גליון 1729

העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 2 | אהוד אבריאל לקה בשטה־דס ומבטיחים להסתמך על מיסמכים רשמיים של הש׳׳ב הישראלי. כאשר נשאל השבוע ראש־הממשלה לשעבר דויד בך גוריון, בראיון עיתונאי לרגל יום־הולדתו ה־
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 3 | פרסום א. טל0 -נ! 1די 1רם •צלום
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 4 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 5 | .איננה מענגת- הטאר .אומה זו הפעםהש לי שי ת בחודשיים האחרונים שהעולם הזה מפר סם כתבה אודות התופעה ששמה אודי גלר. תחילה (העולם הזח 720ו) הצגנו את עצם התופעה של
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 6 | מענק הד־נעהי בנוסף לריבית מצטברת של נ שוה ממס (חוסניס שיכקיח בתוכניות תלון בשדשיס אוקשבו־ננבנעו 1970 בתכניות ׳•תדון׳ שמורה 4בדידת הצרודה פרטים נוספים בבל סניפי
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 7 | מכתבים ₪מם־הכנסה ומופעי אמנים ! החייל שלי יחזור. מדוע אין גבאי בתי־הכנסת מנכים מתש־לומיהם לחזנים את המגיע למס־הכנסה, כפי שנהוג במופעי־אמנים? בימים הנוראים
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 8 | יחס זה, אך אחרי צאתן הביתה הן שוכחות הכל, או פשוט עסוקות מדי עבור טירדה אנא, עשו משהו לתיקון המצב. רגינה כלומנטד, חולון !8מה המאגד? מה משמעות הצעתו של
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 9 | 6נן ץ! ח 6 3נן 0׳וו*[61: £1 לראשונה הסכין החדיש !הבלעדי המי 1צר בשיטה שכבשה את השלם ציפוי 40 סו פ ר -פו לי מ ר ליטו ש ו ס פי ד /\ 1£0ס \/1£6 0וצ 01ק 6שקט 40 5
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 10 | בדאהרוו שונא?!פה־עם־טינופת ואבא אבו — תוספות לסט״?! ! 0כאשר ניסה אחד מיועציו הקרובים של מזכ״ל ההסתדרות יצחק כן־אהרון לשכנעו לשפר את יחסיו עם חבר מסויים בוועד
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 11 | תמרורים נולדה בהוליבוד, לשחקנית נא״ טלי ווד ולבעלה ריצ׳ארד גרגסון, בת חוג שנ7וו בכורה במישקל 3.5ק״ .:גרגסון הוא בעלה השני של נאטלי בת ה־ .32 מנישואיה לרובוט
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 12 | ה מ קו מיים שעניין במ שפחתם לא ימצאו. צא וחשוב: של! חג רצופים, חוצפה קנטרנית של אלוהי ישראל, המכיר רק של המאושרים, שמשפחותיהם בארץ, ומתעלם לחלוטין מן שים שלנו.
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 13 | במדינה העם יזז קו. מ שדה־בוקר בחג הסוכות, כשיהודים דתיים נוהגים לקיים את מסורת העלייה לרגל לירושלים, יורדת צמרת המדינה לרגל לשדה־בוקר. המאורע הפך כבר לאחד
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 14 | מתים מזיקנה במדיהם — בעוד שבישראל פורשים מצביאים במו דיין ורבין בגיל .45״ ;• על עצמו :״אומרים שאני סוכן ישראלי׳ מפני שאני מעריץ את צבאם ומותח ביקורת על צבאנו.
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 15 | הוא ה־1| 1 אישיות חדשות. יתאפק מלומר את דעתו פעם בשנה. מועד הבחינה הבאה על תופעות המרגיזות אותו — ולא רק בינואר .1971 באותו מועד יקבלו השכירים | אותו! אולי
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 16 | סמל החדירה הסינית למרחב: עראפאת אצל ציו־אן־לי בפסין ב־ .1965 משרד האירגון קיים עד היום, אם כי הוקפאה פעילותו במשך שנות מהפכת התרבות. אבל גם באותן שנים נהנו
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 17 | קוסמי שואר התאחוו רציו״זזמנשטת על אוו גרו ן מגלים את הסיבות בעזרתו הצריח לשגע אח נר המדינה *•* יום השנה האחרון היה שר־התח־ . 1בורה שמעון פרם טרוד במשימה בלתי
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 18 | ״הוא שרלטן, הפוגע בכבודו של מיקוצוע הקוסמים — אם לא יסתל?ו תוד שבועיים — נגלה עליו את הכל!׳׳ אומרים הקווסמים אפילו את הסודות הכמוסים ביותר.״ ראיה כמסווה
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 19 | אגדות מהלכות על להיטותן של הסקנדינביות ל״שחורים שלנר/ ^ זהר סיפורה של אחת מהן — נערה פינית, אשר התאהבה באמרגו ישראלי יפה־תואר, מתגיירת למענו כדי שיוכל לשאת
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 20 | סעת לישראל. לא סיפרתי שאני אתחתן עם חיים. בעצמי לא ידעתי אם נתחתן או לא.״ הפינית מכירה את החומוס והטחינה פגישה הראשון ה עם הוריו של 1 1חיים עברה בוגד ־מץ
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 21 | במדינה 111 פלסטיני £ 1 .א 7 1 0א £ 8־ז 7ז1 דב־טוראי גנרל טוקאן 10^£־1ק/ ^ 0 7£1£ עיתוני פאריס, ומייד בעקבותיהם עיתונים ברחבי העולם, מיהרו לנשר לעולם, בשבוע
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 22 | לא הו א! -זה ל א סוף ה שלם ! שמלת המידי אינה נוראה כל כך — אם יודעים מה ללבוש, או מה לא ללבוש מתחתיה, כמו הנערה העליזה הנראית בתמונה למעלה. הנערה בתמונה משמאל
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 23 | בעולם קנדה מ חלו ק ת 200 השנים היה זה לעגה המר של ההיסטוריה, שדווקא בשבוע בו הכירה ממשלת קנדה בממשלת סין העממית, קשרה עמה יחסים דיפלומטיים רשמיים והודיעה כי
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 24 | בכליה מלאכותית פנויה — ואותו זמן היו במחסו שתי כליות חדשות אשר לא הוצאו כלל מאריזותיה גגל׳ ל 5 0 0 0 כליות שבשימושו. ואבן — עובדה היא, שכאשר נתבקש לקבל לטיפולו
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 25 | סיקת־קצב, עשו אהבה תחת השמש ועישנו סמים בפרהסיה — אלא נוכחו לפתע כי הם בעצם כוח רציני בריקמת־החיים האמריקאית — כוח שכל רדיפות המשטרות ומאמרים עוינים בעיתונות
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )20 אינה פנוייה, מאחר שהקבלן המשלים את בניית בית־הספר סתם את כל הסביבה, כולל המדרכות, בחומרי בנייה — כדרכו של כל קבלן רציני בישראל. מאחר
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 27 | סקיצה מתוך ״רומיאו ויוליה״ שד כאדט שטוטגארט שיחת חולין במגדל בבל אמנות מחול המתח רי ם של מדצדס העיר הגרמנית שטוטגארט ידועה בעולם בעיקר כמולדתם של מכוניות מרצדס
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )26 את הווילון וכל הקהל ראה אותי חצי ערומה. אבל המשבר קרה כשהופעתי בשיר של הסופרימס, זאת הסצינה ששלוש בחורות צבעונות עם פיאות בלונדיניות
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 29 | ל פורצים בני עשר חשישניקוים בני שמונה ^ ?ריית-מלאכי הרפכת ל- צעיר בקריית־מלאכי לא להתחיל עם חשיש? זה יותר נפוץ פה מלחם. במרכז, בערב, עולה ריח החשיש לשמיים. ״פה
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 30 | מויאל אינו ־.יחיד בדיעד. זו. רבים אחרים מצביעים על העזובה, על השיממון החברתי וחוסר העתיד הכלכלי של צעירי העיירה. ״כשיש כבר פעם עבודת בניין,״ סיפר צעיר ממורמר,
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 31 | ספר המין הנועז ביותר (ראה מיסגרת) רק זה עתה יצא לאור וכבר מתברר שאפילו הוא אינו כולל הכל. במאמר שפורסם בימים אלו, מספק הסופר הפסיכיאטר, שהפך בסיפרו זה את המין
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 32 | להפעיל מטוס במהירות של אלף קמ״ש — להפעיל את אבר המיו שלו על פני 20 הס׳׳מ ?וובע הפסיכיאטר האמריקאי ד״ר דייויד שהוא ספר המיו הטוב ביותר שיצא עד כה ספר הזה. הצעד
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 33 | לעולים חדשים עם פטור ממס קניה, מחירים מיוחדים לתקופה קצרה קולנוע תדריר תל־אכיב המתבגרים (אופיר, ארצחז־הברית) — נסיון להסביר מה מציק לנוער האמריקאי ומה מדרבן
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 34 | תחליף לבצל ג׳נבייב כתפקיד אן כוליין — ולפתע: נמרה טורפת אל השוק המסחרי הגדול. אפילו הופעתה בסרט קנדי בשם א־זבל של בעלה פול אלמונד, סרט שנבחר לאחד הסרטים הטובים
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 35 | עתה תוכל להרשות לעצמך להתייחס לבעיות החיים בפחות רצינות ובפחות חומרה, מאחר ורוב ה בעיות כבדות המשקל נמצאות כבר מאחו21 במרס - ריך. אם הצלחת להתנכר על החיכוכים !
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 36 | דם בדיסקוסק שד 1עגי אדווה יש, מסתבר, בכל זאת איזה הבדל בין נשיא לבין סתם אזרח. כמה סתם אזרחים, למשל, היו מוכנים לא רק לשלם מס־שפתיים לקליטת העלייה — אלא גם
העולם הזה - גליון 1729 - 20 באוקטובר 1970 - עמוד 37 |
חזרה לתחילת העמוד