכרת את זה,
אני עוזרת לאנשים למצוא את עצמם.״
אלא שבינתיים, מצאה אותה המשטרה.
דתיים לחסל א ת
מירוץ המכוניות
אחד האירועים המלהיבים את דמיונם של
רבבות צעירים בארץ הוא מירוץ המכוניות
הבינלאומי המתוכנן להיערך בחודש הבא
באשקלון. אלא שייתכן שיהיה עליהם לצנן
את התלהבותם: הדתיים, התגלה לאחרונה,
מתנגדים למירוץ בגלל שהוא צריך להתקיים
גם בשבת.
איום כפרישה. זה שנים שלמפד״ל
כוח מכריע במועצת עיריית אשקלון, עקב
היותה לשון־המאזניים בין הסיעות הגדולות.
לשני חבריה במועצת העירייה השפעה גדולה
יותר מאשר לשאר 13 החברים. ואכן,

גוכל

למכור —
ישיבת מליאת מועצת העירייה, לפני שבועיים׳
שבה העלו שני חברי המפד״ל את
התביעה האולטימטיבית לביטול המירוץ,
הזתה סוערת ביותר.
אולם היא לא הביאה לתוצאה לה קיוזתה
המפד״ל: נציגי גח״ל ונציג הרשימה המקומית
במועצה הצביעו נגד הצעת המפד״ל,
חמשת נציגי המערך נמנעו, מתוך רצון
שלא להתנגש בדתיים. המצב שנוצר עם
תום הישיבה: נשאר תלוי ועומד איומם
של שני חברי המפד״ל לפרוש מן הקואליציה.
המדינה
זה אנחנו. התיירות היא
ענף ייצור הדולרים השני בגודלו, אחרי ההדרים.
ואשקלון היא אחו מאתרי התיירות
המובהקים בארץ. וענף מירוצי המכוניות
הינו אמצעי־עזר מובהק לעידוד תיירות־חוץ.
אולם עובדות אלו, חשובות ככל שיהיו —
אינן חשובות יותר מפרישתם של שני נציגי.
הדת המאורגנת מן המועצה.
בימים הקרובים יתברר, מי חשוב יותר.
עסקים עולמו המופלא
של גיסים כהן
המגיפה האחרונה שפשטה בין ילדי ישראל
נושאת את השם הבלתי מזיק העולם
המופלא. כמו מחלת החולירע היא פרצה
בבת־אחת, ללא כל אזהרה מוקדמת, אך
התפשטה במהירות ובתפוצה בלתי־רגילות.
חבורות חבורות ניצבים ילדים מגיל 6
עד 15 בשכונות ובחצרות בתי־הספר מנהלים
מיסחר קולני וער המזכיר את שוק הכספים
ברחוב לילינבלום או את שווקי ארבעת
המינים לסוכות.
לא תהיה זו הגזמה לומר כי במרכז ה־התענינות
של ילדי ישראל עומדות כיום
כמה מאות תמונות צבעוניות קטנות, בגודל
של חצי גלויה, הנושאות או! השם העולם
המופלא.
שוק כמו כלילינכלום. התמונות הן
חלק מסידרה של 397 תמונות, שיש להד-
ביקן באלבום. הן מסודרות בסידרות מישנה
לפי נושאים כמו מערכת השמש וכוכבי
הלכת, תולדות כדור הארץ, התרבויות הגדולות,
בעלי חיים נדירים, המצאות וגילויים׳
התפתחות התעופה וטיסות חלל.
כדי לאסוף את הסידרה כולה על 397
תמונותיה, רוכשים ילדי ישראל מעטפות
סגורות. בכל מעטפה כזו נמצאות שלוש
תמונות מהסידרה ומחירה עשר אגורות בלבד•
כדי לרכוש את כל 397 התמונות צריך
כל ילד להשקיע באופן תיאורטי סכום של
כ־ 14ל״י בלבד. אולם מאחר ולא כל
התמונות הוצאו לשוק, וכל מעטפה חדשה
הנרכשת מכילה תמונות שנרכשו כבר במעטפות
קודמות, מוציאים ילדים סכומים
של עשרות ל״י לרכישת תמונות מבלי
שתהיה בידיהם סידרת התמונות כולה.
כתוצאה מכך התפתח בין לילה שוק
חליפין ער בתמונות הסידרה, שפשט לבתי-
הספר׳ מועדוני הנוער והשכונות. כל ילד
שני בישראל עסוק כיום בבעיה כיצד להשלים
את אוסף התמונות שלו.
הצלחה מסחררת. השיטה אינה חדשה.
מדי כמה שנים מוצא לשוק אלבום
דומה שתמונותיו מופצות בדרך דומה. אולם
מעולם לא היתד, לשום אלבום דומה
הצלחה כה מסחררת כמו להעולם המופלא.
הסיבה לכך אינה נעוצה רק בשיטה המסחרית
של הפצתו, שאיני חדשה גם היא.
ללא ספק נובעת ההצלחה מרמתו האמנו-
תית והלימודית הגבוהה של האלבום. התמונות
מרהיבות ביופין ובססגוניותן. ההסברים
המלוים אותן קולעים לתחומי הת־ענינותם
של ילדים בדור הנוכחי, מסייעים
להם לרכוש ידיעות בתחומים רבים ומגוונים
בצורה תרבותית ביותר.
האיש שיזם את רעיון האלבום והפצת
תמונותיו עשוי להתעשר תוך זמן קצר.
זהו ניסים כהן 43 גבה־קומה, הנראה
כשחקן קולנוע דרום־אמריקאי. ניסים׳ יליד
קולומביה עבד במשך שנים רבות בהנהלת
המכס בירושלים. יום אחד, כשנודע לו
כי אחיו, תושב פנמה עומד לעלות לארץ
ומחפש השקעה טובה לכספו, הציע לו
לרכוש את כל הזכויות של חברה אמריקאית
גדולה לייצור משחקים חינוכיים. האח,
משה כהן, עשה כעצתו ורכש את זכויות
העולם המופלא, שהיתר, סידרה פופולארית
בארצות־הברית,
נימים תירגם את החומר לעברית, הדפיס
(המשך בעמוד )26

1יסקי סקו טי

תמיד טוב,
תמיד מטולה
״י1ש״ ,יבוא ושיווק ב׳11מ
רח׳ דיזנגוף 269ת׳א
^ טלפון 44 6 6 1 1 :

לשנה החדשה
עם מצלמה
מבחר גדול בחנות המקצועית,
צלומי פספורט, בין־רגעג
העתקת מסמכים בו ב מקו ם
הגדלות צבעוניות ע״י
מעבדות משוכללות

חיבה,רחוב הבח ל תרן ונ 3ד
3י 1נ 1ו

סקיצה מתוך ״רומיאו ויוליה״ שד כאדט שטוטגארט
שיחת חולין במגדל בבל
אמנות מחול
המתח רי ם
של מדצדס
העיר הגרמנית שטוטגארט ידועה בעולם
בעיקר כמולדתם של מכוניות מרצדס בנץ
המפורסמות. אלא שבשנים האחרונות, לדאבון
ליבם של תעשייני המכוניות, קמה
להם תחרות חזקה, בייצוג העיר, ודווקא מכיוון
בלתי צפוי. להקת באלט, שעוד בשנות
הששים היתד. מוסד תרבותי בינוני
נוסף של העיר, לצד תזמורת קאמרית, תיאטרון
וכדומה — הפכה לגורם בינלאומי
ממדרגה ראשונה, ומאמרים ארוכים של התפעלות
הוקדשו לו בגדולים והחשובים בעיתוני
העולם.
כל זה, בגלל כוריאוגרף דרום־אפריקאי
שהשתעמם בעבודתו עם ד,באלט המלכות
בלונדון (״בקושי זכיתי להעלות הצגה מוט
בשמונה־עשר חודש״) ,והעדיף את המסגרת
הפהות מפוארת אבל היותר פוריה של עיר
השדה הגרמנית. כוכבים אמנם לא היו לו
שם, אבל תוך זמן קצר הוא יצר אותם
בעצמו, בדמויותיהם של מארשיה היידל״ד_
ריצ׳ארד קרגון, אותם משוים היו המבקרים
בעולם למרגוט פונט־ין ורודולף נ רייב
וכדי להשלים את הלהקה, הקים בית־ספר
למחול המספק לו כשרונות צעירים
מדי שנה.
הדרמה בתוך הבאדט. קשה לכנות
את הבלט משטוטגארט העומד להופיע השבוע
בהופעת בכורה בישראל בהיכר התרבות,
להקה גרמנית. מלבד מנהל הלהקה
הדרום־אפריקאי, הכוכבת הברזילאית והכוכב
האמריקאי, מופיעים בה בני שבע־עשרה
אומות שונות. החזרות על באלט חדש נשמעות
בערך כמו שיחת חולין במגדל בבל.
ואם לא די בכך, קוטף קראנקו מדי פעם את
התלמידים המוכשרים ביותר של הבאלט
המלכותי הלונדוני עמו עבד פעם .״בלונדון
אין הזרים מקבלים רשיון עבודה, וא לו
אצלי, אין בכלל בעיות מסוג זה״ ,הוא
מסביר בהנאה ,״כך שאני יוצא נשכר מצרות
האופק הבריטית״.
גרמנים או לא, הלהקה זוכה לתמיכה עצומה
מן הרשויות, שרק לאחרונה הקציבו
שלושה וחצי מליון מארק להקמת ב תספר
חדש למחול.
אולם התמיכה מוצדקת בהחלט. המוניטין
שהביא באלט שטוטגארט לגרמניה לא יסולא
בפז .״הם החדירו את הדרמה לתוך הבאלט״,
כתבו מבקרים אמריקאיים מפורסמים שחזו
בהופעות הלהקה.
הטכניקה היא אמנם אותה הטכניקה של
הבאלט הקלאסי. התנועות הן ביסודן אותן
התנועות, אבל הכוריאוגרף הדרום־אפריקאי
הפך את המומנט הדרמטי בהצגותיו לחשוב
ביותר. הוא אינו חושש להשתמש בקטעי
פנטומימה או לחרוג מן המשמעת החמורה
של העבר, כאשר נדמה לו שהדבר חיוני

להעברת הסיפור המתרחש על הבימה, בצורה
ברורה לצופה. אין פלא שבעולם ה־באלט
זכה קראנקו לכינוי של ״מספר סיפורים״
יותר מאשר אסטטיקן יבש.
שלא כאמניים רבים אחרים, מודה קראנקו
בגלוי שבכוונתו לבדר את הקהל. וכשכלי
מושלם ומאומן היטב כמו הבאלט משטוט־גארט
בידיו, הוא מצליח לא רק לזכות באהדת
הצופים אלא גם בשבחי הביקורת.

יצוא

פ 1פ
לגרמניה תעשיית הפופ הישראלית התקדמה בשנה
האחרונה בצעדי ענק. תוך שנה אחת נכת
קצב,
הטכניקה של הצבת מקרופונים ובל
השאר להטוטים הטכניים הקובעים כיום גודלה
של הקלטה יותר מאשר המבצע.
אבל הדבר הנפלא ביותר שעשיתי הוא
שעבדתי. הבאתי עמי המון שירים שכתבתי
שם והרבה תקליטים של יצירות שלי שהוקלטו,
ביניהם בביצועם של אילן ואילנית
העושים חיל בגרמניה ובהולנד וזוכים שם
להערכה רבה ולמסע פרסומת עצום. ב־ב
צועם יצאו בהולנד שני תקליטים עם שירים
שלי באנגלית: בשנה הבאה וכבר אחרי
חצות. שני שירים אלה נמצאים גם על
תקליט ארך־נגן שיצא לאור בגרמניה ושתוף
שבועיים נמכר ב־ 40 אלף עותקים.
שירים לאד,־־יאנו צ׳לנטאנו. באירופה
יש לכל אמן מחברים האהובים
עליו. לא קל לחדור לשוק הזה ולשכנע
זמר, שגם כותב בעצמו את מרבית שיריו,
לשיר שירים של מלחין בלתי ידוע מארץ
זרה. לכן שמחתי שזמר כמו אוריאנו צילנ־טאנו
לקח ממני כמה שירים לבחירה.
כתבתי שם תריסר שירים חדשים. אחד
מהם יוקדש במיוחד לאילן ואילנית בתקלי-
טם ארוך הנגן החדש שכבר מתבשל והולך.
ההפתעה המחמיאה שקיבלתי היא התמליל־נית
שתכתוב את המילים לשירים אלה.
זוהי כותבת להיטים מנוסה, שעל קיר ביתה
המפואר מתנוססים שני תקליטי זהב משלה.
והיא בדרך לתקליט שלישי. שמה — פיני
בוש, והיא יושבת במצעדי הפזמונים של
אירופה כבר שבע עשרה שנים.

במדינה
(המשך מעמוד )25
את התמונות הצבעוניות בארץ בהשקעה
כספית גדולה. לא החל להפיצן לפני שערך
מחקר שווקים בו גילה כי ילדי ישראל
מגיבים על הסידרה בהתלהבות יוצאת־דופן.
כאשר החל שיווק התמונות ויתרו ילדים
רבים על רכישת ממתקים או משחקים אתרים,
השקיעו את כל דמי־הכיס שלהם
ברכישת התמונות של העולם המופלא. ני־סים
כהן פתח תוך זמן קצר משרדים של
חברתו בירושלים, חולון וגבעתיים. בהפצה
עצמה אין כל רמאות, כיון שכל התמונות
שבאלבום מוצאות לשוק, ורק מועדי ההפצה
של סידרות ד,מישנה הם שונים.
אלכוס נוסף. לפי חשבון שעשו הו־

כארץ -הרמה גכוהה יותר. ל
כתוב בגרמניה? בהתחלה היו לי בעיות
נפשיות חמורות בקשר לכתיבה. החומר הגרמני
לא מצא חן בעיני, וגם לא ימצא
חן בעיני, הדברים הנמכרים שם הם תרגומים
ללהיטים אמריקאים בדוקים או להיטים
אנגליים בשפת המקור. השאר הוא
שמאלץ בדוק — מנגינות שבארץ לא היו
מסתכלים עליהן בטענה שהן סכרניות ולא
מקוריות.
לאילן ואילנית משחק המזל. ובצדק. הופעתם
השתכללה והתעדנה, ובחוגי המקצוע
רוכשים לך,ם הערכה, ומעריצים את קולח
של אילנית. בהולנד נערכות להם עתה תכניות
טלוויזיה ורדיו יומיות במסע בן שבו
עיים, וחברת התקליטים המטפלת בהם, מוציאה
להם תקליטים בזה אחר זה.
אחת ההרפתקות המוסיקליות שלי היתה
כתיבת יצירה על יסוד תפילה קתול ת מסורתית
אשר הכומר שר בכנסיה בהולנד,
בימי חג, ללא לווי עוגב. הרעיון לבסס
פיזמון דווקא על תפילה מסורתית זו קינן
במוחו של מנהל חברת התקליטים אריולה

איש עסקיב כהן

הילדים הגיבו בהתלהבות
רים, משקיע כל ילד בממוצע כ־ 50ל״י
לפחות עד שהוא מצליח לרכוש את כל
התמונות באלבום. מביון שהמגיפה מקיפה
כיום רבבות רבות של ילדים בישראל, קל
לחשב לאיזה מימדים הגיע העסק.
ניסים כהן עצמו מסרב למסור פרטים!
מספריים .״רק אחרי שאגמור להפיץ את
כל סידרת העולם הנוופלא,״ אמר ,״אדע
באיזה עולם אני נמצא.״ בינת ים היא מ־|
תכנן כבר הפצת סידרת תמונ-ת לאלבום!
נופף דומה על גוף האדם, פרפרים, פרחי£
ונושאים אחרים.
ההצלחה מיבטהת מראש. אין עוד ספק
שילדי ישראל יהפכו את ניסים כהן תוך
שנה אחת לא,,ד ־,אנשים העשירים בישראל1.

עסקי־בידור
גם ילדי האהבה
יודעים לשנוא

נורית הירש עם אילן ואילנית כגרמניה
פיזמו! מתפילה קתולית
בו, לפי הערכה, פי שלוש יצירות פופ מאשר
בכל שנה קודמת. הארץ נעשתה קטנה
כדי לקלוט את תפוקת המלחינים ומחברי
הפזמונים. הכמות והאיכות הפכו את הפופ
הישראלי למוצר אידיאלי לייצוא.
היה זה רק טבעי שנווית הירש, המלחינה
שיצרה בשנה האחרונה יותר להיטים
מכל מלחין ישראלי אחר, תהיה החלוצה
בשטח זה. השבוע, כשחזרה נור ת הירש
ממסע של 60 יום בגרמניה, יכלה לסכם
את המסע המסחרי הראשון שלה.
סיפרה נורית הירש לכתבת ״העולם
הזח״ :מה עשיתי בגרמניה? ראשית
כל הרחבתי את אופקי. עבדתי בסטודיו של
חברת ההקלטה פולידור עם הטון־מאסטר (בתרגום
חופשי: מפקח הקלטה, האיש שאוזנו
קובעת את הצליל ואת גורל ההקלטה).
למדתי סוף סוף איו מקל טים פזמונים,
למדתי שיטות הקלטה, הפרדה בין כלי ה
כבר
שנים רבות, ובהיותו פסנרתן ומוסיקאי
בעצמו חשב לעשות את הובר. כשנתקל
בי הציע לי את הרעיון, ואני קפצתי על
ההזדמנות וכתבת׳׳.
גולת הכותרת מבחינה מקצועית היתד,
ההצעה שקיבלתי לכתוב מוסיקה לשני סרטים׳
האחו ציכי והשני צרפתי. במקום שת
מנגינות כתבתי שבע, והשארתי למפיקים
סרט מוקלט של שבעת הנושאים שכתבתי
לבחירה.
עד כאן סיפורה של המלחינה. קשה להאשים
את נורית הירש בכך שהתבטלה בששים
הימים שבילתה בהולנד ובגרמניה.
קשה יהיה להאשים אותה אש תחזור לשש
להמשיך, לגמור או להתחיל עבודות חדשות.
אבל בינתיים היא אומרת :״טוב לחזור
לארץ, כשכבר מצפות לי שתי הצעוז
מפתות לכתיבה, שקשה לי להחליט מי משתיהן
יפה יותר, בעיקר כשהזאטוט המקסים
שלי כבר מטפס שוב על המעקה...״

הרבבות שראו עד היום את שיער, הת1
רשמו שהאהבה שוררת בין השחקנים לז
רק על הבמה, אלא גם מחוצה לה. כ
השחקנים ההיפים מציגים על הבמה רק או
מה שהם חיים במציאות.
מפי לפחות שניים מהם התקבל השבוז
במפתיע דיווח ימונה. סיפרה אניטה הר־-ן
המולטית המצודדת שהופיעה בהצגות ה
ראשונות, ואחר נעלמה מההצגה, לכתבן

העולם הזה:

ההצגה היא על אידיאלים׳ אהבה, וידי
דות. היחסים בין השחקנים בהצגה — ה!
ההיפך הגמור.
הקינאה והשינאה שררו תמיד בין א;שינ
הם החליטו שלי ולוולי יש התפקידיים ה!
טובים אחרי צביקה פיק ומרגלית אנקור
וכל־כך קינאו שבכלל לא אמרו לנו שלוג
הכי גרועה היתרי קינאת הבחורות. יו
אחד אמר מישהו לאחת השחקניות .״י
לך קול נהדר.״ היא ענתה :״כן, יש י
קול יפה, אבל הכושית הזאת, אניטה, קי!
לה את כל התפקידים הטובים בגלל ל
היא כושית.״
בעיטות על הכמה. באחת ההצגו
היומיות התארגנו כמה בנות להציק
באמצע הבמה. אחת נתנה לי מכה, שניי
בעטה בי, שלישית דחפה אותי. הקהל חל
שזה חלק מההצגה.
אחר־כך, כשהחלפתי בגדים, פתחו
העולם הזה 29

במדינה
(המשך מעמוד )26
את הווילון וכל הקהל ראה אותי חצי
ערומה. אבל המשבר קרה כשהופעתי בשיר
של הסופרימס, זאת הסצינה ששלוש
בחורות צבעונות עם פיאות בלונדיניות
מופיעות בתוך שימלה אחת.
שתי הבחורות שעמדו לידי, סלינה מקא-
רתי וברנדה סטוק, לא סבלו אותי. באמצע
השיר שלי הרגשתי שאחת צובטת אותי,
השנייה בועטת בי. זה כאב לי נורא, אבל
המשכתי לשיר. אז אחת מהן רצתה לתת
לי סטירה — באמצע השיר. הזזתי את
הפנים, והיא הצליחה רק להזיז לי את
המיקרופון.
אחרי השיר, כשיצאתי מהשימלה׳ מאחורי
הקלעים, נתנה לי אחת מהן אגרוף.
כמובן שהחזרתי לה. כולם זינקו עלי ועצרו
בעדי, והתחילה קטטה. אותי החזיקו,
אבל אחת הבחורות נשארה עם ידיים חופשיות,
והכניסה לי מכות איומות.
בעיקבות זה, גמרתי עם ההצגה.
מיקצועייס, לא היפים. אניטה אינה
היחידה המתלוננת. עד לפני שבועיים, אפשר
היה עוד ליהנות מקולו הניפלא של
וולי לואטה, הזמר הכושי שפתח את ההצגה
בשיר האדם יצור נפלא.
לא עוד. טוען וולי :״עזבתי את ההצגה
בגלל אניטה, בגלל שלא עמדו בהתחייבו יות,
ובגלל שהשחקנים המקוריים התחלפו
וההצגה ירדה מבחינה איכותית. עם השחקנים
החדשים לא הייתי מסוגל לעבוד.
״כשבאו והציעו לי ולאניטה להופיע בשיער,
לפני מיספר חודשים, עמדנו אז בדיוק
להופיע במלון הילטון. הרעיון לא
מצא־חן בעיני. אנחנו בדרנים מיקצועיים,
לא היפים. אבל לבסוף שיכנעו אותנו שלא
חייבים להיות היפים בשביל להשתתף בהצגה,
והבטיחו לנו שנהיה משוחררים מ־קיטעי
העירום. בכלל סידרו אותנו בעניינים
הכספיים.״
לא אוהב להשמיץ. גירסתו של אורגד
ורדימון, מפיק ההצגה, שונה :״אין בזה
שמץ של אמת שלא עמדנו בהתחייבויות,״

סיר הלוט מעל פניך ותגלה לנו מי אתה,
ולו רק כדי להשכין מנוח בנפשה של
?130/70
בבקשה.

אשליות

אחו־ודנו

מציאה אפלטונית

לפני שאתה מתישב לכתוב: יש לך תמו־נרי?
אחרת לא תוכל לזכות ב־ ,1 2 7 / 7 0
כי היא נורא בררנית. ולא בלי סיבה :״אני
נחמדה, רצינית ועדינה,״ היא כותבת ומיד
מבהירה כי בחרה במקצוע הנשי היפה
ביותר בעולם.
מסוגל לנחש מהו? נכון, נכון, מקצוע
האחות כמובן.
תאר לעצמך, מדים לבנים העוטפים גוף
דק מאוד בגובה 165ס״מ, עם אותות
גיל של 22 שנים. סביר מאד, הייתי אומרת.
רק רגע, איזה מקצוע אתה לומד באוני״
ברסיטה?

זה קרה בדיוק לפני שנתיים. ול 1 3 0 /7 0
יש חשדות כבדים מאד, שזה נעשה בכוונה
מכוונת מאד. מתחת לספסל באוטובוס קו
,61 בדיוק ליד עקב נעלה, שכנה כבוד
תמונת מכובדת מאד, של עלם יפה תואר.

שלמות 1
זאת שאת מכתבה הנך קורא ברגע זה,
היא בחורה בת 20 שאך תמול היתה חיילת
ומחר עומדת להשתחרר.
תחביביה הם שחיה (ספורט) ,טיולים
(אפילו רגלית) ,צילום ומוסיקה. ועוד מ־דיעותיה
ואודותיה תוכל לדעת באם תכתוב
אליה מהר, מהר ככל שתוכל, כי היא נורא
צמאה לחברה. חשוב לה שתהיה שלם עם
עצמן, ואם אכן כזה אתה הרי לא יהיה
קץ לשמחתה של 1 3 3 0מבאר־שבע.
יש שאלות?

_שגעוגות

ל־ 8 /7 0צ 1יש דרישות מינימליות מאד
לגבייך:
א. לא שיגרתית, אך לא מופרעת.
ב. נאווה — נאה — עד נאה מאד.
ג. רצוי מעל גיל .20
ד. מסביבות חיפה.
אומרים עליו שהוא נאה, אך לפחות
לגבי גילו, העניין בטוח — 24 שנים. והכי
חשוב: מוכן לקבל שגעונוח.
מה המצב אצלך? גרועז

1 3 1 /7 0ו־ / 7 0צ 1 3הן יפות ולא מ־ ,
טומטמות. לא מקובל, אבל בכל זאת!
״בעצם, בזאת ניתן להיווכח, רק בבוא
דעהזמן,״
טוענות השתיים ,״בכל זאת,
תנו על עצמינו היא חיובית ביותר.״
איני מאמינה שציפיתם ליותר מזאת, אך ן
חכו להמשך :״אנחנו שתי חיילות, נותר
לנו לשרת עוד •!יץ וחורף אחד. מאחורינו [
כבר 19 שנינ ,4ואנו בוגרות בית־ספר תיכון.
״לא נאריך הפעם, כיוון שאם נכנס ל־ 1
,שוונג׳ ,אז יצטרך להתחיל לקרוא בבוקר [
ולסיים בערב. התאזרו בסבלנות ונענה לכם *
תשובות ארוכות, ארוכות למכתבכם.״
אני רק מקווה שהן לא תאלצנה לשכור
מזכירה למיון מכתביכם !!

?א חשו5

צמאון

ל־ 0 /7 0צ 1אין דרישות מיוחדות לגביך.
היא משאירה את הברירה בידך. אך באשר
לעצמה, פה לא פסק העט מלקשקש:
״אני בת .22 שרתתי בחיל־האויר. אוהבת
חיי צבא, ציור, פסול, טיולים, מוסיקה
טובה אפילו ג׳אז. לא משחקת שח־מט, אך
את משחק השש־בש למדתי בצבא.״
עד כאן, לא איכפת לה אם סתם תתכתב
איתה, או תהפוך לידידה. לאחשוב לה
מי אתה, או מה אתה. העיקר שתכתוב
ותכתוב הרבה..
אז למה אתה מחכה?

לפני 23 שנים ראה 1 3 4 /7 0את אור
העולם בירושלים העיר, מאז אותו יום
מאושר הוא צמח לגובה בינוני והפך לבחור
נחמד, לא, חתיך׳ ולא, בולט׳ במיוחד.
מעוניינת בעוד פרטים שאינם פספורטיים?
הרי הם לפנייך: אוהב קריאה, מוסיקה,
טיולים ופוליטיקה.
עדיין מתעניינת?
הוא ישמח לקרוא את מכתבך אליו,
ואפילו אם לא ירווה את צימאונו הגדול
למלה כתובה.
אז כתבי אליו, טוב?

המציאה של 130/70
מאז משך שנתיים יימים, חולמת הנערה
על העלם שבתמונה. מראה פניו לא מש
מנגד עיניה יומם ולילה. עד אשר אזרה
אומץ ופנתה אלי כדי שאולי אצליח לגאול
אותה מיסורי אהבתה האפלטונית.
אז באמת, אולי, אתה, עלם חמודות, ת
המיפלצות
טלי
וולי ואניטה
״בעטו בי וצבטו אותי!״
טוען הוא .״רציתי, עקרונית, להוסיף לוולי
לשכר, אך הוא סירב לחדש את החוזה.
״אין זה גם נכון שכל הצוות התחלף.
במשך כל ההצגה התחלפו רק עשרה שחקנים•
וזה — בגלל שההצגה קשה והשחקנים
מתעייפים. אנחנו מעונינים דווקא בחדשים׳
שיהיו כוחות רעננים. למעשה ההצגה
עכשיו יותר טובה מקודם.
״באשר לאניטה — היא סולקה מן ההצגה׳
ואני לא רוצה להיכנס לפרטים.
״אני לא אוהב להשמיץ.״
משפט היד>ד
של כולם
מרדכי שולמן (״שולמו ישלם״) הפך כבר
מזמן לחלק מנוף בתי־המשפט של תל-
אביב. בכל פעם שרואים אותו צועד אל
ספסל הנאשמים, כמעט ברור שהוא השאיר
אחריו כסאות מנופצים, בקבוקים מנותצים,
צלקות, חבורות ועצמות מפורקות. כי שולמו
אינו שולט כל כך בעצביו. בכל פעם
שהוא חוטף קריזה, הוא משתולל קצת —
והחוק רואה בכך עבירה, במקרה הקל ביותר,
בסוג של ״התפרעות.״
השבוע, כשביקר שולמן שוב בביודמשפט
השלום בתל־אביב, הוא הצליח להפתיע אפילו
את אלה המכירים את הקאריירה ה עשירה
שלו. ני שולמן לא בא למשפט ש־

(המשך בעמוד )29
העולם הזח 1729

* 4פעם האחרונה סיפרתי לכם על
הרפתקאותיו האופנועיות של אריק
בני. מסתבר שאין זאת צרתי שלי בלבד.
יום אחד מצאתי בתיבה מכתב מאחת האמהות
שקראה את הסיפור שלי. כותבת
בתיה, שביקשה לא לפרסם את שם משפחתה:

שמחתי
נורא שכתבת על חעניין האופ־

אז כתחליף הציעו התלמידים לצאת לנסוע
לסחנה.
המורה שלהם הסכים — בתנאי שיסע
איתם מציל מוסמך. קפץ נחום ואמר שיש
לו חבר שהוא מציל מוסמך. הוא מתכוון
ליוסי שלי, שעבר בחופש שעבר קורם
מצילים.
אבל מה עושים ובכיתה של יוסי הת־

לא רק המע\וגע ע\ל> מע\1גע
נועים. לא שזה עוזר לי, אבל פשוט צרת
רבים חצי נחמה. אין לן מושג איזה שיגעון
זה אצל הילדים ,׳ולמה שזה מסוגל להביא
אותם. תשמעי.
הבן שלנו, יוסי, התחיל לעשות לנו את
המוות כבר מגיל , 16 שנרשה לו להוציא
רשיון לאופנוע. כשלא הסכמנו, הוא שלף
טענה מאוד משכנעת :״בין כה אני נוהג
על האופנועים של החברים שלי בלי רשיון.
אז לא יותר כדאי שיהיה עם רשיון?״
נכנענו ונתנו לו כסף לשיעורי נהיגה —
והזהרנו אותו שלעולם לא נקנה לו אופנוע.

ברגע שהיה לו רשיון, הוא התחיל לעבוד
עלינו שנקנה לו אופנוע. שוב שלף נימוק
משכנע — כל הנימוקים של יוסי הס תמיד
משכנעים :״מה אני יותר גרוע מאחרים?
לכולם יש אופנוע ורק לי לא.״
לא עזר לנו כלום, ובסוף הלן בעלי
איתו לסוכנות המכירה והזמנו בשבילו
אופנוע חדש. אפילו לא וספה, אלא איזה
טנק ענקי שעולה כמו חצי אוטו.
וכאן אני מגיעה לנקודה שלי. הכיתה
של נחום, חבר של יוסי, עמדה לצאת
לטיול השנתי (זה היה בסוף שנת הלימודים)
והטיול בוטל מסיבות ביטחוניות.

קיימו לימודים ביום שנועד לטיול? אין
נחום וחבריו שיכנעו את המורה
בעיות.
לשלוח מכתב למורהשל יוסי, ולשלהם
בקש
לשחרר אותו לאותו יום. ואכן המכתב
השפיע ויוסי שוחרר.

שבוע לפני הטיול מגיע פתאום מכתב
מהסוכנות שמשלוח של אופנועים הגיע מן
ואפשר יהיה לקבל אותם — בהמכס,
דיוק
ביום של הטיול.
יוסי הרים מיד טלפון לנחום, והודיע
לו שהוא לא מצטרף לטיול, הוא צריך
את האופנוע באותו יום. חשבתי לקבל שאני מתפלצת. תאמיני לי, הוא תמיד
היה ילד מאוד אחראי. לא הייתי מאמינה
בחיי שהוא מסוגל לזלזל בצורה כזו שערורייתית
באחריות שהוא קיבל על עצמו:
להרשות לכיתה שלמה לנסוע בלי מציל.
וזה עוד כלום. נחום פחד שהמורה יבטל
להם את הנסיעה אם יוסי לא יצטרף, אז
בו במקום בישלו השניים עיסקה, שבמקום
יוסי הם יביאו ילד אחר, ויציגו אותו בתור
המציל. חשבתי שאני משתגעת, אבל לא
היה למי לדבר. יוסי נתקף בקדחת האופנוע,
ולא היה מוכן בשום מחיר שבעולם לדחות
ליום נוסף את התענוג לשים ידיו על אוצרו.

הסוף
היה שהכיתה של נחום יצאה באמת
עם ילד אחר, ויוסי הלן במקום זה לקבל
את אופנועו הארור.
אבל זה עוד לא היה הכל: בשמונה
בבוקר הוא כבר היה שם במשרד, ובתשע
האופנוע כבר היה בידיו. כשהוא ראה׳
שכך, הוא החליט להרוג שתי ציפורים׳
באבן אחת: גם להשקיט את מצפונו הרע
וגס ליהנות מזה. הוא הרים לי טלפון —
והודיע לי שהוא נוסע לעשות הרצה על
האופנוע — לסחנה. נו, מה דעתן?
וגם דה בעצם עוד לא היה הכל: כשהוא
הגיע לסחנה, הוא גילה שהוא מיומר בכלל.
יש להם שם מצילים מקומיים.

ל פורצים בני עשר

חשישניקוים בני שמונה

^ ?ריית-מלאכי הרפכת ל-

צעיר בקריית־מלאכי לא להתחיל עם חשיש?
זה יותר נפוץ פה מלחם. במרכז, בערב,
עולה ריח החשיש לשמיים.
״פה לא מוכרים יק אצבע. פה מחלקים את
האצבע לחתיכות קטנות, שעולות לירה כל
אחת. איזה ילד לא יכול להשיג לירה? וכל
זד — .במרכז העיירה, לעיני נבחרי העיירה
והשוטרים״.

״למי אני יכול לפנות שיציל אותי? איך
אני יכול להיגמל מהחשיש, שבגללו נהייתי
פושע? שבגללו נהייתי בן־אדם זקן
בגופי ובנפשי ~ בגיל?20 תגיד לי איך.
אני קורא לפעמים בעיתונים שאנשי מדע
מתווכחים על זה שסיגריות ואלכוהול הם
יותר מסוכנים לבן־אדם מהחשיש. כל הויכוח
הזה מצחיק אותי. תשמע לי. אין
הבדל ממה שאתה משכר — הכל אותו
רע. שיבואו ויראו אותי, ואז הם יידעו.״
דויד דויד נחשב לגיבורם של כל העבריינים
והעבריינים־לעתיד הצעירים של קריית
מלאכי, זכה אף מפיהם בכינוי הכבוד
ג׳נגו, ולא לשווא. בגיל 17 וחצי, זכה דויד
בשיא ארצי של 180 תיקים במישטרה, הוכר
כמלך הפורצים. מזה שנה וחצי שאינו
מרוויח את לחמו. מישפחתו זנחה אותו.
יש ימים שהוא חי על פלאפל וחשיש. התוצאה
— הוא הרום גם מבחינה גופנית.
יחד עם זאת, תחת שליטתו כנופייה של
כ־סד צעירים מעריצים, הרואים בו את
התגלמות האידיאלים שלהם.
אלא שדויד לא נולד פושע. הוא הפך
כזה. לאלו המאמינים בכך שהסביבה משפיעה
על אופיו של האדם, ישמש דויד
דוגמה קלאסית. בנו של מורה מכובד ב־קריית־מלאכי,
סיים דויד את לימודיו ביסודי
בהצטיינות, המשיך שנתיים בתיכון המקומי,
למד שנה נוספת אלקטרוניקה ב־בית־ספר
של חיל־האוויר. ואז התוודע אל
החשיש.
פורצים בני עשר

מהחשיש -
לפריצות
** צעד הראשון שלי היה שהתחלתי
/ /ן ) בחשיש כספורט,״ מספר הוא .״איך
אפשר לא לעשן חשיש בקריית־מלאכי? לפני
שידעתי מזה, נהייתי עבד לסם. התחלתי
לפרוץ ולגנוב בשביל כסף. למזלי שופט
בית־המישפט המחוזי בבאר־שבע גילה התחשבות
במצבי, ונתן לי, על כל 180התיקים
שלי רק שש שנים מאסר על־תנאי.
״אפשר לשאול, למה התחלתי בכלל עם
החשיש. אז אני אשאל בחזרה — איך יכול

יין זהו כינוי הכבוד לו זכה דויד דויד בפי מעריציו הצעירים, בני הנוער העזוב,
\ | 1ח | לאחר שצבר, בגיל 17 וחצי 180 ,תיקי פריצה וגניבה במשטרה, הפך למלך הפורצים
של קרית-מלאכי. כיום, בגיל ,20 הוא שבור ברוחו ונפשו, משועבד לסמים, מנוכר
ממשפחתו, חי על פלאפל וחשיש, מחפש לשווא מוצא מן הבוץ. בתמונה למעלה: הכיכר
המרכזית של קרית־מלאכי, בה מרוכזים מרבית בתי־הקפה בעיירה, ובה יכולים ילדים בני
שמונה למצוא חשיש בנקל. הילדים שבצילום אינם בהכרח אלה שבהם עוסקת כתבה זו.

** ל ראשי הציבור בעיירה מדבר דויד
^ /במרירות :״כל המוסדות בקריית מלאכי,
כולל המשטרה, יודעים על הידרדרות בני־הנוער
במקום. כולם יודעים שפה, בבתי־הקפה
במרכז, מתכננים את כל הפשעים.
כולם יודעים שיש לנו ילדים פורצים שלומדים
בכיתה ד. אבל אף אחד לא עושה
כלום כדי לתקן את זה. אני וכמה חברים
ניסינו פעם לפעול שיפסיקו לפחות את
משחקי־המזל בבתי־הקפה. אבל אף אחד מהמועצה
המקומית והמשטרה לא בא לעזרתנו.
כנראה שלבעלי בתי־הקפה יש
יותר השפעה מאשר לנו. אז התוצאה היא,
שילדים בני שמונה׳מסתובבים בערב במרכז
ומבקשים, :תן לי אצבע.׳
דויד אינו היחידי התולה את הקולר בראשי
הציבור :.מקום מגוריו. אברהם מויאל,
רכדהתרבות של מועצתיהפועלים במקום וחבר
מזכירות מפלגת העבודה, תוקף בחריפות
את ראש המועצה המקומית, דויף
עבודי — חבר העבודה כמותו. טוען מ־יאל:
״מאז בחירתו של עבודי חלה ה דרדרות
בכל תחומי החיים בעיירה. רמת החינוך בשפל.
מצב התברואה בשפל. קיים זילזול
מוחלט בנושת הצעירים משוחררי צה״ל.
רוב הזוגות הצעירים נוטשים את המקום
בגלל היעדר דיור. מאותה סיבה לא מגיעים
גם תושבים חדשים. כשמונים משפחות מתגוררות
עדיין בצריפונים של חדר וחצי, בתנאים
תת־אנושיים. משפחות רבות אחרות
נמצאות על סף הרעב. אבל בו בזמן —
הוציאה זה עתה המועצה 30 אלף ל״י להקמת
מזרקה מפוארת.

מויאל אינו ־.יחיד בדיעד. זו. רבים אחרים
מצביעים על העזובה, על השיממון החברתי
וחוסר העתיד הכלכלי של צעירי העיירה.
״כשיש כבר פעם עבודת בניין,״ סיפר צעיר
ממורמר, אז הקבלנים מעדיפים פועלים ערביים
מהרצועה, שהם זולים יותר. כל מה
שיש למנהיגים שלנו בראש זה מלחמת
כיסאות, לא דאגה לתושבים. התושבים
תמיד אחרונים בתור כאן. רוצים דוגמה?
בבקשה: לזוגות צעירים שלנו אין
מקום לגור, למורים ולאקדמאים שרוצים לבוא
לכאן אין מקים לגור. משפחות מרובות
ילדים — גרות בחדר אחד. אבל באותו
זמן עומדות 300 דירות מצויינות
ריקות. משרד־השיכון בנה אותם לעולי
חב״ד — שאולי זעם יבואו. אולי לא.״

סכסכן,
משמיץ
ך * אשהמועצה מג־ב על דברי מויאל:
! ״מויאל סכסכן ומשמיץ. נכון שיש מש־כנות־עוני
בקריית מלאכי. אולם הן אינן

עצת הפועלים בעיירה קרית־מלאני .״מזלזלים
בנושא נוער, חינוך, תברואה — בכל...״

במדינה
(המשך מעמוד )27

נערך נגדו אלא למשפטו של אחד מידידיו
בעבר, סוחר המכוניות שלמה ברנשטיין.
הרקע למשפט זה היה סיכסוך שפרץ בין
השניים. ושלמה ברנשטיין הואשם לא פחות
ולא יותר אלא יתקיפתו של מרדכי שולמן.
כשכיל ההיסטוריה. הדבר אירע לפני
כשנה. באחד הלילות ישב שולמן בקפה
האמנים נסית ברחובידיזנגוף, כשהוא
נהנה מהערצת הבריות. לפתע ניגש אליו
שלמה ברנשטיין, ומבלי להתרשם ביותר מ־הקאריירה
המשפטית של שולמן במשך 33
השנים האחרונות, הוא הלם באגרופו על
פניו.
ברנשטיין זה היה כנראה אום אמיץ
מאוד. איש אחר היה מרים את רגליו ובורח
אהרי שהעז להכניס אגרוף לשולמן, אבל
לא ברנשטיין. הוא המשיך לתקוף את שולמו,
קרע את חולצתו מעליו ואחרי שהבחין
כי גם חברתו של שולמן נוכחת במקום
לא היסס לדברי התביעה במשפטו, לקרוע
גם את רוכסן חולצתה.
כאשר שמע ברנשטיין כי מאשימים אותו
בתקיפה, ועוד בתקיפת אדם כשולמן, נתמלא
זעם אין קץ :״אני המתקיף?״ שאג ,״אני
המותקף!״ כהוכחה לטענתו זו הוא מביא
לעדות את ידידתו של שולמן, שמסרה בשבועה
לבית־המשפט כי ברנשטיין היה
פשוט שתוי באותו מעמד, ואם עשה משהו
עשה זאת מתוך טוב לב ביין.
בישיבה השנייה של בית־המשפט הוחלט
להב א לעדות את שולמו עצמו. לשם כך
היה צורך להוציאו מבית־המעצר באבו־כביר,
שם היה עצור כחשוד בנשיכת אוזנה
של אחות רחמניה.
התביעה, שהביאה את שולמן כעדה, היתד,
בטוחה שהוא יתמוך בגירסתה. אבל שולמן
הכין למשטרה הפתעה בפעם נוספת.
״הבן־אדם הזה היה שתוי,״ סיפר שולמן
לשופטים .״הוא ה. נקרב אלי ומעד.״ ״מה?״
נדהמה התובעת חיותה כוחץ ,״הרי זו
עדות סותרת. במשטרה דיברת אחרת.״ אבל
דבר לא עזר. שולמן עמד על דעתו כי
ברנשטיין רק מעד ונפל עליו ולא הכניס
לו שום אגרוף.
כשקם שלמה ברנשטיין לסכם את הגנתו
לא יכול היה שלא להסתמך על דבריו של

מעוניינות לעזוב. זוהי ארץ דמוקרטית. אי
אפשר לפנות אותם בכוח. אדרבא, משרד־השיכון
הציע להם דירות אחרות, בתוספו׳ז
פיצוי כספי — אבל הם מוכנים לעבור רק
למרכז העיירה. אבל במרכז לא בונים שיכונים
חדשים, אז הם לא עוזבים. וגם מעכבים
את פיתוח העיירה.
״בעניין שימוש הסמים בקרב הנוער —
קיימת פעולה בקרב הנוער. אבל צריך להיות
ברור שטיפוסים מפוקפקים באים לעיירה
גם ממקומות מרוחקים.
״נכון שקריית־מלאכי איננה תל־אביב. לא
קיימים בה מפעלים מודרניים. כרגע למשל
אני מנהל מו״מ להעברת שני מפעלים אלינו,
שיספקו תעסוקה ל־ 200 צעירים.
״ברור שיש בעיות, אך אנו מתמודדים
איתן.״

״בני הוא
קורבף
^ ל התוכניות למחר אינן מרגיעות
^ את הסובלים היום. תוקף בחריפות אביו
של דויד :״לאף אחד לא איכפת מהילדים
העזובים כאן. המאמצים הנעשים על־ידי
המועצה ומוסדות ציבור — מכודנים רק
לטיפול בנוער הטוב. הנוער העזוב — הפקר.
כמו בני דויד.
״תאמין לי — הוא לא משקר כשהוא
אומר שהוא רוצה שיצילו אותו. רק אין
*י שיעשה את זה. אני עצמי ניסיתי לעשות
בשבילו כל מה שיכולתי, לא עזר. עכש ו
אני לא מדבר איתו — אבל אני מוכן לעזור
גם הלאה. אם רק ימצאו דרך להחזירו
למוטב. דויד היה ילד טוב באמת. הוא
נפל קורבן של הסביבה. אנשי הציבור אצלנו
מדברים שנים על תוכניות ותוכניות לתיקון
המצב, אבל בינתיים לא עושים כלום.
לא מבצעים אף אחת מהן. בינתיים מתרבים
הילדים כמו דויד שלי.״
מי כדויד שלו מכיר בכך .״אני ממשפחה
טובה. ויש לי עוד 11 אחים ואחיות,״ אומר
ג׳נגו .״אני הבכור, ואני לא רוצה שהם
יגדלו כמוני וכמו החברים שלי. אבל איך
אני יכול לצאת מזה? הלוואי שמישהו היה
עוזר לי״.

תשבע הווונ!ם חוה

1729

את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת״ד , 136 תל־אביב, ולציין על המעטפה ״תשבץ 1729־
בין הפותרים יוגרלו 3פרסי ספרים.

מאוזן :

.1חסר דרך ארץ .4 .אדר .8 .סגן מפקד
חטיבה (ר״א) .10 .בורות מים .12 .רז.
. 15 צלול, נקי . 16 .שר החוץ המיצרי.
.20 מזיק על טבעי .22 .שבט כושי גדול
באפריקה .24 .אחד השבטים .25 .מנואץ,
שפל .27 .שונא• .29 להיכן .30 .סם משכר.
.31 קרימינל, פורע חוק .33 .מעניק.34 .
ריקוד .35 .אתמול .36 .תשובה .39 .משחק
המלכים .42 .ריקוד .43 .נחל גדול.45 .
התמהמהות •47 .עיר בצרפת, מפורסמת
במעיינות מרפא .48 .בית נשים .50 .תאנה
מיובשת .52 .צד מערב .53 .ממפקדי חיל־האוויר
.56 .אביו של אבנר• .58 תמה,
זכה .59 .רוק .61 .אשה לא נשואה.63 .
בעל חי פראי .64 .שידה.

מאונך :

.1מבני נוח 2 .שדוף, יבש• .3מונח ב
חשמל
.5 .פורים הוא כזה .6 .אריה.7 .
שייטת גדולה .9 .מלך אירופי .11 .קניין.
.12 בירה במזרח הרחוק . 13 .בעל חי דוקרני
.14 .ציפור קטנה. זע, מש .16 .סיסמה
בראש מאמר או ספר .17 .טעם חריף ולא
נעים .18 .מטבע יפני .19 .גב הגמל• .21
מספיק .23 .צמח בעל עלים גדולים.26 .
נשק •28 .מוזר, לא רגיל •30 .הדר, שפריו
קטן ומר .32 .העפיל .33 .בהרת קייץ.
.36 ייש ת, מציאות .37 .קערה, אסלה;38 .
מכשול .40 .שם המשיח, לפי נבואת מוחמד.
.41 איכות .42 .אות .43 .נמק .44 .כלי
נשק .46 .פניה השיטו אלף אוניות.47 .
קריאת צער .48 .תבלין אותו שמים בקפה.
.49 אירוע על טבעי .51 .תבור הוא כזה.
.54 מלחין גרמני .55 .תופס, מבין.60 .
גוש שלישי, נקבה• .61 לאום• .62 כינוי
כבוד לגבר.

ח שבץ 1729
שולמן ״המשלם״
מתקיף או מותקף?

שולמן .״כבוד בית־המשפט,״ אמר ברנשטיין,
״אולי מוטב ששולמן יסכם במקומי, הרי
הוא ידיד בית־המשפט״.
שמע זאת שולמן ופניו אורו. הוא זינק
ממקומו ואמר :״נכון, נכון! אני ידיד של
כולם.״
לרוע מזלו לא הסכים השופט מנחם אילן
לפרש את החוק כך שעד תביעה יסכם את
ההגנה עבור הנאשם.
אבל עדותו של שולמן הספיקה. בפסק־דינו
קבע השופט כי אינו מאמין לא ל־שולמן
ולא לברנשטיין, פרט לעובדה שברנשטיין
היה שתוי באותו מעמד. אבל אם
לשולמן אין טענות, למה שיהיו לבית־המשפט?
הוא זיכה את ברנשטיין מחמת הספק.
ידידיו
של שולמן לא יכלו להסביר את
עדותו לטובת ברנשטיין אחרי שקודם לכן
מסר עדות נגדו במשטרה בדרך אחרת מאשר
:״לשולמן יש כבוד עצמי. הוא לא
יסכים שיירשם ההיסטוריה שמישהו היכה
אותו.״

זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל סיפרה. לאותן הספרות יש אותם סימנים. בעזרו
ש, פעולות חילוק, חיבור וחיסור יש למצוא איזו סיפרה מייצג כל סמל של ריבוע.

את התשובות יש לשלוח על־גבי גלויות בלבד לת״ד , 136 תל־אביב, ולציין טל־גבי הגלויה:
חשבץ . 1729 הפיתרון צריך להכיל את כל התרגיל במיספרים. המועד האחרון למישלוזז
הפיתרון — .28.10.70
נין הפותרים נכונח יוגרל פרס בספי סל 20ל׳׳יועת ( פרסי ספרים.

ספר המין הנועז ביותר (ראה מיסגרת) רק זה עתה יצא לאור
וכבר מתברר שאפילו הוא אינו כולל הכל. במאמר שפורסם בימים אלו, מספק הסופר הפסיכיאטר, שהפך בסיפרו זה את
המין לא רק למכובד, אלא גם למשעשע -את השאלות שנעדרו
מן הספר. וגם, כמובן, את התשובות המתאימות לשאלות אלה.

האב יבבי־הץ בשלישיה הב דבר בריא?
ךאכלור לי כל־כך מה פירוש בריא או לא בריא. ודאי עזוז לא יגרום לך התקפת־לב,
/אם זה מה שמדאיג אותך. מה שברור הוא, ששלישיה במיטה, בין אם זה גבר שמשלם
לראות שתי חתיכות בפעולה, או סנדודיץ׳ של שני גברים וחתיכה, היא הוכחה להומו
סקפואליות.
פעילות מינית איננה יכולה להיות ״לא בריאה״ .אברי־המין הינם בעלי כושר סבילות
וגמישות מפליאים, ואינם משתתקים אפילו בעקבות השימוש הגרוע ביותר. יחסי־מין לאחר

האדם בימינו יודע
אולם איננו מסוגל
של הפות הנשי -
רובו, בספרו החדש,
ף* פסיכיאטר, אני מתרשם שוב ו^
/ /שוב לנוכח פאראדוקס משונה המופיע
לעיני לעתים קרובות. כמעט בכל
לקוח הדורש בעצתי אני מוצא אדם החי
בעידן־החלל — אלא שהשאיר את אברי
המין שלו (או שלה) בתלופת־האבן. טייס״
סילון מפעיל את המטוס שלו בחלל במהירות
של אלף קילומטרים בשעה, אבל
אינו מסוגל להפעיל את אבר המין שלו
על פני עשרים הסנטימטרים של הפות
הנשי.
בשעות היום חוקרת האשה־המדענית במעבדה
את סודות חלקיקי־הגרעין; בלילה
היא תוהה ואובדת־עצות לנוכח ההומוסקסואליות
שלה. הרוב בינינו נמצא במצב
המביך, בו אנו מיטיבים לדעת על המת־רחש
במרחק 238,000 מילין מאתנו, על
פני הירח — מכפי שאנו יודעים על ה־מתרחש
במרחק חמישה עשר סנטימטרים
מתחת לטבור־הבטן שלנו.״

20 סנטימטרים
גורליים
ך* מילים אלו פותח ד״ר רובן את סיפ־רו.
עם פתיחה כזו, אין פלא שהספר
נמצא כרגע באחד משלושת המקומות הראשונים
בכל רשימות רבי־המכר בעולם.
ברשימת רבי־המכר של שבועון המיליונים
האמריקאי טייס, הוא במקום השני זה
שבועות מיספר, עם כל הסיכויים לעלות
לראשון. אין כל ספק: כל מה שרצית לדעת
על המין (אבל לא העזת לשאול) * הוא אחד
הספרים המצליחים ביותר של השנה.
הוא גם הרבה יותר מזה: כספר מין
שנועד לקהל הרחב, הוא הטוב ביותר ש־פורסם
עד כה בעברית. שלא לדבר על
י* הוצאת בוסתן.
כל שתמיד
לדעת על

כך שהוא, ללא כל עוררין, גם הנועז
ביותר.
קובע רובן: ההתנהגות המינית מסורה לעיתים
לשפיטתו של כומר, שהכשרתו היחידה
לטפל בנושא היא שבועת ההתנזרות
שלו מכל מגע מיני. ככל שייראה הדבר
טראגי ומפתיע, מסתבר שמרבית אלה הנוטלים
על עצמם לכוון ולפסוק בעתידנו
המיני — הם־עצמם לקויים וחולים מהבחינה
המינית.
כל אחד מאתנו עשה את הדרך בת עשרים
הסנטימטרים — לאורך האבר הגברי
אל מעמקי הפות הנשי על מנת להזדווג
שם עם המחצית האחרת של ר,פרוטופלאסמה
שלנו: כולנו התמקמנו בתוך הרחם למשך
מאתיים ושמונים ימי הציפיה. אין לנו שום
סיבה להתבייש בדרך שעשינו ובמקום
אשר בו גדלנו — לא יימצא לכך מקום
מתאים יותר.
אלה הסיבות שהניעו אותי לכתיבת ה־

כל השאלות שלא נכלל
ד״ד רובן
גיל 65 הינם רפואה ממש. בגיל 75 הם עיסוק מרגיע ביותר. אם יש לך נטייה, בגיל זה,
למחלת־לב — יחסי־מין בפירוש מומלצים אז. אם אתה סובל מארתריטיס, אין רפואה טובה
מהמין, שכן תפוקת ד,קורטיזון בגוף גדלה בעת פעילות מינית. אם אתה מקיים את יחסי-
המין שלך לעיתים מזומנות, זה יעזור לך לא להשמין, משום שכל מישגל שורף כ־150
קלוריות. כך שיחסי־מין, לא חשוב באיזה מספר משתתפים, אינם ״לא בריאים״ מבחינה
פיזית•

גזה בדבר גזי\ ב1 \2זצזז?׳
ין קבוצתי הוא פשוט שם מכובד יותר למה שבימים עברו קראו ״אורגיה״ .נסיון
*< חד־פעמי יכול להעניק לך חווייה מרגשת שהנה עשית משהו אסור, ואשריך וטוב לך.
אולם אם צורה זו היא היחידה המעניקה לך סיפוק, מראה הדבר על בעיות נפשיות. שכן
ברור הרי שהסיפוק, בעת אורגיה כזו, הוא נפשי בעיקרו, ולא פיזי. גבר אינו יכול
לבצע מישגל, בו ברגע, עם יותר מאשר אשה יחידה. והיות שאחרי המישגל קשה להניח
שיהיה ביכולתו לספק גם את הנשים הנוספות שהוטלו על כתפיו, יהיו אלו חייבות, אי־שם
במשך השמחה, להסתדר אחת עם השנייה. המין הקבוצתי נוח להן יותר, להשגת המשימה,
מאשר לצאת ולהכריז בגלוי שהן לסביות.

רגזזז פזזזד כיזב זזזזעזזג שר זזילזפי גשיגז?
אלה נהדרת. אפשר לכתוב בתשובה לה ספר שלם, ועדייו רק לגרד את פני
* /השטח.
צורת התנהגות זו כורכת בקירבה אינסוף של סיבוכים. אבל אם להתבטא בצורה פשטנית׳
הרי שוב היא מוכיחה על קיום גורמים של הומוסקסואליות.
מאחר שהכינוי המקובל הוא חילופי־נשים, לא חילופי גברים, נצא נא מהנחה שהעסק
נובע מיוזמת הגבר, והוא זה המשאיל את אשתו לשכנו, ומקבל בתמורה את אשת שכנו.
במיסגרת זו, הענקת האשה לגבר השני משמשת גשר בינו לבין הגבר השני, שנועד
להביע את התייחסותו ההומוסקסואלית. אין כמובן כל עוררין על כך כיום, כי גבר בעל
הופעה גברית, נשוי ובעל משפחה, יכול להיות בעל נטיות כאלו.
במיקרה שהיוזמה לעיסקת החבילה באה מהאשה, ברור שהמשמעות היא דומה, ומגלה
את נטיותיה הלסביות.

מהם לא יכול להתלונן על השני. אולם אין כל ספק כי העוסקים בחילופי־נשים סובלים
מבעייה נפשית חמורה כלשהי.

האס יכזליגז זזילזפי גשיגז לנגזזר לנישזאין
הנגזגזדיגז לזזזזזזזבזפז בגלל אי־זזזזאזזזז גזיגיזד?
א, בכלל לא, למרות שרבים מהעוסקים בכך מאמינים בנך. חילופי נשים היא חח־ייה
/הרסנית ביותר לגבי הנישואין. זהו בעצם ביטוי לשינאה שנוצרה במיסגרת הנישואין.
בני הזוג העוסקים בחילופי נשים שונאים איש את רעותו, ומבטאים עינאה זו בכך שהם
מורידים את יחסי־המין שלהם לדרגה השפלה ביותר, הופכים אותם למין מיכני, קיבוצי,
חסר רגש, חסר אהבה.
להפקיר את אשתך לחווייה כזו, פירושו שאתה מתעב אותה במידה שאין למעלה ממנה.
אחרי חודיה כזו, לא נשאר לבני־הזוג כל דבר משותף — מלבד אדישות, העדר רגשות,
והעדר כבוד הדדי.
האמת היא שאם יש לך אשה שאתה מכבד ואוהב, לא תרצה להחליף אותה. מתי כן
תרצה? רק כאשר לדעתך היא חסרודערך. ומי שמקבל אותה, רק משלה את עצמו שהוא
מקבל משהו יותר טוב ממה שיש לו בבית. אם זה באמת כך, האם היה בעלה מוותר עליה?
אם אינכם מאמינים, אתם יכולים להיווכח בכך בעזרת ניסוי פשוט: בידקו כמה ממחליפי
הנשים הללו יהיו מוכנים להתחלף במכוניותיהם.

אם גניחי שבני־זזזזג אינם זזזגזזגזכגזזאליגז, גזרזגג יבזזרז
בח־ילזפי־זזגזזז — בנז2ן זם גיז־זשין אז בגירזז ״נזרגזליזז״ ?

\זאם יזזם י־נזין כיזם נפזצים יזזזר נזבנזבר?

ך * ם מתרצים זאת בכך שחילופי נשים עדיפים, כי כך אין אף אחד מהם בוגד
ן | בשני, והם פטורים מרגשי אשמה. זוהי למעשה צורה של סחיטה הדדית. אף אחד

ך* מובן שלא. יש יותר דיבורים ויותר דאגה בעניין, אבל ייא יותר פעילות. זהו בעצם
שורש הבעייה: אנשים מדברים יותר מדי על מין, ולא עושים מספיק בנידון.
והאמריקאים, לדעתי, הם הכי גרועים בהקשר זה. יש לכך גם סיבה: הם משוגעים לביצוע

להפעיל מטוס במהירות של אלף קמ״ש —
להפעיל את אבר המיו שלו על פני 20 הס׳׳מ
?וובע הפסיכיאטר האמריקאי ד״ר דייויד
שהוא ספר המיו הטוב ביותר שיצא עד כה
ספר הזה. הצעד הראשון להבהרת המידע
על ההתנהגות המינית שלנו עד שנבינה,
למשל, באותה מידה שאנו מבינים בהתנהגות
המינית של החזירים, הוא — בפשטות
— ,הכרת העובדות והנתונים שיש
בידינו בנושא זה. נוכל למצוא לפחות
תריסר ספרים כתובים בתבונה, בכנות ובדייקנות
על אודות ריבוי־חזירים — הללו
מוסרים לקורא את כ ל סיפור המעשה;
גלויות, ישירות, במונחים מדעיים ולפעמים
אפילו בסגנון מרתק ומבדר. חייב להיות,
איפוא, לפחות ספר פשוט אחד על יצורי
האדם, המעניק לנו מידע ברמה דומה על
אודות עצמנו.
למרות מחאותיהם הקולניות של בעלי
המוסר השונים המנסים לשלול את המסקנה,
ברור לכל שהבורא יצר את בני־האדם
על מנת שיזדווגו. חיי־המין פעילים ומספקים,
במישור בוגר, הם יסוד חיוני לאדם
המבקש להגיע למלוא הפוטנציאל שלו כאחד
מבני המין האנושי. אלה שפעילותם המינית
אפופה בערות ומלווה פחדים — מאבדים
חלק ניכר מסיכוייהם למצוא אושר וסיפוק
באותן שנים מעטות שהוקצבו להם לחיות
על פני כדור הארץ שלנו. הספר הזה שם
לו יעד — למלא את מקום הבערות במי־דע
מוסמך ולהמיר את הפחדים בבטחון,
בכך שישיב בכנות ובגילוי-לב על כל
מה שרצה לדעת ולא העז לשאול.

הרגשת אשם -
שטויות !

ו על כד שהוא עושה זאת בכנות וב1גילו
לב — אין עוררין. כנות וגילוי-
לב כאלו לא נראו עד היום בדפוס. ללא
היסוס, ובהסבר מפורט, עונה הסופר על

שאלות כמו: מה בדבר אמצעי המאפשר
לגבר האימפוטנטי לקיים מישגל? (יש דבר
כזה) — מהו הסימן המובהק לפיו יכול
הגבר לדעת אם באמת הגיעה האשד, לידי
אורגאזם, או שהיא רק מעמידה פנים? (הזדקפות
הפיטמות) — איך תכין עצמך לקראת
מישגל הנאה? — כיצד להפעיל שרירים
כדי להגביר את הנאת המישגל? —
מדוע מתגברים היצרים המיניים אצל בני־אדם
מזדקנים? — האם האוננות עם ויב־ראטור
איננה שלילית? — ומאות נוספות.
דוגמה קלאסית לגישה העובדתית, הכנה,
שאינה מנסה להסתיר דבר — משום
שאינה רואה בשום פעילות מינית משהו
הכרוך באשם, אלא לכל היותר בעייה
נפשית — ניתן לראות בפרק ״מה עושות
הלסביות ביניהן?״ כותב הפסיכיאטור:
כמו עמיתיהן ההומוסקסואלים־הגברים,
מוגבלות הלסביות בכך שיש בידן רק מחצית
מהפריטים האנאטומיים הדרושים להשלמת
המשחק. בדיוק כמו שהמשוואה, פין
! +פין = אפס׳ נכונה לגבי הגברים, הרי
גם, פות +פות = לא־כלום׳ שרירה וקיימת
לגבי הלסביות.
הנוהג המקובל ביותר בין הלסביות הוא
האוננות המשותפת. הן מלטפות זו את הדגדגן
של חברתה, מחליקות על פני שפתי־הערווה
ומגרות זו את זו עד שהריגוש
המיני מגיע לכלל אביונה. טכניקות רבות
ושונות מקובלות ואפשריות, אולם רובן־
ככולן זהות ביסודן ובתוצאותיהן. לעיתים
מסתייעות הלסביית באצבע האמה לחיכוד
פנימי של צינור־הפות; לעיתים — נדירות
יותר — ,נזקקות הלסביות לטכניקה ה־
,איטלקית׳ של שלוש אצבעות: בוואריאציה
זו של. אוננות מגרה האגודל את הדגדגן,
האצבע האחת ננעצת בפות והאחרת בפי־

כיבוש והצלחה שגורמת עיסקה כספית מוצלחת.
גברים מרבים לחשוב במספרים: כמה כסף הרווחתי השבוע, בכמה אחוזים גדל המחזור
שלי השנה. באותו קנה־מידה הם מודדים גם את פעילותם המינית — בכמות, במקום
באיכות. חתיכה, בעיני הגבר, היא בדיוק כמו מיגרש זול וטוב בעיני קבלן: מטרה
לרכישה מהירה.

באיט טירט טטרבות אט כן נשיט טין טט מזן?
דיוק כמידה שהן מאמינות שזה יילך להן. נשים הן יצירים מעשיים הרבה יותר
*6מגברים. אצלן, הצורך במשמעות רגשית, ביחסי המין, גדול הרבה יותר מאשר אצל
הגבר. כדי להשיג את מטרתן, הן מוכנות להפעיל כל אמצעי הנראה להן כיעיל.
אולם אין לכך משמעות שלילית. יש לזכור שבכל מישור של יחסי־אנוש נוהגים בני-
אנוש בדיוק כך. ההבדל במישור המיני הוא, שנשים לרוב מפעילות את המין כמנוף
להשגת מטרות בתוך מיסגרת הנישואין, בעוד הגברים עושים זאת — ב חו ץ,

טט דטטך טל טטריוט?
ין לכלכל נודיזם עם מין. הם אינם אותו דבר. נודיזם הוא א־מיני. במחנות נורים־
טים קיים חוק־ברזל שיחסי־המין אינם עניין לכלל, ואין לערבבם בפעילויות החברתיות

(המשך בעמוד )34

בספר המין הנועז-ביותר

-בריא?

מושלם. תמיד הם חייבים, לדעתם, להיות הטובים ביותר, המהירים ביותר, המוצלחים ביותר.
אולם בהשוזאה לימים עברו, הם באמת חלשים,
החיים המודרניים, על המתח, התחרות, והעייפות שבהם, פוגמים בצורה חמורה בביצוע
המיני. שלא לדבר על שתי חפיסות סיגריות, חצי תריסר כוסיות משקה, ומי יודע כמה
כדורי מרץ והרגעה שמחסל האמריקאי הממוצע מהבוקר עד שהוא מגיע למיטה. בתנאים
כאלו, פלא שהוא כאין וכאפס לעומת איש־המערות?

מיה דטתך טל טטין ט שופט בטרטיט וטטירוט בטצגות?
ף • דור שמי שמוכן ללכת לראות הצגה כמו הו, כלכותה, רק משתכשך בצורה
>4ילדותית של מציצנות. לשלם 25 דולר בשביל כרטיס, ללבוש את החליפה הטובה ביותר,
וללכת לראות גברים ונשים אחרים משילים את בגדיהם שלהם — לא ניתן לתיאור בכל
כינוי אחר מלבד ״ילדותי״.
עם הזמן, ידעכו ההצגות וסרטי־העירום והמין מעצמם. לאחר שיוצגו בפרהסיה כל
התנוחות, מכל הזוויות, בכל מספר אפשרי של משתתפים — תגיע לבסוף האנושות למסקנה
הגואלת שלכל בניה ובנותיה יש, בסופו של דבר, אותו ציוד, ולאף אחד אין שום דבר
שאין לאחרים, ושיש גבול, אחרי הכל, למה שאפשר לבצע עם הציוד שסיפק לנו ריבון־
עולם.

האט נשיט רבות טטרבות טין טט תטושת כהן?
^ כר הניסוח של השאלה מעניין מאוד. למה דווקא נשים? האמת היא שגם גברים
^ וגם נשים עושים זאת — אך בעיקר גברים.
בעיני רבים מהם, האקט המיני פירושו השתלטות על האשה, וגורס להם אותה חוויית

השונות. נודיזם איננו סטייה מינית, אלא פילוסופיית־חיים. כמו שיש בעולם חובבי שיזוף
וחובבי חופש, יש גם חובבי עירום.

טאט וט טרטלי כשלטישטו יש פנטזיות טיניות?
•* ורמלי ולאינורמלי הם מושגים חסרי־משמעות בפסיכיאטריה. פנטייות יכולות לגרום
^ נזק רק כאשר האדם אינו מסוגל להבחין בינן לבין המציאית. כאשר זה קורה, האיש
הוא פסיכופט.
כאשר גבר בן 50 מפנטז שהוא במיטה עם פצצה בת ,20 אין בכך כל רע. זהו רק
נסיון מצידו לשמור על עלומיו. כאשר הוא מנסה להגיש פנטזיה זו במציאות, הוא רק
עושה מעצמו צחוק__ .

טטי, בטצט, אישיות בריאט?
* והמ סו גלת להכיר במציאות. המסוגלת להבחין בין פנטזיות לבין עובדות. אם למישהו
ן יש בעייה, והוא מתייצב ניכחה ומנסה לפתור אותה במיטב יכולתו, הריהו בעל אישיות
בריאה. אם במקום זה, הוא רק מפנטז לעצמו שהוא מטפל בבעייה או שסתר אותה, הרי
שאישיותו רחוקה מלהיות בריאה.

טטט נישואין בריאיט?
ך* שהאשה ממלאה את תפקיד האם האוהבת וטובת־הלב כלפי הבעל — והבעל
ממלא את תפקיד האם האוהבת וטובת־הלב כלפי האשה.
כן, אמרתי אם, ולא אב. בעיני הילד, תפקיד האם הוא היחידי החשוב. תפקיד האב חסר־חשיבות
בעיניו

איך יכול טגטר לטיות אטא לאשתו?
ך* די זהו כעצם תפקידו הטבעי ביותר. האם אין הוא מאכיל אותה? האם אין הוא
( | מלביש אותה? האם אין הוא דואג לה ומגן עליה? האם אין הוא קורא לה תינוקת?
בעיתוני הנשים למיניהם מספרים תמיד לאשר, כי עליה להיות שילוב של אם, פילגש,
שותפה ומזכירה. האמת היא שכל התפקידים האחרים, מלבד זה של אם, הינם שטחיים.

בכל שטת טכודתך כפטיכיאטר, טטו טדבר
טטטורך ביותר ששטטת או שנת2ן לת בו?
ך* ופא מידידי סיפר לי שהמליץ בפני חולה שלו לקרוא את ספרי, כל מה שתמיד
ן רצית לדעת על הסין (אבל לא העזת לשאול) .החולה קרא את הספר פעמיים —
והצליח להפסיק לעשן.
מכל הדברים המטורפים ששמעתי בחיי — ושמעתי הרבה דברים מטורפים בחיי — זהו,
ללא ספק, המטורף ביותר.

לעולים חדשים
עם פטור ממס קניה,
מחירים מיוחדים
לתקופה קצרה
קולנוע תדריר
תל־אכיב
המתבגרים (אופיר, ארצחז־הברית)
— נסיון להסביר מה מציק לנוער
האמריקאי ומה מדרבן אותו לשרוף את
האוניברסיטאות שלו. משחק מרשים של
אליוט גולו.
** +המסעדה שד אדים (פריז,
ארצות הברית) — ארתור (בוני וקלייד) פן,

מביא אל הבד: לדה של ארלו גאתרי, על
חייהם של ילדי הפרחים, חיים הנראים ורודים
פחות דרך משקפיו של הבמאי המבו :
גר יותר.
** כורפלינו (אלנבי, צרפת) — שני
גנגסטרים צעירים ושאפתנים משתלטים על
העולם התחתון של מארסיי, בסרט שעיקרו
האדרת דמויות כוכביו, ז׳אן פול בלמונדו
ואלן דלון, על חשבון הנושא.

ילד הפרא

(סטודיו, צרפת)

— פרנסואה טריפו מתאר בטעם וברגישות
את נסיונותיו של רופא לחנך ילד פרא
שגדל בעובי היער.

ההודאה

(ירון, צרפת) —

משפטי הראוה של סלאנסקי כפי שהם מתוארים
ע״י אחד הנאשמים בהם. סרט
המוקיע בחריפות את הטוטאליטריות של
המפלגה הקומוניסטית. משחק משכנע של
איב מונטאן, בימוי מרשים (קוסטא גבראס).
כוכבים גתבייב של
שנות השבעים
״אני חושב שהיא נהדרת. אני מחבב
אותה מאד, אני גאה בה ואני משוכנע שלאחר
סרט זה, תהיה כוכבת בינלאומית גדולה.
וכפי שאמרתי לה, בעוד חמש שנים
כבר לא תכיר אותי כנראה ואצטרך להסביר
לה מי אני.״
הדובר הוא ריצ׳ארד ברסון, וכאשר הוא

הגרלת
הפרסים הגדולה
ג׳נכיים כוז׳ולד כחיים
רכה, מתוקה וצוהבת —

תתקיים

בסוכות

יום ג 970 /ו0.ו ,20.בשעה 8.00 בערב
ב,,בית סוקולוב׳ /רחוב קפלן ,4ת״א

פד ראשון:
פ ר שי ־

פ 1ע 1לישי:

הקהל מוזמן

מכונית פיאט 24ו

(לא כולל מיסים)

6פרסי טיס ה לשוויץ
(בסילוני אל־על)

10 פרסי שעון־מעורר ״סוויצה״
תוצרת שוויץ, מהמעולים בעולם

הגה שעון מיסו והשתחו בהגדרה
פרטים בחנויות טיסו ה מוס מכו ת

ממטיר מחמאות מסוג זה על מישהו, סימן
שי שדברים בגו. ברטדו אינו נדבן גדול,
אבל הוא כרבים אחרים, נפל שבי אחרי
דמותה, אישיותה וכשרונה של נערה צעירה
דקת־גיזרה וחריפת־מזג, אשר הופיעה מולו
בסרט ההיסטורי הגדול אן של. אלף הימים.
שמד, של הנערה: ג׳נבייב בוז׳ולד. היא בת
23 בלבד, ולדעת מביני דבר (וברטון ביניהם)
היא עשויה להיות התגלית הגדולה
של הוליבוד בעשור הנוכחי.
לאטעות. למען האמת, ג׳נבייב אינה
בדיוק טירונית בעולם הסרטים והתיאטרון.
הנערה הקנדית, שבעורקיה זורם גם
מעט דם אירי (מכאן נובע כנראה מיזגה),
כבר הופיעה בעבר בכמה סרטים במולדתה,
זכתה לאחד התפקידים הראשיים בסרטו של
אלן רנה המלחמה נגמרה והשתתפה בסרטו
של לואי מאל הגנב מפריז לצידו של
ז׳אן פול בלמונדו.
אולם כל זה נחשב כמובן כאין וכאפס,
כהפקות אינטליגנטיות מדי, שאינן מדברות
העולם הזה 1729

תחליף
לבצל

ג׳נבייב כתפקיד אן כוליין
— ולפתע: נמרה טורפת

אל השוק המסחרי הגדול. אפילו הופעתה
בסרט קנדי בשם א־זבל של בעלה פול
אלמונד, סרט שנבחר לאחד הסרטים הטובים
של השנה, לא שינתה הרבה את המצב.
אולם האל ואליס, מפיק אן של אלף הימים
— סרט על יחסיהם של הנרי השמיני מלך
אנגליה ואן בוליין — ראה את איזבל,
התרשם, והעניק את התפקיד הראשי בהפקתו
היקרה לכוכבת האלמונית. נראה ש־העזתו
השתלמה מכל הבחינות. גם המבקרים
המקצועיים, וגם הצופים באולם, התאהבו
בג׳נבייב בוז׳ולד.
ג׳נבייב נולדה יעיר מונטריאול, ואת ש־תיים־עשרה
שנות החינוך הראשונות שלה,
קיבלה במינזר, תחת משמעת קפדנית וחמורה.
מאחר והיתד, הנאה מבין בנות גילה,
הוטל עליה לדקלם את הברכות המסורתיות
בכל טקס חגיגי, והדבר זרע בה את אהבתה
הראשונה למשחק. אלא שאותה אהבה
עלתה לה לאחר מכן בסילוקה מן המוסד
— זאת כאשר גילו באמתחתה את פאני
של פאניול, שנחשב בעיני הנזירות מסוכן
ובלתי מוסרי לנערה בת חמש־עשרה.
טורפת ללא רז־ומיס. שנה לאחר
מכן, מכרה את אופניה כדי לשלם עבור
שעורים לפיתוח קול, והמשיכה בשלוש שנות
לימודים באקדמיה הדרמטית של מונטריאול,
כשהיא מתפרנסת כסדרנית בקולנוע.
אלא שגם כאן הסתיימו לימודיה בטרם
עת. בהיותה תלמידה מצטיינת בשנה האחרונה
הוצע לה להשתתף בהפקה מקצועית
של הספר מסביליה בתפקיד ראשי. האקדמיה
לא הרשתה לתלמידיה להופיע בהצגות
תמורת שכר, וג׳נבייב אשר טענה כי
״הדיפלומה אינה ערובה לתפקיד,״ עזבה את
האקדמיה ועלתה על הבימה.
ג׳נבייב שייכת לאותן כוכבות יוצאות
דופן המסרבות להתקרב לזרקורים שלא לצורך
העבודה ממש. היא מרבה לבלות בחיק
המשפחה, היא אוהבת בדידות וכמעט ואינה
מבקרת בתיאטרון או בקולנוע•
לעומת זאת, היא אוהבת לנתח ולפרק
כל אדם שהיא פוגשת למרכיביו הקטנים ביותר
.״אם אתה יודע להתבונן,״ היא טוענת
,״אתה יכול ללמוד הרבה מאד על אנשים
אפילו מתוך הצורה בה הם לוגמים
קפה או נוהגים במכונית.״
״היא יכולה להיות רכה, מתוקה ואוהבת,
נעימה ומלאת התחשבות, ולפתע היא הופכת
לנמרה טורפת,״ כך מתאר אותה רי־צ׳ארד
ברטון, המאמין כי יש קירבה רבה
בין הדמות של אן בוליין בסרט ושל
ג׳נבייב בוז׳ולד בחיים.
״פניה קטנים ומתוקים, העיניים הגדולות
המתמלאות ״לעתים בהבעת תמימות
ולפתע מבזיקות מבטים חדים כתער,״ כך
מתארים אותה מבקריהם של עיתונים גדולים
בעולם. המפיק ג׳ורג׳ שאפר, שהפקיד
בידיה את התפקיד הראשי בתכנית טלוויזיה
מוצלחת מאד המבוססת על ז׳אן זארק של
ברנארד שו, טוען ש״היא פורצת החוצה
מן המסך.״ ״היא יותר משחקנית מעולה,
היא אישיות,״ מסביר שאפר את עצמו.
אם לשפוט לפי אן של אלף הימים, הוא
צודק. לדמות שכזאת, בודאי נועד עתיד
גדול, כי עולם הסרטים התברך אך במע־טות
כמוה.
העולם הזח 1729

הרוטציה (תל־אביב, תל״אביב ;
איטליה) — הוא סרט שראוי
היה יותר להיקרא בשם ״הבצל ׳.
אין בו גרעינים רעיוניים או אחרים לפיצוח, אבל יש בו
כדי לסחוט דמעות במו ערוגה שלמה של בצלים חתובים.
הסרט מבשר את חזרתה אל הבד של סופיה לורן לאחר
לידת בנה. סופיה היא אותה סופיה: גרומה ותפוחת-
חזה, המנסה להיות ניאפוליטנית קולנית כמו בראשית ה•
קאריירה שלה. היא אונסת כאן חייל איטלקי (מרצ׳לו
מאסטרויאני) לשאתה לאשה בראשית מלחמת העולם השניה,
נשארת עד מהרה אלמנת־קש כשבעלה נעדר בחזית
הרוסית. בתום המלחמה, כשכל השבויים האיטלקיים מוחזרים
מרוסיה, מלבד בעלה, היא אינה משלימה עם מותו,
יוצאת לחפשו בערבות רוסיה הרחבות, שהיו פעם מושלגות
ועתה הן מכוסות שדות חמניות ובתי-קברות.
כמצופה, היא מוצאת את אנטוניו שלה עם איזו נא-
טאשח ועוד ילדה רוסית קטנה. למה נשאר החייל האיטלקי
ברוסיה ולא חזר אל אשתו ן הסרט מסביר זאת
בעובדה שהיפהפיה הרוסיה הצילה את חייו. אבל סופיה,
וגם הקהל, אינם משתכנעים בכך. סופיה, אחרי הרבה
שנות המתנה, חוזרת להיות עצמה, יולדת בן לפועל חרושת
איטלקי, כשיום אחד מופיע אנטוניו שלה, שהצליח
לצאת מרוסיה בדרך מיסתורית.
האם תתחדש אהבתם! האם יחזרו זה אל זו ן לא

ג!ופיד דורן ב״הזזגזויהיי
חשוב. סחיטת לבבות הצופים נעשית ביד אמונה.
דה־סיקה נאלץ לא פעם לביים סרטים מסחריים זולים
בדי שיוכל לממן הפקת סרטים של ממש. אם עשה זאת
שוב, יש לצפות ליצירתו הנאה בדי להיווכח אם הקורבן
היה כדאי. המפיק קרלו פונטי עוזר לו בכך.

הוו צ ח
שלא רצח
בין ידידות ונק מה (אסתר,
תל״אביב; צרפת) — הוא סרט
המבטיח הרבה מאד, ומקיים אך
מעט. זהו סיפור על בן״טובים המתמכר לשיכרות אחרי
שהוא מאמין בי נערה התאבדה כגללו. האב הנואש שוכר
רופא שאינו רופא והשניים נפגשים בתוך דירה מפוארת
ומוזרה. בהמשך, יוצאים השניים בחברת נערה שהכירה
את ה״מתאבדת״ לחקור את כל הפרשה, ומסתבר כי
מדובר ברצח, וליסורי המצפון אין בעצם בל סיבה.
בתחילת הסרט נדמה לרגע שהבמאי, איב בואסה, מכין
דרמה פסיכולוגית בנוסח איטלקי (הסרט בולו מתרחש
במילנו וסביבתה ובנראה גם הוקלט במקור באיטלקית,
אם לשפוט לפי תנועות השפתיים של במה מן השחקנים),
עם משרת מוזר, דהירה מטורפת במכונית ספורט וכדומה.
אלא שעד מהרה הופך בל העניין לסרט-מתח רגיל, ואפי*
לו פחות מזה, מאחר והחקירה מתנהלת בצורה חובבנית
והצופה המאומן בסוג זה של סרטים, כבר צועד כמה פסיעות
לפני החוקרים עצמם. לבן, הסוף אינו מפתיע כלל.
אילו היה זה סרט-מתח רגיל מסוג ג׳ או ד׳ ,יתכן ולא
היה בכלל טעם לייחד עליו את הדיבור. אבל כאשר הוא
שואל רעיונות מקלוזו (צלם מטורף המענה את דוגמניותיו

ודלי וגזוונבואר ב״נור ידיתו! ו\21 גזהיי
תמורת תשלום גנוה) ,או מהיצקוק (האיש שהאמין בי
רצח ונמצא בטיפול פסיכיאטרי ב״עולם השיכחה
קשה שלא להביע אכזבה.

ד מעות
ב ת מז ה
גשר ווטרלו (צפון, תל-אביב ,
ארצות־הברית) — הוא סרט שחשיבותו
היסטורית יותר מאשר
איכותית. מלודרמה זו, של תחילת שנות הארבעים, המאפיינת
את בל אותה תקופה של סרטי מלחמה, על
אהבות נואשות בין קצינים היוצאים למשימות מסוכנות
לנערות ענוגות הנשארות בעורף, זכתה בזמנו להצלחה קו-
פתית גדולה ונחרתה בזיכרון יותר מסרטים מעולים רבים
שראו אור בעת ובעונה אחת איתה.
חלק נכבד מן ההצלחה יש לזקוף לזכותה של ויויאן לי
המנוחה, שקצרה בסרט זה את פירות פירסומה העצום
מ״חלף עם הרוח״ .יופיה העדין, הופעתה המלוטשת והתפקיד
— נערה מאוהבת הנותרת בודדה — יצרו בקהל
גל של אהדה אליה, ודמעות רבות נשפכו עם דמעותיה
שלה לתוך נהר התמזה, ונהרות רבים אחרים בכל רחבי
אירופה. רוברט טיילור, היפהפה התורן של אותה תקופה,
היה במובן הבחירה האידיאלית לכיסופי בל נערות
התקופה, מויויאן לי ועד אחרונת הגימנזיסטיות.
הבמאי מרווין לה־רוי, מבעלי המלאכה המוכשרים וה־מיקצועיים
ביותר של הוליבוד, מחש נבונה את הלך־הרו-
חות של ימי תחילת המלחמה, ושם את הדגש על כל
שיברון לב, על כל רגע רומנטי, ועל בל מבט של ערגה.
התוצאה היתה מתקתקת בבר אז (הסרט ראה אור ב־

רגברבו בויירור ו־גץ יאן רי ב״וגגוררו״
)1940 ועם הזמן היא נעשית מתקתקת יותר ויותר. מצד
שני, האווירה האפורה של לונדון, תחושת המלחמה המשתלטת
על העיר ובמה מן השחקנים המישניים, עשויים
להוות פיצוי למי שאינו מוכן ביום לבלוע עוד סיפור המיועד
ומתאים בעיקר לנערות־מספרה.

עתה תוכל להרשות
לעצמך להתייחס לבעיות
החיים בפחות
רצינות ובפחות חומרה,
מאחר ורוב ה בעיות
כבדות המשקל
נמצאות כבר מאחו21
במרס -
ריך. אם הצלחת להתנכר
על החיכוכים ! 20 באפריל
המשפחתיים, הגיעה
העת שתיטול לעצמך חופשה קצרה או
לפחות הקדש מזמנך למנוחה ולבילויים.

ו(1ון

האם

בקשתפעםת שו בו ת
לשא לו תהבאות?
האם אני מבוגרת למדי
כדי להשתמש בטמפוני
טמפקס !

נ ל נווי ה נו ר מ לי ת, בויל הו וסת, הי כו ל ה
ל ה כני סטמ פון טגו פקסנקלותוללא
קו שי. י כו להלהשתמטנובמ לו א הנו חיו
תונבט חי ן נ מיר.

האם טמפוני ט מפקס
בטוחים בשמוש!

כן. מחק רי ם ר פו איי ם
שהםב טו חי םבהחלט.
נ ם, שטמ פיג׳ טמפקס
ו שנ שי ם ונ ע רי ת 1־ 118
בע שרים וחמשהאלף

ש פו ר ס מו מ ר אי ם
מן ה ר אוי שתדע׳
פי ת חו ע״י רופ א
א ר עי תהשתמ שי
מ ליוני ט מ פוני ם.

בימים האחרונים של
השבוע צפויות לך כמה
פגישות לא נעימות עו;
אנשים שהיית מעדיף
שלא לפגשם, אך אלה
לא יטרידו אותך זמן
רב, כי תהיה עסוק בקידומה
של עיסקה רצינית,
שסוף סוף תצא
אל הפועל. כתוצאה מ־עיסקה
זו יחול שיפור ניכר במעמדך המקצועי,
ורבות מן הבעיות תגענה לפתרון.

לפניך ימים של שינויים׳
תמורות, והח ייאת
חלומות נושנים.
יותר ויותר מתגבשת
בך ההרגשה כי הכרחי
להכניס שינויים
דרסטיים במתכונת ה-
שיגרתית מדי לטעמך
;11 במאי -
() 2ביוני
בה מתנהלים חייך.
אתה מרגיש צורך נפשי
ברעננות, התפרקות, ובחיפוש פתרונות
חדשים ואף נועזים לבעיות ישנות.

]1אוהיס

האם מותר לי להתרחץ
באמבטיה בימי הווסת ז

ב היו ל ט, כשהשתמשתנטמ פו ןטמפקס.
אמב טי ה או מקלחתהםהכרח בכל יו ם
מינו• הוו ס ת. חפפי גם שערך. בניגוד
ל א מינו תטפ לו ת, מי ם אינ ם י כו לי ם
ל הוי ק לך ואף לא לעעור א ת הז רי מ ה.
אין גם כל סי בהשת מנ ע׳ מ ש חי הנימי
הוו ס ת.

מה ביחס לסילוקו ו

ט מ פוני טמפקס ני תני ם ל סי לו ק מו חלט.
שני ה ם, הן הטמ פו ן ו הן שפופרת ההחדרה,
ני חני םבק לו ת ל סי לו קבש טי פ ה. זהח שוב
ב מיו ח ד כא שר אתנמצאתמ חו ץ לבית.

כיצד יכולה אני ללמוד
להשתמש בטמפוני
ט מפקס !

ר א שי ת, נאשראתמח לי ט ה, ה ק עי ב׳
לון צמך מ ס פי ק ז מן נדילל מו ד. זכ רי,
ל קל אחתהיתהפעםרא שונ ה. יהיהזח
#שוט אםת היי רגועה ו חו פ שי ה. א ל
ת ננו זוי, ע ק בי אחרה הו ר או תהב רו רו ת,
ה מו פי עו ת ב תו ךהא ריז ה. רבו ת מי די די־ה
יןמשתמ שו ת, ללאספק, בטמ פוני
טמפקס, ואף הן תשמ שנ ה לך מ קו ר ח שוב
לזדונהולעצה.

זר להשיג בנ ת׳ סונן חוז זבתם רוקיות *
סובחחוז. המעונינות בקבלת דזנסאות *
ז י וחוטר הסבלתי ישלש 45 אד בבולי *
2:ד 1אר אל היבואנים אישסט-איטפקס *
•לנעם, חד אני ב. רוזוכ ירם יה 38 1

המה סניטרית לשימוש פנימי

!1אזנ״ו[

עקרבית — את חוששת לאבד את הגבר
הממלא תפקיד מרכזי בתוכניותיך, ויש
יסוד לחששות אלה.
הפיתרון לבעיית הוא
שיחה גלוייה מלב אל
לב, למרות שבכך את
מאלצת אותו להח ליט
באופן מיידי. כל
החלטה תהיה טובה
עבורך, פי אינן מסוגלת
מבחינה נפשית
לעמוד במתח של ה שבועות
האחרונים. היזהרי
מפעולות דרסטיות ביום שישי ובשבת•
יום שלישי מתאים ביותר לשיחה.

ססת

צפויים לן לבטים וספקות בקשר לקביעת
עמדה בענין משפחתי חשוב. הקשיים בהם
אתה נתקל נובעים מעמדתו
הבלתי מתפשרת
של בן משפחה מבוגר,
ומשאיפתן להשביע את
רצונו של אדם זה מבלי
לפגוע בחירותך.
מוטב שתתלבט פחות
ושתהיה יותר תקיף נד
גישתן, שכן מטרותין
חשובות לא פחות מאלו
של קרובן העקשן.
אם תעמוד על דעתן — הוא יוותר ויסוג,
זבר שיגרום כי יתיחסו אלין בהערכה רבה.

חשת

באיזו תדירות עלי
להחליפו !

ט מ פון טמפקס •שלהח לי ףנאותה תדי רות,
בה הי יתמח לי פהתח בו ש ת הי גיי ני
ת חי עוני ת, אןלאפ חו תמפע מיי ם
ביי ם. עםמעטנ סיין, תדעי מ הי ה ת די רו
ת הד רו ש ה לך.

אתה שרוי במצב של רגישות רבה, עצבנות
וחששות ביחס לתכניות כלשהן לטווח
קצר. כל שיחה, ולו גם הידידותית ביותר
על נושא זה, עלולה
לעורר בך זעם בלתי
מוסבר ולהביאך לידי
התפרצות מיותרת. זכור,
ני אנשים המנסים
לדון עמך על עתידן,
אינם עושים זאת מתוך
קנטרנות או רוע לב,
אלא פשוט מפני שאי}
2בספטמבר -
22 באוקסובר
נם יודעים על רגישותך
המופרזת לנושא. נסח
להסביר את הדבר לאדם המקורב אלין
מאד, והוא עשוי להפתיע אותן בעצותיו.

יוייז אשה מקסימה תעשה
אותן השבוע לאיש סודה׳
ותעורר בן תקוות
שווא רומנטיות. הרגשת
התסכול תחלוף כאשר
משאלת, שכמעט
( והתייאשת ממנח, עשו־
^ יה להתגשם במפתיע,
;11 ביוני -
נ 21 בינלי
.ל ולהסיח את תשומת לבך
־ מכאב הלב. רוח שובבית
ועליצות תשרה עליך, וכמה מפעולות׳!
יפתיעו אותן בעצמן. שמור על שלווה

סוס

הרבה שעות שינה ומנוחה
יעזרו לך לברוח
מן הבעיות הלוחצות
עליך. אל תנסה
לעמוד מולן השבוע,
אלא דחה את
ההחלטה ואת הביצוע
לשבועות הבאים.
היזהר מנהיגה במהי 2121230
רות מופרזת, ואל תסכן
את בריאותך בשום דרך. בת אריה —
היי עצמך׳ ותני לו להחליט מה רצונו.

השתדל לרסן את עצמן
בימים הקרובים, כיוון
שרוגז או לחץ נפשי
עלולים להביאך לצעדים

נמהרים, שתצטער עליהם
בעתיד. השתדל לשמור
על יציבות ועקביות,
תוך התעלמות
22 באוגוסט ־
22 בספסמבר
גמורה ממה שעושים

אחרים. מוטב שתניחי
לבן זוגן ליזום ולנהל את העוינים השוטפים,
הדבר ישחרר אותן מדברים פעוטים.

11111:1ו!

היסוסים ופיקפוקיס שהטרידוך בקשר
ליחסים עם ידידים, תחילו להיעלם במחצית
השניה של ה שבוע.
בימים הקרובים
השתדל להימנע
מהוצאות כספיות מיותרות.
העניינים במישור
ההכרתי ימשיכו
להיות יגעים במיקצת,
אך אל יאוש׳ בעתיד
הקרוב הכל יסתדר.
21בדצמבר ־
10בינואר
בת גדי — בטחי באינטואיציה
שלן יותר
מאשר בעצותיה של ירידתן הטובה, ואל
תהססי להסתמן על נסיון העבר שלן.

הדגש בשבוע זהי יושם על רעיונות חדשים׳
תושיה ויוזמה. אל תהסס להביע את
רעיונותין באוזני בעלי
ממכות, כי תיווכח ש הדברים
מתקבלים בתשומת
לב וברצינות, ו־שעצותין
זוכות לתגובת
חיובית. התחייבויות
ממושכות, טעויות או
מחדלים, עלולים לרפות
את ידין ולהשבית את
1הז*>ונו 3* 1.
שמחתן האישית. היה
-- 11ו* שו ₪
סבלן, השתמש בשכל
ישר, ובקרוב תמצא דרך להתגבר על המכשולים.
שמור על קור רוח ושלווה.

עניינים שברגש והקשרים
החדשים הולכים
ותופסים מקום נכבד
יותר ויותר בשיקולין
ובתוכניותין. הרבה אי-
הבנות תתבהרנה באמצע
השבוע, ותוכניות
שנראו לך עד כח
10 בפברואר ־
20 במרס
חסרות תקווה יקבלו
לפתע תנופה חדשה.
אם את רווקה — עשויה משפחתך לרכך
את התנגדותה לקשריין עם גבר,
אשר לו הם התנגדו עד כה. תתנהגי
בקור רוח, כי המפתח, בסיכומו של דבר,
מצוי רק בידייך. כן תמצאי את האושר.

1ניס

(המשן מעמוד )31

הטבעת. התוצאה דומה לשירות־עצמי של
,בחורה משולשת׳.

המידות הטובות
של הדגדגן
* * כ ני קהאחרת בין הלסביות קרוייה
,טריבאדיזם׳ :אשה אחת שוכבת על
חברתה בעוד איזורי הערווה של שתיהן
מתחככים זה בזה — בקצב מהיר ועולה
ככל שהגירוי המיני מתגבר. הלחץ והחיכוך
בדגדגן מביאים לבסוף לפורקן־אורגאזמה.
תנוחות־טריבאדיזם משיגות כמעט את מה
שמעניק למשתתפות מישגל האטארוסקסו־אלי.
לפעמים
יש לאשה זו או אחרת דגדגן
גדול מהרגיל — המגיע עד כדי חמישה
סנטימטרים או יותר בהזדקרו. אם אשר,
כזו היא לסבית — וחברתה־למישגל מפשקת
את רגליה כל כמה שאפשר, עשוי
הדגדגן לחדור לתוך הפות. אבר שכל גבר
היה מתבייש בממדיו — הופך מציאה נפלאה
אצל אשה. לסביות שנתברכו מהטבע
בתכונה זו מבוקשות מאוד בין חברותיהן.
נשים
הומוסקסואליות הנעדרות דגדגן-
ענק נעזרות לפרקים ב׳דילדו׳ .אותם מב-
שירי־פין מלאכותיים עשויים גומי־ספוג או
כל חומר פלאסטי אחר נאחזים במקומם מעל
הערווה באמצעות סרט־גומי חגור, והופכים
את המישגל בין הלסביות לתעתיק
מדוייק ובלתי־הגיוני של יחסים האטארו־סקסואליים.
זוהי,
כמובן, קללת ההומוסקסואלים —
גברים ונשים כאחד — ,וככל שתהיינה
ההמצאות שלהם שנונות ומשוכללות, בסופו
של דבר כולם נאלצים לחקות בצורה
זו או אחרת את המישגל ההאטארוסקסו־אלי.

גאון
יפאני
נכנס לפעולה
סכיות אחרות מתחלפות, בפשטות,
/ומאוננות זו בנוכחות זו באמצעות
פין־מלאכותי כלשהו. לפעמים הופכת הצי-
פיה לתורה קשה מדי לגברת האחת שעה
שחברתה מאוננת לעיניה, ומאידך _ היא
משתעממת לאחר שבאה על סיפוקה, למראה
חברתה המאוננת בתורה. לפני כמאתיים
שנה העניק גאון יפאני פתרון למצב
מביך זה — הוא המציא את הכלי
הקרוי, האריגאטה׳ .זהו פין מלאכותי
ארוך, גמיש, כפול־ראשים. כל אחת משתי
הנשים תוחבת את אחד משני הקצוות
לתוך הפות שלה — ושתיהן יחד משיגות
את מבוקשן שאלה הבלתי נהירה, בשלב
זה, היא: מה צורך להן זו בזו?
כל מה שעליהן לעשות — הוא — לגזור
את ד״אריגאטה׳ באמצע, וכל אחת משתיהן
חופשית ללכת הביתה וליהנות מזה שלד,
בניחותא.
,קונילינגוס׳ תרדי אף הוא הרגל שגור
על הלסביות. מצויות ביניהן כאלה המתיימרות
להתמחות בצורה זו של גירוי מיני
עד כדי היכולת להאריך אותו על פני
שעות.

אשלייה של
רומנטיקה
״ך• לסביות הרכה יותר פעילות ביחסי־ן
ן הן ההדדיים; הן מהנשקות פה־אל־פה,
מלטפות את ־,שויים, מתחבקות וצובטות זו
את זו — אולי משום שד,אשד, משתוקקת
לפחות לאשליה של רומאנטיקה כחלק מהמגע
המיני. מרבית הבחורים ה,עליזים׳
רוצים להחיש ולגמור את העניין באוננות
מהירה. גם הקשר בין בנות־הזוג הלסביות
נמשך, כמסתבר, יותר מהיחסים הקיימים
בין עמיתיהן ההומוסקסואלים־הגברים. אולם
אפילו לגביהן אין הדרך המשותפת מרופדת
שושני־שאננות; הבחורות מרמות
זו את זו, בוגדות ומשקרות באורח שיטתי
מתמיד.
פעילות אנאלית (באיזור פי־הטבעת) אינה
רווחת בין הלסביות; מרבית מעייניהן מרוכזת
בפות — באיזור הערווה ובדגדגן. אולם
ביסודם כ ל ההומוסקסואלים זהים —
הם מחפשים אהבה במקום ששום אהבה
לא יכולה להתקיים, ומבקשים סיפוק מיני
בתנאים שסיפוק־אמת אינו אפשרי.
העולם תזה 1729

דם בדיסקוסק
שד 1עגי אדווה
יש, מסתבר, בכל זאת איזה הבדל
בין נשיא לבין סתם אזרח. כמה סתם
אזרחים, למשל, היו מוכנים לא רק
לשלם מס־שפתיים לקליטת העלייה —
אלא גם לעזור לה בפועל 1אתה, אתה
ואתה, למשל — הייתם מוכנים ן אתם
רואים שלא.
ואילו נשיא המדינה זלמן שזר לא

רק מוכן, אלא אפילו עושה משהו בנידון.
בימים אלו הוא פרש חסותו על
עולה חדשה, ועוזר לה בחבלי קליטתה.
כבוד הנשיא הכיר את העולה, גרטה,
בערב ספרותי, גילה בעניין שגם לה יש
נטייה לכתיבה ועניין בספרות, והזמינה
להתאכסן בבית הנשיא עד שהסוכנות
תספק לה מגורים.

עתה מתגוררת, אם כן, העולה ברת•
המזל במעונו הרשמי של נשיא המדינה.
אבל שזר לא מסתפק בכך: הוא מקדיש
מזמנו גם כדי לעזור לה בסידוריה בסוכנות
ובשאר הליכי הקליטה, מגיש
לה פרח וחיוך מדי בוקר, ובכלל, דואג
לה כאב לבתו.
זה נשיא.

מבריחת
ה ח שי ש והבעייה הפלססינית
זוכרים את ז׳קלין סיקליסץ הדוגמנית
מארצות־הברית שנעצרה בישראל על
החזקת חשיש, יחד עם צדוק קראום,
ישבה בבית־סוהר, והוחזרה אחר כבוד
לארצות־הברית — לאחר שהמשטרה הצליחה׳
לאחר קשיים מסוימים, לגייס אח
המימון הדרוש לקנות לה כרטיס טיסה? אם
כן, היא התחתנה שם, בארצות־הברית.
הבעל המאושר הוא, מבחינה פוליטית,
שמאלד קיצוני — לדברי מקור אחד, ערבי
פלסטיני, שהיגר לארצוודהברית — וב־

אביב עם גרלנד (משמאל) וצרפתי

הסיכוי הגדול

ישהוחמיון
של יעל אביב

ז׳קי סיקלים
מכתבה האחרון לידידים בישראל כתבה
ז׳קלין שבעקבות הסבריו היא מבינה עכשיו
את בעייתו של העם הפלסטיני וליבה
ליבה לו.
האם לזה התכוון הכתוב, ,אלוהים, שוט־רני
נא מידידי?׳

יעל אביב, כפי שהמשכילים ביניכם
יודעים, היא גוכבנית נחמדה, שאמנם
לא זכתה אף פעם בתפקידים ראשיים,
אבל את אלה שזכתה בהם, ביצעה
טוב.
פטריק גרלנד, לעומת זאת, הוא
במאי בעל שם עולמי. האירלנדי הצעיר
( )35 והחתיך כיים בשעתו הצגה של ה שחקן
הבריטי המהולל ג׳ון גילגוד,
עמד לביים את הצגתו האחרונה של
לורנס אוליבייה, לפני שזה הכריז
על פרישתו מן הבמה. נוסף לזה הוא
היה גם אפוטרופסה — ואני מתכוונת
בדיוק אפוטרופסה, ולא יותר מזה —
של אליט אורמסבי-גור, בתו של
לורד הרלך הבריטי, שהיה מחזרה
של ג׳קלין קנדי, עז שאריסטוטל
אונאסיס הופיע.
והנה לפני חודשיים ניצלה יעל את

החופשה מהתיאטרון ונסעה ללונדון אל
פטריק, אותו הכירה כאשר שהה בארץ.
שישה שבועות היתה אצלו בלונדון, ולפני
כחודש חזרה, שבה להופיע בהצגת
״מלון פלאז׳ה״ ב״תיאטרון הקאמרי״.
היא
חזרה — ואני התחלתי לחכות
כל יום לקבל הזמנה לחתונה. חיכיתי
יום, חיכיתי שבוע — לא דובים ולא
יער. ראיתי שככה, הלכתי אצלה. ומה
התברר ! אין הזמנה ואין חתונה.
אז מסתבר שאמנם פטריק התאהב
ביעל בכל הכוח, ומכתביו לארץ ,״שהנה
הוא מצא סוף־סוף את אשת״חייו
הנצחית,״ היו כנראה מכל הלב —
אבל. מה בדיוק אבל, לא הצלחתי להבין
— אבל היה איזה אבל בין בני
הזוג.
״היה בינינו משהו,״ אמרה יעל,
״אבל זה נגמר. הוא נחמד, ובסדר גמור.
אבל אם הייתי באמת אהבת חייו, לא
הייתי חוזרת לארץ.״
אהה.

בליל שישי האחרון עשתה נעמי אד־
^ ה היסטוריה. בתקופת המנדט, כשהיא
היתד, פספוסית בת ארבע, היה בבת־גלים
בחיפה קזינו מפורסם בשם קיט־קט, ששימש
את הקצונה הבריטית ואת הסנובים
מבני הילידים. כאשר עזבו הבריטים, ירד
המקום מזוהרו. ביום שישי פתחה אותו
נעמי מחדש — הפעם בצורת דיסקוטק־מסעדה.
נעמי
אדווה הפכה, במשך השנים לדמות
מוכרת בארץ. מי שמחפש הגדרות, יכול
להגדיר אותה כאשת־חברה. מי שמכיר אותה,
לא צריך הגדרות. ואחד הדברים
שפירסמו את שמה, היו המסיבות שלה,
בכישרון עילאי יודעת נעמי לשבץ במסיבותיה
זונה בפינה אחת, רוצח בפינה׳
שנייה, פסיכיאטר בפינה שלישית, סופר
פופולארי בחור אחר. גם מסיבת חנוכת
הדיסקוטק החדש שלה עמדה על רמה
— מלבד מחסור כלשהו ברוצחים ופושעים
ידועים. אלו, התברר ברגע האחרון, כמעט
שאינם בנמצא בחיפה, ולהביאם במיוחד
מתל־אביב לא הספיקה נעמי.
לפיכך נאלצו הפעם האורחים הנכבדים
להסתפק בעצמם. היו שם עורך־הדין החיפאי
כרוך שיפמן, קריין הטלוויזיה
עמוס כרמלי, ריצ׳ארד סלאנו, הממלא
את תפקיד הכושי ווד בשיער, דוב
כדק, שזכה בצל״ש בקרב על האי גרין,
ציונה גת, מנהלת ההצגות של התיאטרון
החיפאי, רב-חובל מישקה גרינברג,
וכמובן — נעמי עצמה: יחפה ובשימלה,
תפורה מבד מקסיקני גס שקיבלה במתנה.
האח״ם החשוב ביותר במסיבה היה פרו־פיסור
(לכימיה ופיסיקה גרעינית) פרנק
סלנג׳ר, השוהה בארץ כאורח ממשלת
ישראל. הפרופסור בן ד 39 חתיך, שיער
שטני, עיניים בהירות, יליד רוסיה ותושב
ארצות־הברית — הגיע מציריך כדי להשתתף
בכנס שנערך בטכניון. למסיבה של
קיט־קט הוא הגיע עקב היכרותו עם נעמי.
ולהיכרותו עם נעמי הוא הגיע באמצעות
ידיד שלו, מדען אטומי שנעמי הכירה כאשר
זה שהה בזמנו בישראל בכנס אחר, במכון
וייצמן. כשביקרה נעמי לא מזמן בציריך!,
הכיר לה שם המדען האטומי את סלנג׳ר.
אלא שכל הידידים הנכבדים והמפורסמים
לא עזרו כלל כאשר לפתע הפכה חנוכת
הדיסקוטק למרחץ־דמים. נעמי היחפה עלתה
על שבר בקבוק, והתוצאה הוכיחה שהיא
באמת בחורה עם דם. עם הלבה דם. הדם
שטף את כל הריצפה.
מי שהציל את המצב היה רופאה הפרטי,
ד״ר דני פריהר, סרן צנחנים במילואים
והוטרינר הרשמי של עיריית חיפה, שהצליח
לעצור את שטף הדם.
ההיכרות בין נעמי לדני גם היא מעניינת:
היא התחילה בעצם בגלל 31 החתולים של
נעמי, אולם מאוחר יותר, החלה נעמי פונה
אליו גם עם מיחושיה שלה, לא רק של
החתולים. מה שעושה אותה, מן הסתם,
לאדם היחידי בארץ הפונה לווטרינר כשהוא
מרגיש רע.
ועל זה יש דווקא פתגם מתאים, אבל
9נניח לזה.

המתרומם ם3אויס הזו הדמה
הלהיט החדש בקרב חלק טסוייס של
אוכלוסיית הארץ — אותו חלק מצומצם
בכמותו, אן העושה את רוב הרעש —
הוא גאון תורן מסוייס, שכל נשות
החברה הנזקקות לשירותיו מלקקות ממנו
את אצבעותיהן ממש. הוא כל־כן מוכשר,
התורן, כל־כן מודרני, כל־כך — גאוני
פשוט.
החנות החדשה שפתח הגאון בתל־אביב
הומה לקוחות נכבדות מבוקר עד ערב.
ניתן למצוא בה את כל המי־ומי של

— 11111— <11ו 1א1ו

עולם החברה. מה שביחוד מרשים את הלקוחות,
זו העובדה שהגאון התורן הגיע
לארץ ישר מפאריס, שם השתלם זמן ממושך
בענף.
למעשה, הגאון התורן רק מנהל את
החנות. המשקיע שמאחוריו הוא ידידו
הפאריסאי, שהגאון הוא אהובו. אבל
ללקוחות זה באמת לא משנה. מה שמעניין
אותן זה לא מי נהנה מההכנסה של
העסק, אלא השירות שהן מקבלות. ועל
טיב השירות — באמת אין עוררין.

פרופסור פלנג׳ר ואדווה

חזרה לתחילת העמוד