גליון 1741

העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 1 | *₪י11 וווו ו!ן י ש 7אי 1ב
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 2 | מעתה, בל התגליות לטיפוח השיעי בדרך טבעית בתכשיר אחד 655 .־ 01־!!ס!* 5׳ 106 8106 ווז 1110ו /ע תכשיר זה, המורכב מיסודות פעילים ובדוקים, מרכך את השיער מעשיר ומטפח
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 3 | סרט פורנוגרפי במשרדו של שר־הפנים הדתי יוסח בורג 9האם סיעת־הרוב בכנסת מקופחת? כך נסתבר, בישיבת ועדת־הכנסת, בה דנו בטענת* הסיעות הקטנות, שהשינויים המוצעים בתקנון
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 4 | הסתדרות הסטודנטים בתל־אביב נגד בטאוו הסטודנטים הסתדרות הסטודנטים בתל־אביב פתחה במערכה נגד בטאון הסטודנטים של אוניברסיטת תל־אביב, פרת קדושה. תנ גוו ןיך גולדה
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 5 | תמרורים השאר לנ 1א ת הנהיגה נישאו לאחר שתי שנות אירוסין, כוכבת הסרט נז,א/ש( .שפתיים סאלי קלרמן ( )32 והבמאי ריק אדל־שטיין 40 אלה הם נישואיה הראשונים של סאלי
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 6 | מכתבים ברכה מרוסיה שנה טובה! מיטב האיחולים לעתיד והצלחה במאבקכם למען השלום! זרחע ד 1ב ק ר 1י * 7י החכרה הסובייטית לשלום, ברית־המועצות ן 0 0 )! 16ן 15)165 \ 0
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 7 | :1 1 1 1 3 1 1 ** י אחראי לענייני־החוץ של ישראל? לפי שמועה המהלכת בירושלים, השיב אבא אבן לא מכבר על שאלה זו כלהלן: ״יש לנו שמונה־עשר שרי-חוץ!״ אם אמר את
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 8 | אמריקה בי שראל! מעתה יכול כל אדם בישראל לחייק את מספר הטלפיו של ״ידעפון בכל עת, במשך 24 שעות ביממה — ולקבל מיד את כל האינפורמציה הדרושה לו וב־שפה המובנת לו (
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 9 | המיניאטורות האירוטיות של הפסל נפתלי. מה שלא הבנתי — כמה מיניאטורות הן המיניאטורות? אלברט מטלון, שכל מעשה ממעשיהם הוא המוסר בהתגלמותו. לדעתי, אפילו אם תומכים
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 10 | במדינה העם חלו ציו ת החולצה לגבר הדורש את הטוב ביותר שיעור מאלף בתורת החלוציות החדישה, מודל , 1971 ניתן ביום השישי האחרון לעם ישראל אשר היה רתוק אל מכשירי
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 11 | נחים, לוליא מצא הפרו־וקטור של אוניברסיטת חיפה, הפרופסור בנימין אקצין /לנכון להגיב בפומבי ולהצדיק את מעשהו, כאילו אין פה כל פגיעה בעקרונות החופש האקדמאי. תגובתו
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 12 | ישראל -מעצמה תעשייתית בישיבתה האחרונה של ממשלט הצללים, המתכנסת בביתי לעתים בשעת חצות, מסר שר־האוצר שלנו (,שבינתיים אינני רשאי לגלות את שמו) סקירה על מצבה
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 13 | אביגיל למכוניחו
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 14 | — אך שותק. גם אשתו, במושב לידו, דוממת .״הגב נשבר לי, בוב,״ היא אומרת. ו מדם, יצא בוב מהמכונית, עמד רגע | תוהה כשמוחו משותק. אחר שב והתעורר. הוא חזר אל מאחורי
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 15 | מהדק חזק־חזק את השיניים שלו׳ לא יבכה ולא יצעק מכאבים. ורגע אחרי זה הוא איבד את ההכרה שלו ויותר לא דיברתי איתו אף פעם. אביגיל כבר היתד, מתה אז. רציתי לרחוץ את
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 16 | . 1ארנולד ברג־דורף עסק בהצלתם ושיקומם של עשרים ילדים מפגרים — כאשר קבוצת פקידים במשרד הסעד חיסלה את נסיונו בגלל 8000ל״י עלובות. 2ילדים מפגרים, שלא ידעו לאכול,
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 17 | •י• צלנו את הילדים מרעב,״ הכריזו ! 1/ /השבוע בדראמטיות, בפני כל מי שרק חפץ לשמוע, אנשי משרד הסעד. הילדים האומללים האלו שניצלו מרעב הם עשרים הילדים שהתחנכו עד
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 18 | במדינה ראש-הממשלה #ב חי פ ה ביום רביעי, בבית ה־, 13.1.71 משפחת רות ושמואל בר, רחוב הראל 3נ, רוממה הישנה, בשעה ,20.00 תתקיים הרצאה, בהשתתפות חבר ההנהלה המדינית:
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 19 | זוהי עובדה מוזרה. כי כל אמצעי- התקשורת של המדינה, כל שרי הממשלה וכמעט כל המפלגות מגוייסים נגד דיעה התוצאה של סקר דעת־קהל, שנערך על־ידי מכון פור״י, מגלה כי דעת
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 20 | שושנה עטרי: עירום 1לא, תודה ן • ל שנה — ויבול היפהפיות שלה, יבול ^ הכוכבניות שלה. יש שנות בצורת ויש שנות שפע. שנה אחת: דליה לביא ; שנה אחרת: קדחת. מה תתן 1971
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 21 | .21 שנה ראשונה באוניברסיטת תל־אביב( .אמנות התיאטרון ״ו פסיכולוגיה) .מודה שגליצקי זה שם איום לשחקנית, אך מקווה להיות מספיק סובה כדי להצליח דוזקא עם שם כזה. לפני
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 22 | שתי חתיכות פתחו בתל־אביב בוטיר! לכלבים — כרי שלא יחיו חיי כלבים חחר ך ך | |ך? 1ך לכלבים ניתן לקבל בדוג־סטו־פ שנפתח בתל־אביב. בתמונה 1 1 1 1 /1 1 1 /1 1נראות
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 23 | אמנות קאריקטורות גס ק א די ק טי רו ת הן ה שראה הקולנוע — אם תשאלו לדעת אנשי הגל החדש בצרפת — חייב הרבה מאד ל־לסיפורים המצויירים לילדים (״סופרמן״ וכדומה) ,בי
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 24 | קולנוע פרסים זוכי םבפר סי ם — אבל לא מגיעים לארץ מי שישאל את בעלי בתי־הקולנוע, ואת מפיצי הסרטים בארץ, ייענה שאין כיום סרט בעולם, שאינו מובא לישראל, מתוך רצון
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 25 | יותר לתואר זה היד, השחקן הוותיק שנפטר לאחרונה, מלווין דאגלם, על הופעתו בלעולס לא שרתי לאבי (גם סרט זה, כמו חמישה סיפורים קצרים, לא הוצג עדיין בארץ, אבל עוד לא
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 26 | 3סס 0ספס הנ שים בו ח רו ת בערים הנשים המאושרות ביותר בעולם הן נשי שבט קאלאביט בבורנאו: מנהגי השבט מתירים אך ורק לאשר. להציע נישואין לעומת זאת הם אומרים על הגבר
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 27 | יהודית ל 3ני יומיים עזבה את הארץ, קורן, לאחר ביקור כאן של עשרה ימים. למי שהשם לא אומר כלום: יהודית הי־תה בזמנו שחקנית בקאמרי. והיתה נשואה בגרמניה, וילדה, לו
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 28 | שמעון עדן מון עדן מבקש הסמלון התלוי על דש חולצתה של אחת מנערות עדן. קסע מלוח השנה (למטה) נושא את הסיסמה בגרמניוז: 11111 *111 * 11 ״מה נאסר ומה נדבר, בעדן נבקר
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 29 | 11ו*ובץ 0 * 111:1ומה תחת שמלת ה מקסי, המכנסיים א 1המגפיים או על הגרבונים ליתר חמימות בחורף ברסנים בתר סטריט הגרביים עד לברכיים בשלל הצבעים הפטיכדליים את פיתרון
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 30 | 0 * 111:1היה מראיין שבע מיסגרת, הרס בעקבות ההמגמה הולכת מ־ .1969 שנת דפנה נדיבי :״מעשי הדתיים מדיפים ריח רע״ | מין ו ט מי ס | נים — בורחים מהמציאות. דנ ה:
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 31 | שמיניסטיות שלא מתביי שות ל הודו ת אותן. ואת הבחורים הדתיים צריכים לקחת באוזניים לצבא. קרטית — מבוזבזת לחלוטין. המורים מתעצלים, ומחלקים את השעות בין התק- מידים
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 32 | במדינה אירגווים ה כי מ אי שיצא ל ה צל ת ה מ דינ ה ״אנחנו לא אירגון פאשיסטי,״ מכריז אברהם אשקלון — )69( ,מקימו ונשיאו של הגוף החדש שנולד לאחרונה, האירגון למלחמה
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 33 | פיו ראסטיו , 23 ,צלם, הצי־יהודי, עולה חדש מדנמרק האוהב את הארץ -יורד מו המדינה אחרי שהייה של שנה, מיואש : הוא מתכודן לקו המיזרח־תיכוני שבאופי הישראלי. לעובדה
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 34 | טלוויזיה מאחורי הקלעים עולמו של ברל הלך לעול מו ביום השישי הקרוב עמדה הטלוויזיה הישראלית לשדר תוכנית בידור מצולמת שצולמה בהצגת עולמו של ז׳אק ברל. המוצגת
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 35 | נ?ודימוו רוגל ר?ו איים בהתפטרות, אבל כבר מחפשים מבוקט: ממונה לטלוויזיה בצבע של להקת ג׳ז פלוס לייצוא לארצות־הברית ולקנדה 9 .למרות אי־שביעות רצוני של מנהל
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 36 | פרשה מסויימת שאתה שומר בסוד תיוודע השבוע לאדם ה לא נכין, ועלולה לגרום לך עוגמת נפש גדולה. איו טעם שתכחיש את העובדות :1 21 מרס - כאשר האדם יטיח 1 20 נאפריל אותן
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 37 | מזמין אותך לבוא ולראות אח הדגמים החדישים: מעילי גשם עם בטגת פרווה מאקרילן, שמלות ג׳דפי סרוגות מאקרילן, אפודות, חצאיות מידי ומקסי וחליפות מאקרילן. 10ח$3ת10מ
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 38 | דד״ה 1ח ר !777 יש רגעים של סיפוק — גם בכנסת. השבוע היו לי שלושה רגעים כאלה. בפעם האחת — כאשר הרמתי את ידי בעד הצעת־חוק פרטית של סיעת גח״ל, שנתקבלה בהסכמת
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 39 | זהו סיר שנזר? לתוכו מכל הבא ליד ״שממה צחיחה של קיטש, באנאליות ושטיפת-מוח להלן נאומו של ח״כ אורי אבנרי, להנמקת 11 הצעתו למניעת הפירסומת המיסחרית בטל״ | |
העולם הזה - גליון 1741 - 13 בינואר 1971 - עמוד 40 | מ׳>ז:טבר* :מ * ל 13.11971 1הג אי מו ₪ו1יוו 1״׳י חט׳11ח
חזרה לתחילת העמוד