גליון 1749

העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 1 | בלמערך חד ש ב הנ הג
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 2 | ר כ בו ת ה צו פי ם שחזו השבוע במבט לחדשות בטלוויזיה הישראלית, בקטע על הפגנת הפנתרים השחורים בירושלים, לא יכלו שלא להבחין כיצד ראש־העיר, הדי קולק, צועק וגוער
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 3 | 1111 לגבר בו לדסטאר ת 11 לגבר ...הראוי לשכוו ־ א ת הבירה הרא י יה לשנוה ׳-׳גולדסטאר׳. נו רווהצ נו א , 11 נו שיבהנפש . העולם הזה
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 4 | במאי אבשלום ב״ץ, בן דגניה. מפ״ס תוותר על עזה בשקט וכמעט בסתר הלה תזוזה בצמרת מפ״ם. לפי ״תוכנית השלום״ של מפ״ם יש לספח את רצועת־עזה (.שליידה שוכנים כמה קיבוצים
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 5 | תמרורים התארסו ועומדים להינשא ב עוד כמה חודשים, הזמר אכי טולדנו וחברתו ליאורה, המשרתת עדיין בצד,״ל. אד דאגה סופו מג בא... והוא מבי א לך א ת : ״מט 5״ — חמי שיית
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 6 | בעולם ארצזת־הברית חברות מועדון בוטיק אדלר זוכות ל־/,ס 20 הנהה הנשיא עומד ל מכיר ה בכל הבוטיקים של אדלר, במשך כל השנה ! כמו כן 6ל 10 הנחה בחנויות אחרות להלבשה,
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 7 | א 1ש>ם לצלילי ״התלוווה״ מגלה השחקן האמריקאי הנודע אליוט גולה את אחוריו :בהציגו תוכניות משרד־העבודה, הפליג השר יד סף אלמוגי לענייני הסעד ולענייני הבריאות. העיר
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 8 | מכתבים 8״אני מאשים״ לממשדת־ישראד לו*א היה לי זמן... אם מהגשת תוכנית ישראלית אלטרנטיבית לתוכנית רוג׳רס מתעלמת ממשלת־ישראל, אז לאן היא מובילה את העם הזה? לנסיגה
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 9 | שו-חבראות הורו בעיקבות שו*ה3שם וה גסעוסש עונדות ומחט! ער פשע שנעשה בכלא הילד דני חזן בן ה־ 14 מת לפני שלושה חודשים. אבל פרשת נסיכות מותו של הילד מאשדוד, שמת
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 10 | מכתבים (הנושך מענווד )8 איתם (הערבים) ומחפשים את הקשר הרגשי מעבר לים אצל יהודים פקחים, אירופיים. כדי להפריך אי־הבנה נא לציין שאני מוצא כטבעי בהחלט שישראל תוכל
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 11 | ט לי ״ימףמל ״יאך: מ ף ^ חת התופעות המשעשעות המעטות במלחמת־העולם ^ השנייה היתד. שיטת התעמולה הגרמנית בשנתיים שלאחר סטאלינגראד. השיטה פעלה כך: ערב אחד היה הרדיו
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 12 | מכתבים ( ה ס שן מעמוד ) 10 הפנתרות 11! 1——. האוהבות למה לא רואים יותר תמונות של גברים עירומים בעיתונכם, אתם רוצים להפוך את הקוראות ללסביות? התמונות של הגברים
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 13 | מה לי ולפנתרים? כדי להעמיד דברים על דיוקם, אני רוצה להצהיר כאן( ,בניגוד לידיעות שנתפרסמו בעיתונות) שלא השתתפתי בהפגנת ״הפנתרים ה שחורים״ נגד עיריית ירושלים
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 14 | במדינה יחזיר את ישראל לגבולות ד,־ 4ביוני, נאחזו בנאום כדי להכריז: לא יהיה שלום, תהיה מלחמה. אולם המשמעות האמיתית של דברי אל־סאדאת היתד, הפוכה בדיוק. ״להתאפק״
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 15 | נושא כליו של משה דייו מארגן עבורו את היסוד ל• מערד פוליטי מהפכני לשעת הצורד * ץאותן שו לי, לכאורה, התרחש ב־שבוע החולף בחברה הישראלית. קשה היה ליחס לו משמעות
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 16 | במדינה •חסים מרוזביים אפשר ל ס מו ך על א ל ־ סאדאת זהו אחד הסודות המופלאים של ירושלים• הוא מוכיח מדוע מתייחסת הממשלה באמון הרבה יותר גדול לנשיא הנוכחי של
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 17 | יממ5 תחגבשה בסודי־סודות ושימות סיפוחי־המינימוס שעריהם ״עדך המאבק הסוב בשארם־אל־שייד כמשך זמן מוגבל, בתנאי שהריבונות המדינית תחזור מייד למצריים. כין הגוש ונתיב
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 18 | 0 * 111:1הו ה __ מגלה : מהמו הענק משתלטים ער מגוש הכדורגל בארץ כדי לזכות בפוס׳ 37600 הא נותר ל ר סיכוי• שאז יש למלא 1,594,323 טורים שונים בהשקעה של
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 19 | אמביציה להיות בצמרת ושאין סכנת נשירה מהליגה מרחפת עליהם. שם תמיד יש סיכוי שהם ימכרו את המשחק לקבוצה יריבה הנמצאת בסכנת ירידה והזקוקה לנקודות.״ אבל אלינקה, עם
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 20 | ^ 1 *1 1 1 1בגרבי רשת וחולצה שחורה | | הדוקה, המבליטה את מעלו|||| תיה, מדגימה שרית, שהיא ספרית צמרת, ״ שורט׳ס״ מפוספסים, רקומים בקצותיהם. רוזנה טו בין חו למת
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 21 | |ך ן | 1זו, שסירבה להזדהות, מדגימה שילוב אבין בי של ״ שורטס״ שחורים עם מגפיים ו־ :ים, כ , 1ומ שקפי שמש ענקיים, המיניכנס נולד עבור !לה, דקיקות גיזרה — אך לא
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 22 | אביר• ב מ דינ ה (המשך מעמוד ) 15 כדי להצביע על המערך הפוליטי שמתעתד משה דיין להקים. בראש וראשונה בולטים בה חברי הכנסת ממפלגות שונות. מלבד גד יעקבי עצמו חברים
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 23 | שישו ו שימחו -מ אנדי בו ערת ־ והקהלמשלם ך * יתה זו שערורייה שמעטות דוגמתה, ( \ אף במדינה בה שערוריות הן עניין של יום יום. עולם הבידור רגיל דיו למעשים שנלווים
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 24 | במדינה מופעים א מני ם — עכשיו שלום אחר־ כ ך כל שעון מראה אח השעה כמעט כל שעון מראה שניות הרבה שעונים מראים חודשים רק שעון אחר מראה בנוסף לכל ו.ם את השנים הבאות
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 25 | הווסח ה מל א שד הנאום ש הס ת״ס סני די ם : ״לילה טובי חמודים!״ ניתן להבטיח את קיומו, אחדותו ועתידו של עם ישראל בארץ יפה ומקוללת זאת. ״נהר גירה 2־י״ שנים מספר
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 26 | המידיונויות הולמת להיות פקידות המ?1טימי?יוגר והנשואה -סוף הרומן אחד הרומנים הנוגעים ביותר ללב — ללבי, בכל אופן — נסתיים בימים אלו, בצורה נוגעת ללב. כלומר —
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 27 | יעוץ יופי חינ ם בבית הלן ק ר טי ס, דרך פ״ת 54ו, ת״א, בי מי ם א׳ וג׳ בשעות 4—7אחה״ צ • יעוץ וטיפול קו ס מ טי חינ ם בי מי ם ב׳ וה׳ בשעות 4—7אחה ״ צ * יעוץ ו
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 28 | ו1ו!ובץ הו1וצ 0הז ה 1749 שפתון מוכסף באריזת שי מהודרת ובצמוד לו חנ ם מלוי נוסף לשפתון המחיר לצרכן 8.95 :ל״י (במקום 13.80ל״י) לבחירתך 6 :צירופי נוגים שונים הצעה
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 29 | במדינה פ י סיו ת חו בהמ או ד חנה אחרוני )26( ,עקרת־בית שחורת שיער׳ פסעה חפוזה לעבר הכניסה לתחנה המרכזית בתל־אביב, בדרכה לביתה בנתניה. ליד דוכן המודיעין, קרב
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 30 | במדינה דת הגיור ת מ סי ר טו של י הו ר ם גאון — בת כו מר המא מינ ה בישו שירה לינדזי היא כיום הגיורת המפורסמת ביותר במדינת ישראל — מאז התפרסמה אודותיה העובדה
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 31 | קולנוע על ראש ה שוטר בוער הכובע ניצוצות הקדו שי ם אינ ם עוזרים פרנקו זפירלי, הבמאי האיטלקי המפורסם (רוטיאו ויוליה /שעורר בין היתר את זעם חבריו למקצוע כאשר יצא
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 32 | נקודת תורפה גלמי אפויה עלולה להתגלות במצב בריאותן, מאחר שהמתח הנפ שי בו אתה שרוי משפיע לרעה על מצבך הגופני. השתדל לא ל 21 במרס הרהר יותר מדי ב20 באפריל בעיות
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 33 | במדינה (המשך מעמוד )29 כהלכה. על אף הנוהג הקיים, להעביר תינוקות הזקוקים לאינקובטור לויצו, שם מתמחים בטיפול בהם, לא הועבר הפעם התינוק. התינוק הדא־נכון. אוולין
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 34 | במדינה תחבורה עשרות מכוניו ת לכל נהג הבנק הסותר בעיות כשאתה עומד בפני בעיה כספית, כדאי לך תמיד לבקש את עצת הבנקאי שלך. הכנס אלינו, הדלת תמיד פתוחה ב - ; 1קהטע
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 35 | טלוויזיף שערוריות פרשת הפנ ת רי ם היה זד, תדי קולק, ראש העיר ירו שלים, א שר שלט שלטון בלי מצרים ברדיו, ב ת קופ ת היו תו מנכ״ל משרד ראש־הממ שלה, ואחד מנערי החצר
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 36 | רה קלטית והוא כל כך רוצה אז אולי? קמצנות מצולמת — —11 11— 1 , 2 8 /7 1בחיי. זח כל כך ברור! אני בכלל מתפלאה שאתה שואל, הרי הנוכת־יסביס יגיעו אליך ב א מצעו ת
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 37 | 10 ן וט טוב אמנות מחזמר מי קרופון ב תוך מח שוף אירמה לה דוס מיפו אינה הצגה המיועדת למבקרי־תיאטרון. וזאת משום שמבקרים אלה עשויים לטעון כי מה שנאה לפריס אינו נאה
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 38 | ד1״ה סשו־יס ואנטיבוגדים ההפגנה למען הפאנתרים השחורים בירושלים ביום הרביעי האחרון, שעה קלה אחרי תום ישיבת הכנסת, הזדמנתי לבית־העיתונאים בירושלים, בו שוכן גם
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 39 | ״מדמה לחסלאת יכולת ה כנ סתלפקחעלהממ של ה!״ בדיון השנתי על תקציב הכנסת, אמר אורי §| אבנרי את הדברים הבאים : אורי אכנרי: ההסתייגויות שלנו באות לבטא את אי־שביעות
העולם הזה - גליון 1749 - 10 במרץ 1971 - עמוד 40 | י״ג אדר תשל״א10.3.1971 , ה*ום עודעו לך כו״ם לזכות בפר
חזרה לתחילת העמוד