גליון 1736

העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 1 | מאהודה ״גי לוי־ המרעיש ספיר נ בו
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 2 | ;יאטרון דגן מציג ערב ערב ב־8.30 בימוי: איזי אברהמי • מאת : כרטיסים במשרדים ובקופת התיאטרון. ״קסטל״ טל. תחבורה: צפון תל־אביב — קו ,7 באלהמברה-יפו רבקה רז ואיזי
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 3 | יגעתון רזה ושמנה נעשן וזה עס התווית 111111*11 רי א רי ה רע 1111 נדדו־•־ צ 1ר* גז ר־ ד! ם אינםנזובנים דיוורבת עלג בי נ ה טו ב ה מחיר 47א ג׳ געתה שמנה עס התשת
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 4 | תתפותו של מזכיר העבודה אריה אליאב. הישיבה׳ שהיתר, מלזזה חילופי דברים חריפים, נשמרת בסוד, ודובר מפלגת העבודה הכחיש שבכלל דנו בנושא. למרות ההכחשה, מחכים עתה
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 5 | סידרהחדשה 712/מוצריגי 7י 1חוסיבות 7י 1ג 1בר־מפעלי ״ י צ הר ״ מגישים לראשונה, סידרה מושלמת של מוצרים לטיפוח ההופעה, ברמה ובידע בינלאומיים. לרשותו : ״ממ קצף״
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 6 | תביעה משפטית נגד אורי גלר העולם הזה ( <1729 היח הטחון היחיד שהעז לצאת בנלוי בקביעה כי אורי גלר, המתחזה כטלפאט, אינו אלא מאחז עיניים ורמאי, שאין בל קשר בין
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 7 | וו״כ איסר הראל: ״לא מוסרי לבצע מעקובים אחרי שרים!״ ן הכנסת סיימה את הדיון הסוער סביב הצעתו של יעקוב גרוס נגד הח״כ מחזמר קפוץ, והתכוננה להצביע על הצעת השר
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מענזוד )6 בה זאת לצד החוקי והביטחוני שבעניין אשר עדיין מטרידיני. האם עלי להבין מתשובתו של אורי אבנר, כי תחושת אי־הסכמה עם נסיבות פוליטיות, מקנה את
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 9 | ברג כתבת דבר פירסמה על העניין כתבה בעיתונה. דובר משרד החינוך דאז. יחיאל לקט׳ לא הגיב על הכתבה• לעומת זאת קיבלה העיתונאית מכתב ממנו שבו נאמר שהעניין נבדק —
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )9 מן השאילתה משתמע, כמו גם מן התשוהמחזמר כולו בה. של השר בורג, כאילו רצוף דברי תועבה ופורנוגרפיה. תמהני שהשואל והמשיב מטפלים בנושא שלא ראו
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 11 | 51 ! 8 1 * 1 חד ממוסדות האו׳׳ם קיבל בשבוע שעבר הח־לטה, המגנה את כל הממשלות המונעות את ההגדרה העצמית של עמי דרום־אפריקה ופלסטין. החלטה זו הצטרפה לשרשרת החלטות,
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 12 | תמרורים נישאו * בטכס צנוע בארמון החתונות במוסקבה, השחקנית הצרפתיה מאריכה ולאדי ( )33 והזמר הרוסי דימיר ויסדצקי 3שהוא אחד מכוכבי תיאטרון האוונגארד המוסקבאי
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 13 | 11 1 דיין — מנהיג העולם החופשי ! המשימות הכבדות, המוטלות על כתפיו של שר־הבטחון לקראת ביקורו הקרוב בארצות הברית, מתרבות מיום ליום. תחילה חשבנו שהוא בסן־־הכל
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 14 | מה שאלוהים אמר במדינה (חלק רביעי) יש החושבים שהתנ׳־ן־ איננו מסוגל לדבר אל דור המאה העשרים דברים לעדן, משוש שהתנאים והנסיבות שלנו שונים כל־כך מאלו של דור
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 15 | 1צה־ר מה מסתתר מאחורי הסיפור שהתפרסם השבוע ב״טיים״ על בחירת ספיר לתפקויד מדוע סול ק רמז מחיל־האוויר? פנחס ספיר־ מאז הקמת המדינה הוצג צה״ל לעיני אזרחי המדינה
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 16 | ^ הלו זיידמו | כשהם רוצים הם יודעים לנהל את י ה טכ ם בקצב מזורז. הכל תלוי גטיב ה לקוח. כאשר בן־אדם חטר קשרים מבקש לעבור תהליכי גייר, הוא נאלץ לעבור שבעה מדורים
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 17 | גריירה תור ירם ^ גלוריה סטירארט גריירה תור חצי שנה 3בל משפחת ערלים מרוסיה זר נסחבה ברבנות שש שנים עד שבנותיה הוכרו כיהודיות חתם על הבקשה. שילמתי חמש לירות
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 18 | 1גיור בעזרתסקגדל (סוף מעמוד ) 17 דז 1נ 1־ 1־ הגיע משלוח דגם 75וסס לא ידוע ואחר כך גם המשפחה שלו תיעלם.״ שמועות התחילו להגיע לרוסיה על ישראל .״עוד לפני 13 שנה
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 19 | משיג אגודת=ישואל, הוב מוחם פרוש. מושל את בוחריו משיכון אגודת-ישדאל בירושלים ך) פ ני תשעש ני ם פורסמה מודעה /בעיתונות היומית בה נאמר שמשקיעים מחו״ל החליטו
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 20 | הנה הן - כד ״הגסויות המראות״ שעריהן יאא הקצר שד עסקני הדת מ חז מ ר מחזרג? ההצעה־לסדד־היום שהגיש ה״כ אגודת-ישראל שלמה יעקב גרום; הם מדברים ככלל;; .העולם הזה״
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 21 | תהיה כמו כולם /תהיה מאושר / מסודר ובטוח /לכל החיים /בטוח ומבוטח /בשישה כווני אוויר. רזי: עבדתי כל החיים, כדי שלו לא יחסר כלום. עבדתי קשה, תאמין לי. נכנסתי
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 22 | (המשך מעמוד )21 עולם של חיילים /של גיבורים /עולם של מקריבים /של מקורבים /של הרג / כסף /.של הבל אבל גם קצת של אהבה. רוני: אבי אומר שהעולם יהיה לנו בית. יוסי
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 23 | גל של תאונות-אוויר הציר את המדינה גשם ונולי תאונות תאונת השבוע וויר, אירעה גם על היבשה תאונה שרק בנס לא הסתיימה בהרג המוני. .למעלת מ־ 50 איש, נוסעי שני
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 24 | במדינה מפלגות מהל מחלקת המיסים \ונא לשלם מיסים *** לושה־עשר ילדים ילדה ברכה חמי, אשתו של שלום חמי, פועל במחלקת התברואה בעיריית נתניה. את הילד השלושה־עשר ילדה
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 25 | במדינה (סוף מעמוד )24 אביעזר נמצאות באיזור ברנע באשקלון, סמוך למסלול מרוץ המכוניות. היה ברור שאם מרוצי המכוניות יכו שורשים באשקלון, ויתנהלו מדי שנה באופן ניכר.
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 26 | 1שי שה מים במקרר (המשך מעמוד )25 כי לא ידוע דבר בבית־החולים בכפר־סבא על גורל התינוק. הנקודה החמורה ביותר בכל הפרשה היא שהתינוק נקבר ב־ 19 באוקטובר, שלושה ימים
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 27 | טלוויזיר, שדרנים שואגים עב אריה כל בית הטלוויזייד. ידע, כי נקדימון רוגל, החליט להשעות את אריה אורגד מתפקידו כמגיש נובט לחדשות. היחידי שלא ידע על כך היה אריה
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 28 | הנפש העדינה של זללנים בלי טעם רנה דויד בנדיקט מוקדי ו/או ״ר. איסטניס״ ,כפי שמכירים אותו קוראי מוסף הארץ של שבת, הוא איש שיש לו מה לומי בענייני אוכל, ולא יק
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 29 | השבוע צפויים לך קשרים אמיצים עם קבוצות ועם חברות. בימים רביעי וחמישי תתחוור לך פירושה של ידידות אמיתית, וזו תפתח בפניך שערים חדשים ומעניינים שהיו זרים לך עד
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 30 | קולנוע מביחנזת תדריך ג>ח 01ם בצל המוות מאש (תל־אביב, תל-אביב, אר- צות-הברית) — קומדיה מאק- ברית, המשקפת את ריגשותיהס של צעירים אמריקניים רבים, הרואים את המלחמה
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 31 | השחקנים המזמרים לדעת אחדים, המועמדת הרצינית ביותר להיות רעייתו הבאה של ואדים, יורשת לבריג׳יט בארדו. אם אמת בדבר, הרי שהיא תהיה המשכילה ביותר. בקרוב היא עומדת
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 32 | ד1״?ז לב! ה ר 2 2 1 ¥אבנרי לפרס :״התנהגותו אינה יאה לשר בישראל פרס לאבנרי :״עיתונו מלא שקרים ברימווד ^ אבנרי לפרס :״אתה מתדרדר במידרוו הגיחור \ ״ דו־הע
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 33 | משרד התחבורה הולך כדרך הקלה הזאת, וכל כמה חודשים, בכל פעם שיש התרגשות על דיכוי הקטל ככבישים, מביאים עוד חוק המחמיר את הענישה, כלי כל תוצאות, והרי הוכח גם אצלנו
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 34 | דו חלסחור (המשך מעמוד )33 שר-התחכורה שמעון פרס :לא הכחשתי שום דבר. אורי אכנרי :אל תלמד ממשה דיין להכחיש כל מה שאתה מדבר! שר־התחכורה שמעון פרם: טוב שיש אמרי, אז
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 35 | אך הספיקה הכנשת להתאושש נין ה- סערה חסרת־התקדים בין שמעון פרס ואורי אבנרי, כאשר אירעה סערה שניה — הפעם סביג המחזמר ״קפוץ ׳. ח״כ שלמה יעקג גרוס מאגודת״יש־ראל
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 36 | ב מדינ ה שאלות רבות נצבות בפני הא שה הנ שואה בחברה המתירנית בימינו, בעית חיי המין היא אחת הקריטיות. בספר חיי־המין והאשה הנשואה מאתד־ר יוס טוס צ׳סד דיון מעמיק
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 37 | מחזלת£71311ה]1ולם המולדת השנייה של חס רק שמעה תמי גרכוב שהאריכו את הפסקודהאש והיא החליטה לחזור לארץ. היא רודפת שלום ולא אוהבת שיש מלחמות בסביבה. ולמי שאינו
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 38 | נועז, מעניין, מרתק... תשונית לשאלות הגצבות בפגי כל, אשת וגבד במאה ה־20 מגיש דיר לימון קל,ארק פרופסור לגניקולוגית באוניברסיטת קלאדק אקגזס בספרו וסו תשובות
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 39 | ,מיפלצת ! אתה גרוע מרוצח1״ צעקו תושבי באר־שבע לשמעון בו־שושו שנקם באשתו נקמה מעוררת ־זורעה האנשים על המדרכה צעקו לעברו, אבל נות השיכון, שהוא הגדול בשיכוני
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 40 | י!71/ב
העולם הזה - גליון 1736 - 9 בדצמבר 1970 - עמוד 41 |
חזרה לתחילת העמוד