גליון 1766

העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 2 | הרחז! מן ההנוו הס 1א! והלחות הדביקה לבילוי חופשה משפחתית 1בדרום היבש 1. חופ שה משפח תי ת ב מלין,גליי־ זוהר׳ מי 1וג אויר פנסיון מלוי ה חל בממיר 234ל חופ שהמשפח
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 3 | א לי פלס ! ו 0 3מ קיוו 7 1י: ^11111111 אג ד הגי ע לאלמגוו־ ב ל 1 אל מגור אגד חנביל בכל הדרכים מו שבותנועת המושבים).נ 1ס ד כהאחזות ב־.1961 בגליל העלי1ן.באיזור
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 4 | הנסיך והנסיכה של ישראל לשנת ו97ו מטעם מערכת !!•1 3 0 4 3ו״אורלי׳־ ,יצרני עגלות וריהוט לילדים התחרות מיעיד ב״היכל התרבות״ ,ביום חמישי ,22.7.71 ,בשעה 4אחה״צ.
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 5 | וו עוו ה ! 111111 11ו ו * 1זנר מ קו ר • החל ׳׳רניס־־ השעון השוויצרי המקורי הגיע לישראל מבית היוצר הראשון בעולם בתעשיית השעונים. מבחר עצום של דגמים חדישים,
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 6 | מכתבים ₪מדוע הוזמן ״מיד??אן, ישראלים לא־מובחרים אחדים — ומנהל־החשבונות הבעייתי שלכם בראשם — לא חיבבו במיוחד את הרעיון, שדווקא הסרט מין הוזמן השנה לפסטיבל קאן,
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 7 | אנ שי ם מירדר בנווה-מגו בפיקודו של ״גנדי״ מצב־הכן מדרגה ראשונה הוכרז השבוע בשכונת נווה־מגן שברמודהשרון. הסיבה: הקוף של אלוף פיקוד המרכז, רחבעם (ככדי) זאבי,
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 8 | מכתבים הבדיחות ש? בגין (וזמשן מעמוד )6 ברור לי ולכם למה דרושים שני רבנים ראשיים. כעת בקשר ״למחקר מדעי מוכיח״ (העולם הזה :)1760 כידוע יש שלושה מיני שקר: שקר —
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 9 | מבתבה^/בוע ,)1762 יקשה על אדם מישראל לשפוט עד כמה צודק דן בן־אמוץ בקביעותיו הפסק־ניות בנושא. מתוך ראייה של שלל סרטי המין והפורנו המוצגים כאן בבתי הקולנוע
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 10 | בעולם דזסיה הצדעה פה אחד היד, זה אחד מאותם רגעים, שכל אום זוכר אותם לנצח. ברחבי העולם, קפאו מאות מיליונים, כאשר עשרות תחנות שידור, בשבעים לשון, בישרו על שלוש
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 11 | 0 *1ר 1ן ך* ש בו עשעבר מתה בתל־אביב אשה, אחרי שהופסק ^ הריונה. היה כאן מיקרה בולט של הזנחה, למרות שההפלה בוצעה במקום המתקרא בית־חולים. נראה שלא היה טיפול נאות,
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 12 | בעולם מלחמת ויאט־נאם צעד גוסף קדימה הזימון של הצהרתה היה מדייק להפליא: כאשר העלתה השבוע ראש משלחת צפון ויאט־נאם לשיחות־השלום בפאריס, הגברת בין* ,את הצעת ארצה
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 13 | פגיעה בריבונות עד שדברים אלה יראו אור, אני בטוח שגם עיתונים אחרים יגיבו בחומרה על הפגיעה הגסה בריבונותה של ישראל, שבוצעה בשבוע שעבר, כאשר שני אנשי השגרירות
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 14 | רים בצה״ל, מתנגדים לבניית שיכונים לזוגות צעירים בסמוך לשכונתם. התושבים, המאוגדים במיסגרת אגודה שיתופית צהלה, הגישו צו מניעה נגד החלטתה של העירייה להקים שיכון
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 15 | במדינה פל״שה משודשת דישו־אד: הזכות לדעת את בדיחת השבוע סיפקו עורכי העיתונות היומית בישראל. בתום האסיפה הכללית השנתית שלהם, פירסמו העורכים הודעה לפיה החליטו
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 16 | במדינה הכנסת קספח שטחים — או פועלים 7 ״ם חי; בריא ושמח, לפתע מתחילים הכל להתייחם אליו :אילו מת. מתלחשים מאחורי גבו. מ! ברים על מחלתו. :הם יודעים משהו? האם רופא
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 17 | זה עתה שהה עורך ״העולם הזה״ בכמה ן בירות באירופה, ניהל שיחות עם מדינאים מקורות־וניצל— אישים מצריים - לרבות אחרים, ואישים 1־י י1 המידע העומדים לרשותו. בסידרה זו
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 18 | ברד של כדורים מתך עליהם גווו & סהוו ; שופר אור בפעם הראשונה על מלחמת כנופיות הסמים בעולם התחתוו הישראלי — אשר נפתחה בשורה של פעולות אלימות ומעשי רצח -העלולים
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 19 | ממבריחי וסוחרי הסמים הגדולים במדינה. השלב השני שלה, אירע בשבוע שעבר, עם יירצחו של עודד קליפצקי ה צג מז ב אי טז ** ודד לא היה סוחר־סמים. הצעיר ׳ ג הבלונדי בעל
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 20 | התג״ךאמד: ״שמלהלך. סנגין ת הי ה דנו!,, פאריס אומרת: ״מד, לן־ ,ח תי כ ה תה־* לנו ד 1171111־1 ז׳זעון ל״ילן ן* 1ן * ן -ן ן -מציגה הדוגמנות קארי! דונסקי את אופנת
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 21 | זהו, מסתבר, שיא האופנה: סרבל קמוט, חגורה שמו־טה ונרתיק־עור עתיק. בתמונה למטה: קארין דונסקי (מימין) מדגימה סרבל של רוחץ חלונות, ויפה כפיר במדים של חייל
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 22 | (המשך מעמוד )19 מדוע מסרב אדם שמתנקשים איימו לקטול אותו, לשתף פעולה עם המשטרה כדי לתפוס את אוייייו? אין עדיין תשובה על כך. רצוי רק לזכור שגואל תנעמי נרצח
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 23 | 1ה סיני ם *בואו 1 (ממשך מעמוד )17 (לא, לא ראיתיו בעצמי) ,הנוקב בסכום ש־כימעט לא ייאמן: הסבום: חמישה־־עשר מיליארד ( )15,000,000,00 דוגל. הרובל שווה קצת יותר מן
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 24 | ולידות שר אהבה נון-סטופ -הובה השחקן לפני מיספר שבועות ניפגשו השניים שוב בפסטיבל הסרטים בקאן, ערכו פסטיבל פרטי משלהם. לא היתד, שום סיבה שהפסטיבל לא יימשך גם
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 25 | במרחב מצר״ השתיקה המוזרה ^ ! ןןן * פרדי סגל בחברת בעלה, # 1 1 ,4 1 1זוב, שגרם לה לזעזוע לפרק זמן, נאשר נדמה היה שקיבל התקפת־לב. רק התאוששה מזעזוע זה — נחתה
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 26 | פאטיזס מאפיה 81 ין (המשך מ*מוד )11 ושהגיעה לשיאה בסצינה המגוחבת־שערו־רייתית, כאשר סוכן האפ.בי.איי. בישראל גנב מצעירה אמריקאית שבאה לישראל את דרכונה. ך *
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 27 | .מסתבר, אם כן, שפאולה, המופיעה כרקדנית בשלמה המלך ושלמי הסנדלר, הצליחה במקום שהטלוויזיה •.הישראלית נכשלה: להשאיר את עינ בר בחוץ. אבל מאידך, יש לה כנראה
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 28 | את מתכננת נסיעה לחופשה? הנידון (המשך מעמוד )11 בעולם המערבי כולו גואה ברגע זה גל אדיר של התקוממות הנשים נגד החוקים לאיסור ההפלות, במקומות ששם נשארו. במעשה
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 29 | במדינה (המשך מעמוד )26 הרימה לבד את השימלה שלה ונתנה לי לשכב איתה. אני לא יודע אם היתר, בתולה או לא. לא ראיתי אצלה דם. ״כשהתחלנו לצאת, אמרה לי מזל שהיא בת .17
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 30 | ת שבע 3555^1 !766 ר11.ו צ מניו ט כ מלנגי >ישדא7 מודיע על פתיחת ההרשמה של מועמדים לסמסטר ב׳ (אביב) בשנת הלימודים תשל״ב 1971/72 המתחיל בחודש מרץ .1972 במסלולי
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 31 | קולנוע רעיונות גדולים, ישראל מפונית בלי זנב סרט! של ז׳אק טאטי, המכונית שלי, אשר פתח חגיגית את שבוע הסרט הצרפתי, הוא ללא ספק יצירת אמנות. אם יקלוט הקהל כאן את
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 32 | היא שאני ביישן,״ הוא מגלה .״וגם לא מנוסה.״ אבל זה לא אומר. עובדה :״יש נערות שטוענות כי יכול אני להצליח רבות גם בלי שיכירו לי בחורות,״ טוען בלהט אתן רואות?
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 33 | אכזבה ניכרת תגרום לד ידידות עם אדם שהיכרת מימן. בלה את סוף השבוע בחוג המשפחה. רסן את יעריך, והפנה את מיר- צן לשיגרות בונות ו־ברוכות. ההשפעות ה מרגיזות, הלוחצות
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 34 | תמרורים נחוג יום־הולדתו ה־ 26 של ה־חקיין־זמר־בדרן שהתחיל את הקאריירה הבימתית שלו לפני 20 שנה — מייין כורשטיין, יליד ניו־יורק, שנולד כתאוש לאחות, התחיל להופיע
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 35 | במדינה משם רה טריק לא הוגן דני בארי 17 הובא בפני שופט השלום התל־אביבי דב לוין, לאחר שנתפס מציץ מבעד לחלון דירתה של אשה. הצצה כזו איננה כלל עבירה פלילית. המשטרה
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 36 | במדינה גרבונים בקיץ> בן, גרבונים בקיץ ! *1 (המש!־ מעמוד )34 המלה האח רונזז של האז &גמ !:אירונוה 1באמרוקד|,היא מכנסונים §מ גרבונים בעבע המ #1ום1״מ1סי״ מ$ין
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 37 | תמר אהח1 המועמדות הסוניות ניים ירוקות כאלה, אתם יודעים, שעובדי חברת־החשמל היו מסווגים אותן למחלקת מתח גבוה. ועוד כמה אביזרים פה ושם, ההופכים אותה פשוט
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 38 | ח׳סשס ׳11010-1111׳ הר שומה במדינת ליכטנ שטיין — מוכרח לצעוק בקול גדול, אם אינו רוצה שי שאלו או תו שאלות בלתי־נעימות. כמקורות הכספים, ולא הייתי רוצה שישראל תהיה
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 39 | ותות ׳״ שותפו ש 1מנו הפשע? ניצלתי למטרה זו את הדיון על מישרד המסחר והתעשייה אורי אבנרי העולם המתפתח, כבוד שר־האוצר, עובר יותר ויותר לשבוע עבודה של חמישה ימים.
העולם הזה - גליון 1766 - 6 ביולי 1971 - עמוד 40 | מספר >{176 י״ד תכו: ודטל״א7.7.1971 , רחל המדרולת מגלה: 71ה קדה לשח קן דני אל 1לין בי שראל דמאל דליו קיבל התקנת לב פרדריקה סגל המחר־
חזרה לתחילת העמוד