גליון 1731

העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 1 | מספר 1731 שנה ה׳חשון תשל״א4.11.1970 , המחיר 1. 50ל״י ראש הש״בלשעבר עוקף את חוקי המדינה
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 2 | חת התגליות המדהימות כל ישראלי השוהה בחו״ל היא כמות הידיעות הקשורות בנושאים ישראליים, המתפרסמת בכל. עמודי החדשות של עיתוני העולם. קורא במדינה נידחת, שלא שמע
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 3 | כדד ך וננ1 שמע, אין שהמחירים עולים בזמן האחרון ואומרים שעוד ימשיכו לעלות. אי׳ אפשר לדעת היום מה יהיה מחר. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך: על מה שאני יכול לשמור
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 4 | במשרדי הממשלה, הודיע השבוע :״אם מישהו יתקוף אותי, אני לא אשתוק. כעת רצים אחרי מספר עיתונאים ומבקשים ממני גילויים נוספים. השאלה אם ראיון כזה יכול לשנות משהו.
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 5 | !? ס ע \1(101 £1 כמה נאה וכמה נעים בדיאולן לופט, הסריג המחמיא לכל אשה. קל ואוורירי. נוח לטיפול. ללא גיהוץ. 1(101011 ! ץ 0ץ דגם: איריס דגם: תפארת 1 0111112310 0
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 6 | יש חדש בחדר האמבטיה האמת הערומה על סבון עכשיו מטל כפול שמן זית וקרם יופי פרסום א. סל. ססודיו רם. צלום
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 7 | א111 על שלושה דברים עומד יגאל אלון: על המזכירה, על הנהג ועל המכונית ,כששכב שר־הסעד מי* כאלחזני בבית־חולים בגלל אבנים בכליות, ביקר אוהו אלוף פיקוד המרכז רחכקם (
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 8 | מכתבים 7 81! 8101187 2 1 0 8 8 0 8 7 £ 8 א £ 1א/121כ< 1^£.זו 1מ 7א 7 0 0ו 7א 7 ^ £ ס 010ס113 (.ת 11 נן /\^5 )301ץ£א { 13 ס019651 1(108)81 £(16 811316 6
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 9 | (עקב יציאה למילואים, כדבריו) תזיק למישהו׳ פרט למחלקת המודעות של העולם הזה. יחד עם זאת אפשר לדרוש מדן בן־אמוץ לא לזהות את רעיונות הנצרות בפרושם הירובעלי עם
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 10 | תמרורים מונה לראש אגף המינהל של כור, מי שהיה השליש הראשי של צה״ל אל״מ (מיל ).אברהם (טיבי) קירר, לשעבר חבר קיבוץ מעגן ומוזתיקי הטלמ״ח, שכיהן כסגן מפקד הנח״ל
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 11 | תה נבוך? אתה תמה? אינך מבין את פעולות ממשלת ישראל? נדמה לד שממשלת ישראל פועלת במלוא המרץ בדי להשחיר את פני ישראל כעולט, ולגייס את דעת הקהל העולמית נגד המדינה?
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 12 | _£ 3 5ועוו\7ד 3 6קץ 7ח 6 3ק 0׳וג.3 6 * £1 לראשונה הסכין החדיש !הבלעדי המיוצר בשיטה שכבשה את השלם צי פוי סופר -פולימר ליטוש וו -ו ־ ס פי ד £0־ו> 004מ71£וצ 01ק
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 13 | הנהלתחשבוננו! ,אות-הקריעה״ לעיתונאי עם מה־שמו רבותי, אני רוצה להכריז על אות־הצטיי־נות חדש אשר יוענק (לעתים רחוקות מאד) לכתב עיתון, רדיו או טלוזיזיה שיגלה אמת
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 14 | שערוריה דוסרת־תקדים — הממונה לשעבר על שירותי הביטחוו מגלה את הסודות השמורים ביותר של המדינה איגגר הראר ך* רום לעשרים שנה ריחף צילה של \ /״המחברת השחורה״ על
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 15 | במדינה * נגעם הואשוש -הרשימה 0ו1רא 0שר הונב הממשות׳ המשמש לצרכים פרטי־נ עס השעון המדינה כולה ניצבה השבוע כשמבטה אל מחוגי השעון. מחוגי ׳ שעון הזמן התקרבו אל שעת
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 16 | יש פה אגודת ג׳ון בייץ׳ (אגודה גזענית־לאומנית קיצונית, אנטי־שמית ואנטי- כושית, מחתרתית־למחצה, הנקראת על שם הרפתקן אמריקאי מיסתורי, שמצא את מותו בסין העממית)
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 17 | עוון ״העולם הץ ה״^משיו רווות ער סיורו באוצות־הברית -וער פגישותיו עם המימסו היהודי על שלוחותיו המוזרות אבל אצל היהודים, כל התופעות האלה מוגברות. הפעמון החבוי
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 18 | זהו מוסד ציבורי, שמאחוריו עומד משרד־החוץ האמריקאי, ואולי גם אילי־הנפט. בראשו עומדים שגרירים־לשעבר של ארצות־הברית בבירות־ערב. (המשך מטמוד )17 ביטל הרב את הופעתי
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 19 | במדינה גילוי זה נוגע ל־ 380 אלף משפחות משתכנים האוצר מתבנו מס חדש, שיוטל על בעלי דירות עמסיות, שייאלצו לקנות את קרלועות השיכונים ע׳ ת 1נ!ת ראשון ה מ עיזי ס יום
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 20 | שחקני ״ק 3וץ״ עורכים ח1רות לא דק על1 מנוחת הצלם הצלם דרק ברג (משמאל) צילם את הצילומים לפלאקאט של קפוץ. אחרי חמ ש שעות של עבודה רצופה, הסיר את חולצתו ונח כמה
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 21 | זטקסט -אדא עד הע־רו ך התחלה היתד! שיגרתית. כחמישים • 1הצעירים והצעירות שהתאספו ביום השישי האחרון בערב בביתו של השחקן יוסי אלפי, התכנסו שם למסיבת יום־שישי
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 22 | { ראש־הממשלה גולדה מאיר כמעט ונהרגה בתאונה ! כ ל? 1טו ס השר שמעוו פרס ה מ\ י ווי לישראל -ח ״ נו ס עיו ב ס כנ ה! וז המוות ממחי יכולים למסור את מקומם בדייקנות.
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 23 | מנסה לטשטש : הנדרש בהמראה ונחיתה — מכיון שאין להם כל אמצעים לכך. בשדה־התעופה לוד צריך היה לפעול גם מכשיר הנקרא מד־מרחק — המשדר למטוס את המרחק בינו לבין מסלול
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 24 | מ מסתתר מאחורי היסוד החשבונות הבדל ב עוד ם ך ץ דך תקופה של שבעה חודשים 1 1חוסלו שלוש מהדמויות הידועות של העולם התחתון הישראלי. באפריל השנה נרצח ביריות ברחוב
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 25 | התחתון הי שר אלי* בסמים׳ .״הוא אולי עסק בדברים לא כשרים אחרים,״ אמר זכריה ,״והיו לו הרבה חברים מהעולם התחתון, אבל בסחר סמים הוא לא עסק.״ לפני כשבועיים חזר
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 26 | המחסל׳ בועלים שוב ן (הנזשן נזפנזוז )25 ה עגד/ג 11 הגמישונים של ״מרסי״ זכו אצלכן להצלחה חסרת־תקדיס, לכן מנסים עכשיו גם מפעלים קטני־מוניטין לקרוא לתוצרתם בשם
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 27 | שיח עירומים (המשך מעמוד )21 המשיכו בכך את הרב־שיח ביניהם. העירוב נועד להביע את הרגשת החיבה והריעות ששררה ביניהם באותה שעה, באותו חדר. היה זה אמצעי־תיקשורת
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 28 | 1 /ד ז 1י 1ו ^8 אמנות נה. לאוהבי זמר חסידי ובדיחות מסורתיות. רגטיים שר אג ש ד הבימה החליטה כנראה שהמחזאות ה מודרני ת היא הגאולה שתציל את התיאטרון ה ממלכ תי
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 29 | האשמת שוחד נגד מזכירי אירגוו המוניות ך* ליקם כהן, מזכיר אירגון המוניות ^ של קווים 4ו־ 5בתל־אביב, התרגל לא מהיום לשמוע סיפורים על עיסקות מלוכלכות בענף המוניות.
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 30 | 05111:1 ¥ 1 1 *1 1 1מ ג במדינה 1731 חינוך הפלישה הגדולה רבבות הצעירים והצעירות שטיילו בשבוע שעבר, לראשונה בחייהם, על פני מידשאות הקמפוסים באוניברסיטאות הארץ,
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 31 | ירד בסערה מן האופנוע ותפס באלי בחוזקה. רחוב פיירברג הוא רחוב חשוך. ייתכן שזו הסיבה שהסמל חשד במסוט. מסוס, מכל מקום, ראה רק דמות אפלה מסתערת עליו. כאשר ניסה אלי
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 32 | לרוב הנשי יש עור פנים ע1מן יותר משהן מתארות לעצמן חייבים היו לע שות מ שהו לסנצנן, הלנה רובינשטיין עשתהזאת. כמעט לכל הנשים עור שמן בחלקים שונים של הפנים — אף,
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 33 | ו שותד ב״בית ברגר״ (סוף מעמוד )29 קיבל ממנו שום מתנות עבור מכירת מכוניות משומשות״. תמורת מכתבו זה, קיבל חליפי מכתי נגדי, בו צויין ששני המזכירים מתחייבים שלא
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 34 | קולנוע תאוות־מלכות ועניו המדינה אן של אלף הימים (חן, תל-אביב; ארצות־הברית) — הוא גירסה נוספת לחייו הפרטיים של הנרי השמיני מלך אנגליה. הפעם, כפי שהם השתקפו
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 35 | גדולים שבעיתוני ארצות־הברית. אם לא די בכך, היא גם הכוכבת־ד,תורנית של אולפני הסרטים בהוליווד. שמה: קאנדיס ברגן, ואם עד היום לא מצא איש לנכון להעניק לה אוסקר,
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 36 | השבוע תצעד צעדים גדולים קדימה ותשאב עידוד מכל מעשיך. צפוי לך סיפוק אינטלקטואלי, אם כי לא תנחל הצלחה בחיי האהבה שלך. הזמנה שתגיע אליך בו : 1 2מרס - 20נאפ רי ל
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 37 | נ!ז1זי—>י חז ד מוהלתנן עמ השלם 15 שנה עם בעל ס די ס ט בבית״הדין הרבני — אני לא מובנה אפילו לרמוז לבם באיזה איזור בארץ — מתברר ביום אחד ממשפטי הגירושין
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 38 | זז •*יי• 25 שנה, מתמחה משפחת בראוו, מיסדי מפעל ״דולה״, בהפיכת השיער לכיתרה של האשה ך* כדת הפנים היתה חמה ולבבית — 1/מעל ומעבר לנדרש לצורך פירסום ד יחסי־ציבור.
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 39 | סוד הזוהר חני פרי, מלכת המיס לשנת , 1970 סוקרת את מיבחר מוצרי הטיפו ל ב שיער של החברה ה מפורס מ ת ודלה, בעת הביקור ה מלכו תי שטרכו מלכות המים ב מיפעלי וולד,
העולם הזה - גליון 1731 - 4 בנובמבר 1970 - עמוד 40 | מ ח 1מר ע׳ וו ם ת
חזרה לתחילת העמוד