גליון 1747

העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 1 | הקלף הסודי שביד• האמריקאים : התחייבות של מ מ של ת שדאל לסגת לגבול
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 2 | מנתב וז/ו ר בו ע עיניו שד האח הנצחי: השופט המתחרט מתיבת בווים מוצלחת תלויה בשלושה ונוים משקאות דבי חברה טו ב ה ומעל לכל מ ו סי קהמ צוינ ת בשני הדברים הראשונים
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 3 | ולכן היא דואגת שתמיד יהיה שוקולד בפק״ל. שוקולד זה דבר רציני ומכיל אנרגיה לשעות של צעידה ולאימונים מפרכים. בהפסקת השק״ם, קנה לך טבלת שוקולד לפק״ל ־י 1 £ף ל 9ו
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 4 | כחתימה על כמה מי פ מ כי ם, ובלחיצת־יד קצרה, נסתיימה בשבוע שעבר תקופה בחיי השבועון המסויים. באותו רגע חדל שלום כהן מלהחזיק במניות בחברת העולם הזה, ומלהשתייך
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 5 | תמרורים מנהליםרומן. הבמאי הנודע פדריקו פליני והכוכבת אניטה אקברג, העומדת להתגרש מבעלה. השניים שומרים על דבר קיום הרומן בסוד, ומבלים עתה חופשה ברומא. מונה *
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )2 יותר משני ילדים לעולם, אינה מעניינת יותר את מדינתנו הנאורה ! וכיצד זה מתיישב עם ההכרזות על עידוד ילודה, מענקים למשפחות מרובות ילדים, עזרת
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 7 | רות, מזה להשאיר להם 125 לירות ואותם להוריד במיסים נוספים וגמרנו את הפרשה, עכשיו אני מבין למה הממשלה הסכימה כל־כך מהר לתביעתם של המורים. יעקב טימכרג, תל-אביב
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 דתיים) בשם חשבון נפש אמיתי, בחתימת העורך הראשי הרב שמואל אבידור. קשה להאמין מה קראתי באותו מאמר. באיחור של שנים רבות (אבל בכל זאת לא
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 9 | מדי בוקר בבעיות חנייה. במקום מקום חנייה אני מוצא בכל בוקר דוח־חנייה על הקטנוע שלי. נשאלת השאלה: מדוע לא מתחשבים בציבור הבא לקחת את מכתביו, ומקציבים לו שטח קטן
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 10 | בעולם קנדה! ראש הממשלה — אמר או לא אמר ״לן תזד פאק־אוף* — האם השמיע ראש ממשלת קנדה, פייר טרודו, קללה חד־משמעית זו בבית־הנבחרים באוטבה — או שהיה זה רק פרי
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 11 | ח״כ יצחקו רפאל ערר חאראק!ה ברחוב בו־יהודה בתל־אביב ח״כ מק״י משה סנה לא נכח השבוע בכנסת. הסיבה: סנה נפל וקרע לעצמו שריר ברגל שהושמה בגבם. האירוניה במצב היא שיום
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 12 | בעולם ארצות־הבדית ת 1ע 7ן 7י דובק רויאל מחבר ,הערומים והמתים״ נגד תנועת שיחרור הנשים ״זאת היתד, הרגשה סובה, להכניס פגז לבחורה הזאת,״ הכריז השבוע בעליצות גורמן
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 13 | ^ ג ע האמת הגיע -אך הממשלה ן עמדה מולו מגמגמת ואובדת־עצות. עובר מדרום לרפיח, במערב, אל מדרום לאילת, במיזרח. -ואין מי גבול זה אינו זהה עם גבול ה־ 4ביוני, כי
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 14 | תשובה חיובית בירושה: נסיגה לג בול ה־ 4ביוני תשובה שלילית פירושה: מלחמה גלויה ע ארה׳׳ ב ף* משלת־ישראל פשטה ארג הרגל. •יי היא עשתה זאת כצורה אומללה, מדכאת
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 15 | טרם נעשה ההליך המשפטי בפשיטת־רגל זו. זה ייעשה תוך ימים מספר, כאשר תצטרך ממשלת־ישראל לנסח את תשובותיה לשאלון, שהגיש לה לאחרונה הד״ר גונאר יארינג. בשאלון זה לא
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 16 | במדינה העם מכשיר לשטיפת־מוח <וייוו בכל בית בישראל, בכל קרן רחוב, בכל מיפגש חברתי היה הנושא המרכזי של השיחות השבוע — מיתקפת השלום המצרית, שהתבטאה בהצהרותיו של
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 17 | 1 1 1 1 1 עוד נצחוו כזה ואבדנו רק עכשיו נמסר לי על הכבוד הגדול שנפל בחלקי, בהעדרי מהארץ. שר־הביטחון התפרץ בכנסת, ללא כל קשר עם הדיון אותה שעה, נגד שבועון
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 18 | משה דיין ממתיו לראות לאו נושבת יקבע: להשאר או לפרוש ! לפיה הרוח —טיי״*י מסר יצחק רכץ גם השכוע, שממשלת ארצות-הכרית תתייצכ מאחוריה כעיקרון של אי החזרה לגכולות ה
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 19 | משה סנה לכנסת, חזר שמואל מיקונים לפעילות ערה במפלגתו, מק״י. מיקוניס החולק על סנה הרוצה בהשתל בות כלשהיא כמעיד עבודה־מפ״ם, צידד כישיבת הוועד המרכזי האחרונה של
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 20 | הסקס חדו ושבוע האוטו! -רא |י 1של ה״הילטון״ סוקרים צמד קניינים את המערכת (אוב־רול־שורטם בהיר ומגפיים לבנים) העוטפת את גופה של הדוגמנית מאיה וייס. באוויר — לא.
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 21 | על המסלול, אלה 01 מאחוריו -הכל לטובת הייצוא ל ₪ן וו ₪מ ליד המעדיח | ח 1ה 111 לא הופעה במועדון־לילה. רקד־ 11111^ 11 נית מיקצועית מציגה בריקוד — התכשיטים שעל
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 22 | במדינה נפתח קו חדש (המשך מעמוד )18 יפרח, הסבירו לו שאו — או. יפרח השתכנע. וכי מה לא יעשה ראש מועצה למען צאן מרעיתו י על טופס של הכנסת כתב מכתב לשופם־השלום
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 23 | בר״בוג שונה רבבות בהשגת פיצויים עבור קורבנות הנאצים. הוא ביקש את ידה של איילין יומיים לאחר שהכירו. היא אמרה את ההן המיוחל כעבור כמה שבועות. ך* עיתונאים,
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 24 | חשק למען המשק (המשן מעמוד )21 נועדה ליצור מלאי של רצון טוב אצל הקניינים. מלצרי המלון הקפידו על כיבוד בלתי פוסק בוקר וערב. האווירה הכללית היתד. של חגיגה עליזה,
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 25 | אמנות מטוס טוב הגאון הספרדי יבוא אל גאון הספרדי תיאטרון שש גפשות מחפשות מחבר עלשפת־הים 0ויוווו ויי1 מי שנכנס לים (הצגת־בכורה בתיאטרון הצעיר) צריך להיות שוטה,
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 26 | ו1טגץ פשיטת הרגל העול 1747 (המשך במדינה מעמוד ) 18 יכול לגרום למשבר ממשלתי. הוא יכול לאיים בהתפטרות, כפי שעשה לפני חודשים מיספר, כעת שאילץ את הממשלה לפרוש
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 27 | השו־״ה מ שקרת ודמרות זאת היא מקימה בית הקרות מור עיני הנכים ** ה עשוי להיות הבידור המשעשע ב־יותר בשביל נכי צה״ל — משותקים וקטועי גפיים, שרוסקו ונשרפו במלחמות
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 28 | ^ המאבק על המיכרז כולם רוצים לנהל את הטלוויזיה ף* שבוע שעבר הוצא מיכרז על משרת הממונה על הטלוויזיה לאחר התפטרותו ,*£של נקדימון רוגל. אולם שום מועמד בקליבר
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 29 | אם מעיקים עליך ספקות וחששות בקשר לעבודתך, או ליחסים עם הבוס שלך, טוב תעשה עם תבדוק מחדש את הבעיות. בל הסיכויים הם שתיווכח בי היו אלו חששות ללא יסוד. מצב
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 30 | במדינה אלן דלה עם שפם מה מצדיק הכאת נכה? במלחמת ששת הימים נפצע יעקב עובד ( )26 בראשו. בעקבות סיכסוך עם משרד־הביטחון על שיקומו, הציב לאחרונה מי־ אחד ה סר טי ם
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 31 | קו לנו ע חיה לחיה - אדם! בארץ מה עושה שאייפסקי ן-פאדי —יו ווווווי בארצנו הקטנטונת? אינקוגניטו, וביעף, ביקר בארץ השבוע תסריטאי רם־מעלה — פאדי שאייפסקי, האיש
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 32 | סטודנט בפקולטה לרפואה. כי היא בטוחה שרק אתן תמצא שפה משותפת. אז מה טעם להמשין שחור כפחם 3 5 /7 1הוא בן ,26 ומשך כל מבחר שנותיו הוא מחפש בלי הרף בחורה בעלת שאר
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 33 | רק מריקוד. היא מסוגלת להתלהב באותה מידה גם מקריאת ספרים. מסטייבסקי, למשל, או טולסטוי .״אני נורא סקרנית,״ היא אומרת ,״אני קוראת כל סוג של ספרים, במיוחד מחזות•
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 34 | !11181 11011 מדעי ע״ 3דו .8מהן מדגימים 1וי ומונ אויד!10ן מ מי גי ע״י ז־״ר דייוי ד רו גן ׳.׳*נטי ז*א מ ״ז ר׳ ג ונ דדה נ,ו*וו*וו ם מו ש ל מי ם זד* 1013 עליר וסל
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 35 | מתביישים. הם יודעים מה שהם רוצים,׳ ך* סו כין הקונים, גם בין המוכרים יש ^ כאלו המעדיפים צינעה .״ספרי מין י אצלי אין דבר כזה,״ השיב אברהם פומר־נץ, גבר שמנמן
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 36 | 13 הצס״ו משה ו״ן החודש בסיווה המצויירת שעשוות גירי!] ,אזרחים אמריקאי קוואים אותה יומיום באדיקות אבנר הקטר (ל יל אבנר) הוא א חד ה יי שמות ה מפו רס מי ם ב-
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 37 | מייק בראנס כועס מפאריס הטלפון שהגיע השבוע מפ אריס הי ה מיוחד מ או ד: אליל הזמר מייק בראנט צילצל במיוחד כדי להחליף א ת ה מנ ח ה במופע שלו, שייערך נ תל -א ביב
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 38 | .דד ״ ה לסחדו^רד רצח של 63031 בשעה שחברי תנועתנו בירושלים השתתפו בהפגנה בפני לישכת ראש־העיר נגד השחתת ירושלים, ולפני שנודע על כניעתו של טדי קולק, התעורר העניין
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 39 | 388 ^ 1הדרכה מיגית 111111111ן! אין שום דרך •אחרת נכונה — אולי בכלל, אבל ודאי במיסגרת צבאית — לברר תלונות, מאשר לנהוג לפי ההליכים המש פטיים: קצין בודק, שלאור
העולם הזה - גליון 1747 - 24 בפברואר 1971 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד