גליון 1756

העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 1 | מספר 1756 פ׳ אייר תשל״א27.4.1971 , תי שאלהעצמ או ת ש ל העולס דוה חו שף את ש ערוריי ת ״ ה חינוך הי שראלי הוצג היה מ פ קד ה פל ת ה הקים א ת פתח-תקווה״ היה גו
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 2 | הונ ד ה הונז ה הונ ד ה ה 1נדה התמונההמתפרסמת בעמוד זה, אינה אולי תמונה מעולה כל כך מבחינה טכנית. היא מטושטשת והשונה. למרות זאת היא תמונה מצויינת. היא צולמה
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 3 | .7׳הס 1ם 1ד־׳ א /ל ל • ידיבר י 7ל פ 0 7ס 77 העולס הזח
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 4 | דרישת החיילים המשוחררים תועלה בוועד הפועל צעיר בן ,22 שהשתחרר זה עתה מאחת היחידות המפורסמות הפועלות בקו התעלה, עומד להצטרף* לוועד הפועל של ההסתדרות. ״תוכנית
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 5 | התחת!! המהפ כני ל ש מו שחד ־ פ ענ ד • פנטסיה הוא התחתון שאת לובשת ומשליכה • פנטסיה אידיאלי לשמוש יום־יומי. נסיעות. חופשות ותקופה חדשית • פנטסיה מיוצר מחמר
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 6 | מכתבים חו. העצמ או ת( ^ל מ דינ ת י שראל חגיגות העצמאות המרכזיות אמפי הפארק הל או מי רמת־גן לילהעצמ או ת 2 8 .4 .7 1 שח הצג וח 11*5 822 בהשתתפות הלהקות השולטות
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 7 | א 1ש ע1 האס נדרש לשלם את שכר התליין שהרג את אחותו מבקר המדינה יצחק ארנסט נבנצאל, שמונה על- ידי הכנסת להיות גם נציג תלונות הציבור (אומבודסמן) ,החליט להתחיל
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 8 | סוכנות בינלאומית להפקות (ישראל) (^.£1ה )18 זו 0א £118 ^ 0£כ<ז 1ס 0מ? ^ 1א^.710 אמ 1£א1 1לבקשת מפיקים ויצרני סרטים בישראל ובחו״ל הננו מכינים אלבום [ מועמדות
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 9 | שלא נותר לברנש שפוי־דעת (דהיינו בעל חשיבה עצמית א־לה בן־אמוץ) ,אלא לדחוף הכל: טוב ורע, ישר ומעוות, ימין ושמאל, נסיגה וטיפוח, תיאוקרטיה ודמוקרטיה — ישר לתחת!
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 10 | תמרורים נולד למפיק־במאי של תוכנית הטלוויזיה בנזיקצב ה־ ,70 יו סי צמח, ולרעייתו נחמח, בן. יוסי, חבר להקת התרנגו לים לשעבר, ביים להקות צבאיות, במובן החיובי של
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 11 | ה 1ד11 נחם בגין צדק תמיד. גם כאשר לא דיבר עדיין על גבולות־ביטחון, אלא על שתי־גדות־לירדן־זו־שלנו־זו־גם־ של האו״ם, לפי התוכנית שגובשה עוד באביב
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 12 | ת שבץ בעולם העול הזה הפיגג־פוגג והייקו שט את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד , 136 .תל־אביב, ולציין על גבי המעטפה, :תשבץ 1756״ בין הפותרים יוגרלו פרסי ספרים. מ או
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 13 | חבלני ירם העצמאות ! במיקרה, לגמרי במיקרה, הגיעה אלי הידיעה על התוכנית השטנית שאירגוני החבלה זוממים לבצע בכל רחבי המדינה ביום העצמאות. הודעתי על פרטי התוכנית
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 14 | במדינה העם מתנת יוס־ההולדת הימים האחרונים של השנה ד,־ 23 למדינת ישראל עמדו בסימן של אותות מבשרי רע, לגבי שנתה ה־ 24 של המדינה: !• 1הד״ר גונאר יארינג, שליח
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 15 | מאית, קצין־מטה מובהק, אדם המעורר אוטומטית אמון והערכה. חיים בר־לב, השמיני, הוא, כאילו, מאחד בקירבו כמעט את כל התכונות של כל קודמיו גם יחד. הוא קצין- מטה ומפקד
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 16 | אנו מגיעים לגרופית כ ל ום 1אנ 1מגיעים ן לכל מ 1!7ס! בבל מצב! בכל זנ! 11 | אנו דורשים מחירים מציאותיים מוגש ע/אגד״ המחלקה ליחסי
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 17 | במדינה על התוכנית הסופית להסדר-ביניים : (המשך מעמוד ) 15 יצחק תליו, איש המדור המרכזי, טען שג׳מ־ג׳י אומנם לא השתתף אישית בשוד, אולם הוא האחראי לתיכנונו .״לא
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 18 | חיילים לארץ( ״.בני גולדשטיין, 10 , תלמיד כיתה ד׳ בבית־ספר הנשיא בחולון). #״הוא היה נשיא המדינה במשך 20 שנה מאז קום המדינה״. (בנימין ירגן , 13 ,תלמיד כיתה ו׳
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 19 | כסף ז והקים שם ישוב מזרחי , 13 ,תלמיד כיתה הירדן, בשכונת־התקוה). יהודי.״ ניואל ח׳ בבית־הספר • ״בלפור היה רוסי, חוזה מדינת ישראל( ״.יגאל הורוביץ, 10 , תלמיד
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 20 | ־ייג ונהיה עיוור. אז שמי לו בעין דבר שחור ועשו אותו לרמטכ״ל.״ (בנ ימין סולימני , 12 ,יליד הארץ, תלמיד כיתה ו׳ בבית־הספר הדתי עמיאל בשכונת־התקוה). 0״ארכיאולוג.״
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 21 | שמשון /שהיו חיילים שפעלו בלילות נגד הבריטים ״.אמנון כהן,14 , תלמיד כיתה ח׳ אביב). בבית־ספר דובנוב בתל־ #״זה שהדליק את הלפידים בזנבות של שועלי שמשון, שהציתו את
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 22 | במברג שלוה, ניסה שמואל !?,קראוס להפשיט את מכנסיו של ארי? איינשטייו, האיר מחדש את השערורייה הציבורית של הגשת עזרה רפואית לעצורים הזלוולוים לה שזמן ההקלטה שלנו
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 23 | במדינה מיעוטי קלפיס, גשיס וזיופים - בין כותלי הכנסייה בשלב ראשון, האשימו אותו אנשיו בכך שהוא מבלה עם נשים ומשחק קלפים. הם ידעו אף לציין כי יש לו ידידיה בשם ל.
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 24 | * 16388658 — ויייווי : 1 במדינה משטרה ״ 18 אלף ל״י נע^מו אחדי חיפוש המשטרה״ סניף: תל־אביב, רחוב בן־יהודה ,73 טלפון .238450 ״בלשים של המדור המרכזי התפרצו לדירה,
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 25 | הוא ברח באמצע המשפט על מנת להביא הוכחות לחפותו מכל פשע — הצביעה עליו והודתה: ״האשמתי אותו לשווא !״ נאש משד. כהן והובילו אותה לכפר שלם. שם הוריד אותה הנאשם בכוח
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 26 | אמנות תיאסרזן המישחק משתגה — אך לא התוצאות ביוגרפיה (התיאטרון הקאמרי) — זה בסך הכל מישחק: ביום אחד, בא ״מנהל המישחק״ לפרופסור האנס קירמן, מרצה־למדעי ההתנהגות,
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 27 | קולנוע ישראל הוי, איזן מלחמה נח מד ה עוד לא אבדה תקוותם של קו מו עי ס טי ם לכל המקווה והמאמין עדיין כי יש סיכוי שיקום בארץ מועדון אשר יציג סרטים טובים׳ שיחזור
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 28 | ן הוא ל א אג ס ירושה של 25 מיליון דולאר זיעועה השבוע את הבוהימה א בי טו לרא1ו 6ה, לכד הרוחות, כבר באמת היה יו} תר מדי. עשרות אזרחים טובים, המאכלסים דרך קבע את
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 29 | במדינה המרל רצה לפרסם ספר מסופרת שלא ראה מעולם — בלתי־ידועה הזכות שכא לשקר יש לה גוף של דוגמנית ופרצוף של מלאך, זוג ציניים לוהטות, אף סולד מקסים, והופעה כללית
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 30 | מיבצע מיוחד של 09*11:1מיה גואה מה סודה ואשה המסתובבת בודדה נעיו חוטנויס סצינת הפתיחה (בתמונה למעלח) :מיכל, בודדה, מתיישבת בלובי של מלון ״הילטון״ התל-אביבי,
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 31 | סיפור אהבה בשלוש תמונות: בסצינת הפתיחה מתיישבת מיבל בדד בקפה דיזנגופי. זוג ניפנה ותוהה, צעיר המחבק את חברתו שולח מבט לאחור. בתמונה עליונה משמאל החתיבה בבר לא
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 32 | המכ בי ד ה ךיל הצרות התחילו, כשהמזכירה ה־פרטית של המזכיר האיזווי — שהוא בוס חשוב מאוד במפלגתו — החליטה פתאום שהיא עייפה, וצריכה לצאת לחופשה. אנחנו עומדים אומנם
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 33 | החוצה — כמו, למשל, בפרשת אברהם הרשקוביץ אחד הבוסים של המפד״ל ומז־כירתו, שלמרות נסיונותיה הנואשים של צמרת המפד״ל, הגיעה לעיתונות. ך * רשקוכיץ 00 בעבר הרחוק מזי
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 34 | טלוויז־ר. שדינים חת>כה חדשה במסך הערבי רבים מצופי הטלוויזיה העבריים, נוהגים להתבונן גם בשידורים בערבית. בין שאר הסיבות, יש להם סיבה טובה לכך: השעה היומית
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 35 | בים, ידידים ובני משפחה קבועים של עו בדי האולפן בהרצליה, וסתם הרצליאנים מוחאי־כפיים. המטרה: תכנית שירי תש״ח ליום העצמאות. אורי זוהר (נחלאי) מחלטר צ׳יזבאטים.
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 36 | למרות הרגשתן הרעה, מצפה לך שבוע של הצלחה ושיגשוג. לן, בת-טלה, תיגרם הפתעה מצד בן־מזל דגים — ממנו לא ציפית לדבר. שבוע טוב להימורים. הרבו במסעות אל מחוץ לעיר
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 37 | 01108311 צמוקסי שורואחרת ״בהתחלה כולם צחקו ממני,״ צחק השבוע אהתנצ׳יק 3ר*אל, המציל התל־אביבי הוותיק — שכבר לפני שנתיים ימים, כש־ יצא לפנסיה לאחר שירות כמציל
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 38 | קשר לחוג ידידי השמש בחיפה. ולא בכדי, נאמר: הידד! הידד! (המשן מעמוד )33 שביפות עד כמה שאני מכירה אתכן, אתן משתגעות אחר סוג כזה של מכתבים: ״אני צוער שמוחי ועוני
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 39 | האיש שהפך את וודושקה לדוגמנית היקרה בעולם, החליף או ת ה עתה ביורשת חדשה ושרייה, צעירה יותר פרנקו ומארדנה איטלקי פרנקו רוברטאלי — האיש שהפך לפני שש שנים את
העולם הזה - גליון 1756 - 27 באפריל 1971 - עמוד 40 | המחיר 1. 50ל ״ י אויה אינשט״ן האמנותית של השבוע מיליוג החלאו;״ מ דו ע נים ה חברן לג ר שו לר חוב
חזרה לתחילת העמוד