גליון 1739

העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 2 | מתנת נישואין שלשלת תשנה! ״ ש לו ם כ הן קרע את תעודת־הזהות שלו, יה־בייה! איזה פשע! צריך להעיף אותו מהכנסת הוא ביזה את כבוד המדינה אסור לקרוע תעודת־זהות מה אתה
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 3 | מדוע תלה בנו של ח״ב מרדכי סורקים תמונת־עירום על קיר משרדו? עסק הוא עסק. כך, על כל פנים, הסבירו פקידי מלון המרכז בירושלים, שהוקם על־ידי מנהיג אגו״י ח״כ מנהם
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 4 | חית כדי למלא את המיכסה של 10 שנות שרות כראש עיר, דבר שיקנה לו את הזכות לפנסיה. נאווי יודע כי התפטרותו עלולה לסכן את הקואליציה בבאר־שבע, מפני שאף אחד מראשי
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 6 | ת מו וריס נחוג יום־הולדתו ד,־ 43 של מי שהיה חבר מערכת העולם הזה בראשית שנות ה־ ,50 בעלה של הפסנתרנית דינה אברך ואחיו של אמן השחמט האולימפי צדוק דומניץ, חבר
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 7 | דיו ! פחד הוא המדבר בלנינגראד — ( ן הפחד הגס, העירום, הרוטט. לא פחדם של הנאשמים. אפילו מבעד לדלתות האטומות, בקע קולם של דימשיץ וקוזנצוב, והנה הוא אמ ץ וגא
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 8 | מכתבים חזק ואמץ במכתבי זד, ברצוני לעודד אותכם — בכנסת, בעיתון ובכלל. ויש לי בקשה: עשו עוד הרבה למען הנוער הישראלי. אתם הינכם היה דים שאפשר לשמוע להם ושעושים
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 9 | הכנסת את אלה המאמינים אחרת? וראשי מדינתנו פיהם מלא מים. מטרתם היתד, אחרת. לזרוע שינאה והרס. על תאריך המירוץ ידוע היד, מזה שלושה חדשים. אפילו אם יטען ח״כ פרוש
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 10 | מכתבים (חמשד מעמוד )9 מסירות אבנרי לתפקידו. בסיכום סך העבירות, הממוצע הוא של עבירת אחת לשלושה ימים. אף אילו היה אבנרי חבר בוועדת־החוץ־ והביטחון, חושבני שלא היה
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 11 | אונס ילד בבית-המעצר בכוזבה אונם בתא־המעצר, חשף העולם הזה 1714 פרשה מזעזעת של התעללות בילד בן , 12 תושב חולון, שנעצר על ידי המשטרה כחשוד בהצתת דירה, נכלא
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 12 | המארחת הפתיעה בחצות עם מרק גורמה ״ויטה הנ שפיה מ תנ הלת אל תוך הלילה. עוד מעטהק צב דועך ו עיפו ת ת שתרר. ואז ברגע הנכון, מ פ תי ע ה המארחתבס פלי מר קחם -ש ל
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 13 | זעם ספונטאני מאורגן בשבוע שעבר נסעתי על חשבוני לירושלים, כדי להביע ברחבת הכותל את הזדהותי עם תביעתם של יהודי רוסיה לעזוב את ברית־המועצות. חזרתי מההפגנה הזו בלב
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 14 | משפט היהודים בלנינגראד — ומשפטים נוספים של יהודים העומדים להיפתח ב־קרוב בברית-המועצות — מעלים מו הקובר את רוחו המטורפת של הסטאליניזט במשך 16 השנים האחרונות
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 15 | סור במזון, מחסור בלבוש, מחסור בחומרי הסקה. או כדי להביא, למשל, לחיסולה הגמור של הליברליזציה הכלכלית, נערכו המשפטים של ״מפלגת התעשייה״ כפי שסטא־מנהלי
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 16 | במדינה העם הקפי צ ה הגדולה ל מי םהק רי ם דגל של מס״י־ נים ליד השגרירות הפינית, שנתרם ע״י נזק״י. זה קרר, בתעלת־סואץ. חייל ישראלי התווכח עם קצין מצרי באמצעות
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 17 | לשיחנת יארינג חדמ! א ״ ה מ ־ 1ל ניסח את הדברים בצורה המרה ביותר :״מפני שיצחק רפאל ביקר לפני 20 שגה במועדון לידו בפאריס, יכולים עכשיו למות הרבה בחורים טובים!״
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 18 | ־ 1בעזרת השם והמלאךרפאל 1 (המשך מעמוד )17 המפלגה השנואים עליו. גם הוא, כמו רפאל, ביקש לפוצץ את הממשלה ולהוציא את יריביו ממנה. בנו של בן־מאיר, ד״ר יהודה
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 19 | * מי שאינו מתמצא בעניינים נראה /היה כי פירסום הפרוטוקולים ופסק- ,הדין במשפט אהרון כהן, שהיו חסויים במשך שמונה שנים ושפורסמו השבוע נועד להשתלב במסע
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 20 | ובוש באופש אבי שפרים לביקור אודות גירושיו - קהל אוהדים פירושה מריטת שיער, קריעת בגדים, והיסטריקה המונית. שמחתי שיכולתי לנוח מזה. לא הייתי טוב בשבילה ףשאר גו א
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 21 | היה בלתי אפשרי יחד עם ההופעות. עתה — ניגשתי תי לתת סידרה של ראיונות בלעדיים בעיתונות הגרמי נית, בד, הסברתי את הרעיון: טיפוח כיש- רונות צעירים בשטח המוסיקה — אך
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 22 | יל דראהח תו ל תועה ב ד ־ זנגור ־ לקח אותו ה בי ת ה, רגע שר פרירה ואשר למשך יומיים האמין יעקב גלרטר (וו) נפרד בעוגמה מגולדה מאיר, גורת־האריות עולת־הימים אותה
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 23 | למרכז השכונה והכיתה, כשכולם נוהרים לראות את האריה. אכן, החתול הג׳ינג׳י הלו ועלה במעלות הפופולאריות. השמחה נסתיימה כאשר נתגלה בעליה של הכפירה — תאי דו קאן
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 24 | המשטרה באה באמצע ההצגה ודורשת מהקוהל להזדהות ישנם אנשים עם כוזנות טובות, כמו מוני יקים, סטודנט שברח מן הפקולטה למשפטים, כדי לעשות מה שהוא אוהב, ונמצא עושה
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 25 | רבות מהנשים בציוריו של מנחם גפן, בתערוכה שנפתחה במוצאי־שבת האחרונה בגלריה צ׳מרינסקי בתל־אביב, מזכירות, בקלסתר! כמו הדמויות בתמונה זו — שהן חלק מציור שערכו
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 26 | **גו לישראלי רק הזדמנות ל !בימוי במקלחת הצלם נברא ]זנ ד, ל (מימין) מכין את הזוג אווה וג׳ורג׳ ) רו ב ין לקראת צילום הסצינה במקלחת. ן 4הפגין ולצעוק, והוא יקפוץ
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 27 | נן הפירסומאי של החברה אליהו טל, מיב־צע חסר תקדים בתולדות הפירסום בארץ. באחד הימים הקרובים יוצפו העיתונים בארץ בסידרה של מודעות — עשר מודעות בכל עיתון, מודעה
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 28 | במדינה מתבגרים עלייה איך להוריד ב חזר ה א ת העולה החדש ,ליאון דיג׳אן מזירה עלה ארצה מצרפת בחודש יולי השנה. לפני שבועיים, הצליח טיפולם הנאמן של פקידי משרד
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 29 | גוז* .>1(1ויווו![*1!*;,ותו 1ו ע 11 0 3ז 5י § 0ף הווולת הזח 4770
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 30 | ] *1 1 1 1 1 *1ץ העול הו ה קולנוע צנזורה את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד , 136 .תל־אביב, ולציין על גבי המעטפה ״תשבץ 1739״ .בין הפותרים יוגרלו 3פרסי ספרים, מאוזן
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 31 | נעלם. הביקורת בגרמניה קטלה את הסרט, לא ציינה לשבה במיוחד את רודנסקי, המופיע בו אחר שהפך כמעט אליל בגרמניה. מ> ,כוה ולמה בכלל? תדריך תז-אביב הם יורים גם כסוסים
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 32 | פילגשו של נשיא הפיליפינים, שהקליטה בחשאי את אירועי חדר־המיטות שלהם, מכריזה במסיבת־עיתונאים הוא החליט לסיים את הרומן. שר־ההגירה הפיליפיני התייצב בדירתה של דובי
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 33 | שו. אלו, לדברי דובי, הסבירו לה חד־משמעית כי אם רצונה להישאר צמודה לכל אבריה — עליה לעזוב את הפיליפינים — ומייד. דובי יצאה מייד — להונג־קונג. כאשר נחת ממוסד,
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 34 | מאוסטרליה ארץ הגברים! עכשיו בתל-אביב ישר מ או סטר לי ה — מבון מיו חד לגברים .״ ה אוז אוף דאון״ פתחאת שעריו במכון מיו ח ד לגברים ב קו מהה 23-של ״מגדל שלום״
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 35 | טלוויזיה באולפן רו חו ת רפ אי ם מנ שבות ב טלוויזי ה במפח־נפש יצא ועד עובדי ההפקר, משלוש פגישות עם הממונה, נקדימון דוגל, ועם סמנכ״ל הרשות, ארנון צוקרמן. אסיפת
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 36 | אל תרקוד על שתי חתונות בגת אחת. טפל גנעיותיך אחת אחת, ועשה זאת ביסודיות. בסופו של דבר זח ישתלם לך. אל תניח לרומן שעלה : 1 21.מ רס - על שרטון לדכא אותך : 1 20
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 37 | ה>ד>דות בין אורית ירקוני ומייק בראנגו או רי ת ירקוני, בתה של יפ ה ירקוני, הכירה את מיי ק בר אנ ט בדיוק כמו ז׳אקלין את ג׳והן קנדי. זה היה כשיפה היתה בסיבוב
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 38 | בארבעת ימי השבוע שעבר הגיעה הכנסת לשני הקצוות. לשיא של התרגשות כנה, ול * מעמקים של שיעמום טוטאלי. ההתרגשות באה בכנס המיוחד, למחרת הטלת גזרי־דין המוות
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 39 | ״תנו לתושבי השטחים המוחזקוים אפשרות להתארגו מבחינה פוליטית — והם יקימו מנהיגות פלסטינית שתעשה עימנו שלום!״ על השולחן היתה מונחת הצעת־חוק שיגרתיוי, שהאריכה את
העולם הזה - גליון 1739 - 31 בדצמבר 1970 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד