גליון 1734

העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 2 | צפוי?!רע ביו ראשי ״מעריב״ התפקיד המכוער שנטל על עצמו ראש עיריית נתניה, עובד בן־עמי, בפרשת ביטול מירוץ המכוניות בשבת באשקלון, עלול להוביל לקרע גלוי בינו, לבין
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 3 | ! ₪ישראל טל - רמטכ״ד אני מציע את האלוף ישראל טל כ־ומטכ״ל בעקב כישוריוהטכניים הגבוהים בנוסף לכישורים הרגילים שישנם לכל מפקד בכיר. אין להעלות על הדעת נצחונות
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 4 | מה שאלוהים אמר (חלק שני) יש החו שבים שהתנ״ך כבר איננו מסוגל לדבר אל דור המאה ועשרים דברים־לענין משום שהתנאים והנסיבות שלנו שונים כל־כך מאלו של דור תורת־סיני.
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 5 | החורף מתקרב, בחוץ כבר קריר. כמה נעים לשבת בבית כאשר כל החדרים מחוממים היטב ע״י תנור הסקה דירתי של ״אמקור״. תנור ־אמקור־י -נוח וזול בתפעול. בטוח בשימוש. ארובה
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 6 | מלחמת ההתשה פעולות צ״הל ב•,ביבשה ובאויר שהביאו להפסקת אש זכרונותיו של אבא אבן העולם הזה 1729 גילה בכתבת השער: ״אבא אבן מוכר את סודות המדינה״ ,כי ספר זכרונותיו
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 7 | אוזכרה בעקיפין (אם כי בהדגשה יתרה) בעיתונכם (הטולס הזה ,) 1732 בכתבתכם תיארתם כאילו גורמת אוניב־ש למספר תלמידים מצה גבוהה. אנו תמהים כיצד מתיישבת הנחתכם בדבר
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 שכנראה הסתכסכתי עימו ואורי גלר היד, סבור שגיליתי הכל לאברי, ולכן הוא בא בדרישה זו. עד לאותו זמן שמרתי הכל בסוד אך לאחר מיקרה זה החלטתי
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 9 | פרופסור ישעיהו לייבובי? על הדגל הישראלי: ׳״סמרטוט צבוע תכלת לבו !״ :בצורה היתולית הגיב על פרשת ״מיסמך דיין״ ח״ב מנחם כנין. הוא עצר את אורי אבנרי במימון הכנסת
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 10 | תמרורים נחוג יום־הולדתו ה־ 49 של המזכיר הכללי של מפלגת העבודה ומי שהיה קודם לכן מזכיר ראשון בשגרירות ישראל במוסקבה ולאחר־מ־כן סגן שר־המסחר־והתעשיה, אריה (לובה)
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 11 | ** י ניצח, *) דת ישראל? בשבת האחרונה באשקלון? בוזדאי שלא. קדושת המסורת? חלילה. ניצחה הצביעות הצינית, הגסה, השחצנית, המתייהרת, המתחצ פת, המשתוללת, המתגרה. דומני
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 12 | במדינה העם כשהלשון מתחלקת לגולדה מאיר גם לראש־ממשלה יכולה להתחלק הלשון. זה קרה השבוע לגולדה מאיר. הדבר אירע בסיום הדיון המדיני הגדול בכנסת (ראה דו׳׳זז לבוחר)
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 13 | שלום, אפשר יהיה, אולי, למנוע עימות צבאי בין צה״ל והצבא הסובייטי. גם מדינות אירופיות, ובראשן בריטניה, מעוניינות בפתיחת התעלה, כדי לקצר את דרכן של מיכליות־נפט
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 14 | במדינה (המשך חזרה לשיחות י<>ריג\! שדום עם הפדסטינים! כל יום של הפסקת־אש -חוסך חיי־אדם! כל יום של הפסקת־אש העובר ללא פעולה ממשית למען השלום — עלול להביא לאובדן
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 15 | פת המכוניות שלהם למכוניות חדישות יותר, אך אין ספק שההשקעה כדאית והסיכוי להפגיש את חברי הממשלה לשיחה על הצעתו של דיין אינני חסיד שוטה׳ ואינני מתנגד שוטה של מר
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 16 | רמזים סלביים נשלחו לאחרונה לממשלת ישראל: ממשלת ברית-המועצות מוכנה להפשיר את הקורח חושים מביעים חק־וש היחסים הסובייטים חזרה לשיחות יארינג וגילוי נכונות להסדר
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 17 | שר־תחבורה שמעון פרס מרדכי בן־יאיר ( )38 העובד כמנהל סניף בנק: לאומי בעיר. איזה ענץ היה לו בכך? ובכן, אשתו חפצי־בה׳ היא מורה לספרות בבית־הספר התיכון הדתי
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 18 | מה שלא כילו הדתיים -עשה הקהל, שהתפוץ באלפיו למסלול המיהצינ מי ח ץ ח 2ד ת 1ת ייייייי !יייייג מכוניות המיווץ מדגם ״פורמולה ויי׳ סיום איפיין את הפרשה כו־ \1הגביוו
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 19 | אישור משרד התחבורה. כתוצאה מכך התהפכה המכונית בעלת עוצמת המנוע המוגברת כבר בסיבוב השני. המירוץ הופסק וקהל הצופים, שנהג עד אז התאפקות פחות או יותר, מיהר לרוץ אל
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 20 | עליזה אדר מכפר ירוחם עומדת במרכז שערוריה המסעירה את איטליה הישראלית 1בעלה שגובה סירבה קו שיו ה צה להפגש איתי, אני אגיד לו, כן!׳ .זה משום שהחברות שלנו היא משהו
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 21 | הווו&ס דוה מגלה את כל העוב- דות מאחורי תעלו- מת הפגישה ביו ה- ״טלפאט״ אורי גלר לסופיה לורו יום הרכיעי בשבוע שעבר ערך ה־ *4״טלפאט המתחזה״ אורי גלר הופעה
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 22 | ״אביב־עה־ך״ י ש מר וי תחדש 5ק 0מ 0ע ו 0 0ו\/ו רבל 1ן שנים עוברות, עונות חולפות, רוח, קרה, חוכז, אויר־זהום, עצבנות, מחלה, דיאטה, גלולות ...כולם משאירים אותותיהם
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 23 | אמנות תיאטרון היפאגי המטיל אימה קטאקי הוא מחזה קאמרי לשני שחקנים ולמאה ואחד קוריוזים, שבמעט מאה מתוכם נולדו בעיקבות הצימוק המיוחד המקשט את ההעלאה הישראלית של
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 24 | במדינה 1111 הצ 017 (צלהו אוסנה (,לאמ נו ת עסקים מין עסקים שכאלה כל מי שקיווה לקבל מהכתובת התל־אבי־בית המסויימת את השירותים המיוחדים והמסויימים שהוא נזקק להם,
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 25 | ^ מדוע נעצר גאזי חאקקו כחשוד בהצתת בית גרושתו? לקוח מתכונן במוצגי ״ארוס״ ״דבר כזה צריך לוויווז״ בחדר המדרגות שלנו, זו שכונה של אנשים מבוגרים איך הוא לא מתבייש
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 26 | שירוק חשבונות בין דוש ודן בך אמוץ השבוע גתקבל במערכת מכמב מידי קריאל^ ״דוש״) כרדוש, כו הגיב על דבריו של דן בן־אמוץ :מדודו בשבוע שעבר דוש צירף למכתבו במה דוגמות
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 27 | £יום לפני בריחתו לחדל מסר אליהו מייזל ,״מלר הסרסורים״ המואשם בהשתייכות ל״מאפיה״ ,את וידויו לגש & ס ר 1ר עם המשטרה, ובמיוחד לא בנסיבות כמו שהיו באותו לילה.
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 28 | קולנוע מהפכת מיו נו ס ח לורנס נשים אוהבו ת (סטודיו, תל- אביב, אנגליה) — הוא סרט- יוקרה, שיזכה בוודאי לכל השב חים האפשריים ובמידה מסויימת של צדק. הוא מבוסס על
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 29 | לד, בעייה אשר, כדברי קובריק עצמו, ״אינה צרפתית בלבד׳ אלא כלל־עולמית. היא עשוייה להתעורר בכל מקום, בכל זמן- מלחמה,״ והדברים שקורים לאחרונה בכל מיני מלחמות, כמו
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 30 | חזון?מועד אם באמת אין לך מה לעשות, את יכולה, אולי לכתוב אל . 1 6 6 /7 0הוא כותב :״חיילים מטבעם הם אוהבים לכתוב, (לפחות כך אני) ,כדי להעביר את זמנם הפנוי וכדי
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 31 | * הו יארחו אותר ר7ו אם אתה שר, מיליונר, גנרל או כוכב ו ״ 11ת הטחס רחל צוקרמן׳ ,22 בלונדית בעלת מראה סקנדינבי, הנשואה למכונאי מטוסים ב־אל־על, סטודנטית בשנה
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 32 | פארודיה שיא חיי הכנסת בשבוע שעבר היה הויכוח המדיני הגדול. למעשה היה זה ויכוח תלת־צדדי: עמדת גולדה מאיר, שנתמכה על-ידי דוברי הקו־אליציה, עמדת מנחם בגין, שנתמך
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 33 | ראש-הממשלה גולדה מאיר: אדוני, אתה מתחמק! אורי אכנרי: אמרתי בצורה ברורה כבר ברגע הראשון: לא ראיתי מעולם בהזזת הטילים סיבה לפרוש משיחות יארינג, ואני חוזר על כך
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 34 | אושרך האישי הולן ומקבל משמעות רבה יותר במגעיך עם אח רים. אתה משלים ב הדרגה עם הדיעה ה אנוכית, כי האושר ה פרטי הוא המטרה ה ו 2במרס ־ נעלה ביותר בחיי ה 20 באפריל
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 35 | ה מ שגו־ ד כשף,יופי הולך ודועך מנחם גפן ודליה לביא בלונדון ש קי דקע דיי ל ח הפעם זו לא בדיחה, לא השמצה, ואפילו לא תעלול־פירסומת לסרט נזיין. הפעם אלה נישואים של
העולם הזה - גליון 1734 - 25 בנובמבר 1970 - עמוד 36 | 1נ א עו 51
חזרה לתחילת העמוד