גליון 1759

העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 1 | אייר תשל״־*, המחיר 1. 50ל ״
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 2 | לי שכנה, שאינה מסוגלת לזכור שמות. היא אמנם קוראת עיתון כל יום, אולם זה לא מני: אותה לשאול אותי, כאשר נפגשנו השבוע במעלית :״תגיד לי — ספיר, זה שכתבו עליו בקשר
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 3 | 6פעמים ריווירה, בבקשה בששה צירופי טע מי נפלאים : שוקו וניל פונש בננה תות לי מון אגוז וניל פיסטג׳ וניל מוק ה וניל ^ ) רסחס העולם הזה 759י גלידו ת ושלגונים
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 4 | הגיע ה!7יץ באופן רשמי מתחיל הקיץ ברגע שהשמש נכנסת לתחומו של מזל סרטן. לסי הלוח הגריגוריאני, מתרחש הנם הזה ב־ 12 ליוני, בשעה חמש ועשרים וכמה דקות. אבל בעצם׳ מה
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 5 | יהעולם הזה
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 6 | תמרורים נחוג יום־הולדתו ה־ 60 של השר־בלי־תיק ישראל גלילי (ברצ׳נקו) ,שעלה לארץ מאוקראינה ב־ ,1914 היה פעיל בנוער העובד, מפקד ההגנה, סגן שר־הביטחון הראשון של
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 7 | מכתבים חי כי ד הגוער שמחתי מאוד שסוף־סוף התעוררתם נוכח החינוך הלוקה בארץ (העולם הזה .) 1756 אני, בתור מדריך בתנועת בני־עקיבא בירושלים, כבר ערכתי מישאל על
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 להשוות את תל־אביב התרבותית שמלפני 50 שנה, עם העיר המנווזנת של היום: תל־אביב של דיסקוטקים ובוטיקים, תל־אביב של ביב־שופכין, חיריה, רחוב
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 9 | שיכון עובדי במבצע מיוחד לפתרון בעית דיו ר של זוגות צעירים. בונה חברת שיכון עובדים למעלה מ־סססג דירות בערים וישובים בכל רחבי הארץ. המבצע נערך בשיתוף עם מועצות
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 10 | מכתבים (המ שך מעמוד )8 הצעיר והנמרץ שלו! לטיפול הורמונאלי ב־שווייץ? לטובתו, כמובן. פרסום שמי עלול להזיק לי ביחידה שבה אני משרת. א. ם , .תל־אביב מי ס נפש
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 11 | שבעה-עשר אלף ל״י בשביל התענוג להשתין ! תגובה על דבריה של ראש־הממשלה גולדה מאיר — ״ויליאם רוג׳רם אינו אוהב את המילה לחץ, ומעדיף להשתמש במקומה במושג שיכנוע״ —
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 12 | בעולם יפאן לא דק השמש עילה בארץ השמש העולה הזעזועים הפיננסיים #פקדו בשבוע שעבר את בורסות הכספים ברחבי העולם# ,ביינו בעיקר בנקאים ועורכי־עיתונים. הבנקאים הימרו
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 13 | ־ ג6 1מ י8 5י י3 1־ למענם, לעורר את עניינם אך אל יתיימר לייצג אותם! קורא שאינו פנתר יכול לשאול כאן: ! 1איזו טובה יכולה לצמוח מן הפנתרים בכלל, מדוע להגן עליהם?
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 14 | ת י ! ונןיך ״מעריב״ מצניע !?0ופ פוליטי אחת הידיעות הפוליטיות המרעישות ביותר של השנה, פורסמה לבסוף כצינעה, אחרי שממשלת ישראל עשתה בל מה שביכולתה בדי למנוע את
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 15 | בפעם הרא שונה: ה עו ב דו ת מזה כמה חודשים מלאים עיתוני ישראל האשמות והשמצות, שמטיח שלום כהן בפני תנועת העולם הזה — כוח חדש וראשיה. כמה עיתונים עמדו על כך כי
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 16 | = נושת שלום כהו (המשך מעמוד ) 15 שימש מישהו בתנועה כ״נושא כלים של אורי אבנרי,״ הרי היה זה שלום כהן עצמו, כל עוד חשב שזה כדאי לו. ד. ברשת גד עו״ התייצבנו
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 17 | בשם ועדת הביקורת כולה, דו״ח על ביקורת חשבונות התנועה (בהנהלת שלום כהן) ובו הקטע הבא: ,,ישנם פגמים כניהול מערכת החשבונות: אי ״ צי ץתא רי כי ם שה על הביקורת).
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 18 | = נרשת שדוס נ הו (המשך מעמוד ) 17 (משוחרר ממס) וכן מכוגית שקיבל תמורת מחיר סימלי. פרשת ודק ב דו ד כפצצה במהלך ההשמצות, זרק שלום כהן את הסנסציה של התפטרות
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 19 | במדינה העם אל מול פג הטעיה ביולי 1952 התחוללה המהפיכה הגדולה בשלטון של שכנתה הגדולה של ישראל. קבוצת הקצינים החופשיים, בראשותו של הגנרל מוחמד נג׳יב, הדיחה את
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 20 | י• כבן, זהו זה. | מנדי רייס־דייוזיס, נערת השעשועים ה־אנגליה שזכתה לפירסום עולמי, ורפי שאולי, נער השעשועים הישראלי, מתגרשים. לאחר חמש שנות נישואין, עומד אחד
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 21 | הסקופים החברתיים הגדולים של השנה: את העובדה שמנדי המפורסמת עמדה להתגרש מבעלה, נסעה לווילה מבודדת בספרד — אל אהובה החדש. הרומן הגדול ^ ידידיה, שבאו להיפרד ממנה,
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 22 | ך* כוקר היום השלישי, לפני שבוע ו! טיפסו אנשי מחלקת־החקירות של משטרת חיפה, במדרגות בית־הממשלה ברחוב חסן שוקרי בחיפה. ספק אם הופעתם במקום עוררה תשומת לב מצד
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 23 | ״מאז נעמי הולכת בדרכים לא טובות. אפשר למצוא אותה בטיילת, על שפת־הים. אפשר להשיג אותה בשביל 20 לירות. חשבתי שאני לא אגיד שום דבר לתובע, אשלם לה 200 לירות ואביא
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 24 | במדינה דת מפרנסת את עצמה ואת אמה. יש לר, טעם נהדר בלבוש, חוש הומור מפותח, ואישיות מעניינת. שגי רווקים בווילה זהשותנות מנדי וחברתה, הדוגמנית שרה אלי
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 25 | ה 1א צפזי לגיו־זש מהארץ -הי א אומרת: עיצרו! הזא אבי בג ך* ס בולטים כמו צנון׳ כשהם עומדים 1 1ליד החומר האנושי הרגיל, המתגודד מדי יום ליד גדרות בית־המעצר של אבד
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 26 | עירום מתהת לגלי מ ה המשך מעמוד )23 ׳הופיע במשטרה, סיפר כי היכה את אחותו גפני ששכבה עם התובע( .כאילו שתובע ה לא כבוד בשביל המשפחה). השוטרים הנדהמים העבירו את
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 27 | נהג ש הפ ך למיליונר פותח ״בוטיקים למען הציתיזם״ גנסדווו הבוטיקים סטור. מראה כללי של מרכז הק ניות החרש: הלונדון מיני־ לא רק השם והכסף, אלא גם ה מתכונ ת
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 28 | קולנוע בחינה לקהל : תיאטרון חי או?ולנוע מכאני ז אזרחים ״לפניכם שיר אימתני על המוות, על מלך ועל ליצן שנפגשו בארמון אסקוריאל במדריד ...שיר על מישחק שהוא פולחן,
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 29 | :111ארינגוך . ינויד, 88*888985888?- *י *וון *:יו 11י*! § 4י * 1111י י # 1 י§§ 1יייי :- י § 1111י י § אגדמ 1בילבכלהדר בי גדות קיבוץ. נו סדב .1949 בגליל העליון.
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 30 | קולנוע סרטים מדינה נולדת גיצח־עס כל הפרשה מתחילה בטבח: חיילים אמריקאיים׳ במדיהם הכחולים, נתקלים במארב של אינדיאנים. בקרב נהרגים כל האמריקאים, לבד מאחד. הפרשה
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 31 | דבר, מגיעים השניים אל גדוד אמריקאי, בדיוק בזמן כדי להיות עדים להתקפת־המ- חץ של גדוד זה על השבט שבחיקו בילתה האשד, את שבייה• ואם הטבח הראשון, שעשו האינדיאנים
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 32 | סיירים. אין בית־קפה שבו ניתן לגלות שלט בנידון. צריך להיעזר במלצר. אלא שהוא לרוב עסוק מדי — אתה מחליט לצאת ל־דרך לסיור, למצוא את המקום הדחוף בכוחות עצמך. אתה
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 33 | תקווה כחודשיים היה שם מגבות קטנות ומלוכלכות — גם הן תמורת עשר אגורות האחת• מגבות אלה ניראו כאילו לא ראו כביסה. מדי פעם היו אומנם מוציאים אותן להתרענן על חבל.
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 34 | את מיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד ,136 .תל־אביב, ולציין על גבי המעטפה :״תשבץ 1759״. בין הפותרים יוגרלו פרסי ספרים. מאוזן : מאונך : )1דחוק )3 .עוזר שר החוץ האמריקאי
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 35 | במדינה עיתהות שיח שופטיס עיתים, תוך שהוא מדווח על החדשות — מגלה העיתונאי שהוא גם יוצר אותן. כך קרה ליגאל לב, מחבר הרומן על חיי השופטים בישראל, ערום מתחת
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 36 | חו 1ת ד על י* הנופש! הייוז עלולה לעשות כן, אילו הרשית למחזור החודשי י שלך לעכב אותן את לוח הזמנים שלך אינך יכולה לשנות. אח יכולה לשנות אמצעי ההגנה הה ביי נתז
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 37 | את האישיות הציבורית כולפם מכירים. מי שלא רואה אותה לפחית אחת לשבוע בטלוויזיה, שומע אותה ב- רדיו. מי שמפספס את הרדיו, קורא איך ל ת בו ס מ שלא מביא מ תנ הלח תונ
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 38 | טלוויזיה מאחורי הקלעים חופשה מתוך בעם נ סי עהנ עי מ ה ! כשעמדה על הפרק, נסיעתו לארצות־הברית של הכתב התל־אביבי דן רביב, דרש טוביה סער, ראש מערכת תל־אביב של
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 39 | כורם רוצים מחלקת החושות לנהר את שד הטלוויזיה ״זוהי עלילה שפלה שהעלילו עלי מתנגדים׳ כדי לטרפד את סיכויי במיכרז״ — כ־ הגיב חיים יבין על הידיעה, שהוא איים
העולם הזה - גליון 1759 - 19 במאי 1971 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד