גליון 1743

העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 2 | כל ד׳אלים גבר בשבוע שעבר ציינתי — כפי שטענתי גם במאמרים קודמים — שבאם אנו מתכחשים לאלוהים, הרי שאין לנו כל יסוד לדבר על ״מוסר״; אי־אפשר לחשוב בכלל במונחים של
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 3 | ראש מטה ה״הגנה׳׳ הוא טוראי מילואים בצה״ל עובדה מדהימה גילה ה שבוע ח״ב מק״י משה סנה. אגב פולמוס עיתונאי עם האלוף במילואים עזר וייצמן, גילה סנה, מי שהיה הרמ״א
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 4 | ת ווגוו י ו־1 חרות מתכוננת לבחירות הבאות השמועות והלחישות על בחירות מוקדמות, שייערכו לפני הבחירות שנועדו בחוק לעוד שלוש שנים, ואשר יתקיימו כנראה כאשר תגיע שעת
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 5 | מכתבים אמא של טייס ראובן בלס, מי אמר זאת 7 השילוב המושלם קריית־מוצקין ״האסון הנורא שקרה בהריגת 20 חיילים מהצבא הציוני על־ידי מפולת שנפלה עליהם, מחייב להחריד
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 ! החיים והמוות כיד הלשון! בראיון שהעניק שר המשטרה שלמר, הילל להארץ, הוא ניסה לבטל את כתבות הזעם שהופיעו בהעולם הזוז ( 1735ו־ 740ז) על
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 7 | 1111111 ? והי ביקורת טלוויזיה. היא נוגעת | לבת־צחוק. כת־צחוקו של משה דיין. פעם ישבתי בבניין הטלוויזיה הפינית, ליד הלסינקי. מארחי הואילו בטובם להציג בפני
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 ויכוחו לא אוכל שלא להיות משוחדת כשאקרא גם פנינים אחרות משלו, בידיעו ת אח רונות או במקום אחר. אין צורך לפרט לאיזה כיוון. ; מוקדש לד׳׳ר
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 9 | ,טיפול שורש שודרב שי דו דשדאד2 5 .1 7 1 , אמוץ מראיין אני (בנימוס) :גברתי ראש־הממשלה, האם הזדמן לך במיקרה להאזין לתוכנית הראשונה של ״טיפול שורש״ י גולדה
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 10 | !הנהלת פנקסים 1 (המשך מטנזוד )9 כל גבול־ביטחון. הייתי שולח אותם ל־60 יום מילואים, את כל הפרופסורים־יפה־הנפש־האלה, ואת כל הבוהמה הדיזנגופית! גולדה (מניעה ראשה
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 11 | באותו שבוע בו התפרסמו בארץ שירי הלל ל״ישראלי-היפה״ בלוולומביה — התפרסם בבוגוטה מאמר ביקורת חריף על פעולות הסיוע של תה״ל שם *•< שנת 1967 זכתה חברת חח״ל* במיב־ ^
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 12 | בעולם ויאטנאס צרפת — אשמה במלחמת וי אטג אס? על* ה ת אנ ה של האש ה המודרנית 11 חח אימומו לאשה לאשה שאיכפת לה המודרנית תרסיס אישי, מוצר מעולה של ״טבע״ להשיג בשני
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 13 | במדינה העם השד הגודא של הנפט בעולם השדים והרוחות, הקיים בדמיונם של עמי המרחב, בולטים שני שדים נוראיים. בצד הערבי, מתהלך השד הנוראי של *הציונות הבינלאומית״ ,בת
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 14 | עז ה כ מוו ת הדברים נעשים. גם אם ינסו לטשטש אותם ולהסתירם — זה לא יועיל. הם נעשו בשבוע שעבר, הם נעשים עתה מיד כתיבת שורות אלה. השאלה היא: מה יכולים אנו לעשות
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 15 | במדינה קשרים קשקש• !,דקל דג• ! ה״מאפיה״ מאחורי ה״ליגס״ ? העיתון הסובייטי קראסנאיה חוייזד ה מצא סוף סוף במי לתלות את הקולר על פעלות הליגה להגנה יהודית
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 16 | את חורי הענק שנפערו בדירה בעזרת פיסות ניילון ונעצים, בילו את הלילה לאור מנורת נפט כשהם רועדים למישמע כל פסיעה בחדר־המדרגות. עד לפני שבעה חודשים חיתה משפחת
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 17 | הבריון: אליהו דון הקורבן: פרי גרדנר בשעת הפינוי ״אני אשחט אותו עד זוב דם!״ וגע? אחיו של פר ב די ל ה בו הומיו בדיונים ד הר שיקים את הבית על אדמה זו׳ היו צריכים
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 18 | ההוצאה לנועל כך נראה הסלון בדירת ליאו גרדנר בשעת התחלת הפינוי, לפני שבוצעה בו מלאכת ההרס. בתמונה (המשך מעמוד )17 לא מאוכלסת. עניתי לו כי דירה זו נמכרה וחלק
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 19 | לעכב את הפינוי. כשראו גיגי פרם ואליהו סדרן שהזמן פועל לרעתם, ניתנה הוראה לפנות את גרדנר וחפציו במהירות מהדירה. גיגי פרם השתולל וצווח :״אני אשחט אותו עד זוב
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 20 | בג ד לן סילל; אב עופרים א ת שוו חתיכותיו הבינלאומיות ח 1ד ה לחו״ל * 81X8פא* * 81*0־״ י, ב ,י כות ליס ,״או להזדננף קצת,״ אחר כ ן — לאיזה יונזיו 1ג*י 17ת פתי
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 21 | שתי הח תיכו ת אינו ק מו ת בצהרים. הול־מנוחה קלה, ובסביבת חצו ת ידצאות לבלות — לרוב בדיסקוטקים, עד שלוש ארבע לפנות בוקר.״ מאז שהתגב שו לצוות־קרב, זכו בזיזנגו ף
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 22 | במדינה (המשך מ ע מוד ) 19 הקדישה השבוע את שני כלי התיקשורת שברשותה לסיקור מאורע מסעיר: פתיחתו של בית־החרושת סנפרוסט באשדוד, מיפעל לייצור ארוחות מוקפאות.
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 23 | המצדיק את הצורך לקבל את אישור שירותיו,ביטחון לקבלתם של עובדים ערביים באונירסיטה. בכתבתו, סיפר שיף על אחד מחמוד מיעדי, סטודנט שלא התקבל כאסיסטנט באוניברסיטת
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 24 | זח נא לי שראל כנופי־רז רוצה להפור וגחץ שד 9וד עדתי ך עוד חודש בערך נעשה הפגנה על- ״ ^ יד הכנסת. הפגנה שקטה. אחר־כך, אם לא יעזור — דברים אחרים.״ מה 7 ״אלימות.״
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 25 | חבורה. .הגיע הזמן לצאת למאבק,״ קובע הוא. ״אני לא יכול יותר לישון עם עוד אח שלי במיטה. כמה זמן אפשר לחיות שישר, אנשים בחדר אחדז תגיד אתה. אתה אף פעם לא היית
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 26 | הפנתרים (המעון מעמוד )25 מלון המגדל תל־אגיב משתתף בשמחה הזוגות הנישאים ומציע להם: חדר זוגי מהודר כולל כל המ חיות והפאר של מלון בן 4כוכבים. בקבוק שמפניה. סל
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 27 | האהבות המי שתנות תיקי דיין נ״טי3אני״ אם מישהו מכם מחפש במיקרה את שרהא לי, הדוגמנית ואשת־העסקים התל־אביבית, שיגש לבית־חולים דונולו. היא נמצאת שם כבר ממוצאי־שבת
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 28 | אמנות עירזם העידוס והטלוויזיה הצרפתית אם צרת רבים היא חצי נחמה, אז צרות־האופקים של הטלוויזיה הצרפתית יכולה, למשל, לנחם אותנו. מי שחושב שצרות־האופקים של אותה
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 29 | במדינה דו־כ״אדם מ מג דין תערוכת הנידון למוות היה זה בחורף .1942 ולטר אימרה שהה בשדה מושלג אי־שם בערבות רוסיה, יחד עם קבוצת חברים, כשמטוסים גרמניים החלו מפציצים
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 30 | אמריקה בי שראל! בארה״ב, הוכיחה שיטת ״ידעפון״ את עצמה כשיטה היעילה, המהירה והנוחה ביותר. שיטה זו מופעלת עתה בישראל בהצלחה רבה. מה זה ״ידעפון״ז ״ידעפון״ הוא שרות
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 31 | בעולם הבידור. לעיתים בפיזמונים ולעיתים בקולנוע, לעיתים באנגליה ולעיתים בצרפת, מזמן לזמן קפיצה לארצות־הברית — בקיצור, לא משעמם. כאשר ביקרה לאחרונה בפריז,
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד )29 אותו, המיר את עונש־המוות בעשר שנות מאסר עם עבודת־פרן. הוא נשלח למחנה בו ברלג במורדוביה, בו בילה גם הסופר יורי דניאל. כאן הועסק בעבודת
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 33 | כפות המאזניים מתחילות לנטות לכיוונך. המאבק אותו התחלת לפני שבועות מספר, בהעזה כה רבה, יוכיח את עצמו. אל תהסס מלנהוג בתקיפות כשהמצב דורש 21במרס - 20באפ רי ל
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 34 | טלוויזיה ^ טוטו הטלוויזיה נמשו תוכניות פנקס ההסתדרות אינ 1שזר! כאילו מהפכה ב חמי שי לפברואר עו מדת הטלוויזיה הי שראלית ל שנות א ת לוח מי שדרי יום שישי• במקום
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 35 | חדש! מקדד ^ מ 5ק 1ל דג פו ר מ אי ק ה בגון עץ ״המלה האחרונה״ במטבח המודרני — מקרר ״אמקור״ ,13 2דלתות דגם פור־מאיקה בגון עץ. מוסיף הדר ופאר למטבח. המפיצים: אמפא
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 36 | במדינה (המשך מעמוד )32 11/1־ ( מהחר מון שארם שיי ח) וו ס אג ר עור של כבש, החל לוקח את מישרתו ברצינות. לא הסתפק בשתיית חצי קפד, חצי תה. זילכה עבר על מיסמכים,
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 37 | ת מונו תהש בו ע העוגות נאוח זו הי החצר האחורית של ה קונדיטורי ה של סטפאניה. וארון, ברחוב אבן־גבירול 65 בתל־אביב. כמינ הג המקום מניח אחד העובדים את ה עוגו ת,
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 38 | יירשם־נא ב״דברי הכנסת״ שלפחות חבר-בגסת אחד השמיע השבוע את מחאתו הקיצונית ביותר! (המשן מעמוד )37 הזדמנות לטעון שהואשמתי במסירת מידע כוזב, דבר המעניק לי, לפי
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 39 | אורי אכנרי ז מכל הבעיות הכאובות שמשרד הסעד מטפל בהן, אדבר היום רק על אחת: בעיית העבריינות הצעירה. לים־כביכול ברמלה לבית־חולים אמיתי, הממשלתי, רופא. שם הוא
העולם הזה - גליון 1743 - 27 בינואר 1971 - עמוד 40 | מספר 1743 שכה 3 5 א׳ שגט תשל״א27.1.1971 , צ״ ח ח חנונניס 1111311 סודות א׳
חזרה לתחילת העמוד