גליון 1752

העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 1 | בן 8הוברח סהארץ ו לברתייה בד להא*ל את החיל! עוידעו תאב! החרוב שבעה בנים וב תאחת שלמשפ חו תצמרת עז בו א ת הבתים בדי להקים ״קומונה״ ב צ פון
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 2 | ...לעולם לא נפרד כי הונד הבטוח ! הונדה חזק ! הונד החס כו ני ! הונדה י עי ל וי פ ה הונד ה ה טו ב מ כו ל ם המי צכה הי שרא לי תהי דו ל ה בארצות־הברית — אותו קיבוץ
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 3 | רזה ושמנה געתנן חח עס התחית חיחקה ל א רי ה ה שו מ רי ם מד ת ם ,אויובז בזו ובני ו דיוו חנו־נ ג רי גבינה טו ב ה מ חיי 47 אג׳ י געש! שמנה עס הש1ית ה3ח?1ח ט אי ג
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 4 | קיבלו בשעתו טיפול כמה מהידועים שבאישי העולם שהגיעו לגיל שיבה. בשעתו שהה באותו מכון גם נשיא הקונגרס היהודי העולמי, הד״ר נחום גולדמן. בעיקבות ביקורו של נשיא
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 5 | נ רנסיס סופר אום וססיים: קורעת • 11 קזרע • 14 ?1קזרעוז 16 אשד כל אחד סהם יחיד נסיוחד. יחיד בגודלו ובחידזשיז מיוחד בעיצובו זבתכנונו הקפאה עמוקה ס־**2000( -
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 6 | נב טר תי מנשיותשעוותוהשהשיס הוזות לטמש בתכטיר- הפלא הסזעי תוצרת הולנז: מכתבים הפלייה בישראל אין עיתון בארץ שלא הקדיש וממשיך להקדיש מאמרים על בעייתם של יהודי
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 7 | אנשים פוקור ורמי מעידים בבית־משפט השלום בתל-אביב כאשר עורר ח״כ שלמה לורנץ האגודאי בכנסת את פרשת רכבל־השבת במצדה, קם סגן־ראש הממשלה יגאל אלץ להשיב. מדוע דווקא
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 8 | לאידופה־הפלגה שכולה חוויה באלת הפאר א.ק. ליע ־ ו הגדולה ביותר הפו על ת בקו שראל־איטליה 18 אלף טון. קו דו־שבוע׳ מחיפה לאיטליה ההפל גו תהב או ת11.4 ,23.4 ,9.5 :
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 9 | אתה מתי? מעט \3ן* ני־ך אתה חש זאת ה ״ אפטר שיי ב״ ה ק רי ר והרענן, המשחרר או ת ך מן המחנק של בקרחם. ה תז מעט על פניך ו־ווווש, אתה נכנ ס ל ״ סלא לו ם ״ ,ב ס פי
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 10 | בעולם לאזס סוף הבזיון — ומה הל א ה? ארבעים וארבעה יום לאחר שהחלה, נסתיימה השבוע פלישת כוחות דרום־ויאט־נאם ללאום. פירטי מנוסתם המבוהלת של הדרום־ויאט־נאמים מפני
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 11 | ישן, מלפני 60 שנה, שצו׳ לם בתל־אביב, בשדרות רוטשילד ליד רחוב נחלת־בנימין. רואים בו את האוניות העוברות בים. ונהנתה מרוחותיו, עלתה פחות מאשר דירה בג׳ונגל האספלט
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 12 | תשבץ העול היה בעולם 1752 (האשך טעסוד ) 10 אומר מחבר הספר בן ה־ ,55 שנדד שבועות בישראל ובארצות ערב :״קיים כאן סיכסוך טראגי בו צודקים שני הצדדים. זהו קרב אכזרי
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 13 | הצעתו של דיין לסגת מהתעלה, כפי שכבר נאמר בזמנו במדור זה, היתד, אחד הרעיונות המבריקים ביותר שהעלינו מאז מלחמת ששת הימים. זו הפעם הראשונה שישראל נטלה בידה את
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 14 | ״לא רוצים ל שר ת כצה״ל ־ -רוצי לע שות חיי!׳׳ אונונר, בניה שד קציני 1בכירי בצה״ל שנעצרו הסיפור הגדול שמאחורי הכותרת הקטנה עופר רותם ך* והו ובוהו נוראי. בגדים,
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 15 | ועזרנו מאוד זה לזה.״ העזרה ההדדית התבטאה גם בכסף, כל אחד שילם מאה לירות, לקופה המשותפת 600 .לירות עלתה להם הדירה, מאה לירות נשאר לאוכל .״כמעט אף אחד מאיתנו לא
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 16 | השקט שלטי הסערה כל חייל קרבי מכיר את ההודיה הזאת — הרגע הגדול של השקט. הטירונים נהנים מן הרגיעה, מאושרים מן השקט. נדמה להם שהמלחמה נגמרה. הוותיקים, למודי
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 17 | החיליונו שנסת וסווס שדה גודדמן, אמו ש ד המיליונר 13ה8- שהבדיחה אותו לגרמניה-טוענת: בני בד למציל את החידיונים1.״ ץ• מ ו כל ילדי ישראל, הולבש הארדי ^ גולדמן בן
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 18 | (המשך מעמוד 17ז דתי ושומר־מסורת, עסק אז בקידוחים ב־איזור הרצליה. סיפורה של שרה עצמה עשוי לשמש נושא לרומן סוחט דמעות. היא היתה בת ארבע, כאשר איבדה אמה את עצמה
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 19 | מת־לב בית־המשפט הועמדה בפני הפיתוי העצום שבפניו עומדים בני המשפחה המגדלים ילד, כשאותו ילד הוא בעל הון רב.״ ״הסבא רוצה להתעשר על חשבון הנכד!״ ף יתן היה להבין את
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 20 | הבכחאיות זורקות מעליהן את הגלימה הנזירית השחורה, כורעות במעגל סביב אלילן החדש, כשהן נושאות אליו את פניהן וגופן העירוס. דיוני־סוס, המוכר כיום כאל היין, התחיל
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 21 | מ /¥ד7 הוא דם אמיתי, לא דיו אדומה, כפי שהאמינו כמה מבקרים רכי־לב. בתצלום זה, מתוך הסרט המוקרן בהצגה, נראית אחת הבנות כשהיא מורחת עצמה בדמו של פר שחוט, תוך
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 22 | הבכחאיות במדינה ״אנחנו לא סתם בחורות שקיבלו תפקיד בהצגה בגלל שהיו מוכנות להתפשט״ (הנזשך מעמוד )21 את ההצגה,״ אומרת נורית .״אחרי הכל, זו זכותו. מה שמרתיח אותי,
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 23 | אמנות תיאטרון גרגד מציג א ת הד תיי םכמגסט רי ס אין כמו שערורייה קטנה לעורר סקרנות גדולה: כשהביטה דחתה את הצגת נועבר לגבולי! של יוסף חיים ברנד, עד להודעה חדשה,
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 24 | 1יוחן!סיוטיה סינטיה פול נישאה לג׳והן לנון לאחר שהכניס אותה להריון. היו אלה נישואין אומללים מרגע ראשון. למרות זאת, היתה זו סינמיה שהיחתה את הכוח המלכד והמדרבן
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 25 | גיווג, ונם׳ פט׳ בויד היפהפיה לא התלהבה מעולם מהמוסיקה של החיפושיות, התאהבה בג׳ורג׳ האריסון כשנשלחה נסטטיסטית לסרט יה־יה־יה. בנשותיהם של החיפושיות האחרות,
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 26 | 1ה חי פו שיו ת1 (המשך מעמוד )26 הקו הבטוח בין שתי נקודות שהיה איכפת לי — זה קצת הכסף,״ נזכרת פטי. על הביטלס עצמם הייתי מוותרת בתענוג רב. אחרי גמר הצילומים לא
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 27 | כאן היה מסתגר עם ידידיו .״חבריו היו לו חשובים יותר ממני,״ התלוננה ג׳יין. זו היתד. מעמסה קשה עליה. תקופה ממושכת היה פול במסעות. מסעות אל.אם-. די. כאשר חזר באחד
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 28 | קולנוע הזוללים א ת גוף האלוהים• ניצוצות ה ח קי רו ת ב או פנ ה הציד המלכותי אחרי השמש (פריס, תל־אביבן ארצות״ ההצלחה המיסחרית והאמנותית של הסרנו חקירתו •ל אזרח
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 29 | תמרורים יצאה את בית־החולים בו היתה מאושפזת מאז התקפת הרימונים הרצחנית בעזה בה נהרגו בנה ובתה — פריטי ארויו, המחלימה עתה באחד הקיבוצים. נחוג ביום הבלופים האחד
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 30 | במדינה הזיו לילי מדנ מר ק ע ו שה בו שות לליגדה מ חי ס ה הקונפרנס־ה הציג את זוג השחקנים ה עירומים, בטרם התחילו במשחקם — האשה לילי והכלב יאנס :״הם מאוד מיודדים
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 31 | טלוויזיה טל־ביזיון המפקח מגרה חו ק ר אילו היה המפקח מגרה חוקר מה קורה בטלוויזיה הישראלית, ספק רב אם היה מוצא את פשר התעלומה: מדוע לא הוצג ביום השישי האחרון
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 32 | במדינה נוער מ תנ ת ה מיליונר מי, בענף העיתונות בישראל, לא הספיק כבר להרביץ בדיחות על המיליונר הישראלי האמריקאי הילל קוק, שהבטיח בתופים ובמצילתיים להוציא צהרון
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 33 | ¥311 * ז יס־ז!.יי״ן גגזלז? הי*ז5£*-זנ 1־־ £30 יג״־וז־סוי; ינ־<>6־ ,״ 4ז׳ *3י ו ה ^זאמ* 6זגיסיר ״*׳סה ^*ס־־־ז זי * 6681>4יגיז£?.י>ז׳? 1 06:ז38£׳. 51 ימ? 0?;3 #י
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 34 | לממד ()58 דד״ ה הסטיות של האחוט פעולתנו בישיבה הסוערת מהשבוע שעבר, כאשר הצבענו נגד אי־האמון לממשלה וקבענו שהצבעה חשאית בעניין זה נוגדת את החוק — הוסיפה במשך
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 35 | ״אפשר דהוריד 2000ר״ מהמים שד כ ד משפחה!״ להלן נאומו של אורי אבנרי בוויכוח המסכם על תקציב המדינה בסך 13,423,000,000ל״י, שנתקבל השבוע: התקציב העצום, המתקבל היום
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 36 | האם את מאמינה לבל מה שאת קנראת? ...כן, זו היתר. הנוסחה שלו לגביך. כל זאת, למה? כי פשוט, בגלל חוסר מקום, הושמטה התמונה שלו ועכשיו, אני כבר מוכרחה לתקן את העוול
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 37 | ירח־ד ס אם אתה נוסע בקרוב לארצות־הברית, ומתגעגע לחברה טובה — במיוחד לחברה ישראלית טובה — אני בטוחה ש ראיתי כבר צורות הרבה של בילוי ירח־ דבש, אבל ההתחלה של הירח
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 38 | ״בע 1ד שגה, נשגה את הארץ״ ״]ימאס סיגנון הכר8ייח. אנו נביא ראוץ זוהו אמיתי״. קארין דונסקי מדגימה מערכת שורטס מג׳ינס, תוצרת פאריס, ה מיועדת ל שעות הבוקר,
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 39 | זוהר בקהל תוצרת־חוץ, בפני הקהל חני פרי, בפיאת צ מו ת מבהילה, מדגימה מערכת מכנסיים וסוודר ספורטיביים, שבא לחזות בתצוגה. על הזו הר בקהל לא היו עוררין: כל האנ שים
העולם הזה - גליון 1752 - 31 במרץ 1971 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד