גליון 1732

העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 2 | שותעה כמיפעל ״לייל$ך אשדוד״ יחד עם לנ^דת הסיבור^יהודיעו ו&בוע נציגי: ודיילנד כי בדע* החברה להמשיך ולקיים קשרים עיסקיים עם ישר*. ת1י1ן ן סדר יום עמום מאוד ליגאל
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 3 | מכתבים 1חסר: מדור ספורט ^ מה געשה מתחת לא!? של ספיר? בתאריך ד,־ 26.10.70 שמענו בחדשות של השעה שבע בבוקר ציטטה מדברים שהשמיע שר־האוצר: היכן נשמע בעולם שבתקופת
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 4 | מכתבים (הנושן מעמוד )3 שיער וכל מי שאינו מתבייש בנכם היפה ביותר שנתן לו הטבע. עזרא גור־אל, חיפה ! שיח באיטליז ראיתי את כתבתכם המצולמת שיח עירומים (העולם הזה —
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 5 | ח״כ גח״ל יוחנן באדר : ״לפני 20 שנה היינו באופוזיציה באט ; בדיון שנערך השבוע בכנסת על חוק כלכלי, היה רשום גם ח״כ אגודת ישראל, שלמה לורינץ. אולם לורינץ ויתר על
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 6 | בפעם הראשונה בהיסטוריה של הדמוקורטיה הישראלית הצעירה הצליחו שירותי הביטחוו להשתלט על מוסד אקודמי — האוניברסיטה של חיפה ואד ג׳אבר ()36׳ ישראלי ערבי תו־ אביב
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 7 | פית על העסקתו במחקר במכון ואן ליר, וכן במשרה חלקית באוניברסיטה בירושלים — לא היה עולה על דעתו לסבך עצמו במקומות עבודתו אלו על־ידי סיפור מעשים בלתי מדוייקים.
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 8 | חנו1 מונה לתפקיד מנכ״ל עיריית ירושלים, רוני פיינשטיין 33 שהוסמך לאחרונה כעורך־דין ושכיהן במשך שש השנים האחרונות כדובר עיריית ירושלים. תפקיד מנכ״ל העיריית הוא
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 9 | ך יי גבול תפעלותימהגברת גולדה מאיר אינה יודעת קץ. בכל פעם, כשנדמה שהתפעלות זו הניעה לקצה היכולת, עושה הגברת מאיר משהו המעלה אותה ההתפעלות) לפיסגה גבוהה עוד
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 10 | ״סיטיזך׳ -מתחשק לך יותר מאחד ...לוחי• מ שניים...יותר מעשרים ...יותר דגמי שעוגים לך ולו בעיצוב ז&לא, באחריות, בדיוק, עם מחלקת שירותים. לצעירים כישראל כבכל רחבי
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 11 | הנשיא בפיג׳מה הרי סיפור קטן צל יוקרה. האדריכל אבא אלחנני, הבונה את ארמון הנשיא בירושלים, רואיין לפני שבועיים בטלוויזיה, והראה לצופים דגם של מישבן הנשיא.
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 12 | עם קרש ביו הפיצוצים בתחנה המרכזית פתחו פתח לרב ם מן האלמנטים הפרועים, המנהלים ז־ן־ך קבע חיי־בטלה בתחנה, להראות את גבורתם. מלבד האגרופים והבעיטות, השתמשו המכים
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 13 | במדינה ;העם ענק אחד פחות מותו, השבוע, של נשיא צרפת לשעבר, הגנראל שארל דה־גול, הקטין עוד יותר את מספר החברים, המצומצם בלאו הכי, במועדון האקסלוסיבי ביותר בעולם:
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 14 | הסיפור שעלי לספר להלן הוא מיוחד־במינו, וגם הסיגות המכד ריחות אותי לפרסמו -בעל כורחי -הן מיוחדות-במינן. עדינים מסויימים שניהלו כמיזרח התיכון. אס-איי-אם (הביון
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 15 | המיסמר שגרס לפרשה ז£ח5£0 **6ז** *אוי ׳ 06י8״ו***ד 1י0* 646 # 195$א 2 1 811111 י ז ^ מ ו ? *^0א 8ה 1ממ* # 1 660מ 1י* # 0ו!11 יו מ ס! * 00 *8 * 1׳ ו?5*1$8ן 5 8 8
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 16 | ש כי ת ת המורים התיכונ״ם איגה רקמאבקדהעדאת ה שכ ד־זו הי מערכהלהצלת החינוך מ מ פו לתכללית נימין מאיר 51 כסוף שיער, בעל עיני קטיפה וטון דיבור שליו וענייני, אי 1ו
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 17 | במדינה (המשך מעמוד ) 13 אמריקה באותו עניין — כל אלה קברו תחתם את אווירת השלום הנעימה. שלג : ׳3עם פיצוץ שיחוודיארינג, עבר הנשיא לקו הפוך — נוקשות כלפי
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 18 | ך! מעדה מ־ 20 שנה היה הקולנוע /הישראלי צריך להמתין עד שיבוא דווקא משורר צעיר ויצעיד אותו צעד אחד קדימה, בכיוון אליו שותף הקולנוע העולמי כולו. מה שלא העז לעשות
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 19 | 1811131113117 לי ח לאסלו בסרט האמנות מיר למשקפיה הנאורים של האקדמיה למדעי המין בקאמפוס האוניברסיטאי הישראלי שעבר הפיכה.״ הועדה אף הצמידה לאבידן במהלך הפקת
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 20 | 0הממשלה מימנה ס1 (המשך בעמוד ) 19 דור נברר ״בי השתות יהרסון, צריו מה פעל?״ (מזמור יא׳ .)3 ,שתות, הודה אומר יסודות. באם יהרסו היסודות עצמם, מה יעשה אפילו זה
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 21 | תעלומת ביקורו של אורי גלר — ״הטלפאט המתחזה״ ברומא — האם בדה מדמיונו את פגישתו עם סופיה הוא אמרגנו הראשון, אברי רביב (רבינוב). מספר רביב :״אם אני מכיר את אורי
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 22 | במדינה השטחים גן־עזץ עלי אדמות כאשר יושג השלום בין ישראל לפלסטינים, עשויים היסטוריונים לקבוע, שמכל משרדי הממשלה, הירבה לתרום להשגת המטרה דווקא — משרד החקלאות.
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 23 | סינורה הטראגי שו החשפנית שבעלה מסוב והשדים סם היותה אשה: זה לא אותו חזק כמו כל אשה נשואה. מצא חן בעיניו. יום אחד למשל כשחזרתי הביתה מצאתי אותו לבוש בבגדים שלי.
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )22 זה באמת רק סיכסון־ תמים. ערב אחד, לפני זמן מה, הפסיד דרורי סכום נכבד באותו מועדון, ויצא בהרגשה שעבדו עליו בקלפים מסומנים. הוא חזר למקום
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 25 | את עיני הקוראים למוצרים שפירסמו, היו אותן נערות מופיעות בעיתונות הישראלית צנועות וחסודות. בתחילת השנה, כאשר רק החל גל פירסום העירום לשטוף את הארץ, היו עיתונים
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 26 | אמנות ציזר חיותה מלכת הקפה והאבסטרקט חיותה היא אמנית של ממש: אוהבת להצהיר הצהרות גדולות על דברים קטנים, ובנשימה אחת לדבר במילים פשוטות, אם כי מגומגמות, על
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 27 | במדינה 1396 חינוך מרעילים את המרעילים הידיעה שהתפרסמה בעיתונים היתד. קצרה — והנסתר בה מרובה על הגלוי :״תלמידים בבית־ספר תדזכמוני בירושלים ניסו להרעיל את
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 28 | ?7 11 נו ע טיול בארץ הפלאות עד חצי המלכות (גורמן, תל־אביב, צרפת) — הוא סרט קומי בלתי-מזיק, העורך השוואה בין האווירה הפסטורלית של כפר צרפתי קטן וירוק, המאפיינים
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 29 | ^ הצנוורה הי שראדיוו אסרהלה צי\ סרט 1ה - אודם הוא וצג בכדזאתבע תי דהק רו ב על המלאכה שהוא מבצע כל אותו זמן שהוא ער. איך מרימים מקלחת של אחיות? ך* רופאים,
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 30 | ואוניברסיטה בשליטת ווויוותי הביטחון (המשך מעמוד )7 יהפוך לאוניברסיטה עצמאית. הוא ממושקף, לעיתים בעל חוש הומור, ואת דיעותיו איננו מסתיר. הוא יכול להכריז שעל
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 31 | במדינה חינוך ״בית ברד, פיספס בתחילת הקיץ החליטה הנהלת מידר־שת מפא״י, בית ברל, להפוך למוסד אקדמי, אחרי הכל, ישנם בל־כך הרבה — למה לא גם היא? ביחוד כשהיא נושאת
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 32 | דדיהרב 1ח ר ״הכנסת הסמיכה את הממשלה מעוד ד פרו ש משיחות יארינג!״ לח1וד ליאו־ינב׳ יבול המושב עם פתיחת המושב השנתי של הכנסת השביעית, פירסמה הנשיאות דו״ח על המושב
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 33 | להלן נאומו של ח״כ אורי אבנרי להנמקת הצעת סיעתנו לסדר־היום על הביזבוז במנגנון הממשלתי. הכנסת החליטה פה אחד להעבירה לוועדת הכספים. אורי אכנרי: דיון זה מתנהל לאור
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 34 | לא תהיה לך כל אפשרות לביקורת על מאורעות שיקרו לן בשבוע זה, על כן מוטב להניח לדברים להתגלגל מעצמם. אתה עשוי לתפוס את מקומו של מישהו איתו ו: 1 2מרס - : 1 20
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 35 | גרו שתו בתל־ הביב כל חייו הלך לו טוב, לשלום מונן־ כרג. עד שפתאום התחיל ללכת לו רע. וכמו שהטוב היה טוב, הרע היה רע. הצרות התחילו כשהעולם הזה פוצץ את פרשת חברות
העולם הזה - גליון 1732 - 11 בנובמבר 1970 - עמוד 36 | התעברות הבונולה הקדושה עצמו את דויד צילם—ז— אבידו י— המשורר בסצינה של מגע מיני אינטימי - בסרט בשם ״מיו״ ,אשר יגרום
חזרה לתחילת העמוד