גליון 1771

העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 1 | א= תשד׳׳א10.8.15(71 , ברצח עלל עדותו ע ל: משה. בן נזנח
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 2 | סו כו ת רוה־ 3עדה־ 15 באוקטובר |באביה החדישה ״נילי בקור בעולי:־ * ניצה * נפולי * ליבורנו * קטניה * ברצלונה * רודוס |המ 1זיד: נו ־ 1 6 9 5י״י ובודד>ז*סי0ו|
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 3 | ב 7ןיצ 1ר 1לעני1 3ד ס 1ס ד־ ד >ע? 1ג ס ; ז קפה ומס עלי ת ה עו ל ם הז ה ־״י* 1007 טהיי י*ט* ׳<00 סריל!
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 4 | עד שיתבהר מצבו ויתגלו כוונות הממשלה המצ רית, יש להניח כי ההכנות לוועידה ייכנסו למהלך נמוך. רביו הסכים ד חזוו לאדהייב רק ע מזכיר תו מהצבא אחד התנאים שהציג שגריר
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 5 | הג ליו ת ה תבוני ת ¥111 א תי ד עם הופע תה של גלידת ״ ניר ״ החד שה, מכ ריזו תמחל בו ת אדניר על מבצע פ ר סי ם ענק : ״ מנ ג ע 7בונביס ״ אספו 7כוכבים, מאלה
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 6 | מכתבים /״ונזף ש רו תי תעופהב״1/נ1 למול מ ט רו ת ה ת רגו ל ה רו סי נוסף מ ת חי ל בי מי םאלה. א ם רצונך להצטרף לחוג האקס לו סי בי ולמועדון ה טיי סי ם שלנו פנה
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 7 | העיתונים מתוושויס גהגתיס אני לא חושב לרדת מנושא ״מודעות תאבל״ עד שלא תקום דעת־קהל נגד ה- עתונים היומיים המספסרים במתים, ונגד המיפעלים המנצלים את המוות לפירסום
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 8 | דאגה זאת תרד מרא שו... !ז טזגי סג (המעוך מעמוד )6 אבל וכי הן נועדו ברוב המיקרים לפר סם את המפרסם, ועוד הוסיף דן ואמר, כי אנשים הרוצים באמת ובתמים להביע
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 9 | אחת מהעובדות מוותיקות ביותר של מוס- דנו, נוסף על היותה פקידה מצטיינת וחביבה במיוחד. אין לי ספק כי אסון מצער זה הכאיב לב כל אזרח ואדם במדינה, אולם היות ועובדי
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 10 | בעולם בדזר־הארץ כמו גולדה כ ר שי קר ה נזנז שלח ישראל בלגרד. עם העצמאות, קיבלו הן גם את האחריות. א!רה״ב ויאסר עראפאוג היה זה כאילו גולדה מאיר קיבלה את פניו של
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 11 | ככל אותו זמן, כעוד המגעים היו בעיצומם, סיפרה לציבור הישראלי שכל מאמצי הערכים מרוכזים במזימה שטנית להשמדת ישראל. כעבור שלוש שנים הצלחתי לגלות חלק מן המגעים
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 12 | בעולם ארהי־ב כוח אטומי לכל דורש היתד. זו החלטה דרמטית, למרות שלא זכתה לכותרות. היא עשוייה לשנות את פני כדור הארץ לא פחות אולי ממסעות אפולו לירח, או ביקורו של
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 13 | 1111־ 11 ,המקום: אי-שם. התאריך: בלתי- ידוע; המאורע: השלב ׳הסופי של ועי־דת־השלום הישראלית־ערבית. נוכחים : היו״ר הנייטראלי, והמשלחות של שני הצדדים. היו״יר: אני
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 14 | האםהתעשר המנכייל מוט פריד מן מ הו פטשל סיגי? ך* משך שלושה ימים לא פסק 6הטלפון לצלצל בדירתו של קודח הנפט הוותיק משה בן־מנחם. רוב הציל־צולים היו צילצולי הטרדה.
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 15 | עדיין לראות במחסני החברה הזרה אפשר למצוא שם כלי קידוח ושאיבה רבים, בשווי של רבבות דולא- רים, עליהם מתנוססות עדיין האותיות ? £ס .0זהו שמה של החברה, שלה היו
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 16 | ח״נ ר שענו נווו אן נ״ה: א111ו*ם ..אנא לא אוהב את אמא־זה שראש-ד,ממשלה 8 גולדה מאיר בידידות אישית עם שר־השיכון זאב שרף, לא מנע מחברי אירגון הזוגות הצעירים לשלוח
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 17 | ״אבתיתסרבלשרתבצה ״ ל אתגייס לשנת ״ במקומה!״ אני אומרהאב בן ה ־ 4 8 חברי מצפן, שרובם לא התפעלו מעולם מהרעיון לשרת בצה״ל, החליטו לצאת לקרב נוסף — מסוג הקרבות שהם
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 18 | הז הבהש חו ר (המשך מעמוד )15 ברשת פולקסווגן בישראל דרושים עובדים במקצועות רכב: מכונאים, חשמלאים, פחחים, צבעים ועוד. אחד ממקצועות אלה תוכל ללמד על חשבוננו.
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 19 | במדינה העם חמש עובדות על המסך זד. יכול לקרות רק במדינת ישראל. למעלה מחצי מיליון תושבים ישבו דבוקים למקלטי־הטלוויזיה בערב־שבת — ערב שבו אין שום בידור אחר, מלבד
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 20 | מי א ש * מי אחראי? -מיי 1ר ל הבק1 ^ פילו הוותיקים שבעובדי נמל־התעופה לוד אינם זוכרים יום שחור כמו הראשון לאוגוסט — והם ראו כבר בימיהם בנמל הרבה ימים שחורים :
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 21 | .זל מוטלא טלאים טלאים, כאשר כל טלאי מותקן ^ של כמה שנים. ם בניגוד לכל האסונות ומצבי החירום, היה הראשון ט הפעם הראשונה שנמל־האוויר פשט את הרגל — .לל סתם עומס.
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 22 | הפקקהלא1מ (המשך מעמוד )21 כאילו אין די בזיונות בנמל בגלל הסיבות הקיימות, התווספה להן עתה עוד אחת: מלחמתו הפרטית של ועד העובדים לכיבוש עמדת כוח. הרקע למאבק —
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 23 | נתפסבצ ״ ד בדתי־חוק השתתפה בקנוויה להסתרתהפרשה גולדברג לבטל ולסגור את התיק שנפתח נגד איתן בדודצקי באשמתי נהיגה רשל נית וגרימת תאונה. כאשר ביקש כתב העולם הזה
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 24 | מיסמכי בן־גורי!! (המשך מעמוד )11 תכו לשרת כמילים ״אחי שרת״). • העניין פוצץ על-ידי ממשלת ישראל, בגלל עסק־הביש האווילי ותוצאותיו. • בעיקבות פיצוץ זה, ערכה ממשלת
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 25 | סלנת הסיס 1971 מנועם יו 1- 111״ו בחסותשעו ני ־ 18301־1־ השעון הגמכר ביותר בישראל יוספה ברום המועמדות הסוטות ההרשמה לתחרות מלכת המים נמשכת. אם אתה רוצה להציג את
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 26 | ״ י סייר ת. ט ע מו ך (המשך מעמוד )17 ״מתי זד, קרד?.״ ״בערך לפני ארבעה שבועות. ישבנו בטעמון ודיברנו על מבעיית. סיפרתי שאני רוצה לסרב להתגייס. אני הייתי אחד
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 27 | החתן והנלה מחייבים בצהלה בסיומו המוצלח של ממן ממושך. רונית היא בתה של מלבה רוזנשטיין, וחנן הוא בוגר להקת הנח״ל, שהתחיל את לרבו האזרחית ב״תרנגולים״ והמשיך אותה
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 28 | קולנוע המהפכה היא לא רו מנ טי ת סבוביס החדשה של פלמי פליני עובד על סרט חדש. שמו רומא־פליני, שם שהיה הולם חלק גדול מסרטיו הקודמים (סטיריקון — רומא לפני 2000
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 29 | במרחב מצריים כל שיעוד - מתחיל במין ״חלק גדול מהמרצים באוניברסיטה, מקדישים התחלת כל שעה להטפת מוסר נגדנו, הסטודנטיות. הם מבקרים את ה איפור שלנו, את הבגדים שלנו,
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 30 | תנזרורים נחוג יום־הולדתו ה־ 65 של מזכיר הסתדרות העובדים יצחק בן־אהרון, שנולד בבוקובינה בשם יצחק ניסנבוים, עלה לארץ ב־ 1928 והצטרף לקיבוץ גבעת- חיים, היה מזכיר
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 31 | במדינה •וחס׳ ע בו ד ה מסע־צלב נגד אחות רחמגיה לפני כשנה וחצי, ביקשה האחות ה־רחמנייה טובה מנע, העובדת בסניף תל- גיבורים של קופת־חולים הכללית למנותה כאחות אחראית
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 32 | במדינה ז08/4511 01£ ץ)ח16ק ...6911119 \^ 0 )0 1 1 110111 (1011 1056 15101165 0 0115 1116115) , !111) 15, 05111 11111115 ץ13ז £6310 1116 ;860161 01 1116
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 33 | מלך עקב אחריו! ,נכנס בעקבותיו? לפס־עדה, התיישב ליד השולחן ספוד לח, כש גבו אליה. מבט נבוך. הוא חיכה בסבלנות עד המרק, לפני שהסתובב כלאחר־יד לאחור, בחן את שכנתו
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 34 | טלוויזיה שלים לשם פיתוח ועריכה, דבר שהאריך את הזמן שבין האירוע לבין שידורו. חיים יבין— לארצות־הברית מחפשים שמנת מי אומר שהטלוויזיה מאובנת וקופאת על שמריה? לא
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 35 | 3ח 1של 11>1־ הען עען1ע> 0 הבינלאומי שמגוון עדן: ;!.הסיגה גיא !11111ש אני׳ פנים, כי הוא לא הבטיח לסוזן שום דבר רציני. הכל פנטזיה ** וענת עירית עדן 21 בתו של
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 36 | הדלק התיקו־! האוטובוס ו ע על דלק! מחיר הנסיעה הממוצע בעורות העירוני היה נשאר העלאת תעריפי הנסיעה היא בלתי נמנעת אוגד המחלקה לי ח סי;ני בוי ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 37 | מהריח 2ששת ירח־דבש חתמה בגית זה תמיד שימחה. אפילו אצל סתם שכגים. אבל כשהחתמה היא אצל זמרת מפורסמת כמו מירי אלוני /שכל השכנים נהנו, במשך חודשים, לשמוע אותה, כל
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 38 | שנסים שלווה: נוער מחוץ־לארץ בחודש על הדשא — חבורת ישראלים, המקיפה בלונדית בת 19 מניו״יורק. כיכר דיזנגוף הפן למרכז האחרון. לפני כן ניראו בו רק זקנים. 711 ^
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 39 | תפיסת גיווו זו איננה אלא חי בוק מסובך בין היפית לבושת בגד-ים ומכנסי ג׳ינס לבין ידידה השוכב בחיקה. ״אפשר לפגוש כאן את כל האמריקאים,״ אומרת טוני סקס, מודד, בת 25
העולם הזה - גליון 1771 - 10 באוגוסט 1971 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד