גליון 1737

העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 1 | מספר 1737 נ ח 35 י״ח כסלו תשל״א16.12.1970 , ה מחיר 1.50ל״י בגלל החלווסח^הססוייה בין ו בין וד״ן ו עולה אדם עוליסו ל אוגו ת -הנוי
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 2 | 5! 1 ^ 1 1 1י ף מדוע שינה דיין את עמדתו? התנגדותו של משה דיין לשיבה מיידית לשיחות יא־רינג, אינה רק תוצאת ביקורו בארצות־הברית. עוד לפני שיצא לביקור זה, ניבא
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 3 | תמרורים גאהת עלי נולדה. לרומינה פאואר (,)19 בתם של השחקן טיירון פאואר המנוח ו־לינז־ה כריסטיאן, ולבעלה, הזמר הצועני אל״ באנו, בת בכורה. נחוג יום־הולדתו ה־ 62 של
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 4 | הנהיגה .איננה מענגת- השאר אותה באחד הלידות, לפני מספר שבועות, סיים כתב העולם הזה, מרסל זוהר, את עבודתו במערכת ופנה ללכת לביתו. השעה היתד 2.00 .אחר חצות, שעה בה
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 5 | ערס׳ מ טו ע ט* 0ו לשוויץ נים׳ 9 סםסס ה מ כו ני ת המהוללת שם שש1 הל״ה 1לא גולל קישיס! 3טיסות,לשוויץ ב סילוני נתיבי אויר 7יישראל ( גשישח קבוזנ תית, כו ל ל סי סי
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 6 | מכתבים ׳ 0מצעד השלום אני בטוח שהשלום יבוא אם תקום תנועת שלום ארצית בלתי מפלגתית שתפעל ותזעק ללא הפסק למען השלום. אני מאמין בשלום ולכן ברצוני להציע לקיים מיצעד
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 7 | י1די שיקאח העליזים הרי הפסקה של ארבע שנים התחדשה היוזמה לשנות את שיטת־הבחירות בישראל. לא, חלילה, גכיוון של הידוק הקשר ג ץ הבוחר והניבחר. לא בכיוון של מתן
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 8 | מכתבים רעיון פנטסטי (המשך מעמוד *) גרמנית המנסה להפעיל את תחרות מירו־צי המכוניות. עד כאן אולי שפיר. ״* אולם איומן של המפלגות הדתיות ל־הנצת תעמולה אנטי־גרמנית
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 9 | למה לא רשמה השוטרת דו׳׳ח לראש העיר שנסע באיו כניסה? 0הידין ה שפורסמה במכון מעבר בשבועון טייס ן ל הפגימה מנערכה־כביכול בבית ראמ עיריית תל־אביב י הו ש ע
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 10 | רשדנות פדידיו* שגדטוה למוות -חוסר אחריות - מסירת הודעת כוזבות -הטעיית הציבור והכנסת נאשם מס׳ : 1 צמרת משרד התחבורה נאשם מס:2 , שר התחבורה שמעיז פרם — אוד• אבנר
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 11 | נפגשה עם צור״התחבורה, והתריעה צל המצב הביטחוני הלקוי בנמל־התעופה לוד, מבחינת מיבצעי״האוויר. הנני מבקט לדעת : ( )1האם נערכה הפגישה הנ״ל, ונשמעו השגות כמפורט
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 12 | ־יי 3ד 1ב איש! -ייי״יייי (המשך מעמוד במדינה אורי אבנרי: כבוד השר, השאילתה הזאת הוגשה גחודש יולי, והיא ניגאה בדיוק את הנסיבות שנוצרו ביום שהמריאה ראש־הממשלה
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 13 | אין מה לדאוג זה לילות רבים שמנוחתי מוטרדת מהמחשבה על סכנת מלחמה בין ישראל וברית־המועצות. מה יקרה עם הרוסים, בניגוד לכל הגיון, ייצאו מדעתם ויחליטו להוכיח לערבים
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 14 | במדינה הפגנזת מדוע הושתק האלון? קנקן פלסטי לשמן סי. די— . חידוש נוסף של ״עץ הזית״ חב׳ יצהר ״מסתערת״ על שוק הגברים השבוע הוציא ״עץ הזית״ את שמן סי. די. באריזה
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 15 | 1נציג1 ש ל הנ ציג בי רנ ש לי ם האפיפיור פאולום השישי פתהו במערכה להצלת המנזר שנמכר דיהודים לקבל את האישור הזה,״ הצטדקו השומרים. ראשי הכמרים בירושלים סיפרו לכתב
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 16 | מדוע נכח האלוף אהרון •ריב בשיחותיו לגבי המאזין התמים • ל שידורי ישראל, היה זד. פרט תמים בידיעה תמימה: כשיחה שנערכה ביום ו, בין שר־הביטחון משה דיין ועמיתו
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 17 | ;פוליטיות של משה דיין ע הצמרת האמריקאית כיותר בעובדה מתמיהה: השגריר רביו לא טרח לקפל את פני דיין בנמל-התעופה בניו־יורק. כאופן רישמי היה עסוק, למרפה הצער,
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 18 | אחר* שסי את סרטו ״ מיךי ניגש דוד אבירן להפקה הפרטית ש ל נישואיו ההומה יןןן < ךןןף ך | חיכ תה שלמה לתורה כמעט עד תוס המסיבה ב 11/ח 11 111111 1 1 1 1מאנדיס, עד
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 19 | ער הסכין מאכילה לילי א ביזן את אחד הרחובותיי ם הרבים, שהיוו את מרכז־העליצות של המסיבה ב־מאבדים. האורחים הבוהמייס, שרובם באו משום־מה בידיים ריקות, היו עליזים
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 20 | הגדול במשפטי המחבלים בשטחים המוחזהים ייפתח בעזה — בעוד שבועיים יואשמו בו 13 ממנהיגי ״החזית העממית״ ברצועה שתיכננו את חטיפות המטוסים, החליטו אנשי המיפקדד. לתכנן
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 21 | מ טו ס טו ב אמנות תיאטרון הקריין, הכתבן, השחקן, בקיצור -.הגרקן ״היש דבר נחמד יותר ויפה יותר מלעשות מה שאתה מרגיש שאתה רוצה לעשות?״ — זוהי תשובתו של מוטי ברקן
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 22 | המדמה ל חטוף אח קציני צה״ד (המשך מעמוד )20 יש השלכה על הפעולות ברצועה בתקופה האחרונה בשני מישורים: #יריות מספר פעולות החבלה. #הגברת מעשי הרצח, שאין להם למעשה
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 23 | ״אילי גורליצקי — אדם שמדבר עם יפאני — 100ל״י. ״ניסים אלוני — אחרי 12 כישלונות רצופים — 100ל״י. נפוליון מת אצלו ונקבר אצלו. ״אורי דן — עיתונאי שמסכן את מעמדו
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 24 | במדינה הספר ה ר איון ו הי חי ד כארץ *ופויו *גיי * בשניים אהבה (סוף מעמוד )22 את אשתו על־פי חוקי דת משה וישראל, כדי לגרשה — עם כתובה בידו — לפי אותם החוקים
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 25 | או פנ תצמרת בע״מ מני ודתדו ודו גגמ נימם נות קור דוג ה קו ר ס שי ע רן ב מ לון ו!ורתון ת ״ א כו ל ל: • דוגמנות צלו • דוגמנותמס לו ל • אי סו ר ני מו סין • טי פו ח
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 26 | ־* לפני 52 שנה נתלה יוסד לישנפקוי, גיבור גיל״י בדמשק השבוע ראתה אשתו כיצד תולים אותו שנית ב״הבימה״ שהוסגר ע״י אנשי ה שומר לתורנים, בחברת ה שחקן אלכם קלצ׳קין,
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 27 | שטויות : בדיוק ב שבילך, אני מ תנוונ ת ברצינו ת לפנייה הבאת :״צעיר בינוני ביו ת ר, גיל — ; 21 גו ב ה 180 וחסר קסם אי שי לחלוסין, מעוניין להכיר נערה יפה — שאר
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 28 | קולנוע ת מ צי ת הרוח [, של א מ רי קהן הם יורים גם ב סו סי ם (פאי׳ תל־אביב, ארצות־הברית) — קודם כל אזהרה: אין זה מער״ בון, כפי שניתן אולי לחשוב, בטעות, על פי שם
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 29 | טלוויזיה עמק נדי גומר סם הקריינות הפקח! ף מדתי המלחמה על ה*עד מה שהרגיז במיוחד את עובדי אולפני הטלוויזיה כאשר נערכו השבוע מב־חני-מסך לקרייניות הרדיו החולמות
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 30 | הסגחרה סונית ך* חודש הופיעה עד המסד ה4י ק טן של הטלוויזייד, הישראלית דמות נשית חדשה. תמירה, יפה ומעל הכל — מיקצועית. למן הרגע הראשון של הופע על המסך הורגש
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 31 | ההולנדית שתתשפפה לארץ -רכנוש את צופי הסלוויזיה —.וו 11 ——ס —׳>10י י וווו י אמרו שאומנם יש לי מבטא אבל הם מעדיפים מישהו שיש לו מבטא ויודע להופיע בטלוויזייה מאשר
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 32 | דמה ונוע? שדהחינוך בכל הופעות סיעתנו אנו מקפידים לגלות עובדות חדשות, כאסמכתא לצרכינו. בשבוע שעבר מתח אורי אבנרי ביקורת קטלנית על הצורה שבה מופעל החוק לעידוד
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 33 | ידי משא ומתן (הוא השתמש במילה ״סחר מכר הציעו לנו להתמקח על הדרישות שלנו. לגבינו אלה דרישות מינימליות. ייתכן שמבחינת התדמית הציבורית שלהם כדאי היה להם לעשות מה
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 34 | 0המלתחה ש ל סוגיה אד ק*י* ממך מ״ פיל יותר מדי אל די- עותיך ועל מעשיך. ה גיע הזמן שתגלה יותר עצמאות ושתיקח את היוזמה לידיך. היח]11(1 סים המתוחים געבו־ו : 1 2מרס
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 35 | 3ו1זלתע ^ 8־הו1ול0 בת הט ן * ליל ה־ 20ל חו ד ש נובמבר השנה, שמעו הדיירים *״י המתגוררים ברחוב נצח־ישראל, רחוב קטן בתל־אביב ליד שדרות ח״ן, קול נפץ של זכוכית.
העולם הזה - גליון 1737 - 16 בדצמבר 1970 - עמוד 36 | מספר 1737 י״ח כסלו תשי*״א16.12.1970 , הזה משתתף ב המחיר 1.50ל״י ותש דוד אבירו ?3ונה וווו 0דש־ ניס תפש!״ של עדה מכנס נתפסה אחר* שפרצה לב*ת מר 7ן חת
חזרה לתחילת העמוד