גליון 1738

העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 1 | לאן מובילה גולדה? המוחש!! הסינור האמיתי המלא על התמרונים המוזרים
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 2 | כדברי דיין ואף תמך, כשיחות פרטיות, בבמה מהצהרותיו של שד-הכיטחץ. שייערכו בראשית ינואר .1971 5000 חבר אג״ד יבחרו ב־ 120 נציגים וקרוב לוודאי שרוב בעלי התפקידים
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 3 | מכתבים תודת הורים יורשה לנו להודות לעיתונכם על הכתבה ה מור ה הנו שכת (העול ם הזה ,) 1732 שהתייחסה לבעייה הכאובה של העברת מורה מבית סיפרנו — שלא התאימה לתפקידה.
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 4 | מה שאלוהים אמר ,חלק שלישי) י.ש החו שבים שהתנ״ך אינו מסוגל לדבר אל דור המאה ועשרים דברים לענין, מ שום שהתנאים והנסיבות שלנו שונים כל־כן מאלו של דור תורת־סיני.
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 5 | א 1שי ם מה קורה כאשר משה דייו מברוש תנ״ר? ₪כשח״כים הסתערו על שר־התחבורה שמעון פרס, בוויכוח על תאונות האוויר, התמידו ח״כי ל״ע יצחק גולן וגסים אליעד
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מועמוד )3 פאוזי יוסף אל־אסמר — לוה יהיה נתון להשגחת משטרת ישראל במשך תקופה של ( 12 שנים־עשר) חודשים מיום 5בנובמבר 1970 וכי: א. חייב יהיה לגור
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 7 | שלו עם הנשים ועם הילדים שנפגעו עליו, הריאקציה הירדנית, ובעיקר בקרב הפליטים הפלסטינאיים. ססיל היגד וזוכרה רכומכאכיכה, נדזבירות חאיזזוד, תד־אביב מישהו משקר
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 8 | במדינה העם גבעולים י רו קי ם מלבלבי ם בחורף מדי פעם ביצבצה השמש בין העננים בשמי ישראל, גירשה את הקור שכיסה את הארץ. היהודים החלו חוגגים את חג החנוכה, שבא
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 9 | ץ ולד! .מאיר יודעת לשנוא. ^ זה ידוע. דויד בן*גוריון, המכיר אותה מנעוריה, אמר עליה כי היא אשה אכולת־שינאה. והוא צריך לדעת. כושר־השינאה שלה הוא קבוע. אבל
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 10 | תמרורים נולד * בבית־ד,וזולים ב־לינסון, למנהל מחלקת הפירסום ויחסי הציבור בישראל של חברת התמרוקים תלנה רוביו־ דבורה, ברי! ומשה דיין שטיין, משה דיין, יליד הארץ בן
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 11 | הבו יקויר לי אפריים אפריים קישון ידוע היטב בישראל, לא רק בגלל ידיעתו המפליאה בכתבי ההומוריסטים ההונגריים, אלא גם בגלל אומץ־לבו המתמיד בהתקפות על שכירים,
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 12 | במדינה שאלות רבות נצבות בפני הא שה הנ שואה בחברה המתקדמת בימינו, בעית חיי המין היא אחת הקריטיות. בספר חיי־וזמין והאשה הנשואה מאתד־ר יו ס טוס צ׳סר דיון מעמיק
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 13 | סניף סולל בונה. ברמת־גן, מר הלרשטיין,״ השיב. טלפאטיה כמיברזיס. אחד בינתיים, שלא נזקק להתרוצץ ממנהל למנהל היד, פיינר עצמו, שהמשיך בחקירתו, גילה את ר,פרט
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 14 | תור במהשבועותעלולה ישראל לעמוד במלחמה נגד צבאמצ רי -סו ב :״ טי מ שו ל ב, מבלי שאיש רוצה בכך כי קיימת עכשיו אפשרות מעשית ביותר כי ממשלת גולדה מאיר לא תחזור
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 15 | קודם כל, הביקור שהוכן בישראל כמאורע בינלאומי ראשון במעלה, נתקבל באמריקה באדישות גמורה. אמצעי־התקשורת התייחסו אליו כאל ביקור שיגרתי של שר זר, הקדישו לו בקושי
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 16 | אמה של אסתר שחמורוב, אשר הביאה תהילה לישראל במשחק; ,אסיה, טוענת: 0 1 1 1 1 7 1של הכוכבת, ליד חלק מן השלל ש ה בי א׳ מהתחרויותיוז בארץ וברחב ן ! ,העולם. עד היום,
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 17 | תתפות בהוצאות מטעם התאחדות הספורט — שום דבר. ביום של התחרות אין לי כלום בראש, רק לטפל באסתר. אחרי התחרות, כשהיא זוכה, צריך לעשות מסיבה, ואז שוב אורחים, שוב
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 18 | איר ניתז למנוע את מכת ההדלפות ביו שרי הממשלה? אם יתממשו ההצעות האחרונות להפעלת העיקוב אחרי שרי ה־ממשלה, ניתו יהיה להאזיו מעתה לכל שיחותיהם באמצעות המישמשיס של
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 19 | על גה גובו אבן? שר־החו׳ן אבא אבן מ שוחח שב הזדמנות כזו הוא אומר פירסוס״ .אדם ה עו מד מן הצד (פנים מושחרים) אינו מעורר כלי חשד, כתחנת־ שידור מהלכת. כפ תור ב
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 20 | הבי שב ש׳ שד ה שרים (המשך מעמוד ) 19 תוך כדי נסיונות ההאזנה שלו, גילה אותו עיתונאי גרמני שבתדרים מסויימים, שאינם נקלטים ע״י מכשירי רדיו רגילים, ניתן לקלוט
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 21 | באים משכונות ומשפחות גרועות. לא איפור, לא ג׳ינס, לא מיני תלמיד דוב גל תלמיד רפי הווארד לתלמידים נזקקה רק לניצוץ קל שידליק את ההתפוצצות. את הניצוץ סיפק תלמיד
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 22 | החושות מלחמת חמש השנים מי שחו שב שלהיות א שה ע שירה, או אפי- לו רק אשה של איש עשיר, ז ה דבר קל, איננו יודע על מה הוא מדבר. ז הו מ ק צו ע קשה, מלא ב עיו ת
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 23 | טלוויזיה **״*י!שידורי ספורט 0:1לדעת הציבור ההתאחדות לכדורגל פתחה את מישחק העונה עם הטלוויזיה על התמלוגים המגיעים לה, כביכול, באיסור לצלם את מישחקי הליגה. בשנה
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 24 | מות מסוכנים, ובתחפושות אלו היד, משיג חומר רב. חוברות ״הבלש* - ואנציקלופדיה לקורות המימון שלו, בתחום הס חקירות, היו בעיקר הבנקים, עבורם היה מבצע חקירות פיננסיים
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 25 | מלצרית מ?!פה ״ניצה״ פתחה קורס לדוג- מניות ודיילות אחרי שהציגה עצמה כ: ענת. דוגמניתבלעדיתבישראל של קריסטיאןדיור מנ הלת ״ע נת ־ סטו די ו ם לדוג מנו ת, אמנות
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 26 | א1111| 1 נא להתכבד - והכל יהיה מתוק יותר! פרסום ד״ר יעקבסוז העולם הזת
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 27 | בסיס קבוע שתי מילים 16386״ :ן 061״ .כתב 15(6 /7 0ולא יסף. אז גם אני שותקת! עירום מולבש אם סבורה את שחנן או תן הטבע נ ׳ יעלות־חן, הרי בדיוק אותך מחפש / 7 0 115
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 28 | קולנוע הזניע קטלוג סרטים הי צ אנית ש אנ ס ה כפר שלם כל מיני אימרות ישנות מנסות להסביר ולהוכיח לנשים מעבר לכל ספק, שהדרך ללב הגבר עוברת דרך קיבתו. אולי כן, אולי
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 29 | מתגבר ומטוגדיה הופכת לסאטירה עוקצנית יותר ויותר. אוטוביוגרפיה? ״הבה נאמר שעזבתי את ארגנטינה, משום שלא יכולתי להמשיך ולחיות לפי רוחי שם היא מסבירה כתשובה עקיפה
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 30 | במדינה משטרה ו\יפול חינוכי כאשר הגיע אבי ביטון 1לביתו, וזבאחד השיכונים בלוד, ציפו לו הוריו :פתח הבית. לפי הבעת פניהם הבין הנער !ומשהו אירע בהיעדרו. הוריו,
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 31 | כנקבה. בקשתה נדחתה. דרשו ממנה להביא אישור רפואי כי החליפה את מינה. י•*־ ימרט* להיות אשה או להתאבד **ספרת ויקטוריה :״פניתי לבית- החולים תל־השומר. הגשתי את המכתב
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 32 | ד ד ״ הלב 1ה ר () 44 חדשת הדשות חרושת המזימות של המערך—גח״ל עובדת במלוא הקצב, ואף בשעות נוספות. בעוד שמאחורי הקלעים נרקמת הקנוניה להעלות את אחודהחסימה, על מנת
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 33 | £נ אבנרי לשפירא :״אני מצטער שכאשר אני משבח אותר פעם, גם זו לא אמת!״ אורי אכנרי : להלן נ או מו של אורי אבנרי על הצעת-וווק ממ שלתית לעזור למיקרי״סעד לנ הל מ
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 34 | זינויי ם מרחיקי לבוז ושויים לחול השבוע ;חייך, א ם ונקדיש ת־ !וומת״לב לשיפור יח־זיך עם ידיד מסויי ם. קרוב לוודאי שיהיה ה שינוי ל טובה, א ם נדע לטפל בבעיה בו2 20
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 35 | אמנות היא איננה פצצת מין, אבל היא בהחלט מין פצצה אסנים הגס זיאן 4בין עורכי ה עי תוני ם 7 נוהג חג־שנה ז׳אן עיתון האופנה המפורסם בעולם, ווג, להפקיד מדי שנה את
העולם הזה - גליון 1738 - 23 בדצמבר 1970 - עמוד 36 | א ס תר שרוכזו רוב שי
חזרה לתחילת העמוד