גליון 1745

העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 1 | הקרב השני על
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 2 | אני משתמש שוב בהכנסת־האורחים של מדור זה כדי לומר כמד. מילים על גל הפירסוב שזכינו לו בשבוע האחרון. מזה זמן רב לא ראתה הארץ אורגייה כזאת של שימחה אצל שונאי העולם
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 3 | המפיק הישראלי רצה רקו את גולדה מאיר 6״ בהאשמות נגד המימסד הישראלי׳ יצא השבוע מזכיר חברת העובדים אשר ידלין : ״הלא יש גבול למה שאפשר להטיל במציאות כשלנו, כשקיים
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 4 | תוגו ! 1י ך עורכת ״דבר״ גוייסה למערכה המדינית חנה זמר, עורכת ״דבר״ ,גוייסה למערכה המדינית הפנימית המתנהלת כין משרד החוץ לבין שגריר ישראל בארצות־הכרית, יצחק
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 5 | תמרורים ימיט •! 6 8 0 1״ ו ! ת כ שי ר נחוג * יום־הולדתו ה־ 34 של העיתו־נאי־סופר, חבר מערכת ידיעות אריה אבנרי, שהחל לפני ארבע שנים להנחות ערבי ראיונות במלון
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 6 | מכתבים הה״כים המסבגים אני מרחם עליהם, על הח״כים המסכנים הללו, העובדים מהבוקר עד הלילה ותמיד כשאתה רואה אותם, הם מזיעים, לא אוכלים, לא שותים, לא ישנים בלילות,
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 7 | ף מדינה הזאת היו שחיתות ו״ - 4צביעות. הצביעות -נעלמה״. באימרה שנונה זו של ח״כ מפא״י לשעבר, הפרופסור דוב סדן, סיים העולם הזה בשבוע שעבר את כתבתו על עסקי גיגי
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 רותי בצבא נפגעתי ואני לא יכול לעבוד עבודה פיזית. ב־ 1952 הגשתי בקשה לקבלת מספר למונית כדי שאוכל לפרנס את משפחתי המורכבת משבע נפשות. אחרי
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 9 | בצד,״ל (בגלל נכות, למשל) ,ממהנדס רע, בעל עבר קרבי. יש בממשלתנו כמה שרים רעים בעלי עבר צבאי מפואר, כך ששני הדברים: הצבא והלימודים האקדמאיים פשוט אין לקשור אותם
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 10 | בעולם ארצות־הברית הכמעט־דמוקרטיה ההתלקחות הגדולה ביותר של המחצית השנייה של המאה, מלחמת ויאט־נאם, עוד לא שכחה — וכבר מתבונן עולם מודאג בתנועות האמריקאים, באותה
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 11 | צרור מכתבים מלונדון בשעת כתיבת דברים אלת אנגליה שרוייה במצור של עובדי״הדואר, ולפחות לא ברור מתי יחזרו שרותי הדואר לתיקנם. עשרות אלפי טונות של מכתבים תקועים
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 12 | בעולם (המשך ימעמוד ) 10 צעיר, בגיל 25 ומעלה,בעל-השכלה תיכונית ועל־תיכונית, מוכשר ובעל יומרה להיות עצמאי פתוחה לפניך הדרך למשק הביטוח, הז קוק לכוחות חדשים מלאי
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 13 | יא מצר״ הציע הצעה סבירה ־ גולדה מאיר לל ה אותה עוד לפני שניבחנה ברצינות נשיא מצריים, אנוור אל־סאדאת, הכריז כי הוא מוכן להכיר במדינת ישראל, בגבולות ארץ־ישראל
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 14 | קנה בחול לבן חתיכה אחת... ההינה אחה של שוקולד לפני הארוחה מוציאה אה החשק לארוחה רבת קלוריות. טעים? בוודאי! מזין? כמובן! והעיקר: אפשר לוותר על תפוחי אדמה, לחם,
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 15 | במדינה העם כוחן של מילים מה שאירע השבוע במדינה בעקבות הצעתו המפתיעה והבלתי־צפויה של נשיא מצריים, אנוואר סאדאת, לפתוח את תעלת־סואץ, היה אופייני לנוהלי העבודה
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 16 | הפרוטוקולים 1ה א מי ת״ם ו שד זקני ציון והאמיתי), יזה ג׳דב רצחני. אינני זוכר מתי נתקלתי בקבוצת אנשים חתומת־פר, יותר, מאשר חברי המועצה לביקורת סרטים ו מ חזו ת
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 17 | כהוא ריס אלו את האווירה העכורה שהתעבתה לאחרונה מסביב לגוף חסר־הפנים ששמו צנזור לסרטים. שכן ההרגשה בציבור, כמו בקרב אנשי קולנוע ותיאטרון, היא שהצנזורה הגיעה
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 18 | במדינה עסקי עבדים לגז לשני דברים חייב אזרח ישראלי להיות צמוד כל חייו — לתעודת הזהות שלו ולמיכל הגז שלו. מאשתו הוא יכול להתגרש. משירות ב־צה״ל הוא ישתחרר בגיל
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 19 | הוא מספר בספרו — בגלל חשדות נגד המפקד הראשי בירושלים (תהומי עצמו) ומפני שרצה למנוע השתלטות, קבוצה מי־ליטאריסטית׳ בהגנה.״ דברים משונים בדרך לצה?. ברצח שני ערבים
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 20 | אלי אביבי מוכן לקבל פני ך ץ ירת אנשי הצפרדע של רפידאין ^ שנחתה באותו לילה אפל, לפני שבועות מספר, בחוף אכזיב, בדיוק מול האכסניה של אלי אביבי, הביאה לאלי, בסופו
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 21 | נחיתה חדשה של המחבלים להם הפתעה. בתרגילים טאקטיים, על יבש ועל רטוב — אבל תמיד בתלבושת־קרב מלאה — חזר אלי והכין את תוכנית ההגנה המדוקדקת, כשצבא החתיכות שלו הקטן
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 22 | במדינה ( ה ס שן מעמוד ) 19 אחר־כך הוא אמר לי :״את מוכרחה לבוא איתי לקולנוע עדך.״ אמרתי לו :״אני לא יבולה.״ המשכנו לשבת בסרט, והוא ניסה לשים יד עלי על הכתף.
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )22 פה קצרה של מאסר — במאסר עולם,״ ופסק לנאשם ארבעה חודשי מאסר, על המעשה המגונה בו הודה. תקופת המאסר חפפה את תקופת מעצרו של יגאל, עד המשפט.
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 24 | במדינה ישיבות החלשת גונז תנועת העולם הזה כוח חדש מיו ם 5 .8 .7 1 ( )1אימון באורי אבנרי המרפז מגנה את מערבת ההשמצות המתנהלת בעיתונות נגד אורי אבנרי, ומביע לו
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 25 | 614011 !5 6 6 0 0 4 8 ) 0 1 *001273 זד• .וסין״ //ל עזאזל השוביניזם הגברי! אני אווז/בת את החזייה שלי, מצפצפת על מוסד הנישואין, ויש לי שם בצד את המאהב ההונגרי
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 26 | לפתוח אווזה הכדבא :הצנזורים (המשך מעמוד ) 13 (המשך מעמוד )25 (המשך מעמוד ) 17 *ל מתכנני־מדיניות* ,לא נערף כלל שום פירור ממשי. לו מהצד השני, ושאל אותה בנימוס,
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 27 | ״כך זה מקובל• רק עם היו״ר.״ ד״ר נרוי, כאיש ציבור, הסבור אתה שמישהו אחר צריך לדבר במקומך?״ ״רק ליו״ר. רק ליו״ר.״ אריה צימוקי, כתב ידיעות אחרונות, ,50 ארבע שנים
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 28 | 01510 הזונות בכביש החדה פועלות לפי שיטת סטניסלבסהי שיטת סטניסלבסקי התגלתה לשמואל בונים, במאי המחזמר דוס, על כביש החוף. באחת מנסיעותיו תל״אביבה אסף למכוניתו שתי
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 29 | ^ לא ר?ו מזיקוים שהם חרקוים נמשכים אל רווחי המיליונים של ענף הכותנה ¥ביזיונות ועיסתות. מוזרות מכלות בחלהות הכותנה הטובות אלו 1.05ל״י עבור כל דונם שהן תרססנה.
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 30 | מלחמתי קולנוע הו> ,א>זה קרבו ת נפלאים ואטרלו (פאר, תל־אביב, איטליה — בריה״ם) — הרוסים סיפקו כמויות אין־סופיות של ניצבים ובמאי-מומחה לסרטי־ענק (סרגיי
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 31 | הצוחוח (*וושדס הפנה:״ העצובה רהולינוד ם היית, לפני עשר שנים, ירושלמי > £הרי שאתה עוד זוכר את אילנה גור. מי שהכיר אותה פעם, אין סכנה ששכח אותה. שכן, היא ואחיה
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 32 | עסקי הכותנה השחורהן (המשך מעמוד )29 חתמה על חוזה כזה — רטרואקטיבית. למה ז קשקש !,דקלדגים! __ הגיזבר הושעה מתפקידו קוצרלב! מזול גיגג-ליגיאו השאר לנו את הנהיגה
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 33 | בעיותיך המשפחתיות עלולות להוכיח הש בוע פעם נוספת, כי המשפחתי המישור הוא הנקודה הפגיעה ביותר אצלך. אמצע 0 תקופה השבוע הוא מיועדת לפורענות מ21 במרס - 20 באפריל
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 34 | במדינה באר־שבע עלייתו ונפילתו של קבלן הקולות מקלט הטכיויזיה הטוב בעולם גם טרנזיסטורים, ר שמי7-ן 1ד ומטרכות ן ח-ן וו סטריו משולים מיוצרים ט״י רק לפני שמונה שנים
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 35 | טלוויזיה הפקות גי ת טפחות - בית היהלומים 0:1 מדוע התפטר הממונה על הטלוויזיה נק־דימון רוגל? עובד בכיר שביקש להישאר בעילום שם, מסר, כי רוגל חשש מפני הדחה. למרות
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 36 | במדינה (המשך מעמוד )34 קב, ואביו עבר לגור בדירה אחרת, ברחוב רופין בתל־אביב, עם הידועה־בציבור שלו. כיצד נעלמו המיסמכיס? אדאז יה> 1״ י לי מ ת הי,ס נדרש הבן
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 37 | הלוואי שלמקורות שדיווחו לי, יקרה משהו לא-במיוחד בזה. מה שקרה לעודד היה משהו דווקא מאוד מיוחד. הוא פסע, בחמש בבוקר, מכירים אותה כמובן. היא צעירה, חתיכה ופורחת,
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 38 | סיעתנו זכתה בשבוע שעבר, בלי עין הרע, לפירסומת גדולה. תוך כדי כך: ימעט נעלמה מעיני הציבור המחמאה הגדולה ביותר שניתנה אי־פעם לסיעתנו ולי אישית. הדבר בא בשעה
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 39 | ידצעה מר.ם כ1־ת דאירגון היחס־ס ב ! המדינה 1וד העול : להלן נאומו של ח״כ אורי אבנרי בוויכוח הכללי על החינוך היהודי בגולה. אדרי אכנרי: הוויכוח הזה סובל מליקוי
העולם הזה - גליון 1745 - 10 בפברואר 1971 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד