גליון 1773

העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 2 | 444 לטץ הגנבים בכדורגל״ -היתד. כותרת השער הקדמי של הגליון האחרון של העולם הזה. לא היתרי זו הפעם הראשונה שכותרת זו התנוססה על שער העולם חזה. לפני 14 שנים, כפי
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 4 | גדשד תביעודו רהעל או חשכר ת1י|]ן>ך ואום ד״ן - מפהלא בן ו ל עז ר עיתוי נאומו של משה דיין בפני חניכי פו״ם היד מחושב היטב, ונבע מכמה שיקולים: #יועציו דיווחו לו על
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 5 | השתמש הי!ק בדפי!הב העולם הז ה
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 6 | מכתבים אני מציע לבחור כאיש הספורט של השנה בשופט העליון משה עציוני, יו״ר ועדת החקירה לגילוי השחיתויות בספורט. יעקב רובין, רמת-גן אגשי ׳השגה לקראת גליון ראש השנה
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 7 | הנ הלתחש בונו ת מכתב מסבסד ברחוב לילנבלו למנהל החשבונות בעולם ד,זד :.שלום. אומרים אתה לא מפחד להדפיס את האמת. נראה אותך! לפני שבוע שאלו את ספיר בידיעות אחרונות
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 8 | מכתבים השיזוף היעיל ביותו[ והטוב ביותר (המשך מעמוד )6 מבניו של שר חשוב בממשלה מעורב בתאונה טרגית (העולם הזה .)1765 אם זה נכון ולדעתכם זו ידיעה שהציבור חייב
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 9 | ך* צילו את הילדים. ד,ם מתים | י | 1שם. הם רעבים. הם מקבלים מכות. ילדים אומללים, מפגרים, שאינם יכולים לדבר, להתלונן, להגן על עצמם. אתם מוכרחים לראות אותם.
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 10 | מפוקפק ביותר. עכשיו, היא מטפלת כאן. התקדמה בחיים. החצוי מטופחת. שושנים מקסימות, גן שמור היטב, ספסלים בצל עצים. הבנות מזעיקות את ״צבי״ .תוך כדי המתנה, אני מרכז
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 11 | גית. מדי פעם מגיע פסיכיאטר של משרד הסעד, ואם הוא מוצא לנכון, הוא מעביר ילד למוסד אחר, כדי שיקבל שם טיפול שיקומי. אצלנו, הילדים הם ברמה נמוכה ביותר, ללא תקווה.
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 12 | בעולם אירלנד לא נורא, טתסמלחמהק טנ ה אירלנד הצפונית נכנסת לשלבים מת־קדמים של מלחמת אזרחים, בניה ה? תר לים מסתערים על אחיהם הפרוטסטנטים, ושניהם יחד על כוחות
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 13 | ן* עם ככל כמה שנים קורה למשה דיין דבר נדיר: הוא אומר את האמת. לא את האמת האובייקטיבית, כמובן. עד כדי כך אין הוא מרחיק לכת. אדא את האמת הסובייקטיבית, את האמת על
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 14 | הקמתה וקיומה של מדינה (המשך מעמוד )13 שותף מתאים לוויכוח מעין זה. להערכת הנאום, חשובה רק ראיית האמת הסובייקטיבית — ראיית הדברים בעיני דיין עצמו. יהודית
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 15 | במדינה העם ארבעה עדביס יש שיתוף־פעולה אחד בין ישראלים וערבים במרחב. זוד, שיתוף־יפעולה סמוי —כי הוא אוטומטי, ואינו זקוק להידברות כלשהי. שיתוף־פעולה זה קיים בין
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 16 | משן ד״ן נסע באחידות נמנוניתו, ערה ער אי־תנועה ונום להבערת הצופרים במכוניות שומריו 8משה דיין רוכב שוב. באחד הלילות נהג במהירות במכוניתו. ליד השוק הסיטוני
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 17 | מאחור הקל עי ם שד הו מו ת ה מי שד חתל מו סקבה מחסיה באהבה ך* מלחמה הנטושה כיום בין ישו | ראל וברית־המועצות מתנהלת בשני מישורים שונים. המישור הראשון הוא מדיני
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )15 מיים אי־אפשר היה למנוע החלפת דיעות על נושאים החורגים מתחומי הכלכלה. אחת המסקנות, שהתגבשו כתוצאה מדיוני הכנס היתה ההצעה לכונן מוסד קבע של
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 19 | מרבית הכלכלנים כישראל — ואף שר האוצר עצמו — הגיעו מהר מאוד למסקנה שמה שקורה כשווקי הכספים הכינלאומיים אינו מחייכ שום צעד מצד ישראל. אלא שכאן התערם גורם אחר.
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 20 | אוטובוס ושתו תשוקה: הועמד לרשות מארגני תחרות נשיבת הים התיכון על״ידי חברת אגד. בשעת הנסיעה, השתדלו הבנות להפיג את המתח, לקראת התחרות, בהתבדחויות אינסופיות —
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 21 | הים התיכון״ בעיר הצלבנים והמיסגוים הקיבוצניקית חברת קיבוץ גבעת חיים, מרואיינת על- ידי המנחה הדינאמי והמשעשע דודו דותן. אורה מסרי ,17 ,ילידת רמלה ,168 .שיער
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 22 | המשסוח נווקת: האם שימש הסנוד שד סנו״ ת,מעויבי והעבות הסחווה הגנובה-שהנתב הצבאי השוו במכירתה? תוח, המוקף בעצי נוי המסתירים את הגן מעיני העוברים ברחו׳ב. האורחים
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 23 | בהרצליה פיתוח, שהציע לו לרכוש זזונד רי הדברה, מכונות גיפור וזרעים במחיר מוזל. לדבריו, טען אלי לנדאו כי ה חומרים נמצאים ברשות ידיד המחפש להם קונה. כשנענה בחיוב
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 24 | במדינה יחסי עבודה שתי פני ם לפתק הפתק, על פיסת נייר פשוטה, היד! בכתב־ידו של מנהל מקורות, זאב קריב. נאמר בו : )1אנשי (השם מחוק) עובדים שמונה שעות, ורושמים להם
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 25 | ישהרבה טיפ 1סי 1תבישראל - אבל אף אחת אינה דו מהל אי לנ ה גור נבט 7 7פי 1ג ו התותה בי ת ה **כונית הספורט היקרה, מדגם לוהנגרוט, מוצר הפאר האחרון של פורז /שכמוה
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 26 | הכותב וו/ המבוע) פזות רבלון 6311113111 60) 14116 מו ס לצעירה, לסמפרמנסית , לשקולהולמרשימה ־ לבל אירוע ולכל הז ד מנו ת... בקנותד ח131 זו1*1155 631 או ׳!ע וו\/
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 27 | ..בנתדינר, ערבים ותיירות -נאסינה י הואש!נה של..הליגה להגנה יהודית־ נעות האגדוך הנושא חידוש במדי צה־־ל: שני צנחנים דתיים, סמל אברהם מרל ורב״ט פלג מבני-ברק, שבאו
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 28 | איך הגי ע אלוף הנוער מ״להקת פי קזד המיטבוז־אל פיסו.ת ה ת היל ה ול מ ה ה עול ם ה 1א רע !אכזרי דונו שר נשווו 100 נעורה הגדור הוא צעיר, הוא חמוד, יש לו עיניים
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 29 | במדינה רפואה ה דו ק טי ד לא הי ה דו ק טו ר במשך תשעה חודשים תמימים, שמונה שעות כל יממה, היתד. תחנת מגן דוד אדום בתל־אביב, המשרתת קרוב לחצי מיליון תושבים, ללא
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 30 | ..על כל גבעה ומה ותחת כל עץ וענן!״ התלונן הנביא. אילו חזר היום לתדאביב היה זועק.. :ליד 1כל בית, בתור כל הצו, בואש חוצוו 1ובכיכרות העיור שלב א התמונות בעמוד וח
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 31 | תיהם החוזרות ונישנות למשטרה הביאו לאסם תוצאות. קליינ טו ר ה תו ססת כל תהיה זו מסקנה פזיזה להעניק ר * את מדליית הזהב בעסקי הזנות דווקא לאיזור צ׳לנוב—לבונטין.
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 32 | תמרורים במדינה מכל מקום, עתה נותר לראות מה יאמרו מורי הדור ומחנכיו על היוזמה החדשה. חתסגך תרבות הפופ דרבי אודם פרוצה - באה לכי ת ה שיחה מקרית בין כמד, צעירים,
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 33 | בגלל אשה זו עלולה הכנסייה הארמנית בארץ להתפוצץ! הנמרים והדיילת ך* דו״ח הסודי שהונח על שולחנו של שר־הדתות, 1 1היה סנסציוני: הפטריארך והבישוף — שני האישים
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 34 | טלוויזיה המומחים ביקורת * 1 !>:11111111.1י 1111 שעה של נדחקים החוצה קי שקו שים • בתגובה לידיעה שהתפרסמה השבוע בהארץ, אמר דובר רשות השידור צכי גיל :״לא הצגתי את
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 35 | ולנוע • ״שר!א צפו ס קד י שדאלי בגליל העליון חודש האמנות מתחיל בצפת, בסוף אוגוסט, בשבוע אשר יוקדש כולו לקולנוע הישראלי — מיבצע ראוי לשבח, בעיקר בהתחשב עם ההיצע
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 36 | (פתוח) 1 . 0 1 .1 81101 <: (סמר) ^ 1 , 0 1 , 1 81101 (על שסתיין 1 , 0 1 , 1 ]381101 <. חדש, צעיר, גאה • ,פה . .הלנה רובינשטיין הפכה אתה שפתון מתכשיר )• קו ס מ
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 37 | יחל בציבור הפחות־פחות רחב, של מיודעיו האישיים, קרוביו ושכניו, הוא ידוע, בנוסף לכל אלה, גם כאדם ידוע־חולי, הסר בל ממחלה תורשתית מאוד לא סימפא־טית, חסרת מרפא,
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 38 | להקת גייסות השריון יצאה להגנת הבמאי שרה שהתפוטו והמתמומו אסור להתעסק 01/חניטת? י• ה שג׳וקי ארקין ( )36 אוהב אותן ( חתיכות וצעירות — ידוע נבר מזמן, זה שחתיכות
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 39 | למצוא קשר כזד — .פשוט מנסה להכשיל אותי בצורה מלוכלכת ובלתי הוגנת.״ אם ניסו כמה אנשים להכשיל את ג׳וקי — הם הצליחו. הוא נאלץ להתפטר — לאחר חודשיים וחצי של חזרות
העולם הזה - גליון 1773 - 24 באוגוסט 1971 - עמוד 40 | מה מסתתר מאחורי מעצר כתבו הצבא של ״מעריב״ פר שת אל, לנדאו שני ראשי כנסיה רב 1ביניהם בגלל דיילת אל-על! דיילת בנירה ז אנט דרכן
חזרה לתחילת העמוד